[gtk+] Updated Slovenian translationcommit d8defe7439e2761fc579cd7a84d58715484ddb6e
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Mon Aug 7 09:10:37 2017 +0200

    Updated Slovenian translation

 po-properties/sl.po | 7683 ++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 3578 insertions(+), 4105 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/sl.po b/po-properties/sl.po
index ac99648..3acc73b 100644
--- a/po-properties/sl.po
+++ b/po-properties/sl.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:18+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-31 16:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-31 16:29+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenščina <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -28,7 +28,8 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 2.0.1\n"
 
 #: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139 gdk/gdkdevicemanager.c:185
-#: gdk/gdkglcontext.c:317 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:134 gdk/gdkseat.c:202 gdk/gdkseat.c:203
+#: gdk/gdkwindow.c:288 gdk/gdkwindow.c:289
 msgid "Display"
 msgstr "Prikaz"
 
@@ -136,51 +137,51 @@ msgstr "Orodje, ki je trenutno uporabljena s to napravo"
 msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Prikaz upravljalnika naprave"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:169
+#: gdk/gdkdisplay.c:215 gdk/gdkdisplay.c:216
+msgid "Composited"
+msgstr "Sestavljeno"
+
+#: gdk/gdkdisplay.c:230 gdk/gdkdisplay.c:231
+msgid "RGBA"
+msgstr "RGBA"
+
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:168
 msgid "Default Display"
 msgstr "Privzeti prikaz"
 
-#: gdk/gdkdisplaymanager.c:170
+#: gdk/gdkdisplaymanager.c:169
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Privzeti prikaz za GDK"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:318
-msgid "The GDK display used to create the GL context"
-msgstr "Okno GDK, ki je zavezano s predmetom GL"
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:135
+msgid "The GDK display used to create the context"
+msgstr "Okno GDK, ki je uporabljeno za ustvarjanje vsebine"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:333 gtk/gtkwidget.c:1338
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:149 gtk/gtkwidget.c:1263
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:334
-msgid "The GDK window bound to the GL context"
-msgstr "Okno GDK, ki je zavezano s kontekstom GL"
+#: gdk/gdkdrawcontext.c:150
+msgid "The GDK window bound to the context"
+msgstr "Okno GDK, ki je zavezano z vsebino"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:349
+#: gdk/gdkglcontext.c:343
 msgid "Shared context"
 msgstr "Deljeni kontekst"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:350
+#: gdk/gdkglcontext.c:344
 msgid "The GL context this context shares data with"
 msgstr "Predmet GL, s katerim si ta deli podatke"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:91
-msgid "Font options"
-msgstr "Možnosti pisave"
-
-#: gdk/gdkscreen.c:92
-msgid "The default font options for the screen"
-msgstr "Privzete možnosti pisave zaslona"
-
-#: gdk/gdkscreen.c:99
+#: gdk/gdkscreen.c:84
 msgid "Font resolution"
 msgstr "Ločljivost pisave"
 
-#: gdk/gdkscreen.c:100
+#: gdk/gdkscreen.c:85
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "Ločljivost pisav na zaslonu"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:354 gdk/gdkwindow.c:355
+#: gdk/gdkwindow.c:273 gdk/gdkwindow.c:274
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kazalka"
 
@@ -224,927 +225,11 @@ msgstr "Izrisovalnik celic"
 msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "Izrisovalnik celic, ki ga predstavlja ta predmet."
 
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
-#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkcssnode.c:634
-#: gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:516 gtk/gtktextmark.c:136
-msgid "Name"
-msgstr "Ime"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:244
-msgid "A unique name for the action."
-msgstr "Edinstveno ime dejanja."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
-#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:804 gtk/gtkmenuitem.c:787
-#: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
-msgid "Label"
-msgstr "Oznaka"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:265
-msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
-msgstr ""
-"Oznaka, uporabljena za predmete menija in gumbe, ki to dejanje izvedejo."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:284
-msgid "Short label"
-msgstr "Kratka oznaka"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:285
-msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
-msgstr "Krajša oznaka, uporabljena za gumbe orodne vrstice."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:300
-msgid "Tooltip"
-msgstr "Orodni namig"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:301
-msgid "A tooltip for this action."
-msgstr "Orodni namig tega dejanja."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:319
-msgid "Stock Icon"
-msgstr "Privzeta ikona"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:320
-msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
-msgstr "Ikona, prikazana v gradnikih, ki predstavljajo to dejanje."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:342 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
-msgid "GIcon"
-msgstr "GIcon"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:273
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:359
-msgid "The GIcon being displayed"
-msgstr "Prikazan predmet GIcon"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:342 gtk/gtkprinter.c:170
-#: gtk/gtkwindow.c:885
-msgid "Icon Name"
-msgstr "Ime ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:257
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:343
-msgid "The name of the icon from the icon theme"
-msgstr "Ime ikone iz ikonske teme"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:381 gtk/gtktoolitem.c:179
-msgid "Visible when horizontal"
-msgstr "Viden, ko je orodna vrstica vodoravna"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:382 gtk/gtktoolitem.c:180
-msgid ""
-"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
-"orientation."
-msgstr ""
-"Ali naj bo predmet orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena "
-"vodoravno."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:400
-msgid "Visible when overflown"
-msgstr "Viden ob prehodu"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:401
-msgid ""
-"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
-"overflow menu."
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da so orodni predmeti dejanja prikazani v "
-"prekrivnem meniju orodne vrstice."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:417 gtk/gtktoolitem.c:186
-msgid "Visible when vertical"
-msgstr "Viden, ko je orodna vrstica navpična"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:418 gtk/gtktoolitem.c:187
-msgid ""
-"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
-"orientation."
-msgstr ""
-"Ali naj bo predmet orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena "
-"navpično."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:434 gtk/gtktoolitem.c:193
-msgid "Is important"
-msgstr "Je pomembno"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:435
-msgid ""
-"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
-"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
-msgstr ""
-"Ali naj dejanje velja za pomembno. Izbrana možnost omogoča, da predmeti "
-"kažejo besedilo v načinu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:451
-msgid "Hide if empty"
-msgstr "Skrij, če je prazen"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:452
-msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da so prazni predmeti menija skriti."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1146
-msgid "Sensitive"
-msgstr "Občutljivo"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:467
-msgid "Whether the action is enabled."
-msgstr "Ali naj je dejanje omogočeno."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307 gtk/gtkcssnode.c:645
-#: gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246 gtk/gtkwidget.c:1139
-msgid "Visible"
-msgstr "Vidno"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:482
-msgid "Whether the action is visible."
-msgstr "Ali naj bo dejanje vidno."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:497
-msgid "Action Group"
-msgstr "Skupina dejanj"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:498
-msgid ""
-"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
-"use)."
-msgstr ""
-"GtkActionGroup, s katero je povezan ta GtkAction, ali NULL (za notranjo "
-"uporabo)."
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:519 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:264
-#: gtk/gtkbutton.c:393
-msgid "Always show image"
-msgstr "Vedno pokaži sliko"
-
-#: gtk/deprecated/gtkaction.c:520 gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:265
-#: gtk/gtkbutton.c:394
-msgid "Whether the image will always be shown"
-msgstr "Ali bo slika vedno prikazana"
-
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:201
-msgid "A name for the action group."
-msgstr "Ime skupine dejanj."
-
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:215
-msgid "Whether the action group is enabled."
-msgstr "Ali naj bo skupina dejanj omogočena."
-
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:229
-msgid "Whether the action group is visible."
-msgstr "Ali naj bo skupina dejanj vidna."
-
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:242
-msgid "Accelerator Group"
-msgstr "Skupina pospeševalnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:243
-msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
-msgstr "Dejanja skupine pospeševalnika, ki naj bi jih skupina izvajala."
-
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:290
-msgid "Related Action"
-msgstr "Povezano dejanje"
-
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:291
-msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
-msgstr "Dejanje, preko katerega to dejanje prejema posodobitve"
-
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:315
-msgid "Use Action Appearance"
-msgstr "Uporabi videz dejanj"
-
-#: gtk/deprecated/gtkactivatable.c:316
-msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
-msgstr "Ali naj se uporabi lastnosti povezanega dejanja videza"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:151
-msgid "Horizontal alignment"
-msgstr "Vodoravna poravnava"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:152 gtk/gtkbutton.c:328
-msgid ""
-"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
-"right aligned"
-msgstr ""
-"Vodoravni položaj podrejenega predmeta v razpoložljivem prostoru. 0,0 je "
-"poravnan levo, 1,0 je poravnan desno"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:170
-msgid "Vertical alignment"
-msgstr "Navpična poravnava"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:171 gtk/gtkbutton.c:347
-msgid ""
-"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
-"bottom aligned"
-msgstr ""
-"Navpični položaj podrejenega predmeta v razpoložljivem prostoru. 0,0 je "
-"poravnan na vrh, 1,0 je poravnan na dno."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:188
-msgid "Horizontal scale"
-msgstr "Vodoravno prilagajanje velikosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:189
-msgid ""
-"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
-"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
-msgstr ""
-"V kolikor je na voljo več vodoravnega prostora kot je treba, koliko naj se "
-"ga porabi za podrejeni predmet. 0,0 pomeni nič, 1,0 pomeni vsega."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:206
-msgid "Vertical scale"
-msgstr "Navpično prilagajanje velikosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:207
-msgid ""
-"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
-"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
-msgstr ""
-"V kolikor je na voljo več navpičnega prostora kot je treba, koliko naj se ga "
-"porabi za podrejeni predmet. 0,0 pomeni nič, 1,0 pomeni vse."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:226
-msgid "Top Padding"
-msgstr "Blazinjenje na vrhu"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:227
-msgid "The padding to insert at the top of the widget."
-msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na zgornjo stran gradnika."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:245
-msgid "Bottom Padding"
-msgstr "Blazinjenje na dnu"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:246
-msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
-msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na spodnjo stran gradnika."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:264
-msgid "Left Padding"
-msgstr "Blazinjenje na levi"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:265
-msgid "The padding to insert at the left of the widget."
-msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na levo stran gradnika."
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:283
-msgid "Right Padding"
-msgstr "Blazinjenje na desni"
-
-#: gtk/deprecated/gtkalignment.c:284
-msgid "The padding to insert at the right of the widget."
-msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na desno stran gradnika."
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:121
-msgid "Arrow direction"
-msgstr "Smer puščice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:122
-msgid "The direction the arrow should point"
-msgstr "Smer, v katero naj kaže puščica"
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:130
-msgid "Arrow shadow"
-msgstr "Senca puščice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:131
-msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
-msgstr "Videz sence, ki obkroža puščico"
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1233 gtk/gtkmenu.c:1002
-#: gtk/gtkmenuitem.c:896
-msgid "Arrow Scaling"
-msgstr "Prilagajanje velikosti puščice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:139
-msgid "Amount of space used up by arrow"
-msgstr "Količina prostora, ki ga uporabi puščica"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:325
-msgid "Has Opacity Control"
-msgstr "Ima nadzor prosojnosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:326
-msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
-msgstr "Ali izbirnik barv omogoča nastavljanje prosojnosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:332
-msgid "Has palette"
-msgstr "Ima paleto"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:333
-msgid "Whether a palette should be used"
-msgstr "Ali naj je uporabljena paleta"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:347 gtk/gtkcolorbutton.c:201
-msgid "Current Color"
-msgstr "Trenutna barva"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:348
-msgid "The current color"
-msgstr "Trenutna barva"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:354 gtk/gtkcolorbutton.c:217
-msgid "Current Alpha"
-msgstr "Trenutna alfa"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:355
-msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
-msgstr ""
-"Trenutna vrednost prosojnosti (0 popolnoma prosojno, 65535 popolnoma "
-"neprosojno)"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:369
-msgid "Current RGBA"
-msgstr "Trenutna barva RGBA"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorsel.c:370
-msgid "The current RGBA color"
-msgstr "Trenutna barva RGBA"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:136
-msgid "Color Selection"
-msgstr "Izbira barve"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:137
-msgid "The color selection embedded in the dialog."
-msgstr "Izbira barve, vstavljene v pogovorno okno."
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:143
-msgid "OK Button"
-msgstr "Gumb V redu"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:144
-msgid "The OK button of the dialog."
-msgstr "Gumb V redu v pogovornem oknu."
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:150
-msgid "Cancel Button"
-msgstr "Gumb Prekliči"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:151
-msgid "The cancel button of the dialog."
-msgstr "Gumb Prekliči v pogovornem oknu."
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:157
-msgid "Help Button"
-msgstr "Gumb Pomoč"
-
-#: gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:158
-msgid "The help button of the dialog."
-msgstr "Gumb Pomoč v pogovornem oknu."
-
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 gtk/gtkfontbutton.c:491
-msgid "Font name"
-msgstr "Ime pisave"
-
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:241
-msgid "The string that represents this font"
-msgstr "Niz, ki predstavlja izbrano pisavo"
-
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:247 gtk/gtkfontchooser.c:90
-msgid "Preview text"
-msgstr "Besedilo za predogled"
-
-#: gtk/deprecated/gtkfontsel.c:248 gtk/gtkfontchooser.c:91
-msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
-msgstr "Besedilo, ki se naj prikaže za predstavitev izbrane pisave"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:991
-#: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675
-#: gtk/gtkviewport.c:408
-msgid "Shadow type"
-msgstr "Vrsta sence"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224
-msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
-msgstr "Videz sence, ki obkroža vsebovalnik"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
-msgid "Handle position"
-msgstr "Položaj ročice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
-msgid "Position of the handle relative to the child widget"
-msgstr "Položaj ročice glede na podrejeni gradnik"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
-msgid "Snap edge"
-msgstr "Pripni rob"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
-msgid ""
-"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
-"handlebox"
-msgstr ""
-"Stran gradnika ročnika, ki je poravnana s točko sidrišča za sidranje "
-"gradnika."
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
-msgid "Snap edge set"
-msgstr "Nastavi pripenjanje robov"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
-msgid ""
-"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
-"handle_position"
-msgstr ""
-"Ali naj se uporabi vrednost možnosti pripenjanja rubu ali vrednost izpeljana "
-"iz možnosti položaja ročice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
-msgid "Child Detached"
-msgstr "Podrejeno okno odpeto"
-
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
-msgid ""
-"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
-"detached."
-msgstr ""
-"Logična vrednost, ki določa ali je podrejeni upravljalni predmet pripet ali "
-"odpet."
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:226 gtk/gtkbutton.c:360
-msgid "Image widget"
-msgstr "Gradnik slike"
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:227
-msgid "Child widget to appear next to the menu text"
-msgstr "Podrejeni gradnik, ki naj se pojavi ob besedilu menija"
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:243 gtk/gtkbutton.c:300
-msgid "Use stock"
-msgstr "Uporabi sklad"
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:244
-msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
-msgstr "Ali naj se uporabi besedilo oznake za vnos predmeta menija sklada"
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:281 gtk/gtkmenu.c:647
-msgid "Accel Group"
-msgstr "Pospeševalna skupina"
-
-#: gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:282
-msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
-msgstr "Pospeševalna skupina, uporabljena za tipke sklada"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:958 gtk/gtklabel.c:850
-msgid "X align"
-msgstr "Poravnava X"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:959 gtk/gtklabel.c:851
-msgid ""
-"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
-"layouts."
-msgstr ""
-"Vodoravna poravnava, od 0 (levo) do 1 (desno). Obratno za postavitev 'od "
-"desne proti levi'."
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:868
-msgid "Y align"
-msgstr "Poravnava Y"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:869
-msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
-msgstr "Navpična poravnava, od 0 (zgoraj) do 1 (spodaj)"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:152
-msgid "X pad"
-msgstr "Blazinjenje X"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:153
-msgid ""
-"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
-msgstr ""
-"Količina prostora, ki naj se doda na levo in desno stran gradnika, v "
-"slikovnih točkah"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:171
-msgid "Y pad"
-msgstr "Blazinjenje Y"
-
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:172
-msgid ""
-"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
-msgstr ""
-"Količina prostora, ki naj se doda na zgornjo in spodnjo stran gradnika, v "
-"slikovnih točkah"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:642
-msgid "Icon's count"
-msgstr "Števec ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:643
-msgid "The count of the emblem currently displayed"
-msgstr "Števec značke, ki je trenutno prikazana"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:649
-msgid "Icon's label"
-msgstr "Oznaka ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:650
-msgid "The label to be displayed over the icon"
-msgstr "Oznaka, ki je prikazan ob kazalniku, ko je ta nad ikono"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:656
-msgid "Icon's style context"
-msgstr "Vsebinski slog ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:657
-msgid "The style context to theme the icon appearance"
-msgstr "Vsebinski slog ikone, ki pripada temi"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:663
-msgid "Background icon"
-msgstr "Ikona ozadja"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:664
-msgid "The icon for the number emblem background"
-msgstr "Ikona ozadja številske značke"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:670
-msgid "Background icon name"
-msgstr "Ime ikone ozadja"
-
-#: gtk/deprecated/gtknumerableicon.c:671
-msgid "The icon name for the number emblem background"
-msgstr "Ime ikone za ozadje številske značke"
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:120
-msgid "The value"
-msgstr "Vrednost"
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:121
-msgid ""
-"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
-"is the current action of its group."
-msgstr ""
-"Vrnjena vrednost gtk_radio_action_get_current_value() kadar je dejanje del "
-"trenutnega dejanja izbrane skupine."
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:184
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:424 gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
-msgid "Group"
-msgstr "Skupina"
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:140
-msgid "The radio action whose group this action belongs to."
-msgstr "Izbirno dejanje, katerega skupini pripada to dejanje."
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:157
-msgid "The current value"
-msgstr "Trenutna vrednost"
-
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:158
-msgid ""
-"The value property of the currently active member of the group to which this "
-"action belongs."
-msgstr ""
-"Lastnost vrednosti trenutno dejavnega predmeta skupine, kateri dejanje "
-"pripada."
-
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:674 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:239
-msgid "Show Numbers"
-msgstr "Pokaži številke"
-
-#: gtk/deprecated/gtkrecentaction.c:675 gtk/gtkrecentchoosermenu.c:240
-msgid "Whether the items should be displayed with a number"
-msgstr "Ali naj bodo predmeti prikazani s številkami"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:255
-msgid "Pixbuf"
-msgstr "Medpomnilnik sličic"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:228 gtk/gtkimage.c:256
-msgid "A GdkPixbuf to display"
-msgstr "Predmet GdkPixbuf, ki naj se prikaže"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:269
-#: gtk/gtkrecentmanager.c:289
-msgid "Filename"
-msgstr "Ime datoteke"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:236 gtk/gtkimage.c:270
-msgid "Filename to load and display"
-msgstr "Ime datoteke, ki naj se naloži in prikaže"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
-#: gtk/gtkimage.c:281
-msgid "Stock ID"
-msgstr "ID sklada"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:249 gtk/gtkimage.c:282
-msgid "Stock ID for a stock image to display"
-msgstr "ID sklada za prikaz slike"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:379
-msgid "Storage type"
-msgstr "Vrsta hrambe"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:281 gtk/gtkimage.c:380
-msgid "The representation being used for image data"
-msgstr "Način predstavitve, uporabljene za slikovne podatke"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 gtk/gtkrecentmanager.c:304
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:290
-msgid "The size of the icon"
-msgstr "Velikost ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299 gtk/gtkinvisible.c:98
-#: gtk/gtkmountoperation.c:179 gtk/gtkstylecontext.c:228 gtk/gtkwindow.c:892
-msgid "Screen"
-msgstr "Zaslon"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:300
-msgid "The screen where this status icon will be displayed"
-msgstr "Zaslon, na katerem bo prikazana ikona stanja"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:308
-msgid "Whether the status icon is visible"
-msgstr "Ali naj je ikona stanja vidna"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323 gtk/gtkplug.c:196
-msgid "Embedded"
-msgstr "Vstavljeno"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:324
-msgid "Whether the status icon is embedded"
-msgstr "Ali naj je ikona stanja vstavljena"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
-#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:61
-msgid "Orientation"
-msgstr "Usmerjenost"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:340 gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
-msgid "The orientation of the tray"
-msgstr "Usmerjenost sistemske vrstice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367 gtk/gtkwidget.c:1276
-msgid "Has tooltip"
-msgstr "Ima orodni namig"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:368
-msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
-msgstr "Ali naj ima ikona sistemske vrstice orodni namig"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1300
-msgid "Tooltip Text"
-msgstr "Besedilo orodnega namiga"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:395 gtk/gtkwidget.c:1301 gtk/gtkwidget.c:1325
-msgid "The contents of the tooltip for this widget"
-msgstr "Vsebina orodnega namiga tega gradnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418 gtk/gtkwidget.c:1324
-msgid "Tooltip markup"
-msgstr "Oblika orodnega namiga"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:419
-msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
-msgstr "Vsebina namiga za ikono v sistemski vrstici"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2010 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
-#: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
-msgid "Title"
-msgstr "Naziv"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:437
-msgid "The title of this tray icon"
-msgstr "Naslov ikone sistemske vrstice"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:471
-msgid "Style context"
-msgstr "Slogovna vsebina"
-
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:472
-msgid "GtkStyleContext to get style from"
-msgstr "Predmet GtkStyleContext, ki vsebuje podatek sloga"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:185
-msgid "Rows"
-msgstr "Vrstice"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:186
-msgid "The number of rows in the table"
-msgstr "Število vrstic v razpredelnici"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:194
-msgid "Columns"
-msgstr "Stolpci"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:195
-msgid "The number of columns in the table"
-msgstr "Število stolpcev v razpredelnici"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1758
-msgid "Row spacing"
-msgstr "Prostor med vrsticami"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1759
-msgid "The amount of space between two consecutive rows"
-msgstr "Količina prostora med zaporednima vrsticama"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1765
-msgid "Column spacing"
-msgstr "Prostor med stolpci"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1766
-msgid "The amount of space between two consecutive columns"
-msgstr "Količina prostora med zaporednima stolpcema"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:221 gtk/gtkbox.c:289 gtk/gtkflowbox.c:3837
-#: gtk/gtkstack.c:459 gtk/gtktoolbar.c:592 gtk/gtktoolitemgroup.c:1690
-msgid "Homogeneous"
-msgstr "Homogenost"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:222
-msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da imajo vse celice enako višino in širino"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1797
-msgid "Left attachment"
-msgstr "Leva priloga"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
-msgid "The column number to attach the left side of the child to"
-msgstr ""
-"Številka stolpca, na katerega je pripeta leva stran podrejenega gradnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:236
-msgid "Right attachment"
-msgstr "Desna priloga"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:237
-msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
-msgstr "Številka stolpca, ki naj se priloži desni strani podrejenega gradnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1804
-msgid "Top attachment"
-msgstr "Vrhnja priloga"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:244
-msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
-msgstr ""
-"Številka vrstice, ki naj se priloži zgornji strani podrejenega gradnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:250
-msgid "Bottom attachment"
-msgstr "Spodnja priloga"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:251 gtk/gtkmenu.c:986
-msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
-msgstr ""
-"Številka vrstice, ki naj se priloži spodnji strani podrejenega gradnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:257
-msgid "Horizontal options"
-msgstr "Vodoravne možnosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:258
-msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
-msgstr "Možnosti, ki določajo vodoravno vedenje podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:264
-msgid "Vertical options"
-msgstr "Navpične možnosti"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:265
-msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
-msgstr "Možnosti, ki določajo navpično vedenje podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:271
-msgid "Horizontal padding"
-msgstr "Vodoravno blazinjenje"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:272
-msgid ""
-"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
-"pixels"
-msgstr ""
-"Količina prostora, ki naj se doda med podrejeni predmet in njegove leve in "
-"desne sosede, v slikovnih točkah"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:278
-msgid "Vertical padding"
-msgstr "Navpično blazinjenje"
-
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:279
-msgid ""
-"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
-"pixels"
-msgstr ""
-"Količina prostora, ki naj se doda med podrejeni predmet in njegove zgornje "
-"in spodnje sosede (v slikovnih točkah)"
-
-#: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
-msgid "Theming engine name"
-msgstr "Ime programnika tem"
-
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:118
-msgid "Create the same proxies as a radio action"
-msgstr "Ustvari posrednike enake izbirnim dejanjem"
-
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:119
-msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
-msgstr "Ali so posredniki videti kot izbirni gumbi"
-
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:135 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:209 gtk/gtkmenu.c:632 gtk/gtkmodelbutton.c:1145
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1146 gtk/gtkspinner.c:220 gtk/gtkswitch.c:895
-#: gtk/gtktogglebutton.c:185 gtk/gtktoggletoolbutton.c:130
-msgid "Active"
-msgstr "Dejavno"
-
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:136
-msgid "Whether the toggle action should be active"
-msgstr "Ali naj bo preklopni gumb dejaven"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 gtk/gtkcellrenderertext.c:334
-#: gtk/gtktexttag.c:276
-msgid "Foreground color"
-msgstr "Barva ospredja"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:137
-msgid "Foreground color for symbolic icons"
-msgstr "Barva ospredja simbolnih ikon"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
-msgid "Error color"
-msgstr "Barva napake"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:145
-msgid "Error color for symbolic icons"
-msgstr "Barva napake simbolnih ikon"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
-msgid "Warning color"
-msgstr "Barva opozorila"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:153
-msgid "Warning color for symbolic icons"
-msgstr "Barva opozorila simbolnih ikon"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
-msgid "Success color"
-msgstr "Barva uspešnega opravila"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:161
-msgid "Success color for symbolic icons"
-msgstr "Barva uspešnega opravila simbolnih ikon"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:345
-msgid "Padding"
-msgstr "Blazinjenje"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:169
-msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
-msgstr "Oblazinjenost, ki naj bo postavljena okoli ikon sistemske vrstice"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178 gtk/gtkstackswitcher.c:684
-msgid "Icon Size"
-msgstr "Velikost ikone"
-
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:179
-msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
-msgstr ""
-"Velikost v točkah, ki naj bo vsiljena za prikaz ikone, ali vrednost nič"
-
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:457 gtk/gtkcombobox.c:1016
-msgid "Add tearoffs to menus"
-msgstr "Dodaj menijem odpenjalnike"
-
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:458
-msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
-msgstr "Ali naj predmeti menija vsebujejo odpenjalnike"
-
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:465
-msgid "Merged UI definition"
-msgstr "Definicija združenega vmesnika"
-
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:466
-msgid "An XML string describing the merged UI"
-msgstr "Niz XML, ki opisuje združeni uporabniški vmesnik"
-
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:341
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
 msgid "Program name"
 msgstr "Ime programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:342
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:357
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -1152,100 +237,108 @@ msgstr ""
 "Ime programa. V kolikor ta možnost ni nastavljena, bo privzeto nastavljena "
 "na g_get_application_name()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:355
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
 msgid "Program version"
 msgstr "Različica programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:356
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:371
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Različica programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:369
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:384
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Niz o avtorskih pravicah"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:370
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Podatki o avtorskih pravicah programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:385
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:400
 msgid "Comments string"
 msgstr "Niz opombe"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:386
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:401
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Opombe programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:406
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:425
 msgid "License"
 msgstr "Dovoljenje"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:407
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:426
 msgid "The license of the program"
 msgstr "Dovoljenje programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:434
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:446
+msgid "System Information"
+msgstr "Podrobnosti sistema"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:447
+msgid "Information about the system on which the program is running"
+msgstr "Podrobnosti o sistemu v katerem je program zagnan"
+
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:474
 msgid "License Type"
 msgstr "Vrsta dovoljenja"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:435
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:475
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "Vrsta dovoljenja programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:450
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:490
 msgid "Website URL"
 msgstr "Naslov URL spletne strani"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:451
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:491
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Naslov URL za povezavo do spletne strani programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:464
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:504
 msgid "Website label"
 msgstr "Oznaka spletne strani"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:465
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:505
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "Oznaka povezave do spletne strani programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:480
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:520
 msgid "Authors"
 msgstr "Avtorji"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:481
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:521
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Seznam avtorjev programa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:496
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:536
 msgid "Documenters"
 msgstr "Pisci dokumentacije"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:497
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:537
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Seznam posameznikov, ki so dokumentirali program"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:512
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:552
 msgid "Artists"
 msgstr "Umetniki"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:513
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:553
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr "Seznam posameznikov, ki so programu prispevali grafično podobo"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:528
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:568
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Zasluge prevajalcem"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:529
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:569
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr "Zasluge prevajalcem. Ta niz mora biti označen kot prevedljiv"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:543
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:583
 msgid "Logo"
 msgstr "Logotip"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:544
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:584
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -1253,44 +346,68 @@ msgstr ""
 "Logotip za okno o programu. V kolikor ta možnost ni nastavljena, bo privzeto "
 "nastavljena na gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:558
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:598
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Ime ikone logotipa"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:559
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:599
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Imenovana ikona, ki naj služi kot logotip v oknu o programu."
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:572
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:612
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Prelom dovoljenja"
 
-#: gtk/gtkaboutdialog.c:573
+#: gtk/gtkaboutdialog.c:613
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Ali naj bodo vrstice besedila dovoljenja prelomljene."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:207
+#: gtk/gtkaccellabel.c:227
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Zaprtje pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:208
+#: gtk/gtkaccellabel.c:228
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Zaprtje naj bo nadzorovano za spremembe pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:214
+#: gtk/gtkaccellabel.c:234
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Gradnik pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:215
+#: gtk/gtkaccellabel.c:235
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Gradnik, nadzorovan za spremembe pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkaccessible.c:156 gtk/gtkeventcontroller.c:168
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
+#: gtk/gtkaccellabel.c:241 gtk/gtkbutton.c:225 gtk/gtkexpander.c:291
+#: gtk/gtkframe.c:170 gtk/gtklabel.c:755 gtk/gtkmenuitem.c:641
+#: gtk/gtktoolbutton.c:215 gtk/gtktoolitemgroup.c:1556
+msgid "Label"
+msgstr "Oznaka"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:242
+msgid "The text displayed next to the accelerator"
+msgstr "Besedilo, prikazano ob pospeševalniku"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:248 gtk/gtkbutton.c:232 gtk/gtkexpander.c:299
+#: gtk/gtklabel.c:776 gtk/gtkmenuitem.c:655 gtk/gtktoolbutton.c:222
+msgid "Use underline"
+msgstr "Uporabi podčrtaj"
+
+#: gtk/gtkaccellabel.c:249 gtk/gtkbutton.c:233 gtk/gtkexpander.c:300
+#: gtk/gtklabel.c:777 gtk/gtkmenuitem.c:656
+msgid ""
+"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+"for the mnemonic accelerator key"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost omogoča, da podčrtaj v besedilu označuje črko, ki je "
+"uporabljena kot menijska bližnjica"
+
+#: gtk/gtkaccessible.c:153 gtk/gtkeventcontroller.c:168
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:336
 msgid "Widget"
 msgstr "Gradnik"
 
-#: gtk/gtkaccessible.c:157
+#: gtk/gtkaccessible.c:154
 msgid "The widget referenced by this accessible."
 msgstr "Gradnik na katerega se sklicuje ta dostopnica."
 
@@ -1299,7 +416,7 @@ msgid "Action name"
 msgstr "Ime dejanja"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:72
-msgid "The name of the associated action, like 'app.quit'"
+msgid "The name of the associated action, like “app.quit”"
 msgstr "Ime povezanega dejanja, na primer »app.quit«"
 
 #: gtk/gtkactionable.c:76
@@ -1310,11 +427,11 @@ msgstr "Vrednost cilja dejanja"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parameter obujanja dejanja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:1996
+#: gtk/gtkactionbar.c:383 gtk/gtkbox.c:245 gtk/gtkheaderbar.c:1861
 msgid "Pack type"
 msgstr "Vrsta zlaganja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:1997
+#: gtk/gtkactionbar.c:384 gtk/gtkbox.c:246 gtk/gtkheaderbar.c:1862
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1322,19 +439,27 @@ msgstr ""
 "GtkPackType, ki pove ali naj bo podrejeni predmet zložen s sklicem na "
 "začetek ali na konec nadrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2003
-#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1729
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
+#: gtk/gtkactionbar.c:390 gtk/gtkbox.c:252 gtk/gtkheaderbar.c:1868
+#: gtk/gtknotebook.c:790 gtk/gtkpaned.c:388 gtk/gtkpopover.c:1674
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:371 gtk/gtkstack.c:404 gtk/gtktoolitemgroup.c:1619
 msgid "Position"
 msgstr "Položaj"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2004
-#: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
+#: gtk/gtkactionbar.c:391 gtk/gtkbox.c:253 gtk/gtkheaderbar.c:1869
+#: gtk/gtknotebook.c:791 gtk/gtkpopovermenu.c:372 gtk/gtkstack.c:405
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Indeks podrejenega predmeta v nadrejenem predmetu"
 
+#: gtk/gtkactionbar.c:397 gtk/gtkinfobar.c:353
+msgid "Reveal"
+msgstr "Razkrij"
+
+#: gtk/gtkactionbar.c:398 gtk/gtkinfobar.c:354
+msgid "Controls whether the action bar shows its contents or not"
+msgstr "Nadzira, ali vrstica dejanj kaže vsebino ali ne"
+
 #: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
-#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:436
+#: gtk/gtkscalebutton.c:196 gtk/gtkspinbutton.c:397
 msgid "Value"
 msgstr "Vrednost"
 
@@ -1383,7 +508,7 @@ msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "Velikost strani prilagoditve"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:618
-msgid "Include an 'Other…' item"
+msgid "Include an “Other…” item"
 msgstr "Vključi možnost »Drugo ...«"
 
 #: gtk/gtkappchooserbutton.c:619
@@ -1402,11 +527,11 @@ msgstr "Pokaži privzeti predmet"
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr "Ali naj spustno polje pokaže privzete programe na vrhu"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:648
 msgid "Heading"
 msgstr "Naslov"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:688
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:649
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Besedilo, prikazano na vrhu pogovornega okna"
 
@@ -1418,104 +543,104 @@ msgstr "Vrsta vsebine"
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "Vrsta vsebine, ki jo uporablja predmet za odpiranje"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:673
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:634
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: gtk/gtkappchooserdialog.c:674
+#: gtk/gtkappchooserdialog.c:635
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "Predmet GFile, ki ga uporablja pogovorno okno za izbor programa"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:962
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1018
 msgid "Show default app"
 msgstr "Pokaži privzeti program"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:963
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže privzete programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:977
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1033
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Pokaži priporočene programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:978
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže priporočene programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:992
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1048
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Pokaži nadomestne programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:993
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1049
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže nadomestne programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1005
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1061
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Pokaži druge programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1006
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1062
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže druge programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1019
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1075
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Pokaži vse programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1020
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1076
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže vse programe"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1034
-msgid "Widget's default text"
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1090
+msgid "Widget’s default text"
 msgstr "Privzeto besedilo gradnika"
 
-#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1035
+#: gtk/gtkappchooserwidget.c:1091
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Privzeto besedilo, ki je prikazano, ko ni zagnanih programov"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:650
+#: gtk/gtkapplication.c:648
 msgid "Register session"
 msgstr "Vpiši sejo"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:651
+#: gtk/gtkapplication.c:649
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Vpiši sejo v upravljalnik sej"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:657
+#: gtk/gtkapplication.c:655
 msgid "Application menu"
 msgstr "Programski meni"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:658
+#: gtk/gtkapplication.c:656
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "Predmet GMenuModel za meni programa"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:664
+#: gtk/gtkapplication.c:662
 msgid "Menubar"
 msgstr "Menijska vrstica"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:665
+#: gtk/gtkapplication.c:663
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "GMenuModel za menijsko vrstico"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:671
+#: gtk/gtkapplication.c:669
 msgid "Active window"
 msgstr "Dejavno okno"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:672
+#: gtk/gtkapplication.c:670
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Okno, ki je bilo nazadnje v žarišču"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:874
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:832
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Pokaži menijsko vrstico"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:875
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:833
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da okno prikaže menijsko vrstico na vrhu okna."
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1368
+#: gtk/gtkaspectframe.c:111 gtk/gtkwidget.c:1277
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Vodoravna poravnava"
 
@@ -1523,7 +648,7 @@ msgstr "Vodoravna poravnava"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Poravnava podrejenega predmeta po X osi"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1383
+#: gtk/gtkaspectframe.c:118 gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Navpična poravnava"
 
@@ -1545,119 +670,54 @@ msgid "Obey child"
 msgstr "Upoštevaj podrejeni predmet"
 
 #: gtk/gtkaspectframe.c:133
-msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
+msgid "Force aspect ratio to match that of the frame’s child"
 msgstr "Vsili razmerje, ki ustreza podrejenemu predmetu okvirja"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:526 gtk/gtkdialog.c:652
+#: gtk/gtkassistant.c:513 gtk/gtkdialog.c:583
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Uporabi vrstico glave"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:527 gtk/gtkdialog.c:653
+#: gtk/gtkassistant.c:514 gtk/gtkdialog.c:584
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Za dejanja uporabi vrstico glave."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:540
-msgid "Header Padding"
-msgstr "Blazinjenje glave"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:541
-msgid "Number of pixels around the header."
-msgstr "Število slikovnih točk okoli glave."
-
-#: gtk/gtkassistant.c:556
-msgid "Content Padding"
-msgstr "Blazinjenje vsebine"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:557
-msgid "Number of pixels around the content pages."
-msgstr "Število slikovnih točk okoli strani vsebine."
-
-#: gtk/gtkassistant.c:573
+#: gtk/gtkassistant.c:528
 msgid "Page type"
 msgstr "Vrsta strani"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:574
+#: gtk/gtkassistant.c:529
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Vrsta pomožne strani"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:589
+#: gtk/gtkassistant.c:544
 msgid "Page title"
 msgstr "Naziv strani"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:590
+#: gtk/gtkassistant.c:545
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "Naziv pomožne strani"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:607
-msgid "Header image"
-msgstr "Slika glave"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:608
-msgid "Header image for the assistant page"
-msgstr "Slika glave pomožne strani"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:624
-msgid "Sidebar image"
-msgstr "Slika stranske vrstice"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:625
-msgid "Sidebar image for the assistant page"
-msgstr "Slika stranske vrstice pomožne strani"
-
-#: gtk/gtkassistant.c:641
+#: gtk/gtkassistant.c:561
 msgid "Page complete"
 msgstr "Stran je dokončana"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:642
+#: gtk/gtkassistant.c:562
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Ali so bila vsa zahtevana polja na strani izpolnjena"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:647
+#: gtk/gtkassistant.c:567
 msgid "Has padding"
 msgstr "Ima blazinjenje"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:647
+#: gtk/gtkassistant.c:567
 msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
 msgstr "Ali pomočnik dodaja blazinjanje okoli strani"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:217
-msgid "Minimum child width"
-msgstr "Najmanjša širina podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:218
-msgid "Minimum width of buttons inside the box"
-msgstr "Najmanjša širina gumbov znotraj polja"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:233
-msgid "Minimum child height"
-msgstr "Najmanjša višina podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:234
-msgid "Minimum height of buttons inside the box"
-msgstr "Najmanjša višina gumbov znotraj polja"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:249
-msgid "Child internal width padding"
-msgstr "Notranje blazinjenje širine podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:250
-msgid "Amount to increase child's size on either side"
-msgstr "Za koliko naj se poveča velikost podrejenega predmeta na obeh straneh"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:265
-msgid "Child internal height padding"
-msgstr "Notranje blazinjenje višine podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:266
-msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
-msgstr ""
-"Za koliko naj se poveča velikost podrejenega predmeta na vrhu in na dnu"
-
-#: gtk/gtkbbox.c:275
+#: gtk/gtkbbox.c:153
 msgid "Layout style"
 msgstr "Slog razporeditve"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:276
+#: gtk/gtkbbox.c:154
 msgid ""
 "How to lay out the buttons in the box. Possible values are: spread, edge, "
 "start and end"
@@ -1665,11 +725,11 @@ msgstr ""
 "Kako naj bodo razpostavljeni gumbi znotraj okvirja. Mogoče vrednosti so: "
 "privzeto, razprostrto, ob robu, na začetku in na koncu."
 
