[nautilus/gnome-3-24] Updated Slovenian translationcommit 77392ceec2f499eaa5d3aaf4293597fea796abc8
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Wed Aug 9 22:14:59 2017 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 5784 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 3229 insertions(+), 2555 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index bd24959..4cea9c6 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2000.
 # Matjaž Horvat <m owca info>, 2006.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org> 2007-2016.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org> 2007–2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-21 22:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-21 22:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-09 21:56+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-09 21:58+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -22,18 +22,27 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:1
+#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
+msgid "Run Software"
+msgstr "Zaženi programsko opremo"
+
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:7
+msgid "application-x-executable"
+msgstr "application-x-executable"
+
+#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:6
 msgid "Nautilus"
 msgstr "Nautilus"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:2
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:2
+#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:7
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:4
 msgid "Access and organize files"
 msgstr "Dostop in razvrščanje datotek"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:3
+#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:9
 msgid ""
 "Nautilus, also known as Files, is the default file manager of the GNOME "
 "desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
@@ -43,7 +52,7 @@ msgstr ""
 "datotek za namizje Gnome. Enostaven vmesnik in široka povezanost programnika "
 "omogoča brskanje in upravljanje datotek tudi znotraj različnih programov."
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.h:4
+#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in:13
 msgid ""
 "Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
 "search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
@@ -57,44 +66,45 @@ msgstr ""
 "programov. Podpira tri poglede; ikonski, seznamski in drevesni. Vse funkcije "
 "je mogoče razširiti s vstavki in skripti."
 
-#: ../data/nautilus-autorun-software.desktop.in.in.h:1
-msgid "Run Software"
-msgstr "Zaženi programsko opremo"
-
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:1
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:99 ../src/nautilus-properties-window.c:4198
-#: ../src/nautilus-window.c:2726
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2849
 msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:3
+#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list 
MUST also end with a semicolon!
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:6
 msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;"
-msgstr "mapa;upravljalnik;datoteke;raziskovalec;datotečni sistem;disk;"
+msgstr ""
+"mapa;upravljalnik;datoteke;raziskovalec;datotečni sistem;disk;iskanje;"
+"urejanje;"
+
+#. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:9
+msgid "org.gnome.Nautilus"
+msgstr "org.gnome.Nautilus"
 
-#: ../data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in.h:4
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:20
 msgid "New Window"
 msgstr "Novo okno"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:1
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:81
 msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
-msgstr "Kam naj se postavi novo odprti zavihek okna."
+msgstr "Kam naj se postavijo na novo odprti zavihki okna brskalnika"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:2
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:82
 msgid ""
-"If set to \"after-current-tab\", then new tabs are inserted after the "
-"current tab. If set to \"end\", then new tabs are appended to the end of the "
-"tab list."
+"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
+"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost \"za trenutnim zavihkom\" omogoča, da bodo novo odprti "
-"zavihki postavljeni vedno za trenutno izbrani zavihek. Možnost \"na koncu\", "
+"Izbrana možnost »za trenutnim zavihkom»« omogoča, da bodo na novo odprti "
+"zavihki postavljeni vedno za trenutno izbrani zavihek. Možnost »na koncu«, "
 "pa odpre nov zavihek kot zadnji v vrsti."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:3
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
 msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
 msgstr "Vedno uporabi vnosno polje mesta namesto gumbov s potjo"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:4
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:87
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
 "input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
@@ -102,56 +112,65 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da Nautilusova okna za brskanje vedno uporabljajo "
 "polje za besedilni vnos mesta namesto gumbov s potjo."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:5
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
 msgid "Where to perform recursive search"
-msgstr "Omogoči oziroma onemogoči iskanje po strukturi map v Nautilusu"
+msgstr "Kje naj se izvede iskanje po strukturi map"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:6
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:92
 msgid ""
 "In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
-"are 'local-only', 'always', 'never'."
+"are “local-only”, “always”, “never”."
 msgstr ""
+"Na katerih mestih naj iskalnik preišče tudi podmape. Dovoljene so možnosti "
+"»vedno«, »le krajevno« in »nikoli«."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:7
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
 msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
-msgstr ""
+msgstr "Filtriraj datume iskanja nazadnje uporabljeno in nazadnje spremenjeno"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:8
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:97
 msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
 msgstr ""
+"Filtriraj datume iskanja z uporabo možnosti nazadnje uporabljeno oziroma "
+"nazadnje spremenjeno."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:9
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
 msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
 msgstr ""
+"Ali naj bo prikazana možnost za trajno brisanje datotek v vsebinskem meniju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:10
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:102
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
 "item to bypass the Trash."
 msgstr ""
+"Izbrana možnost omogoči prikaz gumba za trajno brisanje datotek mimo Smeti v "
+"vsebinskem meniju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:11
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
 msgid ""
 "Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
 "files"
 msgstr ""
+"Ali naj bodo v vsebinskem meniju tudi možnosti za ustvarjanje povezav "
+"kopiranih in izbranih datotek"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:12
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:107
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
 "from the copied or selected files."
 msgstr ""
+"Izbrana možnost pokaže v vsebinskem meniju ustvarjanje povezav kopiranih ali "
+"izbranih datotek."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:13
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
 msgid ""
 "Whether to ask for confirmation when deleting files, or emptying the Trash"
 msgstr ""
 "Ali naj program zahteva potrditev pred premikanjem datotek v smeti ali pred "
-"brisanjem."
+"brisanjem"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:14
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:112
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will ask for confirmation when you attempt to "
 "delete files, or empty the Trash."
@@ -159,149 +178,157 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da program Nautilus pred brisanjem ali "
 "prestavljanjem predmetov v smeti vedno vpraša za potrditev."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:15
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:116
+msgid ""
+"Whether to extract compressed files instead of opening them in another "
+"application"
+msgstr ""
+"Ali naj bodo stisnjene datoteke razširjene namesto, da se paket odpre v "
+"drugem programu"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will automatically extract compressed files "
+"instead of opening them in another application"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost omogoči samodejno razširjanje stisnjenih datotek, namesto "
+"odpiranja v zunanjem programu"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
 msgid "When to show number of items in a folder"
 msgstr "Kdaj naj se pokaže število predmetov v mapi"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:16
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
 msgid ""
 "Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
-"\"always\" then always show item counts, even if the folder is on a remote "
-"server. If set to \"local-only\" then only show counts for local file "
-"systems. If set to \"never\" then never bother to compute item counts."
+"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
+"server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. "
+"If set to “never” then never bother to compute item counts."
 msgstr ""
-"Kdaj naj se prikaže število predmetov v mapi. V primeru nastavitve \"always"
-"\", potem se predmete vedno prešteje in pokaže njihovo število, tudi če je "
-"mapa na oddaljenem strežniku. V primeru nastavitve \"local_only\" se število "
-"prikaže le za mape na krajevnih datotečnih sistemih. V primeru nastavitve "
-"\"never\", število predmetov ni nikoli izračunano."
+"Kdaj naj se prikaže število predmetov v mapi. Če je izbrana možnost »vedno«, "
+"bodo predmeti prešteti tudi, če je mapa na oddaljenem strežniku. V primeru "
+"možnosti »le krajevno« se število prikaže le za mape na krajevnih datotečnih "
+"sistemih. Nastavitev »nikoli« onemogoči preračunavanje števila predmetov."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:17
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
 msgid "Type of click used to launch/open files"
 msgstr "Vrsta klika uporabljena za zagon/odpiranje datotek"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:18
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
 msgid ""
-"Possible values are \"single\" to launch files on a single click, or \"double"
-"\" to launch them on a double click."
+"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
+"to launch them on a double click."
 msgstr ""
-"Mogoče vrednosti so \"single\" (enojni) za zagon datotek z enojnim klikom "
-"ali \"double\" (dvojni) za zagon datotek z dvojnim klikom."
+"Mogoče vrednosti so »enojni« za zagon datotek z enojnim klikom ali »dvojni« "
+"za zagon z dvojnim klikom."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:19
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
 msgid "What to do with executable text files when activated"
 msgstr "Kaj storiti z izvedljivimi besedilnimi datotekami, ko so dejavne"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:20
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
 msgid ""
 "What to do with executable text files when they are activated (single or "
-"double clicked). Possible values are \"launch\" to launch them as programs, "
-"\"ask\" to ask what to do via a dialog, and \"display\" to display them as "
-"text files."
+"double clicked). Possible values are “launch” to launch them as programs, "
+"“ask” to ask what to do via a dialog, and “display” to display them as text "
+"files."
 msgstr ""
-"Kaj storiti z izvedljivimi besedilnimi datotekami, ko so dejavne (z enojnim "
-"oz. dvojnim klikom) Mogoče vrednosti so \"launch\" za zagon kot programa, "
-"\"ask\" za vprašanje uporabniku in \"display\" za prikaz kot besedilo."
+"Kaj naj se zgodi z izvedljivimi besedilnimi datotekami po enojnem ali "
+"dvojnem kliku miške. Mogoče vrednosti so »zaženi« za zagon datoteke kot "
+"programa, »vprašaj« za prikaz pogovornega okna z izbirami in »odpri« za "
+"prikaz vsebine kot besedila."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:21
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
 msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
-msgstr "Pokaži namestilnik paketov za neznane vrste datotek."
+msgstr "Pokaži namestilnik paketov za neznane vrste IME."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:22
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
 msgid ""
 "Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
 "type is opened, in order to search for an application to handle it."
 msgstr ""
-"Ali naj se v primeru, da je zagnana neznana vrsta mime, uporabniku pokaže "
+"Ali naj se v primeru, da je zagnana neznana vrsta MIME, uporabniku pokaže "
 "pogovorno okno namestilnika paketov za iskanje ustreznega programa za "
-"upravljanje neznane vrste mime."
+"upravljanje neznane vrste MIME."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:23
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
-msgstr ""
-"Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjice za premikanje v smeti."
+msgstr "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjice za premikanje v smeti"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:24
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
 msgid ""
 "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
 "from Control + Delete to just Delete."
 msgstr ""
 "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjica za premikanje v smeti iz "
-"CTRL + DEL v le tipko Izbriši."
+"CTRL + DEL v le tipko Izbriši"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:25
-msgid "Use extra mouse button events in Nautilus' browser window"
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
+msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
 msgstr "Uporabi dodatna dejanja gumbov miške v oknu brskalnika Nautilus"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:26
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
 msgid ""
-"For users with mice that have \"Forward\" and \"Back\" buttons, this key "
-"will determine if any action is taken inside of Nautilus when either is "
-"pressed."
+"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
+"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
 msgstr ""
-"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba \"Naprej\" in \"Nazaj\", določilo "
-"določi katero dejanje je povezano z delovanjem programa Nautilus."
+"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba »naprej« in »nazaj«, možnost določi, "
+"katero dejanje je povezano s programom Nautilus."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:27
-msgid "Mouse button to activate the \"Forward\" command in browser window"
-msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza \"Naprej\" v brskalniku."
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
+msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
+msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »naprej« v brskalniku."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:28
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
 msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
-"will set which button activates the \"Forward\" command in a browser window. "
+"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
+"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
 "Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba \"Naprej\" in \"Nazaj\", ta določilo "
-"določi kateri gumb prevzame ukaz \"Naprej\" v oknu brskalnika. Mogoče "
-"vrednosti so med 6 in 14."
+"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba »naprej« in »«nazaj«, možnost določi, "
+"kateri gumb bo prevzel ukaz »naprej« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
+"med 6 in 14."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:29
-msgid "Mouse button to activate the \"Back\" command in browser window"
-msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza \"Nazaj\" v brskalniku."
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
+msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
+msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »nazaj« v brskalniku."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:30
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
 msgid ""
-"For users with mice that have buttons for \"Forward\" and \"Back\", this key "
-"will set which button activates the \"Back\" command in a browser window. "
+"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
+"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
 "Possible values range between 6 and 14."
 msgstr ""
-"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba \"Naprej\" in \"Nazaj\", določilo "
-"določi kateri gumb prevzame ukaz \"Nazaj\" v oknu brskalnika. Mogoče "
-"vrednosti so med 6 in 14."
+"Za uporabnike, ki imajo na miški gumba »naprej« in »nazaj«, možnost določi, "
+"kateri gumb bo prevzel ukaz »nazaj« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
+"med 6 in 14."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:31
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
 msgid "When to show thumbnails of files"
 msgstr "Kdaj naj bodo prikazane sličice predstavnih datotek"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:32
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
 msgid ""
-"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to \"always\" "
+"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
 "then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
-"\"local-only\" then only show thumbnails for local file systems. If set to "
-"\"never\" then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
+"“local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to "
+"“never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
 "Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
 msgstr ""
-"Kdaj naj se prikaže predogled predstavnih datotek kot sličica. Možnost "
-"\"always\" (vedno) omogoči prikaz tudi, če je datoteka na oddaljenem "
-"strežniku. Nastavitev \"local_only\" (le krajevno) določa prikaz le za "
-"datoteke na krajevnih datotečnih sistemih. V primeru nastavitve \"never"
-"\" (nikoli) se sličice s predogledi ne ustvarijo in je prikazana le splošna "
-"ikona. Izbira se izvede na vseh datoteka in ni odvisna od imena datoteke."
-
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:33
+"Kdaj naj se prikaže predogled predstavnih datotek kot sličice. Možnost "
+"»vedno« omogoči prikaz tudi, če je datoteka na oddaljenem strežniku. "
+"Nastavitev »le krajevno« določa prikaz le za datoteke na krajevnih "
+"datotečnih sistemih. Nastavitev »nikoli« onemogoči ustvarjanje sličic. V tem "
+"primeru je prikazana sistemska ikona vrste datoteke."
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Največja velikost slike za izdelavo sličic"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:34
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:169
 msgid ""
-"Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this "
+"Images over this size (in bytes) won’t be thumbnailed. The purpose of this "
 "setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to "
 "load or use lots of memory."
 msgstr ""
@@ -309,87 +336,74 @@ msgstr ""
 "nastavitev je izogibanje izdelavi sličic velikih datotek, ki bi lahko vzele "
 "veliko časa za nalaganje in porabile veliko pomnilnika."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:35
-msgid "Show folders first in windows"
-msgstr "V oknih najprej pokaži mape"
-
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:36
-msgid ""
-"If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
-"icon and list views."
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da Nautilus v seznamskem prikazu in prikazu ikon "
-"prikaže mape pred datotekami."
-
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:37
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Privzet vrstni red razvrščanja"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:38
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
 msgid ""
-"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are \"name"
-"\", \"size\", \"type\" and \"mtime\"."
+"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
+"“name”, “size”, “type” and “mtime”."
 msgstr ""
-"Privzeta razvrstitev predmetov v pogledu ikon. Mogoče vrednosti so \"name\", "
-"\"size\", \"type\", in \"mtime\"."
+"Privzeta razvrstitev predmetov v pogledu ikon. Mogoče vrednosti so »ime«, "
+"»velikost«, »vrsta« in »čas«."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:39
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:181
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "V novih oknih obrni razvrstitev"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:40
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
-"sorted by name, then instead of sorting the files from \"a\" to \"z\", they "
-"will be sorted from \"z\" to \"a\"; if sorted by size, instead of being "
-"incrementally they will be sorted decrementally."
+"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
+"be sorted from “z” to “a”; if sorted by size, instead of being incrementally "
+"they will be sorted decrementally."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost določi, da so datoteke v novih oknih razvrščene v obratnem "
-"vrstnem redu. Primer: če so razvrščene po imenu, bodo namesto od črke \"a\" "
-"do \"ž\" razvrščene od črke \"ž\" do črke \"a\". V primeru, da so urejene po "
-"velikosti, bodo namesto od večje proti manjši urejene od manjše proti večji."
+"Izbrana možnost določi, da bodo datoteke v novih oknih razvrščene v obratnem "
+"vrstnem redu. Na primer: če so razvrščene po imenu, bodo namesto od a–ž "
+"razvrščene od ž–a. Če so razvrščene po velikosti, bodo namesto od večje "
+"proti manjši urejene od manjše proti večji."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:41
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Privzet pregledovalnik mape"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:42
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
-"another view for that particular folder. Possible values are \"list-view\", "
-"and \"icon-view\"."
+"another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
+"and “icon-view”."
 msgstr ""
-"Kadar je obiskana mapa, se uporabi ta pregledovalnik, razen v primeru, da je "
-"za to mapo določena drugačna n astavitev. Mogoče vrednosti so \"list_view\" "
-"in \"icon_view\"."
+"Kadar je posamezna mapa obiskana, se uporabi določen pregledovalnik, razen v "
+"primeru, če je za mapo že določena drugačna nastavitev. Mogoče vrednosti so "
+"»seznamski pogled« in »ikonski pogled«."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:43
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Ali naj se skrite datoteke prikažejo"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:44
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
 msgid ""
-"This key is deprecated and ignored. The \"show-hidden\" key from \"org.gtk."
-"Settings.FileChooser\" is now used instead."
+"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
+"Settings.FileChooser” is now used instead."
 msgstr ""
-"Ta ključ je opuščen in bo prezrt. Namesto tega bo uporabljana možnost \"show-"
-"hidden\" iz\"org.gtk.Settings.FileChooser\"."
+"Nastavitev je opuščena in bo prezrta. Namesto tega bo uporabljana možnost "
+"»pokaži skrito«."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:45
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
 msgid "What viewer should be used when searching"
-msgstr ""
+msgstr "Kateri pregledovalnik naj bo uporabljen med iskanjem"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:46
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
 msgid ""
 "When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
-msgstr ""
+msgstr "Med iskanjem bo program preklopil vrsto pogleda na to določilo."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:47
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
 msgid "Bulk rename utility"
 msgstr "Pripomoček za paketno preimenovanje"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:48
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
 msgid ""
 "If set, Nautilus will append URIs of selected files and treat the result as "
 "a command line for bulk renaming. Bulk rename applications can register "
@@ -404,7 +418,7 @@ msgstr ""
 "ukazne vrstice. V primeru da ime izvedljive datoteke ni določeno na polno "
 "pot, bo bilo iskano v iskalni poti."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:49
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
 msgid ""
 "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
 "operation"
@@ -412,8 +426,7 @@ msgstr ""
 "Ali naj se mapa, nad katero je miška s predmeti pripravljenimi spuščanje, "
 "odpre po določenem času."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:50
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
 msgid ""
 "If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
 "hovered folder will open automatically after a timeout."
@@ -421,133 +434,151 @@ msgstr ""
 "Možnost omogoča, da se mapa pod miško s pritisnjenim gumbom po določenem "
 "času samodejno odpre."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:51
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:217
+msgid "Enable new experimental views"
+msgstr "Omogoči nove preizkusne poglede"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:218
+msgid ""
+"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
+"help giving feedback and shaping their future."
+msgstr ""
+"Ali naj bodo omogočeni tudi preizkusni gradniki pogledov GTK+, namenjeni "
+"predstavitvi in zbiranju mnenj o uporabnosti."
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
+msgid "Default format for compressing files"
+msgstr "Privzet zapis stisnjenih datotek"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
+msgid "The format that will be selected when compressing files."
+msgstr "Zapis, ki bo privzeto uporabljen za stiskanje datotek."
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Seznam mogočih oznak ikon"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:52
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:234
 msgid ""
 "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
 "actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
-"values are: \"size\", \"type\", \"date_modified\", \"owner\", \"group\", "
-"\"permissions\", and \"mime_type\"."
+"values are: “size”, “type”, “date_modified”, “owner”, “group”, "
+"“permissions”, and “mime_type”."
 msgstr ""
-"Seznam oznak pod ikonami v prikazu ikon in na namizju. Dejansko število "
-"prikazanih oznak je odvisno od ravni približanja. Možne vrednosti so: \"size"
-"\" (velikost), \"type\" (vrsta), \"date_modified\" (datum spreminjanja), "
-"\"owner\" (lastnik), \"group\" (skupina), \"permissions\" (dovoljenja), in "
-"\"mime_type\" (vrsta MIME)."
+"Seznam oznak pod ikonami v ikonskem pogledu in na namizju. Dejansko število "
+"prikazanih oznak je odvisno od ravni približanja. Možne vrednosti so "
+"»velikost«, »vrsta«, »datum zadnje spremembe«, »lastnik«, »skupina«, "
+"»dovoljenja«, in »vrsta MIME«."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:53
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "Privzeto približanje ikon"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:54
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "Privzeto približanje prikaza ikon."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:55
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "Privzeta velikost sličic ikon"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:56
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
 msgid ""
 "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
 "NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
 msgstr ""
-"Privzeta velikost sličic v prikazu ikon, določena z možnostjo "
-"NAUTILUS_ICON_SIZE_SMALL."
+"Privzeta velikost sličic v prikazu ikon, določena pri običajni velikosti."
 
 # http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsis
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:57
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Omejitev dolžine tripičja"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:58
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
-"form \"Zoom Level:Integer\". For each specified zoom level, if the given "
+"form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given "
 "integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
 "lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
-"zoom level. A default entry of the form \"Integer\" without any specified "
-"zoom level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all "
-"other zoom levels. Examples: 0 - always display overlong file names; 3 - "
-"shorten file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 - "
-"shorten file names if they exceed five lines for zoom level \"smallest\". "
-"Shorten file names if they exceed four lines for zoom level \"smaller\". Do "
-"not shorten file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, "
-"standard, large."
+"zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom "
+"level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other "
+"zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten "
+"file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file "
+"names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file "
+"names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten "
+"file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, "
+"large."
 msgstr ""
-"Niz, ki določa kako bodo predolga imena datotek prikazana na namizju v "
-"oglatih oklepajih glede na raven približanja. Vsak vnos seznama je v obliki "
-"\"Približanje:številka\". Za vsako navedeno raven povečave velja, da v "
-"primeru številke večje od 0, ime datoteke ne bo preseglo določenega števila "
-"vrstic. V primeru, da je številka manjša ali enaka 0 ni omejitve dolžine "
-"imena. Privzeti vnos \"številka\" brez določene vrednosti povečave je prav "
-"tako dovoljen. Določa največje število vrstic za vse ostale vrednosti "
-"povečave. Primer: 0 - vedno prikaži polno ime datoteke; 3 - skrajšaj ime, če "
-"je daljše od treh vrstic; najmanjše:5, manjše:4,0 - skrči ime, če je daljše "
-"od petih vrstic pri povečavi \"najmanjše\". Skrči tudi imena datotek, če so "
-"daljša od štirih vrstic pri povečavi \"manjše\". Imena datotek za druge "
-"vrednosti povečav niso skrčena. Na voljo so ravni povečave: majhno, običajno "
-"in veliko."
-
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:59
+"Niz, ki določa, kako naj bodo predolga imena datotek prikazana na namizju "
+"okrajšana glede na raven približanja. Vsak vnos seznama je v obliki »ravni "
+"približanja:številka«. Za vsako navedeno raven povečave velja, da v primeru "
+"številke večje od 0, ime datoteke ne bo preseglo navedenega števila vrstic. "
+"Če je številka manjša ali enaka 0, ni omejitve dolžine. Privzeti vnos "
+"»številke« brez določene povečave je prav tako dovoljen. Določa največje "
+"sprejemljivo število vrstic za vse preostale vrednosti povečave. Na primer: "
+"vrednost 0 vedno prikaži polno ime datoteke, 3 okrajšaj ime, če je daljše od "
+"treh vrstic; najmanjše:5, manjše:4,0 pa okrajša ime, če je to daljše od "
+"petih vrstic pri »najmanjši« povečavi. Okrajša tudi imena datotek, če so "
+"daljša od štirih vrstic pri »najmanjši« povečavi. Imena datotek za druge "
+"vrednosti povečav niso okrajšana. Na voljo so ravni povečave: majhno, "
+"običajno in veliko."
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "Privzeto približanje seznamov"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:60
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "Privzeto približanje seznamskega prikaza."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:61
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "Privzet seznam stolpcev vidnih v seznamskem prikazu."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:62
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "Privzet seznam stolpcev vidnih v seznamskem prikazu."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:63
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "Privzet vrstni red stolpcev v seznamskem prikazu"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:64
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "Privzet vrstni red stolpcev v seznamskem prikazu."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:65
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
 msgid "Use tree view"
 msgstr "Uporabi drevesni pogled"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:66
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
 msgid ""
 "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
 "list."
-msgstr "Ali naj bo drevesni pogled uporabljen za premikanje med mapami"
+msgstr ""
+"Ali naj bo namesto enostavnega seznama na ravni map uporabljen drevesni "
+"pogled."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:67
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
 msgctxt "desktop-font"
 msgid "''"
-msgstr ""
+msgstr "''"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:68
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Pisava namizja"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:69
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "Opis pisave, ki naj se uporabi za ikone in na namizju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:70
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona Domov vidna na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:71
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
@@ -555,23 +586,22 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da je ikona s povezavo na domačo mapo prikazana na "
 "namizju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:72
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona smeti vidna na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:73
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:290
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
 "desktop."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da je ikona s povezavo do smeti prikazana na namizju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:74
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Pokaži priklopljene nosilce na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:75
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:295
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
@@ -579,11 +609,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da so ikone s povezavo na priklopljene naprave "
 "prikazane na namizju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:76
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Ikona omrežni strežniki vidna na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:77
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:300
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
@@ -591,16 +621,16 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da je ikona s povezavo na omrežne strežnike "
 "prikazana na namizju."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:78
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
 msgctxt "home-icon-name"
 msgid "'Home'"
 msgstr "'Osebna mapa'"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:79
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Ime ikone Dom na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:80
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:305
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -608,18 +638,16 @@ msgstr ""
 "Ime lahko nastavite, če želite za ikono doma na namizju nastaviti ime po "
 "meri."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:81
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
 msgctxt "trash-icon-name"
 msgid "'Trash'"
 msgstr "'Smeti'"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:82
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
 msgid "Desktop Trash icon name"
 msgstr "Ime ikone Smeti na namizju"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:83
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:310
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
 "desktop."
@@ -627,17 +655,16 @@ msgstr ""
 "Ime lahko nastavite, če želite za ikono smeti na namizju nastaviti ime po "
 "meri."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:84
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
 msgctxt "network-icon-name"
 msgid "'Network Servers'"
-msgstr "Omrežni strežniki"
+msgstr "»Omrežni strežniki«"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:85
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Ime ikone omrežni strežniki"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:86
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:315
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -645,7 +672,7 @@ msgstr ""
 "Ime lahko nastavite, če želite za ikono omrežnih strežnikov na namizju "
 "nastaviti ime po meri."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:87
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -657,11 +684,11 @@ msgstr ""
 "preseglo določene vrednosti. V primeru, da je vrednost 0 ali manjša od 0, ni "
 "omejitve dolžine imena."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:88
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "Pojemaj ozadje ob spremembi"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:89
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:325
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
 "background."
@@ -669,355 +696,769 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da Nautilus uporabi učinek pojemanja za spremembo "
 "ozadja namizja."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:90
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
 msgid "The geometry string for a navigation window"
-msgstr "Niz geometrije za krmilno okno."
+msgstr "Niz geometrije za kno krmarjenja"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:91
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:334
 msgid ""
 "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
 "windows."
 msgstr "Niz s shranjenimi podatki geometrije in koordinat krmilnega okna."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:92
-#, fuzzy
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
 msgid "Whether the navigation window should be maximized"
-msgstr "Ali naj bo okno krmarjenja razpeto."
+msgstr "Ali naj bo okno krmarjenja razpeto"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:93
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:339
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "Ali naj bo okno krmarjenja privzeto odprto razpeto."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:94
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Širina stranskega pladnja"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:95
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:344
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "Privzeta širina stranskega pladnja v novih oknih."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:96
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "V novih oknih pokaži vrstico mesta"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:97
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "Izbrana možnost določi, da imajo novo odprta okna vidno vrstico mesta."
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:98
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "V novih oknih pokaži stranski pladenj"
 
