[gnome-terminal] Updated Czech translation



commit 20d1877439a65af7ea4b2f4923c67095c9fbd221
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Wed Aug 2 06:59:20 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  364 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 197 insertions(+), 167 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 32f9c41..e910e1d 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -10,17 +10,17 @@
 # Jakub Friedl <jfriedl suse cz>, 2006.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009.
 # Lucas Lommer <llommer svn gnome org>, 2008, 2009, 2010.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-11-16 21:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-11-17 11:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-21 16:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-02 06:55+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -30,9 +30,9 @@ msgstr ""
 
 #: ../org.gnome.Terminal.appdata.xml.in.h:1
 #: ../org.gnome.Terminal.desktop.in.in.h:1 ../src/server.c:161
-#: ../src/terminal-accels.c:234 ../src/terminal.c:384
+#: ../src/terminal-accels.c:237 ../src/terminal.c:384
 #: ../src/terminal-tab-label.c:81 ../src/terminal-tabs-menu.c:180
-#: ../src/terminal-window.c:2655 ../src/terminal-window.c:3014
+#: ../src/terminal-window.c:2734 ../src/terminal-window.c:3093
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminál"
 
@@ -245,7 +245,7 @@ msgstr "PŘIBLÍŽENÍ"
 msgid "Terminal options:"
 msgstr "Volby terminálu:"
 
-#: ../src/gterminal.vala:291 ../src/terminal-options.c:1347
+#: ../src/gterminal.vala:291 ../src/terminal-options.c:1346
 msgid "Show terminal options"
 msgstr "Zobrazit přepínače terminálu"
 
@@ -673,104 +673,108 @@ msgid "Keyboard shortcut to copy text"
 msgstr "Klávesová zkratka pro kopírování textu"
 
