[banshee/stable-2.6] Updated Swedish translationcommit 9b8bc1f1e8eb31befb7ced132e6dcb2304a29e9f
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Mon Oct 26 18:11:43 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 4587 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 2918 insertions(+), 1669 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 5cad762..b389ad1 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -2,34 +2,412 @@
 # Copyright (C) 2005-2012 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: banshee\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-27 11:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-27 11:38+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=banshee&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-26 16:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-26 19:09+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:8
+msgid "Apple Devices Support"
+msgstr "Stöd för Apple-enheter"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:9
+msgid "Support for most iPod/iPhone/iPad devices."
+msgstr "Stöd för de flesta iPod/iPhone/iPad-enheter."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:10 ../data/addin-xml-strings.cs:15
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:20 ../data/addin-xml-strings.cs:25
+msgid "Device Support"
+msgstr "Enhetsstöd"
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.Karma/Banshee.Dap.Karma.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:13
+msgid "Karma Support"
+msgstr "Stöd för Karma"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:14
+msgid "Support for Rio Karma devices."
+msgstr "Stöd för Rio Karma-enheter."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:18
+msgid "Mass Storage Media Player Support"
+msgstr "Stöd för masslagringsmediaspelare"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:19
+msgid ""
+"Support for USB-drive based devices, including many iAudio devices and Android, "
+"Pre, and Galaxy phones."
+msgstr ""
+"Stöd för USB-baserade enheter inklusive många iAudio-enheter och telefoner som "
+"Android, Pre och Galaxy."
+
+#. ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:23
+msgid "MTP Media Player Support"
+msgstr "Stöd för MTP-mediaspelare"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:24
+msgid "Support for MTP devices, including many Creative Zen devices."
+msgstr "Stöd för MTP-enheter, inklusive många Creative Zen-enheter."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:28
+msgid "Amazon MP3 Store Source"
+msgstr "Källa för Amazon MP3-affär"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:29
+msgid "Browse, search, and purchase music from the Amazon MP3 store."
+msgstr "Bläddra i, sök och köp musik från Amazon MP3 Store."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:30 ../data/addin-xml-strings.cs:35
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:65 ../data/addin-xml-strings.cs:70
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:85 ../data/addin-xml-strings.cs:95
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:100 ../data/addin-xml-strings.cs:115
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:165
+msgid "Online Sources"
+msgstr "Internetkällor"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:33
+msgid "Amazon MP3 Import"
+msgstr "Amazon MP3-import"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:34
+msgid "Download and import music purchased from Amazon.com."
+msgstr "Hämta och importera musik som köpts från Amazon.com."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:38
+msgid "Audiobooks Library"
+msgstr "Ljudboksbibliotek"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:39
+msgid "Organize audiobooks, lectures, etc."
+msgstr "Organisera ljudböcker, föreläsningar, etc."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:40 ../data/addin-xml-strings.cs:75
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:90 ../data/addin-xml-strings.cs:135
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:145 ../data/addin-xml-strings.cs:150
+msgid "Core"
+msgstr "Kärna"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.BooScript/Banshee.BooScript.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:43
+msgid "Boo Scripting"
+msgstr "Boo-skript"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:44
+msgid "Customize and extend Banshee with Boo-language scripts."
+msgstr "Anpassa och utöka Banshee med Boo-skript."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:45 ../data/addin-xml-strings.cs:50
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:55 ../data/addin-xml-strings.cs:60
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:80 ../data/addin-xml-strings.cs:105
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:110 ../data/addin-xml-strings.cs:120
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:125 ../data/addin-xml-strings.cs:130
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:140 ../data/addin-xml-strings.cs:155
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:160 ../data/addin-xml-strings.cs:170
+msgid "Utilities"
+msgstr "Verktyg"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:48
+msgid "BPM Detection"
+msgstr "BPM-detektering"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:49
+msgid "Detect the beats per minute (BPM) of your music."
+msgstr "Detektera antal slag per minut (BPM) för din musik."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:53
+msgid "Cover Art Fetching"
+msgstr "Hämtning av omslagsbilder"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:54
+msgid "Fetch cover art for all items in your library."
+msgstr "Hämta omslagsbilder för alla objekt i ditt bibliotek."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:58
+msgid "DAAP Sharing"
+msgstr "DAAP-utdelning"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:59
+msgid "Browse and listen to music shared over your local network."
+msgstr "Bläddra och lyssna på musik som delats ut över ditt lokala nätverk."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:63
+msgid "eMusic Store"
+msgstr "eMusic Store"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:64
+msgid "Browse, search, and purchase music and audiobooks from eMusic"
+msgstr "Bläddra, sök och köp musik och ljudböcker från eMusic"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:68
+msgid "eMusic Import"
+msgstr "Importer från eMusic"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:69
+msgid "Download and import music purchased from eMusic."
+msgstr "Hämta och importera musik som köpts från eMusic."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:73
+msgid "File System Preview Queue"
+msgstr "Förhandsgranska filsystemet"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:74
+msgid "Preview files without importing to your library."
+msgstr "Förhandsgranska filer utan att importera dem till ditt bibliotek."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:78
+msgid "Metadata Fixup"
+msgstr "Korrigera metadata"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:79
+msgid "Fix broken and missing metadata using bulk operations."
+msgstr "Korrigera trasig och saknad metadata med bulkåtgärder."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:83
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:58
+msgid "Internet Archive"
+msgstr "Internet Archive"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:84
+msgid "Browse and search the Internet Archive's vast media collection."
+msgstr "Bläddra och sök i Internet Archives stora mediasamling."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:88
+msgid "Internet Radio"
+msgstr "Internetradio"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:89
+msgid "Listen to and organize Internet Radio stations."
+msgstr "Lyssna på och organisera internetradiostationer."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:93
+msgid "Last.fm Scrobbling"
+msgstr "Last.fm-skrobbling"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:94
+msgid "Last.fm scrobbling and context pane recommendations."
+msgstr "Last.fm skrobbling och rekommendationer via sammanhangspanelen."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:98
+msgid "Last.fm Radio"
+msgstr "Last.fm-radio"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:99
+msgid "Last.fm streaming radio for paid subscribers."
+msgstr "Last.fm strömmande radio för betalande prenumeranter."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.LibraryWatcher/Banshee.LibraryWatcher.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:103
+msgid "Library Watcher"
+msgstr "Biblioteksbevakare"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:104
+msgid "Automatically update music and video libraries."
+msgstr "Uppdatera automatiskt musik- och videobibliotek."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MiniMode/Banshee.MiniMode.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:108
+msgid "Mini Mode"
+msgstr "Miniläge"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:109
+msgid ""
+"Control Banshee through a small window with only playback controls and track "
+"information."
+msgstr ""
+"Styr Banshee genom ett litet fönster med endast uppspelningskontroll och "
+"spårinformation."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MiroGuide/Banshee.MiroGuide.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:113
+msgid "Miro Guide Podcast Directory"
+msgstr "Poddsändningskatalogen Miro Guide"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:114
+msgid "Browse and subscribe to thousands of audio and video podcasts."
+msgstr "Bläddra bland och prenumerera på tusentals ljud- och videopoddsändningar."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Mpris/Banshee.Mpris.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:118
+msgid "MPRIS D-Bus interface"
+msgstr "MPRIS D-Bus-gränssnitt"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:119
+msgid "Control Banshee using the MPRIS D-Bus interface."
+msgstr "Styr Banshee med MPRIS D-Bus-gränssnittet."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.MultimediaKeys/Banshee.MultimediaKeys.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:123
+msgid "Multimedia Keys"
+msgstr "Multimediatangenter"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:124
+msgid "Control playback via the multimedia keys on your keyboard."
+msgstr "Styr uppspelningen via multimediatangenterna på ditt tangentbord."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:128
+msgid "Notification Area Icon"
+msgstr "Ikon för notifieringsyta"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:129
+msgid "Display an icon in the notification area for controlling Banshee."
+msgstr "Visa en ikon i notifieringsytan för att styra Banshee."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:133
+msgid "DVD and Audio CD Support"
+msgstr "Stöd för DVD- och ljudskivor"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:134
+msgid "Watch DVDs, listen to and rip Audio CDs."
+msgstr "Se DVD-filmer, lyssna på och extrahera ljudskivor."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:138
+msgid "Importers for Amarok, Rhythmbox and iTunes"
+msgstr "Importera från Amarok, Rhythmbox och iTunes"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:139
+msgid "Import your library from Amarok, Rhythmbox or iTunes."
+msgstr "Importera ditt bibliotek från Amarok, Rhythmbox eller iTunes."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:143
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:58
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:79
+msgid "Play Queue"
+msgstr "Spelkö"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:144
+msgid "Queue tracks in an ad-hoc playlist, or let the Auto DJ take over."
+msgstr "Kölägg spår i en ad-hoc-spellista eller låt Auto DJ ta över."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:148
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:207
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PodcastGroupSource.cs:38
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:107
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:211
+msgid "Podcasts"
+msgstr "Poddsändningar"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:149
+msgid "Subscribe to podcasts and stream or download episodes."
+msgstr "Prenumerera på poddsändningar och strömmar eller hämta avsnitt."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:153
+msgid "Sound Menu Integration"
+msgstr "Ljudmenyintegration"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:154
+msgid "Control Banshee from the Sound Menu."
+msgstr "Styr Banshee från ljudmenyn."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Torrent/Banshee.Torrent.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:158
+msgid "Torrent Downloader"
+msgstr "Torrent-hämtare"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:159
+msgid "Support downloading BitTorrent files from podcasts."
+msgstr "Stöd för hämtning av Bittorrent-filer från poddsändningar."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:163
+#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:52
+#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:53
+#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:134
+msgid "Ubuntu One Music Store"
+msgstr "Ubuntu One Music Store"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:164
+msgid ""
+"This extension grants access to the Ubuntu One Music Store, powered by 7digital."
+msgstr ""
+"Detta tillägg ger dig åtkomst till Ubuntu One Music Store, som drivs av 7digital."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.UPnPClient/Banshee.UPnPClient.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:168
+msgid "UPnP Client"
+msgstr "UPnP-klient"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:169
+msgid "Browse and play music and videos shared over your local network using UPnP."
+msgstr ""
+"Bläddra och lyssna på musik och videor som delats ut över ditt lokala nätverk "
+"via UPnP."
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:173
+#: ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia/ContextPage.cs:44
+msgid "Wikipedia"
+msgstr "Wikipedia"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:174
+msgid "View artist information from Wikipedia in the context pane."
+msgstr "Visa artistinformation från WIkipedia i sammanhangspanelen."
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:175 ../data/addin-xml-strings.cs:180
+msgid "Context Pane"
+msgstr "Sammanhangspanel"
+
+#. ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.addin.xml
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:178
+#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube/ContextPage.cs:44
+msgid "YouTube"
+msgstr "YouTube"
+
+#: ../data/addin-xml-strings.cs:179
+msgid "Show related YouTube videos in the context pane."
+msgstr "Visa relaterade YouTube-videor i sammanhangspanelen."
 
 #: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:1
 msgid "AAC (Novell Encoder)"
 msgstr "AAC (Novell-kodare)"
 
 #: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:2
-msgid "Designed to be the successor of the MP3 format, AAC generally achieves better sound quality than MP3 
at many bit rates."
-msgstr "Designad till att vara efterföljaren till MP3-formatet. AAC uppnår allmänt sett en bättre 
ljudkvalitet än MP3 på många olika bitfrekvenser."
+msgid ""
+"Designed to be the successor of the MP3 format, AAC generally achieves better "
+"sound quality than MP3 at many bit rates."
+msgstr ""
+"Designad till att vara efterföljaren till MP3-formatet. AAC uppnår allmänt sett "
+"en bättre ljudkvalitet än MP3 på många olika bitfrekvenser."
 
 #: ../data/audio-profiles/aac-novell.xml.in.h:3
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:9
 #: ../data/audio-profiles/mp3-xing.xml.in.h:3
-#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:13
-#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:4
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:13 ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:4
 msgid "Bitrate"
 msgstr "Bitfrekvens"
 
@@ -74,8 +452,12 @@ msgid "Free Lossless Audio Codec"
 msgstr "Free Lossless Audio Codec"
 
 #: ../data/audio-profiles/flac.xml.in.h:2
-msgid "Free Lossless Audio Codec (FLAC) is an open source codec that compresses but does not degrade audio 
quality."
-msgstr "Free Lossless Audio Codec (FLAC) är en kodek med öppen källkod som komprimerar utan att minska på 
ljudkvaliteten."
+msgid ""
+"Free Lossless Audio Codec (FLAC) is an open source codec that compresses but "
+"does not degrade audio quality."
+msgstr ""
+"Free Lossless Audio Codec (FLAC) är en kodek med öppen källkod som komprimerar "
+"utan att minska på ljudkvaliteten."
 
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:1
 msgid "MP3 (LAME Encoder)"
@@ -83,8 +465,12 @@ msgstr "MP3 (LAME Encoder)"
 
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:2
 #: ../data/audio-profiles/mp3-xing.xml.in.h:2
-msgid "A proprietary and older, but also popular, lossy audio format that produces larger files at lower 
bitrates."
-msgstr "Ett proprietärt och äldre, men också populärare, förstörande ljudformat som producerar större filer 
vid lägre bitfrekvenser."
+msgid ""
+"A proprietary and older, but also popular, lossy audio format that produces "
+"larger files at lower bitrates."
+msgstr ""
+"Ett proprietärt och äldre, men också populärare, förstörande ljudformat som "
+"producerar större filer vid lägre bitfrekvenser."
 
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:3
 msgid "Encoding Mode"
@@ -104,15 +490,13 @@ msgstr "VBR-kvalitet"
 
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:7
 #: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:4
-#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:14
-#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:6
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:14 ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:6
 msgid "Worst"
 msgstr "Sämsta"
 
 #: ../data/audio-profiles/mp3-lame.xml.in.h:8
 #: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:5
-#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:15
-#: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:7
+#: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:15 ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:7
 msgid "Best"
 msgstr "Bästa"
 
@@ -125,28 +509,28 @@ msgid "Ogg Vorbis"
 msgstr "Ogg Vorbis"
 
 #: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:2
-msgid "Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at a lower file size than MP3."
-msgstr "Vorbis är en förstörande ljudkodek med öppen källkod och med högkvalitativ utdata med mindre 
filstorlek än MP3."
+msgid ""
+"Vorbis is an open source, lossy audio codec with high quality output at a lower "
+"file size than MP3."
+msgstr ""
+"Vorbis är en förstörande ljudkodek med öppen källkod och med högkvalitativ "
+"utdata med mindre filstorlek än MP3."
 
 #: ../data/audio-profiles/vorbis.xml.in.h:3
 msgid "Audio quality"
 msgstr "Ljudkvalitet"
 
-#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:1
-msgid "Waveform PCM"
-msgstr "Waveform PCM"
-
-#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:2
-msgid "WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code modulated (PCM) audio."
-msgstr "WAV+PCM är ett icke-förstörande format som innehåller okomprimerat, rå pulskodsmodulerat (PCM) ljud."
-
 #: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:1
 msgid "Wavpack"
 msgstr "Wavpack"
 
 #: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:2
-msgid "A fast and efficient open source audio format offering lossless and high-quality lossy encoding with 
great dynamic range."
-msgstr "Ett snabbt och effektivt ljudformat med öppen källkod som erbjuder icke-förstörande och 
högkvalitativ förstörande kodning med stort dynamiskt omfång. "
+msgid ""
+"A fast and efficient open source audio format offering lossless and high-quality "
+"lossy encoding with great dynamic range."
+msgstr ""
+"Ett snabbt och effektivt ljudformat med öppen källkod som erbjuder icke-"
+"förstörande och högkvalitativ förstörande kodning med stort dynamiskt omfång. "
 
 #: ../data/audio-profiles/wavpack.xml.in.h:3
 msgid "Mode"
@@ -188,13 +572,29 @@ msgstr "Standard"
 msgid "Highest"
 msgstr "Högsta"
 
+#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:1
+msgid "Waveform PCM"
+msgstr "Waveform PCM"
+
+#: ../data/audio-profiles/wav.xml.in.h:2
+msgid ""
+"WAV+PCM is a lossless format that holds uncompressed, raw pulse-code modulated "
+"(PCM) audio."
+msgstr ""
+"WAV+PCM är ett icke-förstörande format som innehåller okomprimerat, rå "
+"pulskodsmodulerat (PCM) ljud."
+
 #: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:1
 msgid "Windows Media Audio"
 msgstr "Windows Media Audio"
 
 #: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:2
-msgid "A proprietary lossy audio format with high quality output at a lower file size than MP3. A 96 kbps 
WMA is equivalent to a 128 kbps MP3."
-msgstr "Ett proprietärt förstörande ljudformat med högkvalitativ utdata med mindre filstorlek än MP3. En 96 
kbps WMA motsvarar en 128 kbps MP3."
+msgid ""
+"A proprietary lossy audio format with high quality output at a lower file size "
+"than MP3. A 96 kbps WMA is equivalent to a 128 kbps MP3."
+msgstr ""
+"Ett proprietärt förstörande ljudformat med högkvalitativ utdata med mindre "
+"filstorlek än MP3. En 96 kbps WMA motsvarar en 128 kbps MP3."
 
 #: ../data/audio-profiles/wma.xml.in.h:3
 msgid "Use a variable bitrate"
@@ -205,6 +605,7 @@ msgid "Audio Quality"
 msgstr "Ljudkvalitet"
 
 #: ../data/desktop-files/common.desktop.in.h:1
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:195
 msgid "Media Player"
 msgstr "Mediaspelare"
 
@@ -220,8 +621,26 @@ msgstr "Mediaspelaren Banshee"
 msgid "Play and organize your media collection"
 msgstr "Spela upp och organisera din mediasamling"
 
-#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:202
-#: ../libbanshee/banshee-ripper.c:270
+#. Writing GNOME below, instead of just "Linux", is inclusive of *BSD OSs
+#: ../data/banshee.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Banshee is an open source multimedia management and playback application for "
+"GNOME, Mac and Windows."
+msgstr ""
+"Banshee är ett öppet källkodsprogram för hantering och uppspelning av multimedia "
+"för GNOME, Mac och Windows."
+
+#: ../data/banshee.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Play your music and videos. Stay entertained and up to date with podcasts and "
+"video podcasts. Sync your Android, iPod, and other devices. We think you'll love "
+"Banshee!"
+msgstr ""
+"Spela din musik och videor. Bli underhållen och uppdaterad med poddsändningar "
+"och videopoddar. Synkronisera din Android, iPod och andra enheter. Vi tror att "
+"du kommer att älska Banshee!"
+
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:202 ../libbanshee/banshee-ripper.c:270
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/AudioCdRipper.cs:240
 msgid "Could not create pipeline"
 msgstr "Kunde inte skapa rörledning"
@@ -230,14 +649,12 @@ msgstr "Kunde inte skapa rörledning"
 msgid "Could not create filesrc element"
 msgstr "Kunde inte skapa filesrc-element"
 
-#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:214
-#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:246
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:214 ../libbanshee/banshee-transcoder.c:246
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/Transcoder.cs:187
 msgid "Could not create decodebin2 plugin"
 msgstr "Kunde inte skapa decodebin2-insticksmodul"
 
-#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:220
-#: ../libbanshee/banshee-transcoder.c:264
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:220 ../libbanshee/banshee-transcoder.c:264
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/Transcoder.cs:68
 msgid "Could not create audioconvert plugin"
 msgstr "Kunde inte skapa audioconvert-insticksmodul"
@@ -250,8 +667,7 @@ msgstr "Kunde inte skapa bpmdetect-insticksmodul"
 msgid "Could not create fakesink plugin"
 msgstr "Kunde inte skapa fakesink-insticksmodul"
 
-#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:241
-#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:250
+#: ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:241 ../libbanshee/banshee-bpmdetector.c:250
 #: ../libbanshee/banshee-ripper.c:311
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/AudioCdRipper.cs:281
 msgid "Could not link pipeline elements"
@@ -311,6 +727,26 @@ msgstr "Kunde inte få sink pad från kodare"
 msgid "Could not construct pipeline"
 msgstr "Kunde inte konstruera rörledning"
 
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:65
+msgid "Write CD..."
+msgstr "Skriv skiva..."
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:66
+msgid "Write selected tracks to an audio CD"
+msgstr "Skriv markerade spår till en ljudskiva"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:105
+msgid "Could not write CD"
+msgstr "Kunde inte skriva skiva"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:106
+msgid "Brasero could not be started"
+msgstr "Brasero kunde inte startas"
+
+#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/GnomeScreensaverManager.cs:81
+msgid "Fullscreen video playback active"
+msgstr "Videouppspelning i helskärm är aktiv"
+
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/AudioCdRipper.cs:89
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/AudioCdRipper.cs:96
 msgid "Could not find an encoder for ripping."
@@ -330,28 +766,36 @@ msgstr "Kunde inte skapa drivrutin för BPM-detektering."
 msgid "Could not initialize GStreamer library"
 msgstr "Kunde inte initiera GStreamer-bibliotek"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:503
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:553
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:515
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:566
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Okänt fel"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:879
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:978
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:891
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:991
 msgid "_Enable ReplayGain correction"
 msgstr "_Aktivera ReplayGain-korrigering"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:880
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:979
-msgid "For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) playback volume"
-msgstr "För spår som har ReplayGain-data så skalas (normaliseras) automatiskt uppspelningsvolymen"
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:892
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:992
+msgid ""
+"For tracks that have ReplayGain data, automatically scale (normalize) playback "
+"volume"
+msgstr ""
+"För spår som har ReplayGain-data så skalas (normaliseras) automatiskt "
+"uppspelningsvolymen"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:885
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:897
 msgid "Enable _gapless playback"
 msgstr "Aktivera uppspelning utan s_pårpauser"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:886
-msgid "Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums and classical music"
-msgstr "Eliminera det lilla uppspelningsglapp som sker vid spårbyte. Användbart för konceptuella album och 
klassisk musik"
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/PlayerEngine.cs:898
+msgid ""
+"Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums and "
+"classical music"
+msgstr ""
+"Eliminera det lilla uppspelningsglapp som sker vid spårbyte. Användbart för "
+"konceptuella album och klassisk musik"
 
 #: ../src/Backends/Banshee.GStreamer/Banshee.GStreamer/Transcoder.cs:63
 msgid "Could not create transcoder"
@@ -362,7 +806,7 @@ msgstr "Kunde inte skapa omkodare"
 msgid "Could not create encoder pipeline : {0}"
 msgstr "Kunde inte skapa rörledning för kodare: {0}"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:800
+#: ../src/Backends/Banshee.GStreamerSharp/Banshee.GStreamerSharp/PlayerEngine.cs:813
 msgid "GStreamer# 0.10"
 msgstr "GStreamer# 0.10"
 
@@ -371,47 +815,22 @@ msgstr "GStreamer# 0.10"
 msgid "Could not create encoding pipeline : {0}"
 msgstr "Kunde inte skapa kodningsrörledning: {0}"
 
-#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:65
-msgid "Write CD..."
-msgstr "Skriv skiva..."
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:66
-msgid "Write selected tracks to an audio CD"
-msgstr "Skriv markerade spår till en ljudskiva"
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:105
-msgid "Could not write CD"
-msgstr "Kunde inte skriva skiva"
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/Brasero.cs:106
-msgid "Brasero could not be started"
-msgstr "Brasero kunde inte startas"
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Gnome/Banshee.GnomeBackend/GnomeScreensaverManager.cs:81
-msgid "Fullscreen video playback active"
-msgstr "Videouppspelning i helskärm är aktiv"
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.OsxBackend/OsxService.cs:91
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:132
-#: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:110
-msgid "_Close"
-msgstr "S_täng"
-
-#: ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.OsxBackend/OsxService.cs:92
-#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:251
-#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:79
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:133
-#: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:111
-msgid "Close"
-msgstr "Stäng"
+#. Translators: verb
+#: ../src/Backends/Banshee.Osx/Banshee.OsxBackend/OsxFileChooserDialog.cs:66
+msgid "Import"
+msgstr "Importera"
 
 #: ../src/Backends/Banshee.Windows/Banshee.Windows/VersionUpdater.cs:72
 msgid "Can't check for updates"
 msgstr "Kan inte leta efter uppdateringar"
 
 #: ../src/Backends/Banshee.Windows/Banshee.Windows/VersionUpdater.cs:73
-msgid "We're currently not able to check if there's a new version available. Please try again later."
-msgstr "Vi kan för närvarande inte kontrollera om det finns en ny version tillgänglig. Försök igen senare."
+msgid ""
+"We're currently not able to check if there's a new version available. Please try "
+"again later."
+msgstr ""
+"Vi kan för närvarande inte kontrollera om det finns en ny version tillgänglig. "
+"Försök igen senare."
 
 #: ../src/Backends/Banshee.Windows/Banshee.Windows/VersionUpdater.cs:95
 msgid "No update available"
@@ -451,8 +870,12 @@ msgstr "Hämtningen misslyckades. Försök igen senare."
 
 #: ../src/Backends/Banshee.Windows/Banshee.Windows/VersionUpdater.cs:165
 #, csharp-format
-msgid "The update finished downloading.{0}Do you want to shutdown Banshee and run the installer?"
-msgstr "Uppdateringen har hämtats.{0}Vill du stänga av Banshee och köra installationsprogrammet?"
+msgid ""
+"The update finished downloading.{0}Do you want to shutdown Banshee and run the "
+"installer?"
+msgstr ""
+"Uppdateringen har hämtats.{0}Vill du stänga av Banshee och köra "
+"installationsprogrammet?"
 
 #: ../src/Backends/Banshee.Windows/Banshee.Windows/VersionUpdater.cs:167
 msgid "Update finished downloading"
@@ -504,15 +927,23 @@ msgstr "Flaggor för styrning av uppspelning"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:164
 msgid "Play the next track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
-msgstr "Spela upp nästa spår, valfritt även omstart om värdet \"restart\" är inställt"
+msgstr ""
+"Spela upp nästa spår, valfritt även omstart om värdet \"restart\" är inställt"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:165
-msgid "Play the previous track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
-msgstr "Spela upp föregående spår, valfritt även omstart om värdet \"restart\" är inställt"
+msgid ""
+"Play the previous track, optionally restarting if the 'restart' value is set"
+msgstr ""
+"Spela upp föregående spår, valfritt även omstart om värdet \"restart\" är "
+"inställt"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:166
-msgid "If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, otherwise the same as 
--previous"
-msgstr "Om den aktuella låten har spelats längre än 4 sekunder så starta om den, annars samma som --previous"
+msgid ""
+"If the current song has been played longer than 4 seconds then restart it, "
+"otherwise the same as --previous"
+msgstr ""
+"Om den aktuella låten har spelats längre än 4 sekunder så starta om den, annars "
+"samma som --previous"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:167
 msgid "Automatically start playing any tracks enqueued on the command line"
@@ -535,8 +966,12 @@ msgid "Completely stop playback"
 msgstr "Stoppa uppspelningen helt"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:173
-msgid "Enable or disable playback stopping after the currently playing track (value should be either 'true' 
or 'false')"
-msgstr "Aktivera eller inaktivera stopp av uppspelning efter det aktuella spåret har spelats (värdet ska 
vara antingen \"true\" eller \"false\")"
+msgid ""
+"Enable or disable playback stopping after the currently playing track (value "
+"should be either 'true' or 'false')"
+msgstr ""
+"Aktivera eller inaktivera stopp av uppspelning efter det aktuella spåret har "
+"spelats (värdet ska vara antingen \"true\" eller \"false\")"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:174
 msgid "Set the playback volume (0-100), prefix with +/- for relative values"
@@ -721,8 +1156,12 @@ msgid "Specify an alternate key, default is /apps/banshee-1/"
 msgstr "Ange en alternativ nyckel, standard är /apps/banshee-1/"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:221
-msgid "Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an alternate Mono.Addins 
database in the working directory"
-msgstr "Optimera instansen för körning oinstallerad; noterbart är att detta kommer att skapa en alternativ 
Mono.Addins-databas i arbetskatalogen"
+msgid ""
+"Optimize instance for running uninstalled; most notably, this will create an "
+"alternate Mono.Addins database in the working directory"
+msgstr ""
+"Optimera instansen för körning oinstallerad; noterbart är att detta kommer att "
+"skapa en alternativ Mono.Addins-databas i arbetskatalogen"
 
 #: ../src/Clients/Booter/Booter/Entry.cs:223
 msgid "Disable DBus support completely"
@@ -778,6 +1217,13 @@ msgstr "{0} återstår"
 msgid "Play Song"
 msgstr "Spela upp låt"
 
+#: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:251
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixSource.cs:79
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:133
+#: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:111
+msgid "Close"
+msgstr "Stäng"
+
 #. Translators: this is a verb (command), not a noun (things)
 #: ../src/Clients/Nereid/Nereid/PlayerInterface.cs:472
 msgid "Search"
@@ -845,6 +1291,7 @@ msgid "Stream location not found"
 msgstr "Strömplatsen hittades inte"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Core/Banshee.Collection/TrackInfo.cs:347
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:345
 msgid "File not found"
 msgstr "Filen hittades inte"
 
@@ -914,16 +1361,36 @@ msgstr "Okänt år"
 msgid "{0} ({1}:{2:00})"
 msgstr "{0} ({1}.{2:00})"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseAlbumArtistListModel.cs:76
+#, csharp-format
+msgid "All Album Artists ({0})"
+msgstr "Alla albumartister ({0})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseAlbumListModel.cs:75
+#, csharp-format
+msgid "All Albums ({0})"
+msgstr "Alla album ({0})"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseArtistListModel.cs:68
+#, csharp-format
+msgid "All Artists ({0})"
+msgstr "Alla artister ({0})"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseImportManager.cs:173
 #, csharp-format
 msgid "File is empty so it could not be imported: {0}"
 msgstr "Filen är tom så den kunde inte importeras: {0}"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:48
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseQueryFilterModel.cs:49
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:96
 msgid "Value"
 msgstr "Värde"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/DatabaseYearListModel.cs:66
+#, csharp-format
+msgid "All Years ({0})"
+msgstr "Alla år ({0})"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:50
 msgid "Shuffle by A_lbum"
 msgstr "Blanda efter a_lbum"
@@ -934,7 +1401,8 @@ msgstr "efter album"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByAlbum.cs:52
 msgid "Play all songs from an album, then randomly choose another album"
-msgstr "Spela upp alla låtar från ett album, välj sedan slumpmässigt ett annat album"
+msgstr ""
+"Spela upp alla låtar från ett album, välj sedan slumpmässigt ett annat album"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Collection.Database/RandomByArtist.cs:50
 msgid "Shuffle by A_rtist"
@@ -1037,7 +1505,8 @@ msgstr "Uppgradering av din Banshee-databas"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:233
 msgid "Please wait while your old Banshee database is migrated to the new format."
-msgstr "Vänta under tiden din gamla Banshee-databas migreras till det nya formatet."
+msgstr ""
+"Vänta under tiden din gamla Banshee-databas migreras till det nya formatet."
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Database/BansheeDbFormatMigrator.cs:1416
 msgid "Refreshing Metadata"
@@ -1116,12 +1585,29 @@ msgstr "Soft Rock"
 msgid "Techno"
 msgstr "Techno"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:58
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:63
 msgid "Remove From Library"
 msgstr "Ta bort från bibliotek"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:77
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:249
+msgid "File Organization"
+msgstr "Organisering av filer"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:81
+msgid "Co_py files to media folder when importing"
+msgstr "Ko_piera filer till mediamapp vid import"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:87
+msgid "_Update file and folder names"
+msgstr "_Uppdatera fil- och mappnamn"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:88
+msgid "Rename files and folders according to media metadata"
+msgstr "Byt namn på filer och mappar enligt mediets metadata"
+
 #. Translators: {0} is the library name, eg 'Music Library' or 'Podcasts'
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:121
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/LibrarySource.cs:167
 #, csharp-format
 msgid "{0} Folder"
 msgstr "{0}-mapp"
@@ -1198,105 +1684,106 @@ msgid "Search your music"
 msgstr "Sök efter låtar"
 