-#: gtk/gtkbbox.c:284
+#: gtk/gtkbbox.c:162
 msgid "Secondary"
 msgstr "Drugotno"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:285
+#: gtk/gtkbbox.c:163
 msgid ""
 "If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
 "g., help buttons"
@@ -1677,218 +737,95 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se podrejeni predmet pojavlja v drugi skupini "
 "podrejenih predmetov, kar je primerno za na primer gumbe pomoči"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:292
+#: gtk/gtkbbox.c:170
 msgid "Non-Homogeneous"
 msgstr "Nehomogeno"
 
-#: gtk/gtkbbox.c:293
+#: gtk/gtkbbox.c:171
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da podrejeni predmet ne bo nehomogono prilagojen "
 "velikosti"
 
-#: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2031 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkbox.c:221 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkheaderbar.c:1896
+#: gtk/gtkiconview.c:510 gtk/gtktreeviewcolumn.c:275
 msgid "Spacing"
 msgstr "Razmik"
 
-#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkbox.c:222 gtk/gtkheaderbar.c:1897
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Količina prostora med podrejenimi predmeti"
 
-#: gtk/gtkbox.c:290 gtk/gtkflowbox.c:3838
+#: gtk/gtkbox.c:228 gtk/gtkflowbox.c:3497 gtk/gtkstack.c:326
+#: gtk/gtktoolbar.c:556 gtk/gtktoolitemgroup.c:1591
+msgid "Homogeneous"
+msgstr "Homogenost"
+
+#: gtk/gtkbox.c:229 gtk/gtkflowbox.c:3498
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Ali naj so vsi podrejeni predmeti enake velikosti"
 
-#: gtk/gtkbox.c:296
+#: gtk/gtkbox.c:235 gtk/gtkcenterbox.c:682
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Položaj osnovnice"
 
-#: gtk/gtkbox.c:297
+#: gtk/gtkbox.c:236 gtk/gtkcenterbox.c:683
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
 msgstr "Položaj z osnovnico poravnanih gradnikov, kadar je prostor na voljo"
 
-#: gtk/gtkbox.c:322 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:584
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1697 gtk/gtktoolpalette.c:1027
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
-msgid "Expand"
-msgstr "Razširi"
-
-#: gtk/gtkbox.c:323
-msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
-msgstr ""
-"Ali naj podrejeni predmet prejme dodaten prostor, ko se nadrejeni predmet "
-"poveča"
-
-#: gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtktoolitemgroup.c:1704
-msgid "Fill"
-msgstr "Zapolni"
-
-#: gtk/gtkbox.c:339
-msgid ""
-"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
-"used as padding"
-msgstr ""
-"Ali naj se dodaten prostor, dodan podrejenemu predmetu, dodeli njemu ali naj "
-"se uporabi kot blazinjenje"
-
-#: gtk/gtkbox.c:346
-msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
-msgstr ""
-"Dodaten prostor med podrejenim predmetom in njegovimi sosedi (v slikovnih "
-"točkah)"
-
-#: gtk/gtkbuilder.c:292
+#: gtk/gtkbuilder.c:282
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Domena prevajanja"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:293
+#: gtk/gtkbuilder.c:283
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Domena prevajanja, ki jo uporablja gettext"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:282
+#: gtk/gtkbutton.c:226
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr "Besedilo gradnika oznake v gumbu, če gumb vsebuje gradnik oznake"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:825
-#: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
-msgid "Use underline"
-msgstr "Uporabi podčrtaj"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:826
-#: gtk/gtkmenuitem.c:802
-msgid ""
-"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
-"for the mnemonic accelerator key"
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da podčrtaj v besedilu označuje črko, ki je "
-"uporabljena kot menijska bližnjica"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:301
-msgid ""
-"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da se oznaka uporabi za izbiro predmeta sklada, "
-"namesto, da bi bil prikazan"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:307
+#: gtk/gtkbutton.c:239
 msgid "Border relief"
 msgstr "Relief robu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:308
+#: gtk/gtkbutton.c:240
 msgid "The border relief style"
 msgstr "Slog reliefa robu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:327
-msgid "Horizontal alignment for child"
-msgstr "Vodoravna poravnava podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:346
-msgid "Vertical alignment for child"
-msgstr "Navpična poravnava podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:361
-msgid "Child widget to appear next to the button text"
-msgstr "Podrejeni gradnik, ki naj se pojavi ob besedilu gumba"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:374
-msgid "Image position"
-msgstr "Položaj slike"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:375
-msgid "The position of the image relative to the text"
-msgstr "Položaj slike glede na besedilo"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:523
-msgid "Default Spacing"
-msgstr "Privzet razmik"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:524
-msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
-msgstr "Dodaten prostor, ki je dodan gumbom GTK_CAN_DEFAULT"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:541
-msgid "Default Outside Spacing"
-msgstr "Privzet zunanji razmik"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:542
-msgid ""
-"Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
-"the border"
-msgstr ""
-"Dodaten prostor, ki je dodan gumbom GTK_CAN_DEFAULT in je vedno narisan "
-"zunaj obrobe"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:556
-msgid "Child X Displacement"
-msgstr "Premestitev podrejenega predmeta po X osi"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:557
-msgid ""
-"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
-msgstr ""
-"Kako daleč v smeri X naj se premakne podrejeni predmet, ko je gumb spuščen"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:573
-msgid "Child Y Displacement"
-msgstr "Premestitev podrejenega predmeta po Y osi"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:574
-msgid ""
-"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
-msgstr ""
-"Kako daleč v smeri Y naj se premakne podrejeni predmet, ko je gumb spuščen"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:593
-msgid "Displace focus"
-msgstr "Premakni dejavnost"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:594
-msgid ""
-"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
-"rectangle"
-msgstr "Ali lastnost child_displacement_x/_y vpliva na dejavnost pravokotnika"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:889 gtk/gtkentry.c:2064
-msgid "Inner Border"
-msgstr "Notranja obroba"
-
-#: gtk/gtkbutton.c:611
-msgid "Border between button edges and child."
-msgstr "Obroba med robovi gumba in podrejenim predmetom."
-
-#: gtk/gtkbutton.c:626
-msgid "Image spacing"
-msgstr "Razmik slike"
+#: gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210 gtk/gtkimage.c:231
+#: gtk/gtkprinter.c:170 gtk/gtkwindow.c:978
+msgid "Icon Name"
+msgstr "Ime ikone"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:627
-msgid "Spacing in pixels between the image and label"
-msgstr "Razmik med sliko in oznako, v slikovnih točkah"
+#: gtk/gtkbutton.c:248
+msgid "The name of the icon used to automatically populate the button"
+msgstr "Ime ikone, uporabljene za privzeto sličico gumba"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:398
+#: gtk/gtkcalendar.c:384
 msgid "Year"
 msgstr "Leto"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:399
+#: gtk/gtkcalendar.c:385
 msgid "The selected year"
 msgstr "Izbrano leto"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:412
+#: gtk/gtkcalendar.c:398
 msgid "Month"
 msgstr "Mesec"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:413
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Izbrani mesec (število med 0 in 11)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:427
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "Day"
 msgstr "Dan"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:428
+#: gtk/gtkcalendar.c:414
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -1896,90 +833,71 @@ msgstr ""
 "Izbrani dan (številko med 1 in 31 oziroma 0 za preklic izbire trenutno "
 "izbranega dneva)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:442
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Pokaži naslov"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:443
+#: gtk/gtkcalendar.c:429
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da je prikazan naslov"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:457
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Pokaži imena dni"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:458
+#: gtk/gtkcalendar.c:444
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da so prikazana imena dni"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:471
+#: gtk/gtkcalendar.c:457
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Brez spremembe meseca"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:472
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da izbranega meseca ni mogoče spremeniti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:486
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Pokaži števila tednov"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:487
+#: gtk/gtkcalendar.c:473
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da so prikazana števila tednov"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:502
+#: gtk/gtkcalendar.c:488
 msgid "Details Width"
 msgstr "Širina podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:503
+#: gtk/gtkcalendar.c:489
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Širina podrobnosti (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:518
+#: gtk/gtkcalendar.c:504
 msgid "Details Height"
 msgstr "Višina podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:519
+#: gtk/gtkcalendar.c:505
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Višina podrobnosti (v vrsticah)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:535
+#: gtk/gtkcalendar.c:521
 msgid "Show Details"
 msgstr "Pokaži podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:536
+#: gtk/gtkcalendar.c:522
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da so prikazane podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:548
-msgid "Inner border"
-msgstr "Notranja obroba"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:549
-msgid "Inner border space"
-msgstr "Razmik notranjih robov"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:560
-msgid "Vertical separation"
-msgstr "Navpični razmik"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:561
-msgid "Space between day headers and main area"
-msgstr "Razmik med glavami dni in glavnim področjem"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:572
-msgid "Horizontal separation"
-msgstr "Vodoravni razmik"
-
-#: gtk/gtkcalendar.c:573
-msgid "Space between week headers and main area"
-msgstr "Razmik med glavami tednov in glavnim področjem"
-
-#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:277
+#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "Prostor, vstavljen med celice"
 
+#: gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:548 gtk/gtktoolitemgroup.c:1598
+#: gtk/gtktoolpalette.c:977 gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
+msgid "Expand"
+msgstr "Razširi"
+
 #: gtk/gtkcellareabox.c:331
 msgid "Whether the cell expands"
 msgstr "Ali se celica lahko razširi"
@@ -2012,27 +930,27 @@ msgstr ""
 "GtkPackType, ki pove ali naj bo podrejeni predmet zložen z referenco na "
 "začetek ali na konec nadrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:790
+#: gtk/gtkcellarea.c:791
 msgid "Focus Cell"
 msgstr "Celica v žarišču"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:791
+#: gtk/gtkcellarea.c:792
 msgid "The cell which currently has focus"
 msgstr "Celica, ki je trenutno v žarišču"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:809
+#: gtk/gtkcellarea.c:810
 msgid "Edited Cell"
 msgstr "Urejana celica"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:810
+#: gtk/gtkcellarea.c:811
 msgid "The cell which is currently being edited"
 msgstr "Celica, ki je trenutno v urejanju"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:828
+#: gtk/gtkcellarea.c:829
 msgid "Edit Widget"
 msgstr "Uredi gradnik"
 
-#: gtk/gtkcellarea.c:829
+#: gtk/gtkcellarea.c:830
 msgid "The widget currently editing the edited cell"
 msgstr "Gradnik, ki trenutno ureja urejano celico"
 
@@ -2045,7 +963,7 @@ msgid "The Cell Area this context was created for"
 msgstr "Celično območje, za katero je bila ustvarjena vsebina"
 
 #: gtk/gtkcellareacontext.c:132 gtk/gtkcellareacontext.c:151
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
 msgid "Minimum Width"
 msgstr "Najmanjša širina"
 
@@ -2101,223 +1019,223 @@ msgstr "Način pospeševalnika"
 msgid "The type of accelerators"
 msgstr "Način pospeševalnikov"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:284
 msgid "mode"
 msgstr "način"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:286
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:285
 msgid "Editable mode of the CellRenderer"
 msgstr "Uredljiv način predmeta CellRenderer"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:293
 msgid "visible"
 msgstr "vidno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:295
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:294
 msgid "Display the cell"
 msgstr "Pokaži celico"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:302
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:300 gtk/gtkwidget.c:1118
+msgid "Sensitive"
+msgstr "Občutljivo"
+
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:301
 msgid "Display the cell sensitive"
 msgstr "Pokaži občutljivost celice"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:308
 msgid "xalign"
 msgstr "xalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:310
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:309
 msgid "The x-align"
 msgstr "Poravnava po osi X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:318
 msgid "yalign"
 msgstr "yalign"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:320
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:319
 msgid "The y-align"
 msgstr "Poravnava po osi Y"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:328
 msgid "xpad"
 msgstr "xpad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:329
 msgid "The xpad"
 msgstr "Blazinjenje po osi X"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:338
 msgid "ypad"
 msgstr "ypad"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:340
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:339
 msgid "The ypad"
 msgstr "Blazinjenje po Y osi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:348
 msgid "width"
 msgstr "širina"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:350
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:349
 msgid "The fixed width"
 msgstr "Nespremenljiva širina"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:358
 msgid "height"
 msgstr "višina"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:360
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:359
 msgid "The fixed height"
 msgstr "Nespremenljiva višina"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:368
 msgid "Is Expander"
 msgstr "Je razširilnik"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:370
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:369
 msgid "Row has children"
 msgstr "Vrstica ima podrejene predmete"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:377
 msgid "Is Expanded"
 msgstr "Je razširjena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:379
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:378
 msgid "Row is an expander row, and is expanded"
 msgstr "Vrstica je razširna vrstica in je razširjena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:385
 msgid "Cell background color name"
 msgstr "Ime barve ozadja celice"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:387
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:386
 msgid "Cell background color as a string"
 msgstr "Barva ozadja celice kot niz"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:402
-msgid "Cell background color"
-msgstr "Barva ozadja celice"
-
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:403
-msgid "Cell background color as a GdkColor"
-msgstr "Barva ozadja celice (GdkColor)"
-
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:400
 msgid "Cell background RGBA color"
 msgstr "Barva ozadja celice (RGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:401
 msgid "Cell background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva ozadja celice (GdkRGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:425
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:408
 msgid "Editing"
 msgstr "Urejanje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:426
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:409
 msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
 msgstr "Ali je izrisovalnik celice trenutno v načinu urejanja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:434
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:417
 msgid "Cell background set"
 msgstr "Nastavi ozadje celice"
 
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:435
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:418
 msgid "Whether the cell background color is set"
 msgstr "Ali naj bo določena barva ozadja celice"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:128
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:126
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:129
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:127
 msgid "The model containing the possible values for the combo box"
 msgstr "Model, ki vsebuje mogoče vrednosti spustnega polja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:151
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
 msgid "Text Column"
 msgstr "Stolpec besedila"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:152
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:150
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Stolpec podatkovnega vira, iz katerega naj bodo pridobljeni nizi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:1101
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:167 gtk/gtkcombobox.c:814
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Ima vnos"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:170
-msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:168
+#, fuzzy
+#| msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
+msgid "If FALSE, don’t allow to enter strings other than the chosen ones"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča vnos nizov, ki so drugačni od privzeto določenih"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:152
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:146
 msgid "Pixbuf Object"
 msgstr "Predmet medpomnilnika sličic"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:147
 msgid "The pixbuf to render"
 msgstr "Medpomnilnik sličic, ki naj se izriše"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:160
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
 msgid "Pixbuf Expander Open"
 msgstr "Odprt razširjevalnik medpomnilnika sličic"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:161
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:155
 msgid "Pixbuf for open expander"
 msgstr "Medpomnilnik sličic odprtega razširilnika"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:168
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:162
 msgid "Pixbuf Expander Closed"
 msgstr "Zaprt razširjevalnik medpomnilnika sličic"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:169
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:163
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Medpomnilnik sličic zaprtega razširilnika"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:174
 msgid "surface"
 msgstr "površina"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:181
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:175
 msgid "The surface to render"
 msgstr "Površina za izris"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:194
-msgid "The stock ID of the stock icon to render"
-msgstr "ID sklada ikone za izris"
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:182 gtk/gtkcellrendererspinner.c:153
+#: gtk/gtkrecentmanager.c:304
+msgid "Size"
+msgstr "Velikost"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:202
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:183
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr "Vrednost GtkIconSize, ki določa velikost izrisane ikone"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:192
 msgid "Detail"
 msgstr "Podrobnost"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:212
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Podrobnost izrisa, ki se poda programniku teme"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:247
-msgid "Follow State"
-msgstr "Sledi stanju"
-
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:248
-msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
-msgstr "Ali naj se izrisani medpomnilnik sličic obarva glede na stanje"
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211 gtk/gtkimage.c:232
+msgid "The name of the icon from the icon theme"
+msgstr "Ime ikone iz ikonske teme"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:358 gtk/gtkmodelbutton.c:1116
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:550 gtk/gtkwindow.c:836
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:227 gtk/gtkimage.c:247 gtk/gtkmodelbutton.c:950
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:585 gtk/gtkwindow.c:929
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 gtk/gtkimage.c:248
+msgid "The GIcon being displayed"
+msgstr "Prikazan predmet GIcon"
+
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Vrednost vrstice napredka"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:943 gtk/gtkmessagedialog.c:214
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:253
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:856 gtk/gtkmessagedialog.c:201
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:964 gtk/gtkprogressbar.c:215 gtk/gtkspinbutton.c:423
+#: gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
@@ -2325,14 +1243,14 @@ msgstr "Besedilo"
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "Besedilo vrstice napredka"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 gtk/gtkcellrendererspinner.c:138
 msgid "Pulse"
 msgstr "Pulz"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
-"don't know how much."
+"don’t know how much."
 msgstr ""
 "Z določitvijo pozitivne vrednosti se označi, da je nekaj napredka, vendar ni "
 "znano koliko."
@@ -2357,240 +1275,235 @@ msgstr "Poravnava besedila po osi Y"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Navpična poravnava besedila, od 0 (zgoraj) do 1 (spodaj)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1086
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1049
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1010 gtk/gtkprogressbar.c:192 gtk/gtkrange.c:391
 msgid "Inverted"
 msgstr "Preobrnjeno"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:265
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:193
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Obrni smer, v katero narašča vrstica napredka"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:434 gtk/gtkscalebutton.c:215
-#: gtk/gtkspinbutton.c:379
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkrange.c:384 gtk/gtkscalebutton.c:215
+#: gtk/gtkscrollbar.c:223 gtk/gtkspinbutton.c:340
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Prilagoditev"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:114 gtk/gtkspinbutton.c:380
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:115 gtk/gtkspinbutton.c:341
 msgid "The adjustment that holds the value of the spin button"
 msgstr "Prilagoditev, ki drži vrednost vrtilnega gumba"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:129
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130
 msgid "Climb rate"
 msgstr "Pospešek"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:130 gtk/gtkspinbutton.c:388
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:131 gtk/gtkspinbutton.c:349
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Pospešek, ko držite gumb pritisnjen"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:767 gtk/gtkspinbutton.c:395
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkscale.c:710 gtk/gtkspinbutton.c:356
 msgid "Digits"
 msgstr "Števke"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:144 gtk/gtkspinbutton.c:396
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:145 gtk/gtkspinbutton.c:357
 msgid "The number of decimal places to display"
 msgstr "Število prikazanih decimalnih mest"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:126
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:119 gtk/gtkcheckmenuitem.c:182
+#: gtk/gtkmenu.c:614 gtk/gtkmodelbutton.c:979 gtk/gtkmodelbutton.c:980
+#: gtk/gtkspinner.c:203 gtk/gtkswitch.c:531 gtk/gtktogglebutton.c:156
+#: gtk/gtktoggletoolbutton.c:115
+msgid "Active"
+msgstr "Dejavno"
+
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:120
 msgid "Whether the spinner is active (ie. shown) in the cell"
 msgstr "Ali naj bo vrtavka dejavna (prikazana) v celici"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:145
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:139
 msgid "Pulse of the spinner"
 msgstr "Pulz vrtavke"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:160
+#: gtk/gtkcellrendererspinner.c:154
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr "Vrednost GtkIconSize, ki določa velikost izrisane vrtavke"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:254
 msgid "Text to render"
 msgstr "Besedilo za izris"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:260
 msgid "Markup"
 msgstr "Označeno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:263
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Označeno besedilo za izris"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1483 gtk/gtklabel.c:811
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:267 gtk/gtkentry.c:1345 gtk/gtklabel.c:762
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:270
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:268
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr "Seznam atributov sloga, ki naj se uveljavijo na besedilu izrisovalnika"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:276
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:274
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "Eno-odstavčni način"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:275
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Ali naj je celotno besedilo v enem samem odstavku"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellview.c:217 gtk/gtktexttag.c:215
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:281 gtk/gtktexttag.c:211
 msgid "Background color name"
 msgstr "Ime barve ozadja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtkcellview.c:218 gtk/gtktexttag.c:216
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:282 gtk/gtktexttag.c:212
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Barva ozadja kot niz"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtkcellview.c:233 gtk/gtktexttag.c:230
-msgid "Background color"
-msgstr "Barva ozadja"
-
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:299 gtk/gtkcellview.c:234 gtk/gtktexttag.c:231
-msgid "Background color as a GdkColor"
-msgstr "Barva ozadja (GdkColor)"
-
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:313
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:295
 msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Barva ozadja (RGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtkcellview.c:249 gtk/gtktexttag.c:246
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:296 gtk/gtktexttag.c:227
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva ozadja (GdkRGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtktexttag.c:261
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:301 gtk/gtktexttag.c:242
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Ime barve ospredja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtktexttag.c:262
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtktexttag.c:243
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "Barva ospredja kot niz"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:335 gtk/gtktexttag.c:277
-msgid "Foreground color as a GdkColor"
-msgstr "Barva ospredja (GdkColor)"
-
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:315
 msgid "Foreground color as RGBA"
 msgstr "Barva ospredja (RGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:292
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:316 gtk/gtktexttag.c:258
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva ospredja (GdkRGBA)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtktexttag.c:308
-#: gtk/gtktextview.c:820
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:323 gtk/gtkentry.c:780 gtk/gtktexttag.c:274
+#: gtk/gtktextview.c:816
 msgid "Editable"
 msgstr "Uredljivo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:821
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:324 gtk/gtktexttag.c:275 gtk/gtktextview.c:817
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Ali lahko uporabnik spremeni besedilo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:364 gtk/gtkcellrenderertext.c:371
-#: gtk/gtkfontchooser.c:64 gtk/gtktexttag.c:324 gtk/gtktexttag.c:332
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:330 gtk/gtkcellrenderertext.c:337
+#: gtk/gtkfontchooser.c:64 gtk/gtktexttag.c:290 gtk/gtktexttag.c:298
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:325
-msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:331 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:291
+msgid "Font description as a string, e.g. “Sans Italic 12”"
 msgstr "Opis pisave kot niz, na primer »Sans Italic 12«"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:372 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:333
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:338 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:299
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Opis pisave kot struktura PangoFontDescription"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:340
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:344 gtk/gtktexttag.c:306
 msgid "Font family"
 msgstr "Družina pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:379 gtk/gtktexttag.c:341
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:345 gtk/gtktexttag.c:307
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "Ime družine pisav, npr. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtkcellrenderertext.c:386
-#: gtk/gtktexttag.c:348
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:351 gtk/gtkcellrenderertext.c:352
+#: gtk/gtktexttag.c:314
 msgid "Font style"
 msgstr "Slog pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtkcellrenderertext.c:394
-#: gtk/gtktexttag.c:357
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:359 gtk/gtkcellrenderertext.c:360
+#: gtk/gtktexttag.c:323
 msgid "Font variant"
 msgstr "Različica pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtkcellrenderertext.c:402
-#: gtk/gtktexttag.c:366
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtkcellrenderertext.c:368
+#: gtk/gtktexttag.c:332
 msgid "Font weight"
 msgstr "Teža pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtkcellrenderertext.c:410
-#: gtk/gtktexttag.c:377
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtkcellrenderertext.c:376
+#: gtk/gtktexttag.c:343
 msgid "Font stretch"
 msgstr "Razteg pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtkcellrenderertext.c:418
-#: gtk/gtktexttag.c:386
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:383 gtk/gtkcellrenderertext.c:384
+#: gtk/gtktexttag.c:352
 msgid "Font size"
 msgstr "Velikost pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:425 gtk/gtktexttag.c:406
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391 gtk/gtktexttag.c:372
 msgid "Font points"
 msgstr "Točke pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:407
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:392 gtk/gtktexttag.c:373
 msgid "Font size in points"
 msgstr "Velikost pisave v točkah"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:433 gtk/gtktexttag.c:396
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:399 gtk/gtktexttag.c:362
 msgid "Font scale"
 msgstr "Povečava pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:400
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Faktor povečave pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:441 gtk/gtktexttag.c:475
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:407 gtk/gtktexttag.c:441
 msgid "Rise"
 msgstr "Dvigni"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:442
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr ""
 "Odmik besedila nad osnovno črto (pod osnovno črto, je če odmik negativen)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:515
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:416 gtk/gtktexttag.c:481
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Prečrtano"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451 gtk/gtktexttag.c:516
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtktexttag.c:482
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Ali naj je besedilo prečrtano"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:457 gtk/gtktexttag.c:523
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:423 gtk/gtktexttag.c:489
 msgid "Underline"
 msgstr "Podčrtano"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:458 gtk/gtktexttag.c:524
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:424 gtk/gtktexttag.c:490
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Slog podčrtave za to besedilo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:465 gtk/gtktexttag.c:435
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:431 gtk/gtktexttag.c:401
 msgid "Language"
 msgstr "Jezik"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:466
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:432
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
-"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
-"probably don't need it"
+"when rendering the text. If you don’t understand this parameter, you "
+"probably don’t need it"
 msgstr ""
 "Jezik v katerem je to besedilo napisano, v obliki kode ISO. Pango lahko "
 "uporabi to kot namig ob izrisovanju besedila. Če ne razumete tega parametra, "
-"ga verjetno ne potrebujete"
+"ga verjetno ne potrebujete."
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:962 gtk/gtkprogressbar.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtklabel.c:913 gtk/gtkprogressbar.c:258
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Okrajšanje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:485
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2598,28 +1511,28 @@ msgstr ""
 "Prednostno mesto okrajšanja niza, kadar izrisovalnik celic nima dovolj "
 "prostora za prikaz celotnega niza"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:452
-#: gtk/gtklabel.c:982
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:469 gtk/gtkfilechooserbutton.c:479
+#: gtk/gtklabel.c:933
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Širina (število znakov)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:983
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:470 gtk/gtklabel.c:934
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Želena širina oznake (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1038
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:491 gtk/gtklabel.c:971
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Največja širina (število znakov)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:526
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:492
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "Največja širina celice (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:542 gtk/gtktexttag.c:568
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:508 gtk/gtktexttag.c:534
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Način preloma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:509
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2627,314 +1540,301 @@ msgstr ""
 "Kako prelomiti niz v več vrstic, kadar izrisovalnik celic nima dovolj "
 "prostora za prikaz celotnega niza"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtkcombobox.c:927
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:527 gtk/gtkcombobox.c:679
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Širina preloma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:528
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "Širina, pri kateri naj se besedilo prelomi"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:546 gtk/gtktreeviewcolumn.c:343
 msgid "Alignment"
 msgstr "Poravnava"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:547
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Kako naj bodo poravnane črte"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1099
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562 gtk/gtkentry.c:993
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Besedilo držala"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:563
 msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
 msgstr "Izpisano besedilo, ko je uredljiva celica prazna"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtkcellview.c:353 gtk/gtktexttag.c:721
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:572 gtk/gtktexttag.c:670
 msgid "Background set"
 msgstr "Nastavi ozadje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:607 gtk/gtkcellview.c:354 gtk/gtktexttag.c:722
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:573 gtk/gtktexttag.c:671
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na barvo ozadja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:729
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:576 gtk/gtktexttag.c:678
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Nastavi ospredje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:611 gtk/gtktexttag.c:730
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:577 gtk/gtktexttag.c:679
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na barvo ospredja"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:733
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktexttag.c:682
 msgid "Editability set"
 msgstr "Nastavi uredljivost"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:615 gtk/gtktexttag.c:734
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581 gtk/gtktexttag.c:683
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Ali ta značka vpliva na možnost spremembe besedila"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:737
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:584 gtk/gtktexttag.c:686
 msgid "Font family set"
 msgstr "Nastavi družino pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:619 gtk/gtktexttag.c:738
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:585 gtk/gtktexttag.c:687
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na družino pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622 gtk/gtktexttag.c:741
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:588 gtk/gtktexttag.c:690
 msgid "Font style set"
 msgstr "Nastavi slog pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:623 gtk/gtktexttag.c:742
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:589 gtk/gtktexttag.c:691
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na slog pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626 gtk/gtktexttag.c:745
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:592 gtk/gtktexttag.c:694
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Nastavi različico pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:627 gtk/gtktexttag.c:746
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:593 gtk/gtktexttag.c:695
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na različico pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:630 gtk/gtktexttag.c:749
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtktexttag.c:698
 msgid "Font weight set"
 msgstr "Nastavi težo pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:631 gtk/gtktexttag.c:750
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597 gtk/gtktexttag.c:699
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na težo pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:634 gtk/gtktexttag.c:753
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:600 gtk/gtktexttag.c:702
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "Nastavi raztegnjenost pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:635 gtk/gtktexttag.c:754
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601 gtk/gtktexttag.c:703
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na raztegnjenost pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:638 gtk/gtktexttag.c:757
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:604 gtk/gtktexttag.c:706
 msgid "Font size set"
 msgstr "Nastavi velikost pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:639 gtk/gtktexttag.c:758
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:605 gtk/gtktexttag.c:707
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na velikost pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:642 gtk/gtktexttag.c:761
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:608 gtk/gtktexttag.c:710
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Nastavi povečavo pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:643 gtk/gtktexttag.c:762
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:609 gtk/gtktexttag.c:711
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na faktor povečave velikosti pisave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:646 gtk/gtktexttag.c:781
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:612 gtk/gtktexttag.c:730
 msgid "Rise set"
 msgstr "Nastavi dvig"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:647 gtk/gtktexttag.c:782
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:613 gtk/gtktexttag.c:731
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na dvig"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:650 gtk/gtktexttag.c:797
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:616 gtk/gtktexttag.c:746
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Nastavi prečrtanost"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:651 gtk/gtktexttag.c:798
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:617 gtk/gtktexttag.c:747
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na prečrtanost"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:654 gtk/gtktexttag.c:805
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:620 gtk/gtktexttag.c:754
 msgid "Underline set"
 msgstr "Nastavi podčrtanost"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:655 gtk/gtktexttag.c:806
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621 gtk/gtktexttag.c:755
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na podčrtanost"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:658 gtk/gtktexttag.c:769
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:624 gtk/gtktexttag.c:718
 msgid "Language set"
 msgstr "Nastavi jezik"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:659 gtk/gtktexttag.c:770
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:625 gtk/gtktexttag.c:719
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na jezik, v katerem je izrisano besedilo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:662
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:628
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "Nastavi okrajšanje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:663
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:629
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na način okrajšave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:666
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:632
 msgid "Align set"
 msgstr "Nastavi poravnavo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:667
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:633
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na način poravnave"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:138
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
 msgid "Toggle state"
 msgstr "Preklopno stanje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:139
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:136
 msgid "The toggle state of the button"
 msgstr "Preklopno stanje gumba"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:146
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
 msgid "Inconsistent state"
 msgstr "Neskladno stanje"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:147
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:144
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Neskladno stanje gumba"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151 gtk/gtklistbox.c:3443
 msgid "Activatable"
 msgstr "Zagonljiv"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:155
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:152
 msgid "The toggle button can be activated"
 msgstr "Preklopni gumb je lahko dejaven"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:162
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159
 msgid "Radio state"
 msgstr "Stanje izbirnega gumba"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:163
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:160
 msgid "Draw the toggle button as a radio button"
 msgstr "Izriši preklopni gumb kot izbirni gumb"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170
-msgid "Indicator size"
-msgstr "Velikost kazalnika"
-
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:171 gtk/gtkcheckbutton.c:233
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:241
-msgid "Size of check or radio indicator"
-msgstr "Velikost potrditvenega ali izbirnega kazalnika"
-
-#: gtk/gtkcellview.c:248
-msgid "Background RGBA color"
-msgstr "Barva ozadja (RGBA)"
-
-#: gtk/gtkcellview.c:263
+#: gtk/gtkcellview.c:184
 msgid "CellView model"
 msgstr "Model CellView"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:264
+#: gtk/gtkcellview.c:185
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Model za celični pogled"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:282 gtk/gtkcombobox.c:1188 gtk/gtkentrycompletion.c:467
-#: gtk/gtkiconview.c:649 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
+#: gtk/gtkcellview.c:203 gtk/gtkentrycompletion.c:468 gtk/gtkiconview.c:635
+#: gtk/gtktreemenu.c:293 gtk/gtktreeviewcolumn.c:398
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Območje celice"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:283 gtk/gtkcombobox.c:1189 gtk/gtkentrycompletion.c:468
-#: gtk/gtkiconview.c:650 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:400
+#: gtk/gtkcellview.c:204 gtk/gtkentrycompletion.c:469 gtk/gtkiconview.c:636
+#: gtk/gtktreemenu.c:294 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "Predmet GtkCellArea, ki je uporabljen za razporeditev celic"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:306
+#: gtk/gtkcellview.c:227
 msgid "Cell Area Context"
 msgstr "Vsebina območja celice"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:307
+#: gtk/gtkcellview.c:228
 msgid "The GtkCellAreaContext used to compute the geometry of the cell view"
 msgstr ""
 "Predmet GtkCellAreaContext, ki je uporabljen za izračun geometrije pogleda "
 "celice"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:324
+#: gtk/gtkcellview.c:245
 msgid "Draw Sensitive"
 msgstr "Občutljivost risanja"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:325
+#: gtk/gtkcellview.c:246
 msgid "Whether to force cells to be drawn in a sensitive state"
 msgstr "Ali naj bodo celice narisane v občutljivem načinu"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:343
+#: gtk/gtkcellview.c:264
 msgid "Fit Model"
 msgstr "Prilagodi modelu"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:344
+#: gtk/gtkcellview.c:265
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr "Ali naj bo zahtevno dovolj prostora za vsako vrstico modela"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:232 gtk/gtkcheckmenuitem.c:240
-msgid "Indicator Size"
-msgstr "Velikost kazalnika"
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:313
+msgid "Draw Indicator"
+msgstr "Izriši kazalnik"
+
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:314
+#, fuzzy
+#| msgid "If the toggle part of the button is displayed"
+msgid "If the indicator part of the button is displayed"
+msgstr "Ali je preklopni del gumba prikazan"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:249 gtk/gtkexpander.c:402
-msgid "Indicator Spacing"
-msgstr "Prostor okoli kazalnika"
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:320 gtk/gtkcheckmenuitem.c:190
+msgid "Inconsistent"
+msgstr "Nestalno"
 
-#: gtk/gtkcheckbutton.c:250
-msgid "Spacing around check or radio indicator"
-msgstr "Prostor okoli potrditvenega ali izbirnega kazalnika"
+#: gtk/gtkcheckbutton.c:321
+msgid "If the check button is in an “in between” state"
+msgstr "Ali je preklopni gumb v »vmesnem« stanju"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:210
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:183
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Ali naj je predmet menija označen"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:217 gtk/gtktogglebutton.c:192
-msgid "Inconsistent"
-msgstr "Nestalno"
-
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:218
-msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:191
+msgid "Whether to display an “inconsistent” state"
 msgstr "Ali naj se prikaže »nestalno« stanje"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:225
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:198
 msgid "Draw as radio menu item"
 msgstr "Izriši kot predmet izbirnega menija"
 
-#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:226
+#: gtk/gtkcheckmenuitem.c:199
 msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
 msgstr "Ali naj je predmet menija videti kot predmet izbirnega menija"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:168 gtk/gtkcolorchooser.c:87
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:211 gtk/gtkcolorchooser.c:87
 msgid "Use alpha"
 msgstr "Uporabi alfa barve"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:169
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:212
 msgid "Whether to give the color an alpha value"
 msgstr "Ali naj ima barva vrednost alfa"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:184
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:226 gtk/gtkfilechooserbutton.c:465
+#: gtk/gtkfontbutton.c:507 gtk/gtkheaderbar.c:1875 gtk/gtkprintjob.c:132
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:305 gtk/gtkshortcutssection.c:368
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:610 gtk/gtkstack.c:390
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
+msgid "Title"
+msgstr "Naziv"
+
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:227
 msgid "The title of the color selection dialog"
 msgstr "Naziv pogovornega okna izbire barv"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:202
-msgid "The selected color"
-msgstr "Izbrana barva"
-
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:218
-msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
-msgstr ""
-"Izbrana vrednost prosojnosti (0 popolnoma prosojno, 65535 popolnoma "
-"neprosojno)"
-
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:232
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:241
 msgid "Current RGBA Color"
 msgstr "Trenutna barva RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:233
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:242
 msgid "The selected RGBA color"
 msgstr "Izbrana barva RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:274
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:283
 msgid "Show Editor"
 msgstr "Pokaži urejevalnik"
 
-#: gtk/gtkcolorbutton.c:275
+#: gtk/gtkcolorbutton.c:284
 msgid "Whether to show the color editor right away"
 msgstr "Ali naj se urejevalnik barv pokaže takoj"
 
@@ -2950,206 +1850,143 @@ msgstr "Trenutna barva (kot GdkRGBA)"
 msgid "Whether alpha should be shown"
 msgstr "Ali naj bo alfa prikazana"
 
-#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:213 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:704
+#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:206 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:697
 msgid "Show editor"
 msgstr "Pokaži urejevalnik"
 
-#: gtk/gtkcolorscale.c:258
+#: gtk/gtkcolorscale.c:255
 msgid "Scale type"
 msgstr "Vrsta prilagajanja velikosti"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:575
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "Barva RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:575
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Barva kot RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:907 gtk/gtklistbox.c:3814
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:578 gtk/gtklabel.c:858 gtk/gtklistbox.c:3457
 msgid "Selectable"
 msgstr "Izberljivo"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:722
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:578
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Ali naj je besedilo izberljivo"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:581
 msgid "Has Menu"
 msgstr "Vključuje meni"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:725
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:581
 msgid "Whether the swatch should offer customization"
 msgstr "Ali naj gradnik pokaže možnosti nastavitev"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:910
+#: gtk/gtkcombobox.c:662
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Način spustnega polja"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:911
+#: gtk/gtkcombobox.c:663
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Način spustnega polja"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:928
+#: gtk/gtkcombobox.c:680
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Prelomi širino za razporeditev predmetov v mreži"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:950 gtk/gtktreemenu.c:361
+#: gtk/gtkcombobox.c:702 gtk/gtktreemenu.c:332
 msgid "Row span column"
 msgstr "Stolpec razpona vrstic"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:951 gtk/gtktreemenu.c:362
+#: gtk/gtkcombobox.c:703 gtk/gtktreemenu.c:333
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "Stolpec TreeModel, ki vsebuje vrednosti razpona vrstic"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:972 gtk/gtktreemenu.c:382
+#: gtk/gtkcombobox.c:724 gtk/gtktreemenu.c:353
 msgid "Column span column"
 msgstr "Stolpec razpona stolpcev"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:973 gtk/gtktreemenu.c:383
+#: gtk/gtkcombobox.c:725 gtk/gtktreemenu.c:354
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "Stolpec TreeModel, ki vsebuje vrednosti razpona stolpcev"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:994
+#: gtk/gtkcombobox.c:746
 msgid "Active item"
 msgstr "Dejavni predmet"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:995
+#: gtk/gtkcombobox.c:747
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Predmet, ki je trenutno dejaven"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1017
-msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
-msgstr "Ali naj imajo spustni meniji odpenjalnike"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkcombobox.c:764 gtk/gtkentry.c:802
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Ima okvir"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1033
+#: gtk/gtkcombobox.c:765
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Ali spustno polje obdaja okvir okoli podrejenega opravila"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1050 gtk/gtkmenu.c:695
-msgid "Tearoff Title"
-msgstr "Naziv odpenjalnika"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1051
-msgid ""
-"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
-"off"
-msgstr "Naziv, ki ga prikaže upravljalnik oken, ko je meni odpet"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1068
+#: gtk/gtkcombobox.c:781
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Prikazano pojavno okno"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1069
-msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
+#: gtk/gtkcombobox.c:782
+msgid "Whether the combo’s dropdown is shown"
 msgstr "Ali naj bo prikazano spustno polje"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1085
+#: gtk/gtkcombobox.c:798
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Občutljivost gumba"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1086
+#: gtk/gtkcombobox.c:799
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Ali je gumb pojavnega menija občutljiv, ko je vsebina menija prazna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1102
+#: gtk/gtkcombobox.c:815
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Ali naj ima spustno polje predhodno nastavljene vnose"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1117
+#: gtk/gtkcombobox.c:830
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Stolpec vnosa besedila"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1118
+#: gtk/gtkcombobox.c:831
 msgid ""
-"The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
+"The column in the combo box’s model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
 msgstr ""
 "Stolpec v spustnem polju, ki je povezan z nizi vnosov, v kolikor je bila "
 "vrednost vnosa spustnega polja ustvarjena z #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1135
+#: gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid "ID Column"
 msgstr "ID stolpca"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1136
+#: gtk/gtkcombobox.c:849
 msgid ""
-"The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
+"The column in the combo box’s model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
 msgstr "Stolpec v spustnem polju, ki določa vrednosti ID nizov modela"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1151
+#: gtk/gtkcombobox.c:864
 msgid "Active id"
 msgstr "ID dejavnosti"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1152
+#: gtk/gtkcombobox.c:865
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "Vrednost ID stolpca za dejavno vrstico"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1168
+#: gtk/gtkcombobox.c:881
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Pojavno okno nespremenljive širine"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1169
+#: gtk/gtkcombobox.c:882
 msgid ""
-"Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
+"Whether the popup’s width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
 msgstr ""
 "Ali naj bo pojavno okno nespremenljive širine, ki je skladna za dodeljeno "
-"širino polja."
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1195
-msgid "Appears as list"
-msgstr "Se pojavi kot seznam"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1196
-msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
-msgstr "Ali naj bo spustno polje videti kot seznam in ne kot meni."
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1215
-msgid "Arrow Size"
-msgstr "Velikost puščice"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1216
-msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
-msgstr "Najmanjša velikost puščice spustnega polja"
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1234
-msgid "The amount of space used by the arrow"
-msgstr "Prostor, ki ga porabi puščica."
-
-#: gtk/gtkcombobox.c:1253
-msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
-msgstr "Vrsta sence, ki se izriše okoli spustnega polja"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:531
-msgid "Resize mode"
-msgstr "Način spreminjanja velikosti"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:532
-msgid "Specify how resize events are handled"
-msgstr "Določilo obravnave sprememb velikosti"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:539
-msgid "Border width"
-msgstr "Širina obrobe"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:540
-msgid "The width of the empty border outside the containers children"
-msgstr "Širina prazne obrobe zunaj podrejenih predmetov vsebnika"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:547
-msgid "Child"
-msgstr "Podrejeni predmet"
-
-#: gtk/gtkcontainer.c:548
-msgid "Can be used to add a new child to the container"
-msgstr ""
-"Je lahko uporabljen za dodajanje novega podrejenega predmeta vsebovalniku"
+"širino izbirnega polja."
 
