[gedit/gnome-3-18] Updated Romanian translationcommit b2c90bf2353560f04b50126c8f60cc5a828c8952
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:   Tue Oct 27 15:19:00 2015 +0000

    Updated Romanian translation

 po/ro.po | 1247 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 673 insertions(+), 574 deletions(-)
---
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index ca2ef27..f578170 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -6,14 +6,14 @@
 # Adi Roiban https://launchpad.net/~adiroiban, 2008, 2009
 # Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>, 2009, 2010, 2011.
 # Bogdan Mințoi <mintoi bogdan gmail com>, 2014.
-# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014.
+# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2014, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&k";
-"eywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-29 16:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-29 20:46+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-27 06:49+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-27 16:17+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
 "Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
 "Language: ro\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
 "20)) ? 1 : 2);;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
@@ -57,7 +57,7 @@ msgstr ""
 msgid "gedit"
 msgstr "gedit"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:775
+#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:730
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Editor de text"
 
@@ -277,10 +277,26 @@ msgid "Specifies the position of the right margin."
 msgstr "Specifică poziția marginii din dreapta."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:36
+msgid "Display Overview Map"
+msgstr "Afișează harta de ansamblu"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
+msgid "Whether gedit should display the overview map for the document."
+msgstr "Dacă gedit ar trebui să afișeze harta de ansamblu pentru document."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
+msgid "Document background pattern type"
+msgstr "Tipul modelului pentru fundal"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
+msgid "Whether the document will get a background pattern painted."
+msgstr "Dacă documentul va beneficia de pictarea modelului de fundal."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Smart Home End"
 msgstr "Taste inteligente Home/End"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
 msgid ""
 "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
 "\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
@@ -299,11 +315,11 @@ msgstr ""
 "și „always” pentru a sări întotdeauna la sfârșitul ori începutul textului, "
 "în loc de sfârșitul ori începutul rândului."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
 msgstr "Restaurează poziția precedentă a cursorului"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
 msgid ""
 "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
 "loaded."
@@ -311,51 +327,51 @@ msgstr ""
 "Specifică dacă gedit ar trebui să restaureze poziția precedentă a cursorului "
 "atunci când se încarcă un fișier."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:40
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Enable Syntax Highlighting"
 msgstr "Activează evidențierea sintaxei"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
 msgstr "Specifică dacă gedit ar trebui să activeze evidențierea sintaxei."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Enable Search Highlighting"
 msgstr "Activează evidențierea la căutare"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
 msgid ""
 "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
 msgstr ""
 "Specifică dacă gedit ar trebui să evidențieze toate aparițiile textului "
 "căutat."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Ensure Trailing Newline"
 msgstr "Asigură marcajul de sfârșit newline"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:45
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
 msgid ""
 "Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
 msgstr ""
 "Specifică dacă gedit asigură faptul că documentul se termină întotdeauna cu "
 "marcajul de sfârșit newline."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:46
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Toolbar is Visible"
 msgstr "Bara de unelte este vizibilă"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
 msgstr ""
 "Specifică dacă bara de unelte ar trebui să fie vizibilă în ferestrele de "
 "editare."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Notebook Show Tabs Mode"
 msgstr "Mod afișare taburi notebook"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
 msgid ""
 "Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
 "tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
@@ -368,33 +384,33 @@ msgstr ""
 "sunt sensibile la majuscule; asigurați-vă că apar exact așa cum sunt "
 "menționate aici."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Status Bar is Visible"
 msgstr "Bara de stare este vizibilă"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:51
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
 msgid ""
 "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
 msgstr ""
 "Specifică dacă bara de stare de la baza ferestrei de editare ar trebui să "
 "fie vizibilă."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:52
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Side panel is Visible"
 msgstr "Panoul lateral este vizibil"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
 msgid ""
 "Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
 msgstr ""
 "Specifică dacă panoul lateral din stânga ferestrei de editare ar trebui să "
 "fie vizibil."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Maximum Recent Files"
 msgstr "Numărul maxim de fișiere recente"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
 msgid ""
 "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
 "in the \"Recent Files\" submenu."
@@ -402,30 +418,30 @@ msgstr ""
 "Specifică numărul maxim de fișiere deschise recent care vor fi afișate în "
 "submeniul „Fișiere recente”."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Print Syntax Highlighting"
 msgstr "Tipărește sintaxa evidențiată"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
 msgstr ""
 "Specifică dacă gedit ar trebui să tipărească evidențierea sintaxei pentru "
 "documente."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Print Header"
 msgstr "Tipărește antetul"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
 msgstr ""
 "Specifică dacă gedit ar trebui să includă antetul la tipărirea documentelor."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Printing Line Wrapping Mode"
 msgstr "Mod de rupere a rândurilor la tipărire"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
 "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
 "\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
@@ -437,11 +453,11 @@ msgstr ""
 "cuvinte și „char“ pentru rupere între caractere. Valorile sunt sensibile la "
 "majuscule; asigurați-vă că apar exact așa cum sunt menționate aici."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Print Line Numbers"
 msgstr "Numerotează rândurile la tipărire"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
 "If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
 "document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
@@ -451,28 +467,28 @@ msgstr ""
 "tipărirea unui document. Pentru o valoare „n”, gedit va tipări numărul "
 "rândului la fiecare „n” număr de rânduri."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
 msgid "'Monospace 9'"
 msgstr "'Monospace 9'"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Body Font for Printing"
 msgstr "Font utilizat la tipărirea textului"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
 msgid ""
 "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
 msgstr "Specifică fontul utilizat pentru corpul documentului la tipărire."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
 msgid "'Sans 11'"
 msgstr "'Sans 11'"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Header Font for Printing"
 msgstr "Font utilizat la tipărirea antetului"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
 msgid ""
 "Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
 "will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
@@ -481,15 +497,15 @@ msgstr ""
 "documentului. Această opțiune are efect doar dacă opțiunea „Tipărește "
 "antetul” este activată."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
 msgid "'Sans 8'"
 msgstr "'Sans 8'"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Line Number Font for Printing"
 msgstr "Font pentru numerotarea rândurilor la tipărire"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
 "take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
@@ -498,59 +514,60 @@ msgstr ""
 "opțiune are efect doar dacă opțiunea „Numerotează rândurile la tipărire” "
 "este diferită de zero."
 
-#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
-#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
-#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
-#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
-#. (covering English and most Western European languages) if you think people
-#. in your country will rarely use it.
-#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
-#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
-#. Only recognized encodings are used.
-#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
-#. a list of supported encodings
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
-msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
-msgstr "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
+msgid "Margin Left"
+msgstr "Marginea stângă"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
-msgid "Automatically Detected Encodings"
-msgstr "Codificări detectate automat"
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:78
+msgid "The left margin, in millimeters."
+msgstr "Marginea din stânga, în milimetri."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
-msgid ""
-"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
-"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
-"recognized encodings are used."
-msgstr ""
-"Lista de codificări utilizate de gedit pentru autodetecția codificării unui "
-"fișier. „CURRENT” este codificarea locală curentă. Sunt utilizate doar "
-"codificările recunoscute."
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:79
+msgid "Margin Top"
+msgstr "Marginea de sus"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:80
+msgid "The top margin, in millimeters."
+msgstr "Marginea de sus, în milimetri."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:81
+msgid "Margin Right"
+msgstr "Marginea dreaptă"
 
