[gitg] Updated Czech translationcommit 75084f2ed03a8a3c7cba5e691796636e0d019efa
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Oct 29 10:46:39 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   40 ++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 18 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 7060759..aa2d309 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gitg&keywords=I18N+L10N&component=gitg\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-10-28 07:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-28 14:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-29 10:45+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -19,7 +19,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../data/gitg.desktop.in.in.h:1 ../gitg/gitg.vala:39
@@ -165,8 +165,7 @@ msgstr "Výchozí výběr v historii aktivit"
 msgid ""
 "Setting that determines the default selection on startup of the history "
 "activity."
-msgstr ""
-"Nastavení, které určuje výchozí výběr po spuštění v historii aktivit."
+msgstr "Nastavení, které určuje výchozí výběr po spuštění v historii aktivit."
 
 #: ../data/org.gnome.gitg.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Reference Sort Order"
@@ -567,6 +566,8 @@ msgid ""
 "You appear to have unstaged changes in your working directory. Would you "
 "like to stash the changes before the checkout?"
 msgstr ""
+"Zdá se, že máte ve své pracovní složce změny nepřipravené k zařazení. "
+"Přejete si je skrýt předtím, než se provede překontrolování?"
 
 #: ../gitg/gitg-action-support.vala:133
 #: ../gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:163
@@ -588,7 +589,7 @@ msgstr "Selhání s konflikty"
 #: ../gitg/gitg-action-support.vala:181
 #, c-format
 msgid "Failed to checkout conflicts: %s"
-msgstr "Selhala kontrola konfliktů: %s"
+msgstr "Selhalo překontrolování konfliktů: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-action-support.vala:199
 msgid "Failed to obtain author details"
@@ -606,10 +607,10 @@ msgid "Failed to create commit: %s"
 msgstr "Selhalo vytvoření zařazení: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-action-support.vala:277
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Failed to fetch from %s: %s"
 msgid "Failed to checkout index: %s"
-msgstr "Selhalo stažení z %s: %s"
+msgstr "Selhalo překontrolování indexů: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-application.vala:56
 msgid "Show the application's version"
@@ -702,10 +703,10 @@ msgid "Failed to lookup the commit for branch %s: %s"
 msgstr "Selhalo vyhledání zařazení pro větev %s: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:132
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Failed to fetch from %s: %s"
 msgid "Failed to cherry-pick the commit: %s"
-msgstr "Selhalo stažení z %s: %s"
+msgstr ""
 
 #: ../gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:144
 #: ../gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:160
@@ -731,7 +732,7 @@ msgstr ""
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:48
 #: ../gitg/gitg-ref-action-merge.vala:195
 msgid "Checkout"
-msgstr ""
+msgstr "Překontrolovat"
 
 #: ../gitg/gitg-commit-action-cherry-pick.vala:168
 msgid "Cherry pick failed with conflicts"
@@ -871,31 +872,30 @@ msgid "_Scan for all git repositories from this directory"
 msgstr "Vyhledat všechny repozitáře git v této _složce"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:53
-#, fuzzy
 #| msgid "Delete the selected reference"
 msgid "Checkout the selected reference"
-msgstr "Smazat vybraný odkaz"
+msgstr "Překontrolovat vybraný odkaz"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:72
 #, c-format
 msgid "Checkout %s"
-msgstr ""
+msgstr "Překontrolování %s"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:101
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Failed to delete branch %s"
 msgid "Failed to checkout branch: %s"
-msgstr "Selhalo smazání větve %s"
+msgstr "Selhalo překontrolování větve: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:111
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 #| msgid "Failed to delete tag %s"
 msgid "Failed to update HEAD: %s"
-msgstr "Selhalo smazání štítku %s"
+msgstr "Selhala aktualizace stromu HEAD: %s"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-checkout.vala:121
 msgid "Successfully checked out branch to working directory"
-msgstr ""
+msgstr "Úspěšně překontrolována větev vůči pracovní složce"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-copy-name.vala:48
 msgid "Copy name"
@@ -1038,6 +1038,8 @@ msgid ""
 "The merge of %s into %s has caused conflicts, would you like to checkout "
 "branch %s with the merge to your working directory to resolve the conflicts?"
 msgstr ""
+"Sloučení %s do %s způsobilo konflikty, přejete si překontrolovat větev %s se "
+"sloučením vůči pracovní složce, aby se konflikty vyřešily?"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-merge.vala:188
 #, c-format
@@ -1045,6 +1047,8 @@ msgid ""
 "The merge of %s into %s has caused conflicts, would you like to checkout the "
 "merge to your working directory to resolve the conflicts?"
 msgstr ""
+"Sloučení %s do %s způsobilo konflikty, přejete si překontrolovat sloučení "
+"vůči pracovní složce, aby se konflikty vyřešily?"
 
 #: ../gitg/gitg-ref-action-merge.vala:199
 msgid "Merge failed with conflicts"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]