 #: gtk/gtkcssnode.c:624
 msgid "Style Classes"
@@ -3159,7 +1996,7 @@ msgstr "Razredi slogov"
 msgid "List of classes"
 msgstr "Seznam razredov"
 
-#: gtk/gtkcssnode.c:629 gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
+#: gtk/gtkcssnode.c:629 gtk/gtkcssstyleproperty.c:203
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
@@ -3167,7 +2004,12 @@ msgstr "ID"
 msgid "Unique ID"
 msgstr "Edinstven ID"
 
-#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:910
+#: gtk/gtkcssnode.c:634 gtk/gtkprinter.c:121 gtk/gtkstack.c:383
+#: gtk/gtktextmark.c:136
+msgid "Name"
+msgstr "Ime"
+
+#: gtk/gtkcssnode.c:639 gtk/gtkswitch.c:546
 msgid "State"
 msgstr "Stanje"
 
@@ -3175,6 +2017,11 @@ msgstr "Stanje"
 msgid "State flags"
 msgstr "Zastavice stanja"
 
+#: gtk/gtkcssnode.c:645 gtk/gtknativedialog.c:242 gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
+#: gtk/gtkwidget.c:1111
+msgid "Visible"
+msgstr "Vidno"
+
 #: gtk/gtkcssnode.c:645
 msgid "If other nodes can see this node"
 msgstr "Ali druga vozlišča zaznajo to vozlišče"
@@ -3187,87 +2034,71 @@ msgstr "Vrsta gradnika"
 msgid "GType of the widget"
 msgstr "Vrsta GType gradnika"
 
-#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:170
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:159
 msgid "Subproperties"
 msgstr "Podrejene lastnosti"
 
-#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:171
+#: gtk/gtkcssshorthandproperty.c:160
 msgid "The list of subproperties"
 msgstr "Seznam podrejenih lastnosti"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:188
 msgid "Animated"
 msgstr "Animirano"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:209
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:189
 msgid "Set if the value can be animated"
 msgstr "Nastavi, če naj bo vrednost animirana"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:195
 msgid "Affects"
 msgstr "Ima vpliv"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:216
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:196
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Nastavi, če vrednost vpliva na velikost predmetov"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:204
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "Številski ID hitrega dostopa"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:210
 msgid "Inherit"
 msgstr "Prevzemi"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:231
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:211
 msgid "Set if the value is inherited by default"
 msgstr "Nastavi, če je vrednost privzeto prevzeta"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:217
 msgid "Initial value"
 msgstr "Začetna vrednost"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:218
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Navedena začetna vrednost za to lastnost"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:588 gtk/gtkinfobar.c:434
-msgid "Content area border"
-msgstr "Obroba področja vsebine"
-
-#: gtk/gtkdialog.c:589
-msgid "Width of border around the main dialog area"
-msgstr "Širina obrobe okoli glavnega področja pogovornega okna"
-
-#: gtk/gtkdialog.c:606 gtk/gtkinfobar.c:452
-msgid "Content area spacing"
-msgstr "Razmik področja vsebine"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:277
+msgid "Content Width"
+msgstr "Širina vsebine"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:607
-msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
-msgstr "Razmik med predmeti glavnega območja pogovornega okna"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:278
+msgid "Desired width for displayed content"
+msgstr "Želena širina prikazane vsebine"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:614 gtk/gtkinfobar.c:469
-msgid "Button spacing"
-msgstr "Prostor okoli gumbov"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:291
+msgid "Content Height"
+msgstr "Višina vsebine"
 
-#: gtk/gtkdialog.c:615 gtk/gtkinfobar.c:470
-msgid "Spacing between buttons"
-msgstr "Prostor med gumbi"
-
-#: gtk/gtkdialog.c:631 gtk/gtkinfobar.c:486
-msgid "Action area border"
-msgstr "Rob okoli področja dejavnosti"
-
-#: gtk/gtkdialog.c:632
-msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
-msgstr "Širina obrobe okoli področja gumbov na dnu pogovornega okna"
+#: gtk/gtkdrawingarea.c:292
+msgid "Desired height for displayed content"
+msgstr "Želena višina prikazane vsebine"
 
 #: gtk/gtkentrybuffer.c:351
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Vsebina medpomnilnika"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:914
 msgid "Text length"
 msgstr "Dolžina besedila"
 
@@ -3275,79 +2106,78 @@ msgstr "Dolžina besedila"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Dolžina trenutnega besedila v medpomnilniku"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:787
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Največja dolžina"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:788
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Največje število znakov v tem vnosu. Uporabite nič, če ni omejitve."
 
-#: gtk/gtkentry.c:828
+#: gtk/gtkentry.c:757
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Medpomnilnik besedila"
 
-#: gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:758
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Predmet medpomnilnika besedila, v katerem je shranjeno besedilo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835 gtk/gtklabel.c:929
+#: gtk/gtkentry.c:764 gtk/gtklabel.c:880
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Položaj kazalke"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836 gtk/gtklabel.c:930
+#: gtk/gtkentry.c:765 gtk/gtklabel.c:881
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Trenutni položaj kazalke vstavljanja (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:937
+#: gtk/gtkentry.c:772 gtk/gtklabel.c:888
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Drugi konec izbire"
 
-#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtklabel.c:938
+#: gtk/gtkentry.c:773 gtk/gtklabel.c:889
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Lega drugega konca izbire kazalke (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
+#: gtk/gtkentry.c:781
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Ali naj je mogoče spremeniti vsebino vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:795
 msgid "Visibility"
 msgstr "Vidnost"
 
-#: gtk/gtkentry.c:867
+#: gtk/gtkentry.c:796
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text "
+#| "(password mode)"
 msgid ""
-"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
+"FALSE displays the “invisible char” instead of the actual text (password "
 "mode)"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se namesto »nevidnih znakov« (geselski način), "
 "prikaže dejansko vneseno besedilo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:874
+#: gtk/gtkentry.c:803
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča prikaz zunanje obrobe vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:890
-msgid ""
-"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
-msgstr ""
-"Rob med besedilom in okvirjem. Preglasi lastnost sloga notranjega roba."
-
-#: gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:1571
+#: gtk/gtkentry.c:809
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Nevidni znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:897 gtk/gtkentry.c:1572
-msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
+#: gtk/gtkentry.c:810
+msgid "The character to use when masking entry contents (in “password mode”)"
 msgstr ""
-"Znak, ki naj se uporabi za maskiranje vsebine vnosa (za \"geselski način\")"
+"Znak, ki naj se uporabi za maskiranje vsebine vnosa (pri »geselskem načinu "
+"vnosa«)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:903
+#: gtk/gtkentry.c:816
 msgid "Activates default"
 msgstr "Omogoči privzeto"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:817
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3355,90 +2185,97 @@ msgstr ""
 "Ali naj se zažene omogoči gradnik (na primer privzet gumb pogovornega okna), "
 "ko je pritisnjena vnosna tipka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:910
+#: gtk/gtkentry.c:823 gtk/gtkspinbutton.c:405
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Širina (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:911
+#: gtk/gtkentry.c:824 gtk/gtkspinbutton.c:406
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Število znakov vnosnega prostora, za katere naj se pusti prostor"
 
-#: gtk/gtkentry.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtkspinbutton.c:414
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Največja širina (v številu znakov)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtkspinbutton.c:415
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Želena največja širina vnosa (v znakih)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:848
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Drsni odmik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:849
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Število točk vnosa, ki drsijo mimo zaslona na levo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:944
+#: gtk/gtkentry.c:857 gtk/gtkspinbutton.c:424
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Vsebina vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:973
+#: gtk/gtkentry.c:871 gtk/gtklabel.c:801
+msgid "X align"
+msgstr "Poravnava X"
+
+#: gtk/gtkentry.c:872 gtk/gtklabel.c:802
+msgid ""
+"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
+"layouts."
+msgstr ""
+"Vodoravna poravnava, od 0 (levo) do 1 (desno). Obratno za postavitev 'od "
+"desne proti levi'."
+
+#: gtk/gtkentry.c:886
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Prireži večvrstični vnos"
 
-#: gtk/gtkentry.c:974
+#: gtk/gtkentry.c:887
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Ali naj se večvrstični vnos prireže v eno vrstico."
 
-#: gtk/gtkentry.c:992
-msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
-msgstr ""
-"Kakšna vrsta sence naj se izriše, kadar je določena možnost \"Ima okvir\""
-
-#: gtk/gtkentry.c:1006 gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtkentry.c:900 gtk/gtktextview.c:956
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Način prepisovanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:901
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Ali naj vneseno besedilo prepiše obstoječe"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Dolžina trenutno vnesenega besedila "
 
-#: gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkentry.c:929
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Nastavi nevidni znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1036
+#: gtk/gtkentry.c:930
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Ali je nevidni znak nastavljen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1053
+#: gtk/gtkentry.c:947
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Opozorilo velikih črk"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1054
+#: gtk/gtkentry.c:948
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Ali naj se med vnašanjem gesla prikaže opozorilo o pritisnjeni tipki Caps "
 "Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1067
+#: gtk/gtkentry.c:961
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Del napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1068
-msgid "The current fraction of the task that's been completed"
+#: gtk/gtkentry.c:962
+msgid "The current fraction of the task that’s been completed"
 msgstr "Trenutni delež celotnega opravila, ki je bil opravljen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1083
+#: gtk/gtkentry.c:977
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Korak prikaza napredka"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:978
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3446,299 +2283,252 @@ msgstr ""
 "Velikost premika celotne širine prikaza napredka za vsak klic "
 "gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1100
-msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
+#: gtk/gtkentry.c:994
+msgid "Show text in the entry when it’s empty and unfocused"
 msgstr "Pokaži besedilo v vnosu, ko je neizpolnjeno in ni dejavno"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1113
+#: gtk/gtkentry.c:1007
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Osnovni medpomnilnik sličic"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1114
+#: gtk/gtkentry.c:1008
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Osnovni medpomnilnik sličic vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1127
+#: gtk/gtkentry.c:1021
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Drugotni medpomnilnik sličic"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: gtk/gtkentry.c:1022
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Drugotni medpomnilnik sličic vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
-msgid "Primary stock ID"
-msgstr "Osnovni ID sklada"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1144
-msgid "Stock ID for primary icon"
-msgstr "ID sklada za osnovno ikono"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1159
-msgid "Secondary stock ID"
-msgstr "Drugotni ID sklada"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1160
-msgid "Stock ID for secondary icon"
-msgstr "ID sklada za drugotno ikono"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1173
+#: gtk/gtkentry.c:1035
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Ime osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1174
+#: gtk/gtkentry.c:1036
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Ime osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1187
+#: gtk/gtkentry.c:1049
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Ime drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1188
+#: gtk/gtkentry.c:1050
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Ime drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1201
+#: gtk/gtkentry.c:1063
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Osnovni GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1202
+#: gtk/gtkentry.c:1064
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1215
+#: gtk/gtkentry.c:1077
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Drugotni GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1216
+#: gtk/gtkentry.c:1078
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1229
+#: gtk/gtkentry.c:1091
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Osnovna vrsta shranjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1230
+#: gtk/gtkentry.c:1092
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Način predstavitve za osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1244
+#: gtk/gtkentry.c:1106
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Drugotna vrsta shranjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1245
+#: gtk/gtkentry.c:1107
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Način predstavitve za drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1265
+#: gtk/gtkentry.c:1127
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Osnovno ikono je mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1266
+#: gtk/gtkentry.c:1128
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Ali je osnovno ikono mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: gtk/gtkentry.c:1147
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Drugotno ikono je mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Ali je drugotno ikono mogoče zagnati"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1306
+#: gtk/gtkentry.c:1168
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Občutljivost osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1307
+#: gtk/gtkentry.c:1169
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Ali je osnovna ikona občutljiva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1327
+#: gtk/gtkentry.c:1189
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Občutljivost drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1328
+#: gtk/gtkentry.c:1190
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Ali je drugotna ikona občutljiva"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1343
+#: gtk/gtkentry.c:1205
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Besedilo orodnega namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1344 gtk/gtkentry.c:1377
+#: gtk/gtkentry.c:1206 gtk/gtkentry.c:1239
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Vsebina orodnega namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1359
+#: gtk/gtkentry.c:1221
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Besedilo orodnega namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1360 gtk/gtkentry.c:1394
+#: gtk/gtkentry.c:1222 gtk/gtkentry.c:1256
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Vsebina orodnega namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1376
+#: gtk/gtkentry.c:1238
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Oznaka namiga osnovne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1393
+#: gtk/gtkentry.c:1255
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Oznaka namiga drugotne ikone"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1412 gtk/gtktextview.c:988
+#: gtk/gtkentry.c:1274 gtk/gtktextview.c:984
 msgid "IM module"
 msgstr "Enota načina vnosa"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1413 gtk/gtktextview.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:1275 gtk/gtktextview.c:985
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Katera enota načina vnosa naj bo privzeto uporabljena"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1426
+#: gtk/gtkentry.c:1288
 msgid "Completion"
 msgstr "Dopolnjevanje"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1427
+#: gtk/gtkentry.c:1289
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "DOdaten predmet dopolnjevanja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1447 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
+#: gtk/gtkentry.c:1309 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1002
 msgid "Purpose"
 msgstr "Namen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1448 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1310 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1003
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Namen besedilnega polja"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1463 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
+#: gtk/gtkentry.c:1325 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1020
 msgid "hints"
 msgstr "namigi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1464 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1326 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1021
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Namigi za vedenje besedilnih polj"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1484 gtk/gtklabel.c:812
+#: gtk/gtkentry.c:1346 gtk/gtklabel.c:763
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Seznam atributov sloga, ki naj se uveljavijo na besedilu te oznake"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1498 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
+#: gtk/gtkentry.c:1360 gtk/gtkplacessidebar.c:4412 gtk/gtktextview.c:1037
 msgid "Populate all"
 msgstr "Napolni vse"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1499 gtk/gtktextview.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1361 gtk/gtktextview.c:1038
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Ali naj se objavi predmet ::populate-popup za pojavna okna na dotik"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1512 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:1374 gtk/gtktexttag.c:544 gtk/gtktextview.c:932
 msgid "Tabs"
 msgstr "Zavihki"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1513
+#: gtk/gtkentry.c:1375
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Seznam mest tabulatorja za besedilo vnosa izrisovalnika"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1532
-msgid "Icon Prelight"
-msgstr "Posvetlitev ikone"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1533
-msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
-msgstr "Ali naj dejavne ikone posvetlijo, če miško premaknemo preko njih"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1550
-msgid "Progress Border"
-msgstr "Obroba vrstice napredka"
-
-#: gtk/gtkentry.c:1551
-msgid "Border around the progress bar"
-msgstr "Obroba okoli vrstice napredka"
-
-#: gtk/gtkentry.c:2065
-msgid "Border between text and frame."
-msgstr "Obroba med besedilom in okvirjem."
-
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:348
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Način dopolnjevanja"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:350
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "Način za iskanje zadetkov"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Najmanjša dolžina iskalnega niza"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:357
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Najmanjša dolžina iskalnega niza za iskanje zadetkov"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:370 gtk/gtkiconview.c:445
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:371 gtk/gtkiconview.c:431
 msgid "Text column"
 msgstr "Stolpec besedila"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:371
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:372
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "Stolpec modela, ki vsebuje nize."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:387
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Znotraj-vrstično dopolnjevanje"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:389
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Ali naj se običajna predpona vstavi samodejno"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:402
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Dopolnjevanje preko pojavnega okna"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:404
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Ali naj bodo nizi za dopolnjevanje prikazani v pojavnem oknu"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:417
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
 msgid "Popup set width"
 msgstr "Širina pojavnega okna"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:419
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da ima pojavno okno enako velikost kot vnos"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:434
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Enojno ujemanje pojavnega okna"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:436
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da je pojavno okno prikazano za vsako ujemanje."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:449
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Znotraj-vrstična izbira"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:451
 msgid "Your description here"
 msgstr "Vnos opisa"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:114
-msgid "Visible Window"
-msgstr "Vidno okno"
-
-#: gtk/gtkeventbox.c:115
-msgid ""
-"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
-"trap events."
-msgstr ""
-"Ali je okno dogodka vidno v nasprotju z nevidnim, ki le zajema dogodke."
-
-#: gtk/gtkeventbox.c:121
+#: gtk/gtkeventbox.c:95
 msgid "Above child"
 msgstr "Nad podrejenim gradnikom"
 
-#: gtk/gtkeventbox.c:122
+#: gtk/gtkeventbox.c:96
 msgid ""
 "Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
 "child widget as opposed to below it."
@@ -3758,83 +2548,67 @@ msgstr "Faza razširjanje"
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Faza razširjanja, pri kateri se zažene nadzornik"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:296
+#: gtk/gtkexpander.c:283
 msgid "Expanded"
 msgstr "Razširjeno"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:297
+#: gtk/gtkexpander.c:284
 msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
 msgstr "Ali je razširilnik odprt za prikaz podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:305
-msgid "Text of the expander's label"
+#: gtk/gtkexpander.c:292
+msgid "Text of the expander’s label"
 msgstr "Besedilo oznake razširilnika"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:818
+#: gtk/gtkexpander.c:307 gtk/gtklabel.c:769
 msgid "Use markup"
 msgstr "Uporabi označevanje"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:819
+#: gtk/gtkexpander.c:308 gtk/gtklabel.c:770
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Besedilo oznake vključuje oznake XML. Poglejte pango_parse_markup()"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:338
-msgid "Space to put between the label and the child"
-msgstr "Prostor, vstavljen med oznako in podrejenim predmetom"
-
-#: gtk/gtkexpander.c:347 gtk/gtkframe.c:261 gtk/gtktoolbutton.c:257
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1648
+#: gtk/gtkexpander.c:315 gtk/gtkframe.c:201 gtk/gtktoolbutton.c:229
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1563
 msgid "Label widget"
 msgstr "Gradnik oznake"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:348
+#: gtk/gtkexpander.c:316
 msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
 msgstr "Gradnik za prikaz namesto običajnp prikazane oznake razširilnika"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:355
+#: gtk/gtkexpander.c:323
 msgid "Label fill"
 msgstr "Polnilo oznake"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:356
+#: gtk/gtkexpander.c:324
 msgid "Whether the label widget should fill all available horizontal space"
 msgstr "Ali naj gradnik oznake zapolni celoten razpoložljiv vodoravni prostor"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:371
+#: gtk/gtkexpander.c:339
 msgid "Resize toplevel"
 msgstr "Spremeni velikost vrhnje ravni"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:372
+#: gtk/gtkexpander.c:340
 msgid ""
 "Whether the expander will resize the toplevel window upon expanding and "
 "collapsing"
 msgstr ""
 "Ali naj razširilnik razširi vrhnji del okna pri zlaganju in razširjanju"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:385 gtk/gtktoolitemgroup.c:1676 gtk/gtktreeview.c:1236
-msgid "Expander Size"
-msgstr "Velikost razširilnika"
-
-#: gtk/gtkexpander.c:386 gtk/gtktoolitemgroup.c:1677 gtk/gtktreeview.c:1237
-msgid "Size of the expander arrow"
-msgstr "Velikost puščice razširilnika"
-
-#: gtk/gtkexpander.c:403
-msgid "Spacing around expander arrow"
-msgstr "Razmik okoli puščice razširilnika"
-
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:423
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:450
 msgid "Dialog"
 msgstr "Pogovorno okno"
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:424
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:451
 msgid "The file chooser dialog to use."
 msgstr "Pogovorno okno izbire datotek, ki naj bo uporabljeno."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:439
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:466
 msgid "The title of the file chooser dialog."
 msgstr "Naziv pogovornega okna za izbor datoteke."
 
-#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:453
+#: gtk/gtkfilechooserbutton.c:480
 msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "Želena širina gradnika gumba (v znakih)."
 
@@ -3846,7 +2620,7 @@ msgstr "Dejanje"
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "Vrsta opravila, ki jo izvaja izbirnik datotek"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:382 gtk/gtkrecentchooser.c:266
+#: gtk/gtkfilechooser.c:382 gtk/gtkrecentchooser.c:253
 msgid "Filter"
 msgstr "Filter"
 
@@ -3854,8 +2628,8 @@ msgstr "Filter"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Trenutni filter izbora datotek za prikaz"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
-#: gtk/gtkplacesview.c:2210
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4385
+#: gtk/gtkplacesview.c:2200
 msgid "Local Only"
 msgstr "Samo krajevno"
 
@@ -3897,7 +2671,7 @@ msgstr "Dodatni gradnik"
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr "S strani aplikacije ponujeni gradnik za dodatne možnosti."
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:418 gtk/gtkrecentchooser.c:206
+#: gtk/gtkfilechooser.c:418 gtk/gtkrecentchooser.c:193
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "Izberi več"
 
@@ -3937,71 +2711,71 @@ msgstr ""
 "Ali naj izbirnik datotek, ki ni v načinu odpiranja ponudi tudi možnost "
 "ustvarjanja novih map."
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:816
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:809
 msgid "Accept label"
 msgstr "Oznaka gumba potrditve"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:817
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:810
 msgid "The label on the accept button"
 msgstr "Oznaka gumba za potrditev dejanja"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:829
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:822
 msgid "Cancel label"
 msgstr "Oznaka gumba preklica"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:830
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:823
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "Oznaka gumba za preklic dejanja"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8448
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8443 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8444
 msgid "Search mode"
 msgstr "Iskalni način"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8450 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8451
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1882 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:626
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Podpis"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:518 gtk/gtktreeviewcolumn.c:259
 msgid "X position"
 msgstr "Položaj na osi X"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:648
+#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:519
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Položaj podrejenega gradnika na osi X "
 
-#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:657
+#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:528
 msgid "Y position"
 msgstr "Položaj na osi Y"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:658
+#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:529
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Položaj podrejenega gradnika na osi Y"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:468
+#: gtk/gtkflowbox.c:3470 gtk/gtkiconview.c:394 gtk/gtklistbox.c:407
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Način izbire"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:469
+#: gtk/gtkflowbox.c:3471 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:408
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Način izbiranja"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:476
-#: gtk/gtktreeview.c:1222
+#: gtk/gtkflowbox.c:3484 gtk/gtkiconview.c:651 gtk/gtklistbox.c:415
+#: gtk/gtktreeview.c:1195
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Omogoči ob enojnem kliku"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:477
-#: gtk/gtktreeview.c:1223
+#: gtk/gtkflowbox.c:3485 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:416
+#: gtk/gtktreeview.c:1196
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Omogoči vrstico ob enojnem kliku"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3854
+#: gtk/gtkflowbox.c:3514
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Najmanj podrejenih predmetov na vrstico"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3855
+#: gtk/gtkflowbox.c:3515
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
@@ -4009,11 +2783,11 @@ msgstr ""
 "Najmanjše število podrejenih elementov, ki zaporedno zahtevajo prostor v "
 "dani usmeritvi."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3868
+#: gtk/gtkflowbox.c:3528
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Največ podrejenih predmetov na vrstico"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3869
+#: gtk/gtkflowbox.c:3529
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
@@ -4021,59 +2795,63 @@ msgstr ""
 "Največje število podrejenih elementov, ki zaporedno zahtevajo prostor v dani "
 "usmeritvi."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3881
+#: gtk/gtkflowbox.c:3541
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Navpičen razmik"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3882
+#: gtk/gtkflowbox.c:3542
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "Količina navpičnega prostora med podrejenimi predmeti"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3893
+#: gtk/gtkflowbox.c:3553
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Vodoraven razmik"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3894
+#: gtk/gtkflowbox.c:3554
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Količina vodoravnega prostora med podrejenimi predmeti"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:477
+#: gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Naziv pogovornega okna za izbor pisave"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:492
+#: gtk/gtkfontbutton.c:522
+msgid "Font name"
+msgstr "Ime pisave"
+
+#: gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Ime izbrane pisave"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:507
+#: gtk/gtkfontbutton.c:538
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Uporabi pisavo v oznaki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:508
+#: gtk/gtkfontbutton.c:539
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Ali naj je oznaka izrisana z izbrano pisavo"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:523
+#: gtk/gtkfontbutton.c:554
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Uporabi velikost v oznaki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:524
+#: gtk/gtkfontbutton.c:555
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Ali naj je oznaka izrisana z izbrano velikostjo pisave"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:540
+#: gtk/gtkfontbutton.c:571
 msgid "Show style"
 msgstr "Pokaži slog"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:541
+#: gtk/gtkfontbutton.c:572
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Ali naj bo izbrani slog pisave prikazan v oznaki"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:556
+#: gtk/gtkfontbutton.c:587
 msgid "Show size"
 msgstr "Pokaži velikost"
 
-#: gtk/gtkfontbutton.c:557
+#: gtk/gtkfontbutton.c:588
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Ali naj je velikost izbrane pisave prikazana v oznaki"
 
@@ -4081,6 +2859,14 @@ msgstr "Ali naj je velikost izbrane pisave prikazana v oznaki"
 msgid "Font description"
 msgstr "Opis pisave"
 
+#: gtk/gtkfontchooser.c:90
+msgid "Preview text"
+msgstr "Besedilo za predogled"
+
+#: gtk/gtkfontchooser.c:91
+msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
+msgstr "Besedilo, ki se naj prikaže za predstavitev izbrane pisave"
+
 #: gtk/gtkfontchooser.c:103
 msgid "Show preview text entry"
 msgstr "Pokaži besedilo za predogled"
@@ -4089,50 +2875,46 @@ msgstr "Pokaži besedilo za predogled"
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Ali je besedilo za predogled prikazano ali ne"
 
-#: gtk/gtkframe.c:231
-msgid "Text of the frame's label"
+#: gtk/gtkframe.c:171
+msgid "Text of the frame’s label"
 msgstr "Besedilo oznake okvirja"
 
-#: gtk/gtkframe.c:237
+#: gtk/gtkframe.c:177
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Poravnava oznake po osi X"
 
-#: gtk/gtkframe.c:238
+#: gtk/gtkframe.c:178
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "Vodoravna poravnava oznake"
 
-#: gtk/gtkframe.c:245
+#: gtk/gtkframe.c:185
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Poravnava oznake po osi Y"
 
-#: gtk/gtkframe.c:246
+#: gtk/gtkframe.c:186
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Navpična poravnava oznake"
 
-#: gtk/gtkframe.c:253
+#: gtk/gtkframe.c:193
 msgid "Frame shadow"
 msgstr "Senca okvirja"
 
-#: gtk/gtkframe.c:254
-msgid "Appearance of the frame border"
-msgstr "Videz roba okvirja"
+#: gtk/gtkframe.c:194
+msgid "Appearance of the frame"
+msgstr "Videz okvirja"
 
-#: gtk/gtkframe.c:262
+#: gtk/gtkframe.c:202
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Gradnik, ki naj se prikaže na mestu običajne oznake okvirja."
 
-#: gtk/gtkgesture.c:869
+#: gtk/gtkgesture.c:798
 msgid "Number of points"
 msgstr "Število točk"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:870
+#: gtk/gtkgesture.c:799
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "Število točk, ki sprožijo potezo"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:886 gtk/gtkgesture.c:887
-msgid "GdkWindow to receive events about"
-msgstr "Predmet GtkWindow, ki prejme dogodke"
-
 #: gtk/gtkgesturelongpress.c:284
 msgid "Delay factor"
 msgstr "Faktor zamika"
@@ -4141,6 +2923,10 @@ msgstr "Faktor zamika"
 msgid "Factor by which to modify the default timeout"
 msgstr "Faktor, ki določa spreminjanje privzete nastavitve časovnega zamika"
 
+#: gtk/gtkgesturepan.c:237 gtk/gtkorientable.c:59
+msgid "Orientation"
+msgstr "Usmerjenost"
+
 #: gtk/gtkgesturepan.c:238
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "Dovoljene usmeritve"
@@ -4165,367 +2951,389 @@ msgstr "Številka gumba"
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Številka spremljanega gumba"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:783
+#: gtk/gtkglarea.c:723
 msgid "Context"
 msgstr "Kontekst"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:784
+#: gtk/gtkglarea.c:724
 msgid "The GL context"
 msgstr "Kontekst GL"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:806
+#: gtk/gtkglarea.c:746
 msgid "Auto render"
 msgstr "Samodejno izriši"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:807
+#: gtk/gtkglarea.c:747
 msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
 msgstr "Ali se GtkGLArea upodobi ob vsakem izrisu"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:827
+#: gtk/gtkglarea.c:767
 msgid "Has alpha"
 msgstr "Ima alfo"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:828
+#: gtk/gtkglarea.c:768
 msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
 msgstr "Ali naj ima barvni predpomnilnik komponento alfa"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:844
+#: gtk/gtkglarea.c:784
 msgid "Has depth buffer"
 msgstr "Ima izravnalnik globine"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:845
+#: gtk/gtkglarea.c:785
 msgid "Whether a depth buffer is allocated"
 msgstr "Ali je izravnalnik globine dodeljen"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:861
+#: gtk/gtkglarea.c:801
 msgid "Has stencil buffer"
 msgstr "Ima izravnalnik šablone"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:862
+#: gtk/gtkglarea.c:802
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Ali je izravnalnik šablone dodeljen"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:880
+#: gtk/gtkglarea.c:820
 msgid "Use OpenGL ES"
 msgstr "Uporabi OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkglarea.c:881
+#: gtk/gtkglarea.c:821
 msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr "Ali naj bo uporabljen OpenGL ali OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1772
+#: gtk/gtkgrid.c:1652
+msgid "Row spacing"
+msgstr "Prostor med vrsticami"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1653
+msgid "The amount of space between two consecutive rows"
+msgstr "Količina prostora med zaporednima vrsticama"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1659
+msgid "Column spacing"
+msgstr "Prostor med stolpci"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1660
+msgid "The amount of space between two consecutive columns"
+msgstr "Količina prostora med zaporednima stolpcema"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1666
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Homogena vrstica"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1773
+#: gtk/gtkgrid.c:1667
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da imajo vse vrstice enako višino"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1779
+#: gtk/gtkgrid.c:1673
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Homogeni stolpci"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1780
+#: gtk/gtkgrid.c:1674
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da imajo vsi stolpci enako širino"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1786
+#: gtk/gtkgrid.c:1680
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Vrstica osnovnice"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1787
+#: gtk/gtkgrid.c:1681
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr ""
 "Vrstica za poravnavo osnovnice, kadar je uveljavljena možnost "
 "GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1805
+#: gtk/gtkgrid.c:1691
+msgid "Left attachment"
+msgstr "Leva priloga"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1692 gtk/gtkmenu.c:824
+msgid "The column number to attach the left side of the child to"
+msgstr ""
+"Številka stolpca, na katerega je pripeta leva stran podrejenega gradnika"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1698
+msgid "Top attachment"
+msgstr "Vrhnja priloga"
+
+#: gtk/gtkgrid.c:1699
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Številka vrstice, na katero je pripet vrh podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtkgrid.c:1705 gtk/gtklayout.c:544 gtk/gtktreeviewcolumn.c:267
 msgid "Width"
 msgstr "Širina"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1812
+#: gtk/gtkgrid.c:1706
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Število stolpcev, ki jih zaseda podrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:682 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1712 gtk/gtklayout.c:553 gtk/gtkshortcutsgroup.c:359
 msgid "Height"
 msgstr "Višina"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1819
+#: gtk/gtkgrid.c:1713
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Število vrstic, ki jih zaseda podrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2011
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1876
 msgid "The title to display"
 msgstr "Naslov za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1883
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podnaslov za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2024
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1889
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Naslov po meri"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1890
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Gradnik naziva okna po meri za prikaz"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2049
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1914
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Pokaži okraske"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2050
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1915
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Ali naj bodo okraski okna prikazani"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2068 gtk/gtksettings.c:1610
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1933 gtk/gtksettings.c:918
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Postavitev okraskov"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2069 gtk/gtksettings.c:1611
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1934 gtk/gtksettings.c:919
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Postavitev okenskih okraskov"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2082
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1947
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Postavitev okraskov določena"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2083
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1948
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Ali je določena lastnost decoration-layout (za postavitev okraskov)"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2097
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1962
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Ima podpis"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2098
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1963
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Ali naj bo prihranjen prostor za podnapis"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:427
+#: gtk/gtkiconview.c:413
 msgid "Pixbuf column"
 msgstr "Stolpec medpomnilnika sličic"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:428
+#: gtk/gtkiconview.c:414
 msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
 msgstr "Stolpec modela iz katerega se pridobijo slike ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:446
+#: gtk/gtkiconview.c:432
 msgid "Model column used to retrieve the text from"
 msgstr "Stolpec modela iz katerega se pridobi besedilo"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:465
+#: gtk/gtkiconview.c:451
 msgid "Markup column"
 msgstr "Stolpec oblikovanja"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:466
+#: gtk/gtkiconview.c:452
 msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
 msgstr "Stolpec modela iz katerega se pridobi besedilo s Pango označevanjem"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:473
+#: gtk/gtkiconview.c:459
 msgid "Icon View Model"
 msgstr "Način pogleda ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:474
+#: gtk/gtkiconview.c:460
 msgid "The model for the icon view"
 msgstr "Način za pogled ikon"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:490
+#: gtk/gtkiconview.c:476
 msgid "Number of columns"
 msgstr "Število stolpcev"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:491
+#: gtk/gtkiconview.c:477
 msgid "Number of columns to display"
 msgstr "Število prikazanih stolpcev"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:508
+#: gtk/gtkiconview.c:494
 msgid "Width for each item"
 msgstr "Širina posameznega predmeta"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:509
+#: gtk/gtkiconview.c:495
 msgid "The width used for each item"
 msgstr "Širina posameznega predmeta"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:525
+#: gtk/gtkiconview.c:511
 msgid "Space which is inserted between cells of an item"
 msgstr "Prostor, vstavljen med celice predmeta"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:540
+#: gtk/gtkiconview.c:526
 msgid "Row Spacing"
 msgstr "Prostor med vrsticami"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:541
+#: gtk/gtkiconview.c:527
 msgid "Space which is inserted between grid rows"
 msgstr "Prostor, vstavljen med vrstice mreže"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:556
+#: gtk/gtkiconview.c:542
 msgid "Column Spacing"
 msgstr "Prostor med stolpci"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:557
+#: gtk/gtkiconview.c:543
 msgid "Space which is inserted between grid columns"
 msgstr "Prostor, vstavljen med stolpce mreže"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:572
+#: gtk/gtkiconview.c:558
 msgid "Margin"
 msgstr "Rob"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:573
+#: gtk/gtkiconview.c:559
 msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
 msgstr "Prostor, vstavljen na robovih ikonskega pogleda"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:588
+#: gtk/gtkiconview.c:574
 msgid "Item Orientation"
 msgstr "Usmerjenost predmeta"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:589
+#: gtk/gtkiconview.c:575
 msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Kako sta med seboj razvrščena besedilo in ikona vsakega predmeta"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:605 gtk/gtktreeview.c:1061 gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
+#: gtk/gtkiconview.c:591 gtk/gtktreeview.c:1049 gtk/gtktreeviewcolumn.c:350
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Preuredljivo"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:606 gtk/gtktreeview.c:1062
+#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1050
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Pogled je preuredljiv"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:613 gtk/gtktreeview.c:1206
+#: gtk/gtkiconview.c:599 gtk/gtktreeview.c:1179
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Stolpec z namigi"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:614
+#: gtk/gtkiconview.c:600
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
 msgstr "Stolpec modela, ki vsebuje besedilo namigov za predmete"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:631
+#: gtk/gtkiconview.c:617
 msgid "Item Padding"
 msgstr "Blazinjenje predmetov"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:632
+#: gtk/gtkiconview.c:618
 msgid "Padding around icon view items"
 msgstr "Blazinjenje okoli predmetov v ikonskem prikazu"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:687
-msgid "Selection Box Color"
-msgstr "Barva izbirnega polja"
-
-#: gtk/gtkiconview.c:688
-msgid "Color of the selection box"
-msgstr "Barva izbirnega polja"
-
-#: gtk/gtkiconview.c:703
-msgid "Selection Box Alpha"
-msgstr "Alfa izbirnega polja"
+#: gtk/gtkimage.c:170
+msgid "Pixbuf"
+msgstr "Medpomnilnik sličic"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:704
-msgid "Opacity of the selection box"
-msgstr "Prekrivnost izbirnega polja"
+#: gtk/gtkimage.c:171
+msgid "A GdkPixbuf to display"
+msgstr "Predmet GdkPixbuf, ki naj se prikaže"
 