-#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
-#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:89
-msgid "['ISO-8859-15']"
-msgstr "['ISO-8859-15']"
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:82
+msgid "The right margin, in millimeters."
+msgstr "Marginea din dreapta, în milimetri."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:90
-msgid "Encodings shown in menu"
-msgstr "Codificări afișate în meniu"
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:83
+msgid "Margin Bottom"
+msgstr "Marginea de jos"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:84
+msgid "The bottom margin, in millimeters."
+msgstr "Marginea de jos, în milimetri."
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
+msgid "Candidate Encodings"
+msgstr "Codări propuse"
+
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
 msgid ""
-"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
-"selector. Only recognized encodings are used."
+"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
+"save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
+"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
+"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
 msgstr ""
-"Lista codificărilor afișate în meniul „Codare caracter” din fereastra de "
-"selectare Deschide/Salvează fișier. Sunt utilizate numai codificările "
-"recunoscute."
+"Listă cu codările propuse afișate de meniul „Codarea caracterelor” în "
+"selectorul deschiderii/salvării fișierului. „CURENT” reprezintă codarea "
+"configurației locale curente. Doar codările recunoscute sunt utilizate. "
+"Valoarea implicită este o listă goală, caz în care gedit va alege valori "
+"implicite în funcție de țară și limbă."
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Active plugins"
 msgstr "Module active"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
 "See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
@@ -558,111 +575,110 @@ msgstr ""
 "Lista modulelor active. Conține „Locația” modulelor active. Pentru a obține "
 "„Locația” unui anumit modul, consultați fișierul de module .gedit-plugin."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:105
+#: ../gedit/gedit-app.c:111
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Afișează versiunea aplicației"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:111
+#: ../gedit/gedit-app.c:117
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
-msgstr "Afișează o listă de valori posibile pentru opțiunea de codificare"
+msgstr "Afișează o listă de valori posibile pentru opțiunea de codare"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:118
+#: ../gedit/gedit-app.c:124
 msgid ""
 "Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
 "command line"
 msgstr ""
-"Stabilește codificarea caracterelor utilizată la deschiderea fișierelor "
-"listate în linia de comandă"
+"Stabilește codarea caracterelor utilizată la deschiderea fișierelor listate "
+"în linia de comandă"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:119
+#: ../gedit/gedit-app.c:125
 msgid "ENCODING"
-msgstr "CODIFICARE"
+msgstr "CODARE"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:125
+#: ../gedit/gedit-app.c:131
 msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
 msgstr ""
 "Creează o fereastră nouă de prim nivel într-o instanță gedit deja existentă"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:132
+#: ../gedit/gedit-app.c:138
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Creează un document nou într-o instanță gedit deja existentă"
 
 # LG: nu sunt foarte sigur pe traducerea asta
-#: ../gedit/gedit-app.c:139
+#: ../gedit/gedit-app.c:145
 msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
 msgstr "Setează dimensiunea și poziția ferestrei (LĂȚIMExÎNĂLȚIME+X+Y)"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:140
+#: ../gedit/gedit-app.c:146
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIE"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:146
+#: ../gedit/gedit-app.c:152
 msgid "Open files and block process until files are closed"
 msgstr ""
 "Deschide fișierele și blochează procesele până când fișierele sunt închise"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:153
+#: ../gedit/gedit-app.c:159
 msgid "Run gedit in standalone mode"
 msgstr "Execută gedit în mod autonom"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:160
+#: ../gedit/gedit-app.c:166
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
 msgstr "[FIȘIER...] [+LINIE[:COLOANĂ]]"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:265
+#: ../gedit/gedit-app.c:281
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "A intervenit o eroare la afișarea ajutorului."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:919
+#: ../gedit/gedit-app.c:972
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding."
-msgstr "%s: codificare nevalidă."
+msgstr "%s: codare nevalidă."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:153
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:155
 msgid "Question"
 msgstr "Întrebare"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:321
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:317
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Închide _fără a salva"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:322
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:458 ../gedit/gedit-commands-file.c:592
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:668 ../gedit/gedit-commands-file.c:867
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1579 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:135
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:516
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1192
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:875
-#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:51
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:853
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1567 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
+#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:37
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:2
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:124
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
 #: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:3
 #: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anulează"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:348
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:9
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
 msgid "_Save As…"
 msgstr "_Salvează ca…"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:348
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:868 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:854 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
 msgid "_Save"
 msgstr "_Salvează"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:366
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
@@ -678,13 +694,13 @@ msgstr[2] ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld de secunde vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:375
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:373
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:381
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:379
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
@@ -702,7 +718,7 @@ msgstr[2] ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultimul minut și %ld de secunde vor fi "
 "pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:391
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:389
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -718,12 +734,12 @@ msgstr[2] ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultimele %ld de minute vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:406
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:404
 msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultima oră vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:410
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
@@ -741,7 +757,7 @@ msgstr[2] ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultima oră și %d de minute vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:427
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:425
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
@@ -755,22 +771,22 @@ msgstr[2] ""
 "Dacă nu salvați, modificările din ultimele %d de ore vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:471
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:469
 #, c-format
 msgid "Changes to document “%s” will be permanently lost."
 msgstr "Modificările aduse documentului „%s” vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:476
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:474
 #, c-format
 msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
 msgstr "Salvați modificările aduse documentului „%s” înainte de a închide?"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:491
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:652
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:489
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:647
 msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
 msgstr "Salvarea a fost dezactivată de către administratorul de sistem."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:600
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:595
 #, c-format
 msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
 msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
@@ -778,7 +794,7 @@ msgstr[0] "Modificările pentru un document vor fi pierdute definitiv."
 msgstr[1] "Modificările pentru %d documente vor fi pierdute definitiv."
 msgstr[2] "Modificările pentru %d de documente vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:608
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:603
 #, c-format
 msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
@@ -793,24 +809,24 @@ msgstr[2] ""
 "Există %d de documente cu modificări nesalvate. Salvați modificările înainte "
 "de închidere?"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:628
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:623
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
 msgstr "Docum_ente cu modificări nesalvate:"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:632
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:627
 msgid "S_elect the documents you want to save:"
 msgstr "S_electați documentele pe care doriți să le salvați:"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:656
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:651
 msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
 msgstr "Dacă nu salvați, toate modificările aduse vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:261
 #, c-format
 msgid "Loading file '%s'…"
 msgstr "Se încarcă fișierul „%s”..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:270
 #, c-format
 msgid "Loading %d file…"
 msgid_plural "Loading %d files…"
@@ -819,42 +835,42 @@ msgstr[1] "Se încarcă %d fișiere..."
 msgstr[2] "Se încarcă %d de fișiere..."
 
 #. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:452
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
 msgid "Open"
 msgstr "Deschide"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:459 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:4
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
 #: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
 msgid "_Open"
 msgstr "D_eschide"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:583
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" is read-only."
 msgstr "Fișierul „%s” poate fi doar citit."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:588
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:563
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "Doriți să încercați să-l înlocuiți cu cel pe care îl salvați?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:593
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
 msgid "_Replace"
 msgstr "Î_nlocuiește"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:633
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
 msgid "Save the file using compression?"
 msgstr "Salvați fișierul utilizând compresie?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
 msgid "Save the file as plain text?"
 msgstr "Salvați fișierul ca text simplu?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:650
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
@@ -863,11 +879,11 @@ msgstr ""
 "Fișierul „%s” a fost salvat în trecut ca text simplu, iar acum va fi salvat "
 "utilizând compresie."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:654
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
 msgid "_Save Using Compression"
 msgstr "_Salvează utilizând compresie"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:659
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
 #, c-format
 msgid ""
 "The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
@@ -876,30 +892,32 @@ msgstr ""
 "Fișierul „%s” a fost salvat în trecut utilizând compresie, iar acum va fi "
 "salvat ca text simplu."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:662
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
 msgid "_Save As Plain Text"
 msgstr "_Salvează ca text simplu"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:777 ../gedit/gedit-commands-file.c:1030
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1018
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'…"
 msgstr "Se salvează fișierul „%s”..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:860
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
+#| msgctxt "window title"
+#| msgid "Save As"
 msgid "Save As"
 msgstr "Salvează ca"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1440
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1428
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'…"
 msgstr "Se restaurează documentul „%s”..."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1487
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1475
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
 msgstr "Anulați modificările nesalvate ale documentului „%s”?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1496
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1484
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
@@ -916,13 +934,13 @@ msgstr[2] ""
 "Modificările aduse documentului în ultimele %ld de secunde vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1505
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1493
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Modificările aduse documentului în ultimul minut vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1511
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1499
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
@@ -940,7 +958,7 @@ msgstr[2] ""
 "Modificările aduse documentului în ultimul minut și %ld de secunde vor fi "
 "pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1521
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1509
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -957,12 +975,12 @@ msgstr[2] ""
 "Modificările aduse documentului în ultimele %ld de minute vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1536
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1524
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr ""
 "Modificările aduse documentului în ultima oră vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1542
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1530
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
@@ -980,7 +998,7 @@ msgstr[2] ""
 "Modificările aduse documentului în ultima oră și %d de minute vor fi "
 "pierdute definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1557
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1545
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
@@ -994,15 +1012,15 @@ msgstr[2] ""
 "Modificările aduse documentului în ultimele %d de ore vor fi pierdute "
 "definitiv."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1580
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568
 msgid "_Revert"
 msgstr "_Anulează"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:80
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:79
 msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
 msgstr "gedit este un editor de text simplu și rapid pentru desktopul Gnome"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:104
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:103
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Mișu Moldovan <dumol go ro>\n"
@@ -1024,7 +1042,7 @@ msgstr ""
 "  Mișu Moldovan https://launchpad.net/~dumol-gnome\n";
 "  Horia https://launchpad.net/~hvd";
 
-#: ../gedit/gedit-commands-search.c:104
+#: ../gedit/gedit-commands-search.c:107
 #, c-format
 msgid "Found and replaced %d occurrence"
 msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
@@ -1032,49 +1050,80 @@ msgstr[0] "A fost găsită și înlocuită %d apariție."
 msgstr[1] "Au fost găsite și înlocuite %d apariții."
 msgstr[2] "Au fost găsite și înlocuite %d de apariții."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-search.c:113
+#: ../gedit/gedit-commands-search.c:116
 msgid "Found and replaced one occurrence"
 msgstr "A fost găsită și înlocuită o apariție."
 
