[dconf-editor] Added Romanian translation (cherry picked from commit 58f2c4fb96c1f82df9da746ff38fe752e8cdd59e)commit 7d146d2afd2c2a9b6e9ee76d29b9234a4d9e9083
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:  Sat Oct 24 19:26:39 2015 +0000

  Added Romanian translation
  (cherry picked from commit 58f2c4fb96c1f82df9da746ff38fe752e8cdd59e)

 po/LINGUAS |  1 +
 po/ro.po  | 192 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 193 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 4569411..eef35d9 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -41,6 +41,7 @@ pa
 pl
 pt
 pt_BR
+ro
 ru
 sk
 sl
diff --git a/po/ro.po b/po/ro.po
new file mode 100644
index 0000000..9ddcb2b
--- /dev/null
+++ b/po/ro.po
@@ -0,0 +1,192 @@
+# Romanian translation for dconf-editor.
+# Copyright (C) 2015 dconf-editor's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the dconf-editor package.
+# Adriannho <raziel_theripper yahoo com>, 2015.
+# Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>, 2015.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: dconf-editor gnome-3-18\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dconf-";
+"editor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-22 15:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-24 21:25+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
+"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
+"Language: ro\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
+"20)) ? 1 : 2);;\n"
+"X-Generator: Virtaal 0.7.1\n"
+"X-Project-Style: gnome\n"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.desktop.in.in.h:1
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:1 ../editor/dconf-editor.vala:80
+#: ../editor/dconf-editor.vala:150
+msgid "dconf Editor"
+msgstr "Editor dconf"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.desktop.in.in.h:2
+#: ../editor/dconf-editor.vala:152
+msgid "Directly edit your entire configuration database"
+msgstr ""
+"Editați în mod direct întreaga dumneavoastră bază de date cu configurări"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.desktop.in.in.h:3
+msgid "settings;configuration;"
+msgstr "settings;configuration;configurări;configurație;setări"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:1
+msgid "The width of the window"
+msgstr "Lățimea ferestrei"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:2
+msgid "The width of the main window in pixels."
+msgstr "Lățimea în pixeli a ferestrei principale."
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:3
+msgid "The height of the window"
+msgstr "Înălțimea ferestrei principale"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:4
+msgid "The height of the main window in pixels."
+msgstr "Înălțimea în pixeli a ferestrei principale."
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:5
+msgid "A flag to enable maximized mode"
+msgstr "Un marcaj pentru a activa modul maximizat"
+
+#: ../editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml.h:6
+msgid "A flag to enable fullscreen mode"
+msgstr "Un marcaj pentru a activa modul ecran complet"
+
+#: ../editor/dconf-editor-menu.ui.h:1
+msgid "_Find…"
+msgstr "Găs_ește…"
+
+#: ../editor/dconf-editor-menu.ui.h:2
+msgid "_About"
+msgstr "_Despre"
+
+#: ../editor/dconf-editor-menu.ui.h:3
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Ieșire"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:2
+msgid "Schema:"
+msgstr "Schemă:"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:3
+msgid "Summary:"
+msgstr "Rezumat:"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:4
+msgid "Description:"
+msgstr "Descriere:"
+
+#. Translators: as in datatype (integer, boolean, string, etc)
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:6
+msgid "Type:"
+msgstr "Tip:"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:7
+msgid "Default:"
+msgstr "Implicit:"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:8
+msgid "Set to Default"
+msgstr "Stabilește la valoarea implicită"
+
+#: ../editor/dconf-editor.ui.h:9
+msgid "Next"
+msgstr "Următorul"
+
+#: ../editor/dconf-editor.vala:30
+msgid "Print release version and exit"
+msgstr "Afișează informații despre versiune și ieși"
+
+#: ../editor/dconf-editor.vala:148
+msgid ""
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version.\n"
+"\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
+"\n"
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+msgstr ""
+"Acesta este un program liber; puteți să îl redistribuiți și/sau să îl "
+"modificați în conformitate cu prevederile Licenței Publice Generale GNU "
+"publicată de către Fundația pentru Programe Libere; fie versiunea a doua a "
+"acestei licențe fie (la alegerea dumneavoastră) orice altă versiune "
+"ultirioară.\n"
+"\n"
+"Acest program este distribuit în speranța că va fi folositor, dar fără nicio "
+"garanție; Consultați Licența Publică Generală GNU pentru mai multe detalii.\n"
+"\n"
+"Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu "
+"acest program; dacă nu este așa, scrieți Fundației pentru Programe Libere, "
+"Inc., 51 strada Franklin , etajul cinci, Boston, MA 02110-1301, SUA"
+
+#: ../editor/dconf-editor.vala:153
+msgid "Copyright © Canonical Ltd"
+msgstr "Drepturi de autor © Canonical Ltd"
+
+#: ../editor/dconf-editor.vala:157
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Adrian Gabor <raziel_theripper [at] yahoo [dot ] com>, 2015"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:128
+#, c-format
+msgid "Integer [%s..%s]"
+msgstr "Întreg [%s..%s]"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:140
+#, c-format
+msgid "Double [%s..%s]"
+msgstr "Dublu [%s..%s]"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:142
+msgid "Boolean"
+msgstr "Boolean"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:144
+msgid "String"
+msgstr "Șir"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:146
+msgid "Enumeration"
+msgstr "Enumerare"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:197
+msgid "No schema"
+msgstr "Nicio schemă"
+
+#: ../editor/dconf-window.vala:312
+msgid "Not found"
+msgstr "Nu a fost găsit"
+
+#: ../editor/dconf-view.vala:285
+#, c-format
+msgid "Error setting value: %s"
+msgstr "Eroare la definirea valorii: %s"
+
+#. Translators: this is the column header label in the main view
+#: ../editor/dconf-view.vala:330
+msgid "Name"
+msgstr "Nume"
+
+#. Translators: this is the column header label in the main view
+#: ../editor/dconf-view.vala:334
+msgid "Value"
+msgstr "Valoare"
+
+#~ msgid "yelp-quote-201C.png"
+#~ msgstr "201E"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]