[gnome-system-monitor/gnome-3-12] Updated Slovenian translationcommit dbd693e923a841901a29c622174891af3d5bafbf
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Wed Aug 9 22:13:35 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  958 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 532 insertions(+), 426 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index f18d586..d6a6e17 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>, 2002.
 # Matic Žgur <mr zgur gmail com>, 2006-2007.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2013.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007–2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
-"monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-21 15:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-21 20:25+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=system-monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-09 17:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-09 21:48+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -22,28 +22,35 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:1 ../data/interface.ui.h:1
-#: ../src/application.cpp:233 ../src/interface.cpp:363
+#: ../src/application.cpp:244 ../src/interface.cpp:358
 msgid "System Monitor"
 msgstr "Nadzornik sistema"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:2
-#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:364
+#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:2 ../src/interface.cpp:359
 msgid "View current processes and monitor system state"
 msgstr "Ogled trenutnih opravil in nadzor stanja sistema"
 
 #: ../gnome-system-monitor.desktop.in.in.h:3
-#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
-msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
-msgstr "Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;"
+msgid ""
+"Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;Performance;Task;"
+"Manager;"
+msgstr ""
+"Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;Zmožnost;"
+"Naloge;Upravljalnik"
 
 #: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:1
-#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:289
+#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:1 ../src/application.cpp:299
 msgid "GNOME System Monitor"
 msgstr "Sistemski nadzornik za GNOME"
 
+#: ../gnome-system-monitor-kde.desktop.in.in.h:3
+msgid "Monitor;System;Process;CPU;Memory;Network;History;Usage;"
+msgstr "Nadzor;Sistem;Opravila;CPE;OPE;Pomnilnik;Omrežje;Zgodovina;Uporaba;"
+
 #: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:2
 msgid "View and manage system resources"
 msgstr "Pregled in upravljanje s sistemskimi viri"
@@ -73,12 +80,28 @@ msgstr ""
 "Možnost diagramov virov omogoča hiter pregled dogajanja v sistemu s prikazom "
 "omrežne in procesorske rabe ter zasedenosti pomnilnika."
 
+#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:6
+msgid "Process list view"
+msgstr "Pogled opravil"
+
+#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:7
+msgid "Resources overview"
+msgstr "Pregled virov"
+
+#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:8
+msgid "File Systems view"
+msgstr "Pogled sistemskih datotek"
+
+#: ../gnome-system-monitor.appdata.xml.in.h:9
+msgid "The GNOME Project"
+msgstr "Projekt GNOME"
+
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:1
 msgid "Kill process"
 msgstr "Uniči opravilo"
 
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
-msgid "Privileges are required to control other users' processes"
+msgid "Privileges are required to control other users’ processes"
 msgstr "Za nadzor uporabnikovih opravil so zahtevana skrbniška dovoljenja"
 
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:3
@@ -97,7 +120,7 @@ msgstr "_Končaj opravilo"
 msgid "Show process properties"
 msgstr "Pokaži lastnosti opravila"
 
-#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:11
+#: ../data/interface.ui.h:4 ../data/preferences.ui.h:9
 msgid "Processes"
 msgstr "Opravila"
 
@@ -109,12 +132,12 @@ msgstr "Zgodovina uporabe CPE"
 msgid "Memory and Swap History"
 msgstr "Zgodovina porabe pomnilnika in izmenjevalnega prostora"
 
-#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:260
-#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:336
+#: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:258
+#: ../src/procproperties.cpp:70 ../src/proctable.cpp:340
 msgid "Memory"
 msgstr "Pomnilnik"
 
-#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:272
+#: ../data/interface.ui.h:8 ../src/interface.cpp:270
 msgid "Swap"
 msgstr "Izmenjevalni razdelek"
 
@@ -122,7 +145,7 @@ msgstr "Izmenjevalni razdelek"
 msgid "Network History"
 msgstr "Zgodovina uporabe mrežnih povezav"
 
-#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:300
+#: ../data/interface.ui.h:10 ../src/interface.cpp:298
 msgid "Receiving"
 msgstr "Prejemanje"
 
@@ -130,7 +153,7 @@ msgstr "Prejemanje"
 msgid "Total Received"
 msgstr "Skupaj prejeto"
 
-#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:315
+#: ../data/interface.ui.h:12 ../src/interface.cpp:312
 msgid "Sending"
 msgstr "Pošiljanje"
 
@@ -138,48 +161,31 @@ msgstr "Pošiljanje"
 msgid "Total Sent"
 msgstr "Skupaj poslano"
 
-#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:15
+#: ../data/interface.ui.h:14 ../data/preferences.ui.h:14
 msgid "Resources"
 msgstr "Viri"
 
-#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:18
+#: ../data/interface.ui.h:15 ../data/preferences.ui.h:17
 msgid "File Systems"
 msgstr "Datotečni sistemi"
 
 #: ../data/lsof.ui.h:1
-msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
+msgctxt "Window title for Search for Open Files dialog"
 msgid "Search for Open Files"
 msgstr "Iskanje odprtih datotek"
 
 #: ../data/lsof.ui.h:2
-msgid "_Name contains:"
-msgstr "_Ime vsebuje:"
+msgid "Filter files by name"
+msgstr "Razvrščanje zadetkov po imenu"
 
 #: ../data/lsof.ui.h:3
-msgid "_Find"
-msgstr "_Najdi"
-
-#: ../data/lsof.ui.h:4
-msgid "Case insensitive matching"
+msgid "Case insensitive"
 msgstr "Ne upoštevaj velikosti črk"
 
-#: ../data/lsof.ui.h:5
-msgid "C_lear"
-msgstr "_Počisti"
-
-#: ../data/lsof.ui.h:6
-msgid "S_earch results:"
-msgstr "Zadetki i_skanja:"
-
-#: ../data/lsof.ui.h:7 ../data/openfiles.ui.h:2 ../data/preferences.ui.h:3
-#: ../src/memmaps.cpp:438 ../src/procproperties.cpp:216
-msgid "_Close"
-msgstr "_Zapri"
-
 #: ../data/menus.ui.h:1
-msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
+msgctxt "Menu item to Open Search for Open Files dialog"
 msgid "Search for Open Files"
-msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+msgstr "Poišči odprte datoteke"
 
 #: ../data/menus.ui.h:2
 msgid "Preferences"
@@ -218,42 +224,39 @@ msgid "_Dependencies"
 msgstr "_Odvisnosti"
 
 #: ../data/menus.ui.h:11
-msgid "_Stop"
-msgstr "_Zaustavi"
+msgid "_Properties"
+msgstr "_Lastnosti"
 
 #: ../data/menus.ui.h:12
-msgid "_Continue"
-msgstr "N_adaljuj"
-
-#: ../data/menus.ui.h:13
-msgid "_End"
-msgstr "_Končaj"
+msgid "_Memory Maps"
+msgstr "_Karte pomnilnika"
 
