[network-manager-openconnect/nm-1-2] Updated Swedish translationcommit 1876d42104466885478cc456b35d5a32c1cead3e
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Wed Apr 6 20:39:25 2016 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 3813 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1981 insertions(+), 1832 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 4b79da7..41facf4 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,16 +8,16 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openconnect\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-03 23:16+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-07 22:56+0200\n"
-"Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-06 17:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-06 22:30+0200\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.7.1\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../auth-dialog/main.c:661
@@ -213,15 +213,15 @@ msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
 msgid "No VPN secrets!"
 msgstr "Inga VPN-hemligheter!"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:382
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:381
 msgid "Could not find openconnect binary."
 msgstr "Kunde inte hitta binärfilen för openconnect."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:394
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:393
 msgid "No VPN gateway specified."
 msgstr "Ingen VPN-gateway har angivits."
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:404
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:403
 msgid "No WebVPN cookie provided."
 msgstr "Ingen WebVPN-kaka tillhandahölls."
 
@@ -233,87 +233,86 @@ msgstr "Avsluta inte då VPN-anslutningen avslutar"
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Aktivera detaljerad felloggning (kan visa lösenord)"
 
-#: ../src/nm-openconnect-service.c:672
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:650
+msgid "D-Bus name to use for this instance"
+msgstr "D-Bus-namn att använda för denna instans"
+
+#: ../src/nm-openconnect-service.c:673
 msgid ""
-"nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN capability to "
-"NetworkManager."
+"nm-openconnect-service provides integrated Cisco AnyConnect SSL VPN "
+"capability to NetworkManager."
 msgstr ""
-"nm-openconnect-service tillhandahåller integrerade Cisco AnyConnect SSL VPN-funktioner "
-"till Nätverkshanteraren."
+"nm-openconnect-service tillhandahåller integrerade Cisco AnyConnect SSL VPN-"
+"funktioner till Nätverkshanteraren."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l128
 #: ../openconnect-strings.txt:14
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form submit item '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd formskickat objekt: ”%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l141
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l141
 #: ../openconnect-strings.txt:17
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown form input type '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd forminmatningstyp: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l151
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l151
 #: ../openconnect-strings.txt:20
 #, c-format
 msgid "Discarding duplicate option '%s'\n"
 msgstr "Förkasta dupliceringsalternativet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l224
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l406
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l224
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l408
 #: ../openconnect-strings.txt:24
 #, c-format
 msgid "Cannot handle form method='%s', action='%s'\n"
 msgstr "Kan inte hantera formulärmetod=”%s”, åtgärd=”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l285
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l308
 #: ../openconnect-strings.txt:27
-msgid "Failed to parse HTML document\n"
-msgstr "Misslyckades med att tolka HTML-dokument\n"
-
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:30
 msgid "TNCC support not implemented yet on Windows\n"
 msgstr "TNCC-stöd är ännu inte implementerat på Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:33
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l330
+#: ../openconnect-strings.txt:30
 msgid "No DSPREAUTH cookie; not attempting TNCC\n"
 msgstr "Ingen DSPREAUTH-kaka, provar ej TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l384
-#: ../openconnect-strings.txt:36
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l341
+#: ../openconnect-strings.txt:33
 msgid "Failed to allocate memory for communication with TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för kommunikation med TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:39
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l376
+#: ../openconnect-strings.txt:36
 #, c-format
 msgid "Failed to exec TNCC script %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att köra TNCC-skriptet %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:42
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:39
 msgid "Failed to send start command to TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka kommando till TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l435
-#: ../openconnect-strings.txt:45
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l392
+#: ../openconnect-strings.txt:42
 msgid "Sent start; waiting for response from TNCC\n"
 msgstr "Skickade start, väntar på svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l440
-#: ../openconnect-strings.txt:48
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l397
+#: ../openconnect-strings.txt:45
 msgid "Failed to read response from TNCC\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l451
-#: ../openconnect-strings.txt:51
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l408
+#: ../openconnect-strings.txt:48
 msgid "Received invalid response from TNCC\n"
 msgstr "Mottog ogiltigt svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l453
-#: ../openconnect-strings.txt:54
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l410
+#: ../openconnect-strings.txt:51
 #, c-format
 msgid ""
 "TNCC response: -->\n"
@@ -324,198 +323,223 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "<--\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l461
-#: ../openconnect-strings.txt:60
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l418
+#: ../openconnect-strings.txt:57
 #, c-format
 msgid "Received unsuccessful %s response from TNCC\n"
 msgstr "Mottog ogiltigt %s-svar från TNCC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l474
-#: ../openconnect-strings.txt:63
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:60
 #, c-format
 msgid "Got new DSPREAUTH cookie from TNCC: %s\n"
 msgstr "Erhöll ny DSPREAUTH-kaka från TNCC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l495
+#: ../openconnect-strings.txt:63
+msgid "Failed to parse HTML document\n"
+msgstr "Misslyckades med att tolka HTML-dokument\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l512
 #: ../openconnect-strings.txt:66
 msgid "Failed to find or parse web form in login page\n"
 msgstr "Misslyckades med hitta eller tolka webbformulär på inloggningssidan\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l521
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l520
 #: ../openconnect-strings.txt:69
 msgid "Encountered form with no ID\n"
 msgstr "Påträffade en form utan ID\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l546
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l545
 #: ../openconnect-strings.txt:72
 #, c-format
 msgid "Unknown form ID '%s'\n"
 msgstr "Okänt formulär-ID ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l549
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l548
 #: ../openconnect-strings.txt:75
 msgid "Dumping unknown HTML form:\n"
 msgstr "Dumpar okänt HTML-formulär:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth-juniper.c#l563
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l659
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth-juniper.c#l562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l661
 #: ../openconnect-strings.txt:79
 msgid "Failed to generate OTP tokencode; disabling token\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera OTP-tokenkod; inaktiverar token\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l94
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l96
 #: ../openconnect-strings.txt:82
 msgid "Form choice has no name\n"
 msgstr "Formulärvalet har inget namn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l179
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l181
 #: ../openconnect-strings.txt:85
 #, c-format
 msgid "name %s not input\n"
 msgstr "namnet %s angavs inte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l186
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l188
 #: ../openconnect-strings.txt:88
 msgid "No input type in form\n"
 msgstr "Ingen inmatningstyp i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l198
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l200
 #: ../openconnect-strings.txt:91
 msgid "No input name in form\n"
 msgstr "Inget inmatningsnamn i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l228
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l230
 #: ../openconnect-strings.txt:94
 #, c-format
 msgid "Unknown input type %s in form\n"
 msgstr "Okänd inmatningstyp %s i formuläret\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l532
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l534
 #: ../openconnect-strings.txt:97
 msgid "Empty response from server\n"
 msgstr "Tomt svar från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l543
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l545
 #: ../openconnect-strings.txt:100
 msgid "Failed to parse server response\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka serversvar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l547
 #: ../openconnect-strings.txt:103
 #, c-format
 msgid "Response was:%s\n"
 msgstr "Svaret var:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l567
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l569
 #: ../openconnect-strings.txt:106
 msgid "Received <client-cert-request> when not expected.\n"
 msgstr "Tog emot <client-cert-request> när det inte förväntades.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l597
 #: ../openconnect-strings.txt:109
 msgid "XML response has no \"auth\" node\n"
 msgstr "XML-svaret har ingen ”auth”-nod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l630
 #: ../openconnect-strings.txt:112
 msgid "Asked for password but '--no-passwd' set\n"
 msgstr "Frågade efter lösenord men ”--no-passwd” var angivet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l908
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l910
 #: ../openconnect-strings.txt:115
 msgid "Not downloading XML profile because SHA1 already matches\n"
 msgstr "Hämtar inte XML-profil eftersom SHA1 redan matchar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l914
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l274
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l877
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l916
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l877
 #: ../openconnect-strings.txt:120
 #, c-format
 msgid "Failed to open HTTPS connection to %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna HTTPS-anslutningen till %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l931
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l933
 #: ../openconnect-strings.txt:123
 msgid "Failed to send GET request for new config\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka GET-begäran för ny anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l955
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l957
 #: ../openconnect-strings.txt:126
 msgid "Downloaded config file did not match intended SHA1\n"
 msgstr "Hämtad konfigurationsfil matchar ej SHA1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l960
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l962
 #: ../openconnect-strings.txt:129
 msgid "Downloaded new XML profile\n"
 msgstr "Hämtade ny XML-profil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l971
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l973
 #: ../openconnect-strings.txt:132
-msgid "Error: Running the 'Cisco Secure Desktop' trojan on Windows is not yet implemented.\n"
-msgstr "Fel: Att köra trojanen ”Cisco Secure Desktop” på Windows stöds ej.\n"
+msgid ""
+"Error: Running the 'Cisco Secure Desktop' trojan on this platform is not yet "
+"implemented.\n"
+msgstr ""
+"Fel: Att köra trojanen ”Cisco Secure Desktop” på denna plattform stöds ej.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l979
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l982
 #: ../openconnect-strings.txt:137
 msgid ""
 "Error: Server asked us to run CSD hostscan.\n"
 "You need to provide a suitable --csd-wrapper argument.\n"
 msgstr ""
-"Fel: Server bad oss att köra CSD hostscan. Du måste ange ett passande --csd-wrapper-"
-"argument.\n"
+"Fel: Server bad oss att köra CSD hostscan.\n"
+"Du måste ange ett passande --csd-wrapper-argument.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l989
 #: ../openconnect-strings.txt:142
 msgid ""
 "Error: Server asked us to download and run a 'Cisco Secure Desktop' trojan.\n"
-"This facility is disabled by default for security reasons, so you may wish to enable it.\n"
+"This facility is disabled by default for security reasons, so you may wish "
+"to enable it.\n"
 msgstr ""
-"Fel: Server bad oss att hämta hem och köra ”Cisco Secure Desktop”. Denna möjlighet är "
-"inaktiverad som standard, du kan vilja aktivera den.\n"
+"Fel: Server bad oss att hämta hem och köra en ”Cisco Secure Desktop”-"
+"trojan.\n"
+"Denna möjlighet är inaktiverad som standard av säkerhetsskäl, du kan vilja "
+"aktivera den.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l993
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l996
 #: ../openconnect-strings.txt:148
 msgid "Trying to run Linux CSD trojan script.\n"
 msgstr "Försöker att köra Linux CSD-trojanskript.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1020
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1023
 #: ../openconnect-strings.txt:151
 #, c-format
 msgid "Temporary directory '%s' is not writable: %s\n"
 msgstr "Tillfälliga katalogen ”%s” är inte skrivbar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1028
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1031
 #: ../openconnect-strings.txt:154
 #, c-format
 msgid "Failed to open temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tillfälliga CSD-skriptfilen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1037
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1040
 #: ../openconnect-strings.txt:157
 #, c-format
 msgid "Failed to write temporary CSD script file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva tillfälliga CSD-skriptfilen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1055
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1487
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l140
 #: ../openconnect-strings.txt:161
 #, c-format
-msgid "Failed to set uid %ld\n"
-msgstr "Misslyckades med att sätta uid %ld\n"
+msgid "Failed to set gid %ld: %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att sätta gid %ld: %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1082
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:165
+#, c-format
+msgid "Failed to set groups to %ld: %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att sätta grupper till %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1060
-#: ../openconnect-strings.txt:164
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1089
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l154
+#: ../openconnect-strings.txt:169
 #, c-format
-msgid "Invalid user uid=%ld\n"
-msgstr "Ogiltig användare uid=%ld\n"
+msgid "Failed to set uid %ld: %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att sätta uid %ld: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1066
-#: ../openconnect-strings.txt:167
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1096
+#: ../openconnect-strings.txt:172
+#, c-format
+msgid "Invalid user uid=%ld: %s\n"
+msgstr "Ogiltig användare uid=%ld: %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1103
+#: ../openconnect-strings.txt:175
 #, c-format
 msgid "Failed to change to CSD home directory '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ändra till CSD-hemkatalogen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1072
-#: ../openconnect-strings.txt:170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1109
+#: ../openconnect-strings.txt:178
 msgid ""
 "Warning: you are running insecure CSD code with root privileges\n"
 "\t Use command line option \"--csd-user\"\n"
@@ -523,403 +547,406 @@ msgstr ""
 "Varning: du kör osäker CSD-kod med root-rättigheter\n"
 "\t Använd kommandoradsalternativet ”--csd-user”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1117
-#: ../openconnect-strings.txt:175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1154
+#: ../openconnect-strings.txt:183
 #, c-format
 msgid "Failed to exec CSD script %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att köra CSD-skriptet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1148
-#: ../openconnect-strings.txt:178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1186
+#: ../openconnect-strings.txt:186
 msgid "Unknown response from server\n"
 msgstr "Okänt svar från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1278
-#: ../openconnect-strings.txt:181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1316
+#: ../openconnect-strings.txt:189
 msgid "Server requested SSL client certificate after one was provided\n"
-msgstr "Server begärde SSL-klientcertifikat efter att ett redan tillhandahållits\n"
+msgstr ""
+"Server begärde SSL-klientcertifikat efter att ett redan tillhandahållits\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1282
-#: ../openconnect-strings.txt:184
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1320
+#: ../openconnect-strings.txt:192
 msgid "Server requested SSL client certificate; none was configured\n"
 msgstr "Server begärde SSL-klientcertifikat, inget var konfigurerat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1298
-#: ../openconnect-strings.txt:187
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1336
+#: ../openconnect-strings.txt:195
 msgid "XML POST enabled\n"
 msgstr "XML POST aktiverat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/auth.c#l1341
-#: ../openconnect-strings.txt:190
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/auth.c#l1379
+#: ../openconnect-strings.txt:198
 #, c-format
 msgid "Refreshing %s after 1 second...\n"
 msgstr "Uppdaterar %s efter 1 sekund…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/compat.c#l207
-#: ../openconnect-strings.txt:193
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/compat.c#l207
+#: ../openconnect-strings.txt:201
 #, c-format
 msgid "(error 0x%x)"
 msgstr "(fel 0x%x)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/compat.c#l210
-#: ../openconnect-strings.txt:196
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/compat.c#l210
+#: ../openconnect-strings.txt:204
 msgid "(Error while describing error!)"
 msgstr "(Fel vid beskrivning av fel!)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/compat.c#l233
-#: ../openconnect-strings.txt:199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/compat.c#l233
+#: ../openconnect-strings.txt:207
 msgid "ERROR: Cannot initialize sockets\n"
 msgstr "FEL: Kan inte initiera uttag (sockets)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l100
-#: ../openconnect-strings.txt:202
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l100
+#: ../openconnect-strings.txt:210
 #, c-format
 msgid "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 msgstr "TCP_INFO rcv mss %d, snd mss %d, adv mss %d, pmtu %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l119
-#: ../openconnect-strings.txt:205
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l119
+#: ../openconnect-strings.txt:213
 #, c-format
 msgid "TCP_MAXSEG %d\n"
 msgstr "TCP_MAXSEG %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l238
-#: ../openconnect-strings.txt:208
-msgid "CRITICAL ERROR: DTLS master secret is uninitialised. Please report this.\n"
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l227
+#: ../openconnect-strings.txt:216
+msgid ""
+"CRITICAL ERROR: DTLS master secret is uninitialised. Please report this.\n"
 msgstr "KRITISKT FEL: DTLS-huvudhemlighet är ej initierad. Rapportera detta.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l251
-#: ../openconnect-strings.txt:212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l245
+#: ../openconnect-strings.txt:220
 msgid "Error creating HTTPS CONNECT request\n"
 msgstr "Fel vid skapandet av HTTP CONNECT-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l267
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l361
-#: ../openconnect-strings.txt:216
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l261
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l361
+#: ../openconnect-strings.txt:224
 msgid "Error fetching HTTPS response\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av HTTPS-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:219
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l288
+#: ../openconnect-strings.txt:227
 #, c-format
 msgid "VPN service unavailable; reason: %s\n"
 msgstr "VPN-tjänst otillgänglig, orsak: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l299
-#: ../openconnect-strings.txt:222
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l293
+#: ../openconnect-strings.txt:230
 #, c-format
 msgid "Got inappropriate HTTP CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Tog emot opassande HTTP CONNECT-svar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l300
+#: ../openconnect-strings.txt:233
 #, c-format
 msgid "Got CONNECT response: %s\n"
 msgstr "Tog emot CONNECT-svar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l334
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l342
-#: ../openconnect-strings.txt:229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l336
+#: ../openconnect-strings.txt:237
 msgid "No memory for options\n"
 msgstr "Inget minne för alternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l351
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l421
-#: ../openconnect-strings.txt:233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l421
+#: ../openconnect-strings.txt:241
 msgid "<elided>"
 msgstr "<elided>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l368
-#: ../openconnect-strings.txt:236
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l362
+#: ../openconnect-strings.txt:244
 #, c-format
 msgid "X-DTLS-Session-ID not 64 characters; is: \"%s\"\n"
 msgstr "X-DTLS-Session-ID är inte 64 tecken, är: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l391
-#: ../openconnect-strings.txt:239
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:247
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Okänd DTLS-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l427
-#: ../openconnect-strings.txt:242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l421
+#: ../openconnect-strings.txt:250
 #, c-format
 msgid "Unknown CSTP-Content-Encoding %s\n"
 msgstr "Okänd CSTP-Content-Encoding %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l500
-#: ../openconnect-strings.txt:245
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l494
+#: ../openconnect-strings.txt:253
 msgid "No MTU received. Aborting\n"
 msgstr "Ingen MTU mottagen. Avbryter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l507
-#: ../openconnect-strings.txt:248
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l502
+#: ../openconnect-strings.txt:256
 msgid "No IP address received. Aborting\n"
 msgstr "Ingen IP-adress mottagen. Avbryter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l513
-#: ../openconnect-strings.txt:251
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l508
+#: ../openconnect-strings.txt:259
 #, c-format
 msgid "IPv6 configuration received but MTU %d is too small.\n"
 msgstr "IPv6-konfiguration mottagen men MTU %d är för liten.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l519
-#: ../openconnect-strings.txt:254
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l514
+#: ../openconnect-strings.txt:262
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP address (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IP-adress (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l527
-#: ../openconnect-strings.txt:257
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l522
+#: ../openconnect-strings.txt:265
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different Legacy IP netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IP-nätmask (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l535
-#: ../openconnect-strings.txt:260
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l530
+#: ../openconnect-strings.txt:268
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 address (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan föråldrad IPv6-adress (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l543
-#: ../openconnect-strings.txt:263
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l538
+#: ../openconnect-strings.txt:271
 #, c-format
 msgid "Reconnect gave different IPv6 netmask (%s != %s)\n"
 msgstr "Återanslutning gav en annan IPv6-nätmask (%s != %s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l563
-#: ../openconnect-strings.txt:266
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l558
+#: ../openconnect-strings.txt:274
 #, c-format
 msgid "CSTP connected. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "CTSP ansluten. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l565
-#: ../openconnect-strings.txt:269
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l560
+#: ../openconnect-strings.txt:277
 #, c-format
 msgid "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 msgstr "CSTP Ciphersuite: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l627
-#: ../openconnect-strings.txt:272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l622
+#: ../openconnect-strings.txt:280
 msgid "Compression setup failed\n"
 msgstr "Komprimeringsstart misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l644
-#: ../openconnect-strings.txt:275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l639
+#: ../openconnect-strings.txt:283
 msgid "Allocation of deflate buffer failed\n"
 msgstr "Allokering av komprimeringsbuffert misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l702
-#: ../openconnect-strings.txt:278
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l697
+#: ../openconnect-strings.txt:286
 msgid "inflate failed\n"
 msgstr "dekomprimering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l725
-#: ../openconnect-strings.txt:281
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l720
+#: ../openconnect-strings.txt:289
 #, c-format
 msgid "LZS decompression failed: %s\n"
 msgstr "LZS-dekomprimering misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l738
-#: ../openconnect-strings.txt:284
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l733
+#: ../openconnect-strings.txt:292
 msgid "LZ4 decompression failed\n"
 msgstr "LZ4-dekomprimering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l745
-#: ../openconnect-strings.txt:287
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l740
+#: ../openconnect-strings.txt:295
 #, c-format
 msgid "Unknown compression type %d\n"
 msgstr "Okänd komprimeringstyp %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l750
-#: ../openconnect-strings.txt:290
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l745
+#: ../openconnect-strings.txt:298
 #, c-format
 msgid "Received %s compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Tog emot %s komprimerade datapaket av %d byte (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l770
-#: ../openconnect-strings.txt:293
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l765
+#: ../openconnect-strings.txt:301
 #, c-format
 msgid "deflate failed %d\n"
 msgstr "dekomprimering misslyckades %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l840
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l770
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l255
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/mainloop.c#l56
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l925
-#: ../openconnect-strings.txt:300
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l835
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l872
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l255
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l67
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l930
+#: ../openconnect-strings.txt:309
 msgid "Allocation failed\n"
 msgstr "Allokering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l851
-#: ../openconnect-strings.txt:303
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l846
+#: ../openconnect-strings.txt:312
 #, c-format
 msgid "Short packet received (%d bytes)\n"
 msgstr "Kort paket mottogs (%d bytes)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l864
-#: ../openconnect-strings.txt:306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l859
+#: ../openconnect-strings.txt:315
 #, c-format
 msgid "Unexpected packet length. SSL_read returned %d but packet is\n"
 msgstr "Oväntad paketlängd. SSL_read returnerade %d men paket är\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l878
-#: ../openconnect-strings.txt:309
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l873
+#: ../openconnect-strings.txt:318
 msgid "Got CSTP DPD request\n"
 msgstr "Mottog emot CSTP DPD-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l884
-#: ../openconnect-strings.txt:312
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l879
+#: ../openconnect-strings.txt:321
 msgid "Got CSTP DPD response\n"
 msgstr "Mottog CSTP DPD-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l889
-#: ../openconnect-strings.txt:315
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l884
+#: ../openconnect-strings.txt:324
 msgid "Got CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Mottog CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l894
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1014
-#: ../openconnect-strings.txt:319
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l889
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1019
+#: ../openconnect-strings.txt:328
 #, c-format
 msgid "Received uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Mottog dekomprimerade datapaket av %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l911
-#: ../openconnect-strings.txt:322
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l906
+#: ../openconnect-strings.txt:331
 #, c-format
 msgid "Received server disconnect: %02x '%s'\n"
 msgstr "Mottog serverfrånkoppling: %02x '%s'\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l914
-#: ../openconnect-strings.txt:325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l909
+#: ../openconnect-strings.txt:334
 msgid "Received server disconnect\n"
 msgstr "Mottog serverfrånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l922
-#: ../openconnect-strings.txt:328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l917
+#: ../openconnect-strings.txt:337
 msgid "Compressed packet received in !deflate mode\n"
 msgstr "Komprimerade paket mottogs i !komprimerat läge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l931
-#: ../openconnect-strings.txt:331
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l926
+#: ../openconnect-strings.txt:340
 msgid "received server terminate packet\n"
 msgstr "mottog paket serveravslut\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l938
-#: ../openconnect-strings.txt:334
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l933
+#: ../openconnect-strings.txt:343
 #, c-format
 msgid "Unknown packet %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Okänt paket %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l981
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1131
-#: ../openconnect-strings.txt:338
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l976
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1136
+#: ../openconnect-strings.txt:347
 #, c-format
 msgid "SSL wrote too few bytes! Asked for %d, sent %d\n"
 msgstr "SSL skrev för få byte! Frågade efter %d, skickade %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1009
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1169
-#: ../openconnect-strings.txt:342
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1174
+#: ../openconnect-strings.txt:351
 msgid "CSTP rekey due\n"
 msgstr "CTSP rekey due\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1016
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1176
-#: ../openconnect-strings.txt:346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1011
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1181
+#: ../openconnect-strings.txt:355
 msgid "Rehandshake failed; attempting new-tunnel\n"
 msgstr "Återhandskakning misslyckades; provar ny tunnel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1027
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1187
-#: ../openconnect-strings.txt:350
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1192
+#: ../openconnect-strings.txt:359
 msgid "CSTP Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "CSTP Dead Peer Detection upptäckte en död motpart!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1031
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1101
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1191
-#: ../openconnect-strings.txt:355
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1026
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1196
+#: ../openconnect-strings.txt:364
 msgid "Reconnect failed\n"
 msgstr "Återanslutning misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1047
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1207
-#: ../openconnect-strings.txt:359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1042
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1212
+#: ../openconnect-strings.txt:368
 msgid "Send CSTP DPD\n"
 msgstr "Skicka CSTP DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1059
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1218
-#: ../openconnect-strings.txt:363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1054
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1223
+#: ../openconnect-strings.txt:372
 msgid "Send CSTP Keepalive\n"
 msgstr "Skicka CSTP Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1084
-#: ../openconnect-strings.txt:366
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1079
+#: ../openconnect-strings.txt:375
 #, c-format
 msgid "Sending compressed data packet of %d bytes (was %d)\n"
 msgstr "Skickar komprimerade datapaket för %d byte (var %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1095
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1243
-#: ../openconnect-strings.txt:370
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1090
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1248
+#: ../openconnect-strings.txt:379
 #, c-format
 msgid "Sending uncompressed data packet of %d bytes\n"
 msgstr "Skickar okomprimerade datapaket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/cstp.c#l1134
-#: ../openconnect-strings.txt:373
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/cstp.c#l1129
+#: ../openconnect-strings.txt:382
 #, c-format
 msgid "Send BYE packet: %s\n"
 msgstr "Skickar BYE-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/digest.c#l254
-#: ../openconnect-strings.txt:376
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/digest.c#l254
+#: ../openconnect-strings.txt:385
 msgid "Attempting Digest authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med Digest-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/digest.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:379
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/digest.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:388
 #, c-format
 msgid "Attempting Digest authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med Digest-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l180
-#: ../openconnect-strings.txt:382
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l180
+#: ../openconnect-strings.txt:391
 #, c-format
 msgid "Failed to create SSL_SESSION ASN.1 for OpenSSL: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa SSL_SESSION ASN.1 för OpenSSL: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l191
-#: ../openconnect-strings.txt:385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l191
+#: ../openconnect-strings.txt:394
 msgid "OpenSSL failed to parse SSL_SESSION ASN.1\n"
 msgstr "OpenSSL misslyckades med att tolka SSL_SESSION ASN.1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:397
 msgid "Initialise DTLSv1 session failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera DTLSv1-session\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:391
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:400
 msgid "Initialise DTLSv1 CTX failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera DTLSv1 CTX\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:394
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:403
 msgid "Set DTLS cipher list failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS chifferlista\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l281
-#: ../openconnect-strings.txt:397
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l281
+#: ../openconnect-strings.txt:406
 msgid "Not precisely one DTLS cipher\n"
 msgstr "Ej ett DTLS-chiffer\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l303
-#: ../openconnect-strings.txt:400
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l303
+#: ../openconnect-strings.txt:409
 #, c-format
 msgid ""
 "SSL_set_session() failed with old protocol version 0x%x\n"
@@ -932,26 +959,33 @@ msgstr ""
 "Se http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=1751\n";
 "Använd kommandoradsalternativet --no-dtls för att undvika detta meddelande\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l338
-#: ../openconnect-strings.txt:407
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l339
+#: ../openconnect-strings.txt:416
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "Etablerade DTLS-anslutning (använder OpenSSL). Ciphersuite %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l364
-#: ../openconnect-strings.txt:410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l656
+#: ../openconnect-strings.txt:420
+#, c-format
+msgid "DTLS connection compression using %s.\n"
+msgstr "DTLS-anslutningskomprimering med %s.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l376
+#: ../openconnect-strings.txt:423
 msgid "Your OpenSSL is older than the one you built against, so DTLS may fail!"
