[meld] Updated Swedish translationcommit 5ae6f2927c5b77663442889eef422b69e2c634bd
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Thu Apr 21 21:03:40 2016 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  588 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 418 insertions(+), 170 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 98c518c..1f8312b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,24 +1,24 @@
 # Swedish messages for meld.
-# Copyright © 2005-2015 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2005-2016 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.
 # Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015.
-# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014, 2015.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014, 2015, 2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-01-27 13:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-01-27 22:56+0100\n"
-"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-15 22:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-03-17 17:04+0100\n"
+"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.6\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../bin/meld:144
@@ -526,10 +526,14 @@ msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
 #: ../data/ui/application.ui.h:8
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Tangentbordsgenvägar"
+
+#: ../data/ui/application.ui.h:9
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../data/ui/application.ui.h:9
+#: ../data/ui/application.ui.h:10
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
@@ -561,7 +565,7 @@ msgstr "Kopiera till höger"
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Ta bort markerade"
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:856 ../meld/filediff.py:1379
+#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:860 ../meld/filediff.py:1366
 msgid "Hide"
 msgstr "Dölj"
 
@@ -596,7 +600,7 @@ msgstr "Nya"
 msgid "Show new"
 msgstr "Visa nya"
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:73
+#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:74
 msgid "Modified"
 msgstr "Ändrade"
 
@@ -651,7 +655,7 @@ msgstr "Flytta _nedåt"
 
 #. Create icon and filename CellRenderer
 #: ../data/ui/EditableList.ui.h:10 ../data/ui/vcview.ui.h:35
-#: ../meld/dirdiff.py:372
+#: ../meld/dirdiff.py:374
 msgid "Name"
 msgstr "Namn"
 
@@ -721,19 +725,19 @@ msgstr "Gå till nästa konflikt"
 
 #: ../data/ui/filediff.ui.h:14
 msgid "Push to Left"
-msgstr "Tryck åt vänster"
+msgstr "Tryck över åt vänster"
 
 #: ../data/ui/filediff.ui.h:15
 msgid "Push current change to the left"
-msgstr "Tryck aktuell ändring till vänster"
+msgstr "Tryck över aktuell ändring till vänster"
 
 #: ../data/ui/filediff.ui.h:16
 msgid "Push to Right"
-msgstr "Tryck åt höger"
+msgstr "Tryck över åt höger"
 
 #: ../data/ui/filediff.ui.h:17
 msgid "Push current change to the right"
-msgstr "Tryck aktuell ändring till höger"
+msgstr "Tryck över aktuell ändring till höger"
 
 #: ../data/ui/filediff.ui.h:18
 msgid "Pull from Left"
@@ -852,8 +856,8 @@ msgstr "Sparar du inte kommer ändringar att gå förlorade för alltid."
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Stäng _utan att spara"
 
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:938 ../meld/filediff.py:1445
-#: ../meld/filediff.py:1513
+#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:942 ../meld/filediff.py:1432
+#: ../meld/filediff.py:1500
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -890,7 +894,7 @@ msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:\n"
 msgstr ""
 "Ändringar utförda i följande dokument kommer att gå förlorade för alltid:\n"
 
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:939 ../meld/filediff.py:1446
+#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:943 ../meld/filediff.py:1433
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
@@ -1128,7 +1132,7 @@ msgstr ""
 "deras namn. Varje mönster är en lista med jokertecken i skalstil, åtskilda "
 "med blanksteg."
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:103
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:104
 msgid "File Filters"
 msgstr "Filfilter"
 
@@ -1162,7 +1166,252 @@ msgstr ""
 msgid "Text Filters"
 msgstr "Textfilter"
 
