[network-manager-fortisslvpn/nm-1-2] Updated Polish translationcommit eb50f6283fba894174485282723115408dd995bc
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Wed Apr 13 15:49:03 2016 +0200

    Updated Polish translation
    
    (cherry picked from commit 73689ad2eedac41012b5f093bdcdce0e47c9e508)

 po/pl.po |  194 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 106 insertions(+), 88 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ec05e0a..af5ad2f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,14 +5,14 @@
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008-2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2015.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2015.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2016.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-fortisslvpn\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-25 19:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-25 19:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-13 15:47+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-13 15:48+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -24,6 +24,24 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
+#: ../appdata/network-manager-fortisslvpn.appdata.xml.in.h:1
+msgid "Fortinet SSLVPN client"
+msgstr "Klient SSLVPN Fortinet"
+
+#: ../appdata/network-manager-fortisslvpn.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Client for Fortinet SSLVPN virtual private networks"
+msgstr "Klient wirtualnych sieci prywatnych SSLVPN Fortinet"
+
+#: ../appdata/network-manager-fortisslvpn.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Support for configuring Fortinet SSLVPN virtual private network connections."
+msgstr ""
+"Obsługa konfigurowania połączeń wirtualnych sieci prywatnych SSLVPN Fortinet."
+
+#: ../appdata/network-manager-fortisslvpn.appdata.xml.in.h:4
+msgid "The NetworkManager Developers"
+msgstr "Programiści projektu NetworkManager"
+
 #. Otherwise, we have no saved password, or the password flags indicated
 #. * that the password should never be saved.
 #.
@@ -42,6 +60,90 @@ msgstr "Uwierzytelnianie VPN"
 msgid "Password:"
 msgstr "Hasło:"
 
+#: ../properties/nm-fortisslvpn.c:64
+msgid "Fortinet SSLVPN"
+msgstr "SSLVPN Fortinet"
+
+#: ../properties/nm-fortisslvpn.c:65
+msgid "Compatible with Fortinet SSLVPN servers."
+msgstr "Zgodny z serwerami VPN Fortinet."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:168
+#, c-format
+msgid "invalid gateway '%s'"
+msgstr "nieprawidłowa brama „%s”"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:176
+#, c-format
+msgid "invalid certificate authority '%s'"
+msgstr "nieprawidłowe CA „%s”"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:190
+#, c-format
+msgid "invalid integer property '%s'"
+msgstr "nieprawidłowa własność liczby całkowitej „%s”"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:200
+#, c-format
+msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
+msgstr ""
+"nieprawidłowa własność zmiennej logicznej „%s” (nie wynosi „yes” lub „no”)"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:207
+#, c-format
+msgid "unhandled property '%s' type %s"
+msgstr "nieobsługiwana własność „%s” typu „%s”"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:218
+#, c-format
+msgid "property '%s' invalid or not supported"
+msgstr "własność „%s” jest nieprawidłowa lub nieobsługiwana"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:235
+msgid "No VPN configuration options."
+msgstr "Brak opcji konfiguracji VPN."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:255
+#, c-format
+msgid "Missing required option '%s'."
+msgstr "Brak wymaganej opcji „%s”."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:275
+msgid "No VPN secrets!"
+msgstr "Brak haseł VPN."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:391
+msgid "Could not find the openfortivpn binary."
+msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego openfortivpn."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:510
+msgid "Missing VPN username."
+msgstr "Brak nazwy użytkownika VPN."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:520
+msgid "Missing or invalid VPN password."
+msgstr "Brak hasła VPN lub jest nieprawidłowe."
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:735
+msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
+msgstr "Nie kończy działania, kiedy połączenie VPN jest kończone"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:736
+msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
+msgstr "Włącza więcej komunikatów debugowania (może wyjawić hasła)"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:737
+msgid "D-Bus name to use for this instance"
+msgstr "Nazwa D-Bus dla tego wystąpienia"
+
+#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:760
+msgid ""
+"nm-fortisslvpn-service provides integrated SSLVPN capability (compatible "
+"with Fortinet) to NetworkManager."
+msgstr ""
+"nm-fortisslvpn-service dostarcza zintegrowaną możliwość SSLVPN (zgodną z "
+"implementacją Fortinet) dla usługi NetworkManager."
+
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:1
 msgid "SSLVPN Advanced Options"
 msgstr "Zaawansowane opcje SSLVPN"
@@ -123,87 +225,3 @@ msgstr "Zaa_wansowane…"
 #: ../properties/nm-fortisslvpn-dialog.ui.h:20
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślne"
-
-#: ../properties/nm-fortisslvpn.c:64
-msgid "Fortinet SSLVPN"
-msgstr "SSLVPN Fortinet"
-
-#: ../properties/nm-fortisslvpn.c:65
-msgid "Compatible with Fortinet SSLVPN servers."
-msgstr "Zgodny z serwerami VPN Fortinet."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:168
-#, c-format
-msgid "invalid gateway '%s'"
-msgstr "nieprawidłowa brama „%s”"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:176
-#, c-format
-msgid "invalid certificate authority '%s'"
-msgstr "nieprawidłowe CA „%s”"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:190
-#, c-format
-msgid "invalid integer property '%s'"
-msgstr "nieprawidłowa własność liczby całkowitej „%s”"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:200
-#, c-format
-msgid "invalid boolean property '%s' (not yes or no)"
-msgstr ""
-"nieprawidłowa własność zmiennej logicznej „%s” (nie wynosi „yes” lub „no”)"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:207
-#, c-format
-msgid "unhandled property '%s' type %s"
-msgstr "nieobsługiwana własność „%s” typu „%s”"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:218
-#, c-format
-msgid "property '%s' invalid or not supported"
-msgstr "własność „%s” jest nieprawidłowa lub nieobsługiwana"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:235
-msgid "No VPN configuration options."
-msgstr "Brak opcji konfiguracji VPN."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:255
-#, c-format
-msgid "Missing required option '%s'."
-msgstr "Brak wymaganej opcji „%s”."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:275
-msgid "No VPN secrets!"
-msgstr "Brak haseł VPN."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:391
-msgid "Could not find the openfortivpn binary."
-msgstr "Nie można odnaleźć pliku binarnego openfortivpn."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:509
-msgid "Missing VPN username."
-msgstr "Brak nazwy użytkownika VPN."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:519
-msgid "Missing or invalid VPN password."
-msgstr "Brak hasła VPN lub jest nieprawidłowe."
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:733
-msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
-msgstr "Nie kończy działania, kiedy połączenie VPN jest kończone"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:734
-msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
-msgstr "Włącza więcej komunikatów debugowania (może wyjawić hasła)"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:735
-msgid "D-Bus name to use for this instance"
-msgstr "Nazwa D-Bus dla tego wystąpienia"
-
-#: ../src/nm-fortisslvpn-service.c:758
-msgid ""
-"nm-fortisslvpn-service provides integrated SSLVPN capability (compatible "
-"with Fortinet) to NetworkManager."
-msgstr ""
-"nm-fortisslvpn-service dostarcza zintegrowaną możliwość SSLVPN (zgodną z "
-"implementacją Fortinet) dla usługi NetworkManager."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]