[gparted] Updated Czech translationcommit ec42faa2052714d14a068706152a1c260426052f
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:  Tue Aug 1 11:14:56 2017 +0200

  Updated Czech translation

 po/cs.po | 456 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 235 insertions(+), 221 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 7e504ea..eea7029 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,10 +11,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gparted\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gparted&keywords=I18N+L10N&component=application\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-07 19:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-10 09:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-07-30 08:50+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-01 11:14+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -47,11 +47,11 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "GParted works with many file systems including: btrfs, ext2, ext3, ext4, "
 "fat16, fat32, hfs, hfs+, linux-swap, lvm2 pv, nilfs2, ntfs, reiserfs, "
-"reiser4, ufs, and xfs."
+"reiser4, udf, ufs, and xfs."
 msgstr ""
 "GParted pracuje s řadou různých souborových systémů, včetně: Btrfs, ext2, "
 "ext3, ext4, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, Linux-Swap, LVM2 PV, NILFS2, NTFS, "
-"ReiserFS, Reiser4, UFS a XFS."
+"ReiserFS, Reiser4, UDF, UFS a XFS."
 
 #. ==== GUI =========================
 #: ../gparted.desktop.in.in.h:1 ../src/Dialog_Progress.cc:371
@@ -313,12 +313,12 @@ msgstr "Nepřipojen"
 
 #. Volume Group
 #. Single copy of each string for translation purposes
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:424 ../src/Win_GParted.cc:3120
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:424 ../src/Win_GParted.cc:3124
 msgid "Volume Group:"
 msgstr "Skupina svazků:"
 
 #. Members
-#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:3121
+#: ../src/Dialog_Partition_Info.cc:435 ../src/Win_GParted.cc:3125
 msgid "Members:"
 msgstr "Členové:"
 
@@ -829,46 +829,46 @@ msgid "_Unmount"
 msgstr "_Odpojit"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Created directory /tmp/gparted-CEzvSp
-#: ../src/FileSystem.cc:233
+#: ../src/FileSystem.cc:231
 msgid "Created directory %1"
 msgstr "Vytvořena složka %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Removed directory /tmp/gparted-CEzvSp
-#: ../src/FileSystem.cc:260
+#: ../src/FileSystem.cc:258
 msgid "Removed directory %1"
 msgstr "Odstraněna složka %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:73
+#: ../src/GParted_Core.cc:74
 msgid "GParted Bug"
 msgstr "Chyba v GParted"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Scanning /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:185 ../src/GParted_Core.cc:194
+#: ../src/GParted_Core.cc:186 ../src/GParted_Core.cc:195
 msgid "Scanning %1"
 msgstr "Prochází se %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Confirming /dev/sda
-#: ../src/GParted_Core.cc:213 ../src/GParted_Core.cc:238
+#: ../src/GParted_Core.cc:214 ../src/GParted_Core.cc:239
 msgid "Confirming %1"
 msgstr "Potvrzuje se %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching /dev/sda partitions
-#: ../src/GParted_Core.cc:262
+#: ../src/GParted_Core.cc:263
 msgid "Searching %1 partitions"
 msgstr "Hledají se oddíly %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition cannot have a length of -1 sectors
-#: ../src/GParted_Core.cc:519
+#: ../src/GParted_Core.cc:520
 msgid "A partition cannot have a length of %1 sectors"
 msgstr "Oddíl nemůže mít délku %1 sektorů"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  A partition with used sectors (2048) greater than its length (1536) is not 
valid
-#: ../src/GParted_Core.cc:533
+#: ../src/GParted_Core.cc:534
 msgid ""
 "A partition with used sectors (%1) greater than its length (%2) is not valid"
 msgstr "Oddíl s použitými sektory (%1) větší než jeho délka (%2) není platný"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:669
+#: ../src/GParted_Core.cc:670
 msgid "libparted messages"
 msgstr "hlášení libparted"
 
@@ -876,50 +876,50 @@ msgstr "hlášení libparted"
 #. * means that the partition table for this disk
 #. * device is unknown or not recognized.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:972
+#: ../src/GParted_Core.cc:973
 msgid "unrecognized"
 msgstr "nerozpoznáno"
 
 #. no file system found....
-#: ../src/GParted_Core.cc:1497
+#: ../src/GParted_Core.cc:1500
 msgid "Unable to detect file system! Possible reasons are:"
 msgstr "Nelze detekovat souborový systém! Možné důvody jsou:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1499
+#: ../src/GParted_Core.cc:1502
 msgid "The file system is damaged"
 msgstr "Souborový systém je poškozen"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1501
+#: ../src/GParted_Core.cc:1504
 msgid "The file system is unknown to GParted"
 msgstr "GParted nezná tento souborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1503
+#: ../src/GParted_Core.cc:1506
 msgid "There is no file system available (unformatted)"
 msgstr "Není dostupný žádný souborový systém (nezformátováno)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like The device entry /dev/sda5 is missing
-#: ../src/GParted_Core.cc:1506
+#: ../src/GParted_Core.cc:1509
 msgid "The device entry %1 is missing"
 msgstr "Schází přístup k zařízení %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1661
+#: ../src/GParted_Core.cc:1664
 msgid "Unable to find mount point"
 msgstr "Nelze najít přípojný bod"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1778
+#: ../src/GParted_Core.cc:1781
 msgid "Unable to read the contents of this file system!"
 msgstr "Nelze číst obsah tohoto souborového systému!"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1780
+#: ../src/GParted_Core.cc:1783
 msgid "Because of this some operations may be unavailable."
 msgstr "Kvůli tomu nebudou možná některé operace dostupné."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1784
+#: ../src/GParted_Core.cc:1787
 msgid "The cause might be a missing software package."
 msgstr "To může být způsobeno chybějícím softwarovým balíčkem."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  The following list of software packages is required for NTFS file system 
support: ntfsprogs.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1787
+#: ../src/GParted_Core.cc:1790
 msgid ""
 "The following list of software packages is required for %1 file system "
 "support: %2."
@@ -928,7 +928,7 @@ msgstr ""
 "systému %1: %2."
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  1.28GiB of unallocated space within the partition.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1797
+#: ../src/GParted_Core.cc:1800
 msgid "%1 of unallocated space within the partition."
 msgstr "%1 neobsazeného místa v rámci oddílu."
 
