[nautilus] Updated Czech translationcommit b94bd8e4d10548079ade0422ee509243d665ad79
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Aug 3 11:45:56 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 1352 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 702 insertions(+), 650 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index bc83f15..50596ea 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -22,10 +22,10 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=nautilus&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-08 22:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-09 08:19+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-02 07:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-03 11:45+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -77,8 +77,8 @@ msgstr ""
 "stromové zobrazení. Funkčnost je možné rozšiřovat pomocí zásuvných modulů a "
 "skriptů."
 
-#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:104
-#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:2866
+#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:105
+#: src/nautilus-properties-window.c:4586 src/nautilus-window.c:3101
 msgid "Files"
 msgstr "Soubory"
 
@@ -460,19 +460,37 @@ msgstr ""
 "Zda používat nová experimentální zobrazení pomocí nejnovějších widgetů GTK+, "
 "aby projekt získal zpětnou odezvu a mohl se podle ní utvářet do budoucna."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:225
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:222
+msgid ""
+"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
+"window/tab"
+msgstr ""
+"Zda mít vyhledávání ve veškerém textu zapnuté jako výchozí při otevření "
+"nového okna/karty"
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
+msgid ""
+"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
+"name. This toggles the default active state, which can still be overriden in "
+"the search popover"
+msgstr ""
+"Když je zapnuto, bude Nautilus provádět porovnání i v obsahu souborů, nejen "
+"v jejich názvech. Tímto nastavením se mění výchozí stav, chování je možné "
+"kdykoliv přepnout ve vyskakovací nabídce."
+
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:230
 msgid "Default format for compressing files"
 msgstr "Výchozí formát pro komprimované soubory"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:226
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:231
 msgid "The format that will be selected when compressing files."
 msgstr "Formát, který bude vybrán při komprimaci souborů."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Seznam možných titulků ikon"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:234
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
 msgid ""
 "A list of captions below an icon in the icon view and the desktop. The "
 "actual number of captions shown depends on the zoom level. Some possible "
@@ -485,19 +503,19 @@ msgstr ""
 "úprav), „owner“ (vlastník), „group“ (skupina), „permissions“ (oprávnění) a "
 "„mime_type“ (typ MIME)."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
 msgid "Default icon zoom level"
 msgstr "Výchozí úroveň zvětšení ikon"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:239
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
 msgid "Default zoom level used by the icon view."
 msgstr "Výchozí úroveň zvětšení používaná při zobrazení s ikonami."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:243
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
 msgid "Default Thumbnail Icon Size"
 msgstr "Výchozí velikost ikon s miniaturou"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
 msgid ""
 "The default size of an icon for a thumbnail in the icon view when using "
 "NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD size."
@@ -505,12 +523,12 @@ msgstr ""
 "Výchozí velikost ikony s miniaturou v ikonovém zobrazení při použití "
 "velikosti NAUTILUS_ICON_SIZE_STANDARD."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Limit výpustky textu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:254
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
@@ -541,35 +559,35 @@ msgstr ""
 "názvy souborů pro ostatní úrovně přiblížení. Dostupné úrovně přiblížení: "
 "small (malá), standard (standardní), large (velká)."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
 msgid "Default list zoom level"
 msgstr "Výchozí úroveň zvětšení seznamu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
 msgid "Default zoom level used by the list view."
 msgstr "Výchozí úroveň zvětšení používaná při zobrazení v seznamu."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
 msgid "Default list of columns visible in the list view"
 msgstr "Výchozí seznam sloupců viditelných při zobrazení v seznamu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
 msgid "Default list of columns visible in the list view."
 msgstr "Výchozí seznam sloupců viditelných při zobrazení v seznamu."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
 msgid "Default column order in the list view"
 msgstr "Výchozí pořadí sloupců při zobrazení v seznamu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
 msgid "Default column order in the list view."
 msgstr "Výchozí pořadí sloupců při zobrazení v seznamu."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
 msgid "Use tree view"
 msgstr "Použít stromové zobrazení"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:277
 msgid ""
 "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
 "list."
@@ -577,24 +595,24 @@ msgstr ""
 "Zdali se má v seznamovém zobrazení použít stromové zobrazení místo prostého "
 "seznamu."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:278
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:283
 msgctxt "desktop-font"
 msgid "''"
 msgstr "''"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:279
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
 msgid "Desktop font"
 msgstr "Písmo pracovní plochy"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
 msgid "The font description used for the icons on the desktop."
 msgstr "Popis písma použitého pro ikony na pracovní ploše."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:284
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
 msgid "Home icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona domova zobrazena na pracovní ploše"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:290
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on "
 "the desktop."
@@ -602,11 +620,11 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše umístěna ikona "
 "odkazující na domovskou složku."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:289
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
 msgid "Trash icon visible on desktop"
 msgstr "Ikona koše zobrazená na pracovní ploše"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:290
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:295
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Trash will be put on the "
 "desktop."
@@ -614,11 +632,11 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše zobrazena ikona "
 "odkazující na koš."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:294
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
 msgid "Show mounted volumes on the desktop"
 msgstr "Zobrazovat připojené svazky na pracovní ploše"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:295
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:300
 msgid ""
 "If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the "
 "desktop."
@@ -626,11 +644,11 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), budou ikony odkazující na připojené svazky "
 "umístěny na pracovní plochu."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:299
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
 msgid "Network Servers icon visible on the desktop"
 msgstr "Ikona Síťové servery zobrazena na pracovní ploše"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:300
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:305
 msgid ""
 "If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be "
 "put on the desktop."
@@ -638,16 +656,16 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), bude na pracovní ploše zobrazena ikona "
 "odkazující na zobrazení Síťové servery."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:303
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
 msgctxt "home-icon-name"
 msgid "'Home'"
 msgstr "'Domů'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:304
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
 msgid "Desktop home icon name"
 msgstr "Název ikony domovské složky"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:305
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:310
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the home icon on the "
 "desktop."
@@ -655,16 +673,16 @@ msgstr ""
 "Tento název můžete nastavit, pokud chcete vlastní název ikony domovské "
 "složky na pracovní ploše."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:308
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
 msgctxt "trash-icon-name"
 msgid "'Trash'"
 msgstr "'Koš'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:309
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
 msgid "Desktop Trash icon name"
 msgstr "Název ikony koše na ploše"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:310
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:315
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the Trash icon on the "
 "desktop."
@@ -672,16 +690,16 @@ msgstr ""
 "Tento název můžete nastavit, pokud chcete vlastní název ikony odkazující na "
 "koš."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:313
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:318
 msgctxt "network-icon-name"
 msgid "'Network Servers'"
 msgstr "'Síťové servery'"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:314
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:319
 msgid "Network servers icon name"
 msgstr "Název ikony síťových serverů"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:315
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
 msgid ""
 "This name can be set if you want a custom name for the network servers icon "
 "on the desktop."
@@ -689,7 +707,7 @@ msgstr ""
 "Tento název můžete nastavit, pokud chcete vlastní název ikony síťových "
 "serverů na ploše."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:320
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:325
 msgid ""
 "An integer specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses on the desktop. If the number is larger than 0, the file name will "
@@ -701,11 +719,11 @@ msgstr ""
 "nepřesáhne určený počet řádků. Pokud je číslo 0 nebo menší, pak není na "
 "počet zobrazených řádků aplikován žádný limit."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:324
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:329
 msgid "Fade the background on change"
 msgstr "Prolínání při změně pozadí"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:325
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:330
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will use a fade effect to change the desktop "
 "background."
@@ -713,48 +731,48 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), bude Nautilus při změně pozadí provádět "
 "efekt prolínání."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:333
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
 msgid "The geometry string for a navigation window"
 msgstr "Řetězec geometrie pro navigační okno."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:334
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:339
 msgid ""
 "A string containing the saved geometry and coordinates string for navigation "
 "windows."
 msgstr "Řetězec obsahuje uložené rozměry a souřadnice pro navigační okna."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:338
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
 msgid "Whether the navigation window should be maximized"
 msgstr "Zda by mělo být navigační okno maximalizováno"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:339
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:344
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "Zda by navigační okno mělo být ve výchozím maximalizované."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:343
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Šířka postranního panelu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:344
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "Výchozí šířka postranního panelu v nových oknech."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:348
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "Zobrazovat v nových oknech lištu umístění"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:349
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelnou "
 "lištu umístění."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:353
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:358
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "Zobrazovat v nových oknech postranní panel"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:354
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:359
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr ""
 "Je-li nastaveno na pravda (true), budou mít nově otevřená okna viditelný "
@@ -774,15 +792,14 @@ msgstr "Zobrazit více _detailů"
 
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
-#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:318
-#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1113
-#: src/nautilus-files-view.c:1668 src/nautilus-files-view.c:5969
-#: src/nautilus-files-view.c:6465 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:570 src/nautilus-mime-actions.c:574
-#: src/nautilus-mime-actions.c:656 src/nautilus-mime-actions.c:1054
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1606 src/nautilus-mime-actions.c:1920
-#: src/nautilus-properties-window.c:4577 src/nautilus-properties-window.c:5645
-#: src/nautilus-search-popover.c:550
+#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
+#: src/nautilus-file-operations.c:225 src/nautilus-files-view.c:1114
+#: src/nautilus-files-view.c:1673 src/nautilus-files-view.c:5979
+#: src/nautilus-files-view.c:6483 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:563 src/nautilus-mime-actions.c:567
+#: src/nautilus-mime-actions.c:649 src/nautilus-mime-actions.c:949
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1501 src/nautilus-properties-window.c:4577
+#: src/nautilus-properties-window.c:5645 src/nautilus-search-popover.c:573
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:12
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
@@ -809,8 +826,8 @@ msgid "Unable to rename desktop icon"
 msgstr "Nelze přejmenovat ikonu plochy"
 
 #: nautilus-desktop/nautilus-desktop-link.c:142 src/nautilus-bookmark.c:116
-#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1703
-#: src/nautilus-pathbar.c:429 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
+#: src/nautilus-file-utilities.c:304 src/nautilus-list-view.c:1729
+#: src/nautilus-pathbar.c:326 src/nautilus-shell-search-provider.c:315
 msgid "Home"
 msgstr "Domů"
 
@@ -834,7 +851,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Poslat soubory elektronickou poštou…"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1357
+#: src/nautilus-application.c:175 src/nautilus-window-slot.c:1407
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Jejda! Někde došlo k chybě."
 
@@ -947,21 +964,43 @@ msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
 msgstr ""
 "Pokud tomuto umístění nedůvěřujete nebo si nejste jisti, stiskněte Zrušit."
 