+#. Translators: this means
 #: ../data/menus.ui.h:14
-msgid "_Kill"
-msgstr "_Uniči"
+msgid "Open _Files"
+msgstr "Odpri _datoteke"
 
 #: ../data/menus.ui.h:15
 msgid "_Change Priority"
 msgstr "_Spremeni prednost"
 
-#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:214
+#: ../data/menus.ui.h:16 ../src/util.cpp:215
 msgid "Very High"
 msgstr "Zelo visoko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:216
+#: ../data/menus.ui.h:17 ../src/util.cpp:217
 msgid "High"
 msgstr "Visoko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:218
+#: ../data/menus.ui.h:18 ../src/util.cpp:219
 msgid "Normal"
 msgstr "Običajno"
 
-#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:220
+#: ../data/menus.ui.h:19 ../src/util.cpp:221
 msgid "Low"
 msgstr "Nizko"
 
-#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:222
+#: ../data/menus.ui.h:20 ../src/util.cpp:223
 msgid "Very Low"
 msgstr "Zelo nizko"
 
@@ -262,17 +265,20 @@ msgid "Custom"
 msgstr "Po meri"
 
 #: ../data/menus.ui.h:22
-msgid "_Memory Maps"
-msgstr "_Karte pomnilnika"
+msgid "_Stop"
+msgstr "_Zaustavi"
+
+#: ../data/menus.ui.h:23
+msgid "_Continue"
+msgstr "N_adaljuj"
 
-#. Translators: this means 'Files that are open' (open is not a verb here)
 #: ../data/menus.ui.h:24
-msgid "Open _Files"
-msgstr "Odpri _datoteke"
+msgid "_End"
+msgstr "_Končaj"
 
 #: ../data/menus.ui.h:25
-msgid "_Properties"
-msgstr "_Lastnosti"
+msgid "_Kill"
+msgstr "_Uniči"
 
 #: ../data/openfiles.ui.h:1
 msgid "Open Files"
@@ -283,58 +289,58 @@ msgid "System Monitor Preferences"
 msgstr "Možnosti nadzornika sistema"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:2
-msgid "_Help"
-msgstr "Pomo_č"
-
-#: ../data/preferences.ui.h:4
 msgid "Behavior"
 msgstr "Obnašanje"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:5
+#: ../data/preferences.ui.h:3
 msgid "_Update interval in seconds:"
 msgstr "_Časovni razmik posodabljanja v sekundah:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:6
+#: ../data/preferences.ui.h:4
 msgid "Enable _smooth refresh"
 msgstr "Omogoči _mehko osveževanje"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:7
+#: ../data/preferences.ui.h:5
 msgid "Alert before ending or _killing processes"
 msgstr "Opozori pred končanjem ali _uničevanjem opravila"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:8
+#: ../data/preferences.ui.h:6
 msgid "_Divide CPU usage by CPU count"
 msgstr "_Razdeli uporabo CPE na število enot"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:9
+#: ../data/preferences.ui.h:7
 msgid "Information Fields"
 msgstr "Polja podrobnosti"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:10
+#: ../data/preferences.ui.h:8
 msgid "Process i_nformation shown in list:"
 msgstr "_Podatki o opravilih prikazanih v seznamu:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:12
+#: ../data/preferences.ui.h:10
 msgid "Graphs"
 msgstr "Grafi"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:13
+#: ../data/preferences.ui.h:11
 msgid "_Draw CPU chart as stacked area chart"
 msgstr "_Izriši diagram delovanja CPE kot naložen diagram"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:14
+#: ../data/preferences.ui.h:12
+msgid "Draw CPU chart as s_mooth graph"
+msgstr "_Izriši diagram delovanja CPE kot krivuljni diagram"
+
+#: ../data/preferences.ui.h:13
 msgid "_Show network speed in bits"
 msgstr "Pokaži _hitrost omrežne povezave v bitih"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:16
+#: ../data/preferences.ui.h:15
 msgid "Show _all file systems"
 msgstr "Pokaži _vse datotečne sisteme"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:17
+#: ../data/preferences.ui.h:16
 msgid "File system i_nformation shown in list:"
 msgstr "Podatki o _datotečnem sistemu prikazani v seznamu:"
 
-#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:124
+#: ../data/renice.ui.h:1 ../src/procdialogs.cpp:153
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Prekliči"
 
@@ -351,147 +357,152 @@ msgid ""
 "<small><i><b>Note:</b> The priority of a process is given by its nice value. "
 "A lower nice value corresponds to a higher priority.</i></small>"
 msgstr ""
-"<small><i><b>Opomba:</b> Prednost opravila je podana z oceno prednostni "
+"<small><i><b>Opomba:</b> prednost opravila je podana z oceno prednostni "
 "delovanja. Nižja vrednost ustreza višji prednosti.</i></small>"
 
-#: ../src/application.cpp:275
+#: ../src/application.cpp:285
 msgid "A simple process and system monitor."
 msgstr "Enostaven nadzornik sistema in opravil"
 
-#: ../src/argv.cpp:21
+#: ../src/argv.cpp:22
 msgid "Show the Processes tab"
 msgstr "Pokaži zavihek opravil"
 
-#: ../src/argv.cpp:26
+#: ../src/argv.cpp:27
 msgid "Show the Resources tab"
 msgstr "Pokaži zavihek virov"
 
-#: ../src/argv.cpp:31
+#: ../src/argv.cpp:32
 msgid "Show the File Systems tab"
 msgstr "Pokaži zavihek datotečnih sistemov"
 
-#: ../src/argv.cpp:35
-msgid "Show the application's version"
+#: ../src/argv.cpp:36
+msgid "Show the application’s version"
 msgstr "Pokaži različico programa"
 
-#: ../src/disks.cpp:369 ../src/memmaps.cpp:325
+#: ../src/disks.cpp:352 ../src/memmaps.cpp:329
 msgid "Device"
 msgstr "Naprava"
 
-#: ../src/disks.cpp:370
+#: ../src/disks.cpp:353
 msgid "Directory"
 msgstr "Mapa"
 
-#: ../src/disks.cpp:371 ../src/gsm_color_button.c:166 ../src/openfiles.cpp:252
+#: ../src/disks.cpp:354 ../src/legacy/gsm_color_button.c:165
+#: ../src/openfiles.cpp:252
 msgid "Type"
 msgstr "Vrsta"
 
-#: ../src/disks.cpp:372
+#: ../src/disks.cpp:355
 msgid "Total"
 msgstr "Skupno"
 
-#: ../src/disks.cpp:373
+#: ../src/disks.cpp:356
 msgid "Free"
 msgstr "Prosto"
 
-#: ../src/disks.cpp:374
+#: ../src/disks.cpp:357
 msgid "Available"
 msgstr "Razpoložljivo"
 
-#: ../src/disks.cpp:375
+#: ../src/disks.cpp:358
 msgid "Used"
 msgstr "Uporabljeno"
 
