[gimp] Updated Polish translationcommit 14ec2c68c5451f41b7e35c48692fc140725c0dd8
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Wed Apr 6 19:42:41 2016 +0200

  Updated Polish translation

 po/pl.po | 668 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 332 insertions(+), 336 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0ca7de3..b3e5221 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -26,8 +26,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-03-25 23:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-03-25 23:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-06 19:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-06 19:42+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -7121,35 +7121,35 @@ msgstr ""
 "Typ podpowiedzi powiązanych z oknami doków i oknem przybornika. Ustawienie "
 "to może wpłynąć na sposób, w jaki menedżer okien ozdabia i obsługuje te okna."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:145
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
 msgstr "Powoduje użycie wybranego pędzla we wszystkich narzędziach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:160
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:148
 msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
 msgstr "Powoduje użycie wybranej dynamiki we wszystkich narzędziach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
 msgstr "Powoduje użycie wybranego gradientu we wszystkich narzędziach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:169
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
 msgstr "Powoduje użycie wybranego desenia we wszystkich narzędziach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:183
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:171
 msgid "Sets the browser used by the help system."
 msgstr "Ustawia przeglądarkę używaną przez system pomocy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:182
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
 msgstr "Ustawia napis pojawiający się na pasku stanu okna z obrazem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:185
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
 msgstr "Ustawia napis pojawiający się na pasku tytułowym okna z obrazem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:200
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:188
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
@@ -7158,22 +7158,22 @@ msgstr ""
 "sposób, aby cały obraz był widoczny. Jeśli opcja nie jest włączona, skala "
 "ustawiana jest zawsze na 1∶1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:192
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr ""
 "Poziom interpolacji wykorzystywany przy skalowaniu i innych "
 "przekształceniach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:199
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
 msgstr "Ustawia język używany przez interfejs użytkownika."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:202
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr "Liczba wyświetlanych nazw ostatnio otwartych plików w menu „Plik”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:205
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
@@ -7181,7 +7181,7 @@ msgstr ""
 "Prędkość animacji obwódki widocznej wokół zaznaczonego obszaru. Wartość jest "
 "podana w milisekundach (krótszy czas oznacza szybszą animację)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:209
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -7189,7 +7189,7 @@ msgstr ""
 "Program GIMP wyświetli ostrzeżenie, jeżeli ilość pamięci niezbędna do "
 "utworzenia obrazu przekroczy podaną tutaj wartość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:231
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:219
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -7198,7 +7198,7 @@ msgstr ""
 "Ustala rozdzielczość poziomą monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
 "jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:224
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -7207,7 +7207,7 @@ msgstr ""
 "Ustala rozdzielczość pionową monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
 "jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:229
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
@@ -7216,7 +7216,7 @@ msgstr ""
 "jako aktywną. Zachowanie to występowało jako domyślne w starszych wersjach "
 "programu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:250
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:238
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
@@ -7224,11 +7224,11 @@ msgstr ""
 "Ustala rozmiar podglądu nawigacyjnego, widocznego w prawym dolnym rogu okna "
 "obrazu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:254
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:242
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
 msgstr "Określa ilość procesorów, jakie może równocześnie używać program GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:267
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:255
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
 "each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
@@ -7243,7 +7243,7 @@ msgstr ""
 "działania. Co ciekawe, w przypadku niektórych serwerów X użycie tej opcji "
 "powoduje, że program działa szybciej."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:271
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
@@ -7253,7 +7253,7 @@ msgstr ""
 "Podglądy w oknie warstw i kanałów ułatwiają pracę, jednak przy pracy z "
 "dużymi obrazami mogą negatywnie wpłynąć na prędkość działania programu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:288
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:276
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
@@ -7261,11 +7261,11 @@ msgstr ""
 "Ustawia rozmiar podglądu warstw i kanałów w nowo utworzonych oknach "
 "dialogowych."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:292
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:280
 msgid "Sets the default quick mask color."
 msgstr "Ustawia domyślny kolor szybkiej maski."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes. This setting only takes effect in multi-window "
@@ -7275,7 +7275,7 @@ msgstr ""
 "fizycznych wymiarów obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie "
 "wielu okien."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:300
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:288
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images. This setting only takes effect in multi-window mode."
@@ -7284,13 +7284,13 @@ msgstr ""
 "powiększenia obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie wielu "
 "okien."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:305
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:293
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
 "Powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu GIMP przywracana jest "
 "poprzednia zapisana sesja."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:296
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
 "before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
@@ -7299,14 +7299,14 @@ msgstr ""
 "na którym były poprzednio otwarte. Wyłączenie powoduje, że okna będą "
 "otwierane na obecnie używanym monitorze."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:313
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:301
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr ""
 "Powoduje zapamiętywanie aktywnego narzędzia, desenia, koloru oraz pędzla "
 "między sesjami programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:305
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
@@ -7314,19 +7314,19 @@ msgstr ""
 "Zachowuje wszystkie wpisy otwartych i zapisanych plików na liście historii "
 "dokumentów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:321
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:309
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie położeń i rozmiarów głównych okien dialogowych przed "
 "zakończeniem działania programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:312
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie opcji narzędzi przed zakończeniem działania program "
 "GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:330
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:318
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
@@ -7334,7 +7334,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje wyświetlanie podglądu kształtu aktywnego pędzla podczas używania "
 "któregokolwiek z narzędzi rysowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:334
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:322
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
@@ -7344,14 +7344,14 @@ msgstr ""
 "dostęp do strony pomocy powiązanej z oknem. Przy wyłączonej opcji pomoc "