 #: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:71
+msgid "Keyboard shortcut to copy text as HTML"
+msgstr "Klávesová zkratka pro kopírování textu jako HTML"
+
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
 msgid "Keyboard shortcut to paste text"
 msgstr "Klávesová zkratka pro vložení textu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:72
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
 msgid "Keyboard shortcut to select all text"
 msgstr "Klávesová zkratka pro výběr veškerého textu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:73
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
 msgid "Keyboard shortcut to open the Preferences dialog"
 msgstr "Klávesová zkratka pro otevření dialogového okna předvoleb"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:74
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
 msgid "Keyboard shortcut to open the current profile’s Preferences dialog"
 msgstr ""
 "Klávesová zkratka pro otevření dialogového okna předvoleb s aktuálním "
 "profilem"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:75
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
 msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí režimu přes celou obrazovku"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:76
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí viditelnosti nabídkové lišty"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:77
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
 msgid "Keyboard shortcut to toggle the read-only state"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí režimu jen pro čtení"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:78
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
 msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
 msgstr "Klávesová zkratka pro inicializaci terminálu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:79
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
 msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
 msgstr "Klávesová zkratka pro inicializaci a vymazání terminálu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:80
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
 msgid "Keyboard shortcut to open the search dialog"
 msgstr "Klávesová zkratka pro otevření vyhledávacího dialogového okna"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:81
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
 msgid "Keyboard shortcut to find the next occurrence of the search term"
 msgstr "Klávesová zkratka pro vyhledání následujícího výskytu hledaného výrazu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:82
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
 msgid "Keyboard shortcut to find the previous occurrence of the search term"
 msgstr "Klávesová zkratka pro vyhledání předchozího výskytu hledaného výrazu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:83
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
 msgid "Keyboard shortcut to clear the find highlighting"
 msgstr "Klávesová zkratka pro zrušení zvýraznění hledaného výrazu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:84
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí na předchozí kartu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:85
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí na následující kartu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:86
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the left"
 msgstr "Klávesová zkratka pro posun aktuální karty doleva"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:87
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
 msgid "Keyboard shortcut to move the current tab to the right"
 msgstr "Klávesová zkratka pro posun aktuální karty doprava"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:88
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
 msgid "Keyboard shortcut to detach current tab"
 msgstr "Klávesová zkratka pro odpojení aktální karty"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:89
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
 msgid "Keyboard shortcut to switch to the numbered tab"
 msgstr "Klávesová zkratka pro přepnutí na očíslovanou kartu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:90
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
 msgid "Keyboard shortcut to launch help"
 msgstr "Klávesová zkratka pro spuštění nápovědy"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:91
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:92
 msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
 msgstr "Klávesová zkratka pro zvětšení písma"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:92
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:93
 msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
 msgstr "Klávesová zkratka pro zmenšení písma"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:93
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:94
 msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
 msgstr "Klávesová zkratka pro nastavení normální velikosti písma"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:94
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:95
 msgid "Whether the menubar has access keys"
 msgstr "Zda má nabídková lišta klávesové zkratky"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:95
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:96
 msgid ""
 "Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
 "with some applications run inside the terminal so it’s possible to turn them "
@@ -780,11 +784,11 @@ msgstr ""
 "Mohou kolidovat s některými aplikacemi uvnitř terminálu, takže je možné je "
 "vypnout."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:96
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:97
 msgid "Whether shortcuts are enabled"
 msgstr "Zda jsou povoleny klávesové zkratky"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:97
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:98
 msgid ""
 "Whether shortcuts are enabled. They may interfere with some applications run "
 "inside the terminal so it’s possible to turn them off."
@@ -792,13 +796,13 @@ msgstr ""
 "Jestli jsou povoleny klávesové zkratky. Mohou být v konfliktu s některými "
 "aplikacemi běžícími uvnitř terminálu, takže máte možnost je zakázat."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:98
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:99
 msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
 msgstr ""
 "Zda je povolena standardní klávesová zkratka GTK pro přístup k nabídkové "
 "liště"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:99
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:100
 msgid ""
 "Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
 "via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
@@ -808,15 +812,15 @@ msgstr ""
 "upraveno pomocí gtkrc (gtk-menu-bar-accel = „whatever“). Tato volba umožňuje "
 "vypnout standardní klávesovou zkratku nabídky."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:100
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:101
 msgid "Whether the shell integration is enabled"
 msgstr "Zda je povolena integrace shellu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:101
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:102
 msgid "List of available encodings"
 msgstr "Seznam dostupných kódování"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:102
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:103
 msgid ""
 "A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
 "is a list of encodings to appear there."
@@ -824,27 +828,27 @@ msgstr ""
 "V nabídce Kódování je nabídnuta podmnožina možných kódování. Toto je seznam "
 "kódování, které se tam mají objevit."
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:103
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:104
 msgid "Whether to ask for confirmation before closing a terminal"
 msgstr "Zda žádat o potvrzení před zavření terminálu"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:104
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:105
 msgid "Whether to show the menubar in new windows"
 msgstr "Zda zobrazovat lištu s nabídkami v nových oknech"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:105
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:106
 msgid "Whether to open new terminals as windows or tabs"
 msgstr "Jestli otevírat nové terminály jako okna nebo karty"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:106
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:107
 msgid "When to show the tabs bar"
 msgstr "Kdy zobrazit lištu s kartami"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:107
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:108
 msgid "The position of the tab bar"
 msgstr "Umístění lišty s kartami"
 
-#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:108
+#: ../src/org.gnome.Terminal.gschema.xml.h:109
 msgid "Which theme variant to use"
 msgstr "Která varianta motivu se má používat"
 
@@ -873,7 +877,7 @@ msgctxt "theme variant"
 msgid "Dark"
 msgstr "tmavá"
 
-#: ../src/preferences.ui.h:8 ../src/terminal-accels.c:170
+#: ../src/preferences.ui.h:8 ../src/terminal-accels.c:173
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
@@ -1344,152 +1348,153 @@ msgstr "Porovnávat jako _regulární výraz"
 msgid "_Wrap around"
 msgstr "P_okračovat od začátku"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:156
+#: ../src/terminal-accels.c:158
 msgid "New Terminal in New Tab"
 msgstr "Nový terminál v nové kartě"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:157
+#: ../src/terminal-accels.c:159
 msgid "New Terminal in New Window"
 msgstr "Nový terminál v novém okně"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:158
+#: ../src/terminal-accels.c:160
 msgid "New Profile"
 msgstr "Nový profil"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:160
+#: ../src/terminal-accels.c:162
 msgid "Save Contents"
 msgstr "Uložit obsah"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:162
+#: ../src/terminal-accels.c:164
 msgid "Close Terminal"
 msgstr "Zavřít terminál"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:163
+#: ../src/terminal-accels.c:165
 msgid "Close All Terminals"
 msgstr "Zavřít všechny terminály"
 