@@ -936,7 +936,7 @@ msgstr "%1 neobsazeného místa v rámci oddílu."
 #. * means that the user can perform a check of the partition which will
 #. * also grow the file system to fill the partition.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1807
+#: ../src/GParted_Core.cc:1810
 msgid ""
 "To grow the file system to fill the partition, select the partition and "
 "choose the menu item:"
@@ -944,11 +944,11 @@ msgstr ""
 "Pokud chcete zvětšit souborový systém, aby vyplnil oddíl, vyberte oddíl a "
 "zvolte položku nabídky:"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1809
+#: ../src/GParted_Core.cc:1812
 msgid "Partition --> Check."
 msgstr "Oddíl → Zkontrolovat."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1916
+#: ../src/GParted_Core.cc:1919
 msgid "create empty partition"
 msgstr "vytváří se prázdný oddíl"
 
@@ -962,27 +962,27 @@ msgstr "vytváří se prázdný oddíl"
 #. * is a whole disk device or a partition
 #. * within a device.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:1992 ../src/GParted_Core.cc:3624
+#: ../src/GParted_Core.cc:1995 ../src/GParted_Core.cc:3634
 msgid "path: %1 (%2)"
 msgstr "cesta: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1993 ../src/GParted_Core.cc:3627
+#: ../src/GParted_Core.cc:1996 ../src/GParted_Core.cc:3637
 msgid "partition"
 msgstr "oddíl"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1994 ../src/GParted_Core.cc:3628
+#: ../src/GParted_Core.cc:1997 ../src/GParted_Core.cc:3638
 msgid "start: %1"
 msgstr "začátek oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1995 ../src/GParted_Core.cc:3629
+#: ../src/GParted_Core.cc:1998 ../src/GParted_Core.cc:3639
 msgid "end: %1"
 msgstr "konec oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:1996 ../src/GParted_Core.cc:3630
+#: ../src/GParted_Core.cc:1999 ../src/GParted_Core.cc:3640
 msgid "size: %1 (%2)"
 msgstr "velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2029
+#: ../src/GParted_Core.cc:2032
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a create file system only step"
 msgstr ""
@@ -990,33 +990,33 @@ msgstr ""
 "systému"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like create new ext3 file system
-#: ../src/GParted_Core.cc:2036
+#: ../src/GParted_Core.cc:2039
 msgid "create new %1 file system"
 msgstr "vytváří se nový souborový systém %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2068
+#: ../src/GParted_Core.cc:2071
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a format file system only step"
 msgstr ""
 "oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok formátování souborového "
 "systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2083
+#: ../src/GParted_Core.cc:2086
 msgid "delete partition"
 msgstr "odstraňuje se oddíl"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2131
+#: ../src/GParted_Core.cc:2134
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a delete file system only step"
 msgstr ""
 "oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok smazání souborového "
 "systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2146
+#: ../src/GParted_Core.cc:2149
 msgid "delete %1 file system"
 msgstr "maže se souborový systém %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2164
+#: ../src/GParted_Core.cc:2167
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a label file system only step"
 msgstr ""
@@ -1024,24 +1024,24 @@ msgstr ""
 "systému návěštím"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Clear file system Label on /dev/hda3
-#: ../src/GParted_Core.cc:2171 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
+#: ../src/GParted_Core.cc:2174 ../src/OperationLabelFileSystem.cc:55
 msgid "Clear file system label on %1"
 msgstr "Smazat návěští souborového systému na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2174
+#: ../src/GParted_Core.cc:2177
 msgid "Set file system label to \"%1\" on %2"
 msgstr "Nastavit návěští souborového systému na %2 na „%1“"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Clear partition name on /dev/hda3
-#: ../src/GParted_Core.cc:2203 ../src/OperationNamePartition.cc:55
+#: ../src/GParted_Core.cc:2206 ../src/OperationNamePartition.cc:55
 msgid "Clear partition name on %1"
 msgstr "Smazat název oddílu na %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2206
+#: ../src/GParted_Core.cc:2209
 msgid "Set partition name to \"%1\" on %2"
 msgstr "Nastavit název oddílu na %2 na „%1“"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2232
+#: ../src/GParted_Core.cc:2235
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a change file system UUID only "
 "step"
@@ -1049,11 +1049,11 @@ msgstr ""
 "oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok změny UUID souborového "
 "systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2239
+#: ../src/GParted_Core.cc:2242
 msgid "Set half of the UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastavit polovinu UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2244
+#: ../src/GParted_Core.cc:2247
 msgid "Set UUID on %1 to a new, random value"
 msgstr "Nastavit UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
 
@@ -1062,27 +1062,27 @@ msgstr "Nastavit UUID na %1 na novou náhodnou hodnotu"
 #. * to change the size of a partition when performing a move only
 #. * step which is not permitted to change the partition size.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2332
+#: ../src/GParted_Core.cc:2335
 msgid "size of the partition is changing for a move only step"
 msgstr "velikost oddílu se mění u kroku řešícího jen přesun"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2364
+#: ../src/GParted_Core.cc:2367
 msgid "rollback last change to the partition table"
 msgstr "poslední změna v tabulce oddílů se vrací zpět"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2413
+#: ../src/GParted_Core.cc:2416
 msgid "move file system to the left"
 msgstr "souborový systém se přesunuje doleva"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2415
+#: ../src/GParted_Core.cc:2418
 msgid "move file system to the right"
 msgstr "souborový systém se přesunuje doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2418
+#: ../src/GParted_Core.cc:2421
 msgid "move file system"
 msgstr "přesunuje se souborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2420
+#: ../src/GParted_Core.cc:2423
 msgid ""
 "new and old file system have the same position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -1090,7 +1090,7 @@ msgstr ""
 "nový a minulý souborový systém mají stejnou pozici. Proto se tato operace "
 "přeskakuje."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2486
+#: ../src/GParted_Core.cc:2489
 msgid "using libparted"
 msgstr "používá se libparted"
 
