[evince/gnome-3-18] Updated Romanian translationcommit fff24482120e4a59753f39564b3bd133ad72fa12
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:  Sun Oct 25 15:09:33 2015 +0000

  Updated Romanian translation

 po/ro.po | 2219 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 1241 insertions(+), 978 deletions(-)
---
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
index 79c244f..043dfd1 100644
--- a/po/ro.po
+++ b/po/ro.po
@@ -5,22 +5,24 @@
 # Mișu Moldovan <dumol gnome ro>, 2005 - 2009.
 # Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>, 2009, 2010.
 # Simion Ruxandra <ruxy simion gmail com>, 2010.
+# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=evince&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-02-21 19:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-31 21:36+0300\n"
-"Last-Translator: Simion Ruxandra <ruxy simion gmail com>\n"
-"Language-Team: Romanian\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=evince&";
+"keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-22 18:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-25 16:05+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
+"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
+"Language: ro\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: ro\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
 "20)) ? 1 : 2);;\n"
-"X-Generator: Virtaal 0.6.1\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../backend/comics/comics-document.c:210
 #, c-format
@@ -40,55 +42,54 @@ msgstr "Comanda „%s” a eșuat la decomprimarea cărții cu benzi desenate."
 msgid "The command “%s” did not end normally."
 msgstr "Comanda „%s” s-a încheiat anormal."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:413
+#: ../backend/comics/comics-document.c:450
 #, c-format
 msgid "Not a comic book MIME type: %s"
 msgstr "Nu este un tip MIME pentru benzi desenate: %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:420
+#: ../backend/comics/comics-document.c:457
 msgid "Can't find an appropriate command to decompress this type of comic book"
 msgstr ""
 "Nu se poate găsi comanda potrivită pentru a decomprima acest tip de carte cu "
 "benzi desenate"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:458
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:93
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:230
-msgid "Unknown MIME Type"
-msgstr "Tip MIME necunoscut"
-
-#: ../backend/comics/comics-document.c:485
+#: ../backend/comics/comics-document.c:512
 msgid "File corrupted"
 msgstr "Fișier corupt"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:498
+#: ../backend/comics/comics-document.c:525
 msgid "No files in archive"
-msgstr "Nici un fișier în arhivă"
+msgstr "Niciun fișier în arhivă"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:537
+#: ../backend/comics/comics-document.c:564
 #, c-format
 msgid "No images found in archive %s"
 msgstr "Nu s-au găsit imagini în arhiva %s"
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:781
+#: ../backend/comics/comics-document.c:814
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting “%s”."
-msgstr "S-a produs o eroare la ștergerea „%s”"
+msgstr "S-a produs o eroare la ștergerea „%s”."
 
-#: ../backend/comics/comics-document.c:874
+#: ../backend/comics/comics-document.c:907
 #, c-format
 msgid "Error %s"
 msgstr "Eroare %s"
 
-#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.h:1
+#: ../backend/comics/comicsdocument.evince-backend.in.in.h:1
+#: ../backend/comics/evince-comicsdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
 msgid "Comic Books"
 msgstr "Benzi desenate"
 
-#: ../backend/djvu/djvu-document.c:170
+#: ../backend/comics/evince-comicsdocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading comic books"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea benzilor desenate"
+
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:175
 msgid "DjVu document has incorrect format"
 msgstr "Documentul DjVu are un format nevalid"
 
-#: ../backend/djvu/djvu-document.c:247
+#: ../backend/djvu/djvu-document.c:262
 msgid ""
 "The document is composed of several files. One or more of these files cannot "
 "be accessed."
@@ -96,84 +97,155 @@ msgstr ""
 "Documentul este compus din mai multe fișiere. Unul sau mai multe dintre "
 "acestea nu au putut fi accesate."
 
-#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.h:1
+#: ../backend/djvu/djvudocument.evince-backend.in.in.h:1
+#: ../backend/djvu/evince-djvudocument.metainfo.xml.in.in.h:1
 msgid "DjVu Documents"
 msgstr "Documente DjVu"
 
+#: ../backend/djvu/evince-djvudocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading DjVu documents"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea documenteleor DjVu"
+
 #: ../backend/dvi/dvi-document.c:110
 msgid "DVI document has incorrect format"
 msgstr "Documentul DVI are un format nevalid"
 
-#: ../backend/dvi/dvidocument.evince-backend.in.h:1
+#: ../backend/dvi/dvidocument.evince-backend.in.in.h:1
+#: ../backend/dvi/evince-dvidocument.metainfo.xml.in.in.h:1
 msgid "DVI Documents"
 msgstr "Documente DVI"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:590
+#: ../backend/dvi/evince-dvidocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading DVI documents"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea documenteleor DVI"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:679
 msgid "This work is in the Public Domain"
 msgstr "Această lucrare este în Domeniul public"
 
 #. translators: this is the document security state
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:844 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:850
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:935 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:941
 msgid "Yes"
 msgstr "Da"
 
 #. translators: this is the document security state
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:847 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:850
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:938 ../backend/pdf/ev-poppler.cc:941
 msgid "No"
 msgstr "Nu"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:978
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1072
 msgid "Type 1"
 msgstr "Tip 1"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:980
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1074
 msgid "Type 1C"
 msgstr "Tip 1C"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:982
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1076
 msgid "Type 3"
 msgstr "Tip 3"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:984
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1078
 msgid "TrueType"
 msgstr "TrueType"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:986
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1080
 msgid "Type 1 (CID)"
 msgstr "Tip 1 (CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:988
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1082
 msgid "Type 1C (CID)"
 msgstr "Tip 1C (CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:990
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1084
 msgid "TrueType (CID)"
 msgstr "TrueType (CID)"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:992
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1086
 msgid "Unknown font type"
 msgstr "Tipul fontului este necunoscut"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1018
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1130
+msgid ""
+"This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard "
+"14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as "
+"the fonts used to create the PDF, the rendering may not be correct."
+msgstr ""
+"Acest documente conține fonturi neîncapsulate care nu fac parte din cele 14 "
+"fonturi standard pentru PDF-uri. Dacă fonturile înlocuitoare selectate de "
+"fontconfig nu sunt la fel ca fonturile folosite la crearea PDF-ului, "
+"randarea poate să nu fie corectă."
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1135
+msgid "All fonts are either standard or embedded."
+msgstr "Toate fonturile sunt fie standard fie încapsulate."
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1167
 msgid "No name"
 msgstr "Fără nume"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1026
+#. translators: When a font type does not have
+#. encoding information or it is unknown. Example:
+#. Encoding: None
+#.
+#. translators: Value for 'Page Scaling:' to not scale the document pages on printing
+#. translators: This is used when a document property does
+#. not have a value. Examples:
+#. Author: None
+#. Keywords: None
+#.
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1176 ../libview/ev-print-operation.c:1965
+#: ../properties/ev-properties-view.c:196
+msgid "None"
+msgstr "Fără"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1184
 msgid "Embedded subset"
-msgstr "Subset încapsulat"
+msgstr "Inclus parțial"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1028
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1186
 msgid "Embedded"
-msgstr "Încapsulat"
+msgstr "Inclus"
 
-#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1030
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1188
 msgid "Not embedded"
-msgstr "Neîncapsulat"
+msgstr "Neinclus"
+
+#. Translators: string starting with a space
+#. * because it is directly appended to the font
+#. * type. Example:
+#. * "Type 1 (One of the Standard 14 Fonts)"
+#.
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1195
+msgid " (One of the Standard 14 Fonts)"
+msgstr " (Unul dintre cele 14 fonturi standard)"
+
+#. Translators: string starting with a space
+#. * because it is directly appended to the font
+#. * type. Example:
+#. * "TrueType (Not one of the Standard 14 Fonts)"
+#.
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1202
+msgid " (Not one of the Standard 14 Fonts)"
+msgstr " (Nu este unul dintre cele 14 fonturi standard)"
+
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1209
+msgid "Encoding"
+msgstr "Codare"
 
-#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.h:1
+#: ../backend/pdf/ev-poppler.cc:1210
+msgid "Substituting with"
+msgstr "Se înlocuiește cu"
+
+#: ../backend/pdf/evince-pdfdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
+#: ../backend/pdf/pdfdocument.evince-backend.in.in.h:1
 msgid "PDF Documents"
 msgstr "Documente PDF"
 
+#: ../backend/pdf/evince-pdfdocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading PDF Documents"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea documentelor PDF"
+
 #: ../backend/ps/ev-spectre.c:98
 #, c-format
 msgid "Failed to load document “%s”"
@@ -184,225 +256,97 @@ msgstr "Încărcarea documentului „%s” a eșuat"
 msgid "Failed to save document “%s”"
 msgstr "Salvarea documentului „%s” a eșuat"
 
-#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.h:1
+#: ../backend/ps/evince-psdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
+#: ../backend/ps/psdocument.evince-backend.in.in.h:1
 msgid "PostScript Documents"
 msgstr "Documente PostScript"
 
-#: ../backend/tiff/tiff-document.c:109
+#: ../backend/ps/evince-psdocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading PostScript documents"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea documentelor PostScript"
+
+#: ../backend/tiff/tiff-document.c:123
 msgid "Invalid document"
 msgstr "Document nevalid"
 