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:659
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:1
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "General"
+msgstr "Allmänt"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:2
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "New comparison"
+msgstr "Ny jämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:3
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Close a comparison"
+msgstr "Stäng en jämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:4
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Quit Meld"
+msgstr "Avsluta Meld"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:5
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Stop the current action"
+msgstr "Stoppa den aktuella åtgärden"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:6
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Refresh comparison"
+msgstr "Uppdatera jämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:7
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "Helskärm"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:8
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Tabs"
+msgstr "Flikar"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:9
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to previous tab"
+msgstr "Gå till föregående flik"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:10
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to next tab"
+msgstr "Gå till nästa flik"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:11
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Switch to tab"
+msgstr "Växla till flik"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:12
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Move tab left"
+msgstr "Flytta flik åt vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:13
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Move tab right"
+msgstr "Flytta flik åt höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:14
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Changes"
+msgstr "Ändringar"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:15
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to previous change"
+msgstr "Gå till föregående ändring"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:16
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Go to next change"
+msgstr "Gå till nästa ändring"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:17
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Editing"
+msgstr "Redigering"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:18
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Undo"
+msgstr "Ångra"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:19
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Redo"
+msgstr "Gör om"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:20
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Cut"
+msgstr "Klipp ut"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:21
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopiera"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:22
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Paste"
+msgstr "Klistra in"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:23
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Find"
+msgstr "Sök"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:24
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Find Next"
+msgstr "Sök nästa"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:25
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Find Previous"
+msgstr "Sök föregående"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:26
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Replace"
+msgstr "Ersätt"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:27
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "File comparison"
+msgstr "Filjämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:28
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save current file"
+msgstr "Spara den aktuella filen"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:29
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save current file to new path"
+msgstr "Spara den aktuella filen till ny sökväg"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:30
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Save all files in comparison"
+msgstr "Spara alla filer i jämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:31
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Previous conflict"
+msgstr "Föregående konflikt"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:32
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Next conflict"
+msgstr "Nästa konflikt"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:33
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Push change to left"
+msgstr "Tryck över ändring till vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:34
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Push change to right"
+msgstr "Tryck över ändring till höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:35
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Pull change from left"
+msgstr "Dra ändring från vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:36
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Pull change from right"
+msgstr "Dra ändring från höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:37
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy change above left"
+msgstr "Kopiera ändringar ovanför vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:38
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy change below left"
+msgstr "Kopiera ändringar under vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:39
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy change above right"
+msgstr "Kopiera ändringar ovanför höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:40
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy change below right"
+msgstr "Kopiera ändringar under höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:41
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Delete change"
+msgstr "Ta bort ändring"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:42
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Previous comparison pane"
+msgstr "Föregående jämförelsepanel"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:43
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Next comparison pane"
+msgstr "Nästa jämförelsepanel"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:44
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Folder comparison"
+msgstr "Mappjämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:45
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy to left"
+msgstr "Kopiera till vänster"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:46
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Copy to right"
+msgstr "Kopiera till höger"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:47
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Version control comparison"
+msgstr "Versionshanterad jämförelse"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:48
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Commit to version control"
+msgstr "Checka in i versionshanteraren"
+
+#: ../data/ui/shortcuts.ui.h:49
+msgctxt "shortcut window"
+msgid "Show/hide console output"
+msgstr "Visa/dölj konsolutskrift"
+
+#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:668
 msgid "New comparison"
 msgstr "Ny jämförelse"
 
@@ -1310,7 +1559,7 @@ msgstr "O_versionerade"
 msgid "Show unversioned files"
 msgstr "Visa filer som inte versionshanteras"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:66
+#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:67
 msgid "Ignored"
 msgstr "Ignorerade"
 
@@ -1379,82 +1628,82 @@ msgid "Mac OS (CR)"
 msgstr "Mac OS (CR)"
 
 #. Create file size CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:390 ../meld/preferences.py:82
+#: ../meld/dirdiff.py:392 ../meld/preferences.py:82
 msgid "Size"
 msgstr "Storlek"
 
 #. Create date-time CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:398 ../meld/preferences.py:83
+#: ../meld/dirdiff.py:400 ../meld/preferences.py:83
 msgid "Modification time"
 msgstr "Ändringstid"
 
