[gedit-collaboration] Czech translationcommit ce65dd9c291e86443279a19faa524224b827647d
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Sat Oct 24 19:32:52 2015 +0200

    Czech translation

 help/cs/cs.po |   54 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 54 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
new file mode 100644
index 0000000..dada60e
--- /dev/null
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -0,0 +1,54 @@
+# Czech translation for gedit-collaboration.
+# Copyright (C) 2015 gedit-collaboration's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the gedit-collaboration package.
+#
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2015.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gedit-collaboration master\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-24 05:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-24 19:31+0200\n"
+"Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
+"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: cs\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
+
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/gedit-collaboration-plugin.page:11
+msgid "Collaborate with gedit"
+msgstr "Spolupracujte přes gedit"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gedit-collaboration-plugin.page:13
+msgid ""
+"<app>Collaboration</app> is a plugin that provides collaborative editing "
+"meaning two or more people can work on the same files, create new files and "
+"folders and so on. The plugin allows you to collaborate both with other "
+"<app>gedit</app> and <link href=\"http://gobby.0x539.de/trac/\"; type=\"http"
+"\"><app>Gobby</app></link> users."
+msgstr ""
+"<app>Spolupráce</app> je zásuvný modul, který poskytuje spolupráci na "
+"úpravách, což znamená souběžné úpravy dvěma nebo více lidmi ve stejných "
+"souborech, vytváření nových souborů a složek atd. Zásuvný modul vám umožní "
+"spolupráci s ostatními uživateli aplikací <app>gedit</app> a <link href="
+"\"http://gobby.0x539.de/trac/\"; type=\"http\"><app>Gobby</app></link>."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/gedit-collaboration-plugin.page:19
+msgid ""
+"To enable the plugin, select <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</"
+"gui><gui>Plugins</gui><gui>Collaboration</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"Když chcete povolit tento zásuvný modul, vyberte <guiseq><gui>Upravit</"
+"gui><gui>Předvolby</gui><gui>Zásuvné moduly</gui><gui>Spolupráce</gui></"
+"guiseq>."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]