 #. Translators: %s is replaced by the text
 #. entered by the user in the search box
-#: ../gedit/gedit-commands-search.c:139
+#: ../gedit/gedit-commands-search.c:142
 #, c-format
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "„%s” nu a fost găsit"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:956 ../gedit/gedit-document.c:986
+#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
 #, c-format
+#| msgid "Untitled Document %d"
 msgid "Unsaved Document %d"
 msgstr "Document nesalvat %d"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:428
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:435
 #, c-format
 msgid "Tab Group %i"
 msgstr "Grup de taburi %i"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:525 ../gedit/gedit-window.c:1134
-#: ../gedit/gedit-window.c:1140 ../gedit/gedit-window.c:1148
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:535 ../gedit/gedit-window.c:1167
+#: ../gedit/gedit-window.c:1173 ../gedit/gedit-window.c:1181
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Doar citire"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:302
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Detectată automat"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:331
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
 msgid "Add or Remove..."
 msgstr "Adaugă sau elimină..."
 
-#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:96 ../gedit/gedit-encoding-items.c:105
+#: ../gedit/gedit-encoding-items.c:92
 #, c-format
 msgid "Current Locale (%s)"
 msgstr "Configurare locală curentă (%s)"
 
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:95
+#, c-format
+msgid "%s (Current Locale)"
+msgstr "%s (Configurare locală curentă)"
+
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:190
+msgid "Do you really want to reset the character encodings' preferences?"
+msgstr "Sigur doriți să restabiliți preferințele codării caracterelor?"
+
+#. Reset button
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:195 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:820
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Restabilește"
+
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:731
+msgid "Add"
+msgstr "Adaugă"
+
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:774
+msgid "Remove"
+msgstr "Elimină"
+
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:785
+msgid "Move to a higher priority"
+msgstr "Mută la o prioritate mai ridicată"
+
+#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:796
+msgid "Move to a lower priority"
+msgstr "Mută la o prioritate mai scăzută"
+
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:884
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
 msgid "All Files"
 msgstr "Toate fișierele"
 
@@ -1082,11 +1131,11 @@ msgstr "Toate fișierele"
 msgid "All Text Files"
 msgstr "Toate fișierele text"
 
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:306
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:307
 msgid "C_haracter Encoding:"
 msgstr "Codare c_aracter:"
 
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:365
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:366
 msgid "L_ine Ending:"
 msgstr "Sfârș_it de rând:"
 
@@ -1098,7 +1147,7 @@ msgstr "Codare caracter:"
 msgid "Line Ending:"
 msgstr "Sfârșit de rând:"
 
-#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:257 ../gedit/gedit-window.c:1218
+#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1251
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
@@ -1106,48 +1155,48 @@ msgstr "Sfârșit de rând:"
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Text simplu"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:148
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:496
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:143
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Reîncearcă"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:168
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:163
 #, c-format
 msgid "Could not find the file “%s”."
 msgstr "Fișierul „%s” nu a putut fi găsit."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:170
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:217
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:165
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:212
 msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
 msgstr ""
 "Vă rugăm verificați corectitudinea adresei introduse și încercați din nou."
 
 #. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:189
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:184
 #, c-format
 msgid "Unable to handle “%s:” locations."
 msgstr "Nu se pot gestiona locațiile „%s:”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:195
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:190
 msgid "Unable to handle this location."
 msgstr "Nu se poate gestiona această locație."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:204
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:199
 msgid "The location of the file cannot be accessed."
 msgstr "Locația fișierului nu a putut fi accesată."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:208
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
 #, c-format
 msgid "“%s” is a directory."
 msgstr "„%s” este un dosar."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:215
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:210
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a valid location."
 msgstr "„%s” nu este o locație validă."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:251
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
 #, c-format
 msgid ""
 "Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are "
@@ -1156,7 +1205,7 @@ msgstr ""
 "Gazda „%s” nu a putut fi găsită. Vă rugăm verificați corectitudinea "
 "configurărilor de proxy și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:266
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:261
 #, c-format
 msgid ""
 "Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
@@ -1165,50 +1214,50 @@ msgstr ""
 "Numele gazdei nu este valid. Verificați corectitudinea adresei introduse și "
 "încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:274
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:269
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a regular file."
 msgstr "„%s” nu este un fișier obișnuit."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:279
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:274
 msgid "Connection timed out. Please try again."
 msgstr "Limita de timp a conexiunii a expirat. Vă rugăm încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:307
 #, c-format
 msgid "Unexpected error: %s"
 msgstr "Eroare neașteptată: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:348
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:343
 msgid "Cannot find the requested file. Perhaps it has recently been deleted."
 msgstr "Nu s-a putut găsi fișierul dorit. Probabil a fost șters recent."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:358
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:353
 #, c-format
 msgid "Could not revert the file “%s”."
 msgstr "Nu s-a putut restaura fișierul „%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:385
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:380
 msgid "Ch_aracter Encoding:"
 msgstr "Codare c_aracter:"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:446
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:441
 #, c-format
 msgid "The location “%s” is not currently reachable."
 msgstr "Locația „%s” nu este accesibilă momentan."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:461
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:456
 msgid "Your system is offline. Check your network."
 msgstr "Sistemul este în mod deconectat. Verificați setările de rețea."
 
 #. Translators: the access key chosen for this string should be
 #. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:504
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:773
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:499
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:768
 msgid "Edit Any_way"
 msgstr "_Modifică oricum"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:596
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:591
 msgid ""
 "The number of followed links is limited and the actual file could not be "
 "found within this limit."
@@ -1216,29 +1265,29 @@ msgstr ""
 "Numărul legăturilor de urmat este limitat, iar fișierul nu a putut fi găsit "
 "în această limită."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:600
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:595
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
 msgstr "Nu aveți permisiunile necesare pentru a deschide fișierul."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:606
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:601
 msgid "Unable to detect the character encoding."
-msgstr "Nu s-a putut detecta codificarea caracterelor."
+msgstr "Nu s-a putut detecta codarea caracterelor."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:607
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:631
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:602
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:626
 msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
 msgstr "Asigurați-vă că nu încercați să deschideți un fișier binar."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:603
 msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
-msgstr "Selectați o codificare a caracterelor din meniu și încercați din nou."
+msgstr "Selectați o codare a caracterelor din meniu și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:614
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:609
 #, c-format
 msgid "There was a problem opening the file “%s”."
 msgstr "A apărut o problemă la deschiderea fișierului „%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:616
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:611
 msgid ""
 "The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
 "this file you could corrupt this document."
@@ -1246,66 +1295,63 @@ msgstr ""
 "Fișierul pe care l-ați deschis conține caractere nevalide. Dacă veți "
 "continua să editați acest fișier, riscați să corupeți documentul."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:619
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:614
 msgid "You can also choose another character encoding and try again."
-msgstr ""
-"De asemenea, puteți să alegeți altă codificare și să încercați din nou."
+msgstr "De asemenea, puteți să alegeți altă codare și să încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:628
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:623
 #, c-format
 msgid "Could not open the file “%s” using the “%s” character encoding."
 msgstr ""
-"Nu s-a putut deschide fișierul „%s” utilizând codificarea de caractere „%s”."
+"Nu s-a putut deschide fișierul „%s” utilizând codarea de caractere „%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:707
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:702
 msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
-msgstr ""
-"Selectați altă codificare a caracterelor din meniu și încercați din nou."
+msgstr "Selectați altă codare a caracterelor din meniu și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:644
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
 #, c-format
 msgid "Could not open the file “%s”."
 msgstr "Nu s-a putut deschide fișierul „%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:702
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:697
 #, c-format
 msgid "Could not save the file “%s” using the “%s” character encoding."
-msgstr ""
-"Nu s-a putut salva fișierul „%s” utilizând codificarea de caractere „%s”."
+msgstr "Nu s-a putut salva fișierul „%s” utilizând codarea de caractere „%s”."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:705
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:700
 msgid ""
 "The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
 "the specified character encoding."
 msgstr ""
-"Documentul conține unul sau mai multe caractere care nu pot fi codificate "
-"utilizând codificarea de caractere specificată."
+"Documentul conține unul sau mai multe caractere care nu pot fi codate "
+"utilizând codarea de caractere specificată."
 
