[network-manager-openconnect/nm-1-2] Updated Swedish translationcommit 8c99358920d4a38ab4fc4ec8913e575b8bc24e47
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Sun Apr 17 12:58:09 2016 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  349 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 187 insertions(+), 162 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 47828e2..10c5545 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openconnect\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-07 13:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-07 16:59+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-14 10:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-17 14:56+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -20,6 +20,31 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
+#: ../appdata/network-manager-openconnect.appdata.xml.in.h:1
+#| msgid "Connect UDP socket\n"
+msgid "OpenConnect VPN client"
+msgstr "OpenConnect VPN-klient"
+
+#: ../appdata/network-manager-openconnect.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Client for Cisco AnyConnect SSL VPN virtual private networks"
+msgstr "Klient för Cisco AnyConnect SSL VPN virtuella privata nätverk"
+
+#: ../appdata/network-manager-openconnect.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Support for configuring SSL VPN virtual private network connections using "
+"OpenConnect."
+msgstr ""
+"Stöd för att konfigurera SSL VPN virtuella privata nätverksanslutningar med "
+"OpenConnect."
+
+#: ../appdata/network-manager-openconnect.appdata.xml.in.h:4
+msgid "Compatible with Cisco AnyConnect, Juniper and ocserv based networks."
+msgstr "Kompatibel med Cisco AnyConnect, Juniper och ocserv-baserade nätverk."
+
+#: ../appdata/network-manager-openconnect.appdata.xml.in.h:5
+msgid "The NetworkManager Developers"
+msgstr "Utvecklarna av Nätverkshanteraren"
+
 #: ../auth-dialog/main.c:661
 #, c-format
 msgid "OpenConnect: %s: %s:%s"
@@ -85,166 +110,6 @@ msgstr "Spara lösenord"
 msgid "Log"
 msgstr "Logg"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:64
-msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
-msgstr "Välj ett certifikatutfärdarcertifikat (CA)…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:80
-msgid "Choose your personal certificate..."
-msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:96
-msgid "Choose your private key..."
-msgstr "Välj din privata nyckel…"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:256
-msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key)"
-msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.key)"
-
-#: ../properties/nm-openconnect.c:79
-msgid "Cisco AnyConnect Compatible VPN (openconnect)"
-msgstr "Cisco AnyConnect-kompatibel VPN (openconnect)"
-
-#: ../properties/nm-openconnect.c:80
-msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN."
-msgstr "Kompatibel med Cisco AnyConnect SSL VPN."
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:1
-msgid "<b>General</b>"
-msgstr "<b>Allmänt</b>"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:2
-msgid "Select A File"
-msgstr "Välj en fil"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:3
-msgid "_Gateway:"
-msgstr "_Gateway:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:4
-msgid "_Proxy:"
-msgstr "_Proxy:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:5
-msgid "CA C_ertificate:"
-msgstr "_CA-certifikat:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:6
-msgid "Allow Cisco Secure Desktop _trojan"
-msgstr "Tillåt Cisco Secure Desktop-_trojan"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:7
-msgid "CSD _Wrapper Script:"
-msgstr "O_mslagsskript för CSD:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:8
-msgid "<b>Certificate Authentication</b>"
-msgstr "<b>Certifikatautentisering</b>"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:9
-msgid "_User Certificate:"
-msgstr "_Användarcertifikat:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
-msgid "Private _Key:"
-msgstr "Privat _nyckel:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
-msgid "Use _FSID for key passphrase"
-msgstr "Använd _FSID för nyckellösenfras"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
-msgid "<b>Software Token Authentication</b>"
-msgstr "<b>Programvarutoken-autentisering (STA)</b>"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
-msgid "Token _Mode:"
-msgstr "Token_läge:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
-msgid "Token Sec_ret:"
-msgstr "Tokenhem_lighet:"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
-msgid "Disabled"
-msgstr "Inaktiverad"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
-msgid "RSA SecurID - read from ~/.stokenrc"
-msgstr "RSA SecurID - läs från ~/.stokenrc"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
-msgid "RSA SecurID - manually entered"
-msgstr "RSA SecurID - manuellt angiven"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
-msgid "TOTP - manually entered"
-msgstr "TOTP - manuellt angiven"
-
-#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
-msgid "HOTP - manually entered"
-msgstr "HOTP - manuellt angiven"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:150
-#, c-format
-msgid "invalid integer property '%s' or out of range [%d -> %d]"
-msgstr "ogiltig heltalsegenskap ”%s” eller utanför intervallet [%d -> %d]"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:160
-#, c-format
-msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
-msgstr "ogiltig boolesk egenskap ”%s” (inte yes eller no)"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:167
-#, c-format
-msgid "unhandled property '%s' type %s"
-msgstr "ohanterad egenskap ”%s” typ %s"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:180
-#, c-format
-msgid "property '%s' invalid or not supported"
-msgstr "egenskapen ”%s” är ogiltig eller stöds ej"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:196
-msgid "No VPN configuration options."
-msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:214
-msgid "No VPN secrets!"
-msgstr "Inga VPN-hemligheter!"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:381
-msgid "Could not find openconnect binary."
-msgstr "Kunde inte hitta binärfilen för openconnect."
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:393
-msgid "No VPN gateway specified."
-msgstr "Ingen VPN-gateway har angivits."
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:403
-msgid "No WebVPN cookie provided."