 "nadal będzie dostępna przez naciśnięcie klawisza F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:339
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:327
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr ""
 "Powoduje, że w czasie rysowania nad obrazem wyświetlany jest kursor myszy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:343
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -7359,7 +7359,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie pasek menu jest widoczny. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie paska menu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:335
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -7367,7 +7367,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie linijki są widoczne. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie linijek”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:339
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -7376,7 +7376,7 @@ msgstr ""
 "zmienić w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie pasków "
 "przewijania”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:343
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -7384,7 +7384,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie pasek stanu jest widoczny. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie paska stanu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -7392,7 +7392,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie zaznaczenie jest widoczne. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:363
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -7400,7 +7400,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie granice warstwy są widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie granic warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -7408,7 +7408,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie prowadnice są widoczne. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie prowadnic”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:371
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -7416,7 +7416,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie siatka jest widoczna. Ustawienie można zmienić w "
 "dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie siatki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:375
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:363
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -7425,43 +7425,43 @@ msgstr ""
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok→Wyświetlanie punktów "
 "wzorcowych”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:379
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "Wyświetla podpowiedź, kiedy kursor jest nad narzędziem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:382
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
 msgstr "Uruchamia program GIMP w trybie jednego okna."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
 msgstr "Ukrywa doki oraz inne okna, zostawiając jedynie okna z obrazem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
 msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
 msgstr "Włącza narzędzie zniekształcania za pomocą wielu punktów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:391
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:379
 msgid "Enable the Handle Transform tool."
 msgstr "Włącza narzędzie przekształcania za pomocą uchwytów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:394
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:382
 msgid "Enable symmetry on painting."
 msgstr "Włącza symetrię malowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
 msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
 msgstr "Włącza narzędzie pędzli programu MyPaint."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:400
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
 msgid "Enable the Seamless Clone tool."
 msgstr "Włącza bezszwowe narzędzie klonowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:391
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr "Określa co zrobić, gdy została wciśnięta spacja w oknie obrazu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:394
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -7478,11 +7478,11 @@ msgstr ""
 "przez NFS). W większości przypadków zaleca się umiejscowienie go w katalogu "
 "„/tmp”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:415
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Umożliwia odrywanie menu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:418
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
@@ -7491,19 +7491,19 @@ msgstr ""
 "przez naciśnięcie wybranej kombinacji klawiszy, kiedy dana pozycja jest "
 "aktywna."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:422
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:410
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie skrótów klawiszowych przed zakończeniem działania "
 "programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:425
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr ""
 "Powoduje przywracanie zapisanych skrótów klawiszowych przy uruchamianiu "
 "programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:428
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -7516,11 +7516,11 @@ msgstr ""
 "istnieje możliwość, że część plików pozostanie, więc zaleca się, aby katalog "
 "ten nie był współdzielony z innymi użytkownikami."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:446
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:434
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Ustawia rozmiar miniatur w oknie wyboru pliku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:437
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -7529,7 +7529,7 @@ msgstr ""
 "mniejszy od podanej tutaj wartości, nastąpi automatyczne zaktualizowanie "
 "jego miniatury."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:453
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:441
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -7541,29 +7541,29 @@ msgstr ""
 "obrazach nie mieszczących się w pamięci. Jeżeli w komputerze jest dużą ilość "
 "pamięci RAM, to można zwiększyć tę wartość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:447
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr ""
 "Wyświetla bieżący kolor pierwszoplanowy oraz tła z kolorem tła w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:450
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie zaznaczony pędzel, deseń i gradient w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:465
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:453
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie aktywny obraz w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:471
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:459
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Ustala sposób prezentowania przezroczystości w obrazie."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:474
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:462
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr ""
 "Ustawia rozmiar szachownicy używanej dla zobrazowania przezroczystości."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:477
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:465
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
@@ -7571,7 +7571,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że program GIMP nie zapisuje obrazu, dopóki nie zostanie zmieniony "
 "(odkąd zostanie otwarty)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:481
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:469
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -7580,7 +7580,7 @@ msgstr ""
 "cofnięcia większej liczby działań istnieje do czasu osiągnięcia ograniczenia "
 "rozmiaru historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:485
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:473
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -7591,15 +7591,15 @@ msgstr ""
 "gwarantuje jednak możliwość cofnięcia przynajmniej takiej liczby działań, "
 "jaką skonfigurowano jako minimalną."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:490
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:478
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Ustawia rozmiar podglądów w historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:493
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:481
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Powoduje uruchomienie przeglądarki pomocy po naciśnięciu klawisza F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:496
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:484
 msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
 msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
 