-#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:657
+#: src/nautilus-autorun-software.c:255 src/nautilus-mime-actions.c:650
 msgid "_Run"
 msgstr "_Spustit"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:825
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:827
 #, c-format
 msgid "“%s” would not be a unique new name."
 msgstr "„%s“ by nebyl jedinečný nový název."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:831
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:833
 #, c-format
 msgid "“%s” would conflict with an existing file."
 msgstr "„%s“ bylo v konfliktu s již existujícím souborem."
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2140
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1428
+msgid "A file must have a name."
+msgstr "Všechny soubory musí mít název."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1434
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
+msgid "File names cannot contain “/”."
+msgstr "Název souboru nemůže obsahovat „/“."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1440
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
+msgid "A file cannot be called “.”."
+msgstr "Soubor se nemůže nazývat „.“."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1446
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
+msgid "A file cannot be called “..”."
+msgstr "Soubor se nemůže nazývat „..“."
+
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2161
 #, c-format
 msgid "Rename %d Folder"
 msgid_plural "Rename %d Folders"
@@ -969,7 +1008,7 @@ msgstr[0] "Přejmenovat %d složku"
 msgstr[1] "Přejmenovat %d složky"
 msgstr[2] "Přejmenovat %d složek"
 
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2148
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2169
 #, c-format
 msgid "Rename %d File"
 msgid_plural "Rename %d Files"
@@ -979,7 +1018,7 @@ msgstr[2] "Přejmenovat %d souborů"
 
 #. To translators: %d is the total number of files and folders.
 #. * Singular case of the string is never used
-#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2158
+#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:2179
 #, c-format
 msgid "Rename %d File and Folder"
 msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
@@ -1068,11 +1107,11 @@ msgid "001, 002, 003"
 msgstr "001, 002, 003"
 
 #: src/nautilus-bookmark.c:112 src/nautilus-file-utilities.c:323
-#: src/nautilus-pathbar.c:434
+#: src/nautilus-pathbar.c:331
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Další umístění"
 
-#: src/nautilus-canvas-container.c:2793
+#: src/nautilus-canvas-container.c:2800
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Výběrový obdélník"
 
@@ -1089,7 +1128,7 @@ msgstr "Vráti na _výchozí"
 msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr "Nahradit současné nastavení sloupců seznamu výchozím nastavením"
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1947
+#: src/nautilus-column-utilities.c:57 src/nautilus-list-view.c:1976
 #: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
@@ -1366,94 +1405,94 @@ msgstr "Položka nemohla být přejmenována."
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Přejmenovává se „%s“ na „%s“."
 
-#: src/nautilus-file.c:1328 src/nautilus-vfs-file.c:423
+#: src/nautilus-file.c:1330 src/nautilus-vfs-file.c:423
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Tento soubor nelze připojit"
 
-#: src/nautilus-file.c:1382
+#: src/nautilus-file.c:1384
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Tento soubor nelze odpojit"
 
-#: src/nautilus-file.c:1425
+#: src/nautilus-file.c:1427
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Tento soubor nelze vysunout"
 
-#: src/nautilus-file.c:1466 src/nautilus-vfs-file.c:612
+#: src/nautilus-file.c:1468 src/nautilus-vfs-file.c:612
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Tento soubor nelze spustit"
 
-#: src/nautilus-file.c:1525 src/nautilus-file.c:1565
+#: src/nautilus-file.c:1527 src/nautilus-file.c:1567
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Tento soubor nelze zastavit"
 
-#: src/nautilus-file.c:2074
+#: src/nautilus-file.c:2076
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Lomítka nejsou v názvech souborů povolena"
 
-#: src/nautilus-file.c:2118
+#: src/nautilus-file.c:2120
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Soubory v nejvyšší úrovni nelze přejmenovat"
 
-#: src/nautilus-file.c:2153
+#: src/nautilus-file.c:2155
 msgid "Probably the content of the file is an invalid desktop file format"
 msgstr ""
 "Obsah souboru pravděpodobně není v platném formátu pro soubory .desktop"
 
-#: src/nautilus-file.c:2205
+#: src/nautilus-file.c:2207
 msgid "File not found"
 msgstr "Soubor nenalezen"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5685
+#: src/nautilus-file.c:5681
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%-H∶%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5690
+#: src/nautilus-file.c:5686
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%-l∶%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5699
+#: src/nautilus-file.c:5695
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "včera"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5708
+#: src/nautilus-file.c:5704
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "včera, %-H∶%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5715
+#: src/nautilus-file.c:5711
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "včera, %-l∶%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5725
+#: src/nautilus-file.c:5721
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5734
+#: src/nautilus-file.c:5730
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a, %-H∶%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5741
+#: src/nautilus-file.c:5737
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %-l∶%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5752
+#: src/nautilus-file.c:5748
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e. %B"
@@ -1461,7 +1500,7 @@ msgstr "%-e. %B"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5762
+#: src/nautilus-file.c:5758
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e. %B %-H∶%M"
@@ -1469,14 +1508,14 @@ msgstr "%-e. %B %-H∶%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5770
+#: src/nautilus-file.c:5766
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e. %B %-l∶%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5781
+#: src/nautilus-file.c:5777
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e. %B %Y"
@@ -1484,7 +1523,7 @@ msgstr "%-e. %B %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5791
+#: src/nautilus-file.c:5787
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e. %B %Y %-H∶%M"
@@ -1492,44 +1531,44 @@ msgstr "%-e. %B %Y %-H∶%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5799
+#: src/nautilus-file.c:5795
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e. %B %Y %-l∶%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5811
+#: src/nautilus-file.c:5807
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6246
+#: src/nautilus-file.c:6255
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Není dovoleno nastavit oprávnění"
 
-#: src/nautilus-file.c:6569
+#: src/nautilus-file.c:6578
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Nedostatečná oprávnění pro nastavení vlastníka"
 
-#: src/nautilus-file.c:6588
+#: src/nautilus-file.c:6597
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Uvedený vlastník „%s“ neexistuje"
 
-#: src/nautilus-file.c:6873
+#: src/nautilus-file.c:6882
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nedostatečná oprávnění pro nastavení skupiny"
 
-#: src/nautilus-file.c:6892
+#: src/nautilus-file.c:6901
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Vybraná skupina „%s“ neexistuje"
 
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:7034
+#: src/nautilus-file.c:7043
 msgid "Me"
 msgstr "Já"
 
-#: src/nautilus-file.c:7066
+#: src/nautilus-file.c:7075
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -1537,7 +1576,7 @@ msgstr[0] "%'u položka"
 msgstr[1] "%'u položky"
 msgstr[2] "%'u položek"
 
-#: src/nautilus-file.c:7067
+#: src/nautilus-file.c:7076
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -1545,7 +1584,7 @@ msgstr[0] "%'u složka"
 msgstr[1] "%'u složky"
 msgstr[2] "%'u složek"
 
-#: src/nautilus-file.c:7068
+#: src/nautilus-file.c:7077
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1554,87 +1593,87 @@ msgstr[1] "%'u soubory"
 msgstr[2] "%'u souborů"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7535 src/nautilus-file.c:7555
+#: src/nautilus-file.c:7544 src/nautilus-file.c:7564
 msgid "? items"
 msgstr "? položek"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7543
+#: src/nautilus-file.c:7552
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtů"
 
-#: src/nautilus-file.c:7563 src/nautilus-file.c:7660
+#: src/nautilus-file.c:7572 src/nautilus-file.c:7669
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznámý"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-properties-window.c:1313
+#: src/nautilus-file.c:7593 src/nautilus-properties-window.c:1313
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
-#: src/nautilus-file.c:7620 src/nautilus-file.c:7628 src/nautilus-file.c:7686
+#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-file.c:7637 src/nautilus-file.c:7695
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/nautilus-file.c:7621
+#: src/nautilus-file.c:7630
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
-#: src/nautilus-file.c:7622
+#: src/nautilus-file.c:7631
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7623 src/nautilus-image-properties-page.c:827
+#: src/nautilus-file.c:7632 src/nautilus-image-properties-page.c:827
 msgid "Image"
 msgstr "Obrázek"
 
-#: src/nautilus-file.c:7624
+#: src/nautilus-file.c:7633
 msgid "Archive"
 msgstr "Archiv"
 
-#: src/nautilus-file.c:7625
+#: src/nautilus-file.c:7634
 msgid "Markup"
 msgstr "Strukturovaný text"
 
-#: src/nautilus-file.c:7626 src/nautilus-file.c:7627
+#: src/nautilus-file.c:7635 src/nautilus-file.c:7636
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
-#: src/nautilus-file.c:7629 src/nautilus-mime-actions.c:203
+#: src/nautilus-file.c:7638 src/nautilus-mime-actions.c:204
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/nautilus-file.c:7630
+#: src/nautilus-file.c:7639
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
-#: src/nautilus-file.c:7631
+#: src/nautilus-file.c:7640
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendář"
 
-#: src/nautilus-file.c:7632
+#: src/nautilus-file.c:7641
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: src/nautilus-file.c:7633 src/nautilus-mime-actions.c:179
+#: src/nautilus-file.c:7642 src/nautilus-mime-actions.c:180
 msgid "Presentation"
 msgstr "Prezentace"
 
-#: src/nautilus-file.c:7634 src/nautilus-mime-actions.c:186
+#: src/nautilus-file.c:7643 src/nautilus-mime-actions.c:187
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Program pro zpracování tabulek"
 
-#: src/nautilus-file.c:7688
+#: src/nautilus-file.c:7697
 msgid "Binary"
 msgstr "Binární"
 
-#: src/nautilus-file.c:7693
+#: src/nautilus-file.c:7702
 msgid "Folder"
 msgstr "Složka"
 
-#: src/nautilus-file.c:7732
+#: src/nautilus-file.c:7741
 msgid "Link"
 msgstr "Odkaz"
 
@@ -1643,58 +1682,43 @@ msgstr "Odkaz"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7738 src/nautilus-file-operations.c:451
+#: src/nautilus-file.c:7747 src/nautilus-file-operations.c:451
 #: src/nautilus-files-view-dnd.c:131
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Odkaz na %s"
 
-#: src/nautilus-file.c:7756 src/nautilus-file.c:7772
+#: src/nautilus-file.c:7765 src/nautilus-file.c:7781
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Odkaz (neplatný)"
 
 #. Setup the expander for the rename action
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:285
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:291
 msgid "_Select a new name for the destination"
 msgstr "Vybrat nový název pro _cíl"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:299
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:306
 #: src/nautilus-mime-application-chooser.c:336
 msgid "Reset"
 msgstr "Výchozí"
 
 #. Setup the checkbox to apply the action to all files
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:310
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:317
 msgid "Apply this action to all files and folders"
 msgstr "Použít tuto akci na všechny soubory a složky"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:321 src/nautilus-file-operations.c:226
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:328 src/nautilus-file-operations.c:226
 msgid "_Skip"
 msgstr "Pře_skočit"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:332
 msgid "Re_name"
 msgstr "Přejme_novat"
 
-#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:330
+#: src/nautilus-file-conflict-dialog.c:337
 msgid "Replace"
 msgstr "Nahradit"
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:106
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:86
-msgid "File names cannot contain “/”."
-msgstr "Název souboru nemůže obsahovat „/“."
-
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:110
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:97
-msgid "A file cannot be called “.”."
-msgstr "Soubor se nemůže nazývat „.“."
-
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:114
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
-msgid "A file cannot be called “..”."
-msgstr "Soubor se nemůže nazývat „..“."
-
 #: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:136
 msgid "A folder with that name already exists."
 msgstr "Složka se stejným názvem již existuje."
@@ -1927,8 +1951,8 @@ msgstr "Odstranit všechny položky z koše?"
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Všechny položky v koši budou trvale smazány."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2773
-#: src/nautilus-window.c:1342
+#: src/nautilus-file-operations.c:1555 src/nautilus-file-operations.c:2767
+#: src/nautilus-window.c:1467
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Vyprázdnit _koš"
 
@@ -1977,9 +2001,9 @@ msgstr[2] "Maže se %'d souborů"
 #: src/nautilus-file-operations.c:1702 src/nautilus-file-operations.c:1710
 #: src/nautilus-file-operations.c:1750 src/nautilus-file-operations.c:2092
 #: src/nautilus-file-operations.c:2100 src/nautilus-file-operations.c:2140
-#: src/nautilus-file-operations.c:3885 src/nautilus-file-operations.c:3893
-#: src/nautilus-file-operations.c:3964 src/nautilus-file-operations.c:8679
-#: src/nautilus-file-operations.c:8747
+#: src/nautilus-file-operations.c:3879 src/nautilus-file-operations.c:3887
+#: src/nautilus-file-operations.c:3958 src/nautilus-file-operations.c:8638
+#: src/nautilus-file-operations.c:8706
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -2005,7 +2029,7 @@ msgstr[0] "(%d soubor/s)"
 msgstr[1] "(%d soubory/s)"
 msgstr[2] "(%d souborů/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3086
+#: src/nautilus-file-operations.c:1892 src/nautilus-file-operations.c:3080
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Chyba při odstraňování."
 