 #. Translators: the access key chosen for this string should be
 #. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:778
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:773
 msgid "D_on't Edit"
 msgstr "Nu _modifica"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:788
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:783
 #, c-format
 msgid "This file “%s” is already open in another window."
 msgstr "Acest fișier „%s” este deja deschis în altă fereastră gedit."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:802
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:797
 msgid "Do you want to edit it anyway?"
 msgstr "Doriți să-l modificați oricum?"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:858
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:948
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1240
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:853
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:943
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1235
 msgid "S_ave Anyway"
 msgstr "S_alvează oricum"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:861
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:951
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1243
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:856
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:946
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1238
 msgid "D_on't Save"
 msgstr "N_u salva"
 
@@ -1313,28 +1359,28 @@ msgstr "N_u salva"
 #. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
 #. * not accurate (since last load/save)
 #.
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:875
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:870
 #, c-format
 msgid "The file “%s” has been modified since reading it."
 msgstr "Fișierul „%s” a fost modificat de la citire."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:890
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:885
 msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
 msgstr ""
 "Dacă îl salvați, toate modificările exterioare ar putea fi pierdute. Doriți "
 "să îl salvați oricum?"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:970
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:965
 #, c-format
 msgid "Could not create a backup file while saving “%s”"
 msgstr "Nu s-a putut crea o copie de siguranță la salvarea „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:970
 #, c-format
 msgid "Could not create a temporary backup file while saving “%s”"
 msgstr "Nu s-a putut crea o copie temporară de siguranță la salvarea „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:992
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:987
 msgid ""
 "Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You "
 "can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
@@ -1346,7 +1392,7 @@ msgstr ""
 "ați putea pierde vechea copie a fișierului. Doriți să salvați oricum?"
 
 #. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1052
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot handle “%s:” locations in write mode. Please check that you typed the "
@@ -1355,7 +1401,7 @@ msgstr ""
 "gedit nu poate opera cu adrese „%s:” în modul de scriere. Verificați "
 "corectitudinea adresei introduse și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1060
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1055
 msgid ""
 "Cannot handle this location in write mode. Please check that you typed the "
 "location correctly and try again."
@@ -1363,7 +1409,7 @@ msgstr ""
 "Nu poate opera la această adresă în modul de scriere. Verificați "
 "corectitudinea adresei introduse și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1069
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1064
 #, c-format
 msgid ""
 "“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location "
@@ -1372,7 +1418,7 @@ msgstr ""
 "„%s” nu este o locație validă. Verificați corectitudinea adresei introduse "
 "și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1076
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1071
 msgid ""
 "You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
 "that you typed the location correctly and try again."
@@ -1380,7 +1426,7 @@ msgstr ""
 "Nu aveți permisiunile necesare pentru a salva fișierul. Verificați "
 "corectitudinea adresei introduse și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1082
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1077
 msgid ""
 "There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
 "and try again."
@@ -1388,7 +1434,7 @@ msgstr ""
 "Nu este destul spațiu pe disc pentru a salva fișierul. Eliberați spațiu pe "
 "disc și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1087
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1082
 msgid ""
 "You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
 "typed the location correctly and try again."
@@ -1396,11 +1442,11 @@ msgstr ""
 "Încercați să salvați fișierul pe un disc disponibil doar pentru citire. "
 "Verificați corectitudinea adresei introduse și încercați din nou."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1093
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
 msgstr "Un fișier cu același nume există deja. Utilizați un alt nume."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1098
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1093
 msgid ""
 "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
 "the file names. Please use a shorter name."
@@ -1408,7 +1454,7 @@ msgstr ""
 "Discul pe care încercați să salvați fișierul are o limitare la dimensiunea "
 "maximă a numelor de fișiere. Folosiți un nume mai scurt."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1109
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
 msgid ""
 "The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
 "sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
@@ -1418,104 +1464,120 @@ msgstr ""
 "maximă a fișierelor. Încercați să salvați un fișier mai mic sau să salvați "
 "pe un disc care nu are această limitare."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
 #, c-format
 msgid "Could not save the file “%s”."
 msgstr "Fișierul „%s” nu a putut fi salvat."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1166
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1161
 #, c-format
 msgid "The file “%s” changed on disk."
 msgstr "Fișierul „%s” a fost modificat pe disc."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1177
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1172
 msgid "Drop Changes and _Reload"
 msgstr "Anulează schimbările și _reîncarcă"
 
 # Lucian Adrian Grijincu: se bate pe accelerator cu „_Renunță” și „_Editează”
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1187
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:6
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:10
 msgid "_Reload"
 msgstr "Reî_ncarcă"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1253
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1187
+#: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:7
+msgid "_Ignore"
+msgstr "_Ignoră"
+
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1248
 #, c-format
 msgid "Some invalid chars have been detected while saving “%s”"
 msgstr "S-au detectat caractere nevalide în timp ce se salva „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1269
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
 msgid ""
 "If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
 msgstr ""
 "Dacă salvați acest fișier riscați să corupeți documentul. Salvați oricum?"
 
-#: ../gedit/gedit-open-document-selector.c:403
-msgid "No results"
-msgstr "Niciun rezultat"
-
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:387
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:455
 msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
 msgstr ""
 "Apăsați pe acest buton pentru a selecta fontul care trebuie utilizat de "
 "către editor"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:400
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:461
 #, c-format
 msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
 msgstr "_Utilizează fontul monospațiat din sistem (%s)"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:644
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:601
 #, c-format
 msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
 msgstr "Dosarul „%s” nu a putut fi creat: g_mkdir_with_parents() a eșuat: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:846
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:798
 msgid "The selected color scheme cannot be installed."
 msgstr "Schema de culori selectată nu poate fi instalată."
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:871
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:821
 msgid "Add Scheme"
 msgstr "Adăugare schemă"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:876
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:826
 msgid "A_dd Scheme"
 msgstr "A_daugă schema"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:880
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:830
 msgid "Color Scheme Files"
 msgstr "Fișiere cu scheme de culori"
 
-#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:917
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:861
 #, c-format
 msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
-msgstr "Nu s-a putut șterge schema de culori „%s”."
+msgstr "Nu s-a putut elimina schema de culori „%s”."
+
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:227
+msgid "Preparing..."
+msgstr "Se pregătește..."
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:556
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:539
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Fișier: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:565
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:548
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Pagina %N din %Q"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:827
-msgid "Preparing..."
-msgstr "Se pregătește..."
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:626
+#, c-format
+msgid "Rendering page %d of %d..."
+msgstr "Se randează pagina %d din %d..."
 