 #. Create permissions CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:406 ../meld/preferences.py:84
+#: ../meld/dirdiff.py:408 ../meld/preferences.py:84
 msgid "Permissions"
 msgstr "Rättigheter"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:536
+#: ../meld/dirdiff.py:538
 #, python-format
 msgid "Hide %s"
 msgstr "Dölj %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:668 ../meld/dirdiff.py:690
+#: ../meld/dirdiff.py:670 ../meld/dirdiff.py:694
 #, python-format
 msgid "[%s] Scanning %s"
 msgstr "[%s] Söker igenom %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:823
+#: ../meld/dirdiff.py:827
 #, python-format
 msgid "[%s] Done"
 msgstr "[%s] Klar"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:831
+#: ../meld/dirdiff.py:835
 msgid "Folders have no differences"
 msgstr "Mapparna skiljer sig inte åt"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:833
+#: ../meld/dirdiff.py:837
 msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
 msgstr "Innehållet i mapparnas avsökta filer är identiskt."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:835
+#: ../meld/dirdiff.py:839
 msgid ""
 "Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
 "scanned."
 msgstr ""
 "Mapparnas avsökta filer verkar identiska, men innehållet har inte genomsökts."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:838
+#: ../meld/dirdiff.py:842
 msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
 msgstr "Filfilter används, och därför har inte alla filer genomsökts."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:840
+#: ../meld/dirdiff.py:844
 msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
 msgstr "Textfilter används och kan dölja skillnader i innehåll."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:858 ../meld/filediff.py:1381 ../meld/filediff.py:1411
-#: ../meld/filediff.py:1413 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
+#: ../meld/dirdiff.py:862 ../meld/filediff.py:1368 ../meld/filediff.py:1398
+#: ../meld/filediff.py:1400 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
 msgid "Hi_de"
 msgstr "_Dölj"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:868
+#: ../meld/dirdiff.py:872
 msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
 msgstr "Flera fel inträffade vid avsökning av denna mapp"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:869
+#: ../meld/dirdiff.py:873
 msgid "Files with invalid encodings found"
 msgstr "Filer med ogiltiga teckenkodningar hittades"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:871
+#: ../meld/dirdiff.py:875
 msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
 msgstr "En del filer hade en felaktig kodning. Namnen är ungefär:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:873
+#: ../meld/dirdiff.py:877
 msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
 msgstr "Filer dolda av skiftlägeskänslig jämförelse"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:875
+#: ../meld/dirdiff.py:879
 msgid ""
 "You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
 "filesystem. The following files in this folder are hidden:"
@@ -1462,17 +1711,17 @@ msgstr ""
 "Du gör en skiftlägesokänslig jämförelse på ett skiftlägeskänsligt filsystem. "
 "En del filer syns inte:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:886
+#: ../meld/dirdiff.py:890
 #, python-format
 msgid "'%s' hidden by '%s'"
 msgstr "”%s” dolda av ”%s”"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:942
+#: ../meld/dirdiff.py:946
 #, python-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Ersätt mappen ”%s”?"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:944
+#: ../meld/dirdiff.py:948
 #, python-format
 msgid ""
 "Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
@@ -1481,11 +1730,11 @@ msgstr ""
 "En annan mapp med samma namn existerar redan i ”%s”.\n"
 "Om du ersätter befintlig mapp kommer alla filer att förloras."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:957
+#: ../meld/dirdiff.py:961
 msgid "Error copying file"
 msgstr "Fel vid filkopiering"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:958
+#: ../meld/dirdiff.py:962
 #, python-format
 msgid ""
 "Couldn't copy %s\n"
@@ -1498,101 +1747,100 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:981
+#: ../meld/dirdiff.py:985
 #, python-format
 msgid "Error deleting %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:1486
+#: ../meld/dirdiff.py:1492
 msgid "No folder"
 msgstr "Ingen mapp"
 
 #. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:359
+#: ../meld/filediff.py:357
 msgid "INS"
 msgstr "INF"
 
-#: ../meld/filediff.py:359
+#: ../meld/filediff.py:357
 msgid "OVR"
 msgstr "ÖVR"
 
 #. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:361
+#: ../meld/filediff.py:359
 #, python-format
 msgid "Ln %i, Col %i"
 msgstr "Rad %i, kolumn %i"
 
-#: ../meld/filediff.py:792
+#: ../meld/filediff.py:774
 msgid "Comparison results will be inaccurate"
 msgstr "Jämförelseresultat kommer att bli osäkra"
 
-#: ../meld/filediff.py:794
-#, python-format
+#: ../meld/filediff.py:776
 msgid ""
-"Filter “%s” changed the number of lines in the file, which is unsupported. "
-"The comparison will not be accurate."
+"A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
+"comparison will not be accurate."
 msgstr ""
-"Filtret ”%s” ändrade antalet rader i filen vilket inte stöds. Jämförelsen "
+"Ett filter ändrade antalet rader i filen vilket inte stöds. Jämförelsen "
 "kommer att vara osäker."
 