-#. Edit menu
-#: ../src/terminal-accels.c:167 ../src/terminal-window.c:2469
-#: ../src/terminal-window.c:2587
+#: ../src/terminal-accels.c:169
 msgid "Copy"
 msgstr "Kopírovat"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:168 ../src/terminal-window.c:2472
-#: ../src/terminal-window.c:2590
+#: ../src/terminal-accels.c:170
+msgid "Copy as HTML"
+msgstr "Kopírovat jako HTML"
+
+#: ../src/terminal-accels.c:171
 msgid "Paste"
 msgstr "Vložit"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:169 ../src/terminal-window.c:2478
+#: ../src/terminal-accels.c:172 ../src/terminal-window.c:2548
 msgid "Select All"
 msgstr "Vybrat vše"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:171
+#: ../src/terminal-accels.c:174
 msgid "Profile Preferences"
 msgstr "Předvolby profilu"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:175 ../src/terminal-accels.c:233
+#: ../src/terminal-accels.c:178 ../src/terminal-accels.c:236
 msgid "Find"
 msgstr "Hledání"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:176
+#: ../src/terminal-accels.c:179
 msgid "Find Next"
 msgstr "Najít následující"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:177
+#: ../src/terminal-accels.c:180
 msgid "Find Previous"
 msgstr "Najít předchozí"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:178
+#: ../src/terminal-accels.c:181
 msgid "Clear Find Highlight"
 msgstr "Zrušit zvýrazňování"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:182
+#: ../src/terminal-accels.c:185
 msgid "Hide and Show toolbar"
 msgstr "Skrýt a zobrazit lištu nabídky"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:183
+#: ../src/terminal-accels.c:186
 msgid "Full Screen"
 msgstr "Celá obrazovka"
 
 #. View menu
-#: ../src/terminal-accels.c:184 ../src/terminal-window.c:2489
+#: ../src/terminal-accels.c:187 ../src/terminal-window.c:2559
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Přiblížit"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:185 ../src/terminal-window.c:2492
+#: ../src/terminal-accels.c:188 ../src/terminal-window.c:2562
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Oddálit"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:186 ../src/terminal-window.c:2495
+#: ../src/terminal-accels.c:189 ../src/terminal-window.c:2565
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normální velikost"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:190
+#: ../src/terminal-accels.c:193
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Jen ke čtení"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:191
+#: ../src/terminal-accels.c:194
 msgid "Reset"
 msgstr "Inicializovat"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:192
+#: ../src/terminal-accels.c:195
 msgid "Reset and Clear"
 msgstr "Inicializovat a vymazat"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:196
+#: ../src/terminal-accels.c:199
 msgid "Switch to Previous Terminal"
 msgstr "Přepnout na předchozí terminál"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:197
+#: ../src/terminal-accels.c:200
 msgid "Switch to Next Terminal"
 msgstr "Přepnout na následující terminál"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:198
+#: ../src/terminal-accels.c:201
 msgid "Move Terminal to the Left"
 msgstr "Posunout terminál doleva"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:199
+#: ../src/terminal-accels.c:202
 msgid "Move Terminal to the Right"
 msgstr "Posunout terminál doprava"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:200
+#: ../src/terminal-accels.c:203
 msgid "Detach Terminal"
 msgstr "Odepnout terminál"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:223
+#: ../src/terminal-accels.c:226
 msgid "Contents"
 msgstr "Obsah"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:230
+#: ../src/terminal-accels.c:233
 msgid "File"
 msgstr "Soubor"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:231
+#: ../src/terminal-accels.c:234
 msgid "Edit"
 msgstr "Upravit"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:232
+#: ../src/terminal-accels.c:235
 msgid "View"
 msgstr "Zobrazit"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:235
+#: ../src/terminal-accels.c:238
 msgid "Tabs"
 msgstr "Karty"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:236
+#: ../src/terminal-accels.c:239
 msgid "Help"
 msgstr "Nápověda"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:333
+#: ../src/terminal-accels.c:336
 #, c-format
 msgid "Switch to Tab %u"
 msgstr "Přepnout na %u. kartu"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:541
+#: ../src/terminal-accels.c:544
 msgid "_Action"
 msgstr "_Akce"
 