-#: ../libdocument/ev-attachment.c:304 ../libdocument/ev-attachment.c:325
-#, c-format
-msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
-msgstr "Nu s-a putut salva atașamentul „%s”: %s"
-
-#: ../libdocument/ev-attachment.c:372
-#, c-format
-msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
-msgstr "Nu s-a putut deschide atașamentul „%s”: %s"
-
-#: ../libdocument/ev-attachment.c:407
-#, c-format
-msgid "Couldn't open attachment “%s”"
-msgstr "Nu s-a putut deschide atașamentul „%s”"
-
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:112
-#, c-format
-msgid "File type %s (%s) is not supported"
-msgstr "Tipul de fișier %s (%s) nu este suportat"
-
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:283
-msgid "All Documents"
-msgstr "Toate documentele"
-
-#: ../libdocument/ev-document-factory.c:315
-msgid "All Files"
-msgstr "Toate fișierele"
-
-#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:146
-#, c-format
-msgid "Failed to create a temporary file: %s"
-msgstr "Crearea fișierului temporar a eșuat: %s"
-
-#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:308
-#, c-format
-msgid "Failed to create a temporary directory: %s"
-msgstr "Crearea dosarului temporar a eșuat: %s"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:165
-#, c-format
-msgid "File is not a valid .desktop file"
-msgstr "Fișierul nu este un fișier .desktop valid"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:188
-#, c-format
-msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
-msgstr "Fișier desktop necunoscut, versiunea „%s”"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:968
-#, c-format
-msgid "Starting %s"
-msgstr "Se pornește %s"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1110
-#, c-format
-msgid "Application does not accept documents on command line"
-msgstr "Aplicația nu acceptă documente în linia de comandă"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1178
-#, c-format
-msgid "Unrecognized launch option: %d"
-msgstr "Opțiune de lansare necunoscută: %d"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1383
-#, c-format
-msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
-msgstr "Nu se pot pasa URI-uri document către o intrare desktop de tip link"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggdesktopfile.c:1404
-#, c-format
-msgid "Not a launchable item"
-msgstr "Nu e un element care să poată fi lansat"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:226
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Dezactivează conexiunea la administratorul de sesiuni"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:229
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Specifică fișierul ce conține configurația salvată"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:229 ../previewer/ev-previewer.c:45
-#: ../previewer/ev-previewer.c:46
-msgid "FILE"
-msgstr "FIȘIER"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:232
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Specifică ID-ul pentru administrarea de sesiuni"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:232
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:253
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Opțiuni de administrare a sesiunii:"
-
-#: ../cut-n-paste/smclient/eggsmclient.c:254
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Afișează opțiunile de administrare a sesiunii"
-
-#. Translaters: This string is for a toggle to display a toolbar.
-#. * The name of the toolbar is automatically computed from the widgets
-#. * on the toolbar, and is placed at the %s. Note the _ before the %s
-#. * which is used to add mnemonics. We know that this is likely to
-#. * produce duplicates, but don't worry about it. If your language
-#. * normally has a mnemonic at the start, please use the _. If not,
-#. * please remove.
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:946
-#, c-format
-msgid "Show “_%s”"
-msgstr "Arată „_%s”"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1414
-msgid "_Move on Toolbar"
-msgstr "_Mută în bara cu unelte"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1415
-msgid "Move the selected item on the toolbar"
-msgstr "Mută elementul selectat în bara cu unelte"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1416
-msgid "_Remove from Toolbar"
-msgstr "_Scoate din bara cu unelte"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1417
-msgid "Remove the selected item from the toolbar"
-msgstr "Șterge elementul selectat din bara cu unelte"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1418
-msgid "_Delete Toolbar"
-msgstr "Șt_erge bara cu unelte"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-editable-toolbar.c:1419
-msgid "Remove the selected toolbar"
-msgstr "Șterge bara cu unelte selectată"
-
-#: ../cut-n-paste/toolbar-editor/egg-toolbar-editor.c:486
-msgid "Separator"
-msgstr "Separator"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:48 ../shell/ev-window.c:5981
-msgid "Best Fit"
-msgstr "Cea mai bună potrivire"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:49
-msgid "Fit Page Width"
-msgstr "Potrivire la lățimea paginii"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:51
-msgid "50%"
-msgstr "50%"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:52
-msgid "70%"
-msgstr "70%"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:53
-msgid "85%"
-msgstr "85%"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:54
-msgid "100%"
-msgstr "100%"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:55
-msgid "125%"
-msgstr "125%"
-
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:56
-msgid "150%"
-msgstr "150%"
+#: ../backend/tiff/evince-tiffdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
+#: ../backend/tiff/tiffdocument.evince-backend.in.in.h:1
+msgid "TIFF Documents"
+msgstr "Documente TIFF"
+
+#: ../backend/tiff/evince-tiffdocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading TIFF documents"
+msgstr "Adaugă support pentru citirea documentelor TIFF"
+
+#: ../backend/xps/evince-xpsdocument.metainfo.xml.in.in.h:1
+#: ../backend/xps/xpsdocument.evince-backend.in.in.h:1
+msgid "XPS Documents"
+msgstr "Documente XPS"
+
+#: ../backend/xps/evince-xpsdocument.metainfo.xml.in.in.h:2
+msgid "Adds support for reading XPS documents"
+msgstr "Adaugă suport pentru citirea documentelor XPS"
+
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:288
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:317 ../shell/evince-menus.ui.h:32
+msgid "Fit Pa_ge"
+msgstr "Încadrează pa_gina"
+
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:297
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:320 ../shell/evince-menus.ui.h:33
+msgid "Fit _Width"
+msgstr "Încadrează la _lățime"
+
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:306
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:34
+msgid "_Automatic"
+msgstr "_Automată"
+
+#. Navigation buttons
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:331
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:271
+msgid "Go to the previous page"
+msgstr "Arată pagina precedentă"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:57
-msgid "175%"
-msgstr "175%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:335
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:274
+msgid "Go to the next page"
+msgstr "Arată pagina următoare"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:58
-msgid "200%"
-msgstr "200%"
+#. Search.
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:362 ../shell/ev-toolbar.c:226
+msgid "Find a word or phrase in the document"
+msgstr "Caută un cuvânt sau o frază în document"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:59
-msgid "300%"
-msgstr "300%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:381
+msgid "Show the entire document"
+msgstr "Arată tot documentul"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:60
-msgid "400%"
-msgstr "400%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:389
+msgid "Show two pages at once"
+msgstr "Arată două pagini deodată"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:61
-msgid "800%"
-msgstr "800%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:411
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:277
+msgid "Enlarge the document"
+msgstr "Apropie documentul"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:62
-msgid "1600%"
-msgstr "1600%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:415
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:280
+msgid "Shrink the document"
+msgstr "Depărtează documentul"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:63
-msgid "3200%"
-msgstr "3200%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:437
+msgid "Download document"
+msgstr "Descarcă documentul"
 
-#: ../cut-n-paste/zoom-control/ephy-zoom.h:64
-msgid "6400%"
-msgstr "6400%"
+#: ../browser-plugin/EvBrowserPluginToolbar.cpp:450
+msgid "Print document"
+msgstr "Tipărește documentul"
 
 #. Manually set name and icon
-#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-window.c:4746
-#: ../shell/ev-window-title.c:157 ../shell/main.c:310
-#, c-format
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:1 ../shell/ev-application.c:1029
+#: ../shell/ev-window-title.c:139 ../shell/main.c:298
 msgid "Document Viewer"
 msgstr "Vizualizator de documente"
 
@@ -410,6 +354,18 @@ msgstr "Vizualizator de documente"
 msgid "View multi-page documents"
 msgstr "Vizualizați documente cu mai multe pagini"
 
+#: ../data/evince.desktop.in.in.h:3
+msgid "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;"
+msgstr "pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;prezentare;"
+
+#: ../data/evince-previewer.desktop.in.in.h:1
+msgid "Print Preview"
+msgstr "Previzualizează tipărire"
+
+#: ../data/evince-previewer.desktop.in.in.h:2
+msgid "Preview before printing"
+msgstr "Previzualizează înainte de tipărirea"
+
 #: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Override document restrictions"
 msgstr "Ignoră restricțiile documentului"
@@ -420,242 +376,208 @@ msgstr ""
 "Ignoră restricțiile documentului, precum cele referitoare la tipărire sau "
 "copiere."
 
-#: ../previewer/ev-previewer.c:44
-msgid "Delete the temporary file"
-msgstr "Șterge fișierul temporar"
-
-#: ../previewer/ev-previewer.c:45
-msgid "Print settings file"
-msgstr "Tipărește fișierul de configurări"
-
-#: ../previewer/ev-previewer.c:144 ../previewer/ev-previewer.c:178
-msgid "GNOME Document Previewer"
-msgstr "Previzualizare de documente GNOME"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3274
-msgid "Failed to print document"
-msgstr "Tipărirea documentului a eșuat"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:237
-#, c-format
-msgid "The selected printer '%s' could not be found"
-msgstr "Imprimanta selectată „%s” nu a fost găsită"
-
-#. Go menu
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:284 ../shell/ev-window.c:5680
-msgid "_Previous Page"
-msgstr "Pagina pr_ecedentă"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:285 ../shell/ev-window.c:5681
-msgid "Go to the previous page"
-msgstr "Arată pagina precedentă"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:287 ../shell/ev-window.c:5683
-msgid "_Next Page"
-msgstr "Pagina ur_mătoare"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:288 ../shell/ev-window.c:5684
-msgid "Go to the next page"
-msgstr "Arată pagina următoare"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:291 ../shell/ev-window.c:5667
-msgid "Enlarge the document"
-msgstr "Apropie documentul"
-
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:294 ../shell/ev-window.c:5670
-msgid "Shrink the document"
-msgstr "Depărtează documentul"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Automatically reload the document"
+msgstr "Reîncarcă automat documentul"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:297 ../libview/ev-print-operation.c:1308
-msgid "Print"
-msgstr "Tipărește"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:4
+msgid "The document is automatically reloaded on file change."
+msgstr "Documentul este reîncărcat automat la schimbarea fișierului."
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:298 ../shell/ev-window.c:5636
-msgid "Print this document"
-msgstr "Tipărește acest document"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:5
+msgid "The URI of the directory last used to open or save a document"
+msgstr ""
+"URI-ul directorului folosit ultima dată pentru deschis sau salvat un document"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:342 ../shell/ev-window.c:5787
-msgid "_Best Fit"
-msgstr "Încadrat per_fect"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:6
+msgid "The URI of the directory last used to save a picture"
+msgstr "URI-ul directorului folosit ultima dată pentru a salva o imagine"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:343 ../shell/ev-window.c:5788
-msgid "Make the current document fill the window"
-msgstr "Potrivește documentul curent la mărimea ferestrei"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Page cache size in MiB"
+msgstr "Dimensiunea cache a paginii în MiB"
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:345 ../shell/ev-window.c:5790
-msgid "Fit Page _Width"
-msgstr "Încadrat la _lățime"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"The maximum size that will be used to cache rendered pages, limits maximum "
+"zoom level."
+msgstr ""
+"Dimensiunea maximă care va fi folosită la prestocarea paginilor randate, "
+"limitează nivelul de zoom maxim."
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:346 ../shell/ev-window.c:5791
-msgid "Make the current document fill the window width"
-msgstr "Potrivește documentul curent la lățimea ferestrei"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:9
+msgid ""
+"Show a dialog to confirm that the user wants to activate the caret "
+"navigation."
+msgstr ""
+"Arată un dialog pentru a confirma că utilizatorul vrea să activeze navigarea "
+"de tip cursor."
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:558 ../shell/ev-window.c:5899
-msgid "Page"
-msgstr "Pagină"
+#: ../data/org.gnome.Evince.gschema.xml.in.h:10
+msgid "Allow links to change the zoom level."
+msgstr "Permite legăturilor să schimbe nivelul de zoom."
 