@@ -1100,63 +1100,63 @@ msgstr "používá se libparted"
 #. * only step which is not permitted to change the start of the
 #. * partition.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2560
+#: ../src/GParted_Core.cc:2563
 msgid "start of the partition is changing for a resize only step"
 msgstr "začátek oddílu se mění u kroku řešícího jen změnu velikosti"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2578
+#: ../src/GParted_Core.cc:2581
 msgid ""
 "partition does not contain LUKS encryption for a resize encryption only step"
 msgstr "oddíl neobsahuje šifrování LUKS jen pro krok změny velikosti"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2588
+#: ../src/GParted_Core.cc:2591
 msgid "impossible to shrink a closed LUKS encryption volume"
 msgstr "není možné zmenšit zavřený svaze šifrovaný pomocí LUKS"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2647
+#: ../src/GParted_Core.cc:2650
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a resize file system only step"
 msgstr ""
 "oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok změny velikosti "
 "souborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2716
+#: ../src/GParted_Core.cc:2719
 msgid "resize/move partition"
 msgstr "mění se velikost/přesunuje se oddíl"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2719
+#: ../src/GParted_Core.cc:2722
 msgid "move partition to the right"
 msgstr "oddíl se přesunuje doprava"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2722
+#: ../src/GParted_Core.cc:2725
 msgid "move partition to the left"
 msgstr "oddíl se přesunuje doleva"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2725
+#: ../src/GParted_Core.cc:2728
 msgid "grow partition from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se zvětšuje z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2728
+#: ../src/GParted_Core.cc:2731
 msgid "shrink partition from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se zmenšuje z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2731
+#: ../src/GParted_Core.cc:2734
 msgid "move partition to the right and grow it from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se přesunuje doprava a zvětšuje se z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2734
+#: ../src/GParted_Core.cc:2737
 msgid "move partition to the right and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se přesunuje doprava a zmenšuje se z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2737
+#: ../src/GParted_Core.cc:2740
 msgid "move partition to the left and grow it from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se přesunuje doleva a zvětšuje se z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2740
+#: ../src/GParted_Core.cc:2743
 msgid "move partition to the left and shrink it from %1 to %2"
 msgstr "oddíl se přesunuje doleva a zmenšuje se z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2755
+#: ../src/GParted_Core.cc:2758
 msgid ""
 "new and old partition have the same size and position. Hence skipping this "
 "operation"
@@ -1164,54 +1164,54 @@ msgstr ""
 "nový a minulý oddíl mají stejnou velikost a pozici. Proto se tato operace "
 "přeskakuje."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2765
+#: ../src/GParted_Core.cc:2768
 msgid "old start: %1"
 msgstr "minulý začátek oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2766
+#: ../src/GParted_Core.cc:2769
 msgid "old end: %1"
 msgstr "minulý konec oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2767
+#: ../src/GParted_Core.cc:2770
 msgid "old size: %1 (%2)"
 msgstr "minulá velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2836 ../src/GParted_Core.cc:3722
+#: ../src/GParted_Core.cc:2839 ../src/GParted_Core.cc:3732
 msgid "new start: %1"
 msgstr "nový začátek oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2837 ../src/GParted_Core.cc:3723
+#: ../src/GParted_Core.cc:2840 ../src/GParted_Core.cc:3733
 msgid "new end: %1"
 msgstr "nový konec oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2838 ../src/GParted_Core.cc:3724
+#: ../src/GParted_Core.cc:2841 ../src/GParted_Core.cc:3734
 msgid "new size: %1 (%2)"
 msgstr "nová velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2865 ../src/GParted_Core.cc:3670
+#: ../src/GParted_Core.cc:2868 ../src/GParted_Core.cc:3680
 msgid "requested start: %1"
 msgstr "požadovaný začátek oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2866 ../src/GParted_Core.cc:3671
+#: ../src/GParted_Core.cc:2869 ../src/GParted_Core.cc:3681
 msgid "requested end: %1"
 msgstr "požadovaný konec oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2867 ../src/GParted_Core.cc:3672
+#: ../src/GParted_Core.cc:2870 ../src/GParted_Core.cc:3682
 msgid "requested size: %1 (%2)"
 msgstr "požadovaná velikost: %1 (%2)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2887
+#: ../src/GParted_Core.cc:2890
 msgid ""
 "partition does not contain open LUKS encryption for a shrink encryption only "
 "step"
 msgstr ""
 "oddíl neobsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zmenšení velikosti"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2892
+#: ../src/GParted_Core.cc:2895
 msgid "shrink encryption volume"
 msgstr "zmenšuje se šifrovaný svazek"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2903
+#: ../src/GParted_Core.cc:2906
 msgid ""
 "partition does not contain LUKS encryption for a maximize encryption only "
 "step"
@@ -1219,15 +1219,15 @@ msgstr ""
 "oddíl neobsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zvětšení velikosti na "
 "maximum"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2908
+#: ../src/GParted_Core.cc:2911
 msgid "grow encryption volume to fill the partition"
 msgstr "zvětšuje se šifrovaný svazek až do zaplnění oddílu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2918
+#: ../src/GParted_Core.cc:2921
 msgid "growing is not available for this encryption volume"
 msgstr "zvětšení není pro tento šifrovaný svazek dostupné"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2936
+#: ../src/GParted_Core.cc:2939
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a shrink file system only step"
 msgstr ""
@@ -1239,50 +1239,50 @@ msgstr ""
 #. * to grow the partition size or keep it the same when performing
 #. * a shrink partition only step.
 #.
-#: ../src/GParted_Core.cc:2948
+#: ../src/GParted_Core.cc:2951
 msgid "the new partition size is larger or the same for a shrink only step"
 msgstr ""
 "nová velikost oddílu je větší nebo stejná u kroku řešícího jen zmenšení"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2953
+#: ../src/GParted_Core.cc:2956
 msgid "shrink file system"
 msgstr "zmenšuje se souborový systém"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2964
+#: ../src/GParted_Core.cc:2967
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a maximize file system only step"
 msgstr ""
 "oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok maximálního zvětšení "
 "souborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2969
+#: ../src/GParted_Core.cc:2972
 msgid "grow file system to fill the partition"
 msgstr "zvětšuje se souborový systém až do zaplnění oddílu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2980
+#: ../src/GParted_Core.cc:2983
 msgid "growing is not available for this file system"
 msgstr "zvětšení není pro tento souborový systém dostupné"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:2989
+#: ../src/GParted_Core.cc:2992
 msgid "growing the file system is currently disallowed"
 msgstr "zvětšení souborového systému je v tuto chvíli nepřípustné"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  not a linux-swap file system for a recreate linux-swap only step
-#: ../src/GParted_Core.cc:3013
+#: ../src/GParted_Core.cc:3016
 msgid "not a %1 file system for a recreate %1 only step"
 msgstr ""
 "nejedná se o souborový systém %1 u kroku řešícího jen opětovné vytvoření %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  recreate linux-swap file system
-#: ../src/GParted_Core.cc:3025
+#: ../src/GParted_Core.cc:3028
 msgid "recreate %1 file system"
 msgstr "vytvořit souborový systém %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3094
+#: ../src/GParted_Core.cc:3097
 msgid "the destination is smaller than the source partition"
 msgstr "cíl je menší než původní oddíl"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3145
+#: ../src/GParted_Core.cc:3148
 msgid ""
 "source partition contains open LUKS encryption for a file system copy only "
 "step"
@@ -1290,7 +1290,7 @@ msgstr ""
 "zdrojový oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zkopírování "
 "souborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3152
+#: ../src/GParted_Core.cc:3155
 msgid ""
 "destination partition contains open LUKS encryption for a file system copy "
 "only step"
@@ -1298,42 +1298,42 @@ msgstr ""
 "cílový oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok zkopírování "
 "souborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3158
+#: ../src/GParted_Core.cc:3161
 msgid "copy file system from %1 to %2"
 msgstr "kopírovat souborový systém z %1 na %2"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3239
+#: ../src/GParted_Core.cc:3242
 msgid "using internal algorithm"
 msgstr "používá se interní algoritmus"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like copy 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:3242
+#: ../src/GParted_Core.cc:3245
 msgid "copy %1"
 msgstr "zkopírovat %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3245
+#: ../src/GParted_Core.cc:3248
 msgid "finding optimal block size"
 msgstr "hledá se optimální velikost bloku"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3287
+#: ../src/GParted_Core.cc:3290
 msgid "%1 seconds"
 msgstr "%1 sekund"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like optimal block size is 1.00 MiB
-#: ../src/GParted_Core.cc:3305
+#: ../src/GParted_Core.cc:3308
 msgid "optimal block size is %1"
 msgstr "optimální velikost bloku je %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like 1.00 MiB (1048576 B) copied
-#: ../src/GParted_Core.cc:3323
+#: ../src/GParted_Core.cc:3326
 msgid "%1 (%2 B) copied"
 msgstr "zkopírováno %1 (%2 B)"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3361
+#: ../src/GParted_Core.cc:3364
 msgid "roll back last transaction"
 msgstr "poslední transakce se vrací zpět"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3384
+#: ../src/GParted_Core.cc:3387
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for a check file system only step"
 msgstr ""
@@ -1341,46 +1341,46 @@ msgstr ""
 "systému"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  check file system on /dev/sda5 for errors and (if possible) fix them
-#: ../src/GParted_Core.cc:3396
+#: ../src/GParted_Core.cc:3399
 msgid "check file system on %1 for errors and (if possible) fix them"
 msgstr ""
 "kontrolují se chyby souborového systému na %1 a (podle možností) se opraví"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3405
+#: ../src/GParted_Core.cc:3408
 msgid "checking is not available for this file system"
 msgstr "kontrola není pro tento souborový systém dostupná"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3471
+#: ../src/GParted_Core.cc:3474
 msgid "set partition type on %1"
 msgstr "nastavuje se typ oddílu na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  new partition type: ext4
-#: ../src/GParted_Core.cc:3514
+#: ../src/GParted_Core.cc:3524
 msgid "new partition type: %1"
 msgstr "nový typ oddílu: %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  new partition flag: lvm
-#: ../src/GParted_Core.cc:3529
+#: ../src/GParted_Core.cc:3539
 msgid "new partition flag: %1"
 msgstr "příznaky nového oddílu: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3557
+#: ../src/GParted_Core.cc:3567
 msgid "calibrate %1"
 msgstr "kalibruje se %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3626
+#: ../src/GParted_Core.cc:3636
 msgid "device"
 msgstr "zařízení"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3640
+#: ../src/GParted_Core.cc:3650
 msgid "encryption path: %1"
 msgstr "cesta k šifrování: %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3666
+#: ../src/GParted_Core.cc:3676
 msgid "calculate new size and position of %1"
 msgstr "počítá se nová velikost a pozice %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3783
+#: ../src/GParted_Core.cc:3793
 msgid ""
 "partition contains open LUKS encryption for an erase file system signatures "
 "only step"
@@ -1388,52 +1388,52 @@ msgstr ""
 "zdrojový oddíl obsahuje šifrování LUKS otevřené jen pro krok smazání značek "
 "souborového systému"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3790
+#: ../src/GParted_Core.cc:3800
 msgid "clear old file system signatures in %1"
 msgstr "mažou se značky starého souborového systému v %1"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:3996
+#: ../src/GParted_Core.cc:4006
 msgid "flush operating system cache of %1"
 msgstr "vyprazdňuje se mezipaměť operačního systému pro %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: update boot sector of ntfs file system on /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:4028
+#: ../src/GParted_Core.cc:4038
 msgid "update boot sector of %1 file system on %2"
 msgstr "aktualizuje se sektor zavaděče souborového systému %1 na %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to write to boot sector in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:4064
+#: ../src/GParted_Core.cc:4074
 msgid "Error trying to write to boot sector in %1"
 msgstr "Chyba při zapisování do sektoru zavaděče na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to seek to position 0x1C in /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:4070
+#: ../src/GParted_Core.cc:4080
 msgid "Error trying to seek to position 0x1c in %1"
 msgstr "Chyba při přechodu na pozici 0x1c na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Error trying to open /dev/sdd1
-#: ../src/GParted_Core.cc:4077
+#: ../src/GParted_Core.cc:4087
 msgid "Error trying to open %1"
 msgstr "Chyba při otevírání %1"
 