+#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
+#: ../src/interface.cpp:185
+#, c-format
+msgid "Pick a Color for “%s”"
+msgstr "Izbor barve za »%s«"
+
+#: ../src/interface.cpp:218 ../src/procproperties.cpp:78
+msgid "CPU"
+msgstr "CPE"
+
+#: ../src/interface.cpp:220
+#, c-format
+msgid "CPU%d"
+msgstr "CPE%d"
+
+#: ../src/interface.cpp:369
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
+"Matic Žgur\n"
+"Andraž Tori\n"
+"Tilen Travnik"
+
 #. xgettext: ? stands for unknown
-#: ../src/e_date.c:156
+#: ../src/legacy/e_date.c:156
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
-#: ../src/e_date.c:163
-msgid "Today %l:%M %p"
-msgstr "Danes, %H:%M"
+#: ../src/legacy/e_date.c:163
+#| msgid "Today %l:%M %p"
+msgid "Today %l∶%M %p"
+msgstr "Danes %l∶%M %p"
 
-#: ../src/e_date.c:172
-msgid "Yesterday %l:%M %p"
-msgstr "Včeraj, %H:%M"
+#: ../src/legacy/e_date.c:172
+#| msgid "Yesterday %l:%M %p"
+msgid "Yesterday %l∶%M %p"
+msgstr "Včeraj, %l∶%M %p"
 
-#: ../src/e_date.c:184
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%a, %H:%M"
+#: ../src/legacy/e_date.c:184
+#| msgid "%a %l:%M %p"
+msgid "%a %l∶%M %p"
+msgstr "%a %l∶%M %p"
 
-#: ../src/e_date.c:192
-msgid "%b %d %l:%M %p"
-msgstr "%d. %b, %H:%M"
+#: ../src/legacy/e_date.c:192
+#| msgid "%b %d %l:%M %p"
+msgid "%b %d %l∶%M %p"
+msgstr "%b %d %l∶%M %p"
 
-#: ../src/e_date.c:194
+#: ../src/legacy/e_date.c:194
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d. %b %Y"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:142
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:141
 msgid "Fraction"
 msgstr "Delež"
 
 #. TRANSLATORS: description of the pie color picker's (mem, swap) filled percentage property
-#: ../src/gsm_color_button.c:144
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:143
 msgid "Percentage full for pie color pickers"
 msgstr "Odstotek za izbirnike barv v tortnem prikazu"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:151
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:150
 msgid "Title"
 msgstr "Naslov"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:152
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:151
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Naziv pogovornega okna izbire barv"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:153 ../src/gsm_color_button.c:513
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:152 ../src/legacy/gsm_color_button.c:515
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "Izbor barve"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:159
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:158
 msgid "Current Color"
 msgstr "Trenutna barva"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:160
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:159
 msgid "The selected color"
 msgstr "Izbrana barva"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:167
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:166
 msgid "Type of color picker"
 msgstr "Vrsta izbirnika barv"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:435
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:437
 msgid "Received invalid color data\n"
 msgstr "Sprejeti so neveljavni podatki o barvi\n"
 
-#: ../src/gsm_color_button.c:536
+#: ../src/legacy/gsm_color_button.c:538
 msgid "Click to set graph colors"
 msgstr "Kliknite za nastavitev barv grafa"
 
-#. Translators: color picker title, %s is CPU, Memory, Swap, Receiving, Sending
-#: ../src/interface.cpp:188
-#, c-format
-msgid "Pick a Color for '%s'"
-msgstr "Izbor barve za '%s'"
-
-#: ../src/interface.cpp:221 ../src/procproperties.cpp:95
-msgid "CPU"
-msgstr "CPE"
-
-#: ../src/interface.cpp:223
-#, c-format
-msgid "CPU%d"
-msgstr "CPE%d"
-
-#: ../src/interface.cpp:374
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
-"Andraž Tori <andraz tori1 guest arnes si>\n"
-"Tilen Travnik <tilen travnik guest arnes si>\n"
-"Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
-
-#: ../src/load-graph.cpp:160
+#: ../src/load-graph.cpp:157
 #, c-format
 msgid "%u second"
 msgid_plural "%u seconds"
@@ -500,97 +511,106 @@ msgstr[1] "%u sekunda"
 msgstr[2] "%u sekundi"
 msgstr[3] "%u sekunde"
 
-#: ../src/load-graph.cpp:375
+#: ../src/load-graph.cpp:373
 msgid "not available"
 msgstr "ni na voljo"
 
 #. xgettext: 540MiB (53 %) of 1.0 GiB
-#: ../src/load-graph.cpp:378
+#: ../src/load-graph.cpp:376
 #, c-format
 msgid "%s (%.1f%%) of %s"
 msgstr "%s (%.1f%%) od %s"
 
-#: ../src/lsof.cpp:123
-msgid "Error"
-msgstr "Napaka"
-
-#: ../src/lsof.cpp:124
+#: ../src/lsof.cpp:118
 #, c-format
-msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
-msgstr "'%s' ni veljaven logični izraz, zapisan v jeziku Perl."
-
-#: ../src/lsof.cpp:270
+msgid "%d open file"
+msgid_plural "%d open files"
+msgstr[0] "%d odprtih datotek"
+msgstr[1] "%d odprta datoteka"
+msgstr[2] "%d odprti datoteki"
+msgstr[3] "%d odprte datoteke"
+
+#: ../src/lsof.cpp:120
+#, c-format
+msgid "%d matching open file"
+msgid_plural "%d matching open files"
+msgstr[0] "%d skladnih odprtih datotek"
+msgstr[1] "%d skladna odprta datoteka"
+msgstr[2] "%d skladni odprti datoteki"
+msgstr[3] "%d skladne odprte datoteke"
+
+#: ../src/lsof.cpp:247
 msgid "Process"
 msgstr "Opravilo"
 
-#: ../src/lsof.cpp:282
+#: ../src/lsof.cpp:259
 msgid "PID"
 msgstr "PID"
 
-#: ../src/lsof.cpp:292 ../src/memmaps.cpp:303
+#: ../src/lsof.cpp:269 ../src/memmaps.cpp:307
 msgid "Filename"
 msgstr "Ime datoteke"
 
 #. xgettext: virtual memory start
-#: ../src/memmaps.cpp:305
+#: ../src/memmaps.cpp:309
 msgid "VM Start"
 msgstr "Začetek navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: virtual memory end
-#: ../src/memmaps.cpp:307
+#: ../src/memmaps.cpp:311
 msgid "VM End"
 msgstr "Konec navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: virtual memory syze
-#: ../src/memmaps.cpp:309
+#: ../src/memmaps.cpp:313
 msgid "VM Size"
 msgstr "Velikost navideznega pomnilnika"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:310
+#: ../src/memmaps.cpp:314
 msgid "Flags"
 msgstr "Zastavice"
 
