[damned-lies] Updated Slovak translationcommit d7efd486d677ac65073436ede418ac3f69b0b9eb
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Oct 25 18:17:18 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |   80 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 40 insertions(+), 40 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index bca91b9..4a6eb51 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: damned-lies\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-10-23 08:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-10-25 08:51+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-25 07:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-25 19:16+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -1905,7 +1905,7 @@ msgstr "Bugzilla účet"
 
 #: people/models.py:49
 msgid "This should be an email address, useful if not equal to 'E-mail address' field"
-msgstr "Mala by to byť emailová adresa. Táto informácia sa hodí, ak nie je rovnaká ako tá v poli „Email“"
+msgstr "Mala by to byť emailová adresa. Táto informácia sa hodí, ak adresa nie je rovnaká ako tá v poli 
„Emailová adresa“."
 
 #: people/templatetags/people.py:21
 msgid ", "
@@ -2014,7 +2014,7 @@ msgstr[2] "%(count)s správy"
 msgid "updated on %(date)s"
 msgstr "aktualizovaný %(date)s"
 
-#: stats/models.py:1422 templates/vertimus/vertimus_detail.html:58 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:179
+#: stats/models.py:1422 templates/vertimus/vertimus_detail.html:59 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:180
 msgid "Y-m-d g:i a O"
 msgstr "d.m.Y G:i O"
 
@@ -2160,7 +2160,7 @@ msgstr "Emailová konferencia"
 msgid "URL to subscribe"
 msgstr "URL na prihlásenie sa"
 
-#: teams/models.py:202 vertimus/models.py:543
+#: teams/models.py:202 vertimus/models.py:546
 #, python-format
 msgid "This is an automated message sent from %s."
 msgstr "Toto je automatická správa odoslaná z %s."
@@ -2434,7 +2434,7 @@ msgstr "Vytvorené pomocou %(link)s."
 
 #: templates/branch_detail.html:4
 msgid "This branch is currently string-frozen."
-msgstr "Reťazce tejto vetvy sú momentálne zmrazené."
+msgstr "Do tejto vetvy momentálne nie je možné pridať reťazce, pretože je zmrazená."
 
 #: templates/branch_detail.html:12
 msgid "Translation"
@@ -2448,7 +2448,7 @@ msgstr "Prekliate lži o GNOME"
 msgid "Error:"
 msgstr "Chyba:"
 
-#: templates/feeds/actions_description.html:6 templates/vertimus/vertimus_detail.html:207
+#: templates/feeds/actions_description.html:6 templates/vertimus/vertimus_detail.html:208
 msgid "No comment"
 msgstr "Žiaden komentár"
 
@@ -2593,8 +2593,8 @@ msgid "Show completed modules"
 msgstr "Zobraziť dokončené moduly"
 
 #: templates/languages/language_release_stats.html:12 templates/languages/language_release_stats.html:70 
templates/languages/language_release_summary.html:27
-#: templates/languages/language_release_summary.html:33 templates/languages/language_release_summary.html:38 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:79
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:111
+#: templates/languages/language_release_summary.html:33 templates/languages/language_release_summary.html:38 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:80
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:112
 msgid "Translated/Fuzzy/Untranslated"
 msgstr "Preložené/Nepresné/Nepreložené"
 
@@ -2671,7 +2671,7 @@ msgstr "Zabudli ste svoje heslo?"
 msgid "Module Statistics: %(name)s"
 msgstr "Štatistika modulu %(name)s"
 
-#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:227
+#: templates/module_detail.html:43 templates/vertimus/vertimus_detail.html:228
 msgid "This module has been archived. It is only kept for statistical purposes. Please don't translate it 
any more."
 msgstr "Tento modul bol archivovaný. Je ponechaný iba pre štatistické účely. Prosím, už ho neprekladajte."
 
@@ -2975,11 +2975,11 @@ msgstr "Ak si kliknete na nejaké vydanie alebo zostavu vydania, zobrazí sa vá
 msgid "Older Releases"
 msgstr "Staršie vydania"
 
-#: templates/stats_show.html:15 templates/vertimus/vertimus_detail.html:71 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:72
+#: templates/stats_show.html:15 templates/vertimus/vertimus_detail.html:72 
templates/vertimus/vertimus_detail.html:73
 msgid "Download POT file"
 msgstr "Prevziať súbor POT"
 
-#: templates/stats_show.html:29 templates/vertimus/vertimus_detail.html:127
+#: templates/stats_show.html:29 templates/vertimus/vertimus_detail.html:128
 msgid "Notices"
 msgstr "Oznamy"
 