-#: ../src/terminal-accels.c:560
+#: ../src/terminal-accels.c:563
 msgid "Shortcut _Key"
 msgstr "_Klávesová zkratka"
 
@@ -1651,11 +1656,11 @@ msgstr "_Nový terminál"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Předvolby"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2440
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:3 ../src/terminal-window.c:2507
 msgid "_Help"
 msgstr "_Nápověda"
 
-#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2557
+#: ../src/terminal-menus.ui.h:4 ../src/terminal-window.c:2627
 msgid "_About"
 msgstr "O _aplikaci"
 
@@ -1741,11 +1746,11 @@ msgstr "Použít „%s“ k zakončení voleb a vše za použít jako příkaz k
 msgid "Option “%s” is no longer supported in this version of gnome-terminal."
 msgstr "Volba „%s“ není v této verzi gnome-terminal nadále podporována."
 
-#: ../src/terminal-options.c:269 ../src/terminal-util.c:230
+#: ../src/terminal-options.c:269 ../src/terminal-util.c:232
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "Terminál GNOME"
 
-#: ../src/terminal-options.c:270 ../src/terminal-util.c:219
+#: ../src/terminal-options.c:270 ../src/terminal-util.c:221
 #, c-format
 msgid "Using VTE version %u.%u.%u"
 msgstr "Používá se VTE verze %u.%u.%u"
@@ -1855,22 +1860,22 @@ msgstr "NÁZEV"
 msgid "COMMAND"
 msgstr "PŘÍKAZ"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1329 ../src/terminal-options.c:1335
+#: ../src/terminal-options.c:1334
 msgid "GNOME Terminal Emulator"
 msgstr "Emulátor terminálu pro GNOME"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1336
+#: ../src/terminal-options.c:1335
 msgid "Show GNOME Terminal options"
 msgstr "Zobrazit nastavení Terminálu GNOME"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1346
+#: ../src/terminal-options.c:1345
 msgid ""
 "Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
 "specified:"
 msgstr ""
 "Přepínače otevírání nových oken a karet; můžete jich zadata i více naráz:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1355
+#: ../src/terminal-options.c:1354
 msgid ""
 "Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
 "the default for all windows:"
@@ -1878,11 +1883,11 @@ msgstr ""
 "Přepínače okna; pokud je použito před prvním argumentem --window nebo --tab, "
 "nastavuje výchozí vlastnosti pro všechna okna:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1356
+#: ../src/terminal-options.c:1355
 msgid "Show per-window options"
 msgstr "Zobrazit přepínače pro okno"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1364
+#: ../src/terminal-options.c:1363
 msgid ""
 "Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
 "the default for all terminals:"
@@ -1890,7 +1895,7 @@ msgstr ""
 "Přepínače terminálu; pokud je použito před prvním argumentem --window nebo --"
 "tab, nastavuje výchozí vlastnosti pro všechny terminály:"
 
-#: ../src/terminal-options.c:1365
+#: ../src/terminal-options.c:1364
 msgid "Show per-terminal options"
 msgstr "Zobrazit přepínače pro terminál"
 
@@ -1907,7 +1912,7 @@ msgstr "Seznam profilů"
 msgid "Delete profile “%s”?"
 msgstr "Odstranit profil „%s“?"
 