 #. xgettext: virtual memory offset
-#: ../src/memmaps.cpp:312
+#: ../src/memmaps.cpp:316
 msgid "VM Offset"
 msgstr "Odmik navideznega pomnilnika"
 
 #. xgettext: memory that has not been modified since
 #. it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:315
+#: ../src/memmaps.cpp:319
 msgid "Private clean"
 msgstr "Nespremenjen pomnilnik"
 
 #. xgettext: memory that has been modified since it
 #. has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:318
+#: ../src/memmaps.cpp:322
 msgid "Private dirty"
 msgstr "Spremenjen pomnilnik"
 
 #. xgettext: shared memory that has not been modified
 #. since it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:321
+#: ../src/memmaps.cpp:325
 msgid "Shared clean"
 msgstr "Spremenjen skupni pomnilnik"
 
 #. xgettext: shared memory that has been modified
 #. since it has been allocated
-#: ../src/memmaps.cpp:324
+#: ../src/memmaps.cpp:328
 msgid "Shared dirty"
 msgstr "nespremenjen skupni pomnilnik"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:326
+#: ../src/memmaps.cpp:330
 msgid "Inode"
 msgstr "Inode"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:436
+#: ../src/memmaps.cpp:438
 msgid "Memory Maps"
-msgstr "Karte pomnilnika"
+msgstr "Zemljevidi pomnilnika"
 
-#: ../src/memmaps.cpp:448
+#: ../src/memmaps.cpp:450
 #, c-format
-msgid "_Memory maps for process \"%s\" (PID %u):"
-msgstr "_Karte pomnilnika za opravilo \"%s\" (PID %u):"
+msgid "_Memory maps for process “%s” (PID %u):"
+msgstr "_Karte pomnilnika za opravilo »%s« (PID %u):"
 
 #: ../src/openfiles.cpp:40
 msgid "file"
@@ -602,11 +622,11 @@ msgstr "cev"
 
 #: ../src/openfiles.cpp:44
 msgid "IPv6 network connection"
-msgstr "IPv6 omrežna povezava"
+msgstr "omrežna povezava IPv6"
 
 #: ../src/openfiles.cpp:46
 msgid "IPv4 network connection"
-msgstr "IPv4 omrežna povezava"
+msgstr "omrežna povezava IPv4"
 
 #: ../src/openfiles.cpp:48
 msgid "local socket"
@@ -627,10 +647,10 @@ msgstr "FD"
 msgid "Object"
 msgstr "Predmet"
 
