[file-roller] Updated Scottish Gaelic translationcommit 6f2de893bf03e6d695660ba7a1dcb53a6707429c
Author: GNOME Translation Robot <gnome-sysadmin gnome org>
Date:   Fri Apr 29 10:25:06 2016 +0000

    Updated Scottish Gaelic translation

 po/gd.po |  327 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 168 insertions(+), 159 deletions(-)
---
diff --git a/po/gd.po b/po/gd.po
index 46cd2d1..24cde5f 100644
--- a/po/gd.po
+++ b/po/gd.po
@@ -1,14 +1,14 @@
 # Scottish Gaelic translation for file-roller.
 # Copyright (C) 2014 file-roller's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the file-roller package.
-# GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>, 2014, 2015.
+# GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>, 2014, 2015, 2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=file-";
 "roller&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-11-16 06:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-11-16 15:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-29 05:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-29 11:24+0100\n"
 "Last-Translator: GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>\n"
 "Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
 "Language: gd\n"
@@ -58,8 +58,8 @@ msgid "xz archives (.tar.xz)"
 msgstr "tasglannan xz (.tar.xz)"
 
 #. set the name and icon
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-application.c:717
-#: ../src/fr-window.c:1974 ../src/fr-window.c:5329
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-application.c:718
+#: ../src/fr-window.c:1972 ../src/fr-window.c:5491
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "Manaidsear nan tasglann"
 
@@ -210,28 +210,28 @@ msgstr "Meud iom-thasglainn tùsail"
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "Am meud tùsail airson iom-thasglannan."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:328
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:329
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Dì-dhùmhlaich an-seo"
 
 #. Translators: the current position is the current folder
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:330
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:331
 msgid "Extract the selected archive to the current position"
 msgstr "Dì-dhùmhlaich an tasglann a thagh thu san ionad làithreach"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:347
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
 msgid "Extract To..."
 msgstr "Dì-dhùmhlaich gu..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:348
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:349
 msgid "Extract the selected archive"
 msgstr "Dì-dhùmhlaich an tasglann a thagh thu"
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:367
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:368
 msgid "Compress..."
 msgstr "Dùmhlaich..."
 
-#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:368
+#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:369
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "Cruthaich tasglann dùmhlaichte dhe na nithean a thagh thu"
 
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr "Cha deach leinn na faidhlichean a chur ris an tasglann"
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "Chan eil cead agad gus faidhlichean a leughadh on phasgan \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/fr-window.c:5609
+#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/fr-window.c:5770
 msgid "Add Files"
 msgstr "Cuir faidhlichean ris"
 
@@ -294,11 +294,11 @@ msgid "Wrong password."
 msgstr "Facal-faire cearr."
 
 #: ../src/dlg-batch-add.c:88 ../src/fr-application.c:226
-#: ../src/fr-application.c:569
+#: ../src/fr-application.c:262 ../src/fr-application.c:574
 msgid "Compress"
 msgstr "Dùmhlaich"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:95 ../src/fr-window.c:6660
+#: ../src/dlg-extract.c:95 ../src/fr-window.c:6856
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -309,28 +309,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "A bheil thu airson a chruthachadh?"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:103 ../src/fr-window.c:6668
+#: ../src/dlg-extract.c:103 ../src/fr-window.c:6864
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "Cruthaich _pasgan"
 
 #: ../src/dlg-extract.c:122 ../src/dlg-extract.c:139 ../src/dlg-extract.c:166
-#: ../src/fr-window.c:4211 ../src/fr-window.c:6563 ../src/fr-window.c:6568
-#: ../src/fr-window.c:6689 ../src/fr-window.c:6708 ../src/fr-window.c:6713
+#: ../src/fr-window.c:4373 ../src/fr-window.c:6760 ../src/fr-window.c:6765
+#: ../src/fr-window.c:6885 ../src/fr-window.c:6904 ../src/fr-window.c:6909
 msgid "Extraction not performed"
 msgstr "Cha deach an dì-dhùmhlachadh a dhèanamh"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:123 ../src/fr-window.c:6685
+#: ../src/dlg-extract.c:123 ../src/fr-window.c:6881
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn am pasgan-uidhe a chruthachadh: %s."
 
