[gnome-initial-setup] Updated Czech translationcommit 50b9e84962a000dc765cd41573a5024ce7466877
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Wed Aug 2 12:06:51 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  209 ++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
 1 files changed, 82 insertions(+), 127 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index bc453f9..5007b5e 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,12 +9,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-initial-setup master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "initial-setup&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-08 10:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-11 23:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-21 15:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-02 12:05+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -47,12 +47,12 @@ msgstr "_Předchozí"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:199
+#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:217
 msgid "Force existing user mode"
 msgstr "Vynutit režim existujícího uživatele"
 
-#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:205
-msgid "- GNOME initial setup"
+#: ../gnome-initial-setup/gnome-initial-setup.c:223
+msgid "— GNOME initial setup"
 msgstr "– Prvotní nastavení"
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page.c:242
@@ -83,10 +83,12 @@ msgstr "Podnikové přihlašovaní"
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:2
 msgid ""
 "Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be "
-"used on this device."
+"used on this device. You can also use this account to access company "
+"resources on the internet."
 msgstr ""
 "Podnikové přihlašování umožní na tomto zařízení použít stávající centrálně "
-"spravovaný uživatelský účet."
+"spravovaný uživatelský účet. Můžete tento účet také používat k přistup k "
+"firemním prostředkům na Internetu."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-enterprise.ui.h:3
 msgid "_Domain"
@@ -136,12 +138,12 @@ msgstr "J_méno správce"
 msgid "Administrator Password"
 msgstr "Heslo správce"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:202
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:203
 msgid "Please check the name and username. You can choose a picture too."
 msgstr ""
 "Zkontrolujte prosím jméno a uživatelské jméno. Můžete si také zvolit obrázek."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:403
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/gis-account-page-local.c:413
 msgid "We need a few details to complete setup."
 msgstr "K dokončení nastavení je zapotřebí pár podrobností."
 
@@ -195,28 +197,28 @@ msgid "Couldn’t connect to the %s domain: %s"
 msgstr "Nelze se připojit k doméně „%s“: %s"
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:245
-#, c-format
-msgid "A user with the username ‘%s’ already exists."
-msgstr "Uživatel se jménem „%s“ již existuje."
+msgid "Sorry, that user name isn’t available. Please try another."
+msgstr ""
+"Bohužel, ale toto uživatelské jméno není k dispozici. Zkuste prosím jiné."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:249
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:248
 #, c-format
 msgid "The username is too long."
 msgstr "Uživatelské jméno je příliš dlouhé."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:252
-msgid "The username cannot start with a ‘-’."
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:251
+msgid "The username cannot start with a “-”."
 msgstr "Uživatelské jméno nesmí začínat znakem „-“."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:255
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:254
 msgid ""
-"The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, "
-"digits and any of characters ‘.’, ‘-’ and ‘_’."
+"The username should only consist of upper and lower case letters from a-z, "
+"digits and the following characters: . - _"
 msgstr ""
 "Uživatelské jméno může sestávat pouze z malých a velkých písmen a-z (bez "
-"diakritiky), číslic a znaků „.“, „-“ a „_“ (tečka, spojovník a podtržítko)."
+"diakritiky), číslic a znaků . - _ (tečka, spojovník a podtržítko)."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:259
+#: ../gnome-initial-setup/pages/account/um-utils.c:258
 msgid "This will be used to name your home folder and can’t be changed."
 msgstr ""
 "Bude použito jako název vaší domovské složky a nelze jej později změnit."
@@ -264,7 +266,7 @@ msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/keyboard/cc-input-chooser.c:300
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:219
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:225
 #: ../gnome-initial-setup/pages/region/cc-region-chooser.c:210
 msgid "More…"
 msgstr "Více…"
@@ -285,7 +287,7 @@ msgstr "Psaní"
 msgid "Select your keyboard layout or an input method."
 msgstr "Vyberte své rozložení klávesnice nebo některou vstupní metodu."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:235
+#: ../gnome-initial-setup/pages/language/cc-language-chooser.c:241
 msgid "No languages found"
 msgstr "Žádné jazyky nenalezeny"
 