-#: ../src/openfiles.cpp:337
+#: ../src/openfiles.cpp:336
 #, c-format
-msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
-msgstr "_Datoteke, ki jih je odprlo opravilo \"%s\" (PID %u):"
+msgid "_Files opened by process “%s” (PID %u):"
+msgstr "_Datoteke, odprte zaradi opravila »%s« (PID %u):"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Main window size and position in the form (width, height, xpos, ypos)"
@@ -648,17 +668,17 @@ msgstr "Pokaži odvisnosti opravil v drevesnem diagramu"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Solaris mode for CPU percentage"
-msgstr "Solaris način za odstotek CPE"
+msgstr "Način Solaris za odstotek CPE"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid ""
-"If TRUE, system-monitor operates in 'Solaris mode' where a task's CPU usage "
-"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in 'Irix "
-"mode'."
+"If TRUE, system-monitor operates in “Solaris mode” where a task’s CPU usage "
+"is divided by the total number of CPUs. Otherwise, it operates in “Irix "
+"mode”."
 msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča delovanje programa v 'načinu Solaris', kjer je "
-"poraba CPE razdeljena na skupno število enot. V obratnem primeru deluje v "
-"'načinu Irix'."
+"Izbrana možnost omogoča delovanje programa v »načinu Solaris«, kjer je raba "
+"CPE razdeljena na skupno število enot procesorja. V obratnem primeru deluje "
+"v »načinu Irix«."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Show CPU chart as stacked area chart"
@@ -673,362 +693,374 @@ msgstr ""
 "namesto črtnega diagrama."
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:8
+msgid "Show CPU chart as smooth graph using Bezier curves"
+msgstr "Pokaže diagram delovanja CPE kot krivuljni diagram"
+
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:9
+msgid ""
+"If TRUE, system-monitor shows the CPU chart as a smoothed graph, otherwise "
+"as a line chart."
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa prikaz diagram delovanja CPE kot krivuljni diagram "
+"namesto črtnega diagrama."
+
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid "Enable/Disable smooth refresh"
 msgstr "Omogoči/Onemogoči mehko osveževanje"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:11
 msgid "Show warning dialog when killing processes"
 msgstr "Pokaži opozorilo pri med uničevanjem opravila"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:12
 msgid "Time in milliseconds between updates of the process view"
 msgstr "Čas v milisekundah med osvežitvami pogleda opravil"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid "Time in milliseconds between updates of the graphs"
 msgstr "Čas v milisekundah med osvežitvami grafov"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
 msgid "Whether information about all file systems should be displayed"
 msgstr "Ali naj bodo prikazani podatki o vseh datotečnih sistemih"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:15
 msgid ""
 "Whether to display information about all file systems (including types like "
-"'autofs' and 'procfs'). Useful for getting a list of all currently mounted "
+"“autofs” and “procfs”). Useful for getting a list of all currently mounted "
 "file systems."
 msgstr ""
 "Ali naj bodo prikazani podatki o vseh datotečnih sistemih (vključno z "
-"vrstami kot so 'autofs' in 'procfs'). Uporabno za pridobivanje seznama vseh "
+"vrstami kot so »autofs« in »procfs«). Uporabno za pridobivanje seznama vseh "
 "trenutno priklopljenih datotečnih sistemov."
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:16
 msgid "Time in milliseconds between updates of the devices list"
 msgstr "Čas v milisekundah med osvežitvami seznama naprav"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:17
 msgid "Determines which processes to show."
 msgstr "Določi, katera opravila bodo pokazana."
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid "Saves the currently viewed tab"
-msgstr "Shrani trenutno pogledan zavihek"
+msgstr "Shrani trenutno ogledan zavihek"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "CPU colors"
 msgstr "Barve CPE"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Each entry is in the format (CPU#, Hexadecimal color value)"
 msgstr "Vsak vnos je zapisan v obliki (CPE#, šestnajstiška vrednost za barvo)"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Default graph memory color"
 msgstr "Privzeta barva grafa pomnilnika"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid "Default graph swap color"
 msgstr "Privzeta barva grafa izmenjevalnega prostora"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Default graph incoming network traffic color"
 msgstr "Privzeta barva grafa vhodnega omrežnega prometa"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid "Default graph outgoing network traffic color"
 msgstr "Privzeta barva grafa odhodnega omrežnega prometa"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Show network traffic in bits"
 msgstr "Pokaži promet omrežne povezave v bitih"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Process view sort column"
 msgstr "Stolpec vrste pogleda opravil"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid "Process view columns order"
 msgstr "Vrstni red stolpcev pogleda opravil"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Process view sort order"
 msgstr "Vrstni red vrste pogleda opravil"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:27
-msgid "Width of process 'Name' column"
-msgstr "Širina stolpca 'imena' opravila"
-
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:28
-msgid "Show process 'Name' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'imena' opravila"
-
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:29
-msgid "Width of process 'User' column"
-msgstr "Širina stolpca 'uporabnika' opravila"
+msgid "Width of process “Name” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »imena«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:30
-msgid "Show process 'User' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'uporabnika' opravila"
+msgid "Show process “Name” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »imena«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:31
-msgid "Width of process 'Status' column"
-msgstr "Širina stolpca 'stanja' opravila"
+msgid "Width of process “User” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »uporabnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:32
-msgid "Show process 'Status' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'stanja' opravila"
+msgid "Show process “User” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »uporabnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:33
-msgid "Width of process 'Virtual Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'navideznega pomnilnika' opravila"
+msgid "Width of process “Status” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »stanje«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:34
-msgid "Show process 'Virtual Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'navideznega pomnilnika' opravila"
+msgid "Show process “Status” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »stanja«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:35
-msgid "Width of process 'Resident Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'stalnega pomnilnika' opravila"
+msgid "Width of process “Virtual Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »navideznega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:36
-msgid "Show process 'Resident Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'stalnega pomnilnika' opravila"
+msgid "Show process “Virtual Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »navideznega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:37
-msgid "Width of process 'Writable Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'zapisljivega pomnilnika' opravila"
+msgid "Width of process “Resident Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »stalnega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:38
-msgid "Show process 'Writable Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'zapisljivega pomnilnika' opravila"
+msgid "Show process “Resident Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »stalnega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:39
-msgid "Width of process 'Shared Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'skupnega pomnilnika' opravila"
+msgid "Width of process “Writable Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »zapisljivega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:40
-msgid "Show process 'Shared Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'skupnega pomnilnika' opravila"
+msgid "Show process “Writable Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »zapisljivega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:41
-msgid "Width of process 'X Server Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'pomnilnika strežnika X' opravila"
+msgid "Width of process “Shared Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »skupnega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:42
-msgid "Show process 'X Server Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'pomnilnika strežnika X' opravila"
+msgid "Show process “Shared Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »skupnega pomnilnika«"
+
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:43
+msgid "Width of process “X Server Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »pomnilnika strežnika X«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:44
-#, no-c-format
-msgid "Width of process 'CPU %' column"
-msgstr "Širina stolpca z odstotkom CPE"
+msgid "Show process “X Server Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »pomnilnika strežnika X«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:46
 #, no-c-format
-msgid "Show process 'CPU %' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'CPE %'"
-
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:47
-msgid "Width of process 'CPU Time' column"
-msgstr "Širina stolpca 'procesorskega časa' opravila"
+msgid "Width of process “CPU %” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »CPE %«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:48
-msgid "Show process 'CPU Time' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'procesorskega časa' opravila"
+#, no-c-format
+msgid "Show process “CPU %” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »CPE %«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:49
-msgid "Width of process 'Started' column"
-msgstr "Širina stolpca 'časa začetka' opravila"
+msgid "Width of process “CPU Time” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »procesorskega časa«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:50
-msgid "Show process 'Started' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'začetega časa' opravila"
+msgid "Show process “CPU Time” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »procesorskega časa«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:51
-msgid "Width of process 'Nice' column"
-msgstr "Širina stolpca 'ocene prednostni delovanja' opravila"
+msgid "Width of process “Started” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »začeto«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:52
-msgid "Show process 'Nice' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'ocene prednostni delovanja' opravila"
+msgid "Show process “Started” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »začetega časa«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:53
-msgid "Width of process 'PID' column"
-msgstr "Širina stolpca PID"
+msgid "Width of process “Nice” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »ocene prednostni delovanja«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:54
-msgid "Show process 'PID' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'PID'"
+msgid "Show process “Nice” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »ocene prednostni delovanja«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:55
-msgid "Width of process 'SELinux Security Context' column"
-msgstr "Širina stolpca 'varnosti SELinux' opravila"
+msgid "Width of process “PID” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »PID«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:56
-msgid "Show process 'SELinux Security Context' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'varnosti SELinux' opravila"
+msgid "Show process “PID” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »PID«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:57
-msgid "Width of process 'Command Line' column"
-msgstr "Širina stolpca 'ukazne enote' opravila"
+msgid "Width of process “SELinux Security Context” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »varnosti SELinux«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:58
-msgid "Show process 'Command Line' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'ukazne vrstice' opravila"
+msgid "Show process “SELinux Security Context” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »varnosti SELinux«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:59
-msgid "Width of process 'Memory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'pomnilnika' opravila"
+msgid "Width of process “Command Line” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »ukazne vrstice«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:60
-msgid "Show process 'Memory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'pomnilnika' opravila"
+msgid "Show process “Command Line” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »ukazne vrstice«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:61
-msgid "Width of process 'Waiting Channel' column"
-msgstr "Širina stolpca čakajočega kanala"
+msgid "Width of process “Memory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:62
-msgid "Show process 'Waiting Channel' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'čakajočega kanala'"
+msgid "Show process “Memory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:63
-msgid "Width of process 'Control Group' column"
-msgstr "Širina stolpca 'nadzorne skupine' opravila"
+msgid "Width of process “Waiting Channel” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »čakajočega kanala«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:64
-msgid "Show process 'Control Group' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'nadzorne skupine' opravila"
+msgid "Show process “Waiting Channel” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »čakajočega kanala«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:65
-msgid "Width of process 'Unit' column"
-msgstr "Širina stolpca 'enote' opravila"
+msgid "Width of process “Control Group” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »nadzorne skupine«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:66
-msgid "Show process 'Unit' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'enote' opravila"
+msgid "Show process “Control Group” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »nadzorne skupine«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:67
-msgid "Width of process 'Session' column"
-msgstr "Širina stolpca 'seje' opravila"
+msgid "Width of process “Unit” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »enote«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:68
-msgid "Show process 'Session' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'seje' opravila"
+msgid "Show process “Unit” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »enote«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:69
-msgid "Width of process 'Seat' column"
-msgstr "Širina stolpca 'večterminalnega odvoda' opravila"
+msgid "Width of process “Session” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »seje«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:70
-msgid "Show process 'Seat' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'večterminalnega odvoda' opravila"
+msgid "Show process “Session” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »seje«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:71
-msgid "Width of process 'Owner' column"
-msgstr "Širina stolpca 'lastnika' opravila"
+msgid "Width of process “Seat” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »večterminalnega odvoda«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:72
-msgid "Show process 'Owner' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'lastnika' opravila"
+msgid "Show process “Seat” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »večterminalnega odvoda«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:73
-msgid "Width of process 'Priority' column"
-msgstr "Širina stolpca 'prednosti' opravila"
+msgid "Width of process “Owner” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »lastnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:74
-msgid "Show process 'Priority' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'prednosti' opravila"
+msgid "Show process “Owner” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »lastnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:75
-msgid "Disk view sort column"
-msgstr "Stolpec razvrščanja pogleda diska"
+msgid "Width of process “Priority” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »prednosti«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:76
-msgid "Disk view sort order"
-msgstr "Način razvrščanja pogleda diska"
+msgid "Show process “Priority” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »prednosti«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:77
-msgid "Disk view columns order"
-msgstr "Vrstni red stolpcev pogleda diskov"
+msgid "Disk view sort column"
+msgstr "Stolpec razvrščanja pogleda diska"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:78
-msgid "Width of disk view 'Device' column"
-msgstr "Širina stolpca 'naprave' opravila"
+msgid "Disk view sort order"
+msgstr "Način razvrščanja pogleda diska"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:79
-msgid "Show disk view 'Device' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'naprave' opravila"
+msgid "Disk view columns order"
+msgstr "Vrstni red stolpcev pogleda diskov"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:80
-msgid "Width of disk view 'Directory' column"
-msgstr "Širina stolpca 'mape' opravila"
+msgid "Width of disk view “Device” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »naprave«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:81
-msgid "Show disk view 'Directory' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'mape' opravila"
+msgid "Show disk view “Device” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »naprave«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:82
-msgid "Width of disk view 'Type' column"
-msgstr "Širina stolpca 'vrste' opravila"
+msgid "Width of disk view “Directory” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »mape«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:83
-msgid "Show disk view 'Type' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'vrste' opravila"
+msgid "Show disk view “Directory” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »mape«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:84
-msgid "Width of disk view 'Total' column"
-msgstr "Širina stolpca 'skupne' porabe pomnilnika opravila"
+msgid "Width of disk view “Type” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »vrste opravila«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:85
-msgid "Show disk view 'Total' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'skupne' porabe pomnilnika opravila"
+msgid "Show disk view “Type” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »vrste«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:86
-msgid "Width of disk view 'Free' column"
-msgstr "Širina stolpca 'prostega' pomnilnika opravila"
+msgid "Width of disk view “Total” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »skupne porabe«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:87
-msgid "Show disk view 'Free' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'prostega' pomnilnika opravila"
+msgid "Show disk view “Total” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »skupne porabe pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:88
-msgid "Width of disk view 'Available' column"
-msgstr "Širina stolpca 'razpoložljivosti' pomnilnika opravila"
+msgid "Width of disk view “Free” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »prostega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:89
-msgid "Show disk view 'Available' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'razpoložljivosti' pomnilnika opravila"
+msgid "Show disk view “Free” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »prostega pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:90
-msgid "Width of disk view 'Used' column"
-msgstr "Širina stolpca 'uporabe' opravila"
+msgid "Width of disk view “Available” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »razpoložljivosti«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:91
-msgid "Show disk view 'Used' column on startup"
-msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec 'uporabe' virov opravila"
+msgid "Show disk view “Available” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »razpoložljivosti pomnilnika«"
 