-#: ../src/dlg-extract.c:167 ../src/fr-window.c:4438 ../src/fr-window.c:4540
+#: ../src/dlg-extract.c:167 ../src/fr-window.c:4600 ../src/fr-window.c:4702
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "Chan eil cead agad gus tasglannan a dhì-dhùmhlachadh sa phasgan \"%s\""
 
-#: ../src/dlg-extract.c:280 ../src/fr-window.c:5605
+#: ../src/dlg-extract.c:279 ../src/fr-window.c:5766
 #: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
 msgid "Extract"
 msgstr "Dì-dhùmhlaich"
@@ -341,8 +341,8 @@ msgstr "Thachair mearachd inntearnail fhad 's a bha sinn a' lorg aplacaidean:"
 
 #: ../src/dlg-package-installer.c:296 ../src/dlg-package-installer.c:305
 #: ../src/dlg-package-installer.c:332 ../src/fr-archive.c:744
-#: ../src/fr-window.c:3885 ../src/fr-window.c:7293 ../src/fr-window.c:7650
-#: ../src/fr-window.c:9168
+#: ../src/fr-window.c:4040 ../src/fr-window.c:7470 ../src/fr-window.c:7827
+#: ../src/fr-window.c:9337
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "Cha chuirear taic ris an seòrsa tasglainn."
 
@@ -373,13 +373,13 @@ msgstr "Cuir a-steach facal-faire agad airson \"%s\""
 msgid "%s Properties"
 msgstr "Roghainnean %s"
 
-#: ../src/dlg-update.c:163
+#: ../src/dlg-update.c:162
 #, c-format
 msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
 msgstr "A bheil thu airson am faidhle \"%s\" san tasglann \"%s\" ùrachadh?"
 
 #. secondary text
-#: ../src/dlg-update.c:174 ../src/dlg-update.c:199 ../src/ui/update.ui.h:2
+#: ../src/dlg-update.c:174 ../src/dlg-update.c:200
 #, c-format
 msgid ""
 "The file has been modified with an external application. If you don't update "
@@ -400,11 +400,20 @@ msgstr[3] ""
 "Chaidh %d faidhlichean atharrachadh le aplacaid taobh a-muigh. Thèid gach "
 "atharrachadh air chall mur ùraich thu na faidhlichean san tasglann."
 
-#: ../src/dlg-update.c:189
+#: ../src/dlg-update.c:190
 #, c-format
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "A bheil thu airson na faidhlichean san tasglann \"%s\" ùrachadh?"
 
+#: ../src/dlg-update.c:319 ../src/dlg-update.c:332
+msgid "_Update"
+msgstr "Ùraic_h"
+
+#: ../src/dlg-update.c:323
+#| msgid "Add Files"
+msgid "Update Files"
+msgstr "Ùraich na faidhlichean"
+
 #: ../src/fr-application.c:61
 msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
 msgstr "Chuir faidhlichean ris an tasglann shònraichte agus fàg am prògram"
@@ -463,12 +472,12 @@ msgstr "Tòisich na sheirbheis"
 msgid "Show version"
 msgstr "Seall an tionndadh"
 
-#: ../src/fr-application.c:262 ../src/fr-application.c:298
-#: ../src/fr-application.c:324 ../src/fr-application.c:593
+#: ../src/fr-application.c:298 ../src/fr-application.c:324
+#: ../src/fr-application.c:597
 msgid "Extract archive"
 msgstr "Dì-dhùmhlaich tasglann"
 
-#: ../src/fr-application.c:476
+#: ../src/fr-application.c:477
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- Cruthaich agus atharraich tasglann"
 
@@ -492,7 +501,7 @@ msgstr "Chan eil na ceadan iomchaidh agad."
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "Cha ghabh an seòrsa tasglainn seo atharrachadh"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1859 ../src/fr-new-archive-dialog.c:483
+#: ../src/fr-archive.c:1859 ../src/fr-new-archive-dialog.c:474
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "Chan urrainn dhut tasglann a chur na broinn fhèin."
 