-#: ../data/org.gnome.nautilus.gschema.xml.h:99
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da imajo novo odprta okna viden stranski pladenj."
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1254 ../eel/eel-canvas.c:1255
+#: eel/eel-canvas.c:1465 eel/eel-canvas.c:1466
 msgid "X"
 msgstr "X"
 
-#: ../eel/eel-canvas.c:1261 ../eel/eel-canvas.c:1262
+#: eel/eel-canvas.c:1472 eel/eel-canvas.c:1473
 msgid "Y"
 msgstr "Y"
 
-#: ../eel/eel-gtk-extensions.c:326
+#: eel/eel-gtk-extensions.c:337
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Pokaži več _podrobnosti"
 
 #. Put up the timed wait window.
-#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:195
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:555
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:182
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1056 ../src/nautilus-files-view.c:1531
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5386 ../src/nautilus-location-entry.c:270
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:561 ../src/nautilus-mime-actions.c:565
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:636 ../src/nautilus-mime-actions.c:979
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1486 ../src/nautilus-mime-actions.c:1716
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4189
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5181
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:539
+#. Add buttons
+#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:319
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1113
+#: src/nautilus-files-view.c:1672 src/nautilus-files-view.c:5978
+#: src/nautilus-files-view.c:6484 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
+#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
+#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
+#: src/nautilus-search-popover.c:550
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 
-#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:204
+#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
 msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
 msgstr "To dejanje lahko zaustavite s klikom na tipko preklica."
 
-#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:98
+#: eel/eel-vfs-extensions.c:106
 msgid " (invalid Unicode)"
 msgstr " (neveljaven Unicode)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:107
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:283
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:413
-msgid "Other Locations"
-msgstr "Druga mesta"
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-application.c:257
+msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+msgstr "Vedno upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
+
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-directory-file.c:444
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:158
+msgid "on the desktop"
+msgstr "na namizju"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:109
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:129
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:267
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1491 ../src/nautilus-pathbar.c:411
-#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:292
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-icon-file.c:436
+msgid "Unable to rename desktop icon"
+msgstr "Ni mogoče preimenovati namizne ikone"
+
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
+#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
+#: src/nautilus-pathbar.c:326 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
 msgid "Home"
 msgstr "Domača mapa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-canvas-container.c:2481
+#. hardcode "Desktop"
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:309
+#: nautilus-desktop/nautilus-desktop-window.c:488
+msgid "Desktop"
+msgstr "Namizje"
+
+#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:107
+#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:114
+msgid "Send to…"
+msgstr "Pošlji na ..."
+
+#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:108
+msgid "Send file by mail…"
+msgstr "Pošlji datoteko kot elektronsko pošto ..."
+
+#: nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:115
+msgid "Send files by mail…"
+msgstr "Pošlji datoteke kot elektronsko pošto ..."
+
+#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
+#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1355
+msgid "Oops! Something went wrong."
+msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
+
+#: src/nautilus-application.c:178
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
+"set permissions such that it can be created:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Zahtevane mape ni mogoče ustvariti. Ustvarite jo na ustreznem mestu ali pa "
+"spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
+"%s"
+
+#: src/nautilus-application.c:185
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
+"set permissions such that they can be created:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Zahtevanih map ni mogoče ustvariti. Ustvarite jih na ustreznih mestih ali pa "
+"spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
+"%s"
+
+#: src/nautilus-application.c:629
+msgid "--check cannot be used with other options."
+msgstr "možnosti --check ni mogoče uporabiti z drugimi možnostmi."
+
+#: src/nautilus-application.c:637
+msgid "--quit cannot be used with URIs."
+msgstr "možnosti --quit ni mogoče uporabiti naslovi URI."
+
+#: src/nautilus-application.c:646
+msgid "--select must be used with at least an URI."
+msgstr "--select mora biti uporabljen vsaj z enim naslovom URI."
+
+#: src/nautilus-application.c:787
+#, c-format
+msgid ""
+"There was an error displaying help: \n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Prišlo je do napake med prikazovanjem pomoči: \n"
+"%s"
+
+#: src/nautilus-application.c:911
+msgid "Perform a quick set of self-check tests."
+msgstr "Opravi hitra samo-preverjanja."
+
+#: src/nautilus-application.c:920
+msgid "Create the initial window with the given geometry."
+msgstr "Ustvari začetno okno s podano geometrijo."
+
+#: src/nautilus-application.c:920
+msgid "GEOMETRY"
+msgstr "GEOMETRIJA"
+
+#: src/nautilus-application.c:922
+msgid "Show the version of the program."
+msgstr "Pokaži različico programa."
+
+#: src/nautilus-application.c:924
+msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
+msgstr "Vedno odpri novo okno za pregledovanje navedenih naslovov URI."
+
+#: src/nautilus-application.c:926
+msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
+msgstr "Ustvari le okna za posebej navedene URIje."
+
+#: src/nautilus-application.c:928
+msgid "Quit Nautilus."
+msgstr "Končaj Nautilus."
+
+#: src/nautilus-application.c:930
+msgid "Select specified URI in parent folder."
+msgstr "Izberite določen naslov URI v nadrejeni mapi."
+
+#: src/nautilus-application.c:931
+msgid "[URI…]"
+msgstr "[URI ...]"
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:158 src/nautilus-autorun-software.c:161
+#, c-format
+msgid ""
+"Unable to start the program:\n"
+"%s"
+msgstr ""
+"Programa ni mogoče začeti:\n"
+"%s"
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:164
+msgid "Unable to locate the program"
+msgstr "Programa ni mogoče najti"
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:190
+msgid "Oops! There was a problem running this software."
+msgstr "Ops! Prišlo je do napake med delovanjem programske opreme."
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:220
+#, c-format
+msgid ""
+"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
+"to run it?"
+msgstr ""
+"Nosilec »%s« vsebuje programsko opremo, ki se samodejno zažene. Ali jo "
+"želite zagnati?"
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:224
+msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
+msgstr ""
+"Če mestu ne zaupate oziroma niste prepričani, pritisnite tipko za preklic."
+
+#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
+msgid "_Run"
+msgstr "_Zaženi"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:827
+#, c-format
+msgid "“%s” would not be a unique new name."
+msgstr "Ime »%s« ne bi bilo enkratno ime."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:833
+#, c-format
+msgid "“%s” would conflict with an existing file."
+msgstr "Datoteka »%s« bi bila v sporu z že obstoječo datoteko."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1420
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
+msgid "File names cannot contain “/”."
+msgstr "Imena datotek ne smejo vsebovati poševnice » / «."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1426
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
+msgid "A file cannot be called “.”."
+msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » . «."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1432
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
+msgid "A file cannot be called “..”."
+msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » .. «."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2146
+#, c-format
+msgid "Rename %d Folder"
+msgid_plural "Rename %d Folders"
+msgstr[0] "Preimenuj %d map"
+msgstr[1] "Preimenuj %d mapo"
+msgstr[2] "Preimenuj %d mapi"
+msgstr[3] "Preimenuj %d mape"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2154
+#, c-format
+msgid "Rename %d File"
+msgid_plural "Rename %d Files"
+msgstr[0] "Preimenuj %d datotek"
+msgstr[1] "Preimenuj %d datoteko"
+msgstr[2] "Preimenuj %d datoteki"
+msgstr[3] "Preimenuj %d datoteke"
+
+#. To translators: %d is the total number of files and folders.
+#. * Singular case of the string is never used
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2164
+#, c-format
+msgid "Rename %d File and Folder"
+msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
+msgstr[0] "Preimenuj %d map ali datotek"
+msgstr[1] "Preimenuj %d mapo ali datoteko"
+msgstr[2] "Preimenuj %d mapi ali datoteki"
+msgstr[3] "Preimenuj %d mape ali datoteke"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:88
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:186
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:488
+msgid "Original Name (Ascending)"
+msgstr "Izvorno ime (naraščajoče)"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:93
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:493
+msgid "Original Name (Descending)"
+msgstr "Izvorno ime (padajoče)"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:98
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:498
+msgid "First Modified"
+msgstr "Prvič spremenjeno"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:103
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:503
+msgid "Last Modified"
+msgstr "Nazadnje spremenjeno"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:108
+msgid "First Created"
+msgstr "Prvič ustvarjeno"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:113
+msgid "Last Created"
+msgstr "Nazadnje ustvarjeno"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:122
+msgid "Camera model"
+msgstr "Model fotoaparata"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:129
+msgid "Creation date"
+msgstr "Datum ustvarjanja"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:136
+msgid "Season number"
+msgstr "Sezona\t"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:143
+msgid "Episode number"
+msgstr "Epizoda"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:150
+msgid "Track number"
+msgstr "Številka sledi"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:157
+msgid "Artist name"
+msgstr "Ime izvajalca"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:164
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:383
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:385
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:459
+msgid "Title"
+msgstr "Naslov"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:171
+msgid "Album name"
+msgstr "Ime albuma"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:178
+msgid "Original file name"
+msgstr "Izvorno ime datoteke"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:189
+msgid "1, 2, 3"
+msgstr "1, 2, 3"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:196
+msgid "01, 02, 03"
+msgstr "01, 02, 03"
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:203
+msgid "001, 002, 003"
+msgstr "001, 002, 003"
+
+#: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
+#: src/nautilus-pathbar.c:331
+msgid "Other Locations"
+msgstr "Druga mesta"
+
+#: src/nautilus-canvas-container.c:2800
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Pravokotnik izbire"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:416
+#: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:46
+msgid "Icon View"
+msgstr "Ikonski prikaz"
+
+#: src/nautilus-column-chooser.c:432
 msgid "Reset to De_fault"
 msgstr "Povrni na _privzeto"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-chooser.c:418
+#: src/nautilus-column-chooser.c:434
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr ""
 "Zamenjaj trenutno nastavitev seznama stolpcev s privzetimi nastavitvami."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:57
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1716
-#: ../src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui.h:1
+#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1947
+#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:58
+#: src/nautilus-column-utilities.c:58
 msgid "The name and icon of the file."
 msgstr "Ime in ikona datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:64
+#: src/nautilus-column-utilities.c:64
 msgid "Size"
 msgstr "Velikost"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:65
+#: src/nautilus-column-utilities.c:65
 msgid "The size of the file."
 msgstr "Velikost datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:71
+#: src/nautilus-column-utilities.c:71
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:72
+#: src/nautilus-column-utilities.c:72
 msgid "The type of the file."
 msgstr "Vrsta datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:78
+#: src/nautilus-column-utilities.c:78
 msgid "Modified"
 msgstr "Spremenjeno"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:79
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:137
+#: src/nautilus-column-utilities.c:79 src/nautilus-column-utilities.c:138
 msgid "The date the file was modified."
 msgstr "Datum spremembe datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:87
+#: src/nautilus-column-utilities.c:87
 msgid "Accessed"
 msgstr "Dostopano"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:88
+#: src/nautilus-column-utilities.c:88
 msgid "The date the file was accessed."
 msgstr "Datum zadnjega dostopa do datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:97
+#: src/nautilus-column-utilities.c:97
 msgid "Owner"
 msgstr "Lastnik"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:98
+#: src/nautilus-column-utilities.c:98
 msgid "The owner of the file."
 msgstr "Lastnik datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:105
+#: src/nautilus-column-utilities.c:105
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:106
+#: src/nautilus-column-utilities.c:106
 msgid "The group of the file."
 msgstr "Skupina datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:113
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4258
+#: src/nautilus-column-utilities.c:113 src/nautilus-properties-window.c:4647
 msgid "Permissions"
 msgstr "Dovoljenja"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:114
+#: src/nautilus-column-utilities.c:114
 msgid "The permissions of the file."
 msgstr "Dovoljenja datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:121
+#: src/nautilus-column-utilities.c:121
 msgid "MIME Type"
-msgstr "Vrsta mime"
+msgstr "Vrsta MIME"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:122
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-column-utilities.c:122
 msgid "The MIME type of the file."
-msgstr "Vrsta mime datoteke."
+msgstr "Vrsta MIME datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:129
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:415
+#: src/nautilus-column-utilities.c:129 src/nautilus-image-properties-page.c:453
 msgid "Location"
 msgstr "Mesto"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:130
+#: src/nautilus-column-utilities.c:130
 msgid "The location of the file."
 msgstr "Mesto datoteke."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:136
-msgid "Modified - Time"
-msgstr "Spremenjeno - Čas"
+#: src/nautilus-column-utilities.c:137
+msgid "Modified — Time"
+msgstr "Spremenjeno – Čas"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:179
+#: src/nautilus-column-utilities.c:146
+msgid "Recency"
+msgstr "Nedavno"
+
+#: src/nautilus-column-utilities.c:147
+msgid "The date the file was accessed by the user."
+msgstr "Datum, ko je uporabnik dostopil do datoteke."
+
+#: src/nautilus-column-utilities.c:192
 msgid "Trashed On"
 msgstr "Premaknjeno v smeti na"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:180
+#: src/nautilus-column-utilities.c:193
 msgid "Date when file was moved to the Trash"
 msgstr "Datum, ko je bila datoteka premaknjena v smeti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:187
+#: src/nautilus-column-utilities.c:200
 msgid "Original Location"
 msgstr "Izvorno mesto"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:188
+#: src/nautilus-column-utilities.c:201
 msgid "Original location of file before moved to the Trash"
 msgstr "Izvorno mesto datoteke, preden je bila ta poslana v smeti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:205
+#: src/nautilus-column-utilities.c:219
 msgid "Relevance"
 msgstr "Pomembnost"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-column-utilities.c:206
+#: src/nautilus-column-utilities.c:220
 msgid "Relevance rank for search"
 msgstr "Pomembnost iskanja"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-directory-file.c:433
-#: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-icon-file.c:149
-msgid "on the desktop"
-msgstr "na namizju"
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:59
+msgid "Archive names cannot contain “/”."
+msgstr "Ime arhiva ne sme vsebovati poševnice » / «."
+
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:63
+msgid "An archive cannot be called “.”."
+msgstr "Ime arhiva ne sme biti » . «."
+
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:67
+msgid "An archive cannot be called “..”."
+msgstr "Ime arhiva ne sme biti » .. «."
+
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:442
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:454
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:401
+msgid "Comment"
+msgstr "Opomba"
+
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:445
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:448
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:460
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:392
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:454
+msgid "Description"
+msgstr "Opis"
+
+#: src/nautilus-desktop-item-properties.c:457
+msgid "Command"
+msgstr "Ukaz"
 
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-directory.c:517
+#: src/nautilus-directory.c:568
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:747
+#: src/nautilus-dnd.c:862
 msgid "_Move Here"
 msgstr "_Premakni sem"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:752
+#: src/nautilus-dnd.c:867
 msgid "_Copy Here"
 msgstr "_Kopiraj sem"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:757
+#: src/nautilus-dnd.c:872
 msgid "_Link Here"
 msgstr "_Poveži sem"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-dnd.c:764
-#: ../src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui.h:1
+#: src/nautilus-dnd.c:879 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:165
+#: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:63
 msgid "Cancel"
 msgstr "Prekliči"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1235
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:369
+#: src/nautilus-error-reporting.c:72
+#, c-format
+msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
+msgstr "Za ogled vsebine »%s« so zahtevana posebna dovoljenja."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:79
+#, c-format
+msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
+msgstr "Predmeta »%s« ni mogoče najti. Morda je bil nedavno izbrisan."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:85
+#, c-format
+msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
+msgstr "Celotne vsebine »%s« ni mogoče prikazati: %s"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:94
+msgid "This location could not be displayed."
+msgstr "Mesta ni mogoče prikazati."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:122
+#, c-format
+msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
+msgstr ""
+"Za spreminjanje dovoljenj skupine »%s« so zahtevana posebna dovoljenja."
+
+#. fall through
+#: src/nautilus-error-reporting.c:140
+#, c-format
+msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
+msgstr "Skupine »%s« ni mogoče spremeniti: %s"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:145
+msgid "The group could not be changed."
+msgstr "Skupine ni mogoče spremeniti."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:166
+#, c-format
+msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
+msgstr "Lastnika »%s« ni mogoče spremeniti: %s"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:168
+msgid "The owner could not be changed."
+msgstr "Lastnika ni mogoče spremeniti."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:189
+#, c-format
+msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
+msgstr "Dovoljenj »%s« ni mogoče spremeniti: %s"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:191
+msgid "The permissions could not be changed."
+msgstr "Dovoljenja ni mogoče spremeniti."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:230
+#, c-format
+msgid ""
+"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
+msgstr "Ime »%s« je na tem mestu že v uporabi. Izberite drugačno ime."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:238
+#, c-format
+msgid ""
+"There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
+msgstr ""
+"Na izbranem mestu ni predmeta »%s«. Morda je bil pravkar prestavljen ali "
+"izbrisan?"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:246
+#, c-format
+msgid "You do not have the permissions necessary to rename “%s”."
+msgstr "Za preimenovanje datoteke »%s« so zahtevana posebna dovoljenja."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:255
+#, c-format
+msgid ""
+"The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
+"a different name."
+msgstr ""
+"Ime »%s« ni veljavno, ker vsebuje tudi poševnico » / «. Izberite drugačno "
+"ime."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:261
+#, c-format
+msgid "The name “%s” is not valid. Please use a different name."
+msgstr "Ime »%s« ni veljavno ime. Izberite drugačno ime."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:270
+#, c-format
+msgid "The name “%s” is too long. Please use a different name."
+msgstr "Ime »%s« je predolgo. Izberite drugačno ime."
+
+#. fall through
+#: src/nautilus-error-reporting.c:289
+#, c-format
+msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
+msgstr "Predmeta »%s« ni mogoče preimenovati v »%s«: %s"
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:297
+msgid "The item could not be renamed."
+msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
+
+#: src/nautilus-error-reporting.c:405
+#, c-format
+msgid "Renaming “%s” to “%s”."
+msgstr "Preimenovanje »%s« v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file.c:1328 src/nautilus-vfs-file.c:423
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče priklopiti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1280
+#: src/nautilus-file.c:1382
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče odklopiti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1314
+#: src/nautilus-file.c:1425
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Datoteke ni mogoče izvreči"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1347
-#: ../libnautilus-private/nautilus-vfs-file.c:547
+#: src/nautilus-file.c:1466 src/nautilus-vfs-file.c:612
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zagnati"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1399
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1430
+#: src/nautilus-file.c:1525 src/nautilus-file.c:1565
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zaustaviti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1846
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:2074
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Poševnice v imenih datotek niso dovoljene"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1864
-#, c-format
-msgid "File not found"
-msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1892
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:2118
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Datotek vrhnje ravni ni mogoče preimenovati"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1915
-#, c-format
-msgid "Unable to rename desktop icon"
-msgstr "Ni mogoče preimenovati namizne ikone"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:1944
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:2153
 msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
 msgstr ""
+"Najverjetneje je vsebina datoteke okvarjena vrsta datoteke nastavitev namizja"
+
+#: src/nautilus-file.c:2205
+msgid "File not found"
+msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4783
+#: src/nautilus-file.c:5685
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4786
+#: src/nautilus-file.c:5690
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4793
+#: src/nautilus-file.c:5699
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včeraj"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4799
+#: src/nautilus-file.c:5708
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Včeraj ob %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4804
+#: src/nautilus-file.c:5715
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včeraj ob %l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4812
+#: src/nautilus-file.c:5725
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4818
+#: src/nautilus-file.c:5734
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4823
+#: src/nautilus-file.c:5741
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4831
+#: src/nautilus-file.c:5752
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -1025,7 +1466,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4838
+#: src/nautilus-file.c:5762
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -1033,14 +1474,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4844
+#: src/nautilus-file.c:5770
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4852
+#: src/nautilus-file.c:5781
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -1048,7 +1489,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4859
+#: src/nautilus-file.c:5791
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
@@ -1056,48 +1497,45 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4865
+#: src/nautilus-file.c:5799
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:4875
+#: src/nautilus-file.c:5811
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5274
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:6246
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj ni dovoljeno"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5569
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:6569
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Ni dovoljeno določanje lastnkia"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5587
+#: src/nautilus-file.c:6588
 #, c-format
-msgid "Specified owner '%s' doesn't exist"
-msgstr "Navedeni lastnik '%s' ne obstaja"
+msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
+msgstr "Navedeni lastnik »%s« ne obstaja"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5851
-#, c-format
+#: src/nautilus-file.c:6873
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nastavljanje skupine ni dovoljeno"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:5869
+#: src/nautilus-file.c:6892
 #, c-format
-msgid "Specified group '%s' doesn't exist"
-msgstr "Navedena skupina '%s' ne obstaja"
+msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
+msgstr "Navedena skupina »%s« ne obstaja"
 