 #. Misc section
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:80
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:66
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:89
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:62
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Diverse"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:83
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:92
 msgid "_Sort an artist's albums by year, not title"
 msgstr "_Sortera en artists album efter år, inte titel"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:93
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:102
 #, csharp-format
 msgid "{0} song"
 msgid_plural "{0} songs"
 msgstr[0] "{0} låt"
 msgstr[1] "{0} låtar"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:114
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:131
 msgid "Music Folder"
 msgstr "Musikmapp"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:119
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:95
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:136
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:107
 msgid "Favorites"
 msgstr "Favoriter"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:120
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:137
 msgid "Songs rated four and five stars"
 msgstr "Låtar betygsatta med fyra och fem stjärnor"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:124
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:141
 msgid "Recent Favorites"
 msgstr "Senaste favoriter"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:125
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:142
 msgid "Songs listened to often in the past week"
 msgstr "Låtar som spelats ofta den senaste veckan"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:129
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:146
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Sort.cs:95
 msgid "Recently Added"
 msgstr "Senaste tillagda"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:130
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:147
 msgid "Songs imported within the last week"
 msgstr "Låtar som importerats den senaste veckan"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:134
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:151
 msgid "Recently Played"
 msgstr "Senaste spelade"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:135
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:152
 msgid "Recently played songs"
 msgstr "Senaste spelade låtar"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:139
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:156
 msgid "Unheard"
 msgstr "Inte hörda"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:140
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:157
 msgid "Songs that have not been played or skipped"
 msgstr "Låtar som inte har spelats eller hoppats över"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:147
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:164
 msgid "Neglected Favorites"
 msgstr "Försummade favoriter"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:148
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:165
 msgid "Favorites not played in over two months"
 msgstr "Favoriter som inte har spelats de senaste två månaderna"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:152
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:169
 msgid "Least Favorite"
 msgstr "Minst omtyckta"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:153
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:170
 msgid "Songs rated one or two stars or that you have frequently skipped"
-msgstr "Låtar betygsatta med en eller två stjärnor eller som du har ofta hoppat över"
+msgstr ""
+"Låtar betygsatta med en eller två stjärnor eller som du har ofta hoppat över"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:157
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:174
 msgid "700 MB of Favorites"
 msgstr "700 MB favoriter"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:158
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:175
 msgid "A data CD worth of favorite songs"
 msgstr "En dataskiva full med favoritlåtar"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:163
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:180
 msgid "80 Minutes of Favorites"
 msgstr "80 minuter favoriter"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:164
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:181
 msgid "An audio CD worth of favorite songs"
 msgstr "En ljudskiva full med favoritlåtar"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:169
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:186
 msgid "Unrated"
 msgstr "Inte betygsatt"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:170
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/MusicLibrarySource.cs:187
 msgid "Songs that haven't been rated"
 msgstr "Låtar som inte har blivit betygsatta"
 
@@ -1310,41 +1797,41 @@ msgid "Importing From {0}"
 msgstr "Importerar från {0}"
 
 #. Catalog.GetString ("Video Library")
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:43
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:44
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/VideoGroupSource.cs:38
 msgid "Videos"
 msgstr "Videor"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:48
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:49
 #: ../src/Extensions/Banshee.UPnPClient/Banshee.UPnPClient/UPnPVideoSource.cs:52
 msgid "Search your videos"
 msgstr "Sök bland dina videor"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:65
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:66
 #: ../src/Extensions/Banshee.UPnPClient/Banshee.UPnPClient/UPnPVideoSource.cs:69
 msgid "Produced By"
 msgstr "Producerad av"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:70
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:78
 #, csharp-format
 msgid "{0} video"
 msgid_plural "{0} videos"
 msgstr[0] "{0} video"
 msgstr[1] "{0} videor"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:90
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:102
 msgid "Videos Folder"
 msgstr "Videomapp"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:96
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:108
 msgid "Videos rated four and five stars"
 msgstr "Videoklipp betygsatta med fyra och fem stjärnor"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:100
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:112
 msgid "Unwatched"
 msgstr "Inte sedda"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:101
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Library/VideoLibrarySource.cs:113
 msgid "Videos that haven't been played yet"
 msgstr "Videoklipp som inte har spelats ännu"
 
@@ -1353,8 +1840,11 @@ msgid "Default player engine"
 msgstr "Standardmotor för uppspelning"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:108
-msgid "No player engines were found. Please ensure Banshee has been cleanly installed."
-msgstr "Inga uppspelningsmotorer hittades. Kontrollera att Banshee har installerats korrekt."
+msgid ""
+"No player engines were found. Please ensure Banshee has been cleanly installed."
+msgstr ""
+"Inga uppspelningsmotorer hittades. Kontrollera att Banshee har installerats "
+"korrekt."
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/PlayerEngineService.cs:375
 msgid "Problem with Player Engine"
@@ -1370,8 +1860,12 @@ msgid "Initializing"
 msgstr "Initierar"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.MediaEngine/TranscoderService.cs:138
-msgid "Files are currently being converted to another format. Would you like to stop this?"
-msgstr "Filer håller för närvarande på att konverteras till ett annat format. Vill du stoppa detta?"
+msgid ""
+"Files are currently being converted to another format. Would you like to stop "
+"this?"
+msgstr ""
+"Filer håller för närvarande på att konverteras till ett annat format. Vill du "
+"stoppa detta?"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataJob.cs:52
 msgid "Saving Metadata to File"
@@ -1382,32 +1876,36 @@ msgid "Sync _metadata between library and files"
 msgstr "Synkronisera _metadata mellan bibliotek och filer"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:50
-msgid "Enable this option to have metadata in sync between your library and supported media files"
-msgstr "Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata mellan ditt bibliotek och ljudfiler som 
stöds"
+msgid ""
+"Enable this option to have metadata in sync between your library and supported "
+"media files"
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata mellan ditt bibliotek "
+"och ljudfiler som stöds"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:55
 msgid "Sync _ratings between library and files"
 msgstr "Synkronisera _betyg mellan bibliotek och filer"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:56
-msgid "Enable this option to have rating metadata synced between your library and supported audio files"
-msgstr "Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata för betyg mellan ditt bibliotek och 
ljudfiler som stöds"
+msgid ""
+"Enable this option to have rating metadata synced between your library and "
+"supported audio files"
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata för betyg mellan ditt "
+"bibliotek och ljudfiler som stöds"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:61
 msgid "Sync play counts between library and files"
 msgstr "Synkronisera spelräknare mellan bibliotek och filer"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:62
-msgid "Enable this option to have playcount metadata synced between your library and supported audio files"
-msgstr "Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata för antal spelningar mellan ditt bibliotek 
och ljudfiler som stöds"
-
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:67
-msgid "_Update file and folder names"
-msgstr "_Uppdatera fil- och mappnamn"
-
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Metadata/SaveTrackMetadataService.cs:68
-msgid "Rename files and folders according to media metadata"
-msgstr "Byt namn på filer och mappar enligt mediets metadata"
+msgid ""
+"Enable this option to have playcount metadata synced between your library and "
+"supported audio files"
+msgstr ""
+"Aktivera detta alternativ för att synkronisera metadata för antal spelningar "
+"mellan ditt bibliotek och ljudfiler som stöds"
 
 # Intressant engelska
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:52
@@ -1428,8 +1926,16 @@ msgid "_Disable features requiring Internet access"
 msgstr "_Inaktivera funktioner som kräver internetåtkomst"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Networking/Network.cs:160
-msgid "Some features require a broadband Internet connection such as Last.fm or cover art fetching"
-msgstr "Vissa funktioner kräver en bredbandsanslutning till Internet såsom Last.fm eller hämtning av 
albumomslag"
+msgid ""
+"Some features require a broadband Internet connection such as Last.fm or cover "
+"art fetching"
+msgstr ""
+"Vissa funktioner kräver en bredbandsanslutning till Internet såsom Last.fm eller "
+"hämtning av albumomslag"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/AbstractPlaylistSource.cs:153
+msgid "Search this playlist"
+msgstr "Sök i denna spellista"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:58
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:311
@@ -1449,8 +1955,8 @@ msgstr "Ta bort spellista"
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Playlist/PlaylistSource.cs:403
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:176
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:135
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:462
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView.cs:595
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:464
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView.cs:618
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/SourceView_DragAndDrop.cs:214
 msgid "New Playlist"
 msgstr "Ny spellista"
@@ -1493,11 +1999,7 @@ msgstr "Tillägg"
 msgid "File Policies"
 msgstr "Filpolicy"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:58
-msgid "Co_py files to media folders when importing"
-msgstr "Ko_piera filer till mediamappar vid importering"
-
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:70
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Preferences/PreferenceService.cs:66
 msgid "Improve Banshee by sending anonymous usage data"
 msgstr "Förbättra Banshee genom att skicka in anonym användningsdata"
 
@@ -1506,18 +2008,22 @@ msgid "items"
 msgstr "objekt"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:66
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:60
 msgid "minutes"
 msgstr "minuter"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:67
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:61
 msgid "hours"
 msgstr "timmar"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:68
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:63
 msgid "MB"
 msgstr "MB"
 
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/BansheeQuery.cs:69
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:64
 msgid "GB"
 msgstr "GB"
 
@@ -2001,7 +2507,7 @@ msgstr "Slumpmässigt"
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:44
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Query/PlaybackErrorQueryValue.cs:46
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/PlaybackSubtitleActions.cs:146
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:97
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:103
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
@@ -2057,6 +2563,7 @@ msgstr "drm"
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:234
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:236
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:238
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:406
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
@@ -2088,6 +2595,41 @@ msgstr "Ta bort smart spellista"
 msgid "All Genres ({0})"
 msgstr "Alla genrer ({0})"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:64
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:89
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:139
+#, csharp-format
+msgid "{0} day"
+msgid_plural "{0} days"
+msgstr[0] "{0} dygn"
+msgstr[1] "{0} dygn"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:68
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:94
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:141
+#, csharp-format
+msgid "{0} hour"
+msgid_plural "{0} hours"
+msgstr[0] "{0} timme"
+msgstr[1] "{0} timmar"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:72
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:98
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:143
+#, csharp-format
+msgid "{0} minute"
+msgid_plural "{0} minutes"
+msgstr[0] "{0} minut"
+msgstr[1] "{0} minuter"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:100
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/DurationStatusFormatters.cs:145
+#, csharp-format
+msgid "{0} second"
+msgid_plural "{0} seconds"
+msgstr[0] "{0} sekund"
+msgstr[1] "{0} sekunder"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/ErrorSource.cs:51
 msgid "Close Error Report"
 msgstr "Stäng felrapport"
@@ -2105,6 +2647,38 @@ msgstr "Fel"
 msgid "Details"
 msgstr "Detaljer"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:158
+msgid "Errors"
+msgstr "Fel"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:215
+msgid "Sort Playlists By"
+msgstr "Sortera spellistor efter"
+
+# Disc eller disk?
+#. Translators: this is a noun, referring to the harddisk
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:225
+msgid "Drive"
+msgstr "Disk"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:250
+msgid "Folder hie_rarchy"
+msgstr "Mapphie_rarki"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:251
+msgid "File _name"
+msgstr "Fil_namn"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:706
+#, csharp-format
+msgid "Adding {0} of {1} to {2}"
+msgstr "Lägger till {0} av {1} till {2}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/PrimarySource.cs:725
+#, csharp-format
+msgid "Deleting {0} of {1} From {2}"
+msgstr "Tar bort {0} av {1} från {2}"
+
 #: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Sources/Source.cs:673
 msgid "Size Ascending"
 msgstr "Storlek stigande"
@@ -2132,18 +2706,22 @@ msgstr "Nätmedia"
 msgid "Libraries"
 msgstr "Bibliotek"
 
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:48
+msgid "Unknown Stream"
+msgstr "Okänd ström"
+
 # SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:82
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:91
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:83
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:92
 msgid "Error opening stream"
 msgstr "Fel vid öppnandet av ström"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:83
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:84
 msgid "Could not open stream or playlist"
 msgstr "Kunde inte öppna ström eller spellista"
 
 # SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:92
+#: ../src/Core/Banshee.Services/Banshee.Streaming/RadioTrackInfo.cs:93
 msgid "Problem parsing playlist"
 msgstr "Problem vid tolkning av spellista"
 
@@ -2197,15 +2775,19 @@ msgid "Cannot Reorder While Sorted"
 msgstr "Kan inte arrangera om när sorterad"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/BaseTrackListView.cs:77
-msgid "To put the playlist in manual sort mode, click the currently sorted column header until the sort 
arrow goes away."
-msgstr "För att sätta spellistan i manuellt sorteringsläge, klicka på det nuvarande sorterade kolumnhuvudet 
tills sorteringspilen försvinner."
+msgid ""
+"To put the playlist in manual sort mode, click the currently sorted column "
+"header until the sort arrow goes away."
+msgstr ""
+"För att sätta spellistan i manuellt sorteringsläge, klicka på det nuvarande "
+"sorterade kolumnhuvudet tills sorteringspilen försvinner."
 
 #. Translators: this is {disc number} of {disc count}
 #. Translators: this is {track number} of {track count}
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellDiscAndCount.cs:40
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Collection.Gui/ColumnCellTrackAndCount.cs:40
 #: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/StreamPositionLabel.cs:174
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:148
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapPropertiesDialog.cs:149
 #, csharp-format
 msgid "{0} of {1}"
 msgstr "{0} av {1}"
@@ -2314,6 +2896,29 @@ msgstr "Equalizer"
 msgid "New Preset"
 msgstr "Nytt förval"
 
+#. Translators: this is the window title when a track is playing
+#. {0} is the track title, {1} is the artist name
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:205
+#, csharp-format
+msgid "{0} by {1}"
+msgstr "{0} av {1}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:86
+msgid "_Bookmarks"
+msgstr "_Bokmärken"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:89
+msgid "_Add Bookmark"
+msgstr "_Lägg till bokmärke"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:90
+msgid "Bookmark the Position in the Current Track"
+msgstr "Bokmärk positionen i det aktella spåret"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:103
+msgid "_Remove Bookmark"
+msgstr "_Ta bort bokmärke"
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/AboutDialog.cs:54
 msgid "Maintainers"
 msgstr "Ansvariga"
@@ -2346,8 +2951,12 @@ msgid "Important tasks are running"
 msgstr "Viktiga funktioner kör"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:53
-msgid "Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be resumed automatically the 
next time Banshee is run."
-msgstr "Stänga Banshee nu kommer att avbryta alla för närvarande körande funktioner. De kan inte återupptas 
automatiskt nästa gång som Banshee startas."
+msgid ""
+"Closing Banshee now will cancel any currently running tasks. They cannot be "
+"resumed automatically the next time Banshee is run."
+msgstr ""
+"Stänga Banshee nu kommer att avbryta alla för närvarande körande funktioner. De "
+"kan inte återupptas automatiskt nästa gång som Banshee startas."
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/ConfirmShutdownDialog.cs:60
 msgid "Quit Anyway"
@@ -2362,8 +2971,12 @@ msgid "Make Banshee the default media player?"
 msgstr "Gör Banshee till standardmediaspelare?"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:70
-msgid "Currently another program is configured as the default media player. Would you prefer Banshee to be 
the default?"
-msgstr "För närvarande är ett annat program konfigurerat som standardmediaspelare. Föredrar du att Banshee 
ska vara standardspelare?"
+msgid ""
+"Currently another program is configured as the default media player. Would you "
+"prefer Banshee to be the default?"
+msgstr ""
+"För närvarande är ett annat program konfigurerat som standardmediaspelare. "
+"Föredrar du att Banshee ska vara standardspelare?"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/DefaultApplicationHelperDialog.cs:72
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:443
@@ -2376,7 +2989,7 @@ msgid "Make Banshee the Default"
 msgstr "Gör Banshee till standardspelare"
 
 #. Translators: verb
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/FileChooserDialog.cs:53
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Dialogs/GtkFileChooserDialog.cs:53
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mportera"
 
@@ -2413,451 +3026,6 @@ msgstr "Ange adressen till filen du vill öppna:"
 msgid "Seek to Position"
 msgstr "Spola till position"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:53
-msgid "Com_pilation Album Artist:"
-msgstr "Artist för sam_lingsalbum:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:57
-msgid "Check this if this track is part of an album with tracks by various artists"
-msgstr "Kryssa i denna om detta spår är en del av ett album med spår från olika artister"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:59
-msgid "This value will affect how this album is sorted; if you enter 'Various Artists' then the album will 
located with other albums that start with 'V'."
-msgstr "Detta värde kommer att påverka hur detta album sorteras; om du anger \"Diverse artister\" så kommer 
albumet att finnas bland andra album som börjar med \"D\"."
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:44
-msgid "Basic Details"
-msgstr "Grundläggande detaljer"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:69
-msgid "Track _Title:"
-msgstr "Spår_titel:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:77
-msgid "Set all track artists to this value"
-msgstr "Ställ in alla spårartister till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:78
-msgid "Track _Artist:"
-msgstr "Spår_artist:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:86
-msgid "Set all compilation album artists to these values"
-msgstr "Ställ in alla artister för samlingsalbum till dessa värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:106
-msgid "Set all album titles to this value"
-msgstr "Ställ in alla albumtitlar till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:107
-msgid "Albu_m Title:"
-msgstr "Albu_mtitel:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:113
-msgid "Set all genres to this value"
-msgstr "Ställ in alla genrer till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:114
-msgid "_Genre:"
-msgstr "_Genre:"
-
-#. Translators: "of" is the word beteen a track/disc number and the total count.
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:124
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:164
-msgid "of"
-msgstr "av"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:141
-msgid "Automatically set track number and count"
-msgstr "Ställ automatiskt in spårnummer och antal"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:144
-msgid "Track _Number:"
-msgstr "Spår_nummer:"
-
-#. Catalog.GetString ("Automatically set disc number and count"),
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:166
-msgid "Set all disc numbers and counts to these values"
-msgstr "Ställ in alla skivnummer och antal till dessa värden"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:167
-msgid "_Disc Number:"
-msgstr "_Skivnummer:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:188
-msgid "Set all years to this value"
-msgstr "Ställ in alla årtal till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:189
-msgid "_Year:"
-msgstr "_År:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:196
-msgid "Set all ratings to this value"
-msgstr "Ställ in alla betyg till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:197
-msgid "_Rating:"
-msgstr "_Betyg:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:44
-msgid "Extra"
-msgstr "Extra"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:50
-msgid "Set all composers to this value"
-msgstr "Ställ in alla kompositörer till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:51
-msgid "C_omposer:"
-msgstr "K_ompositör:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:57
-msgid "Set all conductors to this value"
-msgstr "Ställ in alla dirigenter till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:58
-msgid "Con_ductor:"
-msgstr "Di_rigent:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:69
-msgid "Set all groupings to this value"
-msgstr "Ställ in alla grupperingar till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:70
-msgid "_Grouping:"
-msgstr "_Gruppering:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:80
-msgid "Set all beats per minute to this value"
-msgstr "Ställ in alla slag per minut till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:81
-msgid "Bea_ts Per Minute:"
-msgstr "Slag _per minut:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:93
-msgid "Set all copyrights to this value"
-msgstr "Ställ in alla copyrightfält till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:94
-msgid "Copyrig_ht:"
-msgstr "Copyrig_ht:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:100
-msgid "Set all licenses to this value"
-msgstr "Ställ in alla licenser till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:101
-msgid "_License URI:"
-msgstr "_Licens-URI:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:110
-msgid "Set all comments to this value"
-msgstr "Ställ in alla kommentarer till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:111
-msgid "Co_mment:"
-msgstr "Ko_mmentar:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/HelpPage.cs:69
-msgid "Help"
-msgstr "Hjälp"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/LyricsPage.cs:46
-msgid "Lyrics"
-msgstr "Text"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/PageNavigationEntry.cs:74
-msgid "Advance to the next track and edit its title"
-msgstr "Fortsätt till nästa spår och redigera dess titel"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:42
-msgid "Sorting"
-msgstr "Sortering"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:52
-msgid "Set all sort track titles to this value"
-msgstr "Ställ in alla sorterade spårtitlar till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:53
-msgid "Sort Track Title:"
-msgstr "Sortera spårtitel:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:60
-msgid "Set all sort track artists to this value"
-msgstr "Ställ in alla sorterade spårartister till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:61
-msgid "Sort Track Artist:"
-msgstr "Sortera spårartist:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:67
-msgid "Set all sort album artists to this value"
-msgstr "Ställ in alla sorterade albumartister till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:68
-msgid "Sort Album Artist:"
-msgstr "Sortera albumartist:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:74
-msgid "Set all sort album titles to this value"
-msgstr "Ställ in alla sorterade albumtitlar till detta värde"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:75
-msgid "Sort Album Title:"
-msgstr "Sortera albumtitel:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:185
-msgid "File Name:"
-msgstr "Filnamn:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:186
-msgid "Directory:"
-msgstr "Katalog:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:187
-msgid "Full Path:"
-msgstr "Fullständig sökväg:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:193
-msgid "URI:"
-msgstr "URI:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:202
-msgid "Duration:"
-msgstr "Speltid:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:205
-msgid "Audio Bitrate:"
-msgstr "Bitfrekvens för ljud:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:207
-msgid "Audio Sample Rate:"
-msgstr "Ljudsamplingsfrekvens:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:209
-msgid "Audio Channels:"
-msgstr "Ljudkanaler:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:211
-msgid "Bits Per Sample:"
-msgstr "Bitar per sampling:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:216
-msgid "Video Dimensions:"
-msgstr "Videodimensioner:"
-
-#. Translators: {0} is the description of the codec
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:223
-#, csharp-format
-msgid "{0} Codec:"
-msgstr "{0}-kodek:"
-
-# Mycket underlig sträng
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:228
-msgid "Container Formats:"
-msgstr "Behållarformat:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:233
-msgid "Imported On:"
-msgstr "Importerades:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:235
-msgid "Last Played:"
-msgstr "Senast spelad:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:237
-msgid "Last Skipped:"
-msgstr "Senast överhoppad:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:239
-msgid "Play Count:"
-msgstr "Spelräknare:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:240
-msgid "Skip Count:"
-msgstr "Överhoppad:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:241
-msgid "Score:"
-msgstr "Poäng:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:247
-msgid "File Size:"
-msgstr "Filstorlek:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:248
-msgid "bytes"
-msgstr "byte"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:283
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:122
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:117
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:164
-msgid "Properties"
-msgstr "Egenskaper"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:97
-msgid "Track Editor"
-msgstr "Spårredigerare"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:97
-msgid "Track Properties"
-msgstr "Spåregenskaper"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:151
-msgid "Show the previous track"
-msgstr "Visa föregående spår"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:157
-msgid "Show the next track"
-msgstr "Visa nästa spår"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:187
-msgid "Title:"
-msgstr "Titel:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:188
-msgid "Artist:"
-msgstr "Artist:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:189
-msgid "Album:"
-msgstr "Album:"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:314
-msgid "Sync all field _values"
-msgstr "Synkronisera alla fält_värden"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:319
-msgid "Apply the values of all common fields set for this track to all of the tracks selected in this editor"
-msgstr "Verkställ värden för alla gemensamma fält inställda för detta spår till alla spåren markerade i 
denna redigerare"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:419
-#, csharp-format
-msgid "<i>Editing {0} of {1} items</i>"
-msgstr "<i>Redigerar {0} av {1} objekt</i>"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:699
-#, csharp-format
-msgid "Save the changes made to the open track?"
-msgid_plural "Save the changes made to {0} of {1} open tracks?"
-msgstr[0] "Spara ändringarna gjorda till det öppnade spåret?"
-msgstr[1] "Spara ändringarna gjorda till {0} av {1} öppnade spår?"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:716
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Stäng _utan att spara"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:753
-#, csharp-format
-msgid "If you don't save, changes from the last {0} will be permanently lost."
-msgstr "Om du inte sparar kommer ändringar gjorda upp till {0} sedan att permanent förloras."
-
-#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
-#. are Podcast Name and Published Date, respectively;
-#. e.g. 'from BBtv published 7/26/2007'
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:530
-#, csharp-format
-msgid "{0}from{1} {2} {0}published{1} {3}"
-msgstr "{0}från{1} {2} {0}publicerad{1} {3}"
-
-#. simply: "Chicago Public Radio" or whatever the artist name is
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:543
-msgid "Unknown Stream"
-msgstr "Okänd ström"
-
-#. Translators: {0} and {1} are markup so ignore them, {2} is the name of the radio station
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:546
-#, csharp-format
-msgid "{0}on{1} {2}"
-msgstr "{0}på{1} {2}"
-
-#. Translators: {0} is the "from {album} by {artist}" type string, and {1} is the "on {radio station name}" 
string
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:549
-#, csharp-format
-msgid "{0} {1}"
-msgstr "{0} {1}"
-
-#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
-#. are Artist Name and Album Title, respectively;
-#. e.g. 'by Parkway Drive from Killing with a Smile'
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:585
-#, csharp-format
-msgid "{0}by{1} {2} {0}from{1} {3}"
-msgstr "{0}av{1} {2} {0}från{1} {3}"
-
-#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Album Title;
-#. e.g. 'from Killing with a Smile'
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:589
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:518
-#, csharp-format
-msgid "{0}from{1} {2}"
-msgstr "{0}från{1} {2}"
-
-#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Artist Name;
-#. e.g. 'by Parkway Drive'
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:593
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:522
-#, csharp-format
-msgid "{0}by{1} {2}"
-msgstr "{0}av{1} {2}"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:138
-msgid "Stop Operation"
-msgstr "Stoppa åtgärd"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:139
-#, csharp-format
-msgid "Stop {0}"
-msgstr "Stoppa {0}"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:142
-msgid "This operation is still performing work. Would you like to stop it?"
-msgstr "Denna åtgärd arbetar fortfarande. Vill du stoppa den?"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:144
-#, csharp-format
-msgid "The '{0}' operation is still performing work. Would you like to stop it?"
-msgstr "Åtgärden \"{0}\" arbetar fortfarande. Vill du stoppa detta?"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:148
-msgid "Continue"
-msgstr "Fortsätt"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:149
-#, csharp-format
-msgid "Continue {0}"
-msgstr "Fortsätt {0}"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:184
-msgid "Stopping..."
-msgstr "Stoppar..."
-
-#. Translators: this is the window title when a track is playing
-#. {0} is the track title, {1} is the artist name
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BaseClientWindow.cs:205
-#, csharp-format
-msgid "{0} by {1}"
-msgstr "{0} av {1}"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:86
-msgid "_Bookmarks"
-msgstr "_Bokmärken"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:89
-msgid "_Add Bookmark"
-msgstr "_Lägg till bokmärke"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:90
-msgid "Bookmark the Position in the Current Track"
-msgstr "Bokmärk positionen i det aktella spåret"
-
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/BookmarkUI.cs:103
-msgid "_Remove Bookmark"
-msgstr "_Ta bort bokmärke"
-
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/GlobalActions.cs:50
 msgid "_Media"
 msgstr "_Media"
@@ -3161,7 +3329,7 @@ msgstr "Växla till en källa genom att ange dess namn"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/SourceActions.cs:115
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Preferences.Gui/PreferenceDialog.cs:50
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:85
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:87
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
@@ -3223,6 +3391,13 @@ msgstr "R_edigera spårinformation"
 msgid "Edit information on selected tracks"
 msgstr "Redigera information för markerade spår"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:122
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:283
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:117
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:164
+msgid "Properties"
+msgstr "Egenskaper"
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:123
 msgid "View information on selected tracks"
 msgstr "Visa information om markerade spår"
@@ -3237,7 +3412,9 @@ msgstr "Lägg _till i spellista"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:131
 msgid "Append selected items to playlist or create new playlist from selection"
-msgstr "Lägg till de markerade objekten till spellistan eller skapa en ny spellista från markering"
+msgstr ""
+"Lägg till de markerade objekten till spellistan eller skapa en ny spellista från "
+"markering"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:136
 msgid "Create new playlist from selected tracks"
@@ -3303,42 +3480,390 @@ msgstr "Efter matchande a_rtist"
 msgid "Search all songs of this artist"
 msgstr "Sök efter alla låtar av denna artist"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:322
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:324
 #, csharp-format
 msgid "_Delete From \"{0}\""
 msgstr "_Ta bort från \"{0}\""
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:535
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:537
 msgid "The folder could not be found."
 msgstr "Mappen kunde inte hittas."
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:536
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:538
 msgid "Please check that the track's location is accessible by the system."
 msgstr "Kontrollera att spårets plats är åtkomlig av systemet."
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:607
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:609
 #, csharp-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete this item?"
 msgid_plural "Are you sure you want to permanently delete the selected {0} items?"
 msgstr[0] "Är du säker på att du vill permanent ta bort detta objekt?"
 msgstr[1] "Är du säker på att du vill permanent ta bort de markerade {0} objekten?"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:611
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:613
 msgid "If you delete the selection, it will be permanently lost."
 msgstr "Om du tar bort markeringen kommer de att permanent förloras."
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:614
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:616
 #, csharp-format
 msgid "Remove selection from {0}?"
 msgstr "Ta bort markerade från {0}?"
 