@@ -542,35 +551,35 @@ msgstr "A' dì-dhùmhlachadh na tasglainn"
 msgid "Could not load the location"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an t-ionad a luchdadh"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:358 ../src/fr-new-archive-dialog.c:377
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:393 ../src/fr-new-archive-dialog.c:441
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:459 ../src/fr-new-archive-dialog.c:481
-#: ../src/fr-window.c:2834
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:349 ../src/fr-new-archive-dialog.c:368
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:384 ../src/fr-new-archive-dialog.c:432
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:450 ../src/fr-new-archive-dialog.c:472
+#: ../src/fr-window.c:2989
 msgid "Could not create the archive"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an tasglann a chruthachadh"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:360 ../src/fr-new-archive-dialog.c:379
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:351 ../src/fr-new-archive-dialog.c:370
 msgid "You have to specify an archive name."
 msgstr "Feumaidh tu ainm na tasglainn a thoirt seachad."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:434
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "Chan eil cead agad gus tasglann a chruthachadh sa phasgan seo"
 
 #. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:461 ../src/fr-window.c:7964
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:452 ../src/fr-window.c:8141
 msgid "New name is the same as old one, please type other name."
 msgstr ""
 "Cha an t-ainm ùr co-ionnann ris an seann ainm, cuir a-steach ainm eile."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:504
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:495
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
 msgstr ""
 "Tha faidhle air a bheil \"%s\" ann mu thràth. A bheil thu airson a chur 'na "
 "àite?"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:505
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:496
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
@@ -578,15 +587,15 @@ msgstr ""
 "Tha am faidhle ann an \"%s\" mar-thà. Ma chuireas tu seo na àite, thèid "
 "sgrìobhadh thairis air an t-susbaint a tha ann."
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:511 ../src/fr-window.c:6490
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:502 ../src/fr-window.c:6685
 msgid "_Replace"
 msgstr "Cui_r 'na àite"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:526
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:517
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an t-seann tasglann a sguabadh às."
 
-#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:289 ../src/fr-window.c:6071
+#: ../src/fr-window-actions-callbacks.c:289 ../src/fr-window.c:6233
 #: ../src/ui/menus.ui.h:1
 msgid "Open"
 msgstr "Fosgail"
@@ -599,112 +608,100 @@ msgstr "Na h-uile tasglann"
 msgid "All files"
 msgstr "Na h-uile faidhle"
 
-#: ../src/fr-window.c:1208
+#: ../src/fr-window.c:1206
 msgid "Operation completed"
 msgstr "Chaidh an t-obrachadh a choileanadh"
 
-#: ../src/fr-window.c:1594
+#: ../src/fr-window.c:1592
 msgid "Folder"
 msgstr "Pasgan"
 