 # Add the "name of the currentu user" as an altarnate option.
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6004
+#: src/nautilus-file.c:7034
 msgid "Me"
 msgstr "Jaz"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6028
+#: src/nautilus-file.c:7066
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -1106,7 +1544,7 @@ msgstr[1] "%'u predmet"
 msgstr[2] "%'u predmeta"
 msgstr[3] "%'u predmeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6029
+#: src/nautilus-file.c:7067
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -1115,7 +1553,7 @@ msgstr[1] "%'u mapa"
 msgstr[2] "%'u mapi"
 msgstr[3] "%'u mape"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6030
+#: src/nautilus-file.c:7068
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1125,97 +1563,87 @@ msgstr[2] "%'u datoteki"
 msgstr[3] "%'u datoteke"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6431
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6447
+#: src/nautilus-file.c:7535 src/nautilus-file.c:7555
 msgid "? items"
 msgstr "? predmetov"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6437
+#: src/nautilus-file.c:7543
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6454
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6535
+#: src/nautilus-file.c:7563 src/nautilus-file.c:7660
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6468
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1186
+#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-properties-window.c:1313
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6499
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6507
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6558
+#: src/nautilus-file.c:7620 src/nautilus-file.c:7628 src/nautilus-file.c:7686
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6500
+#: src/nautilus-file.c:7621
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6501
+#: src/nautilus-file.c:7622
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6502
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:769
+#: src/nautilus-file.c:7623 src/nautilus-image-properties-page.c:827
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6503
+#: src/nautilus-file.c:7624
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhiv"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6504
+#: src/nautilus-file.c:7625
 msgid "Markup"
 msgstr "Označevanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6505
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6506
+#: src/nautilus-file.c:7626 src/nautilus-file.c:7627
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6508
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:216
+#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-mime-actions.c:203
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6509
+#: src/nautilus-file.c:7630
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6510
+#: src/nautilus-file.c:7631
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6511
+#: src/nautilus-file.c:7632
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6512
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:186
+#: src/nautilus-file.c:7633 src/nautilus-mime-actions.c:179
 msgid "Presentation"
 msgstr "Predstavitev"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6513
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:195
+#: src/nautilus-file.c:7634 src/nautilus-mime-actions.c:186
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preglednica"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6560
+#: src/nautilus-file.c:7688
 msgid "Binary"
 msgstr "Dvojiško"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6564
+#: src/nautilus-file.c:7693
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapa"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6595
+#: src/nautilus-file.c:7732
 msgid "Link"
 msgstr "Povezava"
 
@@ -1224,210 +1652,88 @@ msgstr "Povezava"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6601
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:381
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:125
+#: src/nautilus-file.c:7738 src/nautilus-file-operations.c:451
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Povezava do %s"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6617
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file.c:6631
+#: src/nautilus-file.c:7756 src/nautilus-file.c:7772
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Povezava (prekinjena)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:141
-#, c-format
-msgid "Merge folder “%s”?"
-msgstr "Ali želite združiti mapo “%s”?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:145
-msgid ""
-"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
-"that conflict with the files being copied."
-msgstr ""
-"Med združevanjem bo program pred zamenjavo datotek, ki so v sporu s "
-"kopiranimi datotekami, zahteval potrditev."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:150
-#, c-format
-msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Starejša mapa z istim imenom v “%s” že obstaja."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:154
-#, c-format
-msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Novejša mapa z istim imenom v “%s” že obstaja."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:158
-#, c-format
-msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Mapa z istim imenom v “%s” že obstaja."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:163
-msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
-msgstr "Zamenjava bo odstranila vse datoteke v mapi."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:165
-#, c-format
-msgid "Replace folder “%s”?"
-msgstr "Ali želite zamenjati mapo “%s”?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:167
-#, c-format
-msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Mapa z enakim imenom v “%s” že obstaja?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:172
-#, c-format
-msgid "Replace file “%s”?"
-msgstr "Ali želite zamenjati datoteko “%s”?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:174
-msgid "Replacing it will overwrite its content."
-msgstr "Zamenjava bo prepisala njeno vsebino."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:178
-#, c-format
-msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Starejša datoteka z enakim imenom v “%s” že obstaja."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:182
-#, c-format
-msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Novejša datoteka z enakim imenom v “%s” že obstaja."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:186
-#, c-format
-msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
-msgstr "Datoteka z enakim imenom v “%s” že obstaja?."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:255
-#, fuzzy
-msgid "Original folder"
-msgstr "original"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:256
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:293
-msgid "Items:"
-msgstr "Predmeti:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:259
-msgid "Original file"
-msgstr "Izvirna datoteka"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:260
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:297
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2997
-msgid "Size:"
-msgstr "Velikost:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:264
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:301
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2979
-msgid "Type:"
-msgstr "Vrsta:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:267
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:304
-msgid "Last modified:"
-msgstr "Spremenjeno:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
-#, fuzzy
-msgid "Merge with"
-msgstr "_Združi ..."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:292
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:296
-msgid "Replace with"
-msgstr "Zamenjaj z"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:326
-msgid "Merge"
-msgstr "Združi"
-
 #. Setup the expander for the rename action
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:519
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "_Izbor novega imena za cilj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:533
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:317
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:300
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:336
 msgid "Reset"
 msgstr "Ponastavi"
 
 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:545
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:311
 msgid "Apply this action to all files and folders"
-msgstr "Uveljavi to dejanje za vse datoteke"
+msgstr "Uveljavi to dejanje za vse datoteke in mape"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:557
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:183
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:322 src/nautilus-file-operations.c:226
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pre_skoči"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:562
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:326
 msgid "Re_name"
 msgstr "_Preimenuj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:568
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:331
 msgid "Replace"
 msgstr "Zamenjaj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:651
-#, fuzzy
-msgid "Merge Folder"
-msgstr "Ali želite združiti mapo “%s”?"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:651
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:657
-#, fuzzy
-msgid "File and Folder conflict"
-msgstr "Datoteke v sporu"
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:136
+msgid "A folder with that name already exists."
+msgstr "Mapa z enakim imenom že obstaja."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-conflict-dialog.c:657
-msgid "File conflict"
-msgstr "Datoteke v sporu"
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:141
+msgid "A file with that name already exists."
+msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:184
+#: src/nautilus-file-operations.c:227
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Pres_koči vse"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:185
+#: src/nautilus-file-operations.c:228
 msgid "_Retry"
 msgstr "Poskusi _znova"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:186
+#: src/nautilus-file-operations.c:229
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Izbriši"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:187
+#: src/nautilus-file-operations.c:230
 msgid "Delete _All"
 msgstr "_Izbriši vse"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:188
+#: src/nautilus-file-operations.c:231
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Zamenjaj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:189
+#: src/nautilus-file-operations.c:232
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Zamenjaj _vse"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:190
+#: src/nautilus-file-operations.c:233
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Združi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:191
+#: src/nautilus-file-operations.c:234
 msgid "Merge _All"
 msgstr "Združi _vse"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:192
+#: src/nautilus-file-operations.c:235
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "_Vseeno kopiraj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:282
+#: src/nautilus-file-operations.c:331
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
@@ -1436,8 +1742,7 @@ msgstr[1] "%'d sekunda"
 msgstr[2] "%'d sekundi"
 msgstr[3] "%'d sekunde"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:287
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:298
+#: src/nautilus-file-operations.c:337 src/nautilus-file-operations.c:349
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
@@ -1446,7 +1751,7 @@ msgstr[1] "%'d minuta"
 msgstr[2] "%'d minuti"
 msgstr[3] "%'d minute"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:297
+#: src/nautilus-file-operations.c:348
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
@@ -1455,7 +1760,7 @@ msgstr[1] "%'d ura"
 msgstr[2] "%'d uri"
 msgstr[3] "%'d ure"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:305
+#: src/nautilus-file-operations.c:356
 #, c-format
 msgid "approximately %'d hour"
 msgid_plural "approximately %'d hours"
@@ -1465,7 +1770,7 @@ msgstr[2] "približno %'d uri"
 msgstr[3] "približno %'d ure"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:385
+#: src/nautilus-file-operations.c:458
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "Še ena povezava na %s"
@@ -1474,25 +1779,25 @@ msgstr "Še ena povezava na %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:401
+#: src/nautilus-file-operations.c:479
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'d povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:405
+#: src/nautilus-file-operations.c:486
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:409
+#: src/nautilus-file-operations.c:493
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:413
+#: src/nautilus-file-operations.c:500
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
@@ -1502,12 +1807,12 @@ msgstr "%'d. povezava na %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-operations.c:552
 msgid " (copy)"
 msgstr " (kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:454
+#: src/nautilus-file-operations.c:554
 msgid " (another copy)"
 msgstr "(še ena kopija)"
 
@@ -1515,36 +1820,34 @@ msgstr "(še ena kopija)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:457
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:459
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:461
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:471
+#: src/nautilus-file-operations.c:557 src/nautilus-file-operations.c:559
+#: src/nautilus-file-operations.c:561 src/nautilus-file-operations.c:571
 msgid "th copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:464
+#: src/nautilus-file-operations.c:564
 msgid "st copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-operations.c:566
 msgid "nd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:468
+#: src/nautilus-file-operations.c:568
 msgid "rd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:485
+#: src/nautilus-file-operations.c:585
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:487
+#: src/nautilus-file-operations.c:587
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (še ena kopija)%s"
@@ -1553,10 +1856,8 @@ msgstr "%s (še ena kopija)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:490
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:492
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:494
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:508
+#: src/nautilus-file-operations.c:590 src/nautilus-file-operations.c:592
+#: src/nautilus-file-operations.c:594 src/nautilus-file-operations.c:608
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
@@ -1566,39 +1867,40 @@ msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
 #.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:502
+#: src/nautilus-file-operations.c:602
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:504
+#: src/nautilus-file-operations.c:604
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:506
+#: src/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:607
+#: src/nautilus-file-operations.c:720
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:615
+#: src/nautilus-file-operations.c:730
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1388
-msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B” from the trash?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati “%B” iz smeti?"
+#: src/nautilus-file-operations.c:1512
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s” from the trash?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati »%s« iz smeti?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1391
+#: src/nautilus-file-operations.c:1517
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1616,30 +1918,29 @@ msgstr[2] ""
 msgstr[3] ""
 "Ali ste prepričani, da želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1401
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1467
+#: src/nautilus-file-operations.c:1527 src/nautilus-file-operations.c:1602
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "V primeru, da predmet izbrišete, bo trajno izgubljen."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1421
+#: src/nautilus-file-operations.c:1548
 msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "Ali naj se izbrišejo vsi predmeti iz smeti?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1425
+#: src/nautilus-file-operations.c:1552
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Vsi predmeti v smeteh bodo trajno izbrisani."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1428
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2504
-#: ../src/nautilus-window.c:1300
+#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2773
+#: src/nautilus-window.c:1342
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1455
-msgid "Are you sure you want to permanently delete “%B”?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati “%B”?"
+#: src/nautilus-file-operations.c:1588
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati »%s«?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1458
+#: src/nautilus-file-operations.c:1593
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -1652,15 +1953,17 @@ msgstr[2] ""
 msgstr[3] ""
 "Ali ste prepričani, da želite trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1511
-msgid "Deleted “%B”"
-msgstr "Izbrisana mapa “%B”"
+#: src/nautilus-file-operations.c:1654
+#, c-format
+msgid "Deleted “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je izbrisan."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1513
-msgid "Deleting “%B”"
-msgstr "Poteka brisanje mape “%B”"
+#: src/nautilus-file-operations.c:1658
+#, c-format
+msgid "Deleting “%s”"
+msgstr "Poteka brisanje »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1521
+#: src/nautilus-file-operations.c:1669
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
@@ -1669,7 +1972,7 @@ msgstr[1] "Izbrisana je %'d datoteka"
 msgstr[2] "Izbrisani sta %'d datoteki"
 msgstr[3] "Izbrisane so %'d datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1525
+#: src/nautilus-file-operations.c:1675
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -1680,35 +1983,31 @@ msgstr[3] "Poteka brisanje %'d datotek"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1547
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1553
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1585
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1943
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1949
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1981
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3329
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3335
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3376
+#: src/nautilus-file-operations.c:1702 src/nautilus-file-operations.c:1710
+#: src/nautilus-file-operations.c:1750 src/nautilus-file-operations.c:2092
+#: src/nautilus-file-operations.c:2100 src/nautilus-file-operations.c:2140
+#: src/nautilus-file-operations.c:3885 src/nautilus-file-operations.c:3893
+#: src/nautilus-file-operations.c:3964 src/nautilus-file-operations.c:8679
+#: src/nautilus-file-operations.c:8747
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
 