-#: ../meld/filediff.py:852
+#: ../meld/filediff.py:834
 msgid "Mark conflict as resolved?"
 msgstr "Markera konflikten som löst?"
 
-#: ../meld/filediff.py:854
+#: ../meld/filediff.py:836
 msgid ""
 "If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
 msgstr "Om konflikten gick att lösa kan du markera den som löst nu."
 
-#: ../meld/filediff.py:856
+#: ../meld/filediff.py:838
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../meld/filediff.py:857
+#: ../meld/filediff.py:839
 msgid "Mark _Resolved"
 msgstr "Markera som _löst"
 
-#: ../meld/filediff.py:1097
+#: ../meld/filediff.py:1084
 #, python-format
 msgid "There was a problem opening the file “%s”."
 msgstr "Det uppstod ett problem vid öppnandet av filen ”%s”."
 
-#: ../meld/filediff.py:1105
+#: ../meld/filediff.py:1092
 #, python-format
 msgid "File %s appears to be a binary file."
 msgstr "Filen %s verkar vara en binärfil."
 
-#: ../meld/filediff.py:1107
+#: ../meld/filediff.py:1094
 msgid "Do you want to open the file using the default application?"
 msgstr "Vill du öppna filen med standardprogrammet?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1109
+#: ../meld/filediff.py:1096
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: ../meld/filediff.py:1125
+#: ../meld/filediff.py:1112
 #, python-format
 msgid "[%s] Computing differences"
 msgstr "[%s] Beräknar skillnader"
 
-#: ../meld/filediff.py:1190
+#: ../meld/filediff.py:1177
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk"
 
-#: ../meld/filediff.py:1191
+#: ../meld/filediff.py:1178
 msgid "Do you want to reload the file?"
 msgstr "Vill du läsa om filen?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1193
+#: ../meld/filediff.py:1180
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Läs om"
 
-#: ../meld/filediff.py:1344
+#: ../meld/filediff.py:1331
 msgid "Files are identical"
 msgstr "Filerna är identiska"
 
-#: ../meld/filediff.py:1357
+#: ../meld/filediff.py:1344
 msgid ""
 "Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
 "Would you like to compare the unfiltered files?"
@@ -1600,11 +1848,11 @@ msgstr ""
 "Textfilter används och kan dölja skillnader mellan filer. Vill du jämföra de "
 "ofiltrerade filerna?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1362
+#: ../meld/filediff.py:1349
 msgid "Files differ in line endings only"
 msgstr "Filer skiljer sig endast vad gäller radslut"
 
-#: ../meld/filediff.py:1364
+#: ../meld/filediff.py:1351
 #, python-format
 msgid ""
 "Files are identical except for differing line endings:\n"
@@ -1613,15 +1861,15 @@ msgstr ""
 "Filerna är identiska förutom radavsluten:\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1384
+#: ../meld/filediff.py:1371
 msgid "Show without filters"
 msgstr "Visa utan filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:1406
+#: ../meld/filediff.py:1393
 msgid "Change highlighting incomplete"
 msgstr "Ändra markering av ofärdiga"
 
-#: ../meld/filediff.py:1407
+#: ../meld/filediff.py:1394
 msgid ""
 "Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
 "Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
@@ -1630,20 +1878,20 @@ msgstr ""
 "Meld till att längre tid på sig att markera större ändringar, men det kan "
 "bli långsamt."
 
-#: ../meld/filediff.py:1415
+#: ../meld/filediff.py:1402
 msgid "Keep highlighting"
 msgstr "Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1417
+#: ../meld/filediff.py:1404
 msgid "_Keep highlighting"
 msgstr "_Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1449
+#: ../meld/filediff.py:1436
 #, python-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Ersätt filen ”%s”?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1451
+#: ../meld/filediff.py:1438
 #, python-format
 msgid ""
 "A file with this name already exists in “%s”.\n"
@@ -1652,45 +1900,45 @@ msgstr ""
 "En fil med detta namn existerar redan i ”%s”.\n"
 "Om du ersätter befintlig fil kommer dess innehåll att gå förlorat."
 