@@ -7644,834 +7644,834 @@ msgctxt "curve-type"
 msgid "Freehand"
 msgstr "Odręczna"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:262
+#: ../app/core/core-enums.c:264
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Value"
 msgstr "Wartość"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:263
+#: ../app/core/core-enums.c:265
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Red"
 msgstr "Czerwony"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:264
+#: ../app/core/core-enums.c:266
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Green"
 msgstr "Zielony"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:265
+#: ../app/core/core-enums.c:267
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Blue"
 msgstr "Niebieski"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:266
+#: ../app/core/core-enums.c:268
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "Alpha"
 msgstr "Alfa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:267
+#: ../app/core/core-enums.c:269
 msgctxt "histogram-channel"
 msgid "RGB"
 msgstr "RGB"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:324
+#: ../app/core/core-enums.c:326
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Normal"
 msgstr "Zwykły"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:325
+#: ../app/core/core-enums.c:327
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dissolve"
 msgstr "Przenikanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:326
+#: ../app/core/core-enums.c:328
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Behind"
 msgstr "Z tyłu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:327
+#: ../app/core/core-enums.c:329
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Multiply"
 msgstr "Mnożenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:328
+#: ../app/core/core-enums.c:330
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Screen"
 msgstr "Przesiewanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:329
+#: ../app/core/core-enums.c:331
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Old broken Overlay"
 msgstr "Poprzednie, uszkodzone pokrywanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:330
+#: ../app/core/core-enums.c:332
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Difference"
 msgstr "Różnica"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:331
+#: ../app/core/core-enums.c:333
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Addition"
 msgstr "Suma"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:332
+#: ../app/core/core-enums.c:334
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Subtract"
 msgstr "Odejmowanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:333
+#: ../app/core/core-enums.c:335
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Darken only"
 msgstr "Tylko ciemniejsze"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:334
+#: ../app/core/core-enums.c:336
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Lighten only"
 msgstr "Tylko jaśniejsze"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:335
+#: ../app/core/core-enums.c:337
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hue (HSV)"
 msgstr "Barwa (HSV)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:336
+#: ../app/core/core-enums.c:338
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Saturation (HSV)"
 msgstr "Nasycenie (HSV)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:337
+#: ../app/core/core-enums.c:339
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color (HSV)"
 msgstr "Kolor (HSV)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:338
+#: ../app/core/core-enums.c:340
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Value (HSV)"
 msgstr "Wartość (HSV)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:339
+#: ../app/core/core-enums.c:341
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Divide"
 msgstr "Dzielenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:340
+#: ../app/core/core-enums.c:342
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Dodge"
 msgstr "Rozjaśnianie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:341
+#: ../app/core/core-enums.c:343
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Burn"
 msgstr "Przyciemnianie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:342
+#: ../app/core/core-enums.c:344
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hard light"
 msgstr "Twarde światło"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:343
+#: ../app/core/core-enums.c:345
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Soft light"
 msgstr "Miękkie światło"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:344
+#: ../app/core/core-enums.c:346
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain extract"
 msgstr "Wydobycie ziarna"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:345
+#: ../app/core/core-enums.c:347
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Grain merge"
 msgstr "Połączenie ziarna"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:346
+#: ../app/core/core-enums.c:348
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color erase"
 msgstr "Usuwanie koloru"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:347
+#: ../app/core/core-enums.c:349
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Overlay"
 msgstr "Pokrywanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:348
+#: ../app/core/core-enums.c:350
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Hue (LCH)"
 msgstr "Barwa (LCH)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:349
+#: ../app/core/core-enums.c:351
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Chroma (LCH)"
 msgstr "Nasycenie (LCH)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:350
+#: ../app/core/core-enums.c:352
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Color (LCH)"
 msgstr "Kolor (LCH)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:351
+#: ../app/core/core-enums.c:353
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Lightness (LCH)"
 msgstr "Jasność (LCH)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:352
+#: ../app/core/core-enums.c:354
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Erase"
 msgstr "Zanikanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:353
+#: ../app/core/core-enums.c:355
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Replace"
 msgstr "Zastąp"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:354
+#: ../app/core/core-enums.c:356
 msgctxt "layer-mode-effects"
 msgid "Anti erase"
 msgstr "Cofanie wycierania"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:382
+#: ../app/core/core-enums.c:384
 msgctxt "matting-engine"
 msgid "Matting Global"
 msgstr "Globalne mierzwienie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:383
+#: ../app/core/core-enums.c:385
 msgctxt "matting-engine"
 msgid "Matting Levin"
 msgstr "Mierzwienie Levina"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:468
+#: ../app/core/core-enums.c:470
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "First item"
 msgstr "Pierwszy obiekt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:469
+#: ../app/core/core-enums.c:471
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Image"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:470
+#: ../app/core/core-enums.c:472
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Selection"
 msgstr "Zaznaczenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:471
+#: ../app/core/core-enums.c:473
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active layer"
 msgstr "Aktywna warstwa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:472
+#: ../app/core/core-enums.c:474
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active channel"
 msgstr "Aktywny kanał"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:473
+#: ../app/core/core-enums.c:475
 msgctxt "align-reference-type"
 msgid "Active path"
 msgstr "Aktywna ścieżka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:501
+#: ../app/core/core-enums.c:503
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Solid color"
 msgstr "Pełny kolor"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:502
+#: ../app/core/core-enums.c:504
 msgctxt "fill-style"
 msgid "Pattern"
 msgstr "Deseń"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:539
+#: ../app/core/core-enums.c:541
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Custom"
 msgstr "Dowolnie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:540
+#: ../app/core/core-enums.c:542
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Line"
 msgstr "Linia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:541
+#: ../app/core/core-enums.c:543
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Long dashes"
 msgstr "Długie kreski"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:542
+#: ../app/core/core-enums.c:544
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Medium dashes"
 msgstr "Średnie kreski"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:543
+#: ../app/core/core-enums.c:545
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Short dashes"
 msgstr "Krótkie kreski"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:544
+#: ../app/core/core-enums.c:546
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Sparse dots"
 msgstr "Rzadkie punkty"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:545
+#: ../app/core/core-enums.c:547
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Normal dots"
 msgstr "Zwykłe punkty"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:546
+#: ../app/core/core-enums.c:548
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dense dots"
 msgstr "Gęste punkty"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:547
+#: ../app/core/core-enums.c:549
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Stipples"
 msgstr "Kropkowania"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:548
+#: ../app/core/core-enums.c:550
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot"
 msgstr "Kreska, kropka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:549
+#: ../app/core/core-enums.c:551
 msgctxt "dash-preset"
 msgid "Dash, dot, dot"