-#: ../src/fr-window.c:1981
+#: ../src/fr-window.c:1979
 msgid "[read only]"
 msgstr "[ri leughadh a-mhàin]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2096
+#: ../src/fr-window.c:2120
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "Cha deach leinn am pasgan \"%s\" a shealltainn"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2187 ../src/fr-window.c:2225
+#: ../src/fr-window.c:2293 ../src/fr-window.c:2331
 #, c-format
 msgid "Creating \"%s\""
 msgstr "A' cruthachadh \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2191
+#: ../src/fr-window.c:2297
 #, c-format
 msgid "Loading \"%s\""
 msgstr "A' luchdadh \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2195
+#: ../src/fr-window.c:2301
 #, c-format
 msgid "Reading \"%s\""
 msgstr "A' leughadh \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2199
+#: ../src/fr-window.c:2305
 #, c-format
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
 msgstr "A' sguabadh às na faidhlichean o \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2203
+#: ../src/fr-window.c:2309
 #, c-format
 msgid "Testing \"%s\""
 msgstr "A' dearbhadh \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2206
+#: ../src/fr-window.c:2312
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "A' faighinn liosta nam faidhlichean"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2210
+#: ../src/fr-window.c:2316
 #, c-format
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "A' dèanamh lethbhreac de dh'fhaidhlichean gus an cur ri \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2214
+#: ../src/fr-window.c:2320
 #, c-format
 msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "A' cur na faidhlichean ri \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2218
+#: ../src/fr-window.c:2324
 #, c-format
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "A' dì-dhùmhlachadh na faidhlichean o \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2221
+#: ../src/fr-window.c:2327
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
 msgstr ""
 "A' cur lethbhreac dhe na faidhlichean air an dì-dhùmhlachadh dhan cheann-"
 "uidhe"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2230
+#: ../src/fr-window.c:2336
 #, c-format
 msgid "Saving \"%s\""
 msgstr "A' sàbhaladh \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2237
+#: ../src/fr-window.c:2343
 #, c-format
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
 msgstr "A' toirt ainm ùr air na faidhlichean ann an \"%s\""
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2241
+#: ../src/fr-window.c:2347
 #, c-format
 msgid "Updating the files in \"%s\""
 msgstr "Ag ùrachadh na faidhlichean ann an \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:2423 ../src/ui/app-menu.ui.h:8
-msgid "_Quit"
-msgstr "_Fàg an-seo"
-
-#: ../src/fr-window.c:2424
-msgid "_Open the Archive"
-msgstr "F_osgail an tasglann"
-
-#: ../src/fr-window.c:2425
-msgid "_Show the Files"
-msgstr "_Seall na faidhlichean"
-
-#: ../src/fr-window.c:2549
+#: ../src/fr-window.c:2636
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
@@ -713,79 +710,87 @@ msgstr[1] "%d fhaidhle air am fàgail"
 msgstr[2] "%d faidhlichean air am fàgail"
 msgstr[3] "%d faidhlichean air am fàgail"
 
-#: ../src/fr-window.c:2553 ../src/fr-window.c:3111
+#: ../src/fr-window.c:2640 ../src/fr-window.c:3266
 msgid "Please wait…"
 msgstr "Fuirich greiseag…"
 
-#: ../src/fr-window.c:2609
+#: ../src/fr-window.c:2758
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "Chaidh an dì-dhùmhlachadh a choileanadh"
 
+#: ../src/fr-window.c:2761
+msgid "_Show the Files"
+msgstr "_Seall na faidhlichean"
+
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2641 ../src/fr-window.c:6057
+#: ../src/fr-window.c:2778 ../src/fr-window.c:6219
 #, c-format
 msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "Chaidh \"%s\" a chruthachadh"
 
-#: ../src/fr-window.c:2718 ../src/fr-window.c:2890
+#: ../src/fr-window.c:2785
+msgid "_Open the Archive"
+msgstr "F_osgail an tasglann"
+
+#: ../src/fr-window.c:2873 ../src/fr-window.c:3045
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "Dh'fhàgadh an àithne gu mì-ghnàthach."
 
-#: ../src/fr-window.c:2839
+#: ../src/fr-window.c:2994
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "Tachair mearachd le dì-dhùmhlachadh nam faidhlichean."
 
-#: ../src/fr-window.c:2845
+#: ../src/fr-window.c:3000
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "Cha deach leinn \"%s\" fhosgladh"
 
-#: ../src/fr-window.c:2850
+#: ../src/fr-window.c:3005
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "Thachair mearachd le luchdadh na tasglainn."
 
-#: ../src/fr-window.c:2854
+#: ../src/fr-window.c:3009
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "Thachair mearachd le sguabadh às fhaidhlichean on tasglann."
 
-#: ../src/fr-window.c:2860
+#: ../src/fr-window.c:3015
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "Thachair mearachd le cur faidhlichean ris an tasglann."
 
-#: ../src/fr-window.c:2864
+#: ../src/fr-window.c:3019
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "Thachair mearachd le dearbhadh na tasglainn."
 
-#: ../src/fr-window.c:2869
+#: ../src/fr-window.c:3024
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "Thachair mearachd le sàbhaladh na tasglainn."
 