-#: ../meld/filediff.py:1468
+#: ../meld/filediff.py:1455
 msgid "Save Left Pane As"
 msgstr "Spara vänsterpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1470
+#: ../meld/filediff.py:1457
 msgid "Save Middle Pane As"
 msgstr "Spara mittenpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1472
+#: ../meld/filediff.py:1459
 msgid "Save Right Pane As"
 msgstr "Spara högerpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1486
+#: ../meld/filediff.py:1473
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk sedan den öppnades"
 
-#: ../meld/filediff.py:1488
+#: ../meld/filediff.py:1475
 msgid "If you save it, any external changes will be lost."
 msgstr "Om du sparar den kommer alla externa ändringar att gå förlorade."
 
-#: ../meld/filediff.py:1491
+#: ../meld/filediff.py:1478
 msgid "Save Anyway"
 msgstr "Spara ändå"
 
-#: ../meld/filediff.py:1492
+#: ../meld/filediff.py:1479
 msgid "Don't Save"
 msgstr "Spara inte"
 
-#: ../meld/filediff.py:1514
+#: ../meld/filediff.py:1501
 msgid "_Save as UTF-8"
 msgstr "_Spara som UTF-8"
 
-#: ../meld/filediff.py:1517
+#: ../meld/filediff.py:1504
 #, python-format
 msgid "Couldn't encode text as “%s”"
 msgstr "Kunde inte koda text som ”%s”"
 
-#: ../meld/filediff.py:1519
+#: ../meld/filediff.py:1506
 #, python-format
 msgid ""
 "File “%s” contains characters that can't be encoded using encoding “%s”.\n"
@@ -1699,12 +1947,12 @@ msgstr ""
 "Filen ”%s” innehåller tecken som inte kan kodas med kodningen ”%s”\n"
 "Vill du spara som UTF-8?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1556 ../meld/patchdialog.py:125
+#: ../meld/filediff.py:1543 ../meld/patchdialog.py:125
 #, python-format
 msgid "Could not save file %s."
 msgstr "Kunde inte spara filen %s."
 
-#: ../meld/filediff.py:1557 ../meld/patchdialog.py:126
+#: ../meld/filediff.py:1544 ../meld/patchdialog.py:126
 #, python-format
 msgid ""
 "Couldn't save file due to:\n"
@@ -1713,11 +1961,11 @@ msgstr ""
 "Kunde in spara fil beroende på:\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1903
+#: ../meld/filediff.py:1890
 msgid "Live comparison updating disabled"
 msgstr "Inaktivera realtidsuppdateringar av jämförelser"
 
-#: ../meld/filediff.py:1904
+#: ../meld/filediff.py:1891
 msgid ""
 "Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
 "active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
@@ -1733,11 +1981,11 @@ msgstr ""
 msgid "[%s] Merging files"
 msgstr "[%s] Sammanfogar filer"
 
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:148
+#: ../meld/gutterrendererchunk.py:159
 msgid "Copy _up"
 msgstr "Kopiera _upp"
 
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:149
+#: ../meld/gutterrendererchunk.py:160
 msgid "Copy _down"
 msgstr "Kopiera _ned"
 
@@ -1833,7 +2081,7 @@ msgid "invalid path or URI \"%s\""
 msgstr "ogiltig sökväg eller URI ”%s”"
 
 #. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
-#: ../meld/meldbuffer.py:127
+#: ../meld/meldbuffer.py:132
 msgid "<unnamed>"
 msgstr "<namnlös>"
 