 #: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:92
+msgid "Width of disk view “Used” column"
+msgstr "Širina stolpca opravila »uporabe«"
+
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:93
+msgid "Show disk view “Used” column on startup"
+msgstr "Ob zagonu pokaži stolpec opravila »uporabe virov«"
+
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:94
 msgid "Memory map sort column"
 msgstr "Stolpec razvrščanja pomnilnika"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:93
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:95
 msgid "Memory map sort order"
 msgstr "Način razvrščanja pomnilnika"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:94
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:96
 msgid "Open files sort column"
 msgstr "Stolpec razvrščanja odprtih datotek"
 
-#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:95
+#: ../src/org.gnome.gnome-system-monitor.gschema.xml.in.in.h:97
 msgid "Open files sort order"
 msgstr "Način razvrščanja odprtih datotek"
 
-#: ../src/prefsdialog.cpp:181
+#: ../src/prefsdialog.cpp:168
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../src/procactions.cpp:76
+#: ../src/procactions.cpp:75
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot change the priority of process with PID %d to %d.\n"
@@ -1037,7 +1069,7 @@ msgstr ""
 "Ni mogoče spremeniti prednosti opravila s PID %d na %d.\n"
 "%s"
 
-#: ../src/procactions.cpp:154
+#: ../src/procactions.cpp:153
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot kill process with PID %d with signal %d.\n"
@@ -1050,17 +1082,25 @@ msgstr ""
 #: ../src/procdialogs.cpp:76
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process “%s” (PID: %u)?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite uničiti izbrano opravilo “%s” (PID: %u)?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite uničiti izbrano opravilo »%s« (PID: %u)?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending single process
-#: ../src/procdialogs.cpp:81
+#: ../src/procdialogs.cpp:82
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process “%s” (PID: %u)?"
-msgstr "Ali ste prepričani, da želite končati izbrano opravilo “%s” (PID: %u)?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite končati izbrano opravilo »%s« (PID: %u)?"
 
-#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
+#. SIGSTOP
+#. xgettext: primary alert message for stopping single process
 #: ../src/procdialogs.cpp:88
 #, c-format
+msgid "Are you sure you want to stop the selected process “%s” (PID: %u)?"
+msgstr ""
+"Ali ste prepričani, da želite zaustaviti izbrano opravilo »%s« (PID: %u)?"
+
+#. xgettext: primary alert message for killing multiple processes
+#: ../src/procdialogs.cpp:97
+#, c-format
 msgid "Are you sure you want to kill the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to kill the %d selected processes?"
 msgstr[0] "Ali ste prepričani, da želite uničiti %d izbranih opravil?"
@@ -1069,7 +1109,7 @@ msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite uničiti %d izbrani opravili?"
 msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite uničiti %d izbrana opravila?"
 
 #. xgettext: primary alert message for ending multiple processes
-#: ../src/procdialogs.cpp:92
+#: ../src/procdialogs.cpp:103
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to end the selected process?"
 msgid_plural "Are you sure you want to end the %d selected processes?"
@@ -1078,8 +1118,19 @@ msgstr[1] "Ali ste prepričani, da želite končati %d izbrano opravilo?"
 msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite končati %d izbrani opravili?"
 msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite končati %d izbrana opravila?"
 