-#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:617
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/TrackActions.cs:619
 #, csharp-format
 msgid "Are you sure you want to remove the selected item from your {1}?"
-msgid_plural "Are you sure you want to remove the selected {0} items from your {1}?"
+msgid_plural ""
+"Are you sure you want to remove the selected {0} items from your {1}?"
 msgstr[0] "Är du säker på att du vill ta bort det markerade objektet från {1}?"
 msgstr[1] "Är du säker på att du vill ta bort de {0} markerade objekten från {1}?"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:53
+msgid "Com_pilation Album Artist:"
+msgstr "Artist för sam_lingsalbum:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:57
+msgid "Check this if this track is part of an album with tracks by various artists"
+msgstr ""
+"Kryssa i denna om detta spår är en del av ett album med spår från olika artister"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/AlbumArtistEntry.cs:59
+msgid ""
+"This value will affect how this album is sorted; if you enter 'Various Artists' "
+"then the album will located with other albums that start with 'V'."
+msgstr ""
+"Detta värde kommer att påverka hur detta album sorteras; om du anger \"Diverse "
+"artister\" så kommer albumet att finnas bland andra album som börjar med \"D\"."
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:44
+msgid "Basic Details"
+msgstr "Grundläggande detaljer"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:69
+msgid "Track _Title:"
+msgstr "Spår_titel:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:77
+msgid "Set all track artists to this value"
+msgstr "Ställ in alla spårartister till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:78
+msgid "Track _Artist:"
+msgstr "Spår_artist:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:86
+msgid "Set all compilation album artists to these values"
+msgstr "Ställ in alla artister för samlingsalbum till dessa värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:106
+msgid "Set all album titles to this value"
+msgstr "Ställ in alla albumtitlar till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:107
+msgid "Albu_m Title:"
+msgstr "Albu_mtitel:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:113
+msgid "Set all genres to this value"
+msgstr "Ställ in alla genrer till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:114
+msgid "_Genre:"
+msgstr "_Genre:"
+
+#. Translators: "of" is the word beteen a track/disc number and the total count.
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:124
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:164
+msgid "of"
+msgstr "av"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:141
+msgid "Automatically set track number and count"
+msgstr "Ställ automatiskt in spårnummer och antal"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:144
+msgid "Track _Number:"
+msgstr "Spår_nummer:"
+
+#. Catalog.GetString ("Automatically set disc number and count"),
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:166
+msgid "Set all disc numbers and counts to these values"
+msgstr "Ställ in alla skivnummer och antal till dessa värden"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:167
+msgid "_Disc Number:"
+msgstr "_Skivnummer:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:196
+msgid "Set all years to this value"
+msgstr "Ställ in alla årtal till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:197
+msgid "_Year:"
+msgstr "_År:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:204
+msgid "Set all ratings to this value"
+msgstr "Ställ in alla betyg till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/BasicTrackDetailsPage.cs:205
+msgid "_Rating:"
+msgstr "_Betyg:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:44
+msgid "Extra"
+msgstr "Extra"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:50
+msgid "Set all composers to this value"
+msgstr "Ställ in alla kompositörer till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:51
+msgid "C_omposer:"
+msgstr "K_ompositör:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:57
+msgid "Set all conductors to this value"
+msgstr "Ställ in alla dirigenter till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:58
+msgid "Con_ductor:"
+msgstr "Di_rigent:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:69
+msgid "Set all groupings to this value"
+msgstr "Ställ in alla grupperingar till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:70
+msgid "_Grouping:"
+msgstr "_Gruppering:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:80
+msgid "Set all beats per minute to this value"
+msgstr "Ställ in alla slag per minut till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:81
+msgid "Bea_ts Per Minute:"
+msgstr "Slag _per minut:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:93
+msgid "Set all copyrights to this value"
+msgstr "Ställ in alla copyrightfält till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:94
+msgid "Copyrig_ht:"
+msgstr "Copyrig_ht:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:100
+msgid "Set all licenses to this value"
+msgstr "Ställ in alla licenser till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:101
+msgid "_License URI:"
+msgstr "_Licens-URI:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:110
+msgid "Set all comments to this value"
+msgstr "Ställ in alla kommentarer till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/ExtraTrackDetailsPage.cs:111
+msgid "Co_mment:"
+msgstr "Ko_mmentar:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/HelpPage.cs:69
+msgid "Help"
+msgstr "Hjälp"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/LyricsPage.cs:46
+msgid "Lyrics"
+msgstr "Text"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/PageNavigationEntry.cs:74
+msgid "Advance to the next track and edit its title"
+msgstr "Fortsätt till nästa spår och redigera dess titel"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:42
+msgid "Sorting"
+msgstr "Sortering"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:52
+msgid "Set all sort track titles to this value"
+msgstr "Ställ in alla sorterade spårtitlar till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:53
+msgid "Sort Track Title:"
+msgstr "Sortera spårtitel:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:60
+msgid "Set all sort track artists to this value"
+msgstr "Ställ in alla sorterade spårartister till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:61
+msgid "Sort Track Artist:"
+msgstr "Sortera spårartist:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:67
+msgid "Set all sort album artists to this value"
+msgstr "Ställ in alla sorterade albumartister till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:68
+msgid "Sort Album Artist:"
+msgstr "Sortera albumartist:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:74
+msgid "Set all sort album titles to this value"
+msgstr "Ställ in alla sorterade albumtitlar till detta värde"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/SortingPage.cs:75
+msgid "Sort Album Title:"
+msgstr "Sortera albumtitel:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:185
+msgid "File Name:"
+msgstr "Filnamn:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:186
+msgid "Directory:"
+msgstr "Katalog:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:187
+msgid "Full Path:"
+msgstr "Fullständig sökväg:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:193
+msgid "URI:"
+msgstr "URI:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:202
+msgid "Duration:"
+msgstr "Speltid:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:205
+msgid "Audio Bitrate:"
+msgstr "Bitfrekvens för ljud:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:207
+msgid "Audio Sample Rate:"
+msgstr "Ljudsamplingsfrekvens:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:209
+msgid "Audio Channels:"
+msgstr "Ljudkanaler:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:211
+msgid "Bits Per Sample:"
+msgstr "Bitar per sampling:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:216
+msgid "Video Dimensions:"
+msgstr "Videodimensioner:"
+
+#. Translators: {0} is the description of the codec
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:223
+#, csharp-format
+msgid "{0} Codec:"
+msgstr "{0}-kodek:"
+
+# Mycket underlig sträng
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:228
+msgid "Container Formats:"
+msgstr "Behållarformat:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:233
+msgid "Imported On:"
+msgstr "Importerades:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:235
+msgid "Last Played:"
+msgstr "Senast spelad:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:237
+msgid "Last Skipped:"
+msgstr "Senast överhoppad:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:239
+msgid "Play Count:"
+msgstr "Spelräknare:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:240
+msgid "Skip Count:"
+msgstr "Överhoppad:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:241
+msgid "Score:"
+msgstr "Poäng:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:247
+msgid "File Size:"
+msgstr "Filstorlek:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/StatisticsPage.cs:248
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:61
+msgid "bytes"
+msgstr "byte"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:97
+msgid "Track Editor"
+msgstr "Spårredigerare"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:97
+msgid "Track Properties"
+msgstr "Spåregenskaper"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:151
+msgid "Show the previous track"
+msgstr "Visa föregående spår"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:157
+msgid "Show the next track"
+msgstr "Visa nästa spår"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:187
+msgid "Title:"
+msgstr "Titel:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:188
+msgid "Artist:"
+msgstr "Artist:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:189
+msgid "Album:"
+msgstr "Album:"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:314
+msgid "Sync all field _values"
+msgstr "Synkronisera alla fält_värden"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:319
+msgid ""
+"Apply the values of all common fields set for this track to all of the tracks "
+"selected in this editor"
+msgstr ""
+"Verkställ värden för alla gemensamma fält inställda för detta spår till alla "
+"spåren markerade i denna redigerare"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:419
+#, csharp-format
+msgid "<i>Editing {0} of {1} items</i>"
+msgstr "<i>Redigerar {0} av {1} objekt</i>"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:699
+#, csharp-format
+msgid "Save the changes made to the open track?"
+msgid_plural "Save the changes made to {0} of {1} open tracks?"
+msgstr[0] "Spara ändringarna gjorda till det öppnade spåret?"
+msgstr[1] "Spara ändringarna gjorda till {0} av {1} öppnade spår?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:716
+msgid "Close _without Saving"
+msgstr "Stäng _utan att spara"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.TrackEditor/TrackEditorDialog.cs:753
+#, csharp-format
+msgid "If you don't save, changes from the last {0} will be permanently lost."
+msgstr ""
+"Om du inte sparar kommer ändringar gjorda upp till {0} sedan att permanent "
+"förloras."
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui/ViewActions.cs:62
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
@@ -3375,6 +3900,87 @@ msgstr "Visa _omslagsbild"
 msgid "Toggle display of album cover art"
 msgstr "Växla visning av albumets omslagsbild"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TaskStatusIcon.cs:96
+msgid "Active Task Running"
+msgid_plural "Active Tasks Running"
+msgstr[0] "Aktiv funktion igång"
+msgstr[1] "Aktiva funktioner igång"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
+#. are Podcast Name and Published Date, respectively;
+#. e.g. 'from BBtv published 7/26/2007'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:530
+#, csharp-format
+msgid "{0}from{1} {2} {0}published{1} {3}"
+msgstr "{0}från{1} {2} {0}publicerad{1} {3}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are markup so ignore them, {2} is the name of the radio station
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:546
+#, csharp-format
+msgid "{0}on{1} {2}"
+msgstr "{0}på{1} {2}"
+
+#. Translators: {0} is the "from {album} by {artist}" type string, and {1} is the "on {radio station name}" 
string
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:549
+#, csharp-format
+msgid "{0} {1}"
+msgstr "{0} {1}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
+#. are Artist Name and Album Title, respectively;
+#. e.g. 'by Parkway Drive from Killing with a Smile'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:585
+#, csharp-format
+msgid "{0}by{1} {2} {0}from{1} {3}"
+msgstr "{0}av{1} {2} {0}från{1} {3}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Album Title;
+#. e.g. 'from Killing with a Smile'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:589
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:520
+#, csharp-format
+msgid "{0}from{1} {2}"
+msgstr "{0}från{1} {2}"
+
+#. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} is for Artist Name;
+#. e.g. 'by Parkway Drive'
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/TrackInfoDisplay.cs:593
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:524
+#, csharp-format
+msgid "{0}by{1} {2}"
+msgstr "{0}av{1} {2}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:138
+msgid "Stop Operation"
+msgstr "Stoppa åtgärd"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:139
+#, csharp-format
+msgid "Stop {0}"
+msgstr "Stoppa {0}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:142
+msgid "This operation is still performing work. Would you like to stop it?"
+msgstr "Denna åtgärd arbetar fortfarande. Vill du stoppa den?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:144
+#, csharp-format
+msgid "The '{0}' operation is still performing work. Would you like to stop it?"
+msgstr "Åtgärden \"{0}\" arbetar fortfarande. Vill du stoppa detta?"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:148
+msgid "Continue"
+msgstr "Fortsätt"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:149
+#, csharp-format
+msgid "Continue {0}"
+msgstr "Fortsätt {0}"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Gui.Widgets/UserJobTile.cs:184
+msgid "Stopping..."
+msgstr "Stoppar..."
+
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/FileImportSource.cs:45
 msgid "Import Files to Library"
 msgstr "Importera filer till bibliotek"
@@ -3416,8 +4022,12 @@ msgid "<big><b>Import Media to Library</b></big>"
 msgstr "<big><b>Importera media till bibliotek</b></big>"
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:79
-msgid "Your media library is empty. You may import new music and videos into your library now, or choose to 
do so later."
-msgstr "Ditt mediabibliotek är tomt. Du kan importera ny musik och video till ditt bibliotek nu eller välja 
att göra det senare."
+msgid ""
+"Your media library is empty. You may import new music and videos into your "
+"library now, or choose to do so later."
+msgstr ""
+"Ditt mediabibliotek är tomt. Du kan importera ny musik och video till ditt "
+"bibliotek nu eller välja att göra det senare."
 
 #: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Library.Gui/ImportDialog.cs:89
 msgid "Import _from:"
@@ -3505,9 +4115,88 @@ msgstr "Öppna i redigerare"
 msgid "Create and save"
 msgstr "Skapa och spara"
 
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:96
+msgid "Browser Content"
+msgstr "Bläddrarinnehåll"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:97
+msgid "Configure the filters available in the browser"
+msgstr "Ställ in filter som finns i bläddraren"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:102
+msgid "Show Artist Filter"
+msgstr "Visa artistfilter"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:103
+msgid "Show a list of artists to filter by"
+msgstr "Visa en lista av artister att filtrera genom"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:107
+msgid "Show all Artists"
+msgstr "Visa alla artister"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:108
+msgid "Show all artists in the artist filter"
+msgstr "Visa alla artister i artistfiltret"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:111
+msgid "Show Album Artists"
+msgstr "Visa albumartister"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:112
+msgid "Show only album artists, not artists with only single tracks"
+msgstr "Visa bara albumartister, inte artister med bara singelspår"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:117
+msgid "Show Genre Filter"
+msgstr "Visa genrefilter"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:118
+msgid "Show a list of genres to filter by"
+msgstr "Visa en lista av genrer att filtrera genom"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:122
+msgid "Show Year Filter"
+msgstr "Visa årsfilter"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:123
+msgid "Show a list of years to filter by"
+msgstr "Visa en lista av år att filtrera genom"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/CompositeTrackSourceContents.cs:228
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSourceContents.cs:62
+msgid "Not Set"
+msgstr "Inte inställt"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:105
+msgid "Browser on Left"
+msgstr "Bläddrare till vänster"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:106
+msgid "Show the artist/album browser to the left of the track list"
+msgstr "Visa bläddrare för artist/album till vänster om spårlistan"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:109
+msgid "Browser on Top"
+msgstr "Bläddrare längst upp"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:110
+msgid "Show the artist/album browser above the track list"
+msgstr "Visa bläddrare för artist/album ovanför spårlistan"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:115
+msgid "Show Browser"
+msgstr "Visa bläddrare"
+
+#: ../src/Core/Banshee.ThickClient/Banshee.Sources.Gui/FilteredListSourceContents.cs:116
+msgid "Show or hide the artist/album browser"
+msgstr "Visa eller dölj bläddrare för artist/album"
+
 #: ../src/Core/Banshee.WebBrowser/Banshee.WebBrowser/NavigationControl.cs:156
-msgid "This page is blocked because it is probably not the one you are looking for!"
-msgstr "Denna sida är blockerad därför att den antagligen inte är den du letar efter!"
+msgid ""
+"This page is blocked because it is probably not the one you are looking for!"
+msgstr ""
+"Denna sida är blockerad därför att den antagligen inte är den du letar efter!"
 
 #. Translators: {0} is the URL of the web page that was requested
 #: ../src/Core/Banshee.WebBrowser/Banshee.WebBrowser/NavigationControl.cs:158
@@ -3549,37 +4238,25 @@ msgstr "Kontaktar..."
 msgid "Buffering"
 msgstr "Buffrar"
 
-#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:96
-msgid "Volume"
-msgstr "Volym"
-
-#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:548
-msgid "Muted"
-msgstr "Tystad"
-
-#: ../src/Core/Banshee.Widgets/Banshee.Widgets/VolumeButton.cs:550
-msgid "Full Volume"
-msgstr "Full volym"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:108
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:115
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:109
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:116
 msgid "Generation"
 msgstr "Generation"
 
 #. FIXME
 #. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Color"), "black");
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:114
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:121
 msgid "Capacity"
 msgstr "Kapacitet"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:115
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:122
 msgid "Available"
 msgstr "Tillgänglig"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:116
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:123
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:141
 msgid "Serial number"
 msgstr "Serienummer"
@@ -3589,104 +4266,111 @@ msgstr "Serienummer"
 #. string [] capabilities = new string [ipod_device.ModelInfo.Capabilities.Count];
 #. ipod_device.ModelInfo.Capabilities.CopyTo (capabilities, 0);
 #. AddDapProperty (Catalog.GetString ("Capabilities"), String.Join (", ", capabilities));
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:123
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:130
 msgid "Supports cover art"
 msgstr "Stöd för omslagsbilder"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:124
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:131
 msgid "Supports photos"
 msgstr "Stöd för foton"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:200
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/PodcastGroupSource.cs:38
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:107
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:211
-msgid "Podcasts"
-msgstr "Poddsändningar"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:453
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:466
 msgid "Track duration is zero"
 msgstr "Speltiden är noll"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:556
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:570
 msgid "Syncing iPod"
 msgstr "Synkroniserar iPod"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:557
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:571
 msgid "Preparing to synchronize..."
 msgstr "Förbereder synkronisering..."
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:560
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:593
 #, csharp-format
 msgid "Adding track {0} of {1}"
 msgstr "Lägger till spår {0} av {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:596
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:636
 #, csharp-format
 msgid "Removing track {0} of {1}"
 msgstr "Tar bort spår {0} av {1}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:649
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.AppleDevice/Banshee.Dap.AppleDevice/AppleDeviceSource.cs:710
 msgid "Writing media database"
 msgstr "Skriver mediadatabas"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/AmazonMp3GroupSource.cs:43
-msgid "Purchased Music"
-msgstr "Köpt musik"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:115
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapLibrarySync.cs:131
 #, csharp-format
-msgid "Audio Folder"
-msgid_plural "Audio Folders"
-msgstr[0] "Ljudmapp"
-msgstr[1] "Ljudmappar"
+msgid "Sync {0}"
+msgstr "Synkronisera {0}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:122
-#, csharp-format
-msgid "Video Folder"
-msgid_plural "Video Folders"
-msgstr[0] "Videomapp"
-msgstr[1] "Videomappar"
+#. This group source gives us a seperator for DAPs in the source view.
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapService.cs:60
+msgid "Devices"
+msgstr "Enheter"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:128
-msgid "Required Folder Depth"
-msgstr "Nödvändigt mappdjup"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:180
+msgid "Device Properties"
+msgstr "Enhetsegenskaper"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:131
-msgid "Supports Playlists"
-msgstr "Stöd för spellistor"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:202
+msgid "Product"
+msgstr "Produkt"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/RockBoxDevice.cs:41
-msgid "Rockbox Device"
-msgstr "Rockbox-enhet"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:203
+msgid "Vendor"
+msgstr "Tillverkare"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/WebOSDevice.cs:195
-msgid "Ringtones"
-msgstr "Ringsignaler"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:293
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:141
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0}"
+msgstr "Läser in {0}"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:82
-msgid "Error Initializing MTP Device Support"
-msgstr "Fel vid initiering av MTP-enhetsstöd"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:387
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:37
+msgid "Yes"
+msgstr "Ja"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:83
-msgid "There was an error initializing MTP device support."
-msgstr "Det uppstod ett fel vid initiering av stöd för MTP-enheter."
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:387
+#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:38
+msgid "No"
+msgstr "Nej"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:142
-msgid "Version"
-msgstr "Version"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:408
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The {0} format is not supported by the device, and no converter was found to "
+"convert it"
+msgstr ""
+"Formatet {0} stöds inte av enheten och inget konverteringsprogram hittades för "
+"att konvertera det"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:144
-msgid "Battery level"
-msgstr "Batterinivå"
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:414
+msgid "File format conversion support is not available"
+msgstr "Stöd för filformatskonvertering är inte tillgängligt "
 
-#. user_event.Progress = (double)current / total;
-#. Translators: {0} is the name of the MTP audio device (eg Gabe's Zen Player), {1} is the
-#. track currently being loaded, and {2} is the total # of tracks that will be loaded.
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:160
-#, csharp-format
-msgid "Loading {0} - {1} of {2}"
-msgstr "Läser in {0} - {1} av {2}"
+# SUN CHANGED MESSAGE
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSource.cs:440
+msgid "Error converting file"
+msgstr "Fel vid konvertering av filen"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:135
+msgid "Sync when first plugged in and when the libraries change"
+msgstr "Synkronisera när den först ansluts och när biblioteken ändras "
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:136
+msgid ""
+"Begin synchronizing the device as soon as the device is plugged in or the "
+"libraries change."
+msgstr ""
+"Påbörja synkronisering så snart enheten har anslutits eller att biblioteken "
+"ändrats."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:139
+msgid "Sync Preferences"
+msgstr "Synkroniseringsinställningar"
 
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:53
 msgid "Sync"
@@ -3704,25 +4388,25 @@ msgstr[1] "Synkroniseringsåtgärden kommer att ta bort {0} spår från din enhe
 msgid "Are you sure you want to continue?"
 msgstr "Är du säker på att du vill fortsätta?"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:118
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapActions.cs:121
 msgid "Remove tracks"
 msgstr "Ta bort spår"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:68
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:74
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/MediaType.cs:97
 msgid "Audio"
 msgstr "Ljud"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:69
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:75
 #: ../src/Extensions/Banshee.UPnPClient/Banshee.UPnPClient/UPnPVideoSource.cs:49
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:70
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:76
 msgid "Other"
 msgstr "Övrigt"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:71
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap.Gui/DapInfoBar.cs:77
 msgid "Free Space"
 msgstr "Ledigt utrymme"
 
@@ -3774,43 +4458,109 @@ msgstr "Synkronisera from \"{0}\""
 msgid "Import Purchased Music"
 msgstr "Importera köpt musik"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapLibrarySync.cs:131
-#, csharp-format
-msgid "Sync {0}"
-msgstr "Synkronisera {0}"
-
-#. This group source gives us a seperator for DAPs in the source view.
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapService.cs:64
-msgid "Devices"
-msgstr "Enheter"
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:135
-msgid "Sync when first plugged in and when the libraries change"
-msgstr "Synkronisera när den först ansluts och när biblioteken ändras "
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:136
-msgid "Begin synchronizing the device as soon as the device is plugged in or the libraries change."
-msgstr "Påbörja synkronisering så snart enheten har anslutits eller att biblioteken ändrats."
-
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/DapSync.cs:139
-msgid "Sync Preferences"
-msgstr "Synkroniseringsinställningar"
-
 #: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:57
 #: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapSource.cs:64
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Koppla från"
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:108
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:111
 #, csharp-format
 msgid "Disconnecting {0}..."
 msgstr "Kopplar från {0}..."
 
-#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:115
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap/Banshee.Dap/RemovableSource.cs:118
 #, csharp-format
 msgid "Could not disconnect {0}: {1}"
 msgstr "Kunde inte koppla från {0}: {1}"
 
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/AmazonMp3GroupSource.cs:43
+msgid "Purchased Music"
+msgstr "Köpt musik"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:115
+#, csharp-format
+msgid "Audio Folder"
+msgid_plural "Audio Folders"
+msgstr[0] "Ljudmapp"
+msgstr[1] "Ljudmappar"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:122
+#, csharp-format
+msgid "Video Folder"
+msgid_plural "Video Folders"
+msgstr[0] "Videomapp"
+msgstr[1] "Videomappar"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:128
+msgid "Required Folder Depth"
+msgstr "Nödvändigt mappdjup"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/MassStorageSource.cs:131
+msgid "Supports Playlists"
+msgstr "Stöd för spellistor"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/RockBoxDevice.cs:41
+msgid "Rockbox Device"
+msgstr "Rockbox-enhet"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.MassStorage/Banshee.Dap.MassStorage/WebOSDevice.cs:195
+msgid "Ringtones"
+msgstr "Ringsignaler"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:82
+msgid "Error Initializing MTP Device Support"
+msgstr "Fel vid initiering av MTP-enhetsstöd"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:83
+msgid "There was an error initializing MTP device support."
+msgstr "Det uppstod ett fel vid initiering av stöd för MTP-enheter."
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:142
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:66
+msgid "Version"
+msgstr "Version"
+
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:144
+msgid "Battery level"
+msgstr "Batterinivå"
+
+#. user_event.Progress = (double)current / total;
+#. Translators: {0} is the name of the MTP audio device (eg Gabe's Zen Player), {1} is the
+#. track currently being loaded, and {2} is the total # of tracks that will be loaded.
+#: ../src/Dap/Banshee.Dap.Mtp/Banshee.Dap.Mtp/MtpSource.cs:160
+#, csharp-format
+msgid "Loading {0} - {1} of {2}"
+msgstr "Läser in {0} - {1} av {2}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonDownloadManager.cs:57
+msgid "Amazon MP3 Purchases"
+msgstr "Amazon MP3-inköp"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:53
+msgid "Amazon MP3s"
+msgstr "Amazon MP3-filer"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:54
+msgid "Songs purchased from the Amazon MP3 Store"
+msgstr "Låtar köpta från Amazon MP3 Store"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:40
+msgid "Download Amazon MP3 Purchase"
+msgstr "Hämta Amazon MP3-inköp"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:42
+msgid "Amazon MP3 Files"
+msgstr "Amazon MP3-filer"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:63
+msgid "Amazon MP3 Purchase"
+msgstr "Amazon MP3-inköp"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:67
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:81
+msgid "C_hoose Files"
+msgstr "V_älj filer"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreSource.cs:42
 #: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3.Store/Banshee.AmazonMp3.Store/StoreWebBrowserShell.cs:39
 msgid "Amazon MP3 Store"
@@ -3859,35 +4609,6 @@ msgstr "Sök i Amazon MP3-affären"
 msgid "How Your Purchases Support GNOME"
 msgstr "Hur dina inköp hjälper GNOME"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonDownloadManager.cs:57
-msgid "Amazon MP3 Purchases"
-msgstr "Amazon MP3-inköp"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:53
-msgid "Amazon MP3s"
-msgstr "Amazon MP3-filer"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/AmazonMp3DownloaderService.cs:54
-msgid "Songs purchased from the Amazon MP3 Store"
-msgstr "Låtar köpta från Amazon MP3 Store"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:40
-msgid "Download Amazon MP3 Purchase"
-msgstr "Hämta Amazon MP3-inköp"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:42
-msgid "Amazon MP3 Files"
-msgstr "Amazon MP3-filer"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:63
-msgid "Amazon MP3 Purchase"
-msgstr "Amazon MP3-inköp"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.AmazonMp3/Banshee.AmazonMp3/ImportSource.cs:67
-#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/EmusicImport.cs:81
-msgid "C_hoose Files"
-msgstr "V_älj filer"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:55
 msgid "Open Book"
 msgstr "Öppna bok"
@@ -3918,8 +4639,13 @@ msgstr[0] "Slå samman de {0} markerade skivorna till en bok?"
 msgstr[1] "Slå samman de {0} markerade skivorna till en bok?"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:144
-msgid "This will ensure the disc numbers are all set properly, and then set the author and book title for 
all tracks on all these discs to the values below"
-msgstr "Detta kommer att försäkra att skivnumren har ställts in korrekt och att sedan ställa in upphovsman 
och boktitel för alla spår på alla dessa skivor till värdena nedan"
+msgid ""
+"This will ensure the disc numbers are all set properly, and then set the author "
+"and book title for all tracks on all these discs to the values below"
+msgstr ""
+"Detta kommer att försäkra att skivnumren har ställts in korrekt och att sedan "
+"ställa in upphovsman och boktitel för alla spår på alla dessa skivor till "
+"värdena nedan"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/Actions.cs:153
 msgid "Author:"
@@ -3966,11 +4692,11 @@ msgstr[1] "{0} böcker"
 msgid "Audiobooks Folder"
 msgstr "Ljudboksmapp"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:114
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:118
 msgid "Resume Playback"
 msgstr "Återuppta uppspelning"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:120
+#: ../src/Extensions/Banshee.Audiobook/Banshee.Audiobook/BookView.cs:124
 msgid "No Bookmark Set"
 msgstr "Inget bokmärke angivet"
 
@@ -4003,8 +4729,11 @@ msgid "_Automatically detect BPM for all songs"
 msgstr "Detektera _automatiskt BPM för alla låtar"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Bpm/Banshee.Bpm/BpmService.cs:148
-msgid "Detect beats per minute (BPM) for all songs that don't already have a value set"
-msgstr "Detektera slag per minut (BPM) för alla låtar som inte redan har ett värde angivet"
+msgid ""
+"Detect beats per minute (BPM) for all songs that don't already have a value set"
+msgstr ""
+"Detektera slag per minut (BPM) för alla låtar som inte redan har ett värde "
+"angivet"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.CoverArt/Banshee.CoverArt/CoverArtJob.cs:58
 msgid "Downloading Cover Art"
@@ -4033,13 +4762,19 @@ msgstr "Tillbaka"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:101
 msgid ""
-"iTunes® 7 introduced new compatibility issues and currently only works with other iTunes® 7 clients.\n"
+"iTunes® 7 introduced new compatibility issues and currently only works with "
+"other iTunes® 7 clients.\n"
 "\n"
-"No third-party clients can connect to iTunes® music shares anymore. This is an intentional limitation by 
Apple in iTunes® 7 and newer, we apologize for the unfortunate inconvenience."
+"No third-party clients can connect to iTunes® music shares anymore. This is an "
+"intentional limitation by Apple in iTunes® 7 and newer, we apologize for the "
+"unfortunate inconvenience."
 msgstr ""
-"iTunes® 7 introducerade nya kompatibilitetsproblem och fungerar för närvarande endast med andra iTunes® 
7-klienter.\n"
+"iTunes® 7 introducerade nya kompatibilitetsproblem och fungerar för närvarande "
+"endast med andra iTunes® 7-klienter.\n"
 "\n"
-"Inga tredjepartsklienter kan ansluta till musikutdelningar som använder iTunes® längre. Det här är en 
medveten begränsning av Apple i iTunes® 7 och senare versioner och vi beklagar problemet."
+"Inga tredjepartsklienter kan ansluta till musikutdelningar som använder iTunes® "
+"längre. Det här är en medveten begränsning av Apple i iTunes® 7 och senare "
+"versioner och vi beklagar problemet."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapErrorView.cs:111
 msgid "Common reasons for connection failures:"
@@ -4097,11 +4832,11 @@ msgstr "Logga in"
 msgid "Connecting to {0}"
 msgstr "Ansluter till {0}"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:185
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:186
 msgid "Add Remote DAAP Server"
 msgstr "Lägg till fjärr-DAAP-server"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:186
+#: ../src/Extensions/Banshee.Daap/Banshee.Daap/DaapService.cs:187
 msgid "Add a new remote DAAP server"
 msgstr "Lägg till en ny fjärr-DAAP-server"
 
@@ -4134,20 +4869,6 @@ msgstr "Öppna fjärr-DAAP-server"
 msgid "Enter server IP address and port:"
 msgstr "Ange serverns IP-adress och port:"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreSource.cs:42
-#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:41
-msgid "eMusic"
-msgstr "eMusic"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:45
-#, csharp-format
-msgid "Search eMusic"
-msgstr "Sök i eMusic"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:56
-msgid "Sign Out of eMusic"
-msgstr "Logga ut från eMusic"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Emusic/Banshee.Emusic/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:46
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchView.cs:133
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/InternetArchive/Field.cs:67
@@ -4199,6 +4920,20 @@ msgstr "eMusic-filer"
 msgid "eMusic Tracks"
 msgstr "eMusic-spår"
 
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreSource.cs:42
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:41
+msgid "eMusic"
+msgstr "eMusic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:45
+#, csharp-format
+msgid "Search eMusic"
+msgstr "Sök i eMusic"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Emusic.Store/Banshee.Emusic.Store/StoreWebBrowserShell.cs:56
+msgid "Sign Out of eMusic"
+msgstr "Logga ut från eMusic"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:57
 #: ../src/Extensions/Banshee.FileSystemQueue/Banshee.FileSystemQueue/FileSystemQueueSource.cs:58
 msgid "File System Queue"
@@ -4227,16 +4962,26 @@ msgid "Duplicate Albums"
 msgstr "Dubbletta album"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/AlbumDuplicateSolver.cs:47
-msgid "Displayed are albums that should likely be merged. For each row, click the desired title to make it 
bold, or uncheck it to take no action."
-msgstr "Det som visas är album som antagligen bör slås samman. Klicka på önskad titel för varje rad för att 
göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra något med den."
+msgid ""
+"Displayed are albums that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired title to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Det som visas är album som antagligen bör slås samman. Klicka på önskad titel "
+"för varje rad för att göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra "
+"något med den."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/ArtistDuplicateSolver.cs:46
 msgid "Duplicate Artists"
 msgstr "Dubbletta artister"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/ArtistDuplicateSolver.cs:47
-msgid "Displayed are artists that should likely be merged. For each row, click the desired name to make it 
bold, or uncheck it to take no action."
-msgstr "Det som visas är artister som antagligen bör slås samman. Klicka på önskat namn för varje rad för 
att göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra något med den."
+msgid ""
+"Displayed are artists that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired name to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Det som visas är artister som antagligen bör slås samman. Klicka på önskat namn "
+"för varje rad för att göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra "
+"något med den."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/FixActions.cs:50
 msgid "Fix Music Metadata..."
@@ -4259,14 +5004,33 @@ msgid "Duplicate Genres"
 msgstr "Dubbletta genrer"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/GenreDuplicateSolver.cs:47
-msgid "Displayed are genres that should likely be merged. For each row, click the desired genre to make it 
bold, or uncheck it to take no action."
-msgstr "Det som visas är genrer som antagligen bör slås samman. Klicka på önskad genre för varje rad för 
att göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra något med den."
+msgid ""
+"Displayed are genres that should likely be merged. For each row, click the "
+"desired genre to make it bold, or uncheck it to take no action."
+msgstr ""
+"Det som visas är genrer som antagligen bör slås samman. Klicka på önskad genre "
+"för varje rad för att göra den markerad eller avmarkera den för att inte göra "
+"något med den."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/GenreDuplicateSolver.cs:77
 msgid " and "
 msgstr " och "
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/View.cs:77
+#. Translators: These are articles that might be prefixed or suffixed
+#. on artist names or album titles. You can add as many as you need,
+#. separated by a pipe (|)
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/Solver.cs:198
+msgid "a|an|the"
+msgstr "a|an|the"
+
+#. Translators: This is the format commonly used in your langauge for
+#. suffixing an article, eg in English: ", The"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/Solver.cs:202
+#, csharp-format
+msgid ", {0}"
+msgstr ", {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Fixup/Banshee.Fixup/View.cs:81
 msgid "Fix?"
 msgstr "Rätta till?"
 