-#: ../previewer/ev-previewer-window.c:559 ../shell/ev-window.c:5900
-msgid "Select Page"
-msgstr "Selectează pagina"
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:310 ../libdocument/ev-attachment.c:331
+#, c-format
+msgid "Couldn't save attachment “%s”: %s"
+msgstr "Nu s-a putut salva atașamentul „%s”: %s"
 
-#: ../properties/ev-properties-main.c:116
-msgid "Document"
-msgstr "Document"
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:379
+#, c-format
+msgid "Couldn't open attachment “%s”: %s"
+msgstr "Nu s-a putut deschide atașamentul „%s”: %s"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:60
-msgid "Title:"
-msgstr "Titlu:"
+#: ../libdocument/ev-attachment.c:414
+#, c-format
+msgid "Couldn't open attachment “%s”"
+msgstr "Nu s-a putut deschide atașamentul „%s”"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:61
-msgid "Location:"
-msgstr "Locație:"
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:101
+#, c-format
+msgid "File type %s (%s) is not supported"
+msgstr "Tipul de fișier %s (%s) nu este suportat"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:62
-msgid "Subject:"
-msgstr "Subiect:"
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:364
+#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:492 ../libdocument/ev-file-helpers.c:538
+#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:557
+msgid "Unknown MIME Type"
+msgstr "Tip MIME necunoscut"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:63
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:159
-msgid "Author:"
-msgstr "Autor:"
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:552
+msgid "All Documents"
+msgstr "Toate documentele"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:64
-msgid "Keywords:"
-msgstr "Cuvinte cheie:"
+#: ../libdocument/ev-document-factory.c:579 ../shell/ev-utils.c:309
+msgid "All Files"
+msgstr "Toate fișierele"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:65
-msgid "Producer:"
-msgstr "Producător:"
+#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:147
+#, c-format
+msgid "Failed to create a temporary file: %s"
+msgstr "Crearea fișierului temporar a eșuat: %s"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:66
-msgid "Creator:"
-msgstr "Autor:"
+#: ../libdocument/ev-file-helpers.c:309
+#, c-format
+msgid "Failed to create a temporary directory: %s"
+msgstr "Crearea dosarului temporar a eșuat: %s"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:67
-msgid "Created:"
-msgstr "Creat:"
+#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:84 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:123
+#, c-format
+msgid "(%d of %d)"
+msgstr "(%d din %d)"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:68
-msgid "Modified:"
-msgstr "Modificat:"
+#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:86 ../libmisc/ev-page-action-widget.c:127
+#, c-format
+msgid "of %d"
+msgstr "din %d"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:69
-msgid "Number of Pages:"
-msgstr "Număr de pagini:"
+#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:185 ../shell/ev-history.c:426
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:295 ../shell/ev-window.c:905
+#: ../shell/ev-window.c:4704
+#, c-format
+msgid "Page %s"
+msgstr "Pagina %s"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:70
-msgid "Optimized:"
-msgstr "Optimizat:"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:110
+msgid "Not found, click to change search options"
+msgstr "Nu a fost găsit, clic pentru a schimba opțiunile de căutare"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:71
-msgid "Format:"
-msgstr "Format:"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:180 ../libmisc/ev-search-box.c:236
+msgid "Search options"
+msgstr "Opțiuni de căutare"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:72
-msgid "Security:"
-msgstr "Securitate:"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:310
+msgid "_Whole Words Only"
+msgstr "_Numai cuvinte întregi"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:73
-msgid "Paper Size:"
-msgstr "Format de pagină:"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:323
+msgid "C_ase Sensitive"
+msgstr "_Majuscule semnificative"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:188 ../libview/ev-print-operation.c:1892
-msgid "None"
-msgstr "Fără"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:590
+msgid "Find previous occurrence of the search string"
+msgstr "Caută precedenta apariție a șirului de caractere căutat"
 
-#. Translate to the default units to use for presenting
-#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
-#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
-#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
-#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
-#.
-#: ../properties/ev-properties-view.c:217
-msgid "default:mm"
-msgstr "default:mm"
+#: ../libmisc/ev-search-box.c:597
+msgid "Find next occurrence of the search string"
+msgstr "Caută următoarea apariție a șirului de caractere căutat"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:261
+#: ../libview/ev-jobs.c:649
 #, c-format
-msgid "%.0f × %.0f mm"
-msgstr "%.0f × %.0f mm"
+#| msgid "Failed to print page %d: %s"
+msgid "Failed to render page %d"
+msgstr "Randarea paginii %d a eșuat"
 
-#: ../properties/ev-properties-view.c:265
+#: ../libview/ev-jobs.c:896
 #, c-format
-msgid "%.2f × %.2f inch"
-msgstr "%.2f × %.2f inch"
+#| msgid "Failed to create a temporary file: %s"
+msgid "Failed to create thumbnail for page %d"
+msgstr "Crearea miniaturii pentru pagina %d a eșuat"
 
-#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
-#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
-#: ../properties/ev-properties-view.c:289
+#: ../libview/ev-jobs.c:2026
 #, c-format
-msgid "%s, Portrait (%s)"
-msgstr "%s, Portret (%s)"
+msgid "Failed to print page %d: %s"
+msgstr "Tipărirea paginii %d a eșuat: %s"
 
-#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
-#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
-#: ../properties/ev-properties-view.c:296
-#, c-format
-msgid "%s, Landscape (%s)"
-msgstr "%s, Vedere (%s)"
+#. Initial state
+#: ../libview/ev-print-operation.c:350
+msgid "Preparing preview…"
+msgstr "Se pregătește previzualizarea…"
 
-#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:68
-#, c-format
-msgid "(%d of %d)"
-msgstr "(%d din %d)"
+#: ../libview/ev-print-operation.c:352 ../libview/ev-print-operation.c:362
+msgid "Finishing…"
+msgstr "Se finalizează…"
 
-#: ../libmisc/ev-page-action-widget.c:70
+#: ../libview/ev-print-operation.c:354
 #, c-format
-msgid "of %d"
-msgstr "din %d"
-
-#. Create tree view
-#: ../libview/ev-loading-window.c:76 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:133
-#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:262
-msgid "Loading…"
-msgstr "Se încarcă…"
+msgid "Generating preview: page %d of %d"
+msgstr "Se generează previzualizarea: pagina %d din %d"
 
 #. Initial state
-#: ../libview/ev-print-operation.c:334
+#: ../libview/ev-print-operation.c:360
 msgid "Preparing to print…"
 msgstr "Se pregătește tipărirea…"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:336
-msgid "Finishing…"
-msgstr "Se finalizează…"
-
-#: ../libview/ev-print-operation.c:338
+#: ../libview/ev-print-operation.c:364
 #, c-format
 msgid "Printing page %d of %d…"
 msgstr "Se tipărește pagina %d din %d…"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1162
-msgid "Printing is not supported on this printer."
-msgstr "Tipărirea nu e suportată pentru acest tip de imprimantă."
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1214
+msgid "Requested format is not supported by this printer."
+msgstr "Formatul cerut nu este suportat de această imprimantă."
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1227
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1277
 msgid "Invalid page selection"
 msgstr "Selectare nevalidă de pagini"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1228
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1278
 msgid "Warning"
-msgstr "Avertisment"
+msgstr "Avertizare"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1230
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1280
 msgid "Your print range selection does not include any pages"
 msgstr "Intervalul selectat pentru tipărire nu include nicio pagină"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1887
+#. translators: Title of the print dialog
+#. translators: Print document currently shown in the Print Preview window
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1358 ../previewer/ev-previewer-window.c:284
+msgid "Print"
+msgstr "Tipărește"
+
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1959
 msgid "Page Scaling:"
 msgstr "Scalare pagină:"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1893
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1966
 msgid "Shrink to Printable Area"
 msgstr "Micșorează la aria tipăribilă"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1894
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1967
 msgid "Fit to Printable Area"
 msgstr "Încadrează la aria tipăribilă"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1897
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1970
 msgid ""
 "Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of "
 "the following:\n"
@@ -681,11 +603,11 @@ msgstr ""
 "micșorate după nevoie pentru a încăpea pe aria tipăribilă a paginii "
 "imprimantei.\n"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1909
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1982
 msgid "Auto Rotate and Center"
 msgstr "Rotește automat și centrează"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1912
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1985
 msgid ""
 "Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each "
 "document page. Document pages will be centered within the printer page."
@@ -694,227 +616,435 @@ msgstr ""
 "orientarea fiecărei pagini a documentului. Paginile documentului vor fi "
 "centrate în pagina documentului."
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1917
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1990
 msgid "Select page size using document page size"
 msgstr "Alege dimensiunea paginii folosind dimensiunea paginii documentului"
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:1919
+#: ../libview/ev-print-operation.c:1992
 msgid ""
 "When enabled, each page will be printed on the same size paper as the "
 "document page."
 msgstr ""
-"Când este activat, fiecare pagină va fi tipărită pe o hârtie aceeași "
+"Când este activat, fiecare pagină va fi tipărită pe o hârtie cu aceeași "
 "dimensiune ca pagina documentului."
 
