[network-manager-openconnect] Updated Czech translationcommit 176093fc7934b40cdf1ad33353e49b59ced07d23
Author: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>
Date:  Tue Aug 1 12:49:31 2017 +0200

  Updated Czech translation

 po/cs.po | 3220 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1633 insertions(+), 1587 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 81e8da9..632d272 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of network-manager-openconnect.
 # This file is distributed under the same license as the network-manager-openconnect package.
 #
-# Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>, 2009 - 2016.
+# Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>, 2009 - 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openconnect\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openconnect\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-21 12:32+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-25 21:07+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-07 09:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-19 10:11+0200\n"
 "Last-Translator: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -67,7 +67,7 @@ msgstr "<b>Certifikát je buď nedůvěryhodný nebo neplatný</b>\n"
 msgid "<b>Reason: "
 msgstr "<b>Důvod:"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:814 ../auth-dialog/main.c:1566
+#: ../auth-dialog/main.c:814 ../auth-dialog/main.c:1571
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušit"
 
@@ -79,39 +79,39 @@ msgstr "Opravdu vím co dělám"
 msgid "Connect anyway"
 msgstr "Přesto připojit"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1489
+#: ../auth-dialog/main.c:1494
 msgid "_Close"
 msgstr "_Zavřít"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1506
+#: ../auth-dialog/main.c:1511
 msgid "VPN host"
 msgstr "Server VPN"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1517
+#: ../auth-dialog/main.c:1522
 msgid "C_onnect"
 msgstr "Přip_ojit"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1524
+#: ../auth-dialog/main.c:1529
 msgid "Automatically start connecting next time"
 msgstr "Příště připojit automaticky"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1543
+#: ../auth-dialog/main.c:1548
 msgid "Select a host to fetch the login form"
 msgstr "Zvolte stroj pro získání přihlášovacího formuláře"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1548
+#: ../auth-dialog/main.c:1553
 msgid "Contacting host, please wait…"
 msgstr "Spojení je navazováno, čekejte prosím…"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1560
+#: ../auth-dialog/main.c:1565
 msgid "_Login"
 msgstr "Přih_lásit se"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1572
+#: ../auth-dialog/main.c:1577
 msgid "Save passwords"
 msgstr "Uložit hesla"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:1580
+#: ../auth-dialog/main.c:1585
 msgid "Log"
 msgstr "Záznam"
 
@@ -164,66 +164,74 @@ msgid "CSD _Wrapper Script:"
 msgstr "CSD _obalující skript:"
 
 #: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:9
+msgid "Reported OS:"
+msgstr "Reportovaný OS:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
+msgid "Common values: linux linux-64 win mac-intel android apple-ios"
+msgstr "Obvyklé hodnoty: linux linux-64 win mac-intel android apple-ios"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
 msgid "Certificate Authentication"
 msgstr "Autentizace certifikátem"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
 msgid "_User Certificate:"
 msgstr "Certifikát _uživatele:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
 msgid "Private _Key:"
 msgstr "Soukromý _klíč"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
 msgid "Use _FSID for key passphrase"
 msgstr "Použít _FSID jako heslo klíče"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
 msgid "Prevent user from manually accepting invalid certificates"
 msgstr "Zabránit uživateli v ručním přijetí neplatných certifikátů"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
 msgid "Software Token Authentication"
 msgstr "Softwarový ověřovací tiket"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
 msgid "Token _Mode:"
 msgstr "Reži_m tiketu:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
 msgid "Token Sec_ret:"
 msgstr "He_slo tiketu:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
 msgid "Disabled"
 msgstr "Zakázáno"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:20
 msgid "RSA SecurID — read from ~/.stokenrc"
 msgstr "RSA SecurID – přečteno ze souboru ~/.stokenrc"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:21
 msgid "RSA SecurID — manually entered"
 msgstr "RSA SecurID – zadáno ručně"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:22
 msgid "TOTP — manually entered"
 msgstr "TOTP – zadáno ručně"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:21
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:23
 msgid "HOTP — manually entered"
 msgstr "HOTP – zadáno ručně"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:22
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:24
 msgid "Yubikey OATH"
 msgstr "Yubikey OATH:"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:23
+#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:237
 msgid "Cisco AnyConnect"
 msgstr "Cisco AnyConnect"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:226
+#: ../properties/nm-openconnect-editor.c:243
 msgid "Juniper/Pulse Network Connect"
 msgstr "Juniper/Pulse Network Connect"
 
@@ -235,22 +243,24 @@ msgstr "VPN kompatibilní s Cisco AnyConnect (openconnect)"
 msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN."
 msgstr "Kompatibilní s Cisco AnyConnect SSL VPN."
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:420
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:449
 msgid "Juniper Network Connect (openconnect)"
 msgstr "Juniper Network Connect (openconnect)"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:421
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l129
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:450
+#: ../openconnect-strings.txt:1384
 msgid "Compatible with Juniper Network Connect / Pulse Secure SSL VPN"
 msgstr "Kompatibilní s Juniper Network Connect / Pulse Secure SSL VPN"
 
 #. we don't know this protocol by name, but it's configured in the .name file,
 #. * so just take it.
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:425
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:454
 #, c-format
 msgid "Openconnect VPN (%s)"
 msgstr "Openconnect VPN (%s)"
 
-#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:426
+#: ../properties/nm-openconnect-editor-plugin.c:455
 #, c-format
 msgid "Openconnect SSL VPN with %s protocol"
 msgstr "Openconnect SSL VPN s protokolem %s"
@@ -308,59 +318,59 @@ msgstr "nelze načíst generátor %s ze zásuvného modulu: %s"
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "neznámá chyba vytváření instance editoru"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:178
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:179
 #, c-format
 msgid "invalid integer property “%s” or out of range [%d -> %d]"
 msgstr "celočíselná vlastnost „%s“ je neplatná nebo mimo rozsah [%d -> %d]"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:188
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:189
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "pravdivostní vlastnost „%s“ je neplatná (není ano či ne)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:195
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:196
 #, c-format
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "neošetřená vlastnost „%s“ typu %s"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:208
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:209
 #, c-format
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "vlastnost „%s“ není platná nebo podorovaná"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:224
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:225
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Žádné volby nastavení VPN."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:242
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:243
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Žádná hesla VPN!"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:410
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:411
 msgid "Could not find openconnect binary."
 msgstr "Nelze nalézt program openconnect."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:422
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:423
 msgid "No VPN gateway specified."
 msgstr "Nebyla zadána žádná brána VPN."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:432
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:433
 msgid "No WebVPN cookie provided."
 msgstr "Nebyla poskytnuta žádná cookie WebVPN."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:692
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:693
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Neukončovat během ukončování spojení VPN"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:693
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:694
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Povolit podrobný ladicí výpis (může prozradit hesla)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:694
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:695
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "Název použitý v D-Bus pro tuto instanci"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:717
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:718
 msgid ""
 "nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
 "capability to NetworkManager."
@@ -368,80 +378,80 @@ msgstr ""
 "Služba nm-openconnect-service poskytuje integraci podpory pro Cisco "
 "AnyConnect SSL do aplikace NetworkManager."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l136
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form submit item '%s'\n"
 msgstr "Ignoruje se neznámý prvek odeslání formuláře „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l147
 #: ../openconnect-strings.txt:17
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form input type '%s'\n"
 msgstr "Ignoruje se neznámý typ vstupu „%s“ ve formuláři\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l157
 #: ../openconnect-strings.txt:20
 #, c-format
 msgid "Discarding duplicate option '%s'\n"
 msgstr "Ignoruje se zdvojená volba „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:24
 #, c-format
 msgid "Cannot handle form method='%s', action='%s'\n"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se obsloužit formulář s volbami method=\"%s\", action=\"%s\"\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l261
 #: ../openconnect-strings.txt:27
 #, c-format
 msgid "Unknown textarea field: '%s'\n"
 msgstr "Neznámé textové pole: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l329
 #: ../openconnect-strings.txt:30
 msgid "TNCC support not implemented yet on Windows\n"
 msgstr "Podpora TNCC není zatím ve Windows implementována\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l350
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l351
 #: ../openconnect-strings.txt:33
 msgid "No DSPREAUTH cookie; not attempting TNCC\n"
 msgstr "Žádná DSPREAUTH cookie, TNCC se nebude zkoušet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l361
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l362
 #: ../openconnect-strings.txt:36
 msgid "Failed to allocate memory for communication with TNCC\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro komunikaci s TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l397
 #: ../openconnect-strings.txt:39
 #, c-format
 msgid "Failed to exec TNCC script %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se spustit skript TNCC %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l406
 #: ../openconnect-strings.txt:42
 msgid "Failed to send start command to TNCC\n"
 msgstr "Nepodařilo se odeslat startovací příkaz TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l413
 #: ../openconnect-strings.txt:45
 msgid "Sent start; waiting for response from TNCC\n"
 msgstr "Odeslán start, čeká se na odpověď od TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l417
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l418
 #: ../openconnect-strings.txt:48
 msgid "Failed to read response from TNCC\n"
 msgstr "Selhalo čtení odpovědi od TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l429
 #: ../openconnect-strings.txt:51
 msgid "Received invalid response from TNCC\n"
 msgstr "Přijata neplatná odpověď od TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l431
 #: ../openconnect-strings.txt:54
 #, c-format
 msgid ""
@@ -453,139 +463,139 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "<--\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l439
 #: ../openconnect-strings.txt:60
 #, c-format
 msgid "Received unsuccessful %s response from TNCC\n"
 msgstr "Přijata neúspěšná odpověď %s od TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l452
 #: ../openconnect-strings.txt:63
 #, c-format
 msgid "Got new DSPREAUTH cookie from TNCC: %s\n"
 msgstr "Získána nová DSPREAUTH cookie od TNCC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l620
 #: ../openconnect-strings.txt:66
 msgid "Failed to parse HTML document\n"
 msgstr "Selhala analýza dokumentu HTML\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l636
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l637
 #: ../openconnect-strings.txt:69
 msgid "Failed to find or parse web form in login page\n"
 msgstr ""
 "Selhalo vyhledání nebo zpracování webového formuláře na přihlašovací "
 "stránce\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l645
 #: ../openconnect-strings.txt:72
 msgid "Encountered form with no ID\n"
 msgstr "Nalezen formulář bez ID\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l683
 #: ../openconnect-strings.txt:75
 #, c-format
 msgid "Unknown form ID '%s'\n"
 msgstr "Neznámé ID formuláře „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l686
 #: ../openconnect-strings.txt:78
 msgid "Dumping unknown HTML form:\n"
 msgstr "Vypisuje se neznámý formulář HTML:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth-juniper.c#l693
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth-juniper.c#l700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l661
 #: ../openconnect-strings.txt:82
 msgid "Failed to generate OTP tokencode; disabling token\n"
 msgstr "Selhalo generování kódu OTP tokenu, deaktivuje se token\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l96
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l96
 #: ../openconnect-strings.txt:85
 msgid "Form choice has no name\n"
 msgstr "Výběr formuláře nemá žádný název\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l181
 #: ../openconnect-strings.txt:88
 #, c-format
 msgid "name %s not input\n"
 msgstr "název %s ne vstup\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l188
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l188
 #: ../openconnect-strings.txt:91
 msgid "No input type in form\n"
 msgstr "Žádný typ vstupu ve formuláři\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:94
 msgid "No input name in form\n"
 msgstr "Žádný název vstupu ve formuláři\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l230
 #: ../openconnect-strings.txt:97
 #, c-format
 msgid "Unknown input type %s in form\n"
 msgstr "Neznámý typ vstupu %s ve formuláři\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l534
 #: ../openconnect-strings.txt:100
 msgid "Empty response from server\n"
 msgstr "Prázdná odpověď od serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l545
 #: ../openconnect-strings.txt:103
 msgid "Failed to parse server response\n"
 msgstr "Nepodařilo se zpracovat odpověď serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l547
 #: ../openconnect-strings.txt:106
 #, c-format
 msgid "Response was:%s\n"
 msgstr "Odpověď byla:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l569
 #: ../openconnect-strings.txt:109
 msgid "Received <client-cert-request> when not expected.\n"
 msgstr "Obdrženo <client-cert-request> přestože nebylo požadováno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l597
 #: ../openconnect-strings.txt:112
 msgid "XML response has no \"auth\" node\n"
 msgstr "Odpověď XML nemá žádný uzel „auth“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l630
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l630
 #: ../openconnect-strings.txt:115
 msgid "Asked for password but '--no-passwd' set\n"
 msgstr "Žádáno heslo ale nastaveno „--no-passwd“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l915
 #: ../openconnect-strings.txt:118
 msgid "Not downloading XML profile because SHA1 already matches\n"
 msgstr "Profil XML se nenahrává, protože SHA1 již souhlasí\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l921
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l320
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l921
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l886
 #: ../openconnect-strings.txt:123
 #, c-format
 msgid "Failed to open HTTPS connection to %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít spojení HTTPS s %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l942
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l942
 #: ../openconnect-strings.txt:126
 msgid "Failed to send GET request for new config\n"
 msgstr "Selhalo odeslání požadavku GET pro nové nastavení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l966
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l966
 #: ../openconnect-strings.txt:129
 msgid "Downloaded config file did not match intended SHA1\n"
 msgstr "Stažený soubor s nastavením neodpovídá zamýšlenému SHA1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l971
 #: ../openconnect-strings.txt:132
 msgid "Downloaded new XML profile\n"
 msgstr "Nahrán nový profil XML\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l982
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l982
 #: ../openconnect-strings.txt:135
 msgid ""
 "Error: Running the 'Cisco Secure Desktop' trojan on this platform is not yet "
@@ -594,7 +604,7 @@ msgstr ""
 "Chyba: Spuštění „Cisco Secure Desktop“ není na této platformě ještě "
 "implementováno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:140
 msgid ""
 "Error: Server asked us to run CSD hostscan.\n"
@@ -603,7 +613,7 @@ msgstr ""
 "Chyba: Server žádá o spuštění CSD hostscan.\n"
 "Musíte poskytnout odpovídající argument --csd-wrapper.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l998
 #: ../openconnect-strings.txt:145
 msgid ""
 "Error: Server asked us to download and run a 'Cisco Secure Desktop' trojan.\n"
@@ -615,63 +625,63 @@ msgstr ""
 "Tento prostředek je ve výchozím nastavení blokován z důvodů bezpečnosti, "
 "takže jej možná budete chtít povolit.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1005
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1005
 #: ../openconnect-strings.txt:151
 msgid "Trying to run Linux CSD trojan script.\n"
 msgstr "Pokus o spuštění trojského skriptu CSD.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:154
 #, c-format
 msgid "Temporary directory '%s' is not writable: %s\n"
 msgstr "Do dočasné složky „%s“ nelze zapsat: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1040
 #: ../openconnect-strings.txt:157
 #, c-format
 msgid "Failed to open temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít dočasný soubor se skriptem CSD: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1049
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1049
 #: ../openconnect-strings.txt:160
 #, c-format
 msgid "Failed to write temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se zapsat dočasný soubor se skriptem CSD: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1084
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l144
 #: ../openconnect-strings.txt:164
 #, c-format
 msgid "Failed to set gid %ld: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení gid %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1091
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l151
 #: ../openconnect-strings.txt:168
 #, c-format
 msgid "Failed to set groups to %ld: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení skupiny na %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1098
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1098
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l158
 #: ../openconnect-strings.txt:172
 #, c-format
 msgid "Failed to set uid %ld: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení uid %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1105
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1105
 #: ../openconnect-strings.txt:175
 #, c-format
 msgid "Invalid user uid=%ld: %s\n"
 msgstr "Neplatný uživatel uid=%ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1112
 #: ../openconnect-strings.txt:178
 #, c-format
 msgid "Failed to change to CSD home directory '%s': %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se provést změnu na domovskou složku CSD „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1118
 #: ../openconnect-strings.txt:181
 msgid ""
 "Warning: you are running insecure CSD code with root privileges\n"
@@ -680,67 +690,67 @@ msgstr ""
 "Varování: spouštíte nezabezpečený kód CSD s oprávněním správce systému\n"
 "\t Použít volbu pro příkazový řádek „--csd-user“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1163
 #: ../openconnect-strings.txt:186
 #, c-format
 msgid "Failed to exec CSD script %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se spustit skript CSD %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1195
 #: ../openconnect-strings.txt:189
 msgid "Unknown response from server\n"
 msgstr "Neznámá odpověď od serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1325
 #: ../openconnect-strings.txt:192
 msgid "Server requested SSL client certificate after one was provided\n"
 msgstr "Server požadoval certifikát SSL klienta poté co byl předložen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1329
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1329
 #: ../openconnect-strings.txt:195
 msgid "Server requested SSL client certificate; none was configured\n"
 msgstr "Server požadoval certifikát SSL klienta, žádný nebyl nastaven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1345
 #: ../openconnect-strings.txt:198
 msgid "XML POST enabled\n"
 msgstr "XML POST povolen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/auth.c#l1388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/auth.c#l1388
 #: ../openconnect-strings.txt:201
 #, c-format
 msgid "Refreshing %s after 1 second...\n"
 msgstr "Obnova %s po 1 sekundě…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l207
 #: ../openconnect-strings.txt:204
 #, c-format
 msgid "(error 0x%lx)"
 msgstr "(chyba 0x%lx)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l210
 #: ../openconnect-strings.txt:207
 msgid "(Error while describing error!)"