@@ -1841,240 +2089,240 @@ msgstr "<namnlös>"
 msgid "untitled"
 msgstr "namnlös"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:48
+#: ../meld/meldwindow.py:49
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:49
+#: ../meld/meldwindow.py:50
 msgid "_New Comparison..."
 msgstr "_Ny jämförelse…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:50
+#: ../meld/meldwindow.py:51
 msgid "Start a new comparison"
 msgstr "Starta en ny jämförelse"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:53
+#: ../meld/meldwindow.py:54
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Spara den aktuella filen"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:55
+#: ../meld/meldwindow.py:56
 msgid "Save As..."
 msgstr "Spara som…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:56
+#: ../meld/meldwindow.py:57
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:59
+#: ../meld/meldwindow.py:60
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Stäng den aktuella filen"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:62
+#: ../meld/meldwindow.py:63
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:64
+#: ../meld/meldwindow.py:65
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Ångra den senaste åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:67
+#: ../meld/meldwindow.py:68
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Gör om den senaste ångrade åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:69
+#: ../meld/meldwindow.py:70
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut markering"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:71
+#: ../meld/meldwindow.py:72
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiera markering"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:73
+#: ../meld/meldwindow.py:74
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Klistra in Urklipp"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:75
+#: ../meld/meldwindow.py:76
 msgid "Find..."
 msgstr "Sök…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:75
+#: ../meld/meldwindow.py:76
 msgid "Search for text"
 msgstr "Sök efter text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:77
+#: ../meld/meldwindow.py:78
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Sök _nästa"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:78
+#: ../meld/meldwindow.py:79
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Sök framåt efter samma text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:80
+#: ../meld/meldwindow.py:81
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Sök _Föregående"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:81
+#: ../meld/meldwindow.py:82
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Sök bakåt efter samma text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:84
+#: ../meld/meldwindow.py:85
 msgid "_Replace..."
 msgstr "_Ersätt…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:85
+#: ../meld/meldwindow.py:86
 msgid "Find and replace text"
 msgstr "Sök och ersätt text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:88
+#: ../meld/meldwindow.py:89
 msgid "_Changes"
 msgstr "Än_dringar"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:89
+#: ../meld/meldwindow.py:90
 msgid "Next Change"
 msgstr "Nästa ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:90
+#: ../meld/meldwindow.py:91
 msgid "Go to the next change"
 msgstr "Gå till nästa ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:92
+#: ../meld/meldwindow.py:93
 msgid "Previous Change"
 msgstr "Föregående ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:93
+#: ../meld/meldwindow.py:94
 msgid "Go to the previous change"
 msgstr "Gå till föregående ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:95
+#: ../meld/meldwindow.py:96
 msgid "Open Externally"
 msgstr "Öppna externt"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:96
+#: ../meld/meldwindow.py:97
 msgid "Open selected file or directory in the default external application"
 msgstr "Öppna markerad fil eller katalog i det externa standardprogrammet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:100
+#: ../meld/meldwindow.py:101
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:101
+#: ../meld/meldwindow.py:102
 msgid "File Status"
 msgstr "Filstatus"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:102
+#: ../meld/meldwindow.py:103
 msgid "Version Status"
 msgstr "Versionsstatus"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:105
+#: ../meld/meldwindow.py:106
 msgid "Stop the current action"
 msgstr "Stoppa den aktuella åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:108
+#: ../meld/meldwindow.py:109
 msgid "Refresh the view"
 msgstr "Uppdatera vyn"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:111
+#: ../meld/meldwindow.py:112
 msgid "_Tabs"
 msgstr "_Flikar"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:112
+#: ../meld/meldwindow.py:113
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "För_egående flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:113
+#: ../meld/meldwindow.py:114
 msgid "Activate previous tab"
 msgstr "Aktivera föregående flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:115
+#: ../meld/meldwindow.py:116
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Nästa flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:116
+#: ../meld/meldwindow.py:117
 msgid "Activate next tab"
 msgstr "Aktivera nästa flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:119
+#: ../meld/meldwindow.py:120
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Flytta flik åt _vänster"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:120
+#: ../meld/meldwindow.py:121
 msgid "Move current tab to left"
 msgstr "Flytta aktuell flik åt vänster"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:123
+#: ../meld/meldwindow.py:124
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Flytta flik åt _höger"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:124
+#: ../meld/meldwindow.py:125
 msgid "Move current tab to right"
 msgstr "Flytta aktuell flik åt höger"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:128
+#: ../meld/meldwindow.py:129
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Helskärm"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:129
+#: ../meld/meldwindow.py:130
 msgid "View the comparison in fullscreen"
 msgstr "Visa jämförelsen i helskärmsläge"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:131
+#: ../meld/meldwindow.py:132
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Ver_ktygsfält"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:132
+#: ../meld/meldwindow.py:133
 msgid "Show or hide the toolbar"
 msgstr "Visa eller dölj verktygsfältet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:142
+#: ../meld/meldwindow.py:143
 msgid "Open Recent"
 msgstr "Öppna senaste"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:143
+#: ../meld/meldwindow.py:144
 msgid "Open recent files"
 msgstr "Öppna senaste filer"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:165
+#: ../meld/meldwindow.py:166
 msgid "_Meld"
 msgstr "_Meld"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:166
+#: ../meld/meldwindow.py:167
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Avsluta programmet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:168
+#: ../meld/meldwindow.py:169
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Inställ_ningar"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:169
+#: ../meld/meldwindow.py:170
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Konfigurera programmet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:171
+#: ../meld/meldwindow.py:172
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:172
+#: ../meld/meldwindow.py:173
 msgid "Open the Meld manual"
 msgstr "Öppna handboken för Meld"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:174
+#: ../meld/meldwindow.py:175
 msgid "About this application"
 msgstr "Om detta program"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:578
+#: ../meld/meldwindow.py:587
 msgid "Switch to this tab"
 msgstr "Växla till denna flik"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:693
+#: ../meld/meldwindow.py:702
 #, python-format
 msgid "Need three files to auto-merge, got: %r"
 msgstr "Behöver tre filer för att auto-sammanfoga, fick: %r"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:707
+#: ../meld/meldwindow.py:716
 msgid "Cannot compare a mixture of files and directories"
 msgstr "Kan inte jämföra en blandning av filer och kataloger"
 
