[eog-plugins] Updated Czech translationcommit 43ccb9de4d7e5db4f471eab55f7bc4633f9264f4
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Aug 10 13:51:29 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index adeb121..a2896dd 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -336,7 +336,7 @@ msgstr "Prosím přihlašte se pro pokračování odesílání."
 
 #: plugins/postasa/eog-postasa-plugin.c:842
 msgid "Upload to PicasaWeb"
-msgstr "Odeslat na PicasaWeb"
+msgstr "Nahrát na PicasaWeb"
 
 #: plugins/postasa/postasa-config.ui:9
 msgid "PicasaWeb Login"
@@ -400,7 +400,7 @@ msgstr "Podpora odesílání fotografií do služby Flickr"
 
 #: plugins/postr/eog-postr-plugin.c:156
 msgid "Upload to Flickr"
-msgstr "Odeslat na Flickr"
+msgstr "Nahrát na Flickr"
 
 #: plugins/postr/postr.plugin.desktop.in:5
 msgid "Flickr Uploader"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]