[network-manager-pptp] Updated Polish translationcommit 8d6b2205c29d086e23e8548d9bc983fa35b8a794
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Thu Apr 28 15:06:22 2016 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   96 ++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 41 insertions(+), 55 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 80383e7..4f50aad 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-pptp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-14 16:34+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-14 16:35+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-28 15:04+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-28 15:05+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -102,111 +102,97 @@ msgstr "Protokół tunelowania Point-to-Point (PPTP)"
 msgid "Compatible with Microsoft and other PPTP VPN servers."
 msgstr "Zgodny z serwerami firmy Microsoft i innymi serwerami VPN PPTP."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:166
-#, c-format
-msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
-msgstr "nie można skonwertować adresu IP bramy VPN PPTP „%s” (%d)"
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:184
-#, c-format
-msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
-msgstr "nie można wyszukać adresu IP bramy VPN PPTP „%s” (%d)"
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:208
-#, c-format
-msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'"
-msgstr "nie zwrócono używalnych adresów dla bramy VPN PPTP „%s”"
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:219
-#, c-format
-msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s' (%d)"
-msgstr "nie zwrócono używalnych adresów dla bramy VPN PPTP „%s”(%d)"
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:246
-msgid "Could not find secrets (connection invalid, no vpn setting)."
-msgstr ""
-"Nie można odnaleźć haseł (połączenie jest nieprawidłowe, brak ustawień VPN)."
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:258
-msgid "Missing or invalid VPN username."
-msgstr "Brak nazwy użytkownika VPN lub jest nieprawidłowa."
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:268
-msgid "Missing or invalid VPN password."
-msgstr "Brak hasła VPN lub jest nieprawidłowe."
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:462
-msgid "No cached credentials."
-msgstr "Brak danych uwierzytelniających w pamięci podręcznej."
-
-#: ../src/nm-pptp-service.c:618
+#: ../src/nm-pptp-service.c:169
 #, c-format
 msgid "invalid gateway '%s'"
 msgstr "nieprawidłowa brama „%s”"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:632
+#: ../src/nm-pptp-service.c:183
 #, c-format
 msgid "invalid integer property '%s'"
 msgstr "nieprawidłowa własność liczby całkowitej „%s”"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:642
+#: ../src/nm-pptp-service.c:193
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
 msgstr ""
 "nieprawidłowa własność zmiennej logicznej „%s” (nie wynosi „yes” lub „no”)"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:649
+#: ../src/nm-pptp-service.c:200
 #, c-format
 msgid "unhandled property '%s' type %s"
 msgstr "nieobsługiwana własność „%s” typu „%s”"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:660
+#: ../src/nm-pptp-service.c:211
 #, c-format
 msgid "property '%s' invalid or not supported"
 msgstr "własność „%s” jest nieprawidłowa lub nieobsługiwana"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:678
+#: ../src/nm-pptp-service.c:229
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "Brak opcji konfiguracji VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:698
+#: ../src/nm-pptp-service.c:249
 #, c-format
 msgid "Missing required option '%s'."
 msgstr "Brak wymaganej opcji „%s”."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:718
+#: ../src/nm-pptp-service.c:269
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Brak haseł VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:875
+#: ../src/nm-pptp-service.c:424
 msgid "Could not find pptp client binary."
 msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego pptp."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:888
+#: ../src/nm-pptp-service.c:437
 msgid "Missing VPN gateway."
 msgstr "Brak bramy VPN."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1049
+#: ../src/nm-pptp-service.c:599
 msgid "Could not find the pppd binary."
 msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego pppd."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1151
+#: ../src/nm-pptp-service.c:659
+msgid "Missing VPN username."
+msgstr "Brak nazwy użytkownika VPN."
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:668
+msgid "Missing or invalid VPN password."
+msgstr "Brak hasła VPN lub jest nieprawidłowe."
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:774
+#, c-format
+msgid "couldn't convert PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
+msgstr "nie można skonwertować adresu IP bramy VPN PPTP „%s” (%d)"
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:792
+#, c-format
+msgid "couldn't look up PPTP VPN gateway IP address '%s' (%d)"
+msgstr "nie można wyszukać adresu IP bramy VPN PPTP „%s” (%d)"
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:816
+#, c-format
+msgid "no usable addresses returned for PPTP VPN gateway '%s'"
+msgstr "nie zwrócono używalnych adresów dla bramy VPN PPTP „%s”"
+
+#: ../src/nm-pptp-service.c:845
 msgid "Invalid or missing PPTP gateway."
 msgstr "Brak bramy PPTP lub jest nieprawidłowa."
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1338
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1090
 msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Nie kończy działania, kiedy połączenie VPN jest kończone"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1339
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1091
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Włącza więcej komunikatów debugowania (może wyjawić hasła)"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1340
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1092
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "Nazwa D-Bus dla tego wystąpienia"
 
-#: ../src/nm-pptp-service.c:1363
+#: ../src/nm-pptp-service.c:1115
 msgid ""
 "nm-pptp-service provides integrated PPTP VPN capability (compatible with "
 "Microsoft and other implementations) to NetworkManager."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]