 msgstr "Din OpenSSL är äldre än den du byggde mot, DTLS kan misslyckas!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l413
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l417
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l569
-#: ../openconnect-strings.txt:415
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l425
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l671
+#: ../openconnect-strings.txt:428
 msgid "DTLS handshake timed out\n"
 msgstr "DTLS-handskakning överskred tidsgränsen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l414
-#: ../openconnect-strings.txt:418
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l426
+#: ../openconnect-strings.txt:431
 msgid ""
 "This is probably because your OpenSSL is broken\n"
 "See http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
@@ -959,1599 +993,1682 @@ msgstr ""
 "Det är antagligen för att din OpenSSL är trasig\n"
 "Se http://rt.openssl.org/Ticket/Display.html?id=2984\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l421
-#: ../openconnect-strings.txt:423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l433
+#: ../openconnect-strings.txt:436
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %d\n"
 msgstr "DTLS-handskakning misslyckades: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l476
-#: ../openconnect-strings.txt:426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l571
+#: ../openconnect-strings.txt:439
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS parameters for requested CipherSuite '%s'\n"
 msgstr "Okända DTLS-parametrar för begärd Ciphersuite ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l489
-#: ../openconnect-strings.txt:429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l584
+#: ../openconnect-strings.txt:442
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS priority: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta DTLS-prioritet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l510
-#: ../openconnect-strings.txt:432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l605
+#: ../openconnect-strings.txt:445
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS session parameters: %s\n"
 msgstr "Misslyckades att sätta DTLS-sessionsparametrar: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l533
-#: ../openconnect-strings.txt:435
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l628
+#: ../openconnect-strings.txt:448
 #, c-format
 msgid "Failed to set DTLS MTU: %s\n"
 msgstr "Misslyckades att sätta DTLS MTU: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l554
-#: ../openconnect-strings.txt:438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l650
+#: ../openconnect-strings.txt:451
 #, c-format
 msgid "Established DTLS connection (using GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 msgstr "Etablerade DTLS-anslutning (använder GnuTLS). Ciphersuite %s.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l572
-#: ../openconnect-strings.txt:441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l674
+#: ../openconnect-strings.txt:454
 #, c-format
 msgid "DTLS handshake failed: %s\n"
 msgstr "DTLS-handskakning misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l576
-#: ../openconnect-strings.txt:444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l678
+#: ../openconnect-strings.txt:457
 msgid "(Is a firewall preventing you from sending UDP packets?)\n"
 msgstr "(Hindrar en brandvägg dig från att skicka UDP-paket?)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l597
-#: ../openconnect-strings.txt:447
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l699
+#: ../openconnect-strings.txt:460
 msgid "DTLS connection attempted with an existing fd\n"
 msgstr "Försökte DTLS-ansluta med existerande fd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l603
-#: ../openconnect-strings.txt:450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l705
+#: ../openconnect-strings.txt:463
 msgid "No DTLS address\n"
 msgstr "Ingen DTLS-adress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l610
-#: ../openconnect-strings.txt:453
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l712
+#: ../openconnect-strings.txt:466
 msgid "Server offered no DTLS cipher option\n"
 msgstr "Server erbjöd inget DTLS-chifferalternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l617
-#: ../openconnect-strings.txt:456
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l719
+#: ../openconnect-strings.txt:469
 msgid "No DTLS when connected via proxy\n"
 msgstr "Ingen DTLS när ansluten via proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:472
 #, c-format
 msgid "DTLS option %s : %s\n"
 msgstr "DTLS-alternativ %s : %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l729
-#: ../openconnect-strings.txt:462
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l831
+#: ../openconnect-strings.txt:475
 #, c-format
 msgid "DTLS initialised. DPD %d, Keepalive %d\n"
 msgstr "DTLS initierad. DPD %d, Keepalive %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l755
-#: ../openconnect-strings.txt:465
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l857
+#: ../openconnect-strings.txt:478
 msgid "Attempt new DTLS connection\n"
 msgstr "Försöker med ny DTLS-anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:468
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l883
+#: ../openconnect-strings.txt:481
 #, c-format
 msgid "Received DTLS packet 0x%02x of %d bytes\n"
 msgstr "Hämtade DTLS-paket 0x%02x av %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l897
+#: ../openconnect-strings.txt:484
 msgid "Got DTLS DPD request\n"
 msgstr "Mottog DTLS DPD-begäran\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l801
-#: ../openconnect-strings.txt:474
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l903
+#: ../openconnect-strings.txt:487
 msgid "Failed to send DPD response. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-svar. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:477
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l907
+#: ../openconnect-strings.txt:490
 msgid "Got DTLS DPD response\n"
 msgstr "Mottog DTLS DPD-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l809
-#: ../openconnect-strings.txt:480
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l911
+#: ../openconnect-strings.txt:493
 msgid "Got DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Mottog DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l815
-#: ../openconnect-strings.txt:483
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l917
+#: ../openconnect-strings.txt:496
 msgid "Compressed DTLS packet received when compression not enabled\n"
 msgstr "Komprimerade DTLS-paket mottaget när komprimering inte var aktiverat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l823
-#: ../openconnect-strings.txt:486
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l925
+#: ../openconnect-strings.txt:499
 #, c-format
 msgid "Unknown DTLS packet type %02x, len %d\n"
 msgstr "Okänt DTLS-pakettyp %02x, län %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l845
-#: ../openconnect-strings.txt:489
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l947
+#: ../openconnect-strings.txt:502
 msgid "DTLS rekey due\n"
 msgstr "DTLS rekey due\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l852
-#: ../openconnect-strings.txt:492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l954
+#: ../openconnect-strings.txt:505
 msgid "DTLS Rehandshake failed; reconnecting.\n"
 msgstr "DTLS-återhandskakning misslyckades, återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l861
-#: ../openconnect-strings.txt:495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l963
+#: ../openconnect-strings.txt:508
 msgid "DTLS Dead Peer Detection detected dead peer!\n"
 msgstr "DTLS Dead Peer Detection upptäckte en död motpart!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l867
-#: ../openconnect-strings.txt:498
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l969
+#: ../openconnect-strings.txt:511
 msgid "Send DTLS DPD\n"
 msgstr "Skicka DTLS DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l872
-#: ../openconnect-strings.txt:501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l974
+#: ../openconnect-strings.txt:514
 msgid "Failed to send DPD request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-begäran. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l885
-#: ../openconnect-strings.txt:504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l987
+#: ../openconnect-strings.txt:517
 msgid "Send DTLS Keepalive\n"
 msgstr "Skicka DTLS Keepalive\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l890
-#: ../openconnect-strings.txt:507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l992
+#: ../openconnect-strings.txt:520
 msgid "Failed to send keepalive request. Expect disconnect\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka keepalive-begäran. Förvänta frånkoppling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l931
-#: ../openconnect-strings.txt:510
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1033
+#: ../openconnect-strings.txt:523
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error %d. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS fick skrivfel %d. Faller tillbaka till SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l945
-#: ../openconnect-strings.txt:513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1047
+#: ../openconnect-strings.txt:526
 #, c-format
 msgid "DTLS got write error: %s. Falling back to SSL\n"
 msgstr "DTLS fick skrivfel %s. Faller tillbaka till SSL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/dtls.c#l960
-#: ../openconnect-strings.txt:516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1062
+#: ../openconnect-strings.txt:529
 #, c-format
 msgid "Sent DTLS packet of %d bytes; DTLS send returned %d\n"
 msgstr "Skickade DTLS-paket på %d byte, DTLS send returnerade %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l57
-#: ../openconnect-strings.txt:519
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1085
+#: ../openconnect-strings.txt:532
+msgid "SSL operation cancelled\n"
+msgstr "SSL-anslutning avbruten\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1127
+#: ../openconnect-strings.txt:535
+#, c-format
+msgid "Initiating IPv4 MTU detection (min=%d, max=%d)\n"
+msgstr "Initierar MTU-upptäckt för IPv4 (min=%d, max=%d)\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1132
+#: ../openconnect-strings.txt:538
+msgid "Too long time in MTU detect loop; bailing out.\n"
+msgstr "För lång tid i MTU-upptäcktsslinga; hoppar av.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1155
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1234
+#: ../openconnect-strings.txt:542
+#, c-format
+msgid "Failed to send DPD request (%d): %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att skicka DPD-begäran (%d): %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1175
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1260
+#: ../openconnect-strings.txt:546
+#, c-format
+msgid "Received unexpected packet (%.2x) in MTU detection; skipping.\n"
+msgstr "Mottog oväntat paket (%.2x) i MTU-upptäckt; hoppar över.\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1181
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1276
+#: ../openconnect-strings.txt:550
+#, c-format
+msgid "Failed to recv DPD request (%d): %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att ta emot DPD-begäran (%d): %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1214
+#: ../openconnect-strings.txt:553
+msgid "Initiating IPv6 MTU detection\n"
+msgstr "Initierar MTU-upptäckt för IPv6\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1329
+#: ../openconnect-strings.txt:556
+#, c-format
+msgid "Detected MTU of %d bytes (was %d)\n"
+msgstr "Upptäckte MTU på %d byte (var %d)\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/dtls.c#l1332
+#: ../openconnect-strings.txt:559
+#, c-format
+msgid "No change in MTU after detection (was %d)\n"
+msgstr "Ingen ändring i MTU efter upptäckt (var %d)\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l57
+#: ../openconnect-strings.txt:562
 #, c-format
 msgid "Accepting expected ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Accepterar förväntat ESP-paket med seq %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l63
-#: ../openconnect-strings.txt:522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l63
+#: ../openconnect-strings.txt:565
 #, c-format
 msgid "Discarding ancient ESP packet with seq %u (expected %u)\n"
 msgstr "Förkastar föråldrat ESP-paket med seq %u (förväntade %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l72
-#: ../openconnect-strings.txt:525
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l72
+#: ../openconnect-strings.txt:568
 #, c-format
 msgid "Accepting out-of-order ESP packet with seq %u (expected %u)\n"
 msgstr "Accepterar ESP-paket i oordning med seq %u (förväntade %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l78
-#: ../openconnect-strings.txt:528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l78
+#: ../openconnect-strings.txt:571
 #, c-format
 msgid "Discarding replayed ESP packet with seq %u\n"
 msgstr "Förkastar återuppspelat ESP-paket med seq %u\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l107
-#: ../openconnect-strings.txt:531
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l107
+#: ../openconnect-strings.txt:574
 #, c-format
 msgid "Accepting later-than-expected ESP packet with seq %u (expected %u)\n"
 msgstr "Accepterar senare-än-väntat ESP-paket med seq %u (förväntade %u)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l152
-#: ../openconnect-strings.txt:534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l152
+#: ../openconnect-strings.txt:577
 #, c-format
 msgid "Parameters for %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Parametrar för %s ESP: SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l155
-#: ../openconnect-strings.txt:537
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l155
+#: ../openconnect-strings.txt:580
 #, c-format
 msgid "ESP encryption type %s key 0x%s\n"
 msgstr "ESP krypteringstyp %s key 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l158
-#: ../openconnect-strings.txt:540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l158
+#: ../openconnect-strings.txt:583
 #, c-format
 msgid "ESP authentication type %s key 0x%s\n"
 msgstr "ESP autentiseringstyp %s key 0x%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l217
-#: ../openconnect-strings.txt:543
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l217
+#: ../openconnect-strings.txt:586
 msgid "incoming"
 msgstr "inkommande"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l218
-#: ../openconnect-strings.txt:546
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l218
+#: ../openconnect-strings.txt:589
 msgid "outgoing"
 msgstr "utgående"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l220
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l237
-#: ../openconnect-strings.txt:550
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l220
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l237
+#: ../openconnect-strings.txt:593
 msgid "Send ESP probes\n"
 msgstr "Skickade ESP-probes\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:553
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l264
+#: ../openconnect-strings.txt:596
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l280
-#: ../openconnect-strings.txt:556
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l280
+#: ../openconnect-strings.txt:599
 #, c-format
 msgid "Consider SPI 0x%x, seq %u against outgoing ESP setup\n"
 msgstr "Fundera på SPI 0x%x, seq %u mot utgående ESP-konfiguration\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l286
-#: ../openconnect-strings.txt:559
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l286
+#: ../openconnect-strings.txt:602
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with invalid SPI 0x%08x\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med ogiltig SPI 0x%08x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:562
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l294
+#: ../openconnect-strings.txt:605
 #, c-format
 msgid "Received ESP packet with unrecognised payload type %02x\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med okänd payload-typ %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:565
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:608
 #, c-format
 msgid "Invalid padding length %02x in ESP\n"
 msgstr "Ogiltig utfyllnadslängd %02x i ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l313
+#: ../openconnect-strings.txt:611
 msgid "Invalid padding bytes in ESP\n"
 msgstr "Ogiltig utfyllnadsbyte i ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l321
-#: ../openconnect-strings.txt:571
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l321
+#: ../openconnect-strings.txt:614
 msgid "ESP session established with server\n"
 msgstr "ESP-session etablerad med server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:574
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:617
 msgid "Failed to allocate memory to decrypt ESP packet\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att dekryptera ESP-paket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l338
-#: ../openconnect-strings.txt:577
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l338
+#: ../openconnect-strings.txt:620
 msgid "LZO decompression of ESP packet failed\n"
 msgstr "LZ4-dekomprimering av ESP-paket misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l344
-#: ../openconnect-strings.txt:580
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l344
+#: ../openconnect-strings.txt:623
 #, c-format
 msgid "LZO decompressed %d bytes into %d\n"
 msgstr "LZO-dekomprimerade %d byte till %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l358
-#: ../openconnect-strings.txt:583
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:626
 msgid "Rekey not implemented for ESP\n"
 msgstr "Rekey inte implementerad än för ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l362
-#: ../openconnect-strings.txt:586
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l362
+#: ../openconnect-strings.txt:629
 msgid "ESP detected dead peer\n"
-msgstr "ESP upptäckte en död motpart!\n"
+msgstr "ESP upptäckte en död motpart\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:589
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:632
 msgid "Send ESP probes for DPD\n"
 msgstr "Skicka ESP-probe för DPD\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l375
-#: ../openconnect-strings.txt:592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l375
+#: ../openconnect-strings.txt:635
 msgid "Keepalive not implemented for ESP\n"
 msgstr "Keepalive inte implementerad än för ESP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:638
 #, c-format
 msgid "Failed to send ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/esp.c#l404
-#: ../openconnect-strings.txt:598
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/esp.c#l404
+#: ../openconnect-strings.txt:641
 #, c-format
 msgid "Sent ESP packet of %d bytes\n"
 msgstr "Skickade ESP-paket på %d byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l56
-#: ../openconnect-strings.txt:601
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l56
+#: ../openconnect-strings.txt:644
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise ESP cipher: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP-chiffer: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l66
-#: ../openconnect-strings.txt:604
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l66
+#: ../openconnect-strings.txt:647
 #, c-format
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l116
-#: ../openconnect-strings.txt:607
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l116
+#: ../openconnect-strings.txt:650
 #, c-format
 msgid "Failed to generate random keys for ESP: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera slumpmässiga nycklar för ESP: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l146
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:611
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:654
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate HMAC for ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna HMAC för ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l153
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l148
-#: ../openconnect-strings.txt:615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l148
+#: ../openconnect-strings.txt:658
 msgid "Received ESP packet with invalid HMAC\n"
 msgstr "Mottog ESP-paket med ogiltig HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l169
-#: ../openconnect-strings.txt:618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l169
+#: ../openconnect-strings.txt:661
 #, c-format
 msgid "Decrypting ESP packet failed: %s\n"
 msgstr "Dekryptering av ESP-paket misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:664
 #, c-format
 msgid "Failed to generate ESP packet IV: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera ESP-paket IV: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls-esp.c#l204
-#: ../openconnect-strings.txt:624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls-esp.c#l204
+#: ../openconnect-strings.txt:667
 #, c-format
 msgid "Failed to encrypt ESP packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera ESP-paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l107
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l124
-#: ../openconnect-strings.txt:628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l126
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l128
+#: ../openconnect-strings.txt:671
 msgid "SSL write cancelled\n"
 msgstr "SSL-skrivning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l111
-#: ../openconnect-strings.txt:631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l130
+#: ../openconnect-strings.txt:674
 #, c-format
 msgid "Failed to write to SSL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till SSL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l140
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l202
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l156
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l209
-#: ../openconnect-strings.txt:637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l223
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l160
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l213
+#: ../openconnect-strings.txt:680
 msgid "SSL read cancelled\n"
 msgstr "SSL-läsning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l148
-#: ../openconnect-strings.txt:640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l166
+#: ../openconnect-strings.txt:683
 msgid "SSL socket closed uncleanly\n"
 msgstr "SSL-uttag (socket) stängde orent\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l152
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l207
-#: ../openconnect-strings.txt:644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l173
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l232
+#: ../openconnect-strings.txt:687
 #, c-format
 msgid "Failed to read from SSL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från SSL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l227
-#: ../openconnect-strings.txt:647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l252
+#: ../openconnect-strings.txt:690
 #, c-format
 msgid "SSL read error: %s; reconnecting.\n"
 msgstr "SSL-läsfel: %s, återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l263
-#: ../openconnect-strings.txt:650
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l288
+#: ../openconnect-strings.txt:693
 #, c-format
 msgid "SSL send failed: %s\n"
 msgstr "SSL send misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l276
-#: ../openconnect-strings.txt:653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:696
 msgid "Could not extract expiration time of certificate\n"
 msgstr "Kunde inte extrahera tidsgräns för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l281
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1352
-#: ../openconnect-strings.txt:657
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1403
+#: ../openconnect-strings.txt:700
 msgid "Client certificate has expired at"
 msgstr "Klientcertifikat har passerat tidsgränsen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l283
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1357
-#: ../openconnect-strings.txt:661
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l308
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1408
+#: ../openconnect-strings.txt:704
 msgid "Client certificate expires soon at"
 msgstr "Klientcertifikat passerar snart tidsgräns"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l332
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l733
-#: ../openconnect-strings.txt:665
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l739
+#: ../openconnect-strings.txt:708
 #, c-format
 msgid "Failed to load item '%s' from keystore: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in objektet ”%s” från nyckellager: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l345
-#: ../openconnect-strings.txt:668
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l370
+#: ../openconnect-strings.txt:711
 #, c-format
 msgid "Failed to open key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna nyckel-/certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l352
-#: ../openconnect-strings.txt:671
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:714
 #, c-format
 msgid "Failed to stat key/certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med stat nyckel-/certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l361
-#: ../openconnect-strings.txt:674
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l386
+#: ../openconnect-strings.txt:717
 msgid "Failed to allocate certificate buffer\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera buffert för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l369
-#: ../openconnect-strings.txt:677
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:720
 #, c-format
 msgid "Failed to read certificate into memory: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat till minnet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l400
-#: ../openconnect-strings.txt:680
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l425
+#: ../openconnect-strings.txt:723
 #, c-format
 msgid "Failed to setup PKCS#12 data structure: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in PKCS#12-datastrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l423
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l502
-#: ../openconnect-strings.txt:684
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l448
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l508
