[evolution-ews] Updated Polish translationcommit e90a29d7fd7bb7852c277f0c911ffd61e66b9228
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Apr 17 15:24:53 2016 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   93 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 49 insertions(+), 44 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f0291b7..33fb486 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-ews\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-31 19:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-31 19:04+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-17 15:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-17 15:24+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -56,16 +56,16 @@ msgstr "Oczekiwanie na ukończenie synchronizacji"
 msgid "Processing contacts in %s %d%% completed... "
 msgstr "Przetwarzanie kontaktów w %s %d%% ukończono… "
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3132
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3163
 msgid "Syncing contacts..."
 msgstr "Synchronizowanie kontaktów…"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3317
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3348
 #: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:365
 msgid "Searching..."
 msgstr "Wyszukiwanie…"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:4267
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:4306
 msgid "Requested to delete an unrelated cursor"
 msgstr "Zażądano usunięcia niepowiązanego kursora"
 
@@ -124,12 +124,17 @@ msgid "Failed to move message cache file from '%s' to '%s': %s"
 msgstr ""
 "Przeniesienie pliku bufora wiadomości z „%s” do „%s” się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1404
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1410
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "Nie można wczytać zestawienia dla %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1943
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1810
+#, c-format
+msgid "Refreshing folder '%s'"
+msgstr "Odświeżanie katalogu „%s”"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1952
 #, c-format
 msgid "Cannot perform actions on the folder while in offline mode"
 msgstr "Nie można wykonać działań na katalogu w trybie offline"
@@ -252,25 +257,25 @@ msgstr "Aktualizowanie obcych katalogów"
 msgid "No such folder: %s"
 msgstr "Nie ma takiego katalogu: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2300
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2303
 msgid "Cannot list EWS public folders in offline mode"
 msgstr "Nie można wyświetlić listy katalogów publicznych EWS w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2373
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2376
 msgid "Cannot find any EWS public folders"
 msgstr "Nie można odnaleźć żadnych katalogów publicznych EWS"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2482
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2485
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s', folder already exists"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”. Katalog już istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2497
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2500
 #, c-format
 msgid "Parent folder %s does not exist"
 msgstr "Katalog nadrzędny %s nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2507
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2510
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot create folder under '%s', it is used for folders of other users only"
@@ -278,98 +283,98 @@ msgstr ""
 "Nie można utworzyć katalogu w „%s”, jest on używany tylko dla katalogów "
 "innych użytkowników"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2517
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2520
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder under '%s', it is used for public folders only"
 msgstr ""
 "Nie można utworzyć katalogu w „%s”, jest on używany tylko dla katalogów "
 "publicznych"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2621
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2624
 #, c-format
 msgid "Folder does not exist"
 msgstr "Katalog nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2631
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2634
 #, c-format
 msgid "Cannot remove folder '%s', it is used for folders of other users only"
 msgstr ""
 "Nie można usunąć katalogu „%s”, jest on używany tylko dla katalogów innych "
 "użytkowników"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2642
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2645
 #, c-format
 msgid "Cannot remove folder '%s', it is used for public folders only"
 msgstr ""
 "Nie można usunąć katalogu „%s”, jest on używany tylko dla katalogów "
 "publicznych"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2798
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2801
 #, c-format
 msgid "Folder %s does not exist"
 msgstr "Katalog %s nie istnieje"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2808
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2811
 #, c-format
 msgid "No change key record for folder %s"
 msgstr "Brak wpisu klucza zmiany dla katalogu %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2850
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2853
 #, c-format
 msgid "Cannot both rename and move a folder at the same time"
 msgstr "Nie można zmienić nazwy i przenieść katalogu w tym samym czasie"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2886
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2889
 #, c-format
 msgid "Cannot find folder ID for parent folder %s"
 msgstr "Nie można odnaleźć identyfikatora katalogu dla katalogu nadrzędnego %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2936 ../src/camel/camel-ews-transport.c:318
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2939 ../src/camel/camel-ews-transport.c:318
 #, c-format
 msgid "Exchange server %s"
 msgstr "Serwer Exchange %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2939
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2942
 #, c-format
 msgid "Exchange service for %s on %s"
 msgstr "Usługa Exchange dla %s na %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2983
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:2986
 #, c-format
 msgid "Could not locate Trash folder"
 msgstr "Nie można ustalić położenia katalogu Kosz"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3043
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3046
 #, c-format
 msgid "Could not locate Junk folder"
 msgstr "Nie można ustalić położenia katalogu Niechciane"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3233
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3236
 msgid "Cannot subscribe EWS folders in offline mode"
 msgstr "Nie można subskrybować katalogów EWS w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3256
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3259
 #, c-format
 msgid "Cannot subscribe folder '%s', no public folder available"
 msgstr ""
 "Nie można subskrybować katalogu „%s”, żaden katalog publiczny nie jest "
 "dostępny"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3266
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3269
 #, c-format
 msgid "Cannot subscribe folder '%s', folder not found"
 msgstr "Nie można subskrybować katalogu „%s”, nie odnaleziono katalogu"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3357
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3360
 msgid "Cannot unsubscribe EWS folders in offline mode"
 msgstr "Nie można usuwać subskrypcji katalogów EWS w trybie offline"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3474
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3477
 #, c-format
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "Należy pracować w trybie online, aby ukończyć to działanie"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3518 ../src/camel/camel-ews-store.c:3555
+#: ../src/camel/camel-ews-store.c:3521 ../src/camel/camel-ews-store.c:3558
 msgid "Unsetting the \"Out of Office\" status"
 msgstr "Usuwanie ustawienia stanu obecności poza biurem"
 
@@ -1133,69 +1138,69 @@ msgstr "Pobranie ustawień delegatów się nie powiodło."
 msgid "Your Exchange account \"{0}\" has the status set as \"Out of Office\"."
 msgstr "Konto Exchange „{0}” posiada ustawiony stan obecności poza biurem."
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:720
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:723
 msgid "Operation Cancelled"
 msgstr "Anulowano działanie"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:790
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:793
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:811
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:814
 #, c-format
 msgid "No response: %s"
 msgstr "Brak odpowiedzi: %s"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2519
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2522
 #, c-format
 msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
 msgstr ""
 "Przetworzenie XML odpowiedzi automatycznego wykrywania się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2526
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2529
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Autodiscover> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Autodiscover> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2537
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2540
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Response> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Response> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2548
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2551
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Account> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Account> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2573
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2576
 #, c-format
 msgid "Failed to find <ASUrl> and <OABUrl> in autodiscover response"
 msgstr ""
 "Odnalezienie elementów <ASUrl> i <OABUrl> w odpowiedzi automatycznego "
 "wykrywania się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2664
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2667
 msgid "URL cannot be NULL"
 msgstr "Adres URL nie może wynosić NULL"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2672
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2675
 #, c-format
 msgid "URL '%s' is not valid"
 msgstr "Adres URL „%s” nie jest prawidłowy"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2762
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2765
 msgid "Email address is missing a domain part"
 msgstr "W adresie e-mail brakuje części domeny"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:3084
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:3087
 msgid "Failed to parse oab XML"
 msgstr "Przetworzenie XML „oab” się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:3092
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:3095
 msgid "Failed to find <OAB> element\n"
 msgstr "Odnalezienie elementu <OAB> się nie powiodło\n"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:4350
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:4353
 msgid "No items found"
 msgstr "Nie odnaleziono elementów"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]