@@ -2065,29 +2089,29 @@ msgstr "„%s“ nelze přesunout do koše, chcete jej hned přímo smazat?"
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "Toto vzdálené umístění nepodporuje přesun položek do koše."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2488
+#: src/nautilus-file-operations.c:2482
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Soubory se přesunují do koše"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2492
+#: src/nautilus-file-operations.c:2486
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Soubory se odstraňují"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2585
+#: src/nautilus-file-operations.c:2579
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nelze vysunout %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2590
+#: src/nautilus-file-operations.c:2584
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Nelze odpojit %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2763
+#: src/nautilus-file-operations.c:2757
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Chcete před odpojením vysypat koš?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2765
+#: src/nautilus-file-operations.c:2759
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2095,17 +2119,17 @@ msgstr ""
 "Aby bylo možné obnovit volný prostor na tomto svazku, je nutné vyprázdnit "
 "koš. Všechny položky v koši na tomto svazku budou trvale ztraceny."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2771
+#: src/nautilus-file-operations.c:2765
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Nevyprazdňovat koš"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2915 src/nautilus-files-view.c:6677
+#: src/nautilus-file-operations.c:2909 src/nautilus-files-view.c:6695
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Nelze přistupovat k „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2999
+#: src/nautilus-file-operations.c:2993
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
@@ -2113,7 +2137,7 @@ msgstr[0] "Připravuje se kopírování %'d souboru (%s)"
 msgstr[1] "Připravuje se kopírování %'d souborů (%s)"
 msgstr[2] "Připravuje se kopírování %'d souborů (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3012
+#: src/nautilus-file-operations.c:3006
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
@@ -2121,7 +2145,7 @@ msgstr[0] "Připravuje se přesun %'d souboru (%s)"
 msgstr[1] "Připravuje se přesun %'d souborů (%s)"
 msgstr[2] "Připravuje se přesun %'d souborů (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3025
+#: src/nautilus-file-operations.c:3019
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
@@ -2129,7 +2153,7 @@ msgstr[0] "Připravuje se smazání %'d souboru (%s)"
 msgstr[1] "Připravuje se smazání %'d souborů (%s)"
 msgstr[2] "Připravuje se smazání %'d souborů (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3035
+#: src/nautilus-file-operations.c:3029
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -2137,7 +2161,7 @@ msgstr[0] "Připravuje se přesun %'d souboru do koše"
 msgstr[1] "Připravuje se přesun %'d souborů do koše"
 msgstr[2] "Připravuje se přesun %'d souborů do koše"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3043
+#: src/nautilus-file-operations.c:3037
 #, c-format
 msgid "Preparing to compress %'d file"
 msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
@@ -2145,25 +2169,25 @@ msgstr[0] "Připravuje se komprimace %'d souboru"
 msgstr[1] "Připravuje se komprimace %'d souborů"
 msgstr[2] "Připravuje se komprimace %'d souborů"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3076 src/nautilus-file-operations.c:4535
-#: src/nautilus-file-operations.c:4706 src/nautilus-file-operations.c:4772
+#: src/nautilus-file-operations.c:3070 src/nautilus-file-operations.c:4529
+#: src/nautilus-file-operations.c:4700 src/nautilus-file-operations.c:4766
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Chyba při kopírování."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3081 src/nautilus-file-operations.c:4702
-#: src/nautilus-file-operations.c:4768
+#: src/nautilus-file-operations.c:3075 src/nautilus-file-operations.c:4696
+#: src/nautilus-file-operations.c:4762
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Chyba při přesunu."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3091
+#: src/nautilus-file-operations.c:3085
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Chyba při přesunu souborů do koše."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3095
+#: src/nautilus-file-operations.c:3089
 msgid "Error while compressing files."
 msgstr "Chyba při komprimaci souborů."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3170
+#: src/nautilus-file-operations.c:3164
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
@@ -2172,100 +2196,100 @@ msgstr ""
 "Soubory ve složce „%s“ nelze spravovat, protože nemáte oprávnění pro je "
 "vidět."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3176 src/nautilus-file-operations.c:4718
+#: src/nautilus-file-operations.c:3170 src/nautilus-file-operations.c:4712
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr "Nastala chyba při zjišťování informací o souborech ve složce „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3228
+#: src/nautilus-file-operations.c:3222
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
 "read it."
 msgstr "Složku „%s“ nelze spravovat, protože nemáte oprávnění na její čtení."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3234 src/nautilus-file-operations.c:4784
+#: src/nautilus-file-operations.c:3228 src/nautilus-file-operations.c:4778
 #, c-format
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Došlo k chybě při čtení složky „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3339
+#: src/nautilus-file-operations.c:3333
 #, c-format
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Soubor „%s“ nelze spravovat, protože nemáte oprávnění jej číst."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3344
+#: src/nautilus-file-operations.c:3338
 #, c-format
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Při získávání informací o „%s“ došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3470 src/nautilus-file-operations.c:3532
-#: src/nautilus-file-operations.c:3579 src/nautilus-file-operations.c:3623
+#: src/nautilus-file-operations.c:3464 src/nautilus-file-operations.c:3526
+#: src/nautilus-file-operations.c:3573 src/nautilus-file-operations.c:3617
 #, c-format
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Chyba při kopírování do „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3475
+#: src/nautilus-file-operations.c:3469
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nemáte oprávnění přistupovat k cílové složce."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3479
+#: src/nautilus-file-operations.c:3473
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Při získávání informací o cíli došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3533
+#: src/nautilus-file-operations.c:3527
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Cílové umístění není složka."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3580
+#: src/nautilus-file-operations.c:3574
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "V cíli není dostatek místa. Zkuste uvolnit místo odstraněním souborů."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3584
+#: src/nautilus-file-operations.c:3578
 #, c-format
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Je třeba o %s více místa ke zkopírování do daného umístění."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3624
+#: src/nautilus-file-operations.c:3618
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Cílové umístění je pouze pro čtení."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3701
+#: src/nautilus-file-operations.c:3695
 #, c-format
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Přesouvá se „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3705
+#: src/nautilus-file-operations.c:3699
 #, c-format
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Přesunuto „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3712
+#: src/nautilus-file-operations.c:3706
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopíruje se „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3716
+#: src/nautilus-file-operations.c:3710
 #, c-format
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Zkopírováno „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3750
+#: src/nautilus-file-operations.c:3744
 #, c-format
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Duplikuje se „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3754
+#: src/nautilus-file-operations.c:3748
 #, c-format
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Zduplikováno „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3773
+#: src/nautilus-file-operations.c:3767
 #, c-format
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
@@ -2273,7 +2297,7 @@ msgstr[0] "Přesouvá se %'d soubor do „%s“"
 msgstr[1] "Přesouvají se %'d soubory do „%s“"
 msgstr[2] "Přesouvá se %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3779
+#: src/nautilus-file-operations.c:3773
 #, c-format
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
@@ -2281,7 +2305,7 @@ msgstr[0] "Kopíruje se %'d soubor do „%s“"
 msgstr[1] "Kopírují se %'d soubory do „%s“"
 msgstr[2] "Kopíruje se %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3798
+#: src/nautilus-file-operations.c:3792
 #, c-format
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
@@ -2289,7 +2313,7 @@ msgstr[0] "Přesunut %'d soubor do „%s“"
 msgstr[1] "Přesunuty %'d soubory do „%s“"
 msgstr[2] "Přesunuto %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3804
+#: src/nautilus-file-operations.c:3798
 #, c-format
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
@@ -2297,7 +2321,7 @@ msgstr[0] "Zkopírován %'d soubor do „%s“"
 msgstr[1] "Zkopírovány %'d soubory do „%s“"
 msgstr[2] "Zkopírováno %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3827
+#: src/nautilus-file-operations.c:3821
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
@@ -2305,7 +2329,7 @@ msgstr[0] "Duplikuje se %'d soubor v „%s“"
 msgstr[1] "Duplikuje se %'d soubory v „%s“"
 msgstr[2] "Duplikuje se %'d souborů v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3837
+#: src/nautilus-file-operations.c:3831
 #, c-format
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
@@ -2320,9 +2344,9 @@ msgstr[2] "Zduplikováno %'d souborů v „%s“"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3875 src/nautilus-file-operations.c:3935
-#: src/nautilus-file-operations.c:8293 src/nautilus-file-operations.c:8422
-#: src/nautilus-file-operations.c:8674 src/nautilus-file-operations.c:8717
+#: src/nautilus-file-operations.c:3869 src/nautilus-file-operations.c:3929
+#: src/nautilus-file-operations.c:8205 src/nautilus-file-operations.c:8379
+#: src/nautilus-file-operations.c:8633 src/nautilus-file-operations.c:8676
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
@@ -2345,8 +2369,8 @@ msgstr "%s / %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3919 src/nautilus-file-operations.c:8311
-#: src/nautilus-file-operations.c:8706
+#: src/nautilus-file-operations.c:3913 src/nautilus-file-operations.c:8223
+#: src/nautilus-file-operations.c:8665
 #, c-format
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
@@ -2359,7 +2383,7 @@ msgstr[2] "%s / %s — zbývá %s (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3953 src/nautilus-file-operations.c:8736
+#: src/nautilus-file-operations.c:3947 src/nautilus-file-operations.c:8695
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
@@ -2367,7 +2391,7 @@ msgstr[0] "%'d / %'d — zbývá %s (%s/s)"
 msgstr[1] "%'d / %'d — zbývají %s (%s/s)"
 msgstr[2] "%'d / %'d — zbývá %s (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4541
+#: src/nautilus-file-operations.c:4535
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
@@ -2376,12 +2400,12 @@ msgstr ""
 "Složku „%s“ nelze zkopírovat, protože nemáte oprávnění vytvořit ji v cílovém "
 "umístění."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4547
+#: src/nautilus-file-operations.c:4541
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Při vytváření složky „%s“ došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4713
+#: src/nautilus-file-operations.c:4707
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
@@ -2389,89 +2413,89 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Soubory ve složce „%s“ nelze zkopírovat, protože nemáte oprávnění je vidět."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4729
+#: src/nautilus-file-operations.c:4723
 msgid "_Skip files"
 msgstr "Pře_skočit soubory"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4779
+#: src/nautilus-file-operations.c:4773
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Složku „%s“ nelze zkopírovat, protože nemáte oprávnění k jejímu čtení."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4842 src/nautilus-file-operations.c:5547
-#: src/nautilus-file-operations.c:6266
+#: src/nautilus-file-operations.c:4836 src/nautilus-file-operations.c:5541
+#: src/nautilus-file-operations.c:6254
 #, c-format
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Chyba při přesunu „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4843
+#: src/nautilus-file-operations.c:4837
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Nelze odstranit zdrojovou složku."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4924 src/nautilus-file-operations.c:5551
-#: src/nautilus-file-operations.c:5638
+#: src/nautilus-file-operations.c:4918 src/nautilus-file-operations.c:5545
+#: src/nautilus-file-operations.c:5632
 #, c-format
 msgid "Error while copying “%s”."
 msgstr "Chyba při kopírování „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4933
+#: src/nautilus-file-operations.c:4927
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing folder %s."
 msgstr "Nelze odstranit již existující složku %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4938
+#: src/nautilus-file-operations.c:4932
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file %s."
 msgstr "Nelze odstranit již existující soubor %s."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5211 src/nautilus-file-operations.c:6070
+#: src/nautilus-file-operations.c:5205 src/nautilus-file-operations.c:6058
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Nelze přesunout složku samu do sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5212 src/nautilus-file-operations.c:6071
+#: src/nautilus-file-operations.c:5206 src/nautilus-file-operations.c:6059
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Nelze kopírovat složku samu do sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5213 src/nautilus-file-operations.c:6072
+#: src/nautilus-file-operations.c:5207 src/nautilus-file-operations.c:6060
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Cílové umístění je uvnitř zdrojové složky."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5251
+#: src/nautilus-file-operations.c:5245
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Nelze přesunout soubor sám na sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5252
+#: src/nautilus-file-operations.c:5246
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Nelze kopírovat soubor sám na sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5253
+#: src/nautilus-file-operations.c:5247
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Zdrojový soubor by byl přepsán cílovým."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5554
+#: src/nautilus-file-operations.c:5548
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr "Nelze odstranit již existující soubor stejného názvu v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5640
+#: src/nautilus-file-operations.c:5634
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Při kopírování souboru do %s došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5901 src/nautilus-file-operations.c:5939
+#: src/nautilus-file-operations.c:5889 src/nautilus-file-operations.c:5927