+#: ../openconnect-strings.txt:727
 msgid "Failed to decrypt PKCS#12 certificate file\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera PKCS#12-certifikatfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l427
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l505
-#: ../openconnect-strings.txt:688
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l511
+#: ../openconnect-strings.txt:731
 msgid "Enter PKCS#12 pass phrase:"
 msgstr "Ange PKCS#12-lösenfras:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l450
-#: ../openconnect-strings.txt:691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l475
+#: ../openconnect-strings.txt:734
 #, c-format
 msgid "Failed to process PKCS#12 file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att behandla PKCS#12-filen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l462
-#: ../openconnect-strings.txt:694
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l487
+#: ../openconnect-strings.txt:737
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#12 certificate: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa PKCS#12-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l622
-#: ../openconnect-strings.txt:697
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l647
+#: ../openconnect-strings.txt:740
 #, c-format
 msgid "Importing X509 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med import av X509-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l632
-#: ../openconnect-strings.txt:700
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l657
+#: ../openconnect-strings.txt:743
 #, c-format
 msgid "Setting PKCS#11 certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta PKCS#11-certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l672
-#: ../openconnect-strings.txt:703
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l697
+#: ../openconnect-strings.txt:746
 #, c-format
 msgid "Could not initialise MD5 hash: %s\n"
 msgstr "Kunde inte initiera MD5-hash: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l682
-#: ../openconnect-strings.txt:706
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l707
+#: ../openconnect-strings.txt:749
 #, c-format
 msgid "MD5 hash error: %s\n"
 msgstr "MD5-hashfel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l740
-#: ../openconnect-strings.txt:709
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l765
+#: ../openconnect-strings.txt:752
 msgid "Missing DEK-Info: header from OpenSSL encrypted key\n"
 msgstr "Saknar DEK-Info: huvud from OpenSSL-krypterad nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l747
-#: ../openconnect-strings.txt:712
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l772
+#: ../openconnect-strings.txt:755
 msgid "Cannot determine PEM encryption type\n"
-msgstr "Kan inte bestämma PEM-kryngstyp\n"
+msgstr "Kan inte bestämma PEM-krypteringstyp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l760
-#: ../openconnect-strings.txt:715
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l785
+#: ../openconnect-strings.txt:758
 #, c-format
 msgid "Unsupported PEM encryption type: %s\n"
 msgstr "PEM-krypteringstypen: %s stöds ej\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l785
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l798
-#: ../openconnect-strings.txt:719
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l810
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l823
+#: ../openconnect-strings.txt:762
 msgid "Invalid salt in encrypted PEM file\n"
 msgstr "Ogiltigt salt i krypterad PEM-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l822
-#: ../openconnect-strings.txt:722
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l847
+#: ../openconnect-strings.txt:765
 #, c-format
 msgid "Error base64-decoding encrypted PEM file: %s\n"
 msgstr "Fel base64-decoding krypterad PEM-fil: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:725
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:768
 msgid "Encrypted PEM file too short\n"
 msgstr "Krypterad PEM-fil för kort\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l858
-#: ../openconnect-strings.txt:728
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l883
+#: ../openconnect-strings.txt:771
 #, c-format
 msgid "Failed to initialise cipher for decrypting PEM file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera chiffer för att dekryptera PEM-fil: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l869
-#: ../openconnect-strings.txt:731
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l894
+#: ../openconnect-strings.txt:774
 #, c-format
 msgid "Failed to decrypt PEM key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera PEM-nyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l921
-#: ../openconnect-strings.txt:734
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l946
+#: ../openconnect-strings.txt:777
 msgid "Decrypting PEM key failed\n"
 msgstr "Dekryptering av PEM-nyckel misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l926
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1452
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:739
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l951
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1477
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l434
+#: ../openconnect-strings.txt:782
 msgid "Enter PEM pass phrase:"
 msgstr "Ange PEM-lösenfras:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l985
-#: ../openconnect-strings.txt:742
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1010
+#: ../openconnect-strings.txt:785
 msgid "This binary built without system key support\n"
 msgstr "Denna binär är byggd utan stöd för systemnyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l992
-#: ../openconnect-strings.txt:745
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1017
+#: ../openconnect-strings.txt:788
 msgid "This binary built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Denna binär är byggd utan stöd för PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1050
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l383
-#: ../openconnect-strings.txt:749
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:792
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 certificate %s\n"
 msgstr "Använder PKCS#11-certifikatet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1051
-#: ../openconnect-strings.txt:752
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1076
+#: ../openconnect-strings.txt:795
 #, c-format
 msgid "Using system certificate %s\n"
 msgstr "Använder systemcertifikatet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1069
-#: ../openconnect-strings.txt:755
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1094
+#: ../openconnect-strings.txt:798
 #, c-format
 msgid "Error loading certificate from PKCS#11: %s\n"
 msgstr "Fel vid inläsning av certifikat från PKCS#11: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1070
-#: ../openconnect-strings.txt:758
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1095
+#: ../openconnect-strings.txt:801
 #, c-format
 msgid "Error loading system certificate: %s\n"
 msgstr "Fel vid inläsning av systemcertifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1081
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l787
-#: ../openconnect-strings.txt:762
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:805
 #, c-format
 msgid "Using certificate file %s\n"
 msgstr "Använder certifikatfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1109
-#: ../openconnect-strings.txt:765
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1134
+#: ../openconnect-strings.txt:808
 msgid "PKCS#11 file contained no certificate\n"
 msgstr "PKCS#11-filen innehöll inget certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1135
-#: ../openconnect-strings.txt:768
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1160
+#: ../openconnect-strings.txt:811
 msgid "No certificate found in file"
 msgstr "Inget certifikat hittades i filen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1140
-#: ../openconnect-strings.txt:771
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1165
+#: ../openconnect-strings.txt:814
 #, c-format
 msgid "Loading certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1155
-#: ../openconnect-strings.txt:774
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1180
+#: ../openconnect-strings.txt:817
 #, c-format
 msgid "Using system key %s\n"
 msgstr "Använder systemnyckeln %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1160
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1324
-#: ../openconnect-strings.txt:778
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1185
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1349
+#: ../openconnect-strings.txt:821
 #, c-format
 msgid "Error initialising private key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid initiering av privata nyckelstrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1171
-#: ../openconnect-strings.txt:781
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1196
+#: ../openconnect-strings.txt:824
 #, c-format
 msgid "Error importing system key %s: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av systemnyckeln %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1182
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1300
-#: ../openconnect-strings.txt:786
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1207
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1297
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1325
+#: ../openconnect-strings.txt:829
 #, c-format
 msgid "Trying PKCS#11 key URL %s\n"
 msgstr "Provar PKCS#11-nyckel-URL %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1187
-#: ../openconnect-strings.txt:789
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1212
+#: ../openconnect-strings.txt:832
 #, c-format
 msgid "Error initialising PKCS#11 key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid initiering av PKCS#11-nyckelstruktur: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1312
-#: ../openconnect-strings.txt:792
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1337
+#: ../openconnect-strings.txt:835
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 URL %s: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av PKCS#11-URL %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1319
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l549
-#: ../openconnect-strings.txt:796
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1344
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l549
+#: ../openconnect-strings.txt:839
 #, c-format
 msgid "Using PKCS#11 key %s\n"
 msgstr "Använder PKCS#11-nyckeln %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1334
-#: ../openconnect-strings.txt:799
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1359
+#: ../openconnect-strings.txt:842
 #, c-format
 msgid "Error importing PKCS#11 key into private key structure: %s\n"
 msgstr "Fel vid import av PKCS#11-nyckeln till privata nyckelstrukturen: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1362
-#: ../openconnect-strings.txt:802
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1387
+#: ../openconnect-strings.txt:845
 #, c-format
 msgid "Using private key file %s\n"
 msgstr "Använder privata nyckelfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1373
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l613
-#: ../openconnect-strings.txt:806
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1398
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l619
+#: ../openconnect-strings.txt:849
 msgid "This version of OpenConnect was built without TPM support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan TPM-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1394
-#: ../openconnect-strings.txt:809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1419
+#: ../openconnect-strings.txt:852
 msgid "Failed to interpret PEM file\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PEM-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1413
-#: ../openconnect-strings.txt:812
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1438
+#: ../openconnect-strings.txt:855
 #, c-format
 msgid "Failed to load PKCS#1 private key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in PKCS#1-privata nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1426
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1440
-#: ../openconnect-strings.txt:816
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1451
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1465
+#: ../openconnect-strings.txt:859
 #, c-format
 msgid "Failed to load private key as PKCS#8: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel som PKCS#8: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1448
-#: ../openconnect-strings.txt:819
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1473
+#: ../openconnect-strings.txt:862
 msgid "Failed to decrypt PKCS#8 certificate file\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera PKCS#8-certifikatfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1462
-#: ../openconnect-strings.txt:822
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1487
+#: ../openconnect-strings.txt:865
 #, c-format
 msgid "Failed to determine type of private key %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att bestämma typ av privat nyckel %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1474
-#: ../openconnect-strings.txt:825
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1499
+#: ../openconnect-strings.txt:868
 #, c-format
 msgid "Failed to get key ID: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att hämta nyckel-ID: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1519
-#: ../openconnect-strings.txt:828
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1544
+#: ../openconnect-strings.txt:871
 #, c-format
 msgid "Error signing test data with private key: %s\n"
 msgstr "Fel vid signering av testdata med privata nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1534
-#: ../openconnect-strings.txt:831
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1559
+#: ../openconnect-strings.txt:874
 #, c-format
 msgid "Error validating signature against certificate: %s\n"
 msgstr "Fel vid validering av signatur mot certifikat: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1558
-#: ../openconnect-strings.txt:834
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1583
+#: ../openconnect-strings.txt:877
 msgid "No SSL certificate found to match private key\n"
 msgstr "Hittade inget SSL-certifikat som matchade privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1570
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l528
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l671
-#: ../openconnect-strings.txt:839
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l677
+#: ../openconnect-strings.txt:882
 #, c-format
 msgid "Using client certificate '%s'\n"
 msgstr "Använder klientcertifikatet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1577
-#: ../openconnect-strings.txt:842
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1602
+#: ../openconnect-strings.txt:885
 #, c-format
 msgid "Setting certificate revocation list failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta certifikatindragningslistan: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1598
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1608
-#: ../openconnect-strings.txt:846
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1623
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1633
+#: ../openconnect-strings.txt:889
 msgid "Failed to allocate memory for certificate\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1644
-#: ../openconnect-strings.txt:849
-msgid "WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1669
+#: ../openconnect-strings.txt:892
+msgid ""
+"WARNING: GnuTLS returned incorrect issuer certs; authentication may fail!\n"
 msgstr ""
-"VARNING: GnutTLS returnerade ogiltiga utfärdarcertifikat, autentisering kan misslyckas!\n"
+"VARNING: GnutTLS returnerade ogiltiga utfärdarcertifikat, autentisering kan "
+"misslyckas!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1672
-#: ../openconnect-strings.txt:853
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1697
+#: ../openconnect-strings.txt:896
 #, c-format
 msgid "Got next CA '%s' from PKCS11\n"
 msgstr "Erhöll nästa CA ”%s” från PKCS11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1698
-#: ../openconnect-strings.txt:856
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1723
+#: ../openconnect-strings.txt:899
 msgid "Failed to allocate memory for supporting certificates\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att stödja certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1721
-#: ../openconnect-strings.txt:859
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1746
+#: ../openconnect-strings.txt:902
 #, c-format
 msgid "Adding supporting CA '%s'\n"
 msgstr "Lägger till stöd för CA ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1749
-#: ../openconnect-strings.txt:862
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1774
+#: ../openconnect-strings.txt:905
 #, c-format
 msgid "Setting certificate failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta certifikatet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1937
-#: ../openconnect-strings.txt:865
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1962
+#: ../openconnect-strings.txt:908
 msgid "Server presented no certificate\n"
 msgstr "Server presenterade inget certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1943
-#: ../openconnect-strings.txt:868
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1970
+#: ../openconnect-strings.txt:911
+#, c-format
+msgid "Error comparing server's cert on rehandshake: %s\n"
+msgstr "Fel vid jämförelse av servercertifikat vid återhandskakning: %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1975
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1338
+#: ../openconnect-strings.txt:915
+msgid "Server presented different cert on rehandshake\n"
+msgstr "Server presenterade annat certifikat vid återhandskakning\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1341
+#: ../openconnect-strings.txt:919
+msgid "Server presented identical cert on rehandshake\n"
+msgstr "Server presenterade identiskt certifikat vid återhandskakning\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1986
+#: ../openconnect-strings.txt:922
 msgid "Error initialising X509 cert structure\n"
 msgstr "Fel vid initiering av X509-certifikatstruktur\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1949
-#: ../openconnect-strings.txt:871
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l1992
+#: ../openconnect-strings.txt:925
 msgid "Error importing server's cert\n"
 msgstr "Fel vid import av servercertifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1958
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1677
-#: ../openconnect-strings.txt:875
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1681
+#: ../openconnect-strings.txt:929
 msgid "Could not calculate hash of server's certificate\n"
 msgstr "Kunde inte beräkna hash för serverns certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1963
-#: ../openconnect-strings.txt:878
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2006
+#: ../openconnect-strings.txt:932
 msgid "Error checking server cert status\n"
 msgstr "Fel vid kontroll av status för servercertifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1968
-#: ../openconnect-strings.txt:881
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2011
+#: ../openconnect-strings.txt:935
 msgid "certificate revoked"
 msgstr "certifikat indraget"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1970
-#: ../openconnect-strings.txt:884
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2013
+#: ../openconnect-strings.txt:938
 msgid "signer not found"
 msgstr "undertecknare inte funnen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1972
-#: ../openconnect-strings.txt:887
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2015
+#: ../openconnect-strings.txt:941
 msgid "signer not a CA certificate"
 msgstr "undertecknare inte ett CA-certifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1974
-#: ../openconnect-strings.txt:890
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2017
+#: ../openconnect-strings.txt:944
 msgid "insecure algorithm"
 msgstr "osäker algoritm"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1976
-#: ../openconnect-strings.txt:893
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2019
+#: ../openconnect-strings.txt:947
 msgid "certificate not yet activated"
 msgstr "certifikat inte aktiverat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1978
-#: ../openconnect-strings.txt:896
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2021
+#: ../openconnect-strings.txt:950
 msgid "certificate expired"
 msgstr "certifikat har överskridit tidsgräns"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l1983
-#: ../openconnect-strings.txt:899
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2026
+#: ../openconnect-strings.txt:953
 msgid "signature verification failed"
 msgstr "signaturverifiering misslyckades"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2031
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1259
-#: ../openconnect-strings.txt:903
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1276
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1369
+#: ../openconnect-strings.txt:958
 msgid "certificate does not match hostname"
 msgstr "certifikat matcher inte värdnamn"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2036
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1263
-#: ../openconnect-strings.txt:907
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2080
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1275
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1375
+#: ../openconnect-strings.txt:963
 #, c-format
 msgid "Server certificate verify failed: %s\n"
 msgstr "Verifiering av servercertifikat misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2140
-#: ../openconnect-strings.txt:910
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2149
+#: ../openconnect-strings.txt:966
 msgid "Failed to allocate memory for cafile certs\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för cafile-certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2161
-#: ../openconnect-strings.txt:913
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2170
+#: ../openconnect-strings.txt:969
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from cafile: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa certifikat från cafile: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2177
-#: ../openconnect-strings.txt:916
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2186
+#: ../openconnect-strings.txt:972
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna CA-filen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2190
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1415
-#: ../openconnect-strings.txt:920
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2199
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1466
+#: ../openconnect-strings.txt:976
 msgid "Loading certificate failed. Aborting.\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat. Avbryter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2226
-#: ../openconnect-strings.txt:923
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2270
+#: ../openconnect-strings.txt:979
 #, c-format
-msgid "Failed to set TLS priority string: %s\n"
-msgstr "Misslyckades med att sätta TLS-prioritetssträngen: %s\n"
+msgid "Failed to set TLS priority string (\"%s\"): %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att sätta TLS-prioritetssträngen (”%s”): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2238
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1538
-#: ../openconnect-strings.txt:927
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2282
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1583
+#: ../openconnect-strings.txt:983
 #, c-format
 msgid "SSL negotiation with %s\n"
 msgstr "SSL-förhandling med %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2285
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1564
-#: ../openconnect-strings.txt:931
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2329
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1609
+#: ../openconnect-strings.txt:987
 msgid "SSL connection cancelled\n"
 msgstr "SSL-anslutning avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2292
-#: ../openconnect-strings.txt:934
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2336
+#: ../openconnect-strings.txt:990
 #, c-format
 msgid "SSL connection failure: %s\n"
 msgstr "SSL-anslutning misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2301
-#: ../openconnect-strings.txt:937
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2345
+#: ../openconnect-strings.txt:993
 #, c-format
 msgid "GnuTLS non-fatal return during handshake: %s\n"
 msgstr "GnuTLS icke-kritisk retur vid handskakning; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1589
-#: ../openconnect-strings.txt:941
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1626
+#: ../openconnect-strings.txt:997
 #, c-format
 msgid "Connected to HTTPS on %s\n"
 msgstr "Ansluten till HTTPS på %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2310
-#: ../openconnect-strings.txt:944
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2354
+#: ../openconnect-strings.txt:1000
 #, c-format
 msgid "Renegotiated SSL on %s\n"
 msgstr "Omförhandlade SSL på %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2493
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l182
-#: ../openconnect-strings.txt:948
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2537
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l182
+#: ../openconnect-strings.txt:1004
 #, c-format
 msgid "PIN required for %s"
 msgstr "PIN krävs för %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2497
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:952
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2541
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:1008
 msgid "Wrong PIN"
 msgstr "Fel PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2500
-#: ../openconnect-strings.txt:955
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2544
+#: ../openconnect-strings.txt:1011
 msgid "This is the final try before locking!"
 msgstr "Detta är sista försöket innan låsning!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2502
-#: ../openconnect-strings.txt:958
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2546
+#: ../openconnect-strings.txt:1014
 msgid "Only a few tries left before locking!"