 # Použil jsem návrh M. Černockého
 #. TO TRANSLATORS: looks like Failed to set the number of hidden sectors to 05ab4f00 in the ntfs boot record.
-#: ../src/GParted_Core.cc:4087
+#: ../src/GParted_Core.cc:4097
 msgid ""
 "Failed to set the number of hidden sectors to %1 in the NTFS boot record."
 msgstr ""
 "V záznamu zavaděče NTFS se nepodařilo nastavit počet skrytých sektorů na %1."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4089
+#: ../src/GParted_Core.cc:4099
 msgid "You might try the following command to correct the problem:"
 msgstr "K opravě problému můžete zkusit následující příkaz:"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  Ignoring device /dev/sde with logical sector size of 2048 bytes.
-#: ../src/GParted_Core.cc:4150
+#: ../src/GParted_Core.cc:4161
 msgid "Ignoring device %1 with logical sector size of %2 bytes."
 msgstr "Ignoruje se zařízení %1 s velikostí logického sektoru %2 bajtů."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4153
+#: ../src/GParted_Core.cc:4164
 msgid ""
 "GParted requires libparted version 2.2 or higher to support devices with "
 "sector sizes larger than 512 bytes."
@@ -1441,59 +1441,59 @@ msgstr ""
 "Aby byla zajištěna podpora zařízení s velikostí sektoru větší než 512 bajtů, "
 "vyžaduje GParted knihovnu libparted ve verzi 2.2 nebo vyšší."
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4317
+#: ../src/GParted_Core.cc:4328
 msgid "Libparted Information"
 msgstr "Informace od libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4321
+#: ../src/GParted_Core.cc:4332
 msgid "Libparted Warning"
 msgstr "Varování od libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4325
+#: ../src/GParted_Core.cc:4336
 msgid "Libparted Error"
 msgstr "Chyba od libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4328
+#: ../src/GParted_Core.cc:4339
 msgid "Libparted Fatal"
 msgstr "Kritická chyba knihovny libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4331
+#: ../src/GParted_Core.cc:4342
 msgid "Libparted Bug"
 msgstr "Chyba knihovny libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4334
+#: ../src/GParted_Core.cc:4345
 msgid "Libparted Unsupported Feature"
 msgstr "Nepodporovaná funkce knihovnou libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4337
+#: ../src/GParted_Core.cc:4348
 msgid "Libparted unknown exception"
 msgstr "Neznámá výjimka v knihovně libparted"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4341
+#: ../src/GParted_Core.cc:4352
 msgid "Fix"
 msgstr "Opravit"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4343
+#: ../src/GParted_Core.cc:4354
 msgid "Yes"
 msgstr "Ano"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4345
+#: ../src/GParted_Core.cc:4356
 msgid "Ok"
 msgstr "Budiž"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4347
+#: ../src/GParted_Core.cc:4358
 msgid "Retry"
 msgstr "Znovu"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4349
+#: ../src/GParted_Core.cc:4360
 msgid "No"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4351
+#: ../src/GParted_Core.cc:4362
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
-#: ../src/GParted_Core.cc:4353
+#: ../src/GParted_Core.cc:4364
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovat"
 