 msgstr "Kreska, kropka, kropka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:580
+#: ../app/core/core-enums.c:582
 msgctxt "item-set"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:581
+#: ../app/core/core-enums.c:583
 msgctxt "item-set"
 msgid "All layers"
 msgstr "Wszystkie warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:582
+#: ../app/core/core-enums.c:584
 msgctxt "item-set"
 msgid "Image-sized layers"
 msgstr "Warstwy rozmiarów obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:583
+#: ../app/core/core-enums.c:585
 msgctxt "item-set"
 msgid "All visible layers"
 msgstr "Wszystkie widoczne warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:584
+#: ../app/core/core-enums.c:586
 msgctxt "item-set"
 msgid "All linked layers"
 msgstr "Wszystkie dowiązane warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:619
+#: ../app/core/core-enums.c:621
 msgctxt "view-size"
 msgid "Tiny"
 msgstr "Drobny"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:620
+#: ../app/core/core-enums.c:622
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very small"
 msgstr "Bardzo mały"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:621
+#: ../app/core/core-enums.c:623
 msgctxt "view-size"
 msgid "Small"
 msgstr "Mały"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:622
+#: ../app/core/core-enums.c:624
 msgctxt "view-size"
 msgid "Medium"
 msgstr "Średni"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:623
+#: ../app/core/core-enums.c:625
 msgctxt "view-size"
 msgid "Large"
 msgstr "Duży"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:624
+#: ../app/core/core-enums.c:626
 msgctxt "view-size"
 msgid "Very large"
 msgstr "Bardzo duży"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:625
+#: ../app/core/core-enums.c:627
 msgctxt "view-size"
 msgid "Huge"
 msgstr "Potężny"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:626
+#: ../app/core/core-enums.c:628
 msgctxt "view-size"
 msgid "Enormous"
 msgstr "Ogromny"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:627
+#: ../app/core/core-enums.c:629
 msgctxt "view-size"
 msgid "Gigantic"
 msgstr "Gigantyczny"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:655
+#: ../app/core/core-enums.c:657
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as list"
 msgstr "Wyświetlaj jako listy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:656
+#: ../app/core/core-enums.c:658
 msgctxt "view-type"
 msgid "View as grid"
 msgstr "Wyświetlaj jako siatkę"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:685
+#: ../app/core/core-enums.c:687
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "No thumbnails"
 msgstr "Bez miniatur"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:686
+#: ../app/core/core-enums.c:688
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Normal (128x128)"
 msgstr "Zwykłe (128×128)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:687
+#: ../app/core/core-enums.c:689
 msgctxt "thumbnail-size"
 msgid "Large (256x256)"
 msgstr "Duże (256×256)"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:869
+#: ../app/core/core-enums.c:871
 msgctxt "undo-type"
 msgid "<<invalid>>"
 msgstr "<<nieprawidłowe>>"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:870
+#: ../app/core/core-enums.c:872
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale image"
 msgstr "Przeskalowanie obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:871
+#: ../app/core/core-enums.c:873
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize image"
 msgstr "Zmiana wymiarów obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:872
+#: ../app/core/core-enums.c:874
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip image"
 msgstr "Odbicie obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:873
+#: ../app/core/core-enums.c:875
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate image"
 msgstr "Obrót obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:874
+#: ../app/core/core-enums.c:876
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop image"
 msgstr "Kadrowanie obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:875
+#: ../app/core/core-enums.c:877
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert image"
 msgstr "Konwersja obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:876
+#: ../app/core/core-enums.c:878
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove item"
 msgstr "Usunięcie elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:877
+#: ../app/core/core-enums.c:879
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge layers"
 msgstr "Połączenie warstw"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:878
+#: ../app/core/core-enums.c:880
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge paths"
 msgstr "Połączenie ścieżek"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:879
+#: ../app/core/core-enums.c:881
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Szybka maska"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:880 ../app/core/core-enums.c:911
+#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:913
 #: ../app/core/gimpimage-grid.c:64
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grid"
 msgstr "Siatka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:881 ../app/core/core-enums.c:914
+#: ../app/core/core-enums.c:883 ../app/core/core-enums.c:916
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Guide"
 msgstr "Prowadnica"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:882 ../app/core/core-enums.c:915
+#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:917
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sample Point"
 msgstr "Punkt wzorcowy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:883 ../app/core/core-enums.c:916
+#: ../app/core/core-enums.c:885 ../app/core/core-enums.c:918
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel"
 msgstr "Warstwa/kanał"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:884 ../app/core/core-enums.c:917
+#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:919
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer/Channel modification"
 msgstr "Modyfikacja warstwy/kanału"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:885 ../app/core/core-enums.c:918
+#: ../app/core/core-enums.c:887 ../app/core/core-enums.c:920
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Selection mask"
 msgstr "Maska zaznaczenia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:886 ../app/core/core-enums.c:922
+#: ../app/core/core-enums.c:888 ../app/core/core-enums.c:924
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item visibility"
 msgstr "Widoczność elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:887 ../app/core/core-enums.c:923
+#: ../app/core/core-enums.c:889 ../app/core/core-enums.c:925
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Link/Unlink item"
 msgstr "Powiązanie/usunięcie dowiązania elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:888
+#: ../app/core/core-enums.c:890
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Item properties"
 msgstr "Właściwości elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:889 ../app/core/core-enums.c:921
+#: ../app/core/core-enums.c:891 ../app/core/core-enums.c:923
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move item"
 msgstr "Przesunięcie elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:890
+#: ../app/core/core-enums.c:892
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale item"
 msgstr "Przeskalowanie elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:891
+#: ../app/core/core-enums.c:893
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize item"
 msgstr "Zmiana wymiarów elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:892
+#: ../app/core/core-enums.c:894
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer"
 msgstr "Dodanie warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:893 ../app/core/core-enums.c:937
+#: ../app/core/core-enums.c:895 ../app/core/core-enums.c:939
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add layer mask"
 msgstr "Dodanie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:894 ../app/core/core-enums.c:939
+#: ../app/core/core-enums.c:896 ../app/core/core-enums.c:941
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply layer mask"
 msgstr "Zastosowanie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:895 ../app/core/core-enums.c:947
+#: ../app/core/core-enums.c:897 ../app/core/core-enums.c:949
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating selection to layer"
 msgstr "Oderwane zaznaczenie na warstwę"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:896
+#: ../app/core/core-enums.c:898
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float selection"
 msgstr "Oderwanie zaznaczenia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:897
+#: ../app/core/core-enums.c:899
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "Zakotwiczenie oderwanego zaznaczenia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:898 ../app/core/gimp-edit.c:287
+#: ../app/core/core-enums.c:900 ../app/core/gimp-edit.c:287
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "Wklejenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:899 ../app/core/gimp-edit.c:557
+#: ../app/core/core-enums.c:901 ../app/core/gimp-edit.c:557
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "Wycięcie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:900
+#: ../app/core/core-enums.c:902
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:901 ../app/core/core-enums.c:948
+#: ../app/core/core-enums.c:903 ../app/core/core-enums.c:950
 #: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:637
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform"
 msgstr "Przekształcenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:902 ../app/core/core-enums.c:949
+#: ../app/core/core-enums.c:904 ../app/core/core-enums.c:951
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paint"
 msgstr "Rysowanie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:903 ../app/core/core-enums.c:952
+#: ../app/core/core-enums.c:905 ../app/core/core-enums.c:954