@@ -4311,7 +5075,7 @@ msgstr "Tidsgränsen överstegs vid hämtning av objektdetaljer från Internet A
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/DetailsSource.cs:149
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/SearchSource.cs:190
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:301
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:309
 msgid "Try Again"
 msgstr "Försök igen"
 
@@ -4441,10 +5205,6 @@ msgstr "Valfri fråga"
 msgid "Sort by:"
 msgstr "Sortera efter:"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:58
-msgid "Internet Archive"
-msgstr "Internet Archive"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeSource.cs:119
 msgid "Preferred Media Types"
 msgstr "Föredragna mediatyper"
@@ -4527,9 +5287,22 @@ msgstr "NASA"
 msgid "Library of Congress"
 msgstr "Kongressbiblioteket"
 
+# FIXME. Kolla denna
+#: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:136
+msgid "Examples:"
+msgstr "Exempel:"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:148
-msgid "The Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, is building a digital library of Internet sites and 
other cultural artifacts in digital form. Like a paper library, we provide free access to researchers, 
historians, scholars, and the general public."
-msgstr "The Internet Archive, ett icke-vinstdrivande bibliotek enligt paragraf 501(c)(3), bygger ett 
digitalt bibliotek över internetplatser och andra kulturella artefakter i digital form. Såsom ett 
pappersbibliotek vill vi tillhandahålla fri åtkomst för forskare, historiker, lärare och allmänheten."
+msgid ""
+"The Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, is building a digital library of "
+"Internet sites and other cultural artifacts in digital form. Like a paper "
+"library, we provide free access to researchers, historians, scholars, and the "
+"general public."
+msgstr ""
+"The Internet Archive, ett icke-vinstdrivande bibliotek enligt paragraf 501(c)"
+"(3), bygger ett digitalt bibliotek över internetplatser och andra kulturella "
+"artefakter i digital form. Såsom ett pappersbibliotek vill vi tillhandahålla fri "
+"åtkomst för forskare, historiker, lärare och allmänheten."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetArchive/Banshee.InternetArchive/HomeView.cs:151
 msgid "Visit the Internet Archive online at archive.org"
@@ -4835,10 +5608,6 @@ msgstr "Ange en genre för stationen"
 msgid "Please provide a station title"
 msgstr "Ange en titel för stationen"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/InternetRadioSourceContents.cs:62
-msgid "Not Set"
-msgstr "Inte inställt"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:67
 msgid "Add new radio station"
 msgstr "Lägg till ny radiostation"
@@ -4848,8 +5617,12 @@ msgid "Edit radio station"
 msgstr "Redigera radiostation"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:97
-msgid "Enter the Genre, Title and URL of the radio station you wish to add. A description is optional."
-msgstr "Ange genre, titel och URL för radiostationen som du vill lägga till. En beskrivning är valfri."
+msgid ""
+"Enter the Genre, Title and URL of the radio station you wish to add. A "
+"description is optional."
+msgstr ""
+"Ange genre, titel och URL för radiostationen som du vill lägga till. En "
+"beskrivning är valfri."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:118
 msgid "Station Genre:"
@@ -4874,65 +5647,57 @@ msgid "Description:"
 msgstr "Beskrivning:"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.InternetRadio/Banshee.InternetRadio/StationEditor.cs:128
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Widgets/RatingMenuItem.cs:50
 msgid "Rating:"
 msgstr "Betyg:"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:129
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:136
 msgid "_Last.fm"
 msgstr "_Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:130
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:137
 msgid "Configure the Audioscrobbler plugin"
 msgstr "Konfigurera insticksmodulen Audioscrobbler"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:133
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:140
 msgid "Visit _User Profile Page"
 msgstr "Besök anv_ändarens profilsida"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:134
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:164
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:141
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:172
 msgid "Visit Your Last.fm Profile Page"
 msgstr "Besök din profilsida på Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:139
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:91
-msgid "_Enable Song Reporting"
-msgstr "_Aktivera låtrapportering"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:146
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:93
+msgid "_Enable Song Reporting From Banshee"
+msgstr "_Aktivera låtrapportering från Banshee"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:140
-msgid "Enable song reporting"
-msgstr "Aktivera låtrapportering"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/ContextPage.cs:44
-msgid "Last.fm Recommendations"
-msgstr "Last.fm-rekommendationer"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:147
+msgid "Enable song reporting From Banshee"
+msgstr "Aktivera låtrapportering från Banshee"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:80
-#, csharp-format
-msgid "Top Albums by {0}"
-msgstr "Bästa album av {0}"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:152
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:98
+msgid "_Enable Song Reporting From Device"
+msgstr "_Aktivera låtrapportering från enhet"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:81
-#, csharp-format
-msgid "Top Tracks by {0}"
-msgstr "Bästa spår av {0}"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:153
+msgid "Enable song reporting From Device"
+msgstr "Aktivera låtrapportering från enhet"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:178
-msgid "Recommended Artists"
-msgstr "Rekommenderade artister"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:402
+msgid "Scrobbling from device"
+msgstr "Skrobblar från enhet"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:206
-msgid "No similar artists found"
-msgstr "Inga liknande artister hittades"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:403
+msgid "Scrobbling from device..."
+msgstr "Skrobblar från enhet..."
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:60
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Audioscrobbler/AudioscrobblerService.cs:414
 #, csharp-format
-msgid "{0}% Similarity"
-msgstr "{0}% liknande"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:62
-msgid "Unknown Similarity"
-msgstr "Okänd likhet"
+msgid "Processing track {0} of {1} ..."
+msgstr "Bearbetar spår {0} av {1} ..."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmActions.cs:66
 msgid "Connect"
@@ -5017,56 +5782,52 @@ msgstr "http://www.last.fm/music/{0}/+videos";
 msgid "http://en.wikipedia.org/wiki/{0}";
 msgstr "http://sv.wikipedia.org/wiki/{0}";
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:78
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:80
 msgid "Account"
 msgstr "Konto"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:80
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:270
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:82
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:278
 msgid "_Username"
 msgstr "A_nvändarnamn"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:160
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:168
 #: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginForm.cs:86
 msgid "Sign up for Last.fm"
 msgstr "Registrera dig på Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:254
-msgid "Open Last.fm in a browser, giving you the option to authorize Banshee to work with your account"
-msgstr "Öppna Last.fm i en webbläsare och du får alternativet att auktorisera Banshee till att fungera med 
ditt konto"
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:262
+msgid ""
+"Open Last.fm in a browser, giving you the option to authorize Banshee to work "
+"with your account"
+msgstr ""
+"Öppna Last.fm i en webbläsare och du får alternativet att auktorisera Banshee "
+"till att fungera med ditt konto"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:265
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:273
 #: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:49
 msgid "Log in to Last.fm"
 msgstr "Logga in på Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:286
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:294
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:321
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:294
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:298
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:335
 msgid "You need to allow Banshee to access your Last.fm account."
 msgstr "Du måste tillåta Banshee att komma åt ditt Last.fm-konto."
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:296
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:304
 msgid "Finish Logging In"
 msgstr "Färdigställ inloggningen"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:310
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:318
 #, csharp-format
 msgid "You are logged in to Last.fm as the user <i>{0}</i>."
 msgstr "Du är inloggad på Last.fm som användaren <i>{0}</i>."
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:313
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmPreferences.cs:321
 msgid "Log out of Last.fm"
 msgstr "Logga ut från Last.fm"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:243
-msgid "Account Settings"
-msgstr "Kontoinställningar"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:247
-msgid "Join Last.fm"
-msgstr "Gå med i Last.fm"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSourceContents.cs:123
 msgid "Recently Loved Tracks"
 msgstr "Senaste älskade spår"
@@ -5084,6 +5845,45 @@ msgstr "Mina favoritartister"
 msgid "{0} plays"
 msgstr "{0} spelningar"
 
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:243
+msgid "Account Settings"
+msgstr "Kontoinställningar"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm/LastfmSource.cs:247
+msgid "Join Last.fm"
+msgstr "Gå med i Last.fm"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/ContextPage.cs:44
+msgid "Last.fm Recommendations"
+msgstr "Last.fm-rekommendationer"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:80
+#, csharp-format
+msgid "Top Albums by {0}"
+msgstr "Bästa album av {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:81
+#, csharp-format
+msgid "Top Tracks by {0}"
+msgstr "Bästa spår av {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:178
+msgid "Recommended Artists"
+msgstr "Rekommenderade artister"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/RecommendationPane.cs:206
+msgid "No similar artists found"
+msgstr "Inga liknande artister hittades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:60
+#, csharp-format
+msgid "{0}% Similarity"
+msgstr "{0}% liknande"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.Lastfm/Banshee.Lastfm.Recommendations/SimilarArtistTile.cs:62
+msgid "Unknown Similarity"
+msgstr "Okänd likhet"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.LastfmStreaming/Banshee.LastfmStreaming/LastfmStreamingActions.cs:59
 msgid "_Add Station..."
 msgstr "_Lägg till station..."
@@ -5341,6 +6141,11 @@ msgstr "Sök efter poddsändningar"
 msgid "Search for video podcasts"
 msgstr "Sök efter videopoddsändningar"
 
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:132
+#: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:110
+msgid "_Close"
+msgstr "S_täng"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:139
 msgid "_Show Notifications"
 msgstr "Visa not_ifieringar"
@@ -5354,22 +6159,26 @@ msgid "Still Running"
 msgstr "Kör fortfarande"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:348
-msgid "Banshee was closed to the notification area. Use the <i>Quit</i> option to end your session."
-msgstr "Banshee stängdes till notifieringsytan. Använd alternativet <i>Avsluta</i> för att avsluta din 
session."
+msgid ""
+"Banshee was closed to the notification area. Use the <i>Quit</i> option to end "
+"your session."
+msgstr ""
+"Banshee stängdes till notifieringsytan. Använd alternativet <i>Avsluta</i> för "
+"att avsluta din session."
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:483
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:485
 #: ../src/Extensions/Banshee.SoundMenu/Banshee.SoundMenu/SoundMenuService.cs:326
 msgid "Skip this item"
 msgstr "Hoppa över detta objekt"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:487
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:489
 msgid "Cannot show notification"
 msgstr "Kan inte visa notifiering"
 
 #. Translators: {0} and {1} are for markup so ignore them, {2} and {3}
 #. are Artist Name and Album Title, respectively;
 #. e.g. 'by Parkway Drive from Killing with a Smile'
-#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:514
+#: ../src/Extensions/Banshee.NotificationArea/Banshee.NotificationArea/NotificationAreaService.cs:516
 #, csharp-format
 msgid ""
 "{0}by{1} {2}\n"
@@ -5410,8 +6219,12 @@ msgstr "Initierar enhet"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdRipper.cs:124
 #, csharp-format
-msgid "<i>{0}</i> is still being imported into the music library. Would you like to stop it?"
-msgstr "<i>{0}</i> håller för närvarande på att bli importerad till musikbiblioteket. Vill du stoppa den?"
+msgid ""
+"<i>{0}</i> is still being imported into the music library. Would you like to "
+"stop it?"
+msgstr ""
+"<i>{0}</i> håller för närvarande på att bli importerad till musikbiblioteket. "
+"Vill du stoppa den?"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdRipper.cs:254
 msgid "Cannot Import CD"
@@ -5434,8 +6247,12 @@ msgid "_Automatically import audio CDs when inserted"
 msgstr "Importera _automatiskt ljudskivor när de matas in"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdService.cs:115
-msgid "When an audio CD is inserted, automatically begin importing it if metadata can be found and it is not 
already in the library."
-msgstr "När en ljudskiva matas in ska importering automatiskt påbörjas om metadata kan hittas och den inte 
redan finns i biblioteket."
+msgid ""
+"When an audio CD is inserted, automatically begin importing it if metadata can "
+"be found and it is not already in the library."
+msgstr ""
+"När en ljudskiva matas in ska importering automatiskt påbörjas om metadata kan "
+"hittas och den inte redan finns i biblioteket."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdService.cs:119
 msgid "_Eject when done importing"
@@ -5450,8 +6267,12 @@ msgid "Use error correction when importing"
 msgstr "Använd felkorrigering vid importering"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdService.cs:124
-msgid "Error correction tries to work around problem areas on a disc, such as surface scratches, but will 
slow down importing substantially."
-msgstr "Felkorrigering används för att korrigera problem på en skiva, såsom ytliga repor, men kommer att 
göra importeringen mycket långsam."
+msgid ""
+"Error correction tries to work around problem areas on a disc, such as surface "
+"scratches, but will slow down importing substantially."
+msgstr ""
+"Felkorrigering används för att korrigera problem på en skiva, såsom ytliga "
+"repor, men kommer att göra importeringen mycket långsam."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdService.cs:192
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdSource.cs:311
@@ -5480,7 +6301,9 @@ msgstr "Kunde inte hämta spårinformation"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdSource.cs:175
 msgid "Automatic import off since this album is already in the Music Library."
-msgstr "Automatisk importering kommer inte att ske eftersom detta album redan finns i musikbiblioteket."
+msgstr ""
+"Automatisk importering kommer inte att ske eftersom detta album redan finns i "
+"musikbiblioteket."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.AudioCd/AudioCdSource.cs:198
 msgid "Could not import CD"
@@ -5504,6 +6327,18 @@ msgstr "Mata ut skiva"
 msgid "Import ‟{0}”"
 msgstr "Importera \"{0}\""
 
+#. Translators: {0} is the type of disc, "Audio CD" or "DVD"
+#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc/DiscSource.cs:154
+#, csharp-format
+msgid "Ejecting {0}..."
+msgstr "Matar ut {0}..."
+
+#. Translators: {0} is the type of disc, "Audio CD" or "DVD". {1} is the error message.
+#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc/DiscSource.cs:173
+#, csharp-format
+msgid "Could not eject {0}: {1}"
+msgstr "Kunde inte mata ut {0}: {1}"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.Dvd/DvdService.cs:91
 msgid "Go to Menu"
 msgstr "Gå till meny"
@@ -5513,17 +6348,88 @@ msgid "Navigate to menu"
 msgstr "Navigera till meny"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.Dvd/DvdSource.cs:38
-msgid "Dvd"
+msgid "DVD"
 msgstr "Dvd"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc.Dvd/DvdSource.cs:63
 msgid "DVD Preferences"
 msgstr "DVD-inställningar"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.OpticalDisc/Banshee.OpticalDisc/DiscSource.cs:171
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:143
 #, csharp-format
-msgid "Could not eject {0}: {1}"
-msgstr "Kunde inte mata ut {0}: {1}"
+msgid "Unable to import track: {0}"
+msgstr "Kunde inte importera spår: {0}"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:177
+msgid "Importing from Amarok failed"
+msgstr "Import från Amarok misslyckades"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/AmarokPlayerImportSource.cs:188
+msgid "Amarok"
+msgstr "Amarok"
+
+#. TODO add Help button and dialog/tooltip
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:68
+msgid "iTunes Importer"
+msgstr "iTunes-importerare"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:90
+msgid "Import song ratings"
+msgstr "Importera låtbetyg"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:93
+msgid "Import play statistics (playcount, etc.)"
+msgstr "Importera uppspelningsstatistik (antal spelningar, etc.)"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:96
+msgid "Import playlists"
+msgstr "Importera spellistor"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:120
+#, csharp-format
+msgid "Locate your \"{0}\" file..."
+msgstr "Hitta din \"{0}\"-fil..."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:138
+#, csharp-format
+msgid "Locate \"{0}\""
+msgstr "Hitta \"{0}\""
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:167
+msgid "Locate iTunes Music Directory"
+msgstr "Hitta iTunes-musikkatalog"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:196
+#, csharp-format
+msgid ""
+"The iTunes library refers to your music directory as \"{0}\" but Banshee was not "
+"able to infer the location of this directory. Please locate it."
+msgstr ""
+"iTunes-biblioteket refererar till din musikkatalog som \"{0}\" men Banshee kunde "
+"inte hitta denna katalog."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:74
+msgid "iTunes Media Player"
+msgstr "Mediaspelaren iTunes"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:134
+msgid ""
+"Banshee is not familiar with this version of the iTunes library format. "
+"Importing may or may not work as expected, or at all. Would you like to attempt "
+"to import anyway?"
+msgstr ""
+"Banshee känner inte till denna version av iTunes-bibliotekets format. Import kan "
+"eller kanske inte fungerar som förväntat, eller inte alls. Vill du försöka att "
+"importera ändå?"
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:439
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:235
+msgid "Unable to import song."
+msgstr "Kunde inte importera låt."
+
+#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:369
+msgid "Rhythmbox Music Player"
+msgstr "Musikspelaren Rhythmbox"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/HeaderWidget.cs:61
 msgid "_Fill"
@@ -5547,7 +6453,9 @@ msgstr "Spela upp efter"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:58
 msgid "Add selected songs after the currently playing track, album, or artist"
-msgstr "Lägg till markerade låtar efter det aktuellt uppspelade spåret, albumet eller artisten."
+msgstr ""
+"Lägg till markerade låtar efter det aktuellt uppspelade spåret, albumet eller "
+"artisten."
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:62
 msgid "Current Track"
@@ -5563,7 +6471,8 @@ msgstr "Aktuellt album"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:68
 msgid "Add selected songs to the play queue after the currently playing album"
-msgstr "Lägg till markerade låtar till spelkön efter det aktuellt uppspelade albumet"
+msgstr ""
+"Lägg till markerade låtar till spelkön efter det aktuellt uppspelade albumet"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:72
 msgid "Current Artist"
@@ -5571,7 +6480,8 @@ msgstr "Aktuell artist"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:73
 msgid "Add selected songs to the play queue after the currently playing artist"
-msgstr "Lägg till markerade låtar till spelkön efter den aktuellt uppspelade artisten"
+msgstr ""
+"Lägg till markerade låtar till spelkön efter den aktuellt uppspelade artisten"
 
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueActions.cs:80
 msgid "Refresh random tracks in the play queue"
@@ -5597,11 +6507,6 @@ msgstr "Ta bort alla spår från spelkön"
 msgid "Clear the play queue when quitting"
 msgstr "Töm spelkön vid avslut"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:58
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:79
-msgid "Play Queue"
-msgstr "Spelkö"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.PlayQueue/Banshee.PlayQueue/PlayQueueSource.cs:88
 msgid "Remove From Play Queue"
 msgstr "Ta bort från spelkö"
@@ -5614,59 +6519,6 @@ msgstr "Antalet s_pelade låtar att visa"
 msgid "Number of _upcoming songs to show"
 msgstr "Antalet k_ommande låtar att visa"
 
-#. TODO add Help button and dialog/tooltip
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:68
-msgid "iTunes Importer"
-msgstr "iTunes-importerare"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:90
-msgid "Import song ratings"
-msgstr "Importera låtbetyg"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:93
-msgid "Import play statistics (playcount, etc.)"
-msgstr "Importera uppspelningsstatistik (antal spelningar, etc.)"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:96
-msgid "Import playlists"
-msgstr "Importera spellistor"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:120
-#, csharp-format
-msgid "Locate your \"{0}\" file..."
-msgstr "Hitta din \"{0}\"-fil..."
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:138
-#, csharp-format
-msgid "Locate \"{0}\""
-msgstr "Hitta \"{0}\""
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:167
-msgid "Locate iTunes Music Directory"
-msgstr "Hitta iTunes-musikkatalog"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportDialogs.cs:196
-#, csharp-format
-msgid "The iTunes library refers to your music directory as \"{0}\" but Banshee was not able to infer the 
location of this directory. Please locate it."
-msgstr "iTunes-biblioteket refererar till din musikkatalog som \"{0}\" men Banshee kunde inte hitta denna 
katalog."
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:74
-msgid "iTunes Media Player"
-msgstr "Mediaspelaren iTunes"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:134
-msgid "Banshee is not familiar with this version of the iTunes library format. Importing may or may not work 
as expected, or at all. Would you like to attempt to import anyway?"
-msgstr "Banshee känner inte till denna version av iTunes-bibliotekets format. Import kan eller kanske inte 
fungerar som förväntat, eller inte alls. Vill du försöka att importera ändå?"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/ItunesPlayerImportSource.cs:439
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:235
-msgid "Unable to import song."
-msgstr "Kunde inte importera låt."
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.PlayerMigration/Banshee.PlayerMigration/RhythmboxPlayerImportSource.cs:369
-msgid "Rhythmbox Music Player"
-msgstr "Musikspelaren Rhythmbox"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastFeedModel.cs:47
 #: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:281
 #: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastActions.cs:89
@@ -5691,11 +6543,6 @@ msgstr "Ta bort poddsändning"
 msgid "Disable Auto Updates"
 msgstr "Inaktivera automatiska uppdateringar"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:141
-#, csharp-format
-msgid "Loading {0}"
-msgstr "Läser in {0}"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Data/PodcastSource.cs:153
 #, csharp-format
 msgid "Network error updating {0}"
@@ -5771,14 +6618,6 @@ msgstr "Nya objekt"
 msgid "All Items"
 msgstr "Alla objekt"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:37
-msgid "Yes"
-msgstr "Ja"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/ColumnCellYesNo.cs:38
-msgid "No"
-msgstr "Nej"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/DownloadManager/DownloadUserJob.cs:50
 msgid "Downloading Podcast(s)"
 msgstr "Hämtar poddsändningar"
@@ -5869,8 +6708,11 @@ msgid "Check periodically for new episodes"
 msgstr "Leta regelbundet efter nya avsnitt"
 
 #: 
../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:106
-msgid "If checked, Banshee will check every hour to see if this podcast has new episodes"
-msgstr "Om kryssad kommer Banshee att kontrollera varje timme om denna poddsändning har nya avsnitt"
+msgid ""
+"If checked, Banshee will check every hour to see if this podcast has new episodes"
+msgstr ""
+"Om kryssad kommer Banshee att kontrollera varje timme om denna poddsändning har "
+"nya avsnitt"
 
 #: 
../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastFeedPropertiesDialog.cs:109
 #: 
../src/Extensions/Banshee.Podcasting/Banshee.Podcasting.Gui/PodcastManager/Dialog/PodcastSubscribeDialog.cs:136
@@ -6000,6 +6842,10 @@ msgstr "Starta SQL-övervakning"
 msgid "Stop SQL Monitoring"
 msgstr "Stoppa SQL-övervakning"
 
+#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:133
+msgid "Track Preview"
+msgstr "Förhandsgranska spår"
+
 #: ../src/Extensions/Banshee.UPnPClient/Banshee.UPnPClient/UPnPContainerSource.cs:39
 msgid "Shared Media"
 msgstr "Utdelat media"
@@ -6008,20 +6854,6 @@ msgstr "Utdelat media"
 msgid "UPnP Share"
 msgstr "UPnP-utdelning"
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:52
-#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:53
-#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:134
-msgid "Ubuntu One Music Store"
-msgstr "Ubuntu One Music Store"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.UbuntuOneMusicStore/Banshee.UbuntuOneMusicStore/UbuntuOneMusicStoreSource.cs:133
-msgid "Track Preview"
-msgstr "Förhandsgranska spår"
-
-#: ../src/Extensions/Banshee.Wikipedia/Banshee.Wikipedia/ContextPage.cs:44
-msgid "Wikipedia"
-msgstr "Wikipedia"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube.Gui/VideoStreamTile.cs:136
 msgid "Uploaded by"
 msgstr "Insänd av"
@@ -6036,14 +6868,190 @@ msgstr "Spela upp i Banshee..."
 msgid "Play in Web Browser..."
 msgstr "Spela upp i webbläsare..."
 
-#: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube/ContextPage.cs:44
-msgid "YouTube"
-msgstr "YouTube"
-
 #: ../src/Extensions/Banshee.YouTube/Banshee.YouTube/YouTubePane.cs:61
 msgid "No videos found"
 msgstr "Inga videor hittades"
 
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:36
+msgid "open context menu"
+msgstr "öppna sammanhangsmeny"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:37
+msgid "click"
+msgstr "klick"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/Accessibility/ColumnHeaderCellTextAccessible.cs:37
+msgid "menu"
+msgstr "meny"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Data.Gui/ListView/ListView_Header.cs:612
+#, csharp-format
+msgid "Hide <i>{0}</i>"
+msgstr "Dölj <i>{0}</i>"
+
+#. Translators: {0} is substituted with the application name
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:53
+#, csharp-format
+msgid "{0} Encountered a Fatal Error"
+msgstr "{0} stötte på ett ödesdigert fel"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:92
+msgid "Error Details"
+msgstr "Feldetaljer"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/ExceptionDialog.cs:136
+msgid "An unhandled exception was thrown: "
+msgstr "Ett ohanterat undantag kastades: "
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:58
+msgid "Assembly Version Information"
+msgstr "Versionsinformation för assembly"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Gui.Dialogs/VersionInformationDialog.cs:64
+msgid "Assembly Name"
+msgstr "Assembly-namn"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/FileSizeQueryValueEntry.cs:62
+msgid "KB"
+msgstr "KB"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:86
+msgid "Condition:"
+msgstr "Tillstånd:"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:104
+msgid "_Match"
+msgstr "_Matcha"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:111
+msgid "all"
+msgstr "alla"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:112
+msgid "any"
+msgstr "någon"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryBox.cs:117
+msgid "of the following:"
+msgstr "av följande:"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryLimitBox.cs:58
+msgid "_Limit to"
+msgstr "_Begränsa till"
+
+# FIXME. This is confusing.
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/QueryLimitBox.cs:85
+msgid "selected by"
+msgstr "valda genom"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/RelativeTimeSpanQueryValueEntry.cs:42
+msgid "ago"
+msgstr "sedan"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:59
+msgid "seconds"
+msgstr "sekunder"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:62
+msgid "days"
+msgstr "dygn"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:63
+msgid "weeks"
+msgstr "veckor"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:64
+msgid "months"
+msgstr "månader"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena.Gui/Hyena.Query.Gui/TimeSpanQueryValueEntry.cs:65
+msgid "years"
+msgstr "år"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Downloader/DownloadManagerJob.cs:71
+#, csharp-format
+msgid "{0} download at {1}/s"
+msgid_plural "{0} downloads at {1}/s"
+msgstr[0] "{0} hämtning i {1}/s"
+msgstr[1] "{0} hämtningar i {1}/s"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Downloader/DownloadManagerJob.cs:79
+#, csharp-format
+msgid "{0} download at {1}/s ({2} pending)"
+msgid_plural "{0} downloads at {1}/s ({2} pending)"
+msgstr[0] "{0} hämtning i {1}/s ({2} väntar)"
+msgstr[1] "{0} hämtningar i {1}/s ({2} väntar)"
+
+#. public static readonly Operator Equal       = new Operator ("equals", "= {0}", "==", "=", ":");
+#. public static readonly Operator NotEqual      = new Operator ("notEqual", "!= {0}", true, "!=", 
"!:");
+#. public static readonly Operator LessThanEqual   = new Operator ("lessThanEquals", "<= {0}", "<=");
+#. public static readonly Operator GreaterThanEqual  = new Operator ("greaterThanEquals", ">= {0}", ">=");
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/DateQueryValue.cs:47
+msgid "before"
+msgstr "före"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/DateQueryValue.cs:48
+msgid "after"
+msgstr "efter"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/EnumQueryValue.cs:43
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:41
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:45
+msgid "is"
+msgstr "är"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/EnumQueryValue.cs:44
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:42
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:46
+msgid "is not"
+msgstr "är inte"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:43
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:47
+msgid "at most"
+msgstr "som mest"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:44
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:46
+msgid "at least"
+msgstr "åtminstone"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:45
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:45
+msgid "less than"
+msgstr "mindre än"
+
+#. The SQL operators in these Operators are reversed from normal on purpose
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/IntegerQueryValue.cs:46
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:44
+msgid "more than"
+msgstr "mer än"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/NullQueryValue.cs:41
+msgid "empty"
+msgstr "tom"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/RelativeTimeSpanQueryValue.cs:90
+#, csharp-format
+msgid "{0} ago"
+msgstr "{0} sedan"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:43
+msgid "contains"
+msgstr "innehåller"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:44
+msgid "doesn't contain"
+msgstr "innehåller inte"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:47
+msgid "starts with"
+msgstr "börjar med"
+
+#: ../src/Hyena/Hyena/Hyena.Query/StringQueryValue.cs:48
+msgid "ends with"
+msgstr "slutar med"
+
 #: ../src/Libraries/Lastfm.Gui/Lastfm.Gui/AccountLoginDialog.cs:76
 msgid "Last.fm Account Login"
 msgstr "Kontoinloggning på Last.fm"
@@ -6060,91 +7068,112 @@ msgstr "Spara och logga in"
 msgid "Authorize for Last.fm"
 msgstr "Auktorisera för Last.fm"
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/AudioscrobblerConnection.cs:450
-msgid "Last.fm username is invalid or Banshee is not authorized to access your account."
-msgstr "Användarnamnet för Last.fm är ogiltigt eller så är Banshee inte auktoriserat för att komma åt ditt 
konto."
-
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:271
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:275
 msgid "This service does not exist."
 msgstr "Denna tjänst finns inte."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:275
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:279
 msgid "Stations are only available to paying Last.fm subscribers."
 msgstr "Stationer är endast tillgängliga för betalande Last.fm-prenumeranter."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:277
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:281
 msgid "This station is not available."
 msgstr "Denna station är inte tillgänglig."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:279
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:283
 msgid "The request is missing a required parameter."
 msgstr "Begäran saknar en nödvändig parameter."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:281
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:285
 msgid "The specified resource is invalid."
 msgstr "Angiven resurs är ogiltig."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:283
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:287
 msgid "Server error, please try again later."
 msgstr "Serverfel. Försök igen senare."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:285
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:289
 msgid "Invalid authentication information, please re-authenticate."
 msgstr "Ogiltig autentiseringsinformation. Autentisera dig igen."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:287
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:291
 msgid "The API key used by this application is invalid."
 msgstr "API-nyckeln som används av detta program är ogiltig."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:289
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:293
 msgid "The streaming system is offline for maintenance, please try again later."
 msgstr "Strömningssystemet är nere för underhåll. Försök igen senare."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:291
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:295
 msgid "The method signature is invalid."
 msgstr "Metodsignaturen är ogiltig."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:296
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:300
 msgid "There is not enough content to play this station."
-msgstr "Det finns inte tillräckligt mycket innehåll för att spela upp denna station."
+msgstr ""
+"Det finns inte tillräckligt mycket innehåll för att spela upp denna station."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:298
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:302
 msgid "This group does not have enough members for radio."
 msgstr "Denna grupp har inte tillräckligt många medlemmar för radio."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:300
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:304
 msgid "This artist does not have enough fans for radio."
 msgstr "Denna artist har inte tillräckliga många fans för radio."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:302
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:306
 msgid "There are not enough neighbours for this station."
 msgstr "Det finns inte tillräckligt många grannar för denna station."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:304
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:308
+msgid "This user is not allowed to listen to radio during peak usage"
+msgstr "Denna användaren får inte lov att lyssna på radio när den används som mest"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:310
+msgid "Radio station not found"
+msgstr "Radiostationen hittades inte"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:312
+msgid "This application is not allowed to make requests to the web services"
+msgstr "Detta program får inte lov att göra begäran till webbtjänsterna"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:314
+msgid "This type of request is no longer supported"
+msgstr "Denna typ av begäran saknar numera stöd"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:316
+msgid ""
+"Your IP has made too many requests in a short period, exceeding our API "
+"guidelines"
+msgstr ""
+"Din IP-adress har gjort för många förfrågningar inom en kort tidsperiod, vilket "
+"överskrider våra API-riktlinjer"
+
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:318
 msgid "There was an unknown error."
 msgstr "Det inträffade ett okänt fel."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:313
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:327
 msgid "Not connected to Last.fm."
 msgstr "Inte ansluten till Last.fm."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:315
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:329
 msgid "Account details are needed before you can connect to Last.fm"
 msgstr "Kontoinformation måste anges innan du kan ansluta till Last.fm"
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:317
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:331
 msgid "No network connection detected."
 msgstr "Ingen nätverksanslutning upptäcktes."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:319
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:333
 msgid "Last.fm username is invalid."
 msgstr "Användarnamnet för Last.fm är ogiltigt."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:323
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:337
 msgid "Connecting to Last.fm."
 msgstr "Ansluter till Last.fm."
 