-#: ../libview/ev-print-operation.c:2001
+#: ../libview/ev-print-operation.c:2092
 msgid "Page Handling"
 msgstr "Gestionare pagini"
 
-#: ../libview/ev-jobs.c:1573
-#, c-format
-msgid "Failed to print page %d: %s"
-msgstr "Tipărirea paginii %d a eșuat: %s"
-
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:46
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:43
 msgid "Scroll Up"
 msgstr "Defilare în sus"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:47
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:44
 msgid "Scroll Down"
 msgstr "Defilare în jos"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:53
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:50
 msgid "Scroll View Up"
 msgstr "Defilare ascendentă a vizualizării"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:54
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:51
 msgid "Scroll View Down"
 msgstr "Defilare descendentă a vizualizării"
 
-#: ../libview/ev-view-accessible.c:882
+#: ../libview/ev-view-accessible.c:129
 msgid "Document View"
 msgstr "Vizualizare document"
 
-#: ../libview/ev-view-presentation.c:691
-msgid "Jump to page:"
-msgstr "Du-te la pagina:"
-
-#: ../libview/ev-view-presentation.c:998
-msgid "End of presentation. Click to exit."
-msgstr "Sfârșitul prezentării. Clic pentru ieșire."
-
-#: ../libview/ev-view.c:1834
+#: ../libview/ev-view.c:2023
 msgid "Go to first page"
 msgstr "Du-te la prima pagină"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1836
+#: ../libview/ev-view.c:2025
 msgid "Go to previous page"
 msgstr "Du-te la pagina precedentă"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1838
+#: ../libview/ev-view.c:2027
 msgid "Go to next page"
 msgstr "Du-te la pagina următoare"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1840
+#: ../libview/ev-view.c:2029
 msgid "Go to last page"
 msgstr "Du-te la ultima pagină"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1842
+#: ../libview/ev-view.c:2031
 msgid "Go to page"
 msgstr "Du-te la pagina"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1844
+#: ../libview/ev-view.c:2033
 msgid "Find"
 msgstr "Caută"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1872
+#: ../libview/ev-view.c:2061
 #, c-format
 msgid "Go to page %s"
 msgstr "Du-te la pagina %s"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1878
+#: ../libview/ev-view.c:2067
 #, c-format
 msgid "Go to %s on file “%s”"
 msgstr "Du-te la %s în fișierul „%s”"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1881
+#: ../libview/ev-view.c:2070
 #, c-format
 msgid "Go to file “%s”"
 msgstr "Du-te în fișierul „%s”"
 
-#: ../libview/ev-view.c:1889
+#: ../libview/ev-view.c:2078
 #, c-format
 msgid "Launch %s"
 msgstr "Pornește %s"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:305
-msgid "Find:"
-msgstr "Caută:"
+#: ../libview/ev-view-presentation.c:735
+msgid "Jump to page:"
+msgstr "Du-te la pagina:"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:314 ../shell/ev-window.c:5653
-msgid "Find Pre_vious"
-msgstr "Caută îna_poi"
+#: ../libview/ev-view-presentation.c:1038
+msgid "End of presentation. Click to exit."
+msgstr "Sfârșitul prezentării. Clic pentru ieșire."
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:318
-msgid "Find previous occurrence of the search string"
-msgstr "Caută precedenta apariție a șirului de caractere căutat"
+#: ../previewer/ev-previewer.c:45
+msgid "Delete the temporary file"
+msgstr "Șterge fișierul temporar"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:322 ../shell/ev-window.c:5651
-msgid "Find Ne_xt"
-msgstr "Caută în co_ntinuare"
+#: ../previewer/ev-previewer.c:46
+msgid "Print settings file"
+msgstr "Tipărește fișierul de configurări"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:326
-msgid "Find next occurrence of the search string"
-msgstr "Caută următoarea apariție a șirului de caractere căutat"
+#: ../previewer/ev-previewer.c:46
+msgid "FILE"
+msgstr "FIȘIER"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:333
-msgid "C_ase Sensitive"
-msgstr "_Majuscule semnificative"
+#: ../previewer/ev-previewer.c:175 ../previewer/ev-previewer.c:207
+msgid "GNOME Document Previewer"
+msgstr "Previzualizare de documente GNOME"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:91 ../shell/ev-window.c:3317
+msgid "Failed to print document"
+msgstr "Tipărirea documentului a eșuat"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:223
+#, c-format
+msgid "The selected printer '%s' could not be found"
+msgstr "Imprimanta selectată „%s” nu a fost găsită"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:270 ../shell/evince-menus.ui.h:39
+msgid "_Previous Page"
+msgstr "Pagina pr_ecedentă"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:273 ../shell/evince-menus.ui.h:40
+msgid "_Next Page"
+msgstr "Pagina ur_mătoare"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:285
+msgid "Print this document"
+msgstr "Tipărește acest document"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:318
+msgid "Make the current document fill the window"
+msgstr "Potrivește documentul actual la mărimea ferestrei"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:321
+msgid "Make the current document fill the window width"
+msgstr "Potrivește documentul actual la lățimea ferestrei"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:552
+msgid "Page"
+msgstr "Pagină"
+
+#: ../previewer/ev-previewer-window.c:553
+msgid "Select Page"
+msgstr "Selectează pagina"
+
+#: ../properties/ev-properties-main.c:116
+msgid "Document"
+msgstr "Document"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:61
+msgid "Title:"
+msgstr "Titlu:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:62
+msgid "Location:"
+msgstr "Locație:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:63
+msgid "Subject:"
+msgstr "Subiect:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:64
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:174
+msgid "Author:"
+msgstr "Autor:"
 
-#: ../shell/eggfindbar.c:336
-msgid "Toggle case sensitive search"
-msgstr "Căutare cu/fără majuscule nesemnificative"
+#: ../properties/ev-properties-view.c:65
+msgid "Keywords:"
+msgstr "Cuvinte cheie:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:66
+msgid "Producer:"
+msgstr "Producător:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:67
+msgid "Creator:"
+msgstr "Autor:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:68
+msgid "Created:"
+msgstr "Creat:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:69
+msgid "Modified:"
+msgstr "Modificat:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:70
+msgid "Number of Pages:"
+msgstr "Număr de pagini:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:71
+msgid "Optimized:"
+msgstr "Optimizat:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:72
+msgid "Format:"
+msgstr "Format:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:73
+msgid "Security:"
+msgstr "Securitate:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:74
+msgid "Paper Size:"
+msgstr "Format de pagină:"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:75
+msgid "Size:"
+msgstr "Dimensiune:"
+
+#. Translate to the default units to use for presenting
+#. * lengths to the user. Translate to default:inch if you
+#. * want inches, otherwise translate to default:mm.
+#. * Do *not* translate it to "predefinito:mm", if it
+#. * it isn't default:mm or default:inch it will not work
+#.
+#: ../properties/ev-properties-view.c:233
+msgid "default:mm"
+msgstr "default:mm"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:277
+#, c-format
+msgid "%.0f × %.0f mm"
+msgstr "%.0f × %.0f mm"
+
+#: ../properties/ev-properties-view.c:281
+#, c-format
+msgid "%.2f × %.2f inch"
+msgstr "%.2f × %.2f inch"
+
+#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
+#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
+#: ../properties/ev-properties-view.c:305
+#, c-format
+msgid "%s, Portrait (%s)"
+msgstr "%s, Portret (%s)"
+
+#. Note to translators: first placeholder is the paper name (eg.
+#. * A4), second placeholder is the paper size (eg. 297x210 mm)
+#: ../properties/ev-properties-view.c:312
+#, c-format
+msgid "%s, Landscape (%s)"
+msgstr "%s, Vedere (%s)"
 
 #: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:97
 msgid "Icon:"
 msgstr "Iconiță:"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:104
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:103
 msgid "Note"
 msgstr "Notă"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:105
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:104
 msgid "Comment"
 msgstr "Comentariu"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:106
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:105
 msgid "Key"
 msgstr "Cheie"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:107
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:106
 msgid "Help"
 msgstr "Ajutor"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:108
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:107
 msgid "New Paragraph"
 msgstr "Paragraf nou"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:109
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:108
 msgid "Paragraph"
 msgstr "Paragraf"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:110
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:109
 msgid "Insert"
 msgstr "Inserție"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:111
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:110
 msgid "Cross"
 msgstr "Cruce"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:112
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:111
 msgid "Circle"
 msgstr "Cerc"
 
 # LG: descriere a unei iconițe atașabile unei notițe 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:113
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:112
 msgid "Unknown"
 msgstr "Necunoscut"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:139
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:123
+msgid "Markup type:"
+msgstr "Tip de marcare:"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:129
+msgid "Highlight"
+msgstr "Evidențiere"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:130
+msgid "Strike out"
+msgstr "Tăiat"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:131
+msgid "Underline"
+msgstr "Subliniat"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:132
+msgid "Squiggly"
+msgstr "Curbat"
+
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:154
 msgid "Annotation Properties"
 msgstr "Proprietăți adnotare"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:172
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:185
 msgid "Color:"
 msgstr "Culoare:"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:184
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:195
 msgid "Style:"
 msgstr "Stil:"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:200
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:210
 msgid "Transparent"
 msgstr "Transparent"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:207
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:217
 msgid "Opaque"
 msgstr "Opac"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:218
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:227
 msgid "Initial window state:"
 msgstr "Stare inițială fereastră:"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:225
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:233
 msgid "Open"
 msgstr "Deschide"
 
-#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:226
+#: ../shell/ev-annotation-properties-dialog.c:234
 msgid "Close"
 msgstr "Închide"
 
-#: ../shell/ev-application.c:1104
-msgid "Running in presentation mode"
-msgstr "Pornit în modul de prezentare"
+#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:120
+msgid "Add text annotation"
+msgstr "Adăugă adnotare text"
+
+#: ../shell/ev-annotations-toolbar.c:127
+msgid "Add highlight annotation"
+msgstr "Adăugă adnotare evidențiată"
+
+#: ../shell/ev-application.c:995
+msgid ""
+"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
+"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
+"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
+"version.\n"
+msgstr ""
+"Evince este program liber; poate fi redistribuit și/sau modificat în "
+"termenii licenței GNU General Public License în forma publicată de Fundația "
+"pentru programe libere, versiunea 2 sau (dacă preferați) orice altă versiune "
+"ulterioară.\n"
+
+#: ../shell/ev-application.c:999
+msgid ""
+"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
+"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
+"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
+"details.\n"
+msgstr ""
+"Evince este distribuit în speranța că vă va fi util, dar FĂRĂ NICIO "
+"GARANȚIE, nici măcar garanția unei posibile COMERCIALIZĂRI ori a UTILIZĂRII "
+"PENTRU UN ANUME SCOP. Consultați licența GNU General Public License pentru "
+"mai multe detalii.\n"
+
+#: ../shell/ev-application.c:1003
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
+"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+msgstr ""
+"Ar fi trebuit să primiți o copie a licenței GNU General Public License "
+"împreună cu Evince. În caz contrar, scrieți la Free Software Foundation, "
+"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+
+#: ../shell/ev-application.c:1024 ../evince.appdata.xml.in.h:1
+msgid "Evince"
+msgstr "Evince"
+
+#: ../shell/ev-application.c:1026
+msgid "© 1996–2014 The Evince authors"
+msgstr "© 1996–2014 Autorii Evince"
+
+#: ../shell/ev-application.c:1032
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Eugen Paiuc <eug_paiuc bluewin ch>\n"
+"Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>\n"
+"Mișu Moldovan <dumol gnome ro>\n"
+"\n"
+"Contribuții din Launchpad:\n"
+" Dread Knight https://launchpad.net/~dread.knight\n";
+" Gheorghe Pop https://launchpad.net/~pop-gheorghe\n";
+" Ionuț Jula https://launchpad.net/~ionutjula\n";
+" Lucian Adrian Grijincu https://launchpad.net/~lucian.grijincu";
+
+#: ../shell/ev-history-action.c:221
+msgid "Go to previous history item"
+msgstr "Navighează la precendentul element de istoric"
 