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach parasite"
 msgstr "Dołączenie danych pasożytniczych"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:904 ../app/core/core-enums.c:953
+#: ../app/core/core-enums.c:906 ../app/core/core-enums.c:955
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove parasite"
 msgstr "Usunięcie danych pasożytniczych"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:905
+#: ../app/core/core-enums.c:907
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Import paths"
 msgstr "Import ścieżek"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:906
+#: ../app/core/core-enums.c:908
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Plug-In"
 msgstr "Wtyczka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:907
+#: ../app/core/core-enums.c:909
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image type"
 msgstr "Typ obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:908
+#: ../app/core/core-enums.c:910
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image precision"
 msgstr "Dokładność obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:909
+#: ../app/core/core-enums.c:911
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image size"
 msgstr "Wymiary obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:910
+#: ../app/core/core-enums.c:912
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Image resolution change"
 msgstr "Zmiana rozdzielczości obrazu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:912
+#: ../app/core/core-enums.c:914
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change metadata"
 msgstr "Zmiana metadanych"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:913
+#: ../app/core/core-enums.c:915
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change indexed palette"
 msgstr "Zmiana palety indeksowanej"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:919
+#: ../app/core/core-enums.c:921
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder item"
 msgstr "Zmiana kolejności elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:920
+#: ../app/core/core-enums.c:922
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename item"
 msgstr "Zmiana nazwy elementu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:924
+#: ../app/core/core-enums.c:926
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock content"
 msgstr "Zablokowanie/odblokowanie zawartości"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:925
+#: ../app/core/core-enums.c:927
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock position"
 msgstr "Zablokowanie/odblokowanie położenia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:926
+#: ../app/core/core-enums.c:928
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New layer"
 msgstr "Nowa warstwa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:927
+#: ../app/core/core-enums.c:929
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer"
 msgstr "Usunięcie warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:928
+#: ../app/core/core-enums.c:930
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer mode"
 msgstr "Ustawienie trybu warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:929
+#: ../app/core/core-enums.c:931
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set layer opacity"
 msgstr "Ustawienie krycia warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:930
+#: ../app/core/core-enums.c:932
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lock/Unlock alpha channel"
 msgstr "Zablokowanie/odblokowanie kanału alfa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:931
+#: ../app/core/core-enums.c:933
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Suspend group layer resize"
 msgstr "Wstrzymanie zmiany rozmiaru grupy warstw"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:932
+#: ../app/core/core-enums.c:934
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resume group layer resize"
 msgstr "Ponowienie zmiany rozmiaru grupy warstw"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:933
+#: ../app/core/core-enums.c:935
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert group layer"
 msgstr "Konwertowanie grupy warstw"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:934
+#: ../app/core/core-enums.c:936
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer"
 msgstr "Warstwa tekstowa"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:935
+#: ../app/core/core-enums.c:937
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Text layer modification"
 msgstr "Zmiana warstwy tekstu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:936
+#: ../app/core/core-enums.c:938
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert text layer"
 msgstr "Konwertowanie warstwy tekstowej"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:938
+#: ../app/core/core-enums.c:940
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete layer mask"
 msgstr "Usunięcie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:940
+#: ../app/core/core-enums.c:942
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show layer mask"
 msgstr "Wyświetlenie maski warstwy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:941
+#: ../app/core/core-enums.c:943
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New channel"
 msgstr "Nowy kanał"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:942
+#: ../app/core/core-enums.c:944
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete channel"
 msgstr "Usunięcie kanału"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:943
+#: ../app/core/core-enums.c:945
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel color"
 msgstr "Kolor kanału"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:944
+#: ../app/core/core-enums.c:946
 msgctxt "undo-type"
 msgid "New path"
 msgstr "Nowa ścieżka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:945
+#: ../app/core/core-enums.c:947
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete path"
 msgstr "Usunięcie ścieżki"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:946
+#: ../app/core/core-enums.c:948
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Path modification"
 msgstr "Modyfikacja ścieżki"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:950
+#: ../app/core/core-enums.c:952
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Ink"
 msgstr "Stalówka"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:951
+#: ../app/core/core-enums.c:953
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Select foreground"
 msgstr "Zaznaczenie pierwszego planu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:954
+#: ../app/core/core-enums.c:956
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Not undoable"
 msgstr "Nie do cofnięcia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1067
+#: ../app/core/core-enums.c:1069
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Message"
 msgstr "Komunikat"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1068
+#: ../app/core/core-enums.c:1070
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1069
+#: ../app/core/core-enums.c:1071
 msgctxt "message-severity"
 msgid "Error"
 msgstr "Błąd"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1098
+#: ../app/core/core-enums.c:1100
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Pytanie, co zrobić"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1099
+#: ../app/core/core-enums.c:1101
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Keep embedded profile"
 msgstr "Zachowanie osadzonego profilu"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1100
+#: ../app/core/core-enums.c:1102
 msgctxt "color-profile-policy"
 msgid "Convert to RGB workspace"
 msgstr "Konwertowanie do przestrzeni roboczej RGB"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1137
+#: ../app/core/core-enums.c:1139
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Opacity"
 msgstr "Krycie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1138
+#: ../app/core/core-enums.c:1140
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1139
+#: ../app/core/core-enums.c:1141
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Angle"
 msgstr "Kąt"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1140
+#: ../app/core/core-enums.c:1142
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1141
+#: ../app/core/core-enums.c:1143
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Hardness"
 msgstr "Twardość"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1142
+#: ../app/core/core-enums.c:1144
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Force"
 msgstr "Siła"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1143
+#: ../app/core/core-enums.c:1145
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Aspect ratio"
 msgstr "Proporcje"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1144
+#: ../app/core/core-enums.c:1146
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Spacing"
 msgstr "Odstępy"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1145
+#: ../app/core/core-enums.c:1147
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Rate"
 msgstr "Tempo"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1146
+#: ../app/core/core-enums.c:1148
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Flow"
 msgstr "Strumień"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1147
+#: ../app/core/core-enums.c:1149
 msgctxt "dynamics-output-type"
 msgid "Jitter"
 msgstr "Drganie"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1175
+#: ../app/core/core-enums.c:1177
 msgctxt "image-map-region"
 msgid "Use the selection as input"
 msgstr "Użycie zaznaczenia jako wejścia"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1176
+#: ../app/core/core-enums.c:1178
 msgctxt "image-map-region"
 msgid "Use the entire layer as input"
 msgstr "Użycie całej warstwy jako wejścia"
@@ -9607,12 +9607,12 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Vertical Guide"
 msgstr "Dodanie prowadnicy pionowej"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:118
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:121
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Guide"
 msgstr "Usunięcie prowadnicy"
 