+#. SIGSTOP
+#. xgettext: primary alert message for stopping multiple processes
+#: ../src/procdialogs.cpp:109
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to stop the selected process?"
+msgid_plural "Are you sure you want to stop the %d selected processes?"
+msgstr[0] "Ali ste prepričani, da želite zaustaviti %d izbranih opravil?"
+msgstr[1] "Ali ste prepričani, da želite zaustaviti %d izbrano opravilo?"
+msgstr[2] "Ali ste prepričani, da želite zaustaviti %d izbrani opravili?"
+msgstr[3] "Ali ste prepričani, da želite zaustaviti %d izbrana opravila?"
+
 #. xgettext: secondary alert message
-#: ../src/procdialogs.cpp:99 ../src/procdialogs.cpp:105
+#: ../src/procdialogs.cpp:119
 msgid ""
 "Killing a process may destroy data, break the session or introduce a "
 "security risk. Only unresponsive processes should be killed."
@@ -1088,7 +1139,7 @@ msgstr ""
 "pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Uničiti je razumljivo le "
 "opravila, ki niso odzivna."
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:102
+#: ../src/procdialogs.cpp:122
 msgid "_Kill Process"
 msgid_plural "_Kill Processes"
 msgstr[0] "_Uniči opravila"
@@ -1096,7 +1147,17 @@ msgstr[1] "_Uniči opravilo"
 msgstr[2] "_Uniči opravili"
 msgstr[3] "_Uniči opravila"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:108
+#. xgettext: secondary alert message
+#: ../src/procdialogs.cpp:126
+msgid ""
+"Ending a process may destroy data, break the session or introduce a security "
+"risk. Only unresponsive processes should be ended."
+msgstr ""
+"Z vsiljenim končanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko "
+"seja ali pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Vsiljeno končati je "
+"razumljivo le opravila, ki niso odzivna."
+
+#: ../src/procdialogs.cpp:129
 msgid "_End Process"
 msgid_plural "_End Processes"
 msgstr[0] "_Končaj opravila"
@@ -1104,12 +1165,30 @@ msgstr[1] "_Končaj opravilo"
 msgstr[2] "_Končaj opravili"
 msgstr[3] "_Končaj opravila"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:189
+#. SIGSTOP
+#. xgettext: secondary alert message
+#: ../src/procdialogs.cpp:133
+msgid ""
+"Stopping a process may destroy data, break the session or introduce a "
+"security risk. Only unresponsive processes should be stopped."
+msgstr ""
+"Zaustavljanje opravil lahko poškoduje podatke, okvari sejo oziroma povzroči "
+"varnostno tveganje. Zaustavljena so lahko le neodzivna opravila."
+
+#: ../src/procdialogs.cpp:136
+msgid "_Stop Process"
+msgid_plural "_Stop Processes"
+msgstr[0] "_Zaustavi opravila"
+msgstr[1] "_Zaustavi opravilo"
+msgstr[2] "_Zaustavi opravili"
+msgstr[3] "_Zaustavi opravila"
+
+#: ../src/procdialogs.cpp:218
 #, c-format
 msgid "Change Priority of Process “%s” (PID: %u)"
-msgstr "Spremeni prednost opravila “%s” (PID %u)"
+msgstr "Spremeni prednost opravila »%s« (PID %u)"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:192
+#: ../src/procdialogs.cpp:221
 #, c-format
 msgid "Change Priority of the selected process"
 msgid_plural "Change Priority of %d selected processes"
@@ -1118,11 +1197,11 @@ msgstr[1] "Spremeni vrstni red prednosti %d opravila"
 msgstr[2] "Spremeni vrstni red prednosti %d opravil"
 msgstr[3] "Spremeni vrstni red prednosti %d opravil"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:211
+#: ../src/procdialogs.cpp:240
 msgid "Note:"
 msgstr "Opomba:"
 
-#: ../src/procdialogs.cpp:212
+#: ../src/procdialogs.cpp:241
 msgid ""
 "The priority of a process is given by its nice value. A lower nice value "
 "corresponds to a higher priority."
@@ -1130,118 +1209,106 @@ msgstr ""
 "Prednost opravila je podana z oceno prednostni delovanja. Nižja vrednost "
 "ustreza višji prednosti."
 
-#: ../src/procproperties.cpp:56 ../src/util.cpp:431
+#: ../src/procproperties.cpp:50 ../src/procproperties.cpp:84
+#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/util.cpp:432
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:321
+#: ../src/procproperties.cpp:67 ../src/proctable.cpp:325
 msgid "Process Name"
 msgstr "Ime opravila"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:322
+#: ../src/procproperties.cpp:68 ../src/proctable.cpp:326
 msgid "User"
 msgstr "Uporabnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:323
+#: ../src/procproperties.cpp:69 ../src/proctable.cpp:327
 msgid "Status"
 msgstr "Stanje"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:88 ../src/proctable.cpp:324
+#: ../src/procproperties.cpp:71 ../src/proctable.cpp:328
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Navidezni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:89 ../src/proctable.cpp:325
+#: ../src/procproperties.cpp:72 ../src/proctable.cpp:329
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Stalni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:90 ../src/proctable.cpp:326
+#: ../src/procproperties.cpp:73 ../src/proctable.cpp:330
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Zapisljiv pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:91 ../src/proctable.cpp:327
+#: ../src/procproperties.cpp:74 ../src/proctable.cpp:331
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Skupni pomnilnik"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:93 ../src/proctable.cpp:328
+#: ../src/procproperties.cpp:76 ../src/proctable.cpp:332
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "Pomnilnik strežnika X"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:96 ../src/proctable.cpp:330
+#: ../src/procproperties.cpp:79 ../src/proctable.cpp:334
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Procesorski čas"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:96
-#, c-format
-msgid "%lld second"
-msgid_plural "%lld seconds"
-msgstr[0] "%lld sekund"
-msgstr[1] "%lld sekunda"
-msgstr[2] "%lld sekundi"
-msgstr[3] "%lld sekunde"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:97 ../src/proctable.cpp:331
+#: ../src/procproperties.cpp:80 ../src/proctable.cpp:335
 msgid "Started"
 msgstr "Začeto"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:98 ../src/proctable.cpp:332
+#: ../src/procproperties.cpp:81 ../src/proctable.cpp:336
 msgid "Nice"
 msgstr "Ocena prednostni delovanja"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:99 ../src/proctable.cpp:346
+#: ../src/procproperties.cpp:82 ../src/proctable.cpp:350
 msgid "Priority"
 msgstr "Prednost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:100 ../src/proctable.cpp:333
+#: ../src/procproperties.cpp:83 ../src/proctable.cpp:337
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:101 ../src/proctable.cpp:334
+#: ../src/procproperties.cpp:84 ../src/proctable.cpp:338
 msgid "Security Context"
 msgstr "Vsebinska varnost"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:102 ../src/proctable.cpp:335
+#: ../src/procproperties.cpp:85 ../src/proctable.cpp:339
 msgid "Command Line"
 msgstr "Ukazna vrstica"
 