 msgstr "(Chyba při popisování chyby)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/compat.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/compat.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:210
 msgid "ERROR: Cannot initialize sockets\n"
 msgstr "CHYBA: Nelze inicializovat sokety\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l112
 #: ../openconnect-strings.txt:213
 #, c-format
 msgid "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 msgstr "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l134
 #: ../openconnect-strings.txt:216
 #, c-format
 msgid "TCP_MAXSEG %d\n"
 msgstr "TCP_MAXSEG %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l279
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l279
 #: ../openconnect-strings.txt:219
 msgid ""
 "CRITICAL ERROR: DTLS master secret is uninitialised. Please report this.\n"
@@ -748,561 +758,561 @@ msgstr ""
 "KRITICKÁ CHYBA: Hlavní klíč DTLSDTLS je neinicializovaný. Nahlaste to "
 "prosím.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:223
 msgid "Error creating HTTPS CONNECT request\n"
 msgstr "Chyba při vytváření požadavku HTTPS CONNECT\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l313
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l313
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l370
 #: ../openconnect-strings.txt:227
 msgid "Error fetching HTTPS response\n"
 msgstr "Chyba při získávání odpovědi HTTPS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l340
 #: ../openconnect-strings.txt:230
 #, c-format
 msgid "VPN service unavailable; reason: %s\n"
 msgstr "Služba VPN nedostupná, důvod: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l345
 #: ../openconnect-strings.txt:233
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Obdržena nevhodná odpověď SPOJENÍ HTTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l352
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l352
 #: ../openconnect-strings.txt:236
 #, c-format
 msgid "Got CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Obdržena odpověď SPOJENÍ : %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l380
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l388
 #: ../openconnect-strings.txt:240
 msgid "No memory for options\n"
 msgstr "Žádná paměť pro volby\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l397
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l430
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l430
 #: ../openconnect-strings.txt:244
 msgid "<elided>"
 msgstr "<opomenuto>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l416
 #: ../openconnect-strings.txt:247
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID not 64 characters; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID není 64 znaků; je: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l433
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l433
 #: ../openconnect-strings.txt:250
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID is invalid; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID je neplatné; je: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l451
 #: ../openconnect-strings.txt:253
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Neznámé kódování obsahu DTLS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l487
 #: ../openconnect-strings.txt:256
 #, c-format
 msgid "Unknown CSTP-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Neznámé kódování obsahu CSTP %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l562
 #: ../openconnect-strings.txt:259
 msgid "No MTU received. Aborting\n"
 msgstr "Nepřijato žádné MTU. Ruší se\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l570
 #: ../openconnect-strings.txt:262
 msgid "No IP address received. Aborting\n"
 msgstr "Nepřijata žádná adresa IP. Ruší se\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l576
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l576
 #: ../openconnect-strings.txt:265
 #, c-format
 msgid "IPv6 configuration received but MTU %d is too small.\n"
 msgstr "Konfigurace IPv6 byla získána, ale MTU %d je příliš malé.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l582
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l582
 #: ../openconnect-strings.txt:268
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP address (%s != %s)\n"
 msgstr "Znovuzapojení dalo jinou adresu Legacy IP (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l590
 #: ../openconnect-strings.txt:271
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Znovuzapojení dalo jinou síťovou masku Legacy IP (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l598
 #: ../openconnect-strings.txt:274
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 address (%s != %s)\n"
 msgstr "Znovuzapojení dalo jinou adresu IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l606
 #: ../openconnect-strings.txt:277
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Znovuzapojení dalo jinou síťovou masku IPv6 (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l626
 #: ../openconnect-strings.txt:280
 #, c-format
 msgid "CSTP connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "CSTP spojeno. DPD %d, (udržet naživu) Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l628
 #: ../openconnect-strings.txt:283
 #, c-format
 msgid "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 msgstr "Šifrování CSTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l690
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l690
 #: ../openconnect-strings.txt:286
 msgid "Compression setup failed\n"
 msgstr "Nastavení komprimace se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l707
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l707
 #: ../openconnect-strings.txt:289
 msgid "Allocation of deflate buffer failed\n"
 msgstr "Přidělení vyrovnávací paměti pro sbalení se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l765
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l765
 #: ../openconnect-strings.txt:292
 msgid "inflate failed\n"
 msgstr "rozbalení se nepodařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l788
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l788
 #: ../openconnect-strings.txt:295
 #, c-format
 msgid "LZS decompression failed: %s\n"
 msgstr "Dekomprimace LZS selhala: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l801
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l801
 #: ../openconnect-strings.txt:298
 msgid "LZ4 decompression failed\n"
 msgstr "Selhala dekomprimace LZ4\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l808
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l808
 #: ../openconnect-strings.txt:301
 #, c-format
 msgid "Unknown compression type %d\n"
 msgstr "Neznámý typ komprimace %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l813
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l813
 #: ../openconnect-strings.txt:304
 #, c-format
 msgid "Received %s compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Přijat komprimovaný datový paket %s, %d bajtů (bylo %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l833
 #: ../openconnect-strings.txt:307
 #, c-format
 msgid "deflate failed %d\n"
 msgstr "Dekomprimace deflate se nezdařila %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l903
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l257
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l716
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l171
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l67
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l933
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l903
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l720
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l171
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l69
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l937
 #: ../openconnect-strings.txt:315
 msgid "Allocation failed\n"
 msgstr "Přidělení paměti selhalo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l914
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l914
 #: ../openconnect-strings.txt:318
 #, c-format
 msgid "Short packet received (%d bytes)\n"
 msgstr "Přijat krátký paket (%d bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l927
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l927
 #: ../openconnect-strings.txt:321
 #, c-format
 msgid "Unexpected packet length. SSL_read returned %d but packet is\n"
 msgstr "Neočekávaná délka paketu. Funkce SSL_read vrátila %d ale paket je\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l941
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l941
 #: ../openconnect-strings.txt:324
 msgid "Got CSTP DPD request\n"
 msgstr "Obdržen požadavek CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l947
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l947
 #: ../openconnect-strings.txt:327
 msgid "Got CSTP DPD response\n"
 msgstr "Obdržena odpověď CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l952
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l952
 #: ../openconnect-strings.txt:330
 msgid "Got CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Obdrženo CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l957
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l957
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1026
 #: ../openconnect-strings.txt:334
 #, c-format
 msgid "Received uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Přijat nezabalený datový paket %d bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l974
 #: ../openconnect-strings.txt:337
 #, c-format
 msgid "Received server disconnect: %02x '%s'\n"
 msgstr "Přijato odpojení serveru: %02x „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l977
 #: ../openconnect-strings.txt:340
 msgid "Received server disconnect\n"
 msgstr "Přijato odpojení serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l985
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l985
 #: ../openconnect-strings.txt:343
 msgid "Compressed packet received in !deflate mode\n"
 msgstr "Přijat zabalený paket v režimu !deflate\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l994
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l994
 #: ../openconnect-strings.txt:346
 msgid "received server terminate packet\n"
 msgstr "Přijat paket pro ukončení serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1001
 #: ../openconnect-strings.txt:349
 #, c-format
 msgid "Unknown packet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Neznámý paket %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1044
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1139
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1044
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1143
 #: ../openconnect-strings.txt:353
 #, c-format
 msgid "SSL wrote too few bytes! Asked for %d, sent %d\n"
 msgstr "SSL napsalo příliš mnoho bajtů! Požádáno o %d, posláno %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1072
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1177
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1181
 #: ../openconnect-strings.txt:357
 msgid "CSTP rekey due\n"
 msgstr "Naplánování znovuzanesení CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1079
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1079
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1188
 #: ../openconnect-strings.txt:361
 msgid "Rehandshake failed; attempting new-tunnel\n"
 msgstr "Opětovné navázání selhalo, pokus o new-tunnel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1090
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1195
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1199
 #: ../openconnect-strings.txt:365
 msgid "CSTP Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "CSTP odhalování mrtvého protějšku zjistilo mrtvý protějšek!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1094
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1109
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1094
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1203
 #: ../openconnect-strings.txt:370
 msgid "Reconnect failed\n"
 msgstr "Znovupřipojení se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1110
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1215
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1219
 #: ../openconnect-strings.txt:374
 msgid "Send CSTP DPD\n"
 msgstr "Poslat CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1122
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1230
 #: ../openconnect-strings.txt:378
 msgid "Send CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Poslat CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1147
 #: ../openconnect-strings.txt:381
 #, c-format
 msgid "Sending compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Posílá se datový paket o velikosti %d bajtů (bylo %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1158
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1251
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1255
 #: ../openconnect-strings.txt:385
 #, c-format
 msgid "Sending uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Posílá se nekomprimovaný datový paket %d bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/cstp.c#l1197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/cstp.c#l1197
 #: ../openconnect-strings.txt:388
 #, c-format
 msgid "Send BYE packet: %s\n"
 msgstr "Poslat paket BYE: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/digest.c#l252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/digest.c#l252
 #: ../openconnect-strings.txt:391
 msgid "Attempting Digest authentication to proxy\n"
 msgstr "Pokus o ověření k proxy metodou Digest\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/digest.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/digest.c#l255
 #: ../openconnect-strings.txt:394
 #, c-format
 msgid "Attempting Digest authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Zkouší se ověření Digest vůči serveru „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l93
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l93
 #: ../openconnect-strings.txt:397
 msgid "DTLS connection attempted with an existing fd\n"
 msgstr "Pokus o připojení DTLS s existujícím fd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l99
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l99
 #: ../openconnect-strings.txt:400
 msgid "No DTLS address\n"
 msgstr "Žádná adresa DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l106
 #: ../openconnect-strings.txt:403
 msgid "Server offered no DTLS cipher option\n"
 msgstr "Server nenabídl žádnou volbu pro zašifrování DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l113
 #: ../openconnect-strings.txt:406
 msgid "No DTLS when connected via proxy\n"
 msgstr "Žádné DTLS, když spojeno přes proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l179
 #: ../openconnect-strings.txt:409
 #, c-format
 msgid "DTLS option %s : %s\n"
 msgstr "Volba DTLS %s : %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l220
 #: ../openconnect-strings.txt:412
 #, c-format
 msgid "DTLS initialised. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "DTLS inicializováno. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l246
 #: ../openconnect-strings.txt:415
 msgid "Attempt new DTLS connection\n"
 msgstr "Pokus o nové spojení DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l272
 #: ../openconnect-strings.txt:418
 #, c-format
 msgid "Received DTLS packet 0x%02x of %d bytes\n"
 msgstr "Přijat DTLS paket 0x%02x z %d bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l286
 #: ../openconnect-strings.txt:421
 msgid "Got DTLS DPD request\n"
 msgstr "Obdržen požadavek DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l288
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l292
 #: ../openconnect-strings.txt:424
 msgid "Failed to send DPD response. Expect disconnect\n"
 msgstr "Nepodařilo se poslat odpověď DPD. Očekává se odpojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l292
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l296
 #: ../openconnect-strings.txt:427
 msgid "Got DTLS DPD response\n"
 msgstr "Obdržena odpověď DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l300
 #: ../openconnect-strings.txt:430
 msgid "Got DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Obdrženo DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l306
 #: ../openconnect-strings.txt:433
 msgid "Compressed DTLS packet received when compression not enabled\n"
 msgstr "Přijat komprimovaný DTLS paket, přičemž komprese nebyla povolena\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l310
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l314
 #: ../openconnect-strings.txt:436
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS packet type %02x, len %d\n"
 msgstr "Neznámý typ DTLS paketu %02x, len %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l332
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l336
 #: ../openconnect-strings.txt:439
 msgid "DTLS rekey due\n"
 msgstr "Naplánování znovuzanesení CSTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l343
 #: ../openconnect-strings.txt:442
 msgid "DTLS Rehandshake failed; reconnecting.\n"
 msgstr "Opětovné navázání DTLS selhalo, připojuje se znovu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l352
 #: ../openconnect-strings.txt:445
 msgid "DTLS Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "DTLS odhalování mrtvého protějšku zjistilo mrtvý protějšek!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l358
 #: ../openconnect-strings.txt:448
 msgid "Send DTLS DPD\n"
 msgstr "Poslat DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l363
 #: ../openconnect-strings.txt:451
 msgid "Failed to send DPD request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Nepodařilo se poslat požadavek DPD. Očekává se odpojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l372
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l376
 #: ../openconnect-strings.txt:454
 msgid "Send DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Poslat DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l377
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l381
 #: ../openconnect-strings.txt:457
 msgid "Failed to send keepalive request. Expect disconnect\n"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se poslat požadavek na zachování spojení. Očekává se odpojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l408
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l541
 #: ../openconnect-strings.txt:461
 #, c-format
 msgid "Unknown packet (len %d) received: %02x %02x %02x %02x...\n"
 msgstr "Přijat neznámý paket (len %d): %02x %02x %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l419
 #: ../openconnect-strings.txt:464
 #, c-format
 msgid "TOS this: %d, TOS last: %d\n"
 msgstr "Toto TOS: %d, předchozí TOS: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l419
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l423
 #: ../openconnect-strings.txt:467
 msgid "UDP setsockopt"
 msgstr "Volba pro soket UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l454
 #: ../openconnect-strings.txt:470
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error %d. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS obdrželo chybu v zápisu %d. Vrací se k SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l464
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l468
 #: ../openconnect-strings.txt:473
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error: %s. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS obdrželo chybu v zápisu: %s. Vrací se k SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l479
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l483
 #: ../openconnect-strings.txt:476
 #, c-format
 msgid "Sent DTLS packet of %d bytes; DTLS send returned %d\n"
 msgstr "Odesláno %d bajtů v DTLS paketu; odeslání DTLS vrátilo %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l511
 #: ../openconnect-strings.txt:479
 #, c-format
 msgid "Initiating IPv4 MTU detection (min=%d, max=%d)\n"
 msgstr "Zahajuje se detekce IPv4 MTU (min=%d, max=%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l527
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l531
 #: ../openconnect-strings.txt:482
 msgid "Too long time in MTU detect loop; assuming negotiated MTU.\n"
 msgstr "Příliš dlouhé trvání detekční smyčky MTU, převezme se vyjednané MTU.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l531
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l535
 #: ../openconnect-strings.txt:485
 #, c-format
 msgid "Too long time in MTU detect loop; MTU set to %d.\n"
 msgstr "Příliš dlouhé trvání detekční smyčky MTU. MTU nastaveno na %d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l544
 #: ../openconnect-strings.txt:488
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes, min=%u, max=%u)\n"
 msgstr "Posílá se MTU DPD sonda (%u bajtů, min=%u, max=%u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l548
 #: ../openconnect-strings.txt:491
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d %d)\n"
 msgstr "Nepodařilo se poslat požadavek DPD (%d %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l558
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l666
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l670
 #: ../openconnect-strings.txt:495
 #, c-format
 msgid "Received unexpected packet (%.2x) in MTU detection; skipping.\n"
 msgstr "Při detekci MTU byl přijat neočekávaný paket (%.2x), přeskakuje se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l574
 #: ../openconnect-strings.txt:498
 #, c-format
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; trying %d\n"
 msgstr "Vypršel časový limit čekání na DPD odpověď, zkouší se %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l577
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l658
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l662
 #: ../openconnect-strings.txt:502
 msgid "Timeout while waiting for DPD response; resending probe.\n"
 msgstr "Vypršel časový limit čekání na DPD odpověď, posílá se nová sonda.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l584
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l588
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l689
 #: ../openconnect-strings.txt:506
 #, c-format
 msgid "Failed to recv DPD request (%d)\n"
 msgstr "Nepodařilo se přijmout požadavek DPD (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l593
 #: ../openconnect-strings.txt:509
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes of %u)\n"
 msgstr "Sonda MTU DPD byla přijata (%u bajtů z %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l631
 #: ../openconnect-strings.txt:512
 msgid "Initiating IPv6 MTU detection\n"
 msgstr "Zahajuje se detekce IPv6 MTU\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l642
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l646
 #: ../openconnect-strings.txt:515
 #, c-format
 msgid "Sending MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Odesílá se sonda MTU DPD (%u bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l650
 #: ../openconnect-strings.txt:518
 #, c-format
 msgid "Failed to send DPD request (%d)\n"
 msgstr "Nepodařilo se poslat požadavek DPD (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l671
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l675
 #: ../openconnect-strings.txt:521
 #, c-format
 msgid "Received MTU DPD probe (%u bytes)\n"
 msgstr "Sonda MTU DPD byla přijata (%u bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l735
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l739
 #: ../openconnect-strings.txt:524
 #, c-format
 msgid "Detected MTU of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Detekována MTU %d bajtů (bylo %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/dtls.c#l738
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/dtls.c#l742
 #: ../openconnect-strings.txt:527
 #, c-format
 msgid "No change in MTU after detection (was %d)\n"
 msgstr "Nedetekována žádná změna MTU (bylo %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l61
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l61
 #: ../openconnect-strings.txt:530
 #, c-format
 msgid "Accepting expected ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Přijímá se očekávaný paket ESP se pořadovým číslem %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l91
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l91
 #: ../openconnect-strings.txt:533
 #, c-format
 msgid ""
@@ -1311,20 +1321,20 @@ msgstr ""
 "Přijímá se novější než očekávaný ESP paket s pořadovým číslem %u (očekáváno "
 "%<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l103
 #: ../openconnect-strings.txt:537
 #, c-format
 msgid "Discarding ancient ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
 msgstr ""
 "Zahazuje se starý ESP paket s pořadovým číslem %u (očekáváno %<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l110
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l110
 #: ../openconnect-strings.txt:540
 #, c-format
 msgid "Discarding replayed ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Zahazuje se opakovaný ESP paket s pořadovým číslem %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp-seqno.c#l122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp-seqno.c#l122
 #: ../openconnect-strings.txt:543
 #, c-format
 msgid "Accepting out-of-order ESP packet with seq %u (expected %<PRIu64>)\n"
@@ -1332,702 +1342,702 @@ msgstr ""
 "Přijímá se ESP paket mimo pořadí s pořadovým číslem %u (očekáváno "
 "%<PRIu64>)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l68
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l68
 #: ../openconnect-strings.txt:546
 #, c-format
 msgid "Parameters for %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Parametry pro %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l71
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l71
 #: ../openconnect-strings.txt:549
 #, c-format
 msgid "ESP encryption type %s key 0x%s\n"
 msgstr "Typ šifrování ESP %s klíč 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l74
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l74
 #: ../openconnect-strings.txt:552
 #, c-format
 msgid "ESP authentication type %s key 0x%s\n"
 msgstr "Typ ověření ESP %s klíč 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l133
 #: ../openconnect-strings.txt:555
 msgid "incoming"
 msgstr "příchozí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l134
 #: ../openconnect-strings.txt:558
 msgid "outgoing"
 msgstr "odchozí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l136
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l153
 #: ../openconnect-strings.txt:562
 msgid "Send ESP probes\n"
 msgstr "Odeslány sondy ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l180
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l180
 #: ../openconnect-strings.txt:565
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Přijat ESP paket o velikosti %d bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l196
 #: ../openconnect-strings.txt:568
 #, c-format
 msgid "Consider SPI 0x%x, seq %u against outgoing ESP setup\n"
 msgstr "Zvážit SPI 0x%x, sekv. č. %u proti odchozímu ESP nastavení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l202
 #: ../openconnect-strings.txt:571
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with invalid SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Přijat ESP paket s neplatným SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l210
 #: ../openconnect-strings.txt:574
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with unrecognised payload type %02x\n"
 msgstr "Přijat ESP paket s nerozpoznaným typem obsahu %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l217
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l217
 #: ../openconnect-strings.txt:577
 #, c-format
 msgid "Invalid padding length %02x in ESP\n"
 msgstr "Neplatná délka výplně %02x v ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l229
 #: ../openconnect-strings.txt:580
 msgid "Invalid padding bytes in ESP\n"
 msgstr "Neplatné bajty výplně v ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l237
 #: ../openconnect-strings.txt:583
 msgid "ESP session established with server\n"
 msgstr "Spojení ESP se serverem bylo ustaveno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l248
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l248
 #: ../openconnect-strings.txt:586
 msgid "Failed to allocate memory to decrypt ESP packet\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro dešifrování ESP paketu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l254
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l254
 #: ../openconnect-strings.txt:589
 msgid "LZO decompression of ESP packet failed\n"
 msgstr "Selhala dekomprimace LZO ESP paketu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l260
 #: ../openconnect-strings.txt:592
 #, c-format
 msgid "LZO decompressed %d bytes into %d\n"
 msgstr "Dekomprimováno LZO o velikosti %d bajtů do %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l274
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l274
 #: ../openconnect-strings.txt:595
 msgid "Rekey not implemented for ESP\n"
 msgstr "Výměna klíčů není pro ESP implementována\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l278
 #: ../openconnect-strings.txt:598
 msgid "ESP detected dead peer\n"
 msgstr "ESP detekovalo mrtvý protějšek\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l285
 #: ../openconnect-strings.txt:601
 msgid "Send ESP probes for DPD\n"
 msgstr "Odeslat sondy ESP pro DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l291
 #: ../openconnect-strings.txt:604
 msgid "Keepalive not implemented for ESP\n"
 msgstr "Pro ESP není funkce keepalive implementována\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l314
 #: ../openconnect-strings.txt:607
 #, c-format
 msgid "Failed to send ESP packet: %s\n"
 msgstr "Selhalo odeslání ESP paketu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/esp.c#l320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/esp.c#l320
 #: ../openconnect-strings.txt:610
 #, c-format
 msgid "Sent ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Odesláno %d bajtů v ESP paketu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l168
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l168
 #: ../openconnect-strings.txt:613
 msgid "Failed to generate DTLS priority string\n"
 msgstr "Selhalo generování řetězce DTLS priority\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l177
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l177
 #: ../openconnect-strings.txt:616
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize DTLS: %s\n"
 msgstr "Selhala inicializace DTLS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l186
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l186
 #: ../openconnect-strings.txt:619
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: '%s': %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se nastavit DTLS prioritu: „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l198
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l198
 #: ../openconnect-strings.txt:622
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate credentials: %s\n"