-#: ../app/core/gimpimage-guides.c:145
+#: ../app/core/gimpimage-guides.c:151
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Guide"
 msgstr "Przesunięcie prowadnicy"
@@ -12729,7 +12729,7 @@ msgstr "Upuszczenie nowej ścieżki"
 
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:362
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:478 ../app/tools/gimpblendtool.c:245
-#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:320
+#: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:307
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:427
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
 msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
@@ -12737,7 +12737,7 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować pikseli grup warstw."
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:370
 #: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:486 ../app/tools/gimpblendtool.c:252
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:327 ../app/tools/gimppainttool.c:278
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:314 ../app/tools/gimppainttool.c:278
 #: ../app/tools/gimpselectiontool.c:432 ../app/tools/gimptransformtool.c:1836
 #: ../app/tools/gimpwarptool.c:579
 msgid "The active layer's pixels are locked."
@@ -14832,7 +14832,7 @@ msgstr "_Gradient"
 
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:259 ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:151
 #: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:290
-#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:334 ../app/tools/gimppainttool.c:285
+#: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:321 ../app/tools/gimppainttool.c:285
 #: ../app/tools/gimptransformtool.c:1844 ../app/tools/gimpwarptool.c:586
 msgid "The active layer is not visible."
 msgstr "Aktywna warstwa jest niewidoczna."
@@ -15243,22 +15243,6 @@ msgstr "Kliknięcie na dowolny obraz doda kolor do palety"
 msgid "Color Picker Information"
 msgstr "Informacje o zakraplaczu"
 