-#: ../src/fr-window.c:2873
+#: ../src/fr-window.c:3028
 msgid "An error occurred while renaming the files."
 msgstr "Thachair mearachd le toirt ainm ùr air na faidhlichean."
 
-#: ../src/fr-window.c:2877
+#: ../src/fr-window.c:3032
 msgid "An error occurred while updating the files."
 msgstr "Tachair mearachd le ùrachadh nam faidhlichean."
 
-#: ../src/fr-window.c:2881
+#: ../src/fr-window.c:3036
 msgid "An error occurred."
 msgstr "Thachair mearachd."
 
-#: ../src/fr-window.c:2887
+#: ../src/fr-window.c:3042
 msgid "Command not found."
 msgstr "Cha deach an àithne a lorg."
 
-#: ../src/fr-window.c:3043
+#: ../src/fr-window.c:3198
 msgid "Test Result"
 msgstr "Toradh an dearbhaidh"
 
-#: ../src/fr-window.c:4003 ../src/fr-window.c:8643 ../src/fr-window.c:8677
-#: ../src/fr-window.c:8957
+#: ../src/fr-window.c:4165 ../src/fr-window.c:8820 ../src/fr-window.c:8854
+#: ../src/fr-window.c:9134
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an t-obrachadh a dhèanamh"
 
-#: ../src/fr-window.c:4028
+#: ../src/fr-window.c:4190
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
@@ -793,108 +798,108 @@ msgstr ""
 "A bheil thu airson am faidhle seo a chur ris an tasglann làithreach no "
 "fhosgladh na thasglann ùr?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4057
+#: ../src/fr-window.c:4219
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr ""
 "A bheil thu airson tasglann ùr a chruthachadh leis na faidhlichean seo?"
 
-#: ../src/fr-window.c:4060
+#: ../src/fr-window.c:4222
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "Cruthaich t_asglann"
 
-#: ../src/fr-window.c:4089 ../src/fr-window.c:7101
+#: ../src/fr-window.c:4251 ../src/fr-window.c:7278
 msgid "New Archive"
 msgstr "Tasglann ùr"
 
-#: ../src/fr-window.c:4800
+#: ../src/fr-window.c:4962
 msgid "Folders"
 msgstr "Pasganan"
 
-#: ../src/fr-window.c:4838 ../src/ui/file-selector.ui.h:7
+#: ../src/fr-window.c:5000 ../src/ui/file-selector.ui.h:7
 msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "Meud"
 
-#: ../src/fr-window.c:4839
+#: ../src/fr-window.c:5001
 msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "Seòrsa"
 
-#: ../src/fr-window.c:4840 ../src/ui/file-selector.ui.h:8
+#: ../src/fr-window.c:5002 ../src/ui/file-selector.ui.h:8
 msgctxt "File"
 msgid "Modified"
 msgstr "Air atharrachadh"
 
-#: ../src/fr-window.c:4841
+#: ../src/fr-window.c:5003
 msgctxt "File"
 msgid "Location"
 msgstr "Ionad"
 
-#: ../src/fr-window.c:4850 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
+#: ../src/fr-window.c:5012 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
 msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "Ainm"
 
-#: ../src/fr-window.c:5614 ../src/fr-window.c:5644
+#: ../src/fr-window.c:5775 ../src/fr-window.c:5805
 msgid "Find files by name"
 msgstr "Lorg faidhlichean le ainm"
 
-#: ../src/fr-window.c:5661
+#: ../src/fr-window.c:5822
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "Rach gun ionad air an do thadhail thu roimhe"
 
-#: ../src/fr-window.c:5666
+#: ../src/fr-window.c:5827
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "Rach gun ath-ionad air an do thadhail thu"
 
-#: ../src/fr-window.c:5676
+#: ../src/fr-window.c:5837
 msgid "Go to the home location"
 msgstr "Rach gun ionad dachaigh"
 
 #. Translators: after the colon there is a folder name.
-#: ../src/fr-window.c:5685 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
+#: ../src/fr-window.c:5846 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
 #: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Ionad:"
 
-#: ../src/fr-window.c:6479
+#: ../src/fr-window.c:6674
 #, c-format
 msgid "Replace file \"%s\"?"
 msgstr "A bheil thu airson a chur an àite an fhaidhle \"%s\"?"
 