@@ -1658,7 +1658,7 @@ msgstr "Příznaky"
 #. * not contain a recognized file system, and is in
 #. * other words unallocated.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:253
+#: ../src/Utils.cc:255
 msgid "unallocated"
 msgstr "neobsazeno"
 
@@ -1667,7 +1667,7 @@ msgstr "neobsazeno"
 #. * not contain a file system known to GParted, and
 #. * is in other words unknown.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:260
+#: ../src/Utils.cc:262
 msgid "unknown"
 msgstr "neznámý"
 
@@ -1675,7 +1675,7 @@ msgstr "neznámý"
 #. * means that the space within this partition will not
 #. * be formatted with a known file system by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:266
+#: ../src/Utils.cc:268
 msgid "unformatted"
 msgstr "nezformátováno"
 
@@ -1683,40 +1683,40 @@ msgstr "nezformátováno"
 #. * means that all file system signatures in the partition
 #. * will be cleared by GParted.
 #.
-#: ../src/Utils.cc:272
+#: ../src/Utils.cc:274
 msgid "cleared"
 msgstr "smazáno"
 
-#: ../src/Utils.cc:293
+#: ../src/Utils.cc:296
 msgid "used"
 msgstr "použito"
 
-#: ../src/Utils.cc:294
+#: ../src/Utils.cc:297
 msgid "unused"
 msgstr "nepoužito"
 
 #. TO TRANSLATORS: means that this is an encrypted file system
-#: ../src/Utils.cc:311
+#: ../src/Utils.cc:314
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Šifrováno"
 
-#: ../src/Utils.cc:437
+#: ../src/Utils.cc:442
 msgid "%1 B"
 msgstr "%1 B"
 
-#: ../src/Utils.cc:442
+#: ../src/Utils.cc:447
 msgid "%1 KiB"
 msgstr "%1 KiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:447
+#: ../src/Utils.cc:452
 msgid "%1 MiB"
 msgstr "%1 MiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:452
+#: ../src/Utils.cc:457
 msgid "%1 GiB"
 msgstr "%1 GiB"
 
-#: ../src/Utils.cc:457
+#: ../src/Utils.cc:462
 msgid "%1 TiB"
 msgstr "%1 TiB"
 
@@ -1961,21 +1961,21 @@ msgstr "Editor oddílů pro GNOME"
 