-#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:547
+#: ../src/terminal-prefs.c:374 ../src/terminal-window.c:549
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
@@ -1927,33 +1932,33 @@ msgstr "Zobrazit"
 msgid "_Encoding"
 msgstr "_Kódování"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1155
+#: ../src/terminal-screen.c:1161
 msgid "No command supplied nor shell requested"
 msgstr "Není ani zadán příkaz ani požadován shell"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1405 ../src/terminal-window.c:2484
+#: ../src/terminal-screen.c:1378 ../src/terminal-window.c:2554
 msgid "_Profile Preferences"
 msgstr "Předvolby _profilu"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1406 ../src/terminal-screen.c:1684
+#: ../src/terminal-screen.c:1379 ../src/terminal-screen.c:1728
 msgid "_Relaunch"
 msgstr "_Spustit znovu"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1409
+#: ../src/terminal-screen.c:1382
 msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
 msgstr "Při vytváření procesu potomka pro tento terminál došlo k chybě"
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1688
+#: ../src/terminal-screen.c:1732
 #, c-format
 msgid "The child process exited normally with status %d."
 msgstr "Proces potomka skončil normálně se stavovým kódem %d."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1691
+#: ../src/terminal-screen.c:1735
 #, c-format
 msgid "The child process was aborted by signal %d."
 msgstr "Proces potomka byl zrušen na základě signálu %d."
 
-#: ../src/terminal-screen.c:1694
+#: ../src/terminal-screen.c:1738
 msgid "The child process was aborted."
 msgstr "Proces potomka byl zrušen."
 
@@ -1965,19 +1970,19 @@ msgstr "Zavřít kartu"
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Přepnout na tuto kartu"
 
-#: ../src/terminal-util.c:148
+#: ../src/terminal-util.c:150
 msgid "There was an error displaying help"
 msgstr "Došlo k chybě při zobrazování nápovědy"
 
-#: ../src/terminal-util.c:203
+#: ../src/terminal-util.c:205
 msgid "Contributors:"
 msgstr "Přispěvatelé:"
 
-#: ../src/terminal-util.c:225
+#: ../src/terminal-util.c:227
 msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
 msgstr "Emulátor terminálu pracovního prostředí GNOME"
 
-#: ../src/terminal-util.c:240
+#: ../src/terminal-util.c:242
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Stanislav Brabec <utx penguin cz>\n"
@@ -1989,12 +1994,12 @@ msgstr ""
 "Petr Kovář <pknbe volny cz>\n"
 "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#: ../src/terminal-util.c:313
+#: ../src/terminal-util.c:315
 #, c-format
 msgid "Could not open the address “%s”"
-msgstr "Nelze otevřít adresu “%s”"
+msgstr "Nelze otevřít adresu „%s“"
 
-#: ../src/terminal-util.c:382
+#: ../src/terminal-util.c:384
 msgid ""
 "GNOME Terminal is free software: you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -2006,7 +2011,7 @@ msgstr ""
 "to buď ve verzi 3 této licence anebo (podle vlastního uvážení) kterékoliv "
 "pozdější verze."
 
-#: ../src/terminal-util.c:386
+#: ../src/terminal-util.c:388
 msgid ""
 "GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
 "WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
@@ -2017,7 +2022,7 @@ msgstr ""
 "ZÁRUKY; neposkytují se ani odvozené záruky PRODEJNOSTI anebo VHODNOSTI PRO "
 "URČITÝ ÚČEL. Další podrobnosti hledejte v GNU General Public License."
 
-#: ../src/terminal-util.c:390
+#: ../src/terminal-util.c:392
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "GNOME Terminal.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
@@ -2025,15 +2030,19 @@ msgstr ""
 "Kopii GNU General Public License jste měli obdržet spolu s aplikací GNOME "
 "Terminal. Pokud se tak nestalo, najdete ji na <http://www.gnu.org/licenses/>."
 
-#: ../src/terminal-window.c:522
+#: ../src/terminal-util.c:1139
+msgid "“file” scheme with remote hostname not supported"
+msgstr "Schéma „file“ s názvem vzdáleného hostitele není podporováno"
+
+#: ../src/terminal-window.c:524
 msgid "Could not save contents"
 msgstr "Obsah nelze uložit"
 
-#: ../src/terminal-window.c:544
+#: ../src/terminal-window.c:546
 msgid "Save as…"
 msgstr "Uložit jako…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:548
+#: ../src/terminal-window.c:550
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložit"
 