-#: gtk/gtkimage.c:262
+#: gtk/gtkimage.c:177
 msgid "Surface"
 msgstr "Površina"
 
-#: gtk/gtkimage.c:263
+#: gtk/gtkimage.c:178
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "Predmet cairo_surface_t za prikaz"
 
-#: gtk/gtkimage.c:294
-msgid "Icon set"
-msgstr "Nabor ikon"
+#: gtk/gtkimage.c:184 gtk/gtkrecentmanager.c:289
+msgid "Filename"
+msgstr "Ime datoteke"
 
-#: gtk/gtkimage.c:295
-msgid "Icon set to display"
-msgstr "Nabor ikon, ki naj se prikaže"
+#: gtk/gtkimage.c:185
+msgid "Filename to load and display"
+msgstr "Ime datoteke, ki naj se naloži in prikaže"
 
-#: gtk/gtkimage.c:302 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:559
-#: gtk/gtktoolpalette.c:965
+#: gtk/gtkimage.c:191 gtk/gtkscalebutton.c:206 gtk/gtktoolbar.c:523
+#: gtk/gtktoolpalette.c:915
 msgid "Icon size"
 msgstr "Velikost ikone"
 
-#: gtk/gtkimage.c:303
-msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
-msgstr "Simbolna velikost osnovne ikone, ikone sklada ali imenovane ikone"
+#: gtk/gtkimage.c:192
+msgid "Symbolic size to use for icon set or named icon"
+msgstr "Simbolna velikost osnovne ikone za sklad ikon ali imenovane ikone"
 
-#: gtk/gtkimage.c:319
+#: gtk/gtkimage.c:208
 msgid "Pixel size"
 msgstr "Velikost slikovne točke"
 
-#: gtk/gtkimage.c:320
+#: gtk/gtkimage.c:209
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Velikost slikovne točke, ki naj bo uporabljena za imenovano ikono"
 
-#: gtk/gtkimage.c:327
+#: gtk/gtkimage.c:216
 msgid "Animation"
 msgstr "Animacija"
 
-#: gtk/gtkimage.c:328
+#: gtk/gtkimage.c:217
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation, ki naj se prikaže"
 
-#: gtk/gtkimage.c:372
+#: gtk/gtkimage.c:261
 msgid "Resource"
 msgstr "Vir"
 
-#: gtk/gtkimage.c:373
+#: gtk/gtkimage.c:262
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Prikazana pot vira"
 
-#: gtk/gtkimage.c:397
+#: gtk/gtkimage.c:268
+msgid "Storage type"
+msgstr "Vrsta hrambe"
+
+#: gtk/gtkimage.c:269
+msgid "The representation being used for image data"
+msgstr "Način predstavitve, uporabljene za slikovne podatke"
+
+#: gtk/gtkimage.c:286
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Uporabi nadomestna imena"
 
-#: gtk/gtkimage.c:398
+#: gtk/gtkimage.c:287
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Ali naj se uporabijo nadomestna imena ikon"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:363 gtk/gtkmessagedialog.c:189
+#: gtk/gtkinfobar.c:331 gtk/gtkmessagedialog.c:176
 msgid "Message Type"
 msgstr "Vrsta sporočila"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:364 gtk/gtkmessagedialog.c:190
+#: gtk/gtkinfobar.c:332 gtk/gtkmessagedialog.c:177
 msgid "The type of message"
 msgstr "Vrsta sporočila"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:379 gtk/gtksearchbar.c:416
+#: gtk/gtkinfobar.c:346 gtk/gtksearchbar.c:397
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Pokaži gumb za zapiranje"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:380
+#: gtk/gtkinfobar.c:347
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Ali naj ima okno gumb za zapiranje"
 
-#: gtk/gtkinfobar.c:435
-msgid "Width of border around the content area"
-msgstr "Širina obrobe okoli področja vsebine"
-
-#: gtk/gtkinfobar.c:453
-msgid "Spacing between elements of the area"
-msgstr "Razmik med predmeti območja"
-
-#: gtk/gtkinfobar.c:487
-msgid "Width of border around the action area"
-msgstr "Širina robu okoli območja dejanj"
+#: gtk/gtkinvisible.c:95 gtk/gtkmountoperation.c:180 gtk/gtkstylecontext.c:210
+#: gtk/gtkwindow.c:985
+msgid "Screen"
+msgstr "Zaslon"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:893
+#: gtk/gtkinvisible.c:96 gtk/gtkwindow.c:986
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Zaslon, na katerem bo to okno prikazano"
 
-#: gtk/gtklabel.c:805
+#: gtk/gtklabel.c:756
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Besedilo oznake"
 
-#: gtk/gtklabel.c:832 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
+#: gtk/gtklabel.c:783 gtk/gtktexttag.c:382 gtk/gtktextview.c:833
 msgid "Justification"
 msgstr "Poravnava"
 
-#: gtk/gtklabel.c:833
+#: gtk/gtklabel.c:784
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -4535,55 +3343,65 @@ msgstr ""
 "ne vpliva na poravnavo nalepk znotraj dodelitve. Za več podrobnosti si "
 "oglejte GtkLabel:xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:876
+#: gtk/gtklabel.c:819
+msgid "Y align"
+msgstr "Poravnava Y"
+
+#: gtk/gtklabel.c:820
+msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
+msgstr "Navpična poravnava, od 0 (zgoraj) do 1 (spodaj)"
+
+#: gtk/gtklabel.c:827
 msgid "Pattern"
 msgstr "Vzorec"
 
-#: gtk/gtklabel.c:877
+#: gtk/gtklabel.c:828
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
 msgstr ""
 "Niz s podčrtaji ('_') na mestih, kjer naj bodo znaki v besedilu podčrtani"
 
-#: gtk/gtklabel.c:883
+#: gtk/gtklabel.c:834
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Prelom vrstic"
 
-#: gtk/gtklabel.c:884
+#: gtk/gtklabel.c:835
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da se vrstice prelomijo, kadar je besedilo preširoko"
 
-#: gtk/gtklabel.c:899
+#: gtk/gtklabel.c:850
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Način preloma vrstic"
 
-#: gtk/gtklabel.c:900
+#: gtk/gtklabel.c:851
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Možnost določa način preloma, kadar je izbrana ta možnost"
 
-#: gtk/gtklabel.c:908
+#: gtk/gtklabel.c:859
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Ali naj se besedilo oznake lahko izbere z miško"
 
-#: gtk/gtklabel.c:914
+#: gtk/gtklabel.c:865
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Menijska bližnjica"
 
-#: gtk/gtklabel.c:915
+#: gtk/gtklabel.c:866
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Menijska bližnjica te oznake"
 
-#: gtk/gtklabel.c:922
+#: gtk/gtklabel.c:873
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Gradnik menijske bližnjice"
 
-#: gtk/gtklabel.c:923
-msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
+#: gtk/gtklabel.c:874
+#, fuzzy
+#| msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
+msgid "The widget to be activated when the label’s mnemonic key is pressed"
 msgstr "Gradnik, ki naj se zažene, ko je pritisnjena menijska bližnjica oznake"
 
-#: gtk/gtklabel.c:963
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4591,123 +3409,99 @@ msgstr ""
 "Prednostno mesto okrajšanja niti, če oznaka nima dovolj prostora za prikaz "
 "celotnega niza."
 
-#: gtk/gtklabel.c:1001
+#: gtk/gtklabel.c:952
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Enovrstični način"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1002
+#: gtk/gtklabel.c:953
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Ali naj bo besedilo oznake v enovrstičnem načinu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1018
-msgid "Angle"
-msgstr "Kot"
-
-#: gtk/gtklabel.c:1019
-msgid "Angle at which the label is rotated"
-msgstr "Kot, pod katerim naj bo zasukana oznaka"
-
-#: gtk/gtklabel.c:1039
+#: gtk/gtklabel.c:972
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Želena največja širina oznake (v znakih)"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1055
+#: gtk/gtklabel.c:988
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Sledi obiskanim povezavam"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1056
+#: gtk/gtklabel.c:989
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Ali naj se sledi obiskanim povezavam"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1072
+#: gtk/gtklabel.c:1005
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Število vrstic"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1073
+#: gtk/gtklabel.c:1006
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Želeno število vrstic za prikaz okrajšane oznake med prelomom"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: gtk/gtklayout.c:545
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Širina postavitve"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: gtk/gtklayout.c:554
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Višina postavitve"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1019
+#: gtk/gtklevelbar.c:982
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Trenutno zapolnjena raven vrednosti"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1020
+#: gtk/gtklevelbar.c:983
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Trenutno zapolnjena raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1034
+#: gtk/gtklevelbar.c:997
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Najmanjša raven vrednosti za vrstico"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1035
+#: gtk/gtklevelbar.c:998
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Najmanjša raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1049
+#: gtk/gtklevelbar.c:1012
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Največja raven vrednosti za vrstico"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1050
+#: gtk/gtklevelbar.c:1013
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Največja raven vrednosti, ki jo lahko prikaže vrstica"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1070
+#: gtk/gtklevelbar.c:1033
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Način pokazatelja vrednosti"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1071
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Način pokazatelja vrednosti, prikazanega v vrstici"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1087
+#: gtk/gtklevelbar.c:1050
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Obrni smer, v katero narašča vrstica napredka"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1104
-msgid "Minimum height for filling blocks"
-msgstr "Najmanjša višina polnilnih blokov"
-
-#: gtk/gtklevelbar.c:1105
-msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
-msgstr "Najmanjša višina blokov, ki zapolnijo vrstico"
-
-#: gtk/gtklevelbar.c:1121
-msgid "Minimum width for filling blocks"
-msgstr "Najmanjša širina polnilnih blokov"
-
-#: gtk/gtklevelbar.c:1122
-msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
-msgstr "Najmanjša širina blokov, ki zapolnijo vrstico"
-
-#: gtk/gtklinkbutton.c:164
+#: gtk/gtklinkbutton.c:168
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:165
+#: gtk/gtklinkbutton.c:169
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Naslov URI, vezan na ta gumb"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:180
+#: gtk/gtklinkbutton.c:184
 msgid "Visited"
 msgstr "Obiskano"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:181
+#: gtk/gtklinkbutton.c:185
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Ali je bila povezava obiskana."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3801
+#: gtk/gtklistbox.c:3444
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Ali je vrstico mogoče omogočiti?"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3815
+#: gtk/gtklistbox.c:3458
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Ali je to vrstico mogoče izbrati?"
 
@@ -4761,50 +3555,38 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Orodni namig za prikaz podatkov, kdaj uporabnik nima pooblastila za overitev."
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:295
+#: gtk/gtkmagnifier.c:282
 msgid "Inspected"
 msgstr "Proučeni"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:296
+#: gtk/gtkmagnifier.c:283
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Proučeni gradnik"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:302 gtk/gtkmagnifier.c:303
+#: gtk/gtkmagnifier.c:289 gtk/gtkmagnifier.c:290
 msgid "magnification"
 msgstr "povečava"
 
-#: gtk/gtkmagnifier.c:309 gtk/gtkmagnifier.c:310
+#: gtk/gtkmagnifier.c:296 gtk/gtkmagnifier.c:297
 msgid "resize"
 msgstr "spremeni velikost"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:219
+#: gtk/gtkmenubar.c:180
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Smer zlaganja"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:220
+#: gtk/gtkmenubar.c:181
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Smer zlaganja menijske vrstice"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:236
+#: gtk/gtkmenubar.c:197
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Smer zlaganja podrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:237
+#: gtk/gtkmenubar.c:198
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Smer zlaganja podrejenega predmeta menijske vrstice"
 
-#: gtk/gtkmenubar.c:254
-msgid "Style of bevel around the menubar"
-msgstr "Slog obrobe okoli menijske vrstice"
-
-#: gtk/gtkmenubar.c:270 gtk/gtktoolbar.c:625
-msgid "Internal padding"
-msgstr "Notranje blazinjenje"
-
-#: gtk/gtkmenubar.c:271
-msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
-msgstr "Količina obrobe med senco menijske vrstice in predmeti menija"
-
 #: gtk/gtkmenubutton.c:486
 msgid "Popup"
 msgstr "Pojavno okno"
@@ -4829,8 +3611,7 @@ msgstr "Poravnaj z"
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Nadrejeni gradnik, s katerim naj se poravna meni."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:645
-#: gtk/gtkstylecontext.c:242
+#: gtk/gtkmenubutton.c:534 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:680
 msgid "Direction"
 msgstr "Smer"
 
@@ -4854,359 +3635,255 @@ msgstr "Pojavnik"
 msgid "The popover"
 msgstr "Pojavnik"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:633
+#: gtk/gtkmenu.c:615
 msgid "The currently selected menu item"
 msgstr "Trenutno izbran predmet menija"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:648
+#: gtk/gtkmenu.c:629
+msgid "Accel Group"
+msgstr "Pospeševalna skupina"
+
+#: gtk/gtkmenu.c:630
 msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
 msgstr "Pospeševalna skupina, ki drži pospeševalnike menija"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:662 gtk/gtkmenuitem.c:773
+#: gtk/gtkmenu.c:644 gtk/gtkmenuitem.c:627
 msgid "Accel Path"
 msgstr "Pot pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:663
+#: gtk/gtkmenu.c:645
 msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
 msgstr ""
 "Pot pospeševalnika, uporabljena za izgradnjo poti bližnjic podrejenih "
 "predmetov"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:679
+#: gtk/gtkmenu.c:661
 msgid "Attach Widget"
 msgstr "Pripni gradnik"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:680
+#: gtk/gtkmenu.c:662
 msgid "The widget the menu is attached to"
 msgstr "Gradnik, na katerega je pripet meni"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:696
-msgid ""
-"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
-"off"
-msgstr "Naziv, ki ga lahko prikaže upravljalnik oken, kadar je meni odtrgan"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:712
-msgid "Tearoff State"
-msgstr "Stanje odpenjalnika"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:713
-msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
-msgstr "Logična spremenljivka, ki določa, ali je meni odpet"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:727
+#: gtk/gtkmenu.c:676
 msgid "Monitor"
 msgstr "Zaslon"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:728
+#: gtk/gtkmenu.c:677
 msgid "The monitor the menu will be popped up on"
 msgstr "Zaslon, na katerem se bo pojavil meni"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:748
+#: gtk/gtkmenu.c:697
 msgid "Reserve Toggle Size"
 msgstr "Ohrani velikost preklopa"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:749
+#: gtk/gtkmenu.c:698
 msgid ""
 "A boolean that indicates whether the menu reserves space for toggles and "
 "icons"
 msgstr ""
 "Logično določilo, ki določa ali naj meni ohranja prostor za preklop in ikone"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:777
+#: gtk/gtkmenu.c:726
 msgid "Anchor hints"
 msgstr "Zasidraj namige"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:778
+#: gtk/gtkmenu.c:727
 msgid "Positioning hints for when the menu might fall off-screen"
 msgstr "Postavitev namigov, kadar je meni okna izven območja zaslona"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:806
+#: gtk/gtkmenu.c:755
 msgid "Rect anchor dx"
 msgstr "Sidro X"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:807
+#: gtk/gtkmenu.c:756
 msgid "Rect anchor horizontal offset"
 msgstr "Vodoravni odmik sidrišča"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:833
+#: gtk/gtkmenu.c:782
 msgid "Rect anchor dy"
 msgstr "Sidro Y"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:834
+#: gtk/gtkmenu.c:783
 msgid "Rect anchor vertical offset"
 msgstr "Navpični odmik sidrišča"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:860
+#: gtk/gtkmenu.c:809
 msgid "Menu type hint"
 msgstr "Vrsta namiga v meniju"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:861
+#: gtk/gtkmenu.c:810
 msgid "Menu window type hint"
 msgstr "Namig vrste okna menija"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:882
-msgid "Horizontal Padding"
-msgstr "Vodoravno blazinjenje"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:883
-msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
-msgstr "Dodaten prostor na levi in desni strani menija"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:901
-msgid "Vertical Padding"
-msgstr "Navpično blazinjenje"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:902
-msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
-msgstr "Dodaten prostor na vrhu in na dnu menija"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:911
-msgid "Vertical Offset"
-msgstr "Navpični odmik"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:912
-msgid ""
-"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
-"vertically"
-msgstr ""
-"Kadar je meni podmeni, naj bo zamaknjen za toliko slikovnih točk navpično"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:920
-msgid "Horizontal Offset"
-msgstr "Vodoravni odmik"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:921
-msgid ""
-"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
-"horizontally"
-msgstr ""
-"Kadar je meni podmeni, naj bo zamaknjen za toliko slikovnih točk vodoravno"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:936
-msgid "Double Arrows"
-msgstr "Dvojne puščice"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:937
-msgid "When scrolling, always show both arrows."
-msgstr "Pri drsenju vedno pokaži obe puščici."
-
-#: gtk/gtkmenu.c:952
-msgid "Arrow Placement"
-msgstr "Postavitev puščice"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:953
-msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
-msgstr "Določa kje bodo nameščene puščice drsnika"
-
-#: gtk/gtkmenu.c:961
+#: gtk/gtkmenu.c:823
 msgid "Left Attach"
 msgstr "Leva priloga"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:969
+#: gtk/gtkmenu.c:831
 msgid "Right Attach"
 msgstr "Desna priloga"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:970
+#: gtk/gtkmenu.c:832
 msgid "The column number to attach the right side of the child to"
 msgstr ""
 "Številka stolpca, na katerega je pripeta desna stran podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:977
+#: gtk/gtkmenu.c:839
 msgid "Top Attach"
 msgstr "Vrhnja priloga"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:978
+#: gtk/gtkmenu.c:840
 msgid "The row number to attach the top of the child to"
 msgstr "Številka vrstice, na katero je pripet vrh podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:985
+#: gtk/gtkmenu.c:847
 msgid "Bottom Attach"
 msgstr "Spodnja priloga"
 
-#: gtk/gtkmenu.c:1003
-msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
-msgstr "Konstanta za prilagajanje velikosti puščice drsnika"
-
-#: gtk/gtkmenuitem.c:743
-msgid "Right Justified"
-msgstr "Desna poravnava"
-
-#: gtk/gtkmenuitem.c:744
-msgid ""
-"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
+#: gtk/gtkmenu.c:848
+msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
 msgstr ""
-"Izbrana možnost omgoča, da je predmet menija poravnan na desni strani "
-"menijske vrstice"
+"Številka vrstice, ki naj se priloži spodnji strani podrejenega gradnika"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:757 gtk/gtkpopovermenu.c:376
+#: gtk/gtkmenuitem.c:611 gtk/gtkpopovermenu.c:363
 msgid "Submenu"
 msgstr "Podmeni"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:758
+#: gtk/gtkmenuitem.c:612
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr "Podmeni, pripet glavnemu meniju, ali prazna vrednost, če ga ni"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:774
+#: gtk/gtkmenuitem.c:628
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Določi pot pospeševalnika predmeta menija"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:788
+#: gtk/gtkmenuitem.c:642
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Besedilo podrejene oznake"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:897
-msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
-msgstr ""
-"Velikost prostora, ki ga porabi puščica, v razmerju z velikostjo pisave "
-"predmeta"
-
-#: gtk/gtkmenuitem.c:913
-msgid "Width in Characters"
-msgstr "Širina v znakih"
-
-#: gtk/gtkmenuitem.c:914
-msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
-msgstr "Najmanjša želena širina predmeta menija v znakih"
-
-#: gtk/gtkmenushell.c:419
+#: gtk/gtkmenushell.c:404
 msgid "Take Focus"
 msgstr "Prevzemi dejavnost"
 
-#: gtk/gtkmenushell.c:420
+#: gtk/gtkmenushell.c:405
 msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
 msgstr ""
 "Logična spremenljivka, ki določa, ali meni prevzame dejavnost tipkovnice"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:266
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:261
 msgid "Menu"
 msgstr "Meni"
 
-#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:267
+#: gtk/gtkmenutoolbutton.c:262
 msgid "The dropdown menu"
 msgstr "Spustni meni"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:174
-msgid "label border"
-msgstr "obroba oznake"
-
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:175
-msgid "Width of border around the label in the message dialog"
-msgstr "Širina robu okoli oznake v pogovornem oknu"
-
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:197
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:184
 msgid "Message Buttons"
 msgstr "Gumbi sporočila"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:198
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:185
 msgid "The buttons shown in the message dialog"
 msgstr "Gumbi, ki se pokažejo v pogovornem oknu sporočila"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:215
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:202
 msgid "The primary text of the message dialog"
 msgstr "Osnovno besedilo pogovornega okna sporočila"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:230
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:217
 msgid "Use Markup"
 msgstr "Uporabi označevanje"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:231
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:218
 msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
 msgstr "Osnovno besedilo naslova vsebuje oznake Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:245
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:232
 msgid "Secondary Text"
 msgstr "Drugotno besedilo"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:246
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:233
 msgid "The secondary text of the message dialog"
 msgstr "Drugotno besedilo okna s sporočilom"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:261
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:248
 msgid "Use Markup in secondary"
 msgstr "Uporabi označevanje v drugotnem besedilu"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:262
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:249
 msgid "The secondary text includes Pango markup."
 msgstr "Drugotno besedilo vsebuje oznake Pango."
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:277
-msgid "Image"
-msgstr "Slika"
-
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:278
-msgid "The image"
-msgstr "Slika"
-
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:294
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:265
 msgid "Message area"
 msgstr "Sporočilno področje"
 
-#: gtk/gtkmessagedialog.c:295
-msgid "GtkBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
+#: gtk/gtkmessagedialog.c:266
+msgid "GtkBox that holds the dialog’s primary and secondary labels"
 msgstr "Predmet GtkBox, ki vsebuje osnovne in drugotne oznake"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1100
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:934
 msgid "Role"
 msgstr "Vloga"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1101
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:935
 msgid "The role of this button"
 msgstr "Vloga tega gumba"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1117
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:951
 msgid "The icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1131
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:965
 msgid "The text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1160
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:994
 msgid "Menu name"
 msgstr "Ime menija"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1161
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:995
 msgid "The name of the menu to open"
 msgstr "Ime menija, ki naj se odpre"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1177
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1011
 msgid "Whether the menu is a parent"
 msgstr "Ali je meni nadrejen"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1191
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1025
 msgid "Centered"
 msgstr "Sredinjeno"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1192
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1026
 msgid "Whether to center the contents"
 msgstr "Ali naj bodo vrstice besedila sredinjene"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1207
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1041
 msgid "Iconic"
 msgstr "Ikonično"
 
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:1208
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:1042
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Ali naj imajo ikone prednost pred besedilom"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:163 gtk/gtkstylecontext.c:258
+#: gtk/gtkmountoperation.c:164 gtk/gtkstylecontext.c:232
 msgid "Parent"
 msgstr "Nadrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:164
+#: gtk/gtkmountoperation.c:165
 msgid "The parent window"
 msgstr "Nadrejeno okno"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:171
+#: gtk/gtkmountoperation.c:172
 msgid "Is Showing"
 msgstr "Je prikazano"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:172
+#: gtk/gtkmountoperation.c:173
 msgid "Are we showing a dialog"
 msgstr "Ali naj je pogovorno okno prikazano"
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:180
+#: gtk/gtkmountoperation.c:181
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Zaslon, na katerem bo to okno prikazano."
 
@@ -5218,7 +3895,7 @@ msgstr "Naziv pogovornega okna"
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "Naziv pogovornega okna za izbor datoteke."
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1744 gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1689 gtk/gtkwindow.c:891
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalni"
 
@@ -5234,61 +3911,61 @@ msgstr ""
 msgid "Whether the dialog is currently visible"
 msgstr "Ali je pogovorno okno trenutno vidno"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1059
+#: gtk/gtknativedialog.c:256 gtk/gtkwindow.c:1108
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Začasno opravilo okna"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1060
+#: gtk/gtknativedialog.c:257 gtk/gtkwindow.c:1109
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Začasno nadrejeno opravilo sporočila"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:763
+#: gtk/gtknotebook.c:715
 msgid "Page"
 msgstr "Stran"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:764
+#: gtk/gtknotebook.c:716
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Kazalo trenutne strani"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:771
+#: gtk/gtknotebook.c:723
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Položaj zavihka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:772
+#: gtk/gtknotebook.c:724
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Na kateri strani beležke so zavihki"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:779
+#: gtk/gtknotebook.c:731
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Pokaži zavihke"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:780
+#: gtk/gtknotebook.c:732
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Ali naj bodo zavihki prikazani"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:786
+#: gtk/gtknotebook.c:738
 msgid "Show Border"
 msgstr "Pokaži obrobo"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:787
+#: gtk/gtknotebook.c:739
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Ali naj bo obroba prikazana"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:793
+#: gtk/gtknotebook.c:745
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Drsljivo"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:794
+#: gtk/gtknotebook.c:746
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se ob prevelikem številu zavihkov za prikaz "
 "dodajo drsne puščice"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:800
+#: gtk/gtknotebook.c:752
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Omogoči pojavni meni"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:801
+#: gtk/gtknotebook.c:753
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -5296,155 +3973,79 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se ob pritisku na desni miškin gumb nad beležko "
 "prikaže meni, ki se lahko uporabi za dostop do strani"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:814
+#: gtk/gtknotebook.c:766
 msgid "Group Name"
 msgstr "Ime skupine"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:815
+#: gtk/gtknotebook.c:767
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Ime skupine za vlečenje in spuščanje zavihkov"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:824
+#: gtk/gtknotebook.c:776
 msgid "Tab label"
 msgstr "Oznaka zavihka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:825
-msgid "The string displayed on the child's tab label"
+#: gtk/gtknotebook.c:777
+msgid "The string displayed on the child’s tab label"
 msgstr "Niz, prikazan v oznaki zavihka podrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:831
+#: gtk/gtknotebook.c:783
 msgid "Menu label"
 msgstr "Oznaka menija"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:832
-msgid "The string displayed in the child's menu entry"
+#: gtk/gtknotebook.c:784
+msgid "The string displayed in the child’s menu entry"
 msgstr "Niz, prikazan v meniju podrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:845
+#: gtk/gtknotebook.c:797
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Razširitev zavihka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:846
-msgid "Whether to expand the child's tab"
+#: gtk/gtknotebook.c:798
+msgid "Whether to expand the child’s tab"
 msgstr "Ali naj se razširi zavihek podrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:852
+#: gtk/gtknotebook.c:804
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Polnjenje zavihka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:853
-msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
+#: gtk/gtknotebook.c:805
+msgid "Whether the child’s tab should fill the allocated area"
 msgstr "Ali naj zavihek podrejenega predmeta zapolni celotno dodeljeno območje"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:860
+#: gtk/gtknotebook.c:812
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Prerazvrstljiv zavihek"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:861
+#: gtk/gtknotebook.c:813
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Ali naj bo zavihek mogoče prerazvrstiti z dejanjem uporabnika"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:867
+#: gtk/gtknotebook.c:819
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Odpenljiv zavihek"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:868
+#: gtk/gtknotebook.c:820
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Ali je zavihek mogoče odpeti"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:883 gtk/gtkscrollbar.c:136
-msgid "Secondary backward stepper"
-msgstr "Drugotni povratni koračnik"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:884
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr ""
-"Pokaži drugi gumb s puščico nazaj na nasprotnem koncu področja zavihkov"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:899 gtk/gtkscrollbar.c:143
-msgid "Secondary forward stepper"
-msgstr "Drugotni koračnik naprej"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:900
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
-msgstr ""
-"Pokaži drugi gumb s puščico naprej na nasprotnem koncu področja zavihkov"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:914 gtk/gtkscrollbar.c:122
-msgid "Backward stepper"
-msgstr "Povratni koračnik"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:915 gtk/gtkscrollbar.c:123
-msgid "Display the standard backward arrow button"
-msgstr "Pokaži običajni gumb s puščico za nazaj"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:929 gtk/gtkscrollbar.c:129
-msgid "Forward stepper"
-msgstr "Koračnik naprej"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:930 gtk/gtkscrollbar.c:130
-msgid "Display the standard forward arrow button"
-msgstr "Pokaži običajni gumb s puščico za naprej"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:947
-msgid "Tab overlap"
-msgstr "Prekrivanje zavihkov"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:948
-msgid "Size of tab overlap area"
-msgstr "Velikost področja prekrivanja zavihkov"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:966
-msgid "Tab curvature"
-msgstr "Ukrivljenost zavihka"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:967
-msgid "Size of tab curvature"
-msgstr "Velikost ukrivljenosti zavihka"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:986
-msgid "Arrow spacing"
-msgstr "Razmik puščic"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:987
-msgid "Scroll arrow spacing"
-msgstr "Razmik drsne puščice"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:1006
-msgid "Initial gap"
-msgstr "Začetni zamik"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:1007
-msgid "Initial gap before the first tab"
-msgstr "Začetni zamik pred prvim zavihkom"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:1027
-msgid "Tab gap"
-msgstr "Razmik med zavihki"
-
-#: gtk/gtknotebook.c:1028
-msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
-msgstr "Dejavni zavihek je izrisan z zamikom na spodnjem delu"
-
-#: gtk/gtkorientable.c:62
+#: gtk/gtkorientable.c:60
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Usmeritev predmetov, ki jih je mogoče usmeriti"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:773
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass Through"
 msgstr "Prehod"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:773
+#: gtk/gtkoverlay.c:623
 msgid "Pass through input, does not affect main child"
 msgstr "Vnos na prehodu ne vpliva na glavno podrejeno okno"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:786
+#: gtk/gtkoverlay.c:636
 msgid "Index"
 msgstr "Kazalo"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:787
+#: gtk/gtkoverlay.c:637
 msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
 msgstr "Kazalo prekivanja nadrejenega okna, -1 za glavni podrejeni predmet"
 
@@ -5464,84 +4065,76 @@ msgstr "Tablična naprava"
 msgid "Pad device to control"
 msgstr "Tablična naprava za nadzor"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:369
+#: gtk/gtkpaned.c:389
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
 "Položaj ločilnika v slikovnih točkah (0 pomeni popolnoma na levi/na vrhu)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:376
+#: gtk/gtkpaned.c:396
 msgid "Position Set"
 msgstr "Nastavi položaj"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:377
+#: gtk/gtkpaned.c:397
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da se uporabi lastnost položaja."
 
-#: gtk/gtkpaned.c:393
+#: gtk/gtkpaned.c:413
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Najmanjši položaj"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:394
-msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
+#: gtk/gtkpaned.c:414
+msgid "Smallest possible value for the “position” property"
 msgstr "Najnižja možna vrednost za lastnost »položaj«"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:410
+#: gtk/gtkpaned.c:430
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Največji položaj"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:411
-msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
+#: gtk/gtkpaned.c:431
+msgid "Largest possible value for the “position” property"
 msgstr "Najvišja možna vrednost za lastnost »položaj«"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:427
+#: gtk/gtkpaned.c:447
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Široka ročica"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:428
+#: gtk/gtkpaned.c:448
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Ali naj ima okvir konkretno ročico"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:441
-msgid "Handle Size"
-msgstr "Velikost ročice"
-
-#: gtk/gtkpaned.c:442
-msgid "Width of handle"
-msgstr "Širina ročice"
-
-#: gtk/gtkpaned.c:459
+#: gtk/gtkpaned.c:463
 msgid "Resize"
 msgstr "Spremeni velikost"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:460
+#: gtk/gtkpaned.c:464
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da podrejeno opravilo spreminja velikost skupaj z "
 "gradnikom"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:475
+#: gtk/gtkpaned.c:479
 msgid "Shrink"
 msgstr "Skrči"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:476
+#: gtk/gtkpaned.c:480
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da je podrejeno opravilo manjše od zahtevanega"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4446
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4354
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Izbro mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4447
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4355
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Mesto za poudarjanje v bočnem oknu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4360 gtk/gtkplacesview.c:2221
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Odpri zastavice"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4361 gtk/gtkplacesview.c:2222
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5549,80 +4142,68 @@ msgstr ""
 "Načini, v katerih lahko program za klic odpira mesta, ki so izbrana v bočnem "
 "oknu"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4459
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4367
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Pokaži nedavne datoteke"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4460
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4368
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi vgrajeno bližnjico do nedavnih datotek"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4465
-msgid "Show 'Desktop'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4373
+msgid "Show “Desktop”"
 msgstr "Pokaži »Namizje«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4466
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4374
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do mape namizja"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4471
-msgid "Show 'Connect to Server'"
-msgstr "Pokaži možnost 'Poveži s strežnikom'"
-
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4472
-msgid ""
-"Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
-"dialog"
-msgstr ""
-"Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do pogovornega okna 'Povezave s "
-"strežnikom'"
-
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4477
-msgid "Show 'Enter Location'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4379
+msgid "Show “Enter Location”"
 msgstr "Pokaži »Vpis mesta«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4478
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4380
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do polja za vnos mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4386 gtk/gtkplacesview.c:2201
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Ali naj bočno okno vključuje le krajevne datoteke"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4489
-msgid "Show 'Trash'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4391
+msgid "Show “Trash”"
 msgstr "Pokaži »Smeti«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4490
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4392
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi vgrajeno bližnjico do Smeti"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4495
-msgid "Show 'Other locations'"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4397
+msgid "Show “Other locations”"
 msgstr "Pokaži »Druga mesta«"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4496
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4398
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr "Ali bočno okno vključuje tudi predmet, ki kaže zunanja omrežna mesta"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4511
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4413
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
 msgstr "Ali naj se izpolnijo pojavna okna za okna ni niso meni"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2217
+#: gtk/gtkplacesview.c:2207
 msgid "Loading"
 msgstr "Poteka nalaganje"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2218
+#: gtk/gtkplacesview.c:2208
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Ali pogled nalaga omrežna mesta"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2224
+#: gtk/gtkplacesview.c:2214
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Pridobivanje omrežij"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2225
+#: gtk/gtkplacesview.c:2215
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Ali pogled pridobiva omrežja"
 
@@ -5678,67 +4259,47 @@ msgstr "Datoteka, ki jo določa vrstica, če je navedena"
 msgid "Whether the row represents a network location"
 msgstr "Ali vrstica predstavlja omrežno mesto"
 
-#: gtk/gtkplug.c:197
-msgid "Whether the plug is embedded"
-msgstr "Ali je vtič vstavljen"
-
-#: gtk/gtkplug.c:211
-msgid "Socket Window"
-msgstr "Okno vtiča"
-
-#: gtk/gtkplug.c:212
-msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
-msgstr "Okno vtiča, v katerega je vstavljen vtič"
-
-#: gtk/gtkpopover.c:1701
+#: gtk/gtkpopover.c:1646
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relativno na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1702
+#: gtk/gtkpopover.c:1647
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Gradnik, na katerega kaže obvestilo v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1715
+#: gtk/gtkpopover.c:1660
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Kaže na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1716
+#: gtk/gtkpopover.c:1661
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Polje, na katerega kaže obvestilo v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1730
+#: gtk/gtkpopover.c:1675
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Položaj prikaza obvestila v oblačku"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1745
+#: gtk/gtkpopover.c:1690
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Ali je pojavnik modalen"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1758
-msgid "Transitions enabled"
-msgstr "Prehodi omogočeni"
-
-#: gtk/gtkpopover.c:1759
-msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
-msgstr "Ali naj bodo prehodi prikazovanja/skrivanja omogočeni ali ne"
-
-#: gtk/gtkpopover.c:1772
+#: gtk/gtkpopover.c:1703
 msgid "Constraint"
 msgstr "Omejitev"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1773
+#: gtk/gtkpopover.c:1704
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Omejitev položaja pojavnega menija"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:359
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:346
 msgid "Visible submenu"
 msgstr "Vidni podmeni"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:360
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:347
 msgid "The name of the visible submenu"
 msgstr "Ime vidnega podmenija"
 
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:377
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:364
 msgid "The name of the submenu"
 msgstr "Ime podmenija"
 
@@ -5858,7 +4419,7 @@ msgstr "Nastavitve"
 msgid "Printer settings"
 msgstr "Nastavitve tiskalnika"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:412
+#: gtk/gtkprintjob.c:159 gtk/gtkprintjob.c:160 gtk/gtkprintunixdialog.c:416
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavitev strani"
 
@@ -5883,11 +4444,11 @@ msgstr "Privzeta nastavitev strani"
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "Privzeto uporabljeni GtkPageSetup"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:430
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:434
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Nastavitve tiskanja"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:431
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:435
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "Nastavitve predmeta GtkPrintSettings, uporabljene za zagon okna"
 
@@ -5907,11 +4468,11 @@ msgstr "Število strani"
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Število strani v dokumentu."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:420
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
 msgid "Current Page"
 msgstr "Trenutna stran"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:421
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "Trenutna stran v dokumentu"
 
@@ -5987,7 +4548,7 @@ msgstr "Oznaka zavihka po meri"
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Oznaka za zavihek, ki vsebuje gradnike po meri"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:455
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:459
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Podpora izbiranju"
 
@@ -5997,7 +4558,7 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da opravilo tiskanja podpira tudi tiskanje "
 "izbranega besedila."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:463
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:467
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Vsebuje izbrano"
 
@@ -6005,11 +4566,11 @@ msgstr "Vsebuje izbrano"
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "Izbrana možnost določa, da izbor obstaja."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:471
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:475
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Vstavi nastavljanje strani"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:472
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:476
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da so spustna okna nastavitve strani vstavljena v "
@@ -6023,64 +4584,64 @@ msgstr "Število strani za tiskanje"
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Število strani, ki bodo natisnjene."
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:413
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:417
 msgid "The GtkPageSetup to use"
 msgstr "GtkPageSetup, ki naj bo uporabljen"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:438
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:442
 msgid "Selected Printer"
 msgstr "Izbrani tiskalnik"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:439
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:443
 msgid "The GtkPrinter which is selected"
 msgstr "Izbrani predmet GtkPrinter"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:446
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:450
 msgid "Manual Capabilities"
 msgstr "Ročne zmožnosti"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:447
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:451
 msgid "Capabilities the application can handle"
 msgstr "Zmožnosti, ki jih program lahko opravlja"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:456
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:460
 msgid "Whether the dialog supports selection"
 msgstr "Ali pogovorno okno podpira izbiranje"
 
-#: gtk/gtkprintunixdialog.c:464
+#: gtk/gtkprintunixdialog.c:468
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Ali ima program izbor"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:271
+#: gtk/gtkprogressbar.c:199
 msgid "Fraction"
 msgstr "Delež"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:272
+#: gtk/gtkprogressbar.c:200
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "Delež celotnega dela, ki je bil opravljen"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:279
+#: gtk/gtkprogressbar.c:207
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Korak pulza"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:280
+#: gtk/gtkprogressbar.c:208
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr ""
 "Delež celotnega napredka, ki naj premakne poskakujoč blok, ko je izzvan"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:288
+#: gtk/gtkprogressbar.c:216
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "Besedilo, ki je prikazano v vrstici napredka."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:309
+#: gtk/gtkprogressbar.c:237
 msgid "Show text"
 msgstr "Pokaži besedilo"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:310
+#: gtk/gtkprogressbar.c:238
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Ali naj je napredek prikazan kot besedilo."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:331
+#: gtk/gtkprogressbar.c:259
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -6088,59 +4649,16 @@ msgstr ""
 "Prednostno mesto okrajšanega niza, kadar vrstica napredka nima dovolj "
 "prostora za prikaz celotnega niza."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:349
-msgid "X spacing"
-msgstr "Razmik X"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:350
-msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
-msgstr "Dodaten razmik določen širini vrstice napredka."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:364
-msgid "Y spacing"
-msgstr "Razmik Y"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:365
-msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
-msgstr "Dodaten razmik določen višini vrstice napredka."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:380
-msgid "Minimum horizontal bar width"
-msgstr "Najmanjša vodoravna širina vrstice"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:381
-msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
-msgstr "Najmanjša vodoravna širina vrstice napredka."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:395
-msgid "Minimum horizontal bar height"
-msgstr "Najmanjša vodoravna višina vrstice"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:396
-msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
-msgstr "Najmanjša vodoravna višina vrstice napredka."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:410
-msgid "Minimum vertical bar width"
-msgstr "Najmanjša navpična širina vrstice"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:411
-msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
-msgstr "Najmanjša navpična širina vrstice napredka."
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:425
-msgid "Minimum vertical bar height"
-msgstr "Najmanjša navpična višina vrstice"
-
-#: gtk/gtkprogressbar.c:426
-msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
-msgstr "Najmanjša navpična višina vrstice napredka."
+#: gtk/gtkradiobutton.c:184 gtk/gtkradiomenuitem.c:423
+#: gtk/gtkradiotoolbutton.c:83
+msgid "Group"
+msgstr "Skupina"
 
 #: gtk/gtkradiobutton.c:185
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Izbirni gumb, katerega skupini pripada gradnik."
 