-#: ../gedit/gedit-print-preview.c:648
+#: ../gedit/gedit-print-preview.c:653
 #, c-format
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Pagina %d din %d"
 
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:690
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
+msgid "Nothing"
+msgstr "Nimic"
+
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:779
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
+msgid "Find and Replace"
+msgstr "Caută și înlocuieșe"
+
 #. Use spaces to leave padding proportional to the font size
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:56 ../gedit/gedit-statusbar.c:62
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:58 ../gedit/gedit-statusbar.c:64
 msgid "OVR"
 msgstr "SUPR"
 
-#: ../gedit/gedit-statusbar.c:56 ../gedit/gedit-statusbar.c:62
+#: ../gedit/gedit-statusbar.c:58 ../gedit/gedit-statusbar.c:64
 msgid "INS"
 msgstr "INTR"
 
@@ -1529,106 +1591,101 @@ msgstr[2] "Există %d de taburi cu erori"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:793
+#: ../gedit/gedit-tab.c:814
 #, c-format
 msgid "Reverting %s from %s"
 msgstr "Se restaurează documentul „%s” din „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:800
+#: ../gedit/gedit-tab.c:821
 #, c-format
 msgid "Reverting %s"
 msgstr "Se restaurează „%s”"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:813
+#: ../gedit/gedit-tab.c:834
 #, c-format
 msgid "Loading %s from %s"
 msgstr "Se încarcă „%s” din „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:820
+#: ../gedit/gedit-tab.c:841
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Se încarcă „%s”"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:900
+#: ../gedit/gedit-tab.c:921
 #, c-format
 msgid "Saving %s to %s"
 msgstr "Se salvează „%s” în „%s”"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:905
+#: ../gedit/gedit-tab.c:926
 #, c-format
 msgid "Saving %s"
 msgstr "Se salvează „%s”"
 
-#. Read only
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1479
-msgid "RO"
-msgstr "Doar citire"
-
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1527
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1529
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Eroare la deschiderea fișierului %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1532
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Eroare la restaurarea fișierului %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1537
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Eroare la salvarea fișierului %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1568
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1570
 msgid "Name:"
 msgstr "Nume:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1569
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1571
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Tip MIME:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1570
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1572
 msgid "Encoding:"
-msgstr "Codificare:"
+msgstr "Codare:"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:848
+#: ../gedit/gedit-utils.c:841
 msgid "Please check your installation."
 msgstr "Verificați instalarea."
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:909
+#: ../gedit/gedit-utils.c:902
 #, c-format
 msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
 msgstr ""
 "Nu s-a putut deschide fișierul %s din interfața pentru utilizator. Eroare: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:928
+#: ../gedit/gedit-utils.c:921
 #, c-format
 msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
 msgstr "Nu s-a putut găsi obiectul „%s” în fișierul %s."
 
 #. Translators: '/ on <remote-share>'
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1151
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1159
 #, c-format
 msgid "/ on %s"
 msgstr "/ la %s"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1455
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1463
 msgid "Unix/Linux"
 msgstr "Unix/Linux"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1457
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1465
 msgid "Mac OS Classic"
 msgstr "SO Mac clasic"
 
-#: ../gedit/gedit-utils.c:1459
+#: ../gedit/gedit-utils.c:1467
 msgid "Windows"
 msgstr "Windows"
 
-#: ../gedit/gedit-view.c:511
+#: ../gedit/gedit-view.c:464
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
 msgid "_Display line numbers"
 msgstr "Afișează _numerotarea rândurilor"
@@ -1637,73 +1694,73 @@ msgstr "Afișează _numerotarea rândurilor"
 #. * occurrence, and the second %d is the total number of search
 #. * occurrences.
 #.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:734
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:657
 #, c-format
 msgid "%d of %d"
 msgstr "%d din %d"
 
 #. create "Wrap Around" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:826
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:749
 msgid "_Wrap Around"
 msgstr "Reia de la începu_t"
 
 #. create "Match as Regular Expression" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:836
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:759
 msgid "Match as _Regular Expression"
 msgstr "Potrivire ca expresie _regulată"
 
 #. create "Match Entire Word Only" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:850
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:773
 msgid "Match _Entire Word Only"
 msgstr "Potrivir_e doar pentru întreg cuvântul"
 
 #. create "Match Case" menu item.
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:864
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:787
 msgid "_Match Case"
 msgstr "_Majuscule semnificative"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1038
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1004
 msgid "String you want to search for"
 msgstr "Șirul pe care doriți să-l căutați"
 
-#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1050
+#: ../gedit/gedit-view-frame.c:1016
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Rândul la care doriți să mutați cursorul"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:973
+#: ../gedit/gedit-window.c:1004
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "Paranteza pereche este în afara intervalului valid"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:978
+#: ../gedit/gedit-window.c:1009
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "Nu s-a găsit o paranteză pereche"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:983
+#: ../gedit/gedit-window.c:1014
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "S-a găsit paranteza pereche pe linia: %d"
 
 #. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
 #. use abbreviations if possible to avoid space problems.
-#: ../gedit/gedit-window.c:1018
+#: ../gedit/gedit-window.c:1049
 #, c-format
 msgid "  Ln %d, Col %d"
 msgstr "  Rând %d, Col %d"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1200
+#: ../gedit/gedit-window.c:1233
 #, c-format
 msgid "Tab Width: %u"
 msgstr "Lățime tab: %u"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1570
+#: ../gedit/gedit-window.c:1602
 msgid "There are unsaved documents"
 msgstr "Sunt documente nesalvate"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2419
+#: ../gedit/gedit-window.c:2447
 msgid "Change side panel page"
 msgstr "Modifică pagina panoului lateral"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2439 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
+#: ../gedit/gedit-window.c:2467 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
 msgid "Documents"
 msgstr "Documente"
@@ -1771,10 +1828,7 @@ msgstr "_Preferințe"
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:3
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:45
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:4
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:126
-#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:2
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:364
 #: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
 msgid "_Help"
 msgstr "_Ajutor"
@@ -1831,7 +1885,7 @@ msgstr "Du-te la l_inia…"
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:15
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:22
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
 msgid "View"
 msgstr "Vizualizare"
 
@@ -1911,8 +1965,8 @@ msgid "_Paste"
 msgstr "_Lipește"
 
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:19
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:930
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:968
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
 #: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
 msgid "_Delete"
 msgstr "Șter_ge"
@@ -1978,18 +2032,20 @@ msgid "Help"
 msgstr "Ajutor"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
-msgid "Character encodings"
-msgstr "Codificări caractere"
+msgid "Character Encodings"
+msgstr "Codarea caracterelor"
+
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
+msgid "_Apply"
+msgstr "_Aplică"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:4
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:125
-#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:4
-msgid "_OK"
-msgstr "_OK"
+msgid "A_vailable Encodings"
+msgstr "Codări disponi_bile"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:5
-msgid "A_vailable encodings:"
-msgstr "Codificări _disponibile:"
+msgid "Cho_sen Encodings"
+msgstr "Codări ale_se"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:6
 msgid "_Description"
@@ -1997,27 +2053,14 @@ msgstr "_Descriere"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:7
 msgid "_Encoding"
-msgstr "Codificar_e"
-
-#. Add to Dictionary
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:8
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:506
-msgid "_Add"
-msgstr "Ada_ugă"
-
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:9
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Elimină"
-
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:10
-msgid "E_ncodings shown in menu:"
-msgstr "Codificări afișate în me_niu:"
+msgstr "Codar_e"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:1
 msgid "Highlight Mode"
 msgstr "Modul de evidențiere"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:3
+#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:4
 msgid "_Select"
 msgstr "_Selectează"
 
@@ -2026,10 +2069,14 @@ msgid "Search highlight mode..."
 msgstr "Modul de evidențiere al căutării..."
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-open-document-selector.ui.h:1
+msgid "No results"
+msgstr "Niciun rezultat"
+
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-open-document-selector.ui.h:2
 msgid "Other _Documents…"
 msgstr "Alte _Documente…"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-open-document-selector.ui.h:2
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-open-document-selector.ui.h:3
 msgid "Open another file"
 msgstr "Deschide alt fișier"
 
@@ -2046,107 +2093,115 @@ msgid "Display _statusbar"
 msgstr "Afișează bara de _stare"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
+msgid "Display _overview map"
+msgstr "Afișează _harta de ansamblu"
+
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
+msgid "Display _grid pattern"
+msgstr "Afișează modelul _grilei"
+
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:9
 msgid "Text Wrapping"
 msgstr "Rupere rânduri în text"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Activează _ruperea rândurilor în text"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:11
 msgid "Do not _split words over two lines"
 msgstr "Nu de_spărți cuvintele pe două rânduri"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
 msgid "Highlighting"
 msgstr "Evidențiere"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
 msgid "Highlight current _line"
 msgstr "Evidențiază rându_l curent"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
 msgid "Highlight matching _brackets"
 msgstr "Evidențiază parantezele _pereche"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
 msgid "Tab Stops"
 msgstr "Opriri tab"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
 msgid "_Tab width:"
 msgstr "Lățime _tab:"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
 msgid "Insert _spaces instead of tabs"
 msgstr "Inserează _spații în loc de taburi"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
 msgid "_Enable automatic indentation"
 msgstr "_Activează indentarea automată"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
 msgid "File Saving"
 msgstr "Salvare fișier"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
 msgid "Create a _backup copy of files before saving"
 msgstr "Creează o copie de _siguranță pentru fișiere înainte de a salva"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
 msgid "_Autosave files every"
 msgstr "_Salvează automat fișierele la fiecare"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
 msgid "_minutes"
 msgstr "_minute"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:3
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Font"
 msgstr "Font"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
 msgid "Editor _font: "
 msgstr "_Font editare: "
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
 msgid "Pick the editor font"
 msgstr "Alegeți fontul de editare"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
 msgid "Color Scheme"
 msgstr "Schemă de culori"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
 msgid "Install scheme"
 msgstr "Instalează o schemă"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
 msgid "Install Scheme"
 msgstr "Instalează o schemă de stil"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
 msgid "Uninstall scheme"
 msgstr "Elimină o schemă de stil"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
 msgid "Uninstall Scheme"
 msgstr "Elimină o schemă de stil"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
 msgid "Font & Colors"
 msgstr "Font și culori"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
 msgid "Plugins"
 msgstr "Module"
 