 msgstr "Selhala alokace přihlašovacích údajů: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l211
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l211
 #: ../openconnect-strings.txt:625
 #, c-format
 msgid "Failed to generate DTLS key: %s\n"
 msgstr "Selhalo generování klíče DTLS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l225
 #: ../openconnect-strings.txt:628
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS key: %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se nastavit klíč DTLS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:631
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS PSK credentials: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení přihlašovacích údajů DTLS PSK: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l266
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l266
 #: ../openconnect-strings.txt:634
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS parameters for requested CipherSuite '%s'\n"
 msgstr "Neznámé parametry DTLS pro požadované CipherSuite „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l281
 #: ../openconnect-strings.txt:637
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se nastavit DTLS prioritu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l302
 #: ../openconnect-strings.txt:640
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS session parameters: %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se nastavení parametrů sezení DTLS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l330
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l484
 #: ../openconnect-strings.txt:644
 #, c-format
 msgid "Peer MTU %d too small to allow DTLS\n"
 msgstr "MTU protějšku %d je příliš malé pro povolení DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l495
 #: ../openconnect-strings.txt:648
 #, c-format
 msgid "DTLS MTU reduced to %d\n"
 msgstr "DTLS MTU snížena na %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l504
 #: ../openconnect-strings.txt:652
 msgid "DTLS session resume failed; possible MITM attack. Disabling DTLS.\n"
 msgstr ""
 "Obnovení relace DTLS selhalo. Podezření na útok typu MITM. DTLS bude "
 "zakázáno.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l363
 #: ../openconnect-strings.txt:655
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS MTU: %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se nastavit DTLS MTU: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l382
 #: ../openconnect-strings.txt:658
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "DTLS spojení sestaveno (použito GnuTLS). Šifrování: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l388
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l522
 #: ../openconnect-strings.txt:662
 #, c-format
 msgid "DTLS connection compression using %s.\n"
 msgstr "Použitá komprimace připojení DTLS: %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l403
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l603
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l607
 #: ../openconnect-strings.txt:667
 msgid "DTLS handshake timed out\n"
 msgstr "Podání ruky DTLS překročilo čas\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l406
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l406
 #: ../openconnect-strings.txt:670
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %s\n"
 msgstr "Navázání DTLS se nezdařilo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-dtls.c#l410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-dtls.c#l410
 #: ../openconnect-strings.txt:673
 msgid "(Is a firewall preventing you from sending UDP packets?)\n"
 msgstr "(Firewall vám nedovoluje odesílání paketů UDP?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l56
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l56
 #: ../openconnect-strings.txt:676
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise ESP cipher: %s\n"
 msgstr "Selhala inicializace algoritmu ESP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l66
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l66
 #: ../openconnect-strings.txt:679
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC: %s\n"
 msgstr "Selhala inicializace ESP HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l116
 #: ../openconnect-strings.txt:682
 #, c-format
 msgid "Failed to generate random keys for ESP: %s\n"
 msgstr "Selhalo generování náhodných klíčů pro ESP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l146
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l212
 #: ../openconnect-strings.txt:686
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate HMAC for ESP packet: %s\n"
 msgstr "Selhal výpočet HMAC pro ESP paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l153
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l191
 #: ../openconnect-strings.txt:690
 msgid "Received ESP packet with invalid HMAC\n"
 msgstr "Přijat paket s neplatným HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l169
 #: ../openconnect-strings.txt:693
 #, c-format
 msgid "Decrypting ESP packet failed: %s\n"
 msgstr "Selhalo dešifrování ESP paketu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l189
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l189
 #: ../openconnect-strings.txt:696
 #, c-format
 msgid "Failed to generate ESP packet IV: %s\n"
 msgstr "Selhalo generování IV ESP paketu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls-esp.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls-esp.c#l204
 #: ../openconnect-strings.txt:699
 #, c-format
 msgid "Failed to encrypt ESP packet: %s\n"
 msgstr "Selhalo šifrování ESP paketu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l126
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l126
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l154
 #: ../openconnect-strings.txt:703
 msgid "SSL write cancelled\n"
 msgstr "Zápis SSL zrušen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l130
 #: ../openconnect-strings.txt:706
 #, c-format
 msgid "Failed to write to SSL socket: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se zapsat do soketu SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l176
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l268
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l204
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l176
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l204
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l271
 #: ../openconnect-strings.txt:712
 msgid "SSL read cancelled\n"
 msgstr "Čtení SSL zrušeno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l189
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l189
 #: ../openconnect-strings.txt:715
 msgid "SSL socket closed uncleanly\n"
 msgstr "Soket SSL nebyl čistě uzavřen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l199
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l277
 #: ../openconnect-strings.txt:719
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se číst ze soketu SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l297
 #: ../openconnect-strings.txt:722
 #, c-format
 msgid "SSL read error: %s; reconnecting.\n"
 msgstr "Chyba čtení přes SSL: %s; znovu se připojuje.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l333
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l333
 #: ../openconnect-strings.txt:725
 #, c-format
 msgid "SSL send failed: %s\n"
 msgstr "Chyba odesílání přes SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l346
 #: ../openconnect-strings.txt:728
 msgid "Could not extract expiration time of certificate\n"
 msgstr "Nelze získat dobu vypršení certifikátu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l351
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1621
 #: ../openconnect-strings.txt:732
 msgid "Client certificate has expired at"
 msgstr "Certifikát klienta vypršel v"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1626
 #: ../openconnect-strings.txt:736
 msgid "Client certificate expires soon at"
 msgstr "Certifikát klienta brzy vyprší v"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l402
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l799
 #: ../openconnect-strings.txt:740
 #, c-format
 msgid "Failed to load item '%s' from keystore: %s\n"
 msgstr "Selhalo načtení položky „%s“ z úložiště klíčů: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l415
 #: ../openconnect-strings.txt:743
 #, c-format
 msgid "Failed to open key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor s klíčem/certifikátem %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l422
 #: ../openconnect-strings.txt:746
 #, c-format
 msgid "Failed to stat key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr ""
 "Nepodařilo se zjistit informace o souboru s klíčem/certifikátem %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l431
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l431
 #: ../openconnect-strings.txt:749
 msgid "Failed to allocate certificate buffer\n"
 msgstr "Nepodařilo se alokovat paměť pro certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l439
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l439
 #: ../openconnect-strings.txt:752
 #, c-format
 msgid "Failed to read certificate into memory: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se načíst certifikát do paměti: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l470
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l470
 #: ../openconnect-strings.txt:755
 #, c-format
 msgid "Failed to setup PKCS#12 data structure: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení datové struktury PKCS#12: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l493
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l568
 #: ../openconnect-strings.txt:759
 msgid "Failed to decrypt PKCS#12 certificate file\n"
 msgstr "Nepodařilo se dešifrovat PKCS#12 soubor certifikátu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l497
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l497
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l571
 #: ../openconnect-strings.txt:763
 msgid "Enter PKCS#12 pass phrase:"
 msgstr "Vložte heslo k PKCS#12:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l520
 #: ../openconnect-strings.txt:766
 #, c-format
 msgid "Failed to process PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Selhalo zpracování PKCS#12 souboru: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l532
 #: ../openconnect-strings.txt:769
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#12 certificate: %s\n"
 msgstr "Selhalo nahrání PKCS#12 certifikátu : %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l692
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l692
 #: ../openconnect-strings.txt:772
 #, c-format
 msgid "Importing X509 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Selhal import X509 certifikátu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l702
 #: ../openconnect-strings.txt:775
 #, c-format
 msgid "Setting PKCS#11 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nastavení PKCS#11 certifikátu selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l742
 #: ../openconnect-strings.txt:778
 #, c-format
 msgid "Could not initialise MD5 hash: %s\n"
 msgstr "Nelze inicializovat haš MD5: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l752
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l752
 #: ../openconnect-strings.txt:781
 #, c-format
 msgid "MD5 hash error: %s\n"
 msgstr "Chyba haše MD5: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l810
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l810
 #: ../openconnect-strings.txt:784
 msgid "Missing DEK-Info: header from OpenSSL encrypted key\n"
 msgstr "Chybějící DEK-Info: hlavička zašifrovaného klíče OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l817
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l817
 #: ../openconnect-strings.txt:787
 msgid "Cannot determine PEM encryption type\n"
 msgstr "Nelze určit způsob šifrování PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l830
 #: ../openconnect-strings.txt:790
 #, c-format
 msgid "Unsupported PEM encryption type: %s\n"
 msgstr "Nepovolený způsob šifrování PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l855
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l868
 #: ../openconnect-strings.txt:794
 msgid "Invalid salt in encrypted PEM file\n"
 msgstr "Neplatná sůl v šifrovaném souboru PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l892
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l892
 #: ../openconnect-strings.txt:797
 #, c-format
 msgid "Error base64-decoding encrypted PEM file: %s\n"
 msgstr "Chyba base64 dekódování šifrovaného souboru PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l900
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l900
 #: ../openconnect-strings.txt:800
 msgid "Encrypted PEM file too short\n"
 msgstr "Šifrovaný soubor PEM je příliš krátký\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l928
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l928
 #: ../openconnect-strings.txt:803
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise cipher for decrypting PEM file: %s\n"
 msgstr "Selhala inicializace šifry pro dešifrování souboru PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l939
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l939
 #: ../openconnect-strings.txt:806
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt PEM key: %s\n"
 msgstr "Selhalo dešifrování klíče PEM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l991
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l991
 #: ../openconnect-strings.txt:809
 msgid "Decrypting PEM key failed\n"
 msgstr "Selhalo dešifrování klíče PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l996
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1530
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l996
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1530
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l492
 #: ../openconnect-strings.txt:814
 msgid "Enter PEM pass phrase:"
 msgstr "Vložte heslovou frázi k PEM:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1063
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1063
 #: ../openconnect-strings.txt:817
 msgid "This binary built without system key support\n"
 msgstr "Program byl sestaven bez podpory systémového klíče\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1070
 #: ../openconnect-strings.txt:820
 msgid "This binary built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Program byl sestaven bez podpory PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1128
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l407
 #: ../openconnect-strings.txt:824
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 certificate %s\n"
 msgstr "Používá se certifikát PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1129
 #: ../openconnect-strings.txt:827
 #, c-format
 msgid "Using system certificate %s\n"
 msgstr "Používá se systémový certifikát %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1147
 #: ../openconnect-strings.txt:830
 #, c-format
 msgid "Error loading certificate from PKCS#11: %s\n"
 msgstr "Chyba nahrání certifikátu z PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1148
 #: ../openconnect-strings.txt:833
 #, c-format
 msgid "Error loading system certificate: %s\n"
 msgstr "Chyba nahrání systémového certifikátu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l855
 #: ../openconnect-strings.txt:837
 #, c-format
 msgid "Using certificate file %s\n"
 msgstr "Používá se soubor s certifikátem %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1187
 #: ../openconnect-strings.txt:840
 msgid "PKCS#11 file contained no certificate\n"
 msgstr "Soubor PKCS#11 neobsahoval certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1213
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1213
 #: ../openconnect-strings.txt:843
 msgid "No certificate found in file"
 msgstr "V souboru nebyl nalezen žádný certifikát"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1218
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1218
 #: ../openconnect-strings.txt:846
 #, c-format
 msgid "Loading certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nahrání certifikátu selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1233
 #: ../openconnect-strings.txt:849
 #, c-format
 msgid "Using system key %s\n"
 msgstr "Používá se systémový klíč %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1238
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1238
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1402
 #: ../openconnect-strings.txt:853
 #, c-format
 msgid "Error initialising private key structure: %s\n"
 msgstr "Chyba inicializace struktury soukromého klíče: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1249
 #: ../openconnect-strings.txt:856
 #, c-format
 msgid "Error importing system key %s: %s\n"
 msgstr "Chyba importu systémového klíče %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1260
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1350
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1350
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1378
 #: ../openconnect-strings.txt:861
 #, c-format
 msgid "Trying PKCS#11 key URL %s\n"
 msgstr "Zkouší se adresa URL klíče PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1265
 #: ../openconnect-strings.txt:864
 #, c-format
 msgid "Error initialising PKCS#11 key structure: %s\n"
 msgstr "Chyba inicializace struktury klíče PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1390
 #: ../openconnect-strings.txt:867
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 URL %s: %s\n"
 msgstr "Chyba importu PKCS#11 URL %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1397
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l644
 #: ../openconnect-strings.txt:871
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 key %s\n"
 msgstr "Používá se klíč PKCS#11 %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1412
 #: ../openconnect-strings.txt:874
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 key into private key structure: %s\n"
 msgstr "Chyba importu klíče PKCS#11 do struktury soukromého klíče: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1440
 #: ../openconnect-strings.txt:877
 #, c-format
 msgid "Using private key file %s\n"
 msgstr "Používá se soubor %s se soukromým klíčem\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1451
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l679
 #: ../openconnect-strings.txt:881
 msgid "This version of OpenConnect was built without TPM support\n"
 msgstr "Tato verze OpenConnect byla sestavena bez podpory pro TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1472
 #: ../openconnect-strings.txt:884
 msgid "Failed to interpret PEM file\n"
 msgstr "Selhala interpretace souboru PEM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1491
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1491
 #: ../openconnect-strings.txt:887
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#1 private key: %s\n"
 msgstr "Selhalo načtení soukromého klíče PKCS#1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1504
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1518
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1518
 #: ../openconnect-strings.txt:891
 #, c-format
 msgid "Failed to load private key as PKCS#8: %s\n"
 msgstr "Selhalo načtení soukromého klíče jako PKCS#8: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1526
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1559
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1026
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1026
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1036
 #: ../openconnect-strings.txt:897
 msgid "Failed to decrypt PKCS#8 certificate file\n"
 msgstr "Selhalo dešifrování souboru s certifikátem PKCS#8\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1551
 #: ../openconnect-strings.txt:900
 #, c-format
 msgid "Failed to determine type of private key %s\n"
 msgstr "Selhalo zjištění typu soukromého klíče %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1563
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1032
 #: ../openconnect-strings.txt:904
 msgid "Enter PKCS#8 pass phrase:"
 msgstr "Vložte heslo k PKCS#8:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1579
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1579
 #: ../openconnect-strings.txt:907
 #, c-format
 msgid "Failed to get key ID: %s\n"
 msgstr "Nezdařilo se získat ID klíče: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1624
 #: ../openconnect-strings.txt:910
 #, c-format
 msgid "Error signing test data with private key: %s\n"
 msgstr "Chyba podpisu testovacích dat soukromým klíčem: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1639
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1639
 #: ../openconnect-strings.txt:913
 #, c-format
 msgid "Error validating signature against certificate: %s\n"
 msgstr "Chyba ověření podpisu proti certifikátu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1663
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1663
 #: ../openconnect-strings.txt:916
 msgid "No SSL certificate found to match private key\n"
 msgstr "Nebyl nalezen žádný certifikát SSL odpovídající soukromému klíči\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1675
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l594
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l737
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1675
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l594
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l737
 #: ../openconnect-strings.txt:921
 #, c-format
 msgid "Using client certificate '%s'\n"
 msgstr "Používá se certifikát klienta „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1682
 #: ../openconnect-strings.txt:924
 #, c-format
 msgid "Setting certificate revocation list failed: %s\n"
 msgstr "Nastavení seznamu odvolaných certifikátů selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1703
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1713
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1713
 #: ../openconnect-strings.txt:928
 msgid "Failed to allocate memory for certificate\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1749
 #: ../openconnect-strings.txt:931
 msgid ""
 "WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
@@ -2035,40 +2045,40 @@ msgstr ""
 "POZOR: GnuTLS vrátilo nekorektní ceritifkáty vydavatele; autentizace může "
 "selhat!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1772
 #: ../openconnect-strings.txt:935
 msgid "Got no issuer from PKCS#11\n"
 msgstr "Z PKCS#11 nebyl získán žádný vydavatel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1777
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1777
 #: ../openconnect-strings.txt:938
 #, c-format
 msgid "Got next CA '%s' from PKCS11\n"
 msgstr "Získána další CA „%s“ z PKCS11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1803
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1803
 #: ../openconnect-strings.txt:941
 msgid "Failed to allocate memory for supporting certificates\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro podpůrné certifikáty\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1826
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1826
 #: ../openconnect-strings.txt:944
 #, c-format
 msgid "Adding supporting CA '%s'\n"
 msgstr "Přidává se podpůrná CA „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l1854
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l1854
 #: ../openconnect-strings.txt:947
 #, c-format
 msgid "Setting certificate failed: %s\n"
 msgstr "Nastavení certifikátu selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2078
 #: ../openconnect-strings.txt:950
 msgid "Server presented no certificate\n"
 msgstr "Server nepředložil žádný certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2086
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2086
 #: ../openconnect-strings.txt:953
 #, c-format
 msgid "Error comparing server's cert on rehandshake: %s\n"
@@ -2076,84 +2086,84 @@ msgstr ""
 "Chyba při porovnání certifikátu serveru v rámci opětovného navázání spojení: "
 "%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2091
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1544
 #: ../openconnect-strings.txt:957
 msgid "Server presented different cert on rehandshake\n"
 msgstr "Server při opětovném navazování spojení předložil jiný certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2096
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1547
 #: ../openconnect-strings.txt:961
 msgid "Server presented identical cert on rehandshake\n"
 msgstr "Server při opětovném navazování spojení předložil stejný certifikát\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2102
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2102
 #: ../openconnect-strings.txt:964
 msgid "Error initialising X509 cert structure\n"
 msgstr "Chyba inicializace X509 struktury certifikátu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2108
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2108
 #: ../openconnect-strings.txt:967
 msgid "Error importing server's cert\n"
 msgstr "Chyba při importu certifikátu serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2117
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1705
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2117
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1748
 #: ../openconnect-strings.txt:971
 msgid "Could not calculate hash of server's certificate\n"
 msgstr "Nelze vypočítat haš certifikátu serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2122
 #: ../openconnect-strings.txt:974
 msgid "Error checking server cert status\n"
 msgstr "Chyba kontroly stavu certifikátu serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2127
 #: ../openconnect-strings.txt:977
 msgid "certificate revoked"
 msgstr "odvolaný certifikát"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2129
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2129
 #: ../openconnect-strings.txt:980
 msgid "signer not found"
 msgstr "podepisující nenalezen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2131
 #: ../openconnect-strings.txt:983
 msgid "signer not a CA certificate"
 msgstr "podepisující není certifikát CA"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2133
 #: ../openconnect-strings.txt:986
 msgid "insecure algorithm"
 msgstr "nedůvěryhodný algoritmus"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2135
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2135
 #: ../openconnect-strings.txt:989
 msgid "certificate not yet activated"
 msgstr "certifikát ještě nebyl aktivován"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2137
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2137
 #: ../openconnect-strings.txt:992
 msgid "certificate expired"
 msgstr "platnost certifikátu vypršela"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2142
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2142
 #: ../openconnect-strings.txt:995
 msgid "signature verification failed"
 msgstr "selhalo ověření podpisu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1428
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1580
 #: ../openconnect-strings.txt:1000
 msgid "certificate does not match hostname"
 msgstr "Osvědčení neodpovídá názvu hostitele"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2196
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1427
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1586
 #: ../openconnect-strings.txt:1005
 #, c-format
 msgid "Server certificate verify failed: %s\n"
@@ -2161,366 +2171,366 @@ msgstr ""
 "Ověření osvědčení serveru se nezdařilo: %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2270
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2270
 #: ../openconnect-strings.txt:1008
 msgid "Failed to allocate memory for cafile certs\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro certifikáty ze souboru CA\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2291
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2291
 #: ../openconnect-strings.txt:1011
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from cafile: %s\n"
 msgstr "Selhalo čtení certifikátů ze souboru CA: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2307
 #: ../openconnect-strings.txt:1014
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s': %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor CA „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2320
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1710
 #: ../openconnect-strings.txt:1018
 msgid "Loading certificate failed. Aborting.\n"
 msgstr "Načtení certifikátu se nezdařilo. Ruší se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2391
 #: ../openconnect-strings.txt:1021
 #, c-format
 msgid "Failed to set TLS priority string (\"%s\"): %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení řetězce priority TLS („%s“): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2403
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2403
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1827
 #: ../openconnect-strings.txt:1025
 #, c-format
 msgid "SSL negotiation with %s\n"
 msgstr "Jednání SSL s %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2450
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1853
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1853
 #: ../openconnect-strings.txt:1029
 msgid "SSL connection cancelled\n"
 msgstr "Spojení SSL bylo zrušeno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2457
 #: ../openconnect-strings.txt:1032
 #, c-format
 msgid "SSL connection failure: %s\n"
 msgstr "Selhalo spojení SSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2466
 #: ../openconnect-strings.txt:1035
 #, c-format
 msgid "GnuTLS non-fatal return during handshake: %s\n"
 msgstr "GnuTLS skončilo nekritickou chybou při navazování spojení: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2472
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1870
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1870
 #: ../openconnect-strings.txt:1039
 #, c-format
 msgid "Connected to HTTPS on %s\n"
 msgstr "Spojeno s HTTPS na %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2475
 #: ../openconnect-strings.txt:1042
 #, c-format
 msgid "Renegotiated SSL on %s\n"
 msgstr "Opětovné navázání SSL na %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2795
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2795
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l199
 #: ../openconnect-strings.txt:1046
 #, c-format
 msgid "PIN required for %s"
 msgstr "Požadován PIN pro %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2799
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l202
 #: ../openconnect-strings.txt:1050
 msgid "Wrong PIN"
 msgstr "Nesprávný PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2802
 #: ../openconnect-strings.txt:1053
 msgid "This is the final try before locking!"
 msgstr "Toto je poslední pokus před uzamčením!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2804
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2804
 #: ../openconnect-strings.txt:1056
 msgid "Only a few tries left before locking!"