-#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:325
+#: ../src/Libraries/Lastfm/Lastfm/RadioConnection.cs:339
 msgid "Connected to Last.fm."
 msgstr "Ansluten till Last.fm."
 
@@ -6154,219 +7183,24 @@ msgstr "Ansluten till Last.fm."
 msgid "Unknown Podcast"
 msgstr "Okänd poddsändning"
 
-#~ msgid "Apple Devices Support"
-#~ msgstr "Stöd för Apple-enheter"
-
-#~ msgid "Support for most iPod/iPhone/iPad devices."
-#~ msgstr "Stöd för de flesta iPod/iPhone/iPad-enheter."
-
-#~ msgid "Device Support"
-#~ msgstr "Enhetsstöd"
-
-#~ msgid "Karma Support"
-#~ msgstr "Stöd för Karma"
-
-#~ msgid "Support for Rio Karma devices."
-#~ msgstr "Stöd för Rio Karma-enheter."
-
-#~ msgid "Mass Storage Media Player Support"
-#~ msgstr "Stöd för masslagringsmediaspelare"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Support for USB-drive based devices, including many iAudio devices and "
-#~ "Android, Pre, and Galaxy phones."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stöd för USB-baserade enheter inklusive många iAudio-enheter och "
-#~ "telefoner som Android, Pre och Galaxy."
-
-#~ msgid "MTP Media Player Support"
-#~ msgstr "Stöd för MTP-mediaspelare"
-
-#~ msgid "Support for MTP devices, including many Creative Zen devices."
-#~ msgstr "Stöd för MTP-enheter, inklusive många Creative Zen-enheter."
-
-#~ msgid "Amazon MP3 Store Source"
-#~ msgstr "Källa för Amazon MP3-affär"
-
-#~ msgid "Browse, search, and purchase music from the Amazon MP3 store."
-#~ msgstr "Bläddra i, sök och köp musik från Amazon MP3 Store."
-
-#~ msgid "Online Sources"
-#~ msgstr "Internetkällor"
-
-#~ msgid "Amazon MP3 Import"
-#~ msgstr "Amazon MP3-import"
-
-#~ msgid "Download and import music purchased from Amazon.com."
-#~ msgstr "Hämta och importera musik som köpts från Amazon.com."
-
-#~ msgid "Audiobooks Library"
-#~ msgstr "Ljudboksbibliotek"
-
-#~ msgid "Organize audiobooks, lectures, etc."
-#~ msgstr "Organisera ljudböcker, föreläsningar, etc."
-
-#~ msgid "Core"
-#~ msgstr "Kärna"
-
-#~ msgid "Boo Scripting"
-#~ msgstr "Boo-skript"
-
-#~ msgid "Customize and extend Banshee with Boo-language scripts."
-#~ msgstr "Anpassa och utöka Banshee med Boo-skript."
-
-#~ msgid "Utilities"
-#~ msgstr "Verktyg"
-
-#~ msgid "BPM Detection"
-#~ msgstr "BPM-detektering"
-
-#~ msgid "Detect the beats per minute (BPM) of your music."
-#~ msgstr "Detektera antal slag per minut (BPM) för din musik."
-
-#~ msgid "Cover Art Fetching"
-#~ msgstr "Hämtning av omslagsbilder"
-
-#~ msgid "Fetch cover art for all items in your library."
-#~ msgstr "Hämta omslagsbilder för alla objekt i ditt bibliotek."
-
-#~ msgid "DAAP Sharing"
-#~ msgstr "DAAP-utdelning"
-
-#~ msgid "Browse and listen to music shared over your local network."
-#~ msgstr "Bläddra och lyssna på musik som delats ut över ditt lokala nätverk."
-
-#~ msgid "eMusic Store"
-#~ msgstr "eMusic Store"
-
-#~ msgid "Browse, search, and purchase music and audiobooks from eMusic"
-#~ msgstr "Bläddra, sök och köp musik och ljudböcker från eMusic"
-
-#~ msgid "eMusic Import"
-#~ msgstr "Importer från eMusic"
-
-#~ msgid "Download and import music purchased from eMusic."
-#~ msgstr "Hämta och importera musik som köpts från eMusic."
-
-#~ msgid "File System Preview Queue"
-#~ msgstr "Förhandsgranska filsystemet"
-
-#~ msgid "Preview files without importing to your library."
-#~ msgstr "Förhandsgranska filer utan att importera dem till ditt bibliotek."
-
-#~ msgid "Metadata Fixup"
-#~ msgstr "Korrigera metadata"
-
-#~ msgid "Fix broken and missing metadata using bulk operations."
-#~ msgstr "Korrigera trasig och saknad metadata med bulkåtgärder."
-
-#~ msgid "Browse and search the Internet Archive's vast media collection."
-#~ msgstr "Bläddra och sök i Internet Archives stora mediasamling."
-
-#~ msgid "Internet Radio"
-#~ msgstr "Internetradio"
-
-#~ msgid "Listen to and organize Internet Radio stations."
-#~ msgstr "Lyssna på och organisera internetradiostationer."
-
-#~ msgid "Last.fm Scrobbling"
-#~ msgstr "Last.fm-skrobbling"
-
-#~ msgid "Last.fm scrobbling and context pane recommendations."
-#~ msgstr "Last.fm skrobbling och rekommendationer via sammanhangspanelen."
-
-#~ msgid "Last.fm Radio"
-#~ msgstr "Last.fm-radio"
-
-#~ msgid "Last.fm streaming radio for paid subscribers."
-#~ msgstr "Last.fm strömmande radio för betalande prenumeranter."
-
-#~ msgid "Library Watcher"
-#~ msgstr "Biblioteksbevakare"
-
-#~ msgid "Automatically update music and video libraries."
-#~ msgstr "Uppdatera automatiskt musik- och videobibliotek."
-
-#~ msgid "Mini Mode"
-#~ msgstr "Miniläge"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Control Banshee through a small window with only playback controls and "
-#~ "track information."
-#~ msgstr ""
-#~ "Styr Banshee genom ett litet fönster med endast uppspelningskontroll och "
-#~ "spårinformation."
-
-#~ msgid "Miro Guide Podcast Directory"
-#~ msgstr "Poddsändningskatalogen Miro Guide"
-
-#~ msgid "Browse and subscribe to thousands of audio and video podcasts."
-#~ msgstr ""
-#~ "Bläddra bland och prenumerera på tusentals ljud- och videopoddsändningar."
-
-#~ msgid "MPRIS D-Bus interface"
-#~ msgstr "MPRIS D-Bus-gränssnitt"
-
-#~ msgid "Control Banshee using the MPRIS D-Bus interface."
-#~ msgstr "Styr Banshee med MPRIS D-Bus-gränssnittet."
-
-#~ msgid "Multimedia Keys"
-#~ msgstr "Multimediatangenter"
-
-#~ msgid "Control playback via the multimedia keys on your keyboard."
-#~ msgstr "Styr uppspelningen via multimediatangenterna på ditt tangentbord."
-
-#~ msgid "Notification Area Icon"
-#~ msgstr "Ikon för notifieringsyta"
-
-#~ msgid "Display an icon in the notification area for controlling Banshee."
-#~ msgstr "Visa en ikon i notifieringsytan för att styra Banshee."
-
-#~ msgid "DVD and Audio CD Support"
-#~ msgstr "Stöd för DVD- och ljudskivor"
-
-#~ msgid "Watch DVDs, listen to and rip Audio CDs."
-#~ msgstr "Se DVD-filmer, lyssna på och extrahera ljudskivor."
-
-#~ msgid "Importers for Amarok, Rhythmbox and iTunes"
-#~ msgstr "Importera från Amarok, Rhythmbox och iTunes"
-
-#~ msgid "Import your library from Amarok, Rhythmbox or iTunes."
-#~ msgstr "Importera ditt bibliotek från Amarok, Rhythmbox eller iTunes."
-
-#~ msgid "Queue tracks in an ad-hoc playlist, or let the Auto DJ take over."
-#~ msgstr "Kölägg spår i en ad-hoc-spellista eller låt Auto DJ ta över."
-
-#~ msgid "Subscribe to podcasts and stream or download episodes."
-#~ msgstr "Prenumerera på poddsändningar och strömmar eller hämta avsnitt."
-
-#~ msgid "Sound Menu Integration"
-#~ msgstr "Ljudmenyintegration"
+#~ msgid "Volume"
+#~ msgstr "Volym"
 
-#~ msgid "Control Banshee from the Sound Menu."
-#~ msgstr "Styr Banshee från ljudmenyn."
+#~ msgid "Muted"
+#~ msgstr "Tystad"
 
-#~ msgid "Torrent Downloader"
-#~ msgstr "Torrent-hämtare"
+#~ msgid "Full Volume"
+#~ msgstr "Full volym"
 
-#~ msgid "Support downloading BitTorrent files from podcasts."
-#~ msgstr "Stöd för hämtning av Bittorrent-filer från poddsändningar."
+#~ msgid "Dvd"
+#~ msgstr "Dvd"
 
 #~ msgid ""
-#~ "This extension grants access to the Ubuntu One Music Store, powered by "
-#~ "7digital."
+#~ "Last.fm username is invalid or Banshee is not authorized to access your "
+#~ "account."
 #~ msgstr ""
-#~ "Detta tillägg ger dig åtkomst till Ubuntu One Music Store, som drivs av "
-#~ "7digital."
-
-#~ msgid "View artist information from Wikipedia in the context pane."
-#~ msgstr "Visa artistinformation från WIkipedia i sammanhangspanelen."
-
-#~ msgid "Context Pane"
-#~ msgstr "Sammanhangspanel"
-
-#~ msgid "Show related YouTube videos in the context pane."
-#~ msgstr "Visa relaterade YouTube-videor i sammanhangspanelen."
+#~ "Användarnamnet för Last.fm är ogiltigt eller så är Banshee inte auktoriserat "
+#~ "för att komma åt ditt konto."
 
 #~ msgid "Could not create 'decodebin2' plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa insticksmodulen \"decodebin2\""
@@ -6378,17 +7212,11 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa insticksmodulen \"audioconvert\""
 
 #~ msgid ""
-#~ "Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept "
-#~ "albums and classical music."
+#~ "Eliminate the small playback gap on track change. Useful for concept albums "
+#~ "and classical music."
 #~ msgstr ""
-#~ "Eliminera det lilla uppspelningsglapp som sker vid spårbyte. Användbart "
-#~ "för konceptalbum och klassisk musik."
-
-#~ msgid "All Albums ({0})"
-#~ msgstr "Alla album ({0})"
-
-#~ msgid "All Artists ({0})"
-#~ msgstr "Alla artister ({0})"
+#~ "Eliminera det lilla uppspelningsglapp som sker vid spårbyte. Användbart för "
+#~ "konceptalbum och klassisk musik."
 
 #~ msgid "Write _metadata to files"
 #~ msgstr "Skriv _metadata till filer"
@@ -6406,8 +7234,8 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Skriv _betyg och antal spelningar till filer"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Enable this option to save rating and play count metadata inside "
-#~ "supported audio files whenever the rating is changed."
+#~ "Enable this option to save rating and play count metadata inside supported "
+#~ "audio files whenever the rating is changed."
 #~ msgstr ""
 #~ "Aktivera detta alternativ för att spara metadata för betyg och antal "
 #~ "spelningar inne i ljudfiler när betygen ändras."
@@ -6418,179 +7246,116 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgid "Import play _counts"
 #~ msgstr "Importera a_ntal spelningar"
 
-#~ msgid "Search this playlist"
-#~ msgstr "Sök i denna spellista"
-
 #~ msgid "The track's rating was set differently on the device and in Banshee"
 #~ msgstr "Spårets betyg var angivet annorlunda på enheten och i Banshee"
 
-#~ msgid "{0} day"
-
-#~ msgid_plural "{0} days"
-#~ msgstr[0] "{0} dygn"
-#~ msgstr[1] "{0} dygn"
-
-#~ msgid "{0} hour"
-
-#~ msgid_plural "{0} hours"
-#~ msgstr[0] "{0} timme"
-#~ msgstr[1] "{0} timmar"
-
-#~ msgid "{0} minute"
-
-#~ msgid_plural "{0} minutes"
-#~ msgstr[0] "{0} minut"
-#~ msgstr[1] "{0} minuter"
-
-#~ msgid "{0} second"
-
-#~ msgid_plural "{0} seconds"
-#~ msgstr[0] "{0} sekund"
-#~ msgstr[1] "{0} sekunder"
-
-#~ msgid "Errors"
-#~ msgstr "Fel"
-
-#~ msgid "Sort Playlists By"
-#~ msgstr "Sortera spellistor efter"
-
-# Disc eller disk?
-#~ msgid "Drive"
-#~ msgstr "Disk"
-#~ msgid "File Organization"
-#~ msgstr "Organisering av filer"
-#~ msgid "Folder hie_rarchy"
-#~ msgstr "Mapphie_rarki"
-#~ msgid "File _name"
-#~ msgstr "Fil_namn"
-#~ msgid "Adding {0} of {1} to {2}"
-#~ msgstr "Lägger till {0} av {1} till {2}"
-#~ msgid "Deleting {0} of {1} From {2}"
-#~ msgstr "Tar bort {0} av {1} från {2}"
-#~ msgid "Active Task Running"
-#~ msgid_plural "Active Tasks Running"
-#~ msgstr[0] "Aktiv funktion igång"
-#~ msgstr[1] "Aktiva funktioner igång"
 #~ msgid "_Files to import:"
 #~ msgstr "_Filer att importera:"
+
 #~ msgid "Select Files"
 #~ msgstr "Välj filer"
+
 # FIXME. This is confusing.
 #~ msgid "(none selected)"
 #~ msgstr "(inga valda)"
+
 #~ msgid "_Folders to import:"
 #~ msgstr "_Mappar att importera:"
+
 #~ msgid "Select Folders"
 #~ msgstr "Välj mappar"
-#~ msgid "Browser on Left"
-#~ msgstr "Bläddrare till vänster"
-#~ msgid "Show the artist/album browser to the left of the track list"
-#~ msgstr "Visa bläddrare för artist/album till vänster om spårlistan"
-#~ msgid "Browser on Top"
-#~ msgstr "Bläddrare längst upp"
-#~ msgid "Show the artist/album browser above the track list"
-#~ msgstr "Visa bläddrare för artist/album ovanför spårlistan"
-#~ msgid "Show Browser"
-#~ msgstr "Visa bläddrare"
-#~ msgid "Show or hide the artist/album browser"
-#~ msgstr "Visa eller dölj bläddrare för artist/album"
+
 #~ msgid "{0} to add, {1} to remove, {2} to update"
 #~ msgstr "{0} att lägga till, {1} att ta bort, {2} att uppdatera"
-#~ msgid "Device Properties"
-#~ msgstr "Enhetsegenskaper"
-#~ msgid "Product"
-#~ msgstr "Produkt"
-#~ msgid "Vendor"
-#~ msgstr "Tillverkare"
-#~ msgid ""
-#~ "The {0} format is not supported by the device, and no converter was found "
-#~ "to convert it"
-#~ msgstr ""
-#~ "Formatet {0} stöds inte av enheten och inget konverteringsprogram "
-#~ "hittades för att konvertera det"
-#~ msgid "File format conversion support is not available"
-#~ msgstr "Stöd för filformatskonvertering är inte tillgängligt "
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#~ msgid "Error converting file"
-#~ msgstr "Fel vid konvertering av filen"
-#~ msgid "a|an|the"
-#~ msgstr "a|an|the"
-#~ msgid ", {0}"
-#~ msgstr ", {0}"
-#~ msgid "Unable to import track: {0}"
-#~ msgstr "Kunde inte importera spår: {0}"
-#~ msgid "Importing from Amarok failed"
-#~ msgstr "Import från Amarok misslyckades"
-#~ msgid "Amarok"
-#~ msgstr "Amarok"
+
 #~ msgid "Import _playlists"
 #~ msgstr "Importera _spellistor"
+
 #~ msgid "Ejecting audio CD..."
 #~ msgstr "Matar ut ljudskiva..."
+
 #~ msgid "Could not eject audio CD: {0}"
 #~ msgstr "Kunde inte mata ut ljudskiva: {0}"
-#~ msgid ""
-#~ "Simplify the Now Playing interface by hiding the source list and more"
+
+#~ msgid "Simplify the Now Playing interface by hiding the source list and more"
 #~ msgstr "Förenkla gränssnittet Nu spelas genom att dölja källistan och annat"
+
 #~ msgid ""
-#~ "There was an error intializing MTP device support. See http://www.";
-#~ "banshee-project.org/Guide/DAPs/MTP for more information."
+#~ "There was an error intializing MTP device support. See http://www.banshee-";
+#~ "project.org/Guide/DAPs/MTP for more information."
 #~ msgstr ""
 #~ "Det inträffade ett fel vid initiering av MTP-enhetsstödet. Se http://www.";
 #~ "banshee-project.org/Guide/DAPs/MTP för mer information."
+
 #~ msgid "iPod Support"
 #~ msgstr "iPod-stöd"
+
 #~ msgid "Support for most iPod devices."
 #~ msgstr "Stöd för de flesta iPod-enheter."
+
 #~ msgid "Rebuilding Database"
 #~ msgstr "Bygger om databas"
+
 #~ msgid "Scanning iPod..."
 #~ msgstr "Söker av iPod..."
+
 #~ msgid "Processing Tracks..."
 #~ msgstr "Behandlar spår..."
+
 #~ msgid "Ordering Tracks..."
 #~ msgstr "Beställer spår..."
+
 #~ msgid "Saving new database..."
 #~ msgstr "Sparar ny databas..."
+
 #~ msgid "Error rebuilding iPod database"
 #~ msgstr "Fel vid ombyggnation av iPod-databas"
+
 #~ msgid "Color"
 #~ msgstr "Färg"
+
 #~ msgid "Produced on"
 #~ msgstr "Producerad den"
+
 #~ msgid "Firmware"
 #~ msgstr "Fast programvara"
+
 #~ msgid "Capabilities"
 #~ msgstr "Förmågor"
+
 #~ msgid "Out of space on device"
 #~ msgstr "Slut på ledigt utrymme på enheten"
+
 #~ msgid "Please manually remove some songs"
 #~ msgstr "Ta manuellt bort några låtar"
+
 #~ msgid "Updating..."
 #~ msgstr "Uppdaterar..."
+
 #~ msgid "Flushing to disk..."
 #~ msgstr "Skriver till disk..."
+
 #~ msgid "Unable to read your iPod"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa din iPod"
+
 #~ msgid ""
-#~ "You have used this iPod with a version of iTunes that saves a version of "
-#~ "the song database for your iPod that is too new for Banshee to "
-#~ "recognize.\n"
+#~ "You have used this iPod with a version of iTunes that saves a version of the "
+#~ "song database for your iPod that is too new for Banshee to recognize.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Banshee can rebuild your database, but you might lose your settings and "
-#~ "all the content in the device (be sure to backup your data first). Using "
-#~ "Banshee and iTunes with the same iPod is not recommended."
+#~ "Banshee can rebuild your database, but you might lose your settings and all "
+#~ "the content in the device (be sure to backup your data first). Using Banshee "
+#~ "and iTunes with the same iPod is not recommended."
 #~ msgstr ""
-#~ "Du har använt denna iPod med en version av iTunes som sparar en version "
-#~ "av låtdatabasen för din iPod som är för ny för att Banshee ska känna igen "
-#~ "den.\n"
+#~ "Du har använt denna iPod med en version av iTunes som sparar en version av "
+#~ "låtdatabasen för din iPod som är för ny för att Banshee ska känna igen den.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Banshee kan bygga om databasen men du kan förlora vissa inställningar och "
 #~ "allt innehåll på enheten (försäkra dig om att säkerhetskopiera ditt data "
-#~ "först). Användning av Banshee och iTunes med samma iPod är inte "
-#~ "rekommenderat."
+#~ "först). Användning av Banshee och iTunes med samma iPod är inte rekommenderat."
+
 #~ msgid "Learn more about Banshee's iPod support"
 #~ msgstr "Läs mer om Banshees iPod-stöd"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An iPod database could not be found on this device.\n"
 #~ "\n"
@@ -6599,236 +7364,203 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ "En iPod-databas kunde inte hittas på den här enheten.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Banshee kan bygga en ny databas åt dig."
+
 #~ msgid "What is the reason for this?"
 #~ msgstr "Vad är anledningen för detta?"
+
 #~ msgid "Your iPod is mounted read only. Banshee can not restore your iPod."
 #~ msgstr ""
-#~ "Din iPod är monterad som skrivskyddad. Banshee kan inte återställa din "
-#~ "iPod."
+#~ "Din iPod är monterad som skrivskyddad. Banshee kan inte återställa din iPod."
+
 #~ msgid "Rebuild iPod Database..."
 #~ msgstr "Bygger om iPod-databas..."
+
 #~ msgid "Confirm Rebuild iPod Database"
 #~ msgstr "Bekräfta ombyggnation av iPod-databas"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Rebuilding your iPod database may take some time. Also note that any "
 #~ "playlists you have on your iPod will be lost.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Are you sure you want to rebuild your iPod database?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Att bygga om din iPod-databas kan ta lite tid. Notera även att de "
-#~ "spellistor du har på din iPod kommer att förloras.\n"
+#~ "Att bygga om din iPod-databas kan ta lite tid. Notera även att de spellistor "
+#~ "du har på din iPod kommer att förloras.\n"
 #~ "\n"
 #~ "Är du säker på att du vill bygga om din iPod-databas?"
+
 #~ msgid "Rebuild Database"
 #~ msgstr "Bygg om databas"
+
 #~ msgid "Rebuilding iPod Database..."
 #~ msgstr "Bygger om iPod-databas..."
-#~ msgid "open context menu"
-#~ msgstr "öppna sammanhangsmeny"
-#~ msgid "click"
-#~ msgstr "klick"
-#~ msgid "menu"
-#~ msgstr "meny"
-#~ msgid "Hide <i>{0}</i>"
-#~ msgstr "Dölj <i>{0}</i>"
-#~ msgid "{0} Encountered a Fatal Error"
-#~ msgstr "{0} stötte på ett ödesdigert fel"
-#~ msgid "Error Details"
-#~ msgstr "Feldetaljer"
-#~ msgid "An unhandled exception was thrown: "
-#~ msgstr "Ett ohanterat undantag kastades: "
-#~ msgid "Assembly Version Information"
-#~ msgstr "Versionsinformation för assembly"
-#~ msgid "Assembly Name"
-#~ msgstr "Assembly-namn"
-#~ msgid "KB"
-#~ msgstr "KB"
-#~ msgid "Condition:"
-#~ msgstr "Tillstånd:"
-#~ msgid "_Match"
-#~ msgstr "_Matcha"
-#~ msgid "all"
-#~ msgstr "alla"
-#~ msgid "any"
-#~ msgstr "någon"
-#~ msgid "of the following:"
-#~ msgstr "av följande:"
-#~ msgid "_Limit to"
-#~ msgstr "_Begränsa till"
-# FIXME. This is confusing.
-#~ msgid "selected by"
-#~ msgstr "valda genom"
-#~ msgid "ago"
-#~ msgstr "sedan"
-#~ msgid "seconds"
-#~ msgstr "sekunder"
-#~ msgid "days"
-#~ msgstr "dygn"
-#~ msgid "weeks"
-#~ msgstr "veckor"
-#~ msgid "months"
-#~ msgstr "månader"
-#~ msgid "years"
-#~ msgstr "år"
-#~ msgid "{0} download at {1}/s"
-#~ msgid_plural "{0} downloads at {1}/s"
-#~ msgstr[0] "{0} hämtning i {1}/s"
-#~ msgstr[1] "{0} hämtningar i {1}/s"
-#~ msgid "{0} download at {1}/s ({2} pending)"
-#~ msgid_plural "{0} downloads at {1}/s ({2} pending)"
-#~ msgstr[0] "{0} hämtning i {1}/s ({2} väntar)"
-#~ msgstr[1] "{0} hämtningar i {1}/s ({2} väntar)"
-#~ msgid "before"
-#~ msgstr "före"
-#~ msgid "after"
-#~ msgstr "efter"
-#~ msgid "is"
-#~ msgstr "är"
-#~ msgid "is not"
-#~ msgstr "är inte"
-#~ msgid "at most"
-#~ msgstr "som mest"
-#~ msgid "at least"
-#~ msgstr "åtminstone"
-#~ msgid "less than"
-#~ msgstr "mindre än"
-#~ msgid "more than"
-#~ msgstr "mer än"
-#~ msgid "empty"
-#~ msgstr "tom"
-#~ msgid "{0} ago"
-#~ msgstr "{0} sedan"
-#~ msgid "contains"
-#~ msgstr "innehåller"
-#~ msgid "doesn't contain"
-#~ msgstr "innehåller inte"
-#~ msgid "starts with"
-#~ msgstr "börjar med"
-#~ msgid "ends with"
-#~ msgstr "slutar med"
+
 #~ msgid "GIO IO and Hardware backends"
 #~ msgstr "Bakände för GIO IO och maskinvara"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Backend providers for the GNOME platform. Includes GConf support and "
-#~ "general GNOME integration."
+#~ "Backend providers for the GNOME platform. Includes GConf support and general "
+#~ "GNOME integration."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tillhandahåller bakänder för GNOME-plattformen. Inkluderar GConf-stöd och "
 #~ "allmän GNOME-integration."
+
 #~ msgid ""
-#~ "GStreamer multimedia services including playback, CD ripping, and "
-#~ "transcoding."
+#~ "GStreamer multimedia services including playback, CD ripping, and transcoding."
 #~ msgstr ""
-#~ "GStreamer-multimediatjänster som inkluderar uppspelning, cd-extrahering "
-#~ "och omkodning."
+#~ "GStreamer-multimediatjänster som inkluderar uppspelning, cd-extrahering och "
+#~ "omkodning."
+
 #~ msgid "Provides hardware support through HAL."
 #~ msgstr "Tillhandahåller hårdvarustöd genom HAL."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Provides an X11 backend for video support, which enables proper "
-#~ "fullscreen support."
+#~ "Provides an X11 backend for video support, which enables proper fullscreen "
+#~ "support."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tillhandahåller en X11-bakände för videostöd, som aktiverar korrekt "
 #~ "helskärmsstöd."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Backend providers for the OSX platform. Includes general OSX integration."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tillhandahåller bakänder för OS X-plattformen. Inkluderar allmän OS X-"
 #~ "integration."
+
 #~ msgid "Provides POSIX/UNIX support, including IO."
 #~ msgstr "Tillhandahåller POSIX/UNIX-stöd, inklusive IO."
+
 #~ msgid "Provides low level non-GUI utilities."
 #~ msgstr "Tillhandahåller icke-grafiska lågnivåverktyg."
+
 #~ msgid "Provides non-GUI utilities and services."
 #~ msgstr "Tillhandahåller verktyg och tjänster för icke-grafiska gränssnitt."
+
 #~ msgid "Provides GUI utilities and services."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tillhandahåller verktyg och tjänster för grafiskt användargränssnitt."
+#~ msgstr "Tillhandahåller verktyg och tjänster för grafiskt användargränssnitt."
+
 #~ msgid "Digital Media Player Support"
 #~ msgstr "Stöd för digital mediaspelare"
+
 #~ msgid "Provides general support for many kinds of media player devices."
 #~ msgstr "Tillhandahåller allmänt stöd för många typer av mediaspelarenheter."
+
 #~ msgid "MeeGo Support"
 #~ msgstr "MeeGo-stöd"
+
 #~ msgid "Provides MeeGo integration, including a custom media panel."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tillhandahåller MeeGo-integration, inklusive en anpassad mediapanel."
+#~ msgstr "Tillhandahåller MeeGo-integration, inklusive en anpassad mediapanel."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Provides a source that displays embedded video and provides fullscreen "
-#~ "video playback and controls."
+#~ "Provides a source that displays embedded video and provides fullscreen video "
+#~ "playback and controls."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tillhandahåller en källa som visar inbäddad video och tillhandahåller "
 #~ "videouppspelning och kontroller i helskärmsläge."
+
 #~ msgid "Remote Audio"
 #~ msgstr "Fjärrljud"
+
 #~ msgid "Provides support for remote speakers like the Airport Express"
 #~ msgstr "Tillhandahåller stöd för fjärrhögtalare såsom Airport Express"
+
 #~ msgid "A sample source useful to developers."
 #~ msgstr "Ett exempel på källkod användbar för utvecklare."
+
 #~ msgid "Sources"
 #~ msgstr "Källor"
+
 #~ msgid "SQL Debug Console"
 #~ msgstr "Konsoll för SQL-felsökning"
-#~ msgid ""
-#~ "Provides a UI for monitoring Banshee's SQL usage, and running queries."
+
+#~ msgid "Provides a UI for monitoring Banshee's SQL usage, and running queries."
 #~ msgstr ""
 #~ "Tillhandahåller ett grafiskt gränssnitt för att övervaka Banshees SQL-"
 #~ "användning och körning av frågor."
+
 #~ msgid "Debug"
 #~ msgstr "Felsökning"
+
 #~ msgid "Average Bitrate"
 #~ msgstr "Genomsnittlig bitfrekvens"
+
 #~ msgid "Extreme"
 #~ msgstr "Extremt"
+
 #~ msgid "Insane"
 #~ msgstr "Tokigt"
+
 #~ msgid "LAME Preset"
 #~ msgstr "LAME-förval"
+
 #~ msgid "Medium"
 #~ msgstr "Medel"
+
 #~ msgid "Preset"
 #~ msgstr "Förval"
+
 #~ msgid "Standard"
 #~ msgstr "Standard"
+
 #~ msgid "VBR Mode"
 #~ msgstr "VBR-läge"
+
 #~ msgid "Home Folder"
 #~ msgstr "Hemmapp"
+
 #~ msgid "Manage _Extensions"
 #~ msgstr "Hantera _tillägg"
+
 #~ msgid "Manage extensions to add new features to Banshee"
 #~ msgstr "Hantera tillägg för att lägga till nya funktioner till Banshee"
+
 #~ msgid "_Web Resources"
 #~ msgstr "_Webbresurser"
+
 #~ msgid "Banshee _User Guide (Wiki)"
 #~ msgstr "Banshees an_vändarguide (Wiki)"
+
 #~ msgid "Learn about how to use Banshee"
 #~ msgstr "Lär dig mer om hur du använder Banshee"
+
 #~ msgid "Videos From Photos Folder"
 #~ msgstr "Videoklipp från mappen Foton"
+
 #~ msgid "MTP Support Ignoring Device"
 #~ msgstr "MTP-stöd ignorerar enhet"
-#~ msgid ""
-#~ "Banshee's MTP audio player support can only handle one device at a time."
+
+#~ msgid "Banshee's MTP audio player support can only handle one device at a time."
 #~ msgstr ""
 #~ "Banshees stöd för MTP-ljudspelare kan endast hantera en enhet åt gången."
+
 #~ msgid "Error Finding MTP Device Support"
 #~ msgstr "Fel vid sökning efter MTP-enhetsstöd"
+
 #~ msgid ""
 #~ "An MTP device was detected, but Banshee was unable to load support for it."
 #~ msgstr "En MTP-enhet hittades men Banshee kunde inte läsa in stöd för den."
+
 #~ msgid "Audiobooks, etc"
 #~ msgstr "Ljudböcker, etc"
+
 #~ msgid "Searching for CD metadata..."
 #~ msgstr "Söker efter skivmetadata..."
+
 #~ msgid "Could not fetch metadata for CD."
 #~ msgstr "Kunde inte hämta metadata för skiva."
+
 #~ msgid "_Cover Art"
 #~ msgstr "_Omslagsbild"
+
 #~ msgid "Manage cover art"
 #~ msgstr "Hantera omslagsbilder"
+
 #~ msgid "_Download Cover Art"
 #~ msgstr "_Hämta omslagsbild"
+
 #~ msgid "Download cover art for all tracks"
 #~ msgstr "Hämta omslagsbilder för alla spår"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid ", the"
 #~ msgstr "Övrigt"
@@ -6883,8 +7615,7 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Bokmärken"
 
 #~ msgid "Save your position in tracks so you can resume playback later."
-#~ msgstr ""
-#~ "Spara din position i spår så att du kan återuppta uppspelningen senare."
+#~ msgstr "Spara din position i spår så att du kan återuppta uppspelningen senare."
 
