[gnome-disk-utility/gnome-3-18] Updated Kazakh translationcommit cea6bc061e21e7e65493911336a2ef3517700f48
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Sat Oct 31 03:45:21 2015 +0000

    Updated Kazakh translation

 po/kk.po |   44 ++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 20 insertions(+), 24 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 7007b73..a504691 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-disk-";
 "utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-04 07:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-04 21:38+0500\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-30 21:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-31 08:43+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 
 #: ../data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in.h:1
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:48
@@ -37,7 +37,6 @@ msgid "Write Disk Images to Devices"
 msgstr "Диск бейнелерін құрылғыларға жазу"
 
 #: ../data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in.h:1
-#| msgid "Disks"
 msgid "GNOME Disks"
 msgstr "GNOME дисктері"
 
@@ -895,11 +894,11 @@ msgstr "Өздік сынау жүруде"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:934 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:943
 msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
-msgstr ""
+msgstr "ДИСК ЖАҚЫН АРАДА СЫНАТЫН СИЯҚТЫ"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:966
 msgid "SELF-TEST FAILED"
-msgstr ""
+msgstr "ӨЗДІК СЫНАУ СӘТСІЗ"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:975
 #, c-format
@@ -1043,8 +1042,6 @@ msgstr "%s/s"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:677 ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:889
 #, c-format
-#| msgid "%d sample"
-#| msgid_plural "%d samples"
 msgid "%u sample"
 msgid_plural "%u samples"
 msgstr[0] "%u сэмпл"
@@ -1175,8 +1172,7 @@ msgstr "/etc/crypttab жаңарту қатесі"
 msgid "Error changing passphrase"
 msgstr "Кілттік фразаны өзгерту қатесі"
 
-#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:263
-#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:408
+#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:263 ../src/disks/gducrypttabdialog.c:408
 msgid "Error retrieving configuration data"
 msgstr "Баптаулар деректерін алу қатесі"
 
@@ -1264,7 +1260,7 @@ msgstr "Диск бейнесі файлын ө_шіру"
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:724
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:747
 msgid "Error determining size of device: "
-msgstr "Құрылғы өлшемдерін анықтау қатесі:"
+msgstr "Құрылғы өлшемін анықтау қатесі: "
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:731
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:754
@@ -1620,7 +1616,7 @@ msgstr "MBR / DOS"
 
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:265
 msgid "Compatible with modern systems and hard disks > 2TB"
-msgstr ""
+msgstr "Заманауи жүйелер мен 2ТБ-тан асатын қатты дисктермен үйлесімді"
 
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:266
 msgid "GPT"
@@ -1779,12 +1775,12 @@ msgstr "Өлшемі 0 болып тұрған бейнені қалпына к
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:311
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s smaller than the target device"
-msgstr ""
+msgstr "Диск бейнесі мақсат құрылғысынан %s шамасына кіші"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:320
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s bigger than the target device"
-msgstr ""
+msgstr "Диск бейнесі мақсат құрылғысынан %s шамасына үлкен"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:650
 msgid "Error restoring disk image"
@@ -1796,7 +1792,7 @@ msgstr "Файлды оқу үшін ашу қатемен аяқталды"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:954
 msgid "Error determining size of file"
-msgstr ""
+msgstr "Файл өлшемін анықтау қатесі"
 
 #. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:982
@@ -1811,7 +1807,7 @@ msgstr "Диск бейнесін қалпына келтіру"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1044
 msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
-msgstr ""
+msgstr "Диск бейнесін құрылғыға жазуды шынымен қалайсыз ба?"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1045
 msgid "All existing data will be lost"
@@ -1906,11 +1902,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/disks/gduwindow.c:958
 msgid "Power off this disk"
-msgstr ""
+msgstr "Бұл дисктің қорегін сөндіру"
 
 #: ../src/disks/gduwindow.c:964
 msgid "Eject this disk"
-msgstr ""
+msgstr "Бұл дискті шығару"
 
 #: ../src/disks/gduwindow.c:970
 msgid "Detach this loop device"
@@ -2482,7 +2478,7 @@ msgstr "Бос орын кейінгі (МиБ):"
 msgid "The free space following the partition, in megabytes"
 msgstr "Бөлімнен кейінгі бос орын өлшемі, мегабайт есебімен"
 
-#. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap 
(version 2)'
+#. The contents of the device, for example
 #: ../src/disks/ui/create-partition-dialog.ui.h:18 ../src/disks/ui/disks.ui.h:27
 msgid "Contents"
 msgstr "Құрамасы"
@@ -2597,7 +2593,7 @@ msgstr "Сериялық нөмірі"
 msgid "World Wide Name"
 msgstr ""
 
-#. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat'  or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 
'USB connector II'
+#. The physical location of the drive, could be
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:6
 msgid "Location"
 msgstr "Орналасуы"
@@ -2697,7 +2693,7 @@ msgstr "Дискті сынау…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:34
 msgid "SMART Data & Self-Tests…"
-msgstr ""
+msgstr "SMART деректері және өздік тесттер…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:35
 msgid "Drive Settings…"
@@ -3288,7 +3284,7 @@ msgstr "%s"
 #: ../src/libgdu/gduutils.c:724
 msgctxt "confirmation-list-of-devices"
 msgid "Affected Devices"
-msgstr ""
+msgstr "Әсер етілетін құрылғылар"
 
 #: ../src/libgdu/gduutils.c:1073
 msgid "Error locking device"
@@ -3304,7 +3300,7 @@ msgstr "Қатты диск мәселелері анықталды"
 #: ../src/notify/gdusdmonitor.c:358
 msgctxt "notify-smart"
 msgid "A hard disk is likely to fail soon."
-msgstr ""
+msgstr "Қатты диск жақын арада сынатын сияқты."
 
 #. Translators: Text for button in SMART failure notification
 #: ../src/notify/gdusdmonitor.c:362
@@ -3318,7 +3314,7 @@ msgstr "Дисктер мәселелерін бақылаушы"
 
 #: ../src/notify/gdu-sd-plugin.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Warns about problems with disks and storage devices"
-msgstr ""
+msgstr "Дисктер мен сақтаушы құрылғылардың мәселелері жөнінде ескертеді"
 
 #~ msgid "Show help options"
 #~ msgstr "Көмек опцияларын көрсету"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]