 #. TO TRANSLATORS: your name(s) here please, if there are more translators put newlines (\n) between the 
names.
 #. It's a good idea to provide the url of your translation team as well. Thanks!
-#: ../src/Win_GParted.cc:1711
+#: ../src/Win_GParted.cc:1712
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Miloslav Trmač <mitr volny cz>\n"
 "Adrian Guniš <andygun696 gmail com>\n"
 "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1758
+#: ../src/Win_GParted.cc:1759
 msgid "It is not possible to create more than %1 primary partition"
 msgid_plural "It is not possible to create more than %1 primary partitions"
 msgstr[0] "Není možné vytvořit více než %1 primární oddíl"
 msgstr[1] "Není možné vytvořit více než %1 primární oddíly"
 msgstr[2] "Není možné vytvořit více než %1 primárních oddílů"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1770
+#: ../src/Win_GParted.cc:1771
 msgid ""
 "If you want more partitions you should first create an extended partition. "
 "Such a partition can contain other partitions. Because an extended partition "
@@ -1986,17 +1986,17 @@ msgstr ""
 "Takový oddíl může obsahovat další oddíly. Protože rozšířený oddíl je také "
 "primární oddíl, může být nezbytné odstranit nejdříve primární oddíl."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1875
+#: ../src/Win_GParted.cc:1879
 msgid "Moving a partition might cause your operating system to fail to boot"
 msgstr "Přesun oddílu může způsobit selhání při zavádění operačního systému"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  You queued an operation to move the start sector of partition /dev/sda3.
-#: ../src/Win_GParted.cc:1882
+#: ../src/Win_GParted.cc:1886
 msgid "You have queued an operation to move the start sector of partition %1."
 msgstr ""
 "Zařadili jste do fronty operaci k přesunu počátečního sektoru oddílu %1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1884
+#: ../src/Win_GParted.cc:1888
 msgid ""
 " Failure to boot is most likely to occur if you move the GNU/Linux "
 "partition containing /boot, or if you move the Windows system partition C:."
@@ -2004,76 +2004,76 @@ msgstr ""
 " Jestliže přesunete oddíl GNU/Linux obsahující /boot nebo systémový oddíl "
 "oddíl C: Windows, dojde obvykle selhání zavedení systému."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1886
+#: ../src/Win_GParted.cc:1890
 msgid "You can learn how to repair the boot configuration in the GParted FAQ."
 msgstr ""
 "V sekci často kladené otázky k GParted můžete zjistit, jak opravit nastavení "
 "zavaděče."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1890
+#: ../src/Win_GParted.cc:1894
 msgid "Moving a partition might take a very long time to apply."
 msgstr "Provedení přesunu oddílu může zabrat hodně času."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:1959
+#: ../src/Win_GParted.cc:1963
 msgid "Copy of %1"
 msgstr "Kopie %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2052
+#: ../src/Win_GParted.cc:2056
 msgid "You have pasted into an existing partition"
 msgstr "Vložili jste do existujícího oddílu"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like  The data in /dev/sda3 will be lost if you apply this operation.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2060
+#: ../src/Win_GParted.cc:2064
 msgid "The data in %1 will be lost if you apply this operation."
 msgstr "Pokud provedete tuto operaci, ztratíte data v %1."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2133
+#: ../src/Win_GParted.cc:2137
 msgid "Unable to delete %1!"
 msgstr "Nelze odstranit %1!"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2140
+#: ../src/Win_GParted.cc:2144
 msgid "Please unmount any logical partitions having a number higher than %1"
 msgstr "Odpojte prosím logické oddíly, které mají číslo větší než %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2151
+#: ../src/Win_GParted.cc:2155
 msgid "Are you sure you want to delete %1?"
 msgstr "Opravdu chcete odstranit %1?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2158
+#: ../src/Win_GParted.cc:2162
 msgid "After deletion this partition is no longer available for copying."
 msgstr "Po odstranění už nebude tento oddíl k dispozici pro kopírování."
 
 #. TO TRANSLATORS: dialogtitle, looks like  Delete /dev/hda2 (ntfs, 2345 MiB)
-#: ../src/Win_GParted.cc:2161
+#: ../src/Win_GParted.cc:2165
 msgid "Delete %1 (%2, %3)"
 msgstr "Odstranění %1 (%2, %3)"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * Cannot format this file system to fat16.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2267
+#: ../src/Win_GParted.cc:2271
 msgid "Cannot format this file system to %1"
 msgstr "Nelze zformátovat tento souborový systém jako %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A fat16 file system requires a partition of at least 16.00 MiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2279
+#: ../src/Win_GParted.cc:2283
 msgid "A %1 file system requires a partition of at least %2."
 msgstr "Souborový systém %1 vyžaduje oddíl s minimálně %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like
 #. * A partition with a hfs file system has a maximum size of 2.00 GiB.
 #.
-#: ../src/Win_GParted.cc:2287
+#: ../src/Win_GParted.cc:2291
 msgid "A partition with a %1 file system has a maximum size of %2."
 msgstr "Oddíl se souborovým systémem %1 má maximální velikost %2."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2405
+#: ../src/Win_GParted.cc:2409
 msgid "The partition could not be unmounted from the following mount points:"
 msgstr "Oddíl nemohl být odpojen z následujících přípojných bodů:"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2407
+#: ../src/Win_GParted.cc:2411
 msgid ""
 "This is because other partitions are also mounted on these mount points. "
 "You are advised to unmount them manually."
@@ -2082,18 +2082,18 @@ msgstr ""
 "oddíly. Doporučujeme odpojit je ručně."
 