-#. To translators: %T will expand to a time duration like "2 minutes".
+#. To translators: %s will expand to a time duration like "2 minutes".
 #. * So the whole thing will be something like "1 / 5 -- 2 hours left (4 files/sec)"
 #. *
-#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
+#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1568
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1964
-msgid "%'d / %'d — %T left"
-msgid_plural "%'d / %'d — %T left"
-msgstr[0] "%'d / %'d — preostalo %T"
-msgstr[1] "%'d / %'d — preostalo %T"
-msgstr[2] "%'d / %'d — preostalo %T"
-msgstr[3] "%'d / %'d — preostalo %T"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1571
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1967
+#: src/nautilus-file-operations.c:1729 src/nautilus-file-operations.c:2119
+#, c-format
+msgid "%'d / %'d — %s left"
+msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
+msgstr[0] "%'d / %'d – preostalo %s"
+msgstr[1] "%'d / %'d – preostalo %s"
+msgstr[2] "%'d / %'d – preostalo %s"
+msgstr[3] "%'d / %'d – preostalo %s"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:1733 src/nautilus-file-operations.c:2122
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -1717,63 +2016,41 @@ msgstr[1] "(%d datoteka/s)"
 msgstr[2] "(%d datoteki/s)"
 msgstr[3] "(%d datoteke/s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1653
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1687
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1726
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1802
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2765
+#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3086
 msgid "Error while deleting."
-msgstr "Napaka med brisanjem."
+msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1657
-msgid ""
-"Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
-"permissions to see them."
-msgstr ""
-"Datotek v mapi “%B” ni mogoče izbrisati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1660
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2824
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4016
-msgid ""
-"There was an error getting information about the files in the folder “%B”."
-msgstr ""
-"Med pridobivanjem podrobnosti o datotekah v mapi “%B” je prišlo do napake."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1669
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4025
-msgid "_Skip files"
-msgstr "Pre_skoči datoteke"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1690
-msgid ""
-"The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
-"read it."
-msgstr "Mape “%B” ni mogoče izbrisati, ker ni ustreznih dovoljenja za branje."
+#: src/nautilus-file-operations.c:1903
+#, c-format
+msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem mape »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1693
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2863
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4061
-msgid "There was an error reading the folder “%B”."
-msgstr "Med branjem “%B” je prišlo do napake."
+#: src/nautilus-file-operations.c:1906
+#, c-format
+msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
+msgstr "Ni ustreznih dovoljen za brisanje mape »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1727
-msgid "Could not remove the folder %B."
-msgstr "Ni mogoče odstraniti mape %B."
+#: src/nautilus-file-operations.c:1913
+#, c-format
+msgid "There was an error deleting the file “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem datoteke »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1803
-msgid "There was an error deleting %B."
-msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem %B."
+#: src/nautilus-file-operations.c:1916
+#, c-format
+msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
+msgstr "Ni ustreznih dovoljen za brisanje datoteke »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1906
-msgid "Trashing “%B”"
-msgstr "Poteka premikanje mape “%B” v smeti"
+#: src/nautilus-file-operations.c:2043
+#, c-format
+msgid "Trashing “%s”"
+msgstr "Poteka premikanje »%s« v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1908
-msgid "Trashed “%B”"
-msgstr "Premaknjeno v smeti “%B”"
+#: src/nautilus-file-operations.c:2047
+#, c-format
+msgid "Trashed “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v smeti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1916
+#: src/nautilus-file-operations.c:2058
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
@@ -1782,92 +2059,94 @@ msgstr[1] "Poteka premikanje v smeti %'d datoteke"
 msgstr[2] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 msgstr[3] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1920
+#: src/nautilus-file-operations.c:2064
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
-msgstr[0] "Premiknjenih v smeti %'d datotek"
-msgstr[1] "Premiknjena v smeti je %'d datoteka"
-msgstr[2] "Premiknjeni v smeti sta %'d datoteki"
-msgstr[3] "Premiknjene v smeti so %'d datoteke"
-
-#. Translators: %B is a file name
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2043
-msgid "“%B” can't be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
+msgstr[0] "V smeti je premaknjenih %'d datotek"
+msgstr[1] "V smeti je premaknjena %'d datoteka"
+msgstr[2] "V smeti sta premaknjeni %'d datoteki"
+msgstr[3] "V smeti so premaknjene %'d datoteke"
+
+#. Translators: %s is a file name
+#: src/nautilus-file-operations.c:2212
+#, c-format
+msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr ""
-"Datoteke “%B” ni mogoče premakniti v smeti. Ali jo želite takoj izbrisati?"
+"Datoteke »%s« ni mogoče premakniti v smeti. Ali jo želite takoj izbrisati?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2049
+#: src/nautilus-file-operations.c:2224
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "To oddaljeno mesto ne omogoča pošiljanja predmetov v smeti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2252
+#: src/nautilus-file-operations.c:2488
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Premikanje datotek v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2254
+#: src/nautilus-file-operations.c:2492
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Brisanje datotek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2335
-msgid "Unable to eject %V"
-msgstr "%V ni mogoče izvreči"
+#: src/nautilus-file-operations.c:2585
+#, c-format
+msgid "Unable to eject %s"
+msgstr "Nosilca %s ni mogoče izvreči"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2337
-msgid "Unable to unmount %V"
-msgstr "%V ni mogoče odklopiti"
+#: src/nautilus-file-operations.c:2590
+#, c-format
+msgid "Unable to unmount %s"
+msgstr "Nosilca %s ni mogoče odklopiti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2494
+#: src/nautilus-file-operations.c:2763
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
-msgstr "Ali želite izbrisati smeti preden napravo odklopite?"
+msgstr "Ali želite izbrisati smeti preden nosilec odklopite?"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2496
+#: src/nautilus-file-operations.c:2765
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
 msgstr ""
-"Če želite pridobiti prostor na tej napravi, morate izbrisati smeti. Vsi "
-"predmeti v smeteh bodo trajno izgubljeni. "
+"Če želite pridobiti prostor na tem nosilcu, morate izbrisati smeti. Vsi "
+"predmeti v smeteh bodo trajno izgubljeni."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2502
+#: src/nautilus-file-operations.c:2771
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Ne izprazni smeti"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2636
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5812
+#: src/nautilus-file-operations.c:2915 src/nautilus-files-view.c:6696
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
-msgstr "Dostop do “%s” ni mogoč."
+msgstr "Dostop do »%s« ni mogoč."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2712
+#: src/nautilus-file-operations.c:2999
 #, c-format
-msgid "Preparing to copy %'d file (%S)"
-msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%S)"
-msgstr[0] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%S)"
-msgstr[1] "Priprava na kopiranje %'d datoteke (%S)"
-msgstr[2] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%S)"
-msgstr[3] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%S)"
+msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
+msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
+msgstr[0] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
+msgstr[1] "Priprava na kopiranje %'d datoteke (%s)"
+msgstr[2] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
+msgstr[3] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2718
+#: src/nautilus-file-operations.c:3012
 #, c-format
-msgid "Preparing to move %'d file (%S)"
-msgid_plural "Preparing to move %'d files (%S)"
-msgstr[0] "Priprava na premikanje %'d datotek (%S)"
-msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke (%S)"
-msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek (%S)"
-msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek (%S)"
+msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
+msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
+msgstr[0] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
+msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke (%s)"
+msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
+msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2724
+#: src/nautilus-file-operations.c:3025
 #, c-format
-msgid "Preparing to delete %'d file (%S)"
-msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%S)"
-msgstr[0] "Priprava na brisanje %'d datotek (%S)"
-msgstr[1] "Priprava na brisanje %'d datoteke (%S)"
-msgstr[2] "Priprava na brisanje %'d datotek (%S)"
-msgstr[3] "Priprava na brisanje %'d datotek (%S)"
+msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
+msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
+msgstr[0] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
+msgstr[1] "Priprava na brisanje %'d datoteke (%s)"
+msgstr[2] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
+msgstr[3] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2730
+#: src/nautilus-file-operations.c:3035
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -1876,289 +2155,352 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke v smeti"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2761
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3876
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4008
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4053
+#: src/nautilus-file-operations.c:3043
+#, c-format
+msgid "Preparing to compress %'d file"
+msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
+msgstr[0] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
+msgstr[1] "Poteka priprava na stiskanje %'d datoteke."
+msgstr[2] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
+msgstr[3] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3076 src/nautilus-file-operations.c:4535
+#: src/nautilus-file-operations.c:4706 src/nautilus-file-operations.c:4772
 msgid "Error while copying."
-msgstr "Napaka med kopiranjem."
+msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2763
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4006
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4051
+#: src/nautilus-file-operations.c:3081 src/nautilus-file-operations.c:4702
+#: src/nautilus-file-operations.c:4768
 msgid "Error while moving."
-msgstr "Napaka med premikanjem."
+msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2767
+#: src/nautilus-file-operations.c:3091
 msgid "Error while moving files to trash."
-msgstr "Napaka med premikanjem datotek v smeti."
+msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datotek v smeti."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3095
+msgid "Error while compressing files."
+msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2821
+#: src/nautilus-file-operations.c:3170
+#, c-format
 msgid ""
-"Files in the folder “%B” cannot be handled because you do not have "
+"Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr ""
-"Z datotekami v mapi “%B” ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja "
+"Z datotekami v mapi »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja "
 "za ogled."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2860
+#: src/nautilus-file-operations.c:3176 src/nautilus-file-operations.c:4718
+#, c-format
 msgid ""
-"The folder “%B” cannot be handled because you do not have permissions to "
+"There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
+msgstr ""
+"Prišlo je do napake med pridobivanjem podrobnosti o datotekah v mapi »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3228
+#, c-format
+msgid ""
+"The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr ""
-"Z mapo “%B” ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja za branje."
+"Z mapo »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenja za branje."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2937
+#: src/nautilus-file-operations.c:3234 src/nautilus-file-operations.c:4784
+#, c-format
+msgid "There was an error reading the folder “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med branjem mape »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3339
+#, c-format
 msgid ""
-"The file “%B” cannot be handled because you do not have permissions to read "
+"The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
-msgstr "Z datoteko “%B” ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj."
+msgstr "Z datoteko »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2940
-msgid "There was an error getting information about “%B”."
-msgstr "Med pridobivanjem podatkov “%B” je prišlo do napake."
+#: src/nautilus-file-operations.c:3344
+#, c-format
+msgid "There was an error getting information about “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3042
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3090
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3129
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3159
-msgid "Error while copying to “%B”."
-msgstr "Napaka med kopiranjem v “%B”."
+#: src/nautilus-file-operations.c:3470 src/nautilus-file-operations.c:3532
+#: src/nautilus-file-operations.c:3579 src/nautilus-file-operations.c:3623
+#, c-format
+msgid "Error while copying to “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem v »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3046
+#: src/nautilus-file-operations.c:3475
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nimate dovoljenj za dostop do ciljne mape."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3048
+#: src/nautilus-file-operations.c:3479
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov o cilju."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3091
+#: src/nautilus-file-operations.c:3533
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Ciljno mesto ni mapa."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3130
+#: src/nautilus-file-operations.c:3580
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "Na cilju ni dovolj prostora. Poskusite odstraniti nekaj datotek."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3132
+#: src/nautilus-file-operations.c:3584
 #, c-format
-msgid "%S more space is required to copy to the destination."
-msgstr "%S več prostora je zahtevanih za kopiranje na ciljno mesto."
+msgid "%s more space is required to copy to the destination."
+msgstr "Za kopiranje na ciljno mesto je zahtevanih %s več prostora."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3160
+#: src/nautilus-file-operations.c:3624
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Cilj je mogoče le brati."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3225
-msgid "Moving “%B” to “%B”"
-msgstr "Premikanje “%B” v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3227
-msgid "Moved “%B” to “%B”"
-msgstr "Premaknjeno “%B” v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3231
-msgid "Copying “%B” to “%B”"
-msgstr "Kopiranje “%B” v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3233
-msgid "Copied “%B” to “%B”"
-msgstr "Kopirano “%B” v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3244
-msgid "Duplicating “%B”"
-msgstr "Podvajanje “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3246
-msgid "Duplicated “%B”"
-msgstr "Podvojeno '%B'"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3256
-msgid "Moving %'d file to “%B”"
-msgid_plural "Moving %'d files to “%B”"
-msgstr[0] "Premikanje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Premikanje %'d datoteke v “%B”"
-msgstr[2] "Premikanje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[3] "Premikanje %'d datotek v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3260
-msgid "Copying %'d file to “%B”"
-msgid_plural "Copying %'d files to “%B”"
-msgstr[0] "Kopiranje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Kopiranje %'d datoteke v “%B”"
-msgstr[2] "Kopiranje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[3] "Kopiranje %'d datotek v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3270
-msgid "Moved %'d file to “%B”"
-msgid_plural "Moved %'d files to “%B”"
-msgstr[0] "Premaknjenih je %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Premaknjena je %'d datoteka v “%B”"
-msgstr[2] "Premaknjeni sta %'d datoteki v “%B”"
-msgstr[3] "Premaknjene so %'d datoteke v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3274
-msgid "Copied %'d file to “%B”"
-msgid_plural "Copied %'d files to “%B”"
-msgstr[0] "Kopiranih je %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Kopirana je %'d datoteka v “%B”"
-msgstr[2] "Kopirani sta %'d datoteki v “%B”"
-msgstr[3] "Kopirane so %'d datoteke v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3288
-msgid "Duplicating %'d file in “%B”"
-msgid_plural "Duplicating %'d files in “%B”"
-msgstr[0] "Podvajanje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Podvajanje %'d datoteke v “%B”"
-msgstr[2] "Podvajanje %'d datotek v “%B”"
-msgstr[3] "Podvajanje %'d datotek v “%B”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3296
-msgid "Duplicated %'d file in “%B”"
-msgid_plural "Duplicated %'d files in “%B”"
-msgstr[0] "Podvojenih je %'d datotek v “%B”"
-msgstr[1] "Podvojena je %'d datoteka v “%B”"
-msgstr[2] "Podvojeni sta %'d datoteki v “%B”"
-msgstr[3] "Podvojene so %'d datoteke v “%B”"
-
-#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
-#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3324
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3356
-#, c-format
-msgid "%S / %S"
-msgstr "%S / %S"
-
-#. To translators: %S will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %T to a time duration like
+#: src/nautilus-file-operations.c:3701
+#, c-format
+msgid "Moving “%s” to “%s”"
+msgstr "Poteka premikanje »%s« v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3705
+#, c-format
+msgid "Moved “%s” to “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3712
+#, c-format
+msgid "Copying “%s” to “%s”"
+msgstr "Poteka kopiranje »%s« v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3716
+#, c-format
+msgid "Copied “%s” to “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je kopiran v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3750
+#, c-format
+msgid "Duplicating “%s”"
+msgstr "Poteka podvajanje »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3754
+#, c-format
+msgid "Duplicated “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je podvojen."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3773
+#, c-format
+msgid "Moving %'d file to “%s”"
+msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
+msgstr[0] "Premikanje %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Premikanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Premikanje %'d datotek na nosilecv »%s«"
+msgstr[3] "Premikanje %'d datotek na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3779
+#, c-format
+msgid "Copying %'d file to “%s”"
+msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
+msgstr[0] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Kopiranje %'d datoteke na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3798
+#, c-format
+msgid "Moved %'d file to “%s”"
+msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
+msgstr[0] "Premaknjenih je %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Premaknjena je %'d datoteka na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Premaknjeni sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Premaknjene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3804
+#, c-format
+msgid "Copied %'d file to “%s”"
+msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
+msgstr[0] "Kopiranih je %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Kopirana je %'d datoteka na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Kopirani sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Kopirane so %'d datoteke na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3827
+#, c-format
+msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
+msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
+msgstr[0] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Podvajanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:3837
+#, c-format
+msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
+msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
+msgstr[0] "Podvojenih je %'d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Podvojena je %'d datoteka na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Podvojeni sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Podvojene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
+
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or
+#. * "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
+#.
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
+#: src/nautilus-file-operations.c:3875 src/nautilus-file-operations.c:3935
+#: src/nautilus-file-operations.c:8293 src/nautilus-file-operations.c:8422
+#: src/nautilus-file-operations.c:8674 src/nautilus-file-operations.c:8717
+#, c-format
+msgid "%s / %s"
+msgstr "%s / %s"
+
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %s to a time duration like
 #. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
 #. *
-#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
+#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3348
-msgid "%S / %S — %T left (%S/sec)"
-msgid_plural "%S / %S — %T left (%S/sec)"
-msgstr[0] "%S / %S — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[1] "%S / %S — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[2] "%S / %S — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[3] "%S / %S — preostalo %T (%S/sec)"
-
-#. To translators: %T will expand to a time duration like "2 minutes".
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or
+#. * "3 MB", %s to a time duration like "2 minutes". So the whole
+#. * thing will be something like
+#. * "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
+#. *
+#. * The singular/plural form will be used depending on the
+#. * remaining time (i.e. the %s argument).
+#.
+#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %s to a time duration like
+#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
+#. *
+#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
+#.
+#: src/nautilus-file-operations.c:3919 src/nautilus-file-operations.c:8311
+#: src/nautilus-file-operations.c:8706
+#, c-format
+msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
+msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
+msgstr[0] "%s / %s – še %s (%s/s)"
+msgstr[1] "%s / %s – še %s (%s/s)"
+msgstr[2] "%s / %s – še %s (%s/s)"
+msgstr[3] "%s / %s – še %s (%s/s)"
+
+#. To translators: %s will expand to a time duration like "2 minutes".
 #. * So the whole thing will be something like "1 / 5 -- 2 hours left (4kb/sec)"
 #. *
-#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %T argument).
+#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3367
-msgid "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
-msgid_plural "%'d / %'d — %T left (%S/sec)"
-msgstr[0] "%'d / %'d — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[1] "%'d / %'d — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[2] "%'d / %'d — preostalo %T (%S/sec)"
-msgstr[3] "%'d / %'d — preostalo %T (%S/sec)"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3880
+#: src/nautilus-file-operations.c:3953 src/nautilus-file-operations.c:8736
+#, c-format
+msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
+msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
+msgstr[0] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
+msgstr[1] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
+msgstr[2] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
+msgstr[3] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:4541
+#, c-format
 msgid ""
-"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to "
+"The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
 "create it in the destination."
 msgstr ""
-"Mape “%B” ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za pisanje na "
+"Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za zapisovanje na "
 "ciljnem mestu."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:3883
-msgid "There was an error creating the folder “%B”."
-msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape “%B”."
+#: src/nautilus-file-operations.c:4547
+#, c-format
+msgid "There was an error creating the folder “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4013
+#: src/nautilus-file-operations.c:4713
+#, c-format
 msgid ""
-"Files in the folder “%B” cannot be copied because you do not have "
+"Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
 "permissions to see them."
 msgstr ""
-"Datotek v mapi “%B” ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
+"Datotek v mapi »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4058
+#: src/nautilus-file-operations.c:4729
+msgid "_Skip files"
+msgstr "Pre_skoči datoteke"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:4779
+#, c-format
 msgid ""
-"The folder “%B” cannot be copied because you do not have permissions to read "
+"The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
-msgstr "Mape \"%B\" ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
+msgstr "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4103
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4832
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5446
-msgid "Error while moving “%B”."
-msgstr "Napaka med premikanjem v “%B”."
+#: src/nautilus-file-operations.c:4842 src/nautilus-file-operations.c:5547
+#: src/nautilus-file-operations.c:6266
+#, c-format
+msgid "Error while moving “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4104
+#: src/nautilus-file-operations.c:4843
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti izvorne mape."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4188
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4229
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4834
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4905
-msgid "Error while copying “%B”."
-msgstr "Napaka med kopiranjem v “%B”."
+#: src/nautilus-file-operations.c:4924 src/nautilus-file-operations.c:5551
+#: src/nautilus-file-operations.c:5638
+#, c-format
+msgid "Error while copying “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4189
+#: src/nautilus-file-operations.c:4933
 #, c-format
-msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
-msgstr "Ni mogoče odstraniti datotek iz obstoječe mape %F."
+msgid "Could not remove the already existing folder %s."
+msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe mape %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4230
+#: src/nautilus-file-operations.c:4938
 #, c-format
-msgid "Could not remove the already existing file %F."
-msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke %F."
+msgid "Could not remove the already existing file %s."
+msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke %s."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4577
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5289
+#: src/nautilus-file-operations.c:5211 src/nautilus-file-operations.c:6070
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče premakniti same vase."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4578
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5290
+#: src/nautilus-file-operations.c:5212 src/nautilus-file-operations.c:6071
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče kopirati same vase."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4579
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5291
+#: src/nautilus-file-operations.c:5213 src/nautilus-file-operations.c:6072
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Ciljna mapa je znotraj izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4609
+#: src/nautilus-file-operations.c:5251
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti preko same sebe."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4610
+#: src/nautilus-file-operations.c:5252
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče kopirati preko same sebe."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4611
+#: src/nautilus-file-operations.c:5253
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Izvorna datoteka bo bila prepisana s ciljno datoteko."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4836
+#: src/nautilus-file-operations.c:5554
 #, c-format
-msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %F."
-msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke z enakim imenom v %F."
+msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
+msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke z enakim imenom v %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:4906
+#: src/nautilus-file-operations.c:5640
 #, c-format
-msgid "There was an error copying the file into %F."
-msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem datoteke v %F."
+msgid "There was an error copying the file into %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem datoteke v %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5135
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5172
+#: src/nautilus-file-operations.c:5901 src/nautilus-file-operations.c:5939
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiranje datotek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5199
-msgid "Preparing to move to “%B”"
-msgstr "Priprava za premikanje predmetov v “%B”"
+#: src/nautilus-file-operations.c:5971
+#, c-format
+msgid "Preparing to move to “%s”"
+msgstr "Priprava na premikanje v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5203
+#: src/nautilus-file-operations.c:5975
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2167,20 +2509,21 @@ msgstr[1] "Pripravljanje na premikanje %'d datoteke"
 msgstr[2] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 msgstr[3] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5447
+#: src/nautilus-file-operations.c:6268
 #, c-format
-msgid "There was an error moving the file into %F."
-msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem programa v %F."
+msgid "There was an error moving the file into %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datoteke v %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5707
+#: src/nautilus-file-operations.c:6556
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Premikanje datotek"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5741
-msgid "Creating links in “%B”"
-msgstr "Poteka ustvarjanje povezav v “%B”"
+#: src/nautilus-file-operations.c:6597
+#, c-format
+msgid "Creating links in “%s”"
+msgstr "Poteka ustvarjanje povezav v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5745
+#: src/nautilus-file-operations.c:6601
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2189,98 +2532,458 @@ msgstr[1] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteko"
 msgstr[2] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteki"
 msgstr[3] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5880
-msgid "Error while creating link to %B."
-msgstr "Napaka med ustvarjanjem povezave z %B."
+#: src/nautilus-file-operations.c:6760
+#, c-format
+msgid "Error while creating link to %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem povezave do %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5882
+#: src/nautilus-file-operations.c:6764
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Simbolne povezave so podprte le za krajevne datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5885
-msgid "The target doesn't support symbolic links."
-msgstr "Cilj ne podpira simbolnih povezav."
+#: src/nautilus-file-operations.c:6769
+msgid "The target doesn’t support symbolic links."
+msgstr "Ciljno mesto ne podpira simbolnih povezav."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:5888
+#: src/nautilus-file-operations.c:6777
 #, c-format
-msgid "There was an error creating the symlink in %F."
-msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem simbolne povezave v %F."
+msgid "There was an error creating the symlink in %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem simbolne povezave v %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6214
+#: src/nautilus-file-operations.c:7132
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6473
+#: src/nautilus-file-operations.c:7419
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Neimenovana mapa"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6485
+#: src/nautilus-file-operations.c:7435
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Neimenovan dokument"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6701
-msgid "Error while creating directory %B."
-msgstr "Napaka med ustvarjanjem mape %B."
+#: src/nautilus-file-operations.c:7702
+#, c-format
+msgid "Error while creating directory %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6703
-msgid "Error while creating file %B."
-msgstr "Napaka med ustvarjanjem datoteke %B."
+#: src/nautilus-file-operations.c:7707
+#, c-format
+msgid "Error while creating file %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem datoteke %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6705
+#: src/nautilus-file-operations.c:7711
 #, c-format
-msgid "There was an error creating the directory in %F."
-msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape v %F."
+msgid "There was an error creating the directory in %s."
+msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape v %s."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:6965
+#: src/nautilus-file-operations.c:8000
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Praznjenje smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7013
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7054
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7089
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:7124
+#: src/nautilus-file-operations.c:8054 src/nautilus-file-operations.c:8098
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Zaganjalnika ni mogoče označiti kot vrednega zaupanja (izvedljiv)"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:133
-#: ../src/nautilus-window.c:461 ../src/resources/ui/nautilus-window.ui.h:2
+#: src/nautilus-file-operations.c:8207
+msgid "Verifying destination"
+msgstr "Preverjanje ciljnega mesta"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8251
+#, c-format
+msgid "Extracting “%s”"
+msgstr "Poteka razširjanje »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8355
+#, c-format
+msgid "Error extracting “%s”"
+msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8359
+#, c-format
+msgid "There was an error while extracting “%s”."
+msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8405
+#, c-format
+msgid "Extracted “%s” to “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je razširjen v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8411
+#, c-format
+msgid "Extracted %'d file to “%s”"
+msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
+msgstr[0] "Razširjenih je %'d predmetov v »%s«."
+msgstr[1] "Razširjen je %'d predmet v »%s«."
+msgstr[2] "Razširjena sta %'d predmeta v »%s«."
+msgstr[3] "Razširjeni so %'d predmeti v »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8445
+msgid "Preparing to extract"
+msgstr "Priprava na razširjanje"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8571
+msgid "Extracting Files"
+msgstr "Razširjanje datotek"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8630
+#, c-format
+msgid "Compressing “%s” into “%s”"
+msgstr "Poteka stiskanje »%s« na nosilec »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8636
+#, c-format
+msgid "Compressing %'d file into “%s”"
+msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
+msgstr[0] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
+msgstr[1] "Poteka stiskanje %'d datoteke na nosilec »%s«."
+msgstr[2] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
+msgstr[3] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8784
+#, c-format
+msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
+msgstr "Prišlo je do napake stiskanja »%s« na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8790
+#, c-format
+msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
+msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
+msgstr[0] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
+msgstr[1] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datoteke na nosilec »%s«."
+msgstr[2] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
+msgstr[3] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8800
+msgid "There was an error while compressing files."
+msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8825
+#, c-format
+msgid "Compressed “%s” into “%s”"
+msgstr "Predmet »%s« je stisnjen na »%s«."
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8831
+#, c-format
+msgid "Compressed %'d file into “%s”"
+msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
+msgstr[0] "Stisnjenih je %d datotek na nosilec »%s«"
+msgstr[1] "Stisnjena je %d datoteka na nosilec »%s«"
+msgstr[2] "Stisnjeni sta %d datoteki na nosilec »%s«"
+msgstr[3] "Stisnjene so %d datoteke na nosilec »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8922
+msgid "Compressing Files"
+msgstr "Stiskanje datotek"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:398
+msgid "Searching…"
+msgstr "Iskanje ..."
+
+#: src/nautilus-files-view.c:398 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:784
+msgid "Loading…"
+msgstr "Nalaganje ..."
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1101 src/nautilus-mime-actions.c:1042
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1916
+msgid "Are you sure you want to open all files?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite odpreti vse datoteke?"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1104
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate tab."
+msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
+msgstr[0] "Odprlo se bo %'d ločenih zavihkov."
+msgstr[1] "Odprlo se bo %'d ločen zavihek."
+msgstr[2] "Odprla se bosta %'d ločena zavihka."
+msgstr[3] "Odprli se bodo %'d ločeni zavihki."
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1109
+#, c-format
+msgid "This will open %'d separate window."
+msgid_plural "This will open %'d separate windows."
+msgstr[0] "Odprlo se bo %'d ločenih oken."
+msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
+msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
+msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1113 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1920
+msgid "_OK"
+msgstr "_V redu"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1669
+msgid "Select Items Matching"
+msgstr "Izberite skladne predmete"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1674 src/nautilus-files-view.c:5979
+#: src/nautilus-files-view.c:6485
+msgid "_Select"
+msgstr "_Izberi"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1682
+msgid "_Pattern:"
+msgstr "_Vzorec:"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:1688
+msgid "Examples: "
+msgstr "Primeri:"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:2801
+msgid ""
+"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
+"configuration to ~/.local/share/nautilus"
+msgstr ""
+"Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
+"premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:3317 src/nautilus-files-view.c:3364
+#, c-format
+msgid "“%s” selected"
+msgstr "»%s«"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:3321
+#, c-format
+msgid "%'d folder selected"
+msgid_plural "%'d folders selected"
+msgstr[0] "%'d izbranih map"
+msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
+msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
+msgstr[3] "%'d izbrane mape"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:3335
+#, c-format
+msgid "(containing %'d item)"
+msgid_plural "(containing %'d items)"
+msgstr[0] "(vsebuje %'d predmetov)"
+msgstr[1] "(vsebuje %'d predmet)"
+msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
+msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
+
+#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
+#: src/nautilus-files-view.c:3350
+#, c-format
+msgid "(containing a total of %'d item)"
+msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
+msgstr[0] "(skupaj vsebuje %'d predmetov)"
+msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
+msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
+msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:3369
+#, c-format
+msgid "%'d item selected"
+msgid_plural "%'d items selected"
+msgstr[0] "%'d izbranih predmetov"
+msgstr[1] "%'d izbran predmet"
+msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
+msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
+
+#. Folders selected also, use "other" terminology
+#: src/nautilus-files-view.c:3378
+#, c-format
+msgid "%'d other item selected"
+msgid_plural "%'d other items selected"
+msgstr[0] "%'d drugih izbranih predmetov"
+msgstr[1] "%'d drug izbran predmet"
+msgstr[2] "%'d druga izbrana predmeta"
+msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
+
+#. This is marked for translation in case a localiser
+#. * needs to use something other than parentheses. The
+#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
+#.
+#: src/nautilus-files-view.c:3393
+#, c-format
+msgid "(%s)"
+msgstr "(%s)"
+
+#. This is marked for translation in case a localizer
+#. * needs to change ", " to something else. The comma
+#. * is between the message about the number of folders
+#. * and the number of items in those folders and the
+#. * message about the number of other items and the
+#. * total size of those items.
+#.
+#: src/nautilus-files-view.c:3426
+#, c-format
+msgid "%s %s, %s %s"
+msgstr "%s %s, %s %s"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:5966
+msgid "Select Move Destination"
+msgstr "Izberite ciljno mesto za premikanje"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:5970
+msgid "Select Copy Destination"
+msgstr "Izberite ciljno mesto za kopiranje"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:6481
+msgid "Select Extract Destination"
+msgstr "Izbor ciljnega mesta za razširjanje"
+
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: src/nautilus-files-view.c:6724
+#, c-format
+msgid "Unable to remove “%s”"
+msgstr "Ni mogoče odstraniti »%s«"
+
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: src/nautilus-files-view.c:6752
+#, c-format
+msgid "Unable to eject “%s”"
+msgstr "Ni mogoče izvreči »%s«"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:6775
+msgid "Unable to stop drive"
+msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
+
+#. Translators: %s is a file name formatted for display
+#: src/nautilus-files-view.c:6887
+#, c-format
+msgid "Unable to start “%s”"
+msgstr "Ni mogoče začeti »%s«"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7784
+#, c-format
+msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
+msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
+msgstr[0] "Nova mapa z izborom (%'d predmetov)"
+msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
+msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
+msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7844
+#, c-format
+msgid "Open With %s"
+msgstr "Odpri s programom %s"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7856
+msgid "Run"
+msgstr "Zaženi"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7861
+msgid "Extract Here"
+msgstr "Razširi na to mesto"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7862
+msgid "Extract to…"
+msgstr "Razširi v ..."
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7866
+msgid "Open"
+msgstr "Odpri"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7923
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
+msgid "_Start"
+msgstr "_Zaženi"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7929 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
+msgid "_Connect"
+msgstr "_Poveži se"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7935
+msgid "_Start Multi-disk Drive"
+msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7941
+msgid "U_nlock Drive"
+msgstr "_Odkleni pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7961
+msgid "Stop Drive"
+msgstr "Zaustavi pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7967
+msgid "_Safely Remove Drive"
+msgstr "_Varno odstrani pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7973 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
+msgid "_Disconnect"
+msgstr "_Prekini povezavo"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7979
+msgid "_Stop Multi-disk Drive"
+msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:7985
+msgid "_Lock Drive"
+msgstr "_Zakleni pogon"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:9660
+msgid "Content View"
+msgstr "Pogled vsebine"
+
+#: src/nautilus-files-view.c:9661
+msgid "View of the current folder"
+msgstr "Pogled trenutne mape"
+
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:179 src/nautilus-files-view-dnd.c:221
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:327
+msgid "Drag and drop is not supported."
+msgstr "Način povleci in spusti ni podprt."
+
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:180
+msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
+msgstr "Način povleci in spusti je podprt le na krajevnih datotečnih sistemih."
+
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:222 src/nautilus-files-view-dnd.c:328
+msgid "An invalid drag type was used."
+msgstr "Uporabljena je bila neveljavna vrsta vlečenja."
+
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:437
+msgid "Dropped Text.txt"
+msgstr "Izpisano besedilo.txt"
+
+#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
+#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
+#.
+#: src/nautilus-files-view-dnd.c:543
+msgid "dropped data"
+msgstr "izpisani podatki"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:166
+#: src/resources/ui/nautilus-window.ui:89
 msgid "Undo"
 msgstr "Razveljavi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:136
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:170
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:140
-#: ../src/nautilus-window.c:462
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:175
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponovno uveljavi"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:143
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:179
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:366
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:412
 #, c-format
-msgid "Move %d item back to '%s'"
-msgid_plural "Move %d items back to '%s'"
-msgstr[0] "Premakni %d predmetov nazaj v '%s'"
-msgstr[1] "Premakni %d predmet nazaj v '%s'"
-msgstr[2] "Premakni %d predmeta nazaj v '%s'"
-msgstr[3] "Premakni %d predmete nazaj v '%s'"
+msgid "Move %d item back to “%s”"
+msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
+msgstr[0] "Premakni %d predmetov nazaj v »%s«"
+msgstr[1] "Premakni %d predmet nazaj v »%s«"
+msgstr[2] "Premakni %d predmeta nazaj v »%s«"
+msgstr[3] "Premakni %d predmete nazaj v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:369
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:415
 #, c-format
-msgid "Move %d item to '%s'"
-msgid_plural "Move %d items to '%s'"
-msgstr[0] "Premakni %d predmetov v '%s'"
-msgstr[1] "Premakni %d predmet v '%s'"
-msgstr[2] "Premakni %d predmeta v '%s'"
-msgstr[3] "Premakni %d predmete v '%s'"
+msgid "Move %d item to “%s”"
+msgid_plural "Move %d items to “%s”"
+msgstr[0] "Premakni %d predmetov v »%s«"
+msgstr[1] "Premakni %d predmet v »%s«"
+msgstr[2] "Premakni %d predmeta v »%s«"
+msgstr[3] "Premakni %d predmete v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:373
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:419
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
@@ -2289,7 +2992,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi premikanje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi premikanje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi premikanje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:376
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:422
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
@@ -2298,33 +3001,33 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi premikanje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:380
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:428
 #, c-format
-msgid "Move '%s' back to '%s'"
-msgstr "Premakni '%s' nazaj v '%s'"
+msgid "Move “%s” back to “%s”"
+msgstr "Premakni »%s« nazaj v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:381
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 #, c-format
-msgid "Move '%s' to '%s'"
-msgstr "Premakni '%s' v '%s'"
+msgid "Move “%s” to “%s”"
+msgstr "Premakni »%s« v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:383
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:431
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Razveljavi potezo"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:384
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:432
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Obnovi potezo"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:387
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:437
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "_Razveljavi obnovitev iz smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:388
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:438
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "Ponovno _uveljavi obnovitev iz smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:391
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:442
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
@@ -2333,8 +3036,8 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet nazaj v smeti"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta nazaj v smeti"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete nazaj v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:394
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1007
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:445
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1331
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
@@ -2343,17 +3046,17 @@ msgstr[1] "Obnovi %d predmet iz smeti"
 msgstr[2] "Obnovi %d predmeta iz smeti"
 msgstr[3] "Obnovi %d predmete iz smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:398
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:451
 #, c-format
-msgid "Move '%s' back to trash"
-msgstr "Premikani '%s' nazaj v smeti"
+msgid "Move “%s” back to trash"
+msgstr "Premakni »%s« nazaj v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:399
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
 #, c-format
-msgid "Restore '%s' from trash"
-msgstr "Obnovi '%s' iz smeti"
+msgid "Restore “%s” from trash"
+msgstr "Obnovi »%s« iz smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:403
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
@@ -2362,16 +3065,16 @@ msgstr[1] "Izbriši %d kopiran predmet"
 msgstr[2] "Izbriši %d kopirana predmeta"
 msgstr[3] "Izbriši %d kopirane predmete"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:406
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
 #, c-format
-msgid "Copy %d item to '%s'"
-msgid_plural "Copy %d items to '%s'"
-msgstr[0] "Kopiraj %d predmetov v '%s'"
-msgstr[1] "Kopiraj %d predmet v '%s'"
-msgstr[2] "Kopiraj %d predmeta v '%s'"
-msgstr[3] "Kopiraj %d predmete v '%s'"
+msgid "Copy %d item to “%s”"
+msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
+msgstr[0] "Kopiraj %d predmetov v »%s«"
+msgstr[1] "Kopiraj %d predmet v »%s«"
+msgstr[2] "Kopiraj %d predmeta v »%s«"
+msgstr[3] "Kopiraj %d predmete v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:410
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:466
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
@@ -2380,7 +3083,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi kopiranje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi kopiranje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi kopiranje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:413
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
@@ -2389,27 +3092,29 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi kopiranje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:417
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:439
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:689
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:475
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:777
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2251
 #, c-format
-msgid "Delete '%s'"
-msgstr "Izbriši '%s'"
+msgid "Delete “%s”"
+msgstr "Izbriši »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:418
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
 #, c-format
-msgid "Copy '%s' to '%s'"
-msgstr "Kopiraj '%s' v '%s'"
+msgid "Copy “%s” to “%s”"
+msgstr "Kopiraj »%s« v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:420
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "Razveljavi _kopiranje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:421
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:479
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "Ponovno _uveljavi kopiranje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:425
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:486
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
@@ -2418,16 +3123,16 @@ msgstr[1] "Izbriši %d podvojeni predmet"
 msgstr[2] "Izbriši %d podvojena predmeta"
 msgstr[3] "Izbriši %d podvojene predmete"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:428
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:489
 #, c-format
-msgid "Duplicate %d item in '%s'"
-msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
-msgstr[0] "Podvoji %d predmetov v '%s'"
-msgstr[1] "Podvoji %d predmet v '%s'"
-msgstr[2] "Podvoji %d predmeta v '%s'"
-msgstr[3] "Podvoji %d predmete v '%s'"
+msgid "Duplicate %d item in “%s”"
+msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
+msgstr[0] "Podvoji %d predmetov v »%s«"
+msgstr[1] "Podvoji %d predmet v »%s«"
+msgstr[2] "Podvoji %d predmeta v »%s«"
+msgstr[3] "Podvoji %d predmete v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:432
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:493
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
@@ -2436,7 +3141,7 @@ msgstr[1] "_Razveljavi podvajanje %d predmeta"
 msgstr[2] "_Razveljavi podvajanje %d predmetov"
 msgstr[3] "_Razveljavi podvajanje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:435
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:496
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
@@ -2445,20 +3150,20 @@ msgstr[1] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmeta"
 msgstr[2] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmetov"
 msgstr[3] "Ponovno _uveljavi podvajanje %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:440
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:503
 #, c-format
-msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
-msgstr "Podvoji '%s' v '%s'"
+msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
+msgstr "Podvoji »%s« v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "_Razveljavi podvojitev"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:444
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:507
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "Ponovno _uveljvi podvojitev"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:448
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:514
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
@@ -2467,7 +3172,7 @@ msgstr[1] "Izbriši povezave do %d predmeta"
 msgstr[2] "Izbriši povezave do %d predmetov"
 msgstr[3] "Izbriši povezave do %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:451
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:517
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
@@ -2476,78 +3181,96 @@ msgstr[1] "Ustvari povezave do %d predmeta"
 msgstr[2] "Ustvari povezave do %d predmetov"
 msgstr[3] "Ustvari povezave do %d predmetov"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:455
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:523
 #, c-format
-msgid "Delete link to '%s'"
-msgstr "Izbriši povezavo do '%s'"
+msgid "Delete link to “%s”"
+msgstr "Izbriši povezavo do »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:456
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
 #, c-format
-msgid "Create link to '%s'"
-msgstr "Ustvari povezavo do '%s'"
+msgid "Create link to “%s”"
+msgstr "Ustvari povezavo do »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:458
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje povezave"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:459
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:527
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "_Ponovno uveljavi ustvarjanje povezave"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:692
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
 #, c-format
-msgid "Create an empty file '%s'"
-msgstr "Ustvari prazno datoteko '%s'"
+msgid "Create an empty file “%s”"
+msgstr "Ustvari prazno datoteko »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:694
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:783
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje prazne datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:695
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:784
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje prazne datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:697
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
 #, c-format
-msgid "Create a new folder '%s'"
-msgstr "Ustvari novo mapo '%s' "
+msgid "Create a new folder “%s”"
+msgstr "Ustvari novo mapo »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:699
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:790
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje mape"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:700
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:791
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje mape"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:702
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
 #, c-format
-msgid "Create new file '%s' from template "
-msgstr "Ustvari nov dokument '%s' iz predloge"
+msgid "Create new file “%s” from template "
+msgstr "Ustvari nov dokument »%s« iz predloge"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:704
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:797
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "_Razveljavi ustvarjanje dokumenta iz predloge"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:705
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:798
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "Ponovno _uveljavi ustvarjanje dokumenta iz predloge"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:890
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:891
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:992
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
 #, c-format
-msgid "Rename '%s' as '%s'"
-msgstr "Preimenuj '%s' v '%s'"
+msgid "Rename “%s” as “%s”"
+msgstr "Preimenuj »%s« v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:893
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:995
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "Razveljavi _preimenovanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:894
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:996
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "Ponovno _uveljavi preimenovanje"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1010
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1112
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1116
+#, c-format
+msgid "Batch rename %d file"
+msgid_plural "Batch rename %d files"
+msgstr[0] "Paketno preimenuj %d datotek"
+msgstr[1] "Paketno preimenuj %d datoteko"
+msgstr[2] "Paketno preimenuj %d datoteki"
+msgstr[3] "Paketno preimenuj %d datoteke"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1121
+msgid "_Undo Batch Rename"
+msgstr "_Razveljavi paketno preimenovanje"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1122
+msgid "_Redo Batch Rename"
+msgstr "_Ponovni paketno preimenovanje"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1334
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
@@ -2556,905 +3279,214 @@ msgstr[1] "Premakni %d predmet v smeti"
 msgstr[2] "Premakni %d predmeta v smeti"
 msgstr[3] "Premakni %d predmete v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1022
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1348
 #, c-format
-msgid "Restore '%s' to '%s'"
-msgstr "Obnovi '%s' na '%s'"
+msgid "Restore “%s” to “%s”"
+msgstr "Obnovi »%s« v »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1029
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1355
 #, c-format
-msgid "Move '%s' to trash"
-msgstr "Premakni '%s' v smeti"
+msgid "Move “%s” to trash"
+msgstr "Premakni »%s« v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1034
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1360
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "Razveljavi _pošiljanje v smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1035
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1361
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "Obnovi datoteke _iz smeti"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1314
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
 #, c-format
-msgid "Restore original permissions of items enclosed in '%s'"
-msgstr "Obnovi izvorna dovoljena predmetov v '%s'"
+msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
+msgstr "Obnovi izvorna dovoljena predmetov v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1315
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1657
 #, c-format
-msgid "Set permissions of items enclosed in '%s'"
-msgstr "Nastavi dovoljena predmetov v '%s'"
+msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
+msgstr "Nastavi dovoljena predmetov v »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1317
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1468
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1659
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1813
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Razveljavi spreminjanje dovoljenj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1318
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1469
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1660
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1814
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "Ponovno _uveljavi spreminjanje dovoljenj"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1465
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
 #, c-format
-msgid "Restore original permissions of '%s'"
-msgstr "Obnovi i_zvorna dovoljenja '%s'"
+msgid "Restore original permissions of “%s”"
+msgstr "Obnovi i_zvorna dovoljenja »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1466
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1811
 #, c-format
-msgid "Set permissions of '%s'"
-msgstr "Nastavi dovoljenja '%s'"
+msgid "Set permissions of “%s”"
+msgstr "Nastavi dovoljenja »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1576
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1923
 #, c-format
-msgid "Restore group of '%s' to '%s'"
-msgstr "Obnovi skupino '%s' na '%s'"
+msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
+msgstr "Obnovi skupino »%s« na »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1578
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
 #, c-format
-msgid "Set group of '%s' to '%s'"
-msgstr "Nastavi skupino '%s' na '%s'"
+msgid "Set group of “%s” to “%s”"
+msgstr "Nastavi skupino »%s« na »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1581
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1928
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "_Razveljavi spremembo skupine"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1582
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "Ponovno _uveljavi spremembo skupine"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1584
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1933
 #, c-format
-msgid "Restore owner of '%s' to '%s'"
-msgstr "Povrni lastnika '%s' na '%s'"
+msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
+msgstr "Obnovi lastnika »%s« na »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1586
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
 #, c-format
-msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
-msgstr "Nastavi lastnika '%s' na '%s'"
+msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
+msgstr "Nastavi lastnika »%s« na »%s«."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1589
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "Razveljavi spreminjanje _lastništva"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:1590
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "Ponovno uveljavi spreminjanje _lastništva"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:915
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2075
+msgid "_Undo Extract"
+msgstr "_Razveljavi razširjanje"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2076
+msgid "_Redo Extract"
+msgstr "_Ponovi razširjanje"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2093
+#, c-format
+msgid "Delete %d extracted file"
+msgid_plural "Delete %d extracted files"
+msgstr[0] "Izbriši %d razširjenih datotek"
+msgstr[1] "Izbriši %d razširjeno datoteko"
+msgstr[2] "Izbriši %d razširjeni datoteki"
+msgstr[3] "Izbriši %d razširjene datoteke"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
+#, c-format
+msgid "Extract “%s”"
+msgstr "Razširi »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2111
+#, c-format
+msgid "Extract %d file"
+msgid_plural "Extract %d files"
+msgstr[0] "Razširi %d datotek"
+msgstr[1] "Razširi %d datoteko"
+msgstr[2] "Razširi %d datoteki"
+msgstr[3] "Razširi %d datoteke"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
+#, c-format
+msgid "Compress “%s”"
+msgstr "Stisni »%s«"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2266
+#, c-format
+msgid "Compress %d file"
+msgid_plural "Compress %d files"
+msgstr[0] "Stisni %d datotek"
+msgstr[1] "Stisni %d datoteko"
+msgstr[2] "Stisni %d datoteki"
+msgstr[3] "Stisni %d datoteke"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2272
+msgid "_Undo Compress"
+msgstr "_Razveljavi stiskanje"
+
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2273
+msgid "_Redo Compress"
+msgstr "_Ponovno stisni"
+
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1004
 #, c-format
 msgid "Could not determine original location of “%s” "
-msgstr "Izvornega mesta “%s” ni mogoče določiti."
+msgstr "Izvornega mesta »%s« ni mogoče določiti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:919
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1008
 msgid "The item cannot be restored from trash"
 msgstr "Predmeta ni mogoče obnoviti iz smeti."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1023
+#. translators: these describe the contents of removable media
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1122
 msgid "Audio CD"
 msgstr "Zvočni CD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1025
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1126
 msgid "Audio DVD"
 msgstr "Zvočni DVD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1027
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1130
 msgid "Video DVD"
 msgstr "Video DVD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1029
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1134
 msgid "Video CD"
 msgstr "Video CD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1031
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1138
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super Video CD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1033
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1142
 msgid "Photo CD"
 msgstr "Slikovni CD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1035
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1146
 msgid "Picture CD"
 msgstr "Slikovni CD"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1037
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1070
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1150 src/nautilus-file-utilities.c:1194
 msgid "Contains digital photos"
 msgstr "Nosilec vsebuje digitalne fotografije."
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1039
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1154
 msgid "Contains music"
 msgstr "Nosilec vsebuje glasbene datoteke"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1041
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1158
 msgid "Contains software"
 msgstr "Nosilec vsebuje programsko opremo."
 