 #~ msgid "Could not create 'filesrc' plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa filesrc-insticksmodulen"
@@ -6959,9 +7690,6 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgid "Eject {0}"
 #~ msgstr "Mata ut {0}"
 
-#~ msgid "Ejecting {0}..."
-#~ msgstr "Matar ut {0}..."
-
 #~ msgid "_Configure..."
 #~ msgstr "_Konfigurera..."
 
@@ -7025,247 +7753,358 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 # FIXME. Kolla denna
 #~ msgid "Song"
 #~ msgstr "Låt"
+
 #~ msgid "Item"
 #~ msgstr "Objekt"
+
 #~ msgid "_Restart {0}"
 #~ msgstr "Sta_rta om {0}"
+
 #~ msgid "_Jump to Playing {0}"
 #~ msgstr "_Hoppa till uppspelad {0}"
+
 #~ msgid "Delete From {0}"
 #~ msgstr "Ta bort från {0}"
+
 #~ msgid "Name Ascending"
 #~ msgstr "Namn stigande"
+
 #~ msgid "Name Descending"
 #~ msgstr "Namn fallande"
+
 #~ msgid "Station Name"
 #~ msgstr "Stationsnamn"
+
 #~ msgid "Station Type"
 #~ msgstr "Stationstyp"
+
 #~ msgid "Banshee Music Player"
 #~ msgstr "Musikspelaren Banshee"
+
 #~ msgid "Update Podcasts"
 #~ msgstr "Uppdatera poddsändningar"
+
 #~ msgid "All Columns"
 #~ msgstr "Alla kolumner"
+
 #~ msgid "Album Artist (part of a compilation):"
 #~ msgstr "Albumartist (del av en samling):"
+
 #~ msgid "Waiting to download"
 #~ msgstr "Väntar på att hämta"
+
 #~ msgid "Watched"
 #~ msgstr "Sedd"
+
 #~ msgid "Heard"
 #~ msgstr "Hörd"
+
 #~ msgid "Set all track counts to this value"
 #~ msgstr "Ställ in alla spårantal till detta värde"
+
 #~ msgid "Set all albums to this value"
 #~ msgstr "Ställ in alla album till detta värde"
+
 #~ msgid "Never played"
 #~ msgstr "Aldrig spelad"
+
 #~ msgid "0"
 #~ msgstr "0"
+
 #~ msgid "0 MB"
 #~ msgstr "0 MB"
+
 #~ msgid "0:00"
 #~ msgstr "0:00"
+
 #~ msgid "<b>Al_bum Artist:</b>"
 #~ msgstr "<b>Al_bumartist:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Albu_m:</b>"
 #~ msgstr "<b>Albu_m:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Album Cover:</b>"
 #~ msgstr "<b>Albumomslag:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Bitrate:</b>"
 #~ msgstr "<b>Bitfrekvens:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Channels:</b>"
 #~ msgstr "<b>Kanaler:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Duration:</b>"
 #~ msgstr "<b>Speltid:</b>"
+
 #~ msgid "<b>File name:</b>"
 #~ msgstr "<b>Filnamn:</b>"
+
 #~ msgid "<b>File size:</b>"
 #~ msgstr "<b>Filstorlek:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Imported on:</b>"
 #~ msgstr "<b>Importerad den:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Last played:</b>"
 #~ msgstr "<b>Senast spelad:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Location:</b>"
 #~ msgstr "<b>Plats:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Play count:</b>"
 #~ msgstr "<b>Spelräknare:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Sample rate:</b>"
 #~ msgstr "<b>Samplingsfrekvens:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Session Information</b>"
 #~ msgstr "<b>Sessionsinformation</b>"
+
 #~ msgid "<b>Track _Artist:</b>"
 #~ msgstr "<b>Spår_artist:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Track _count:</b>"
 #~ msgstr "<b>Spåra_ntal:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Track _number:</b>"
 #~ msgstr "<b>Spår_nummer:</b>"
+
 #~ msgid "<b>Write Options</b>"
 #~ msgstr "<b>Skrivalternativ</b>"
+
 #~ msgid "<b>_Disc:</b>"
 #~ msgstr "<b>S_kiva:</b>"
+
 #~ msgid "<b>_Genre:</b>"
 #~ msgstr "<b>_Genre:</b>"
+
 #~ msgid "<b>_Rating:</b>"
 #~ msgstr "<b>_Betyg:</b>"
+
 #~ msgid "<b>_Title:</b>"
 #~ msgstr "<b>_Titel:</b>"
+
 #~ msgid "<b>_Year:</b>"
 #~ msgstr "<b>_År:</b>"
+
 #~ msgid "Apply common field values to all tracks"
 #~ msgstr "Verkställ allmänna fältvärden till alla spår"
+
 #~ msgid "Artwork"
 #~ msgstr "Grafik"
+
 #~ msgid "Copy to all"
 #~ msgstr "Kopiera till alla"
+
 # Disc eller disk?
 #~ msgid "Disc format:"
 #~ msgstr "Skivformat:"
+
 #~ msgid "Disc name:"
 #~ msgstr "Skivnamn:"
+
 #~ msgid "Eject disc after writing"
 #~ msgstr "Mata ut skiva efter skrivning"
+
 #~ msgid "Embed directly in song"
 #~ msgstr "Bädda in direkt i låt"
+
 #~ msgid "Enter Next"
 #~ msgstr "Gå till nästa"
+
 #~ msgid "Forward"
 #~ msgstr "Framåt"
+
 #~ msgid "Save to song directory"
 #~ msgstr "Spara till låtkatalog"
+
 #~ msgid "Write disc to:"
 #~ msgstr "Skriv skiva till:"
+
 #~ msgid "Write speed:"
 #~ msgstr "Skrivhastighet:"
+
 #~ msgid "_Write"
 #~ msgstr "_Skriv"
+
 #~ msgid "Last Played Date"
 #~ msgstr "Senast spelad"
+
 #~ msgid "Last Skipped Date"
 #~ msgstr "Senast överhoppad"
+
 #~ msgid "GenericName"
 #~ msgstr "allmäntnamn"
+
 #~ msgid "FilterQuery"
 #~ msgstr "FiltreraFråga"
+
 #~ msgid "TrackView.ColumnControllerXml"
 #~ msgstr "TrackView.ColumnControllerXml"
+
 #~ msgid "ActiveSourceUIResource"
 #~ msgstr "AktivKällUIResurs"
+
 #~ msgid "GtkActionPath"
 #~ msgstr "GtkActionPath"
+
 #~ msgid "Are you sure that you'd like to cancel all podcast downloads?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill avbryta alla hämtningar av poddsändningar?"
+#~ msgstr "Är du säker på att du vill avbryta alla hämtningar av poddsändningar?"
+
 #~ msgid "Location"
 #~ msgstr "Plats"
+
 #~ msgid "Failed to connect to {0}"
 #~ msgstr "Misslyckades med att ansluta till {0}"
+
 #~ msgid "Last.fm (Disconnected)"
 #~ msgstr "Last.fm (Frånkopplad)"
+
 # Disc eller disk?
 #~ msgid "Disk Usage:"
 #~ msgstr "Skivanvändning:"
+
 #~ msgid "Song Name"
 #~ msgstr "Låtnamn"
+
 #~ msgid "Filter on {0}"
 #~ msgstr "Filtrera på {0}"
+
 #~ msgid "Adding Items to {0}"
 #~ msgstr "Lägger till objekt till {0}"
+
 #~ msgid "Deleting Items From {0}"
 #~ msgstr "Tar bort objekt från {0}"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Banshee was unable to find any valid tracks to import. Please check the "
 #~ "playlist and try again."
 #~ msgstr ""
 #~ "Banshee kunde inte hitta några giltiga spår att importera. Kontrollera "
 #~ "spellistan och försök igen."
+
 #~ msgid "<b>Music _Library</b>"
 #~ msgstr "<b>Musik_bibliotek</b>"
+
 #~ msgid "Media Device"
 #~ msgstr "Mediaenhet"
+
 #~ msgid "Activity"
 #~ msgstr "Aktivitet"
+
 #~ msgid "Date"
 #~ msgstr "Datum"
+
 #~ msgid "Subscribe to a new podcast feed"
 #~ msgstr "Prenumerera på en ny poddsändningskanal"
+
 #~ msgid "Update"
 #~ msgstr "Uppdatera"
+
 #~ msgid "Homepage"
 #~ msgstr "Webbplats"
+
 #~ msgid "Remove from Library"
 #~ msgstr "Ta bort från bibliotek"
+
 #~ msgid "Link"
 #~ msgstr "Länk"
+
 #~ msgid "Delete episode?"
 #~ msgid_plural "Delete episodes?"
 #~ msgstr[0] "Ta bort avsnitt?"
 #~ msgstr[1] "Ta bort avsnitt?"
+
 #~ msgid "Would you like to delete the associated file?"
 #~ msgid_plural "Would you like to delete the associated files?"
 #~ msgstr[0] "Vill du ta bort den associerade filen?"
 #~ msgstr[1] "Vill du ta bort de associerade filerna?"
+
 #~ msgid "Keep File"
 #~ msgid_plural "Keep Files"
 #~ msgstr[0] "Behåll fil"
 #~ msgstr[1] "Behåll filer"
+
 #~ msgid "Could not create mbtrm plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa mbtrm-insticksmodul"
+
 # Intressant ordval
 #~ msgid "Could not create GNOME VFS output plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa utmatningsinsticksmodul för GNOME VFS"
+
 #~ msgid "Could not link cddasrcsrc to mbtrm"
 #~ msgstr "Kunde inte länka cddasrcsrc till mbtrm"
+
 #~ msgid "Could not link mbtrm to queue"
 #~ msgstr "Kunde inte länka mbtrm till kö"
+
 # Sink pad?
 #~ msgid "Could not link queue to encoder"
 #~ msgstr "Kunde inte länka kö till kodare"
+
 #~ msgid "Could not link encoder to gnomevfssink"
 #~ msgstr "Kunde inte länka kodare till gnomevfssink"
+
 #~ msgid "Encoding element does not support tagging!"
 #~ msgstr "Kodningselement har inte stöd för taggning!"
+
 #~ msgid "No decoder could be found for source format."
 #~ msgstr "Ingen avkodare kunde hittades för källformatet."
+
 #~ msgid "Could not stat encoded file"
 #~ msgstr "Kunde inte ta status på kodad fil"
+
 #~ msgid "Could not create 'gnomevfssrc' plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa insticksmodulen \"gnomevfssrc\""
+
 #~ msgid "Could not create 'gnomevfssink' plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa insticksmodulen \"gnomevfssink\""
+
 #~ msgid "{0} ({1})"
 #~ msgstr "{0} ({1})"
+
 #~ msgid "Import Errors"
 #~ msgstr "Importeringsfel"
+
 #~ msgid "Shu_ffle"
 #~ msgstr "Blan_da"
+
 #~ msgid "Toggle between shuffle or continuous playback modes"
 #~ msgstr "Växla mellan blandning eller kontinuerlig uppspelning"
+
 #~ msgid "Repeat N_one"
 #~ msgstr "Upprepa _ingen"
+
 #~ msgid "Repeat Si_ngle"
 #~ msgstr "Upprepa _enstaka"
+
 #~ msgid "_Audioscrobbler"
 #~ msgstr "_Audioscrobbler"
+
 #~ msgid "Visit your Audioscrobbler profile page"
 #~ msgstr "Besök din profilsida för Audioscrobbler"
+
 #~ msgid "Listen to 'similar to' Station"
 #~ msgstr "Lyssna på \"liknande\"-station"
+
 #~ msgid "Listen to the Last.fm 'similar to' station for this artist"
 #~ msgstr "Lyssna på Last.fm:s \"liknande\"-station för denna artist"
+
 #~ msgid "Play next item"
 #~ msgstr "Spela upp nästa objekt"
+
 #~ msgid "Advanced Audio Coding (AAC)"
 #~ msgstr "Advanced Audio Coding (AAC)"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Proprietary and standardized format that is superior to MP3, but not as "
 #~ "popular."
 #~ msgstr ""
 #~ "Proprietärt och standardiserat format som är klart bättre än MP3 men inte "
 #~ "lika populärt."
+
 #~ msgid "Scanning for songs"
 #~ msgstr "Söker efter låtar"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "Message.Text"
 #~ msgstr "Meddelande"
@@ -7331,19 +8170,16 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Inget skal"
 
 #~ msgid "{0} week"
-
 #~ msgid_plural "{0} weeks"
 #~ msgstr[0] "{0} vecka"
 #~ msgstr[1] "{0} veckor"
 
 #~ msgid "{0} month"
-
 #~ msgid_plural "{0} months"
 #~ msgstr[0] "{0} månad"
 #~ msgstr[1] "{0} månader"
 
 #~ msgid "{0} year"
-
 #~ msgid_plural "{0} years"
 #~ msgstr[0] "{0} år"
 #~ msgstr[1] "{0} år"
@@ -7441,21 +8277,19 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgid "Cannot Eject CD"
 #~ msgstr "Kunde inte mata ut cd"
 
-#~ msgid ""
-#~ "The CD cannot be ejected while it is importing. Stop the import first."
+#~ msgid "The CD cannot be ejected while it is importing. Stop the import first."
 #~ msgstr ""
-#~ "Cd-skivan kan inte matas ut medan den importeras. Stoppa importeringen "
-#~ "först."
+#~ "Cd-skivan kan inte matas ut medan den importeras. Stoppa importeringen först."
 
 #~ msgid "Importing CD"
 #~ msgstr "Importerar cd"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The device node '{0}' differs from the device node already set for "
-#~ "previously queued tracks ({1})"
+#~ "The device node '{0}' differs from the device node already set for previously "
+#~ "queued tracks ({1})"
 #~ msgstr ""
-#~ "Enhetsnoden \"{0}\" skiljer sig från enhetsnoden redan inställd för "
-#~ "tidigare köade spår ({1})"
+#~ "Enhetsnoden \"{0}\" skiljer sig från enhetsnoden redan inställd för tidigare "
+#~ "köade spår ({1})"
 