-#: gtk/gtkradiomenuitem.c:425
+#: gtk/gtkradiomenuitem.c:424
 msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
 msgstr "Predmet izbirnega menija, katerega skupini pripada gradnik."
 
@@ -6148,208 +4666,126 @@ msgstr "Predmet izbirnega menija, katerega skupini pripada gradnik."
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Orodni izbirni gumb, katerega skupini pripada gradnik."
 
-#: gtk/gtkrange.c:435
+#: gtk/gtkrange.c:385
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "GtkAdjustment, ki vsebuje trenutno vrednost tega predmeta"
 
-#: gtk/gtkrange.c:442
+#: gtk/gtkrange.c:392
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Obrni smer, v katero vodoravni drsnik povečuje obseg"
 
-#: gtk/gtkrange.c:448
-msgid "Lower stepper sensitivity"
-msgstr "Občutljivost spodnjega koračnika"
-
-#: gtk/gtkrange.c:449
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
-"side"
-msgstr "Pravila občutljivosti koračnika, ki kaže na spodnjo stran prilagoditve"
-
-#: gtk/gtkrange.c:456
-msgid "Upper stepper sensitivity"
-msgstr "Občutljivost zgornjega koračnika"
-
-#: gtk/gtkrange.c:457
-msgid ""
-"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
-"side"
-msgstr "Pravila občutljivosti koračnika, ki kaže na zgornjo stran prilagoditve"
-
-#: gtk/gtkrange.c:473
+#: gtk/gtkrange.c:407
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Pokaži raven polnjenja"
 
-#: gtk/gtkrange.c:474
+#: gtk/gtkrange.c:408
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Ali naj bo prikazan kazalnik ravni polnjenja zareze."
 
-#: gtk/gtkrange.c:489
+#: gtk/gtkrange.c:423
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Omejitev ravni polnjenja"
 
-#: gtk/gtkrange.c:490
+#: gtk/gtkrange.c:424
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Ali naj bo omejen zgornji rob ravni polnjenja"
 
-#: gtk/gtkrange.c:504
+#: gtk/gtkrange.c:438
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Raven polnjenja"
 
-#: gtk/gtkrange.c:505
+#: gtk/gtkrange.c:439
 msgid "The fill level."
 msgstr "Raven polnjenja."
 
-#: gtk/gtkrange.c:520
+#: gtk/gtkrange.c:454
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Zaokroževanje števil"
 
-#: gtk/gtkrange.c:521
+#: gtk/gtkrange.c:455
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Število števk za zaokroževanje vrednosti."
 
-#: gtk/gtkrange.c:538 gtk/gtkswitch.c:947
-msgid "Slider Width"
-msgstr "Širina vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkrange.c:539
-msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
-msgstr "Širina drsnika ali gumba za povečavo"
-
-#: gtk/gtkrange.c:554
-msgid "Trough Border"
-msgstr "Zarezan rob"
-
-#: gtk/gtkrange.c:555
-msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
-msgstr "Razmik med gumbom/koračnikom in zunanjo zarezo obrobe"
-
-#: gtk/gtkrange.c:570
-msgid "Stepper Size"
-msgstr "Velikost koračnika"
-
-#: gtk/gtkrange.c:571
-msgid "Length of step buttons at ends"
-msgstr "Dolžina koračnih gumbov na koncih"
-
-#: gtk/gtkrange.c:587
-msgid "Stepper Spacing"
-msgstr "Razmik koračnika"
-
-#: gtk/gtkrange.c:588
-msgid "Spacing between step buttons and thumb"
-msgstr "Razmik med gumbi korakov in sličico"
-
-#: gtk/gtkrange.c:603
-msgid "Arrow X Displacement"
-msgstr "Premik puščice po osi X"
-
-#: gtk/gtkrange.c:604
-msgid ""
-"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
-msgstr "Kako daleč v smeri X naj se premakne puščica, ko je gumb spuščen"
-
-#: gtk/gtkrange.c:619
-msgid "Arrow Y Displacement"
-msgstr "Premik puščice po osi Y"
-
-#: gtk/gtkrange.c:620
-msgid ""
-"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
-msgstr "Kako daleč v smeri Y naj se premakne puščica, ko je gumb spuščen"
-
-#: gtk/gtkrange.c:639
-msgid "Trough Under Steppers"
-msgstr "Zareza pod koračniki"
-
-#: gtk/gtkrange.c:640
-msgid ""
-"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
-"spacing"
-msgstr ""
-"Ali naj se izriše zareza skozi celotno dolžino območja ali pa se izloči "
-"koračnike in presledke"
-
-#: gtk/gtkrange.c:656
-msgid "Arrow scaling"
-msgstr "Prilagajanje velikosti puščice"
-
-#: gtk/gtkrange.c:657
-msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
-msgstr "Prilagajanje puščic v povezavi z velikostjo drsnih gumbov"
-
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:130
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:117
 msgid "Recent Manager"
 msgstr "Upravljalnik nedavnih datotek"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:131
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:118
 msgid "The RecentManager object to use"
 msgstr "Predmet RecentManager, ki naj se uporabi"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:146
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:133
 msgid "Show Private"
 msgstr "Pokaži zasebne"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:147
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:134
 msgid "Whether the private items should be displayed"
 msgstr "Ali naj se prikažejo zasebni predmeti"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:161
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:148
 msgid "Show Tooltips"
 msgstr "Pokaži orodne namige"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:162
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:149
 msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
 msgstr "Ali naj predmet vsebuje orodni namig"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:175
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:162
 msgid "Show Icons"
 msgstr "Pokaži ikone"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:176
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:163
 msgid "Whether there should be an icon near the item"
 msgstr "Ali naj bo blizu predmeta ikona"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:192
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:179
 msgid "Show Not Found"
 msgstr "Prikaza ni mogoče najti"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:193
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:180
 msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
 msgstr "Ali naj bodo prikazani predmeti, ki so povezani z neobstoječimi viri."
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:207
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:194
 msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
 msgstr "Ali naj je mogoče izbrati več predmetov hkrati"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:221
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:208
 msgid "Local only"
 msgstr "Samo krajevno"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:222
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:209
 msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
 msgstr "Ali naj bodo izbrani viri omejeni na krajevno datoteko: URI."
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:236
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:223
 msgid "Limit"
 msgstr "Omejitev"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:237
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:224
 msgid "The maximum number of items to be displayed"
 msgstr "Največje število prikazanih predmetov"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:250
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:237
 msgid "Sort Type"
 msgstr "Vrsta razvrščanja"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:251
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:238
 msgid "The sorting order of the items displayed"
 msgstr "Vrstni red prikazanih predmetov"
 
-#: gtk/gtkrecentchooser.c:267
+#: gtk/gtkrecentchooser.c:254
 msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
 msgstr "Trenutni filter za izbiranje virov, ki naj bodo prikazani"
 
+#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:216
+msgid "Show Numbers"
+msgstr "Pokaži številke"
+
+#: gtk/gtkrecentchoosermenu.c:217
+msgid "Whether the items should be displayed with a number"
+msgstr "Ali naj bodo predmeti prikazani s številkami"
+
 #: gtk/gtkrecentmanager.c:290
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "Polna pot do datoteke uporabljene za shranjevanje in branje seznama"
@@ -6358,35 +4794,35 @@ msgstr "Polna pot do datoteke uporabljene za shranjevanje in branje seznama"
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Velikost seznama nedavno uporabljenih virov"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:242 gtk/gtkstack.c:499
+#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "Transition type"
 msgstr "Vrsta prehoda"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:243 gtk/gtkstack.c:499
+#: gtk/gtkrevealer.c:238 gtk/gtkstack.c:366
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Vrsta a nimacije, uporabljene za prehode"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:250 gtk/gtkstack.c:495
+#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Trajanje prehoda"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:251 gtk/gtkstack.c:495
+#: gtk/gtkrevealer.c:246 gtk/gtkstack.c:362
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Trajanje animacije v milisekundah"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:257
+#: gtk/gtkrevealer.c:252
 msgid "Reveal Child"
 msgstr "Pokaži podrejen predmet"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:258
+#: gtk/gtkrevealer.c:253
 msgid "Whether the container should reveal the child"
 msgstr "Ali naj vsebnik pokaže podrejen predmet"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:264
+#: gtk/gtkrevealer.c:259
 msgid "Child Revealed"
 msgstr "Prikazan podrejen predmet"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:265
+#: gtk/gtkrevealer.c:260
 msgid "Whether the child is revealed and the animation target reached"
 msgstr "Ali naj bo podrejeni predmet prikazan in cilj animacije dosežen"
 
@@ -6411,51 +4847,34 @@ msgstr "Ikone"
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Seznam imen ikon"
 
-#: gtk/gtkscale.c:768
+#: gtk/gtkscale.c:711
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Število decimalnih mest prikaza vrednosti"
 
-#: gtk/gtkscale.c:775
+#: gtk/gtkscale.c:718
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Nariši vrednost"
 
-#: gtk/gtkscale.c:776
+#: gtk/gtkscale.c:719
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Ali se trenutna vrednost izpisuje kot niz ob vodoravnem drsniku"
 
-#: gtk/gtkscale.c:782
+#: gtk/gtkscale.c:725
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Ima izvor"
 
-#: gtk/gtkscale.c:783
+#: gtk/gtkscale.c:726
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Ali ima merilo izvorno točko"
 
-#: gtk/gtkscale.c:789
+#: gtk/gtkscale.c:732
 msgid "Value Position"
 msgstr "Položaj vrednosti"
 
-#: gtk/gtkscale.c:790
+#: gtk/gtkscale.c:733
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Položaj, kjer se prikaže trenutna vrednost"
 
-#: gtk/gtkscale.c:807
-msgid "Slider Length"
-msgstr "Dolžina vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkscale.c:808
-msgid "Length of scale's slider"
-msgstr "Dolžina merila vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkscale.c:822
-msgid "Value spacing"
-msgstr "Razmik vrednosti"
-
-#: gtk/gtkscale.c:823
-msgid "Space between value text and the slider/trough area"
-msgstr ""
-"Prostor med besedilom vrednosti in območjem vodoravnega drsnika in zareze"
-
 #: gtk/gtkscrollable.c:77
 msgid "Horizontal adjustment"
 msgstr "Vodoravna poravnava"
@@ -6490,194 +4909,142 @@ msgstr "Kako naj bo velikost vsebine določena"
 msgid "Vertical Scrollable Policy"
 msgstr "Pravila navpičnega drsenja"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:106
-msgid "Minimum Slider Length"
-msgstr "Najmanjša dolžina vodoravnega drsnika"
+#: gtk/gtkscrollbar.c:224
+msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scrollbar"
+msgstr "GtkAdjustment, ki vsebuje trenutno vrednost tega drsnika"
 
-#: gtk/gtkscrollbar.c:107
-msgid "Minimum length of scrollbar slider"
-msgstr "Najmanjša dolžina vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkscrollbar.c:115
-msgid "Fixed slider size"
-msgstr "Nespremenljiva velikost vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkscrollbar.c:116
-msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
-msgstr ""
-"Ne spreminjaj velikosti vodoravnega drsnika, le zakleni jo na najmanjšo "
-"vrednost"
-
-#: gtk/gtkscrollbar.c:137
-msgid ""
-"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr "Pokaži drugo puščico nazaj na nasprotnem koncu drsnika"
-
-#: gtk/gtkscrollbar.c:144
-msgid ""
-"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
-msgstr "Pokaži drugo puščico naprej na nasprotnem koncu drsnika"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:559
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:530
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Vodoravna prilagoditev"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "GtkAdjustment za vodoravni položaj"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:566
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:537
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Navpična prilagoditev"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:538
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "GtkAdjustment za navpični položaj"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:573
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:544
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Vedenje vodoravnega drsnika"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:574
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:545
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Kdaj je prikazan vodoravni drsnik"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:581
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:552
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Vedenje navpičnega drsnika"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:553
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Kdaj je prikazan navpični drsnik"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:589
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Postavitev okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:590
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:561
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Kje je vsebina glede na drsnike."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
-msgid "Window Placement Set"
-msgstr "Nastavi postavitev okna"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:609
-msgid ""
-"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
-"contents with respect to the scrollbars."
-msgstr ""
-"Ali naj bo uporabljena možnost \"Postavitev okna\" pri določevanju lege "
-"vsebine glede na drsnike."
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:615 gtk/gtkspinbutton.c:455
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Vrsta sence"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:616
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:569
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Vrsta obrobe okoli vsebine"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:632
-msgid "Scrollbars within bevel"
-msgstr "Drsniki znotraj obrobe"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:633
-msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
-msgstr "Postavi drsnike znotraj obrobe drsečega okna"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:639
-msgid "Scrollbar spacing"
-msgstr "Razmik do drsnika"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:640
-msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
-msgstr "Število slikovnih točk med drsnikom in drsenim oknom"
-
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:655
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:583
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Najmanjša širina vsebine"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:656
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:584
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Najmanjša širina, ki jo okno z drsenjem dodeli svoji vsebini"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:669
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:597
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Najmanjša višina vsebine"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:670
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:598
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Najmanjša višina vsebine, ki bo dodeljena vsebini okna z drsnikom"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:684
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:612
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Drsenje z gibi"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:685
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:613
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Način drsenja s pomočjo gibov"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:701
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:629
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Prekrivno drsenje"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:702
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:630
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Način prekrivnega drsenja"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:715
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:643
 msgid "Maximum Content Width"
 msgstr "Največja širina vsebine"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:716
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:644
 msgid "The maximum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Največja širina, ki bo dodeljena vsebini okna z drsnikom."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:729
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:657
 msgid "Maximum Content Height"
 msgstr "Največja višina vsebine"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:730
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:658
 msgid ""
 "The maximum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Največja višina vsebine, ki bo dodeljena vsebini okna z drsnikom."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:747 gtk/gtkscrolledwindow.c:748
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:675 gtk/gtkscrolledwindow.c:676
 msgid "Propagate Natural Width"
 msgstr "Upoštevaj naravno višino"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:765 gtk/gtkscrolledwindow.c:766
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:693 gtk/gtkscrolledwindow.c:694
 msgid "Propagate Natural Height"
 msgstr "Upoštevaj naravno višino"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:405
+#: gtk/gtksearchbar.c:386
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Omogočen iskalni način"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:406
+#: gtk/gtksearchbar.c:387
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr ""
 "Ali naj bo omogočen iskalni način in prikazana iskalna vrstica izbrano pisavo"
 
-#: gtk/gtksearchbar.c:417
+#: gtk/gtksearchbar.c:398
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Ali naj se pokaže gumb za zapiranje v orodni vrstici"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:143
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:99
 msgid "Draw"
 msgstr "Nariši"
 
-#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:144
+#: gtk/gtkseparatortoolitem.c:100
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Ali naj je ločilnik narisan ali samo prazen"
 
-#: gtk/gtksettings.c:390
+#: gtk/gtksettings.c:351
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Čas dvojnega klika"
 
-#: gtk/gtksettings.c:391
+#: gtk/gtksettings.c:352
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6685,11 +5052,11 @@ msgstr ""
 "Največji dovoljen čas med dvema klikoma, da se obravnava kot dvoklik (v "
 "milisekundah)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:398
+#: gtk/gtksettings.c:359
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Razdalja dvojnega klika"
 
-#: gtk/gtksettings.c:399
+#: gtk/gtksettings.c:360
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6697,35 +5064,35 @@ msgstr ""
 "Največji dovoljena razdalja med dvema klikoma, da se dejanje obravnava kot "
 "dvoklik (v slikovnih točkah)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:415
+#: gtk/gtksettings.c:376
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Utripanje kazalke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:416
+#: gtk/gtksettings.c:377
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Ali naj kazalka utripa"
 
-#: gtk/gtksettings.c:423
+#: gtk/gtksettings.c:384
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Čas utripanja kazalke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:424
+#: gtk/gtksettings.c:385
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Dolžina cikla utripanja kazalke, v milisekundah"
 
-#: gtk/gtksettings.c:443
+#: gtk/gtksettings.c:404
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Zakasnitev utripanja kazalke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:444
+#: gtk/gtksettings.c:405
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Čas po katerem kazalka preneha utripati, v sekundah"
 
-#: gtk/gtksettings.c:451
+#: gtk/gtksettings.c:412
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Razdeljena kazalka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:452
+#: gtk/gtksettings.c:413
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -6733,153 +5100,129 @@ msgstr ""
 "Ali naj bosta pri mešanem besedilu prikazana dve kazalki ločeni za besedilo "
 "od leve proti desni in od desne proti levi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:459
+#: gtk/gtksettings.c:420
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Ime teme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:460
+#: gtk/gtksettings.c:421
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Ime teme z a nalaganje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:468
+#: gtk/gtksettings.c:429
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Ime teme ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:469
+#: gtk/gtksettings.c:430
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Ime uporabljene teme ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:484
-msgid "Fallback Icon Theme Name"
-msgstr "Ime povrnitvene teme ikon"
-
-#: gtk/gtksettings.c:485
-msgid "Name of a icon theme to fall back to"
-msgstr "Ime povrnitvene teme ikon"
-
-#: gtk/gtksettings.c:493
+#: gtk/gtksettings.c:438
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Ime tipkovne teme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:494
+#: gtk/gtksettings.c:439
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Ime ključne teme za nalaganje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:510
-msgid "Menu bar accelerator"
-msgstr "Pospeševalnik menijske vrstice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:511
-msgid "Keybinding to activate the menu bar"
-msgstr "Tipkovna bližnjica, ki zažene menijsko vrstico"
-
-#: gtk/gtksettings.c:519
+#: gtk/gtksettings.c:447
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Prag vlečenja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:520
+#: gtk/gtksettings.c:448
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Koliko slikovnih točk se lahko premakne kazalka, preden je to obravnavano "
 "kot vleka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:533
+#: gtk/gtksettings.c:461
 msgid "Font Name"
 msgstr "Ime pisave"
 
-#: gtk/gtksettings.c:534
+#: gtk/gtksettings.c:462
 msgid "The default font family and size to use"
 msgstr "Privzeta družina pisave in velikost za uporabo"
 
-#: gtk/gtksettings.c:558
-msgid "Icon Sizes"
-msgstr "Velikosti ikon"
-
-#: gtk/gtksettings.c:559
-msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
-msgstr "Seznam velikosti ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
-
-#: gtk/gtksettings.c:567
+#: gtk/gtksettings.c:470
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Moduli GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:568
+#: gtk/gtksettings.c:471
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Seznam trenutno dejavnih modulov GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:576
+#: gtk/gtksettings.c:479
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Glajenje robov Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:577
+#: gtk/gtksettings.c:480
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Ali se gladijo robovi pisav Xtf; 0=ne, 1=da, -1=privzeto"
 
-#: gtk/gtksettings.c:586
+#: gtk/gtksettings.c:489
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Prilagajanje Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:587
+#: gtk/gtksettings.c:490
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Ali naj se prilagodijo pisave Xft; 0=ne, 1=da, -1=privzeto"
 
-#: gtk/gtksettings.c:596
+#: gtk/gtksettings.c:499
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Slog prilagajanja Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:597
+#: gtk/gtksettings.c:500
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Raven prilagajanja pisave; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 
-#: gtk/gtksettings.c:606
+#: gtk/gtksettings.c:509
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "Xft RGBA"
 
-#: gtk/gtksettings.c:607
+#: gtk/gtksettings.c:510
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Vrsta podtočkovnega glajenja robov; brez, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:616
+#: gtk/gtksettings.c:519
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "Xft DPI"
 
-#: gtk/gtksettings.c:617
+#: gtk/gtksettings.c:520
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "Ločljivost Xtf, v 1024 * točk/palec. -1 za uporabo privzete vrednosti."
 
-#: gtk/gtksettings.c:626
+#: gtk/gtksettings.c:529
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Ime teme kazalke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:627
+#: gtk/gtksettings.c:530
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "Ime privzeto uporabljene teme kazalke; vrednost NULL za privzeto temo"
 
-#: gtk/gtksettings.c:635
+#: gtk/gtksettings.c:538
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Velikost teme kazalke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:636
+#: gtk/gtksettings.c:539
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Določitev velikosti kazalk, vrednost 0 je privzeta vrednost"
 
-#: gtk/gtksettings.c:645
+#: gtk/gtksettings.c:548
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Nadomestni razpored gumbov"
 
-#: gtk/gtksettings.c:646
+#: gtk/gtksettings.c:549
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "Ali naj gumbi v pogovornih oknih uporabljajo drugačen način razvrstitve "
 "gumbov"
 
-#: gtk/gtksettings.c:663
+#: gtk/gtksettings.c:566
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Nadomestni smer kazalnika razvrščanja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:664
+#: gtk/gtksettings.c:567
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6887,419 +5230,138 @@ msgstr ""
 "Ali je smer kazalnikov razvrščanja v seznamu in drevesnih pogledih obrnjena "
 "v primerjavi s privzeto vrednostjo (kjer dol pomeni naraščajoče)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:677
-msgid "Show the 'Input Methods' menu"
-msgstr "Pokaži meni 'Način vnosa'"
-
-#: gtk/gtksettings.c:678
-msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
-"the input method"
-msgstr ""
-"Ali naj vsebinski meniji vnosov in pogledov besedila ponudijo možnost "
-"spreminjanja načina vnosa"
-
-#: gtk/gtksettings.c:691
-msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
-msgstr "Pokaži meni 'Vstavi nadzorni znak Unicode'"
-
-#: gtk/gtksettings.c:692
-msgid ""
-"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
-"control characters"
-msgstr ""
-"Ali naj vsebinski meniji vnosov in pogledov besedila ponudijo možnost "
-"vstavljanja nadzornih znakov"
-
-#: gtk/gtksettings.c:705
-msgid "Start timeout"
-msgstr "Začetna časovna omejitev"
-
-#: gtk/gtksettings.c:706
-msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
-msgstr "Začetna vrednost za časovno omejitev, kadar je gumb pritisnjen."
-
-#: gtk/gtksettings.c:720
-msgid "Repeat timeout"
-msgstr "Ponovi časovni zamik"
-
-#: gtk/gtksettings.c:721
-msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
-msgstr "Ponovi vrednost časovnih zamikov, kadar je pritisnjen gumb"
-
-#: gtk/gtksettings.c:735
-msgid "Expand timeout"
-msgstr "Časovni zamik razširitve"
-
-#: gtk/gtksettings.c:736
-msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
-msgstr "Časovni zamik za razširitve, kadar gradnik razširi novo območje"
-
-#: gtk/gtksettings.c:774
-msgid "Color scheme"
-msgstr "Barvna shema"
-
-#: gtk/gtksettings.c:775
-msgid "A palette of named colors for use in themes"
-msgstr "Paleta imenovanih barv za uporabo v temah"
-
-#: gtk/gtksettings.c:784
+#: gtk/gtksettings.c:575
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Omogoči animacije"
 
-#: gtk/gtksettings.c:785
+#: gtk/gtksettings.c:576
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Ali naj bodo omogočene animacije v zbirki orodij."
 
-#: gtk/gtksettings.c:806
-msgid "Enable Touchscreen Mode"
-msgstr "Omogoči način na dotik občutljivega zaslona"
-
-#: gtk/gtksettings.c:807
-msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da ni obvestil o dogodkih gibanja."
-
-#: gtk/gtksettings.c:826
-msgid "Tooltip timeout"
-msgstr "Zakasnitev orodnega namiga"
-
-#: gtk/gtksettings.c:827
-msgid "Timeout before tooltip is shown"
-msgstr "Časovni zamik preden se pokaže namig orodja"
-
-#: gtk/gtksettings.c:854
-msgid "Tooltip browse timeout"
-msgstr "Zakasnitev brskanja namigov"
-
-#: gtk/gtksettings.c:855
-msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
-msgstr "Zakasnitev namigov preden se omogoči brskalni način"
-
-#: gtk/gtksettings.c:878
-msgid "Tooltip browse mode timeout"
-msgstr "Zakasnitev načina brskanja namigov"
-
-#: gtk/gtksettings.c:879
-msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
-msgstr "Zakasnitev preden se onemogoči brskalni način"
-
-#: gtk/gtksettings.c:901
-msgid "Keynav Cursor Only"
-msgstr "Upravljanje samo s smernimi tipkami"
-
-#: gtk/gtksettings.c:902
-msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da so na voljo le smerne tipke za upravljanje z "
-"gradniki"
-
-#: gtk/gtksettings.c:921
-msgid "Keynav Wrap Around"
-msgstr "Prelom med upravljanjem s tipkovnico"
-
-#: gtk/gtksettings.c:922
-msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
-msgstr "Ali naj pride do preloma, ko gradnik upravljamo s tipkovnico"
-
-#: gtk/gtksettings.c:942
+#: gtk/gtksettings.c:596
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Pisk napake"
 
-#: gtk/gtksettings.c:943
+#: gtk/gtksettings.c:597
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da sistem napako javi tudi s piskom"
 
-#: gtk/gtksettings.c:962
-msgid "Color Hash"
-msgstr "Barvno razpršilo"
-
-#: gtk/gtksettings.c:963
-msgid "A hash table representation of the color scheme."
-msgstr "Preglednica razpršil barvne sheme"
-
-#: gtk/gtksettings.c:978
-msgid "Default file chooser backend"
-msgstr "Privzet ozadnji program izbirnika datotek"
-
-#: gtk/gtksettings.c:979
-msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
-msgstr "Ime privzetega zaledja GtkFileChooser"
-
-#: gtk/gtksettings.c:996
+#: gtk/gtksettings.c:615
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Privzeto zaledje tiskanja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:997
+#: gtk/gtksettings.c:616
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr ""
 "Seznam ozadnjih programov GtkPrintBackend, ki naj bodo privzeto uporabljeni"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1020
+#: gtk/gtksettings.c:639
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Privzeti ukaz, ki naj se izvede ob prikazu predogleda tiskanja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1021
+#: gtk/gtksettings.c:640
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Ukaz, ki naj se izvede, ko se prikaže predogled tiskanja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1040
-msgid "Enable Mnemonics"
-msgstr "Omogoči menijske bližnjice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1041
-msgid "Whether labels should have mnemonics"
-msgstr "Ali naj oznake vsebujejo menijske bližnjice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1057
+#: gtk/gtksettings.c:656
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Omogoči pospeševalnike"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1058
+#: gtk/gtksettings.c:657
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Ali naj imajo predmeti menija pospeševalnike"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1077
-msgid "Recent Files Limit"
-msgstr "Omejitev nedavnih datotek"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1078
-msgid "Number of recently used files"
-msgstr "Število nedavno uporabljenih datotek"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1098
+#: gtk/gtksettings.c:676
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Privzeta enota načina vnosa"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1099
+#: gtk/gtksettings.c:677
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Katera enota načina vnosa naj bo privzeto uporabljena"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1117
+#: gtk/gtksettings.c:695
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Največja starost nedavno uporabljenih datotek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1118
+#: gtk/gtksettings.c:696
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Največja starost nedavno uporabljenih datotek (v dneh)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1127
+#: gtk/gtksettings.c:705
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Časovni žig nastavitev fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1128
+#: gtk/gtksettings.c:706
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Časovni žig trenutne nastavitve fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1150
+#: gtk/gtksettings.c:728
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Ime zvočne teme"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1151
+#: gtk/gtksettings.c:729
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Ime zvočne teme XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:1173
+#: gtk/gtksettings.c:751
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Zvočni odziv na vnos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1174
+#: gtk/gtksettings.c:752
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr "Ali se predvajajo zvočni odzivi na uporabniki vnos"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1195
+#: gtk/gtksettings.c:773
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Omogoči zvoke dogodkov"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1196
+#: gtk/gtksettings.c:774
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Ali naj se predvajajo zvoki dogodkov"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1213
-msgid "Enable Tooltips"
-msgstr "Omogoči orodne namige"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1214
-msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
-msgstr "Ali naj se na gradnikih prikažejo orodni namigi"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1229
-msgid "Toolbar style"
-msgstr "Slog orodne vrstice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1230
-msgid ""
-"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
-msgstr ""
-"Ali imajo privzete orodne vrstice le besedilo, besedilo in ikone, samo "
-"ikone, itd."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1246
-msgid "Toolbar Icon Size"
-msgstr "Velikost ikon orodne vrstice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1247
-msgid "The size of icons in default toolbars."
-msgstr "Velikost ikon v privzetih orodnih vrsticah."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1266
-msgid "Auto Mnemonics"
-msgstr "Samodejne menijske bližnjice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1267
-msgid ""
-"Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
-"presses the mnemonic activator."
-msgstr ""
-"Ali naj bodo pospeševalne tipke samodejno prikazane (in skrite), kadar "
-"uporabnik pritisne (spusti) ustrezno tipko."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1283
+#: gtk/gtksettings.c:790
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Osnovni gumb prikaže drsnik"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1284
+#: gtk/gtksettings.c:791
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "Ali naj osnovni klik na zarezo prikaže drsnik v položaju"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1302
-msgid "Visible Focus"
-msgstr "Okno v žarišču"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1303
-msgid ""
-"Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
-"keyboard."
-msgstr ""
-"Ali naj bodo 'pravokotniki žariščenja' skriti, dokler uporabnik ne začne "
-"uporabljati tipkovnice."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1329
+#: gtk/gtksettings.c:816
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Program daje prednost temnejši temi"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1330
+#: gtk/gtksettings.c:817
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Ali program daje prednost temnejši temi."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1351
-msgid "Show button images"
-msgstr "Pokaži slike gumbov"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1352
-msgid "Whether images should be shown on buttons"
-msgstr "Ali naj bodo na gumbih prikazane slike"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1360 gtk/gtksettings.c:1495
+#: gtk/gtksettings.c:825 gtk/gtksettings.c:853
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Izbira ob dejavnosti"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1361
+#: gtk/gtksettings.c:826
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Ali naj bo izbrana vsebina vnosa, kadar je vnos dejaven"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1378
+#: gtk/gtksettings.c:843
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Časovna omejitev namiga za geslo"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1379
+#: gtk/gtksettings.c:844
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr "Kako dolgo naj bo prikazan zadnji vneseni znak v skritih vnosih."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1399
-msgid "Show menu images"
-msgstr "Pokaži slike v menijih"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1400
-msgid "Whether images should be shown in menus"
-msgstr "Ali naj bodo v menijih prikazane slike ali ne"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1415
-msgid "Delay before drop down menus appear"
-msgstr "Zakasnitev, preden se pojavijo spustni meniji"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1416
-msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
-msgstr "Zakasnitev, preden se pojavijo podmeniji menijske vrstice"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1435
-msgid "Scrolled Window Placement"
-msgstr "Postavitev drsečega okna"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1436
-msgid ""
-"Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
-"scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
-msgstr ""
-"Kje leži vsebina drsnih oken glede na drsnike, kadar možnosti ne prepiše "
-"lega drsnega okna."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1452
-msgid "Can change accelerators"
-msgstr "Lahko spremeni pospeševalnike"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1453
-msgid ""
-"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
-msgstr ""
-"Ali se lahko pospeševalniki menijev spremenijo s pritiskom tipke nad "
-"predmetom menija."
-
-#: gtk/gtksettings.c:1468
-msgid "Delay before submenus appear"
-msgstr "Zakasnitev, preden se prikažejo podmeniji"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1469
-msgid ""
-"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
-msgstr ""
-"Najmanjši čas, kolikor mora kazalec stati nad menijem, preden se prikaže "
-"podmeni"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1485
-msgid "Delay before hiding a submenu"
-msgstr "Zakasnitev pred skritjem podmenija"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1486
-msgid ""
-"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
-"submenu"
-msgstr "Čas, preden se podmeni skrije, ko se kazalec premika proti njemu"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1496
+#: gtk/gtksettings.c:854
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr "Ali naj bo izbrana vsebina izbirne oznake, kadar je ta v žarišču"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1511
-msgid "Custom palette"
-msgstr "Paleta po meri"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1512
-msgid "Palette to use in the color selector"
-msgstr "Paleta, ki naj se uporabi v izbirniku barv"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1527
-msgid "IM Preedit style"
-msgstr "Predhodno urejevalni slog načina vnosa"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1528
-msgid "How to draw the input method preedit string"
-msgstr "Kako naj se nariše predhodno urejevalni niz načina vnosa"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1544
-msgid "IM Status style"
-msgstr "Slog stanja načina vnosa"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1545
-msgid "How to draw the input method statusbar"
-msgstr "Kako naj se nariše vrstica stanja načina vnosa"
-
-#: gtk/gtksettings.c:1554
+#: gtk/gtksettings.c:862
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Lupina namizja prikaže meni programa"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1555
+#: gtk/gtksettings.c:863
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7307,11 +5369,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da okolje namizja prikaže meni programa, sicer ga "
 "mora prikazati sam program."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1564
+#: gtk/gtksettings.c:872
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Lupina namizja prikaže menijsko vrstico"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1565
+#: gtk/gtksettings.c:873
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7319,46 +5381,46 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da okolje namizja prikaže menijsko vrstico, sicer "
 "jo mora prikazati sam program."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1574
+#: gtk/gtksettings.c:882
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Okolje namizja prikazuje mapo namizja"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1575
+#: gtk/gtksettings.c:883
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da okolje namizja prikaže mapo namizja, sicer ga ne."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1629
+#: gtk/gtksettings.c:937
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Dejanje dvoklika na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1630
+#: gtk/gtksettings.c:938
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Dejanje, ki se izvede ob dvokliku kliku na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1648
+#: gtk/gtksettings.c:956
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Dejanje srednjega klika na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1649
+#: gtk/gtksettings.c:957
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr "Dejanje, ki se izvede ob srednjem kliku na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1667
+#: gtk/gtksettings.c:975
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Dejanje desni klik na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1668
+#: gtk/gtksettings.c:976
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Dejanje, ki se izvede ob desnem kliku na nazivni vrstici"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1690
+#: gtk/gtksettings.c:998
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Pogovorna okna imajo nazivno vrstico"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1691
+#: gtk/gtksettings.c:999
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -7366,132 +5428,132 @@ msgstr ""
 "Ali naj vgrajena pogovorna okna GTK+ uporabljajo nazivno vrstico namesto "
 "območja dejanj."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1707
+#: gtk/gtksettings.c:1015
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Omogoči osnovno prilepljenje"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1708
+#: gtk/gtksettings.c:1016
 msgid ""
-"Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
+"Whether a middle click on a mouse should paste the “PRIMARY” clipboard "
 "content at the cursor location."
 msgstr ""
 "Ali naj se s srednjim klikom prilepi »OSNOVNA« vsebina odložišča na mestu "
 "kazalke."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1724
+#: gtk/gtksettings.c:1032
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Nedavno uporabljene datoteke omogočene"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1725
+#: gtk/gtksettings.c:1033
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Ali GTK+ pomni nedavne datoteke"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1740
+#: gtk/gtksettings.c:1048
 msgid "Long press time"
 msgstr "Čas dolgega pritiska"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1741
+#: gtk/gtksettings.c:1049
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
 "Najdaljši čas med dvema klikoma, da se ta obravnava kot dolgi klik (v "
 "milisekundah)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1758 gtk/gtksettings.c:1759
+#: gtk/gtksettings.c:1066 gtk/gtksettings.c:1067
 msgid "Whether to show cursor in text"
 msgstr "Ali naj se v besedilo pokaže kazalka"
 
-#: gtk/gtkshortcutlabel.c:479 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:536
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:476 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:571
 msgid "Accelerator"
 msgstr "Tipka pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkshortcutlabel.c:491
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:488
 msgid "Disabled text"
 msgstr "Onemogočeno besedilo"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:322
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:319
 msgid "View"
 msgstr "Pogled"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:335 gtk/gtkshortcutsgroup.c:336
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:617 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:618
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:332 gtk/gtkshortcutsgroup.c:333
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:652 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:653
 msgid "Accelerator Size Group"
 msgstr "Skupina velikosti pospeševalnika"
 
-#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:349 gtk/gtkshortcutsgroup.c:350
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:631 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:632
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:346 gtk/gtkshortcutsgroup.c:347
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:666 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:667
 msgid "Title Size Group"
 msgstr "Skupina velikosti naziva"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:342 gtk/gtkshortcutswindow.c:778
 msgid "Section Name"
 msgstr "Ime odseka"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:356 gtk/gtkshortcutswindow.c:793
 msgid "View Name"
 msgstr "Ime pogleda"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:381
 msgid "Maximum Height"
 msgstr "Največja višina"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:537
-msgid "The accelerator keys for shortcuts of type 'Accelerator'"
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:572
+msgid "The accelerator keys for shortcuts of type “Accelerator”"
 msgstr "Pospeševalna tipka za tipkovno bližnjico »pospeševalnika«"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:551
-msgid "The icon to show for shortcuts of type 'Other Gesture'"
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:586
+msgid "The icon to show for shortcuts of type “Other Gesture”"
 msgstr "Ikona, ki kaže tipkovno bližnjico vrste »druge poteze«"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:562
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:597
 msgid "Icon Set"
 msgstr "Ikona"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:563
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:598
 msgid "Whether an icon has been set"
 msgstr "Ali je ikona določena"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:576
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:611
 msgid "A short description for the shortcut"
 msgstr "Kratek opis tipkovne bližnjice"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:592
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:627
 msgid "A short description for the gesture"
 msgstr "Kratek opis poteze"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:603
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:638
 msgid "Subtitle Set"
 msgstr "Podnapis"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:604
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:639
 msgid "Whether a subtitle has been set"
 msgstr "Ali je podnapis določen"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:646
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:681
 msgid "Text direction for which this shortcut is active"
 msgstr "Smer besedila za katerega je tipkovna bližnjica dejavna"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:658
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:693
 msgid "Shortcut Type"
 msgstr "Vrsta tipkovne bližnjice"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:659
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:694
 msgid "The type of shortcut that is represented"
 msgstr "Vrsta tipkovne bližnjice, ki jo predstavlja"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:677
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:712
 msgid "Action Name"
 msgstr "Ime dejanja"
 