@@ -3132,31 +3132,31 @@ msgstr "Súhrn aktivít pre <a href=\"%(url)s\">%(lang)s</a> tím"
 msgid "Module Translation: %(name)s"
 msgstr "Preklad modulu: %(name)s"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:38
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:39
 msgid "Used in release(s):"
 msgstr "Použité vo vydaní (vydaniach):"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:56
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:57
 msgid "State:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:76 templates/vertimus/vertimus_detail.html:102
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:77 templates/vertimus/vertimus_detail.html:103
 msgid "Download PO file"
 msgstr "Prevziať súbor PO"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:77
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:78
 msgid "PO file statistics:"
 msgstr "Štatistika o súbore PO:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:80 templates/vertimus/vertimus_detail.html:112
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:81 templates/vertimus/vertimus_detail.html:113
 msgid "Strings:"
 msgstr "Počet reťazcov:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:84 templates/vertimus/vertimus_detail.html:116
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:85 templates/vertimus/vertimus_detail.html:117
 msgid "Words:"
 msgstr "Počet slov:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:91
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:92
 #, python-format
 msgid " including <a href=\"%(img_url)s\">%(stats)s image</a>"
 msgid_plural " including <a href=\"%(img_url)s\">%(stats)s images</a>"
@@ -3164,60 +3164,60 @@ msgstr[0] " vrátane <a href=\"%(img_url)s\">%(stats)s obrázkov</a>"
 msgstr[1] " vrátane <a href=\"%(img_url)s\">%(stats)s obrázka</a>"
 msgstr[2] " vrátane <a href=\"%(img_url)s\">%(stats)s obrázkov</a>"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:103
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:104
 msgid "PO file statistics (reduced):"
 msgstr "Štatistika o súbore PO (zredukovanom):"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:141
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:142
 msgid "On-going activities in same module:"
 msgstr "Prebiehajúce aktivity toho istého modulu:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:152
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:153
 msgid "Actions"
 msgstr "Akcie"
 
 #. Translators: human_level is an ordinal expression ('1st',' 2nd',...)
 #. which should be localized in Django itself
 #.
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:157
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:158
 #, python-format
 msgid "Archived Actions (%(human_level)s archived series)"
 msgstr "Archivované akcie (%(human_level)s archivovaná séria)"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:159
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:160
 msgid "(Return to current actions)"
 msgstr "(Návrat na aktuálne akcie)"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:164
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:165
 msgid "(Previous action history)"
 msgstr "(História predchádzajúcich akcií)"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:177
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:178
 msgid "Link to this comment"
 msgstr "Odkaz na tento komentár"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:196
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:197
 msgid "diff with:"
 msgstr "porovnať s:"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:215
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:216
 msgid "No current actions."
 msgstr "Žiadne aktuálne akcie."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:219
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:220
 msgid "New Action"
 msgstr "Nová akcia"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:223
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:224
 #, python-format
 msgid "You need <a href=\"%(login_url)s\">to be authenticated</a> and member of the %(team_name)s team."
 msgstr "Musíte <a href=\"%(login_url)s\">overiť svoju totožnosť</a> a byť členom tímu %(team_name)s."
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:255
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:256
 msgid "Submit"
 msgstr "Odoslať"
 
-#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:262
+#: templates/vertimus/vertimus_detail.html:263
 msgid "This team is not using the translation workflow."
 msgstr "Tento tím nepoužíva na prekladanie schému práce"
 
@@ -3415,40 +3415,40 @@ msgstr "Súbor v repozitári"
 #: vertimus/models.py:415
 #, python-format
 msgid "Uploaded file by %(name)s on %(date)s"
-msgstr "Súbor odoslal(a) %(date)s %(name)s"
+msgstr "Súbor bol odoslaný používateľom %(name)s dňa %(date)s"
 
 #: vertimus/models.py:424
 #, python-format
 msgid "The new state of %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%(language)s) is now '%(new_state)s'."
 msgstr "Nový stav modulu %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%(language)s) je teraz „%(new_state)s“."
 
-#: vertimus/models.py:532
+#: vertimus/models.py:535
 msgid "Hello,"
 msgstr "Ahoj,"
 
-#: vertimus/models.py:541
+#: vertimus/models.py:544
 msgid "Without comment"
 msgstr "Bez komentára"
 
-#: vertimus/models.py:577
+#: vertimus/models.py:580
 #, python-format
 msgid "A new comment has been posted on %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%(language)s)."
 msgstr "Do modulu %(module)s - %(branch)s - %(domain)s (%(language)s) bol pridaný nový komentár."
 
-#: vertimus/models.py:647
+#: vertimus/models.py:650
 #, python-format
 msgid "The commit failed. The error was: '%s'"
 msgstr "Začlenenie zlyhalo. Chyba bola: „%s“"
 
-#: vertimus/models.py:649
+#: vertimus/models.py:652
 msgid "The file has been successfully committed to the repository."
 msgstr "Súbor bol úspešne začlenený do repozitára."
 
-#: vertimus/models.py:654
+#: vertimus/models.py:657
 msgid " Additionally, the synchronization with the master branch succeeded."
 msgstr "Dodatočne, synchronizácia s vetvou master bola úspešná."
 
-#: vertimus/models.py:656
+#: vertimus/models.py:659
 msgid " However, the synchronization with the master branch failed."
 msgstr "Napriek tomu, synchronizácia s vetvou master zlyhala."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]