 msgstr "Do uzamčení zbývá pouze několik pokusů!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2809
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l206
 #: ../openconnect-strings.txt:1060
 msgid "Enter PIN:"
 msgstr "Zadejte PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2940
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2940
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1998
 #: ../openconnect-strings.txt:1064
 msgid "Unsupported OATH HMAC algorithm\n"
 msgstr "Nepodporovaný algoritmus OATH HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls.c#l2949
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls.c#l2949
 #: ../openconnect-strings.txt:1067
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se vypočítat OATH HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l84
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l84
 #: ../openconnect-strings.txt:1070
 #, c-format
 msgid "Failed to SHA1 input data for signing: %s\n"
 msgstr "Selhal výpočet SHA1 pro podpis vstupních dat: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l106
 #: ../openconnect-strings.txt:1073
 #, c-format
 msgid "TPM sign function called for %d bytes.\n"
 msgstr "Podpisová funkce TPM požadovala %d bajtů.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l113
 #: ../openconnect-strings.txt:1076
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření objektu haše TMP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l120
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l120
 #: ../openconnect-strings.txt:1079
 #, c-format
 msgid "Failed to set value in TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení hodnoty v objektu haše TMP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l130
 #: ../openconnect-strings.txt:1082
 #, c-format
 msgid "TPM hash signature failed: %s\n"
 msgstr "Podpisový haš TPM selhal: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l152
 #: ../openconnect-strings.txt:1085
 #, c-format
 msgid "Error decoding TSS key blob: %s\n"
 msgstr "Chyba při dekódování binárních data klíče TSS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l170
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l183
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l183
 #: ../openconnect-strings.txt:1090
 msgid "Error in TSS key blob\n"
 msgstr "Chyba v binárních datech klíče TSS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l190
 #: ../openconnect-strings.txt:1093
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM context: %s\n"
 msgstr "Vytvoření kontextu TPM selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l197
 #: ../openconnect-strings.txt:1096
 #, c-format
 msgid "Failed to connect TPM context: %s\n"
 msgstr "Připojení kontextu TPM selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l205
 #: ../openconnect-strings.txt:1099
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK key: %s\n"
 msgstr "Nahrání TPM SRK klíče selhalo:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l212
 #: ../openconnect-strings.txt:1102
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK policy object: %s\n"
 msgstr "Selhalo nahrání objektu politiky TPM SRK: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l233
 #: ../openconnect-strings.txt:1105
 #, c-format
 msgid "Failed to set TPM PIN: %s\n"
 msgstr "Nastavení TPM PIN kódu selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l249
 #: ../openconnect-strings.txt:1108
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM key blob: %s\n"
 msgstr "Selhalo načtení binárních dat klíče TPM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l256
 #: ../openconnect-strings.txt:1111
 msgid "Enter TPM SRK PIN:"
 msgstr "Zadejte TPM SRK PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l281
 #: ../openconnect-strings.txt:1114
 #, c-format
 msgid "Failed to create key policy object: %s\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření objektu se zásadami pro klíč: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l289
 #: ../openconnect-strings.txt:1117
 #, c-format
 msgid "Failed to assign policy to key: %s\n"
 msgstr "Selhalo přiřazení politiky klíči: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l295
 #: ../openconnect-strings.txt:1120
 msgid "Enter TPM key PIN:"
 msgstr "Zadat PIN TPM klíče: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gnutls_tpm.c#l306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gnutls_tpm.c#l306
 #: ../openconnect-strings.txt:1123
 #, c-format
 msgid "Failed to set key PIN: %s\n"
 msgstr "Nastavení PIN klíče selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l75
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l75
 #: ../openconnect-strings.txt:1126
 msgid "Error importing GSSAPI name for authentication:\n"
 msgstr "Chyba importu jména GSSAPI pro ověření:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l128
 #: ../openconnect-strings.txt:1129
 msgid "Error generating GSSAPI response:\n"
 msgstr "Chyba generování odpovědi GSSAPI:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l145
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l145
 #: ../openconnect-strings.txt:1132
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to proxy\n"
 msgstr "Pokus o ověření k proxy metodou GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l148
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l148
 #: ../openconnect-strings.txt:1135
 #, c-format
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Pokus o ověření k serveru metodou GSSAPI '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l256
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l249
 #: ../openconnect-strings.txt:1141
 msgid "GSSAPI authentication completed\n"
 msgstr "Ověření GSSAPI dokončeno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l211
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l211
 #: ../openconnect-strings.txt:1144
 #, c-format
 msgid "GSSAPI token too large (%zd bytes)\n"
 msgstr "Příliš dlouhý token GSSAPI (%zd bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l224
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l224
 #: ../openconnect-strings.txt:1147
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI token of %zu bytes\n"
 msgstr "Odesílá se %zu bajtů tokenu GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l229
 #: ../openconnect-strings.txt:1150
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo odeslání autentizačního tokenu GSSAPI na proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l237
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l264
 #: ../openconnect-strings.txt:1154
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo získání autentizačního tokenu GSSAPI z proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l243
 #: ../openconnect-strings.txt:1157
 msgid "SOCKS server reported GSSAPI context failure\n"
 msgstr "Server SOCKS ohlásil selhání kontextu GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l247
 #: ../openconnect-strings.txt:1160
 #, c-format
 msgid "Unknown GSSAPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Neznámý stavový kód GSSAPI odpovědi (0x%02x) od serveru SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l268
 #: ../openconnect-strings.txt:1163
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI token of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Získán token GSSAPI, %zu bajtů: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l294
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l294
 #: ../openconnect-strings.txt:1166
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI protection negotiation of %zu bytes\n"
 msgstr "Posílá se vyjednání ochrany GSSAPI %zu bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l299
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l299
 #: ../openconnect-strings.txt:1169
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo poslání odpovědi na ochranu GSSAPI k proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l317
 #: ../openconnect-strings.txt:1173
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo získání odpovědi GSSAPI ochrany z proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l322
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l322
 #: ../openconnect-strings.txt:1176
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI protection response of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Získána odpověd GSSAPI ochrany %zu bajtů: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l332
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l332
 #: ../openconnect-strings.txt:1179
 #, c-format
 msgid "Invalid GSSAPI protection response from proxy (%zu bytes)\n"
 msgstr "Neplatná odpověď GSSAPI ochrany z proxy (%zu bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l341
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l341
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:1183
 msgid "SOCKS proxy demands message integrity, which is not supported\n"
 msgstr "Prosy SOCKS požaduje integritu zprávy, která není podporována\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l345
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l412
 #: ../openconnect-strings.txt:1187
 msgid "SOCKS proxy demands message confidentiality, which is not supported\n"
 msgstr "Proxy SOCKS požaduje důvěrnost zprávy, která není podporována\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/gssapi.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/gssapi.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l416
 #: ../openconnect-strings.txt:1191
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy demands protection unknown type 0x%02x\n"
 msgstr "Proxy SOCKS požaduje neznámý typ ochrany 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l184
 #: ../openconnect-strings.txt:1194
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to proxy\n"
 msgstr "Pokus o ověření k proxy metodou HTTP Basic\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l186
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l186
 #: ../openconnect-strings.txt:1197
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Zkouší se ověření vůči serveru „%s“ metodou HTTP Basic\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1209
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1209
 #: ../openconnect-strings.txt:1201
 msgid "This version of OpenConnect was built without GSSAPI support\n"
 msgstr "Tato verze OpenConnect byla sestavena bez podpory GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l240
 #: ../openconnect-strings.txt:1204
 msgid "Proxy requested Basic authentication which is disabled by default\n"
 msgstr ""
 "Proxy požadovala ověření Basic, které je ale ve výchozím nastavení zakázáno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l243
 #: ../openconnect-strings.txt:1207
 #, c-format
 msgid ""
@@ -2529,381 +2539,396 @@ msgstr ""
 "Server „%s“ požadoval ověření Basic, které je ale ve výchozím nastavení "
 "zakázáno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http-auth.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http-auth.c#l256
 #: ../openconnect-strings.txt:1211
 msgid "No more authentication methods to try\n"
 msgstr "Žádná další ověřovací metoda k vyzkoušení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l305
 #: ../openconnect-strings.txt:1214
 msgid "No memory for allocating cookies\n"
 msgstr "Žádná paměť pro přidělení cookies\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l380
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l380
 #: ../openconnect-strings.txt:1217
 #, c-format
 msgid "Failed to parse HTTP response '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se zpracovat odpověď HTTP „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l386
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l386
 #: ../openconnect-strings.txt:1220
 #, c-format
 msgid "Got HTTP response: %s\n"
 msgstr "Obdržena odpověď HTTP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l394
 #: ../openconnect-strings.txt:1223
 msgid "Error processing HTTP response\n"
 msgstr "Chyba při zpracovávaní odpovědi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l401
 #: ../openconnect-strings.txt:1226
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown HTTP response line '%s'\n"
 msgstr "Přehlíží se odpověď neznámého HTTP, řádek „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l421
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l421
 #: ../openconnect-strings.txt:1229
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie offered: %s\n"
 msgstr "Nabídnuta neplatná sušenka: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l440
 #: ../openconnect-strings.txt:1232
 msgid "SSL certificate authentication failed\n"
 msgstr "Ověření osvědčení SSL se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l471
 #: ../openconnect-strings.txt:1235
 #, c-format
 msgid "Response body has negative size (%d)\n"
 msgstr "Tělo odpovědi má zápornou velikost (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l482
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l482
 #: ../openconnect-strings.txt:1238
 #, c-format
 msgid "Unknown Transfer-Encoding: %s\n"
 msgstr "Neznámé kódování-přenosu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l501
 #: ../openconnect-strings.txt:1241
 #, c-format
 msgid "HTTP body %s (%d)\n"
 msgstr "Tělo HTTP %s (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l515
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l515
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l542
 #: ../openconnect-strings.txt:1245
 msgid "Error reading HTTP response body\n"
 msgstr "Chyba při čtení těla odpovědi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l528
 #: ../openconnect-strings.txt:1248
 msgid "Error fetching chunk header\n"
 msgstr "Chyba při natahování hlavičky kusu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l552
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l552
 #: ../openconnect-strings.txt:1251
 msgid "Error fetching HTTP response body\n"
 msgstr "Chyba při natahování těla odpovědi HTTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l555
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l555
 #: ../openconnect-strings.txt:1254
 #, c-format
 msgid "Error in chunked decoding. Expected '', got: '%s'"
 msgstr "Chyba rozkouskovaném dekódování. Očekáváno „“, obdrženo: „%s“"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l567
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l567
 #: ../openconnect-strings.txt:1257
 msgid "Cannot receive HTTP 1.0 body without closing connection\n"
 msgstr "Tělo HTTP 1.0 nelze přijmout bez zavření spojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l694
 #: ../openconnect-strings.txt:1260
 #, c-format
 msgid "Failed to parse redirected URL '%s': %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se zpracovat přesměrovanou adresu (URL) „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l718
 #: ../openconnect-strings.txt:1263
 #, c-format
 msgid "Cannot follow redirection to non-https URL '%s'\n"
 msgstr "Nelze následovat přesměrování na non-https URL „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l746
 #: ../openconnect-strings.txt:1266
 #, c-format
 msgid "Allocating new path for relative redirect failed: %s\n"
 msgstr "Přidělení nové cesty pro relativní přesměrování se nezdařilo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l938
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l592
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l629
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l938
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l629
 #: ../openconnect-strings.txt:1271
 #, c-format
 msgid "Unexpected %d result from server\n"
 msgstr "Neočekávaný výsledek %d od serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1065
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1065
 #: ../openconnect-strings.txt:1274
 msgid "request granted"
 msgstr "Požadavek schválen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1066
 #: ../openconnect-strings.txt:1277
 msgid "general failure"
 msgstr "Obecné selhání"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1067
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1067
 #: ../openconnect-strings.txt:1280
 msgid "connection not allowed by ruleset"
 msgstr "Spojení podle souboru pravidel nepovoleno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1068
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1068
 #: ../openconnect-strings.txt:1283
 msgid "network unreachable"
 msgstr "Síť nedosažitelná"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1069
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1069
 #: ../openconnect-strings.txt:1286
 msgid "host unreachable"
 msgstr "Hostitel nedosažitelný"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1070
 #: ../openconnect-strings.txt:1289
 msgid "connection refused by destination host"
 msgstr "Spojení cílovým hostitelem odmítnuto"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1071
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1071
 #: ../openconnect-strings.txt:1292
 msgid "TTL expired"
 msgstr "TTL vypršel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1072
 #: ../openconnect-strings.txt:1295
 msgid "command not supported / protocol error"
 msgstr "Příkaz nepodporován/chyba protokolu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1073
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1073
 #: ../openconnect-strings.txt:1298
 msgid "address type not supported"
 msgstr "Typ adresy nepodporován"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1083
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1083
 #: ../openconnect-strings.txt:1301
 msgid "SOCKS server requested username/password but we have none\n"
 msgstr ""
 "Server SOCKS požadoval uživatelské jméno/heslo, ale žádné není k dispozici\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1091
 #: ../openconnect-strings.txt:1304
 msgid "Username and password for SOCKS authentication must be < 255 bytes\n"
 msgstr "Uživatelské jméno/heslo pro ověření SOCKS musí být < 255 bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1106
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1162
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1162
 #: ../openconnect-strings.txt:1308
 #, c-format
 msgid "Error writing auth request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Chyba při zápisu požadavku na ověření do proxy SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1169
 #: ../openconnect-strings.txt:1312
 #, c-format
 msgid "Error reading auth response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Chyba při čtení odpovědi týkající se ověřen z proxy SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1121
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1175
 #: ../openconnect-strings.txt:1316
 #, c-format
 msgid "Unexpected auth response from SOCKS proxy: %02x %02x\n"
 msgstr "Neočekávaná odpověď týkající se ověřen z proxy SOCKS: %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1127
 #: ../openconnect-strings.txt:1319
 msgid "Authenticated to SOCKS server using password\n"
 msgstr "Ověřeno vůči serveru SOCKS s použitím hesla\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1131
 #: ../openconnect-strings.txt:1322
 msgid "Password authentication to SOCKS server failed\n"
 msgstr "Ověření vůči serveru SOCKS pomocí hesla selhalo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1187
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1194
 #: ../openconnect-strings.txt:1326
 msgid "SOCKS server requested GSSAPI authentication\n"
 msgstr "Server SOCSKS požadoval ověření GSSAPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1200
 #: ../openconnect-strings.txt:1329
 msgid "SOCKS server requested password authentication\n"
 msgstr "Server SOCKS požadoval ověření heslem\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1207
 #: ../openconnect-strings.txt:1332
 msgid "SOCKS server requires authentication\n"
 msgstr "Server SOCKS požaduje ověření\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1214
 #: ../openconnect-strings.txt:1335
 #, c-format
 msgid "SOCKS server requested unknown authentication type %02x\n"
 msgstr "Server SOCKS požadoval neznámý typ ověření %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1220
 #: ../openconnect-strings.txt:1338
 #, c-format
 msgid "Requesting SOCKS proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Požadavek na spojení proxy SOCKS do %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1235
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1235
 #: ../openconnect-strings.txt:1341
 #, c-format
 msgid "Error writing connect request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Chyba při zápisu odpovědi spojení do proxy SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1243
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1285
 #: ../openconnect-strings.txt:1345
 #, c-format
 msgid "Error reading connect response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Chyba při čtení odpovědi spojení z proxy SOCKS: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1249
 #: ../openconnect-strings.txt:1348
 #, c-format
 msgid "Unexpected connect response from SOCKS proxy: %02x %02x...\n"
 msgstr "Neočekávaná odpověď spojení z proxy SOCKS: %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1257
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1257
 #: ../openconnect-strings.txt:1351
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x: %s\n"
 msgstr "Chyba proxy SOCKS %02x: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1261
 #: ../openconnect-strings.txt:1354
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x\n"
 msgstr "Chyba proxy SOCKS %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1278
 #: ../openconnect-strings.txt:1357
 #, c-format
 msgid "Unexpected address type %02x in SOCKS connect response\n"
 msgstr "Neočekávaný typ adresy %02x v odpovědi spojení SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1301
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1301
 #: ../openconnect-strings.txt:1360
 #, c-format
 msgid "Requesting HTTP proxy connection to %s:%d\n"
 msgstr "Požadavek na spojení proxy HTTP do %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1336
 #: ../openconnect-strings.txt:1363
 #, c-format
 msgid "Sending proxy request failed: %s\n"
 msgstr "Poslání požadavku na proxy se nezdařilo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1359
 #: ../openconnect-strings.txt:1366
 #, c-format
 msgid "Proxy CONNECT request failed: %d\n"
 msgstr "Požadavek na SPOJENÍ proxy se nezdařil: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1378
 #: ../openconnect-strings.txt:1369
 #, c-format
 msgid "Unknown proxy type '%s'\n"
 msgstr "Neznámý typ proxy „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/http.c#l1427
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/http.c#l1427
 #: ../openconnect-strings.txt:1372
 msgid "Only http or socks(5) proxies supported\n"
 msgstr "Podporovány pouze proxy HTTP nebo socks(5)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l154
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l112
 #: ../openconnect-strings.txt:1375
+msgid "Cisco AnyConnect or openconnect"
+msgstr "Cisco AnyConnect nebo openconnect"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l113
+#: ../openconnect-strings.txt:1378
+msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN, as well as ocserv"
+msgstr "Kompatibilní s Cisco AnyConnect SSL VPN a také s ocserv."
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l128
+#: ../openconnect-strings.txt:1381
+msgid "Juniper Network Connect"
+msgstr "Juniper Network Connect"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:1387
 #, c-format
 msgid "Unknown VPN protocol '%s'\n"
 msgstr "Neznámý protokol VPN „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:1390
 msgid "Built against SSL library with no Cisco DTLS support\n"
 msgstr "Přeloženo s knihovnou SSL bez podpory Cisco DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l584
-#: ../openconnect-strings.txt:1381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l613
+#: ../openconnect-strings.txt:1393
 #, c-format
 msgid "Failed to parse server URL '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se zpracovat URL serveru „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l590
-#: ../openconnect-strings.txt:1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l619
+#: ../openconnect-strings.txt:1396
 msgid "Only https:// permitted for server URL\n"
 msgstr "Pro URL serveru je povoleno pouze https://\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l956
-#: ../openconnect-strings.txt:1387
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:1399
 #, c-format
 msgid "Unknown certificate hash: %s.\n"
 msgstr "Neznámý haš certifikátu: %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l988
-#: ../openconnect-strings.txt:1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l1017
+#: ../openconnect-strings.txt:1402
 #, c-format
 msgid ""
 "The size of the provided fingerprint is less than the minimum required "
 "(%u).\n"
 msgstr "Délka poskytnutého otisku je menší než požadovaná (%u).\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/library.c#l1047
-#: ../openconnect-strings.txt:1395
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/library.c#l1076
+#: ../openconnect-strings.txt:1407
 msgid "No form handler; cannot authenticate.\n"
 msgstr "Není čím zpracovat formulář; nelze autentizovat.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:1398
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:1410
 #, c-format
 msgid "CommandLineToArgvW() failed: %s\n"
 msgstr "Volání CommandLineToArgvW() selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l346
-#: ../openconnect-strings.txt:1401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:1413
 msgid "Fatal error in command line handling\n"
 msgstr "Kritická chyba při zpracování příkazové řádky\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:1404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l382
+#: ../openconnect-strings.txt:1416
 #, c-format
 msgid "Failed to open CONIN$: %s\n"
 msgstr "Selhalo otevření CONIN$: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:1407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:1419
 #, c-format
 msgid "ReadConsole() failed: %s\n"
 msgstr "Selhala funkce ReadConsole(): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l408
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l421
-#: ../openconnect-strings.txt:1411
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l421
+#: ../openconnect-strings.txt:1423
 #, c-format
 msgid "Error converting console input: %s\n"
 msgstr "Chyba konverze vstupu konzole: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l415
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l649
-#: ../openconnect-strings.txt:1415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l684
+#: ../openconnect-strings.txt:1427
 msgid "Allocation failure for string from stdin\n"
 msgstr "Nezdařila se alokace řetězce ze standardního vstupu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l584
-#: ../openconnect-strings.txt:1418
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l584
+#: ../openconnect-strings.txt:1430
 msgid ""
 "For assistance with OpenConnect, please see the web page at\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
@@ -2911,442 +2936,462 @@ msgstr ""
 "Pro pomoc s OpenConnect se prosím obraťte na webové stránky\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l593
-#: ../openconnect-strings.txt:1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l593
+#: ../openconnect-strings.txt:1435
 msgid "Using OpenSSL. Features present:"
 msgstr "Používá se OpenSSSL. Dostupné vlastnosti:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l595
-#: ../openconnect-strings.txt:1426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l595
+#: ../openconnect-strings.txt:1438
 msgid "Using GnuTLS. Features present:"
 msgstr "Používá se GnuTLS. Dostupné vlastnosti:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l604
-#: ../openconnect-strings.txt:1429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l604
+#: ../openconnect-strings.txt:1441
 msgid "OpenSSL ENGINE not present"
 msgstr "OpenSSL není k dispozici"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l636
-#: ../openconnect-strings.txt:1432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l642
+#: ../openconnect-strings.txt:1444
+msgid ""
+"WARNING: This binary lacks DTLS and/or ESP support. Performance will be "
+"impaired.\n"
+msgstr ""
+"POZOR: program neobsahuje podporu DTLS a/nebo ESP. Projeví se to nižším "
+"výkonem.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l652
+#: ../openconnect-strings.txt:1449
+msgid "Supported protocols:"
+msgstr "Podporované protokoly:"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l654
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l670
+#: ../openconnect-strings.txt:1453
+msgid " (default)"
+msgstr "(výchozí)"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l667
+#: ../openconnect-strings.txt:1456
 msgid ""
 "\n"
-"WARNING: No DTLS support in this binary. Performance will be impaired.\n"
+"  Set VPN protocol:\n"
 msgstr ""
 "\n"
-"POZOR: program neobsauje podporu DTLS. Výkon bude snížen.\n"
+"  Nastavit protokol VPN:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l673
-#: ../openconnect-strings.txt:1437
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l708
+#: ../openconnect-strings.txt:1461
 msgid "fgets (stdin)"
 msgstr "fgets (stdin)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l713
-#: ../openconnect-strings.txt:1440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l748
+#: ../openconnect-strings.txt:1464
 #, c-format
 msgid "Cannot process this executable path \"%s\""
 msgstr "Nelze zpracovat tuto cestu „%s“ ke spustitelným souborům"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l719
-#: ../openconnect-strings.txt:1443
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l754
+#: ../openconnect-strings.txt:1467
 msgid "Allocation for vpnc-script path failed\n"
 msgstr "Alokace cesty pro vpnc-script selhala\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l739
-#: ../openconnect-strings.txt:1446
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l774
+#: ../openconnect-strings.txt:1470
 #, c-format
 msgid "Override hostname '%s' to '%s'\n"
 msgstr "Přepsat název stroje „%s“ na „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l752
-#: ../openconnect-strings.txt:1449
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l787
+#: ../openconnect-strings.txt:1473
 msgid "Usage: openconnect [options] <server>\n"
 msgstr "Použití: openconnect [volby] <server>\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l753
-#: ../openconnect-strings.txt:1452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l788
+#: ../openconnect-strings.txt:1476
 #, c-format
 msgid ""
-"Open client for Cisco AnyConnect VPN, version %s\n"
+"Open client for multiple VPN protocols, version %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Otevřít klienta pro Cisco AnyConnect VPN, verze %s\n"