@@ -301,20 +303,20 @@ msgstr "Vítejte"
 msgid "Welcome!"
 msgstr "Vítejte!"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:309
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:304
 msgctxt "Wireless access point"
 msgid "Other…"
 msgstr "Jiná…"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:368
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:363
 msgid "Wireless networking is disabled"
 msgstr "Bezdrátová síť je vypnutá"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:375
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:370
 msgid "Checking for available wireless networks"
 msgstr "Hledají se dostupné bezdrátové sítě"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:641
+#: ../gnome-initial-setup/pages/network/gis-network-page.c:662
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
@@ -340,15 +342,11 @@ msgstr "Žádné bezdrátové připojení není k dispozici"
 msgid "Turn On"
 msgstr "Zapnout"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:134
-msgid "This is a weak password."
-msgstr "Toto heslo je slabé."
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:148
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:142
 msgid "The passwords do not match."
 msgstr "Hesla se neshodují."
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:270
+#: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.c:264
 msgid "Password"
 msgstr "Heslo"
 
@@ -361,8 +359,8 @@ msgid "Be careful not to lose your password."
 msgstr "Dávejte pozor, abyste své heslo nezapomněli."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/gis-password-page.ui.h:4
-msgid "_Verify"
-msgstr "O_věřit"
+msgid "_Confirm"
+msgstr "_Potvrdit"
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:81
 msgctxt "Password hint"
@@ -371,146 +369,104 @@ msgstr "Nové heslo se musí od starého lišit."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:83
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This password is very similar to your last one. Try changing some letters "
-"and numbers."
-msgstr ""
-"Toto heslo je velmi podobné tomu dřívějšímu. Zkuste změnit některá písmena a "
-"číslice."
+msgid "Try changing some letters and numbers."
+msgstr "Zkuste změnit některá písmena a číslice."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:85
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:93
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This password is very similar to your last one. Try changing the password a "
-"bit more."
-msgstr ""
-"Toto heslo je velmi podobné tomu dřívějšímu. Zkuste heslo změnit trochu víc."
+msgid "Try changing the password a bit more."
+msgstr "Zkuste heslo změnit trochu víc."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:87
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This is a weak password. A password without your user name would be stronger."
-msgstr ""
-"Toto heslo je slabé. Heslo bude silnější, když v něm nebude vaše jméno."
+msgid "A password without your user name would be stronger."
+msgstr "Heslo bude silnější, když v něm nebude vaše jméno."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:89
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to avoid using your name in the password."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste v hesle nepoužít své jméno."
+msgid "Try to avoid using your name in the password."
+msgstr "Zkuste v hesle nepoužít své jméno."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:91
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This is a weak password. Try to avoid some of the words included in the "
-"password."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste nepoužít slova z původního hesla."
+msgid "Try to avoid some of the words included in the password."
+msgstr "Zkuste nepoužít slova z původního hesla."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:95
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to avoid common words."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste nepoužívat běžná slova."
+msgid "Try to avoid common words."
+msgstr "Zkuste nepoužívat běžná slova."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:97
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to avoid reordering existing words."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste něco víc, než jen přehodit pořadí slov."
+msgid "Try to avoid reordering existing words."
+msgstr "Zkuste něco víc, než jen přehodit pořadí slov."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:99
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to use more numbers."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste použít více číslic."
+msgid "Try to use more numbers."
+msgstr "Zkuste použít více číslic."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:101
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to use more uppercase letters."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste použít více velkých písmen."
+msgid "Try to use more uppercase letters."
+msgstr "Zkuste použít více velkých písmen."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:103
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to use more lowercase letters."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste použít více malých písmen."
+msgid "Try to use more lowercase letters."
+msgstr "Zkuste použít více malých písmen."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:105
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This is a weak password. Try to use more special characters, like "
-"punctuation."
-msgstr ""
-"Toto heslo je slabé. Zkuste použít více speciálních znaků, třeba "
-"interpunkční znaménka."
+msgid "Try to use more special characters, like punctuation."
+msgstr "Zkuste použít více speciálních znaků, třeba interpunkční znaménka."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:107
 msgctxt "Password hint"
-msgid ""
-"This is a weak password. Try to use a mixture of letters, numbers and "
-"punctuation."
-msgstr ""
-"Toto heslo je slabé. Zkuste použít směs písmen, číslic a speciálních znaků."
+msgid "Try to use a mixture of letters, numbers and punctuation."
+msgstr "Zkuste použít směs písmen, číslic a speciálních znaků."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:109
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to avoid repeating the same character."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste neopakovat po sobě stejné znaky."
+msgid "Try to avoid repeating the same character."
+msgstr "Zkuste neopakovat po sobě stejné znaky."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:111
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
-"This is a weak password. Try to avoid repeating the same type of character: "
-"you need to mix up letters, numbers and punctuation."
+"Try to avoid repeating the same type of character: you need to mix up "
+"letters, numbers and punctuation."
 msgstr ""
-"Toto heslo je slabé. Zkuste nepoužívat opakování stejného typu znaků: "
-"potřebujete směs písmen, číslic a speciálních znaků."
+"Zkuste nepoužívat opakování stejného typu znaků: potřebujete směs písmen, "
+"číslic a speciálních znaků."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:113
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to avoid sequences like 1234 or abcd."
-msgstr ""
-"Toto heslo je slabé. Zkuste nepoužívat posloupnosti, jako je 1234 nebo abcd."
+msgid "Try to avoid sequences like 1234 or abcd."
+msgstr "Zkuste nepoužívat posloupnosti, jako je 1234 nebo abcd."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:115
 msgctxt "Password hint"
-msgid "This is a weak password. Try to add more letters, numbers and symbols."
-msgstr "Toto heslo je slabé. Zkuste přidat další písmena, číslice a symboly."
+msgid ""
+"Password needs to be longer. Try to add more letters, numbers and "
+"punctuation."
+msgstr ""
+"Heslo musí být delší. Zkuste přidat další písmena, číslice a speciální znaky."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:117
 msgctxt "Password hint"
-msgid "Mix uppercase and lowercase and use a number or two."
-msgstr "Nakombinujte velká i malá písmena a pár číslic."
+msgid "Mix uppercase and lowercase and try to use a number or two."
+msgstr "Nakombinujte velká i malá písmena a použijte jedno dvě čísla."
 