-msgstr "Ingen WebVPN-kaka tillhandahölls."
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:648
-msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
-msgstr "Avsluta inte då VPN-anslutningen avslutar"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:649
-msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
-msgstr "Aktivera detaljerad felloggning (kan visa lösenord)"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:650
-msgid "D-Bus name to use for this instance"
-msgstr "D-Bus-namn att använda för denna instans"
-
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:673
-msgid ""
-"nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
-"capability to NetworkManager."
-msgstr ""
-"nm-openconnect-service tillhandahåller integrerade Cisco AnyConnect SSL VPN-"
-"funktioner till Nätverkshanteraren."
-
 #. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l128
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 #, c-format
@@ -5149,6 +5014,166 @@ msgstr "kommandot beräkna"
 msgid "Unrecognised response from Yubikey when generating tokencode\n"
 msgstr "Okänt svar från Yubikey under generering av tokenkod\n"
 
+#: ../properties/auth-helpers.c:64
+msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
+msgstr "Välj ett certifikatutfärdarcertifikat (CA)…"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:80
+msgid "Choose your personal certificate..."
+msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:96
+msgid "Choose your private key..."
+msgstr "Välj din privata nyckel…"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:256
+msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key)"
+msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.key)"
+
+#: ../properties/nm-openconnect.c:79
+msgid "Cisco AnyConnect Compatible VPN (openconnect)"
+msgstr "Cisco AnyConnect-kompatibel VPN (openconnect)"
+
+#: ../properties/nm-openconnect.c:80
+msgid "Compatible with Cisco AnyConnect SSL VPN."
+msgstr "Kompatibel med Cisco AnyConnect SSL VPN."
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:150
+#, c-format
+msgid "invalid integer property '%s' or out of range [%d -> %d]"
+msgstr "ogiltig heltalsegenskap ”%s” eller utanför intervallet [%d -> %d]"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:160
+#, c-format
+msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
+msgstr "ogiltig boolesk egenskap ”%s” (inte yes eller no)"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:167
+#, c-format
+msgid "unhandled property '%s' type %s"
+msgstr "ohanterad egenskap ”%s” typ %s"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:180
+#, c-format
+msgid "property '%s' invalid or not supported"
+msgstr "egenskapen ”%s” är ogiltig eller stöds ej"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:196
+msgid "No VPN configuration options."
+msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:214
+msgid "No VPN secrets!"
+msgstr "Inga VPN-hemligheter!"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:381
+msgid "Could not find openconnect binary."
+msgstr "Kunde inte hitta binärfilen för openconnect."
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:393
+msgid "No VPN gateway specified."
+msgstr "Ingen VPN-gateway har angivits."
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:403
+msgid "No WebVPN cookie provided."
+msgstr "Ingen WebVPN-kaka tillhandahölls."
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:648
+msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
+msgstr "Avsluta inte då VPN-anslutningen avslutar"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:649
+msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
+msgstr "Aktivera detaljerad felloggning (kan visa lösenord)"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:650
+msgid "D-Bus name to use for this instance"
+msgstr "D-Bus-namn att använda för denna instans"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:673
+msgid ""
+"nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
+"capability to NetworkManager."
+msgstr ""
+"nm-openconnect-service tillhandahåller integrerade Cisco AnyConnect SSL VPN-"
+"funktioner till Nätverkshanteraren."
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:1
+msgid "<b>General</b>"
+msgstr "<b>Allmänt</b>"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:2
+msgid "Select A File"
+msgstr "Välj en fil"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:3
+msgid "_Gateway:"
+msgstr "_Gateway:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:4
+msgid "_Proxy:"
+msgstr "_Proxy:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:5
+msgid "CA C_ertificate:"
+msgstr "_CA-certifikat:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:6
+msgid "Allow Cisco Secure Desktop _trojan"
+msgstr "Tillåt Cisco Secure Desktop-_trojan"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:7
+msgid "CSD _Wrapper Script:"
+msgstr "O_mslagsskript för CSD:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:8
+msgid "<b>Certificate Authentication</b>"
+msgstr "<b>Certifikatautentisering</b>"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:9
+msgid "_User Certificate:"
+msgstr "_Användarcertifikat:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:10
+msgid "Private _Key:"
+msgstr "Privat _nyckel:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:11
+msgid "Use _FSID for key passphrase"
+msgstr "Använd _FSID för nyckellösenfras"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:12
+msgid "<b>Software Token Authentication</b>"
+msgstr "<b>Programvarutoken-autentisering (STA)</b>"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:13
+msgid "Token _Mode:"
+msgstr "Token_läge:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:14
+msgid "Token Sec_ret:"
+msgstr "Tokenhem_lighet:"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:15
+msgid "Disabled"
+msgstr "Inaktiverad"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:16
+msgid "RSA SecurID - read from ~/.stokenrc"
+msgstr "RSA SecurID - läs från ~/.stokenrc"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:17
+msgid "RSA SecurID - manually entered"
+msgstr "RSA SecurID - manuellt angiven"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:18
+msgid "TOTP - manually entered"
+msgstr "TOTP - manuellt angiven"
+
+#: ../properties/nm-openconnect-dialog.ui.h:19
+msgid "HOTP - manually entered"
+msgstr "HOTP - manuellt angiven"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Unrecognised data packet starting %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x "
 #~ "%02x\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]