@@ -2166,12 +2221,12 @@ msgstr "Numerotare rânduri"
 msgid "Print line nu_mbers"
 msgstr "Tipărește nu_merele rândurilor"
 
-#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
+#.
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:6
 msgid "_Number every"
 msgstr "_Numerotează la fiecare"
 
-#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
+#.
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:8
 msgid "lines"
 msgstr "rânduri"
@@ -2209,89 +2264,79 @@ msgid "Show the previous page"
 msgstr "Afișează pagina precedentă"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:2
-msgid "P_revious Page"
-msgstr "Pagina p_recedentă"
-
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:3
 msgid "Show the next page"
 msgstr "Afișează pagina următoare"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:4
-msgid "_Next Page"
-msgstr "Pagina _următoare"
-
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:5
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:3
 msgid "Current page (Alt+P)"
 msgstr "Pagina curentă (Alt+P)"
 
 #. the "of" from "1 of 19" in print preview
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:5
 msgid "of"
 msgstr "din"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:8
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:6
 msgid "Page total"
 msgstr "Total pagini"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:7
 msgid "The total number of pages in the document"
 msgstr "Numărul total de pagini din document"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:10
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:8
 msgid "Show multiple pages"
 msgstr "Afișează mai multe pagini"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:9
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "Zoom 1:1"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:12
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:10
 msgid "Zoom to fit the whole page"
 msgstr "Zoom la întreaga pagină"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:13
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:11
 msgid "Zoom the page in"
 msgstr "Apropie pagina"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:14
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:12
 msgid "Zoom the page out"
 msgstr "Depărtează pagina"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:15
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:13
 msgid "Close print preview"
 msgstr "Închide previzualizarea de tipărire"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:16
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:14
 msgid "_Close Preview"
 msgstr "În_chide previzualizarea"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:17
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:15
 msgid "Page Preview"
 msgstr "Previzualizare pagină"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:18
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preview.ui.h:16
 msgid "The preview of a page in the document to be printed"
 msgstr "Previzualizarea pentru tipărire a unei pagini din document"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
-msgid "Replace"
-msgstr "Înlocuiește"
-
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:3
 msgid "Replace _All"
 msgstr "Înlocuiește t_ot"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:5
+msgctxt "label of the find button"
 msgid "_Find"
 msgstr "Găs_ește"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:6
-msgid "_Search for: "
-msgstr "Cau_tă: "
+msgctxt "label on the left of the GtkEntry containing text to search"
+msgid "F_ind "
+msgstr "Găs_ește "
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:7
-msgid "Replace _with: "
-msgstr "Înlocuiește c_u: "
+msgid "Replace _with "
+msgstr "Înlocuiește cu: "
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:8
 msgid "_Match case"
@@ -2302,16 +2347,17 @@ msgid "Match _entire word only"
 msgstr "_Potrivire doar pentru întreg cuvântul"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:10
-msgid "Match as re_gular expression"
-msgstr "Potrivire ca expresie re_gulată"
+msgid "Re_gular expression"
+msgstr "Expresie re_gulată"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:11
 msgid "Search _backwards"
 msgstr "Caută în sens _invers"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:12
+#| msgid "_Wrap Around"
 msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Reia de la început"
+msgstr "Reia de la începu_t"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-tab-label.ui.h:1
 msgid "Close Document"
@@ -2382,12 +2428,12 @@ msgstr ""
 "sau puteți să ignorați versiunea aceasta și să așteptați alta nouă"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Version to Ignore"
 msgstr "Versiune de ignorat"
 
 #. This is releated to the next gedit version to be released
-#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Version to ignore until a newer version is released."
 msgstr "Versiunea ignorată până la lansarea unei versiuni mai noi."
 
@@ -2453,11 +2499,11 @@ msgstr "Deschide un terminal la adresa documentului"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
 msgid "Remove trailing spaces"
-msgstr "Elimină spațiile din capete"
+msgstr "Elimină spațiile de la capăt"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
 msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
-msgstr "Eliminați spațiile inutile din fișier"
+msgstr "Elimină spațiile inutile de la capăt din fișier"
 
 #: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
 msgid "Run command"
@@ -2483,12 +2529,12 @@ msgstr "Unelte externe"
 msgid "Execute external commands and shell scripts."
 msgstr "Execută comenzi externe și scripturi shell."
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Whether to use the system font"
 msgstr "Dacă să se utilizeze fontul sistemului"
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
 "it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
@@ -2497,8 +2543,8 @@ msgstr ""
 "desktopului în cazul în care este monospațiat (sau fontul cel mai asemănător "
 "pe care îl poate găsi)."
 
-#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:4
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
 msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
 msgstr "Un nume de font Pango. De ex. „Sans 12” sau „Monospace Bold 14”."
 
@@ -2594,10 +2640,6 @@ msgstr "Doar fișierele de la distanță"
 msgid "Untitled documents only"
 msgstr "Doar documentele fără titlu"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
-msgid "Nothing"
-msgstr "Nimic"
-
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
 msgid "Current document"
 msgstr "Documentul curent"
@@ -2711,44 +2753,44 @@ msgstr "Acasă"
 msgid "File System"
 msgstr "Sistem de fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:532
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:523
 msgid "File Browser"
 msgstr "Navigator fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:674
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:659
 msgid "An error occurred while creating a new directory"
 msgstr "A intervenit o eroare la crearea unui dosar nou"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:677
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:662
 msgid "An error occurred while creating a new file"
 msgstr "A intervenit o eroare la crearea unui fișier nou"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:680
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:665
 msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
 msgstr "A intervenit o eroare la redenumirea unui fișier sau a unui dosar"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:683
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:668
 msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
 msgstr "A intervenit o eroare la ștergerea unui fișier sau a unui dosar"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:686
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:671
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
 msgstr ""
 "A intervenit o eroare la deschiderea unui dosar în administratorul de fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:689
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:674
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
 msgstr "A intervenit o eroare la definirea unui dosar rădăcină"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:692
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:677
 msgid "An error occurred while loading a directory"
 msgstr "A intervenit o eroare la încărcarea unui dosar"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:695
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:680
 msgid "An error occurred"
 msgstr "A intervenit o eroare"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:913
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:898
 msgid ""
 "Cannot move file to trash, do you\n"
 "want to delete permanently?"
@@ -2756,33 +2798,33 @@ msgstr ""
 "Fișierul nu poate fi mutat la coșul de gunoi;\n"
 "doriți să îl ștergeți definitiv?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:918
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:903
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
 msgstr "Fișierul „%s” nu poate fi mutat la coșul de gunoi."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:923
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:908
 msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
 msgstr "Fișierele selectate nu pot fi mutate la coșul de gunoi."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:954
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:939
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
 msgstr "Sigur doriți să ștergeți definitiv „%s”?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:959
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:944
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
 msgstr "Sigur doriți ștergerea definitivă a fișierelor selectate?"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:962
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:947
 msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
 msgstr "Dacă ștergeți un element, nu îl veți mai putea recupera."
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1781
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1794
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(Gol)"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3503
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3515
 msgid ""
 "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2791,11 +2833,11 @@ msgstr ""
 "vizibil, trebuie să modificați opțiunile de filtrare"
 
 #. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3760
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3772
 msgid "Untitled File"
 msgstr "Fișier fără titlu"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3788
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3800
 msgid ""
 "The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the file visible"
@@ -2804,11 +2846,11 @@ msgstr ""
 "trebuie să modificați opțiunile de filtrare"
 