 #. fallback to generic greeting
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1044
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1163
 #, c-format
 msgid "Detected as “%s”"
-msgstr "Zaznano kot “%s”"
+msgstr "Zaznano kot »%s«"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1066
+#. translators: these describe the contents of removable media
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1186
 msgid "Contains music and photos"
 msgstr "Nosilec vsebuje glasbo in slike"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:1068
+#: src/nautilus-file-utilities.c:1190
 msgid "Contains photos and music"
 msgstr "Nosilec vsebuje slike in glasbo"
 
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:80
-#, c-format
-msgid "Error while adding “%s”: %s"
-msgstr "Napaka med dodajanjem “%s”: %s"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:82
-msgid "Could not add application"
-msgstr "Ni mogoče dodati programa"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:110
-msgid "Could not forget association"
-msgstr "Ni mogoče pozabiti asociacije"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:134
-msgid "Forget association"
-msgstr "Pozabi asociacijo"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:172
-#, c-format
-msgid "Error while setting “%s” as default application: %s"
-msgstr "Napaka med nastavljanjem “%s” kot privzetega programa: %s"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:174
-msgid "Could not set as default"
-msgstr "Možnosti ni mogoče nastaviti kot privzete"
-
-#. Translators: the %s here is a file extension
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:252
-#, c-format
-msgid "%s document"
-msgstr "dokument %s"
-
-#. Translators; %s here is a mime-type description
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:259
-#, c-format
-msgid "Open all files of type “%s” with"
-msgstr "Odpri vse datoteke vrste “%s” s programom"
-
-#. Translators: first %s is filename, second %s is mime-type description
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:266
-#, c-format
-msgid "Select an application to open “%s” and other files of type “%s”"
-msgstr "Izberite program za odpiranje “%s” in drugih datotek vrste “%s”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:325
-msgid "_Add"
-msgstr "_Dodaj"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-mime-application-chooser.c:333
-msgid "Set as default"
-msgstr "Nastavi kot privzeto"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:312
-msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
-msgstr "Ukazov iz oddaljenega spletišča ni mogoče izvajati."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:314
-msgid "This is disabled due to security considerations."
-msgstr "Ta možnost je onemogočena iz varnostnih pomislekov."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:325
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:393
-msgid "There was an error launching the application."
-msgstr "Prišlo je do napake med zaganjanjem programa."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:350
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:361
-msgid "This drop target only supports local files."
-msgstr "Cilj spuščanja podpira le krajevne datoteke."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:351
-msgid ""
-"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
-msgstr ""
-"Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
-"jih znova spustiti."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:362
-msgid ""
-"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
-"again. The local files you dropped have already been opened."
-msgstr ""
-"Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
-"jih znova spustiti. Krajevne datoteke, ki jih spustite, so že bile odprte."
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-program-choosing.c:391
-msgid "Details: "
-msgstr "Podrobnosti:"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:297
-msgid "Cancelled"
-msgstr "Preklicano"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:360
-#: ../libnautilus-private/nautilus-progress-info.c:378
-msgid "Preparing"
-msgstr "Pripravljanje"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:470
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:159
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:211
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-directory-file.c:256
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:51
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:12
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:5
-msgid "Search"
-msgstr "Iskanje"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-query.c:473
-#, c-format
-msgid "Search for “%s”"
-msgstr "Poišči “%s”"
-
-#: ../libnautilus-private/nautilus-search-engine.c:201
-msgid "Unable to complete the requested search"
-msgstr "Ni mogoče končati zahtev iskanja"
-
-#. days
-#: ../libnautilus-private/nautilus-ui-utilities.c:365
-#, c-format
-msgid "%d day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
-
-#. weeks
-#: ../libnautilus-private/nautilus-ui-utilities.c:370
-#, c-format
-msgid "Last week"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
-
-#. months
-#: ../libnautilus-private/nautilus-ui-utilities.c:375
-#, c-format
-msgid "Last month"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
-
-#. years
-#: ../libnautilus-private/nautilus-ui-utilities.c:380
-#, c-format
-msgid "Last year"
-msgid_plural "%d years ago"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
-
-#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:96
-#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:101
-msgid "Send to…"
-msgstr "Pošlji na ..."
-
-#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:97
-msgid "Send file by mail…"
-msgstr "Pošlji datoteko kot elektronsko pošto ..."
-
-#: ../nautilus-sendto-extension/nautilus-nste.c:102
-msgid "Send files by mail…"
-msgstr "Pošlji datoteke kot elektronsko pošto ..."
-
-#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:168 ../src/nautilus-window-slot.c:1144
-msgid "Oops! Something went wrong."
-msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:170
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
-"set permissions such that it can be created:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Zahtevane mape ni mogoče ustvariti. Ustvarite jo na ustreznem mestu ali pa "
-"spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
-"%s"
-
-#: ../src/nautilus-application.c:175
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
-"set permissions such that they can be created:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Zahtevanih map ni mogoče ustvariti. Ustvarite jih na ustreznih mestih ali pa "
-"spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
-"%s"
-
-#: ../src/nautilus-application.c:572
-msgid "--check cannot be used with other options."
-msgstr "možnosti --check ni mogoče uporabiti z drugimi možnostmi."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:579
-msgid "--quit cannot be used with URIs."
-msgstr "možnosti --quit ni mogoče uporabiti naslovi URI."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:587
-msgid "--select must be used with at least an URI."
-msgstr "--select mora biti uporabljen vsaj z enim naslovom URI."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:594
-msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
-msgstr "možnosti --no-desktop in --force-desktop ni mogoče uporabiti sočasno."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:707
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error displaying help: \n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Prišlo je do napake med prikazovanjem pomoči: \n"
-"%s"
-
-#: ../src/nautilus-application.c:846
-msgid "Perform a quick set of self-check tests."
-msgstr "Opravi hitra samo-preverjanja."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:853
-msgid "Create the initial window with the given geometry."
-msgstr "Ustvari začetno okno s podano geometrijo."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:853
-msgid "GEOMETRY"
-msgstr "GEOMETRIJA"
-
-#: ../src/nautilus-application.c:855
-msgid "Show the version of the program."
-msgstr "Pokaži različico programa."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:857
-msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
-msgstr "Vedno odpri novo okno za pregledovanje navedenih naslovov URI."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:859
-msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
-msgstr "Ustvari le okna za posebej navedene URIje."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:861
-msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Nikoli ne upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:863
-msgid "Always manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
-msgstr "Vedno upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:865
-msgid "Quit Nautilus."
-msgstr "Končaj Nautilus."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:867
-msgid "Select specified URI in parent folder."
-msgstr "Izberite določen naslov URI v nadrejeni mapi."
-
-#: ../src/nautilus-application.c:868
-msgid "[URI...]"
-msgstr "[URI ...]"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:142
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:145
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to start the program:\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Programa ni mogoče začeti:\n"
-"%s"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:148
-#, c-format
-msgid "Unable to locate the program"
-msgstr "Programa ni mogoče najti"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:170
-msgid "Oops! There was a problem running this software."
-msgstr "Opa! Prišlo je do napake med delovanjem programske opreme."
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:200
-#, c-format
-msgid ""
-"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
-"to run it?"
-msgstr ""
-"Nosilec “%s” vsebuje programsko opremo, ki se samodejno zažene. Ali jo "
-"želite zagnati?"
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:204
-msgid "If you don't trust this location or aren't sure, press Cancel."
-msgstr ""
-"V kolikor mestu ne zaupate ali pa le niste prepričani, pritisnite tipko za "
-"preklic."
-
-#: ../src/nautilus-autorun-software.c:235 ../src/nautilus-mime-actions.c:637
-msgid "_Run"
-msgstr "_Zaženi"
-
-#: ../src/nautilus-canvas-view-container.c:444
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:7
-msgid "Icon View"
-msgstr "Ikonski prikaz"
-
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:404
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:414
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:370
-msgid "Comment"
-msgstr "Opomba"
-
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:407
-msgid "URL"
-msgstr "URL"
-
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:410
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:420
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:361
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:416
-msgid "Description"
-msgstr "Opis"
-
-#: ../src/nautilus-desktop-item-properties.c:417
-msgid "Command"
-msgstr "Ukaz"
-
-#. hardcode "Desktop"
-#: ../src/nautilus-desktop-window.c:200 ../src/nautilus-desktop-window.c:369
-msgid "Desktop"
-msgstr "Namizje"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:67
-#, c-format
-msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
-msgstr "Za ogled vsebine “%s” so zahtevana posebna dovoljenja."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:71
-#, c-format
-msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
-msgstr "Predmeta “%s” ni mogoče najti. Morda je bil nedavno izbrisan."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:75
-#, c-format
-msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
-msgstr "Celotne vsebine “%s” ni mogoče prikazati: %s"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:82
-msgid "This location could not be displayed."
-msgstr "Mesta ni mogoče prikazati."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:106
-#, c-format
-msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
-msgstr ""
-"Za spreminjanje dovoljenj skupine “%s” so zahtevana posebna dovoljenja."
-
-#. fall through
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:119
-#, c-format
-msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
-msgstr "Skupine “%s” ni mogoče spremeniti: %s"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:124
-msgid "The group could not be changed."
-msgstr "Skupine ni mogoče spremeniti."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:144
-#, c-format
-msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
-msgstr "Lastnika “%s” ni mogoče spremeniti: %s"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:146
-msgid "The owner could not be changed."
-msgstr "Lastnika ni mogoče spremeniti."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:166
-#, c-format
-msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
-msgstr "Dovoljenj “%s” ni mogoče spremeniti: %s"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:168
-msgid "The permissions could not be changed."
-msgstr "Dovoljenja ni mogoče spremeniti."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:203
-#, c-format
-msgid ""
-"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
-msgstr "Ime “%s” je na tem mestu že v uporabi. Izberite drugačno ime."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:208
-#, c-format
-msgid ""
-"There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
-msgstr ""
-"Na izbranem mestu ni predmeta “%s”. Morda je bil pravkar prestavljen ali "
-"izbrisan?"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:213
-#, c-format
-msgid "You do not have the permissions necessary to rename “%s”."
-msgstr "Za preimenovanje datoteke “%s” so zahtevana posebna dovoljenja."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:218
-#, c-format
-msgid ""
-"The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
-"a different name."
-msgstr ""
-"Ime “%s” ni veljavno ime, ker vsebuje tudi znak “/”. Izberite drugačno ime."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:222
-#, c-format
-msgid "The name “%s” is not valid. Please use a different name."
-msgstr "Ime “%s” ni veljavno ime. Izberite drugačno ime."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:228
-#, c-format
-msgid "The name “%s” is too long. Please use a different name."
-msgstr "Ime “%s” je predolgo. Izberite drugačno ime."
-
-#. fall through
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:242
-#, c-format
-msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
-msgstr "Predmeta “%s” ni mogoče preimenovati v “%s”: %s"
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:250
-msgid "The item could not be renamed."
-msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
-
-#: ../src/nautilus-error-reporting.c:347
-#, c-format
-msgid "Renaming “%s” to “%s”."
-msgstr "Preimenovanje “%s” v “%s”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:378
-msgid "Searching…"
-msgstr "Iskanje ..."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:378 ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
-#: ../src/nautilus-list-model.c:375 ../src/nautilus-window-slot.c:657
-msgid "Loading…"
-msgstr "Nalaganje ..."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1047 ../src/nautilus-mime-actions.c:970
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1712
-msgid "Are you sure you want to open all files?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite odpreti vse datoteke?"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1049
-#, c-format
-msgid "This will open %'d separate tab."
-msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
-msgstr[0] "Odprlo se bo %'d ločenih zavhikov."
-msgstr[1] "Odprlo se bo %'d ločen zavihek."
-msgstr[2] "Odprla se bosta %'d ločena zavihka."
-msgstr[3] "Odprli se bodo %'d ločeni zavihki."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1052
-#, c-format
-msgid "This will open %'d separate window."
-msgid_plural "This will open %'d separate windows."
-msgstr[0] "Odprlo se bo %'d ločenih oken."
-msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
-msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
-msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1056 ../src/nautilus-location-entry.c:270
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:979 ../src/nautilus-mime-actions.c:1153
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1716
-msgid "_OK"
-msgstr "_V redu"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1528
-msgid "Select Items Matching"
-msgstr "Izberite skladne predmete"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1533 ../src/nautilus-files-view.c:5387
-msgid "_Select"
-msgstr "_Izberi"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1541
-msgid "_Pattern:"
-msgstr "_Vzorec:"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1547
-msgid "Examples: "
-msgstr "Primeri:"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1762
-msgid "A folder with that name already exists."
-msgstr "Mapa z enakim imenom že obstaja."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1764
-msgid "A file with that name already exists."
-msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1779
-msgid "Folder names cannot contain “/”."
-msgstr "Ime mape ne sme vsebovati \"/\""
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1781
-msgid "Files names cannot contain “/”."
-msgstr "Imena datotek ne morejo vsebovati “/”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1784
-msgid "A folder can not be called “.”."
-msgstr "Mapa ne more biti poimenovana “.”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1786
-msgid "A file can not be called “.”."
-msgstr "Datoteka ne more biti poimenovana “.”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1789
-msgid "A folder can not be called “..”."
-msgstr "Mapa ne more biti poimenovana “..”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:1791
-msgid "A file can not be called “..”."
-msgstr "Datoteka ne more biti poimenovana “..”."
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2108 ../src/nautilus-files-view.c:2176
-msgid "Folder name"
-msgstr "Ime mape"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2110
-msgid "File name"
-msgstr "Ime datoteke"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2175
-msgid "Create"
-msgstr "Ustvari"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2177
-msgid "New Folder"
-msgstr "Nova mapa"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:2618
-msgid ""
-"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
-"configuration to ~/.local/share/nautilus"
-msgstr ""
-"Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
-"premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3046 ../src/nautilus-files-view.c:3081
-#, c-format
-msgid "“%s” selected"
-msgstr "“%s” izbranih"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3048
-#, c-format
-msgid "%'d folder selected"
-msgid_plural "%'d folders selected"
-msgstr[0] "%'d izbranih map"
-msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
-msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
-msgstr[3] "%'d izbrane mape"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3058
-#, c-format
-msgid "(containing %'d item)"
-msgid_plural "(containing %'d items)"
-msgstr[0] "(vsebuje %'d predmetov)"
-msgstr[1] "(vsebuje %'d predmet)"
-msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
-msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
-
-#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3069
-#, c-format
-msgid "(containing a total of %'d item)"
-msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
-msgstr[0] "(skupaj vsebuje %'d predmetov)"
-msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
-msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
-msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3084
-#, c-format
-msgid "%'d item selected"
-msgid_plural "%'d items selected"
-msgstr[0] "%'d izbranih predmetov"
-msgstr[1] "%'d izbran predmet"
-msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
-msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
-
-#. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3091
-#, c-format
-msgid "%'d other item selected"
-msgid_plural "%'d other items selected"
-msgstr[0] "%'d drugih izbranih predmetov"
-msgstr[1] "%'d drug izbran predmet"
-msgstr[2] "%'d druga izbrana predmeta"
-msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
-
-#. This is marked for translation in case a localiser
-#. * needs to use something other than parentheses. The
-#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3105
-#, c-format
-msgid "(%s)"
-msgstr "(%s)"
-
-#. This is marked for translation in case a localizer
-#. * needs to change ", " to something else. The comma
-#. * is between the message about the number of folders
-#. * and the number of items in those folders and the
-#. * message about the number of other items and the
-#. * total size of those items.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view.c:3129
-#, c-format
-msgid "%s %s, %s %s"
-msgstr "%s %s, %s %s"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5376
-msgid "Select Move Destination"
-msgstr "Izberite ciljno mesto za premikanje"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5378
-msgid "Select Copy Destination"
-msgstr "Izberite ciljno mesto za kopiranje"
-
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5839
-#, c-format
-msgid "Unable to remove “%s”"
-msgstr "Ni mogoče odstraniti “%s”"
-
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5866
-#, c-format
-msgid "Unable to eject “%s”"
-msgstr "Ni mogoče izvreči “%s”"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5888
-msgid "Unable to stop drive"
-msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
-
-#. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-files-view.c:5993
-#, c-format
-msgid "Unable to start “%s”"
-msgstr "Ni mogoče začeti “%s”"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6736
-#, c-format
-msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
-msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
-msgstr[0] "Nova mapa z izborom (%'d predmetov)"
-msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
-msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
-msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6784
-#, c-format
-msgid "Open With %s"
-msgstr "Odpri s programom %s"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6793
-msgid "Run"
-msgstr "Zaženi"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6795
-msgid "Open"
-msgstr "Odpri"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6846
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:19
-msgid "_Start"
-msgstr "_Zaženi"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6849 ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1632
-msgid "_Connect"
-msgstr "_Poveži se"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6852
-msgid "_Start Multi-disk Drive"
-msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6855
-msgid "U_nlock Drive"
-msgstr "_Odkleni pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6871
-msgid "Stop Drive"
-msgstr "Zaustavi pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6874
-msgid "_Safely Remove Drive"
-msgstr "_Varno odstrani pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6877 ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1622
-msgid "_Disconnect"
-msgstr "_Prekini povezavo"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6880
-msgid "_Stop Multi-disk Drive"
-msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:6883
-msgid "_Lock Drive"
-msgstr "_Zakleni pogon"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8369
-msgid "Content View"
-msgstr "Pogled vsebine"
-
-#: ../src/nautilus-files-view.c:8370
-msgid "View of the current folder"
-msgstr "Pogled trenutne mape"
-
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:172 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:206
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:297
-msgid "Drag and drop is not supported."
-msgstr "Način povleci in spusti ni podprt."
-
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:173
-msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
-msgstr "Način povleci in spusti je podprt le na krajevnih datotečnih sistemih."
-
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:207 ../src/nautilus-files-view-dnd.c:298
-msgid "An invalid drag type was used."
-msgstr "Uporabljena je bila neveljavna vrsta vlečenja."
-
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:385
-msgid "Dropped Text.txt"
-msgstr "Izpisano besedilo.txt"
-
-#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
-#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
-#.
-#: ../src/nautilus-files-view-dnd.c:483
-msgid "dropped data"
-msgstr "izpisani podatki"
-
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:331
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:356
 msgid "Image Type"
 msgstr "Vrsta slike"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:333
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:339
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:358
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:364
 #, c-format
 msgid "%d pixel"
 msgid_plural "%d pixels"
@@ -3463,143 +3495,140 @@ msgstr[1] "%d točka"
 msgstr[2] "%d točki"
 msgstr[3] "%d točke"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:337
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:362
 msgid "Width"
 msgstr "Širina"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:343
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:368
 msgid "Height"
 msgstr "Višina"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:356
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:357
-msgid "Title"
-msgstr "Naslov"
-
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:358
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:359
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:387
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:389
 msgid "Author"
 msgstr "Avtor"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:362
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:419
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:393
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:457
 msgid "Copyright"
 msgstr "Avtorske pravice"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:363
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:394
 msgid "Created On"
 msgstr "Ustvarjeno"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:364
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:395
 msgid "Created By"
 msgstr "Ustvarili"
 