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Soubory se kopírují"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5971
+#: src/nautilus-file-operations.c:5959
 #, c-format
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Připravuje se přesun do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5975
+#: src/nautilus-file-operations.c:5963
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2479,21 +2503,21 @@ msgstr[0] "Připravuje se přesun %'d souboru"
 msgstr[1] "Připravuje se přesun %'d souborů"
 msgstr[2] "Připravuje se přesun %'d souborů"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6268
+#: src/nautilus-file-operations.c:6256
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Při přesunu souboru do %s došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6556
+#: src/nautilus-file-operations.c:6538
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Soubory se přesunují"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6597
+#: src/nautilus-file-operations.c:6579
 #, c-format
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Vytváří se odkazy v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6601
+#: src/nautilus-file-operations.c:6583
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2501,86 +2525,91 @@ msgstr[0] "Vytváří se odkaz k %'d souboru"
 msgstr[1] "Vytváří se odkazy k %'d souborům"
 msgstr[2] "Vytváří se odkazy k %'d souborům"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6760
+#: src/nautilus-file-operations.c:6742
 #, c-format
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Chyba při vytváření odkazu na %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6764
+#: src/nautilus-file-operations.c:6746
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Symbolické odkazy jsou podporovány pouze pro místní soubory"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6769
+#: src/nautilus-file-operations.c:6751
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Tento cíl nepodporuje symbolické odkazy."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6777
+#: src/nautilus-file-operations.c:6759
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Při vytváření symbolického odkazu v %s došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7132
+#: src/nautilus-file-operations.c:7102
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Oprávnění se nastavuje"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7419
+#: src/nautilus-file-operations.c:7383
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Nepojmenovaná složka"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7435
+#: src/nautilus-file-operations.c:7398
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Nepojmenovaný dokument"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7702
+#: src/nautilus-file-operations.c:7665
 #, c-format
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Chyba při vytváření složky %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7707
+#: src/nautilus-file-operations.c:7670
 #, c-format
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Chyba při vytváření souboru %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7711
+#: src/nautilus-file-operations.c:7674
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Při vytváření složky v %s došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8000
+#: src/nautilus-file-operations.c:7952
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Vysypává se koš"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8054 src/nautilus-file-operations.c:8098
+#: src/nautilus-file-operations.c:8017
 msgid "Unable to mark launcher trusted (executable)"
 msgstr "Nelze označit spouštěč jako důvěryhodný (spustitelný)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8207
+#: src/nautilus-file-operations.c:8119
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Ověřuje se cíl"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8251
+#: src/nautilus-file-operations.c:8163
 #, c-format
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Rozbalue se „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8355
+#: src/nautilus-file-operations.c:8267 src/nautilus-file-operations.c:8329
 #, c-format
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Chyba při rozbalování „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8359
+#: src/nautilus-file-operations.c:8271
 #, c-format
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Při rozbalování souboru „%s“ došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8405
+#: src/nautilus-file-operations.c:8332
+#, c-format
+msgid "Not enough free space to extract %s"
+msgstr "Pro rozbalení %s není dostatek místa"
+
+#: src/nautilus-file-operations.c:8362
 #, c-format
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "„%s“ rozbaleno do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8411
+#: src/nautilus-file-operations.c:8368
 #, c-format
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
@@ -2588,20 +2617,20 @@ msgstr[0] "%'d soubor byl rozbalen do „%s“"
 msgstr[1] "%'d soubory byly rozbaleny do „%s“"
 msgstr[2] "%'d souborů bylo rozbaleno do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8445
+#: src/nautilus-file-operations.c:8402
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Připravuje se rozbalení"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8571
+#: src/nautilus-file-operations.c:8530
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Rozbalují se soubory"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8630
+#: src/nautilus-file-operations.c:8589
 #, c-format
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Komprimuje se „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8636
+#: src/nautilus-file-operations.c:8595
 #, c-format
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
@@ -2609,12 +2638,12 @@ msgstr[0] "Komprimuje se %'d soubor do „%s“"
 msgstr[1] "Komprimují se %'d soubory do „%s“"
 msgstr[2] "Komprimuje se %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8784
+#: src/nautilus-file-operations.c:8743
 #, c-format
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Chyba při komprimaci „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8790
+#: src/nautilus-file-operations.c:8749
 #, c-format
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
@@ -2622,16 +2651,16 @@ msgstr[0] "Chyba při komprimaci %'d souboru do „%s“"
 msgstr[1] "Chyba při komprimaci %'d souborů do „%s“"
 msgstr[2] "Chyba při komprimaci %'d souborů do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8800
+#: src/nautilus-file-operations.c:8759
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Při komprimaci souboru došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8825
+#: src/nautilus-file-operations.c:8784
 #, c-format
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "„%s“ zkomprimováno do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8831
+#: src/nautilus-file-operations.c:8790
 #, c-format
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
@@ -2639,25 +2668,24 @@ msgstr[0] "%'d soubor byl zkomprimován do „%s“"
 msgstr[1] "%'d soubory byly zkomprimovány do „%s“"
 msgstr[2] "%'d souborů bylo zkomprimováno do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8922
+#: src/nautilus-file-operations.c:8881
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Komprimují se soubory"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398
+#: src/nautilus-files-view.c:396
 msgid "Searching…"
 msgstr "Hledá se…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:398 src/nautilus-image-properties-page.c:761
-#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:786
+#: src/nautilus-files-view.c:396 src/nautilus-image-properties-page.c:761
+#: src/nautilus-list-model.c:450 src/nautilus-window-slot.c:836
 msgid "Loading…"
 msgstr "Načítá se…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1101 src/nautilus-mime-actions.c:1042
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1916
+#: src/nautilus-files-view.c:1102 src/nautilus-mime-actions.c:937
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Jste si jisti, že chcete otevřít všechny soubory?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1104
+#: src/nautilus-files-view.c:1105
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -2665,7 +2693,7 @@ msgstr[0] "Toto otevře %'d oddělenou kartu."
 msgstr[1] "Toto otevře %'d oddělené karty."
 msgstr[2] "Toto otevře %'d oddělených karet."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1109
+#: src/nautilus-files-view.c:1110
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -2673,30 +2701,29 @@ msgstr[0] "Toto otevře %'d samostatné okno."
 msgstr[1] "Toto otevře %'d samostatná okna."
 msgstr[2] "Toto otevře %'d samostatných oken."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1113 src/nautilus-location-entry.c:282
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1054 src/nautilus-mime-actions.c:1240
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1920
+#: src/nautilus-files-view.c:1114 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-mime-actions.c:949 src/nautilus-mime-actions.c:1135
 msgid "_OK"
 msgstr "_Budiž"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1665
+#: src/nautilus-files-view.c:1670
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Vybrat všechny odpovídající položky"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1670 src/nautilus-files-view.c:5970
-#: src/nautilus-files-view.c:6466
+#: src/nautilus-files-view.c:1675 src/nautilus-files-view.c:5980
+#: src/nautilus-files-view.c:6484
 msgid "_Select"
 msgstr "_Vybrat"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1678
+#: src/nautilus-files-view.c:1683
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Vzorek:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1684
+#: src/nautilus-files-view.c:1689
 msgid "Examples: "
 msgstr "Příklady:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2791
+#: src/nautilus-files-view.c:2802
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2704,12 +2731,12 @@ msgstr ""
 "V aplikaci Nautilus 3.6 je zavrženo použití této složky a bude proveden "
 "pokus o převedení nastavení do ~/.local/share/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3307 src/nautilus-files-view.c:3354
+#: src/nautilus-files-view.c:3318 src/nautilus-files-view.c:3365
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "„%s“ vybrán"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3311
+#: src/nautilus-files-view.c:3322
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -2717,7 +2744,7 @@ msgstr[0] "Vybrána %'d složka"
 msgstr[1] "Vybrány %'d složky"
 msgstr[2] "Vybráno %'d složek"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3325
+#: src/nautilus-files-view.c:3336
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2726,7 +2753,7 @@ msgstr[1] "(obsahuje %'d položky)"
 msgstr[2] "(obsahuje %'d položek)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3340
+#: src/nautilus-files-view.c:3351
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -2734,7 +2761,7 @@ msgstr[0] "(obsahují celkem %'d položku)"
 msgstr[1] "(obsahují celkem %'d položky)"
 msgstr[2] "(obsahují celkem %'d položek)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3359
+#: src/nautilus-files-view.c:3370
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2743,7 +2770,7 @@ msgstr[1] "Vybrány %'d položky"
 msgstr[2] "Vybráno %'d položek"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3368
+#: src/nautilus-files-view.c:3379
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2755,7 +2782,7 @@ msgstr[2] "vybráno %'d dalších položek"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3383
+#: src/nautilus-files-view.c:3394
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2767,46 +2794,46 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3416
+#: src/nautilus-files-view.c:3427
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5957
+#: src/nautilus-files-view.c:5967
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Vyberte cíl pro přesun"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5961
+#: src/nautilus-files-view.c:5971
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Vyberte cíl pro kopii"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6462
+#: src/nautilus-files-view.c:6480
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Vyberte cíl pro rozbalení"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6705
+#: src/nautilus-files-view.c:6723
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Nelze odstranit „%s“"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6733
+#: src/nautilus-files-view.c:6751
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Nelze vysunout „%s“"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6756
+#: src/nautilus-files-view.c:6774
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Zařízení nelze deaktivovat"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6868
+#: src/nautilus-files-view.c:6886
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Nelze aktivovat „%s“"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7765
+#: src/nautilus-files-view.c:7782
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -2814,69 +2841,69 @@ msgstr[0] "Nová složka s vybranou %'d položkou"
 msgstr[1] "Nová složka s vybranými %'d položkami"
 msgstr[2] "Nová složka s vybranými %'d položkami"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7825
+#: src/nautilus-files-view.c:7842
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Otevřít pomocí %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7837
+#: src/nautilus-files-view.c:7854
 msgid "Run"
 msgstr "Spustit"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7842
+#: src/nautilus-files-view.c:7859
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Rozbalit sem"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7843
+#: src/nautilus-files-view.c:7860
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Rozbalit do…"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7847
+#: src/nautilus-files-view.c:7864
 msgid "Open"
 msgstr "Otevřít"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7904
+#: src/nautilus-files-view.c:7921
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
 msgid "_Start"
 msgstr "_Aktivovat"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7910 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
+#: src/nautilus-files-view.c:7927 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Připojit"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7916
+#: src/nautilus-files-view.c:7933
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Aktivovat vícediskovou jednotku"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7922
+#: src/nautilus-files-view.c:7939
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "Odemk_nout zařízení"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7942
+#: src/nautilus-files-view.c:7959
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Deaktivovat zařízení"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7948
+#: src/nautilus-files-view.c:7965
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Bezpečně odebrat zařízení"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7954 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
+#: src/nautilus-files-view.c:7971 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "O_dpojit"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7960
+#: src/nautilus-files-view.c:7977
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Deaktivovat vícediskovou jednotku"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7966
+#: src/nautilus-files-view.c:7983
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Uzamknout zařízení"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9641
+#: src/nautilus-files-view.c:9654
 msgid "Content View"
 msgstr "Zobrazení obsahu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9642
+#: src/nautilus-files-view.c:9655
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Zobrazení aktuální složky"
 