+"Otevřený klient pro více protokolů VPN, verze %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l755
-#: ../openconnect-strings.txt:1457
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:1481
 msgid "Read options from config file"
 msgstr "Načíst volby z konfiguračního souboru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l757
-#: ../openconnect-strings.txt:1460
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:1484
 msgid "Continue in background after startup"
 msgstr "Pokračovat po spuštění na pozadí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l758
-#: ../openconnect-strings.txt:1463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:1487
 msgid "Write the daemon's PID to this file"
 msgstr "Zapsat PID služby do tohoto souboru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l760
-#: ../openconnect-strings.txt:1466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l795
+#: ../openconnect-strings.txt:1490
 msgid "Use SSL client certificate CERT"
 msgstr "Použít certifikát klienta SSL CERT"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l761
-#: ../openconnect-strings.txt:1469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l796
+#: ../openconnect-strings.txt:1493
 msgid "Warn when certificate lifetime < DAYS"
 msgstr "Varovat, když je život certifikátu < DNY"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l762
-#: ../openconnect-strings.txt:1472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l797
+#: ../openconnect-strings.txt:1496
 msgid "Use SSL private key file KEY"
 msgstr "Použít soubor KEY se soukromým klíčem SSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:1475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l798
+#: ../openconnect-strings.txt:1499
 msgid "Use WebVPN cookie COOKIE"
 msgstr "Použít WebVPN cookie COOKIE"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l764
-#: ../openconnect-strings.txt:1478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l799
+#: ../openconnect-strings.txt:1502
 msgid "Read cookie from standard input"
 msgstr "Číst cookie ze standardního vstupu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l765
-#: ../openconnect-strings.txt:1481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l800
+#: ../openconnect-strings.txt:1505
 msgid "Enable compression (default)"
 msgstr "Povolit kompresi (výchozí)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l766
-#: ../openconnect-strings.txt:1484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l801
+#: ../openconnect-strings.txt:1508
 msgid "Disable compression"
 msgstr "Zakázat kompresi"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l767
-#: ../openconnect-strings.txt:1487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l802
+#: ../openconnect-strings.txt:1511
 msgid "Set minimum Dead Peer Detection interval"
 msgstr "Nastavit nejmenší interval Dead Peer Detection"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l768
-#: ../openconnect-strings.txt:1490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l803
+#: ../openconnect-strings.txt:1514
 msgid "Set login usergroup"
 msgstr "Nastavit uživatelskou skupinu přihlášení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l769
-#: ../openconnect-strings.txt:1493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l804
+#: ../openconnect-strings.txt:1517
 msgid "Display help text"
 msgstr "Zobrazit text s nápovědou"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l770
-#: ../openconnect-strings.txt:1496
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:1520
 msgid "Use IFNAME for tunnel interface"
 msgstr "Použít IFNAME jako rozhraní tunelu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l772
-#: ../openconnect-strings.txt:1499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l807
+#: ../openconnect-strings.txt:1523
 msgid "Use syslog for progress messages"
 msgstr "Použít syslog pro záznam zpráv o průběhu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l774
-#: ../openconnect-strings.txt:1502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l809
+#: ../openconnect-strings.txt:1526
 msgid "Prepend timestamp to progress messages"
 msgstr "Předřadit časové razítko ke zprávě o průběhu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l775
-#: ../openconnect-strings.txt:1505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l810
+#: ../openconnect-strings.txt:1529
 msgid "copy TOS / TCLASS when using DTLS"
 msgstr "Při použití DTLS zkopírovat TOS/TCLASS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l777
-#: ../openconnect-strings.txt:1508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l812
+#: ../openconnect-strings.txt:1532
 msgid "Drop privileges after connecting"
 msgstr "Po připojení zahodit oprávnění"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l778
-#: ../openconnect-strings.txt:1511
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l813
+#: ../openconnect-strings.txt:1535
 msgid "Drop privileges during CSD execution"
 msgstr "Zahodit oprávnění při spuštění CSD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l779
-#: ../openconnect-strings.txt:1514
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l814
+#: ../openconnect-strings.txt:1538
 msgid "Run SCRIPT instead of CSD binary"
 msgstr "Spusit SCRIPT místo programu CSD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:1517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l816
+#: ../openconnect-strings.txt:1541
 msgid "Request MTU from server (legacy servers only)"
 msgstr "Vyžádat MTU od serveru (jen pro zastarelé servery)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l782
-#: ../openconnect-strings.txt:1520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l817
+#: ../openconnect-strings.txt:1544
 msgid "Indicate path MTU to/from server"
 msgstr "Zjistit MTU cesty na/z serveru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l783
-#: ../openconnect-strings.txt:1523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l818
+#: ../openconnect-strings.txt:1547
 msgid "Set key passphrase or TPM SRK PIN"
 msgstr "Nastavit heslovou frázi pro klíč nebo PIN pro TPM SRK"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:1526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l819
+#: ../openconnect-strings.txt:1550
 msgid "Key passphrase is fsid of file system"
 msgstr "Heslovou frází klíče je FSID souborového systému"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l785
-#: ../openconnect-strings.txt:1529
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l820
+#: ../openconnect-strings.txt:1553
 msgid "Set proxy server"
 msgstr "Nastavit proxy server"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l786
-#: ../openconnect-strings.txt:1532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l821
+#: ../openconnect-strings.txt:1556
 msgid "Set proxy authentication methods"
 msgstr "Nastavit ověřovací metodu proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l787
-#: ../openconnect-strings.txt:1535
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l822
+#: ../openconnect-strings.txt:1559
 msgid "Disable proxy"
 msgstr "Zakázat Proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l788
-#: ../openconnect-strings.txt:1538
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l823
+#: ../openconnect-strings.txt:1562
 msgid "Use libproxy to automatically configure proxy"
 msgstr "Použít libproxy pro automatickou konfiguraci proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l790
-#: ../openconnect-strings.txt:1541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l825
+#: ../openconnect-strings.txt:1565
 msgid "(NOTE: libproxy disabled in this build)"
 msgstr "(POZNÁMKA: libproxy je v tomto sestavení vypnuta)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:1544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l827
+#: ../openconnect-strings.txt:1568
 msgid "Require perfect forward secrecy"
 msgstr "Vyžaduje se perfect forward secrecy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:1547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l828
+#: ../openconnect-strings.txt:1571
 msgid "Less output"
 msgstr "Stručnější výstup"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l794
-#: ../openconnect-strings.txt:1550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l829
+#: ../openconnect-strings.txt:1574
 msgid "Set packet queue limit to LEN pkts"
 msgstr "Nastavit limit fronty paketu na LEN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:1553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:1577
 msgid "Shell command line for using a vpnc-compatible config script"
 msgstr ""
 "Příkazová řádka pro použití konfiguračního skriptu kompatibilního s vpnc"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l796
-#: ../openconnect-strings.txt:1556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l831
+#: ../openconnect-strings.txt:1580
 msgid "default"
 msgstr "výchozí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l798
-#: ../openconnect-strings.txt:1559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l833
+#: ../openconnect-strings.txt:1583
 msgid "Pass traffic to 'script' program, not tun"
 msgstr "Posílat provoz do „skriptu“, ne na rozhraní tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l800
-#: ../openconnect-strings.txt:1562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l835
+#: ../openconnect-strings.txt:1586
 msgid "Set login username"
 msgstr "Nastavit přihlašovací jméno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l801
-#: ../openconnect-strings.txt:1565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l836
+#: ../openconnect-strings.txt:1589
 msgid "Report version number"
 msgstr "Nahlásit číslo verze"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l802
-#: ../openconnect-strings.txt:1568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l837
+#: ../openconnect-strings.txt:1592
 msgid "More output"
 msgstr "Podrobnější výstup"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l803
-#: ../openconnect-strings.txt:1571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l838
+#: ../openconnect-strings.txt:1595
 msgid "Dump HTTP authentication traffic (implies --verbose"
 msgstr "Uložit autentizační provoz HTTP (vyplývá z --verbose"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l804
-#: ../openconnect-strings.txt:1574
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l839
+#: ../openconnect-strings.txt:1598
 msgid "XML config file"
 msgstr "Konfigurační XML soubor"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:1577
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l840
+#: ../openconnect-strings.txt:1601
 msgid "Choose authentication login selection"
 msgstr "Vybrat autentizační skupinu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l806
-#: ../openconnect-strings.txt:1580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l841
+#: ../openconnect-strings.txt:1604
 msgid "Authenticate only and print login info"
 msgstr "Pouze autentizovat a vypsat informace o přihlášení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l807
-#: ../openconnect-strings.txt:1583
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l842
+#: ../openconnect-strings.txt:1607
 msgid "Fetch webvpn cookie only; don't connect"
 msgstr "Pouze získat cookie WebVPN, nepřipojovat se"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l808
-#: ../openconnect-strings.txt:1586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l843
+#: ../openconnect-strings.txt:1610
 msgid "Print webvpn cookie before connecting"
 msgstr "Před připojením vypsat cookie WebVPN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l809
-#: ../openconnect-strings.txt:1589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l844
+#: ../openconnect-strings.txt:1613
 msgid "Cert file for server verification"
 msgstr "Soubor s certifikátem pro ověření serveru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l810
-#: ../openconnect-strings.txt:1592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l845
+#: ../openconnect-strings.txt:1616
 msgid "Do not ask for IPv6 connectivity"
 msgstr "Nedotazovat se na IPv6 konektivitu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l811
-#: ../openconnect-strings.txt:1595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l846
+#: ../openconnect-strings.txt:1619
 msgid "OpenSSL ciphers to support for DTLS"
 msgstr "Algoritmy OpenSSL podporované pro DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l812
-#: ../openconnect-strings.txt:1598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l847
+#: ../openconnect-strings.txt:1622
 msgid "Disable DTLS"
 msgstr "Zakázat DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l813
-#: ../openconnect-strings.txt:1601
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l848
+#: ../openconnect-strings.txt:1625
 msgid "Disable HTTP connection re-use"
 msgstr "Vypnout přepoužití HTTP spojení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l814
-#: ../openconnect-strings.txt:1604
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l849
+#: ../openconnect-strings.txt:1628
 msgid "Disable password/SecurID authentication"
 msgstr "Zakázat ověření heslem/SecurID"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l815
-#: ../openconnect-strings.txt:1607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l850
+#: ../openconnect-strings.txt:1631
 msgid "Do not require server SSL cert to be valid"
 msgstr "Nepožadovat, aby byl certifikát SSL serveru platný"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l816
-#: ../openconnect-strings.txt:1610
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l851
+#: ../openconnect-strings.txt:1634
 msgid "Disable default system certificate authorities"
 msgstr "Zakázat výchozí systémové certifikační autority"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l817
-#: ../openconnect-strings.txt:1613
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l852
+#: ../openconnect-strings.txt:1637
 msgid "Do not attempt XML POST authentication"
 msgstr "Nepokoušet se o autentizaci XML POST"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l818
-#: ../openconnect-strings.txt:1616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l853
+#: ../openconnect-strings.txt:1640
 msgid "Do not expect user input; exit if it is required"
 msgstr "Nečekat uživatelský vstup, ukončit pokud je požadováno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l819
-#: ../openconnect-strings.txt:1619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l854
+#: ../openconnect-strings.txt:1643
 msgid "Read password from standard input"
 msgstr "Číst heslo ze standardního vstupu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l820
-#: ../openconnect-strings.txt:1622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:1646
 msgid "Software token type: rsa, totp or hotp"
 msgstr "Typ softwarového tokenu: rsa, totp nebo hotp"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l821
-#: ../openconnect-strings.txt:1625
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l856
+#: ../openconnect-strings.txt:1649
 msgid "Software token secret"
 msgstr "Heslo softwarového tokenu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l823
-#: ../openconnect-strings.txt:1628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l858
+#: ../openconnect-strings.txt:1652
 msgid "(NOTE: libstoken (RSA SecurID) disabled in this build)"
 msgstr ""
 "(POZNÁMKA: knihovna libstoken (RSA SecurID) je v tomto sestavení vypnuta)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l826
-#: ../openconnect-strings.txt:1631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l861
+#: ../openconnect-strings.txt:1655
 msgid "(NOTE: Yubikey OATH disabled in this build)"
 msgstr "(POZNÁMKA: podpora Yubikey OATH je pro toto sestavení vypnuta)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l828
-#: ../openconnect-strings.txt:1634
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:1658
 msgid "Connection retry timeout in seconds"
 msgstr "Časový limit v sekundách pro opakování připojení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l829
-#: ../openconnect-strings.txt:1637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l864
+#: ../openconnect-strings.txt:1661
 msgid "Server's certificate SHA1 fingerprint"
 msgstr "Otisk SHA1 pro certifikát serveru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:1640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l865
+#: ../openconnect-strings.txt:1664
 msgid "HTTP header User-Agent: field"
 msgstr "Pole User-Agent: HTTP hlavičky"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l831
-#: ../openconnect-strings.txt:1643
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l866
+#: ../openconnect-strings.txt:1667
 msgid "Local hostname to advertise to server"
 msgstr "Místní název stroje, který bude oznámen serveru"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l832
-#: ../openconnect-strings.txt:1646
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l867
+#: ../openconnect-strings.txt:1670
 msgid "Use IP when connecting to HOST"
 msgstr "Pro připojení k HOST použít IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l833
-#: ../openconnect-strings.txt:1649
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l868
+#: ../openconnect-strings.txt:1673
 msgid "OS type (linux,linux-64,win,...) to report"
 msgstr "Typ OS (linux, linux-64, mac, win, …) k nahlášení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l834
-#: ../openconnect-strings.txt:1652
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l869
+#: ../openconnect-strings.txt:1676
 msgid "Set local port for DTLS datagrams"
 msgstr "Nastavit místní port pro datagramy DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l855
-#: ../openconnect-strings.txt:1655
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l892
+#: ../openconnect-strings.txt:1679
 msgid "Failed to allocate string\n"
 msgstr "Nepodařilo se alokovat řetězec\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l916
-#: ../openconnect-strings.txt:1658
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l953
+#: ../openconnect-strings.txt:1682
 #, c-format
 msgid "Failed to get line from config file: %s\n"
 msgstr "Selhalo čtení řádky ze souboru s nastavením: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l956
-#: ../openconnect-strings.txt:1661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l993
+#: ../openconnect-strings.txt:1685
 #, c-format
 msgid "Unrecognised option at line %d: '%s'\n"
 msgstr "Nerozpoznaná volba na řádku %d: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l966
-#: ../openconnect-strings.txt:1664
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1003
+#: ../openconnect-strings.txt:1688
 #, c-format
 msgid "Option '%s' does not take an argument at line %d\n"
 msgstr "Volba „%s“ nemůže mít argument na řádku %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l970
-#: ../openconnect-strings.txt:1667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1007
+#: ../openconnect-strings.txt:1691
 #, c-format
 msgid "Option '%s' requires an argument at line %d\n"
 msgstr "Volba „%s“ vyžaduje argument na řádku %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l995
-#: ../openconnect-strings.txt:1670
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1032
+#: ../openconnect-strings.txt:1694
 #, c-format
 msgid "Invalid user \"%s\": %s\n"
 msgstr "Neplatný uživatel „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1005
-#: ../openconnect-strings.txt:1673
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1042
+#: ../openconnect-strings.txt:1697
 #, c-format
 msgid "Invalid user ID \"%d\": %s\n"
 msgstr "Neplatné ID uživatele „%d“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1057
-#: ../openconnect-strings.txt:1676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1094
+#: ../openconnect-strings.txt:1700
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect was built without iconv\n"
@@ -3357,8 +3402,8 @@ msgstr ""
 "     iconv. Vypadá to, že používáte zastaralou znakovou sadu\n"
 "     „%s“. Je třeba očekávat neobvyklé chování.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1064
-#: ../openconnect-strings.txt:1682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1101
+#: ../openconnect-strings.txt:1706
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect is %s but\n"
@@ -3367,47 +3412,47 @@ msgstr ""
 "POZOR: openconnect je ve verzi %s,\n"
 "ale verze knihovny libopenconnect je %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1074
-#: ../openconnect-strings.txt:1687
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1111
+#: ../openconnect-strings.txt:1711
 msgid "Failed to allocate vpninfo structure\n"
 msgstr "Nepodařilo se alokovat strukturu vpninfo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1129
-#: ../openconnect-strings.txt:1690
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1166
+#: ../openconnect-strings.txt:1714
 msgid "Cannot use 'config' option inside config file\n"
 msgstr "V konfiguračním souboru nelze použít volbu „config“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1137
-#: ../openconnect-strings.txt:1693
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1174
+#: ../openconnect-strings.txt:1717
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s\n"
 msgstr "Nelze otevřít soubor „%s“ s nastavením: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1153
-#: ../openconnect-strings.txt:1696
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1190
+#: ../openconnect-strings.txt:1720
 #, c-format
 msgid "Invalid compression mode '%s'\n"
 msgstr "Neplatný režim komprimace „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1174
-#: ../openconnect-strings.txt:1699
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1211
+#: ../openconnect-strings.txt:1723
 msgid "Missing colon in resolve option\n"
 msgstr "Chybí dvojtečka ve volbě převodu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1179
-#: ../openconnect-strings.txt:1702
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1216
+#: ../openconnect-strings.txt:1726
 msgid "Failed to allocate memory\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1259
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1268
-#: ../openconnect-strings.txt:1706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1305
+#: ../openconnect-strings.txt:1730
 #, c-format
 msgid "MTU %d too small\n"
 msgstr "MTU %d je příliš malé\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1298
-#: ../openconnect-strings.txt:1709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1335
+#: ../openconnect-strings.txt:1733
 msgid ""
 "Disabling all HTTP connection re-use due to --no-http-keepalive option.\n"
 "If this helps, please report to <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
@@ -3417,8 +3462,8 @@ msgstr ""
 "Pokud to pomůže, pošlete hlášení na adresu <openconnect-devel@lists."
 "infradead.org>.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1304
-#: ../openconnect-strings.txt:1714
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1341
+#: ../openconnect-strings.txt:1738
 msgid ""
 "The --no-cert-check option was insecure and has been removed.\n"
 "Fix your server's certificate or use --servercert to trust it.\n"
@@ -3426,142 +3471,142 @@ msgstr ""
 "Volba --no-cert-check nebyla bezpečná a proto byla odstraněna.\n"
 "Opravte svůj serverový certifikát nebo mu důvěřujte pomocí --servercert.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1321
-#: ../openconnect-strings.txt:1719
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1358
+#: ../openconnect-strings.txt:1743
 msgid "Queue length zero not permitted; using 1\n"
 msgstr "Nulová délka fronty není povolena; použije se 1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1335
-#: ../openconnect-strings.txt:1722
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1372
+#: ../openconnect-strings.txt:1746
 #, c-format
 msgid "OpenConnect version %s\n"
 msgstr "OpenConnect verze %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1368
-#: ../openconnect-strings.txt:1725
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1406
+#: ../openconnect-strings.txt:1749
 #, c-format
 msgid "Invalid software token mode \"%s\"\n"
 msgstr "Neplatný režim softwarového tokenu „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1378
-#: ../openconnect-strings.txt:1728
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1416
+#: ../openconnect-strings.txt:1752
 #, c-format
 msgid "Invalid OS identity \"%s\"\n"
 msgstr "Neplatná identita OS „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1411
-#: ../openconnect-strings.txt:1731
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1449
+#: ../openconnect-strings.txt:1755
 msgid "Too many arguments on command line\n"
 msgstr "Příliš mnoho argumentů v příkazové řádce\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1414
-#: ../openconnect-strings.txt:1734
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1452
+#: ../openconnect-strings.txt:1758
 msgid "No server specified\n"
 msgstr "Nebyl zadán žádný server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1430
-#: ../openconnect-strings.txt:1737
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1468
+#: ../openconnect-strings.txt:1761
 msgid "This version of openconnect was built without libproxy support\n"
 msgstr "Tato verze openconnect byla sestavena bez podpory pro libproxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1459
-#: ../openconnect-strings.txt:1740
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1497
+#: ../openconnect-strings.txt:1764
 msgid "Error opening cmd pipe\n"
 msgstr "Chyba otevření příkazové roury\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1492
-#: ../openconnect-strings.txt:1743
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1530
+#: ../openconnect-strings.txt:1767
 msgid "Failed to obtain WebVPN cookie\n"
 msgstr "Nezdařilo se získat cookie WebVPN\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1513
-#: ../openconnect-strings.txt:1746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1551
+#: ../openconnect-strings.txt:1770
 msgid "Creating SSL connection failed\n"
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit spojení SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1525
-#: ../openconnect-strings.txt:1749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1567
+#: ../openconnect-strings.txt:1773
 msgid "Set up DTLS failed; using SSL instead\n"
 msgstr "Nastavení DTLS selhalo; bude použito SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1545
-#: ../openconnect-strings.txt:1752
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1588
+#: ../openconnect-strings.txt:1776
 #, c-format
 msgid "Connected as %s%s%s, using %s%s\n"
 msgstr "Spojeno jako %s%s%s, pomocí %s%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1554
-#: ../openconnect-strings.txt:1755
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1597
+#: ../openconnect-strings.txt:1779
 msgid "No --script argument provided; DNS and routing are not configured\n"
 msgstr "Neposkytnut žádný argument --script; DNS a nasměrování nenastaveno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1556
-#: ../openconnect-strings.txt:1758
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1599
+#: ../openconnect-strings.txt:1782
 msgid "See http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 msgstr "Více na http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1569
-#: ../openconnect-strings.txt:1761
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1612
+#: ../openconnect-strings.txt:1785
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for write: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít „%s“ pro zápis: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1581
-#: ../openconnect-strings.txt:1764
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1624
+#: ../openconnect-strings.txt:1788
 #, c-format
 msgid "Continuing in background; pid %d\n"
 msgstr "Pokračuje se na pozadí; PID %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1598
-#: ../openconnect-strings.txt:1767
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1641
+#: ../openconnect-strings.txt:1791
 msgid "User requested reconnect\n"
 msgstr "Uživatel požadoval opětovné připojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1606
-#: ../openconnect-strings.txt:1770
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1649
+#: ../openconnect-strings.txt:1794
 msgid "Cookie was rejected on reconnection; exiting.\n"
 msgstr "Cookie byla odmítnuta při opětovném připojení, končí se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1610
-#: ../openconnect-strings.txt:1773
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1653
+#: ../openconnect-strings.txt:1797
 msgid "Session terminated by server; exiting.\n"
 msgstr "Sezení bylo uzavřeno serverem; končí se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1614
-#: ../openconnect-strings.txt:1776
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1657
+#: ../openconnect-strings.txt:1800
 msgid "User cancelled (SIGINT); exiting.\n"
 msgstr "Přerušeno uživatelem (SIGINT); končí se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1618
-#: ../openconnect-strings.txt:1779
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1661
+#: ../openconnect-strings.txt:1803
 msgid "User detached from session (SIGHUP); exiting.\n"
 msgstr "Uživatel se odpojil od sezení (SIGHUP); končí se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1622
-#: ../openconnect-strings.txt:1782
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1665
+#: ../openconnect-strings.txt:1806
 msgid "Unknown error; exiting.\n"
 msgstr "Neznámá chyba; končí se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1641
-#: ../openconnect-strings.txt:1785
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1684
+#: ../openconnect-strings.txt:1809
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for write: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít %s pro zápis: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1649
-#: ../openconnect-strings.txt:1788
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1692
+#: ../openconnect-strings.txt:1812
 #, c-format
 msgid "Failed to write config to %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se zapsat nastavení do %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1708
-#: ../openconnect-strings.txt:1791
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1751
+#: ../openconnect-strings.txt:1815
 #, c-format
 msgid "Server SSL certificate didn't match: %s\n"
 msgstr "Osvědčení SSL serveru neodpovídá: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1727
-#: ../openconnect-strings.txt:1794
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1770
+#: ../openconnect-strings.txt:1818
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3572,619 +3617,629 @@ msgstr ""
 "Pro osvědčení od serveru VPN „%s“ se nepodařilo provést ověření.\n"
 "Důvod: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1730
-#: ../openconnect-strings.txt:1800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1773
+#: ../openconnect-strings.txt:1824
 msgid ""