-#: ../meld/misc.py:168
+#: ../meld/misc.py:202
 #, python-format
 msgid "Couldn't find colour scheme details for %s-%s; this is a bad install"
 msgstr ""
@@ -2082,7 +2330,7 @@ msgstr ""
 "installation"
 
 #. no common path. empty names get changed to "[None]"
-#: ../meld/misc.py:255
+#: ../meld/misc.py:287
 msgid "[None]"
 msgstr "[Ingen]"
 
@@ -2098,7 +2346,7 @@ msgstr "mönster"
 msgid "Version control:"
 msgstr "Versionshantering:"
 
-#: ../meld/ui/notebooklabel.py:68
+#: ../meld/ui/notebooklabel.py:63
 msgid "Close tab"
 msgstr "Stäng flik"
 
@@ -2129,16 +2377,16 @@ msgid_plural "%d branches"
 msgstr[0] "%d gren"
 msgstr[1] "%d grenar"
 
-#: ../meld/vc/git.py:350
+#: ../meld/vc/git.py:352
 #, python-format
 msgid "Mode changed from %s to %s"
 msgstr "Läge ändrat från %s till %s"
 
-#: ../meld/vc/git.py:358
+#: ../meld/vc/git.py:360
 msgid "Partially staged"
 msgstr "Delvis köad"
 
-#: ../meld/vc/git.py:358
+#: ../meld/vc/git.py:360
 msgid "Staged"
 msgstr "Köad"
 
@@ -2153,51 +2401,51 @@ msgstr "Ingen"
 msgid "Rev %s"
 msgstr "Rev %s"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:51
+#: ../meld/vc/_vc.py:52
 msgid "Merged"
 msgstr "Sammanfogade"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:51
+#: ../meld/vc/_vc.py:52
 msgid "Base"
 msgstr "Bas"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:51
+#: ../meld/vc/_vc.py:52
 msgid "Local"
 msgstr "Lokal"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:51
+#: ../meld/vc/_vc.py:52
 msgid "Remote"
 msgstr "Fjärr"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:67
+#: ../meld/vc/_vc.py:68
 msgid "Unversioned"
 msgstr "Oversionerad"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:70
+#: ../meld/vc/_vc.py:71
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:72
+#: ../meld/vc/_vc.py:73
 msgid "Newly added"
 msgstr "Nyligen tillagt"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:74
+#: ../meld/vc/_vc.py:75
 msgid "Renamed"
 msgstr "Bytt namn"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:75
+#: ../meld/vc/_vc.py:76
 msgid "Conflict"
 msgstr "Konflikt"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:76
+#: ../meld/vc/_vc.py:77
 msgid "Removed"
 msgstr "Borttagen"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:77
+#: ../meld/vc/_vc.py:78
 msgid "Missing"
 msgstr "Saknas"
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:78
+#: ../meld/vc/_vc.py:79
 msgid "Not present"
 msgstr "Inte närvarande"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]