 #. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3819
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3831
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Dosar fără titlu"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3844
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3856
 msgid ""
 "The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
 "settings to make the directory visible"
@@ -2816,37 +2858,36 @@ msgstr ""
 "În prezent, dosarul nou este exclus prin filtrare. Pentru a-l face vizibil, "
 "trebuie să modificați opțiunile de filtrare"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
-#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui.h:1
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:754
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Favorite"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1978
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1995
 #, c-format
 msgid "No mount object for mounted volume: %s"
 msgstr "Nu exită obiect de montare pentru volumul montat: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2055
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2072
 #, c-format
 msgid "Could not open media: %s"
 msgstr "Nu s-a putut deschide mediul de stocare: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2102
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2119
 #, c-format
 msgid "Could not mount volume: %s"
 msgstr "Nu s-a putut monta volumul: %s"
 
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2764
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2769
 #, c-format
 msgid "Error when loading '%s': No such directory"
 msgstr "Eroare la încărcarea '%s': dosarul nu există"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Open With Tree View"
 msgstr "Deschide cu vizualizarea arbore"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
 "bookmarks view"
@@ -2854,11 +2895,11 @@ msgstr ""
 "Deschide vizualizarea arbore când este încărcat modulul de navigare în "
 "fișiere, în locul vizualizării favoritelor"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:3
 msgid "File Browser Root Directory"
 msgstr "Dosar rădăcină al navigatorului de fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
 "and onload/tree_view is TRUE."
@@ -2866,11 +2907,11 @@ msgstr ""
 "Dosarul rădăcină al navigatorului de fișiere ce va fi utilizat la încărcarea "
 "modulului de navigare în fișiere când onload/tree_view este definit la TRUE."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:5
 msgid "File Browser Virtual Root Directory"
 msgstr "Dosar rădăcină virtual al navigatorului de fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
 "plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
@@ -2881,19 +2922,19 @@ msgstr ""
 "definit la TRUE. Dosarul rădăcină virtual trebuie să fie tot timpul sub "
 "rădăcina actuală."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Enable Restore of Remote Locations"
 msgstr "Activează restaurarea adreselor de la distanță"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
 msgstr "Stabilește activarea restaurării locațiilor de la distanță."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Set Location to First Document"
 msgstr "Definește locația la primul document"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
 "document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
@@ -2905,11 +2946,11 @@ msgstr ""
 "fost încă utilizat. (Aceasta se aplică, în general, la deschiderea unui "
 "document din linia de comandă sau cu Nautilus etc.)"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:11
 msgid "File Browser Filter Mode"
 msgstr "Mod filtrare navigator fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
 "This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
 "values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
@@ -2920,11 +2961,11 @@ msgstr ""
 "hidden” (filtrează fișierele ascunse) și „hide-binary” (filtrează fișierele "
 "binare)."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:13
 msgid "File Browser Filter Pattern"
 msgstr "Model filtrare navigator fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
 "of the filter_mode."
@@ -2932,14 +2973,13 @@ msgstr ""
 "Modelul pentru filtrarea din navigatorul de fișiere. Acest filtru acționează "
 "peste filter_mode."
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:15
 msgid "File Browser Binary Patterns"
 msgstr "Modele binare ale navigatorului de fișiere"
 
-#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:16
 msgid "The supplemental patterns to use when filtering binary files."
-msgstr ""
-"Șabloanele suplimentare de folosit în cazul filtrării fișierelor binare."
+msgstr "Modele suplimentare de folosit în cazul filtrării fișierelor binare."
 
 #: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:2
 msgid "_Set Root to Active Document"
@@ -2989,6 +3029,14 @@ msgstr "Afișează fișiere _binare"
 msgid "Match Filename"
 msgstr "Potrivește numele de fișier"
 
+#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui.h:1
+msgid "History"
+msgstr "Istoric"
+
+#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-widget.ui.h:2
+msgid "Open history menu"
+msgstr "Deschide meniul istoricului"
+
 #: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Modelines"
 msgstr "Linii de mod (modelines)"
@@ -2998,23 +3046,23 @@ msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
 msgstr ""
 "Suport gedit pentru linii de mod (modelines) în stilul Emacs, Kate și Vim."
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Command Color Text"
 msgstr "Culoare text comandă"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The command color text"
 msgstr "Culoarea textului comenzilor"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Error Color Text"
 msgstr "Culoare text eroare"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The error color text"
 msgstr "Culoarea textului erorilor"
 
-#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
 "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
@@ -3032,7 +3080,7 @@ msgid "_Error color:"
 msgstr "Culoare _eroare:"
 
 #. ex:et:ts=4:
-#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:47
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:53
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Python Console"
 msgstr "Consolă Python"
@@ -3041,13 +3089,13 @@ msgstr "Consolă Python"
 msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
 msgstr "Consolă Python interactivă în panoul inferior"
 
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:35
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:40
 msgid "Quick Open..."
 msgstr "Deschidere rapidă..."
 
 #. ex:ts=4:et:
 #: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:32
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:33
 msgid "Quick Open"
 msgstr "Deschidere rapidă"
 
@@ -3055,11 +3103,11 @@ msgstr "Deschidere rapidă"
 msgid "Quickly open files"
 msgstr "Deschidere rapidă a fișierelor"
 
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:82
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:83
 msgid "Type to search..."
 msgstr "Tastați pentru a căuta..."
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/appactivatable.py:82
+#: ../plugins/snippets/snippets/appactivatable.py:81
 msgid "Manage _Snippets..."
 msgstr "Admini_strează fragmente de text..."
 
@@ -3305,7 +3353,7 @@ msgstr "Combinația de taste cu care se activează fragmentul"
 msgid "_Drop targets:"
 msgstr "Aban_donează țintele:"
 
-#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:431
+#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:243
 msgid "S_ort..."
 msgstr "_Sortare..."
 
@@ -3315,86 +3363,106 @@ msgstr "_Sortare..."
 msgid "Sort"
 msgstr "Sortează"
 
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:3
-msgid "_Sort"
-msgstr "_Sortează"
-
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:5
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:2
 msgid "_Reverse order"
 msgstr "Ordine _inversă"
 
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:3
 msgid "R_emove duplicates"
-msgstr "Ș_terge duplicatele"
+msgstr "Șt_erge duplicatele"
 
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:7
-msgid "_Ignore case"
-msgstr "_Ignoră majusculele"
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:4
+msgid "C_ase sensitive"
+msgstr "M_ajuscule semnificative"
 
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:8
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:5
 msgid "S_tart at column:"
 msgstr "Î_ncepe de la coloana:"
 
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:9
-msgid "You cannot undo a sort operation"
-msgstr "Nu puteți anula o operație de sortare"
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:7
+msgid "_Sort"
+msgstr "_Sortează"
 
 #: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Sorts a document or selected text."
 msgstr "Sortează un document sau un text selectat."
 
-#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current 
misspelled word
-#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
-#. * for the current misspelled word
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:412
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:424
+#. No suggestions. Put something in the menu anyway...
+#. Translators: Displayed in the "Check Spelling"
+#. * dialog if there are no suggestions for the current
+#. * misspelled word.
+#.
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:573
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:152
 msgid "(no suggested words)"
 msgstr "(nici o sugestie)"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:436
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:596
 msgid "_More..."
 msgstr "_Mai mult..."
 