 "To trust this server in future, perhaps add this to your command line:\n"
 msgstr ""
 "Jestli chcete tomuto serveru důvěřovat i do budoucna, zkuste přidat do "
 "příkazového řádku následující:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1731
-#: ../openconnect-strings.txt:1804
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1774
+#: ../openconnect-strings.txt:1828
 #, c-format
 msgid "  --servercert %s\n"
 msgstr "  --servercert %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1736
-#: ../openconnect-strings.txt:1807
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1779
+#: ../openconnect-strings.txt:1831
 #, c-format
 msgid "Enter '%s' to accept, '%s' to abort; anything else to view: "
 msgstr ""
 "Zadejte „%s“ pro přijetí, „%s“ pro zrušení; cokoliv jiného k zobrazení:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1737
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1755
-#: ../openconnect-strings.txt:1811
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1798
+#: ../openconnect-strings.txt:1835
 msgid "no"
 msgstr "Ne"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1737
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1743
-#: ../openconnect-strings.txt:1815
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1786
+#: ../openconnect-strings.txt:1839
 msgid "yes"
 msgstr "Ano"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1764
-#: ../openconnect-strings.txt:1818
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1807
+#: ../openconnect-strings.txt:1842
 #, c-format
 msgid "Server key hash: %s\n"
 msgstr "Haš serverového klíče: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1798
-#: ../openconnect-strings.txt:1821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1841
+#: ../openconnect-strings.txt:1845
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" matches multiple options\n"
 msgstr "Výběr ověření „%s“ odpovídá více volbám\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1801
-#: ../openconnect-strings.txt:1824
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1844
+#: ../openconnect-strings.txt:1848
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not available\n"
 msgstr "Výběr ověření „%s“ nedostupný\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1822
-#: ../openconnect-strings.txt:1827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l1865
+#: ../openconnect-strings.txt:1851
 msgid "User input required in non-interactive mode\n"
 msgstr "Vyžadován uživatelský vstup v neinteraktivním režimu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l1999
-#: ../openconnect-strings.txt:1830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2042
+#: ../openconnect-strings.txt:1854
 #, c-format
 msgid "Failed to open token file for write: %s\n"
 msgstr "Selhalo otevření souboru tokenu pro zápis: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2007
-#: ../openconnect-strings.txt:1833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2050
+#: ../openconnect-strings.txt:1857
 #, c-format
 msgid "Failed to write token: %s\n"
 msgstr "Selhal zápis tokenu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2053
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2074
-#: ../openconnect-strings.txt:1837
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2117
+#: ../openconnect-strings.txt:1861
 msgid "Soft token string is invalid\n"
 msgstr "Řetězec softwarového tokenu není platný\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2056
-#: ../openconnect-strings.txt:1840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2099
+#: ../openconnect-strings.txt:1864
 msgid "Can't open ~/.stokenrc file\n"
 msgstr "Nelze otevřít soubor ~/.stokenrc\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2059
-#: ../openconnect-strings.txt:1843
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2102
+#: ../openconnect-strings.txt:1867
 msgid "OpenConnect was not built with libstoken support\n"
 msgstr "OpenConnect nebyl sestaven s podporou libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2062
-#: ../openconnect-strings.txt:1846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2105
+#: ../openconnect-strings.txt:1870
 msgid "General failure in libstoken\n"
 msgstr "Obecné selhání v knihovně libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2077
-#: ../openconnect-strings.txt:1849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2120
+#: ../openconnect-strings.txt:1873
 msgid "OpenConnect was not built with liboath support\n"
 msgstr "OpenConnect nebyl sestaven s podporou liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2080
-#: ../openconnect-strings.txt:1852
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2123
+#: ../openconnect-strings.txt:1876
 msgid "General failure in liboath\n"
 msgstr "Obecné selhání v knihovně liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2091
-#: ../openconnect-strings.txt:1855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2134
+#: ../openconnect-strings.txt:1879
 msgid "Yubikey token not found\n"
 msgstr "Token Yubikey nebyl nalezen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2094
-#: ../openconnect-strings.txt:1858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2137
+#: ../openconnect-strings.txt:1882
 msgid "OpenConnect was not built with Yubikey support\n"
 msgstr "OpenConnect nebyl sestaven s podporou Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/main.c#l2097
-#: ../openconnect-strings.txt:1861
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/main.c#l2140
+#: ../openconnect-strings.txt:1885
 #, c-format
 msgid "General Yubikey failure: %s\n"
 msgstr "Obecné selhání Yubikey: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l125
-#: ../openconnect-strings.txt:1864
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l127
+#: ../openconnect-strings.txt:1888
 msgid "Set up tun script failed\n"
 msgstr "Selhalo nastavení skriptu tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l132
-#: ../openconnect-strings.txt:1867
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l134
+#: ../openconnect-strings.txt:1891
 msgid "Set up tun device failed\n"
 msgstr "Selhalo nastavení zařízení tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:1870
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l266
+#: ../openconnect-strings.txt:1894
 msgid "Caller paused the connection\n"
 msgstr "Protistrana pozastavila připojení\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l272
-#: ../openconnect-strings.txt:1873
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l274
+#: ../openconnect-strings.txt:1897
 #, c-format
 msgid "No work to do; sleeping for %d ms...\n"
 msgstr "Není nic ke zpracování; bude se spát %d ms…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/mainloop.c#l293
-#: ../openconnect-strings.txt:1876
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/mainloop.c#l295
+#: ../openconnect-strings.txt:1900
 #, c-format
 msgid "WaitForMultipleObjects failed: %s\n"
 msgstr "Funkce WaitForMultipleObjects selhala: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l87
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l197
-#: ../openconnect-strings.txt:1881
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l87
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l197
+#: ../openconnect-strings.txt:1905
 #, c-format
 msgid "InitializeSecurityContext() failed: %lx\n"
 msgstr "Volání InitializeSecurityContext() selhalo: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l113
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l48
-#: ../openconnect-strings.txt:1885
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l48
+#: ../openconnect-strings.txt:1909
 #, c-format
 msgid "AcquireCredentialsHandle() failed: %lx\n"
 msgstr "Volání AcquireCredentialsHandle() selhalo: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l246
-#: ../openconnect-strings.txt:1888
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l246
+#: ../openconnect-strings.txt:1912
 msgid "Error communicating with ntlm_auth helper\n"
 msgstr "Chyba při komunikaci s pomocným modulem ntlm_auth\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:1891
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l265
+#: ../openconnect-strings.txt:1915
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to proxy (single-sign-on)\n"
 msgstr "Zkouší se ověření HTTP NTLM k proxy (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:1894
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:1918
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to server '%s' (single-sign-on)\n"
 msgstr "Zkouší se ověření HTTP NTLM k serveru „%s“ (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:1897
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:1921
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to proxy\n"
 msgstr "Zkouší se ověření HTTP NTLMv%d k proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ntlm.c#l982
-#: ../openconnect-strings.txt:1900
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ntlm.c#l982
+#: ../openconnect-strings.txt:1924
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Zkouší se ověření HTTP NTLMv%d k serveru „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l97
-#: ../openconnect-strings.txt:1903
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l97
+#: ../openconnect-strings.txt:1927
 msgid "Invalid base32 token string\n"
 msgstr "Neplatný řetězec base32 tokenu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:1906
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:1930
 msgid "Failed to allocate memory to decode OATH secret\n"
 msgstr "Selhala alokace paměti pro dekódování tajemství OATH\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:1909
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:1933
 msgid "This version of OpenConnect was built without PSKC support\n"
 msgstr "Tato verze OpenConnect byla sestavena bez podpory PSKC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l378
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:1915
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:1939
 msgid "OK to generate INITIAL tokencode\n"
 msgstr "Kód tokenu INITAL v pořádku vygenerován\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l357
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l381
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l277
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l492
-#: ../openconnect-strings.txt:1921
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l492
+#: ../openconnect-strings.txt:1945
 msgid "OK to generate NEXT tokencode\n"
 msgstr "Kód tokenu NEXT v pořádku vygenerován\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l362
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l385
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l282
-#: ../openconnect-strings.txt:1926
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l282
+#: ../openconnect-strings.txt:1950
 msgid "Server is rejecting the soft token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server odmítá softwarový token; přepíná se na ruční vstup\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:1929
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l419
+#: ../openconnect-strings.txt:1953
 msgid "Generating OATH TOTP token code\n"
 msgstr "Generuje se kód tokenu OATH TOTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oath.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:1932
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oath.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:1956
 msgid "Generating OATH HOTP token code\n"
 msgstr "Generuje se kód tokenu OATH HOTP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l56
-#: ../openconnect-strings.txt:1935
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l56
+#: ../openconnect-strings.txt:1959
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie '%s'\n"
 msgstr "Neplatná cookie „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:1938
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l176
+#: ../openconnect-strings.txt:1962
 #, c-format
 msgid "Unexpected length %d for TLV %d/%d\n"
 msgstr "Neočekávaná délka %d pro TLV %d/%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l182
-#: ../openconnect-strings.txt:1941
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l182
+#: ../openconnect-strings.txt:1965
 #, c-format
 msgid "Received MTU %d from server\n"
 msgstr "Přijato MTU %d od serveru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l191
-#: ../openconnect-strings.txt:1944
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l191
+#: ../openconnect-strings.txt:1968
 #, c-format
 msgid "Received DNS server %s\n"
 msgstr "Přijat server DNS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l202
-#: ../openconnect-strings.txt:1947
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l202
+#: ../openconnect-strings.txt:1971
 #, c-format
 msgid "Received DNS search domain %.*s\n"
 msgstr "Přijata doména DNS pro vyhledávání %.*s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l217
-#: ../openconnect-strings.txt:1950
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l217
+#: ../openconnect-strings.txt:1974
 #, c-format
 msgid "Received internal IP address %s\n"
 msgstr "Přijata interní adresa IP %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l226
-#: ../openconnect-strings.txt:1953
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l226
+#: ../openconnect-strings.txt:1977
 #, c-format
 msgid "Received netmask %s\n"
 msgstr "Přijata síťová maska %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:1956
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:1980
 #, c-format
 msgid "Received internal gateway address %s\n"
 msgstr "Přijata adresa interní brány %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l248
-#: ../openconnect-strings.txt:1959
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l248
+#: ../openconnect-strings.txt:1983
 #, c-format
 msgid "Received split include route %s\n"
 msgstr "Přijato rozdělení zahrnuté cesty %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l270
-#: ../openconnect-strings.txt:1962
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:1986
 #, c-format
 msgid "Received split exclude route %s\n"
 msgstr "Přijato rozdělení vyloučené cesty %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l290
-#: ../openconnect-strings.txt:1965
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l290
+#: ../openconnect-strings.txt:1989
 #, c-format
 msgid "Received WINS server %s\n"
 msgstr "Přijt server WINS %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l311
-#: ../openconnect-strings.txt:1968
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l311
+#: ../openconnect-strings.txt:1992
 #, c-format
 msgid "ESP encryption: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "Šifrování ESP: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:1971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:1995
 #, c-format
 msgid "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l338
-#: ../openconnect-strings.txt:1974
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l338
+#: ../openconnect-strings.txt:1998
 #, c-format
 msgid "ESP compression: %d\n"
 msgstr "Komprimace ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l346
-#: ../openconnect-strings.txt:1977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:2001
 #, c-format
 msgid "ESP port: %d\n"
 msgstr "Port ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l353
-#: ../openconnect-strings.txt:1980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:2004
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u bytes\n"
 msgstr "Životnost klíče ESP: %u bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l361
-#: ../openconnect-strings.txt:1983
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l361
+#: ../openconnect-strings.txt:2007
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u seconds\n"
 msgstr "Životnost klíče ESP: %u vteřin\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:1986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:2010
 #, c-format
 msgid "ESP to SSL fallback: %u seconds\n"
 msgstr "Návrat od ESP k SSL: %u sekund\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:1989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2013
 #, c-format
 msgid "ESP replay protection: %d\n"
 msgstr "Ochrana opakování ESP: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l385
-#: ../openconnect-strings.txt:1992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:2016
 #, c-format
 msgid "ESP SPI (outbound): %x\n"
 msgstr "ESP SPI (odchozí): %x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:1995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:2019
 #, c-format
 msgid "%d bytes of ESP secrets\n"
 msgstr "%d bajtů tajemství ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l405
-#: ../openconnect-strings.txt:1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l405
+#: ../openconnect-strings.txt:2022
 #, c-format
 msgid "Unknown TLV group %d attr %d len %d:%s\n"
 msgstr "Neznámá skupina TLV %d atrib %d délka %d:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l483
-#: ../openconnect-strings.txt:2001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l483
+#: ../openconnect-strings.txt:2025
 msgid "Failed to parse KMP header\n"
 msgstr "Selhala analýza hlavičky KMP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:2004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l499
+#: ../openconnect-strings.txt:2028
 msgid "Failed to parse KMP message\n"
 msgstr "Selhala analýza zprávy KMP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l505
-#: ../openconnect-strings.txt:2007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l505
+#: ../openconnect-strings.txt:2031
 #, c-format
 msgid "Got KMP message %d of size %d\n"
 msgstr "Získána zpráva KMP %d délky %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l521
-#: ../openconnect-strings.txt:2010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l521
+#: ../openconnect-strings.txt:2034
 #, c-format
 msgid "Received non-ESP TLVs (group %d) in ESP negotiation KMP\n"
 msgstr "Přijato non-ESP TLV (skupina %d) v ESP KMP vyjednávání\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l570
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l615
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l647
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l773
-#: ../openconnect-strings.txt:2016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l570
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l773
+#: ../openconnect-strings.txt:2040
 msgid "Error creating oNCP negotiation request\n"
 msgstr "Chyba při vytváření požadavku vyjednávání oNCP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l656
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l807
-#: ../openconnect-strings.txt:2020
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l807
+#: ../openconnect-strings.txt:2044
 msgid "Short write in oNCP negotiation\n"
 msgstr "Krátký zápis v oNCP vyjednávání\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l668
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l692
-#: ../openconnect-strings.txt:2024
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2048
 #, c-format
 msgid "Read %d bytes of SSL record\n"
 msgstr "Přečteno %d bajtů záznamu SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l672
-#: ../openconnect-strings.txt:2027
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l672
+#: ../openconnect-strings.txt:2051
 #, c-format
 msgid "Unexpected response of size %d after hostname packet\n"
 msgstr "Neočekáváná odpověď délky %d po hostname paketu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l679
-#: ../openconnect-strings.txt:2030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l679
+#: ../openconnect-strings.txt:2054
 #, c-format
 msgid "Server response to hostname packet is error 0x%02x\n"
 msgstr "Odpovědí serveru na paket hostname je chyba 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l696
-#: ../openconnect-strings.txt:2033
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l696
+#: ../openconnect-strings.txt:2057
 msgid "Invalid packet waiting for KMP 301\n"
 msgstr "Neplatný paket čekající na KMP 301\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l709
-#: ../openconnect-strings.txt:2036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l709
+#: ../openconnect-strings.txt:2060
 #, c-format
 msgid "Expected KMP message 301 from server but got %d\n"
 msgstr "Byla očekávána zpráva KMP 301 od serveru, ale získána %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l718
-#: ../openconnect-strings.txt:2039
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l718
+#: ../openconnect-strings.txt:2063
 #, c-format
 msgid "KMP message 301 from server too large (%d bytes)\n"
 msgstr "Zpráva KMP 301 od serveru je příliš dlouhá (%d bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l724
-#: ../openconnect-strings.txt:2042
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l724
+#: ../openconnect-strings.txt:2066
 #, c-format
 msgid "Got KMP message 301 of length %d\n"
 msgstr "Získána zpráva KMP 301 délky %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l731
-#: ../openconnect-strings.txt:2045
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l731
+#: ../openconnect-strings.txt:2069
 msgid "Failed to read continuation record length\n"
 msgstr "Nepodařilo se přečíst délku pokračování záznamu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l737
-#: ../openconnect-strings.txt:2048
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l737
+#: ../openconnect-strings.txt:2072
 #, c-format
 msgid "Record of additional %d bytes too large; would make %d\n"
 msgstr "Záznam dalších %d bajtů je příliš dlouhý; očekáváno %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l746
-#: ../openconnect-strings.txt:2051
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l746
+#: ../openconnect-strings.txt:2075
 #, c-format
 msgid "Failed to read continuation record of length %d\n"
 msgstr "Nepodařilo se přečíst pokračování záznamu délky %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l752
-#: ../openconnect-strings.txt:2054
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l752
+#: ../openconnect-strings.txt:2078
 #, c-format
 msgid "Read additional %d bytes of KMP 301 message\n"
 msgstr "Načteno dalších %d bajtů KMP 301 zprávy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:2057
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:2081
 msgid "Error negotiating ESP keys\n"
 msgstr "Chyba vyjednávání klíčů ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l852
-#: ../openconnect-strings.txt:2060
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l852
+#: ../openconnect-strings.txt:2084
 msgid "new incoming"
 msgstr "nový příchozí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l853
-#: ../openconnect-strings.txt:2063
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l853
+#: ../openconnect-strings.txt:2087
 msgid "new outgoing"
 msgstr "nový odchozí"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l858
-#: ../openconnect-strings.txt:2066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l858
+#: ../openconnect-strings.txt:2090
 msgid "Ignoring ESP keys since ESP support not available in this build\n"
 msgstr ""
 "Klíče ESP jsou ignorovány, protože v tomto sestavení chybí podpora ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l878
-#: ../openconnect-strings.txt:2069
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l878
+#: ../openconnect-strings.txt:2093
 msgid "Read only 1 byte of oNCP length field\n"
 msgstr "Byl přečten pouze 1 bajt oNCP pole délky\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:2072
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:2096
 msgid "Server terminated connection (session expired)\n"
 msgstr "Server ukončil spojení (platnost spojení vypršela)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l891
-#: ../openconnect-strings.txt:2075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l891
+#: ../openconnect-strings.txt:2099
 #, c-format
 msgid "Server terminated connection (reason: %d)\n"
 msgstr "Server ukončil spojení (důvod: %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l897
-#: ../openconnect-strings.txt:2078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l897
+#: ../openconnect-strings.txt:2102
 msgid "Server sent zero-length oNCP record\n"
 msgstr "Server odeslal prázdný oNCP záznam\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l988
-#: ../openconnect-strings.txt:2081
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l992
+#: ../openconnect-strings.txt:2105
 #, c-format
 msgid "Incoming KMP message %d of size %d (got %d)\n"
 msgstr "Příchozí zpráva KMP %d délky %d (získáno %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l991
-#: ../openconnect-strings.txt:2084
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l995
+#: ../openconnect-strings.txt:2108
 #, c-format
 msgid "Continuing to process KMP message %d now size %d (got %d)\n"
 msgstr "Pokračuje zpracování KMP zprávy %d, aktuální délka %d ( získáno %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1010
-#: ../openconnect-strings.txt:2087
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1014
+#: ../openconnect-strings.txt:2111
 msgid "Unrecognised data packet\n"
 msgstr "Nerozpoznaný datový paket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1072
-#: ../openconnect-strings.txt:2090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1076
+#: ../openconnect-strings.txt:2114
 #, c-format
 msgid "Unknown KMP message %d of size %d:\n"
 msgstr "Neznámá zpráva KMP %d délky %d:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1077
-#: ../openconnect-strings.txt:2093
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1081
+#: ../openconnect-strings.txt:2117
 #, c-format
 msgid ".... + %d more bytes unreceived\n"
 msgstr "… + dalších %d nepřijatých batjů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1092
-#: ../openconnect-strings.txt:2096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1096
+#: ../openconnect-strings.txt:2120
 msgid "Packet outgoing:\n"
 msgstr "Odchoz paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/oncp.c#l1156
-#: ../openconnect-strings.txt:2099
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1160
+#: ../openconnect-strings.txt:2123
 msgid "Sent ESP enable control packet\n"
 msgstr "Odeslán paket povolení kontroly ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openconnect-internal.h#l1067
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openconnect-internal.h#l1075
-#: ../openconnect-strings.txt:2103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1282
+#: ../openconnect-strings.txt:2126
+msgid "Logout failed.\n"
+msgstr "Odhlášení se nezdařilo\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/oncp.c#l1284
+#: ../openconnect-strings.txt:2129
+msgid "Logout successful.\n"
+msgstr "Úspěšně odhášeno.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openconnect-internal.h#l1071
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openconnect-internal.h#l1079
+#: ../openconnect-strings.txt:2133
 #, c-format
 msgid "ERROR: %s() called with invalid UTF-8 for '%s' argument\n"
 msgstr "CHYBA:%s() voláno s neplatným UTF-8 u argumentu „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l94
-#: ../openconnect-strings.txt:2106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l94
+#: ../openconnect-strings.txt:2136
 #, c-format
 msgid "Unable to calculate DTLS overhead for %s\n"
 msgstr "Nelze vypočítat režii DTLS pro %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2139
 #, c-format
 msgid "Failed to create SSL_SESSION ASN.1 for OpenSSL: %s\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření SSL_SESSION ASN.1 pro OpenSSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:2112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:2142
 msgid "OpenSSL failed to parse SSL_SESSION ASN.1\n"
 msgstr "OpenSSL selhalo při analýze SSL_SESSION ASN.1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l241
-#: ../openconnect-strings.txt:2115
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l241
+#: ../openconnect-strings.txt:2145
 msgid "Initialise DTLSv1 session failed\n"
 msgstr "Inicializace DTLSv1 sezení se nepodařila\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l270
-#: ../openconnect-strings.txt:2118
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:2148
 msgid "PSK callback\n"
 msgstr "Zpětné volání PSK\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l287
-#: ../openconnect-strings.txt:2121
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l287
+#: ../openconnect-strings.txt:2151
 msgid "Failed to create app-identity extension for OpenSSL\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření rozšíření app-identity pro OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l352
-#: ../openconnect-strings.txt:2124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l352
+#: ../openconnect-strings.txt:2154
 msgid "Initialise DTLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Inicializace DTLSv1 CTX se nepodařila\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2127
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2157
 msgid "Set DTLS CTX version failed\n"
 msgstr "Nastavení verze DTLS CTX se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l382
-#: ../openconnect-strings.txt:2130
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l382
+#: ../openconnect-strings.txt:2160
 msgid "Failed to generate DTLS key\n"
 msgstr "Selhalo generování klíče DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l402
-#: ../openconnect-strings.txt:2133
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l402
+#: ../openconnect-strings.txt:2163
 msgid "Set DTLS cipher list failed\n"
 msgstr "Nastavení seznamu šifrování DTLS se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l417
-#: ../openconnect-strings.txt:2136
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l417
+#: ../openconnect-strings.txt:2166
 msgid "Not precisely one DTLS cipher\n"
 msgstr "Ne přesně jedno šifrování DTLS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l439
-#: ../openconnect-strings.txt:2139
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l439
+#: ../openconnect-strings.txt:2169
 #, c-format
 msgid ""
 "SSL_set_session() failed with old protocol version 0x%x\n"
@@ -4197,20 +4252,20 @@ msgstr ""
 "Podívejte se na http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=1751\n";
 "Použijte volbu pro příkazový řádek --no-dtls pro vyhnutí se této zprávě\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l516
-#: ../openconnect-strings.txt:2146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l516
+#: ../openconnect-strings.txt:2176
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "DTLS spojení sestaveno (použito OpenSSL). Šifrování: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l553
-#: ../openconnect-strings.txt:2149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l553
+#: ../openconnect-strings.txt:2179
 msgid "Your OpenSSL is older than the one you built against, so DTLS may fail!"