 msgstr "Bara ett fåtal försök kvar innan låsning!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2507
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:962
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:1018
 msgid "Enter PIN:"
 msgstr "Ange PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2638
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1717
-#: ../openconnect-strings.txt:966
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2682
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1754
+#: ../openconnect-strings.txt:1022
 msgid "Unsupported OATH HMAC algorithm\n"
 msgstr "OATH HMAC algoritm stöds inte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls.c#l2647
-#: ../openconnect-strings.txt:969
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls.c#l2691
+#: ../openconnect-strings.txt:1025
 #, c-format
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna OATH HMAC: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l84
-#: ../openconnect-strings.txt:972
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l84
+#: ../openconnect-strings.txt:1028
 #, c-format
 msgid "Failed to SHA1 input data for signing: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att mata in SH1-data för att signera: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l106
-#: ../openconnect-strings.txt:975
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l106
+#: ../openconnect-strings.txt:1031
 #, c-format
 msgid "TPM sign function called for %d bytes.\n"
 msgstr "TPM signeringsfunktion begärde %d byte.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l113
-#: ../openconnect-strings.txt:978
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l113
+#: ../openconnect-strings.txt:1034
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa TPM hashobjektet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l120
-#: ../openconnect-strings.txt:981
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l120
+#: ../openconnect-strings.txt:1037
 #, c-format
 msgid "Failed to set value in TPM hash object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta värde i hashobjekt för TPM: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l130
-#: ../openconnect-strings.txt:984
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l130
+#: ../openconnect-strings.txt:1040
 #, c-format
 msgid "TPM hash signature failed: %s\n"
 msgstr "TPM-hashsignatur misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l152
-#: ../openconnect-strings.txt:987
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l152
+#: ../openconnect-strings.txt:1043
 #, c-format
 msgid "Error decoding TSS key blob: %s\n"
 msgstr "Fel vid avkodning av TSS-nyckelblob: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l159
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l170
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l183
-#: ../openconnect-strings.txt:992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:1048
 msgid "Error in TSS key blob\n"
 msgstr "Fel i TSS-nyckelblob\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l190
-#: ../openconnect-strings.txt:995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l190
+#: ../openconnect-strings.txt:1051
 #, c-format
 msgid "Failed to create TPM context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa TPM-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l197
-#: ../openconnect-strings.txt:998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l197
+#: ../openconnect-strings.txt:1054
 #, c-format
 msgid "Failed to connect TPM context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta TPM-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:1001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:1057
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM SRK-nyckeln: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:1004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:1060
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM SRK policy object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM SRK-policyobjektet; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l233
-#: ../openconnect-strings.txt:1007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l233
+#: ../openconnect-strings.txt:1063
 #, c-format
 msgid "Failed to set TPM PIN: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TPM PIN: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l249
-#: ../openconnect-strings.txt:1010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l249
+#: ../openconnect-strings.txt:1066
 #, c-format
 msgid "Failed to load TPM key blob: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM-nyckelblob: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:1013
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:1069
 msgid "Enter TPM SRK PIN:"
 msgstr "Ange TPM SRK PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l281
-#: ../openconnect-strings.txt:1016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l281
+#: ../openconnect-strings.txt:1072
 #, c-format
 msgid "Failed to create key policy object: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa nyckelpolicyobjektet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:1019
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:1075
 #, c-format
 msgid "Failed to assign policy to key: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tilldela policy till nyckeln; %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l295
-#: ../openconnect-strings.txt:1022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l295
+#: ../openconnect-strings.txt:1078
 msgid "Enter TPM key PIN:"
 msgstr "Ange TPM-nyckel PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gnutls_tpm.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:1025
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gnutls_tpm.c#l306
+#: ../openconnect-strings.txt:1081
 #, c-format
 msgid "Failed to set key PIN: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ange nyckel-PIN: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l75
-#: ../openconnect-strings.txt:1028
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l75
+#: ../openconnect-strings.txt:1084
 msgid "Error importing GSSAPI name for authentication:\n"
 msgstr "Fel vid import av GSSAPI-namn för autentisering:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l128
-#: ../openconnect-strings.txt:1031
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l128
+#: ../openconnect-strings.txt:1087
 msgid "Error generating GSSAPI response:\n"
 msgstr "Fel vid generering av GSSAPI-svar:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:1034
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:1090
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med GSSAPI-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l148
-#: ../openconnect-strings.txt:1037
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l148
+#: ../openconnect-strings.txt:1093
 #, c-format
 msgid "Attempting GSSAPI authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med GSSAPI-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l256
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l191
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l249
-#: ../openconnect-strings.txt:1043
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l249
+#: ../openconnect-strings.txt:1099
 msgid "GSSAPI authentication completed\n"
 msgstr "GSSAPI-autentisering färdig\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:1046
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:1102
 #, c-format
 msgid "GSSAPI token too large (%zd bytes)\n"
 msgstr "GSSAPI-token för stor (%zd byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l224
-#: ../openconnect-strings.txt:1049
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l224
+#: ../openconnect-strings.txt:1105
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI token of %zu bytes\n"
 msgstr "Skickar GSSAPI-token på %zu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l229
-#: ../openconnect-strings.txt:1052
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l229
+#: ../openconnect-strings.txt:1108
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI authentication token to proxy: %s\n"
-msgstr "Misslyckades med att skicka GSSAPI-autentiseringstoken till proxy: %s\n"
+msgstr ""
+"Misslyckades med att skicka GSSAPI-autentiseringstoken till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l237
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l264
-#: ../openconnect-strings.txt:1056
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l264
+#: ../openconnect-strings.txt:1112
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI authentication token from proxy: %s\n"
-msgstr "Misslyckades med att mottaga GSSAPI-autentiseringstoken från proxy: %s\n"
+msgstr ""
+"Misslyckades med att mottaga GSSAPI-autentiseringstoken från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1059
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l243
+#: ../openconnect-strings.txt:1115
 msgid "SOCKS server reported GSSAPI context failure\n"
 msgstr "SOCKS-server rapporterade misslyckat GSSAPI-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l247
-#: ../openconnect-strings.txt:1062
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l247
+#: ../openconnect-strings.txt:1118
 #, c-format
 msgid "Unknown GSSAPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Okänd GSSAPI-status svar (0x%02x) från SOCKS-server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:1065
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:1121
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI token of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Mottog GSSAPI-token på %zu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l294
-#: ../openconnect-strings.txt:1068
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l294
+#: ../openconnect-strings.txt:1124
 #, c-format
 msgid "Sending GSSAPI protection negotiation of %zu bytes\n"
 msgstr "Skickar GSSAPI-skyddsöverenskommelse på %zu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l299
-#: ../openconnect-strings.txt:1071
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l299
+#: ../openconnect-strings.txt:1127
 #, c-format
 msgid "Failed to send GSSAPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka GSSAPI-skyddssvar till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l307
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l317
-#: ../openconnect-strings.txt:1075
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l317
+#: ../openconnect-strings.txt:1131
 #, c-format
 msgid "Failed to receive GSSAPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att motta GSSAPI-skyddssvar från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:1078
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:1134
 #, c-format
 msgid "Got GSSAPI protection response of %zu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll GSSAPI-skyddssvar på %zu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l332
-#: ../openconnect-strings.txt:1081
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l332
+#: ../openconnect-strings.txt:1137
 #, c-format
 msgid "Invalid GSSAPI protection response from proxy (%zu bytes)\n"
 msgstr "Ogiltig GSSAPI-skyddssvar från proxy (%zu byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l341
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l408
-#: ../openconnect-strings.txt:1085
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l341
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l408
+#: ../openconnect-strings.txt:1141
 msgid "SOCKS proxy demands message integrity, which is not supported\n"
 msgstr "SOCKS-proxy kräver meddelandeintegritet vilket inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l345
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l412
-#: ../openconnect-strings.txt:1089
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l345
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l412
+#: ../openconnect-strings.txt:1145
 msgid "SOCKS proxy demands message confidentiality, which is not supported\n"
 msgstr "SOCK-proxy kräver meddelandekonfidentialitet vilket inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/gssapi.c#l349
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l416
-#: ../openconnect-strings.txt:1093
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/gssapi.c#l349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l416
+#: ../openconnect-strings.txt:1149
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy demands protection unknown type 0x%02x\n"
 msgstr "SOCKS-proxy kräver skydd av okänd typ 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:1096
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:1152
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med HTTP Basic-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l186
-#: ../openconnect-strings.txt:1099
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l186
+#: ../openconnect-strings.txt:1155
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP Basic authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med HTTP Basic-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l200
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1200
-#: ../openconnect-strings.txt:1103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1200
+#: ../openconnect-strings.txt:1159
 msgid "This version of OpenConnect was built without GSSAPI support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan GSSAPI-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l240
-#: ../openconnect-strings.txt:1106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l240
+#: ../openconnect-strings.txt:1162
 msgid "Proxy requested Basic authentication which is disabled by default\n"
-msgstr "Proxy begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som standard\n"
+msgstr ""
+"Proxy begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som "
+"standard\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l243
+#: ../openconnect-strings.txt:1165
 #, c-format
-msgid "Server '%s' requested Basic authentication which is disabled by default\n"
+msgid ""
+"Server '%s' requested Basic authentication which is disabled by default\n"
 msgstr ""
-"Servern ”%s” begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som standard\n"
+"Servern ”%s” begärde grundläggande autentisering vilket är inaktiverat som "
+"standard\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http-auth.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:1113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http-auth.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:1169
 msgid "No more authentication methods to try\n"
 msgstr "Inga fler autentiseringsmetoder att prova\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l296
-#: ../openconnect-strings.txt:1116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l296
+#: ../openconnect-strings.txt:1172
 msgid "No memory for allocating cookies\n"
 msgstr "Inget minne för att allokera kakor\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l371
-#: ../openconnect-strings.txt:1119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l371
+#: ../openconnect-strings.txt:1175
 #, c-format
 msgid "Failed to parse HTTP response '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka HTTP-svaret ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:1122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:1178
 #, c-format
 msgid "Got HTTP response: %s\n"
 msgstr "Mottog HTTP-svaret: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l385
-#: ../openconnect-strings.txt:1125
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:1181
 msgid "Error processing HTTP response\n"
 msgstr "Fel vid bearbetning av HTTP-svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l392
-#: ../openconnect-strings.txt:1128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l392
+#: ../openconnect-strings.txt:1184
 #, c-format
 msgid "Ignoring unknown HTTP response line '%s'\n"
 msgstr "Ignorerar okänd HTTP-svarsrad ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l412
-#: ../openconnect-strings.txt:1131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l412
+#: ../openconnect-strings.txt:1187
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie offered: %s\n"
 msgstr "Ogiltig kaka erbjuden: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l431
-#: ../openconnect-strings.txt:1134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:1190
 msgid "SSL certificate authentication failed\n"
 msgstr "SSL-certifikatsautentisering misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l462
-#: ../openconnect-strings.txt:1137
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l462
+#: ../openconnect-strings.txt:1193
 #, c-format
 msgid "Response body has negative size (%d)\n"
 msgstr "Svarskropp har negativ storlek (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l473
-#: ../openconnect-strings.txt:1140
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l473
+#: ../openconnect-strings.txt:1196
 #, c-format
 msgid "Unknown Transfer-Encoding: %s\n"
 msgstr "Okänd överföringskodning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l492
-#: ../openconnect-strings.txt:1143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l492
+#: ../openconnect-strings.txt:1199
 #, c-format
 msgid "HTTP body %s (%d)\n"
 msgstr "HTTP-kropp %s (%d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l506
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l533
-#: ../openconnect-strings.txt:1147
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l506
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l533
+#: ../openconnect-strings.txt:1203
 msgid "Error reading HTTP response body\n"
 msgstr "Fel vid läsning av HTTP-svarskropp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l519
-#: ../openconnect-strings.txt:1150
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l519
+#: ../openconnect-strings.txt:1206
 msgid "Error fetching chunk header\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av chunk-huvud\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l543
-#: ../openconnect-strings.txt:1153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l543
+#: ../openconnect-strings.txt:1209
 msgid "Error fetching HTTP response body\n"
 msgstr "Fel vid hämtning av HTTP-svarskropp\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l546
-#: ../openconnect-strings.txt:1156
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l546
+#: ../openconnect-strings.txt:1212
 #, c-format
 msgid "Error in chunked decoding. Expected '', got: '%s'"
 msgstr "Fel i chunked-avkodning. Förväntade ””, fick: ”%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l558
-#: ../openconnect-strings.txt:1159
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l558
+#: ../openconnect-strings.txt:1215
 msgid "Cannot receive HTTP 1.0 body without closing connection\n"
 msgstr "Kan inte hämta HTTP 1.0-body utan att stänga anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l685
-#: ../openconnect-strings.txt:1162
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l685
+#: ../openconnect-strings.txt:1218
 #, c-format
 msgid "Failed to parse redirected URL '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka omdirigerad URL ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l709
-#: ../openconnect-strings.txt:1165
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l709
+#: ../openconnect-strings.txt:1221
 #, c-format
 msgid "Cannot follow redirection to non-https URL '%s'\n"
 msgstr "Kan inte följa omdirigering till icke https-URL ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l737
-#: ../openconnect-strings.txt:1168
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l737
+#: ../openconnect-strings.txt:1224
 #, c-format
 msgid "Allocating new path for relative redirect failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera ny sökväg för relativ omdirigering: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l929
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l585
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l621
-#: ../openconnect-strings.txt:1173
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l929
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l590
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l626
+#: ../openconnect-strings.txt:1229
 #, c-format
 msgid "Unexpected %d result from server\n"
 msgstr "Oväntat resultat %d från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1056
-#: ../openconnect-strings.txt:1176
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1056
+#: ../openconnect-strings.txt:1232
 msgid "request granted"
 msgstr "begäran tillåten"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1057
-#: ../openconnect-strings.txt:1179
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1057
+#: ../openconnect-strings.txt:1235
 msgid "general failure"
 msgstr "allmänt fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1058
-#: ../openconnect-strings.txt:1182
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1058
+#: ../openconnect-strings.txt:1238
 msgid "connection not allowed by ruleset"
 msgstr "anslutning inte tillåten av regeluppsättning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1059
-#: ../openconnect-strings.txt:1185
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1059
+#: ../openconnect-strings.txt:1241
 msgid "network unreachable"
 msgstr "nätverk ej nåbart"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1060
-#: ../openconnect-strings.txt:1188
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1060
+#: ../openconnect-strings.txt:1244
 msgid "host unreachable"
 msgstr "värd ej nåbar"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1061
-#: ../openconnect-strings.txt:1191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1061
+#: ../openconnect-strings.txt:1247
 msgid "connection refused by destination host"
 msgstr "anslutning vägras av målvärd"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1062
-#: ../openconnect-strings.txt:1194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1062
+#: ../openconnect-strings.txt:1250
 msgid "TTL expired"
 msgstr "TTL tidsgräns har överskridits"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1063
-#: ../openconnect-strings.txt:1197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1063
+#: ../openconnect-strings.txt:1253
 msgid "command not supported / protocol error"
 msgstr "kommando stöds ej / protokollfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1064
-#: ../openconnect-strings.txt:1200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1064
+#: ../openconnect-strings.txt:1256
 msgid "address type not supported"
 msgstr "adresstyp stöds ej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1074
-#: ../openconnect-strings.txt:1203
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1074
+#: ../openconnect-strings.txt:1259
 msgid "SOCKS server requested username/password but we have none\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde användarnamn/lösenord men vi har inga\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1082
-#: ../openconnect-strings.txt:1206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1082
+#: ../openconnect-strings.txt:1262
 msgid "Username and password for SOCKS authentication must be < 255 bytes\n"
-msgstr "Användarnamn och lösenord för SOCKS-autentisering måste vara < 255 byte\n"
+msgstr ""
+"Användarnamn och lösenord för SOCKS-autentisering måste vara < 255 byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1097
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1153
-#: ../openconnect-strings.txt:1210
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1097
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1153
+#: ../openconnect-strings.txt:1266
 #, c-format
 msgid "Error writing auth request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid skrivning av auth-begäran till SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1105
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1160
-#: ../openconnect-strings.txt:1214
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1105
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1160
+#: ../openconnect-strings.txt:1270
 #, c-format
 msgid "Error reading auth response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av auth-svar från SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1112
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1166
-#: ../openconnect-strings.txt:1218
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1166
+#: ../openconnect-strings.txt:1274
 #, c-format
 msgid "Unexpected auth response from SOCKS proxy: %02x %02x\n"
 msgstr "Oväntat auth-svar från SOCKS-proxy: %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1118
-#: ../openconnect-strings.txt:1221
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1118
+#: ../openconnect-strings.txt:1277
 msgid "Authenticated to SOCKS server using password\n"
 msgstr "Autentiserad till SOCKS-server med lösenord\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1122
-#: ../openconnect-strings.txt:1224
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1122
+#: ../openconnect-strings.txt:1280
 msgid "Password authentication to SOCKS server failed\n"
 msgstr "Lösenordsautentisering till SOCKS-server misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1178
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1185
-#: ../openconnect-strings.txt:1228
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1178
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1185
+#: ../openconnect-strings.txt:1284
 msgid "SOCKS server requested GSSAPI authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde GSSAPI-autentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1191
-#: ../openconnect-strings.txt:1231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1191
+#: ../openconnect-strings.txt:1287
 msgid "SOCKS server requested password authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde lösenordsautentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1198
-#: ../openconnect-strings.txt:1234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1198
+#: ../openconnect-strings.txt:1290
 msgid "SOCKS server requires authentication\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde autentisering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1205
-#: ../openconnect-strings.txt:1237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1205
+#: ../openconnect-strings.txt:1293
 #, c-format
 msgid "SOCKS server requested unknown authentication type %02x\n"
 msgstr "SOCKS-server begärde okänd autentiseringstyp %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1211
-#: ../openconnect-strings.txt:1240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1211
+#: ../openconnect-strings.txt:1296
 #, c-format
 msgid "Requesting SOCKS proxy connection to %s:%d\n"
-msgstr "Begär SOCKS-proxyanslutning till %s: %d\n"
+msgstr "Begär SOCKS-proxyanslutning till %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1226
-#: ../openconnect-strings.txt:1243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1226
+#: ../openconnect-strings.txt:1299
 #, c-format
 msgid "Error writing connect request to SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid skrivning av anslutningsbegäran till SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1234
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1276
-#: ../openconnect-strings.txt:1247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1276
+#: ../openconnect-strings.txt:1303
 #, c-format
 msgid "Error reading connect response from SOCKS proxy: %s\n"
 msgstr "Fel vid läsning av anslutningssvar från SOCKS-proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1240
-#: ../openconnect-strings.txt:1250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1240
+#: ../openconnect-strings.txt:1306
 #, c-format
 msgid "Unexpected connect response from SOCKS proxy: %02x %02x...\n"
 msgstr "Oväntat anslutningssvar från SOCKS-proxy: %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1248
-#: ../openconnect-strings.txt:1253
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1248
+#: ../openconnect-strings.txt:1309
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x: %s\n"
 msgstr "SOCKS-proxyfel %02x: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1252
-#: ../openconnect-strings.txt:1256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1252
+#: ../openconnect-strings.txt:1312
 #, c-format
 msgid "SOCKS proxy error %02x\n"
 msgstr "SOCKS-proxyfel %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1269
-#: ../openconnect-strings.txt:1259
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1269
+#: ../openconnect-strings.txt:1315
 #, c-format
 msgid "Unexpected address type %02x in SOCKS connect response\n"
 msgstr "Oväntad adresstyp %02x i SOCKS-anslutningssvar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1292
-#: ../openconnect-strings.txt:1262
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1292
+#: ../openconnect-strings.txt:1318
 #, c-format
 msgid "Requesting HTTP proxy connection to %s:%d\n"
-msgstr "Begär HTTP-proxyanslutning till %s: %d\n"
+msgstr "Begär HTTP-proxyanslutning till %s:%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1324
-#: ../openconnect-strings.txt:1265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1324
+#: ../openconnect-strings.txt:1321
 #, c-format
 msgid "Sending proxy request failed: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka proxybegäran: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1347
-#: ../openconnect-strings.txt:1268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1347
+#: ../openconnect-strings.txt:1324
 #, c-format
 msgid "Proxy CONNECT request failed: %d\n"
 msgstr "Misslyckades med proxy CONNECT-begäran: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1366
-#: ../openconnect-strings.txt:1271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1366
+#: ../openconnect-strings.txt:1327
 #, c-format
 msgid "Unknown proxy type '%s'\n"
 msgstr "Okänd proxytyp ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/http.c#l1415
-#: ../openconnect-strings.txt:1274
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/http.c#l1415
+#: ../openconnect-strings.txt:1330
 msgid "Only http or socks(5) proxies supported\n"
 msgstr "Endast http eller socks(5)-proxyservrar stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/library.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:1277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/library.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:1333
 #, c-format
 msgid "Unknown VPN protocol '%s'\n"
 msgstr "Okänt VPN-protokoll ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/library.c#l160
-#: ../openconnect-strings.txt:1280
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/library.c#l160
+#: ../openconnect-strings.txt:1336
 msgid "Built against SSL library with no Cisco DTLS support\n"
 msgstr "Byggd mot SSL-bibliotek utan Cisco DTLS-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/library.c#l540
-#: ../openconnect-strings.txt:1283
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/library.c#l561
+#: ../openconnect-strings.txt:1339
 #, c-format
 msgid "Failed to parse server URL '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka server-URL ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/library.c#l546
-#: ../openconnect-strings.txt:1286
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/library.c#l567
+#: ../openconnect-strings.txt:1342
 msgid "Only https:// permitted for server URL\n"
 msgstr "Endast https:// tillåtet för server-URL\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/library.c#l935
-#: ../openconnect-strings.txt:1289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/library.c#l984
+#: ../openconnect-strings.txt:1345
 msgid "No form handler; cannot authenticate.\n"
 msgstr "Ingen formhanterare, kan inte autentisera.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l327
-#: ../openconnect-strings.txt:1292
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l330
+#: ../openconnect-strings.txt:1348
 #, c-format
 msgid "CommandLineToArgvW() failed: %s\n"
 msgstr "CommandLineToArgvW() misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l340
-#: ../openconnect-strings.txt:1295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l343
+#: ../openconnect-strings.txt:1351
 msgid "Fatal error in command line handling\n"
 msgstr "Kritiskt misstag i kommandoradshantering\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l376
-#: ../openconnect-strings.txt:1298
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l379
+#: ../openconnect-strings.txt:1354
 #, c-format
 msgid "ReadConsole() failed: %s\n"
 msgstr "ReadConsole() misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l389
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l402
-#: ../openconnect-strings.txt:1302
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l393
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l406
+#: ../openconnect-strings.txt:1358
 #, c-format
 msgid "Error converting console input: %s\n"
 msgstr "Fel vid konvertering av konsolinmatning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l396
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l632
-#: ../openconnect-strings.txt:1306
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l400
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l636
+#: ../openconnect-strings.txt:1362
 msgid "Allocation failure for string from stdin\n"
 msgstr "Allokeringsfel för sträng från stdin\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l563
-#: ../openconnect-strings.txt:1309
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l567
+#: ../openconnect-strings.txt:1365
 msgid ""
 "For assistance with OpenConnect, please see the web page at\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
@@ -2559,28 +2676,28 @@ msgstr ""
 "För hjälp med OpenConnect, se webbsidan på\n"
 " http://www.infradead.org/openconnect/mail.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l572
-#: ../openconnect-strings.txt:1314
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l576
+#: ../openconnect-strings.txt:1370
 msgid "Using OpenSSL. Features present:"
 msgstr "Använder OpenSSL. Egenskaper:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l574
-#: ../openconnect-strings.txt:1317
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l578
+#: ../openconnect-strings.txt:1373
 msgid "Using GnuTLS. Features present:"
 msgstr "Använder GnuTLS. Egenskaper:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l583
-#: ../openconnect-strings.txt:1320
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l587
+#: ../openconnect-strings.txt:1376
 msgid "OpenSSL ENGINE not present"
 msgstr "OpenSSL ENGINE inte tillgänglig"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l615
-#: ../openconnect-strings.txt:1323
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l619
+#: ../openconnect-strings.txt:1379
 msgid "using OpenSSL"
 msgstr "använder OpenSSL"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l619
-#: ../openconnect-strings.txt:1326
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l623
+#: ../openconnect-strings.txt:1382
 msgid ""
 "\n"
 "WARNING: No DTLS support in this binary. Performance will be impaired.\n"
@@ -2588,35 +2705,35 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VARNING: Inget DTLS-stöd i denna binär. Prestanda kommer att påverkas.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l651
-#: ../openconnect-strings.txt:1331
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l660
+#: ../openconnect-strings.txt:1387
 msgid "fgets (stdin)"
 msgstr "fgets (stdin)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l690
-#: ../openconnect-strings.txt:1334
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l700
+#: ../openconnect-strings.txt:1390
 #, c-format