-#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:678
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:713
 msgid "The name of the action"
 msgstr "Ime dejanja"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:228 gtk/gtktreeselection.c:130
+#: gtk/gtksizegroup.c:220 gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "Način"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:229
+#: gtk/gtksizegroup.c:221
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
@@ -7499,121 +5561,106 @@ msgstr ""
 "Smeri v katerih velikostna skupina vpliva na želene velikosti njenih "
 "gradnikov"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:253
-msgid "Ignore hidden"
-msgstr "Prezri skrito"
-
-#: gtk/gtksizegroup.c:254
-msgid ""
-"If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
-msgstr ""
-"Izbrana možnost omogoča, da so pri določanju velikosti skupine gradniki, ki "
-"niso preslikani, prezrti."
-
-#: gtk/gtkspinbutton.c:387
+#: gtk/gtkspinbutton.c:348
 msgid "Climb Rate"
 msgstr "Pospešek"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:403
+#: gtk/gtkspinbutton.c:364
 msgid "Snap to Ticks"
 msgstr "Pripni na kljukice"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:404
+#: gtk/gtkspinbutton.c:365
 msgid ""
-"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
+"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button’s "
 "nearest step increment"
 msgstr ""
 "Ali napačne vrednosti samodejno preskočijo na najbližje povečave korakov "
 "vrtilnega gumba"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:411
+#: gtk/gtkspinbutton.c:372
 msgid "Numeric"
 msgstr "Številke"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:412
+#: gtk/gtkspinbutton.c:373
 msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
 msgstr "Ali naj bodo ne-številčni znaki prezrti"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:419
+#: gtk/gtkspinbutton.c:380
 msgid "Wrap"
 msgstr "Prelom"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:420
+#: gtk/gtkspinbutton.c:381
 msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
 msgstr "Ali naj vrtilni gumb naredi prelom, ko doseže svojo mejo"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:427
+#: gtk/gtkspinbutton.c:388
 msgid "Update Policy"
 msgstr "Pravila posodabljanja"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:428
+#: gtk/gtkspinbutton.c:389
 msgid ""
 "Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
 msgstr ""
 "Ali naj se vrtilni gumb posodablja vedno, ali le takrat kadar je vrednost "
 "dovoljena"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:437
+#: gtk/gtkspinbutton.c:398
 msgid "Reads the current value, or sets a new value"
 msgstr "Prebere trenutno vrednost ali nastavi novo"
 
-#: gtk/gtkspinbutton.c:456
-msgid "Style of bevel around the spin button"
-msgstr "Slog obrobe okoli vrtilnega gumba"
-
-#: gtk/gtkspinner.c:221
+#: gtk/gtkspinner.c:204
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Ali je vrtavka dejavna"
 
-#: gtk/gtkstack.c:459
+#: gtk/gtkstack.c:326
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Homogeno prilagajanje velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:471
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Vodoravno prilagajanje"
 
-#: gtk/gtkstack.c:471
+#: gtk/gtkstack.c:338
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Homogeno vodoravno prilagajanje velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:483
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Navpično prilagajanje"
 
-#: gtk/gtkstack.c:483
+#: gtk/gtkstack.c:350
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Homogeno navpično prilagajanje velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:487
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "Visible child"
 msgstr "Vidni podrejeni predmet"
 
-#: gtk/gtkstack.c:487
+#: gtk/gtkstack.c:354
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Gradnik, ki je trenutno viden v skladu"
 
-#: gtk/gtkstack.c:491
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Ime vidnega podrejenega predmeta"
 
-#: gtk/gtkstack.c:491
+#: gtk/gtkstack.c:358
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Ime gradnika, ki je trenutno viden v skladu"
 
-#: gtk/gtkstack.c:503
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Transition running"
 msgstr "Prehod se odvija"
 
-#: gtk/gtkstack.c:503
+#: gtk/gtkstack.c:370
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Ali se prehod trenutno izvaja"
 
-#: gtk/gtkstack.c:507
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid "Interpolate size"
 msgstr "Interpoliraj velikost"
 
-#: gtk/gtkstack.c:507
+#: gtk/gtkstack.c:374
 msgid ""
 "Whether or not the size should smoothly change when changing between "
 "differently sized children"
@@ -7621,65 +5668,61 @@ msgstr ""
 "Ali naj se velikost gladko spremeni med spreminjanjem različno velikih "
 "podrejenih predmetov"
 
-#: gtk/gtkstack.c:517
+#: gtk/gtkstack.c:384
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Ime gradnika podrejene strani"
 
-#: gtk/gtkstack.c:524
+#: gtk/gtkstack.c:391
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Naziv podrejene strani"
 
-#: gtk/gtkstack.c:530 gtk/gtktoolbutton.c:287
+#: gtk/gtkstack.c:397 gtk/gtktoolbutton.c:245
 msgid "Icon name"
 msgstr "Ime ikone"
 
-#: gtk/gtkstack.c:531
+#: gtk/gtkstack.c:398
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Ime ikone podrejene strani"
 
-#: gtk/gtkstack.c:555
+#: gtk/gtkstack.c:422
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Zahteva ponoven pregled"
 
-#: gtk/gtkstack.c:556
+#: gtk/gtkstack.c:423
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Ali stran zahteva ponoven pregled."
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:449 gtk/gtkstackswitcher.c:693
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:694 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:232
-#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:233
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:446 gtk/gtkstackswitcher.c:688
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:689 gtk/inspector/gtkstackcombo.c:278
+#: gtk/inspector/gtkstackcombo.c:279
 msgid "Stack"
 msgstr "Sklad"
 
-#: gtk/gtkstacksidebar.c:450
+#: gtk/gtkstacksidebar.c:447
 msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
 msgstr "Povezani sklad za ta GtkStackSidebar"
 
-#: gtk/gtkstackswitcher.c:685
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:679
+msgid "Icon Size"
+msgstr "Velikost ikone"
+
+#: gtk/gtkstackswitcher.c:680
 msgid "Symbolic size to use for named icon"
 msgstr "Simbolna velikost, ki naj bo uporabljena za imenovano ikono"
 
-#: gtk/gtkstatusbar.c:178
-msgid "Style of bevel around the statusbar text"
-msgstr "Slog obrobe okoli besedila vrstice stanja"
-
-#: gtk/gtkstylecontext.c:229
+#: gtk/gtkstylecontext.c:211
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Povezan predmet GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:235
+#: gtk/gtkstylecontext.c:217
 msgid "FrameClock"
 msgstr "Ura okna"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:236
+#: gtk/gtkstylecontext.c:218
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Povezan predmet GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:243 gtk/gtktexttag.c:299
-msgid "Text direction"
-msgstr "Smer besedila"
-
-#: gtk/gtkstylecontext.c:259
+#: gtk/gtkstylecontext.c:233
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Nadrejeni vsebinski slog"
 
@@ -7699,26 +5742,14 @@ msgstr "Vrsta vrednosti"
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "Vrsta vrednosti, ki jo vrne predmet GtkStyleContext"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:896
+#: gtk/gtkswitch.c:532
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Ali je preklop omogočen ali onemogočen"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:911
+#: gtk/gtkswitch.c:547
 msgid "The backend state"
 msgstr "Stanje ozadnjega programa"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:948
-msgid "The minimum width of the handle"
-msgstr "Najmanjša širina ročnika"
-
-#: gtk/gtkswitch.c:964
-msgid "Slider Height"
-msgstr "Višina drsnika"
-
-#: gtk/gtkswitch.c:965
-msgid "The minimum height of the handle"
-msgstr "Najmanjša višina ročice"
-
 #: gtk/gtktextbuffer.c:201
 msgid "Tag Table"
 msgstr "Preglednica oznak"
@@ -7771,7 +5802,7 @@ msgstr ""
 "Seznam ciljev katerih medpomnilnik podpira možnost lepljenja iz odložišča in "
 "DND cilje"
 
-#: gtk/gtktexthandle.c:721 gtk/gtktexthandle.c:722 gtk/gtkwidget.c:1116
+#: gtk/gtktexthandle.c:711 gtk/gtktexthandle.c:712 gtk/gtkwidget.c:1088
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Nadrejeni gradnik"
 
@@ -7787,24 +5818,24 @@ msgstr "Leva težnost"
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Ali ima označba levo težnost"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:205
+#: gtk/gtktexttag.c:201
 msgid "Tag name"
 msgstr "Ime oznake"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:206
+#: gtk/gtktexttag.c:202
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr ""
 "Ime, ki se nanaša na značko besedila. Prazna vrednost za neimenovane značke"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:245
+#: gtk/gtktexttag.c:226
 msgid "Background RGBA"
 msgstr "Barva ozadja (RGBA)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:253
+#: gtk/gtktexttag.c:234
 msgid "Background full height"
 msgstr "Polna višina ozadja"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:254
+#: gtk/gtktexttag.c:235
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -7812,23 +5843,27 @@ msgstr ""
 "Ali barva ozadja napolni celotno višino vrstice ali le višino označenih "
 "znakov"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:291
+#: gtk/gtktexttag.c:257
 msgid "Foreground RGBA"
 msgstr "Barva ospredja (RGBA)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:300
+#: gtk/gtktexttag.c:265
+msgid "Text direction"
+msgstr "Smer besedila"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:266
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr "Smer besedila, npr. od desne proti levi ali od leve proti desni"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:349
+#: gtk/gtktexttag.c:315
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "Slog pisave kot PangoStyle, npr.: PANGO_STYLE_ITALIC"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:358
+#: gtk/gtktexttag.c:324
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "Različica pisave kot PangoVariant, npr.: PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:367
+#: gtk/gtktexttag.c:333
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -7836,15 +5871,15 @@ msgstr ""
 "Teža pisave kot celo število, poglejte vnaprej navedene vrednosti v "
 "PangoWeight; npr.: PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:378
+#: gtk/gtktexttag.c:344
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "Razteg pisave kot PangoStretch, npr.: PANGO_STRECTH_CONDENSED"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:387
+#: gtk/gtktexttag.c:353
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "Velikost pisave v enotah Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:397
+#: gtk/gtktexttag.c:363
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -7854,11 +5889,11 @@ msgstr ""
 "Ta lastnost se prilagaja nastavitvam teme, zato je priporočena. Pango "
 "vnaprej navede nekatera merila, npr.: PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:838
+#: gtk/gtktexttag.c:383 gtk/gtktextview.c:834
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Poravnava levo, desno ali po sredini"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:436
+#: gtk/gtktexttag.c:402
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -7867,31 +5902,31 @@ msgstr ""
 "uporabi to kot namig ob izrisovanju besedila. Če parameter ni nastavljen, bo "
 "uporabljena privzeta vrednost."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:443
+#: gtk/gtktexttag.c:409
 msgid "Left margin"
 msgstr "Levi rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:444 gtk/gtktextview.c:859
+#: gtk/gtktexttag.c:410 gtk/gtktextview.c:855
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Širina levega roba v slikovnih točkah"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:453
+#: gtk/gtktexttag.c:419
 msgid "Right margin"
 msgstr "Desni rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:454 gtk/gtktextview.c:879
+#: gtk/gtktexttag.c:420 gtk/gtktextview.c:875
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Širina desnega roba v slikovnih točkah"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:464 gtk/gtktextview.c:928
+#: gtk/gtktexttag.c:430 gtk/gtktextview.c:924
 msgid "Indent"
 msgstr "Zamik"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:465 gtk/gtktextview.c:929
+#: gtk/gtktexttag.c:431 gtk/gtktextview.c:925
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Zamik odstavka (v slikovnih točkah)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:476
+#: gtk/gtktexttag.c:442
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -7899,433 +5934,365 @@ msgstr ""
 "Odmik besedila nad osnovno črto (pod osnovno črto, je če dvig negativen) v "
 "enotah Panga"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:485
+#: gtk/gtktexttag.c:451
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Slikovne točke nad vrsticami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:797
+#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:793
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora nad odstavki"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:495
+#: gtk/gtktexttag.c:461
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Slikovne točke pod vrsticami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:496 gtk/gtktextview.c:805
+#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:801
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora pod odstavki"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:505
+#: gtk/gtktexttag.c:471
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Slikovne točke znotraj preloma"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:506 gtk/gtktextview.c:813
+#: gtk/gtktexttag.c:472 gtk/gtktextview.c:809
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr ""
 "Število slikovnih točk praznega prostora med prelomi vrstic znotraj odstavkov"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:544
+#: gtk/gtktexttag.c:510
 msgid "Underline RGBA"
 msgstr "Barva podčrtanega"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:545
+#: gtk/gtktexttag.c:511
 msgid "Color of underline for this text"
 msgstr "Barva podčrtave za to besedilo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:560
+#: gtk/gtktexttag.c:526
 msgid "Strikethrough RGBA"
 msgstr "Barva prečrtanja v RGBA"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:561
+#: gtk/gtktexttag.c:527
 msgid "Color of strikethrough for this text"
 msgstr "Barva prečrtanja za to besedilo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:569 gtk/gtktextview.c:829
+#: gtk/gtktexttag.c:535 gtk/gtktextview.c:825
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr "Ali naj se vrstice prelomijo na meji besed, na meji znakov ali nikoli"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:579 gtk/gtktextview.c:937
+#: gtk/gtktexttag.c:545 gtk/gtktextview.c:933
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Poljubni zavihki za to besedilo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:597
+#: gtk/gtktexttag.c:563
 msgid "Invisible"
 msgstr "Nevidno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:598
+#: gtk/gtktexttag.c:564
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Ali naj je to besedilo skrito"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:612
+#: gtk/gtktexttag.c:578
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Ime barve ozadja odstavka"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:613
+#: gtk/gtktexttag.c:579
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "Barva ozadja odstavka kot niz"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:629
-msgid "Paragraph background color"
-msgstr "Barva ozadja odstavka"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:630
-msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
-msgstr "Barva ozadja odstavka kot (po možnosti ni rezerviran) GdkColor"
-
-#: gtk/gtktexttag.c:644
+#: gtk/gtktexttag.c:593
 msgid "Paragraph background RGBA"
 msgstr "Barva ozadja odstavka (RGBA)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:645
+#: gtk/gtktexttag.c:594
 msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva ozadja odstavka (RGBA kot GdkRGBA)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:662
+#: gtk/gtktexttag.c:611
 msgid "Fallback"
 msgstr "Nadomestne pisave"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:663
+#: gtk/gtktexttag.c:612
 msgid "Whether font fallback is enabled."
 msgstr "Ali naj se uporabijo nadomestne pisave."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:677
+#: gtk/gtktexttag.c:626
 msgid "Letter Spacing"
 msgstr "Določi razmik črk"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:678
+#: gtk/gtktexttag.c:627
 msgid "Extra spacing between graphemes"
 msgstr "Dodaten razmik med grafemi"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:692
+#: gtk/gtktexttag.c:641
 msgid "Font Features"
 msgstr "Možnosti pisave"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:693
+#: gtk/gtktexttag.c:642
 msgid "OpenType Font Features to use"
 msgstr "Možnosti pisave OpenType za uporabo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:711
+#: gtk/gtktexttag.c:660
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Kopičenje robov"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:712
+#: gtk/gtktexttag.c:661
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Ali se levi in desni robovi kopičijo."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:725
+#: gtk/gtktexttag.c:674
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Nastavi polno višino ozadja"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:726
+#: gtk/gtktexttag.c:675
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na višino ozadja"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:765
+#: gtk/gtktexttag.c:714
 msgid "Justification set"
 msgstr "Nastavi poravnavo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:766
+#: gtk/gtktexttag.c:715
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na poravnavo odstavka"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:773
+#: gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Nastavi levi rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:774
+#: gtk/gtktexttag.c:723
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na levi rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:777
+#: gtk/gtktexttag.c:726
 msgid "Indent set"
 msgstr "Nastavi zamik"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:778
+#: gtk/gtktexttag.c:727
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na zamik"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:785
+#: gtk/gtktexttag.c:734
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Nastavi slikovne točke nad črtami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:786 gtk/gtktexttag.c:790
+#: gtk/gtktexttag.c:735 gtk/gtktexttag.c:739
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na število slikovnih točk nad črtami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:789
+#: gtk/gtktexttag.c:738
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Nastavi slikovne točke pod črtami"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:793
+#: gtk/gtktexttag.c:742
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Nastavi slikovne točke v prelomih"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:794
+#: gtk/gtktexttag.c:743
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na število slikovnih točk med prelomi vrstic"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:801
+#: gtk/gtktexttag.c:750
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Nastavi desni rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:802
+#: gtk/gtktexttag.c:751
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na desni rob"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:816
+#: gtk/gtktexttag.c:765
 msgid "Underline RGBA set"
 msgstr "Nastavi barvo podčrtanosti"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:817
+#: gtk/gtktexttag.c:766
 msgid "Whether this tag affects underlining color"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na barvo podčrtanega"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:827
+#: gtk/gtktexttag.c:776
 msgid "Strikethrough RGBA set"
 msgstr "Nastavi barvo prečrtanega"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:828
+#: gtk/gtktexttag.c:777
 msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na barvo prečrtanega"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:831
+#: gtk/gtktexttag.c:780
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Nastavi način prelamljanja"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:832
+#: gtk/gtktexttag.c:781
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na način prelamljanja"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:835
+#: gtk/gtktexttag.c:784
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Nastavi zavihke"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:836
+#: gtk/gtktexttag.c:785
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na zavihke"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:839
+#: gtk/gtktexttag.c:788
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Nastavi nevidnost"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:840
+#: gtk/gtktexttag.c:789
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Ali ta značka vpliva na nevidnost"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:843
+#: gtk/gtktexttag.c:792
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Nastavi barvo ozadja odstavka"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:844
+#: gtk/gtktexttag.c:793
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na barvo ozadja odstavka"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:847
+#: gtk/gtktexttag.c:796
 msgid "Fallback set"
 msgstr "Nastavi nadomestne pisave"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:848
+#: gtk/gtktexttag.c:797
 msgid "Whether this tag affects font fallback"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na nadomestne pisave"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:851
+#: gtk/gtktexttag.c:800
 msgid "Letter spacing set"
 msgstr "Nastavi razmik črk"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:852
+#: gtk/gtktexttag.c:801
 msgid "Whether this tag affects letter spacing"
 msgstr "Ali naj ta oznaka vpliva na razmik črk"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:855
+#: gtk/gtktexttag.c:804
 msgid "Font features set"
 msgstr "Nabor značilnosti pisave"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:856
+#: gtk/gtktexttag.c:805
 msgid "Whether this tag affects font features"
 msgstr "Ali ta oznaka vpliva na lastnosti pisave"
 
-#: gtk/gtktextview.c:796
+#: gtk/gtktextview.c:792
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Slikovne točke nad vrsticami"
 
-#: gtk/gtktextview.c:804
+#: gtk/gtktextview.c:800
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Slikovne točke pod vrsticami"
 
-#: gtk/gtktextview.c:812
+#: gtk/gtktextview.c:808
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Slikovne točke znotraj preloma"
 
-#: gtk/gtktextview.c:828
+#: gtk/gtktextview.c:824
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Način preloma"
 
-#: gtk/gtktextview.c:858
+#: gtk/gtktextview.c:854
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Levi rob"
 
-#: gtk/gtktextview.c:878
+#: gtk/gtktextview.c:874
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Desni rob"
 
-#: gtk/gtktextview.c:899
+#: gtk/gtktextview.c:895
 msgid "Top Margin"
 msgstr "Zgornji rob"
 
-#: gtk/gtktextview.c:900
+#: gtk/gtktextview.c:896
 msgid "Height of the top margin in pixels"
 msgstr "Višina zgornjega roba v točkah"
 
-#: gtk/gtktextview.c:920
+#: gtk/gtktextview.c:916
 msgid "Bottom Margin"
 msgstr "Spodnji rob"
 
-#: gtk/gtktextview.c:921
+#: gtk/gtktextview.c:917
 msgid "Height of the bottom margin in pixels"
 msgstr "Višina spodnjega roba v točkah"
 
-#: gtk/gtktextview.c:944
+#: gtk/gtktextview.c:940
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Vidna kazalka"
 
-#: gtk/gtktextview.c:945
+#: gtk/gtktextview.c:941
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Ali je vstavitvena kazalka vidna"
 
-#: gtk/gtktextview.c:952
+#: gtk/gtktextview.c:948
 msgid "Buffer"
 msgstr "Medpomnilnik"
 
-#: gtk/gtktextview.c:953
+#: gtk/gtktextview.c:949
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Prikazan medpomnilnik"
 
-#: gtk/gtktextview.c:961
+#: gtk/gtktextview.c:957
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Ali naj vneseno besedilo prepiše obstoječo vsebino"
 
-#: gtk/gtktextview.c:968
+#: gtk/gtktextview.c:964
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Sprejme tabulator"
 
-#: gtk/gtktextview.c:969
+#: gtk/gtktextview.c:965
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Ali naj pritisk na tipko Tab povzroči vnos tabulatorja"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1057
+#: gtk/gtktextview.c:1053
 msgid "Monospace"
 msgstr "Monospace"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1058
+#: gtk/gtktextview.c:1054
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Ali naj se uporabijo pisave stalne širine"
 
-#: gtk/gtktextview.c:1076
-msgid "Error underline color"
-msgstr "Barva podčrtovanja napak"
-
-#: gtk/gtktextview.c:1077
-msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
-msgstr "Barva, s katero naj bodo podčrtane nakazane napake"
-
-#: gtk/gtktogglebutton.c:186 gtk/gtktoggletoolbutton.c:131
+#: gtk/gtktogglebutton.c:157 gtk/gtktoggletoolbutton.c:116
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Ali naj bo preklopni gumb pritisnjen"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:193
-msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
-msgstr "Ali je preklopni gumb v »vmesnem« stanju"
-
-#: gtk/gtktogglebutton.c:199
-msgid "Draw Indicator"
-msgstr "Izriši kazalnik"
-
-#: gtk/gtktogglebutton.c:200
-msgid "If the toggle part of the button is displayed"
-msgstr "Ali je preklopni del gumba prikazan"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:530 gtk/gtktoolpalette.c:995
+#: gtk/gtktoolbar.c:494 gtk/gtktoolpalette.c:945
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Slog orodne vrstice"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:531
+#: gtk/gtktoolbar.c:495
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Kako naj se izriše orodna vrstica"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:538
+#: gtk/gtktoolbar.c:502
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Pokaži puščico"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:539
-msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
+#: gtk/gtktoolbar.c:503
+msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn’t fit"
 msgstr "Ali naj bo puščica prikazana, če orodna vrstica ni ustreznih mer"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:560
+#: gtk/gtktoolbar.c:524
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Velikost ikon te orodne vrstice"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:575 gtk/gtktoolpalette.c:981
+#: gtk/gtktoolbar.c:539 gtk/gtktoolpalette.c:931
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Nastavitev velikosti ikone"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:576 gtk/gtktoolpalette.c:982
+#: gtk/gtktoolbar.c:540 gtk/gtktoolpalette.c:932
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Ali je določena lastnost velikosti ikone"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:585
+#: gtk/gtktoolbar.c:549
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "Ali naj predmet dobi dodaten prostor, ko se orodna vrstica poveča"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:593 gtk/gtktoolitemgroup.c:1691
+#: gtk/gtktoolbar.c:557 gtk/gtktoolitemgroup.c:1592
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr "Ali naj bo predmet enake velikosti kot ostali predmeti"
 
-#: gtk/gtktoolbar.c:607
-msgid "Spacer size"
-msgstr "Velikost ločilnikov"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:608
-msgid "Size of spacers"
-msgstr "Velikost ločilnikov"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:626
-msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
-msgstr "Količina robnega prostora med senco orodne vrstice in gumbi"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:634
-msgid "Maximum child expand"
-msgstr "Največja razširitev podrejenega predmeta"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:635
-msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
-msgstr "Največja količina prostora, ki jo ima na voljo raztegljivi predmet"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:651
-msgid "Space style"
-msgstr "Slog ločilnikov"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:652
-msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
-msgstr "Ali naj so ločilniki navpične črte ali le prazen prostor"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:659
-msgid "Button relief"
-msgstr "Sprostitev gumba"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:660
-msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
-msgstr "Vrsta obrobe okoli gumbov orodne vrstice"
-
-#: gtk/gtktoolbar.c:676
-msgid "Style of bevel around the toolbar"
-msgstr "Slog obrobe okoli orodne vrstice"
-
-#: gtk/gtktoolbutton.c:244
+#: gtk/gtktoolbutton.c:216
 msgid "Text to show in the item."
 msgstr "Prikazano besedilo v predmetu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:251
+#: gtk/gtktoolbutton.c:223
 msgid ""
 "If set, an underline in the label property indicates that the next character "
 "should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
@@ -8333,39 +6300,51 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da podčrtaj v besedilu pove, da naj bo naslednji "
 "znak uporabljen kot pospeševalna tipka"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:258
+#: gtk/gtktoolbutton.c:230
 msgid "Widget to use as the item label"
 msgstr "Gradnik, uporabljen kot oznaka predmeta"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:269
-msgid "Stock Id"
-msgstr "ID sklada"
-
-#: gtk/gtktoolbutton.c:270
-msgid "The stock icon displayed on the item"
-msgstr "Privzeta ikona, prikazana na predmetu"
-
-#: gtk/gtktoolbutton.c:288
+#: gtk/gtktoolbutton.c:246
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "Ime tematske ikone prikazane na predmetu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:294
+#: gtk/gtktoolbutton.c:252
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Gradnik ikone"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:295
+#: gtk/gtktoolbutton.c:253
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Ikonski gradnik, ki naj se prikaže v predmetu"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:311
-msgid "Icon spacing"
-msgstr "Razmik med ikonami"
+#: gtk/gtktoolitem.c:129
+msgid "Visible when horizontal"
+msgstr "Viden, ko je orodna vrstica vodoravna"
+
+#: gtk/gtktoolitem.c:130
+msgid ""
+"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
+"orientation."
+msgstr ""
+"Ali naj bo predmet orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena "
+"vodoravno."
+
+#: gtk/gtktoolitem.c:136
+msgid "Visible when vertical"
+msgstr "Viden, ko je orodna vrstica navpična"
+
+#: gtk/gtktoolitem.c:137
+msgid ""
+"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
+"orientation."
+msgstr ""
+"Ali naj bo predmet orodne vrstice viden, ko je orodna vrstica postavljena "
+"navpično."
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:312
-msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
-msgstr "Razmik (v slikovnih točkah) med ikono in oznako"
+#: gtk/gtktoolitem.c:143
+msgid "Is important"
+msgstr "Je pomembno"
 
-#: gtk/gtktoolitem.c:194
+#: gtk/gtktoolitem.c:144
 msgid ""
 "Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
 "show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
@@ -8373,117 +6352,105 @@ msgstr ""
 "Ali je predmet orodne vrstice pomemben. Izbrana možnost omogoča, da gumbi "
 "orodne vrstice prikažejo besedilo v načinu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1642
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1557
 msgid "The human-readable title of this item group"
 msgstr "Človeku berljiv naziv skupine predmetov"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1649
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1564
 msgid "A widget to display in place of the usual label"
 msgstr "Gradnik, ki naj se prikaže na mestu običajne oznake"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1655
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1570
 msgid "Collapsed"
 msgstr "Zloženo"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1656
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1571
 msgid "Whether the group has been collapsed and items are hidden"
 msgstr "Ali je bila skupina zložena in predmeti niso vidni"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1662
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1577
 msgid "ellipsize"
 msgstr "okrajševanje"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1663
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1578
 msgid "Ellipsize for item group headers"
 msgstr "Okrajšaj za glave skupin predmetov"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1669
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1584
 msgid "Header Relief"
 msgstr "Sproščanje glave"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1670
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1585
 msgid "Relief of the group header button"
 msgstr "Sproščanje gumba glave skupine"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1683
-msgid "Header Spacing"
-msgstr "Prostor glave"
-
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1684
-msgid "Spacing between expander arrow and caption"
-msgstr "Razmik med nazivom in puščice razširilnika gumba"
-
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1698
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1599
 msgid "Whether the item should receive extra space when the group grows"
 msgstr "Ali naj predmet prejme dodaten prostor, ko se skupina poveča"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1705
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
+msgid "Fill"
+msgstr "Zapolni"
+
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1606
 msgid "Whether the item should fill the available space"
 msgstr "Ali naj predmet zapolni ves razpoložljiv prostor"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1711
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
 msgid "New Row"
 msgstr "Nova vrstica"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1712
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1613
 msgid "Whether the item should start a new row"
 msgstr "Ali naj predmet začne novo vrstico"
 
-#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1719
+#: gtk/gtktoolitemgroup.c:1620
 msgid "Position of the item within this group"
 msgstr "Položaj predmeta znotraj te skupine"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:966
+#: gtk/gtktoolpalette.c:916
 msgid "Size of icons in this tool palette"
 msgstr "Velikost ikon v tej paleti orodij"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:996
+#: gtk/gtktoolpalette.c:946
 msgid "Style of items in the tool palette"
 msgstr "Slog predmetov v paleti orodij"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1012
+#: gtk/gtktoolpalette.c:962
 msgid "Exclusive"
 msgstr "Izredno"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1013
+#: gtk/gtktoolpalette.c:963
 msgid "Whether the item group should be the only expanded at a given time"
 msgstr "Ali naj bo skupina predmetov edina razširjena ob določenem času"
 
-#: gtk/gtktoolpalette.c:1028
+#: gtk/gtktoolpalette.c:978
 msgid ""
 "Whether the item group should receive extra space when the palette grows"
 msgstr "Ali naj skupina predmetov prejme dodaten prostor, ko se paleta poveča"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:265
+#: gtk/gtktreemenu.c:251
 msgid "TreeMenu model"
 msgstr "Model TreeMenu"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:266
+#: gtk/gtktreemenu.c:252
 msgid "The model for the tree menu"
 msgstr "Model za drevesni pogled"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:288
+#: gtk/gtktreemenu.c:274
 msgid "TreeMenu root row"
 msgstr "Korenska vrstica TreeMenu"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:289
+#: gtk/gtktreemenu.c:275
 msgid "The TreeMenu will display children of the specified root"
 msgstr ""
 "Predmet TreeMenu bo prikazoval podrejene predmete določene korenske mape"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:322
-msgid "Tearoff"
-msgstr "Odpenjalnik"
-
-#: gtk/gtktreemenu.c:323
-msgid "Whether the menu has a tearoff item"
-msgstr "Ali naj imajo meniji odpenjalnike"
-
-#: gtk/gtktreemenu.c:339
+#: gtk/gtktreemenu.c:310
 msgid "Wrap Width"
 msgstr "Širina preloma"
 
-#: gtk/gtktreemenu.c:340
+#: gtk/gtktreemenu.c:311
 msgid "Wrap width for laying out items in a grid"
 msgstr "Prelomi širino za razporeditev predmetov v mreži"
 
@@ -8511,317 +6478,233 @@ msgstr "Model TreeModelSort"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Način po katerem naj razvršča TreeModelSort"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1033
+#: gtk/gtktreeview.c:1021
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Model TreeView"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1034
+#: gtk/gtktreeview.c:1022
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Model drevesnega pogleda"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1040
+#: gtk/gtktreeview.c:1028
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Vidne glave"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1041
+#: gtk/gtktreeview.c:1029
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Pokaži gumbe glave stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1047
+#: gtk/gtktreeview.c:1035
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Klikljive glave"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1048
+#: gtk/gtktreeview.c:1036
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Glave stolpcev se odzivajo na dogodke klikov"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1054
+#: gtk/gtktreeview.c:1042
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Stolpec razširilnika"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1055
+#: gtk/gtktreeview.c:1043
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Nastavi stolpec stolpca razširilnika"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1076
-msgid "Rules Hint"
-msgstr "Namig ravnil"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1077
-msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
-msgstr "Nastavi namig programniku tem, da izriše vrstice izmenljivih barv"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1083
+#: gtk/gtktreeview.c:1056
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Omogoči iskanje"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1084
+#: gtk/gtktreeview.c:1057
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Pogled dovoli uporabniku, da interaktivno išče po stolpcih"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1090
+#: gtk/gtktreeview.c:1063
 msgid "Search Column"
 msgstr "Stolpec iskanja"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1091
+#: gtk/gtktreeview.c:1064
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Stolpec preko katerega naj poteka iskanje med odzivnim iskanjem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1109
+#: gtk/gtktreeview.c:1082
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Način nespremenljive višine"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1110
+#: gtk/gtktreeview.c:1083
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Pospeši delovanje GtkTreeView s predvidevanjem, da so vse vrstice enake "
 "višine"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1129
+#: gtk/gtktreeview.c:1102
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Lebdenje izbora"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1130
+#: gtk/gtktreeview.c:1103
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Ali naj izbor sledi kazalcu."
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1148
+#: gtk/gtktreeview.c:1121
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Razširi pod kazalcem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1149
+#: gtk/gtktreeview.c:1122
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr "Ali naj se vrstice razširijo/zložijo, ko se kazalec premakne čeznje."
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1162
+#: gtk/gtktreeview.c:1135
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Pokaži razširjevalnike"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1163
+#: gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Pogled ima razširilnike"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1176
+#: gtk/gtktreeview.c:1149
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Zamik ravni"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1177
+#: gtk/gtktreeview.c:1150
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Dodaten zamik za vsako raven"
 
 # Rubber banding is a system of keeping track of a graphic, such as a line, a rectangle, or an ellipse, etc, 
you are drawing.
-#: gtk/gtktreeview.c:1184
+#: gtk/gtktreeview.c:1157
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Prožno sledenje risanja"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1185
+#: gtk/gtktreeview.c:1158
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Ali naj bo z vleko miškinega kazalca omogočena izbira več datotek hkrati"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1191
+#: gtk/gtktreeview.c:1164
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Omogoči drevesne črte"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1192
+#: gtk/gtktreeview.c:1165
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ali naj bodo v drevesnem pogledu izrisane mrežne črte"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1199
+#: gtk/gtktreeview.c:1172
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Omogoči drevesne črte"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1200
+#: gtk/gtktreeview.c:1173
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Ali naj bodo v drevesnem pogledu izrisane drevesne črte"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1207
+#: gtk/gtktreeview.c:1180
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Stolpec modela, ki vsebuje besedilo namigov vrstic."
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1245
-msgid "Vertical Separator Width"
-msgstr "Širina navpičnega ločilnika"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1246
-msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
-msgstr "Navpični prostor med celicami. Mora biti sodo število"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1254
-msgid "Horizontal Separator Width"
-msgstr "Širina vodoravnega ločilnika"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1255
-msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
-msgstr "Vodoravni prostor med celicami. Mora biti sodo število"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1263
-msgid "Allow Rules"
-msgstr "Dovoli ravnila"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1264
-msgid "Allow drawing of alternating color rows"
-msgstr "Dovoli risanje izmenično obarvanih vrstic"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1270
-msgid "Indent Expanders"
-msgstr "Zamakni razširilnike"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1271
-msgid "Make the expanders indented"
-msgstr "Naredi razširilnike zamaknjene"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1277
-msgid "Even Row Color"
-msgstr "Barva sodih vrstic"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1278
-msgid "Color to use for even rows"
-msgstr "Barva sodih vrstic"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1284
-msgid "Odd Row Color"
-msgstr "Barva lihih vrstic"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1285
-msgid "Color to use for odd rows"
-msgstr "Barva lihih vrstic"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1292
-msgid "Grid line width"
-msgstr "Širina mrežne črte"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1293
-msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
-msgstr "Širina (v slikovnih točkah) mrežnih črt v drevesnem pogledu"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1299
-msgid "Tree line width"
-msgstr "Širina drevesne črte"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1300
-msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
-msgstr "Širina (v slikovnih točkah) črt v drevesnem pogledu"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1306
-msgid "Grid line pattern"
-msgstr "Vzorec mrežne črte"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1307
-msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
-msgstr "Črtkan vzorec, uporabljen za izris mrežnih črt drevesnega pogleda"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1313
-msgid "Tree line pattern"
-msgstr "Vzorec drevesne črte"
-
-#: gtk/gtktreeview.c:1314
-msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
-msgstr "Črtkan vzorec, uporabljen za izris črt drevesnega pogleda"
-
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Ali naj je stolpec prikazan"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:777
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:252 gtk/gtkwindow.c:884
 msgid "Resizable"
 msgstr "Spremenljive velikosti"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:254
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "Stolpec je spremenljive velikosti"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "Current X position of the column"
 msgstr "Trenutni položaj X stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "Trenutna širina stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:283
 msgid "Sizing"
 msgstr "Spreminjanje velikosti"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:285
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "Način spreminjanja velikosti stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:291
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "Nespremenljiva širina"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:293
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "Trenutna nespremenljiva širina stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "Najmanjša dovoljena širina stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "Največja širina"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:309
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "Največja dovoljena širina stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:317
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "Naziv, ki naj se pojavi v glavi stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr "Stolpec dobi del dodatne širine dodeljene gradniku"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:329
 msgid "Clickable"
 msgstr "Klikljivo"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "Ali naj je glavo mogoče klikniti"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr "Gradnik, ki naj bo v glavi stolpca namesto naziva stolpca"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:345
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "Poravnava besedila glave stolpca ali gradnika po X"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:352
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "Ali je lahko stolpec pri glavah drugače urejen"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:357
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "Pokazatelj urejanja"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:359
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "Ali naj se pokaže določilo razvrščanja"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
 msgid "Sort order"
 msgstr "Vrstni red"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:366
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "Smer razvrščanja, v katero kaže kazalnik razvrščanja"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
 msgid "Sort column ID"
 msgstr "ID razvrščanja stolpcev"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:382
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr "Logični ID razvrščanja stolpcev, kadar je možnost izbrana"
 
-#: gtk/gtkviewport.c:409
+#: gtk/gtkviewport.c:251
+msgid "Shadow type"
+msgstr "Vrsta sence"
+
+#: gtk/gtkviewport.c:252
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Določi, kako bo izrisan okvir okoli vidnega polja"
 