-#: ../shell/ev-keyring.c:102
+#: ../shell/ev-history-action.c:226
+msgid "Go to next history item"
+msgstr "Navighează la următorul element de istoric"
+
+#: ../shell/ev-keyring.c:86
 #, c-format
 msgid "Password for document %s"
 msgstr "Parola pentru documentul „%s”"
 
-#: ../shell/ev-open-recent-action.c:72
-msgid "Open a recently used document"
-msgstr "Deschide un document utilizat recent"
+#. Create tree view
+#: ../shell/ev-loading-message.c:50 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:125
+#: ../shell/ev-sidebar-layers.c:125 ../shell/ev-sidebar-links.c:261
+msgid "Loading…"
+msgstr "Se încarcă…"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:144
+#: ../shell/ev-password-view.c:142
 msgid ""
 "This document is locked and can only be read by entering the correct "
 "password."
@@ -922,129 +1052,115 @@ msgstr ""
 "Acest document este criptat și nu poate fi citit decât după introducerea "
 "corectă a parolei."
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:153 ../shell/ev-password-view.c:271
+#: ../shell/ev-password-view.c:151 ../shell/ev-password-view.c:269
 msgid "_Unlock Document"
 msgstr "_Decriptare document"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:263
+#: ../shell/ev-password-view.c:261
 msgid "Enter password"
 msgstr "Introduceți parola"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:303
-msgid "Password required"
-msgstr "E nevoie de parolă"
-
-#: ../shell/ev-password-view.c:304
+#: ../shell/ev-password-view.c:300
 #, c-format
 msgid ""
 "The document “%s” is locked and requires a password before it can be opened."
 msgstr "Documentul „%s” este criptat și necesită o parolă pentru a fi deschis."
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:334
+#: ../shell/ev-password-view.c:303
+msgid "Password required"
+msgstr "E nevoie de parolă"
+
+#: ../shell/ev-password-view.c:333
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Parolă:"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:367
+#: ../shell/ev-password-view.c:364
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "_Uită parola imediat"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:379
+#: ../shell/ev-password-view.c:376
 msgid "Remember password until you _log out"
 msgstr "Reține parola până _la închiderea sesiunii"
 
-#: ../shell/ev-password-view.c:391
+#: ../shell/ev-password-view.c:388
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "Reține pentru _totdeauna"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:62
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:63
 msgid "Properties"
 msgstr "Proprietăți"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:94
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:85
 msgid "General"
 msgstr "Generale"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:104
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:95
 msgid "Fonts"
 msgstr "Fonturi"
 
-#: ../shell/ev-properties-dialog.c:117
+#: ../shell/ev-properties-dialog.c:108
 msgid "Document License"
 msgstr "Licență document"
 
-#: ../shell/ev-properties-fonts.c:135
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:142
 msgid "Font"
 msgstr "Font"
 
-#: ../shell/ev-properties-fonts.c:162
+#: ../shell/ev-properties-fonts.c:169
 #, c-format
 msgid "Gathering font information… %3d%%"
 msgstr "Se obțin informațiile despre fonturi… %3d%%"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:137
+#: ../shell/ev-properties-license.c:134
 msgid "Usage terms"
 msgstr "Termeni de utilizare"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:143
+#: ../shell/ev-properties-license.c:140
 msgid "Text License"
 msgstr "Licență text"
 
-#: ../shell/ev-properties-license.c:149
+#: ../shell/ev-properties-license.c:146
 msgid "Further Information"
 msgstr "Informații suplimentare"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:161
-msgid "List"
-msgstr "Listă"
-
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:203 ../shell/ev-sidebar-annotations.c:531
-msgid "Annotations"
-msgstr "Adnotări"
-
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:209
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
-
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:210
-msgid "Add text annotation"
-msgstr "Adăugă adnotare text"
-
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:221
-msgid "Add"
-msgstr "Adaugă"
-
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:364
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:260
 msgid "Document contains no annotations"
 msgstr "Documentul nu conține nicio adnotare"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:396
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:292
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Pagina %d"
 
+#: ../shell/ev-sidebar-annotations.c:468
+msgid "Annotations"
+msgstr "Adnotări"
+
 #: ../shell/ev-sidebar-attachments.c:695
 msgid "Attachments"
 msgstr "Atașamente"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:152
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:146
 msgid "_Open Bookmark"
 msgstr "_Deschide semnul de carte"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:154
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:148
 msgid "_Rename Bookmark"
 msgstr "_Redenumește semnul de carte"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:156
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:150
 msgid "_Remove Bookmark"
 msgstr "Elimină semnul de ca_rte"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:311 ../shell/ev-window.c:897
-#: ../shell/ev-window.c:4494
-#, c-format
-msgid "Page %s"
-msgstr "Pagina %s"
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:456
+msgid "Add"
+msgstr "Adaugă"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:605
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:463
+msgid "Remove"
+msgstr "Elimină"
+
+#: ../shell/ev-sidebar-bookmarks.c:579 ../shell/ev-toolbar.c:161
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Semne de carte"
 
@@ -1052,106 +1168,145 @@ msgstr "Semne de carte"
 msgid "Layers"
 msgstr "Straturi"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:338
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:337
 msgid "Print…"
 msgstr "Tipărește…"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-links.c:719
-msgid "Index"
-msgstr "Index"
+#: ../shell/ev-sidebar-links.c:722
+msgid "Outline"
+msgstr "Contur"
 
-#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:936
+#: ../shell/ev-sidebar-thumbnails.c:1085
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Miniaturi"
 
-#: ../shell/ev-window.c:894
-#, c-format
-msgid "Page %s — %s"
-msgstr "Pagină %s – %s"
+#: ../shell/ev-toolbar.c:202
+msgid "Open an existing document"
+msgstr "Deschide un document existent"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:210
+#| msgid "Select page size using document page size"
+msgid "Select page or search in the index"
+msgstr "Selectați pagina sau căutați în index"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:211
+#| msgid "Select Page"
+msgid "Select page"
+msgstr "Selectează pagina"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1462
+#: ../shell/ev-toolbar.c:234
+#| msgid "Enlarge the document"
+msgid "Annotate the document"
+msgstr "Adnotează documentul"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:243 ../shell/ev-toolbar.c:244
+msgid "File options"
+msgstr "Opțiuni fișier"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:253 ../shell/ev-toolbar.c:254
+msgid "View options"
+msgstr "Opțiuni vizualizare"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:262
+msgid "Select or set the zoom level of the document"
+msgstr "Selectați sau stabiliți nivelul de zoom al documentului"
+
+#: ../shell/ev-toolbar.c:263
+msgid "Set zoom level"
+msgstr "Stabilește nivelul de zoom"
+
+#: ../shell/ev-utils.c:305
+msgid "Supported Image Files"
+msgstr "Fișiere imagine suportate"
+
+#: ../shell/ev-window.c:1598
 msgid "The document contains no pages"
-msgstr "Documentul nu conține nici o pagină"
+msgstr "Documentul nu conține nicio pagină"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1465
+#: ../shell/ev-window.c:1601
 msgid "The document contains only empty pages"
 msgstr "Acest document conține doar pagini goale"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1677 ../shell/ev-window.c:1843
-msgid "Unable to open document"
-msgstr "Documentul nu a putut fi deschis"
+#: ../shell/ev-window.c:1814 ../shell/ev-window.c:1980
+#, c-format
+msgid "Unable to open document “%s”."
+msgstr "Documentul nu a putut fi deschis „%s”."
 
-#: ../shell/ev-window.c:1814
+#: ../shell/ev-window.c:1944
 #, c-format
 msgid "Loading document from “%s”"
 msgstr "Se încarcă documentul de la „%s”"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1956 ../shell/ev-window.c:2249
+#: ../shell/ev-window.c:2095 ../shell/ev-window.c:2423
 #, c-format
 msgid "Downloading document (%d%%)"
 msgstr "Se descarcă documentul (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:1989
+#: ../shell/ev-window.c:2128
 msgid "Failed to load remote file."
 msgstr "Reîncărcarea documentului de la distanță a eșuat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2193
+#: ../shell/ev-window.c:2367
 #, c-format
 msgid "Reloading document from %s"
 msgstr "Se reîncarcă documentul de la %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2225
+#: ../shell/ev-window.c:2399
 msgid "Failed to reload document."
 msgstr "Reîncărcarea documentului a eșuat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2380
+#: ../shell/ev-window.c:2615
 msgid "Open Document"
 msgstr "Deschidere document"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2678
+#: ../shell/ev-window.c:2686
 #, c-format
 msgid "Saving document to %s"
 msgstr "Se salvează documentul în %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2681
+#: ../shell/ev-window.c:2689
 #, c-format
 msgid "Saving attachment to %s"
 msgstr "Se salvează atașamentul în %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2684
+#: ../shell/ev-window.c:2692
 #, c-format
 msgid "Saving image to %s"
 msgstr "Se salvează imaginea în %s"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2728 ../shell/ev-window.c:2828
+#: ../shell/ev-window.c:2736 ../shell/ev-window.c:2836
 #, c-format
 msgid "The file could not be saved as “%s”."
 msgstr "Fișierul nu a putut fi salvat ca „%s”."
 