 #: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:119
 msgctxt "Password hint"
 msgid ""
-"Good password! Adding more letters, numbers and punctuation will make it "
-"stronger."
+"Adding more letters, numbers and punctuation will make the password stronger."
 msgstr ""
-"Dobré heslo! A když přidáte ještě pár písmen, číslic a speciálních znaků, "
-"bude ještě silnější."
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:141
-msgctxt "Password strength"
-msgid "Strength: Weak"
-msgstr "Síla: slabá"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:145
-msgctxt "Password strength"
-msgid "Strength: Low"
-msgstr "Síla: malá"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:148
-msgctxt "Password strength"
-msgid "Strength: Medium"
-msgstr "Síla: střední"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:151
-msgctxt "Password strength"
-msgid "Strength: Good"
-msgstr "Síla: dobrá"
-
-#: ../gnome-initial-setup/pages/password/pw-utils.c:154
-msgctxt "Password strength"
-msgid "Strength: High"
-msgstr "Síla: velká"
+"Když přidáte ještě pár písmen, číslic a speciálních znaků, bude ještě "
+"silnější."
 
 #. Translators: the parameter here is the name of a distribution,
 #. * like "Fedora" or "Ubuntu". It falls back to "GNOME" if we can't
@@ -600,7 +556,7 @@ msgid "You’re ready to go!"
 msgstr "Jste připraveni začít!"
 
 #. Translators: "city, country"
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:238
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:236
 #, c-format
 msgctxt "timezone loc"
 msgid "%s, %s"
@@ -609,28 +565,28 @@ msgstr "%s, %s"
 #. Translators: UTC here means the Coordinated Universal Time.
 #. * %:::z will be replaced by the offset from UTC e.g. UTC+02
 #.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:275
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:273
 msgid "UTC%:::z"
 msgstr "UTC%:::z"
 
 #. Translators: This is the time format used in 12-hour mode.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:279
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:277
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l∶%M %p"
 
 #. Translators: This is the time format used in 24-hour mode.
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:282
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:280
 msgid "%R"
 msgstr "%k∶%M"
 
 #. Translators: "timezone (utc shift)"
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:285
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:283
 #, c-format
 msgctxt "timezone map"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:432
+#: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.c:423
 #: ../gnome-initial-setup/pages/timezone/gis-timezone-page.ui.h:1
 msgid "Time Zone"
 msgstr "Časové pásmo"
@@ -695,4 +651,3 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Oproti tomu, svobodný software můžete používat, kopírovat , šířit, studovat "
 "a měnit zcela svobodně."
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]