@@ -2905,24 +2932,24 @@ msgstr "Upuštěný text.txt"
 msgid "dropped data"
 msgstr "upuštěná data"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:166
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:164
 #: src/resources/ui/nautilus-window.ui:89
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:170
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:168
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Vrátit zpět poslední akci"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:175
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:173
 msgid "Redo"
 msgstr "Znovu"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:179
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:177
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "Znovu vykonat poslední vrácenou akci"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:412
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:410
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
@@ -2930,7 +2957,7 @@ msgstr[0] "Přesunout %d položku zpět do „%s“"
 msgstr[1] "Přesunout %d položky zpět do „%s“"
 msgstr[2] "Přesunout %d položek zpět do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:415
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:413
 #, c-format
 msgid "Move %d item to “%s”"
 msgid_plural "Move %d items to “%s”"
@@ -2938,7 +2965,7 @@ msgstr[0] "Přesunout %d položku do „%s“"
 msgstr[1] "Přesunout %d položky do „%s“"
 msgstr[2] "Přesunout %d položek do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:419
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:417
 #, c-format
 msgid "_Undo Move %d item"
 msgid_plural "_Undo Move %d items"
@@ -2946,7 +2973,7 @@ msgstr[0] "_Vrátit přesun %d položky"
 msgstr[1] "_Vrátit přesun %d položek"
 msgstr[2] "_Vrátit přesun %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:422
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:420
 #, c-format
 msgid "_Redo Move %d item"
 msgid_plural "_Redo Move %d items"
@@ -2954,33 +2981,33 @@ msgstr[0] "_Opakovat přesun %d položky"
 msgstr[1] "_Opakovat přesun %d položek"
 msgstr[2] "_Opakovat přesun %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:428
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:426
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to “%s”"
 msgstr "Přesunuto „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:427
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to “%s”"
 msgstr "Přesunuto „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:431
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:429
 msgid "_Undo Move"
 msgstr "_Vrátit přesun"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:432
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:430
 msgid "_Redo Move"
 msgstr "_Opakovat přesun"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:437
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:435
 msgid "_Undo Restore from Trash"
 msgstr "_Vrátit obnovu z koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:438
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:436
 msgid "_Redo Restore from Trash"
 msgstr "_Opakovat obnovu z koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:442
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:440
 #, c-format
 msgid "Move %d item back to trash"
 msgid_plural "Move %d items back to trash"
@@ -2988,8 +3015,8 @@ msgstr[0] "Přesunout %d položku zpět do koše"
 msgstr[1] "Přesunout %d položky zpět do koše"
 msgstr[2] "Přesunout %d položek zpět do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:445
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1331
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:443
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1327
 #, c-format
 msgid "Restore %d item from trash"
 msgid_plural "Restore %d items from trash"
@@ -2997,17 +3024,17 @@ msgstr[0] "Obnovit %d položku z koše"
 msgstr[1] "Obnovit %d položky z koše"
 msgstr[2] "Obnovit %d položek z koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:451
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:449
 #, c-format
 msgid "Move “%s” back to trash"
 msgstr "Přesunout „%s“ zpět do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:450
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” from trash"
 msgstr "Obnovit „%s“ z koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:457
 #, c-format
 msgid "Delete %d copied item"
 msgid_plural "Delete %d copied items"
@@ -3015,7 +3042,7 @@ msgstr[0] "Smazat %d zkopírovanou položku"
 msgstr[1] "Smazat %d zkopírované položky"
 msgstr[2] "Smazat %d zkopírovaných položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:460
 #, c-format
 msgid "Copy %d item to “%s”"
 msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
@@ -3023,7 +3050,7 @@ msgstr[0] "Kopírovat %d položku do „%s“"
 msgstr[1] "Kopírovat %d položky do „%s“"
 msgstr[2] "Kopírovat %d položek do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:464
 #, c-format
 msgid "_Undo Copy %d item"
 msgid_plural "_Undo Copy %d items"
@@ -3031,7 +3058,7 @@ msgstr[0] "_Vrátit kopírování %d položky"
 msgstr[1] "_Vrátit kopírování %d položek"
 msgstr[2] "_Vrátit kopírování %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:467
 #, c-format
 msgid "_Redo Copy %d item"
 msgid_plural "_Redo Copy %d items"
@@ -3039,29 +3066,29 @@ msgstr[0] "_Opakovat kopírování %d položky"
 msgstr[1] "_Opakovat kopírování %d položek"
 msgstr[2] "_Opakovat kopírování %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:475
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:777
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2251
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:500
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:775
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2085
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2247
 #, c-format
 msgid "Delete “%s”"
 msgstr "Smazat „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:474
 #, c-format
 msgid "Copy “%s” to “%s”"
 msgstr "Kopírovat „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:476
 msgid "_Undo Copy"
 msgstr "_Vrátit kopírování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:479
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:477
 msgid "_Redo Copy"
 msgstr "_Opakovat kopírování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:486
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:484
 #, c-format
 msgid "Delete %d duplicated item"
 msgid_plural "Delete %d duplicated items"
@@ -3069,7 +3096,7 @@ msgstr[0] "Smazat %d zdvojenou položku"
 msgstr[1] "Smazat %d zdvojené položky"
 msgstr[2] "Smazat %d zdvojených položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:489
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:487
 #, c-format
 msgid "Duplicate %d item in “%s”"
 msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
@@ -3077,7 +3104,7 @@ msgstr[0] "Zdvojit %d položku v „%s“"
 msgstr[1] "Zdvojit %d položky v „%s“"
 msgstr[2] "Zdvojit %d položek v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:493
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:491
 #, c-format
 msgid "_Undo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
@@ -3085,7 +3112,7 @@ msgstr[0] "_Vrátit zdvojení %d položky"
 msgstr[1] "_Vrátit zdvojení %d položek"
 msgstr[2] "_Vrátit zdvojení %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:496
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:494
 #, c-format
 msgid "_Redo Duplicate %d item"
 msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
@@ -3093,20 +3120,20 @@ msgstr[0] "_Opakovat zdvojení %d položky"
 msgstr[1] "_Opakovat zdvojení %d položek"
 msgstr[2] "_Opakovat zdvojení %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:503
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:501
 #, c-format
 msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
 msgstr "Zdvojit „%s“ v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:504
 msgid "_Undo Duplicate"
 msgstr "_Vrátit zdvojení"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:507
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:505
 msgid "_Redo Duplicate"
 msgstr "_Opakovat zdvojení"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:514
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:512
 #, c-format
 msgid "Delete links to %d item"
 msgid_plural "Delete links to %d items"
@@ -3114,7 +3141,7 @@ msgstr[0] "Smazat odkazy na %d položku"
 msgstr[1] "Smazat odkazy na %d položky"
 msgstr[2] "Smazat odkazy na %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:517
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:515
 #, c-format
 msgid "Create links to %d item"
 msgid_plural "Create links to %d items"
@@ -3122,79 +3149,79 @@ msgstr[0] "Vytvořit odkazy na %d položku"
 msgstr[1] "Vytvořit odkazy na %d položky"
 msgstr[2] "Vytvořit odkazy na %d položek"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:523
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:521
 #, c-format
 msgid "Delete link to “%s”"
 msgstr "Smazat odkaz na „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:522
 #, c-format
 msgid "Create link to “%s”"
 msgstr "Vytvořit odkaz na „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:524
 msgid "_Undo Create Link"
 msgstr "_Vrátit vytvoření odkazu"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:527
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:525
 msgid "_Redo Create Link"
 msgstr "_Opakovat vytvoření odkazu"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:779
 #, c-format
 msgid "Create an empty file “%s”"
 msgstr "Vytvořit prázdný soubor „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:783
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:781
 msgid "_Undo Create Empty File"
 msgstr "_Vrátit vytvoření prázdného souboru"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:784
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:782
 msgid "_Redo Create Empty File"
 msgstr "_Opakovat vytvoření prázdného souboru"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:786
 #, c-format
 msgid "Create a new folder “%s”"
 msgstr "Vytvořit novou složku „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:790
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:788
 msgid "_Undo Create Folder"
 msgstr "_Vrátit vytvoření složky"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:791
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:789
 msgid "_Redo Create Folder"
 msgstr "_Opakovat vytvoření složky"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:793
 #, c-format
 msgid "Create new file “%s” from template "
 msgstr "Vytvořit nový soubor „%s“ ze šablony "
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:797
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:795
 msgid "_Undo Create from Template"
 msgstr "_Vrátit vytvoření ze šablony"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:798
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:796
 msgid "_Redo Create from Template"
 msgstr "_Opakovat vytvoření ze šablony"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:992
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:990
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:991
 #, c-format
 msgid "Rename “%s” as “%s”"
 msgstr "Přejmenovat „%s“ na „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:995
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:993
 msgid "_Undo Rename"
 msgstr "_Vrátit přejmenování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:996
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:994
 msgid "_Redo Rename"
 msgstr "_Opakovat přejmenování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1112
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1116
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1109
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1113
 #, c-format
 msgid "Batch rename %d file"
 msgid_plural "Batch rename %d files"
@@ -3202,15 +3229,15 @@ msgstr[0] "Dávkově přejmenovat %d soubor"
 msgstr[1] "Dávkově přejmenovat %d soubory"
 msgstr[2] "Dávkově přejmenovat %d souborů"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1121
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1118
 msgid "_Undo Batch Rename"
 msgstr "_Vrátit dávkové přejmenování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1122
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1119
 msgid "_Redo Batch Rename"
 msgstr "_Opakovat dávkové přejmenování"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1334
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1330
 #, c-format
 msgid "Move %d item to trash"
 msgid_plural "Move %d items to trash"
@@ -3218,99 +3245,99 @@ msgstr[0] "Přesunout %d položku do koše"
 msgstr[1] "Přesunout %d položky do koše"
 msgstr[2] "Přesunout %d položek do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1348
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1344
 #, c-format
 msgid "Restore “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovit „%s“ do „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1355
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1351
 #, c-format
 msgid "Move “%s” to trash"
 msgstr "Přesunout „%s“ do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1360
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1356
 msgid "_Undo Trash"
 msgstr "_Vrátit přesun do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1361
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1357
 msgid "_Redo Trash"
 msgstr "_Opakovat přesun do koše"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1652
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Obnovit původní oprávnění položek v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1657
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1653
 #, c-format
 msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
 msgstr "Nastavit oprávnění položek v „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1659
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1813
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1655
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1809
 msgid "_Undo Change Permissions"
 msgstr "_Vrátit změnu oprávnění"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1660
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1814
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1656
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
 msgid "_Redo Change Permissions"
 msgstr "_Opakovat změnu oprávnění"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1810
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1806
 #, c-format
 msgid "Restore original permissions of “%s”"
 msgstr "Vrátit původní oprávnění „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1811
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1807
 #, c-format
 msgid "Set permissions of “%s”"
 msgstr "Nastavit oprávnění „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1923
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1919
 #, c-format
 msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovit u „%s“ skupinu na „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1921
 #, c-format
 msgid "Set group of “%s” to “%s”"
 msgstr "Nastavit u „%s“ skupinu na „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1928
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1924
 msgid "_Undo Change Group"
 msgstr "_Vrátit změnu skupiny"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1925
 msgid "_Redo Change Group"
 msgstr "_Opakovat změnu skupiny"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1933
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1929
 #, c-format
 msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Obnovit u „%s“ vlastníka na „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1931
 #, c-format
 msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
 msgstr "Nastavit u „%s“ vlastníka na „%s“."
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1934
 msgid "_Undo Change Owner"
 msgstr "_Vrátit změnu vlastníka"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
 msgid "_Redo Change Owner"
 msgstr "_Opakovat změnu vlastníka"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2075
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2071
 msgid "_Undo Extract"
 msgstr "_Vrátit rozbalení"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2076
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2072
 msgid "_Redo Extract"
 msgstr "_Opakovat rozbalení"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2093
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
 #, c-format
 msgid "Delete %d extracted file"
 msgid_plural "Delete %d extracted files"
@@ -3318,12 +3345,12 @@ msgstr[0] "Smazat %d rozbalený soubor"
 msgstr[1] "Smazat %d rozbalené soubory"
 msgstr[2] "Smazat %d rozbalených souborů"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2103
 #, c-format
 msgid "Extract “%s”"
 msgstr "Rozbalit „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2111
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2107
 #, c-format
 msgid "Extract %d file"
 msgid_plural "Extract %d files"
@@ -3331,12 +3358,12 @@ msgstr[0] "Rozbalit %d soubor"
 msgstr[1] "Rozbalit %d soubory"
 msgstr[2] "Rozbalit %d souborů"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2258
 #, c-format
 msgid "Compress “%s”"
 msgstr "Zkomprimovat „%s“"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2266
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2262
 #, c-format
 msgid "Compress %d file"
 msgid_plural "Compress %d files"
@@ -3344,11 +3371,11 @@ msgstr[0] "Komprimovat %d soubor"
 msgstr[1] "Komprimovat %d soubory"
 msgstr[2] "Komprimovat %d souborů"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2272
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2268
 msgid "_Undo Compress"
 msgstr "_Vrátit komprimaci"
 