-#: ../shell/ev-window.c:2759
+#: ../shell/ev-window.c:2767
 #, c-format
 msgid "Uploading document (%d%%)"
 msgstr "Se încarcă documentul (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2763
+#: ../shell/ev-window.c:2771
 #, c-format
 msgid "Uploading attachment (%d%%)"
 msgstr "Se încarcă atașamentul (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2767
+#: ../shell/ev-window.c:2775
 #, c-format
 msgid "Uploading image (%d%%)"
 msgstr "Se încarcă imaginea (%d%%)"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2891
+#: ../shell/ev-window.c:2887
 msgid "Save a Copy"
-msgstr "Salvare copie"
+msgstr "Salvează o copie"
 
-#: ../shell/ev-window.c:2957
+#: ../shell/ev-window.c:2963
+msgid "Could not send current document"
+msgstr "Nu s-a putut trimite documentul actual"
+
+#: ../shell/ev-window.c:2997
 msgid "Could not open the containing folder"
 msgstr "Nu s-a putut deschide dosarul care conține acest fișier"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3218
+#: ../shell/ev-window.c:3261
 #, c-format
 msgid "%d pending job in queue"
 msgid_plural "%d pending jobs in queue"
@@ -1159,12 +1314,12 @@ msgstr[0] "o sarcină în așteptare în coadă"
 msgstr[1] "%d sarcini în așteptare în coadă"
 msgstr[2] "%d de sarcini în așteptare în coadă"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3331
+#: ../shell/ev-window.c:3374
 #, c-format
 msgid "Printing job “%s”"
 msgstr "Se tipărește sarcina „%s”"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3508
+#: ../shell/ev-window.c:3577
 msgid ""
 "Document contains form fields that have been filled out. If you don't save a "
 "copy, changes will be permanently lost."
@@ -1172,7 +1327,7 @@ msgstr ""
 "Documentul conține câmpuri care au fost completate. Dacă nu salvați o copie, "
 "modificările vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../shell/ev-window.c:3512
+#: ../shell/ev-window.c:3581
 msgid ""
 "Document contains new or modified annotations. If you don't save a copy, "
 "changes will be permanently lost."
@@ -1180,523 +1335,637 @@ msgstr ""
 "Documentul conține adnotări noi sau modificate. Dacă nu salvați o copie, "
 "modificările vor fi pierdute definitiv."
 
-#: ../shell/ev-window.c:3519
+#: ../shell/ev-window.c:3588
 #, c-format
 msgid "Save a copy of document “%s” before closing?"
 msgstr "Salvați o copie a documentului „%s” înainte de închidere?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3538
+#: ../shell/ev-window.c:3607
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Închide _fără a salva"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3542
+#: ../shell/ev-window.c:3611
 msgid "Save a _Copy"
 msgstr "Salvează o _copie"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3616
+#: ../shell/ev-window.c:3685
 #, c-format
 msgid "Wait until print job “%s” finishes before closing?"
 msgstr ""
 "Doriți să așteptați ca sarcina de tipărire „%s” să se termine înainte de a "
 "ieși?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3619
+#. TRANS: the singular form is not really used as n_print_jobs > 1
+#. but some languages distinguish between different plurals forms,
+#. so the ngettext is needed.
+#: ../shell/ev-window.c:3691
 #, c-format
-msgid ""
+msgid "There is %d print job active. Wait until print finishes before closing?"
+msgid_plural ""
 "There are %d print jobs active. Wait until print finishes before closing?"
-msgstr ""
-"Există %d sarcini de tipărire active. Doriți să așteptați până când "
-"tipărirea se termină înainte de a închide?"
-
-#: ../shell/ev-window.c:3631
+msgstr[0] ""
+"Există %d sarcină de tipărire activă. Așteptați până când tipărirea se "
+"termină înainte de a închide?"
+msgstr[1] ""
+"Există %d sarcini de tipărire active. Așteptați până când tipărirea se "
+"termină înainte de a închide?"
+msgstr[2] ""
+"Există %d de sarcini de tipărire active. Așteptați până când tipărirea se "
+"termină înainte de a închide?"
+
+#: ../shell/ev-window.c:3706
 msgid "If you close the window, pending print jobs will not be printed."
 msgstr "Dacă închideți fereastra, sarcinile în așteptare nu vor fi tipărite."
 
-#: ../shell/ev-window.c:3635
+#: ../shell/ev-window.c:3710
 msgid "Cancel _print and Close"
 msgstr "Anulează ti_părirea și ieși"
 
-#: ../shell/ev-window.c:3639
+#: ../shell/ev-window.c:3714
 msgid "Close _after Printing"
 msgstr "Ieși după termin_area tipăririi"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4278
-msgid "Toolbar Editor"
-msgstr "Editor bară cu unelte"
-
-#: ../shell/ev-window.c:4530
-msgid "There was an error displaying help"
-msgstr "A intervenit o eroare la afișarea ajutorului"
+#: ../shell/ev-window.c:4245
+msgid "Running in presentation mode"
+msgstr "Pornit în modul de prezentare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4742
-#, c-format
-msgid ""
-"Document Viewer\n"
-"Using %s (%s)"
-msgstr ""
-"Vizualizare documente.\n"
-"Utilizează %s (%s)"
+#: ../shell/ev-window.c:5389
+msgid "Enable caret navigation?"
+msgstr "Activează navigarea de tip cursor?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4773
-msgid ""
-"Evince is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
-"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
-"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
-"version.\n"
-msgstr ""
-"Evince este „free software”. Poate fi redistribuit și/sau modificat în "
-"termenii licenței GNU General Public License în forma publicată de Free "
-"Software Foundation, versiunea 2 sau (dacă preferați) orice altă versiune "
-"ulterioară.\n"
+#: ../shell/ev-window.c:5391
+msgid "_Enable"
+msgstr "Activ_ează"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4777
+#: ../shell/ev-window.c:5394
 msgid ""
-"Evince is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
-"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
-"FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more "
-"details.\n"
+"Pressing F7 turns the caret navigation on or off. This feature places a "
+"moveable cursor in text pages, allowing you to move around and select text "
+"with your keyboard. Do you want to enable the caret navigation?"
 msgstr ""
-"Evince este distribuit în speranța că vă va fi util, dar FĂRĂ NICI O "
-"GARANȚIE, nici măcar garanția unei posibile COMERCIALIZĂRI ori a UTILIZĂRII "
-"PENTRU UN ANUME SCOP. Consultați licența GNU General Public License pentru "
-"mai multe detalii.\n"
+"Apăsând F7 navigarea de tip cursor se va activa sau dezactiva. Această "
+"funcționalitate plasează un cursor ce se poate muta în paginile text, "
+"permițându-vă să mutați și să selectați text folosind tastatura. Doriți să "
+"activați navigarea de tip cursor?"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4781
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
-"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
-msgstr ""
-"Ar fi trebuit să primiți o copie a licenței GNU General Public License "
-"împreună cu Evince. În caz contrar, scrieți la Free Software Foundation, "
-"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA\n"
+#: ../shell/ev-window.c:5399
+msgid "Don't show this message again"
+msgstr "Nu arăta din nou acest mesaj"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4806
-msgid "Evince"
-msgstr "Evince"
+#: ../shell/ev-window.c:5918 ../shell/ev-window.c:5934
+msgid "Unable to launch external application."
+msgstr "Nu s-a putut lansa aplicația externă."
 
-#: ../shell/ev-window.c:4809
-msgid "© 1996–2010 The Evince authors"
-msgstr "© 1996–2010 Autorii Evince"
+#: ../shell/ev-window.c:5991
+msgid "Unable to open external link"
+msgstr "Adresa externă nu a putut fi deschisă"
 
-#: ../shell/ev-window.c:4815
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Eugen Paiuc <eug_paiuc bluewin ch>\n"
-"Lucian Adrian Grijincu <lucian grijincu gmail com>\n"
-"Mișu Moldovan <dumol gnome ro>\n"
-"\n"
-"Contribuții din Launchpad:\n"
-" Dread Knight https://launchpad.net/~dread.knight\n";
-" Gheorghe Pop https://launchpad.net/~pop-gheorghe\n";
-" Ionuț Jula https://launchpad.net/~ionutjula\n";
-" Lucian Adrian Grijincu https://launchpad.net/~lucian.grijincu";
+#: ../shell/ev-window.c:6194
+msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
+msgstr "Nu s-a găsit un format potrivit pentru salvarea imaginii"
 
-#. TRANS: Sometimes this could be better translated as
-#. "%d hit(s) on this page". Therefore this string
-#. contains plural cases.
-#: ../shell/ev-window.c:5081
-#, c-format
-msgid "%d found on this page"
-msgid_plural "%d found on this page"
-msgstr[0] "Una găsită în această pagină"
-msgstr[1] "%d găsite în această pagină"
-msgstr[2] "%d găsite în această pagină"
+#: ../shell/ev-window.c:6226
+msgid "The image could not be saved."
+msgstr "Imaginea nu a putut fi salvată."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5086
-msgid "Not found"
-msgstr "Nu a fost găsit"
+#: ../shell/ev-window.c:6261
+msgid "Save Image"
+msgstr "Salvează imaginea"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5092
-#, c-format
-msgid "%3d%% remaining to search"
-msgstr "Rămân de căutat: %3d%%"
+#: ../shell/ev-window.c:6420
+msgid "Unable to open attachment"
+msgstr "Atașamentul nu a putut fi deschis"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5615
-msgid "_File"
-msgstr "_Fișier"
+#: ../shell/ev-window.c:6476
+msgid "The attachment could not be saved."
+msgstr "Atașamentul nu a putut fi salvat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5616
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Editare"
+#: ../shell/ev-window.c:6524
+msgid "Save Attachment"
+msgstr "Salvează atașamentul"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5617
-msgid "_View"
-msgstr "_Vizualizare"
+#: ../shell/ev-window-title.c:118
+msgid "Recent Documents"
+msgstr "Documente recente"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5618
-msgid "_Go"
-msgstr "_Navigare"
+#: ../shell/ev-window-title.c:153 ../shell/ev-window-title.c:157
+msgid "Password Required"
+msgstr "E nevoie de parolă"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5619
-msgid "_Bookmarks"
-msgstr "_Semne de carte"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:48
+msgid "50%"
+msgstr "50%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5620
-msgid "_Help"
-msgstr "_Ajutor"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:49
+msgid "70%"
+msgstr "70%"
 