 #. Translators: this refers to a legal disclaimer string embedded in
 #. * the metadata of an image
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:367
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:398
 msgid "Disclaimer"
 msgstr "Izjava"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:368
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:399
 msgid "Warning"
 msgstr "Opozorilo"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:369
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:400
 msgid "Source"
 msgstr "Vir"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:384
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:418
 msgid "Camera Brand"
 msgstr "Znamka fotoaparata"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:385
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:419
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:434
 msgid "Camera Model"
 msgstr "Model fotoaparata"
 
 #. Choose which date to show in order of relevance
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:388
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:422
 msgid "Date Taken"
 msgstr "Datum posnetka"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:389
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:424
 msgid "Date Digitized"
 msgstr "Datum digitalizacije"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:390
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:426
 msgid "Date Modified"
 msgstr "Datum spremembe"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:394
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:430
 msgid "Exposure Time"
 msgstr "Čas osvetlitve"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:395
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:431
 msgid "Aperture Value"
 msgstr "Vrednost zaslonke"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:396
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:432
 msgid "ISO Speed Rating"
 msgstr "Ocena hitrosti ISO"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:397
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:433
 msgid "Flash Fired"
 msgstr "Bliskavica sprožena"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:398
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:434
 msgid "Metering Mode"
 msgstr "Način umerjanja"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:399
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:435
 msgid "Exposure Program"
 msgstr "Program osvetlitve"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:400
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:436
 msgid "Focal Length"
 msgstr "Goriščna razdalja"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:401
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:437
 msgid "Software"
 msgstr "Programska oprema"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:417
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:455
 msgid "Keywords"
 msgstr "Ključne besede"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:418
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:456
 msgid "Creator"
 msgstr "Ustvarjalec"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:420
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:458
 msgid "Rating"
 msgstr "Ocena"
 
-#: ../src/nautilus-image-properties-page.c:443
+#: src/nautilus-image-properties-page.c:485
 msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Nalaganje podatkov o sliki ni uspelo"
 
-#: ../src/nautilus-list-model.c:373
+#: src/nautilus-list-model.c:446
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(prazno)"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1268
+#: src/nautilus-list-view.c:1450
 msgid "Use Default"
 msgstr "Uporabi privzeto"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:1821
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:8
+#: src/nautilus-list-view.c:2058
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:49
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:244
 msgid "List View"
 msgstr "Seznamski prikaz"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2645
+#: src/nautilus-list-view.c:2967
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s vidni stolpci"
 
-#: ../src/nautilus-list-view.c:2665
+#: src/nautilus-list-view.c:2987
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Izberite vrstni red podatkov, ki naj se pojavijo v tej mapi:"
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:255
+#: src/nautilus-location-entry.c:267
 #, c-format
 msgid "Do you want to view %d location?"
 msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
@@ -3608,7 +3637,7 @@ msgstr[1] "Ali si želite ogledati %d mesto?"
 msgstr[2] "Ali si želite ogledati %d mesti?"
 msgstr[3] "Ali si želite ogledati %d mesta?"
 
-#: ../src/nautilus-location-entry.c:259 ../src/nautilus-mime-actions.c:975
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:1050
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3617,82 +3646,82 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločena okna."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:95
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:11
+#: src/nautilus-mime-actions.c:100
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Karkoli"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:106 ../src/nautilus-properties-window.c:4200
+#: src/nautilus-mime-actions.c:110 src/nautilus-properties-window.c:4588
 msgid "Folders"
 msgstr "Mape"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:111
+#: src/nautilus-mime-actions.c:114
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenti"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:129
+#: src/nautilus-mime-actions.c:130
 msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustracija"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:143
+#: src/nautilus-mime-actions.c:142
 msgid "Music"
 msgstr "Glasba"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:158
+#: src/nautilus-mime-actions.c:155
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF / PostScript"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:166
+#: src/nautilus-mime-actions.c:161
 msgid "Picture"
 msgstr "Slika"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:211
+#: src/nautilus-mime-actions.c:200
 msgid "Text File"
 msgstr "Besedilna datoteka"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:545
+#: src/nautilus-mime-actions.c:548
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
-msgstr "Povezava “%s” je pokvarjena. Ali jo želite vreči v smeti?"
+msgstr "Povezava »%s« je pokvarjena. Ali jo želite vreči v smeti?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:547
+#: src/nautilus-mime-actions.c:552
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
-msgstr "Povezava “%s” je okvarjena."
+msgstr "Povezava »%s« je okvarjena."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:553
+#: src/nautilus-mime-actions.c:559
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker nima določenega cilja."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:555
+#: src/nautilus-mime-actions.c:563
 #, c-format
-msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn't exist."
-msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker cilj “%s” ne obstaja."
+msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
+msgstr "Povezave ni mogoče uporabiti, ker ciljno mesto »%s« ne obstaja."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:565
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:27
+#: src/nautilus-mime-actions.c:574
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:174
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Premakni v _smeti"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:625
+#: src/nautilus-mime-actions.c:645
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
-msgstr "Ali želite “%s” zagnati ali prikazati njeno vsebino?"
+msgstr "Ali želite »%s« zagnati ali prikazati njeno vsebino?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:627
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
-msgstr "Datoteka “%s” je izvedljiva besedilna datoteka."
+msgstr "Datoteka »%s« je izvedljiva besedilna datoteka."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:633
+#: src/nautilus-mime-actions.c:653
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Zaženi v _terminalu"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:634
+#: src/nautilus-mime-actions.c:654
 msgid "_Display"
 msgstr "_Pokaži"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:972
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1045
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3701,63 +3730,59 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %d ločen zavihek."
 msgstr[2] "To bo odprlo %d ločena zavihka."
 msgstr[3] "To bo odprlo %d ločene zavihke."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1037
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1117
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
-msgstr "Ni mogoče prikazati “%s”."
+msgstr "Ni mogoče prikazati »%s«."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1135
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1220
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Datoteka je neznane vrste"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1138
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1225
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
-msgstr "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datotek “%s”"
+msgstr "Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datotek »%s«"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1151
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1238
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Izberi program"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1187
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1276
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Prišlo je do notranje napake med iskanjem programa:"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1189
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1278
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Ni mogoče iskati programa"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1312
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1409
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
 "Do you want to search for an application to open this file?"
 msgstr ""
-"Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datoteke “%s”.\n"
+"Ni nameščenega programa, ki podpira vrsto datoteke »%s«.\n"
 "Ali želite poiskati program, s katerim bi datoteko lahko odprli?"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1462
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1587
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Nepreverjen zaganjalnik programov"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1465
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1590
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
 "know the source of this file, launching it may be unsafe."
 msgstr ""
-"Zaganjalnik programa “%s” ni označen kot zaupanja vreden. V primeru, da vira "
+"Zaganjalnik programa »%s« ni označen kot zaupanja vreden. V primeru, da vira "
 "te datoteke ne poznate, zagon morda ni varen."
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1480
-msgid "_Launch Anyway"
-msgstr "_Vseeno zaženi"
-
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1483
-msgid "Mark as _Trusted"
-msgstr "Označi kot _zaupanja vredno"
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1612
+msgid "Trust and _Launch"
+msgstr "Zaupaj in _zaženi"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1713
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1917
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate application."
 msgid_plural "This will open %d separate applications."
@@ -3767,22 +3792,21 @@ msgstr[2] "Z dejanjem se bosta odprla %d ločena programa."
 msgstr[3] "Z dejanjem se bodo odprli %d ločeni programi."
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:1790 ../src/nautilus-mime-actions.c:2054
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1162
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1235
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1993 src/nautilus-mime-actions.c:2288
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1228 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1303
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Dostop do mesta ni mogoč"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2133
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2377
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Ni mogoče zagnati mesta"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2217
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2468
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
-msgstr "Odpiranje “%s”"
+msgstr "Odpiranje »%s«"
 
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:2220
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2473
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3791,28 +3815,275 @@ msgstr[1] "Odpiranje %d predmeta."
 msgstr[2] "Odpiranje %d predmetov."
 msgstr[3] "Odpiranje %d predmetov."
 
-#: ../src/nautilus-notebook.c:321
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:85
+#, c-format
+msgid "Error while adding “%s”: %s"
+msgstr "Prišlo je do napake med dodajanjem »%s«: %s"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:87
+msgid "Could not add application"
+msgstr "Ni mogoče dodati programa"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:119
+msgid "Could not forget association"
+msgstr "Ni mogoče pozabiti asociacije"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:143
+msgid "Forget association"
+msgstr "Pozabi asociacijo"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:182
+#, c-format
+msgid "Error while setting “%s” as default application: %s"
+msgstr "Prišlo je do napake med nastavljanjem »%s« kot privzetega programa: %s"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:184
+msgid "Could not set as default"
+msgstr "Možnosti ni mogoče nastaviti kot privzete"
+
+#. Translators: the %s here is a file extension
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:266
+#, c-format
+msgid "%s document"
+msgstr "dokument %s"
+
+#. Translators; %s here is a mime-type description
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:276
+#, c-format
+msgid "Open all files of type “%s” with"
+msgstr "Odpri vse datoteke vrste »%s« s programom"
+
+#. Translators: first %s is filename, second %s is mime-type description
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:285
+#, c-format
+msgid "Select an application to open “%s” and other files of type “%s”"
+msgstr "Izberite program za odpiranje »%s« in drugih datotek vrste »%s«"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:344
+msgid "_Add"
+msgstr "_Dodaj"
+
+#: src/nautilus-mime-application-chooser.c:352
+msgid "Set as default"
+msgstr "Nastavi kot privzeto"
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:52
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:82
+msgid "Folder names cannot contain “/”."
+msgstr "Ime mape ne sme vsebovati \"/\""
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:56
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:93
+msgid "A folder cannot be called “.”."
+msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » . «."
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:104
+msgid "A folder cannot be called “..”."
+msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » .. «."
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:128
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:173
+msgid "Create"
+msgstr "Ustvari"
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:275
+msgid "Folder name"
+msgstr "Ime mape"
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:130
+msgid "New Folder"
+msgstr "Nova mapa"
+
+#: src/nautilus-notebook.c:335
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zapri zavihek"
 
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:142
+#, c-format
+msgid "Merge folder “%s”?"
+msgstr "Ali želite združiti mapo »%s«?"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+msgid ""
+"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
+"that conflict with the files being copied."
+msgstr ""
+"Med združevanjem bo program pred zamenjavo datotek, ki so v sporu s "
+"kopiranimi datotekami, zahteval potrditev."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
+#, c-format
+msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Starejša mapa z istim imenom v »%s« že obstaja."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:155
+#, c-format
+msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Novejša mapa z istim imenom v »%s« že obstaja."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:160
+#, c-format
+msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Mapa z istim imenom v »%s« že obstaja."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:166
+#, c-format
+msgid "Replace folder “%s”?"
+msgstr "Ali želite zamenjati mapo »%s«?"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
+msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
+msgstr "Zamenjava bo odstranila vse datoteke v mapi."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:169
+#, c-format
+msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Mapa z enakim imenom v »%s« že obstaja?"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:175
+#, c-format
+msgid "Replace file “%s”?"
+msgstr "Ali želite zamenjati datoteko »%s«?"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:178
+msgid "Replacing it will overwrite its content."
+msgstr "Zamenjava bo prepisala njeno vsebino."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:182
+#, c-format
+msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Starejša datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:187
+#, c-format
+msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Novejša datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:192
+#, c-format
+msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
+msgstr "Datoteka z enakim imenom v »%s« že obstaja?."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:267
+msgid "Original folder"
+msgstr "Izvorna mapa"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:268
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:300
+msgid "Items:"
+msgstr "Predmeti:"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:272
+msgid "Original file"
+msgstr "Izvirna datoteka"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:273
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:305
+#: src/nautilus-properties-window.c:3199
+msgid "Size:"
+msgstr "Velikost:"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:278
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:310
+#: src/nautilus-properties-window.c:3177
+msgid "Type:"
+msgstr "Vrsta:"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
+msgid "Last modified:"
+msgstr "Spremenjeno:"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
+msgid "Merge with"
+msgstr "Združi z"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:304
+msgid "Replace with"
+msgstr "Zamenjaj z"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:345
+msgid "Merge"
+msgstr "Združi"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:368
+msgid "Merge Folder"
+msgstr "Združi mapo"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:369
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:374
+msgid "File and Folder conflict"
+msgstr "Spor datoteke in mape"
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:375
+msgid "File conflict"
+msgstr "Datoteke v sporu"
+
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
-#: ../src/nautilus-preferences-window.c:151
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3773
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3800
+#. Translators: this is referred to the permissions
+#. * the user has in a directory.
+#.
+#: src/nautilus-preferences-window.c:155 src/nautilus-properties-window.c:4084
+#: src/nautilus-properties-window.c:4114
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:130
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:201
+#: src/nautilus-program-choosing.c:329
+msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
+msgstr "Ukazov iz oddaljenega spletišča ni mogoče izvajati."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:331
+msgid "This is disabled due to security considerations."
+msgstr "Ta možnost je onemogočena iz varnostnih pomislekov."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:343 src/nautilus-program-choosing.c:421
+msgid "There was an error launching the application."
+msgstr "Prišlo je do napake med zaganjanjem programa."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:372 src/nautilus-program-choosing.c:385
+msgid "This drop target only supports local files."
+msgstr "Cilj spuščanja podpira le krajevne datoteke."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:373
+msgid ""
+"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
+msgstr ""
+"Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
+"jih znova spustiti."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:386
+msgid ""
+"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
+"again. The local files you dropped have already been opened."
+msgstr ""
+"Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
+"jih znova spustiti. Krajevne datoteke, ki jih spustite, so že bile odprte."
+
+#: src/nautilus-program-choosing.c:419
+msgid "Details: "
+msgstr "Podrobnosti:"
+
+#: src/nautilus-progress-info.c:317
+msgid "Canceled"
+msgstr "Preklicano"
+
+#: src/nautilus-progress-info.c:383 src/nautilus-progress-info.c:404
+msgid "Preparing"
+msgstr "Pripravljanje"
+
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:104
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:145
 msgid "File Operations"
 msgstr "Opravila datotek"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:132
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
 msgid "Show Details"
 msgstr "Pokaži podrobnosti"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:135
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:155
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:109
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
@@ -3821,32 +4092,31 @@ msgstr[1] "%'d dejavna datotečno opravilo"
 msgstr[2] "%'d dejavni datotečni opravili"
 msgstr[3] "%'d dejavna datotečna opravila"
 
-#: ../src/nautilus-progress-persistence-handler.c:203
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Vsa opravila datotek so uspešno končana."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:492
+#: src/nautilus-properties-window.c:502
 msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
 msgstr "Hkrati ni mogoče dodeliti več kot ene ikone po meri!"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:493
+#: src/nautilus-properties-window.c:503
 msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
 msgstr "Povlecite le eno sliko za nastavitev ikone po meri"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:504
+#: src/nautilus-properties-window.c:520
 msgid "The file that you dropped is not local."
 msgstr "Spuščena datoteka ni krajevna."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:505
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:511
+#: src/nautilus-properties-window.c:521 src/nautilus-properties-window.c:528
 msgid "You can only use local images as custom icons."
 msgstr "Za ikone po meri lahko uporabljate le krajevne slike."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:510
+#: src/nautilus-properties-window.c:527
 msgid "The file that you dropped is not an image."
 msgstr "Spuščena datoteka ni slika."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:625
+#: src/nautilus-properties-window.c:652
 msgid "_Name:"
 msgid_plural "_Names:"
 msgstr[0] "_Imena:"
@@ -3854,48 +4124,47 @@ msgstr[1] "_Ime:"
 msgstr[2] "_Imeni:"
 msgstr[3] "_Imena:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:820
-#, c-format
+#: src/nautilus-properties-window.c:900
 msgid "Properties"
 msgstr "Lastnosti"
 
 #. To translators: %s is the name of the folder.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:830
+#: src/nautilus-properties-window.c:913
 #, c-format
 msgctxt "folder"
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Lastnosti %s"
 
 #. To translators: %s is the name of the file.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:833
+#: src/nautilus-properties-window.c:918
 #, c-format
 msgctxt "file"
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Lastnosti %s"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1227
+#: src/nautilus-properties-window.c:1360
 #, c-format
 msgctxt "MIME type description (MIME type)"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1429
+#: src/nautilus-properties-window.c:1578
 msgid "Cancel Group Change?"
 msgstr "Preklic spremembe skupine?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:1826
+#: src/nautilus-properties-window.c:1999
 msgid "Cancel Owner Change?"
 msgstr "Preklic spremembe lastnika?"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2125
+#: src/nautilus-properties-window.c:2329
 msgid "nothing"
 msgstr "ničesar"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2127
+#: src/nautilus-properties-window.c:2333
 msgid "unreadable"
 msgstr "neberljiva"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2135
+#: src/nautilus-properties-window.c:2345
 #, c-format
 msgid "%'d item, with size %s"
 msgid_plural "%'d items, totalling %s"
@@ -3904,7 +4173,7 @@ msgstr[1] "%'d predmet velikosti %s"
 msgstr[2] "%'d predmeta velikosti %s"
 msgstr[3] "%'d predmeti velikosti %s"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2144
+#: src/nautilus-properties-window.c:2355
 msgid "(some contents unreadable)"
 msgstr "(nekaj vsebine ni berljive)"
 
@@ -3914,312 +4183,408 @@ msgstr "(nekaj vsebine ni berljive)"
 #. * 2-line value. Maybe there's a better way to do this, but I
 #. * couldn't think of one.
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2161
+#: src/nautilus-properties-window.c:2372
 msgid "Contents:"
 msgstr "Vsebina:"
 
 #. Translators: "used" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2771
+#: src/nautilus-properties-window.c:2960
 msgid "used"
 msgstr "uporabljeno"
 
 #. Translators: "free" refers to the capacity of the filesystem
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2781
+#: src/nautilus-properties-window.c:2970
 msgid "free"
 msgstr "prosto"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2783
+#: src/nautilus-properties-window.c:2972
 msgid "Total capacity:"
 msgstr "Skupna zmogljivost:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2786
+#: src/nautilus-properties-window.c:2975
 msgid "Filesystem type:"
 msgstr "Vrsta datotečnega sistema:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2922
+#: src/nautilus-properties-window.c:3121
 msgid "Basic"
 msgstr "Osnovno"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:2987
+#: src/nautilus-properties-window.c:3186
 msgid "Link target:"
 msgstr "Cilj povezave:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3006
+#: src/nautilus-properties-window.c:3209
 msgid "Parent Folder:"
 msgstr "Nadrejena mapa:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3014
+#: src/nautilus-properties-window.c:3218
 msgid "Volume:"
 msgstr "Nosilec:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3023
+#: src/nautilus-properties-window.c:3228
 msgid "Accessed:"
 msgstr "Zadnji dostop:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3027
+#: src/nautilus-properties-window.c:3232
 msgid "Modified:"
 msgstr "Spremenjena:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3037
+#: src/nautilus-properties-window.c:3243
 msgid "Free space:"
 msgstr "Neporabljen prostor:"
 