@@ -8833,25 +6716,23 @@ msgstr "Uporabi simbolne ikone"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Ali naj se uporabijo simbolne ikone"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1109
+#: gtk/gtkwidget.c:1081
 msgid "Widget name"
 msgstr "Ime gradnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1110
+#: gtk/gtkwidget.c:1082
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Ime gradnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1117
-msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
-msgstr ""
-"Nadrejeni gradnik tega gradnika. Mora biti gradnik vrste Container "
-"(vsebovalnik)"
+#: gtk/gtkwidget.c:1089
+msgid "The parent widget of this widget."
+msgstr "Nadrejeni gradnik tega gradnika."
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1123
+#: gtk/gtkwidget.c:1095
 msgid "Width request"
 msgstr "Zahtevek po širini"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1124
+#: gtk/gtkwidget.c:1096
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -8859,11 +6740,11 @@ msgstr ""
 "Prezri gradnikov zahtevek po širini, ali -1, če naj bo uporabljen običajni "
 "zahtevek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1131
+#: gtk/gtkwidget.c:1103
 msgid "Height request"
 msgstr "Zahtevek po višini"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1132
+#: gtk/gtkwidget.c:1104
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -8871,429 +6752,247 @@ msgstr ""
 "Prezri gradnikov zahtevek po višini, ali -1, če naj bo uporabljen običajni "
 "zahtevek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1140
+#: gtk/gtkwidget.c:1112
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Ali naj je gradnik viden"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1147
+#: gtk/gtkwidget.c:1119
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Ali naj se gradnik odziva na vnos"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1153
-msgid "Application paintable"
-msgstr "Program je izrisljiv"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1154
-msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
-msgstr "Ali se bo program risal neposredno na gradnik"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1160
+#: gtk/gtkwidget.c:1125
 msgid "Can focus"
 msgstr "Lahko prevzame dejavnost"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1161
+#: gtk/gtkwidget.c:1126
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Ali lahko gradnik sprejme vnosno dejavnost"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1167
+#: gtk/gtkwidget.c:1132
 msgid "Has focus"
 msgstr "Je dejavno"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1168
+#: gtk/gtkwidget.c:1133
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Ali vključuje gradnik vnosno dejavnost"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1174
+#: gtk/gtkwidget.c:1139
 msgid "Is focus"
 msgstr "Je dejaven"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1175
+#: gtk/gtkwidget.c:1140
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Ali je gradnik dejaven znotraj vrhnje ravni"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1193
+#: gtk/gtkwidget.c:1158
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Dejavnost ob kliku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1194
+#: gtk/gtkwidget.c:1159
 msgid "Whether the widget should grab focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Ali naj se predmet ob kliku z miško postavi v žarišče"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1200
+#: gtk/gtkwidget.c:1165
 msgid "Can default"
 msgstr "Je lahko privzet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1201
+#: gtk/gtkwidget.c:1166
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Ali naj je gradnik lahko privzet gradnik"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1207
+#: gtk/gtkwidget.c:1172
 msgid "Has default"
 msgstr "Je privzet"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1208
+#: gtk/gtkwidget.c:1173
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Ali naj je gradnik privzeti gradnik"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1214
+#: gtk/gtkwidget.c:1179
 msgid "Receives default"
 msgstr "Sprejema privzeto"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1215
+#: gtk/gtkwidget.c:1180
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da bo gradnik sprejemal privzeta dejanja, kadar bo "
 "dejaven"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1221
-msgid "Composite child"
-msgstr "Sestavljen podrejeni predmet"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1222
-msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
-msgstr "Ali je gradnik del sestavljenega gradnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1237
-msgid "Style"
-msgstr "Slog"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1238
-msgid ""
-"The style of the widget, which contains information about how it will look "
-"(colors etc)"
-msgstr "Slog gradnika, ki vsebuje podatke o tem kako bo videti (barve, itn.)"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1246
-msgid "Events"
-msgstr "Dogodki"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1247
-msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
-msgstr "Maska dogodkov, ki določa katere vrste GdkEvents bo dobival ta gradnik"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1254
-msgid "No show all"
-msgstr "Brez prikazovanja vseh"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1255
-msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
-msgstr "Ali možnost gtk_widget_show_all() ne vpliva na gradnik"
+#: gtk/gtkwidget.c:1201
+msgid "Has tooltip"
+msgstr "Ima orodni namig"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1277
+#: gtk/gtkwidget.c:1202
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Ali lahko gradniku določimo namig"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1339
-msgid "The widget's window if it is realized"
-msgstr "Okno gradnika, če je to udejanjeno"
+#: gtk/gtkwidget.c:1225
+msgid "Tooltip Text"
+msgstr "Besedilo orodnega namiga"
+
+#: gtk/gtkwidget.c:1226 gtk/gtkwidget.c:1250
+msgid "The contents of the tooltip for this widget"
+msgstr "Vsebina orodnega namiga tega gradnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1354
-msgid "Double Buffered"
-msgstr "Dvojni medpomnilnik"
+#: gtk/gtkwidget.c:1249
+msgid "Tooltip markup"
+msgstr "Oblika orodnega namiga"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1355
-msgid "Whether the widget is double buffered"
-msgstr "Ali gradnik uporablja dvojni medpomnilnik"
+#: gtk/gtkwidget.c:1264
+msgid "The widget’s window if it is realized"
+msgstr "Okno gradnika, če je to udejanjeno"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1369
+#: gtk/gtkwidget.c:1278
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Določitev položaja v dodatnem vodoravnem prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1384
+#: gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Določitev položaja v dodatnem navpičnem prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1404
-msgid "Margin on Left"
-msgstr "Rob na levi strani"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1405
-msgid "Pixels of extra space on the left side"
-msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na levi strani"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1425
-msgid "Margin on Right"
-msgstr "Rob na desni strani"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1426
-msgid "Pixels of extra space on the right side"
-msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na desni strani"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:1445
+#: gtk/gtkwidget.c:1312
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Rob na začetku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1446
+#: gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Število dodatnih slikovnih točk na začetku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1465
+#: gtk/gtkwidget.c:1332
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Rob na koncu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1466
+#: gtk/gtkwidget.c:1333
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Število dodatnih slikovnih točk na koncu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1484
+#: gtk/gtkwidget.c:1351
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Rob na vrhu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1485
+#: gtk/gtkwidget.c:1352
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na vrhu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1503
+#: gtk/gtkwidget.c:1370
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Rob na dnu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1504
+#: gtk/gtkwidget.c:1371
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na dnu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1519
+#: gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "All Margins"
 msgstr "Vsi robovi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1520
+#: gtk/gtkwidget.c:1387
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na vseh štirih straneh"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1534
+#: gtk/gtkwidget.c:1401
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Vodoravno širjenje"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1535
+#: gtk/gtkwidget.c:1402
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Ali naj gradnik zapolni celoten razpoložljiv vodoravni prostor"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1548
+#: gtk/gtkwidget.c:1415
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Določitev vodoravne razširitve"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1549
+#: gtk/gtkwidget.c:1416
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Ali naj je uporabljena lastnost vodoravnega razširjanja"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1562
+#: gtk/gtkwidget.c:1429
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Navpično širjenje"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1563
+#: gtk/gtkwidget.c:1430
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Ali naj gradnik zapolni celoten razpoložljiv navpični prostor"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1576
+#: gtk/gtkwidget.c:1443
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Določitev navpične razširitve"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1577
+#: gtk/gtkwidget.c:1444
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Ali naj je uporabljena lastnost navpičnega razširjanja"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1590
+#: gtk/gtkwidget.c:1457
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Širjenje v vse smeri"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1591
+#: gtk/gtkwidget.c:1458
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Ali naj gradnik zapolni celoten razpoložljiv prostor"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1607
+#: gtk/gtkwidget.c:1474
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Prosojnost gradnika"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1608
+#: gtk/gtkwidget.c:1475
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Prosojnost gradnika, določena med 0 in 1"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1623
+#: gtk/gtkwidget.c:1490
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Določilo prilagoditve velikosti"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1624
+#: gtk/gtkwidget.c:1491
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Določilo prilagajanja velikosti okna"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3443
-msgid "Interior Focus"
-msgstr "Notranja dejavnost"
+#: gtk/gtkwidget.c:1505
+msgid "CSS Name"
+msgstr "Ime CSS"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3444
-msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
-msgstr "Ali naj se nariše pokazatelj dejavnosti znotraj gradnika"
+#: gtk/gtkwidget.c:1506
+msgid "The name of this widget in the CSS tree"
+msgstr "Ime gradnika v drevesni strukturi CSS"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3457
-msgid "Focus linewidth"
-msgstr "Širina črte prikaza dejavnosti"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3458
-msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
-msgstr "Širina v točkah za črto kazalca dejavnosti"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3472
-msgid "Focus line dash pattern"
-msgstr "Vzorec črtkane črte oznake dejavnosti"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3473
-msgid ""
-"Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
-"interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the line."
-msgstr ""
-"Črtkan vzorec za izris pokazatelja žarišča. Znakovne vrednosti se tolmačijo "
-"kot širine slikovnih točk izmenjujočih se vključenih/izključenih odsekov "
-"črte."
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3486
-msgid "Focus padding"
-msgstr "Blazinjenje oznake dejavnosti"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3487
-msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
-msgstr "Širina v točkah med pokazateljem dejavnosti in okvirjem gradnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3501
-msgid "Cursor color"
-msgstr "Barva kazalke"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3502
-msgid "Color with which to draw insertion cursor"
-msgstr "Barva, s katero naj bo izrisana vnosna kazalka"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3515
-msgid "Secondary cursor color"
-msgstr "Barva drugotne kazalke"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3516
-msgid ""
-"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
-"right-to-left and left-to-right text"
-msgstr ""
-"Barva, s katero bo izrisana drugotna kazalka vstavljanja, kadar se ureja "
-"mešano besedilo desno-proti-levi in levo-proti-desni."
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3522
-msgid "Cursor line aspect ratio"
-msgstr "Razmerje vrstice kazalke"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3523
-msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
-msgstr "Razmerje, v katerem naj se izriše vnosna kazalka"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3529
-msgid "Window dragging"
-msgstr "Vleka okna"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3530
-msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
-msgstr "Ali je mogoče okna potegniti in razpeti s klikom na prazna območja"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3547
-msgid "Unvisited Link Color"
-msgstr "Barva neobiskanih povezav"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3548
-msgid "Color of unvisited links"
-msgstr "Barva neobiskanih povezav"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3564
-msgid "Visited Link Color"
-msgstr "Barva obiskane povezave"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3565
-msgid "Color of visited links"
-msgstr "Barva obiskanih povezav"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3583
-msgid "Wide Separators"
-msgstr "Široki ločilniki"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3584
-msgid ""
-"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
-"instead of a line"
-msgstr ""
-"Ali je mogoče nastaviti širino ločilnika z izrisom okvirja namesto črte"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3601
-msgid "Separator Width"
-msgstr "Širina ločilnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3602
-msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
-msgstr "Širina ločilnikov, kadar je izbrana možnost \"Široki ločilniki\""
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3619
-msgid "Separator Height"
-msgstr "Višina ločilnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3620
-msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
-msgstr "Višina ločilnikov, kadar je izbrana možnost \"Široki ločilniki\""
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3634
-msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
-msgstr "Dolžina puščic vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3635
-msgid "The length of horizontal scroll arrows"
-msgstr "Dolžina puščic vodoravnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3649
-msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
-msgstr "Dolžina puščic navpičnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3650
-msgid "The length of vertical scroll arrows"
-msgstr "Dolžina puščic navpičnega drsnika"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3656 gtk/gtkwidget.c:3657
-msgid "Width of text selection handles"
-msgstr "Širina ročic za izbor besedila"
-
-#: gtk/gtkwidget.c:3662 gtk/gtkwidget.c:3663
-msgid "Height of text selection handles"
-msgstr "Višina ročic za izbor besedila"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:739
+#: gtk/gtkwindow.c:846
 msgid "Window Type"
 msgstr "Vrsta okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:740
+#: gtk/gtkwindow.c:847
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Vrsta okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:747
+#: gtk/gtkwindow.c:854
 msgid "Window Title"
 msgstr "Naziv okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:748
+#: gtk/gtkwindow.c:855
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Naziv okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:754
+#: gtk/gtkwindow.c:861
 msgid "Window Role"
 msgstr "Vloga okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:755
+#: gtk/gtkwindow.c:862
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Enoznačno določilo za okno pri ponovnem zagonu seje."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:770
+#: gtk/gtkwindow.c:877
 msgid "Startup ID"
 msgstr "ID zagona"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:771
+#: gtk/gtkwindow.c:878
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr ""
 "Enoznačno določilo zagona za okno, ki ga uporablja program obveščanja med "
 "zagonom."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:778
+#: gtk/gtkwindow.c:885
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da lahko uporabniki spreminjajo velikost okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:785
+#: gtk/gtkwindow.c:892
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -9301,92 +7000,76 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da je okno modalno (medtem, ko je to okno dejavno, "
 "drugih ni mogoče uporabljati)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:791
+#: gtk/gtkwindow.c:898
 msgid "Window Position"
 msgstr "Položaj okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:792
+#: gtk/gtkwindow.c:899
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Začetni položaj okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:799
+#: gtk/gtkwindow.c:906
 msgid "Default Width"
 msgstr "Privzeta širina"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:800
+#: gtk/gtkwindow.c:907
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Uporabljena privzeta širina okna, kadar se okno pokaže prvič"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:807
+#: gtk/gtkwindow.c:914
 msgid "Default Height"
 msgstr "Privzeta višina"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:808
+#: gtk/gtkwindow.c:915
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Uporabljena privzeta višina okna, kadar se okno prikaže prvič"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:815
+#: gtk/gtkwindow.c:922
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Zapri skupaj z nadrejenim predmetom"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:816
+#: gtk/gtkwindow.c:923
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Ali naj se to okno zapre skupaj z nadrejenim predmetom"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:829
-msgid "Hide the titlebar during maximization"
-msgstr "Skrij naslovno vrstico med razpenjanjem"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:830
-msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
-msgstr "Ali naj bo naslovna vrstica okna skrita, ko je okno povsem razprto"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:837
+#: gtk/gtkwindow.c:930
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:853
+#: gtk/gtkwindow.c:946
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Menijske bližnjice so vidne"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:854
+#: gtk/gtkwindow.c:947
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Ali naj bodo menijske bližnjice v oknu trenutno vidne"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:870
+#: gtk/gtkwindow.c:963
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Žarišče je vidno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:871
+#: gtk/gtkwindow.c:964
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Ali naj bodo pravokotniki žariščenja v oknu trenutno vidni"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:886
+#: gtk/gtkwindow.c:979
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Ime tematske ikone tega okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:899
+#: gtk/gtkwindow.c:992
 msgid "Is Active"
 msgstr "Je dejavno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:900
+#: gtk/gtkwindow.c:993
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Ali je na vrhu trenutno dejavno okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:906
-msgid "Focus in Toplevel"
-msgstr "Dejavnost vrhnje ravni"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:907
-msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
-msgstr "Ali je dejavnost predmeta znotraj GtkWindow okna"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:913
+#: gtk/gtkwindow.c:999
 msgid "Type hint"
 msgstr "Vrstni namig"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:914
+#: gtk/gtkwindow.c:1000
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -9394,118 +7077,96 @@ msgstr ""
 "Namig, ki pomaga okolju namizja razumeti, kakšna vrsta okna je odprta in "
 "kako z njim upravljati."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:921
+#: gtk/gtkwindow.c:1007
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Preskoči opravilno vrstico"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:922
+#: gtk/gtkwindow.c:1008
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Izbrana možnost onemogoči prikaz okna v opravilni vrstici"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:928
+#: gtk/gtkwindow.c:1014
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Preskoči preklopnik"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:929
+#: gtk/gtkwindow.c:1015
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da okno ni v preklopniku."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:935
+#: gtk/gtkwindow.c:1021
 msgid "Urgent"
 msgstr "Nujno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:936
-msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
-msgstr "Izbrana možnost omogoča, da okno zahteva uporabnikovo pozornost."
+#: gtk/gtkwindow.c:1022
+msgid "TRUE if the window should be brought to the user’s attention."
+msgstr ""
+"Izbrana možnost omogoča, da bo okno z utripanjem pridobilo uporabnikovo "
+"pozornost."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:949
+#: gtk/gtkwindow.c:1035
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Sprejmi dejavnost"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:950
+#: gtk/gtkwindow.c:1036
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da okno postane dejavno."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:963
+#: gtk/gtkwindow.c:1049
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Dejavnost med preslikavo"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:964
+#: gtk/gtkwindow.c:1050
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "Izbrana možnost omogoča, da okno postane dejavno med preslikavo."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:977
+#: gtk/gtkwindow.c:1063
 msgid "Decorated"
 msgstr "Okrašeno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:978
+#: gtk/gtkwindow.c:1064
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Ali naj bo okno izrisano v slogu upravljalnika oken."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:991
+#: gtk/gtkwindow.c:1077
 msgid "Deletable"
 msgstr "Izbrisljivo"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:992
+#: gtk/gtkwindow.c:1078
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Ali naj ima okvir okna gumb za zapiranje"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1012
-msgid "Resize grip"
-msgstr "Oprijemalnik velikosti"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1013
-msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
-msgstr "Določa ali ima okno oprijemalnik velikosti okna"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1028
-msgid "Resize grip is visible"
-msgstr "Oprijemalnik velikosti je viden."
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1029
-msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
-msgstr "Določa ali je oprijemalnik velikosti okna viden."
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1043
+#: gtk/gtkwindow.c:1092
 msgid "Gravity"
 msgstr "Težnost"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1044
+#: gtk/gtkwindow.c:1093
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Težnost okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1079
+#: gtk/gtkwindow.c:1128
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Pripeto gradniku"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1080
+#: gtk/gtkwindow.c:1129
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Gradnik, kateremu je pripeto okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1086
+#: gtk/gtkwindow.c:1135
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Je razpeto"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1087
+#: gtk/gtkwindow.c:1136
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Ali je okno razpeto"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1108
+#: gtk/gtkwindow.c:1157
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1109
+#: gtk/gtkwindow.c:1158
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "GtkApplication za okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1119 gtk/gtkwindow.c:1120
-msgid "Decorated button layout"
-msgstr "Porazdelitev oblikovanih gumbov"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1126 gtk/gtkwindow.c:1127
-msgid "Decoration resize handle size"
-msgstr "Velikost ročnika za spreminjanje velikosti oblikovanih gumbov"
-
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
 msgid "Cloud Print account"
 msgstr "Račun za tiskanje v oblaku"
@@ -9530,54 +7191,1866 @@ msgstr "Naziv barvnega profila"
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Naziv barvnega profila, ki bo uporabljen"
 
-#~| msgid "Xft RGBA"
-#~ msgid "RGBA"
-#~ msgstr "RGBA"
+#~ msgid "Font options"
+#~ msgstr "Možnosti pisave"
 
-#~ msgid "System Information"
-#~ msgstr "Podrobnosti sistema"
+#~ msgid "The default font options for the screen"
+#~ msgstr "Privzete možnosti pisave zaslona"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "The keyval of the accelerator"
-#~ msgid "The text displayed next to the accelerator"
-#~ msgstr "Vrednost tipke pospeševalnika"
+#~ msgid "A unique name for the action."
+#~ msgstr "Edinstveno ime dejanja."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "Reveal Child"
-#~ msgid "Reveal"
-#~ msgstr "Pokaži podrejen predmet"
+#~ msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Oznaka, uporabljena za predmete menija in gumbe, ki to dejanje izvedejo."
 
-#, fuzzy
-#~| msgid "The name of the icon from the icon theme"
-#~ msgid "The name of the icon used to automatically populate the button"
-#~ msgstr "Ime ikone iz ikonske teme"
+#~ msgid "Short label"
+#~ msgstr "Kratka oznaka"
+
+#~ msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
+#~ msgstr "Krajša oznaka, uporabljena za gumbe orodne vrstice."
+
+#~ msgid "Tooltip"
+#~ msgstr "Orodni namig"
+
+#~ msgid "A tooltip for this action."
+#~ msgstr "Orodni namig tega dejanja."
+
+#~ msgid "Stock Icon"
+#~ msgstr "Privzeta ikona"
+
+#~ msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
+#~ msgstr "Ikona, prikazana v gradnikih, ki predstavljajo to dejanje."
+
+#~ msgid "GIcon"
+#~ msgstr "GIcon"
+
+#~ msgid "Visible when overflown"
+#~ msgstr "Viden ob prehodu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the "
+#~ "toolbar overflow menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoča, da so orodni predmeti dejanja prikazani v "
+#~ "prekrivnem meniju orodne vrstice."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies "
+#~ "for this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj dejanje velja za pomembno. Izbrana možnost omogoča, da predmeti "
+#~ "kažejo besedilo v načinu GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
+
+#~ msgid "Hide if empty"
+#~ msgstr "Skrij, če je prazen"
+
+#~ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoča, da so prazni predmeti menija skriti."
+
+#~ msgid "Whether the action is enabled."
+#~ msgstr "Ali naj je dejanje omogočeno."
+
+#~ msgid "Whether the action is visible."
+#~ msgstr "Ali naj bo dejanje vidno."
+
+#~ msgid "Action Group"
+#~ msgstr "Skupina dejanj"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for "
+#~ "internal use)."
+#~ msgstr ""
+#~ "GtkActionGroup, s katero je povezan ta GtkAction, ali NULL (za notranjo "
+#~ "uporabo)."
+
+#~ msgid "Always show image"
+#~ msgstr "Vedno pokaži sliko"
+
+#~ msgid "Whether the image will always be shown"
+#~ msgstr "Ali bo slika vedno prikazana"
+
+#~ msgid "A name for the action group."
+#~ msgstr "Ime skupine dejanj."
+
+#~ msgid "Whether the action group is enabled."
+#~ msgstr "Ali naj bo skupina dejanj omogočena."
+
+#~ msgid "Whether the action group is visible."
+#~ msgstr "Ali naj bo skupina dejanj vidna."
+
+#~ msgid "Accelerator Group"
+#~ msgstr "Skupina pospeševalnika"
+
+#~ msgid "The accelerator group the actions of this group should use."
+#~ msgstr "Dejanja skupine pospeševalnika, ki naj bi jih skupina izvajala."
+
+#~ msgid "Related Action"
+#~ msgstr "Povezano dejanje"
+
+#~ msgid "The action this activatable will activate and receive updates from"
+#~ msgstr "Dejanje, preko katerega to dejanje prejema posodobitve"
+
+#~ msgid "Use Action Appearance"
+#~ msgstr "Uporabi videz dejanj"
+
+#~ msgid "Whether to use the related actions appearance properties"
+#~ msgstr "Ali naj se uporabi lastnosti povezanega dejanja videza"
+
+#~ msgid "Horizontal alignment"
+#~ msgstr "Vodoravna poravnava"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 "
+#~ "is right aligned"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vodoravni položaj podrejenega predmeta v razpoložljivem prostoru. 0,0 je "
+#~ "poravnan levo, 1,0 je poravnan desno"
+
+#~ msgid "Vertical alignment"
+#~ msgstr "Navpična poravnava"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
+#~ "bottom aligned"
+#~ msgstr ""
+#~ "Navpični položaj podrejenega predmeta v razpoložljivem prostoru. 0,0 je "
+#~ "poravnan na vrh, 1,0 je poravnan na dno."
+
+#~ msgid "Horizontal scale"
+#~ msgstr "Vodoravno prilagajanje velikosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If available horizontal space is bigger than needed for the child, how "
+#~ "much of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
+#~ msgstr ""
+#~ "V kolikor je na voljo več vodoravnega prostora kot je treba, koliko naj "
+#~ "se ga porabi za podrejeni predmet. 0,0 pomeni nič, 1,0 pomeni vsega."
+
+#~ msgid "Vertical scale"
+#~ msgstr "Navpično prilagajanje velikosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If available vertical space is bigger than needed for the child, how much "
+#~ "of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
+#~ msgstr ""
+#~ "V kolikor je na voljo več navpičnega prostora kot je treba, koliko naj se "
+#~ "ga porabi za podrejeni predmet. 0,0 pomeni nič, 1,0 pomeni vse."
+
+#~ msgid "Top Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje na vrhu"
+
+#~ msgid "The padding to insert at the top of the widget."
+#~ msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na zgornjo stran gradnika."
+
+#~ msgid "Bottom Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje na dnu"
+
+#~ msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
+#~ msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na spodnjo stran gradnika."
+
+#~ msgid "Left Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje na levi"
+
+#~ msgid "The padding to insert at the left of the widget."
+#~ msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na levo stran gradnika."
+
+#~ msgid "Right Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje na desni"
+
+#~ msgid "The padding to insert at the right of the widget."
+#~ msgstr "Blazinjenje, ki naj se vstavi na desno stran gradnika."
+
+#~ msgid "Arrow direction"
+#~ msgstr "Smer puščice"
+
+#~ msgid "The direction the arrow should point"
+#~ msgstr "Smer, v katero naj kaže puščica"
+
+#~ msgid "Arrow shadow"
+#~ msgstr "Senca puščice"
+
+#~ msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
+#~ msgstr "Videz sence, ki obkroža puščico"
+
+#~ msgid "Arrow Scaling"
+#~ msgstr "Prilagajanje velikosti puščice"
+
+#~ msgid "Amount of space used up by arrow"
+#~ msgstr "Količina prostora, ki ga uporabi puščica"
+
+#~ msgid "Has Opacity Control"
+#~ msgstr "Ima nadzor prosojnosti"
+
+#~ msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
+#~ msgstr "Ali izbirnik barv omogoča nastavljanje prosojnosti"
+
+#~ msgid "Has palette"
+#~ msgstr "Ima paleto"
+
+#~ msgid "Whether a palette should be used"
+#~ msgstr "Ali naj je uporabljena paleta"
+
+#~ msgid "Current Color"
+#~ msgstr "Trenutna barva"
+
+#~ msgid "The current color"
+#~ msgstr "Trenutna barva"
+
+#~ msgid "Current Alpha"
+#~ msgstr "Trenutna alfa"
+
+#~ msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Trenutna vrednost prosojnosti (0 popolnoma prosojno, 65535 popolnoma "
+#~ "neprosojno)"
+
+#~ msgid "Current RGBA"
+#~ msgstr "Trenutna barva RGBA"
+
+#~ msgid "The current RGBA color"
+#~ msgstr "Trenutna barva RGBA"
+
+#~ msgid "Color Selection"
+#~ msgstr "Izbira barve"
+
+#~ msgid "The color selection embedded in the dialog."
+#~ msgstr "Izbira barve, vstavljene v pogovorno okno."
+
+#~ msgid "OK Button"
+#~ msgstr "Gumb V redu"
+
+#~ msgid "The OK button of the dialog."
+#~ msgstr "Gumb V redu v pogovornem oknu."
+
+#~ msgid "Cancel Button"
+#~ msgstr "Gumb Prekliči"
+
+#~ msgid "The cancel button of the dialog."
+#~ msgstr "Gumb Prekliči v pogovornem oknu."
+
+#~ msgid "Help Button"
+#~ msgstr "Gumb Pomoč"
+
+#~ msgid "The help button of the dialog."
+#~ msgstr "Gumb Pomoč v pogovornem oknu."
+
+#~ msgid "The string that represents this font"
+#~ msgstr "Niz, ki predstavlja izbrano pisavo"
+
+#~ msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
+#~ msgstr "Videz sence, ki obkroža vsebovalnik"
+
+#~ msgid "Handle position"
+#~ msgstr "Položaj ročice"
+
+#~ msgid "Position of the handle relative to the child widget"
+#~ msgstr "Položaj ročice glede na podrejeni gradnik"
+
+#~ msgid "Snap edge"
+#~ msgstr "Pripni rob"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
+#~ "handlebox"
+#~ msgstr ""
+#~ "Stran gradnika ročnika, ki je poravnana s točko sidrišča za sidranje "
+#~ "gradnika."
+
+#~ msgid "Snap edge set"
+#~ msgstr "Nastavi pripenjanje robov"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived "
+#~ "from handle_position"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj se uporabi vrednost možnosti pripenjanja rubu ali vrednost "
+#~ "izpeljana iz možnosti položaja ročice"
+
+#~ msgid "Child Detached"
+#~ msgstr "Podrejeno okno odpeto"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
+#~ "detached."
+#~ msgstr ""
+#~ "Logična vrednost, ki določa ali je podrejeni upravljalni predmet pripet "
+#~ "ali odpet."
+
+#~ msgid "Image widget"
+#~ msgstr "Gradnik slike"
+
+#~ msgid "Child widget to appear next to the menu text"
+#~ msgstr "Podrejeni gradnik, ki naj se pojavi ob besedilu menija"
+
+#~ msgid "Use stock"
+#~ msgstr "Uporabi sklad"
+
+#~ msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
+#~ msgstr "Ali naj se uporabi besedilo oznake za vnos predmeta menija sklada"
+
+#~ msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
+#~ msgstr "Pospeševalna skupina, uporabljena za tipke sklada"
+
+#~ msgid "X pad"
+#~ msgstr "Blazinjenje X"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
+#~ msgstr ""
+#~ "Količina prostora, ki naj se doda na levo in desno stran gradnika, v "
+#~ "slikovnih točkah"
+
+#~ msgid "Y pad"
+#~ msgstr "Blazinjenje Y"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
+#~ msgstr ""
+#~ "Količina prostora, ki naj se doda na zgornjo in spodnjo stran gradnika, v "
+#~ "slikovnih točkah"
+
+#~ msgid "Icon's count"
+#~ msgstr "Števec ikone"
+
+#~ msgid "The count of the emblem currently displayed"
+#~ msgstr "Števec značke, ki je trenutno prikazana"
+
+#~ msgid "Icon's label"
+#~ msgstr "Oznaka ikone"
+
+#~ msgid "The label to be displayed over the icon"
+#~ msgstr "Oznaka, ki je prikazan ob kazalniku, ko je ta nad ikono"
+
+#~ msgid "Icon's style context"
+#~ msgstr "Vsebinski slog ikone"
+
+#~ msgid "The style context to theme the icon appearance"
+#~ msgstr "Vsebinski slog ikone, ki pripada temi"
+
+#~ msgid "Background icon"
+#~ msgstr "Ikona ozadja"
+
+#~ msgid "The icon for the number emblem background"
+#~ msgstr "Ikona ozadja številske značke"
+
+#~ msgid "Background icon name"
+#~ msgstr "Ime ikone ozadja"
+
+#~ msgid "The icon name for the number emblem background"
+#~ msgstr "Ime ikone za ozadje številske značke"
+
+#~ msgid "The value"
+#~ msgstr "Vrednost"
 
-#~ msgid "Content Width"
-#~ msgstr "Širina vsebine"
+#~ msgid ""
+#~ "The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this "
+#~ "action is the current action of its group."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vrnjena vrednost gtk_radio_action_get_current_value() kadar je dejanje "
+#~ "del trenutnega dejanja izbrane skupine."
 
-#~ msgid "Desired width for displayed content"
-#~ msgstr "Želena širina prikazane vsebine"
+#~ msgid "The radio action whose group this action belongs to."
+#~ msgstr "Izbirno dejanje, katerega skupini pripada to dejanje."
 
-#~ msgid "Content Height"
-#~ msgstr "Višina vsebine"
+#~ msgid "The current value"
+#~ msgstr "Trenutna vrednost"
 
-#~ msgid "Desired height for displayed content"
-#~ msgstr "Želena višina prikazane vsebine"
+#~ msgid ""
+#~ "The value property of the currently active member of the group to which "
+#~ "this action belongs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lastnost vrednosti trenutno dejavnega predmeta skupine, kateri dejanje "
+#~ "pripada."
 