 msgstr ""
 "Vaše OpenSSL je starší než to, které jste sestavil, takže DTLS může selhat!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l604
-#: ../openconnect-strings.txt:2152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l604
+#: ../openconnect-strings.txt:2182
 msgid ""
 "This is probably because your OpenSSL is broken\n"
 "See http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
@@ -4218,903 +4273,903 @@ msgstr ""
 "Důvodem je pravděpodobně počkození vašeho OpenSSL\n"
 "Viz http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-dtls.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2157
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-dtls.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2187
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %d\n"
 msgstr "Navázání DTLS se nezdařilo: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l90
-#: ../openconnect-strings.txt:2160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l90
+#: ../openconnect-strings.txt:2190
 msgid "Failed to initialise ESP cipher:\n"
 msgstr "Selhala inicializace algoritmu ESP:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:2163
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:2193
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC\n"
 msgstr "Selhala inicializace ESP HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l156
-#: ../openconnect-strings.txt:2166
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l156
+#: ../openconnect-strings.txt:2196
 msgid "Failed to generate random keys for ESP:\n"
 msgstr "Selhalo generování náhodných klíčů pro ESP:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:2169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2199
 msgid "Failed to set up decryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Selhalo nastavení dešifrovacího kontextu pro ESP paket: \n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l214
-#: ../openconnect-strings.txt:2172
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:2202
 msgid "Failed to decrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Selhalo dešifrování ESP paketu:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l234
-#: ../openconnect-strings.txt:2175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l234
+#: ../openconnect-strings.txt:2205
 msgid "Failed to generate random IV for ESP packet:\n"
 msgstr "Selhalo generování náhodného IV pro ESP paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l248
-#: ../openconnect-strings.txt:2178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l248
+#: ../openconnect-strings.txt:2208
 msgid "Failed to set up encryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Selhalo nastavení šifrovacího kontextu pro ESP paket: \n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-esp.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-esp.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2211
 msgid "Failed to encrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Selhalo šifrování ESP paketu:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l43
-#: ../openconnect-strings.txt:2184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l43
+#: ../openconnect-strings.txt:2214
 msgid "Failed to establish libp11 PKCS#11 context:\n"
 msgstr "Vytvoření kontextu libp11 PKCS#11 selhalo:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l49
-#: ../openconnect-strings.txt:2187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l49
+#: ../openconnect-strings.txt:2217
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#11 provider module (%s):\n"
 msgstr "Selhalo načtení modulu PKCS#11 poskytovatele (%s):\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l269
-#: ../openconnect-strings.txt:2190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l269
+#: ../openconnect-strings.txt:2220
 msgid "PIN locked\n"
 msgstr "PIN uzamčen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l272
-#: ../openconnect-strings.txt:2193
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l272
+#: ../openconnect-strings.txt:2223
 msgid "PIN expired\n"
 msgstr "PIN vypršel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l275
-#: ../openconnect-strings.txt:2196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l275
+#: ../openconnect-strings.txt:2226
 msgid "Another user already logged in\n"
 msgstr "Už je přihlášen jiný uživatel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l279
-#: ../openconnect-strings.txt:2199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l279
+#: ../openconnect-strings.txt:2229
 msgid "Unknown error logging in to PKCS#11 token\n"
 msgstr "Neznámá chyba při přihlašování k tokenu PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l286
-#: ../openconnect-strings.txt:2202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l286
+#: ../openconnect-strings.txt:2232
 #, c-format
 msgid "Logged in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Přihlášen ke slotu PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l300
-#: ../openconnect-strings.txt:2205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l300
+#: ../openconnect-strings.txt:2235
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate certs in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Selhal výčet certifikátů ve slotu PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:2208
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l306
+#: ../openconnect-strings.txt:2238
 #, c-format
 msgid "Found %d certs in slot '%s'\n"
 msgstr "Nalezeno %d certifikátů ve slotu „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l342
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:2212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l565
+#: ../openconnect-strings.txt:2242
 #, c-format
 msgid "Failed to parse PKCS#11 URI '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se analyzovat adresu URI PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l575
-#: ../openconnect-strings.txt:2216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l575
+#: ../openconnect-strings.txt:2246
 msgid "Failed to enumerate PKCS#11 slots\n"
 msgstr "Selhal výčet slotů PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l383
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l617
-#: ../openconnect-strings.txt:2220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l383
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l617
+#: ../openconnect-strings.txt:2250
 #, c-format
 msgid "Logging in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Přihlašuje se ke slotu PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l393
-#: ../openconnect-strings.txt:2223
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:2253
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 cert '%s'\n"
 msgstr "Nezdařilo se vyhledání certifikátu PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l401
-#: ../openconnect-strings.txt:2226
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l401
+#: ../openconnect-strings.txt:2256
 msgid "Certificate X.509 content not fetched by libp11\n"
 msgstr "Obsah X.509 certifikátu nebyl knihovnou libp11 získán\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l412
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l741
-#: ../openconnect-strings.txt:2230
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l412
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l741
+#: ../openconnect-strings.txt:2260
 msgid "Failed to install certificate in OpenSSL context\n"
 msgstr "Selhala instalace certifikátu v kontextu OpenSSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l458
-#: ../openconnect-strings.txt:2233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l458
+#: ../openconnect-strings.txt:2263
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate keys in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Selhal výčet klíčů ve slotu PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l464
-#: ../openconnect-strings.txt:2236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l464
+#: ../openconnect-strings.txt:2266
 #, c-format
 msgid "Found %d keys in slot '%s'\n"
 msgstr "Nalezeno %d klíčů ve slotu „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2239
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2269
 msgid "Certificate has no public key\n"
 msgstr "Certifikát klienta nemá žádý veřejný klíč\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l503
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l526
-#: ../openconnect-strings.txt:2243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l503
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l526
+#: ../openconnect-strings.txt:2273
 msgid "Certificate does not match private key\n"
 msgstr "Certifikát nevyhovuje žádnému soukromému klíči\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l506
-#: ../openconnect-strings.txt:2246
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l506
+#: ../openconnect-strings.txt:2276
 msgid "Checking EC key matches cert\n"
 msgstr "Kontroluje se shoda klíče EC s certifikátem\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l510
-#: ../openconnect-strings.txt:2249
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l510
+#: ../openconnect-strings.txt:2279
 msgid "Failed to allocate signature buffer\n"
 msgstr "Nepodařilo se alokovat vyrovnávací paměť pro podpis\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l520
-#: ../openconnect-strings.txt:2252
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:2282
 msgid "Failed to sign dummy data to validate EC key\n"
 msgstr "Nezdařilo se podepsat fiktivní data kvůli ověření klíče EC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l638
-#: ../openconnect-strings.txt:2255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l638
+#: ../openconnect-strings.txt:2285
 #, c-format
 msgid "Failed to find PKCS#11 key '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se vyhledat klíč PKCS#11 „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l649
-#: ../openconnect-strings.txt:2258
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l649
+#: ../openconnect-strings.txt:2288
 msgid "Failed to instantiated private key from PKCS#11\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření instance soukromého klíče z PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:2261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l678
+#: ../openconnect-strings.txt:2291
 msgid "Add key from PKCS#11 failed\n"
 msgstr "Přidání klíče z PKCS#11 se nepodařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l710
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl-pkcs11.c#l716
-#: ../openconnect-strings.txt:2265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl-pkcs11.c#l716
+#: ../openconnect-strings.txt:2295
 msgid "This version of OpenConnect was built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Tato verze OpenConnect byla sestavena bez podpory PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2298
 msgid "Failed to write to SSL socket\n"
 msgstr "Selhal zápis do soketu SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l197
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l263
-#: ../openconnect-strings.txt:2272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l263
+#: ../openconnect-strings.txt:2302
 msgid "Failed to read from SSL socket\n"
 msgstr "Selhalo čtení ze soketu SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l292
-#: ../openconnect-strings.txt:2275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l292
+#: ../openconnect-strings.txt:2305
 #, c-format
 msgid "SSL read error %d (server probably closed connection); reconnecting.\n"
 msgstr ""
 "Chyba při čtení SSL %d (server pravděpodobně zavřel spojení); Obnovuje se "
 "spojení.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l317
-#: ../openconnect-strings.txt:2278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l317
+#: ../openconnect-strings.txt:2308
 #, c-format
 msgid "SSL_write failed: %d\n"
 msgstr "Zápis přes SSL se nezdařil: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l391
-#: ../openconnect-strings.txt:2281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l391
+#: ../openconnect-strings.txt:2311
 #, c-format
 msgid "Unhandled SSL UI request type %d\n"
 msgstr "Neobsloužený požadavek SSL UI typu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:2284
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l499
+#: ../openconnect-strings.txt:2314
 #, c-format
 msgid "PEM password too long (%d >= %d)\n"
 msgstr "Heslo PEM je příliš dlouhé (%d >= %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l532
-#: ../openconnect-strings.txt:2287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l532
+#: ../openconnect-strings.txt:2317
 #, c-format
 msgid "Extra cert from %s: '%s'\n"
 msgstr "Zvláštní osvědčení od %s: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l582
-#: ../openconnect-strings.txt:2290
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l582
+#: ../openconnect-strings.txt:2320
 msgid "Parse PKCS#12 failed (see above errors)\n"
 msgstr "Zpracování PKCS#12 se nezdařilo (viz chyby výše)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l597
-#: ../openconnect-strings.txt:2293
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l597
+#: ../openconnect-strings.txt:2323
 msgid "PKCS#12 contained no certificate!\n"
 msgstr "PKCS#12 neobsahoval žádný certifikát!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l606
-#: ../openconnect-strings.txt:2296
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l606
+#: ../openconnect-strings.txt:2326
 msgid "PKCS#12 contained no private key!\n"
 msgstr "PKCS#12 neobsahoval žádný soukromý klíč!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l611
-#: ../openconnect-strings.txt:2299
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l611
+#: ../openconnect-strings.txt:2329
 msgid "PKCS#12"
 msgstr "PKCS#12"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l629
-#: ../openconnect-strings.txt:2302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l629
+#: ../openconnect-strings.txt:2332
 msgid "Can't load TPM engine.\n"
 msgstr "Nelze nahrát stroj TPM.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l635
-#: ../openconnect-strings.txt:2305
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l635
+#: ../openconnect-strings.txt:2335
 msgid "Failed to init TPM engine\n"
 msgstr "Nepodařilo se zapnout stroj TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l645
-#: ../openconnect-strings.txt:2308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l645
+#: ../openconnect-strings.txt:2338
 msgid "Failed to set TPM SRK password\n"
 msgstr "Nepodařilo se nastavit heslo TPM SRK \n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l659
-#: ../openconnect-strings.txt:2311
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l659
+#: ../openconnect-strings.txt:2341
 msgid "Failed to load TPM private key\n"
 msgstr "Nepodařilo se nahrát soukromý klíč TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l665
-#: ../openconnect-strings.txt:2314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l665
+#: ../openconnect-strings.txt:2344
 msgid "Add key from TPM failed\n"
 msgstr "Přidání klíče z TPM se nepodařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l715
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l863
-#: ../openconnect-strings.txt:2318
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:2348
 #, c-format
 msgid "Failed to open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor s certifikátem %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l725
-#: ../openconnect-strings.txt:2321
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l725
+#: ../openconnect-strings.txt:2351
 msgid "Loading certificate failed\n"
 msgstr "Nahrání osvědčení se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:2324
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l763
+#: ../openconnect-strings.txt:2354
 msgid "Failed to process all supporting certs. Trying anyway...\n"
 msgstr ""
 "Selhalo zpracování všech podpůrných certifikátů. Přesto se pokračuje…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l776
-#: ../openconnect-strings.txt:2327
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:2357
 msgid "PEM file"
 msgstr "Soubor PEM"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:2330
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:2360
 #, c-format
 msgid "Failed to create BIO for keystore item '%s'\n"
 msgstr "Selhlalo vytvoření BIO pro položku „%s“ v úložišti klíčů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:2333
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:2363
 msgid "Loading private key failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr "Načtení soukromého klíče se nezdařilo (chybné heslo?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l836
-#: ../openconnect-strings.txt:2336
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l836
+#: ../openconnect-strings.txt:2366
 msgid "Loading private key failed (see above errors)\n"
 msgstr "Načtení soukromého klíče se nezdařilo (podívejte se na chyby výše)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l886
-#: ../openconnect-strings.txt:2339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l886
+#: ../openconnect-strings.txt:2369
 msgid "Failed to load X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Selhalo nahrání X509 certifikátu z úložiště klíčů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:2342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l892
+#: ../openconnect-strings.txt:2372
 msgid "Failed to use X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Selhalo použití X509 certifikátu z úložiště klíčů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l924
-#: ../openconnect-strings.txt:2345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l924
+#: ../openconnect-strings.txt:2375
 msgid "Failed to use private key from keystore\n"
 msgstr "Selhalo použití soukromého klíče z úložiště klíčů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l940
-#: ../openconnect-strings.txt:2348
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l940
+#: ../openconnect-strings.txt:2378
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor soukromý klíč %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l960
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l975
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l996
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1062
-#: ../openconnect-strings.txt:2354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l960
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l975
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l996
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1062
+#: ../openconnect-strings.txt:2384
 msgid "Loading private key failed\n"
 msgstr "Nahrávání soukromého klíče selhalo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1056
-#: ../openconnect-strings.txt:2357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1056
+#: ../openconnect-strings.txt:2387
 msgid "Failed to convert PKCS#8 to OpenSSL EVP_PKEY\n"
 msgstr "Nezdařil se převod PKCS#8 na OpenSSL EVP_PKEY\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1073
-#: ../openconnect-strings.txt:2360
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1073
+#: ../openconnect-strings.txt:2390
 #, c-format
 msgid "Failed to identify private key type in '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se rozpoznat typ soukromého klíče v „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1232
-#: ../openconnect-strings.txt:2363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1232
+#: ../openconnect-strings.txt:2393
 #, c-format
 msgid "Matched DNS altname '%s'\n"
 msgstr "Shodující se alternativní název „%s“ DNS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1239
-#: ../openconnect-strings.txt:2366
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1239
+#: ../openconnect-strings.txt:2396
 #, c-format
 msgid "No match for altname '%s'\n"
 msgstr "Žádná shoda pro alternativní název „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1253
-#: ../openconnect-strings.txt:2369
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1253
+#: ../openconnect-strings.txt:2399
 #, c-format
 msgid "Certificate has GEN_IPADD altname with bogus length %d\n"
 msgstr "Osvědčení má GEN_IPADD alternativní název se špatnou délkou %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1264
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1410
-#: ../openconnect-strings.txt:2373
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1264
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1410
+#: ../openconnect-strings.txt:2403
 #, c-format
 msgid "Matched %s address '%s'\n"
 msgstr "Shodující se adresa %s „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1271
-#: ../openconnect-strings.txt:2376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1271
+#: ../openconnect-strings.txt:2406
 #, c-format
 msgid "No match for %s address '%s'\n"
 msgstr "Žádná shoda pro adresu %s „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1313
-#: ../openconnect-strings.txt:2379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1313
+#: ../openconnect-strings.txt:2409
 #, c-format
 msgid "URI '%s' has non-empty path; ignoring\n"
 msgstr "URI „%s“ má neprázdnou cestu; přehlíží se\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1318
-#: ../openconnect-strings.txt:2382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1318
+#: ../openconnect-strings.txt:2412
 #, c-format
 msgid "Matched URI '%s'\n"
 msgstr "Shodující se URI „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1329
-#: ../openconnect-strings.txt:2385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1329
+#: ../openconnect-strings.txt:2415
 #, c-format
 msgid "No match for URI '%s'\n"
 msgstr "Žádná shoda pro URI „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1344
-#: ../openconnect-strings.txt:2388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1344
+#: ../openconnect-strings.txt:2418
 #, c-format
 msgid "No altname in peer cert matched '%s'\n"
 msgstr "Žádný odpovídající alternativní název v osvědčení protějšku „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1352
-#: ../openconnect-strings.txt:2391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1352
+#: ../openconnect-strings.txt:2421
 msgid "No subject name in peer cert!\n"
 msgstr "Žádný název předmětu v osvědčení protějšku!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1372
-#: ../openconnect-strings.txt:2394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1372
+#: ../openconnect-strings.txt:2424
 msgid "Failed to parse subject name in peer cert\n"
 msgstr "Nepodařilo se zpracovat název předmětu v osvědčení protějšku\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1379
-#: ../openconnect-strings.txt:2397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1379
+#: ../openconnect-strings.txt:2427
 #, c-format
 msgid "Peer cert subject mismatch ('%s' != '%s')\n"
 msgstr "Neshoda v předmětu osvědčení protějšku („%s“ != „%s“)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1384
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1418
-#: ../openconnect-strings.txt:2401
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1418
+#: ../openconnect-strings.txt:2431
 #, c-format
 msgid "Matched peer certificate subject name '%s'\n"
 msgstr "Odpovídající název předmětu osvědčení protějšku „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1480
-#: ../openconnect-strings.txt:2404
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1480
+#: ../openconnect-strings.txt:2434
 #, c-format
 msgid "Extra cert from cafile: '%s'\n"
 msgstr "Zvláštní certifikát ze souboru CA: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1618
-#: ../openconnect-strings.txt:2407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1618
+#: ../openconnect-strings.txt:2437
 msgid "Error in client cert notAfter field\n"
 msgstr "Chyba v poli notAfter osvědčení klienta\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1631
-#: ../openconnect-strings.txt:2410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1631
+#: ../openconnect-strings.txt:2440
 msgid "<error>"
 msgstr "<chyba>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1686
-#: ../openconnect-strings.txt:2413
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1686
+#: ../openconnect-strings.txt:2443
 msgid "Create TLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Vytvoření TLSv1 CTX se nezdařilo\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1705
-#: ../openconnect-strings.txt:2416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1705
+#: ../openconnect-strings.txt:2446
 msgid "SSL certificate and key do not match\n"
 msgstr "Certifikát SSL a klíč k sobě napsují\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1750
-#: ../openconnect-strings.txt:2419
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1750
+#: ../openconnect-strings.txt:2449
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from CA file '%s'\n"
 msgstr "Selhalo čtení certifikátů z CA souboru „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1783
-#: ../openconnect-strings.txt:2422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1783
+#: ../openconnect-strings.txt:2452
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s'\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít soubor CA „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l1843
-#: ../openconnect-strings.txt:2425
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l1843
+#: ../openconnect-strings.txt:2455
 msgid "SSL connection failure\n"
 msgstr "Selhání spojení SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/openssl.c#l2004
-#: ../openconnect-strings.txt:2428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/openssl.c#l2004
+#: ../openconnect-strings.txt:2458
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC\n"
 msgstr "Selhal výpočet OATH HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2431
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2461
 #, c-format
 msgid "Discard bad split include: \"%s\"\n"
 msgstr "Zahodit špatné zahrnutí rozdělení: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l106
-#: ../openconnect-strings.txt:2434
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l106
+#: ../openconnect-strings.txt:2464
 #, c-format
 msgid "Discard bad split exclude: \"%s\"\n"
 msgstr "Zahodit špatné vyloučení rozdělení: „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l513
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l561
-#: ../openconnect-strings.txt:2438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l561
+#: ../openconnect-strings.txt:2468
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn script '%s' for %s: %s\n"
 msgstr "Selhalo vytvoření skriptu „%s“ pro %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l568
-#: ../openconnect-strings.txt:2441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l568
+#: ../openconnect-strings.txt:2471
 #, c-format
 msgid "Script '%s' exited abnormally (%x)\n"
 msgstr "Skript „%s“ skončil neúspěšně (%x)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/script.c#l576
-#: ../openconnect-strings.txt:2444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/script.c#l576
+#: ../openconnect-strings.txt:2474
 #, c-format
 msgid "Script '%s' returned error %d\n"
 msgstr "Skript „%s“ vrátil chybu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l99
-#: ../openconnect-strings.txt:2447
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l99
+#: ../openconnect-strings.txt:2477
 msgid "Socket connect cancelled\n"
 msgstr "Připojení soketu bylo zrušeno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2480
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to proxy %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se znovu spojit s proxy %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:2453
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:2483
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to host %s: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se znovu spojit s hostitelem %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l280
-#: ../openconnect-strings.txt:2456
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l280
+#: ../openconnect-strings.txt:2486
 #, c-format
 msgid "Proxy from libproxy: %s://%s:%d/\n"
 msgstr "Proxy z libproxy: %s://%s:%d/\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l308
-#: ../openconnect-strings.txt:2459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l308
+#: ../openconnect-strings.txt:2489
 #, c-format
 msgid "getaddrinfo failed for host '%s': %s\n"
 msgstr "getaddrinfo selhalo pro hostitele „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l317
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l442
-#: ../openconnect-strings.txt:2463
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l442
+#: ../openconnect-strings.txt:2493
 msgid "Reconnecting to DynDNS server using previously cached IP address\n"
 msgstr ""
 "Opětovné připojení k DynDNS serveru s použitím IP adresy z mezipaměti\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:2466
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:2496
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to proxy %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Pokus o připojení k proxy %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2469
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2499
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to server %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Pokus o připojení k serveru %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l353
-#: ../openconnect-strings.txt:2472
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:2502
 #, c-format
 msgid "Connected to %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Připojen k %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l365
-#: ../openconnect-strings.txt:2475
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l365
+#: ../openconnect-strings.txt:2505
 msgid "Failed to allocate sockaddr storage\n"
 msgstr "Nepodařilo se přidělit skladiště sockaddr\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l407
-#: ../openconnect-strings.txt:2478
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l407
+#: ../openconnect-strings.txt:2508
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to %s%s%s:%s: %s\n"
 msgstr "Selhalo připojení k %s%s%s:%s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l425
-#: ../openconnect-strings.txt:2481
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l425
+#: ../openconnect-strings.txt:2511
 msgid "Forgetting non-functional previous peer address\n"
 msgstr "Zapomíná se nefunkční adresa předchozího protějšku\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2484
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2514
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to host %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se spojit se s hostitelem %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l456
-#: ../openconnect-strings.txt:2487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l456
+#: ../openconnect-strings.txt:2517
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to proxy %s\n"
 msgstr "Opětovné připojení k proxy %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l527
-#: ../openconnect-strings.txt:2490
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l527
+#: ../openconnect-strings.txt:2520
 #, c-format
 msgid "statvfs: %s\n"
 msgstr "statvfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l555
-#: ../openconnect-strings.txt:2493
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l555
+#: ../openconnect-strings.txt:2523
 msgid "Could not obtain file system ID for passphrase\n"
 msgstr "K heslu nebylo možné získat ID souborového systému\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2496
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:2526
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file '%s': %s\n"
 msgstr "Selhalo otevření souboru se soukromým klíčem „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l594
-#: ../openconnect-strings.txt:2499
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l594
+#: ../openconnect-strings.txt:2529
 #, c-format
 msgid "statfs: %s\n"
 msgstr "statfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l685
-#: ../openconnect-strings.txt:2502
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l685
+#: ../openconnect-strings.txt:2532
 msgid "No error"
 msgstr "Žádná chyba"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l686
-#: ../openconnect-strings.txt:2505
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l686
+#: ../openconnect-strings.txt:2535
 msgid "Keystore locked"
 msgstr "Úložiště klíčů uzamčeno"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l687
-#: ../openconnect-strings.txt:2508
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l687
+#: ../openconnect-strings.txt:2538
 msgid "Keystore uninitialized"
 msgstr "Neinicializované úložiště klíčů"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:2511
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l688
+#: ../openconnect-strings.txt:2541
 msgid "System error"
 msgstr "Systémová chyba"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l689
-#: ../openconnect-strings.txt:2514
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l689
+#: ../openconnect-strings.txt:2544
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Chyba protokolu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l690
-#: ../openconnect-strings.txt:2517
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l690
+#: ../openconnect-strings.txt:2547
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Přístup odepřen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l691
-#: ../openconnect-strings.txt:2520
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l691
+#: ../openconnect-strings.txt:2550
 msgid "Key not found"
 msgstr "Klíč nebyl nalezen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l692
-#: ../openconnect-strings.txt:2523
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2553
 msgid "Value corrupted"
 msgstr "Porušená hodnota"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l693
-#: ../openconnect-strings.txt:2526
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l693
+#: ../openconnect-strings.txt:2556
 msgid "Undefined action"
 msgstr "Nedefinovaná akce"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l697
-#: ../openconnect-strings.txt:2529
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l697
+#: ../openconnect-strings.txt:2559
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Chybné heslo"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l698
-#: ../openconnect-strings.txt:2532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l698
+#: ../openconnect-strings.txt:2562
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l887
-#: ../openconnect-strings.txt:2535
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l887
+#: ../openconnect-strings.txt:2565
 #, c-format
 msgid "openconnect_fopen_utf8() used with unsupported mode '%s'\n"
 msgstr "openconnect_fopen_utf8() použit s nepodporovaným režimem „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l920
-#: ../openconnect-strings.txt:2538
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l920
+#: ../openconnect-strings.txt:2568
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot create UDP server address\n"
 msgstr "Neznámá rodina protokolu %d. Nelze vytvořit adresu serveru UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l939
-#: ../openconnect-strings.txt:2541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l939
+#: ../openconnect-strings.txt:2571
 msgid "Open UDP socket"
 msgstr "Otevřít soketu UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l970
-#: ../openconnect-strings.txt:2544
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l970
+#: ../openconnect-strings.txt:2574
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot use UDP transport\n"
 msgstr "Neznámá rodina protokolu %d. Nelze použít přenos UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l978
-#: ../openconnect-strings.txt:2547
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:2577
 msgid "Bind UDP socket"
 msgstr "Otevřít soket UDP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l985
-#: ../openconnect-strings.txt:2550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:2580
 msgid "Connect UDP socket\n"
 msgstr "Připojit soket UDP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l1018
-#: ../openconnect-strings.txt:2553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l1018
+#: ../openconnect-strings.txt:2583
 msgid "Cookie is no longer valid, ending session\n"
 msgstr "Doba platnosti cookie vypršela, sezení se ukončuje\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/ssl.c#l1022
-#: ../openconnect-strings.txt:2556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/ssl.c#l1022
+#: ../openconnect-strings.txt:2586
 #, c-format
 msgid "sleep %ds, remaining timeout %ds\n"
 msgstr "spánek %d s, zbývající oddechový čas %d s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l203
-#: ../openconnect-strings.txt:2559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l203
+#: ../openconnect-strings.txt:2589
 #, c-format
 msgid "SSPI token too large (%ld bytes)\n"
 msgstr "Token SSPI je příliš dlouhý (%ld bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2592
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI token of %lu bytes\n"
 msgstr "Odesílá se token SSPI délky %lu bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:2565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l221
+#: ../openconnect-strings.txt:2595
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo odeslání ověřovacího tokenu SSPI na proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2599
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo získání ověřovacího tokenu SSPI od proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:2572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:2602
 msgid "SOCKS server reported SSPI context failure\n"
 msgstr "Server SOCKS ohlásil selhání kontextu SSPI\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2575
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2605
 #, c-format
 msgid "Unknown SSPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Neznámý stavový kód odpovědi SSPI (0x%02x) od serveru SOCKS\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:2578
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:2608
 #, c-format
 msgid "Got SSPI token of %lu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Získán token SSPI délky %lu bajtů: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l277
-#: ../openconnect-strings.txt:2581
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l277
+#: ../openconnect-strings.txt:2611
 #, c-format
 msgid "QueryContextAttributes() failed: %lx\n"
 msgstr "Volání QueryContextAttributes() selhalo: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:2584
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l313
+#: ../openconnect-strings.txt:2614
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() failed: %lx\n"
 msgstr "Volání EncryptMessage() selhalo: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l325
-#: ../openconnect-strings.txt:2587
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l325
+#: ../openconnect-strings.txt:2617
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() result too large (%lu + %lu + %lu)\n"
 msgstr "Výsledek volání EncryptMessage() je příliš dlouhý (%lu + %lu + %lu)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l350
-#: ../openconnect-strings.txt:2590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l350
+#: ../openconnect-strings.txt:2620
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI protection negotiation of %u bytes\n"
 msgstr "Posílá se vyjednání ochrany SSPI v délce %u bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l355
-#: ../openconnect-strings.txt:2593
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l355
+#: ../openconnect-strings.txt:2623
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo odeslání odpovědi ochrany SSPI na proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l363
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:2597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l373
+#: ../openconnect-strings.txt:2627
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Selhalo získání odpovědi ochrany SSPI z proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2630
 #, c-format
 msgid "Got SSPI protection response of %d bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Získána odpověď ochrany SSPI v délce %d bajtů: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:2603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:2633
 #, c-format
 msgid "DecryptMessage failed: %lx\n"
 msgstr "Volání DecryptMessage() selhalo: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/sspi.c#l399
-#: ../openconnect-strings.txt:2606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/sspi.c#l399
+#: ../openconnect-strings.txt:2636
 #, c-format
 msgid "Invalid SSPI protection response from proxy (%lu bytes)\n"
 msgstr "Neplatná odpověď ochrany SSPI od proxy (%lu bajtů)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l77
-#: ../openconnect-strings.txt:2609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l77
+#: ../openconnect-strings.txt:2639
 msgid "Enter credentials to unlock software token."