 #. translators: this gets concatenated to "no read",
 #. * "no access", etc. (see following strings)
 #.
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3690
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3701
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3713
+#: src/nautilus-properties-window.c:3986 src/nautilus-properties-window.c:4001
+#: src/nautilus-properties-window.c:4018
 msgid "no "
 msgstr "ne "
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3693
+#: src/nautilus-properties-window.c:3990
 msgid "list"
 msgstr "seznam"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3695
+#: src/nautilus-properties-window.c:3994
 msgid "read"
 msgstr "branje"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3704
+#: src/nautilus-properties-window.c:4005
 msgid "create/delete"
 msgstr "ustvarjanje/brisanje"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3706
+#: src/nautilus-properties-window.c:4009
 msgid "write"
 msgstr "pisanje"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3715
+#: src/nautilus-properties-window.c:4020
 msgid "access"
 msgstr "dostop"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3780
+#: src/nautilus-properties-window.c:4091
 msgid "List files only"
-msgstr "Naštej le datoteke"
+msgstr "le izpis imen datotek"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3786
+#: src/nautilus-properties-window.c:4097
 msgid "Access files"
-msgstr "Dostopaj do datotek"
+msgstr "dostop do datotek"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3792
+#: src/nautilus-properties-window.c:4103
 msgid "Create and delete files"
-msgstr "Ustvari in izbriši datoteke"
+msgstr "ustvarjanje in brisanje datotek"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3807
+#: src/nautilus-properties-window.c:4121
 msgid "Read-only"
-msgstr "Le za branje"
+msgstr "le za branje"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3813
+#: src/nautilus-properties-window.c:4127
 msgid "Read and write"
-msgstr "Branje in pisanje"
+msgstr "branje in zapisovanje"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3840
+#: src/nautilus-properties-window.c:4155
 msgid "Access:"
-msgstr "Dostop:"
+msgstr "Dovoljenje:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3842
+#: src/nautilus-properties-window.c:4159
 msgid "Folder access:"
 msgstr "Dostop do mape:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3844
+#: src/nautilus-properties-window.c:4163
 msgid "File access:"
 msgstr "Dostop do datoteke:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3933
+#: src/nautilus-properties-window.c:4259
 msgid "_Owner:"
 msgstr "_Lastnik:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3941
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4203
+#: src/nautilus-properties-window.c:4269 src/nautilus-properties-window.c:4591
 msgid "Owner:"
 msgstr "Lastnik:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3963
+#: src/nautilus-properties-window.c:4295
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Skupina:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3971
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4217
+#: src/nautilus-properties-window.c:4305 src/nautilus-properties-window.c:4605
 msgid "Group:"
 msgstr "Skupina:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:3992
+#: src/nautilus-properties-window.c:4329
 msgid "Others"
-msgstr "Drugo"
+msgstr "Drugi"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4007
+#: src/nautilus-properties-window.c:4348
 msgid "Execute:"
 msgstr "Izvedi:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4010
+#: src/nautilus-properties-window.c:4351
 msgid "Allow _executing file as program"
 msgstr "Dovoli izvajanje datote_ke kot programa"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4186
+#: src/nautilus-properties-window.c:4574
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
 msgstr "Spremeni dovoljenja za priložene datoteke"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4190
+#: src/nautilus-properties-window.c:4578
 msgid "Change"
 msgstr "Spremeni"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4231
+#: src/nautilus-properties-window.c:4619
 msgid "Others:"
 msgstr "Drugo:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4272
+#: src/nautilus-properties-window.c:4663
 msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
 msgstr "Niste lastnik, zato ne morete spremeniti dovoljenj."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4287
+#: src/nautilus-properties-window.c:4678
 msgid "Security context:"
 msgstr "Vsebinska varnost:"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4302
+#: src/nautilus-properties-window.c:4694
 msgid "Change Permissions for Enclosed Files…"
-msgstr "Spremeni dovoljenja za priložene datoteke ..."
+msgstr "Spremeni dovoljenja datoteke v mapi ..."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4312
+#: src/nautilus-properties-window.c:4707
 #, c-format
 msgid "The permissions of “%s” could not be determined."
-msgstr "Dovoljenj za “%s” ni mogoče določiti."
+msgstr "Dovoljenj za »%s« ni mogoče določiti."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4315
+#: src/nautilus-properties-window.c:4712
 msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
 msgstr "Dovoljenj za izbrano datoteko ni mogoče določiti."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4565
+#: src/nautilus-properties-window.c:4984
 msgid "Open With"
 msgstr "Odpri z"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:4894
+#: src/nautilus-properties-window.c:5343
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Ustvarjanje okna lastnosti."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5178
+#: src/nautilus-properties-window.c:5642
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Izberi ikono po meri"
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5180
+#: src/nautilus-properties-window.c:5644
 msgid "_Revert"
 msgstr "_Povrni"
 
 #. Open item is always present
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5182
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1577
+#: src/nautilus-properties-window.c:5646 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1630
 msgid "_Open"
 msgstr "_Odpri"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:122
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-query.c:517 src/nautilus-search-directory-file.c:167
+#: src/nautilus-search-directory-file.c:222
+#: src/nautilus-search-directory-file.c:268
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:907
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:143
+msgid "Search"
+msgstr "Iskanje"
+
+#: src/nautilus-query.c:520
+#, c-format
+msgid "Search for “%s”"
+msgstr "Poišči »%s«"
+
+#: src/nautilus-query-editor.c:133
 msgid "Searching locations only"
-msgstr "Iskanje omrežnih mest"
+msgstr "Iskanje mest"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:124
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-query-editor.c:137
 msgid "Searching devices only"
-msgstr "Iskanje naprav ..."
+msgstr "Iskanje naprav"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:126
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-query-editor.c:141
 msgid "Searching network locations only"
 msgstr "Iskanje omrežnih mest"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:129
-#, fuzzy
-msgid "Remote location - only searching the current folder"
+#: src/nautilus-query-editor.c:146
+msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
 
-#: ../src/nautilus-query-editor.c:131
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-query-editor.c:150
 msgid "Only searching the current folder"
-msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
+msgstr "Iskanje le po trenutni mapi"
+
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:276
+msgid "File name"
+msgstr "Ime datoteke"
+
+#: src/nautilus-search-engine.c:239
+msgid "Unable to complete the requested search"
+msgstr "Ni mogoče končati zahtev iskanja"
 
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:284
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-search-popover.c:288
 msgid "Show a list to select the date"
-msgstr "Pokaži datum"
+msgstr "Pokaži seznam za izbor datuma"
 
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:290
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:5
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-search-popover.c:294
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:96
 msgid "Show a calendar to select the date"
-msgstr "Pokaži tedenski datum v koledarju"
+msgstr "Pokaži koledar za izbor datuma"
 
 #. Add the no date filter element first
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:387
-#, fuzzy
+#: src/nautilus-search-popover.c:390
 msgid "Any time"
-msgstr ""
-"Račune je mogoče dodati oziroma odstraniti kadarkoli med nastavitvami "
-"programa."
+msgstr "Kadarkoli"
 
 #. Other types
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:476
+#: src/nautilus-search-popover.c:487
 msgid "Other Type…"
 msgstr "Druge vrste ..."
 
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:536
+#: src/nautilus-search-popover.c:547
 msgid "Select type"
 msgstr "Izberi vrsto"
 
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:540
+#: src/nautilus-search-popover.c:551
 msgid "Select"
 msgstr "Izbor"
 
-#: ../src/nautilus-search-popover.c:625
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:3
+#: src/nautilus-search-popover.c:636
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:51
 msgid "Select Dates…"
 msgstr "Izbor datumov"
 
 #. trash
-#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:297 ../src/nautilus-trash-bar.c:198
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:45
+#: src/nautilus-shell-search-provider.c:320 src/nautilus-trash-bar.c:208
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:706
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeti"
 
-#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:51
-msgid "Files in this folder will appear in the New Document menu."
-msgstr "Datoteke v tej mapi bodo prikazane v meniju ustvarjanja dokumentov."
+#: src/nautilus-special-location-bar.c:56
+msgid "Put files in this folder to use them as templates for new documents."
+msgstr "Datoteke v tej mapi bodo prikazane kot predloge za nove dokumente."
+
+#: src/nautilus-special-location-bar.c:57
+msgid ""
+"<a href=\"help:gnome-help/files-templates\" title=\"GNOME help for templates"
+"\">Learn more…</a>"
+msgstr ""
+"<a href=\"help:gnome-help/files-templates\" title=\"Pomoč GNOME za predloge"
+"\">Več o tem …</a>"
 
-#: ../src/nautilus-special-location-bar.c:54
+#: src/nautilus-special-location-bar.c:63
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Izvedljive datoteke v tej mapi bodo prikazane v meniju Skripti."
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:206
+#: src/nautilus-toolbar.c:859 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Razveljavi"
+
+#: src/nautilus-toolbar.c:866 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
+msgid "_Redo"
+msgstr "_Ponovno uveljavi"
+
+#: src/nautilus-trash-bar.c:216
 msgid "_Restore"
 msgstr "_Obnovi"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
+#: src/nautilus-trash-bar.c:219
 msgid "Restore selected items to their original position"
 msgstr "Obnovi izbrane predmete na njihov izvirni položaj"
 
 #. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:213
+#: src/nautilus-trash-bar.c:223
 msgid "_Empty"
 msgstr "_Sprazni"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:216
+#: src/nautilus-trash-bar.c:226
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Izbriši vse predmete v smeteh"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1318
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:381
+#, c-format
+msgid "Since %d day ago"
+msgid_plural "Since %d days ago"
+msgstr[0] "Pred %d dnevi"
+msgstr[1] "Pred %d dnevom"
+msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
+msgstr[3] "Pred %d dnevi"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:382
+#, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "Pred %d dnevi"
+msgstr[1] "Pred %d dnevom"
+msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
+msgstr[3] "Pred %d dnevi"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:388
+#, c-format
+msgid "Since last week"
+msgid_plural "Since %d weeks ago"
+msgstr[0] "Pred %d tedni"
+msgstr[1] "Pred %d tednom"
+msgstr[2] "Pred %d tednoma"
+msgstr[3] "Pred %d tedni"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:389
+#, c-format
+msgid "Last week"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "Pred %d tedni"
+msgstr[1] "Pred %d tednom"
+msgstr[2] "Pred %d tednoma"
+msgstr[3] "Pred %d tedni"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:395
+#, c-format
+msgid "Since last month"
+msgid_plural "Since %d months ago"
+msgstr[0] "Pred %d meseci"
+msgstr[1] "Pred %d mesecem"
+msgstr[2] "Pred %d mesecema"
+msgstr[3] "Pred %d meseci"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:396
+#, c-format
+msgid "Last month"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "Pred %d meseci"
+msgstr[1] "Pred %d mesecem"
+msgstr[2] "Pred %d mesecema"
+msgstr[3] "Pred %d meseci"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:401
+#, c-format
+msgid "Since last year"
+msgid_plural "Since %d years ago"
+msgstr[0] "Pred %d leti"
+msgstr[1] "Pred %d letom"
+msgstr[2] "Pred %d letoma"
+msgstr[3] "Pred %d leti"
+
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:402
+#, c-format
+msgid "Last year"
+msgid_plural "%d years ago"
+msgstr[0] "Pred %d leti"
+msgstr[1] "Pred %d letom"
+msgstr[2] "Pred %d letoma"
+msgstr[3] "Pred %d leti"
+
+#: src/nautilus-window.c:1361
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1328
+#: src/nautilus-window.c:1373
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj ..."
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: ../src/nautilus-window.c:1584
+#: src/nautilus-window.c:1643
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
-msgstr "“%s” izbrisana"
+msgstr "Predmet »%s« je izbrisan"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: ../src/nautilus-window.c:1589
+#: src/nautilus-window.c:1650
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4228,28 +4593,28 @@ msgstr[1] "%d izbrisana datoteka"
 msgstr[2] "%d izbrisani datoteki"
 msgstr[3] "%d izbrisane datoteke"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1691
+#: src/nautilus-window.c:1761
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Odpri %s"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1779
+#: src/nautilus-window.c:1851
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nov zavihek"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1789
+#: src/nautilus-window.c:1861
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1797
+#: src/nautilus-window.c:1869
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:1808
+#: src/nautilus-window.c:1880
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zapri zavihek"
 
-#: ../src/nautilus-window.c:2728
+#: src/nautilus-window.c:2851
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 
@@ -4257,552 +4622,643 @@ msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami."
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: ../src/nautilus-window.c:2737
+#: src/nautilus-window.c:2860
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Matjaž Horvat\n"
-"Andraž Tori"
+"Andraž Tori\n"
+"Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1148
+#: src/nautilus-window-slot.c:1361
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Vsebine te mape ni mogoče prikazati."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1150
-msgid "This location doesn't appear to be a folder."
-msgstr "Mesto ni mapa."
+#: src/nautilus-window-slot.c:1365
+msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
+msgstr "To mesto ni videti kot mapa."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1155
+#: src/nautilus-window-slot.c:1374
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Zahtevane datoteke ni mogoče najti. Preverite črkovanje in poskusite znova."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1160
+#: src/nautilus-window-slot.c:1383
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
-msgstr "Mesta “%s” niso podprta."
+msgstr "Mesta »%s« niso podprta."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1163
+#: src/nautilus-window-slot.c:1388
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "S to vrsto mesta ni mogoče upravljati."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1168
+#: src/nautilus-window-slot.c:1396
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Dostop do zahtevanega mesta ni mogoč."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1171
-msgid "Don't have permission to access the requested location."
-msgstr "Za dostop do ciljega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
+#: src/nautilus-window-slot.c:1402
+msgid "Don’t have permission to access the requested location."
+msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 
 #. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
 #. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1179
+#: src/nautilus-window-slot.c:1413
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
 msgstr ""
 "Zahtevanega mesta ni mogoče najti. Preverite črkovanje omrežnih nastavitev."
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1190
+#: src/nautilus-window-slot.c:1432
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Neobravnavano sporočilo napake: %s"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:1338
-#, c-format
+#: src/nautilus-window-slot.c:1604
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Mesta ni mogoče naložiti"
 
-#: ../src/nautilus-x-content-bar.c:124
+#: src/nautilus-x-content-bar.c:141
 msgid "Open with:"
 msgstr "Odpri s programom:"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:1
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:13
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
 msgstr "Splošno"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:2
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:17
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New window"
 msgstr "Novo okno"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:3
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:24
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Close window or tab"
-msgstr "_Zapri okno"
+msgstr "Zapri okno ali zavihek"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:4
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:31
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:5
-msgctxt "shortcut window"
-msgid "Bookmarks"
-msgstr "Zaznamki"
-
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:6
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:38
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Bookmark current location"
-msgstr "_Ustvari zaznamek tega mesta"
+msgstr "Ustvari zaznamek trenutnega mesta"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:7
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:45
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show help"
 msgstr "Pokaži pomoč"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:8
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:52
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "Tipkovne bližnjice"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:9
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:61
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Opening"
-msgstr ") brez odpirajočega ("
+msgstr "Odpiranje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:10
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:65
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:11
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:72
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open in new tab"
-msgstr "Odpri v novem _zavihku"
+msgstr "Odpri v novem zavihku"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:12
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:79
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open in new window"
-msgstr "Odpri v _novem oknu"
+msgstr "Odpri v novem oknu"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:13
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:86
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open item location (search and recent only)"
-msgstr ""
+msgstr "Odpri mesto predmeta (iskalnik in nedavne datoteke)"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:14
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:93
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open file and close window"
-msgstr "Zapri to okno?"
+msgstr "Odpri datoteko in zapri okno"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:15
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:100
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open with default application"
-msgstr "Privzeti program"
+msgstr "Odpri s privzetim programom"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:16
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:109
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Tabs"
 msgstr "Zavihki"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:17
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:113
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "New tab"
 msgstr "Nov zavihek"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:18
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:120
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to previous tab"
-msgstr "Skoči na predhodno zgodovino"
+msgstr "Skoči na predhodni zavihek"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:19
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:127
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to next tab"
-msgstr "Skoči na naslednjo zgodovino"
+msgstr "Skoči na naslednji zavihek"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:20
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:134
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Open tab"
-msgstr "Odpri nov zavihek"
+msgstr "Odpri zavihek"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:21
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:141
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move tab left"
-msgstr "Premakni zavihek _levo"
+msgstr "Premakni zavihek levo"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:22
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:148
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move tab right"
-msgstr "Premakni zavihek _desno"
+msgstr "Premakni zavihek desno"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:23
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:157
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Krmarjenje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:24
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:161
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back"
 msgstr "Nazaj"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:25
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward"
 msgstr "Naprej"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:26
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go up"
-msgstr "Pojdi raven višje"
+msgstr "Pojdi višje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:27
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go down"
-msgstr "_Dol"
+msgstr "Pojdi nižje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:28
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to home folder"
-msgstr "Skoči na: domov"
+msgstr "Skoči na osebno mapo"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:29
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Enter location"
 msgstr "Vpis mesta"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:30
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with root location"
-msgstr "V novih oknih pokaži vrstico mesta"
+msgstr "Vrstica naslova z mestom korenske mape"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:31
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with home location"
-msgstr "Pojdi domov"
+msgstr "Vrstica naslova z mestom osebne mape"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:32
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:219
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Poglej"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:33
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:223
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
-msgstr "_Približanje ..."
+msgstr "Približaj"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:34
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddalji"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:35
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Ponastavi približanje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:36
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Refresh view"
 msgstr "Osveži pogled"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:37
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide hidden files"
-msgstr "Ali naj se skrite datoteke prikažejo"
+msgstr "Pokaži/Skrij skrite datoteke"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:38
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide sidebar"
 msgstr "Pokaži/Skrij bočno vrstico"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:39
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide action menu"
-msgstr "Meni dejanj"
+msgstr "Pokaži/Skrij meni dejanj"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:40
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "List view"
 msgstr "Seznamski pikaz"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:41
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Grid view"
 msgstr "Mrežni prikaz"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:42
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:288
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Urejanje"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:43
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:292
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Create folder"
-msgstr "Ustvari _mapo"
+msgstr "Ustvari mapo"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:44
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename"
 msgstr "Preimenuj"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:45
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to trash"
-msgstr "Premakni v _smeti"
+msgstr "Premakni v smeti"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:46
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete permanently"
-msgstr "_Trajno izbriši"
+msgstr "Trajno izbriši"
+
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Cut"
+msgstr "Izreži"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:47
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopiraj"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:48
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Prilepi"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:49
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
-msgstr "Izberi &vse"
+msgstr "Izberi vse"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:50
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Invert selection"
 msgstr "Obrni izbor"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:51
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select items matching"
-msgstr "Izberite skladne predmete"
+msgstr "Izberi skladne predmete"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:52
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Razveljavi"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:53
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Ponovno uveljavi"
 