 msgid "Cannot process this executable path \"%s\""
 msgstr "Kan inte bearbeta denna körbara sökväg ”%s”"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l696
-#: ../openconnect-strings.txt:1337
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l706
+#: ../openconnect-strings.txt:1393
 msgid "Allocation for vpnc-script path failed\n"
 msgstr "Allokering för vpnc-skriptsökväg misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l716
-#: ../openconnect-strings.txt:1340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l726
+#: ../openconnect-strings.txt:1396
 #, c-format
 msgid "Override hostname '%s' to '%s'\n"
 msgstr "Åsidosätt värdnamnet ”%s” till ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l729
-#: ../openconnect-strings.txt:1343
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l739
+#: ../openconnect-strings.txt:1399
 msgid "Usage: openconnect [options] <server>\n"
 msgstr "Användning: openconnect [flaggor] <server>\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l730
-#: ../openconnect-strings.txt:1346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l740
+#: ../openconnect-strings.txt:1402
 #, c-format
 msgid ""
 "Open client for Cisco AnyConnect VPN, version %s\n"
@@ -2625,357 +2742,375 @@ msgstr ""
 "Öppen klient för Cisco AnyConnect VPN, version %s\n"
 "\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l732
-#: ../openconnect-strings.txt:1351
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l742
+#: ../openconnect-strings.txt:1407
 msgid "Read options from config file"
 msgstr "Läs flaggor från konfigurationsfil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l734
-#: ../openconnect-strings.txt:1354
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l744
+#: ../openconnect-strings.txt:1410
 msgid "Continue in background after startup"
 msgstr "Fortsätt i bakgrunden efter start"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l735
-#: ../openconnect-strings.txt:1357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l745
+#: ../openconnect-strings.txt:1413
 msgid "Write the daemon's PID to this file"
 msgstr "Skriv demonens PID till denna fil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l737
-#: ../openconnect-strings.txt:1360
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l747
+#: ../openconnect-strings.txt:1416
 msgid "Use SSL client certificate CERT"
 msgstr "Använd SSL-klientcertifikat CERT"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l738
-#: ../openconnect-strings.txt:1363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l748
+#: ../openconnect-strings.txt:1419
 msgid "Warn when certificate lifetime < DAYS"
 msgstr "Varna när certifikatets livslängd < DAYS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l739
-#: ../openconnect-strings.txt:1366
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l749
+#: ../openconnect-strings.txt:1422
 msgid "Use SSL private key file KEY"
 msgstr "Använd privata SSL-nyckelfilen KEY"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l740
-#: ../openconnect-strings.txt:1369
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l750
+#: ../openconnect-strings.txt:1425
 msgid "Use WebVPN cookie COOKIE"
 msgstr "Använd WebVPN-kakan COOKIE"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l741
-#: ../openconnect-strings.txt:1372
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l751
+#: ../openconnect-strings.txt:1428
 msgid "Read cookie from standard input"
 msgstr "Läs kaka från standard in"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l742
-#: ../openconnect-strings.txt:1375
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l752
+#: ../openconnect-strings.txt:1431
 msgid "Enable compression (default)"
 msgstr "Aktivera komprimering (standard)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l743
-#: ../openconnect-strings.txt:1378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l753
+#: ../openconnect-strings.txt:1434
 msgid "Disable compression"
 msgstr "Inaktivera komprimering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l744
-#: ../openconnect-strings.txt:1381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l754
+#: ../openconnect-strings.txt:1437
 msgid "Set minimum Dead Peer Detection interval"
 msgstr "Sätt minsta intervall för Dead Peer Detection"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l745
-#: ../openconnect-strings.txt:1384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l755
+#: ../openconnect-strings.txt:1440
 msgid "Set login usergroup"
 msgstr "Sätt användargrupp för inloggning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l746
-#: ../openconnect-strings.txt:1387
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l756
+#: ../openconnect-strings.txt:1443
 msgid "Display help text"
 msgstr "Visa hjälptext"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l747
-#: ../openconnect-strings.txt:1390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l757
+#: ../openconnect-strings.txt:1446
 msgid "Use IFNAME for tunnel interface"
 msgstr "Använd IFNAME för tunnelgränssnitt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l749
-#: ../openconnect-strings.txt:1393
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l759
+#: ../openconnect-strings.txt:1449
 msgid "Use syslog for progress messages"
 msgstr "Använd syslog för förloppsmeddelanden"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l751
-#: ../openconnect-strings.txt:1396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l761
+#: ../openconnect-strings.txt:1452
 msgid "Prepend timestamp to progress messages"
 msgstr "Lägg till tidsstämpel i början av förloppsmeddelanden"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l753
-#: ../openconnect-strings.txt:1399
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l763
+#: ../openconnect-strings.txt:1455
 msgid "Drop privileges after connecting"
 msgstr "Förkasta privilegier efter anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l754
-#: ../openconnect-strings.txt:1402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l764
+#: ../openconnect-strings.txt:1458
 msgid "Drop privileges during CSD execution"
 msgstr "Förkasta rättigheter under CSD-körning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l755
-#: ../openconnect-strings.txt:1405
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l765
+#: ../openconnect-strings.txt:1461
 msgid "Run SCRIPT instead of CSD binary"
 msgstr "Kör SCRIPT istället för CSD-binär"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l757
-#: ../openconnect-strings.txt:1408
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l767
+#: ../openconnect-strings.txt:1464
 msgid "Request MTU from server"
 msgstr "Begärde MTU från server"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l758
-#: ../openconnect-strings.txt:1411
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l768
+#: ../openconnect-strings.txt:1467
 msgid "Indicate path MTU to/from server"
 msgstr "Indikerar sökvägs-MTU till/från server"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l759
-#: ../openconnect-strings.txt:1414
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l769
+#: ../openconnect-strings.txt:1470
 msgid "Set key passphrase or TPM SRK PIN"
 msgstr "Sätt lösenfras för nyckel ett TPM SRK PIN"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l760
-#: ../openconnect-strings.txt:1417
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l770
+#: ../openconnect-strings.txt:1473
 msgid "Key passphrase is fsid of file system"
 msgstr "Nyckellösenfras är fsid för filsystemet"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l761
-#: ../openconnect-strings.txt:1420
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l771
+#: ../openconnect-strings.txt:1476
 msgid "Set proxy server"
 msgstr "Sätt proxyserver"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l762
-#: ../openconnect-strings.txt:1423
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l772
+#: ../openconnect-strings.txt:1479
 msgid "Set proxy authentication methods"
 msgstr "Sätt proxyautentiseringsmetoder"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l763
-#: ../openconnect-strings.txt:1426
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l773
+#: ../openconnect-strings.txt:1482
 msgid "Disable proxy"
 msgstr "Inaktivera proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l764
-#: ../openconnect-strings.txt:1429
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l774
+#: ../openconnect-strings.txt:1485
 msgid "Use libproxy to automatically configure proxy"
 msgstr "Använd libproxy för att automatiskt konfigurera proxy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l766
-#: ../openconnect-strings.txt:1432
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:1488
 msgid "(NOTE: libproxy disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: libproxy inaktiverad i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l768
-#: ../openconnect-strings.txt:1435
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l778
+#: ../openconnect-strings.txt:1491
 msgid "Require perfect forward secrecy"
 msgstr "Kräver perfect forward secrecy"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l769
-#: ../openconnect-strings.txt:1438
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l779
+#: ../openconnect-strings.txt:1494
 msgid "Less output"
 msgstr "Mindre utmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l770
-#: ../openconnect-strings.txt:1441
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l780
+#: ../openconnect-strings.txt:1497
 msgid "Set packet queue limit to LEN pkts"
 msgstr "Sätt paketkögräns till LEN-pkts"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l771
-#: ../openconnect-strings.txt:1444
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l781
+#: ../openconnect-strings.txt:1500
 msgid "Shell command line for using a vpnc-compatible config script"
-msgstr "Skalkommandorad för att använda ett vpnc-kompatibelt konfigurationsskript"
+msgstr ""
+"Skalkommandorad för att använda ett vpnc-kompatibelt konfigurationsskript"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l772
-#: ../openconnect-strings.txt:1447
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l782
+#: ../openconnect-strings.txt:1503
 msgid "default"
 msgstr "standard"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l774
-#: ../openconnect-strings.txt:1450
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l784
+#: ../openconnect-strings.txt:1506
 msgid "Pass traffic to 'script' program, not tun"
 msgstr "Sänd trafik till ”script”-program, inte tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l776
-#: ../openconnect-strings.txt:1453
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l786
+#: ../openconnect-strings.txt:1509
 msgid "Set login username"
 msgstr "Sätt användarnamn för inloggning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l777
-#: ../openconnect-strings.txt:1456
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l787
+#: ../openconnect-strings.txt:1512
 msgid "Report version number"
 msgstr "Rapportera versionsnummer"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l778
-#: ../openconnect-strings.txt:1459
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l788
+#: ../openconnect-strings.txt:1515
 msgid "More output"
 msgstr "Mer utmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l779
-#: ../openconnect-strings.txt:1462
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l789
+#: ../openconnect-strings.txt:1518
 msgid "Dump HTTP authentication traffic (implies --verbose"
 msgstr "Dumpa HTTP-autentiseringstrafik (implicerar --verbose"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l780
-#: ../openconnect-strings.txt:1465
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l790
+#: ../openconnect-strings.txt:1521
 msgid "XML config file"
 msgstr "XML-konfigurationsfil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l781
-#: ../openconnect-strings.txt:1468
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l791
+#: ../openconnect-strings.txt:1524
 msgid "Choose authentication login selection"
 msgstr "Välj autentiseringinloggningsmarkering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l782
-#: ../openconnect-strings.txt:1471
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l792
+#: ../openconnect-strings.txt:1527
 msgid "Authenticate only and print login info"
 msgstr "Autentisera endast och skriv ut inloggningsinformation"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l783
-#: ../openconnect-strings.txt:1474
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l793
+#: ../openconnect-strings.txt:1530
 msgid "Fetch webvpn cookie only; don't connect"
 msgstr "Hämta endast webvpn-kaka, anslut ej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:1477
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l794
+#: ../openconnect-strings.txt:1533
 msgid "Print webvpn cookie before connecting"
 msgstr "Skriv ut webvpn-kaka innan anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l785
-#: ../openconnect-strings.txt:1480
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l795
+#: ../openconnect-strings.txt:1536
 msgid "Cert file for server verification"
 msgstr "Certifikatfil för serververifiering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l786
-#: ../openconnect-strings.txt:1483
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l796
+#: ../openconnect-strings.txt:1539
 msgid "Do not ask for IPv6 connectivity"
 msgstr "Fråga inte efter IPv6-anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l787
-#: ../openconnect-strings.txt:1486
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l797
+#: ../openconnect-strings.txt:1542
 msgid "OpenSSL ciphers to support for DTLS"
 msgstr "OpenSSL-chiffer till stöd för DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l788
-#: ../openconnect-strings.txt:1489
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l798
+#: ../openconnect-strings.txt:1545
 msgid "Disable DTLS"
 msgstr "Inaktivera DTLS"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l789
-#: ../openconnect-strings.txt:1492
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l799
+#: ../openconnect-strings.txt:1548
 msgid "Disable HTTP connection re-use"
 msgstr "Inaktivera återanvändning av HTTP-anslutning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l790
-#: ../openconnect-strings.txt:1495
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l800
+#: ../openconnect-strings.txt:1551
 msgid "Disable password/SecurID authentication"
 msgstr "Inaktivera lösenord-/SecurID-autentisering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l791
-#: ../openconnect-strings.txt:1498
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l801
+#: ../openconnect-strings.txt:1554
 msgid "Do not require server SSL cert to be valid"
 msgstr "Kräv inte server-SSL-certifikat att vara giltigt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l792
-#: ../openconnect-strings.txt:1501
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l802
+#: ../openconnect-strings.txt:1557
 msgid "Disable default system certificate authorities"
 msgstr "Inaktivera standardutfärdarna för systemcertifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l793
-#: ../openconnect-strings.txt:1504
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l803
+#: ../openconnect-strings.txt:1560
 msgid "Do not attempt XML POST authentication"
 msgstr "Försök inte med XML POST-autentisering"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l794
-#: ../openconnect-strings.txt:1507
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l804
+#: ../openconnect-strings.txt:1563
 msgid "Do not expect user input; exit if it is required"
 msgstr "Förvänta inte användarinmatning, avsluta om det krävs"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:1510
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l805
+#: ../openconnect-strings.txt:1566
 msgid "Read password from standard input"
 msgstr "Läs lösenord från standardinmatning"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l796
-#: ../openconnect-strings.txt:1513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l806
+#: ../openconnect-strings.txt:1569
 msgid "Software token type: rsa, totp or hotp"
 msgstr "Programvarutokentyp: rsa, totp eller hotp"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l797
-#: ../openconnect-strings.txt:1516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l807
+#: ../openconnect-strings.txt:1572
 msgid "Software token secret"
 msgstr "Programvarutokenhemlighet"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l799
-#: ../openconnect-strings.txt:1519
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l809
+#: ../openconnect-strings.txt:1575
 msgid "(NOTE: libstoken (RSA SecurID) disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: libstoken (RSA SecurID) inaktiverat i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l802
-#: ../openconnect-strings.txt:1522
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l812
+#: ../openconnect-strings.txt:1578
 msgid "(NOTE: Yubikey OATH disabled in this build)"
 msgstr "(OBS: Yubikey OATH inaktiverat i detta bygge)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l804
-#: ../openconnect-strings.txt:1525
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l814
+#: ../openconnect-strings.txt:1581
 msgid "Connection retry timeout in seconds"
 msgstr "Tidsgräns för återanslutningsförsök i sekunder"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l805
-#: ../openconnect-strings.txt:1528
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l815
+#: ../openconnect-strings.txt:1584
 msgid "Server's certificate SHA1 fingerprint"
 msgstr "SHA1-fingeravtryck för serverns certifikat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l806
-#: ../openconnect-strings.txt:1531
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l816
+#: ../openconnect-strings.txt:1587
 msgid "HTTP header User-Agent: field"
 msgstr "HTTP-header User-Agent:-fält"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l807
-#: ../openconnect-strings.txt:1534
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l817
+#: ../openconnect-strings.txt:1590
+msgid "Local hostname to advertise to server"
+msgstr "Lokalt värdnamn att annonsera till server"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l818
+#: ../openconnect-strings.txt:1593
 msgid "Use IP when connecting to HOST"
 msgstr "Använd IP vid anslutning till VÄRD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l808
-#: ../openconnect-strings.txt:1537
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l819
+#: ../openconnect-strings.txt:1596
 msgid "OS type (linux,linux-64,win,...) to report"
 msgstr "OS-typ (linux,linux-64,win,…) att rapportera"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l809
-#: ../openconnect-strings.txt:1540
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l820
+#: ../openconnect-strings.txt:1599
 msgid "Set local port for DTLS datagrams"
 msgstr "Sätt lokal port för DTLS-datagram"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l830
-#: ../openconnect-strings.txt:1543
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l841
+#: ../openconnect-strings.txt:1602
 msgid "Failed to allocate string\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera sträng\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l891
-#: ../openconnect-strings.txt:1546
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l902
+#: ../openconnect-strings.txt:1605
 #, c-format
 msgid "Failed to get line from config file: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att hämta rad från konfigurationsfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l931
-#: ../openconnect-strings.txt:1549
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l942
+#: ../openconnect-strings.txt:1608
 #, c-format
 msgid "Unrecognised option at line %d: '%s'\n"
 msgstr "Okänd flagga på rad %d: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l941
-#: ../openconnect-strings.txt:1552
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l952
+#: ../openconnect-strings.txt:1611
 #, c-format
 msgid "Option '%s' does not take an argument at line %d\n"
 msgstr "Alternativet ”%s” tar inte argument på rad %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l945
-#: ../openconnect-strings.txt:1555
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l956
+#: ../openconnect-strings.txt:1614
 #, c-format
 msgid "Option '%s' requires an argument at line %d\n"
 msgstr "Alternativet ”%s” kräver ett argument på rad %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1003
-#: ../openconnect-strings.txt:1558
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l981
+#: ../openconnect-strings.txt:1617
+#, c-format
+msgid "Invalid user \"%s\": %s\n"
+msgstr "Ogiltig användare ”%s”: %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l991
+#: ../openconnect-strings.txt:1620
+#, c-format
+msgid "Invalid user ID \"%d\": %s\n"
+msgstr "Ogiltigt användar-ID ”%d”: %s\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1043
+#: ../openconnect-strings.txt:1623
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect was built without iconv\n"
@@ -2986,8 +3121,8 @@ msgstr ""
 "     men du verkar använda den föråldrade teckenuppsättningen\n"
 "     ”%s”. Förvänta dig konstiga händelser.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1010
-#: ../openconnect-strings.txt:1564
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1050
+#: ../openconnect-strings.txt:1629
 #, c-format
 msgid ""
 "WARNING: This version of openconnect is %s but\n"
@@ -2996,207 +3131,191 @@ msgstr ""
 "VARNING: Denna version av openconnect är %s men\n"
 "     biblioteket libopenconnect är %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1020
-#: ../openconnect-strings.txt:1569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1060
+#: ../openconnect-strings.txt:1634
 msgid "Failed to allocate vpninfo structure\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera vpninfo-struktur\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1056
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1070
-#: ../openconnect-strings.txt:1573
-#, c-format
-msgid "Invalid user \"%s\"\n"
-msgstr "Ogiltig användare ”%s”\n"
-
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1090
-#: ../openconnect-strings.txt:1576
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1111
+#: ../openconnect-strings.txt:1637
 msgid "Cannot use 'config' option inside config file\n"
 msgstr "Kan inte använda ”config” inuti konfigurationsfil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1098
-#: ../openconnect-strings.txt:1579
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1119
+#: ../openconnect-strings.txt:1640
 #, c-format
 msgid "Cannot open config file '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna konfigurationsfilen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1114
-#: ../openconnect-strings.txt:1582
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1135
+#: ../openconnect-strings.txt:1643
 #, c-format
 msgid "Invalid compression mode '%s'\n"
 msgstr "Ogiltigt komprimeringsläge ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1135
-#: ../openconnect-strings.txt:1585
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1156
+#: ../openconnect-strings.txt:1646
 msgid "Missing colon in resolve option\n"
 msgstr "Saknar kolon i flaggan för uppslag\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1140
-#: ../openconnect-strings.txt:1588
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1161
+#: ../openconnect-strings.txt:1649
 msgid "Failed to allocate memory\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1219
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1228
-#: ../openconnect-strings.txt:1592
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1241
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1250
+#: ../openconnect-strings.txt:1653
 #, c-format
 msgid "MTU %d too small\n"
 msgstr "MTU %d för litet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1258
-#: ../openconnect-strings.txt:1595
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1280
+#: ../openconnect-strings.txt:1656
 msgid ""
 "Disabling all HTTP connection re-use due to --no-http-keepalive option.\n"
 "If this helps, please report to <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
 msgstr ""
 "Inaktiverar alla HTTP-anslutningsåteranvändningar pga --no-http-keepalive.\n"
-"Om detta hjälper, rapportera till <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
+"Om detta hjälper, rapportera till <openconnect-devel lists infradead org>.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1278
-#: ../openconnect-strings.txt:1600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1300
+#: ../openconnect-strings.txt:1661
 msgid "Queue length zero not permitted; using 1\n"
 msgstr "Kölängd noll tillåts inte: använder 1\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1292
-#: ../openconnect-strings.txt:1603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1314
+#: ../openconnect-strings.txt:1664
 #, c-format
 msgid "OpenConnect version %s\n"
 msgstr "OpenConnect version %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1322
-#: ../openconnect-strings.txt:1606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1347
+#: ../openconnect-strings.txt:1667
 #, c-format
 msgid "Invalid software token mode \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltigt programvarutokenläge ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1332
-#: ../openconnect-strings.txt:1609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1357
+#: ../openconnect-strings.txt:1670
 #, c-format
 msgid "Invalid OS identity \"%s\"\n"
 msgstr "Ogiltig OS-identitet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1362
-#: ../openconnect-strings.txt:1612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1387
+#: ../openconnect-strings.txt:1673
 msgid "Too many arguments on command line\n"
 msgstr "För många argument på kommandoraden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1365
-#: ../openconnect-strings.txt:1615
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1390
+#: ../openconnect-strings.txt:1676
 msgid "No server specified\n"
 msgstr "Ingen server angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1381
-#: ../openconnect-strings.txt:1618
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1406
+#: ../openconnect-strings.txt:1679
 msgid "This version of openconnect was built without libproxy support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan libproxy-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1408
-#: ../openconnect-strings.txt:1621
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1435
+#: ../openconnect-strings.txt:1682
 msgid "Error opening cmd pipe\n"
 msgstr "Fel vid öppning av cmd-rör\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1441
-#: ../openconnect-strings.txt:1624
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1468
+#: ../openconnect-strings.txt:1685
 msgid "Failed to obtain WebVPN cookie\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla WebVpn-kaka\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1462
-#: ../openconnect-strings.txt:1627
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1489
+#: ../openconnect-strings.txt:1688
 msgid "Creating SSL connection failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa SSL-anslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1472
-#: ../openconnect-strings.txt:1630
-msgid "Set up tun script failed\n"
-msgstr "Misslyckades med att ställa in skript för tun\n"
-
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1479
-#: ../openconnect-strings.txt:1633
-msgid "Set up tun device failed\n"
-msgstr "Misslyckades med att ställa in tun-enhet\n"
-
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1497
-#: ../openconnect-strings.txt:1636
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1501
+#: ../openconnect-strings.txt:1691
 msgid "Set up DTLS failed; using SSL instead\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in DTLS, använder SSL istället\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1517
-#: ../openconnect-strings.txt:1639
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1521
+#: ../openconnect-strings.txt:1694
 #, c-format
-msgid "Connected %s as %s%s%s, using %s%s\n"
-msgstr "Anslöt %s som %s%s%s, använder %s%s\n"
+msgid "Connected as %s%s%s, using %s%s\n"
+msgstr "Ansluten som %s%s%s, använder %s%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1526
-#: ../openconnect-strings.txt:1642
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1530
+#: ../openconnect-strings.txt:1697
 msgid "No --script argument provided; DNS and routing are not configured\n"
-msgstr "Inget --script-argument givet, DNS och omdirigering är inte konfigurerade\n"
+msgstr ""
+"Inget --script-argument givet, DNS och omdirigering är inte konfigurerade\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1528
-#: ../openconnect-strings.txt:1645
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1532
+#: ../openconnect-strings.txt:1700
 msgid "See http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 msgstr "Se http://www.infradead.org/openconnect/vpnc-script.html\n";
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1541
-#: ../openconnect-strings.txt:1648
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1545
+#: ../openconnect-strings.txt:1703
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna ”%s” för att skriva: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1553
-#: ../openconnect-strings.txt:1651
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1557
+#: ../openconnect-strings.txt:1706
 #, c-format
 msgid "Continuing in background; pid %d\n"
 msgstr "Fortsätter i bakgrunden, pid %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1570
-#: ../openconnect-strings.txt:1654
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1574
+#: ../openconnect-strings.txt:1709
 msgid "User requested reconnect\n"
 msgstr "Användare begärde återanslutning\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1578
-#: ../openconnect-strings.txt:1657
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1582
+#: ../openconnect-strings.txt:1712
 msgid "Cookie was rejected on reconnection; exiting.\n"
 msgstr "Kaka avvisades vid återanslutning, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1582
-#: ../openconnect-strings.txt:1660
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1586
+#: ../openconnect-strings.txt:1715
 msgid "Session terminated by server; exiting.\n"
 msgstr "Sessionen avslutades av server, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1586
-#: ../openconnect-strings.txt:1663
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1590
+#: ../openconnect-strings.txt:1718
 msgid "User cancelled (SIGINT); exiting.\n"
 msgstr "Användare avbröt (SIGINT), avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1590
-#: ../openconnect-strings.txt:1666
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1594
+#: ../openconnect-strings.txt:1721
 msgid "User detached from session (SIGHUP); exiting.\n"
 msgstr "Användare frånkopplade från session (SIGHUP), avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1594
-#: ../openconnect-strings.txt:1669
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1598
+#: ../openconnect-strings.txt:1724
 msgid "Unknown error; exiting.\n"
 msgstr "Okänt fel, avslutar.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1613
-#: ../openconnect-strings.txt:1672
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1617
+#: ../openconnect-strings.txt:1727
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s för att skriva: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1621
-#: ../openconnect-strings.txt:1675
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1625
+#: ../openconnect-strings.txt:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to write config to %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva konfiguration till %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1680
-#: ../openconnect-strings.txt:1678
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1684
+#: ../openconnect-strings.txt:1733
 #, c-format
 msgid "Server SSL certificate didn't match: %s\n"
 msgstr "SSL-servercertifikat matchade inte: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1702
-#: ../openconnect-strings.txt:1681
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1706
+#: ../openconnect-strings.txt:1736
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -3207,1828 +3326,1858 @@ msgstr ""
 "Certifikatet från VPN-servern \"%s\" klarade inte verifiering.\n"
 "Anledning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1708
-#: ../openconnect-strings.txt:1687
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1712
+#: ../openconnect-strings.txt:1742
 #, c-format
 msgid "Enter '%s' to accept, '%s' to abort; anything else to view: "
 msgstr ""
-"Skriv in ”%s” för att acceptera, ”%s” för att avbryta, vad som helst annat för att visa: "
+"Skriv in ”%s” för att acceptera, ”%s” för att avbryta, vad som helst annat "
+"för att visa: "
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1709
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1727
-#: ../openconnect-strings.txt:1691
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1713
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1731
+#: ../openconnect-strings.txt:1746
 msgid "no"
 msgstr "nej"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1709
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1715
-#: ../openconnect-strings.txt:1695
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1713
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1719
+#: ../openconnect-strings.txt:1750
 msgid "yes"
 msgstr "ja"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1736
-#: ../openconnect-strings.txt:1698
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1740
+#: ../openconnect-strings.txt:1753
 #, c-format
 msgid "Server key hash: %s\n"
 msgstr "Hash för servernyckel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1770
-#: ../openconnect-strings.txt:1701
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1774
+#: ../openconnect-strings.txt:1756
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" matches multiple options\n"
 msgstr "Auth-val ”%s” matchar flera alternativ\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1773
-#: ../openconnect-strings.txt:1704
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1777
+#: ../openconnect-strings.txt:1759
 #, c-format
 msgid "Auth choice \"%s\" not available\n"
 msgstr "Auth-val ”%s” ej tillgängligt\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1790
-#: ../openconnect-strings.txt:1707
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1798
+#: ../openconnect-strings.txt:1762
 msgid "User input required in non-interactive mode\n"
 msgstr "Användarinmatning krävs i icke-interaktivt läge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1966
-#: ../openconnect-strings.txt:1710
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1975
+#: ../openconnect-strings.txt:1765
 #, c-format
 msgid "Failed to open token file for write: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tokenfil för skrivning: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l1974
-#: ../openconnect-strings.txt:1713
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l1983
+#: ../openconnect-strings.txt:1768
 #, c-format
 msgid "Failed to write token: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva token: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2020
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2041
-#: ../openconnect-strings.txt:1717
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2029
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2050
+#: ../openconnect-strings.txt:1772
 msgid "Soft token string is invalid\n"