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:237 ../app/tools/gimpcolortool.c:413
-msgid "Move Sample Point: "
-msgstr "Przesunięcie punktu wzorcowego: "
-
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:405
-msgid "Remove Sample Point"
-msgstr "Usuń punkt wzorcowy"
-
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:406
-msgid "Cancel Sample Point"
-msgstr "Anuluj punkt wzorcowy"
-
-#: ../app/tools/gimpcolortool.c:414
-msgid "Add Sample Point: "
-msgstr "Dodanie punktu wzorcowego: "
-
 #: ../app/tools/gimpconvolvetool.c:74
 msgid "Blur / Sharpen"
 msgstr "Rozmywanie/wyostrzanie"
@@ -15521,15 +15505,15 @@ msgstr "Typ odbicia"
 msgid "Direction of flipping"
 msgstr "Kierunek odbicia"
 
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:135
-msgid "Affect:"
-msgstr "Element:"
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:135 ../app/tools/gimptransformoptions.c:426
+msgid "Transform:"
+msgstr "Przekształcenie:"
 
 #. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:144
+#: ../app/tools/gimpflipoptions.c:144 ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
 #, c-format
-msgid "Flip Type (%s)"
-msgstr "Typ odbicia (%s)"
+msgid "Direction (%s)"
+msgstr "Kierunek (%s)"
 
 #: ../app/tools/gimpfliptool.c:84
 msgid "Flip"
@@ -15749,6 +15733,22 @@ msgstr "Działanie biblioteki _GEGL…"
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "Proszę wybrać działanie z powyższej listy"
 
+#: ../app/tools/gimpguidetool.c:273
+msgid "Remove Guide"
+msgstr "Usuń prowadnicę"
+
+#: ../app/tools/gimpguidetool.c:273
+msgid "Cancel Guide"
+msgstr "Anuluj prowadnicę"
+
+#: ../app/tools/gimpguidetool.c:279
+msgid "Move Guide: "
+msgstr "Przeniesienie prowadnicy: "
+
+#: ../app/tools/gimpguidetool.c:279 ../app/tools/gimpguidetool.c:348
+msgid "Add Guide: "
+msgstr "Dodanie prowadnicy: "
+
 #: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:73
 #: ../app/tools/gimphandletransformoptions.c:74
 msgid "Handle mode"
@@ -15882,7 +15882,7 @@ msgstr "Modyfikacja wybranego koloru podstawowego"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:297
 msgid "_Overlap"
-msgstr "_Pokrywanie"
+msgstr "P_okrywanie"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:302
 msgid "Adjust Selected Color"
@@ -15890,12 +15890,16 @@ msgstr "Dopasowanie zaznaczonego koloru"
 
 #: ../app/tools/gimphuesaturationtool.c:335
 msgid "R_eset Color"
-msgstr "_Przywróć kolor"
+msgstr "P_rzywróć kolor"
 
-#: ../app/tools/gimpimagemapoptions.c:69
+#: ../app/tools/gimpimagemapoptions.c:71
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Podgląd"
 
+#: ../app/tools/gimpimagemapoptions.c:78
+msgid "_Split view"
+msgstr "Po_dzielony widok"
+
 #: ../app/tools/gimpimagemaptool-settings.c:81
 msgid "Pre_sets:"
 msgstr "_Ustawienia:"
@@ -16077,12 +16081,6 @@ msgstr "Kierunek"
 msgid "Direction of magnification"
 msgstr "Kierunek powiększania"
 
-#. tool toggle
-#: ../app/tools/gimpmagnifyoptions.c:191
-#, c-format
-msgid "Direction (%s)"
-msgstr "Kierunek (%s)"
-
 #: ../app/tools/gimpmagnifytool.c:93
 msgid "Zoom"
 msgstr "Powiększenie"
@@ -16182,59 +16180,43 @@ msgstr "Przesunięcie:"
 msgid "Tool Toggle (%s)"
 msgstr "Przełącznik narzędzia (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:126
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:113
 msgctxt "tool"
 msgid "Move"
 msgstr "Przesunięcie"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:127
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:114
 msgid "Move Tool: Move layers, selections, and other objects"
 msgstr "Przesunięcie: przesuwa warstwy, zaznaczenia i inne obiekty"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:128
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:115
 msgid "_Move"
 msgstr "_Przesunięcie"
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:249 ../app/tools/gimpmovetool.c:609
-msgid "Move Guide: "
-msgstr "Przeniesienie prowadnicy: "
-
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:294
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:255
 msgid "There is no path to move."
 msgstr "Brak ścieżki do przeniesienia."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:295 ../app/tools/gimptransformtool.c:1865
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:256 ../app/tools/gimptransformtool.c:1865
 msgid "The active path's position is locked."
 msgstr "Położenie aktywnej ścieżki jest zablokowane."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:326
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:287
 msgid "The selection is empty."
 msgstr "Zaznaczenie jest puste."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:334
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:295
 msgid "There is no layer to move."
 msgstr "Brak warstwy do przeniesienia."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:338 ../app/tools/gimpmovetool.c:364
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:299 ../app/tools/gimpmovetool.c:325
 msgid "The active layer's position is locked."
 msgstr "Położenie aktywnej warstwy jest zablokowane."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:351
+#: ../app/tools/gimpmovetool.c:312
 msgid "The active channel's position is locked."
 msgstr "Położenie aktywnego kanału jest zablokowane."
 