-#: ../src/resources/gtk/help-overlay.ui.h:54
-#, fuzzy
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show item properties"
-msgstr "Pokaži lastnosti tega predmeta"
+msgstr "Pokaži lastnosti predmeta"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:1
+#: src/resources/gtk/menus.ui:6
 msgid "New _Window"
 msgstr "Novo o_kno"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:2
+#: src/resources/gtk/menus.ui:13
 msgid "Sidebar"
 msgstr "Stranska vrstica"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:3
+#: src/resources/gtk/menus.ui:21
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:4
+#: src/resources/gtk/menus.ui:27
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
-msgstr "_TIpkovne bližnjice"
+msgstr "_Tipkovne bližnjice"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:5
+#: src/resources/gtk/menus.ui:31
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:6
+#: src/resources/gtk/menus.ui:36
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
-#: ../src/resources/gtk/menus.ui.h:7
+#: src/resources/gtk/menus.ui:40
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Končaj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:1
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:20
+#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:39
+msgid "_Rename"
+msgstr "P_reimenuj"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:54
+msgid "Rename _using a template"
+msgstr "Preimenuj po _predlogi"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:65
+msgid "Find and replace _text"
+msgstr "Poišči in zamenjaj _besedilo"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:138
+msgid "Add"
+msgstr "Dodaj"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:168
+msgid "Automatic Numbering Order"
+msgstr "Samodejno oštevilčenje"
+
+#. Translators: This is a noun, not a verb
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:213
+msgid "Format"
+msgstr "Zapis"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:228
+msgid "Existing Text"
+msgstr "Obstoječe besedilo"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:257
+msgid "Replace With"
+msgstr "Zamenjaj z"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:284
+msgctxt "title"
+msgid "Replace"
+msgstr "Zamenjaj"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:412
+msgid "Automatic Numbers"
+msgstr "Samodejna števila"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:414
+msgid "1, 2, 3, 4"
+msgstr "1, 2, 3, 4"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:418
+msgid "01, 02, 03, 04"
+msgstr "01, 02, 03, 04"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:422
+msgid "001, 002, 003, 004"
+msgstr "001, 002, 003, 004"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:427
+msgid "Metadata"
+msgstr "Metapodatki"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:429
+msgid "Creation Date"
+msgstr "Datum ustvarjanja"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:439
+msgid "Season Number"
+msgstr "Sezona"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:444
+msgid "Episode Number"
+msgstr "Epizoda"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:449
+msgid "Track Number"
+msgstr "Številka sledi"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:454
+msgid "Artist Name"
+msgstr "Ime izvajalca"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:464
+msgid "Album Name"
+msgstr "Ime albuma"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:471
+msgid "Original File Name"
+msgstr "Izvorno ime datoteke"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:5
+msgid "Create Archive"
+msgstr "Ustvari arhiv"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:22
+msgid "Archive name"
+msgstr "Ime arhiva"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:118
+msgid "Compatible with all operating systems."
+msgstr "Skladni z vsemi operacijskimi sistemi."
+
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:131
+msgid "Smaller archives but Linux and Mac only."
+msgstr "Manjši arhivi le za sisteme Linux in Mac."
+
+#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:144
+msgid "Smaller archives but must be installed on Windows and Mac."
+msgstr "Manjši arhivi le za sisteme Windows in Mac."
+
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:5
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Nova _mapa"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:10
 msgid "New _Document"
 msgstr "Nov _dokument"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:16
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Prilepi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:4
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:22
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:151
 msgid "Create _Link"
-msgstr "Ustvari povezavo ..."
+msgstr "Ustvari _povezavo"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:5
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:29
 msgid "Select _All"
 msgstr "Izberi _vse"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:6
-#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:35
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:256
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:18
 msgid "P_roperties"
 msgstr "L_astnosti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:7
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:42
 msgid "_Keep aligned"
 msgstr "_Ohrani poravnano"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:8
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:47
 msgid "Organize _Desktop by Name"
 msgstr "Razvrsti predmete po _imenu"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:9
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:54
 msgid "Change _Background"
 msgstr "Spremeni _ozadje"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:10
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:72
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Skripti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:11
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:77
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_Odpri mapo skriptov"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:12
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:85
 msgid "_Open Item Location"
 msgstr "_Odpri v mapi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:13
-#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:90
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:6
 msgid "Open In New _Tab"
 msgstr "Odpri v novem _zavihku"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:14
-#: ../src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:95
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:11
 msgid "Open In New _Window"
 msgstr "Odpri v novem _oknu"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:15
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:102
 msgid "Open With Other _Application"
 msgstr "Odpri s _programom"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:16
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1632
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:110
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Priklopi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:17
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1622
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:115
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odklopi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:18
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:120
 msgid "_Eject"
 msgstr "I_zvrzi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:20
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:130
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zaustavi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:21
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:135
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Zaznaj nosilec"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:22
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:142
 msgid "Cu_t"
 msgstr "I_zreži"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:23
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:146
 msgid "_Copy"
 msgstr "_Kopiraj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:24
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:157
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Prilepi v mapo"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:25
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:164
 msgid "Move to…"
 msgstr "Premakni v ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:26
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:168
 msgid "Copy to…"
 msgstr "Kopiraj v ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:28
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:179
 msgid "_Delete from Trash"
 msgstr "_Izbriši iz smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:29
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:184
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:189
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "_Trajno izbriši"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:30
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:194
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Izprazni smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:31
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:199
 msgid "_Restore From Trash"
 msgstr "Obnovi iz _smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:32
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:206
 msgid "Resize Icon…"
-msgstr "Velikosti ikon ..."
+msgstr "Spremeni velikost ikone ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:33
-msgid "Restore Icon's Original Size"
-msgstr "Obnovi i_zvorno velikost ikone"
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:211
+msgid "Restore Icon’s Original Size"
+msgstr "Obnovi izvorno velikost ikone"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:34
-msgid "Rena_me"
-msgstr "Prei_menuj"
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:218
+msgid "Rena_me…"
+msgstr "Prei_menuj ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:35
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:224
 msgid "Set As Wallpaper"
 msgstr "Nastavi kot sliko ozadja"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui.h:36
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:231
 msgid "_Remove from Recent"
 msgstr "_Odstrani iz nedavnih"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:239
+msgid "_Extract Here"
+msgstr "_Razširi na to mesto"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:244
+msgid "E_xtract to…"
+msgstr "Razširi _v ..."
+
+#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:249
+msgid "C_ompress…"
+msgstr "_Stisni ..."
+
+#: src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui:30
 msgid "Folder is Empty"
-msgstr "Mapa je prazna"
+msgstr "Mapa je prazna."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-trash-is-empty.ui:30
+msgid "Trash is Empty"
+msgstr "Smeti so prazne"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:11
 msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
 msgstr "Bližnjice brisanja so spremenjene"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:12
 msgid ""
 "With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete "
 "— the Delete key will work when pressed on its own."
@@ -4810,534 +5266,770 @@ msgstr ""
 "Z zadnjo različico programa je mogoče uporabiti tipko izbriši samostojno, "
 "torej brez pritisnjene krmilke."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:15
 msgid "Got it"
 msgstr "Razumem"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:30
 msgid "No Results Found"
 msgstr "Ni zadetkov"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui.h:2
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:5
+#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:44
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:406
 msgid "Try a different search"
-msgstr "Poskusite drugačno iskanje"
+msgstr "Poskusite drugačen iskalni niz"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:12
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:60
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:120
 msgid "Always"
 msgstr "Vedno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:15
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:63
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:123
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Le krajevne datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:18
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:66
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:126
 msgid "Never"
 msgstr "Nikoli"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:4
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:29
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:103
 msgid "Small"
 msgstr "Majhno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:5
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:32
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:106
 msgid "Standard"
 msgstr "Običajno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:6
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:35
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:109
 msgid "Large"
 msgstr "Veliko"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:9
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:77
 msgid "By Name"
 msgstr "po imenu"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:10
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:80
 msgid "By Size"
 msgstr "po velikosti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:11
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:83
 msgid "By Type"
 msgstr "po vrsti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:12
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:86
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "po datumu spremembe"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:13
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:89
 msgid "By Access Date"
 msgstr "po _datumu zadnjega dostopa"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:14
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:92
 msgid "By Trashed Date"
 msgstr "po _datumu premika v smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:15
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:137
 msgid "100 KB"
 msgstr "100 KB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:16
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:140
 msgid "500 KB"
 msgstr "500 KB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:17
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:143
 msgid "1 MB"
 msgstr "1 MB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:18
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:146
 msgid "3 MB"
 msgstr "3 MB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:19
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:149
 msgid "5 MB"
 msgstr "5 MB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:20
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:152
 msgid "10 MB"
 msgstr "10 MB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:21
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:155
 msgid "100 MB"
 msgstr "100 MB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:22
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:158
 msgid "1 GB"
 msgstr "1 GB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:23
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:161
 msgid "2 GB"
 msgstr "2 GB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:24
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:164
 msgid "4 GB"
 msgstr "4 GB"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:25
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:170
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:26
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:98
 msgid "Sort"
-msgstr "Razvrsti"
+msgstr "Razvrščanje"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:27
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:212
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Razvrsti _mape pred datotekami"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:28
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:258
 msgid "Allow folders to be _expanded"
-msgstr "Dovoli počiščenje v navideznih mapah"
+msgstr "Dovoli _razširjanje map"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:29
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:290
 msgid "Icon View Captions"
-msgstr "Naslovi ikon"
+msgstr "Podatki v ikonskem pogledu"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:30
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:306
 msgid ""
 "Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
 "More information will appear when zooming closer."
 msgstr ""
+"Dodajte podrobnosti, ki bodo prikazane pod imeni datotek in map.\n"
+"Več podrobnosti bo prikazanih pri približanju pogleda."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:32
+#. Translators: This is an ordinal number
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:425
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Second"
-msgstr "Drugi"
+msgstr "Druga vrstica"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:33
-#, fuzzy
+#. Translators: This is an ordinal number
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:440
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Third"
-msgstr "tretji"
+msgstr "Tretja vrstica"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:34
+#. Translators: This is an ordinal number
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:455
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "First"
-msgstr "Prvi"
+msgstr "Prva vrstica"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:35
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:489
 msgid "Views"
 msgstr "Pogledi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:36
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:512
 msgid "Open Action"
-msgstr "Odpri meni dejanj"
+msgstr "Način odpiranja predmetov"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:37
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:526
 msgid "_Single click to open items"
-msgstr "_Enojni klik za odpiranje predmetov"
+msgstr "_Enojni klik za odpiranje"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:38
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:544
 msgid "_Double click to open items"
-msgstr "_Dvojni klik za odpiranje predmetov"
+msgstr "_Dvojni klik za odpiranje"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:39
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:577
 msgid "Link Creation"
-msgstr "Ustvarjanje povezave"
+msgstr "Ustvarjanje povezav"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:40
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:591
 msgid "Show action to create symbolic _links"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaži možnost za ustvarjanje _simbolnih povezav"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:41
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:623
 msgid "Executable Text Files"
 msgstr "Izvedljive besedilne datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:42
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:637
 msgid "_Display them"
-msgstr ""
-"Kaj storiti z izvedljivimi besedilnimi datotekami, ko so dejavne (z enojnim "
-"oz. dvojnim klikom) Mogoče vrednosti so \"launch\" za zagon kot programa, "
-"\"ask\" za vprašanje uporabniku in \"display\" za prikaz kot besedilo."
+msgstr "_Pokaži vsebino"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:43
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:655
 msgid "_Run them"
-msgstr "_Zaženi"
+msgstr "_Zaženi kot programe"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:44
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:673
 msgid "_Ask what to do"
 msgstr "_Vprašaj, kaj storiti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:46
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:720
 msgid "Ask before _emptying the Trash"
-msgstr "_Vprašaj pred praznjenjem Smeti ali brisanjem datotek"
+msgstr "Vprašaj pred _praznjenjem Smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:47
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:737
 msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaži možnost za _trajno brisanje datotek in map"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:769
+msgid "Compressed Files"
+msgstr "Stisnjene datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:48
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:783
+msgid "E_xtract the files on open"
+msgstr "Razširi datoteke ob _odpiranju"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:815
 msgid "Behavior"
 msgstr "Obnašanje"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:49
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:845
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
-msgstr "Izberite vrstni red podatkov v seznamskem prikazu."
+msgstr "Vrstni red prikaza podatkov v seznamskem pogledu."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:50
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:883
 msgid "List Columns"
 msgstr "Stolpci seznama"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:52
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:923
 msgid "Search in subfolders:"
-msgstr "Poišči v podrejenih mapah:"
+msgstr "Iskanje po podrejenih mapah:"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:53
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:934
 msgid "_On this computer only"
-msgstr "računalniških nasprotnikov"
+msgstr "Le na _tem računalniku"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:54
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:951
 msgid "_All locations"
-msgstr ""
-"Izvaja se dokler niso pripravljena kazala vseh nastavljenih mest in se nato "
-"konča"
+msgstr "Na _vseh mestih"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:55
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:968
 msgid "_Never"
-msgstr "_Nikoli"
+msgstr "_Ne išči po podmapah"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:56
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1000
 msgid "Thumbnails"
-msgstr "Pogled sličic"
+msgstr "Sličice"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:57
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
 msgid "Show thumbnails:"
-msgstr "Pokaži sličice:"
+msgstr "Pokaži sličice datotek:"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:58
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1027
 msgid "_Files on this computer only"
-msgstr "Le datoteke na _tej napravi"
+msgstr "Le za _krajevne datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:59
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1044
 msgid "A_ll files"
-msgstr "V_se datoteke"
+msgstr "Za v_se datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:60
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1061
 msgid "N_ever"
-msgstr "N_ikoli"
+msgstr "N_ikoli ne pokaži"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:61
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1085
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "_Le za datoteke, manjše kot:"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:62
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1138
 msgid "File count"
-msgstr "Števec datotek"
+msgstr "Štetje datotek"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:63
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1154
 msgid "Count number of files in folders:"
-msgstr "Preštej š_tevilo predmetov:"
+msgstr "Preštevaj datoteke v mapah:"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:64
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1165
 msgid "F_olders in this computer only"
-msgstr "Iskalne _mape"
+msgstr "Le v mapah na _tem računalniku"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:65
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1182
 msgid "All folder_s"
-msgstr "_Vse mape"
+msgstr "V _vseh mapah"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:66
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
 msgid "Ne_ver"
-msgstr "NI_koli"
+msgstr "Ni_koli ne preštevaj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui.h:67
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Iskanje in predogled"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui.h:2
-msgid "_Rename"
-msgstr "P_reimenuj"
-
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:1
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:18
 msgid "When"
-msgstr "Med napajanjem iz omrežja"
+msgstr "Kdaj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:45
 msgid "Select a date"
 msgstr "Izbor datuma"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:4
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:67
 msgid "Clear the currently selected date"
-msgstr "Trenutno izbran predmet menija"
+msgstr "Počisti trenutno izbran datum"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:6
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:127
 msgid "Since…"
 msgstr "Od ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:7
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:194
 msgid "Last _modified"
 msgstr "Nazadnje _spremenjeno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:8
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:211
 msgid "Last _used"
 msgstr "Nazadnje _uporabljeno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:9
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:240
 msgid "What"
-msgstr "Neznan dogodek brez prave osnove"
+msgstr "Kaj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:10
-#, fuzzy
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:264
 msgid "Which file types will be searched"
-msgstr "Izberite, katere vrste datotek naj bodo prikazane"
+msgstr "Katere vrste datotek bodo niz iskanja"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:13
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:359
 msgid "Full Text"
 msgstr "Polno besedilo"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:14
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:363
 msgid "Search on the file content and name"
 msgstr "Poišči po imenu in vsebini datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:15
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:377
 msgid "File Name"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui.h:16
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:381
 msgid "Search only on the file name"
 msgstr "Poišči le po imenu datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:2
-msgid "New _Tab"
-msgstr "Nov za_vihek"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:23
+msgid "New folder"
+msgstr "Nova mapa"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:4
-msgid "Enter _Location"
-msgstr "Vpis _mesta"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:42
+msgid "Bookmark this location"
+msgstr "Ustvari zaznamek tega mesta"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-action-menu.ui.h:5
-msgid "_Bookmark this Location"
-msgstr "_Ustvari zaznamek tega mesta"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:61
+msgid "New tab"
+msgstr "Nov zavihek"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:92
 msgid "Action menu"
 msgstr "Meni dejanj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:2
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:93
 msgid "Open action menu"
 msgstr "Odpri meni dejanj"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:3
-msgid "View menu"
-msgstr "Meni pogleda"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:117
+msgid "View mode toggle"
+msgstr "Preklop načina pogleda"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:4
-msgid "Open view menu"
-msgstr "Odpri meni pogleda"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:118
+msgid "Toggle between grid and list view"
+msgstr "Preklopi med mrežnim in seznamskim pogledom"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:6
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:144
 msgid "Search files"
 msgstr "Poišči datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:7
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:176
 msgid "Operations in progress"
 msgstr "Izvajajo se opravila"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui.h:8
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:177
 msgid "Open operations in progress"
 msgstr "Izvajajo se odprta opravila"
 
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:21
+msgid "Zoom out"
+msgstr "Oddalji"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:40
+msgid "Reset zoom"
+msgstr "Ponastavi približanje"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:58
+msgid "Zoom in"
+msgstr "Približaj"
+
 #. This is used to sort by name in the toolbar view menu
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:3
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:109
+msgctxt "Sort Criterion"
+msgid "_A-Z"
+msgstr "_A-Ž"
+
+#. This is used to sort by name, in descending order in the toolbar view menu
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:118
 msgctxt "Sort Criterion"
-msgid "_Name"
-msgstr "_Ime"
+msgid "_Z-A"
+msgstr "_Ž-A"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:127
+msgid "Last _Modified"
+msgstr "_Nazadnje spremenjeno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:136
+msgid "_First Modified"
+msgstr "Prvič spremenjeno"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:4
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:145
 msgid "_Size"
 msgstr "_Velikost"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:5
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:154
 msgid "_Type"
 msgstr "_Vrsta"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:6
-msgid "Last _Modified"
-msgstr "_Nazadnje spremenjeno"
-
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:7
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:163
 msgid "Last _Trashed"
 msgstr "Nazadnje premaknjeno v _smeti"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:8
-msgid "Search _Relevance"
-msgstr "Poišči po _pomembnosti"
-
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:9
-msgid "Re_verse Order"
-msgstr "O_brnjen vrstni red"
-
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:10
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:182
 msgid "_Visible Columns…"
 msgstr "Vidni _stolpci ..."
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:11
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:190
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Pokaži s_krite datoteke"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:12
-msgid "_Reload"
-msgstr "Po_novno naloži"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:198
+msgid "R_eload"
+msgstr "Ponovno naloži"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui.h:13
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:206
 msgid "St_op"
 msgstr "Zau_stavi"
 
-#: ../src/resources/ui/nautilus-window.ui.h:1
+#: src/resources/ui/nautilus-window.ui:5
 msgid "_Files"
 msgstr "_Datoteke"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:880
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:893
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Iskanje omrežnih mest"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:887
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:900
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Ni omrežnih mest"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1052
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1117
 msgid "Computer"
 msgstr "Računalnik"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1179
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:7
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1246 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
 msgid "Con_nect"
 msgstr "_Poveži"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1298
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1366
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Ni mogoče odklopiti nosilca"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1380
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1467
 msgid "Cance_l"
 msgstr "_Prekliči"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1587
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1640
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Odpri v novem _zavihku"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1598
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1651
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Odpri v _novem oknu"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1797
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1826
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Oddaljenega mesta strežnika ni mogoče najti"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1934
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1943
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "Networks"
 msgstr "Omrežja"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1934
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1943
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "On This Computer"
-msgstr "Na tem računalniku"
+msgstr "Krajevni sistem"
 
 #. Translators: respectively, free and total space of the drive. The plural form
 #. * should be based on the free space available.
 #. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
 #.
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:134
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:136
 #, c-format
 msgid "%s / %s available"
 msgid_plural "%s / %s available"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "%s / %s prostora"
+msgstr[1] "%s / %s prostora"
+msgstr[2] "%s / %s prostora"
+msgstr[3] "%s / %s prostora"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:472
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odklopi povezavo"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:472
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.ui.h:1
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.ui:72
 msgid "Unmount"
 msgstr "Odklopi"
 
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:30
+msgid "Server Addresses"
+msgstr "Naslov strežnika"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:43
+msgid ""
+"Server addresses are made up of a protocol prefix and an address. Examples:"
+msgstr ""
+"Naslovi strežnikov so sestavljeni in predpone protokola in naslova. Primeri:"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:78
+msgid "Available Protocols"
+msgstr "Razpoložljivi protokoli"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:92
+msgid "AppleTalk"
+msgstr "AppleTalk"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:103
+msgid "File Transfer Protocol"
+msgstr "Protokol prenosa datotek FTP"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:114
+msgid "Network File System"
+msgstr "Omrežni datotečni sistem"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:125
+msgid "Samba"
+msgstr "Samba"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:136
+msgid "SSH File Transfer Protocol"
+msgstr "Protokol prenosa datotek SSH"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:147
+msgid "WebDAV"
+msgstr "WebDAV"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:158
+msgid "Prefix"
+msgstr "Predpona"
+
+#. Translators: do not translate ftp:// and ftps://
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:183
+msgid "ftp:// or ftps://"
+msgstr "ftp:// ali ftps://"
+
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:205
+msgid "smb://"
+msgstr "smb://"
+
+#. Translators: do not translate sftp:// and ssh://
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:216
+msgid "sftp:// or ssh://"
+msgstr "sftp:// ali ssh://"
+
+#. Translators: do not translate dav:// and davs://
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:227
+msgid "dav:// or davs://"
+msgstr "dav:// ali davs://"
+
 #. Translators: Server as any successfully connected network address
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:2
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:267
 msgid "No recent servers found"
 msgstr "Ni najdenih nedavnih strežnikov"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:3
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:290
 msgid "Recent Servers"
 msgstr "Nedavni strežniki"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:4
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:393
 msgid "No results found"
 msgstr "Ni zadetkov"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:6
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:439
 msgid "Connect to _Server"
 msgstr "Poveži s _strežnikom"
 
-#: ../src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui.h:8
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:472
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
+#~ "window/tab"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj bo iskanje po besedilu omogočeno med odpiranjem novega okna ali "
+#~ "zavihka"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides "
+#~ "the name. This toggles the default active state, which can still be "
+#~ "overriden in the search popover"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost določa, da bo program ob imenu poskusil preiskati tudi "
+#~ "vsebino. S tem se preklopi privzeti dejavni način, ki ga je še vedno "
+#~ "mogoče preklicati s pojavnim oknom iskanja."
+
+#~ msgid "A file must have a name."
+#~ msgstr "Datoteka mora biti poimenovana."
+
+#~ msgid "Not enough free space to extract %s"
+#~ msgstr "Ni dovolj prostora za razširjanje %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic "
+#~ "link."
+#~ msgstr "Ciljno mapo »%s« poskušate zamenjati s simbolno povezavo."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
+#~ "folder’s contents."
+#~ msgstr "Dejanje ni dovoljeno zaradi možnosti brisanja vsebine ciljne mape."
+
+#~ msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
+#~ msgstr "Preimenujte simbolno povezavo ali pa pritisnite gumb za preklic."
+
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Restore tab"
+#~ msgstr "Obnovi zavihek"
+
+#~ msgid "Experimental"
+#~ msgstr "Preizkusno"
+
+#~ msgid "Use the new _views"
+#~ msgstr "Uporabi preizkusne _poglede"
+
+#~ msgid "Full Text Search:"
+#~ msgstr "Iskanje besedila:"
+
+#~ msgid "Set as _default"
+#~ msgstr "Nastavi kot _privzeto"
+
+#~ msgid "Move %d item to '%s'"
+#~ msgid_plural "Move %d items to '%s'"
+#~ msgstr[0] "Premakni %d predmetov v »%s«"
+#~ msgstr[1] "Premakni %d predmet v »%s«"
+#~ msgstr[2] "Premakni %d predmeta v »%s«"
+#~ msgstr[3] "Premakni %d predmete v »%s«"
+
+#~ msgid "Move '%s' back to '%s'"
+#~ msgstr "Premakni »%s« nazaj v »%s«"
+
+#~ msgid "Move '%s' to '%s'"
+#~ msgstr "Premakni »%s« v »%s«"
+
+#~ msgid "Delete '%s'"
+#~ msgstr "Izbriši »%s«"
+
+#~ msgid "Copy '%s' to '%s'"
+#~ msgstr "Kopiraj »%s« v »%s«"
+
+#~ msgid "Duplicate %d item in '%s'"
+#~ msgid_plural "Duplicate %d items in '%s'"
+#~ msgstr[0] "Podvoji %d predmetov v »%s«"
+#~ msgstr[1] "Podvoji %d predmet v »%s«"
+#~ msgstr[2] "Podvoji %d predmeta v »%s«"
+#~ msgstr[3] "Podvoji %d predmete v »%s«"
+
+#~ msgid "Duplicate '%s' in '%s'"
+#~ msgstr "Podvoji »%s« v »%s«"
+
+#~ msgid "Rename '%s' as '%s'"
+#~ msgstr "Preimenuj »%s« v »%s«"
+
+#~ msgid "Restore '%s' to '%s'"
+#~ msgstr "Obnovi »%s« na »%s«"
+
+#~ msgid "Set group of '%s' to '%s'"
+#~ msgstr "Nastavi skupino »%s« na »%s«"
+
+#~ msgid "Set owner of '%s' to '%s'"
+#~ msgstr "Nastavi lastnika »%s« na »%s«"
+
+#~ msgid "Extract '%s'"
+#~ msgstr "Razširi »%s«"
+
+#~ msgid "_Launch Anyway"
+#~ msgstr "_Vseeno zaženi"
+
+#~ msgid "Mark as _Trusted"
+#~ msgstr "Označi kot _zaupanja vredno"
+
+#~ msgid "Remote location - only searching the current folder"
+#~ msgstr "Oddaljeno mesto – iskanje le po trenutni mapi"
+
+#~ msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
+#~ msgstr "smb://domena.primer.si, ssh://192.168.0.1"
+
+#~ msgid "Show folders first in windows"
+#~ msgstr "V oknih najprej pokaži mape"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the "
+#~ "icon and list views."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoča, da Nautilus v seznamskem prikazu in prikazu ikon "
+#~ "prikaže mape pred datotekami."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Files in the folder “%B” cannot be deleted because you do not have "
+#~ "permissions to see them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Datotek v mapi »%B« ni mogoče izbrisati, ker ni ustreznih dovoljenj za "
+#~ "ogled."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The folder “%B” cannot be deleted because you do not have permissions to "
+#~ "read it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mape »%B« ni mogoče izbrisati, ker ni ustreznih dovoljenja za branje."
+
+#~ msgid "Could not remove the folder %B."
+#~ msgstr "Ni mogoče odstraniti mape %B."
+
+#~ msgid "Could not remove files from the already existing folder %F."
+#~ msgstr "Ni mogoče odstraniti datotek iz obstoječe mape %F."
+
+#~ msgid "--no-desktop and --force-desktop cannot be used together."
+#~ msgstr ""
+#~ "možnosti --no-desktop in --force-desktop ni mogoče uporabiti sočasno."
+
+#~ msgid "Never manage the desktop (ignore the GSettings preference)."
+#~ msgstr "Nikoli ne upravljaj namizja (prezri nastavitve GSettings)."
+
+#~ msgctxt "shortcut window"
+#~ msgid "Bookmarks"
+#~ msgstr "Zaznamki"
+
+#~ msgid "New _Tab"
+#~ msgstr "Nov za_vihek"
+
+#~ msgid "Enter _Location"
+#~ msgstr "Vpis _mesta"
+
+#~ msgid "View menu"
+#~ msgstr "Meni pogleda"
+
+#~ msgid "Open view menu"
+#~ msgstr "Odpri meni pogleda"
+
+#~ msgctxt "Sort Criterion"
+#~ msgid "_Name"
+#~ msgstr "_Ime"
+
+#~ msgid "Search _Relevance"
+#~ msgstr "Poišči po _pomembnosti"
+
+#~ msgid "Re_verse Order"
+#~ msgstr "O_brnjen vrstni red"
+
 #~ msgid "The mime type of the file."
 #~ msgstr "Vrsta mime datoteke."
 
-#~ msgid "Unable to rename desktop file"
-#~ msgstr "Ni mogoče preimenovati namizne datoteke"
-
 #~ msgid "Apply this action to all files"
 #~ msgstr "Uveljavi to dejanje za vse datoteke"
 
@@ -5591,9 +6283,6 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "Add a new criterion to this search"
 #~ msgstr "Dodaj nov kriterij iskanja"
 
-#~ msgid "Remote location — only searching the current folder"
-#~ msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
-
 #~ msgid "Connect to Server"
 #~ msgstr "Povezava s strežnikom"
 
@@ -5753,9 +6442,6 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "_Clear All"
 #~ msgstr "Počisti _vse"
 
-#~ msgid "_Server Address"
-#~ msgstr "Naslov _strežnika"
-
 #~ msgid "_Recent Servers"
 #~ msgstr "Ne_davni strežniki"
 
@@ -5967,9 +6653,6 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "View options"
 #~ msgstr "Možnosti pogleda"
 
-#~ msgid "Restore"
-#~ msgstr "Obnovi"
-
 #~ msgid "Save Search as"
 #~ msgstr "Shrani iskanje kot"
 
@@ -6089,9 +6772,6 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 #~ msgstr "Ustvari simbolno povezavo za vsak izbran predmet"
 
-#~ msgid "Rename selected item"
-#~ msgstr "Preimenuje izbran predmet"
-
 #~ msgid "Make item the wallpaper"
 #~ msgstr "Nastavi sliko za ozadje"
 
@@ -6101,15 +6781,9 @@ msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 #~ msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 #~ msgstr "Izbriše vsak izbran predmet, brez prestavljanja v Smeti"
 
-#~ msgid "_Undo"
-#~ msgstr "_Razveljavi"
-
 #~ msgid "Undo the last action"
 #~ msgstr "Razveljavi zadnje dejanje"
 
-#~ msgid "_Redo"
-#~ msgstr "_Ponovno uveljavi"
-
 #~ msgid "Redo the last undone action"
 #~ msgstr "Ponovno uveljavi zadnje razveljavljeno dejanje"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]