-#: ../src/fr-window.c:6482
+#: ../src/fr-window.c:6677
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
 msgstr "Tha faidhle eile ann an \"%s\" mar-thà air a bheil an aon ainm."
 
-#: ../src/fr-window.c:6488
+#: ../src/fr-window.c:6683
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Cuir an àite n_a h-uile"
 
-#: ../src/fr-window.c:6489
+#: ../src/fr-window.c:6684
 msgid "_Skip"
 msgstr "Gearr leum thairi_s air"
 
-#: ../src/fr-window.c:7285 ../src/fr-window.c:7642
+#: ../src/fr-window.c:7462 ../src/fr-window.c:7819
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an tasglann \"%s\" a shàbhaladh"
 
-#: ../src/fr-window.c:7412
+#: ../src/fr-window.c:7589
 msgid "Save"
 msgstr "Sàbhail"
 
-#: ../src/fr-window.c:7736
+#: ../src/fr-window.c:7913
 msgid "Last Output"
 msgstr "An t-às-chur mu dheireadh"
 
 #. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7959
+#: ../src/fr-window.c:8136
 msgid "New name is void, please type a name."
 msgstr "Tha an t-ainm ùr falamh, cuir a-steach ainm."
 
 #. Translators: the %s references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7969
+#: ../src/fr-window.c:8146
 #, c-format
 msgid ""
 "Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
@@ -903,7 +908,7 @@ msgstr ""
 "Chan eil an t-ainm \"%s\" dlìgheach on a tha co-dhiù aon dhe na caractaran a "
 "leanas na bhroinn: %s, cuir a-steach ainm eile."
 
-#: ../src/fr-window.c:8005
+#: ../src/fr-window.c:8182
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -914,11 +919,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8005 ../src/fr-window.c:8007
+#: ../src/fr-window.c:8182 ../src/fr-window.c:8184
 msgid "Please use a different name."
 msgstr "Feuch an cleachd thu ainm eile."
 
-#: ../src/fr-window.c:8007
+#: ../src/fr-window.c:8184
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -929,51 +934,51 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:8077
+#: ../src/fr-window.c:8254
 msgid "Rename"
 msgstr "Thoir ainm ùr air"
 
-#: ../src/fr-window.c:8078
+#: ../src/fr-window.c:8255
 msgid "_New folder name:"
 msgstr "Ai_nm ùr a' phasgain:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8078
+#: ../src/fr-window.c:8255
 msgid "_New file name:"
 msgstr "Ai_nm ùr an fhaidhle:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8082
+#: ../src/fr-window.c:8259
 msgid "_Rename"
 msgstr "Thoi_r ainm ùr air"
 
-#: ../src/fr-window.c:8099 ../src/fr-window.c:8117
+#: ../src/fr-window.c:8276 ../src/fr-window.c:8294
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ainm ùr a thoirt air a' phasgan"
 
-#: ../src/fr-window.c:8099 ../src/fr-window.c:8117
+#: ../src/fr-window.c:8276 ../src/fr-window.c:8294
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn ainm ùr a thoirt air an fhaidhle"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8550
+#: ../src/fr-window.c:8727
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "A' gluasad nam faidhlichean o \"%s\" gu \"%s\""
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8553
+#: ../src/fr-window.c:8730
 #, c-format
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "A' cur lethbhreac dhe na faidhlichean o \"%s\" gu \"%s\""
 
-#: ../src/fr-window.c:8604
+#: ../src/fr-window.c:8781
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "Cuir ann na thagh thu"
 
-#: ../src/fr-window.c:8605
+#: ../src/fr-window.c:8782
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "_Pasgan-uidhe:"
 
-#: ../src/fr-window.c:8609 ../src/ui/app-menubar.ui.h:12
+#: ../src/fr-window.c:8786 ../src/ui/app-menubar.ui.h:12
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Cuir ann"
 