-#. File menu
-#: ../shell/ev-window.c:5623 ../shell/ev-window.c:5939
-msgid "_Open…"
-msgstr "_Deschide…"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:50
+msgid "85%"
+msgstr "85%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5624 ../shell/ev-window.c:5940
-msgid "Open an existing document"
-msgstr "Deschide un document existent"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:51
+msgid "100%"
+msgstr "100%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5626
-msgid "Op_en a Copy"
-msgstr "D_eschide o copie"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:52
+msgid "125%"
+msgstr "125%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5627
-msgid "Open a copy of the current document in a new window"
-msgstr "Deschide o copie a documentului curent într-o fereastră nouă"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:53
+msgid "150%"
+msgstr "150%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5629
-msgid "_Save a Copy…"
-msgstr "_Salvează o copie…"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:54
+msgid "175%"
+msgstr "175%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5630
-msgid "Save a copy of the current document"
-msgstr "Salvează o copie a documentului curent"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:55
+msgid "200%"
+msgstr "200%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5632
-msgid "Open Containing _Folder"
-msgstr "Deschide _dosarul conținător"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:56
+msgid "300%"
+msgstr "300%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5633
-msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
-msgstr "Arată dosarul care conține acest fișier în managerul de fișiere"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:57
+msgid "400%"
+msgstr "400%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5635
-msgid "_Print…"
-msgstr "Ti_părește…"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:58
+msgid "800%"
+msgstr "800%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5638
-msgid "P_roperties"
-msgstr "P_roprietăți"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:59
+msgid "1600%"
+msgstr "1600%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5646
-msgid "Select _All"
-msgstr "Selectează t_ot"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:60
+msgid "3200%"
+msgstr "3200%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5648
-msgid "_Find…"
-msgstr "_Caută…"
+#: ../shell/ev-zoom-action.c:61
+msgid "6400%"
+msgstr "6400%"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5649
-msgid "Find a word or phrase in the document"
-msgstr "Caută un cuvânt sau o frază în document"
+#: ../shell/main.c:63 ../shell/main.c:269
+msgid "GNOME Document Viewer"
+msgstr "Vizualizare de documente în GNOME"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5655
-msgid "T_oolbar"
-msgstr "Bară cu _unelte"
+#: ../shell/main.c:71
+msgid "The page label of the document to display."
+msgstr "Eticheta paginii documentului de afișat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5657
-msgid "Rotate _Left"
-msgstr "Rotește în _stânga"
+#: ../shell/main.c:71
+msgid "PAGE"
+msgstr "PAGINĂ"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5659
-msgid "Rotate _Right"
-msgstr "Rotește în _dreapta"
+#: ../shell/main.c:72
+msgid "The page number of the document to display."
+msgstr "Numărul paginii documentului de afișat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5661
-msgid "Save Current Settings as _Default"
-msgstr "Salvea_ză configurările curente ca implicite"
+#: ../shell/main.c:72
+msgid "NUMBER"
+msgstr "NUMĂR"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5672
-msgid "_Reload"
-msgstr "_Reîncarcă"
+#: ../shell/main.c:73
+msgid "Named destination to display."
+msgstr "Destinația numită de afișat."
 
-#: ../shell/ev-window.c:5673
-msgid "Reload the document"
-msgstr "Reîncarcă documentul"
+#: ../shell/main.c:73
+msgid "DEST"
+msgstr "DEST"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5676
-msgid "Auto_scroll"
-msgstr "Derulare _automată"
+#: ../shell/main.c:74
+msgid "Run evince in fullscreen mode"
+msgstr "Pornește Evince pe tot ecranul"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5686
-msgid "_First Page"
-msgstr "_Prima pagină"
+#: ../shell/main.c:75
+msgid "Run evince in presentation mode"
+msgstr "Pornește Evince în modul de prezentare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5687
-msgid "Go to the first page"
-msgstr "Arată prima pagină"
+#: ../shell/main.c:76
+msgid "Run evince as a previewer"
+msgstr "Pornește Evince în modul de previzualizare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5689
-msgid "_Last Page"
-msgstr "_Ultima pagină"
+#: ../shell/main.c:77
+msgid "The word or phrase to find in the document"
+msgstr "Cuvântul ori fraza de căutat în document"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5690
-msgid "Go to the last page"
-msgstr "Arată ultima pagină"
+#: ../shell/main.c:77
+msgid "STRING"
+msgstr "ȘIR"
 
-#. Bookmarks menu
-#: ../shell/ev-window.c:5694
-msgid "_Add Bookmark"
-msgstr "_Adaugă semn de carte"
+#: ../shell/main.c:81
+msgid "[FILE…]"
+msgstr "[FIȘIER…]"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5695
-msgid "Add a bookmark for the current page"
-msgstr "Adaugă un semn de carte pentru pagina curentă"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:1
+msgid "_New Window"
+msgstr "Fereastră _nouă"
 
-#. Help menu
-#: ../shell/ev-window.c:5699
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Cuprins"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:2
+msgid "_Help"
+msgstr "_Ajutor"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5702
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:3
 msgid "_About"
 msgstr "_Despre"
 
-#. Toolbar-only
-#: ../shell/ev-window.c:5706
-msgid "Leave Fullscreen"
-msgstr "Mărime normală"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5707
-msgid "Leave fullscreen mode"
-msgstr "Mărime normală"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5709
-msgid "Start Presentation"
-msgstr "Pornește prezentarea"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5710
-msgid "Start a presentation"
-msgstr "Pornește o prezentare"
-
-#. View Menu
-#: ../shell/ev-window.c:5769
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "Bară cu _unelte"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5770
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Arată sau ascunde bara cu unelte"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5772
-msgid "Side _Pane"
-msgstr "_Vedere laterală"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5773
-msgid "Show or hide the side pane"
-msgstr "Arată sau ascunde vederea laterală"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5775
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:4
 msgid "_Continuous"
 msgstr "C_ontinuu"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5776
-msgid "Show the entire document"
-msgstr "Arată tot documentul"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5778
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:5
 msgid "_Dual"
 msgstr "_Dual"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5779
-msgid "Show two pages at once"
-msgstr "Arată două pagini deodată"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:6
+msgid "Side _Pane"
+msgstr "_Vedere laterală"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5781
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:7
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_Pe tot ecranul"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5782
-msgid "Expand the window to fill the screen"
-msgstr "Pune fereastra pe tot ecranul"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5784
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:8
 msgid "Pre_sentation"
 msgstr "Pre_zentare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5785
-msgid "Run document as a presentation"
-msgstr "Arată documentul ca pe o prezentare"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:9
+msgid "Rotate _Left"
+msgstr "Rotește la _stânga"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:10
+msgid "Rotate _Right"
+msgstr "Rotește la _dreapta"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:11
+msgid "First Page"
+msgstr "Prima pagină"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:12
+msgid "Previous Page"
+msgstr "Pagina precedentă"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:13
+msgid "Next Page"
+msgstr "Pagina următoare"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:14
+msgid "Last Page"
+msgstr "Ultima pagină"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:15
+msgid "Zoom _In"
+msgstr "Aprop_ie"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5793
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:16
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "_Depărtează"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:17
+msgid "_Odd Pages Left"
+msgstr "_Paginile impare la stânga"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:18
 msgid "_Inverted Colors"
 msgstr "Culori _inversate"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5794
-msgid "Show page contents with the colors inverted"
-msgstr "Afișează conținutul paginilor cu culorile inversate"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:19
+msgid "_Reload"
+msgstr "_Reîncarcă"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:20
+msgid "_Open…"
+msgstr "_Deschide…"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:21
+msgid "Op_en a Copy"
+msgstr "D_eschide o copie"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:22
+msgid "_Save a Copy…"
+msgstr "_Salvează o copie…"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:23
+msgid "Send _To…"
+msgstr "_Trimite la…"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:24
+msgid "Open Containing _Folder"
+msgstr "Deschide _dosarul conținător"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:25
+msgid "_Print…"
+msgstr "Ti_părește…"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:26
+msgid "P_roperties…"
+msgstr "P_roprietăți…"
 
-#. Links
-#: ../shell/ev-window.c:5802
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:27
+msgid "_Copy"
+msgstr "_Copiază"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:28
+msgid "Select _All"
+msgstr "Selectează t_ot"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:29
+msgid "Save Current Settings as _Default"
+msgstr "Salvea_ză configurările curente ca implicite"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:30
+msgid "_Add Bookmark"
+msgstr "_Adaugă semn de carte"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:31
+msgid "_Close"
+msgstr "În_chide"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:35
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_Deschide adresa"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5804
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:36
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "_Copiază adresa"
+
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:37
 msgid "_Go To"
 msgstr "_Navigare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5806
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:38
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Deschide într-o nouă _fereastră"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5808
-msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "_Copiază adresa"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:41
+msgid "Auto_scroll"
+msgstr "Derulare _automată"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5810
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:42
 msgid "_Save Image As…"
 msgstr "_Salvează imaginea ca…"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5812
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:43
 msgid "Copy _Image"
 msgstr "Copiază _imaginea"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5814
-msgid "Annotation Properties…"
-msgstr "Proprietăți adnotare…"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5819
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:44
 msgid "_Open Attachment"
 msgstr "_Deschide atașament"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5821
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:45
 msgid "_Save Attachment As…"
 msgstr "_Salvează atașamentul ca…"
 
-#: ../shell/ev-window.c:5913
-msgid "Zoom"
-msgstr "Zoom"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5915
-msgid "Adjust the zoom level"
-msgstr "Ajustează nivelul de zoom"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5925
-msgid "Navigation"
-msgstr "Navigare"
-
-#: ../shell/ev-window.c:5927
-msgid "Back"
-msgstr "Înapoi"
-
-#. translators: this is the history action
-#: ../shell/ev-window.c:5930
-msgid "Move across visited pages"
-msgstr "Navigare în paginile vizitate"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5959
-msgid "Open Folder"
-msgstr "Deschide dosarul"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5964
-msgid "Previous"
-msgstr "Precedentă"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5969
-msgid "Next"
-msgstr "Următoare"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5973
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Apropie"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5977
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Depărtează"
-
-#. translators: this is the label for toolbar button
-#: ../shell/ev-window.c:5985
-msgid "Fit Width"
-msgstr "Încadrat la lățime"
-
-#: ../shell/ev-window.c:6130 ../shell/ev-window.c:6147
-msgid "Unable to launch external application."
-msgstr "Nu s-a putut lansa aplicația externă."
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:46
+msgid "Annotation Properties…"
+msgstr "Proprietăți adnotare…"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6204
-msgid "Unable to open external link"
-msgstr "Adresa externă nu a putut fi deschisă"
+#: ../shell/evince-menus.ui.h:47
+msgid "Remove Annotation"
+msgstr "Elimină adnotarea"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6394
-msgid "Couldn't find appropriate format to save image"
-msgstr "Nu s-a găsit un format potrivit pentru salvarea imaginii"
+#: ../evince.appdata.xml.in.h:2
+msgid "Document viewer for popular document formats"
+msgstr "Vizualizator de documente pentru formatele populare"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6426
-msgid "The image could not be saved."
-msgstr "Imaginea nu a putut fi salvată."
+#: ../evince.appdata.xml.in.h:3
+msgid "This is a document viewer for the GNOME desktop."
+msgstr "Acesta este un vizualizator de documente pentru desktopul GNOME."
 