-#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2273
+#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2269
 msgid "_Redo Compress"
 msgstr "_Opakovat komprimaci"
 
@@ -3544,22 +3571,22 @@ msgstr "Nelze načíst informace o obrázku"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Prázdné)"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:1450
+#: src/nautilus-list-view.c:1436
 msgid "Use Default"
 msgstr "Používat výchozí"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2058
+#: src/nautilus-list-view.c:2104
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:49
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:244
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:247
 msgid "List View"
 msgstr "Zobrazení v seznamu"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2960
+#: src/nautilus-list-view.c:3013
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "Viditelné sloupce %s"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2980
+#: src/nautilus-list-view.c:3033
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Zvolte pořadí informací, které se objeví v této složce:"
 
@@ -3571,7 +3598,7 @@ msgstr[0] "Chcete zobrazit toto %d umístění?"
 msgstr[1] "Chcete zobrazit tyto %d umístění?"
 msgstr[2] "Chcete zobrazit těchto %d umístění?"
 
-#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:1050
+#: src/nautilus-location-entry.c:271 src/nautilus-mime-actions.c:945
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate window."
 msgid_plural "This will open %d separate windows."
@@ -3579,82 +3606,82 @@ msgstr[0] "Toto otevře %d samostatné okno."
 msgstr[1] "Toto otevře %d samostatná okna."
 msgstr[2] "Toto otevře %d samostatných oken."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:100
+#: src/nautilus-mime-actions.c:101
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:275
 msgid "Anything"
 msgstr "Cokoliv"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:110 src/nautilus-properties-window.c:4588
+#: src/nautilus-mime-actions.c:111 src/nautilus-properties-window.c:4588
 msgid "Folders"
 msgstr "Složky"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:114
+#: src/nautilus-mime-actions.c:115
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:130
+#: src/nautilus-mime-actions.c:131
 msgid "Illustration"
 msgstr "Ilustrace"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:142
+#: src/nautilus-mime-actions.c:143
 msgid "Music"
 msgstr "Hudba"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:155
+#: src/nautilus-mime-actions.c:156
 msgid "PDF / PostScript"
 msgstr "PDF/Postscript"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:161
+#: src/nautilus-mime-actions.c:162
 msgid "Picture"
 msgstr "Obrázek"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:200
+#: src/nautilus-mime-actions.c:201
 msgid "Text File"
 msgstr "Textový soubor"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:548
+#: src/nautilus-mime-actions.c:541
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
 msgstr "Odkaz „%s“ je neplatný. Chcete jej přesunout do koše?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:552
+#: src/nautilus-mime-actions.c:545
 #, c-format
 msgid "The link “%s” is broken."
 msgstr "Odkaz „%s“ je neplatný."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:559
+#: src/nautilus-mime-actions.c:552
 msgid "This link cannot be used because it has no target."
 msgstr "Tento odkaz nelze použít, protože nemá cíl."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:563
+#: src/nautilus-mime-actions.c:556
 #, c-format
 msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
 msgstr "Tento odkaz nelze použít, protože jeho cíl „%s“ neexistuje."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:574
+#: src/nautilus-mime-actions.c:567
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:174
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Pře_sunout do koše"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:645
+#: src/nautilus-mime-actions.c:638
 #, c-format
 msgid "Do you want to run “%s”, or display its contents?"
 msgstr "Chcete spustit „%s“ nebo zobrazit jeho obsah?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:647
+#: src/nautilus-mime-actions.c:640
 #, c-format
 msgid "“%s” is an executable text file."
 msgstr "„%s“ je spustitelný textový soubor."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:653
+#: src/nautilus-mime-actions.c:646
 msgid "Run in _Terminal"
 msgstr "Spustit v _terminálu"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:654
+#: src/nautilus-mime-actions.c:647
 msgid "_Display"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1045
+#: src/nautilus-mime-actions.c:940
 #, c-format
 msgid "This will open %d separate tab."
 msgid_plural "This will open %d separate tabs."
@@ -3662,33 +3689,33 @@ msgstr[0] "Toto otevře %d oddělenou kartu."
 msgstr[1] "Toto otevře %d oddělené karty."
 msgstr[2] "Toto otevře %d oddělených karet."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1117
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1012
 #, c-format
 msgid "Could not display “%s”."
 msgstr "Nelze zobrazit „%s“."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1220
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1115
 msgid "The file is of an unknown type"
 msgstr "Soubor je neznámého typu"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1225
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1120
 #, c-format
 msgid "There is no application installed for “%s” files"
 msgstr "Pro soubory typu %s není instalována vhodná aplikace"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1238
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1133
 msgid "_Select Application"
 msgstr "_Zvolte aplikaci"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1276
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1171
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "Došlo k interní chybě při pokusu vyhledávat aplikace:"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1278
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1173
 msgid "Unable to search for application"
 msgstr "Nelze vyhledat aplikaci"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1409
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1304
 #, c-format
 msgid ""
 "There is no application installed for “%s” files.\n"
@@ -3697,11 +3724,11 @@ msgstr ""
 "Pro soubory typu %s není instalována vhodná aplikace.\n"
 "Chcete vyhledat aplikaci, pomocí které otevřete tento soubor?"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1587
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1482
 msgid "Untrusted application launcher"
 msgstr "Nedůvěryhodný spouštěč aplikace"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1590
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1485
 #, c-format
 msgid ""
 "The application launcher “%s” has not been marked as trusted. If you do not "
@@ -3710,34 +3737,26 @@ msgstr ""
 "Spouštěč aplikace „%s“ není označen jako důvěryhodný. Pokud neznáte původ "
 "tohoto souboru, jeho spuštění nemusí být bezpečné."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1612
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1507
 msgid "Trust and _Launch"
 msgstr "Důvěřovat a _spustit"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1917
-#, c-format
-msgid "This will open %d separate application."
-msgid_plural "This will open %d separate applications."
-msgstr[0] "Toto otevře %d oddělenou aplikaci."
-msgstr[1] "Toto otevře %d oddělené aplikace."
-msgstr[2] "Toto otevře %d oddělených aplikací."
-
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1993 src/nautilus-mime-actions.c:2288
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1248 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1326
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1889 src/nautilus-mime-actions.c:2184
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1228 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1303
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Nelze přistupovat k umístění"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2377
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2273
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Umístění nelze aktivovat"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2468
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2364
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Otevírá se „%s“."
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2473
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2369
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3826,16 +3845,34 @@ msgstr "Název složky"
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nová složka"
 