@@ -2041,7 +2050,7 @@ msgstr "_Uložit"
 #. * _%u is used as the accelerator (with u between 1 and 9), and
 #. * the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1265
+#: ../src/terminal-window.c:1286
 #, c-format
 msgid "_%u. %s"
 msgstr "_%u. %s"
@@ -2050,203 +2059,224 @@ msgstr "_%u. %s"
 #. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
 #. * and the %s is the name of the terminal profile.
 #.
-#: ../src/terminal-window.c:1271
+#: ../src/terminal-window.c:1292
 #, c-format
 msgid "_%c. %s"
 msgstr "_%c. %s"
 
 #. Toplevel
-#: ../src/terminal-window.c:2433
+#: ../src/terminal-window.c:2500
 msgid "_File"
 msgstr "_Soubor"
 
 #. File menu
-#: ../src/terminal-window.c:2434 ../src/terminal-window.c:2446
-#: ../src/terminal-window.c:2452 ../src/terminal-window.c:2596
+#: ../src/terminal-window.c:2501 ../src/terminal-window.c:2513
+#: ../src/terminal-window.c:2519 ../src/terminal-window.c:2675
 msgid "Open _Terminal"
 msgstr "Otevřít _terminál"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2435
+#: ../src/terminal-window.c:2502
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2436
+#: ../src/terminal-window.c:2503
 msgid "_View"
 msgstr "_Zobrazit"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2437
+#: ../src/terminal-window.c:2504
 msgid "_Search"
 msgstr "_Hledat"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2438
+#: ../src/terminal-window.c:2505
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminál"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2439
+#: ../src/terminal-window.c:2506
 msgid "Ta_bs"
 msgstr "K_arty"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2449
+#: ../src/terminal-window.c:2516
 msgid "Open Ta_b"
 msgstr "Nová _karta"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2455
+#: ../src/terminal-window.c:2522
 msgid "New _Profile"
 msgstr "Nový _profil"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2458
+#: ../src/terminal-window.c:2525
 msgid "_Save Contents"
 msgstr "_Uložit obsah"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2461 ../src/terminal-window.c:3852
+#: ../src/terminal-window.c:2528 ../src/terminal-window.c:3953
 msgid "C_lose Terminal"
 msgstr "_Zavřít terminál"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2464
+#: ../src/terminal-window.c:2531
 msgid "_Close All Terminals"
 msgstr "Z_avřít všechny terminály"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2475 ../src/terminal-window.c:2593
+#. Edit menu
+#: ../src/terminal-window.c:2536 ../src/terminal-window.c:2663
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Kopírovat"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2539 ../src/terminal-window.c:2666
+msgid "Copy as _HTML"
+msgstr "Kopírovat jako _HTML"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2542 ../src/terminal-window.c:2669
+msgid "_Paste"
+msgstr "V_ložit"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2545 ../src/terminal-window.c:2672
 msgid "Paste _Filenames"
 msgstr "Vložit _jména souborů"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2481
+#: ../src/terminal-window.c:2551
 msgid "Pre_ferences"
 msgstr "Pře_dvolby"
 
 #. Search menu
-#: ../src/terminal-window.c:2500
+#: ../src/terminal-window.c:2570
 msgid "_Find…"
 msgstr "N_ajít…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2503
+#: ../src/terminal-window.c:2573
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Najít _následující"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2506
+#: ../src/terminal-window.c:2576
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "Najít _předchozí"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2509
+#: ../src/terminal-window.c:2579
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Zrušit zvýrazňování"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2513
+#: ../src/terminal-window.c:2583
 msgid "Go to _Line…"
 msgstr "Přejít na řád_ek…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2516
+#: ../src/terminal-window.c:2586
 msgid "_Incremental Search…"
 msgstr "Přírůstkové h_ledání…"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2522
+#: ../src/terminal-window.c:2592
 msgid "Change _Profile"
 msgstr "Změnit _profil"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2523
+#: ../src/terminal-window.c:2593
 msgid "Set _Character Encoding"
 msgstr "Nastavit _kódování znaků"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2524
+#: ../src/terminal-window.c:2594
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Inicializovat"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2527
+#: ../src/terminal-window.c:2597
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Inicializovat a _vymazat"
 