 msgstr "Programvarutokensträng är ogiltig\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2023
-#: ../openconnect-strings.txt:1720
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2032
+#: ../openconnect-strings.txt:1775
 msgid "Can't open ~/.stokenrc file\n"
 msgstr "Kan inte öppna ~/.stokenrc-fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2026
-#: ../openconnect-strings.txt:1723
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2035
+#: ../openconnect-strings.txt:1778
 msgid "OpenConnect was not built with libstoken support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med libstoken-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2029
-#: ../openconnect-strings.txt:1726
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2038
+#: ../openconnect-strings.txt:1781
 msgid "General failure in libstoken\n"
 msgstr "Allmänt fel i libstoken\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2044
-#: ../openconnect-strings.txt:1729
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2053
+#: ../openconnect-strings.txt:1784
 msgid "OpenConnect was not built with liboath support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med liboath-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2047
-#: ../openconnect-strings.txt:1732
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2056
+#: ../openconnect-strings.txt:1787
 msgid "General failure in liboath\n"
 msgstr "Allmänt fel i liboath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2058
-#: ../openconnect-strings.txt:1735
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2067
+#: ../openconnect-strings.txt:1790
 msgid "Yubikey token not found\n"
 msgstr "Yubikey-token inte funnen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2061
-#: ../openconnect-strings.txt:1738
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2070
+#: ../openconnect-strings.txt:1793
 msgid "OpenConnect was not built with Yubikey support\n"
 msgstr "OpenConnect byggdes inte med Yubikey-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/main.c#l2064
-#: ../openconnect-strings.txt:1741
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/main.c#l2073
+#: ../openconnect-strings.txt:1796
 #, c-format
 msgid "General Yubikey failure: %s\n"
 msgstr "Allmänt Yubikey-fel: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/mainloop.c#l170
-#: ../openconnect-strings.txt:1744
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l123
+#: ../openconnect-strings.txt:1799
+msgid "Set up tun script failed\n"
+msgstr "Misslyckades med att ställa in skript för tun\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l130
+#: ../openconnect-strings.txt:1802
+msgid "Set up tun device failed\n"
+msgstr "Misslyckades med att ställa in tun-enhet\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:1805
 msgid "Caller paused the connection\n"
 msgstr "Anslutaren pausade anslutningen\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/mainloop.c#l178
-#: ../openconnect-strings.txt:1747
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l269
+#: ../openconnect-strings.txt:1808
 #, c-format
 msgid "No work to do; sleeping for %d ms...\n"
 msgstr "Inget arbete att göra, sover i %d ms…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/mainloop.c#l199
-#: ../openconnect-strings.txt:1750
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/mainloop.c#l290
+#: ../openconnect-strings.txt:1811
 #, c-format
 msgid "WaitForMultipleObjects failed: %s\n"
 msgstr "WaitForMultipleObjects misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l87
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l114
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l197
-#: ../openconnect-strings.txt:1755
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l87
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l114
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l197
+#: ../openconnect-strings.txt:1816
 #, c-format
 msgid "InitializeSecurityContext() failed: %lx\n"
 msgstr "InitializeSecurityContext() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l113
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l48
-#: ../openconnect-strings.txt:1759
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l48
+#: ../openconnect-strings.txt:1820
 #, c-format
 msgid "AcquireCredentialsHandle() failed: %lx\n"
 msgstr "AcquireCredentialsHandle() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l246
-#: ../openconnect-strings.txt:1762
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l246
+#: ../openconnect-strings.txt:1823
 msgid "Error communicating with ntlm_auth helper\n"
 msgstr "Fel vid kommunikation med ntlm_auth helper\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:1765
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l265
+#: ../openconnect-strings.txt:1826
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to proxy (single-sign-on)\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLM-autentisering till proxy (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:1768
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:1829
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLM authentication to server '%s' (single-sign-on)\n"
-msgstr "Försöker med HTTP NTLM-autentisering till servern ”%s” (single-sign-on)\n"
+msgstr ""
+"Försöker med HTTP NTLM-autentisering till servern ”%s” (single-sign-on)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l979
-#: ../openconnect-strings.txt:1771
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:1832
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to proxy\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLMv%d-autentisering till proxy\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ntlm.c#l983
-#: ../openconnect-strings.txt:1774
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ntlm.c#l982
+#: ../openconnect-strings.txt:1835
 #, c-format
 msgid "Attempting HTTP NTLMv%d authentication to server '%s'\n"
 msgstr "Försöker med HTTP NTLMv%d-autentisering till servern ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l97
-#: ../openconnect-strings.txt:1777
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l97
+#: ../openconnect-strings.txt:1838
 msgid "Invalid base32 token string\n"
 msgstr "Ogiltig base32 tokensträng\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l105
-#: ../openconnect-strings.txt:1780
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l105
+#: ../openconnect-strings.txt:1841
 msgid "Failed to allocate memory to decode OATH secret\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera minne för att avkoda OATH-hemlighet\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:1783
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:1844
 msgid "This version of OpenConnect was built without PSKC support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan PSKC-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l353
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l378
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l272
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l488
-#: ../openconnect-strings.txt:1789
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l378
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l272
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:1850
 msgid "OK to generate INITIAL tokencode\n"
 msgstr "Ok att generera INITIAL tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l357
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l381
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l277
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l492
-#: ../openconnect-strings.txt:1795
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l357
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l492
+#: ../openconnect-strings.txt:1856
 msgid "OK to generate NEXT tokencode\n"
 msgstr "Ok att generera NEXT tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l362
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l385
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l282
-#: ../openconnect-strings.txt:1800
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l385
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l282
+#: ../openconnect-strings.txt:1861
 msgid "Server is rejecting the soft token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server förkastar programvarutoken, växlar till manuellt angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:1803
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l419
+#: ../openconnect-strings.txt:1864
 msgid "Generating OATH TOTP token code\n"
 msgstr "Genererar OATH TOTP tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oath.c#l568
-#: ../openconnect-strings.txt:1806
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oath.c#l568
+#: ../openconnect-strings.txt:1867
 msgid "Generating OATH HOTP token code\n"
 msgstr "Genererar OATH HOTP tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l56
-#: ../openconnect-strings.txt:1809
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l56
+#: ../openconnect-strings.txt:1870
 #, c-format
 msgid "Invalid cookie '%s'\n"
 msgstr "Ogiltig kaka ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:1812
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l176
+#: ../openconnect-strings.txt:1873
 #, c-format
 msgid "Unexpected length %d for TLV %d/%d\n"
 msgstr "Oväntad längd %d för TLV %d/%d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l182
-#: ../openconnect-strings.txt:1815
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l182
+#: ../openconnect-strings.txt:1876
 #, c-format
 msgid "Received MTU %d from server\n"
 msgstr "Erhöll MTU %d från server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l191
-#: ../openconnect-strings.txt:1818
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l191
+#: ../openconnect-strings.txt:1879
 #, c-format
 msgid "Received DNS server %s\n"
 msgstr "Erhöll DNS-server %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l202
-#: ../openconnect-strings.txt:1821
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l202
+#: ../openconnect-strings.txt:1882
 #, c-format
 msgid "Received DNS search domain %.*s\n"
 msgstr "Erhöll DNS-sökdomän %.*s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:1824
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l217
+#: ../openconnect-strings.txt:1885
 #, c-format
 msgid "Received internal IP address %s\n"
 msgstr "Tog emot intern IP-adress %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:1827
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l226
+#: ../openconnect-strings.txt:1888
 #, c-format
 msgid "Received netmask %s\n"
 msgstr "Mottog nätmask %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l230
-#: ../openconnect-strings.txt:1830
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:1891
 #, c-format
 msgid "Received internal gateway address %s\n"
 msgstr "Mottog intern gateway-adress %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l243
-#: ../openconnect-strings.txt:1833
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l248
+#: ../openconnect-strings.txt:1894
 #, c-format
 msgid "Received split include route %s\n"
 msgstr "Mottog split-include-rutt %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l265
-#: ../openconnect-strings.txt:1836
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l270
+#: ../openconnect-strings.txt:1897
 #, c-format
 msgid "Received split exclude route %s\n"
 msgstr "Mottog split-exclude-rutt %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l285
-#: ../openconnect-strings.txt:1839
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l290
+#: ../openconnect-strings.txt:1900
 #, c-format
 msgid "Received WINS server %s\n"
 msgstr "Mottog WINS-server %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l306
-#: ../openconnect-strings.txt:1842
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l311
+#: ../openconnect-strings.txt:1903
 #, c-format
 msgid "ESP encryption: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "ESP-kryptering: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l323
-#: ../openconnect-strings.txt:1845
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:1906
 #, c-format
 msgid "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 msgstr "ESP HMAC: 0x%02x (%s)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:1848
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l338
+#: ../openconnect-strings.txt:1909
 #, c-format
 msgid "ESP compression: %d\n"
 msgstr "ESP-komprimering: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l341
-#: ../openconnect-strings.txt:1851
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l346
+#: ../openconnect-strings.txt:1912
 #, c-format
 msgid "ESP port: %d\n"
 msgstr "ESP-port: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l348
-#: ../openconnect-strings.txt:1854
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l353
+#: ../openconnect-strings.txt:1915
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u bytes\n"
 msgstr "Livslängd för ESP-nyckel: %u byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l356
-#: ../openconnect-strings.txt:1857
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l361
+#: ../openconnect-strings.txt:1918
 #, c-format
 msgid "ESP key lifetime: %u seconds\n"
 msgstr "Livslängd för ESP-nyckel: %u sekunder\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l364
-#: ../openconnect-strings.txt:1860
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:1921
 #, c-format
 msgid "ESP to SSL fallback: %u seconds\n"
 msgstr "ESP till SSL-reserv: %u sekunder\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l372
-#: ../openconnect-strings.txt:1863
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:1924
 #, c-format
 msgid "ESP replay protection: %d\n"
 msgstr "ESP-replay skydd: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l380
-#: ../openconnect-strings.txt:1866
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l385
+#: ../openconnect-strings.txt:1927
 #, c-format
 msgid "ESP SPI (outbound): %x\n"
 msgstr "ESP SPI (utgående): %x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:1869
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l393
+#: ../openconnect-strings.txt:1930
 #, c-format
 msgid "%d bytes of ESP secrets\n"
 msgstr "%d byte av ESP-hemligheter\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l400
-#: ../openconnect-strings.txt:1872
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l405
+#: ../openconnect-strings.txt:1933
 #, c-format
 msgid "Unknown TLV group %d attr %d len %d:%s\n"
 msgstr "Okänd TLV grupp %d attr %d län %d:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l477
-#: ../openconnect-strings.txt:1875
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l482
+#: ../openconnect-strings.txt:1936
 msgid "Failed to parse KMP header\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka KMP-header\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l493
-#: ../openconnect-strings.txt:1878
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:1939
 msgid "Failed to parse KMP message\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka KMP-meddelanden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l499
-#: ../openconnect-strings.txt:1881
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l504
+#: ../openconnect-strings.txt:1942
 #, c-format
 msgid "Got KMP message %d of size %d\n"
 msgstr "Erhöll KMP-meddelande %d med storlek %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l515
-#: ../openconnect-strings.txt:1884
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l520
+#: ../openconnect-strings.txt:1945
 #, c-format
 msgid "Received non-ESP TLVs (group %d) in ESP negotiation KMP\n"
 msgstr "Erhöll icke-ESP TLVs (grupp %d) i ESP-förhandling KMP\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l563
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l607
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l639
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l765
-#: ../openconnect-strings.txt:1890
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l568
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l770
+#: ../openconnect-strings.txt:1951
 msgid "Error creating oNCP negotiation request\n"
 msgstr "Fel vid skapande av begäran av oNCP-förhandling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l648
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l799
-#: ../openconnect-strings.txt:1894
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l804
+#: ../openconnect-strings.txt:1955
 msgid "Short write in oNCP negotiation\n"
 msgstr "Kort skrivning i oNCP-förhandling\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l660
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l684
-#: ../openconnect-strings.txt:1898
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l665
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l689
+#: ../openconnect-strings.txt:1959
 #, c-format
 msgid "Read %d bytes of SSL record\n"
 msgstr "Läste %d byte av SSL-post\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l664
-#: ../openconnect-strings.txt:1901
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l669
+#: ../openconnect-strings.txt:1962
 #, c-format
 msgid "Unexpected response of size %d after hostname packet\n"
 msgstr "Oväntat svar på storlek %d efter värdnamnspaket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l671
-#: ../openconnect-strings.txt:1904
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l676
+#: ../openconnect-strings.txt:1965
 #, c-format
 msgid "Server response to hostname packet is error 0x%02x\n"
 msgstr "Serversvar till värdnamnspaket är fel 0x%02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:1907
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l693
+#: ../openconnect-strings.txt:1968
 msgid "Invalid packet waiting for KMP 301\n"
 msgstr "Ogiltigt paket väntar på KMP 301\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l701
-#: ../openconnect-strings.txt:1910
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l706
+#: ../openconnect-strings.txt:1971
 #, c-format
 msgid "Expected KMP message 301 from server but got %d\n"
 msgstr "Förväntad KMP-meddelande 301 från server, men fick %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l710
-#: ../openconnect-strings.txt:1913
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l715
+#: ../openconnect-strings.txt:1974
 #, c-format
 msgid "KMP message 301 from server too large (%d bytes)\n"
 msgstr "KMP-meddelande 301 från server för stort (%d byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l716
-#: ../openconnect-strings.txt:1916
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l721
+#: ../openconnect-strings.txt:1977
 #, c-format
 msgid "Got KMP message 301 of length %d\n"
 msgstr "Erhöll KMP-meddelande 301 med längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l723
-#: ../openconnect-strings.txt:1919
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l728
+#: ../openconnect-strings.txt:1980
 msgid "Failed to read continuation record length\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa fortsättning på postens längd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l729
-#: ../openconnect-strings.txt:1922
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l734
+#: ../openconnect-strings.txt:1983
 #, c-format
 msgid "Record of additional %d bytes too large; would make %d\n"
 msgstr "Post på ytterligare %d byte för stor; skulle bli %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l738
-#: ../openconnect-strings.txt:1925
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l743
+#: ../openconnect-strings.txt:1986
 #, c-format
 msgid "Failed to read continuation record of length %d\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa ytterligare post på längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l744
-#: ../openconnect-strings.txt:1928
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l749
+#: ../openconnect-strings.txt:1989
 #, c-format
 msgid "Read additional %d bytes of KMP 301 message\n"
 msgstr "Läs ytterligare %d byte av KMP-301-meddelande\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l784
-#: ../openconnect-strings.txt:1931
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l789
+#: ../openconnect-strings.txt:1992
 msgid "Error negotiating ESP keys\n"
 msgstr "Fel vid förhandling av ESP-nycklar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l844
-#: ../openconnect-strings.txt:1934
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l849
+#: ../openconnect-strings.txt:1995
 msgid "new incoming"
 msgstr "ny inkommande"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l845
-#: ../openconnect-strings.txt:1937
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l850
+#: ../openconnect-strings.txt:1998
 msgid "new outgoing"
 msgstr "ny utgående"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l850
-#: ../openconnect-strings.txt:1940
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l855
+#: ../openconnect-strings.txt:2001
 msgid "Ignoring ESP keys since ESP support not available in this build\n"
-msgstr "Ignorerar ESP-nycklar eftersom ESP-stöd inte är tillgängligt i detta bygge\n"
+msgstr ""
+"Ignorerar ESP-nycklar eftersom ESP-stöd inte är tillgängligt i detta bygge\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l870
-#: ../openconnect-strings.txt:1943
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l875
+#: ../openconnect-strings.txt:2004
 msgid "Read only 1 byte of oNCP length field\n"
 msgstr "Läs bara 1 byte från fältet för oNCP-längd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l879
-#: ../openconnect-strings.txt:1946
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l884
+#: ../openconnect-strings.txt:2007
 msgid "Server terminated connection (session expired)\n"
 msgstr "Servern avslutade anslutningen (sessionens tidsgräns passerades)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l883
-#: ../openconnect-strings.txt:1949
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l888
+#: ../openconnect-strings.txt:2010
 #, c-format
 msgid "Server terminated connection (reason: %d)\n"
 msgstr "Servern avslutade anslutningen (orsak: %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l889
-#: ../openconnect-strings.txt:1952
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l894
+#: ../openconnect-strings.txt:2013
 msgid "Server sent zero-length oNCP record\n"
 msgstr "Servern skickade oNCP-post med längd 0\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l980
-#: ../openconnect-strings.txt:1955
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l985
+#: ../openconnect-strings.txt:2016
 #, c-format
 msgid "Incoming KMP message %d of size %d (got %d)\n"
 msgstr "Inkommande KMP-meddelande %d med storlek %d (fick %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l983
-#: ../openconnect-strings.txt:1958
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l988
+#: ../openconnect-strings.txt:2019
 #, c-format
 msgid "Continuing to process KMP message %d now size %d (got %d)\n"
 msgstr "Fortsätter att bearbeta KMP-meddelande %d med storlek %d (fick %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1002
-#: ../openconnect-strings.txt:1961
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1007
+#: ../openconnect-strings.txt:2022
 msgid "Unrecognised data packet\n"
 msgstr "Okänt datapaket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1064
-#: ../openconnect-strings.txt:1964
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1069
+#: ../openconnect-strings.txt:2025
 #, c-format
 msgid "Unknown KMP message %d of size %d:\n"
 msgstr "Okänt KMP-meddelande %d med storlek %d:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1069
-#: ../openconnect-strings.txt:1967
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1074
+#: ../openconnect-strings.txt:2028
 #, c-format
 msgid ".... + %d more bytes unreceived\n"
 msgstr ".... + %d mer byte ej mottaget\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1084
-#: ../openconnect-strings.txt:1970
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1089
+#: ../openconnect-strings.txt:2031
 msgid "Packet outgoing:\n"
 msgstr "Utgående paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/oncp.c#l1148
-#: ../openconnect-strings.txt:1973
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/oncp.c#l1153
+#: ../openconnect-strings.txt:2034
 msgid "Sent ESP enable control packet\n"
 msgstr "Skicka ESP enable control-paket\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openconnect-internal.h#l1011
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openconnect-internal.h#l1019
-#: ../openconnect-strings.txt:1977
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openconnect-internal.h#l1030
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openconnect-internal.h#l1038
+#: ../openconnect-strings.txt:2038
 #, c-format
 msgid "ERROR: %s() called with invalid UTF-8 for '%s' argument\n"
 msgstr "FEL: %s() anropades med ogiltig UTF-8 för ”%s” argument\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l51
-#: ../openconnect-strings.txt:1980
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l51
+#: ../openconnect-strings.txt:2041
 msgid "Failed to initialise ESP cipher:\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP-chiffer:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l61
-#: ../openconnect-strings.txt:1983
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l61
+#: ../openconnect-strings.txt:2044
 msgid "Failed to initialize ESP HMAC\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera ESP HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l112
-#: ../openconnect-strings.txt:1986
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l112
+#: ../openconnect-strings.txt:2047
 msgid "Failed to generate random keys for ESP:\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera nycklar för ESP:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l163
-#: ../openconnect-strings.txt:1989
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l163
+#: ../openconnect-strings.txt:2050
 msgid "Failed to set up decryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in dekryptering för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l171
-#: ../openconnect-strings.txt:1992
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l171
+#: ../openconnect-strings.txt:2053
 msgid "Failed to decrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att dekryptera ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l192
-#: ../openconnect-strings.txt:1995
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l192
+#: ../openconnect-strings.txt:2056
 msgid "Failed to generate random IV for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera slumpmässiga IV för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:1998
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2059
 msgid "Failed to set up encryption context for ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att ställa in krypteringskontext för ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-esp.c#l215
-#: ../openconnect-strings.txt:2001
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-esp.c#l215
+#: ../openconnect-strings.txt:2062
 msgid "Failed to encrypt ESP packet:\n"
 msgstr "Misslyckades med att kryptera ESP-paket:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l42
-#: ../openconnect-strings.txt:2004
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l42
+#: ../openconnect-strings.txt:2065
 msgid "Failed to establish libp11 PKCS#11 context:\n"
 msgstr "Misslyckades med att etablera libp11 PKCS#11-kontext:\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l48
-#: ../openconnect-strings.txt:2007
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l48
+#: ../openconnect-strings.txt:2068
 msgid "Failed to load PKCS#11 provider module (p11-kit-proxy.so):\n"
-msgstr "Misslyckades med att läsa in PKCS#11-leverantörsmodul (p11-kit-proxy.so):\n"
+msgstr ""
+"Misslyckades med att läsa in PKCS#11-leverantörsmodul (p11-kit-proxy.so):\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l252
-#: ../openconnect-strings.txt:2010
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l252
+#: ../openconnect-strings.txt:2071
 msgid "PIN locked\n"
 msgstr "PIN-låst\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l255
-#: ../openconnect-strings.txt:2013
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l255
+#: ../openconnect-strings.txt:2074
 msgid "PIN expired\n"
 msgstr "PIN-tidsgräns överskriden\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l258
-#: ../openconnect-strings.txt:2016
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l258
+#: ../openconnect-strings.txt:2077
 msgid "Another user already logged in\n"
 msgstr "En annan användare är redan inloggad\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l262
-#: ../openconnect-strings.txt:2019
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l262
+#: ../openconnect-strings.txt:2080
 msgid "Unknown error logging in to PKCS#11 token\n"
 msgstr "Okänt fel vid inloggning till PKCS#11-token\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l269
-#: ../openconnect-strings.txt:2022
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l269
+#: ../openconnect-strings.txt:2083
 #, c-format
 msgid "Logged in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Inloggad till PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l283
-#: ../openconnect-strings.txt:2025
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l283
+#: ../openconnect-strings.txt:2086
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate certs in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp certifikat i PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:2028
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:2089
 #, c-format
 msgid "Found %d certs in slot '%s'\n"
 msgstr "Fann %d certifikat på plats ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l321
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l473
-#: ../openconnect-strings.txt:2032
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l321
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l473
+#: ../openconnect-strings.txt:2093
 #, c-format
 msgid "Failed to parse PKCS#11 URI '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PKCS#11 URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l328
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l483
-#: ../openconnect-strings.txt:2036
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l483
+#: ../openconnect-strings.txt:2097
 msgid "Failed to enumerate PKCS#11 slots\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp PKCS#11-platser\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l362
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l525
-#: ../openconnect-strings.txt:2040
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l525
+#: ../openconnect-strings.txt:2101
 #, c-format
 msgid "Logging in to PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Loggar in till PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l377
-#: ../openconnect-strings.txt:2043
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l377
+#: ../openconnect-strings.txt:2104
 msgid "Certificate X.509 content not fetched by libp11\n"
 msgstr "Certifikat X.509-innehåll hämtas inte med libp11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l388
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l675
-#: ../openconnect-strings.txt:2047
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l388
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l681
+#: ../openconnect-strings.txt:2108
 msgid "Failed to install certificate in OpenSSL context\n"
 msgstr "Misslyckades med att installera certifikat i OpenSSL-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l434
-#: ../openconnect-strings.txt:2050
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l434
+#: ../openconnect-strings.txt:2111
 #, c-format
 msgid "Failed to enumerate keys in PKCS#11 slot '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att räkna upp nycklar i PKCS#11-platsen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l440
-#: ../openconnect-strings.txt:2053
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l440
+#: ../openconnect-strings.txt:2114
 #, c-format
 msgid "Found %d keys in slot '%s'\n"
 msgstr "Fann %d nycklar på plats ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l554
-#: ../openconnect-strings.txt:2056
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l554
+#: ../openconnect-strings.txt:2117
 msgid "Failed to instantiated private key from PKCS#11\n"
 msgstr "Misslyckades med instansiera privat nyckel från PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l561
-#: ../openconnect-strings.txt:2059
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l561
+#: ../openconnect-strings.txt:2120
 msgid "Add key from PKCS#11 failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till nyckel från PKCS#11\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l593
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl-pkcs11.c#l599
-#: ../openconnect-strings.txt:2063
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l593
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl-pkcs11.c#l599
+#: ../openconnect-strings.txt:2124
 msgid "This version of OpenConnect was built without PKCS#11 support\n"
 msgstr "Denna version av OpenConnect byggdes utan PKCS#11-stöd\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l117
-#: ../openconnect-strings.txt:2066
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l121
+#: ../openconnect-strings.txt:2127
 msgid "Failed to write to SSL socket\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till SSL-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l149
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l201
-#: ../openconnect-strings.txt:2070
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l153
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:2131
 msgid "Failed to read from SSL socket\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från SSL-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l230
-#: ../openconnect-strings.txt:2073
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l234
+#: ../openconnect-strings.txt:2134
 #, c-format
 msgid "SSL read error %d (server probably closed connection); reconnecting.\n"
 msgstr "SSL-läsfel %d (server stängde antagligen anslutning), återansluter.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l255
-#: ../openconnect-strings.txt:2076
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l259
+#: ../openconnect-strings.txt:2137
 #, c-format
 msgid "SSL_write failed: %d\n"
 msgstr "SSL_write misslyckades: %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:2079
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2140
 #, c-format
 msgid "Unhandled SSL UI request type %d\n"
 msgstr "Ohanterad SSL UI-begärantyp %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l435
-#: ../openconnect-strings.txt:2082
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l441
+#: ../openconnect-strings.txt:2143
 #, c-format
 msgid "PEM password too long (%d >= %d)\n"
 msgstr "PEM-lösenord för långt (%d >= %d)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l466
-#: ../openconnect-strings.txt:2085
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l472
+#: ../openconnect-strings.txt:2146
 #, c-format
 msgid "Extra cert from %s: '%s'\n"
 msgstr "Extra certifikat från %s: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l516
-#: ../openconnect-strings.txt:2088
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l522
+#: ../openconnect-strings.txt:2149
 msgid "Parse PKCS#12 failed (see above errors)\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka PKCS#12 (se fel ovan)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l531
-#: ../openconnect-strings.txt:2091
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l537
+#: ../openconnect-strings.txt:2152
 msgid "PKCS#12 contained no certificate!"
