[gnome-tweak-tool] Updated Czech translationcommit 529204cc68fba5136f557392009c4c6d2e703bc3
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Apr 13 12:10:49 2016 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   56 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 35 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 9088f96..1a1326e 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-tweak-tool\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "tweak-tool&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-02-27 10:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-02-27 12:55+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-12 22:11+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-13 12:10+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -22,6 +22,7 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #: ../data/gnome-tweak-tool.appdata.xml.in.h:1 ../gtweak/app.py:94
+#: ../gtweak/utils.py:327
 msgid "GNOME Tweak Tool"
 msgstr "Vylaďovací nástroj GNOME"
 
@@ -226,78 +227,78 @@ msgstr "Vyhlazování"
 msgid "Scaling Factor"
 msgstr "Měřítko"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:60
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:65
 msgid "Icons"
 msgstr "Ikony"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:78
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:83
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kurzor"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:105
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:110
 msgid "Shell theme"
 msgstr "Motiv shellu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:105
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:110
 msgid "Install custom or user themes for gnome-shell"
 msgstr "Instalovat vlastní nebo uživatelský motiv pro gnome-shell"
 
 #. check the shell is running and the usertheme extension is present
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:108
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:113
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:113
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:118
 msgid "Shell not running"
 msgstr "Shell neběží"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:135
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:140
 msgid "Shell user-theme extension incorrectly installed"
 msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu je nesprávně nainstalováno"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:138
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:143
 msgid "Shell user-theme extension not enabled"
 msgstr "Rozšíření s uživatelským motivem shellu není povoleno"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:141
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:146
 msgid "Could not list shell extensions"
 msgstr "Nelze vypsat seznam rozšíření shellu"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:170
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:175
 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_keymouse.py:47
 msgid "<i>Default</i>"
 msgstr "<i>Výchozí</i>"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:176
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:181
 msgid "Select a theme"
 msgstr "Vybrat motiv"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:225
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:230
 #, python-format
 msgid "%s theme updated successfully"
 msgstr "Motiv %s úspěšně aktualizován"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:227
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:232
 #, python-format
 msgid "%s theme installed successfully"
 msgstr "Motiv %s úspěšně nainstalován"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:235
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:240
 msgid "Error installing theme"
 msgstr "Chyba instalace motivu"
 
 #. does not look like a valid theme
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:240
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:245
 msgid "Invalid theme"
 msgstr "Neplatný motiv"
 
 #. GSettingsSwitchTweak("Buttons Icons","org.gnome.desktop.interface", "buttons-have-icons"),
 #. GSettingsSwitchTweak("Menu Icons","org.gnome.desktop.interface", "menus-have-icons"),
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:256
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
 msgid "Theme"
 msgstr "Motiv"
 
-#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:261
+#: ../gtweak/tweaks/tweak_group_interface.py:266
 msgid "Enable animations"
 msgstr "Povolit animace"
 
@@ -428,7 +429,6 @@ msgid "When Power Button is Pressed"
 msgstr "Při zmáčknutí tlačítka napájení"
 
 #: ../gtweak/tweaks/tweak_group_shell.py:112
-#| msgid "Applications"
 msgid "Action"
 msgstr "Činnost"
 
@@ -624,6 +624,20 @@ msgstr "Wacom"
 msgid "%s <i>(default)</i>"
 msgstr "%s <i>(výchozí)</i>"
 
+#: ../gtweak/utils.py:329
+msgid "Configuration changes require restart"
+msgstr "Změny nastavení vyžadují restart"
+
+#: ../gtweak/utils.py:330
+#| msgid "Applications need to be restarted for change to take effect"
+msgid "Your session needs to be restarted for settings to take effect"
+msgstr "Aby se nastavení projevilo, musí být vaše sezení restartováno"
+
+#: ../gtweak/utils.py:334
+#| msgid "Revert Settings"
+msgid "Restart Session"
+msgstr "Restartovat sezení"
+
 #: ../gtweak/widgets.py:476
 msgid "Enable dark theme for all applications"
 msgstr "Zapnout tmavý motiv pro všechny aplikace"
@@ -638,7 +652,7 @@ msgstr "Globální tmavý motiv"
 
 #: ../gtweak/widgets.py:486
 msgid "Applications need to be restarted for change to take effect"
-msgstr "Aplikace musí být restartována, aby se změny projevily"
+msgstr "Aby se změny projevily, musí být aplikace restartována"
 
 #: ../gtweak/widgets.py:512
 msgid "Error writing setting"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]