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: ../src/procproperties.cpp:103 ../src/proctable.cpp:338
+#: ../src/procproperties.cpp:86 ../src/proctable.cpp:342
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Čakajoč kanal"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:104 ../src/proctable.cpp:339
+#: ../src/procproperties.cpp:87 ../src/proctable.cpp:343
 msgid "Control Group"
 msgstr "Primerjalna skupina"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:214
-msgid "Process Properties"
-msgstr "Lastnosti opravila"
-
-#: ../src/procproperties.cpp:234
+#: ../src/procproperties.cpp:199
 #, c-format
-msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
-msgstr "Lastnosti opravila \"%s\" (PID %u):"
+msgid "%s (PID %u)"
+msgstr "%s (PID %u)"
 
-#: ../src/proctable.cpp:329
+#: ../src/proctable.cpp:333
 #, no-c-format
 msgid "% CPU"
 msgstr "% CPE"
 
-#: ../src/proctable.cpp:340
+#: ../src/proctable.cpp:344
 msgid "Unit"
 msgstr "Enota"
 
-#: ../src/proctable.cpp:341
+#: ../src/proctable.cpp:345
 msgid "Session"
 msgstr "Seja"
 
 # multiseat = multi-station =  multiterminal
 #. TRANSLATORS: Seat = i.e. the physical seat the session of the process belongs to, only
 #. for multi-seat environments. See http://en.wikipedia.org/wiki/Multiseat_configuration
-#: ../src/proctable.cpp:344
+#: ../src/proctable.cpp:348
 msgid "Seat"
 msgstr "Večterminalni odvod"
 
-#: ../src/proctable.cpp:345
+#: ../src/proctable.cpp:349
 msgid "Owner"
 msgstr "Lastnik"
 
@@ -1289,47 +1356,47 @@ msgstr "%u:%02u:%02u"
 msgid "%u:%02u.%02u"
 msgstr "%u:%02u.%02u"
 
-#: ../src/util.cpp:163
+#: ../src/util.cpp:164
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: ../src/util.cpp:164
+#: ../src/util.cpp:165
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: ../src/util.cpp:165
+#: ../src/util.cpp:166
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: ../src/util.cpp:166
+#: ../src/util.cpp:167
 #, c-format
 msgid "%.1f TiB"
 msgstr "%.1f TiB"
 
-#: ../src/util.cpp:167
+#: ../src/util.cpp:168
 #, c-format
 msgid "%.3g kbit"
 msgstr "%.3g kbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:168
+#: ../src/util.cpp:169
 #, c-format
 msgid "%.3g Mbit"
 msgstr "%.3g Mbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:169
+#: ../src/util.cpp:170
 #, c-format
 msgid "%.3g Gbit"
 msgstr "%.3g Gbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:170
+#: ../src/util.cpp:171
 #, c-format
 msgid "%.3g Tbit"
 msgstr "%.3g Tbitov"
 
-#: ../src/util.cpp:185
+#: ../src/util.cpp:186
 #, c-format
 msgid "%u bit"
 msgid_plural "%u bits"
@@ -1338,7 +1405,7 @@ msgstr[1] "%u bit"
 msgstr[2] "%u bita"
 msgstr[3] "%u biti"
 
-#: ../src/util.cpp:186
+#: ../src/util.cpp:187
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -1347,32 +1414,85 @@ msgstr[1] "%u bajt"
 msgstr[2] "%u bajta"
 msgstr[3] "%u bajti"
 
-#: ../src/util.cpp:229
+#: ../src/util.cpp:230
 msgid "Very High Priority"
 msgstr "Zelo visoka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:231
+#: ../src/util.cpp:232
 msgid "High Priority"
 msgstr "Visoka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:233
+#: ../src/util.cpp:234
 msgid "Normal Priority"
 msgstr "Običajna prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:235
+#: ../src/util.cpp:236
 msgid "Low Priority"
 msgstr "Nizka prednost"
 
-#: ../src/util.cpp:237
+#: ../src/util.cpp:238
 msgid "Very Low Priority"
 msgstr "Zelo nizka prednost"
 
 #. xgettext: rate, 10MiB/s or 10Mbit/s
-#: ../src/util.cpp:629
+#: ../src/util.cpp:630
 #, c-format
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
 
+#~ msgctxt "Window title for "
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+
+#~ msgctxt "Menu item to Open "
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Poišči odprte datoteke"
+
+#~ msgctxt "Window title for 'Search for Open Files' dialog"
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+
+#~ msgctxt "Menu item to Open 'Search for Open Files' dialog"
+#~ msgid "Search for Open Files"
+#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
+
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "Napaka"
+
+#~ msgid "'%s' is not a valid Perl regular expression."
+#~ msgstr "'%s' ni veljaven logični izraz, zapisan v jeziku Perl."
+
+#~ msgid "%lld second"
+#~ msgid_plural "%lld seconds"
+#~ msgstr[0] "%lld sekund"
+#~ msgstr[1] "%lld sekunda"
+#~ msgstr[2] "%lld sekundi"
+#~ msgstr[3] "%lld sekunde"
+
+#~ msgid "_Name contains:"
+#~ msgstr "_Ime vsebuje:"
+
+#~ msgid "_Find"
+#~ msgstr "_Najdi"
+
+#~ msgid "C_lear"
+#~ msgstr "_Počisti"
+
+#~ msgid "S_earch results:"
+#~ msgstr "Zadetki i_skanja:"
+
+#~ msgid "_Close"
+#~ msgstr "_Zapri"
+
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "Pomo_č"
+
+#~ msgid "Process Properties"
+#~ msgstr "Lastnosti opravila"
+
+#~ msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
+#~ msgstr "Lastnosti opravila \"%s\" (PID %u):"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Show processor usage graph"
 #~ msgstr "Pokaži izraz na diagramu"
@@ -1387,9 +1507,6 @@ msgstr "%s/s"
 #~ msgid "_View"
 #~ msgstr "Po_gled"
 
-#~ msgid "_Stop Process"
-#~ msgstr "_Zaustavi opravilo"
-
 #~ msgid "Stop process"
 #~ msgstr "Zaustavi opravilo"
 
@@ -1469,14 +1586,6 @@ msgstr "%s/s"
 #~ "0 za podrobnosti o sistemu, 1 za seznam virov in 2 za vire in 3 za seznam "
 #~ "diskov"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Ending a process may destroy data, break the session or introduce a "
-#~ "security risk. Only unresponsive processes should be ended."
-#~ msgstr ""
-#~ "Z vsiljenim končanjem opravila se podatki lahko izgubijo, sesuje se lahko "
-#~ "seja ali pa dejanje predstavlja varnostno tveganje. Vsiljeno končati je "
-#~ "razumljivo le opravila, ki niso odzivna."
-
 #~ msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 #~ msgstr "Povprečna obremenitev zadnjih 1, 5, 15 minut: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 
@@ -1501,9 +1610,6 @@ msgstr "%s/s"
 #~ msgid "Search for _Open Files"
 #~ msgstr "Poišči _odprte datoteke"
 
-#~ msgid "Search for open files"
-#~ msgstr "Iskanje odprtih datotek"
-
 #~ msgid "Quit the program"
 #~ msgstr "Končaj program"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]