 #~ msgid "No encoder was found on your system."
 #~ msgstr "Ingen kodare hittades på ditt system."
@@ -7484,242 +8318,338 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 # SUN CHANGED MESSAGE
 #~ msgid "Problem creating CD"
 #~ msgstr "Problem vid skapande av cd"
+
 #~ msgid "No CD recording hardware was found."
 #~ msgstr "Ingen hårdvara för cd-inspelning hittades."
+
 #~ msgid "No CD writers were found on your system."
 #~ msgstr "Inga cd-skrivare hittades på ditt system."
+
 #~ msgid "Insert Blank CD"
 #~ msgstr "Mata in blank cd"
+
 #~ msgid "Please insert a blank CD disk for the write process."
 #~ msgstr "Mata in en blank cd för att påbörja skrivprocessen."
+
 #~ msgid "The inserted media is not large enough to hold your selected music."
 #~ msgstr ""
-#~ "Det inmatade mediumet är inte tillräckligt stor för att hålla din "
-#~ "markerade musik."
+#~ "Det inmatade mediumet är inte tillräckligt stor för att hålla din markerade "
+#~ "musik."
+
 #~ msgid "{0} more minute is needed on the media."
 #~ msgid_plural "{0} more minutes are needed on the media."
 #~ msgstr[0] "Ytterligare {0} minut behövs på mediumet."
 #~ msgstr[1] "Ytterligare {0} minuter behövs på mediumet."
+
 #~ msgid "{0} more megabyte is needed on the media."
 #~ msgid_plural "{0} more megabytes are needed on the media."
 #~ msgstr[0] "Ytterligare {0} megabyte behövs på mediumet."
 #~ msgstr[1] "Ytterligare {0} megabyte behövs på mediumet."
+
 #~ msgid "Insufficient Disk Space"
 #~ msgstr "Otillräckligt diskutrymme"
+
 #~ msgid "Creating this CD requires at least {0} MiB of free disk space."
 #~ msgstr "Skapandet av denna cd kräver åtminstone {0} MiB ledigt diskutrymme."
+
 #~ msgid "Continue Anyway"
 #~ msgstr "Fortsätt ändå"
+
 #~ msgid "No suitable encoder could be found to convert selected songs."
 #~ msgstr ""
 #~ "Ingen lämplig kodare kunde hittas för att konvertera de markerade låtarna."
+
 #~ msgid "Writing Disc"
 #~ msgstr "Skriver skiva"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Stopping the disc writing process will render it useless. Would you like "
-#~ "to stop writing the disc?"
+#~ "Stopping the disc writing process will render it useless. Would you like to "
+#~ "stop writing the disc?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Stoppa skrivningen av skivan innebär att den blir obrukbar. Vill du "
-#~ "stoppa skrivningen av skivan?"
+#~ "Stoppa skrivningen av skivan innebär att den blir obrukbar. Vill du stoppa "
+#~ "skrivningen av skivan?"
+
 #~ msgid "An unknown error occurred when attempting to write the disc."
 #~ msgstr "Ett okänt fel inträffade vid försök att skriva skivan."
+
 #~ msgid "Disc writing complete"
 #~ msgstr "Skrivning av skiva färdig"
+
 # Intressant meningsbyggnad
 #~ msgid "The selected audio was successfully written to the disc."
 #~ msgstr "Det markerade ljudet skrevs till skivan."
+
 #~ msgid "Recording contents"
 #~ msgstr "Spelar in innehåll"
+
 # DISC måste det vara?
 #~ msgid "Fixating disc"
 #~ msgstr "Fixerar skiva"
+
 #~ msgid "Insert blank disc"
 #~ msgstr "Mata in blank skiva"
+
 #~ msgid "Please insert a blank disc for the write process."
 #~ msgstr "Mata in en blank skiva för att påbörja skrivprocessen."
+
 #~ msgid "New Audio CD"
 #~ msgstr "Ny ljud-cd"
+
 #~ msgid "CD Session"
 #~ msgstr "Cd-session"
+
 #~ msgid "Maximum"
 #~ msgstr "Maximalt"
+
 #~ msgid "High"
 #~ msgstr "Hög"
+
 #~ msgid "Low"
 #~ msgstr "Låg"
+
 #~ msgid "Copy CD failed"
 #~ msgstr "Kopiering av cd misslyckades"
+
 #~ msgid "Could not run nautilus-cd-burner"
 #~ msgstr "Kunde inte köra nautilus-cd-burner"
+
 #~ msgid "Scanning"
 #~ msgstr "Söker av"
+
 #~ msgid "Unable to open Amarok database"
 #~ msgstr "Kunde inte öppna Amaroks databas"
+
 #~ msgid "Migrate From Other Media Players"
 #~ msgstr "Migrera från andra mediaspelare"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Select any supported alternate media players that you wish to migrate "
-#~ "into Banshee."
+#~ "Select any supported alternate media players that you wish to migrate into "
+#~ "Banshee."
 #~ msgstr ""
-#~ "Välj en alternativ mediaspelare som stöds och som du önskar migrera från "
-#~ "till Banshee."
+#~ "Välj en alternativ mediaspelare som stöds och som du önskar migrera från till "
+#~ "Banshee."
+
 #~ msgid "Unable to Locate Supported Media Player"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta några mediaspelare som stöds"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Banshee was unable to locate any libraries from alternate supported media "
 #~ "players from which to import."
 #~ msgstr ""
-#~ "Banshee kunde inte hitta några bibliotek från alternativa mediaspelare "
-#~ "från vilka importering kan genomföras."
+#~ "Banshee kunde inte hitta några bibliotek från alternativa mediaspelare från "
+#~ "vilka importering kan genomföras."
+
 #~ msgid "Migrate"
 #~ msgstr "Migrera"
+
 #~ msgid "Invalid Rhythmbox database file"
 #~ msgstr "Ogiltig Rhythmbox-databasfil"
+
 #~ msgid "Edit Smart Playlist..."
 #~ msgstr "Redigera smart spellista..."
+
 #~ msgid "Smart Playlist has Dependencies"
 #~ msgstr "Smart spellista har beroenden"
+
 #~ msgid ""
-#~ "{0} is depended on by other smart playlists. Are you sure you want to "
-#~ "delete this and all dependent smart playlists?"
+#~ "{0} is depended on by other smart playlists. Are you sure you want to delete "
+#~ "this and all dependent smart playlists?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Andra smarta spellistor är beroende av {0}. Är du säker på att du vill ta "
 #~ "bort den här och alla beroende smarta spellistor?"
+
 #~ msgid "Could not initialize component"
 #~ msgstr "Kunde inte initiera komponent"
+
 #~ msgid "Synchronizing {0}"
 #~ msgstr "Synkroniserar {0}"
+
 #~ msgid "Waiting for transcoder..."
 #~ msgstr "Väntar på omkodare..."
+
 #~ msgid "Could not encode some files"
 #~ msgstr "Kunde inte koda vissa filer"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Some files could not be encoded to the proper format. They will not be "
-#~ "saved to the device if you continue."
+#~ "Some files could not be encoded to the proper format. They will not be saved "
+#~ "to the device if you continue."
 #~ msgstr ""
 #~ "Vissa filer kunde inte kodas i det riktiga formatet. De kommer inte att "
 #~ "sparas till enheten om du fortsätter."
+
 #~ msgid "Continue synchronizing"
 #~ msgstr "Fortsätt synkronisering"
+
 #~ msgid "Owner name"
 #~ msgstr "Ägarens namn"
+
 #~ msgid "Volume usage"
 #~ msgstr "Volymanvändning"
+
 #~ msgid "Device support will be disabled for this instance (no HAL)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Enhetsstöd kommer att vara inaktiverat för den här instansen (ingen HAL)"
+
 #~ msgid "Initializing audio engine"
 #~ msgstr "Initierar ljudmotor"
+
 #~ msgid "Detecting network settings"
 #~ msgstr "Detekterar nätverksinställningar"
+
 #~ msgid "Creating action manager"
 #~ msgstr "Skapar åtgärdshanterare"
+
 #~ msgid "Initializing audio profiles"
 #~ msgstr "Initierar ljudprofiler"
+
 #~ msgid "Audio CD support will be disabled for this instance"
 #~ msgstr "Ljud-cd-stöd kommer att vara inaktiverat för den här instansen"
+
 #~ msgid "DAP support will be disabled for this instance"
 #~ msgstr "DAP-stöd kommer att vara inaktiverat för den här instansen"
+
 #~ msgid "Initializing CD writing support"
 #~ msgstr "Initierar stöd för cd-skrivning"
+
 #~ msgid "CD burning support will be disabled for this instance"
-#~ msgstr ""
-#~ "Stöd för cd-bränning kommer att vara inaktiverat för den här instansen"
+#~ msgstr "Stöd för cd-bränning kommer att vara inaktiverat för den här instansen"
+
 #~ msgid "Initializing plugins"
 #~ msgstr "Initierar insticksmoduler"
+
 #~ msgid "Initializing scripts"
 #~ msgstr "Initierar skript"
+
 #~ msgid "Log Viewer"
 #~ msgstr "Loggvisare"
+
 #~ msgid "Time Stamp"
 #~ msgstr "Tidsstämpel"
+
 #~ msgid "Message"
 #~ msgstr "Meddelande"
+
 #~ msgid "All Log Entries"
 #~ msgstr "Alla loggposter"
+
 #~ msgid "Only Error Messages"
 #~ msgstr "Endast felmeddelanden"
+
 #~ msgid "Only Warning Messages"
 #~ msgstr "Endast varningsmeddelanden"
+
 #~ msgid "Only Information Messages"
 #~ msgstr "Endast informationsmeddelanden"
+
 #~ msgid "Only Debug Messages"
 #~ msgstr "Endast felsökningsmeddelanden"
+
 #~ msgid "Entry Details:"
 #~ msgstr "Postdetaljer:"
+
 #~ msgid "Repeat None"
 #~ msgstr "Upprepa ingen"
+
 #~ msgid "Continuous"
 #~ msgstr "Kontinuerlig"
+
 #~ msgid "Could not load track from library"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in spår från bibliotek"
+
 #~ msgid "Banshee Plugins"
 #~ msgstr "Insticksmoduler för Banshee"
+
 #~ msgid "Plugin Name"
 #~ msgstr "Insticksmodulnamn"
+
 #~ msgid "This plugin could not be initialized."
 #~ msgstr "Denna insticksmodul kunde inte initieras."
+
 #~ msgid "Playing Music"
 #~ msgstr "Spelar musik"
+
 #~ msgid "Reading table of contents from CD..."
 #~ msgstr "Läser innehållsförteckning från cd..."
-#~ msgid ""
-#~ "Cannot search for CD metadata: there is no available Internet connection"
+
+#~ msgid "Cannot search for CD metadata: there is no available Internet connection"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte söka efter cd-metadata: det finns ingen tillgänglig "
 #~ "Internetanslutning"
+
 #~ msgid "Copy CD"
 #~ msgstr "Kopiera cd"
+
 #~ msgid "Invalid Selection"
 #~ msgstr "Ogiltig markering"
+
 #~ msgid "You must select at least one track to import."
 #~ msgstr "Du måste välja åtminstone ett spår att importera."
+
 #~ msgid "Synchronizing your Device, Please Wait..."
 #~ msgstr "Synkroniserar din enhet, vänta..."
+
 #~ msgid "You are currently importing from {0}. Would you like to stop it?"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du håller för närvarande på att importera från {0}. Vill du stoppa detta?"
+
 #~ msgid "Local Queue"
 #~ msgstr "Lokal kö"
+
 #~ msgid "Cannot Rename Playlist"
 #~ msgstr "Kan inte byta namn på spellista"
-#~ msgid ""
-#~ "A playlist with this name already exists. Please choose another name."
+
+#~ msgid "A playlist with this name already exists. Please choose another name."
 #~ msgstr "En spellista med detta namn finns redan. Välj ett annat namn."
+
 #~ msgid "Backend"
 #~ msgstr "Bakände"
+
 #~ msgid "List of URIs in the history drop-down for the open location dialog"
 #~ msgstr ""
-#~ "Lista över uri:er i historikens rullgardinslista för Öppna plats-"
-#~ "dialogrutan"
+#~ "Lista över uri:er i historikens rullgardinslista för Öppna plats-dialogrutan"
+
 #~ msgid "Name of media playback engine backend"
 #~ msgstr "Namn på bakände för mediauppspelningsmotor"
+
 #~ msgid "The default playlist export format"
 #~ msgstr "Standardformat för exportering av spellista"
+
 #~ msgid "URI List"
 #~ msgstr "Uri-lista"
+
 #~ msgid "URI of last file folder"
 #~ msgstr "Uri för senaste filmapp"
+
 #~ msgid "Volume of playback relative to mixer output"
 #~ msgstr "Uppspelningsvolym relativ till mixerutgång"
+
 #~ msgid "N/A"
 #~ msgstr "-"
+
 #~ msgid "Columns..."
 #~ msgstr "Kolumner..."
+
 #~ msgid "Import CD into library"
 #~ msgstr "Importera cd till bibliotek"
+
 #~ msgid "Play/pause current song"
 #~ msgstr "Spela upp/Pausa aktuell låt"
+
 #~ msgid "Device disk usage"
 #~ msgstr "Enhetsanvändning"
+
 #~ msgid "Synchronize music library to device"
 #~ msgstr "Synkronisera musikbibliotek till enhet"
+
 #~ msgid "Adjust volume"
 #~ msgstr "Justera volym"
+
 #~ msgid "Edit and view metadata of selected songs"
 #~ msgstr "Redigera och visa metadata för markerade låtar"
+
 #~ msgid "Cannot Play Song"
 #~ msgstr "Kan inte spela upp låt"
+
 #~ msgid ""
 #~ "{0} cannot be played by Banshee. The most common reasons for this are:\n"
 #~ "\n"
@@ -7731,364 +8661,498 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ "\n"
 #~ " <big>•</big> Låten är skyddad (DRM)\n"
 #~ " <big>•</big> Låten är på en DAP som inte har stöd för uppspelning\n"
+
 #~ msgid "Remove selection from library"
 #~ msgstr "Ta bort markering från bibliotek"
+
 #~ msgid "Are you sure you want to remove the selected song from your library?"
 #~ msgid_plural ""
 #~ "Are you sure you want to remove the selected {0} songs from your library?"
 #~ msgstr[0] ""
 #~ "Är du säker att du vill ta bort den markerade låten från ditt bibliotek?"
 #~ msgstr[1] ""
-#~ "Är du säker att du vill ta bort de <b>({0})</b> markerade låtarna från "
-#~ "ditt bibliotek?"
+#~ "Är du säker att du vill ta bort de <b>({0})</b> markerade låtarna från ditt "
+#~ "bibliotek?"
+
 #~ msgid "Delete songs from drive"
 #~ msgstr "Ta bort låtar från enhet"
+
 #~ msgid "You do not have the required permissions to delete '{0}'"
 #~ msgstr "Du har inte de nödvändiga rättigheterna att ta bort \"{0}\""
+
 #~ msgid "New CD"
 #~ msgstr "Ny cd"
+
 #~ msgid ""
-#~ "You have made changes to your {0}. Please choose a method for updating "
-#~ "the contents of your {0}.\n"
+#~ "You have made changes to your {0}. Please choose a method for updating the "
+#~ "contents of your {0}.\n"
 #~ "\n"
-#~ "<big>•</big> <i>Synchronize Library</i>: synchronize Banshee library to "
-#~ "{0}\n"
-#~ "<big>•</big> <i>Save Manual Changes</i>: save only the manual changes you "
-#~ "made"
+#~ "<big>•</big> <i>Synchronize Library</i>: synchronize Banshee library to {0}\n"
+#~ "<big>•</big> <i>Save Manual Changes</i>: save only the manual changes you made"
 #~ msgstr ""
 #~ "Du har gjort ändringar till din {0}. Välj en metod för att uppdatera "
 #~ "innehållet av din {0}.\n"
 #~ "\n"
-#~ "<big>•</big> <i>Synkronisera bibliotek</i>: synkronisera Banshees "
-#~ "bibliotek till {0}\n"
+#~ "<big>•</big> <i>Synkronisera bibliotek</i>: synkronisera Banshees bibliotek "
+#~ "till {0}\n"
 #~ "<big>•</big> <i>Spara manuella ändringar</i>: spara endast de manuella "
 #~ "ändringarna du gjorde"
+
 #~ msgid ""
-#~ "<b>Warning:</b> Actions will alter or erase existing iPod contents and "
-#~ "may cause incompatibility with iTunes!"
+#~ "<b>Warning:</b> Actions will alter or erase existing iPod contents and may "
+#~ "cause incompatibility with iTunes!"
 #~ msgstr ""
 #~ "<b>Varning:</b> Åtgärder kommer att ändra eller radera befintligt iPod-"
 #~ "innehåll och kan orsaka inkompatibilitet med iTunes!"
+
 #~ msgid "Save Manual Changes"
 #~ msgstr "Spara manuella ändringar"
+
 #~ msgid "Visible Playlist Columns"
 #~ msgstr "Synliga spellistekolumner"
+
 #~ msgid "Order of Album column"
 #~ msgstr "Ordning för Album-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Artist column"
 #~ msgstr "Ordning för Artist-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Date Added column"
 #~ msgstr "Ordning för Lades till-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Genre column"
 #~ msgstr "Ordning för Genre-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Last Played column"
 #~ msgstr "Ordning för Senast spelad-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Play Count column"
 #~ msgstr "Ordning för Spelräknare-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Rating column"
 #~ msgstr "Ordning för Betyg-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Time column"
 #~ msgstr "Ordning för Tid-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Title column"
 #~ msgstr "Ordning för Titel-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Track column"
 #~ msgstr "Ordning för Spår-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Uri column"
 #~ msgstr "Ordning för Uri-kolumn"
+
 #~ msgid "Order of Year column"
 #~ msgstr "Ordning för År-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Album column"
 #~ msgstr "Synlighet för Album-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Artist column"
 #~ msgstr "Synlighet för Artist-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Date Added column"
 #~ msgstr "Synlighet för Lades till-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Genre column"
 #~ msgstr "Synlighet för Genre-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Last Played column"
 #~ msgstr "Synlighet för Senast spelad-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Play Count column"
 #~ msgstr "Synlighet för Spelräknare-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Rating column"
 #~ msgstr "Synlighet för Betyg-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Time column"
 #~ msgstr "Synlighet för Tid-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Title column"
 #~ msgstr "Synlighet för Titel-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Track column"
 #~ msgstr "Synlighet för Spår-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Uri column"
 #~ msgstr "Synlighet för Uri-kolumn"
+
 #~ msgid "Visibility of Year column"
 #~ msgstr "Synlighet för År-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Album column"
 #~ msgstr "Bredd på Album-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Artist column"
 #~ msgstr "Bredd på Artist-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Date Added column"
 #~ msgstr "Bredd på Lades till-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Genre column"
 #~ msgstr "Bredd på Genre-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Last Played column"
 #~ msgstr "Bredd på Senast spelad-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Play Count column"
 #~ msgstr "Bredd på Spelräknare-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Time column"
 #~ msgstr "Bredd på Tid-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Title column"
 #~ msgstr "Bredd på Titel-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Uri column"
 #~ msgstr "Bredd på Uri-kolumn"
+
 #~ msgid "Width of Year column"
 #~ msgstr "Bredd på År-kolumn"
+
 #~ msgid "Manufactured During"
 #~ msgstr "Tillverkad under"
+
 #~ msgid "Week {0} of {1}"
 #~ msgstr "Vecka {0} av {1}"
+
 #~ msgid "Your iPod could not be identified"
 #~ msgstr "Din iPod kunde inte identifieras"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Please consider submitting information about your iPod to the Banshee "
-#~ "Project so your iPod may be more fully identified in the future.\n"
+#~ "Please consider submitting information about your iPod to the Banshee Project "
+#~ "so your iPod may be more fully identified in the future.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "Fundera på att skicka in information om din iPod till Banshee-projektet "
-#~ "så att din iPod kan bli identifierad bättre i framtiden.\n"
+#~ "Fundera på att skicka in information om din iPod till Banshee-projektet så "
+#~ "att din iPod kan bli identifierad bättre i framtiden.\n"
+
 #~ msgid "Do not ask me again"
 #~ msgstr "Fråga mig inte igen"
+
 #~ msgid "Go to Web Site"
 #~ msgstr "Gå till webbplatsen"
+
 #~ msgid "Pre-processing tracks"
 #~ msgstr "Förbehandlar spår"
+
 #~ msgid "Flushing to Disk (may take time)"
 #~ msgstr "Skriver till disk (kan ta tid)"
+
 #~ msgid "Failed to synchronize iPod"
 #~ msgstr "Misslyckades med att synkronisera iPod"
+
 #~ msgid "Synchronizing Device"
 #~ msgstr "Synkroniserar enhet"
+
 #~ msgid "Removing Songs"
 #~ msgstr "Tar bort låtar"
+
 #~ msgid "Loading Songs"
 #~ msgstr "Läser in låtar"
+
 #~ msgid ""
-#~ "The audio device song loading process is currently running. Would you "
-#~ "like to stop it?"
+#~ "The audio device song loading process is currently running. Would you like "
+#~ "to stop it?"
 #~ msgstr ""
-#~ "Låtinläsningsprocessen för ljudenheten körs för närvarande. Vill du "
-#~ "stoppa den?"
+#~ "Låtinläsningsprocessen för ljudenheten körs för närvarande. Vill du stoppa "
+#~ "den?"
+
 #~ msgid "Copying {0} of {1}"
 #~ msgstr "Kopierar {0} av {1}"
-#~ msgid "Song Playing on Device"
-#~ msgstr "Låt spelar på enhet"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Before you can eject your device, you need to start playing a song that "
-#~ "is not on it. This is a known bug."
+#~ "Before you can eject your device, you need to start playing a song that is "
+#~ "not on it. This is a known bug."
 #~ msgstr ""
-#~ "Innan du kan mata ut din enhet, behöver du starta uppspelning av en låt "
-#~ "som inte finns på den. Det här är ett känt fel."
+#~ "Innan du kan mata ut din enhet, behöver du starta uppspelning av en låt som "
+#~ "inte finns på den. Det här är ett känt fel."
+
 #~ msgid "Failed to Unmount {0}"
 #~ msgstr "Misslyckades med att avmontera {0}"
+
 #~ msgid "Make sure no other programs are using it."
 #~ msgstr "Se till att inga andra program använder den."
+
 #~ msgid ": Found"
 #~ msgstr ": Hittade"
+
 #~ msgid "Reading library information"
 #~ msgstr "Läser biblioteksinformation"
+
 #~ msgid "Loading device"
 #~ msgstr "Läser enhet"
+
 #~ msgid ": Ready for use"
 #~ msgstr ": Klar för användning"
+
 #~ msgid "Cannot read device"
 #~ msgstr "Kan inte läsa enhet"
+
 #~ msgid "Device Error"
 #~ msgstr "Enhetsfel"
+
 #~ msgid "Could not set the owner of the device."
 #~ msgstr "Kunde inte ställa in ägaren för enheten."
+
 #~ msgid "Account Name:"
 #~ msgstr "Kontonamn:"
+
 #~ msgid "Audioscrobbler Reporting"
 #~ msgstr "Audioscrobbler-rapportering"
+
 #~ msgid "Create an account"
 #~ msgstr "Skapa ett konto"
+
 #~ msgid "Join the Banshee group"
 #~ msgstr "Gå med i Banshee-gruppen"
+
 #~ msgid "Last.fm Username"
 #~ msgstr "Användarnamn för Last.fm"
+
 #~ msgid "Last.fm Password"
 #~ msgstr "Lösenord för Last.fm"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Your profile page on Last.fm is automatically updated whenever you listen "
-#~ "to music. It lets others see what you're listening to right now, and "
-#~ "shows charts of your listening history."
+#~ "Your profile page on Last.fm is automatically updated whenever you listen to "
+#~ "music. It lets others see what you're listening to right now, and shows "
+#~ "charts of your listening history."
 #~ msgstr ""
-#~ "Din profilsida på Last.fm uppdateras automatiskt när du lyssnar på musik. "
-#~ "Den låter andra se vad du lyssnar på just nu, och visar grafer över din "
+#~ "Din profilsida på Last.fm uppdateras automatiskt när du lyssnar på musik. Den "
+#~ "låter andra se vad du lyssnar på just nu, och visar grafer över din "
 #~ "lyssningshistorik."
+
 #~ msgid "Visit _group page"
 #~ msgstr "Besök _gruppens sida"
+
 #~ msgid "Visit the Banshee last.fm group page"
 #~ msgstr "Besök Banshees last.fm-gruppsida"
+
 #~ msgid "Audioscrobbler reporting engine enabled"
 #~ msgstr "Audioscrobbler-rapporteringsmotor aktiverad"
+
 #~ msgid "Audioscrobbler reporting plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodul för Audioscrobbler-rapportering aktiverad"
+
 #~ msgid "Engine enabled"
 #~ msgstr "Motor aktiverad"
+
 #~ msgid "Password"
 #~ msgstr "Lösenord"
+
 #~ msgid "last.fm Password"
 #~ msgstr "Lösenord för Last.fm"
+
 #~ msgid "last.fm Username"
 #~ msgstr "Användarnamn för Last.fm"
+
 #~ msgid "Bookmark your position in tracks."
 #~ msgstr "Bokmärk din position i spår."
+
 #~ msgid "Bookmarks plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Bokmärken aktiverad"
+
 #~ msgid "Share my music library with others"
 #~ msgstr "Dela mitt musikbibliotek med andra"
+
 #~ msgid "Share name:"
 #~ msgstr "Utdelningsnamn:"
+
 #~ msgid "Banshee Music Share"
 #~ msgstr "Banshee-musikdelning"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Allow browsing and listening to songs from music shares and share your "
-#~ "Banshee library with others. Works with other instances of Banshee, "
-#~ "iTunes, and Rhythmbox."
+#~ "Banshee library with others. Works with other instances of Banshee, iTunes, "
+#~ "and Rhythmbox."
 #~ msgstr ""
-#~ "Tillåt bläddring och lyssning på låtar från musikutdelningar och dela "
-#~ "ditt Banshee-bibliotek med andra. Fungerar med andra instanser av "
-#~ "Banshee, iTunes och Rhythmbox."
+#~ "Tillåt bläddring och lyssning på låtar från musikutdelningar och dela ditt "
+#~ "Banshee-bibliotek med andra. Fungerar med andra instanser av Banshee, iTunes "
+#~ "och Rhythmbox."
+
 #~ msgid "DAAP plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen DAAP aktiverad"
+
 #~ msgid "Music share name"
 #~ msgstr "Musikutdelningens namn"
+
 #~ msgid "Share local music with others"
 #~ msgstr "Dela lokal musik med andra"
+
 #~ msgid "Share name"
 #~ msgstr "Utdelningsnamn"
+
 #~ msgid "Share server enabled"
 #~ msgstr "Utdelningsserver aktiverad"
+
 #~ msgid "Multimedia Keyboard Shortcuts"
 #~ msgstr "Genvägar för multimediatangentbord"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Configuration of multimedia keyboard shortcuts is done through the Gnome "
 #~ "Keyboard Shortcuts configuration applet."
 #~ msgstr ""
 #~ "Konfiguration av genvägar för multimediatangentbord görs genom "
 #~ "panelprogrammet Tangentbordsgenvägar."
+
 #~ msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
 #~ msgstr "Konfigurera tangentbordsgenvägar"
+
 #~ msgid "Adds support for multimedia keys configured through GNOME."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lägger till stöd för multimediatangenter som konfigurerats genom GNOME."
+#~ msgstr "Lägger till stöd för multimediatangenter som konfigurerats genom GNOME."
+
 #~ msgid "Multimedia Keys plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Multimediatangenter aktiverad"
+
 #~ msgid "Metadata Searcher"
 #~ msgstr "Sök metadata"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Automatically search for missing and supplementary metadata and cover art "
-#~ "for songs in your library."
+#~ "Automatically search for missing and supplementary metadata and cover art for "
+#~ "songs in your library."
 #~ msgstr ""
-#~ "Sök automatiskt efter saknade och kompletterande metadata och "
-#~ "omslagsbilder för låtar i ditt bibliotek."
+#~ "Sök automatiskt efter saknade och kompletterande metadata och omslagsbilder "
+#~ "för låtar i ditt bibliotek."
+
 #~ msgid "Searching"
 #~ msgstr "Söker"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to stop downloading cover art for the albums in "
-#~ "your library? The operation can be resumed at any time from the <i>Tools</"
-#~ "i> menu."
+#~ "Are you sure you want to stop downloading cover art for the albums in your "
+#~ "library? The operation can be resumed at any time from the <i>Tools</i> menu."
 #~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill stoppa hämtningen av omslagsbilder för albumen "
-#~ "i ditt bibliotek? Åtgärden kan återupptas senare från menyn <i>Verktyg</"
-#~ "i>."
+#~ "Är du säker på att du vill stoppa hämtningen av omslagsbilder för albumen i "
+#~ "ditt bibliotek? Åtgärden kan återupptas senare från menyn <i>Verktyg</i>."
+
 #~ msgid "Metadata searcher plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Metadatasökning aktiverad"
+
 #~ msgid "MiniMode plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Miniläge aktiverad"
+
 #~ msgid "<b><big>This is the title</big></b>"
 #~ msgstr "<b><big>Det här är titeln</big></b>"
+
 #~ msgid "<i>This is the album</i>"
 #~ msgstr "<i>Det här är albumet</i>"
+
 #~ msgid "This is the artist"
 #~ msgstr "Det här är artisten"
+
 #~ msgid "Quit Banshee when title bar close button is clicked"
 #~ msgstr "Avsluta Banshee när titellistens stängningsknapp klickas"
+
 #~ msgid "Notification area plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Notifieringsyta aktiverad"
+
 #~ msgid "Quit instead of hide to notification area on close"
 #~ msgstr "Avsluta istället för att dölja till notifieringsytan vid stängning"
+
 #~ msgid "Quit on close"
 #~ msgstr "Avsluta vid ständning"
+
 #~ msgid "Show a notification when closing main window"
 #~ msgstr "Visa en notifiering när huvudfönstret stängs"
+
 #~ msgid "Show notifications"
 #~ msgstr "Visa notifieringar"
+
 #~ msgid "Show track information notifications when track starts playing"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa notifieringar om spårinformation när uppspelning av spår påbörjas"
+#~ msgstr "Visa notifieringar om spårinformation när uppspelning av spår påbörjas"
+
 #~ msgid ""
-#~ "When the main window is closed, show a notification stating this has "
-#~ "happened."
+#~ "When the main window is closed, show a notification stating this has happened."
 #~ msgstr "När huvudfönstret stängs, visa en notifiering om att det har skett."
+
 #~ msgid "DownloadCore is shutting down."
 #~ msgstr "DownloadCore stänger ner."
+
 #~ msgid "dif not in 'New' state."
 #~ msgstr "dif inte i \"New\"-tillstånd."
+
 #~ msgid "Uri scheme not supported."
 #~ msgstr "Uri-schemat stöds inte."
+
 #~ msgid "Download already queued."
 #~ msgstr "Hämtning redan köad."
+
 #~ msgid "uri is empty"
 #~ msgstr "uri är tom"
+
 #~ msgid "path is empty"
 #~ msgstr "sökväg är tom"
+
 #~ msgid "Downloading File"
 #~ msgid_plural "Downloading Files ({0} of {1} completed)"
 #~ msgstr[0] "Hämtar fil"
 #~ msgstr[1] "Hämtar filer, ({0} av {1} färdiga)"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Downloading Files ({0} of {1} completed)\n"
 #~ "{2} failed"
 #~ msgstr ""
 #~ "Hämtar filer, ({0} av {1} färdiga)\n"
 #~ "{2} misslyckades"
+
 #~ msgid "Already queued, must be unique."
 #~ msgstr "Redan köad, måste vara unik."
+
 #~ msgid "Item not in queue."
 #~ msgstr "Objektet är inte i kön."
+
 #~ msgid "Uri scheme not supported"
 #~ msgstr "Uri-schemat stöds inte"
+
 #~ msgid "File complete"
 #~ msgstr "Filen är komplett"
+
 #~ msgid "Unable to create directory: {0}"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa katalog: {0}"
+
 #~ msgid "Dif is not in 'running' state"
 #~ msgstr "Dif är inte i \"running\"-tillstånd"
+
 #~ msgid "HTTP error"
 #~ msgstr "HTTP-fel"
+
 #~ msgid "Feed has no title"
 #~ msgstr "Kanalen har ingen titel"
+
 #~ msgid "Uri Scheme Not Supported"
 #~ msgstr "Uri-schemat stöds inte"
+
 #~ msgid "Podcast feed URI scheme is not supported."
 #~ msgstr "URI-schema för poddsändningskanal stöds inte."
+
 #~ msgid "Unable to load Podcast DB"
 #~ msgstr "Kunde inte läsa in poddsändningsdatabas"
+
 #~ msgid "Unable to add file to library"
 #~ msgstr "Kunde inte lägga till fil till biblioteket"
+
 #~ msgid "Podcast Feed Update"
 #~ msgstr "Uppdatering av poddsändningskanal"
+
 #~ msgid "Preparing to update feeds"
 #~ msgstr "Förbereder för att uppdatera kanaler"
+
 #~ msgid "Updating podcast feed {0} of {1}"
 #~ msgstr "Uppdaterar poddsändningskanal {0} av {1}"
+
 #~ msgid "Waiting for update to terminate"
 #~ msgstr "Väntar på att uppdateringen ska avslutas"
+
 #~ msgid "Title Property Changed"
 #~ msgstr "Titelegenskapen ändrad"
+
 #~ msgid "Already Subscribed"
 #~ msgstr "Är redan prenumerant"
+
 #~ msgid "Podcasting"
 #~ msgstr "Poddsändning"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Podcasting is a form of audio blogging where users subscribe to a feed of "
 #~ "shows and its episodes are downloaded and managed for offline listening.\n"
@@ -8097,131 +9161,178 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ "player, although podcasts can be listened to directly in {0}."
 #~ msgstr ""
 #~ "Poddsändning är en form av ljudbloggning där användare prenumererar på en "
-#~ "kanal för radioprogram och dess avsnitt hämtas och hanteras för "
-#~ "frånkopplad lyssning.\n"
+#~ "kanal för radioprogram och dess avsnitt hämtas och hanteras för frånkopplad "
+#~ "lyssning.\n"
 #~ "\n"
-#~ "Dess namn kommer från ljudpostningar till Apples ljudspelare iPod®, även "
-#~ "om poddsändningar kan spelas upp direkt i {0}."
+#~ "Dess namn kommer från ljudpostningar till Apples ljudspelare iPod®, även om "
+#~ "poddsändningar kan spelas upp direkt i {0}."
+
 #~ msgid "Manage the Podcast plugin"
 #~ msgstr "Hantera insticksmodulen Poddsändning"
+
 #~ msgid "Update Subscribed Podcasts"
 #~ msgstr "Uppdatera prenumererade poddsändningar"
+
 #~ msgid "Find New Podcasts"
 #~ msgstr "Hitta nya poddsändningar"
+
 #~ msgid "Find New Podcasts at PodcastAlley.com"
 #~ msgstr "Hitta nya poddsändningar på PodcastAlley.com"
+
 #~ msgid "{0} Podcast"
 #~ msgid_plural "{0} Podcasts"
 #~ msgstr[0] "{0} poddsändning"
 #~ msgstr[1] "{0} poddsändningar"
+
 #~ msgid "Subscribed"
 #~ msgstr "Prenumerant"
+
 #~ msgid "Update Podcast"
 #~ msgstr "Uppdatera poddsändning"
+
 #~ msgid "Remove Episodes(s)"
 #~ msgstr "Ta bort avsnitt"
+
 #~ msgid "Playlist separator position"
 #~ msgstr "Position för spellistans avgränsare"
+
 #~ msgid "Podcast date column"
 #~ msgstr "Kolumn för poddsändningsdatum"
+
 #~ msgid "Podcast feed column"
 #~ msgstr "Kolumn för poddsändningskanal"
+
 #~ msgid "Podcast library location"
 #~ msgstr "Plats för poddsändningsbibliotek"
+
 #~ msgid "Podcast plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Poddsändning aktiverad"
+
 #~ msgid "Podcast title column"
 #~ msgstr "Kolumn för poddsändningstitel"
+
 #~ msgid "Position of the podcast date playlist column"
 #~ msgstr "Position för spellistkolumnen för poddsändningsdatum"
+
 #~ msgid "Position of the podcast feed playlist column"
 #~ msgstr "Position för spellistkolumnen för poddsändningskanal"
+
 #~ msgid "Position of the podcast title playlist column"
 #~ msgstr "Position för spellistkolumnen för poddsändningstitel"
+
 #~ msgid "Position of the separator located between the feed and podcast views"
-#~ msgstr ""
-#~ "Position för avgränsaren som finns mellan kanalen och poddsändningsvyer"
+#~ msgstr "Position för avgränsaren som finns mellan kanalen och poddsändningsvyer"
+
 #~ msgid "Root directory for the podcast plugin to store downloaded files"
-#~ msgstr ""
-#~ "Rotkatalog för poddsändningsinsticksmodulen för att lagra hämtade filer"
+#~ msgstr "Rotkatalog för poddsändningsinsticksmodulen för att lagra hämtade filer"
+
 #~ msgid "Provides Internet radio/streaming audio station support"
 #~ msgstr "Tillhandahåller stöd för Internetradio/strömmande ljudstation"
+
 #~ msgid "Show Remote Stations"
 #~ msgstr "Visa fjärrstationer"
+
 #~ msgid "Update and show radio station content from radio.banshee-project.org"
-#~ msgstr ""
-#~ "Uppdatera och visa radiostationsinnehåll från radio.banshee-project.org"
+#~ msgstr "Uppdatera och visa radiostationsinnehåll från radio.banshee-project.org"
+
 #~ msgid "Refresh Stations"
 #~ msgstr "Uppdatera stationer"
+
 #~ msgid "Refresh stations from the Banshee Radio Web Service"
 #~ msgstr "Uppdatera stationer från Banshee Radio Web Service"
+
 #~ msgid "Copy URI"
 #~ msgstr "Kopiera URI"
+
 #~ msgid "Copy stream URI to clipboard"
 #~ msgstr "Kopiera ström-URI till urklipp"
+
 #~ msgid "Edit"
 #~ msgstr "Redigera"
+
 #~ msgid "Edit Radio Station"
 #~ msgstr "Redigera radiostation"
+
 #~ msgid "Add new Radio Station"
 #~ msgstr "Lägg till ny radiostation"
+
 #~ msgid "Remove"
 #~ msgstr "Ta bort"
+
 #~ msgid "Remove selected Radio Station"
 #~ msgstr "Ta bort markerad radiostation"
+
 #~ msgid "Refreshing radio stations from the Banshee Radio Web Service"
 #~ msgstr "Uppdaterar radiostationer från Banshee Radio Web Service"
+
 #~ msgid "Failed to load radio stations: "
 #~ msgstr "Misslyckades med att läsa in radiostationer: "
+
 #~ msgid "Invalid URI format."
 #~ msgstr "Ogiltigt URI-format."
+
 #~ msgid "Station Title:"
 #~ msgstr "Stationstitel:"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Always show stations that require the Helix/RealPlayer engine, even if "
-#~ "the engine is not loaded."
+#~ "Always show stations that require the Helix/RealPlayer engine, even if the "
+#~ "engine is not loaded."
 #~ msgstr ""
-#~ "Visa alltid stationer som kräver Helix/RealPlayer-motorn, även om motorn "
-#~ "inte är inläst."
+#~ "Visa alltid stationer som kräver Helix/RealPlayer-motorn, även om motorn inte "
+#~ "är inläst."
+
 #~ msgid "Last time XSPF stations were updated from radio.banshee-project.org"
-#~ msgstr ""
-#~ "Senast XSPF-stationer blev uppdaterade från radio.banshee-project.org"
+#~ msgstr "Senast XSPF-stationer blev uppdaterade från radio.banshee-project.org"
+
 #~ msgid "Last time the master station list was checked for updates"
 #~ msgstr "Senast huvudstationslistan blev kontrollerad för uppdateringar"
+
 #~ msgid "Radio plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Radio aktiverad"
+
 #~ msgid "Show remote stations"
 #~ msgstr "Visa fjärrstationer"
+
 #~ msgid "Show stations requiring Helix/RealPlayer"
 #~ msgstr "Visa stationer kräver Helix/RealPlayer"
+
 #~ msgid "Time of the last radio update"
 #~ msgstr "Tid för senaste radiouppdatering"
+
 #~ msgid "Time of the last radio update check"
 #~ msgstr "Tid för senaste radiouppdateringskontroll"
+
 #~ msgid "URI for remote stations update"
 #~ msgstr "Uri för uppdatering av fjärrstationer"
+
 #~ msgid "URI to update remote stations from"
 #~ msgstr "Uri att uppdatera fjärrstationer från"
+
 #~ msgid "Update remote stations from radio.banshee-project.org"
 #~ msgstr "Uppdatera fjärrstationer från radio.banshee-project.org"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Automatically recommends music that you might like, based on the "
-#~ "currently playing song. It finds artists and popular songs that others "
-#~ "with similar musical tastes enjoy."
+#~ "Automatically recommends music that you might like, based on the currently "
+#~ "playing song. It finds artists and popular songs that others with similar "
+#~ "musical tastes enjoy."
 #~ msgstr ""
-#~ "Rekommenderar automatiskt musik som du kanske tycker om, baserat på den "
-#~ "för närvarande spelade låten. Den hittar artister och populära låtar som "
-#~ "andra med liknande musiksmak tycker om."
+#~ "Rekommenderar automatiskt musik som du kanske tycker om, baserat på den för "
+#~ "närvarande spelade låten. Den hittar artister och populära låtar som andra "
+#~ "med liknande musiksmak tycker om."
+
 #~ msgid "Cache version"
 #~ msgstr "Cacheversion"
+
 #~ msgid "Recommendation plugin enabled"
 #~ msgstr "Insticksmodulen Rekommendationer aktiverad"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Version of the cache layout on disk, located at ~/.config/banshee/plugins/"
 #~ "recommendation"
 #~ msgstr ""
 #~ "Version av cachelayouten på disk, finns i ~/.config/banshee/plugins/"
 #~ "recommendation"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "New _Smart Playlist _From Search"
 #~ msgstr "Ny smart spellista _från sökning..."
@@ -8233,8 +9344,7 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Verifierar"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The playlist import process is currently running. Would you like to stop "
-#~ "it?"
+#~ "The playlist import process is currently running. Would you like to stop it?"
 #~ msgstr "Importering av spellistan körs för närvarande. Vill du stoppa den?"
 