 #. Ignore all
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:491
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:636
 msgid "_Ignore All"
 msgstr "_Ignoră tot"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:545
+#. Add to Dictionary
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:645
+msgid "_Add"
+msgstr "Ada_ugă"
+
+#. Prepend suggestions
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:682
 msgid "_Spelling Suggestions..."
 msgstr "_Sugestii ortografice..."
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:136
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:143
 msgid "_Check Spelling..."
 msgstr "_Verifică ortografia..."
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:140
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:147
 msgid "Set _Language..."
 msgstr "Definește _limba..."
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:144
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-app-activatable.c:151
 msgid "_Highlight Misspelled Words"
 msgstr "E_vidențiază cuvintele ortografiate greșit"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:262
-msgid "Suggestions"
-msgstr "Sugestii"
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker.c:464
+#, c-format
+msgid "Error when checking the spelling of word “%s”: %s"
+msgstr "Eroare la verificarea ortografică a cuvântului „%s”: %s"
 
-#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:523
-msgid "(correct spelling)"
-msgstr "(ortografie corectă)"
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:237
+msgid "Error:"
+msgstr "Eroare:"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:664
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:274
 msgid "Completed spell checking"
 msgstr "Verificarea ortografică s-a terminat"
 
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:278
+msgid "No misspelled words"
+msgstr "Niciun cuvânt ortografiat greșit"
+
+#. Translators: Displayed in the "Check
+#. * Spelling" dialog if the current word
+#. * isn't misspelled.
+#.
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:508
+msgid "(correct spelling)"
+msgstr "(ortografie corectă)"
+
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:646
+msgid "Suggestions"
+msgstr "Sugestii"
+
 #. Translators: the first %s is the language name, and
 #. * the second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:367
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:363
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:369
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -3403,7 +3471,7 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. Translators: this refers to an unknown language code
 #. * (one which isn't in our built-in list).
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:382
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "Unknown (%s)"
@@ -3412,38 +3480,22 @@ msgstr "Necunoscut (%s)"
 #. Translators: this refers the Default language used by the
 #. * spell checker
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:488
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:484
 msgctxt "language"
 msgid "Default"
 msgstr "Implicită"
 
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:129
-msgid "Set language"
-msgstr "Definire limbă"
-
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:171
-msgid "Languages"
-msgstr "Limbi"
-
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:791
-msgid "The document is empty."
-msgstr "Acest document este gol."
-
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:816
-msgid "No misspelled words"
-msgstr "Niciun cuvânt ortografiat greșit"
-
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:1
 msgid "Set Language"
 msgstr "Definește limba"
 
-#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:5
+#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:2
 msgid "Select the _language of the current document."
 msgstr "Selectați _limba documentului curent."
 
 #: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:1
-msgid "Check spelling"
+msgid "Check Spelling"
 msgstr "Verifică ortografia"
 
 #: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:2
@@ -3466,18 +3518,14 @@ msgstr "Verifică _cuvântul"
 msgid "_Suggestions:"
 msgstr "_Sugestii:"
 
-#: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:7
-msgid "_Ignore"
-msgstr "_Ignoră"
-
 #: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:8
-msgid "Cha_nge"
-msgstr "_Schimbă"
-
-#: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:9
 msgid "Ignore _All"
 msgstr "Ignoră _tot"
 
+#: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:9
+msgid "Cha_nge"
+msgstr "_Schimbă"
+
 #: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:10
 msgid "Change A_ll"
 msgstr "Schimbă t_ot"
@@ -3507,11 +3555,11 @@ msgid "Available formats"
 msgstr "Formate disponibile"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Prompt Type"
 msgstr "Tip prompt"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
 "format should be used."
@@ -3519,19 +3567,19 @@ msgstr ""
 "Dacă utilizatorul ar trebui să fie întrebat ce format să se utilizeze sau "
 "dacă se utilizează formatul selectat sau un format personalizat."
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Selected Format"
 msgstr "Format selectat"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The selected format used when inserting the date/time."
 msgstr "Format selectat utilizat când se inserează data/ora."
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Format personalizat"
 
-#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The custom format used when inserting the date/time."
 msgstr "Format personalizat utilizat când se inserează data/ora."
 
@@ -3586,6 +3634,84 @@ msgstr "Inserare dată și oră"
 msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
 msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 
+#~ msgctxt "window title"
+#~ msgid "Open"
+#~ msgstr "Deschide"
+
+#~ msgid "Wra_p around"
+#~ msgstr "Reia de la înce_put"
+
+#~ msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+#~ msgstr "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
+
+#~ msgid "Automatically Detected Encodings"
+#~ msgstr "Codificări detectate automat"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
+#~ "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. "
+#~ "Only recognized encodings are used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lista de codificări utilizate de gedit pentru autodetecția codificării "
+#~ "unui fișier. „CURRENT” este codificarea locală curentă. Sunt utilizate "
+#~ "doar codificările recunoscute."
+
+#~ msgid "['ISO-8859-15']"
+#~ msgstr "['ISO-8859-15']"
+
+#~ msgid "Encodings shown in menu"
+#~ msgstr "Codificări afișate în meniu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
+#~ "selector. Only recognized encodings are used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Lista codificărilor afișate în meniul „Codare caracter” din fereastra de "
+#~ "selectare Deschide/Salvează fișier. Sunt utilizate numai codificările "
+#~ "recunoscute."
+
+#~ msgid "RO"
+#~ msgstr "Doar citire"
+
+#~ msgid "Character encodings"
+#~ msgstr "Codificări caractere"
+
+#~ msgid "_OK"
+#~ msgstr "_OK"
+
+#~ msgid "E_ncodings shown in menu:"
+#~ msgstr "Codificări afișate în me_niu:"
+
+#~ msgid "P_revious Page"
+#~ msgstr "Pagina p_recedentă"
+
+#~ msgid "_Next Page"
+#~ msgstr "Pagina _următoare"
+
+#~ msgid "Replace"
+#~ msgstr "Înlocuiește"
+
+#~ msgid "_Search for: "
+#~ msgstr "Cau_tă: "
+
+#~ msgid "_Ignore case"
+#~ msgstr "_Ignoră majusculele"
+
+#~ msgid "You cannot undo a sort operation"
+#~ msgstr "Nu puteți anula o operație de sortare"
+
+#~ msgid "Set language"
+#~ msgstr "Definire limbă"
+
+#~ msgid "Languages"
+#~ msgstr "Limbi"
+
+#~ msgid "The document is empty."
+#~ msgstr "Acest document este gol."
+
+#~ msgid "Check spelling"
+#~ msgstr "Verifică ortografia"
+
 #~ msgid ""
 #~ "List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
 #~ "writable by default."
@@ -3618,9 +3744,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "Log Out _without Saving"
 #~ msgstr "Ieși _fără a salva"
 
-#~ msgid "Character Encodings"
-#~ msgstr "Codificări caractere"
-
 #~ msgid "gedit Preferences"
 #~ msgstr "Preferințe gedit"
 
@@ -3761,9 +3884,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "_Contents"
 #~ msgstr "_Conținut"
 
-#~ msgid "Open the gedit manual"
-#~ msgstr "Deschide manualul gedit"
-
 #~ msgid "About this application"
 #~ msgstr "Despre această aplicație"
 
@@ -3965,9 +4085,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "file"
 #~ msgstr "fișier"
 
-#~ msgid "directory"
-#~ msgstr "dosar"
-
 #~ msgid "Move selected file or folder to trash"
 #~ msgstr "Mută fișierul sau dosarul selectat la coșul de gunoi"
 
@@ -4037,9 +4154,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "Sort the current document or selection"
 #~ msgstr "Sortează documentul sau selecția curentă"
 
-#~ msgid "Check Spelling"
-#~ msgstr "Verifică ortografia"
-
 #~ msgid "Check the current document for incorrect spelling"
 #~ msgstr "Verifică documentul curent pentru greșeli de ortografie"
 
@@ -4542,12 +4656,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "Mail link"
 #~ msgstr "Legătură email"
 
-#~ msgid "Margin pixel height"
-#~ msgstr "Înălțime margine în pixeli"
-
-#~ msgid "Margin pixel width"
-#~ msgstr "Lățime margine în pixeli"
-
 #~ msgid "Marquee"
 #~ msgstr "Text derulant"
 
@@ -4911,9 +5019,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "Title"
 #~ msgstr "Titlu"
 
-#~ msgid "Top margin in pixels"
-#~ msgstr "Marginea de sus în pixeli"
-
 #~ msgid "URL"
 #~ msgstr "URL"
 
@@ -5476,9 +5581,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "label"
 #~ msgstr "etichetă"
 
-#~ msgid "Find Next"
-#~ msgstr "Caută următorul"
-
 #~ msgid "Open from URI"
 #~ msgstr "Deschide dintr-un URI"
 
@@ -5637,9 +5739,6 @@ msgstr "Inserează data și ora curentă la poziția cursorului."
 #~ msgid "Output Lines"
 #~ msgstr "Linii de ieșire"
 
-#~ msgid "Printing page %d of %d..."
-#~ msgstr "Tipăresc pagina %d din %d..."
-
 #~ msgid "Change the visibility of the output window in the current window"
 #~ msgstr "Schimbă vizibilitatea ferestrei de ieșire în fereastra curentă"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]