-#: src/nautilus-notebook.c:335
+#: src/nautilus-notebook.c:340
 msgid "Close tab"
 msgstr "Zavřít kartu"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:142
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:143
+#, c-format
+msgid ""
+"You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic link."
+msgstr "Snažíte se nahradit cílovou složku „%s“ symbolickým odkazem."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+msgid ""
+"This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
+"folder’s contents."
+msgstr ""
+"To není dovolené z důvodu, aby se zabránilo smazání obsahu cílové složky."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:146
+msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
+msgstr ""
+"Přejmenujte prosím cílovou složku, nebo zmáčkněte tlačítko pro přeskočení."
+
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
 #, c-format
 msgid "Merge folder “%s”?"
 msgstr "Sloučit složku „%s“?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:145
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:153
 msgid ""
 "Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
 "that conflict with the files being copied."
@@ -3843,112 +3880,112 @@ msgstr ""
 "Pokud při slučování bude kterýkoliv ze souborů ve složce v konfliktu s "
 "kopírovanými soubory, budete před jeho nahrazením dotázáni na potvrzení."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:150
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:158
 #, c-format
 msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Starší složka se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:155
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:163
 #, c-format
 msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Novější složka se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:160
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
 #, c-format
 msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Jiná složka se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:166
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:174
 #, c-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Nahradit složku „%s“?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:168
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:176
 msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
 msgstr "Nahrazením se odstraní všechny soubory ve složce."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:169
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:177
 #, c-format
 msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Složka se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:175
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:183
 #, c-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:178
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:186
 msgid "Replacing it will overwrite its content."
 msgstr "Při jeho nahrazení se přepíše jeho obsah."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:182
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:190
 #, c-format
 msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Starší soubor se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:187
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:195
 #, c-format
 msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Novější soubor se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:192
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:200
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
 msgstr "Jiný soubor se stejným názvem již existuje v „%s“."
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:267
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:275
 msgid "Original folder"
 msgstr "Původní složka"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:268
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:300
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:276
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:308
 msgid "Items:"
 msgstr "Položek:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:272
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:280
 msgid "Original file"
 msgstr "Původní soubor"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:273
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:305
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
 #: src/nautilus-properties-window.c:3199
 msgid "Size:"
 msgstr "Velikost:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:278
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:310
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:286
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
 #: src/nautilus-properties-window.c:3177
 msgid "Type:"
 msgstr "Typ:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:281
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:313
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:289
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:321
 msgid "Last modified:"
 msgstr "Naposledy změněno:"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
 msgid "Merge with"
 msgstr "Sloučit s"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:299
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:304
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:307
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:312
 msgid "Replace with"
 msgstr "Nahradit za"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:345
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:361
 msgid "Merge"
 msgstr "Sloučit"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:368
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:385
 msgid "Merge Folder"
 msgstr "Sloučit složku"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:369
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:374
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:386
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:391
 msgid "File and Folder conflict"
 msgstr "Konflikt souborů a složek"
 
-#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:375
+#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:392
 msgid "File conflict"
 msgstr "Konflikt souborů"
 
@@ -3956,35 +3993,35 @@ msgstr "Konflikt souborů"
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:155 src/nautilus-properties-window.c:4084
+#: src/nautilus-preferences-window.c:159 src/nautilus-properties-window.c:4084
 #: src/nautilus-properties-window.c:4114
 msgid "None"
 msgstr "Žádné"
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:329
+#: src/nautilus-program-choosing.c:337
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Promiňte, ale nemůžete spouštět příkazy na vzdáleném počítači."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:331
+#: src/nautilus-program-choosing.c:339
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Toto je zakázáno z důvodů zabezpečení."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:343 src/nautilus-program-choosing.c:421
+#: src/nautilus-program-choosing.c:351 src/nautilus-program-choosing.c:429
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Při spouštění aplikace došlo k chybě."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:372 src/nautilus-program-choosing.c:385
+#: src/nautilus-program-choosing.c:380 src/nautilus-program-choosing.c:393
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Tento cíl upuštění podporuje jen místní soubory."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:373
+#: src/nautilus-program-choosing.c:381
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr ""
 "Vzdálené soubory můžete otevřít jejich zkopírováním do místní složky a "
 "jejich následným upuštěním."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:386
+#: src/nautilus-program-choosing.c:394
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -3993,28 +4030,28 @@ msgstr ""
 "jejich následným upuštěním. Místní soubory, které jste upustili, byly již "
 "otevřeny."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:419
+#: src/nautilus-program-choosing.c:427
 msgid "Details: "
 msgstr "Detaily: "
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:317
+#: src/nautilus-progress-info.c:312
 msgid "Canceled"
 msgstr "Zrušeno"
 
-#: src/nautilus-progress-info.c:383 src/nautilus-progress-info.c:404
+#: src/nautilus-progress-info.c:378 src/nautilus-progress-info.c:399
 msgid "Preparing"
 msgstr "Připravuje se"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:104
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:145
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
 msgid "File Operations"
 msgstr "Operace se soubory"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:108
 msgid "Show Details"
 msgstr "Zobrazit podrobnosti"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:109
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:111
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
@@ -4022,7 +4059,7 @@ msgstr[0] "%'d aktivní operace se soubory"
 msgstr[1] "%'d aktivní operace se soubory"
 msgstr[2] "%'d aktivních operací se soubory"
 
-#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:147
+#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:149
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Všechny operace se soubory byly úspěšně dokončeny"
 
@@ -4299,14 +4336,14 @@ msgid "_Revert"
 msgstr "V_rátit zpět"
 
 #. Open item is always present
-#: src/nautilus-properties-window.c:5646 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1718
+#: src/nautilus-properties-window.c:5646 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1630
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otevřít"
 
 #: src/nautilus-query.c:517 src/nautilus-search-directory-file.c:167
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:222
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:268
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:907
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:955
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:143
 msgid "Search"
@@ -4317,23 +4354,23 @@ msgstr "Hledat"
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Hledat „%s“"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:133
+#: src/nautilus-query-editor.c:134
 msgid "Searching locations only"
 msgstr "Prohledávají se jen umístění"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:137
+#: src/nautilus-query-editor.c:139
 msgid "Searching devices only"
 msgstr "Prohledávají se jen zařízení"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:141
+#: src/nautilus-query-editor.c:143
 msgid "Searching network locations only"
 msgstr "Prohledávají se jen síťová umístění"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:146
+#: src/nautilus-query-editor.c:149
 msgid "Remote location — only searching the current folder"
 msgstr "Vzdálené umístění — prohledává se jen aktuální složka"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:150
+#: src/nautilus-query-editor.c:154
 msgid "Only searching the current folder"
 msgstr "Prohledává se jen aktuální složka"
 
@@ -4341,45 +4378,45 @@ msgstr "Prohledává se jen aktuální složka"
 msgid "File name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/nautilus-search-engine.c:239
+#: src/nautilus-search-engine.c:229
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Nelze dokončit požadované hledání"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:288
+#: src/nautilus-search-popover.c:293
 msgid "Show a list to select the date"
 msgstr "Zobrazit seznam pro výběr data"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:294
+#: src/nautilus-search-popover.c:299
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:96
 msgid "Show a calendar to select the date"
 msgstr "Zobrazit kalendář pro výběr data"
 
 #. Add the no date filter element first
-#: src/nautilus-search-popover.c:390
+#: src/nautilus-search-popover.c:413
 msgid "Any time"
 msgstr "Kdykoliv"
 
 #. Other types
-#: src/nautilus-search-popover.c:487
+#: src/nautilus-search-popover.c:510
 msgid "Other Type…"
 msgstr "Jiný typ…"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:547
+#: src/nautilus-search-popover.c:570
 msgid "Select type"
 msgstr "Vyberte typ"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:551
+#: src/nautilus-search-popover.c:574
 msgid "Select"
 msgstr "Vybrat"
 
-#: src/nautilus-search-popover.c:636
+#: src/nautilus-search-popover.c:659
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:51
 msgid "Select Dates…"
 msgstr "Vybrat data…"
 
 #. trash
 #: src/nautilus-shell-search-provider.c:320 src/nautilus-trash-bar.c:208
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:706
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:754
 msgid "Trash"
 msgstr "Koš"
 
@@ -4401,13 +4438,11 @@ msgstr ""
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Spustitelné soubory z této složky se objeví v nabídce Skripty."
 
-#. Set the label of the undo and redo menu items, and activate them appropriately
-#.
-#: src/nautilus-toolbar.c:856 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
+#: src/nautilus-toolbar.c:859 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:103
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Zpět"
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:859 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
+#: src/nautilus-toolbar.c:866 src/resources/ui/nautilus-toolbar-menu.ui:111
 msgid "_Redo"
 msgstr "Zno_vu"
 
@@ -4428,7 +4463,7 @@ msgstr "V_yprázdnit"
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Smazat všechny položky z koše"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:379
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:381
 #, c-format
 msgid "Since %d day ago"
 msgid_plural "Since %d days ago"
@@ -4436,7 +4471,7 @@ msgstr[0] "Za poslední den"
 msgstr[1] "Za poslední %d dny"
 msgstr[2] "Za posledních %d dní"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:380
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:382
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -4444,7 +4479,7 @@ msgstr[0] "Před %d dnem"
 msgstr[1] "Před %d dny"
 msgstr[2] "Před %d dny"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:386
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:388
 #, c-format
 msgid "Since last week"
 msgid_plural "Since %d weeks ago"
@@ -4452,7 +4487,7 @@ msgstr[0] "Od minulého týdne"
 msgstr[1] "Za poslední %d týdny"
 msgstr[2] "Za posledních %d týdnů"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:387
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:389
 #, c-format
 msgid "Last week"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -4460,7 +4495,7 @@ msgstr[0] "Minulý týden"
 msgstr[1] "Poslední %d týdny"
 msgstr[2] "Posledních %d týdnů"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:393
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:395
 #, c-format
 msgid "Since last month"
 msgid_plural "Since %d months ago"
@@ -4468,7 +4503,7 @@ msgstr[0] "Od minulého měsíce"
 msgstr[1] "Za poslední %d měsíce"
 msgstr[2] "Za posledních %d měsíců"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:394
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:396
 #, c-format
 msgid "Last month"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -4476,7 +4511,7 @@ msgstr[0] "Minulý měsíc"
 msgstr[1] "Poslední %d měsíce"
 msgstr[2] "Posledních %d měsíců"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:399
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:401
 #, c-format
 msgid "Since last year"
 msgid_plural "Since %d years ago"
@@ -4484,7 +4519,7 @@ msgstr[0] "Za minulý rok"
 msgstr[1] "Za poslední %d roky"
 msgstr[2] "Za posledních %d let"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:400
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:402
 #, c-format
 msgid "Last year"
 msgid_plural "%d years ago"
@@ -4492,23 +4527,23 @@ msgstr[0] "Loni"
 msgstr[1] "Poslední %d roky"
 msgstr[2] "Posledních %d let"
 
-#: src/nautilus-window.c:1361
+#: src/nautilus-window.c:1486
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Vlastnosti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1373
+#: src/nautilus-window.c:1498
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formátovat…"
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1643
+#: src/nautilus-window.c:1803
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "Byl smazán soubor „%s“"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1650
+#: src/nautilus-window.c:1810
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4516,28 +4551,28 @@ msgstr[0] "Byl smazán %d soubor"
 msgstr[1] "Byly smazány %d soubory"
 msgstr[2] "Bylo smazáno %d souborů"
 
-#: src/nautilus-window.c:1761
+#: src/nautilus-window.c:1933
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Otevřít %s"
 
-#: src/nautilus-window.c:1852
+#: src/nautilus-window.c:2035
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nová karta"
 
-#: src/nautilus-window.c:1862
+#: src/nautilus-window.c:2045
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Přesunout kartu v_levo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1870
+#: src/nautilus-window.c:2053
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Přesunout kartu vp_ravo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1881
+#: src/nautilus-window.c:2064
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zavřít kartu"
 
-#: src/nautilus-window.c:2868
+#: src/nautilus-window.c:3103
 msgid "Access and organize your files."
 msgstr "Přístup a organizace vašich souborů"
 
@@ -4545,7 +4580,7 @@ msgstr "Přístup a organizace vašich souborů"
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:2877
+#: src/nautilus-window.c:3112
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Michal Bukovjan <bukm centrum cz>\n"
@@ -4560,35 +4595,35 @@ msgstr ""
 "Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Adam Matoušek <adamatousek gmail com>"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1363
+#: src/nautilus-window-slot.c:1413
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Nelze zobrazit obsah této složky"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1367
+#: src/nautilus-window-slot.c:1417
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "Toto umístění se nezdá být složkou."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1376
+#: src/nautilus-window-slot.c:1426
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Nelze nalézt požadovaný soubor. Zkontrolujte prosím překlepy a zkuste to "
 "znovu."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1385
+#: src/nautilus-window-slot.c:1435
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "Umístění typu „%s“ není podporováno."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1390
+#: src/nautilus-window-slot.c:1440
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "Nelze obsloužit tento druh umístění."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1398
+#: src/nautilus-window-slot.c:1448
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Nelze přistupovat k požadovanému místění."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1404
+#: src/nautilus-window-slot.c:1454
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Nemáte oprávnění přistupovat k požadovanému místění."
 