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:603
-msgid "Remove Guide"
-msgstr "Usuń prowadnicę"
-
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:603
-msgid "Cancel Guide"
-msgstr "Anuluj prowadnicę"
-
-#: ../app/tools/gimpmovetool.c:609
-msgid "Add Guide: "
-msgstr "Dodanie prowadnicy: "
-
 #: ../app/tools/gimpmybrushtool.c:74
 msgid "MyPaint Brush Tool: Use MyPaint brushes in GIMP"
 msgstr ""
@@ -16620,6 +16602,24 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate by %-3.3g° around (%g, %g)"
 msgstr "Obrót o %-3.3g° wokół (%g, %g)"
 
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:240
+msgid "Remove Sample Point"
+msgstr "Usuń punkt wzorcowy"
+
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:241
+msgid "Cancel Sample Point"
+msgstr "Anuluj punkt wzorcowy"
+
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:248
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:317
+msgid "Move Sample Point: "
+msgstr "Przesunięcie punktu wzorcowego: "
+
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:249
+#: ../app/tools/gimpsamplepointtool.c:318
+msgid "Add Sample Point: "
+msgstr "Dodanie punktu wzorcowego: "
+
 #: ../app/tools/gimpscaletool.c:91
 msgid "Scale Tool: Scale the layer, selection or path"
 msgstr "Skalowanie: skaluje warstwę, zaznaczenie lub ścieżkę"
@@ -16986,10 +16986,6 @@ msgstr "Prowadnice"
 msgid "Size of a grid cell for variable number of composition guides"
 msgstr "Rozmiar komórki siatki dla zmiennej liczby prowadnic kompozycji"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:426
-msgid "Transform:"
-msgstr "Przekształcenie:"
-
 #: ../app/tools/gimptransformoptions.c:490
 #, c-format
 msgid "15 degrees (%s)"
@@ -18764,55 +18760,55 @@ msgstr "Postęp"
 msgid "Pick coordinates from the image"
 msgstr "Proszę pobrać współrzędne z obrazu"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:301
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:326
 msgid "Clockwise"
 msgstr "Prawoskrętnie"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:305
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:330
 msgid "Invert Range"
 msgstr "Odwrócenie zakresu"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:309
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:334
 msgid "Select All"
 msgstr "Zaznaczenie wszystkiego"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:387
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:412
 msgid "Source Range"
 msgstr "Zakres źródła"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:398
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:423
 msgid "Destination Range"
 msgstr "Zakres celu"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:409
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:434
 msgid "Gray Handling"
 msgstr "Obsługa odcieni szarości"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:547
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:572
 msgid "Red channel"
 msgstr "Kanał czerwony"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:571
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:596
 msgid "Green channel"
 msgstr "Kanał zielony"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:595
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:620
 msgid "Blue channel"
 msgstr "Kanał niebieski"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:653
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:678
 msgid "Frequencies"
 msgstr "Częstotliwości"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:663
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:688
 msgid "Contours"
 msgstr "Kontury"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:673
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:698
 msgid "Sharp Edges"
 msgstr "Ostre krawędzie"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:683
+#: ../app/widgets/gimppropgui-constructors.c:708
 msgid "Other Options"
 msgstr "Inne opcje"
 
@@ -18820,79 +18816,79 @@ msgstr "Inne opcje"
 msgid "New Seed"
 msgstr "Nowe ziarno"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:296
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:290
 msgid "Pick color from the image"
 msgstr "Proszę wybrać kolor z obrazu"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:403
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:397
 msgid "This operation has no editable properties"
 msgstr "To działanie nie posiada modyfikowalnych właściwości"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:473
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:467
 msgid "1,700 K – Match flame"
 msgstr "1,700 K – płomień zapałki"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:474
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:468
 msgid "1,850 K – Candle flame, sunset/sunrise"
 msgstr "1,850 K – płomień świecy, zachód/wschód słońca"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:475
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:469
 msgid "3,000 K – Soft (or warm) white compact fluorescent lamps"
 msgstr "3,000 K – miękkie (lub ciepłe) białe, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:476
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:470
 msgid "3,300 K – Incandescent lamps"
 msgstr "3,300 K – żarówki żarzeniowe"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:477
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:471
 msgid "3,200 K – Studio lamps, photofloods, etc."
 msgstr "3,200 K – oświetlenie studyjne, fotograficzne itp."
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:478
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:472
 msgid "3,350 K – Studio \"CP\" light"
 msgstr "3,350 K – studyjne oświetlenie „CP”"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:479
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:473
 msgid "4,100 K – Moonlight"
 msgstr "4,100 K – światło księżyca"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:480
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:474
 msgid "5,000 K – D50"
 msgstr "5,000 K – D50"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:481
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:475
 msgid "5,000 K – Cool white/daylight compact fluorescent lamps"
 msgstr "5,000 K – zimne, białe/dzienne, kompaktowe lampy fluorescencyjne"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:482
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:476
 msgid "5,000 K – Horizon daylight"
 msgstr "5,000 K – horyzontalne światło dzienne"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:483
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:477
 msgid "5,500 K – D55"
 msgstr "5,500 K – D55"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:484
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:478
 msgid "5,500 K – Vertical daylight, electronic flash"
 msgstr "5,500 K – wertykalne światło dzienne, elektroniczne światło błyskowe"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:485
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:479
 msgid "6,200 K – Xenon short-arc lamp"
 msgstr "6,200 K – ksenonowa lampa łukowa"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:486
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:480
 msgid "6,500 K – D65"
 msgstr "6,500 K – D65"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:487
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:481
 msgid "6,500 K – Daylight, overcast"
 msgstr "6,500 K – dzienne światło w pochmurny dzień"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:488
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:482
 msgid "7,500 K – D75"
 msgstr "7,500 K – D75"
 
-#: ../app/widgets/gimppropgui.c:489
+#: ../app/widgets/gimppropgui.c:483
 msgid "9,300 K"
 msgstr "9,300 K"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]