 #. TO TRANSLATORS: Singular case looks like  1 operation is currently pending for partition /dev/sdb1
-#: ../src/Win_GParted.cc:2420
+#: ../src/Win_GParted.cc:2424
 msgid "%1 operation is currently pending for partition %2"
 msgid_plural "%1 operations are currently pending for partition %2"
 msgstr[0] "Na oddílu %2 není momentálně vyřízena %1 operace"
 msgstr[1] "Na oddílu %2 nejsou momentálně vyřízeny %1 operace"
 msgstr[2] "Na oddílu %2 není momentálně vyřízeno %1 operací"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2435
+#: ../src/Win_GParted.cc:2439
 msgid "Use the Edit menu to undo, clear or apply pending operations."
 msgstr "Použijte nabídku Upravit k vrácení, zrušení nebo provedení operací."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2478
+#: ../src/Win_GParted.cc:2482
 msgid ""
 "The swapoff action cannot be performed when there are operations pending for "
 "the partition."
@@ -2101,15 +2101,15 @@ msgstr ""
 "Deaktivaci odkládacím oddílem nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené "
 "operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2479
+#: ../src/Win_GParted.cc:2483
 msgid "Deactivating swap on %1"
 msgstr "Deaktivuje se odkládací oddíl na %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2480
+#: ../src/Win_GParted.cc:2484
 msgid "Could not deactivate swap"
 msgstr "Nelze deaktivovat odkládací oddíl"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2485
+#: ../src/Win_GParted.cc:2489
 msgid ""
 "The swapon action cannot be performed when there are operations pending for "
 "the partition."
@@ -2117,15 +2117,15 @@ msgstr ""
 "Aktivaci odkládacího oddílu nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené "
 "operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2486
+#: ../src/Win_GParted.cc:2490
 msgid "Activating swap on %1"
 msgstr "Aktivuje se odkládací oddíl na %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2487
+#: ../src/Win_GParted.cc:2491
 msgid "Could not activate swap"
 msgstr "Nelze aktivovat odkládací oddíl"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2492
+#: ../src/Win_GParted.cc:2496
 msgid ""
 "The deactivate Volume Group action cannot be performed when there are "
 "operations pending for the partition."
@@ -2133,16 +2133,16 @@ msgstr ""
 "Deaktivaci skupiny svazků nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené "
 "operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2493
+#: ../src/Win_GParted.cc:2497
 msgid "Deactivating Volume Group %1"
 msgstr "Deaktivuje se skupina svazků %1"
 
 #. VGNAME from point point
-#: ../src/Win_GParted.cc:2495
+#: ../src/Win_GParted.cc:2499
 msgid "Could not deactivate Volume Group"
 msgstr "Nelze deaktivovat skupinu svazků"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2500
+#: ../src/Win_GParted.cc:2504
 msgid ""
 "The activate Volume Group action cannot be performed when there are "
 "operations pending for the partition."
@@ -2150,59 +2150,59 @@ msgstr ""
 "Aktivaci skupiny svazků nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené "
 "operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2501
+#: ../src/Win_GParted.cc:2505
 msgid "Activating Volume Group %1"
 msgstr "Aktivuje se skupina svazků %1"
 
 #. VGNAME from point point
-#: ../src/Win_GParted.cc:2503
+#: ../src/Win_GParted.cc:2507
 msgid "Could not activate Volume Group"
 msgstr "Nelze aktivovat skupinu svazků"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2508
+#: ../src/Win_GParted.cc:2512
 msgid ""
 "The unmount action cannot be performed when there are operations pending for "
 "the partition."
 msgstr "Odpojení nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2509
+#: ../src/Win_GParted.cc:2513
 msgid "Unmounting %1"
 msgstr "Odpojuje se %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2510
+#: ../src/Win_GParted.cc:2514
 msgid "Could not unmount %1"
 msgstr "Nelze odpojit %1"
 
 #. Bug: Partition callback without a selected partition
 #. Bug: Not pointing at a valid display partition object
-#: ../src/Win_GParted.cc:2574
+#: ../src/Win_GParted.cc:2578
 msgid ""
 "The mount action cannot be performed when an operation is pending for the "
 "partition."
 msgstr "Připojení nelze provést, pokud jsou na oddílu nevyřízené operace."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2587
+#: ../src/Win_GParted.cc:2591
 msgid "mounting %1 on %2"
 msgstr "připojuje se %1 na %2"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2614
+#: ../src/Win_GParted.cc:2618
 msgid "Could not mount %1 on %2"
 msgstr "Nelze připojit %1 na %2"
 
 #. TO TRANSLATORS: Singular case looks like 1 partition is currently active on device /dev/sda
-#: ../src/Win_GParted.cc:2633
+#: ../src/Win_GParted.cc:2637
 msgid "%1 partition is currently active on device %2"
 msgid_plural "%1 partitions are currently active on device %2"
 msgstr[0] "Na zařízení %2 je momentálně %1 aktivní oddíl"
 msgstr[1] "Na zařízení %2 jsou momentálně %1 aktivní oddíly"
 msgstr[2] "Na zařízení %2 je momentálně %1 aktivních oddílů"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2648
+#: ../src/Win_GParted.cc:2652
 msgid ""
 "A new partition table cannot be created when there are active partitions."
 msgstr "Pokud máte aktivní oddíly, nelze vytvořit novou tabulku oddílů."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2650
+#: ../src/Win_GParted.cc:2654
 msgid ""
 "Active partitions are those that are in use, such as a mounted file system, "
 "or enabled swap space."
@@ -2210,7 +2210,7 @@ msgstr ""
 "Aktivní oddíly jsou ty, které jsou v užívání, jako např. připojený souborový "
 "systém nebo povolený odkládací prostor."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2652
+#: ../src/Win_GParted.cc:2656
 msgid ""
 "Use Partition menu options, such as unmount or swapoff, to deactivate all "
 "partitions on this device before creating a new partition table."
@@ -2219,19 +2219,19 @@ msgstr ""
 "tomto zařízení možnosti z nabídky Oddíl, jako např. odpojit nebo odpojit "
 "odkládací oddíl."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2664
+#: ../src/Win_GParted.cc:2668
 msgid "%1 operation is currently pending"
 msgid_plural "%1 operations are currently pending"
 msgstr[0] "%1 operace není momentálně vyřízena"
 msgstr[1] "%1 operace nejsou momentálně vyřízeny"
 msgstr[2] "%1 operací není momentálně vyřízeno"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2677
+#: ../src/Win_GParted.cc:2681
 msgid ""
 "A new partition table cannot be created when there are pending operations."
 msgstr "Pokud máte nevyřízené operace, nelze vytvořit novou tabulku oddílů."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2679
+#: ../src/Win_GParted.cc:2683
 msgid ""
 "Use the Edit menu to either clear or apply all operations before creating a "
 "new partition table."
@@ -2239,30 +2239,30 @@ msgstr ""
 "Před vytvořením nové tabulky oddílů použijte nabídku Upravit buď pro zrušení "
 "nebo provedení všech operací."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2694
+#: ../src/Win_GParted.cc:2698
 msgid "Error while creating partition table"
 msgstr "Chyba při vytváření tabulky oddílů"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2714
+#: ../src/Win_GParted.cc:2718
 msgid "Command gpart was not found"
 msgstr "Příkaz gpart nebyl nalezen"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2715
+#: ../src/Win_GParted.cc:2719
 msgid "This feature uses gpart. Please install gpart and try again."
 msgstr ""
 "Tato funkce využívá program gpart. Nainstalujte jej prosím a zkuste to znovu."
 