-#: ../shell/ev-window.c:6458
-msgid "Save Image"
-msgstr "Salvare imagine"
+#: ../evince.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"It supports the following document formats: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, "
+"DVI (with SyncTeX), and Comic Books archives (CBR, CBT, CBZ, CB7)."
+msgstr ""
+"Suportă următoarele formate de documente: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, DVI "
+"(cu SyncTeX), și arhive de benzi desenate (CBR, CBT, CBZ, CB7)."
 
-#: ../shell/ev-window.c:6586
-msgid "Unable to open attachment"
-msgstr "Atașamentul nu a putut fi deschis"
+#~ msgid "List"
+#~ msgstr "Listă"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6639
-msgid "The attachment could not be saved."
-msgstr "Atașamentul nu a putut fi salvat."
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "Text"
 
-#: ../shell/ev-window.c:6684
-msgid "Save Attachment"
-msgstr "Salvare atașament"
+#~ msgid "Index"
+#~ msgstr "Index"
 
-#: ../shell/ev-window-title.c:170
-#, c-format
-msgid "%s — Password Required"
-msgstr "%s – Parola este necesară"
+#~ msgid "File is not a valid .desktop file"
+#~ msgstr "Fișierul nu este un fișier .desktop valid"
 
-#: ../shell/ev-utils.c:318
-msgid "By extension"
-msgstr "După extensie"
+#~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+#~ msgstr "Fișier desktop necunoscut, versiunea „%s”"
 
-#: ../shell/main.c:69 ../shell/main.c:274
-msgid "GNOME Document Viewer"
-msgstr "Vizualizare de documente în GNOME"
+#~ msgid "Starting %s"
+#~ msgstr "Se pornește %s"
 
-#: ../shell/main.c:77
-msgid "The page label of the document to display."
-msgstr "Eticheta paginii documentului de afișat."
+#~ msgid "Application does not accept documents on command line"
+#~ msgstr "Aplicația nu acceptă documente în linia de comandă"
 
-#: ../shell/main.c:77
-msgid "PAGE"
-msgstr "PAGINĂ"
+#~ msgid "Unrecognized launch option: %d"
+#~ msgstr "Opțiune de lansare necunoscută: %d"
 
-#: ../shell/main.c:78
-msgid "The page number of the document to display."
-msgstr "Numărul paginii documentului de afișat."
+#~ msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+#~ msgstr "Nu se pot pasa URI-uri document către o intrare desktop de tip link"
 
-#: ../shell/main.c:78
-msgid "NUMBER"
-msgstr "NUMĂR"
+#~ msgid "Not a launchable item"
+#~ msgstr "Nu e un element care să poată fi lansat"
 
-#: ../shell/main.c:79
-msgid "Run evince in fullscreen mode"
-msgstr "Pornește Evince pe tot ecranul"
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Dezactivează conexiunea la administratorul de sesiuni"
 
-#: ../shell/main.c:80
-msgid "Run evince in presentation mode"
-msgstr "Pornește Evince în modul de prezentare"
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Specifică fișierul ce conține configurația salvată"
 
-#: ../shell/main.c:81
-msgid "Run evince as a previewer"
-msgstr "Pornește Evince în modul de previzualizare"
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Specifică ID-ul pentru administrarea de sesiuni"
 
-#: ../shell/main.c:82
-msgid "The word or phrase to find in the document"
-msgstr "Cuvântul ori fraza de căutat în document"
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
 
-#: ../shell/main.c:82
-msgid "STRING"
-msgstr "ȘIR"
+#~ msgid "Session management options:"
+#~ msgstr "Opțiuni de administrare a sesiunii:"
 
-#: ../shell/main.c:86
-msgid "[FILE…]"
-msgstr "[FIȘIER…]"
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Afișează opțiunile de administrare a sesiunii"
+
+#~ msgid "Show “_%s”"
+#~ msgstr "Arată „_%s”"
+
+#~ msgid "_Move on Toolbar"
+#~ msgstr "_Mută în bara cu unelte"
+
+#~ msgid "Move the selected item on the toolbar"
+#~ msgstr "Mută elementul selectat în bara cu unelte"
+
+#~ msgid "_Remove from Toolbar"
+#~ msgstr "_Scoate din bara cu unelte"
+
+#~ msgid "Remove the selected item from the toolbar"
+#~ msgstr "Șterge elementul selectat din bara cu unelte"
+
+#~ msgid "_Delete Toolbar"
+#~ msgstr "Șt_erge bara cu unelte"
+
+#~ msgid "Remove the selected toolbar"
+#~ msgstr "Șterge bara cu unelte selectată"
+
+#~ msgid "Separator"
+#~ msgstr "Separator"
+
+#~ msgid "Best Fit"
+#~ msgstr "Cea mai bună potrivire"
+
+#~ msgid "Fit Page Width"
+#~ msgstr "Potrivire la lățimea paginii"
+
+#~ msgid "_Best Fit"
+#~ msgstr "Încadrat per_fect"
+
+#~ msgid "Fit Page _Width"
+#~ msgstr "Încadrat la _lățime"
+
+#~ msgid "Find:"
+#~ msgstr "Caută:"
+
+#~ msgid "Find Pre_vious"
+#~ msgstr "Caută îna_poi"
+
+#~ msgid "Find Ne_xt"
+#~ msgstr "Caută în co_ntinuare"
+
+#~ msgid "Toggle case sensitive search"
+#~ msgstr "Căutare cu/fără majuscule nesemnificative"
+
+#~ msgid "Open a recently used document"
+#~ msgstr "Deschide un document utilizat recent"
+
+#~ msgid "Page %s — %s"
+#~ msgstr "Pagină %s – %s"
+
+#~ msgid "Toolbar Editor"
+#~ msgstr "Editor bară cu unelte"
+
+#~ msgid "There was an error displaying help"
+#~ msgstr "A intervenit o eroare la afișarea ajutorului"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Document Viewer\n"
+#~ "Using %s (%s)"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vizualizare documente.\n"
+#~ "Utilizează %s (%s)"
+
+#~ msgid "%d found on this page"
+#~ msgid_plural "%d found on this page"
+#~ msgstr[0] "Una găsită în această pagină"
+#~ msgstr[1] "%d găsite în această pagină"
+#~ msgstr[2] "%d găsite în această pagină"
+
+#~ msgid "Not found"
+#~ msgstr "Nu a fost găsit"
+
+#~ msgid "%3d%% remaining to search"
+#~ msgstr "Rămân de căutat: %3d%%"
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Fișier"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_Editare"
+
+#~ msgid "_View"
+#~ msgstr "_Vizualizare"
+
+#~ msgid "_Go"
+#~ msgstr "_Navigare"
+
+#~ msgid "_Bookmarks"
+#~ msgstr "_Semne de carte"
+
+#~ msgid "Open a copy of the current document in a new window"
+#~ msgstr "Deschide o copie a documentului curent într-o fereastră nouă"
+
+#~ msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
+#~ msgstr "Arată dosarul care conține acest fișier în managerul de fișiere"
+
+#~ msgid "_Find…"
+#~ msgstr "_Caută…"
+
+#~ msgid "T_oolbar"
+#~ msgstr "Bară cu _unelte"
+
+#~ msgid "Go to the first page"
+#~ msgstr "Arată prima pagină"
+
+#~ msgid "Go to the last page"
+#~ msgstr "Arată ultima pagină"
+
+#~ msgid "Add a bookmark for the current page"
+#~ msgstr "Adaugă un semn de carte pentru pagina curentă"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "_Cuprins"
+
+#~ msgid "Leave Fullscreen"
+#~ msgstr "Mărime normală"
+
+#~ msgid "Leave fullscreen mode"
+#~ msgstr "Mărime normală"
+
+#~ msgid "Start Presentation"
+#~ msgstr "Pornește prezentarea"
+
+#~ msgid "Start a presentation"
+#~ msgstr "Pornește o prezentare"
+
+#~ msgid "_Toolbar"
+#~ msgstr "Bară cu _unelte"
+
+#~ msgid "Show or hide the toolbar"
+#~ msgstr "Arată sau ascunde bara cu unelte"
+
+#~ msgid "Show or hide the side pane"
+#~ msgstr "Arată sau ascunde vederea laterală"
+
+#~ msgid "Expand the window to fill the screen"
+#~ msgstr "Pune fereastra pe tot ecranul"
+
+#~ msgid "Run document as a presentation"
+#~ msgstr "Arată documentul ca pe o prezentare"
+
+#~ msgid "Show page contents with the colors inverted"
+#~ msgstr "Afișează conținutul paginilor cu culorile inversate"
+
+#~ msgid "Zoom"
+#~ msgstr "Zoom"
+
+#~ msgid "Navigation"
+#~ msgstr "Navigare"
+
+#~ msgid "Back"
+#~ msgstr "Înapoi"
+
+#~ msgid "Move across visited pages"
+#~ msgstr "Navigare în paginile vizitate"
+
+#~ msgid "Open Folder"
+#~ msgstr "Deschide dosarul"
+
+#~ msgid "Previous"
+#~ msgstr "Precedentă"
+
+#~ msgid "Next"
+#~ msgstr "Următoare"
+
+#~ msgid "%s — Password Required"
+#~ msgstr "%s – Parola este necesară"
+
+#~ msgid "By extension"
+#~ msgstr "După extensie"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Boolean options available: true enables thumbnailing and false disables "
@@ -1776,9 +2045,6 @@ msgstr "[FIȘIER…]"
 #~ msgid "Failed to create file “%s”: %s"
 #~ msgstr "Nu s-a putut crea documentul „%s”: %s"
 
-#~ msgid "Search string"
-#~ msgstr "Șir de căutare"
-
 #~ msgid "The name of the string to be found"
 #~ msgstr "Numele șirului de căutat"
 
@@ -1788,9 +2054,6 @@ msgstr "[FIȘIER…]"
 #~ msgid "TRUE for a case sensitive search"
 #~ msgstr "TRUE pentru o căutare cu majuscule nesemnificative"
 
-#~ msgid "Highlight color"
-#~ msgstr "Culoare de evidențiere"
-
 #~ msgid "Color of highlight for all matches"
 #~ msgstr "Culoare de evidențiere pentru toate potrivirile"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]