 #. Terminal/Encodings menu
-#: ../src/terminal-window.c:2532
+#: ../src/terminal-window.c:2602
 msgid "_Add or Remove…"
 msgstr "_Přidat nebo odebrat…"
 
 #. Tabs menu
-#: ../src/terminal-window.c:2537
+#: ../src/terminal-window.c:2607
 msgid "_Previous Terminal"
 msgstr "_Předchozí terminál"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2540
+#: ../src/terminal-window.c:2610
 msgid "_Next Terminal"
 msgstr "_Následující terminál"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2543
+#: ../src/terminal-window.c:2613
 msgid "Move Terminal _Left"
 msgstr "Posunout terminál do_leva"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2546
+#: ../src/terminal-window.c:2616
 msgid "Move Terminal _Right"
 msgstr "Posunout terminál dop_rava"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2549
+#: ../src/terminal-window.c:2619
 msgid "_Detach Terminal"
 msgstr "O_depnout terminál"
 
 #. Help menu
-#: ../src/terminal-window.c:2554
+#: ../src/terminal-window.c:2624
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Obsah"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2560
+#: ../src/terminal-window.c:2630
 msgid "_Inspector"
 msgstr "_Inspektor"
 
 #. Popup menu
-#: ../src/terminal-window.c:2565
+#: ../src/terminal-window.c:2635
+msgid "_Open Hyperlink"
+msgstr "_Otevřít hypertextový odkaz"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2638
+msgid "_Copy Hyperlink Address"
+msgstr "_Kopírovat adresu hypertextového odkazu"
+
+#: ../src/terminal-window.c:2641
 msgid "_Send Mail To…"
 msgstr "Ode_slat zprávu…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2568
+#: ../src/terminal-window.c:2644
 msgid "_Copy E-mail Address"
 msgstr "_Kopírovat e-mailovou adresu"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2571
+#: ../src/terminal-window.c:2647
 msgid "C_all To…"
 msgstr "Vol_at…"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2574
+#: ../src/terminal-window.c:2650
 msgid "_Copy Call Address"
 msgstr "_Kopírovat adresu pro volání"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2577
+#: ../src/terminal-window.c:2653
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Otevřít odkaz"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2580
+#: ../src/terminal-window.c:2656
 msgid "_Copy Link Address"
 msgstr "_Kopírovat adresu odkazu"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2586
+#: ../src/terminal-window.c:2662
 msgid "P_rofiles"
 msgstr "P_rofily"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2599
+#: ../src/terminal-window.c:2678
 msgid "L_eave Full Screen"
 msgstr "Opustit r_ežim celé obrazovky"
 
 #. View Menu
-#: ../src/terminal-window.c:2607
+#: ../src/terminal-window.c:2686
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Zobrazit _nabídkovou lištu"
 
-#: ../src/terminal-window.c:2611
+#: ../src/terminal-window.c:2690
 msgid "_Full Screen"
 msgstr "_Celá obrazovka"
 
 #. Terminal menu
-#: ../src/terminal-window.c:2616
+#: ../src/terminal-window.c:2695
 msgid "Read-_Only"
 msgstr "_Jen ke čtení"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3839
+#: ../src/terminal-window.c:3940
 msgid "Close this window?"
 msgstr "Zavřít toto okno?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3839
+#: ../src/terminal-window.c:3940
 msgid "Close this terminal?"
 msgstr "Zavřít tento terminál?"
 
-#: ../src/terminal-window.c:3843
+#: ../src/terminal-window.c:3944
 msgid ""
 "There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
 "the window will kill all of them."
@@ -2254,13 +2284,13 @@ msgstr ""
 "V tomto okně stále běží v některých terminálech procesy. Zavřením okna je "
 "všechny ukončíte."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3847
+#: ../src/terminal-window.c:3948
 msgid ""
 "There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
 "kill it."
 msgstr ""
 "V tomto terminálu stále běží nějaký proces. Zavřením terminálu jej ukončí."
 
-#: ../src/terminal-window.c:3852
+#: ../src/terminal-window.c:3953
 msgid "C_lose Window"
 msgstr "_Zavřít okno"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]