@@ -4597,7 +4632,7 @@ msgstr "Nemáte oprávnění přistupovat k požadovanému místění."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1415
+#: src/nautilus-window-slot.c:1465
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
@@ -4605,12 +4640,12 @@ msgstr ""
 "Nelze nalézt požadované umístění. Zkontrolujte prosím překlepy nebo "
 "nastavení připojení."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1434
+#: src/nautilus-window-slot.c:1484
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Neobsloužené chybové hlášení: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1606
+#: src/nautilus-window-slot.c:1656
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Nelze nahrát umístění"
 
@@ -4723,167 +4758,172 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move tab right"
 msgstr "Přesunout kartu vpravo"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:157
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:155
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Restore tab"
+msgstr "Obnovit kartu"
+
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:164
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Navigation"
 msgstr "Navigace"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:161
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back"
 msgstr "Přejít zpět"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:168
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go forward"
 msgstr "Přejít vpřed"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:175
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go up"
 msgstr "Přejít výš"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:182
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go down"
 msgstr "Přejít níž"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go to home folder"
 msgstr "Přejít do domovské složky"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Enter location"
 msgstr "Zadat umístění"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with root location"
 msgstr "Adresní lišta s kořenovým umístěním"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:217
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Location bar with home location"
 msgstr "Adresní lišta s domovským umístěním"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:219
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:226
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "View"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:223
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "Přiblížit"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:230
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddálit"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:237
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Reset zoom"
 msgstr "Výchozí přiblížení"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:244
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Refresh view"
 msgstr "Aktualizovat zobrazení"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide hidden files"
 msgstr "Zobrazit/skrýt skryté soubory"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide sidebar"
 msgstr "Zobrazit/skrýt postranní panel"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide action menu"
 msgstr "Zobrazit/skrýt nabídku činností"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "List view"
 msgstr "Zobrazit v seznamu"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:286
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Grid view"
 msgstr "Zobrazit v mřížce"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:288
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:295
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Editing"
 msgstr "Úpravy"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:292
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Create folder"
 msgstr "Vytvořit složku"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:299
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Rename"
 msgstr "Přejmenovat"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:306
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Move to trash"
 msgstr "Přesunout do koše"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:313
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Delete permanently"
 msgstr "Trvale smazat"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cut"
 msgstr "Vyjmout"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovat"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložit"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select all"
 msgstr "Vybrat vše"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Invert selection"
 msgstr "Obrátit výběr"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Select items matching"
 msgstr "Vybrat vyhovující položky"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Redo"
 msgstr "Znovu"
 
-#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
+#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:383
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show item properties"
 msgstr "Zobrazit vlastnosti položky"
@@ -5089,12 +5129,12 @@ msgid "Open With Other _Application"
 msgstr "Otevřít jinou _aplikací"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:110
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1775
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1685
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Připojit"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:115
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1765
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1675
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odpojit"
 
@@ -5313,178 +5353,194 @@ msgstr "4 GB"
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:198
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:201
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:98
 msgid "Sort"
 msgstr "Řadit podle"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:212
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:215
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Řadit _složky před soubory"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:258
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:261
 msgid "Allow folders to be _expanded"
 msgstr "Umožnit rozbalování slož_ek"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:290
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:293
+msgid "Experimental"
+msgstr "Experimentální"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:307
+msgid "Use the new _views"
+msgstr "Používat no_vá zobrazení"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:339
 msgid "Icon View Captions"
 msgstr "Popisky v ikonovém zobrazení"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:306
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:355
 msgid ""
-"Add information to be displayed beneath file and folder names.\n"
-"More information will appear when zooming closer."
+"Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
+"information will appear when zooming closer."
 msgstr ""
-"Přidat informace, které se zobrazí pod názvy souborů a složek.\n"
-"Čím větší použijete zvětšení, tím více informací se objeví."
+"Přidat informace, které se zobrazí pod názvy souborů a složek. Čím větší "
+"použijete zvětšení, tím více informací se objeví."
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:425
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:473
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Second"
 msgstr "Druhý"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:440
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:488
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Third"
 msgstr "Třetí"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:455
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:503
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "First"
 msgstr "První"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:489
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:537
 msgid "Views"
 msgstr "Zobrazení"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:512
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:560
 msgid "Open Action"
 msgstr "Otevírání"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:526
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:574
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "Aktivovat položky _jediným kliknutím"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:544
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:592
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "Aktivovat položky _dvojitým kliknutím"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:577
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:625
 msgid "Link Creation"
 msgstr "Vytváření odkazů"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:591
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:639
 msgid "Show action to create symbolic _links"
 msgstr "Zobrazovat činnost pro vytvoření symbo_lických odkazů"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:623
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:671
 msgid "Executable Text Files"
 msgstr "Spustitelné textové soubory"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:637
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:685
 msgid "_Display them"
 msgstr "_Zobrazit je"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:655
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:703
 msgid "_Run them"
 msgstr "_Spustit je"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:673
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:721
 msgid "_Ask what to do"
 msgstr "Zeptat se, co děl_at"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:720
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:768
 msgid "Ask before _emptying the Trash"
 msgstr "Zeptat se před _vyprázdněním koše"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:737
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:785
 msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
 msgstr "Zobrazovat činnost _pro trvalé smazání souborů a složek"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:769
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:817
 msgid "Compressed Files"
 msgstr "Komprimované soubory"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:783
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:831
 msgid "E_xtract the files on open"
 msgstr "_Rozbalit soubory a otevřít je"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:815
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:863
 msgid "Behavior"
 msgstr "Chování"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:845
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:893
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Zvolte pořadí informací, které se objeví při zobrazení v seznamu."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:883
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:931
 msgid "List Columns"
 msgstr "Sloupce seznamu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:923
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:971
 msgid "Search in subfolders:"
 msgstr "Hledat v podsložkách:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:934
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:982
 msgid "_On this computer only"
 msgstr "Jen na tomt_o počítači"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:951
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:999
 msgid "_All locations"
 msgstr "Ve _všech umístěních"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:968
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
 msgid "_Never"
 msgstr "_Nikdy"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1000
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1035
+msgid "Full Text Search:"
+msgstr "Vyhledávání ve veškerém textu:"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1046
+msgid "Set as _default"
+msgstr "Nastavit jako _výchozí"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1078
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Miniatury"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1016
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1094
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Zobrazovat miniatury:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1027
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1105
 msgid "_Files on this computer only"
 msgstr "Jen _soubory na tomto počítači"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1044
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1122
 msgid "A_ll files"
 msgstr "Všech_ny soubory"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1061
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1139
 msgid "N_ever"
 msgstr "N_ikdy"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1085
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1163
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "_Jen pro soubory menší než:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1138
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1216
 msgid "File count"
 msgstr "Počítání souborů"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1154
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1232
 msgid "Count number of files in folders:"
 msgstr "Počítat soubory ve složkách:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1165
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1243
 msgid "F_olders in this computer only"
 msgstr "Jen ve sl_ožkách na tomto počítači"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1182
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1260
 msgid "All folder_s"
 msgstr "Ve všech slož_kách"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1199
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1277
 msgid "Ne_ver"
 msgstr "Nik_dy"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1309
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Hledání a náhledy"
 
@@ -5520,19 +5576,19 @@ msgstr "Co"
 msgid "Which file types will be searched"
 msgstr "Které typy souborů budou hledány"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:359
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:360
 msgid "Full Text"
 msgstr "Všechen text"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:363
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:364
 msgid "Search on the file content and name"
 msgstr "Hledat v názvu i obsahu souboru"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:377
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:379
 msgid "File Name"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:381
+#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:383
 msgid "Search only on the file name"
 msgstr "Hledat jen v názvu souboru"
 
@@ -5640,50 +5696,50 @@ msgstr "Zas_tavit"
 msgid "_Files"
 msgstr "_Soubory"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:931
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:893
 msgid "Searching for network locations"
 msgstr "Prohledávají se síťová umístění"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:938
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:900
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Nenalezeno žádné síťové místo"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1133
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1117
 msgid "Computer"
 msgstr "Počítač"
 
 #. Restore from Cancel to Connect
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1267 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1246 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
 msgid "Con_nect"
 msgstr "_Připojit"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1391
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1366
 msgid "Unable to unmount volume"
 msgstr "Nelze připojit svazek"
 
 #. Allow to cancel the operation
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1495
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1467
 msgid "Cance_l"
 msgstr "Zruš_it"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1728
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1640
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Otevřít v nové kar_tě"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1739
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1651
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Otevřít v novém _okně"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1928
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1826
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Nelze získat vzdálené umístění"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2081 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2091
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "Networks"
 msgstr "Sítě"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2081 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2091
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1965 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1974
 msgid "On This Computer"
 msgstr "Na tomto počítači"
 
@@ -5691,7 +5747,7 @@ msgstr "Na tomto počítači"
 #. * should be based on the free space available.
 #. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
 #.
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:137
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:136
 #, c-format
 msgid "%s / %s available"
 msgid_plural "%s / %s available"
@@ -5699,11 +5755,11 @@ msgstr[0] "%s / %s k dispozici"
 msgstr[1] "%s / %s k dispozici"
 msgstr[2] "%s / %s k dispozici"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:514
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Odpojit"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:514
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.ui:72
 msgid "Unmount"
 msgstr "Odpojit"
@@ -5718,10 +5774,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Adresy serverů sestávají z prefixu s protokolem a vlastní adresy. Například:"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:57
-msgid "smb://foo.example.com, ssh://192.168.0.1"
-msgstr "smb://nejaky.priklad.cz, ssh://192.168.0.1"
-
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:78
 msgid "Available Protocols"
 msgstr "Dostupné protokoly"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]