 msgstr "PKCS#12-filen innehöll inget certifikat!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l540
-#: ../openconnect-strings.txt:2094
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l546
+#: ../openconnect-strings.txt:2155
 msgid "PKCS#12 contained no private key!"
 msgstr "PKCS#12 innehöll inga privata nycklar!"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l545
-#: ../openconnect-strings.txt:2097
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l551
+#: ../openconnect-strings.txt:2158
 msgid "PKCS#12"
 msgstr "PKCS#12"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l563
-#: ../openconnect-strings.txt:2100
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l569
+#: ../openconnect-strings.txt:2161
 msgid "Can't load TPM engine.\n"
 msgstr "Kan inte läsa in TPM-motor.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l569
-#: ../openconnect-strings.txt:2103
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l575
+#: ../openconnect-strings.txt:2164
 msgid "Failed to init TPM engine\n"
 msgstr "Misslyckades med att initiera TPM-motor\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l579
-#: ../openconnect-strings.txt:2106
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l585
+#: ../openconnect-strings.txt:2167
 msgid "Failed to set TPM SRK password\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TPM SRK-lösenord\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l593
-#: ../openconnect-strings.txt:2109
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l599
+#: ../openconnect-strings.txt:2170
 msgid "Failed to load TPM private key\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TPM-privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l599
-#: ../openconnect-strings.txt:2112
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l605
+#: ../openconnect-strings.txt:2173
 msgid "Add key from TPM failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att lägga till nyckel från TPM\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l649
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l795
-#: ../openconnect-strings.txt:2116
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l655
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l801
+#: ../openconnect-strings.txt:2177
 #, c-format
 msgid "Failed to open certificate file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna certifikatfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l659
-#: ../openconnect-strings.txt:2119
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l665
+#: ../openconnect-strings.txt:2180
 msgid "Loading certificate failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l697
-#: ../openconnect-strings.txt:2122
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l703
+#: ../openconnect-strings.txt:2183
 msgid "Failed to process all supporting certs. Trying anyway...\n"
 msgstr "Misslyckades med att bearbeta certifikat som stöds. Försöker ändå…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l710
-#: ../openconnect-strings.txt:2125
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l716
+#: ../openconnect-strings.txt:2186
 msgid "PEM file"
 msgstr "PEM-fil"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l739
-#: ../openconnect-strings.txt:2128
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l745
+#: ../openconnect-strings.txt:2189
 #, c-format
 msgid "Failed to create BIO for keystore item '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att skapa BIO för nyckellagringsobjektet ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l764
-#: ../openconnect-strings.txt:2131
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l770
+#: ../openconnect-strings.txt:2192
 msgid "Loading private key failed (wrong passphrase?)\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel (fel lösenfras)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l770
-#: ../openconnect-strings.txt:2134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l776
+#: ../openconnect-strings.txt:2195
 msgid "Loading private key failed (see above errors)\n"
 msgstr "Inläsning av privat nyckel misslyckades (se fel ovan)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l818
-#: ../openconnect-strings.txt:2137
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l824
+#: ../openconnect-strings.txt:2198
 msgid "Failed to load X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in X509-certifikat från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l824
-#: ../openconnect-strings.txt:2140
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l830
+#: ../openconnect-strings.txt:2201
 msgid "Failed to use X509 certificate from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att använda X509-certifikat från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l857
-#: ../openconnect-strings.txt:2143
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l863
+#: ../openconnect-strings.txt:2204
 msgid "Failed to use private key from keystore\n"
 msgstr "Misslyckades med att använda privat nyckel från nyckellager\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l872
-#: ../openconnect-strings.txt:2146
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l878
+#: ../openconnect-strings.txt:2207
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna privat nyckelfil %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l892
-#: ../openconnect-strings.txt:2149
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l898
+#: ../openconnect-strings.txt:2210
 msgid "Loading private key failed\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in privat nyckel\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l913
-#: ../openconnect-strings.txt:2152
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l919
+#: ../openconnect-strings.txt:2213
 #, c-format
 msgid "Failed to identify private key type in '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att identifiera privat nyckeltyp i ”%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1090
-#: ../openconnect-strings.txt:2155
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1081
+#: ../openconnect-strings.txt:2216
 #, c-format
 msgid "Matched DNS altname '%s'\n"
 msgstr "Matchade DNS-altname ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1097
-#: ../openconnect-strings.txt:2158
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1088
+#: ../openconnect-strings.txt:2219
 #, c-format
 msgid "No match for altname '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för altname ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1111
-#: ../openconnect-strings.txt:2161
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1102
+#: ../openconnect-strings.txt:2222
 #, c-format
 msgid "Certificate has GEN_IPADD altname with bogus length %d\n"
 msgstr "Certifikat har GEN_IPADD altname med påhittad längd %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1122
-#: ../openconnect-strings.txt:2164
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1113
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1258
+#: ../openconnect-strings.txt:2226
 #, c-format
 msgid "Matched %s address '%s'\n"
 msgstr "Matchade %s adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1129
-#: ../openconnect-strings.txt:2167
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1120
+#: ../openconnect-strings.txt:2229
 #, c-format
 msgid "No match for %s address '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för %s adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1171
-#: ../openconnect-strings.txt:2170
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1162
+#: ../openconnect-strings.txt:2232
 #, c-format
 msgid "URI '%s' has non-empty path; ignoring\n"
 msgstr "URI ”%s” har icke-tom sökväg, ignorerar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1176
-#: ../openconnect-strings.txt:2173
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1167
+#: ../openconnect-strings.txt:2235
 #, c-format
 msgid "Matched URI '%s'\n"
 msgstr "Matchade URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1187
-#: ../openconnect-strings.txt:2176
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1178
+#: ../openconnect-strings.txt:2238
 #, c-format
 msgid "No match for URI '%s'\n"
 msgstr "Ingen match för URI ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1202
-#: ../openconnect-strings.txt:2179
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1193
+#: ../openconnect-strings.txt:2241
 #, c-format
 msgid "No altname in peer cert matched '%s'\n"
 msgstr "Inget altnamn i motparts certifikat matchade ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1210
-#: ../openconnect-strings.txt:2182
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1201
+#: ../openconnect-strings.txt:2244
 msgid "No subject name in peer cert!\n"
 msgstr "Inget ämnesnamn i motparts certifikat!\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1230
-#: ../openconnect-strings.txt:2185
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1221
+#: ../openconnect-strings.txt:2247
 msgid "Failed to parse subject name in peer cert\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka ämnesnamn i motparts certifikat\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1237
-#: ../openconnect-strings.txt:2188
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1228
+#: ../openconnect-strings.txt:2250
 #, c-format
 msgid "Peer cert subject mismatch ('%s' != '%s')\n"
 msgstr "Motparts certifikat matchar ej ('%s' != '%s')\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1242
-#: ../openconnect-strings.txt:2191
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1233
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1266
+#: ../openconnect-strings.txt:2254
 #, c-format
 msgid "Matched peer certificate subject name '%s'\n"
 msgstr "Matchade motparts certifikat ämnesnamn ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1318
-#: ../openconnect-strings.txt:2194
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1322
+#: ../openconnect-strings.txt:2257
 #, c-format
 msgid "Extra cert from cafile: '%s'\n"
 msgstr "Extra certifikat från cafile: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1349
-#: ../openconnect-strings.txt:2197
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1400
+#: ../openconnect-strings.txt:2260
 msgid "Error in client cert notAfter field\n"
 msgstr "Fel i klientcertifikat notAfter-fält\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1362
-#: ../openconnect-strings.txt:2200
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1413
+#: ../openconnect-strings.txt:2263
 msgid "<error>"
 msgstr "<fel>"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1461
-#: ../openconnect-strings.txt:2203
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1506
+#: ../openconnect-strings.txt:2266
 #, c-format
 msgid "Failed to read certs from CA file '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa certifikat från CA-fil ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1494
-#: ../openconnect-strings.txt:2206
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1539
+#: ../openconnect-strings.txt:2269
 #, c-format
 msgid "Failed to open CA file '%s'\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna CA-filen ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1554
-#: ../openconnect-strings.txt:2209
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1599
+#: ../openconnect-strings.txt:2272
 msgid "SSL connection failure\n"
 msgstr "SSL-anslutning misslyckades\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/openssl.c#l1723
-#: ../openconnect-strings.txt:2212
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/openssl.c#l1760
+#: ../openconnect-strings.txt:2275
 msgid "Failed to calculate OATH HMAC\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräknaOATH HMAC\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l96
-#: ../openconnect-strings.txt:2215
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l96
+#: ../openconnect-strings.txt:2278
 #, c-format
 msgid "Discard bad split include: \"%s\"\n"
 msgstr "Förkasta dålig delning inkluderande: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l100
-#: ../openconnect-strings.txt:2218
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l100
+#: ../openconnect-strings.txt:2281
 #, c-format
 msgid "Discard bad split exclude: \"%s\"\n"
 msgstr "Förkasta dålig delning exkluderande: ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l503
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l551
-#: ../openconnect-strings.txt:2222
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l500
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l548
+#: ../openconnect-strings.txt:2285
 #, c-format
 msgid "Failed to spawn script '%s' for %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att generera skript ”%s” för %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l558
-#: ../openconnect-strings.txt:2225
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l555
+#: ../openconnect-strings.txt:2288
 #, c-format
 msgid "Script '%s' exited abnormally (%x)\n"
 msgstr "Skriptet ”%s” avslutades onormalt (%x)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/script.c#l566
-#: ../openconnect-strings.txt:2228
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/script.c#l563
+#: ../openconnect-strings.txt:2291
 #, c-format
 msgid "Script '%s' returned error %d\n"
 msgstr "Skriptet ”%s” returnerade fel %d\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l99
-#: ../openconnect-strings.txt:2231
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l99
+#: ../openconnect-strings.txt:2294
 msgid "Socket connect cancelled\n"
 msgstr "Uttagsanslutning (socket connect) avbruten\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2234
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2297
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to proxy %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att återansluta till proxy %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l212
-#: ../openconnect-strings.txt:2237
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l212
+#: ../openconnect-strings.txt:2300
 #, c-format
 msgid "Failed to reconnect to host %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att återansluta till värd %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l282
-#: ../openconnect-strings.txt:2240
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l282
+#: ../openconnect-strings.txt:2303
 #, c-format
 msgid "Proxy from libproxy: %s://%s:%d/\n"
 msgstr "Proxy från libproxy: %s://%s:%d/\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l310
-#: ../openconnect-strings.txt:2243
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l310
+#: ../openconnect-strings.txt:2306
 #, c-format
 msgid "getaddrinfo failed for host '%s': %s\n"
 msgstr "getaddrinfo misslyckades med värd '%s': %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l319
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l437
-#: ../openconnect-strings.txt:2247
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l319
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l444
+#: ../openconnect-strings.txt:2310
 msgid "Reconnecting to DynDNS server using previously cached IP address\n"
 msgstr "Återansluter till DynDNS-server med tidigare cachad IP-adress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l334
-#: ../openconnect-strings.txt:2250
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l334
+#: ../openconnect-strings.txt:2313
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to proxy %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Försöker att ansluta till proxy %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l335
-#: ../openconnect-strings.txt:2253
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l335
+#: ../openconnect-strings.txt:2316
 #, c-format
 msgid "Attempting to connect to server %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Försöker att ansluta till server %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:2256
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l355
+#: ../openconnect-strings.txt:2319
 #, c-format
 msgid "Connected to %s%s%s:%s\n"
 msgstr "Ansluten till %s%s%s:%s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l362
-#: ../openconnect-strings.txt:2259
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l367
+#: ../openconnect-strings.txt:2322
 msgid "Failed to allocate sockaddr storage\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera sockaddr-lagring\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l404
-#: ../openconnect-strings.txt:2262
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l409
+#: ../openconnect-strings.txt:2325
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to %s%s%s:%s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till %s%s%s:%s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l422
-#: ../openconnect-strings.txt:2265
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l427
+#: ../openconnect-strings.txt:2328
 msgid "Forgetting non-functional previous peer address\n"
 msgstr "Glömmer icke-fungerande tidigare motpartsadress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l432
-#: ../openconnect-strings.txt:2268
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l439
+#: ../openconnect-strings.txt:2331
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to host %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till värd %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l451
-#: ../openconnect-strings.txt:2271
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l458
+#: ../openconnect-strings.txt:2334
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to proxy %s\n"
 msgstr "Återansluter till proxy %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l522
-#: ../openconnect-strings.txt:2274
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l529
+#: ../openconnect-strings.txt:2337
 #, c-format
 msgid "statvfs: %s\n"
 msgstr "statvfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l550
-#: ../openconnect-strings.txt:2277
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l557
+#: ../openconnect-strings.txt:2340
 msgid "Could not obtain file system ID for passphrase\n"
 msgstr "Kunde inte hämta filsystems-ID för lösenfras\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l561
-#: ../openconnect-strings.txt:2280
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l568
+#: ../openconnect-strings.txt:2343
 #, c-format
 msgid "Failed to open private key file '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna privata nyckelfilen ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l589
-#: ../openconnect-strings.txt:2283
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l596
+#: ../openconnect-strings.txt:2346
 #, c-format
 msgid "statfs: %s\n"
 msgstr "statfs: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l675
-#: ../openconnect-strings.txt:2286
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l687
+#: ../openconnect-strings.txt:2349
 msgid "No error"
 msgstr "Inget fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l676
-#: ../openconnect-strings.txt:2289
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l688
+#: ../openconnect-strings.txt:2352
 msgid "Keystore locked"
 msgstr "Nyckellager låst"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l677
-#: ../openconnect-strings.txt:2292
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l689
+#: ../openconnect-strings.txt:2355
 msgid "Keystore uninitialized"
 msgstr "Nyckellager oinitierat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l678
-#: ../openconnect-strings.txt:2295
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l690
+#: ../openconnect-strings.txt:2358
 msgid "System error"
 msgstr "Systemfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l679
-#: ../openconnect-strings.txt:2298
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l691
+#: ../openconnect-strings.txt:2361
 msgid "Protocol error"
 msgstr "Protokollfel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l680
-#: ../openconnect-strings.txt:2301
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l692
+#: ../openconnect-strings.txt:2364
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Tillstånd nekat"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l681
-#: ../openconnect-strings.txt:2304
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l693
+#: ../openconnect-strings.txt:2367
 msgid "Key not found"
 msgstr "Nyckel inte funnen"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l682
-#: ../openconnect-strings.txt:2307
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l694
+#: ../openconnect-strings.txt:2370
 msgid "Value corrupted"
 msgstr "Värde korrupt"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l683
-#: ../openconnect-strings.txt:2310
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l695
+#: ../openconnect-strings.txt:2373
 msgid "Undefined action"
 msgstr "Odefinierad åtgärd"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l687
-#: ../openconnect-strings.txt:2313
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l699
+#: ../openconnect-strings.txt:2376
 msgid "Wrong password"
 msgstr "Fel lösenord"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l688
-#: ../openconnect-strings.txt:2316
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l700
+#: ../openconnect-strings.txt:2379
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l877
-#: ../openconnect-strings.txt:2319
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l889
+#: ../openconnect-strings.txt:2382
 #, c-format
 msgid "openconnect_fopen_utf8() used with unsupported mode '%s'\n"
 msgstr "openconnect_fopen_utf8() används med läge ”%s” som inte stöds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l906
-#: ../openconnect-strings.txt:2322
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l918
+#: ../openconnect-strings.txt:2385
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot create UDP server address\n"
 msgstr "Okänd protokollfamilj %d. Kan inte skapa UDP-serveradress\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l920
-#: ../openconnect-strings.txt:2325
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l932
+#: ../openconnect-strings.txt:2388
 msgid "Open UDP socket"
 msgstr "Öppna UDP-uttag (socket)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l951
-#: ../openconnect-strings.txt:2328
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l963
+#: ../openconnect-strings.txt:2391
 #, c-format
 msgid "Unknown protocol family %d. Cannot use UDP transport\n"
 msgstr "Okänd protokollfamilj %d. Kan inte skapa UDP-transport\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l959
-#: ../openconnect-strings.txt:2331
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l971
+#: ../openconnect-strings.txt:2394
 msgid "Bind UDP socket"
 msgstr "Bind UDP-uttag (socket)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l966
-#: ../openconnect-strings.txt:2334
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l978
+#: ../openconnect-strings.txt:2397
 msgid "Connect UDP socket\n"
 msgstr "Anslut UDP-uttag (socket)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l999
-#: ../openconnect-strings.txt:2337
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l1011
+#: ../openconnect-strings.txt:2400
 msgid "Cookie is no longer valid, ending session\n"
 msgstr "Kaka inte längre giltig, avslutar session\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/ssl.c#l1003
-#: ../openconnect-strings.txt:2340
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/ssl.c#l1015
+#: ../openconnect-strings.txt:2403
 #, c-format
 msgid "sleep %ds, remaining timeout %ds\n"
 msgstr "sömn %ds, återstående tidsgräns %ds\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l203
-#: ../openconnect-strings.txt:2343
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l203
+#: ../openconnect-strings.txt:2406
 #, c-format
 msgid "SSPI token too large (%ld bytes)\n"
 msgstr "SSPI-token för stor (%ld byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2346
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2409
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI token of %lu bytes\n"
 msgstr "Skickar SSPI-token på %lu byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l221
-#: ../openconnect-strings.txt:2349
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l221
+#: ../openconnect-strings.txt:2412
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI authentication token to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka SSPI-autentiseringstoken till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l229
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l257
-#: ../openconnect-strings.txt:2353
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l229
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2416
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI authentication token from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ta emot SSPI-autentiseringstoken från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l235
-#: ../openconnect-strings.txt:2356
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l235
+#: ../openconnect-strings.txt:2419
 msgid "SOCKS server reported SSPI context failure\n"
 msgstr "SOCKS-server rapporterade misslyckat SSPI-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2359
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2422
 #, c-format
 msgid "Unknown SSPI status response (0x%02x) from SOCKS server\n"
 msgstr "Okänd SAPI-status svar (0x%02x) från SOCKS-server\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l261
-#: ../openconnect-strings.txt:2362
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l261
+#: ../openconnect-strings.txt:2425
 #, c-format
 msgid "Got SSPI token of %lu bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll SSPI-token på %lu byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l277
-#: ../openconnect-strings.txt:2365
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l277
+#: ../openconnect-strings.txt:2428
 #, c-format
 msgid "QueryContextAttributes() failed: %lx\n"
 msgstr "QueryContextAttributes() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:2368
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l313
+#: ../openconnect-strings.txt:2431
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() failed: %lx\n"
 msgstr "EncryptMessage() misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l325
-#: ../openconnect-strings.txt:2371
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l325
+#: ../openconnect-strings.txt:2434
 #, c-format
 msgid "EncryptMessage() result too large (%lu + %lu + %lu)\n"
 msgstr "EncryptMessage() resultat för stort (%lu + %lu + %lu)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l350
-#: ../openconnect-strings.txt:2374
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l350
+#: ../openconnect-strings.txt:2437
 #, c-format
 msgid "Sending SSPI protection negotiation of %u bytes\n"
 msgstr "Skickar SSPI-skyddsöverenskommelse på %u byte\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l355
-#: ../openconnect-strings.txt:2377
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l355
+#: ../openconnect-strings.txt:2440
 #, c-format
 msgid "Failed to send SSPI protection response to proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka SSPI-skyddssvar till proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l363
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l373
-#: ../openconnect-strings.txt:2381
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l363
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l373
+#: ../openconnect-strings.txt:2444
 #, c-format
 msgid "Failed to receive SSPI protection response from proxy: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla SSPI-skyddssvar från proxy: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2384
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2447
 #, c-format
 msgid "Got SSPI protection response of %d bytes: %02x %02x %02x %02x\n"
 msgstr "Erhöll SSPI-skyddssvar på %d byte: %02x %02x %02x %02x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l394
-#: ../openconnect-strings.txt:2387
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l394
+#: ../openconnect-strings.txt:2450
 #, c-format
 msgid "DecryptMessage failed: %lx\n"
 msgstr "DecryptMessage misslyckades: %lx\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/sspi.c#l399
-#: ../openconnect-strings.txt:2390
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/sspi.c#l399
+#: ../openconnect-strings.txt:2453
 #, c-format
 msgid "Invalid SSPI protection response from proxy (%lu bytes)\n"
 msgstr "Ogiltig SSPI-skyddssvar från proxy (%lu byte)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l77
-#: ../openconnect-strings.txt:2393
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l77
+#: ../openconnect-strings.txt:2456
 msgid "Enter credentials to unlock software token."
 msgstr "Ange användaruppgifter för att låsa upp programvarutoken."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l82
-#: ../openconnect-strings.txt:2396
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l82
+#: ../openconnect-strings.txt:2459
 msgid "Device ID:"
 msgstr "Enhets-ID:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l89
-#: ../openconnect-strings.txt:2399
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l89
+#: ../openconnect-strings.txt:2462
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2402
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2465
 msgid "User bypassed soft token.\n"
 msgstr "Användare förbigången av programvarutoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l209
-#: ../openconnect-strings.txt:2406
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l209
+#: ../openconnect-strings.txt:2469
 msgid "All fields are required; try again.\n"
 msgstr "Alla fält krävs, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l134
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:2410
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l134
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:2473
 msgid "General failure in libstoken.\n"
 msgstr "Allmänt fel i libstoken.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:2413
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:2476
 msgid "Incorrect device ID or password; try again.\n"
 msgstr "Fel enhets-ID eller lösenord, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l142
-#: ../openconnect-strings.txt:2416
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l142
+#: ../openconnect-strings.txt:2479
 msgid "Soft token init was successful.\n"
 msgstr "Programvarutokeninitiering lyckades.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2419
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2482
 msgid "Enter software token PIN."
 msgstr "Ange PIN för programvarutoken."