-#~ msgid "Show “Trash”"
+#~ msgid "Stock ID"
+#~ msgstr "ID sklada"
+
+#~ msgid "Stock ID for a stock image to display"
+#~ msgstr "ID sklada za prikaz slike"
+
+#~ msgid "The size of the icon"
+#~ msgstr "Velikost ikone"
+
+#~ msgid "The screen where this status icon will be displayed"
+#~ msgstr "Zaslon, na katerem bo prikazana ikona stanja"
+
+#~ msgid "Whether the status icon is visible"
+#~ msgstr "Ali naj je ikona stanja vidna"
+
+#~ msgid "Embedded"
+#~ msgstr "Vstavljeno"
+
+#~ msgid "Whether the status icon is embedded"
+#~ msgstr "Ali naj je ikona stanja vstavljena"
+
+#~ msgid "The orientation of the tray"
+#~ msgstr "Usmerjenost sistemske vrstice"
+
+#~ msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
+#~ msgstr "Ali naj ima ikona sistemske vrstice orodni namig"
+
+#~ msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
+#~ msgstr "Vsebina namiga za ikono v sistemski vrstici"
+
+#~ msgid "The title of this tray icon"
+#~ msgstr "Naslov ikone sistemske vrstice"
+
+#~ msgid "Style context"
+#~ msgstr "Slogovna vsebina"
+
+#~ msgid "GtkStyleContext to get style from"
+#~ msgstr "Predmet GtkStyleContext, ki vsebuje podatek sloga"
+
+#~ msgid "Rows"
+#~ msgstr "Vrstice"
+
+#~ msgid "The number of rows in the table"
+#~ msgstr "Število vrstic v razpredelnici"
+
+#~ msgid "Columns"
+#~ msgstr "Stolpci"
+
+#~ msgid "The number of columns in the table"
+#~ msgstr "Število stolpcev v razpredelnici"
+
+#~ msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoča, da imajo vse celice enako višino in širino"
+
+#~ msgid "Right attachment"
+#~ msgstr "Desna priloga"
+
+#~ msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
+#~ msgstr ""
+#~ "Številka stolpca, ki naj se priloži desni strani podrejenega gradnika"
+
+#~ msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
+#~ msgstr ""
+#~ "Številka vrstice, ki naj se priloži zgornji strani podrejenega gradnika"
+
+#~ msgid "Bottom attachment"
+#~ msgstr "Spodnja priloga"
+
+#~ msgid "Horizontal options"
+#~ msgstr "Vodoravne možnosti"
+
+#~ msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
+#~ msgstr "Možnosti, ki določajo vodoravno vedenje podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Vertical options"
+#~ msgstr "Navpične možnosti"
+
+#~ msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
+#~ msgstr "Možnosti, ki določajo navpično vedenje podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Horizontal padding"
+#~ msgstr "Vodoravno blazinjenje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
+#~ "pixels"
+#~ msgstr ""
+#~ "Količina prostora, ki naj se doda med podrejeni predmet in njegove leve "
+#~ "in desne sosede, v slikovnih točkah"
+
+#~ msgid "Vertical padding"
+#~ msgstr "Navpično blazinjenje"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, "
+#~ "in pixels"
+#~ msgstr ""
+#~ "Količina prostora, ki naj se doda med podrejeni predmet in njegove "
+#~ "zgornje in spodnje sosede (v slikovnih točkah)"
+
+#~ msgid "Theming engine name"
+#~ msgstr "Ime programnika tem"
+
+#~ msgid "Create the same proxies as a radio action"
+#~ msgstr "Ustvari posrednike enake izbirnim dejanjem"
+
+#~ msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
+#~ msgstr "Ali so posredniki videti kot izbirni gumbi"
+
+#~ msgid "Whether the toggle action should be active"
+#~ msgstr "Ali naj bo preklopni gumb dejaven"
+
+#~ msgid "Foreground color"
+#~ msgstr "Barva ospredja"
+
+#~ msgid "Foreground color for symbolic icons"
+#~ msgstr "Barva ospredja simbolnih ikon"
+
+#~ msgid "Error color"
+#~ msgstr "Barva napake"
+
+#~ msgid "Error color for symbolic icons"
+#~ msgstr "Barva napake simbolnih ikon"
+
+#~ msgid "Warning color"
+#~ msgstr "Barva opozorila"
+
+#~ msgid "Warning color for symbolic icons"
+#~ msgstr "Barva opozorila simbolnih ikon"
+
+#~ msgid "Success color"
+#~ msgstr "Barva uspešnega opravila"
+
+#~ msgid "Success color for symbolic icons"
+#~ msgstr "Barva uspešnega opravila simbolnih ikon"
+
+#~ msgid "Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje"
+
+#~ msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
+#~ msgstr "Oblazinjenost, ki naj bo postavljena okoli ikon sistemske vrstice"
+
+#~ msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
+#~ msgstr ""
+#~ "Velikost v točkah, ki naj bo vsiljena za prikaz ikone, ali vrednost nič"
+
+#~ msgid "Add tearoffs to menus"
+#~ msgstr "Dodaj menijem odpenjalnike"
+
+#~ msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
+#~ msgstr "Ali naj predmeti menija vsebujejo odpenjalnike"
+
+#~ msgid "Merged UI definition"
+#~ msgstr "Definicija združenega vmesnika"
+
+#~ msgid "An XML string describing the merged UI"
+#~ msgstr "Niz XML, ki opisuje združeni uporabniški vmesnik"
+
+#~ msgid "Header Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje glave"
+
+#~ msgid "Number of pixels around the header."
+#~ msgstr "Število slikovnih točk okoli glave."
+
+#~ msgid "Content Padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje vsebine"
+
+#~ msgid "Number of pixels around the content pages."
+#~ msgstr "Število slikovnih točk okoli strani vsebine."
+
+#~ msgid "Header image"
+#~ msgstr "Slika glave"
+
+#~ msgid "Header image for the assistant page"
+#~ msgstr "Slika glave pomožne strani"
+
+#~ msgid "Sidebar image"
+#~ msgstr "Slika stranske vrstice"
+
+#~ msgid "Sidebar image for the assistant page"
+#~ msgstr "Slika stranske vrstice pomožne strani"
+
+#~ msgid "Minimum child width"
+#~ msgstr "Najmanjša širina podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Minimum width of buttons inside the box"
+#~ msgstr "Najmanjša širina gumbov znotraj polja"
+
+#~ msgid "Minimum child height"
+#~ msgstr "Najmanjša višina podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Minimum height of buttons inside the box"
+#~ msgstr "Najmanjša višina gumbov znotraj polja"
+
+#~ msgid "Child internal width padding"
+#~ msgstr "Notranje blazinjenje širine podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Amount to increase child's size on either side"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za koliko naj se poveča velikost podrejenega predmeta na obeh straneh"
+
+#~ msgid "Child internal height padding"
+#~ msgstr "Notranje blazinjenje višine podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
+#~ msgstr ""
+#~ "Za koliko naj se poveča velikost podrejenega predmeta na vrhu in na dnu"
+
+#~ msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj podrejeni predmet prejme dodaten prostor, ko se nadrejeni predmet "
+#~ "poveča"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether extra space given to the child should be allocated to the child "
+#~ "or used as padding"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj se dodaten prostor, dodan podrejenemu predmetu, dodeli njemu ali "
+#~ "naj se uporabi kot blazinjenje"
+
+#~ msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dodaten prostor med podrejenim predmetom in njegovimi sosedi (v slikovnih "
+#~ "točkah)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoča, da se oznaka uporabi za izbiro predmeta sklada, "
+#~ "namesto, da bi bil prikazan"
+
+#~ msgid "Horizontal alignment for child"
+#~ msgstr "Vodoravna poravnava podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Vertical alignment for child"
+#~ msgstr "Navpična poravnava podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Child widget to appear next to the button text"
+#~ msgstr "Podrejeni gradnik, ki naj se pojavi ob besedilu gumba"
+
+#~ msgid "Image position"
+#~ msgstr "Položaj slike"
+
+#~ msgid "The position of the image relative to the text"
+#~ msgstr "Položaj slike glede na besedilo"
+
+#~ msgid "Default Spacing"
+#~ msgstr "Privzet razmik"
+
+#~ msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
+#~ msgstr "Dodaten prostor, ki je dodan gumbom GTK_CAN_DEFAULT"
+
+#~ msgid "Default Outside Spacing"
+#~ msgstr "Privzet zunanji razmik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn "
+#~ "outside the border"
+#~ msgstr ""
+#~ "Dodaten prostor, ki je dodan gumbom GTK_CAN_DEFAULT in je vedno narisan "
+#~ "zunaj obrobe"
+
+#~ msgid "Child X Displacement"
+#~ msgstr "Premestitev podrejenega predmeta po X osi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kako daleč v smeri X naj se premakne podrejeni predmet, ko je gumb spuščen"
+
+#~ msgid "Child Y Displacement"
+#~ msgstr "Premestitev podrejenega predmeta po Y osi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kako daleč v smeri Y naj se premakne podrejeni predmet, ko je gumb spuščen"
+
+#~ msgid "Displace focus"
+#~ msgstr "Premakni dejavnost"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the "
+#~ "focus rectangle"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali lastnost child_displacement_x/_y vpliva na dejavnost pravokotnika"
+
+#~ msgid "Inner Border"
+#~ msgstr "Notranja obroba"
+
+#~ msgid "Border between button edges and child."
+#~ msgstr "Obroba med robovi gumba in podrejenim predmetom."
+
+#~ msgid "Image spacing"
+#~ msgstr "Razmik slike"
+
+#~ msgid "Spacing in pixels between the image and label"
+#~ msgstr "Razmik med sliko in oznako, v slikovnih točkah"
+
+#~ msgid "Inner border"
+#~ msgstr "Notranja obroba"
+
+#~ msgid "Inner border space"
+#~ msgstr "Razmik notranjih robov"
+
+#~ msgid "Vertical separation"
+#~ msgstr "Navpični razmik"
+
+#~ msgid "Space between day headers and main area"
+#~ msgstr "Razmik med glavami dni in glavnim področjem"
+
+#~ msgid "Horizontal separation"
+#~ msgstr "Vodoravni razmik"
+
+#~ msgid "Space between week headers and main area"
+#~ msgstr "Razmik med glavami tednov in glavnim področjem"
+
+#~ msgid "Cell background color"
+#~ msgstr "Barva ozadja celice"
+
+#~ msgid "Cell background color as a GdkColor"
+#~ msgstr "Barva ozadja celice (GdkColor)"
+
+#~ msgid "The stock ID of the stock icon to render"
+#~ msgstr "ID sklada ikone za izris"
+
+#~ msgid "Follow State"
+#~ msgstr "Sledi stanju"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
+#~ msgstr "Ali naj se izrisani medpomnilnik sličic obarva glede na stanje"
+
+#~ msgid "Background color"
+#~ msgstr "Barva ozadja"
+
+#~ msgid "Background color as a GdkColor"
+#~ msgstr "Barva ozadja (GdkColor)"
+
+#~ msgid "Foreground color as a GdkColor"
+#~ msgstr "Barva ospredja (GdkColor)"
+
+#~ msgid "Indicator size"
+#~ msgstr "Velikost kazalnika"
+
+#~ msgid "Size of check or radio indicator"
+#~ msgstr "Velikost potrditvenega ali izbirnega kazalnika"
+
+#~ msgid "Background RGBA color"
+#~ msgstr "Barva ozadja (RGBA)"
+
+#~ msgid "Indicator Size"
+#~ msgstr "Velikost kazalnika"
+
+#~ msgid "Indicator Spacing"
+#~ msgstr "Prostor okoli kazalnika"
+
+#~ msgid "Spacing around check or radio indicator"
+#~ msgstr "Prostor okoli potrditvenega ali izbirnega kazalnika"
+
+#~ msgid "The selected color"
+#~ msgstr "Izbrana barva"
+
+#~ msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana vrednost prosojnosti (0 popolnoma prosojno, 65535 popolnoma "
+#~ "neprosojno)"
+
+#~ msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
+#~ msgstr "Ali naj imajo spustni meniji odpenjalnike"
+
+#~ msgid "Tearoff Title"
+#~ msgstr "Naziv odpenjalnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A title that may be displayed by the window manager when the popup is "
+#~ "torn-off"
+#~ msgstr "Naziv, ki ga prikaže upravljalnik oken, ko je meni odpet"
+
+#~ msgid "Appears as list"
+#~ msgstr "Se pojavi kot seznam"
+
+#~ msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
+#~ msgstr "Ali naj bo spustno polje videti kot seznam in ne kot meni."
+
+#~ msgid "Arrow Size"
+#~ msgstr "Velikost puščice"
+
+#~ msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
+#~ msgstr "Najmanjša velikost puščice spustnega polja"
+
+#~ msgid "The amount of space used by the arrow"
+#~ msgstr "Prostor, ki ga porabi puščica."
+
+#~ msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
+#~ msgstr "Vrsta sence, ki se izriše okoli spustnega polja"
+
+#~ msgid "Resize mode"
+#~ msgstr "Način spreminjanja velikosti"
+
+#~ msgid "Specify how resize events are handled"
+#~ msgstr "Določilo obravnave sprememb velikosti"
+
+#~ msgid "Border width"
+#~ msgstr "Širina obrobe"
+
+#~ msgid "The width of the empty border outside the containers children"
+#~ msgstr "Širina prazne obrobe zunaj podrejenih predmetov vsebnika"
+
+#~ msgid "Child"
+#~ msgstr "Podrejeni predmet"
+
+#~ msgid "Can be used to add a new child to the container"
+#~ msgstr ""
+#~ "Je lahko uporabljen za dodajanje novega podrejenega predmeta vsebovalniku"
+
+#~ msgid "Content area border"
+#~ msgstr "Obroba področja vsebine"
+
+#~ msgid "Width of border around the main dialog area"
+#~ msgstr "Širina obrobe okoli glavnega področja pogovornega okna"
+
+#~ msgid "Content area spacing"
+#~ msgstr "Razmik področja vsebine"
+
+#~ msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
+#~ msgstr "Razmik med predmeti glavnega območja pogovornega okna"
+
+#~ msgid "Button spacing"
+#~ msgstr "Prostor okoli gumbov"
+
+#~ msgid "Spacing between buttons"
+#~ msgstr "Prostor med gumbi"
+
+#~ msgid "Action area border"
+#~ msgstr "Rob okoli področja dejavnosti"
+
+#~ msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
+#~ msgstr "Širina obrobe okoli področja gumbov na dnu pogovornega okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
+#~ msgstr ""
+#~ "Rob med besedilom in okvirjem. Preglasi lastnost sloga notranjega roba."
+
+#~ msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kakšna vrsta sence naj se izriše, kadar je določena možnost \"Ima okvir\""
+
+#~ msgid "Primary stock ID"
+#~ msgstr "Osnovni ID sklada"
+
+#~ msgid "Stock ID for primary icon"
+#~ msgstr "ID sklada za osnovno ikono"
+
+#~ msgid "Secondary stock ID"
+#~ msgstr "Drugotni ID sklada"
+
+#~ msgid "Stock ID for secondary icon"
+#~ msgstr "ID sklada za drugotno ikono"
+
+#~ msgid "Icon Prelight"
+#~ msgstr "Posvetlitev ikone"
+
+#~ msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
+#~ msgstr "Ali naj dejavne ikone posvetlijo, če miško premaknemo preko njih"
+
+#~ msgid "Progress Border"
+#~ msgstr "Obroba vrstice napredka"
+
+#~ msgid "Border around the progress bar"
+#~ msgstr "Obroba okoli vrstice napredka"
+
+#~ msgid "Border between text and frame."
+#~ msgstr "Obroba med besedilom in okvirjem."
+
+#~ msgid "Visible Window"
+#~ msgstr "Vidno okno"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used "
+#~ "to trap events."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali je okno dogodka vidno v nasprotju z nevidnim, ki le zajema dogodke."
+
+#~ msgid "Space to put between the label and the child"
+#~ msgstr "Prostor, vstavljen med oznako in podrejenim predmetom"
+
+#~ msgid "Expander Size"
+#~ msgstr "Velikost razširilnika"
+
+#~ msgid "Size of the expander arrow"
+#~ msgstr "Velikost puščice razširilnika"
+
+#~ msgid "Spacing around expander arrow"
+#~ msgstr "Razmik okoli puščice razširilnika"
+
+#~ msgid "GdkWindow to receive events about"
+#~ msgstr "Predmet GtkWindow, ki prejme dogodke"
+
+#~ msgid "Selection Box Color"
+#~ msgstr "Barva izbirnega polja"
+
+#~ msgid "Color of the selection box"
+#~ msgstr "Barva izbirnega polja"
+
+#~ msgid "Selection Box Alpha"
+#~ msgstr "Alfa izbirnega polja"
+
+#~ msgid "Opacity of the selection box"
+#~ msgstr "Prekrivnost izbirnega polja"
+
+#~ msgid "Icon set"
+#~ msgstr "Nabor ikon"
+
+#~ msgid "Icon set to display"
+#~ msgstr "Nabor ikon, ki naj se prikaže"
+
+#~ msgid "Width of border around the content area"
+#~ msgstr "Širina obrobe okoli področja vsebine"
+
+#~ msgid "Spacing between elements of the area"
+#~ msgstr "Razmik med predmeti območja"
+
+#~ msgid "Width of border around the action area"
+#~ msgstr "Širina robu okoli območja dejanj"
+
+#~ msgid "Angle"
+#~ msgstr "Kot"
+
+#~ msgid "Angle at which the label is rotated"
+#~ msgstr "Kot, pod katerim naj bo zasukana oznaka"
+
+#~ msgid "Minimum height for filling blocks"
+#~ msgstr "Najmanjša višina polnilnih blokov"
+
+#~ msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
+#~ msgstr "Najmanjša višina blokov, ki zapolnijo vrstico"
+
+#~ msgid "Minimum width for filling blocks"
+#~ msgstr "Najmanjša širina polnilnih blokov"
+
+#~ msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
+#~ msgstr "Najmanjša širina blokov, ki zapolnijo vrstico"
+
+#~ msgid "Style of bevel around the menubar"
+#~ msgstr "Slog obrobe okoli menijske vrstice"
+
+#~ msgid "Internal padding"
+#~ msgstr "Notranje blazinjenje"
+
+#~ msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
+#~ msgstr "Količina obrobe med senco menijske vrstice in predmeti menija"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A title that may be displayed by the window manager when this menu is "
+#~ "torn-off"
+#~ msgstr "Naziv, ki ga lahko prikaže upravljalnik oken, kadar je meni odtrgan"
+
+#~ msgid "Tearoff State"
+#~ msgstr "Stanje odpenjalnika"
+
+#~ msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
+#~ msgstr "Logična spremenljivka, ki določa, ali je meni odpet"
+
+#~ msgid "Horizontal Padding"
+#~ msgstr "Vodoravno blazinjenje"
+
+#~ msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
+#~ msgstr "Dodaten prostor na levi in desni strani menija"
+
+#~ msgid "Vertical Padding"
+#~ msgstr "Navpično blazinjenje"
+
+#~ msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
+#~ msgstr "Dodaten prostor na vrhu in na dnu menija"
+
+#~ msgid "Vertical Offset"
+#~ msgstr "Navpični odmik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
+#~ "vertically"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kadar je meni podmeni, naj bo zamaknjen za toliko slikovnih točk navpično"
+
+#~ msgid "Horizontal Offset"
+#~ msgstr "Vodoravni odmik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
+#~ "horizontally"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kadar je meni podmeni, naj bo zamaknjen za toliko slikovnih točk vodoravno"
+
+#~ msgid "Double Arrows"
+#~ msgstr "Dvojne puščice"
+
+#~ msgid "When scrolling, always show both arrows."
+#~ msgstr "Pri drsenju vedno pokaži obe puščici."
+
+#~ msgid "Arrow Placement"
+#~ msgstr "Postavitev puščice"
+
+#~ msgid "Indicates where scroll arrows should be placed"
+#~ msgstr "Določa kje bodo nameščene puščice drsnika"
+
+#~ msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
+#~ msgstr "Konstanta za prilagajanje velikosti puščice drsnika"
+
+#~ msgid "Right Justified"
+#~ msgstr "Desna poravnava"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu "
+#~ "bar"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omgoča, da je predmet menija poravnan na desni strani "
+#~ "menijske vrstice"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
+#~ msgstr ""
+#~ "Velikost prostora, ki ga porabi puščica, v razmerju z velikostjo pisave "
+#~ "predmeta"
+
+#~ msgid "Width in Characters"
+#~ msgstr "Širina v znakih"
+
+#~ msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
+#~ msgstr "Najmanjša želena širina predmeta menija v znakih"
+
+#~ msgid "label border"
+#~ msgstr "obroba oznake"
+
+#~ msgid "Width of border around the label in the message dialog"
+#~ msgstr "Širina robu okoli oznake v pogovornem oknu"
+
+#~ msgid "Image"
+#~ msgstr "Slika"
+
+#~ msgid "The image"
+#~ msgstr "Slika"
+
+#~ msgid "Secondary backward stepper"
+#~ msgstr "Drugotni povratni koračnik"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokaži drugi gumb s puščico nazaj na nasprotnem koncu področja zavihkov"
+
+#~ msgid "Secondary forward stepper"
+#~ msgstr "Drugotni koračnik naprej"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokaži drugi gumb s puščico naprej na nasprotnem koncu področja zavihkov"
+
+#~ msgid "Backward stepper"
+#~ msgstr "Povratni koračnik"
+
+#~ msgid "Display the standard backward arrow button"
+#~ msgstr "Pokaži običajni gumb s puščico za nazaj"
+
+#~ msgid "Forward stepper"
+#~ msgstr "Koračnik naprej"
+
+#~ msgid "Display the standard forward arrow button"
+#~ msgstr "Pokaži običajni gumb s puščico za naprej"
+
+#~ msgid "Tab overlap"
+#~ msgstr "Prekrivanje zavihkov"
+
+#~ msgid "Size of tab overlap area"
+#~ msgstr "Velikost področja prekrivanja zavihkov"
+
+#~ msgid "Tab curvature"
+#~ msgstr "Ukrivljenost zavihka"
+
+#~ msgid "Size of tab curvature"
+#~ msgstr "Velikost ukrivljenosti zavihka"
+
+#~ msgid "Arrow spacing"
+#~ msgstr "Razmik puščic"
+
+#~ msgid "Scroll arrow spacing"
+#~ msgstr "Razmik drsne puščice"
+
+#~ msgid "Initial gap"
+#~ msgstr "Začetni zamik"
+
+#~ msgid "Initial gap before the first tab"
+#~ msgstr "Začetni zamik pred prvim zavihkom"
+
+#~ msgid "Tab gap"
+#~ msgstr "Razmik med zavihki"
+
+#~ msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
+#~ msgstr "Dejavni zavihek je izrisan z zamikom na spodnjem delu"
+
+#~ msgid "Handle Size"
+#~ msgstr "Velikost ročice"
+
+#~ msgid "Width of handle"
+#~ msgstr "Širina ročice"
+
+#~ msgid "Show 'Connect to Server'"
+#~ msgstr "Pokaži možnost 'Poveži s strežnikom'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
+#~ "dialog"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj bočno okno vključuje tudi bližnico do pogovornega okna 'Povezave "
+#~ "s strežnikom'"
+
+#~ msgid "Show 'Trash'"
 #~ msgstr "Pokaži »Smeti«"
 
-#, fuzzy
-#~| msgid ""
-#~| "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
-#~ msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this scrollbar"
-#~ msgstr "GtkAdjustment, ki vsebuje trenutno vrednost tega predmeta"
+#~ msgid "Whether the plug is embedded"
+#~ msgstr "Ali je vtič vstavljen"
+
+#~ msgid "Socket Window"
+#~ msgstr "Okno vtiča"
+
+#~ msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
+#~ msgstr "Okno vtiča, v katerega je vstavljen vtič"
+
+#~ msgid "Transitions enabled"
+#~ msgstr "Prehodi omogočeni"
+
+#~ msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
+#~ msgstr "Ali naj bodo prehodi prikazovanja/skrivanja omogočeni ali ne"
+
+#~ msgid "X spacing"
+#~ msgstr "Razmik X"
+
+#~ msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
+#~ msgstr "Dodaten razmik določen širini vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Y spacing"
+#~ msgstr "Razmik Y"
+
+#~ msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
+#~ msgstr "Dodaten razmik določen višini vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Minimum horizontal bar width"
+#~ msgstr "Najmanjša vodoravna širina vrstice"
+
+#~ msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
+#~ msgstr "Najmanjša vodoravna širina vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Minimum horizontal bar height"
+#~ msgstr "Najmanjša vodoravna višina vrstice"
+
+#~ msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
+#~ msgstr "Najmanjša vodoravna višina vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Minimum vertical bar width"
+#~ msgstr "Najmanjša navpična širina vrstice"
+
+#~ msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
+#~ msgstr "Najmanjša navpična širina vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Minimum vertical bar height"
+#~ msgstr "Najmanjša navpična višina vrstice"
+
+#~ msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
+#~ msgstr "Najmanjša navpična višina vrstice napredka."
+
+#~ msgid "Lower stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Občutljivost spodnjega koračnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
+#~ "lower side"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pravila občutljivosti koračnika, ki kaže na spodnjo stran prilagoditve"
+
+#~ msgid "Upper stepper sensitivity"
+#~ msgstr "Občutljivost zgornjega koračnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's "
+#~ "upper side"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pravila občutljivosti koračnika, ki kaže na zgornjo stran prilagoditve"
+
+#~ msgid "Slider Width"
+#~ msgstr "Širina vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
+#~ msgstr "Širina drsnika ali gumba za povečavo"
+
+#~ msgid "Trough Border"
+#~ msgstr "Zarezan rob"
+
+#~ msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
+#~ msgstr "Razmik med gumbom/koračnikom in zunanjo zarezo obrobe"
+
+#~ msgid "Stepper Size"
+#~ msgstr "Velikost koračnika"
+
+#~ msgid "Length of step buttons at ends"
+#~ msgstr "Dolžina koračnih gumbov na koncih"
+
+#~ msgid "Stepper Spacing"
+#~ msgstr "Razmik koračnika"
+
+#~ msgid "Spacing between step buttons and thumb"
+#~ msgstr "Razmik med gumbi korakov in sličico"
+
+#~ msgid "Arrow X Displacement"
+#~ msgstr "Premik puščice po osi X"
+
+#~ msgid ""
+#~ "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
+#~ msgstr "Kako daleč v smeri X naj se premakne puščica, ko je gumb spuščen"
+
+#~ msgid "Arrow Y Displacement"
+#~ msgstr "Premik puščice po osi Y"
+
+#~ msgid ""
+#~ "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
+#~ msgstr "Kako daleč v smeri Y naj se premakne puščica, ko je gumb spuščen"
+
+#~ msgid "Trough Under Steppers"
+#~ msgstr "Zareza pod koračniki"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers "
+#~ "and spacing"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj se izriše zareza skozi celotno dolžino območja ali pa se izloči "
+#~ "koračnike in presledke"
+
+#~ msgid "Arrow scaling"
+#~ msgstr "Prilagajanje velikosti puščice"
+
+#~ msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
+#~ msgstr "Prilagajanje puščic v povezavi z velikostjo drsnih gumbov"
+
+#~ msgid "Slider Length"
+#~ msgstr "Dolžina vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Length of scale's slider"
+#~ msgstr "Dolžina merila vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Value spacing"
+#~ msgstr "Razmik vrednosti"
+
+#~ msgid "Space between value text and the slider/trough area"
+#~ msgstr ""
+#~ "Prostor med besedilom vrednosti in območjem vodoravnega drsnika in zareze"
+
+#~ msgid "Minimum Slider Length"
+#~ msgstr "Najmanjša dolžina vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Minimum length of scrollbar slider"
+#~ msgstr "Najmanjša dolžina vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Fixed slider size"
+#~ msgstr "Nespremenljiva velikost vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ne spreminjaj velikosti vodoravnega drsnika, le zakleni jo na najmanjšo "
+#~ "vrednost"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second backward arrow button on the opposite end of the "
+#~ "scrollbar"
+#~ msgstr "Pokaži drugo puščico nazaj na nasprotnem koncu drsnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
+#~ msgstr "Pokaži drugo puščico naprej na nasprotnem koncu drsnika"
+
+#~ msgid "Window Placement Set"
+#~ msgstr "Nastavi postavitev okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of "
+#~ "the contents with respect to the scrollbars."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj bo uporabljena možnost \"Postavitev okna\" pri določevanju lege "
+#~ "vsebine glede na drsnike."
+
+#~ msgid "Scrollbars within bevel"
+#~ msgstr "Drsniki znotraj obrobe"
+
+#~ msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
+#~ msgstr "Postavi drsnike znotraj obrobe drsečega okna"
+
+#~ msgid "Scrollbar spacing"
+#~ msgstr "Razmik do drsnika"
+
+#~ msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
+#~ msgstr "Število slikovnih točk med drsnikom in drsenim oknom"
+
+#~ msgid "Fallback Icon Theme Name"
+#~ msgstr "Ime povrnitvene teme ikon"
+
+#~ msgid "Name of a icon theme to fall back to"
+#~ msgstr "Ime povrnitvene teme ikon"
+
+#~ msgid "Menu bar accelerator"
+#~ msgstr "Pospeševalnik menijske vrstice"
+
+#~ msgid "Keybinding to activate the menu bar"
+#~ msgstr "Tipkovna bližnjica, ki zažene menijsko vrstico"
+
+#~ msgid "Icon Sizes"
+#~ msgstr "Velikosti ikon"
+
+#~ msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
+#~ msgstr "Seznam velikosti ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
+
+#~ msgid "Show the 'Input Methods' menu"
+#~ msgstr "Pokaži meni 'Način vnosa'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the context menus of entries and text views should offer to "
+#~ "change the input method"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj vsebinski meniji vnosov in pogledov besedila ponudijo možnost "
+#~ "spreminjanja načina vnosa"
+
+#~ msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
+#~ msgstr "Pokaži meni 'Vstavi nadzorni znak Unicode'"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether the context menus of entries and text views should offer to "
+#~ "insert control characters"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj vsebinski meniji vnosov in pogledov besedila ponudijo možnost "
+#~ "vstavljanja nadzornih znakov"
+
+#~ msgid "Start timeout"
+#~ msgstr "Začetna časovna omejitev"
+
+#~ msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
+#~ msgstr "Začetna vrednost za časovno omejitev, kadar je gumb pritisnjen."
+
+#~ msgid "Repeat timeout"
+#~ msgstr "Ponovi časovni zamik"
+
+#~ msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
+#~ msgstr "Ponovi vrednost časovnih zamikov, kadar je pritisnjen gumb"
+
+#~ msgid "Expand timeout"
+#~ msgstr "Časovni zamik razširitve"
+
+#~ msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
+#~ msgstr "Časovni zamik za razširitve, kadar gradnik razširi novo območje"
+
+#~ msgid "Color scheme"
+#~ msgstr "Barvna shema"
+
+#~ msgid "A palette of named colors for use in themes"
+#~ msgstr "Paleta imenovanih barv za uporabo v temah"
+
+#~ msgid "Enable Touchscreen Mode"
+#~ msgstr "Omogoči način na dotik občutljivega zaslona"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
+#~ msgstr "Izbrana možnost omogoča, da ni obvestil o dogodkih gibanja."
+
+#~ msgid "Tooltip timeout"
+#~ msgstr "Zakasnitev orodnega namiga"
+
+#~ msgid "Timeout before tooltip is shown"
+#~ msgstr "Časovni zamik preden se pokaže namig orodja"
+
+#~ msgid "Tooltip browse timeout"
+#~ msgstr "Zakasnitev brskanja namigov"
+
+#~ msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
+#~ msgstr "Zakasnitev namigov preden se omogoči brskalni način"
+
+#~ msgid "Tooltip browse mode timeout"
+#~ msgstr "Zakasnitev načina brskanja namigov"
+
+#~ msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
+#~ msgstr "Zakasnitev preden se onemogoči brskalni način"
+
+#~ msgid "Keynav Cursor Only"
+#~ msgstr "Upravljanje samo s smernimi tipkami"
+
+#~ msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoča, da so na voljo le smerne tipke za upravljanje z "
+#~ "gradniki"
+
+#~ msgid "Keynav Wrap Around"
+#~ msgstr "Prelom med upravljanjem s tipkovnico"
+
+#~ msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
+#~ msgstr "Ali naj pride do preloma, ko gradnik upravljamo s tipkovnico"
+
+#~ msgid "Color Hash"
+#~ msgstr "Barvno razpršilo"
+
+#~ msgid "A hash table representation of the color scheme."
+#~ msgstr "Preglednica razpršil barvne sheme"
+
+#~ msgid "Default file chooser backend"
+#~ msgstr "Privzet ozadnji program izbirnika datotek"
+
+#~ msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
+#~ msgstr "Ime privzetega zaledja GtkFileChooser"
+
+#~ msgid "Enable Mnemonics"
+#~ msgstr "Omogoči menijske bližnjice"
+
+#~ msgid "Whether labels should have mnemonics"
+#~ msgstr "Ali naj oznake vsebujejo menijske bližnjice"
+
+#~ msgid "Recent Files Limit"
+#~ msgstr "Omejitev nedavnih datotek"
+
+#~ msgid "Number of recently used files"
+#~ msgstr "Število nedavno uporabljenih datotek"
+
+#~ msgid "Enable Tooltips"
+#~ msgstr "Omogoči orodne namige"
+
+#~ msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
+#~ msgstr "Ali naj se na gradnikih prikažejo orodni namigi"
+
+#~ msgid "Toolbar style"
+#~ msgstr "Slog orodne vrstice"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali imajo privzete orodne vrstice le besedilo, besedilo in ikone, samo "
+#~ "ikone, itd."
+
+#~ msgid "Toolbar Icon Size"
+#~ msgstr "Velikost ikon orodne vrstice"
+
+#~ msgid "The size of icons in default toolbars."
+#~ msgstr "Velikost ikon v privzetih orodnih vrsticah."
+
+#~ msgid "Auto Mnemonics"
+#~ msgstr "Samodejne menijske bližnjice"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
+#~ "presses the mnemonic activator."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj bodo pospeševalne tipke samodejno prikazane (in skrite), kadar "
+#~ "uporabnik pritisne (spusti) ustrezno tipko."
+
+#~ msgid "Visible Focus"
+#~ msgstr "Okno v žarišču"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use "
+#~ "the keyboard."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali naj bodo 'pravokotniki žariščenja' skriti, dokler uporabnik ne začne "
+#~ "uporabljati tipkovnice."
+
+#~ msgid "Show button images"
+#~ msgstr "Pokaži slike gumbov"
+
+#~ msgid "Whether images should be shown on buttons"
+#~ msgstr "Ali naj bodo na gumbih prikazane slike"
+
+#~ msgid "Show menu images"
+#~ msgstr "Pokaži slike v menijih"
+
+#~ msgid "Whether images should be shown in menus"
+#~ msgstr "Ali naj bodo v menijih prikazane slike ali ne"
+
+#~ msgid "Delay before drop down menus appear"
+#~ msgstr "Zakasnitev, preden se pojavijo spustni meniji"
+
+#~ msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
+#~ msgstr "Zakasnitev, preden se pojavijo podmeniji menijske vrstice"
+
+#~ msgid "Scrolled Window Placement"
+#~ msgstr "Postavitev drsečega okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
+#~ "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kje leži vsebina drsnih oken glede na drsnike, kadar možnosti ne prepiše "
+#~ "lega drsnega okna."
+
+#~ msgid "Can change accelerators"
+#~ msgstr "Lahko spremeni pospeševalnike"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu "
+#~ "item"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali se lahko pospeševalniki menijev spremenijo s pritiskom tipke nad "
+#~ "predmetom menija."
+
+#~ msgid "Delay before submenus appear"
+#~ msgstr "Zakasnitev, preden se prikažejo podmeniji"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu "
+#~ "appear"
+#~ msgstr ""
+#~ "Najmanjši čas, kolikor mora kazalec stati nad menijem, preden se prikaže "
+#~ "podmeni"
+
+#~ msgid "Delay before hiding a submenu"
+#~ msgstr "Zakasnitev pred skritjem podmenija"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
+#~ "submenu"
+#~ msgstr "Čas, preden se podmeni skrije, ko se kazalec premika proti njemu"
+
+#~ msgid "Custom palette"
+#~ msgstr "Paleta po meri"
+
+#~ msgid "Palette to use in the color selector"
+#~ msgstr "Paleta, ki naj se uporabi v izbirniku barv"
+
+#~ msgid "IM Preedit style"
+#~ msgstr "Predhodno urejevalni slog načina vnosa"
+
+#~ msgid "How to draw the input method preedit string"
+#~ msgstr "Kako naj se nariše predhodno urejevalni niz načina vnosa"
+
+#~ msgid "IM Status style"
+#~ msgstr "Slog stanja načina vnosa"
+
+#~ msgid "How to draw the input method statusbar"
+#~ msgstr "Kako naj se nariše vrstica stanja načina vnosa"
+
+#~ msgid "Ignore hidden"
+#~ msgstr "Prezri skrito"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the "
+#~ "group"
+#~ msgstr ""
+#~ "Izbrana možnost omogoča, da so pri določanju velikosti skupine gradniki, "
+#~ "ki niso preslikani, prezrti."
+
+#~ msgid "Style of bevel around the spin button"
+#~ msgstr "Slog obrobe okoli vrtilnega gumba"
+
+#~ msgid "Style of bevel around the statusbar text"
+#~ msgstr "Slog obrobe okoli besedila vrstice stanja"
+
+#~ msgid "The minimum width of the handle"
+#~ msgstr "Najmanjša širina ročnika"
+
+#~ msgid "Slider Height"
+#~ msgstr "Višina drsnika"
+
+#~ msgid "The minimum height of the handle"
+#~ msgstr "Najmanjša višina ročice"
+
+#~ msgid "Paragraph background color"
+#~ msgstr "Barva ozadja odstavka"
+
+#~ msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
+#~ msgstr "Barva ozadja odstavka kot (po možnosti ni rezerviran) GdkColor"
+
+#~ msgid "Error underline color"
+#~ msgstr "Barva podčrtovanja napak"
+
+#~ msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
+#~ msgstr "Barva, s katero naj bodo podčrtane nakazane napake"
+
+#~ msgid "Spacer size"
+#~ msgstr "Velikost ločilnikov"
+
+#~ msgid "Size of spacers"
+#~ msgstr "Velikost ločilnikov"
+
+#~ msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
+#~ msgstr "Količina robnega prostora med senco orodne vrstice in gumbi"
+
+#~ msgid "Maximum child expand"
+#~ msgstr "Največja razširitev podrejenega predmeta"
+
+#~ msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
+#~ msgstr "Največja količina prostora, ki jo ima na voljo raztegljivi predmet"
+
+#~ msgid "Space style"
+#~ msgstr "Slog ločilnikov"
+
+#~ msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
+#~ msgstr "Ali naj so ločilniki navpične črte ali le prazen prostor"
+
+#~ msgid "Button relief"
+#~ msgstr "Sprostitev gumba"
+
+#~ msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
+#~ msgstr "Vrsta obrobe okoli gumbov orodne vrstice"
+
+#~ msgid "Style of bevel around the toolbar"
+#~ msgstr "Slog obrobe okoli orodne vrstice"
+
+#~ msgid "Stock Id"
+#~ msgstr "ID sklada"
+
+#~ msgid "The stock icon displayed on the item"
+#~ msgstr "Privzeta ikona, prikazana na predmetu"
+
+#~ msgid "Icon spacing"
+#~ msgstr "Razmik med ikonami"
+
+#~ msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
+#~ msgstr "Razmik (v slikovnih točkah) med ikono in oznako"
+
+#~ msgid "Header Spacing"
+#~ msgstr "Prostor glave"
+
+#~ msgid "Spacing between expander arrow and caption"
+#~ msgstr "Razmik med nazivom in puščice razširilnika gumba"
+
+#~ msgid "Tearoff"
+#~ msgstr "Odpenjalnik"
+
+#~ msgid "Whether the menu has a tearoff item"
+#~ msgstr "Ali naj imajo meniji odpenjalnike"
+
+#~ msgid "Rules Hint"
+#~ msgstr "Namig ravnil"
+
+#~ msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
+#~ msgstr "Nastavi namig programniku tem, da izriše vrstice izmenljivih barv"
+
+#~ msgid "Vertical Separator Width"
+#~ msgstr "Širina navpičnega ločilnika"
+
+#~ msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
+#~ msgstr "Navpični prostor med celicami. Mora biti sodo število"
+
+#~ msgid "Horizontal Separator Width"
+#~ msgstr "Širina vodoravnega ločilnika"
+
+#~ msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
+#~ msgstr "Vodoravni prostor med celicami. Mora biti sodo število"
+
+#~ msgid "Allow Rules"
+#~ msgstr "Dovoli ravnila"
+
+#~ msgid "Allow drawing of alternating color rows"
+#~ msgstr "Dovoli risanje izmenično obarvanih vrstic"
+
+#~ msgid "Indent Expanders"
+#~ msgstr "Zamakni razširilnike"
+
+#~ msgid "Make the expanders indented"
+#~ msgstr "Naredi razširilnike zamaknjene"
+
+#~ msgid "Even Row Color"
+#~ msgstr "Barva sodih vrstic"
+
+#~ msgid "Color to use for even rows"
+#~ msgstr "Barva sodih vrstic"
+
+#~ msgid "Odd Row Color"
+#~ msgstr "Barva lihih vrstic"
+
+#~ msgid "Color to use for odd rows"
+#~ msgstr "Barva lihih vrstic"
+
+#~ msgid "Grid line width"
+#~ msgstr "Širina mrežne črte"
+
+#~ msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
+#~ msgstr "Širina (v slikovnih točkah) mrežnih črt v drevesnem pogledu"
+
+#~ msgid "Tree line width"
+#~ msgstr "Širina drevesne črte"
+
+#~ msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
+#~ msgstr "Širina (v slikovnih točkah) črt v drevesnem pogledu"
+
+#~ msgid "Grid line pattern"
+#~ msgstr "Vzorec mrežne črte"
+
+#~ msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
+#~ msgstr "Črtkan vzorec, uporabljen za izris mrežnih črt drevesnega pogleda"
+
+#~ msgid "Tree line pattern"
+#~ msgstr "Vzorec drevesne črte"
+
+#~ msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
+#~ msgstr "Črtkan vzorec, uporabljen za izris črt drevesnega pogleda"
+
+#~ msgid "Application paintable"
+#~ msgstr "Program je izrisljiv"
+
+#~ msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
+#~ msgstr "Ali se bo program risal neposredno na gradnik"
+
+#~ msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
+#~ msgstr "Ali je gradnik del sestavljenega gradnika"
+
+#~ msgid "Style"
+#~ msgstr "Slog"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The style of the widget, which contains information about how it will "
+#~ "look (colors etc)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Slog gradnika, ki vsebuje podatke o tem kako bo videti (barve, itn.)"
+
+#~ msgid "Events"
+#~ msgstr "Dogodki"
+
+#~ msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
+#~ msgstr ""
+#~ "Maska dogodkov, ki določa katere vrste GdkEvents bo dobival ta gradnik"
+
+#~ msgid "No show all"
+#~ msgstr "Brez prikazovanja vseh"
+
+#~ msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
+#~ msgstr "Ali možnost gtk_widget_show_all() ne vpliva na gradnik"
+
+#~ msgid "Double Buffered"
+#~ msgstr "Dvojni medpomnilnik"
+
+#~ msgid "Whether the widget is double buffered"
+#~ msgstr "Ali gradnik uporablja dvojni medpomnilnik"
+
+#~ msgid "Margin on Left"
+#~ msgstr "Rob na levi strani"
+
+#~ msgid "Pixels of extra space on the left side"
+#~ msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na levi strani"
+
+#~ msgid "Margin on Right"
+#~ msgstr "Rob na desni strani"
+
+#~ msgid "Pixels of extra space on the right side"
+#~ msgstr "Število slikovnih točk praznega prostora na desni strani"
+
+#~ msgid "Interior Focus"
+#~ msgstr "Notranja dejavnost"
+
+#~ msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
+#~ msgstr "Ali naj se nariše pokazatelj dejavnosti znotraj gradnika"
+
+#~ msgid "Focus linewidth"
+#~ msgstr "Širina črte prikaza dejavnosti"
+
+#~ msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
+#~ msgstr "Širina v točkah za črto kazalca dejavnosti"
+
+#~ msgid "Focus line dash pattern"
+#~ msgstr "Vzorec črtkane črte oznake dejavnosti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
+#~ "interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the "
+#~ "line."
+#~ msgstr ""
+#~ "Črtkan vzorec za izris pokazatelja žarišča. Znakovne vrednosti se "
+#~ "tolmačijo kot širine slikovnih točk izmenjujočih se vključenih/"
+#~ "izključenih odsekov črte."
+
+#~ msgid "Focus padding"
+#~ msgstr "Blazinjenje oznake dejavnosti"
+
+#~ msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
+#~ msgstr "Širina v točkah med pokazateljem dejavnosti in okvirjem gradnika"
+
+#~ msgid "Cursor color"
+#~ msgstr "Barva kazalke"
+
+#~ msgid "Color with which to draw insertion cursor"
+#~ msgstr "Barva, s katero naj bo izrisana vnosna kazalka"
+
+#~ msgid "Secondary cursor color"
+#~ msgstr "Barva drugotne kazalke"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing "
+#~ "mixed right-to-left and left-to-right text"
+#~ msgstr ""
+#~ "Barva, s katero bo izrisana drugotna kazalka vstavljanja, kadar se ureja "
+#~ "mešano besedilo desno-proti-levi in levo-proti-desni."
+
+#~ msgid "Cursor line aspect ratio"
+#~ msgstr "Razmerje vrstice kazalke"
+
+#~ msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
+#~ msgstr "Razmerje, v katerem naj se izriše vnosna kazalka"
+
+#~ msgid "Window dragging"
+#~ msgstr "Vleka okna"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
+#~ msgstr "Ali je mogoče okna potegniti in razpeti s klikom na prazna območja"
+
+#~ msgid "Unvisited Link Color"
+#~ msgstr "Barva neobiskanih povezav"
+
+#~ msgid "Color of unvisited links"
+#~ msgstr "Barva neobiskanih povezav"
+
+#~ msgid "Visited Link Color"
+#~ msgstr "Barva obiskane povezave"
+
+#~ msgid "Color of visited links"
+#~ msgstr "Barva obiskanih povezav"
+
+#~ msgid "Wide Separators"
+#~ msgstr "Široki ločilniki"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether separators have configurable width and should be drawn using a "
+#~ "box instead of a line"
+#~ msgstr ""
+#~ "Ali je mogoče nastaviti širino ločilnika z izrisom okvirja namesto črte"
+
+#~ msgid "Separator Width"
+#~ msgstr "Širina ločilnika"
+
+#~ msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
+#~ msgstr "Širina ločilnikov, kadar je izbrana možnost \"Široki ločilniki\""
+
+#~ msgid "Separator Height"
+#~ msgstr "Višina ločilnika"
+
+#~ msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
+#~ msgstr "Višina ločilnikov, kadar je izbrana možnost \"Široki ločilniki\""
+
+#~ msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
+#~ msgstr "Dolžina puščic vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "The length of horizontal scroll arrows"
+#~ msgstr "Dolžina puščic vodoravnega drsnika"
+
+#~ msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
+#~ msgstr "Dolžina puščic navpičnega drsnika"
+
+#~ msgid "The length of vertical scroll arrows"
+#~ msgstr "Dolžina puščic navpičnega drsnika"
+
+#~ msgid "Width of text selection handles"
+#~ msgstr "Širina ročic za izbor besedila"
+
+#~ msgid "Height of text selection handles"
+#~ msgstr "Višina ročic za izbor besedila"
+
+#~ msgid "Hide the titlebar during maximization"
+#~ msgstr "Skrij naslovno vrstico med razpenjanjem"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
+#~ msgstr "Ali naj bo naslovna vrstica okna skrita, ko je okno povsem razprto"
+
+#~ msgid "Focus in Toplevel"
+#~ msgstr "Dejavnost vrhnje ravni"
+
+#~ msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
+#~ msgstr "Ali je dejavnost predmeta znotraj GtkWindow okna"
+
+#~ msgid "Resize grip"
+#~ msgstr "Oprijemalnik velikosti"
+
+#~ msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
+#~ msgstr "Določa ali ima okno oprijemalnik velikosti okna"
+
+#~ msgid "Resize grip is visible"
+#~ msgstr "Oprijemalnik velikosti je viden."
+
+#~ msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
+#~ msgstr "Določa ali je oprijemalnik velikosti okna viden."
 
-#~ msgid "CSS Name"
-#~ msgstr "Ime CSS"
+#~ msgid "Decorated button layout"
+#~ msgstr "Porazdelitev oblikovanih gumbov"
 
-#~ msgid "The name of this widget in the CSS tree"
-#~ msgstr "Ime gradnika v drevesni strukturi CSS"
+#~ msgid "Decoration resize handle size"
+#~ msgstr "Velikost ročnika za spreminjanje velikosti oblikovanih gumbov"
 
 #~ msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
 #~ msgstr "Ali lahko spustno polje postane dejavno, kadar je izbrano z miško"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]