 #. Dialog information
-#: ../src/Win_GParted.cc:2723
+#: ../src/Win_GParted.cc:2727
 msgid "A full disk scan is needed to find file systems."
 msgstr ""
 "Pro nalezení souborových systémů je zapotřebí provést úplnou analýzu disku."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2725
+#: ../src/Win_GParted.cc:2729
 msgid "The scan might take a very long time."
 msgstr "Tato analýza může zabrat hodně času."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2727
+#: ../src/Win_GParted.cc:2731
 msgid ""
 "After the scan you can mount any discovered file systems and copy the data "
 "to other media."
@@ -2270,26 +2270,26 @@ msgstr ""
 "Po skončení analýzy můžete případné objevené souborové systémy připojit a "
 "zkopírovat si data na jiné médium."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2729
+#: ../src/Win_GParted.cc:2733
 msgid "Do you want to continue?"
 msgstr "Chcete pokračovat?"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Search for file systems on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2733
+#: ../src/Win_GParted.cc:2737
 msgid "Search for file systems on %1"
 msgstr "Hledání souborových systémů na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like Searching for file systems on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2744
+#: ../src/Win_GParted.cc:2748
 msgid "Searching for file systems on %1"
 msgstr "Vyhledávají se souborové systémy na %1"
 
 #. TO TRANSLATORS: looks like No file systems found on /deb/sdb
-#: ../src/Win_GParted.cc:2760
+#: ../src/Win_GParted.cc:2764
 msgid "No file systems found on %1"
 msgstr "Na %1 nebyl nalezen žádný souborový systém"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:2761
+#: ../src/Win_GParted.cc:2765
 msgid ""
 "The disk scan by gpart did not find any recognizable file systems on this "
 "disk."
@@ -2297,35 +2297,35 @@ msgstr ""
 "Na tomto disku nebyly při analýze programem gpart nalezeny žádné "
 "rozpoznatelné souborové systémy."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3034
+#: ../src/Win_GParted.cc:3038
 msgid "Are you sure you want to apply the pending operations?"
 msgstr "Opravdu chcete provést nevyřízené operace?"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3040
+#: ../src/Win_GParted.cc:3044
 msgid "Editing partitions has the potential to cause LOSS of DATA."
 msgstr "Upravování oddílů může způsobit ZTRÁTU DAT."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3042
+#: ../src/Win_GParted.cc:3046
 msgid "You are advised to backup your data before proceeding."
 msgstr "Před pokračováním je doporučeno zazálohovat si cenná data."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3044
+#: ../src/Win_GParted.cc:3048
 msgid "Apply operations to device"
 msgstr "Provést operace na zařízení"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3089
+#: ../src/Win_GParted.cc:3093
 msgid "You are deleting non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Mažete neprázdný fyzický svazek LVM2 %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3093
+#: ../src/Win_GParted.cc:3097
 msgid "You are formatting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Formátujete na neprázdném fyzickém svazku LVM2 %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3097
+#: ../src/Win_GParted.cc:3101
 msgid "You are pasting over non-empty LVM2 Physical Volume %1"
 msgstr "Vkládáte na neprázdný fyzický svazek LVM2 %1"
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3106
+#: ../src/Win_GParted.cc:3110
 msgid ""
 "Deleting or overwriting the Physical Volume is irrecoverable and will "
 "destroy or damage the Volume Group."
@@ -2333,7 +2333,7 @@ msgstr ""
 "Smazání nebo přepsání fyzického svazku nelze vrátit zpět a přitom zničí nebo "
 "poškodí skupinu svazků."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3109
+#: ../src/Win_GParted.cc:3113
 msgid ""
 "To avoid destroying or damaging the Volume Group, you are advised to cancel "
 "and use external LVM commands to free the Physical Volume before attempting "
@@ -2343,7 +2343,7 @@ msgstr ""
 "zrušit a použít externí příkazy LVM k uvolnění fyzického svazku, dříve než "
 "zkusíte tuto operaci."
 
-#: ../src/Win_GParted.cc:3112
+#: ../src/Win_GParted.cc:3116
 msgid "Do you want to continue to forcibly delete the Physical Volume?"
 msgstr "Chcete přesto všechno pokračovat ve smazání fyzického svazku?"
 
@@ -2454,3 +2454,17 @@ msgstr "spouští se simulace"
 #: ../src/ntfs.cc:234
 msgid "real resize"
 msgstr "provádí se skutečná změna velikosti"
+
+#: ../src/udf.cc:66
+msgid "Partition is too large, maximum size is %1"
+msgstr "Oddíl je příliš velký, největší možná velikost je %1"
+
+#: ../src/udf.cc:74
+msgid "Partition is too small, minimum size is %1"
+msgstr "Oddíl je příliš malý, nejmenší možná velikost je %1"
+
+#: ../src/udf.cc:91
+msgid ""
+"mkudffs prior to version 1.1 does not support non-ASCII characters in the "
+"label."
+msgstr "mkudffs před verzí 1.1 nepodporuje v návěští jiné znaky než ASCII."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]