 msgstr "Zadejte přihlašovací údaje pro odemčení softwarového tokenu."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:2612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:2642
 msgid "Device ID:"
 msgstr "ID zařízení:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:2615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:2645
 msgid "Password:"
 msgstr "Heslo:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2648
 msgid "User bypassed soft token.\n"
 msgstr "Uživatel obešel softwarový token.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l209
-#: ../openconnect-strings.txt:2622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l209
+#: ../openconnect-strings.txt:2652
 msgid "All fields are required; try again.\n"
 msgstr "Všechna pole jsou povinná, zkusit znovu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l134
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:2626
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:2656
 msgid "General failure in libstoken.\n"
 msgstr "Obecné selhání v knihovně libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:2629
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:2659
 msgid "Incorrect device ID or password; try again.\n"
 msgstr "Chybné ID zařízení nebo heslo, zkustit znovu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l142
-#: ../openconnect-strings.txt:2632
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l142
+#: ../openconnect-strings.txt:2662
 msgid "Soft token init was successful.\n"
 msgstr "Inicializace softwarového tokenu byla úspěšná.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2635
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2665
 msgid "Enter software token PIN."
 msgstr "Zadejte PIN softwarového tokenu."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:2638
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:2668
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2641
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2671
 msgid "Invalid PIN format; try again.\n"
 msgstr "Neplatný formát PIN kódu, zkuste to znovu.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/stoken.c#l296
-#: ../openconnect-strings.txt:2644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/stoken.c#l296
+#: ../openconnect-strings.txt:2674
 msgid "Generating RSA token code\n"
 msgstr "Generuje se kód tokenu RSA\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l76
-#: ../openconnect-strings.txt:2647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l76
+#: ../openconnect-strings.txt:2677
 msgid "Error accessing registry key for network adapters\n"
 msgstr "Chyba přístupu ke klíči registru pro síťové adaptéry\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2650
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2680
 #, c-format
 msgid "Ignoring non-matching TAP interface \"%s\"\n"
 msgstr "Neodpovídající rozhraní TAP „%s“ je ignorováno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l154
-#: ../openconnect-strings.txt:2653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l154
+#: ../openconnect-strings.txt:2683
 msgid "No Windows-TAP adapters found. Is the driver installed?\n"
 msgstr "Žádné adaptéry Windows-TAP nebyly nalezeny. Je nainstalován ovladač?\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:2656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:2686
 #, c-format
 msgid ""
 "GetAdapterIndex() failed: %s\n"
@@ -5123,167 +5178,167 @@ msgstr ""
 "GetAdapterIndex() selhala: %s\n"
 "Použije se znovu GetAdaptersInfo()\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l200
-#: ../openconnect-strings.txt:2661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l200
+#: ../openconnect-strings.txt:2691
 #, c-format
 msgid "GetAdaptersInfo() failed: %s\n"
 msgstr "Selhala funkce GetAdaptersInfo(): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l231
-#: ../openconnect-strings.txt:2664
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l231
+#: ../openconnect-strings.txt:2694
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l236
-#: ../openconnect-strings.txt:2667
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l236
+#: ../openconnect-strings.txt:2697
 #, c-format
 msgid "Opened tun device %s\n"
 msgstr "Otevřeno zařízení tun %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l244
-#: ../openconnect-strings.txt:2670
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l244
+#: ../openconnect-strings.txt:2700
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain TAP driver version: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se získat verzi ovladače TAP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l250
-#: ../openconnect-strings.txt:2673
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l250
+#: ../openconnect-strings.txt:2703
 #, c-format
 msgid "Error: TAP-Windows driver v9.9 or greater is required (found %ld.%ld)\n"
 msgstr ""
 "Error: je požadován ovladač TAP-Windows ve verzi 9.9 nebo vyšší (nalezen %ld."
 "%ld)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l271
-#: ../openconnect-strings.txt:2676
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l271
+#: ../openconnect-strings.txt:2706
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP IP addresses: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení IP adresy TAP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l283
-#: ../openconnect-strings.txt:2679
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l283
+#: ../openconnect-strings.txt:2709
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP media status: %s\n"
 msgstr "Selhalo nastavení stavu média TAP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l315
-#: ../openconnect-strings.txt:2682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l315
+#: ../openconnect-strings.txt:2712
 msgid "TAP device aborted connectivity. Disconnecting.\n"
 msgstr "Zařízení TAP přerušilo spojení. Odpojuje se.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l320
-#: ../openconnect-strings.txt:2685
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l320
+#: ../openconnect-strings.txt:2715
 #, c-format
 msgid "Failed to read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se číst ze zařízení TAP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l334
-#: ../openconnect-strings.txt:2688
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l334
+#: ../openconnect-strings.txt:2718
 #, c-format
 msgid "Failed to complete read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Úplně selhalo čtení z TAP zařízení: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l357
-#: ../openconnect-strings.txt:2691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l357
+#: ../openconnect-strings.txt:2721
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun\n"
 msgstr "Do tun zapsáno %ld bajtů\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l367
-#: ../openconnect-strings.txt:2694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l367
+#: ../openconnect-strings.txt:2724
 msgid "Waiting for tun write...\n"
 msgstr "Čeká se na zápis do tun…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l370
-#: ../openconnect-strings.txt:2697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l370
+#: ../openconnect-strings.txt:2727
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun after waiting\n"
 msgstr "Po čekání zapsáno %ld bajtů do tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:2700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2730
 #, c-format
 msgid "Failed to write to TAP device: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se zapsat do zařízení TAP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun-win32.c#l404
-#: ../openconnect-strings.txt:2703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun-win32.c#l404
+#: ../openconnect-strings.txt:2733
 msgid "Spawning tunnel scripts is not yet supported on Windows\n"
 msgstr "Spouštění tunelovacích skriptů není na Windows zatím podporováno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l88
-#: ../openconnect-strings.txt:2706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l88
+#: ../openconnect-strings.txt:2736
 msgid "Could not open /dev/tun for plumbing"
 msgstr "Nelze otevřít /dev/tun pro propojení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l92
-#: ../openconnect-strings.txt:2709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l92
+#: ../openconnect-strings.txt:2739
 msgid "Can't push IP"
 msgstr "Nelze protlačit IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2712
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2742
 msgid "Can't set ifname"
 msgstr "Nelze nastavit název rozhraní"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l109
-#: ../openconnect-strings.txt:2715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l109
+#: ../openconnect-strings.txt:2745
 #, c-format
 msgid "Can't open %s: %s"
 msgstr "Nelze otevřít %s: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2718
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2748
 #, c-format
 msgid "Can't plumb %s for IPv%d: %s\n"
 msgstr "Nelze propojit %s pro IPv%d: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2721
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2751
 msgid "open /dev/tun"
 msgstr "Otevřít /dev/tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:2724
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:2754
 msgid "Failed to create new tun"
 msgstr "Nepodařilo se vytvořit nové tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l151
-#: ../openconnect-strings.txt:2727
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l151
+#: ../openconnect-strings.txt:2757
 msgid "Failed to put tun file descriptor into message-discard mode"
 msgstr "Selhalo přepnutí popisovače souboru pro tun do režimu message-discard"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l183
-#: ../openconnect-strings.txt:2730
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:2760
 msgid "tun device is unsupported on this platform\n"
 msgstr "Zařízení tun není na této platformě podporováno\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:2733
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:2763
 msgid "open net"
 msgstr "Otevřít síť"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l214
-#: ../openconnect-strings.txt:2736
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:2766
 msgid "SIOCSIFMTU"
 msgstr "SIOCSIFMTU"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l242
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:2740
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l428
+#: ../openconnect-strings.txt:2770
 #, c-format
 msgid "Failed to open tun device: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít zařízení tun: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l253
-#: ../openconnect-strings.txt:2743
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l253
+#: ../openconnect-strings.txt:2773
 #, c-format
 msgid "Failed to bind local tun device (TUNSETIFF): %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se otevřít zařízení tun (TUNSETIFF): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2746
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2776
 msgid ""
 "To configure local networking, openconnect must be running as root\n"
 "See http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html for more information\n"
@@ -5293,297 +5348,288 @@ msgstr ""
 "Více informací viz http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html for "
 "more information\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:2751
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:2781
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'utun%%d' or 'tun%%d'\n"
 msgstr "Nepatný název rozhraní „%s“; musí odpovídat „utun%%d“ nebo „tun%%d“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l331
-#: ../openconnect-strings.txt:2754
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l331
+#: ../openconnect-strings.txt:2784
 #, c-format
 msgid "Failed to open SYSPROTO_CONTROL socket: %s\n"
 msgstr "Selhalo otevření soketu SYSPROTO_CONTROL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l340
-#: ../openconnect-strings.txt:2757
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l340
+#: ../openconnect-strings.txt:2787
 #, c-format
 msgid "Failed to query utun control id: %s\n"
 msgstr "Selhal dotaz na utun control_id: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l358
-#: ../openconnect-strings.txt:2760
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:2790
 msgid "Failed to allocate utun device name\n"
 msgstr "Nepodařilo se alokovat název zařízení utun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:2763
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:2793
 #, c-format
 msgid "Failed to connect utun unit: %s\n"
 msgstr "Selhalo připojení jednotky utun: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:2766
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2796
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'tun%%d'\n"
 msgstr "Nepatný název rozhraní „%s“; musí být ve tvaru „tun%%d“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:2769
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2799
 #, c-format
 msgid "Cannot open '%s': %s\n"
 msgstr "Nelze otevřít „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2772
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2802
 msgid "TUNSIFHEAD"
 msgstr "TUNSIFHEAD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l479
-#: ../openconnect-strings.txt:2775
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l479
+#: ../openconnect-strings.txt:2805
 #, c-format
 msgid "socketpair failed: %s\n"
 msgstr "spárování soketů selhal: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l484
-#: ../openconnect-strings.txt:2778
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l484
+#: ../openconnect-strings.txt:2808
 #, c-format
 msgid "fork failed: %s\n"
 msgstr "rozvětvení selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:2781
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:2811
 msgid "setpgid"
 msgstr "setpgid"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l493
-#: ../openconnect-strings.txt:2784
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l493
+#: ../openconnect-strings.txt:2814
 msgid "execl"
 msgstr "execl"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l498
-#: ../openconnect-strings.txt:2787
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:2817
 msgid "(script)"
 msgstr "(skript)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/tun.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2790
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/tun.c#l566
+#: ../openconnect-strings.txt:2820
 #, c-format
 msgid "Failed to write incoming packet: %s\n"
 msgstr "Selhal zápis příchozího paketu: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l45
-#: ../openconnect-strings.txt:2793
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l45
+#: ../openconnect-strings.txt:2823
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s: %s\n"
 msgstr "Selhalo otevření %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l52
-#: ../openconnect-strings.txt:2796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l52
+#: ../openconnect-strings.txt:2826
 #, c-format
 msgid "Failed to fstat() %s: %s\n"
 msgstr "Selhalo volání fstat() %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l62
-#: ../openconnect-strings.txt:2799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l62
+#: ../openconnect-strings.txt:2829
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate %d bytes for %s\n"
 msgstr "Selhala alokace %d bajtů pro %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l70
-#: ../openconnect-strings.txt:2802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l70
+#: ../openconnect-strings.txt:2832
 #, c-format
 msgid "Failed to read %s: %s\n"
 msgstr "Selhalo čtení %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l149
-#: ../openconnect-strings.txt:2806
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l149
+#: ../openconnect-strings.txt:2836
 #, c-format
 msgid "Treating host \"%s\" as a raw hostname\n"
 msgstr "Brát „%s“ jako surový název počítače\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l131
-#: ../openconnect-strings.txt:2809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l131
+#: ../openconnect-strings.txt:2839
 msgid "Failed to SHA1 existing file\n"
 msgstr "Selhal výpočet SHA1 stávajícího souboru\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2812
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2842
 #, c-format
 msgid "XML config file SHA1: %s\n"
 msgstr "Soubor s nastavením ve formátu XML pro SHA1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2815
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2845
 #, c-format
 msgid "Failed to parse XML config file %s\n"
 msgstr "Selhalo zpracování souboru %s s nastavením ve formátu XML\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:2818
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:2848
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has address \"%s\"\n"
 msgstr "Počítač „%s“ má adresu „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l194
-#: ../openconnect-strings.txt:2821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l194
+#: ../openconnect-strings.txt:2851
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has UserGroup \"%s\"\n"
 msgstr "Počítač „%s“ má UserGroup „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/xml.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2824
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/xml.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2854
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" not listed in config; treating as raw hostname\n"
 msgstr ""
 "Počítač „%s“ není uveden v nastavení; bere se jako surový název počítač\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l80
-#: ../openconnect-strings.txt:2827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l80
+#: ../openconnect-strings.txt:2857
 #, c-format
 msgid "Failed to send \"%s\" to ykneo-oath applet: %s\n"
 msgstr "Nepodařilo se odeslat „%s“ do apletu ykneo-oath: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l87
-#: ../openconnect-strings.txt:2830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l87
+#: ../openconnect-strings.txt:2860
 #, c-format
 msgid "Invalid short response to \"%s\" from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Neplatná krátká odpověď na „%s“ od apletu ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l104
-#: ../openconnect-strings.txt:2833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l104
+#: ../openconnect-strings.txt:2863
 #, c-format
 msgid "Failure response to \"%s\": %04x\n"
 msgstr "Selhala odpověď „%s“: %04x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l158
-#: ../openconnect-strings.txt:2836
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l158
+#: ../openconnect-strings.txt:2866
 msgid "select applet command"
 msgstr "příkaz volby apletu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l169
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l410
-#: ../openconnect-strings.txt:2840
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l410
+#: ../openconnect-strings.txt:2870
 msgid "Unrecognised response from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Nerozpoznaná odpověď od apletu ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2843
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2873
 #, c-format
 msgid "Found ykneo-oath applet v%d.%d.%d.\n"
 msgstr "Nalezen aplet ykneo-oath v%d.%d.%d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:2846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2876
 msgid "PIN required for Yubikey OATH applet"
 msgstr "Aplet Yubikey OATH vyžaduje PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:2849
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:2879
 msgid "Yubikey PIN:"
 msgstr "Yubikey PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2852
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2882
 msgid "Failed to calculate Yubikey unlock response\n"
 msgstr "Nepodařilo se vypočítat odemykací odpověď Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:2855
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:2885
 msgid "unlock command"
 msgstr "příkaz odemčení"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:2858
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:2888
 msgid "Trying truncated-char PBKBF2 variant of Yubikey PIN\n"
 msgstr "Zkouší se truncated-char PBKBF2 varianta Yubikey PINu\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:2861
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:2891
 #, c-format
 msgid "Failed to establish PC/SC context: %s\n"
 msgstr "Vytvoření kontextu PC/SC selhalo: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2864
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2894
 msgid "Established PC/SC context\n"
 msgstr "Vytvořen kontext PCS/SC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:2868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l351
+#: ../openconnect-strings.txt:2898
 #, c-format
 msgid "Failed to query reader list: %s\n"
 msgstr "Selhal dotaz do seznamu čteček: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2871
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2901
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to PC/SC reader '%s': %s\n"
 msgstr "Selhalo připojení k čtečce PC/SC „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l383
-#: ../openconnect-strings.txt:2874
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:2904
 #, c-format
 msgid "Connected PC/SC reader '%s'\n"
 msgstr "Připojena čtečka PC/SC „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:2877
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2907
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to reader '%s': %s\n"
 msgstr "Selhal pokus o získání výhradního přístupu ke čtečce „%s“: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:2880
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2910
 msgid "list keys command"
 msgstr "příkaz seznamu klíčů"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l431
-#: ../openconnect-strings.txt:2883
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:2913
 #, c-format
 msgid "Found %s/%s key '%s' on '%s'\n"
 msgstr "Nalezeno %s/%s klíčů „%s“ v „%s“\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l448
-#: ../openconnect-strings.txt:2886
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l448
+#: ../openconnect-strings.txt:2916
 #, c-format
 msgid ""
 "Token '%s' not found on Yubikey '%s'. Searching for another Yubikey...\n"
 msgstr "Token „%s“ nebyl na Yubikey „%s“ nalezen. Hledá se jiný Yubikey…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2890
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2920
 msgid "Server is rejecting the Yubikey token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server odmítá token Yubikey; přepíná se na ruční vstup\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l551
-#: ../openconnect-strings.txt:2893
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l551
+#: ../openconnect-strings.txt:2923
 msgid "Generating Yubikey token code\n"
 msgstr "Generuje se kód tokenu Yubikey\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l556
-#: ../openconnect-strings.txt:2896
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l556
+#: ../openconnect-strings.txt:2926
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to Yubikey: %s\n"
 msgstr "Selhal pokus o získání výhradního přístupu k Yubikey: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l600
-#: ../openconnect-strings.txt:2899
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l600
+#: ../openconnect-strings.txt:2929
 msgid "calculate command"
 msgstr "příkaz výpočtu"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/575ae537cb:/yubikey.c#l608
-#: ../openconnect-strings.txt:2902
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/df273812d1:/yubikey.c#l608
+#: ../openconnect-strings.txt:2932
 msgid "Unrecognised response from Yubikey when generating tokencode\n"
 msgstr "Nerozpoznaná odpověď od Yubikey při generování kódu tokenu\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Certificate from VPN server “%s” failed verification.\n"
-#~ "Reason: %s\n"
-#~ "Do you want to accept it?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ověření certifikátu ze serveru VPN „%s“ selhalo.\n"
-#~ "Důvod: %s\n"
-#~ "Chcete jej přijmout?"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]