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l189
-#: ../openconnect-strings.txt:2422
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l189
+#: ../openconnect-strings.txt:2485
 msgid "PIN:"
 msgstr "PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l216
-#: ../openconnect-strings.txt:2425
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l216
+#: ../openconnect-strings.txt:2488
 msgid "Invalid PIN format; try again.\n"
 msgstr "Ogiltigt PIN-format, prova igen.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/stoken.c#l296
-#: ../openconnect-strings.txt:2428
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/stoken.c#l296
+#: ../openconnect-strings.txt:2491
 msgid "Generating RSA token code\n"
 msgstr "Genererar RSA-tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l75
-#: ../openconnect-strings.txt:2431
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l75
+#: ../openconnect-strings.txt:2494
 msgid "Error accessing registry key for network adapters\n"
 msgstr "Fel vid åtkomst av registernyckel för nätverksadapters\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l138
-#: ../openconnect-strings.txt:2434
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l138
+#: ../openconnect-strings.txt:2497
 #, c-format
 msgid "Ignoring non-matching TAP interface \"%s\"\n"
 msgstr "Ignorerar ej matchande TAP-gränssnitt ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l153
-#: ../openconnect-strings.txt:2437
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l153
+#: ../openconnect-strings.txt:2500
 msgid "No Windows-TAP adapters found. Is the driver installed?\n"
 msgstr "Inga Windows-TAP-adaptrar hittades. Är drivrutinen installerad?\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l171
-#: ../openconnect-strings.txt:2440
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l171
+#: ../openconnect-strings.txt:2503
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l176
-#: ../openconnect-strings.txt:2443
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l176
+#: ../openconnect-strings.txt:2506
 #, c-format
 msgid "Opened tun device %s\n"
 msgstr "Öppnade tun-enhet %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:2446
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:2509
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain TAP driver version: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla TAP-drivrutin i version: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l190
-#: ../openconnect-strings.txt:2449
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l190
+#: ../openconnect-strings.txt:2512
 #, c-format
 msgid "Error: TAP-Windows driver v9.9 or greater is required (found %ld.%ld)\n"
 msgstr "Fel: TAP-Windows drivrutin v9.9 eller större krävs (fann %ld.%ld)\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l207
-#: ../openconnect-strings.txt:2452
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l207
+#: ../openconnect-strings.txt:2515
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP IP addresses: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ange TAP IP-adress: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l219
-#: ../openconnect-strings.txt:2455
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l219
+#: ../openconnect-strings.txt:2518
 #, c-format
 msgid "Failed to set TAP media status: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att sätta TAP mediastatus: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l249
-#: ../openconnect-strings.txt:2458
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l249
+#: ../openconnect-strings.txt:2521
 msgid "TAP device aborted connectivity. Disconnecting.\n"
 msgstr "TAP-enhet avslutade anslutning. Kopplar från.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l254
-#: ../openconnect-strings.txt:2461
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l254
+#: ../openconnect-strings.txt:2524
 #, c-format
 msgid "Failed to read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l268
-#: ../openconnect-strings.txt:2464
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l268
+#: ../openconnect-strings.txt:2527
 #, c-format
 msgid "Failed to complete read from TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l291
-#: ../openconnect-strings.txt:2467
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l291
+#: ../openconnect-strings.txt:2530
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun\n"
 msgstr "Skrev %ld byte till tun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l301
-#: ../openconnect-strings.txt:2470
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l301
+#: ../openconnect-strings.txt:2533
 msgid "Waiting for tun write...\n"
 msgstr "Väntar på tun-skrivning…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l304
-#: ../openconnect-strings.txt:2473
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l304
+#: ../openconnect-strings.txt:2536
 #, c-format
 msgid "Wrote %ld bytes to tun after waiting\n"
 msgstr "Skrev %ld byte till tun efter väntan\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l311
-#: ../openconnect-strings.txt:2476
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l311
+#: ../openconnect-strings.txt:2539
 #, c-format
 msgid "Failed to write to TAP device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till TAP-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun-win32.c#l338
-#: ../openconnect-strings.txt:2479
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun-win32.c#l338
+#: ../openconnect-strings.txt:2542
 msgid "Spawning tunnel scripts is not yet supported on Windows\n"
 msgstr "Att generera tunnelskript stöds ännu inte på Windows\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l88
-#: ../openconnect-strings.txt:2482
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l88
+#: ../openconnect-strings.txt:2545
 msgid "Could not open /dev/tun for plumbing"
 msgstr "Kunde inte öppna /dev/tun för plumbing"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l92
-#: ../openconnect-strings.txt:2485
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l92
+#: ../openconnect-strings.txt:2548
 msgid "Can't push IP"
 msgstr "Kan inte trycka IP"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l102
-#: ../openconnect-strings.txt:2488
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l102
+#: ../openconnect-strings.txt:2551
 msgid "Can't set ifname"
 msgstr "Kan inte sätta ifname"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l109
-#: ../openconnect-strings.txt:2491
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l109
+#: ../openconnect-strings.txt:2554
 #, c-format
 msgid "Can't open %s: %s"
 msgstr "Kan inte öppna %s: %s"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l118
-#: ../openconnect-strings.txt:2494
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l118
+#: ../openconnect-strings.txt:2557
 #, c-format
 msgid "Can't plumb %s for IPv%d: %s\n"
 msgstr "Kan inte plumb %s för IPv%d: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2497
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2560
 msgid "open /dev/tun"
 msgstr "öppna /dev/tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l145
-#: ../openconnect-strings.txt:2500
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l145
+#: ../openconnect-strings.txt:2563
 msgid "Failed to create new tun"
 msgstr "Misslyckades med att skapa ny tun"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l151
-#: ../openconnect-strings.txt:2503
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l151
+#: ../openconnect-strings.txt:2566
 msgid "Failed to put tun file descriptor into message-discard mode"
-msgstr "Misslyckades med att stoppa tun-fildeskriptor i förkasta-meddelande-läge"
+msgstr ""
+"Misslyckades med att stoppa tun-fildeskriptor i förkasta-meddelande-läge"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l196
-#: ../openconnect-strings.txt:2506
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l183
+#: ../openconnect-strings.txt:2569
+msgid "tun device is unsupported on this platform\n"
+msgstr "tun-enhet stöds ej på denna plattform\n"
+
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l205
+#: ../openconnect-strings.txt:2572
 msgid "open net"
 msgstr "öppna net"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l205
-#: ../openconnect-strings.txt:2509
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l214
+#: ../openconnect-strings.txt:2575
 msgid "SIOCSIFMTU"
 msgstr "SIOCSIFMTU"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l233
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l419
-#: ../openconnect-strings.txt:2513
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l242
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l428
+#: ../openconnect-strings.txt:2579
 #, c-format
 msgid "Failed to open tun device: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna tun-enhet: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l244
-#: ../openconnect-strings.txt:2516
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l253
+#: ../openconnect-strings.txt:2582
 #, c-format
 msgid "Failed to bind local tun device (TUNSETIFF): %s\n"
-msgstr "Misslyckades med att binda lokal tun-enhet (TUNSETIFF): %s\n"
+msgstr "Misslyckades med att binda lokal tun-enhet (TUNSETIFF): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l248
-#: ../openconnect-strings.txt:2519
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l257
+#: ../openconnect-strings.txt:2585
 msgid ""
 "To configure local networking, openconnect must be running as root\n"
 "See http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html for more information\n"
 msgstr ""
 "För att konfigurera lokalt nätverk måste openconnect köras som root\n"
-"Se http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html för mer information\n"
+"Se http://www.infradead.org/openconnect/nonroot.html för mer information\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l313
-#: ../openconnect-strings.txt:2524
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l322
+#: ../openconnect-strings.txt:2590
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'utun%%d' or 'tun%%d'\n"
 msgstr "Ogiltigt gränssnittsnamn '%s', måste matcha ”utun%%d” eller ”tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l322
-#: ../openconnect-strings.txt:2527
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l331
+#: ../openconnect-strings.txt:2593
 #, c-format
 msgid "Failed to open SYSPROTO_CONTROL socket: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna SYSPROTO_CONTROL-uttag (socket): %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l331
-#: ../openconnect-strings.txt:2530
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l340
+#: ../openconnect-strings.txt:2596
 #, c-format
 msgid "Failed to query utun control id: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att fråga utun control id: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l349
-#: ../openconnect-strings.txt:2533
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l358
+#: ../openconnect-strings.txt:2599
 msgid "Failed to allocate utun device name\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera enhetsnamn för utun\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l360
-#: ../openconnect-strings.txt:2536
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l369
+#: ../openconnect-strings.txt:2602
 #, c-format
 msgid "Failed to connect utun unit: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta enhet för utun: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l379
-#: ../openconnect-strings.txt:2539
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2605
 #, c-format
 msgid "Invalid interface name '%s'; must match 'tun%%d'\n"
 msgstr "Ogiltigt gränssnittsnamn ”%s”, måste matcha ”tun%%d”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l389
-#: ../openconnect-strings.txt:2542
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2608
 #, c-format
 msgid "Cannot open '%s': %s\n"
 msgstr "Kan inte öppna ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l428
-#: ../openconnect-strings.txt:2545
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l437
+#: ../openconnect-strings.txt:2611
 msgid "TUNSIFHEAD"
 msgstr "TUNSIFHEAD"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l470
-#: ../openconnect-strings.txt:2548
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l479
+#: ../openconnect-strings.txt:2614
 #, c-format
 msgid "socketpair failed: %s\n"
 msgstr "socketpair misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l475
-#: ../openconnect-strings.txt:2551
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l484
+#: ../openconnect-strings.txt:2617
 #, c-format
 msgid "fork failed: %s\n"
 msgstr "gren (fork) misslyckades: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l479
-#: ../openconnect-strings.txt:2554
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l488
+#: ../openconnect-strings.txt:2620
 msgid "setpgid"
 msgstr "setpgid"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l484
-#: ../openconnect-strings.txt:2557
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l493
+#: ../openconnect-strings.txt:2623
 msgid "execl"
 msgstr "execl"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l489
-#: ../openconnect-strings.txt:2560
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l498
+#: ../openconnect-strings.txt:2626
 msgid "(script)"
 msgstr "(skript)"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l532
-#: ../openconnect-strings.txt:2563
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l541
+#: ../openconnect-strings.txt:2629
 #, c-format
 msgid "Unknown packet (len %d) received: %02x %02x %02x %02x...\n"
 msgstr "Okänt paket (län %d) mottog: %02x %02x %02x %02x…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/tun.c#l549
-#: ../openconnect-strings.txt:2566
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/tun.c#l558
+#: ../openconnect-strings.txt:2632
 #, c-format
 msgid "Failed to write incoming packet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skriva inkommande paket: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l45
-#: ../openconnect-strings.txt:2569
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l45
+#: ../openconnect-strings.txt:2635
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att öppna %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l52
-#: ../openconnect-strings.txt:2572
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l52
+#: ../openconnect-strings.txt:2638
 #, c-format
 msgid "Failed to fstat() %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med fstat() %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l62
-#: ../openconnect-strings.txt:2575
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l62
+#: ../openconnect-strings.txt:2641
 #, c-format
 msgid "Failed to allocate %d bytes for %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att allokera %d byte för %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l70
-#: ../openconnect-strings.txt:2578
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l70
+#: ../openconnect-strings.txt:2644
 #, c-format
 msgid "Failed to read %s: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att läsa %s: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l124
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l149
-#: ../openconnect-strings.txt:2582
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l124
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l149
+#: ../openconnect-strings.txt:2648
 #, c-format
 msgid "Treating host \"%s\" as a raw hostname\n"
 msgstr "Behandlar värd ”%s” som ett rått värdnamn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l131
-#: ../openconnect-strings.txt:2585
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l131
+#: ../openconnect-strings.txt:2651
 msgid "Failed to SHA1 existing file\n"
 msgstr "Misslyckades med SHA1 på existerande fil\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l139
-#: ../openconnect-strings.txt:2588
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l139
+#: ../openconnect-strings.txt:2654
 #, c-format
 msgid "XML config file SHA1: %s\n"
 msgstr "XML-konfigurationsfil SHA1: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l147
-#: ../openconnect-strings.txt:2591
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l147
+#: ../openconnect-strings.txt:2657
 #, c-format
 msgid "Failed to parse XML config file %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att tolka XML-konfigurationsfilen %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l184
-#: ../openconnect-strings.txt:2594
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l184
+#: ../openconnect-strings.txt:2660
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has address \"%s\"\n"
 msgstr "Värd ”%s” har adress ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l194
-#: ../openconnect-strings.txt:2597
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l194
+#: ../openconnect-strings.txt:2663
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" has UserGroup \"%s\"\n"
 msgstr "Värd ”%s” har UserGroup ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/xml.c#l208
-#: ../openconnect-strings.txt:2600
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/xml.c#l208
+#: ../openconnect-strings.txt:2666
 #, c-format
 msgid "Host \"%s\" not listed in config; treating as raw hostname\n"
 msgstr "Värd ”%s” inte listad i konfiguration, behandlar som rått värdnamn\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l80
-#: ../openconnect-strings.txt:2603
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l80
+#: ../openconnect-strings.txt:2669
 #, c-format
 msgid "Failed to send \"%s\" to ykneo-oath applet: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att skicka ”%s” till miniprogrammet ykneo-oath: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l87
-#: ../openconnect-strings.txt:2606
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l87
+#: ../openconnect-strings.txt:2672
 #, c-format
 msgid "Invalid short response to \"%s\" from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Ogiltigt kort svar till %s från miniprogrammet ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l104
-#: ../openconnect-strings.txt:2609
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l104
+#: ../openconnect-strings.txt:2675
 #, c-format
 msgid "Failure response to \"%s\": %04x\n"
 msgstr "Misslyckades med svar till ”%s”: %04x\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l158
-#: ../openconnect-strings.txt:2612
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l158
+#: ../openconnect-strings.txt:2678
 msgid "select applet command"
 msgstr "välj kommando för miniprogram"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l169
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l410
-#: ../openconnect-strings.txt:2616
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l169
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l410
+#: ../openconnect-strings.txt:2682
 msgid "Unrecognised response from ykneo-oath applet\n"
 msgstr "Okänt svar från miniprogrammet ykneo-oath\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l185
-#: ../openconnect-strings.txt:2619
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l185
+#: ../openconnect-strings.txt:2685
 #, c-format
 msgid "Found ykneo-oath applet v%d.%d.%d.\n"
 msgstr "Hitta miniprogrammet ykneo-oath v%d.%d.%d.\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l206
-#: ../openconnect-strings.txt:2622
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l206
+#: ../openconnect-strings.txt:2688
 msgid "PIN required for Yubikey OATH applet"
 msgstr "PIN krävs för miniprogrammet Yubikey OATH"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l211
-#: ../openconnect-strings.txt:2625
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l211
+#: ../openconnect-strings.txt:2691
 msgid "Yubikey PIN:"
 msgstr "Yubikey PIN:"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l239
-#: ../openconnect-strings.txt:2628
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l239
+#: ../openconnect-strings.txt:2694
 msgid "Failed to calculate Yubikey unlock response\n"
 msgstr "Misslyckades med att beräkna Yubikey olåst svar\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l256
-#: ../openconnect-strings.txt:2631
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l256
+#: ../openconnect-strings.txt:2697
 msgid "unlock command"
 msgstr "låsa upp-kommando"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l289
-#: ../openconnect-strings.txt:2634
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l289
+#: ../openconnect-strings.txt:2700
 msgid "Trying truncated-char PBKBF2 variant of Yubikey PIN\n"
 msgstr "Provar teckentrunkerad PBKBF2-variant av Yubikey PIN\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l328
-#: ../openconnect-strings.txt:2637
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l328
+#: ../openconnect-strings.txt:2703
 #, c-format
 msgid "Failed to establish PC/SC context: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att etablera PC/SC-kontext: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l333
-#: ../openconnect-strings.txt:2640
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l333
+#: ../openconnect-strings.txt:2706
 msgid "Established PC/SC context\n"
 msgstr "Etablerade PC/SC-kontext\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l339
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l351
-#: ../openconnect-strings.txt:2644
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l339
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l351
+#: ../openconnect-strings.txt:2710
 #, c-format
 msgid "Failed to query reader list: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att fråga läslista: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l378
-#: ../openconnect-strings.txt:2647
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l378
+#: ../openconnect-strings.txt:2713
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to PC/SC reader '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att ansluta till PC-/SC-läsare ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l383
-#: ../openconnect-strings.txt:2650
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l383
+#: ../openconnect-strings.txt:2716
 #, c-format
 msgid "Connected PC/SC reader '%s'\n"
 msgstr "Anslöt PC-/SC-läsare ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l388
-#: ../openconnect-strings.txt:2653
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l388
+#: ../openconnect-strings.txt:2719
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to reader '%s': %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla exklusiv åtkomst till läsaren ”%s”: %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l398
-#: ../openconnect-strings.txt:2656
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l398
+#: ../openconnect-strings.txt:2722
 msgid "list keys command"
 msgstr "lista nyckelkommando"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l431
-#: ../openconnect-strings.txt:2659
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l431
+#: ../openconnect-strings.txt:2725
 #, c-format
 msgid "Found %s/%s key '%s' on '%s'\n"
 msgstr "Fann %s/%s nyckel ”%s” på ”%s”\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l448
-#: ../openconnect-strings.txt:2662
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l448
+#: ../openconnect-strings.txt:2728
 #, c-format
-msgid "Token '%s' not found on Yubikey '%s'. Searching for another Yubikey...\n"
+msgid ""
+"Token '%s' not found on Yubikey '%s'. Searching for another Yubikey...\n"
 msgstr "Token ”%s” fanns inte på Yubikey ”%s”. Letar efter annan Yubikey…\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l497
-#: ../openconnect-strings.txt:2666
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l497
+#: ../openconnect-strings.txt:2732
 msgid "Server is rejecting the Yubikey token; switching to manual entry\n"
 msgstr "Server förkastar Yubikey-token, växlar till manuellt angiven\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l551
-#: ../openconnect-strings.txt:2669
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l551
+#: ../openconnect-strings.txt:2735
 msgid "Generating Yubikey token code\n"
 msgstr "Genererar Yubikey-tokenkod\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l556
-#: ../openconnect-strings.txt:2672
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l556
+#: ../openconnect-strings.txt:2738
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain exclusive access to Yubikey: %s\n"
 msgstr "Misslyckades med att erhålla exklusiv åtkomst till Yubi %s\n"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l600
-#: ../openconnect-strings.txt:2675
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l600
+#: ../openconnect-strings.txt:2741
 msgid "calculate command"
 msgstr "kommandot beräkna"
 
-#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/db3501d5c7:/yubikey.c#l608
-#: ../openconnect-strings.txt:2678
+#. http://git.infradead.org/users/dwmw2/openconnect.git/blob/8f43252839:/yubikey.c#l608
+#: ../openconnect-strings.txt:2744
 msgid "Unrecognised response from Yubikey when generating tokencode\n"
 msgstr "Okänt svar från Yubikey under generering av tokenkod\n"
 
-#~ msgid "Unrecognised data packet starting %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
-#~ msgstr "Okänt datapaket med början %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Unrecognised data packet starting %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x "
+#~ "%02x\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Okänt datapaket med början %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x %02x\n"
 
 #~ msgid "Reading additional %d bytes (of %d still unreceived) from oNCP...\n"
 #~ msgstr "Läser ytterligare %d byte (av %d oemottagna) från oNCP…\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Short read on (%d < %d) on large KMP message. Trying again in case it crossed SSL "
-#~ "record boundary\n"
+#~ "Short read on (%d < %d) on large KMP message. Trying again in case it "
+#~ "crossed SSL record boundary\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kort läs på (%d < %d) stort KMP-meddelande. Provar igen ifall att det överskred SSL-"
-#~ "postgränsen\n"
+#~ "Kort läs på (%d < %d) stort KMP-meddelande. Provar igen ifall att det "
+#~ "överskred SSL-postgränsen\n"
 
 #~ msgid "Short read for end of large KMP message. Expected %d, got %d bytes\n"
-#~ msgstr "Kort läs för slutet på stort KMP-meddelande. Förväntade %d, erhöll %d byte\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Kort läs för slutet på stort KMP-meddelande. Förväntade %d, erhöll %d "
+#~ "byte\n"
 
 #~ msgid "VPN session expired\n"
 #~ msgstr "Tidsgräns för VPN-session överskriden\n"
 
-#~ msgid "Failed to read KMP header from SSL stream; only %d bytes available of %d\n"
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to read KMP header from SSL stream; only %d bytes available of %d\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Misslyckades med att läsa KMP-header från SSL-ström, endast %d byte tillgängliga av %d\n"
+#~ "Misslyckades med att läsa KMP-header från SSL-ström, endast %d byte "
+#~ "tillgängliga av %d\n"
 
 #~ msgid "Incoming oNCP packet of size %d\n"
 #~ msgstr "Inkommande oNCP-paket med storlek %d\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]