@@ -984,15 +989,15 @@ msgstr "_Cuir ann"
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:234
+#: ../src/gtk-utils.c:235
 msgid "C_ommand Line Output:"
 msgstr "Às-chur na l_oidhne-àithne:"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:509
+#: ../src/gtk-utils.c:510
 msgid "Could not display help"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn a' chobhair a shealltainn"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:604
+#: ../src/gtk-utils.c:605
 msgid "Change password visibility"
 msgstr "Atharraich faicsinneachd an fhacail-fhaire"
 
@@ -1152,26 +1157,30 @@ msgstr "Clàr-innse"
 msgid "_About"
 msgstr "_Mu dhèidhinn"
 
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:8
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Fàg an-seo"
+
 #: ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Facal-faire:"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:1 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
-msgid "_Files:"
-msgstr "_Faidhlichean:"
-
-#: ../src/ui/delete.ui.h:2
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "ball-eisimpleir: *.txt; *.doc"
-
-#: ../src/ui/delete.ui.h:3 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
+#: ../src/ui/delete.ui.h:1 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
 msgid "_All files"
 msgstr "N_a h-uile faidhle"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:4 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
+#: ../src/ui/delete.ui.h:2 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
 msgid "_Selected files"
 msgstr "Na _faidhlichean a thagh thu"
 
+#: ../src/ui/delete.ui.h:3 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
+msgid "_Files:"
+msgstr "_Faidhlichean:"
+
+#: ../src/ui/delete.ui.h:4
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "ball-eisimpleir: *.txt; *.doc"
+
 #: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:7
 msgid "_Keep directory structure"
 msgstr "_Cum structar nam pasganan"
@@ -1241,12 +1250,16 @@ msgstr "Crioptaich liosta nam faidhlichean cuid_eachd"
 msgid "Split into _volumes of"
 msgstr "Sgoilt nan iom-thasglannan de"
 
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:8
+msgid "10,0"
+msgstr "10,0"
+
 #. MB means megabytes
-#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:9
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:10
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
-#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:10
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:11
 msgid "_Other Options"
 msgstr "R_oghainnean eile"
 
@@ -1259,41 +1272,37 @@ msgctxt "File"
 msgid "Name:"
 msgstr "Ainm:"
 
-#: ../src/ui/properties.ui.h:2
-msgid "Archive size:"
-msgstr "Meud na tasglainn:"
-
 #. after the colon there is a folder name.
-#: ../src/ui/properties.ui.h:4
+#: ../src/ui/properties.ui.h:3
 msgid "Location:"
 msgstr "Ionad:"
 
+#. after the colon there is a file type.
 #: ../src/ui/properties.ui.h:5
-msgid "Compression ratio:"
-msgstr "Co-mheas an dùmhlachaidh:"
+msgid "Type:"
+msgstr "Seòrsa:"
 
 #: ../src/ui/properties.ui.h:6
 msgid "Last modified:"
 msgstr "An t-atharrachadh mu dheireadh:"
 
 #: ../src/ui/properties.ui.h:7
+msgid "Archive size:"
+msgstr "Meud na tasglainn:"
+
+#: ../src/ui/properties.ui.h:8
 msgid "Content size:"
 msgstr "Meud na susbainte:"
 
-#: ../src/ui/properties.ui.h:8
-msgid "Number of files:"
-msgstr "Àireamh de dh'fhaidhlichean:"
+#: ../src/ui/properties.ui.h:9
+msgid "Compression ratio:"
+msgstr "Co-mheas an dùmhlachaidh:"
 
-#. after the colon there is a file type.
 #: ../src/ui/properties.ui.h:10
-msgid "Type:"
-msgstr "Seòrsa:"
+msgid "Number of files:"
+msgstr "Àireamh de dh'fhaidhlichean:"
 
 #: ../src/ui/update.ui.h:1
-msgid "_Update"
-msgstr "Ùraic_h"
-
-#: ../src/ui/update.ui.h:3
 msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "Tagh na faidhlich_ean a tha thu airson ùrachadh:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]