 #~ msgid "Verifying playlist tracks exist in library"
@@ -8262,458 +9372,601 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 # http://bugzilla.ximian.com/show_bug.cgi?id=61062
 #~ msgid "{0:0.00} GB"
 #~ msgstr "{0:0.00} GB"
+
 #~ msgid "IconName"
 #~ msgstr "Ikonnamn"
+
 #~ msgid "Maximum number of concurrent downloads cannot be less than 0."
 #~ msgstr "Maximalt antal samtidiga hämtningar kan inte vara mindre än 0."
+
 #~ msgid "Shows the Notification Area Icon"
 #~ msgstr "Visar ikon för notifieringsyta"
+
 #~ msgid "Base location for library music"
 #~ msgstr "Basplats för biblioteksmusik"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Can be either \"systemio\" (.NET System.IO), \"unix\" (Native Unix), or "
-#~ "\"gnomevfs\" (GNOME VFS); takes effect on Banshee start (restart "
-#~ "necessary)"
+#~ "\"gnomevfs\" (GNOME VFS); takes effect on Banshee start (restart necessary)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kan vara antingen \"systemio\" (.NET System.IO), \"unix\" (Native Unix) "
-#~ "eller \"gnomevfs\" (GNOME VFS); blir aktiv vid uppstart av Banshee "
-#~ "(omstart krävs)"
+#~ "Kan vara antingen \"systemio\" (.NET System.IO), \"unix\" (Native Unix) eller "
+#~ "\"gnomevfs\" (GNOME VFS); blir aktiv vid uppstart av Banshee (omstart krävs)"
+
 #~ msgid "Column index"
 #~ msgstr "Kolumnindex"
+
 #~ msgid "Column index for sorting the library source. -1 for unset."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kolumnindex för att sortera bibliotekskällan. -1 för att inaktivera."
+#~ msgstr "Kolumnindex för att sortera bibliotekskällan. -1 för att inaktivera."
+
 #~ msgid "Column sort type"
 #~ msgstr "Kolumnsorteringstyp"
-#~ msgid ""
-#~ "Column sort type for the library source. Ascending (0) or Descending (1)"
+
+#~ msgid "Column sort type for the library source. Ascending (0) or Descending (1)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kolumnsorteringstyp för bibliotekskällan. Stigande (0) eller Fallande (1)"
-#~ msgid ""
-#~ "Copy and rename music to banshee music library directory when importing"
+
+#~ msgid "Copy and rename music to banshee music library directory when importing"
 #~ msgstr ""
 #~ "Kopiera och byt namn på musik till Banshees musikbibliotek vid importering"
+
 #~ msgid "Copy music on import"
 #~ msgstr "Kopiera musik vid importering"
+
 #~ msgid "Enable shuffle mode"
 #~ msgstr "Aktivera blandningsläge"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Format for creating a track filename inside the library. Do not use path "
 #~ "tokens/characters here. See LibraryFolderPattern. Legal tokens: %artist%, "
 #~ "%album%, %title%, %track_number%, %track_count%, %track_number_nz% (No "
 #~ "prefixed zero), %track_count_nz% (No prefixed zero)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Format för att skapa ett spårfilnamn i biblioteket. Använd inte "
-#~ "sökvägstecken/sökvägsvariabler här. Se Biblioteksmappmönster. Giltiga "
-#~ "variabler: %artist%, %album%, %title%, %track_number%, %track_count%, "
-#~ "%track_number_nz% (Ingen inledande nolla), %track_count_nz% (Ingen "
-#~ "inledande nolla)."
+#~ "Format för att skapa ett spårfilnamn i biblioteket. Använd inte sökvägstecken/"
+#~ "sökvägsvariabler här. Se Biblioteksmappmönster. Giltiga variabler: %artist%, "
+#~ "%album%, %title%, %track_number%, %track_count%, %track_number_nz% (Ingen "
+#~ "inledande nolla), %track_count_nz% (Ingen inledande nolla)."
+
 #~ msgid ""
 #~ "Format for creating a track folder inside the library. Do not create an "
 #~ "absolute path. Path here is relative to the Banshee music directory. See "
-#~ "LibraryLocation. Legal tokens: %artist%, %album%, %title%, %track_number"
-#~ "%, %track_count%, %track_number_nz% (No prefixed zero), %track_count_nz% "
-#~ "(No prefixed zero), %path_sep% (portable directory separator (/))."
+#~ "LibraryLocation. Legal tokens: %artist%, %album%, %title%, %track_number%, "
+#~ "%track_count%, %track_number_nz% (No prefixed zero), %track_count_nz% (No "
+#~ "prefixed zero), %path_sep% (portable directory separator (/))."
 #~ msgstr ""
-#~ "Format för att skapa en spårmapp i biblioteket. Skapa inte en absolut "
-#~ "sökväg. Sökvägen här är relativ till Banshees musikkatalog. Se "
-#~ "Biblioteksplats. Giltiga variabler: %artist%, %album%, %title%, "
-#~ "%track_number%, %track_count%, %track_number_nz% (Ingen inledande nolla), "
-#~ "%track_count_nz% (Ingen inledande nolla), %path_sep% (portabel "
-#~ "katalogavgränsare (/))."
+#~ "Format för att skapa en spårmapp i biblioteket. Skapa inte en absolut sökväg. "
+#~ "Sökvägen här är relativ till Banshees musikkatalog. Se Biblioteksplats. "
+#~ "Giltiga variabler: %artist%, %album%, %title%, %track_number%, %track_count%, "
+#~ "%track_number_nz% (Ingen inledande nolla), %track_count_nz% (Ingen inledande "
+#~ "nolla), %path_sep% (portabel katalogavgränsare (/))."
+
 #~ msgid "Height of the main interface window."
 #~ msgstr "Höjd på gränssnittets huvudfönster."
+
 #~ msgid ""
-#~ "If enabled, metadata (tags) will be written back to audio files when "
-#~ "using the track metadata editor."
+#~ "If enabled, metadata (tags) will be written back to audio files when using "
+#~ "the track metadata editor."
 #~ msgstr ""
-#~ "Om aktiverad kommer metadata (taggar) att skrivas tillbaka till ljudfiler "
-#~ "när redigeraren för spårmetadata används."
+#~ "Om aktiverad kommer metadata (taggar) att skrivas tillbaka till ljudfiler när "
+#~ "redigeraren för spårmetadata används."
+
 #~ msgid "Library Folder Pattern"
 #~ msgstr "Biblioteksmappmönster"
+
 #~ msgid "Library source expansion"
 #~ msgstr "Utfällnings av bibliotekskälla"
+
 #~ msgid "Move music on info save"
 #~ msgstr "Flytta musik när information sparas"
-#~ msgid ""
-#~ "Move music within banshee music library directory when saving track info"
+
+#~ msgid "Move music within banshee music library directory when saving track info"
 #~ msgstr ""
-#~ "Flytta musik inom Banshees musikbibliotekkatalog när spårinformation "
-#~ "sparas"
+#~ "Flytta musik inom Banshees musikbibliotekkatalog när spårinformation sparas"
+
 #~ msgid "Pixel position of Main Player Window on the X Axis"
 #~ msgstr "Pixelposition för huvuduppspelarfönstret på X-axeln"
+
 #~ msgid "Pixel position of Main Player Window on the Y Axis"
 #~ msgstr "Pixelposition för huvuduppspelarfönstret på Y-axeln"
+
 #~ msgid "Repeat mode (0 = None, 1 = All, 2 = Single)"
 #~ msgstr "Upprepningsläge (0 = Inget, 1 = Alla, 2 = Enstaka)"
+
 #~ msgid "Set the IO backend in Banshee"
 #~ msgstr "Ställer in in-/ut-bakände i Banshee"
+
 #~ msgid "Show cover art below source view if available"
 #~ msgstr "Visa omslagsbild under källvyn om tillgänglig"
+
 #~ msgid "Show the Initial Import Dialog"
 #~ msgstr "Visa den inledande importeringsdialogen"
+
 #~ msgid "Show the Initial Import Dialog when the Banshee library is empty"
-#~ msgstr ""
-#~ "Visa den inledande importeringsdialog när Banshees bibliotek är tomt"
+#~ msgstr "Visa den inledande importeringsdialog när Banshees bibliotek är tomt"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Sort criteria of library playlists in the source view (0 = Name, 1 = Size)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Sorteringskriterier för bibliotekets spellistor i källvyn (0 = Namn, 1 = "
 #~ "Storlek)"
+
 #~ msgid "Sort criteria of playlists"
 #~ msgstr "Sorteringskriterier för spellistor"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Sort order of library playlists in the source view (0 = Ascending, 1 = "
 #~ "Descending)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sorteringsordning för bibliotekets spellistor i källvyn (0 = Stigande, 1 "
-#~ "= Fallande)"
+#~ "Sorteringsordning för bibliotekets spellistor i källvyn (0 = Stigande, 1 = "
+#~ "Fallande)"
+
 #~ msgid "Sort order of playlists"
 #~ msgstr "Sorteringsordning för spellistor"
+
 #~ msgid "Source View Width"
 #~ msgstr "Bredd på källvy"
+
 #~ msgid "True if main window is to be maximized, false if it is not."
 #~ msgstr "Sant om huvudfönstret ska maximeras, annars falskt"
+
 #~ msgid "When importing an audio CD, enable error correction (paranoia mode)"
 #~ msgstr "Aktivera felkorrigering vid importering av ljud-cd (paranoia-läge)"
+
 #~ msgid "Whether to expand the library node in the source view"
 #~ msgstr "Huruvida biblioteksnoden ska fällas ut i källvyn"
+
 #~ msgid "Width of Source View Column."
 #~ msgstr "Bredd på Källvy-kolumn."
+
 #~ msgid "Width of the main interface window."
 #~ msgstr "Bredd på gränssnittets huvudfönster."
+
 #~ msgid "Window Height"
 #~ msgstr "Fönsterhöjd"
+
 #~ msgid "Window Maximized"
 #~ msgstr "Fönster maximerat"
+
 #~ msgid "Window Position X"
 #~ msgstr "Fönsterposition X"
+
 #~ msgid "Window Position Y"
 #~ msgstr "Fönsterposition Y"
+
 #~ msgid "Window Width"
 #~ msgstr "Fönsterbredd"
+
 #~ msgid "Write metadata back to audio files"
 #~ msgstr "Skriv metadata tillbaka till ljudfiler"
+
 #~ msgid "Could not initialize cdparanoia"
 #~ msgstr "Kunde inte initiera cdparanoia"
+
 #~ msgid "Exception: "
 #~ msgstr "Undantag: "
+
 #~ msgid "Not a valid M3U file."
 #~ msgstr "Inte en giltig M3U-fil."
+
 #~ msgid "Not a valid PLS file."
 #~ msgstr "Inte en giltig PLS-fil."
+
 #~ msgid "Searching: {0}"
 #~ msgstr "Söker: {0}"
+
 #~ msgid "Ratin_g"
 #~ msgstr "Bety_g"
+
 #~ msgid "Set rating for selected songs"
 #~ msgstr "Sätt betyg på de markerade låtarna"
+
 #~ msgid "Copy all common fields"
 #~ msgstr "Kopiera alla vanliga fält"
-#~ msgid ""
-#~ "Set all common fields in all selected tracks to the values currently set"
+
+#~ msgid "Set all common fields in all selected tracks to the values currently set"
 #~ msgstr ""
 #~ "Ställ in alla vanliga fält i alla markerade spår till aktuella inställda "
 #~ "värden"
+
 #~ msgid "Create a new local station group"
 #~ msgstr "Skapa en ny lokal stationsgrupp"
+
 #~ msgid "Add new station group"
 #~ msgstr "Lägg till ny stationsgrupp"
+
 #~ msgid "Edit station group"
 #~ msgstr "Redigera stationsgrupp"
+
 #~ msgid "The station group already exists"
 #~ msgstr "Stationsgruppen finns redan"
+
 #~ msgid "Width of Track column"
 #~ msgstr "Bredd på Spår-kolumn"
+
 #~ msgid "Copying Songs"
 #~ msgstr "Kopierar låtar"
+
 #~ msgid ""
 #~ "0 - Download only cover art, 1 - Download cover art, fill in missing "
 #~ "metadata, 2 - Download cover art, overwrite metadata"
 #~ msgstr ""
 #~ "0 - Hämta endast omslagsbilder, 1 - Hämta omslagsbilder, fyll i saknad "
 #~ "metadata, 2 - Hämta omslagsbilder, skriv över metadata"
+
 #~ msgid "Method of fetching cover art and supplementary metadata"
 #~ msgstr "Metod för att hämta omslagsbilder och kompletterande metadata"
+
 #~ msgid "Only download album cover artwork"
 #~ msgstr "Hämta endast albumets omslagsbild"
+
 #~ msgid "Download album cover artwork and overwrite any existing track data"
 #~ msgstr ""
 #~ "Hämta albumets omslagsbild och skriv över eventuellt existerande spårdata"
+
 #~ msgid "Warning"
 #~ msgstr "Varning"
+
 #~ msgid ""
-#~ "This option can usually correct minor mistakes in metadata, however on "
-#~ "rare occasions metadata may be incorrectly updated from MusicBrainz."
+#~ "This option can usually correct minor mistakes in metadata, however on rare "
+#~ "occasions metadata may be incorrectly updated from MusicBrainz."
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta alternativ kan vanligtvis rätta till mindre misstag i metadata, vid "
 #~ "sällsynta tillfällen kan dock metadata bli felaktigt uppdaterad från "
 #~ "MusicBrainz."
+
 #~ msgid "Loading Podcast Feeds: {0} ms"
 #~ msgstr "Läser in poddsändningskanaler: {0} ms"
+
 #~ msgid "Feeds"
 #~ msgstr "Kanaler"
+
 #~ msgid "Feed"
 #~ msgstr "Kanal"
+
 #~ msgid "Update Feed"
 #~ msgstr "Uppdatera kanal"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Create playlists that automatically add and remove songs based on "
 #~ "customizable queries."
 #~ msgstr ""
-#~ "Skapa spellistor som automatiskt lägger till och tar bort låtar baserat "
-#~ "på anpassade sökfrågor."
+#~ "Skapa spellistor som automatiskt lägger till och tar bort låtar baserat på "
+#~ "anpassade sökfrågor."
+
 #~ msgid "Enable Special Keys"
 #~ msgstr "Aktivera specialtangenter"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Enabled Special Keys (Multimedia Keys) support for Play/Pause/Next/"
-#~ "Previous; works with mappings set through Gnome Shortcuts capplet"
+#~ "Enabled Special Keys (Multimedia Keys) support for Play/Pause/Next/Previous; "
+#~ "works with mappings set through Gnome Shortcuts capplet"
 #~ msgstr ""
-#~ "Aktiverade stöd för specialtangenter (Multimediatangenter) Spela/Paus/"
-#~ "Nästa/Föregående; fungerar med bindningar inställda genom panelprogrammet "
-#~ "för Gnome-genvägar"
+#~ "Aktiverade stöd för specialtangenter (Multimediatangenter) Spela/Paus/Nästa/"
+#~ "Föregående; fungerar med bindningar inställda genom panelprogrammet för Gnome-"
+#~ "genvägar"
+
 #~ msgid "Show advanced track properties"
 #~ msgstr "Visa avancerade spåregenskaper"
+
 #~ msgid ""
 #~ "True if the advanced expander should be expanded in the track properties "
 #~ "dialog, false if it should be closed"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sant om den avancerade expanderaren ska expanderas i "
-#~ "spåregenskapsdialogen, falskt om den ska stängas"
+#~ "Sant om den avancerade expanderaren ska expanderas i spåregenskapsdialogen, "
+#~ "falskt om den ska stängas"
+
 #~ msgid "Volume Output Level"
 #~ msgstr "Volymnivå"
-#~ msgid ""
-#~ "Allow engine to submit song data to last.fm in the Audioscrobbler plugin"
+
+#~ msgid "Allow engine to submit song data to last.fm in the Audioscrobbler plugin"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tillåt motor att skicka låtdata till last.fm i insticksmodulen "
-#~ "Audioscrobbler"
+#~ "Tillåt motor att skicka låtdata till last.fm i insticksmodulen Audioscrobbler"
+
 #~ msgid "Enable the Audioscrobbler plugin"
 #~ msgstr "Aktivera insticksmodulen Audioscrobbler"
+
 #~ msgid "Your last.fm password"
 #~ msgstr "Ditt lösenord på last.fm"
+
 #~ msgid "Your last.fm username"
 #~ msgstr "Ditt användarnamn på last.fm"
-#~ msgid ""
-#~ "Allow others to browse and listen to your music from other DAAP clients"
+
+#~ msgid "Allow others to browse and listen to your music from other DAAP clients"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tillåt andra att bläddra i och lyssna till din musik från andra DAAP-"
-#~ "klienter"
+#~ "Tillåt andra att bläddra i och lyssna till din musik från andra DAAP-klienter"
+
 #~ msgid "Enable DAAP Server support"
 #~ msgstr "Aktivera stöd för DAAP-server"
+
 #~ msgid "Enable the DAAP Music Sharing plugin"
 #~ msgstr "Aktivera insticksmodulen för DAAP-musikutdelning"
+
 #~ msgid "Enable the Notification Area Icon plugin"
 #~ msgstr "Aktivera insticksmodul för ikon på notifieringsytan"
+
 #~ msgid "Show notification bubbles when the song changes"
 #~ msgstr "Visa notifieringsbubblor när låten ändras"
+
 #~ msgid "Invalid column width"
 #~ msgstr "Ogiltig kolumnbredd"
+
 #~ msgid "View source properties"
 #~ msgstr "Visa källegenskaper"
+
 #~ msgid "Delete Song(s) From Drive"
 #~ msgstr "Ta bort låt(ar) från enhet"
+
 #~ msgid "<b>Digital Audio Player</b>"
 #~ msgstr "<b>Uppspelare av digitalt ljud</b>"
+
 #~ msgid "Initializing player engine"
 #~ msgstr "Initierar uppspelarmotor"
+
 #~ msgid "Initializing background tasks"
 #~ msgstr "Initierar bakgrundsfunktioner"
+
 #~ msgid "Pipeline profile is empty."
 #~ msgstr "Rörprofil är tom."
+
 #~ msgid "Pipeline profile does not have the correct number of components (7)"
 #~ msgstr "Rörprofil har inte det korrekta antalet komponenter (7)"
+
 #~ msgid "Pipeline profile does not have a lookup key"
 #~ msgstr "Rörprofil har inte en uppslagsnyckel"
+
 #~ msgid "Pipeline profile does not have a display name"
 #~ msgstr "Rörprofil har inte ett visningsnamn"
+
 #~ msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a file extension"
 #~ msgstr "Rörprofil \"{0}\" har inte en filändelse"
+
 #~ msgid "Pipeline profile '{0}' does not have a GStreamer element"
 #~ msgstr "Rörprofil \"{0}\" har inte ett GStreamer-element"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Pipeline profile '{0}' will be unavailable: GStreamer pipeline '{1}' "
-#~ "could not be run"
+#~ "Pipeline profile '{0}' will be unavailable: GStreamer pipeline '{1}' could "
+#~ "not be run"
 #~ msgstr ""
-#~ "Rörprofil \"{0}\" kommer att vara otillgänglig: GStreamer-rör \"{1}\" "
-#~ "kunde inte köras"
+#~ "Rörprofil \"{0}\" kommer att vara otillgänglig: GStreamer-rör \"{1}\" kunde "
+#~ "inte köras"
+
 #~ msgid "Cannot use internal bitrate. Use BuildPipeline(bitrate) instead."
 #~ msgstr ""
 #~ "Kan inte använda intern bithastighet. Använd BuildPipeline(bithastighet) "
 #~ "istället."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Cannot set internal bitrate. Must copy profile and set Bitrate on copy "
-#~ "(new PipelineProfile(profile))"
+#~ "Cannot set internal bitrate. Must copy profile and set Bitrate on copy (new "
+#~ "PipelineProfile(profile))"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kan inte ställa in intern bithastighet. Måste kopiera profil och ställa "
-#~ "in bithastighet på kopia (ny PipelineProfile(profil))"
+#~ "Kan inte ställa in intern bithastighet. Måste kopiera profil och ställa in "
+#~ "bithastighet på kopia (ny PipelineProfile(profil))"
+
 #~ msgid "at"
 #~ msgstr "i"
+
 #~ msgid "Cannot login to DAAP share"
 #~ msgstr "Kan inte logga in på DAAP-utdelning"
+
 #~ msgid "{0} Total Play Time"
 #~ msgstr "{0} Total speltid"
+
 #~ msgid "Could not create new HAL context"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa nytt HAL-sammanhang"
+
 #~ msgid "Could not integrate HAL with mainloop: %s"
 #~ msgstr "Kunde inte integrera HAL med huvudslinga: %s"
+
 #~ msgid "Could not initialize HAL context"
 #~ msgstr "Kunde inte initiera HAL-sammanhang"
+
 #~ msgid "Could not get device list from HAL"
 #~ msgstr "Kunde inte få enhetslista från HAL"
+
 #~ msgid "HAL context could not be created"
 #~ msgstr "HAL-sammanhang kunde inte skapas"
+
 #~ msgid "D-Bus may not be working or configured properly"
 #~ msgstr "D-Bus kanske inte fungerar eller är korrekt konfigurerad"
+
 #~ msgid "MP3"
 #~ msgstr "MP3"
+
 #~ msgid "<b>Advanced Properties</b>"
 #~ msgstr "<b>Avancerade egenskaper</b>"
+
 #~ msgid "<big><b>Editing Song</b></big>"
 #~ msgstr "<big><b>Redigerar låt</b></big>"
+
 #~ msgid "<small><i><Unknown></i></small>"
 #~ msgstr "<small><i><Okänd></i></small>"
+
 #~ msgid "Encoding:"
 #~ msgstr "Kodning:"
+
 #~ msgid "Last Played On:"
 #~ msgstr "Senast spelad den:"
+
 #~ msgid "Number of Plays:"
 #~ msgstr "Antal spelningar:"
+
 #~ msgid "VBR:"
 #~ msgstr "VBR:"
+
 #~ msgid "_Artist"
 #~ msgstr "_Artist"
+
 #~ msgid "_Genre"
 #~ msgstr "_Genre"
+
 #~ msgid "_Title"
 #~ msgstr "_Titel"
+
 #~ msgid "Cannot Import: {0} ({1})"
 #~ msgstr "Kan inte importera: {0} ({1})"
+
 #~ msgid "Set all Titles to this value"
 #~ msgstr "Ställ in alla titlar till detta värde"
+
 #~ msgid "File Transcoder"
 #~ msgstr "Filomkodning"
+
 #~ msgid "An Error Occurred"
 #~ msgstr "Ett fel inträffade"
+
 #~ msgid ""
-#~ "This may be due to a programming error. Please help us make Banshee "
-#~ "better by reporting this error. Thank you in advance!"
+#~ "This may be due to a programming error. Please help us make Banshee better by "
+#~ "reporting this error. Thank you in advance!"
 #~ msgstr ""
 #~ "Detta kan vara på grund av ett programmeringsfel. Hjälp oss göra Banshee "
 #~ "bättre genom att rapportera detta fel. Tack på förhand!"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Are you sure you want to remove the selected song from your library "
-#~ "<i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete the "
-#~ "file."
+#~ "<i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete the file."
 #~ msgid_plural ""
 #~ "Are you sure you want to remove the selected <b>({0})</b> songs from your "
-#~ "library <i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete "
-#~ "the files."
+#~ "library <i><b>and</b></i> your drive? This action will permanently delete the "
+#~ "files."
 #~ msgstr[0] ""
-#~ "Är du säker på att du vill ta bort den markerade låten från ditt "
-#~ "bibliotek <i><b>och</b></i> din enhet? Denna åtgärd kommer permanent ta "
-#~ "bort filen."
+#~ "Är du säker på att du vill ta bort den markerade låten från ditt bibliotek "
+#~ "<i><b>och</b></i> din enhet? Denna åtgärd kommer permanent ta bort filen."
 #~ msgstr[1] ""
-#~ "Är du säker på att du vill ta bort de markerade låtarna från ditt "
-#~ "bibliotek <i><b>och</b></i> din enhet? Denna åtgärd kommer permanent ta "
-#~ "bort filerna."
+#~ "Är du säker på att du vill ta bort de markerade låtarna från ditt bibliotek "
+#~ "<i><b>och</b></i> din enhet? Denna åtgärd kommer permanent ta bort filerna."
+
 #~ msgid "Remove Selected Songs from Library"
 #~ msgstr "Ta bort markerade låtar från bibliotek"
+
 #~ msgid "Unkown"
 #~ msgstr "Okänd"
+
 #~ msgid "Creation Order"
 #~ msgstr "Skapandeordning"
+
 #~ msgid "Processing Songs..."
 #~ msgstr "Behandlar låtar..."
+
 #~ msgid "<b>Playback Engines</b>"
 #~ msgstr "<b>Uppspelningsmotorer</b>"
+
 #~ msgid "<b>iPod Transcoding</b>"
 #~ msgstr "<b>iPod-omkodning</b>"
+
 #~ msgid "<small>Advanced</small>"
 #~ msgstr "<small>Avancerad</small>"
+
 #~ msgid "<small>Encoding</small>"
 #~ msgstr "<small>Kodning</small>"
+
 #~ msgid "<small>Library</small>"
 #~ msgstr "<small>Bibliotek</small>"
+
 #~ msgid "Rename the active source"
 #~ msgstr "Byt namn på aktiv källa"
+
 #~ msgid "Eject the active source"
 #~ msgstr "Mata ut den aktiva källan"
+
 #~ msgid "Rename Device"
 #~ msgstr "Byt namn på enhet"
+
 #~ msgid "<small>Burning</small>"
 #~ msgstr "<small>Bränning</small>"
+
 # Det är en patenterad teknik. Eller?
 #~ msgid "Burnproof"
 #~ msgstr "Burnproof"
+
 #~ msgid "Overburn"
 #~ msgstr "Överbränn"
+
 #~ msgid "Simulate write"
 #~ msgstr "Simulera skrivning"
+
 #~ msgid "Could not send seek event to cdparanoia"
 #~ msgstr "Kunde inte skicka spolhändelse till cdparanoia"
+
 #~ msgid "Could not find or create the 'playbin' GStreamer plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte hitta eller skapa GStreamer-insticksmodulen \"playbin\""
+
 #~ msgid ""
-#~ "Could not load an output sink from GStreamer/GConf and could not fall "
-#~ "back on alsasink"
+#~ "Could not load an output sink from GStreamer/GConf and could not fall back on "
+#~ "alsasink"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte läsa in en utmatningsutgång från GStreamer/GConf och kunde "
-#~ "inte falla tillbaka på alsasink"
+#~ "Kunde inte läsa in en utmatningsutgång från GStreamer/GConf och kunde inte "
+#~ "falla tillbaka på alsasink"
+
 #~ msgid ""
-#~ "Could not load an output sink from GStreamer/GConf, falling back on "
-#~ "alsasink"
+#~ "Could not load an output sink from GStreamer/GConf, falling back on alsasink"
 #~ msgstr ""
-#~ "Kunde inte läsa in en utmatningsutgång från GStreamer/GConf, faller "
-#~ "tillbaka på alsasink"
+#~ "Kunde inte läsa in en utmatningsutgång från GStreamer/GConf, faller tillbaka "
+#~ "på alsasink"
+
 #~ msgid "Could not create 'spider' plugin"
 #~ msgstr "Kunde inte skapa insticksmodulen \"spider\""
+
 #~ msgid "Enable the FileSystemMonitor plugin"
 #~ msgstr "Aktivera insticksmodulen Filsystemsövervakaren"
+
 #~ msgid ""
 #~ "Automatically keep your Banshee library directory in sync with your music "
-#~ "folder. This plugin responds to changes made in the file system to "
-#~ "reflect them in your library."
+#~ "folder. This plugin responds to changes made in the file system to reflect "
+#~ "them in your library."
 #~ msgstr ""
 #~ "Håll automatiskt din Banshee-bibliotekskatalog i synk med din musikmapp. "
-#~ "Denna insticksmodul hanterar ändringar gjorda i filsystemet för att "
-#~ "stämma överens med ditt bibliotek."
+#~ "Denna insticksmodul hanterar ändringar gjorda i filsystemet för att stämma "
+#~ "överens med ditt bibliotek."
+
 #~ msgid "None of the songs selected for this CD could be found."
 #~ msgstr "Ingen av de markerade låtarna för denna cd kunde hittas."
+
 #~ msgid ""
 #~ "None of the songs selected for this CD could be converted to the format "
 #~ "required for an audio CD."
 #~ msgstr ""
-#~ "Inga av låtarna markerade för denna cd kunde konverteras till formatet "
-#~ "som krävs för en ljud-cd."
+#~ "Inga av låtarna markerade för denna cd kunde konverteras till formatet som "
+#~ "krävs för en ljud-cd."
+
 #~ msgid ""
-#~ "Some songs could either not be found or could not be converted to the "
-#~ "format required for an audio CD."
+#~ "Some songs could either not be found or could not be converted to the format "
+#~ "required for an audio CD."
 #~ msgstr ""
-#~ "Vissa låtar kunde antingen inte hittas eller inte konverteras till "
-#~ "formatet som krävs för en ljud-cd."
+#~ "Vissa låtar kunde antingen inte hittas eller inte konverteras till formatet "
+#~ "som krävs för en ljud-cd."
+
 #~ msgid "Writing Audio CD"
 #~ msgstr "Skriver ljud-cd"
+
 # DISC måste det vara?
 #~ msgid "Writing disk..."
 #~ msgstr "Skriver skiva..."
+
 #~ msgid "Transferring song {0}"
 #~ msgstr "Överför låt {0}"
+
 #~ msgid "Could not transfer files to create disk image."
 #~ msgstr "Kunde inte överföra filer för att skapa diskavbild."
+
 #~ msgid "Could not transfer file to disk layout."
 #~ msgstr "Kunde inte överföra fil till disklayout."
+
 #~ msgid "File is already in disk layout."
 #~ msgstr "Filen är redan i disklayouten."
+
 #~ msgid "Enter new playlist name"
 #~ msgstr "Ange ett nytt namn för spellistan"
+
 #~ msgid "Enter new name for your device"
 #~ msgstr "Ange ett nytt namn för din enhet"
+
 #~ msgid "Loading Drive List..."
 #~ msgstr "Läser in enhetslista..."
+
 #~ msgid "No CD Burners Detected"
 #~ msgstr "Inga cd-brännare identifierades"
+
 #~ msgid "Fastest Possible"
 #~ msgstr "Snabbast möjliga"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "<small>Serial Number</small>"
 #~ msgstr "Serienummer"
@@ -8763,7 +10016,6 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "Really Cancel Operation?"
-
 #~ msgid_plural "Really Cancel Operations?"
 #~ msgstr[0] "Avbryt åtgärd"
 #~ msgstr[1] "Avbryt åtgärd"
@@ -8829,18 +10081,18 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgstr "Skapa automatiskt uppdaterande spellista där:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Rhythmbox manages all of your music in a central music \"library\", so "
-#~ "you can easily view, search, and organize it.\n"
-#~ "In order to use this feature, you need to tell Rhythmbox where to find "
-#~ "your music. You may choose to skip this step; instead, you can add music "
-#~ "to your library at any point later.\n"
+#~ "Rhythmbox manages all of your music in a central music \"library\", so you "
+#~ "can easily view, search, and organize it.\n"
+#~ "In order to use this feature, you need to tell Rhythmbox where to find your "
+#~ "music. You may choose to skip this step; instead, you can add music to your "
+#~ "library at any point later.\n"
 #~ "Please choose one of the options below:"
 #~ msgstr ""
-#~ "Rhythmbox hanterar all din musik i ett centralt \"musikbibliotek\", så "
-#~ "att du enkelt kan visa, söka och organisera det.\n"
-#~ "För att kunna använda denna funktion måste du tala om för Rhythmbox var "
-#~ "det kan hitta din musik. Du kan välja att hoppa över detta steg och "
-#~ "istället lägga till musik till ditt bibliotek vid ett senare tillfälle.\n"
+#~ "Rhythmbox hanterar all din musik i ett centralt \"musikbibliotek\", så att du "
+#~ "enkelt kan visa, söka och organisera det.\n"
+#~ "För att kunna använda denna funktion måste du tala om för Rhythmbox var det "
+#~ "kan hitta din musik. Du kan välja att hoppa över detta steg och istället "
+#~ "lägga till musik till ditt bibliotek vid ett senare tillfälle.\n"
 #~ "Välj ett av alternativen nedan:"
 
 #~ msgid "_Enter location manually:"
@@ -8870,9 +10122,6 @@ msgstr "Okänd poddsändning"
 #~ msgid "Open from URI"
 #~ msgstr "Öppna från URI"
 
-#~ msgid "Change the visibility of the browser"
-#~ msgstr "Ändra synligheten på bläddraren"
-
 #~ msgid "Change the visibility of the main window"
 #~ msgstr "Ändra synligheten på huvudfönstret"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]