[ocrfeeder] Updated Swedish translationcommit d353dafba230f0d1ec1d1c4fe5bcf1b3d2b18956
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Oct 20 22:58:01 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  976 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 601 insertions(+), 375 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a727964..d5a9c01 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,22 +1,74 @@
 # Swedish translation for ocrfeeder.
-# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2009, 2010, 2011, 2015 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the ocrfeeder package.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2009, 2010, 2011.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ocrfeeder\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-03-13 09:06+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-03-13 09:16+0100\n"
-"Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=ocrfeeder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-07-30 22:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-09-25 18:25+0200\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.4\n"
 
-#: ../src/ocrfeeder/feeder/imageManipulation.py:38
+#: ../resources/ocrfeeder.desktop.in.h:1
+msgid "OCRFeeder"
+msgstr "OCRFeeder"
+
+#: ../resources/ocrfeeder.desktop.in.h:2
+msgid "The complete OCR suite."
+msgstr "Den kompletta OCR-sviten."
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:1
+msgid "Check spelling"
+msgstr "Kontrollera stavning"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:2
+msgid "Misspelled word:"
+msgstr "Felstavat ord:"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:3
+msgid "Change _to:"
+msgstr "Ändra _till:"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:4
+msgid "_Suggestions:"
+msgstr "För_slag:"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:5
+msgid "Cha_nge"
+msgstr "Ä_ndra"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:6
+msgid "Ignore _All"
+msgstr "Ignorera _alla"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:7
+msgid "Change A_ll"
+msgstr "Ändra a_lla"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:8
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:409
+msgid "_Ignore"
+msgstr "_Ignorera"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:9
+msgid "Language:"
+msgstr "Språk:"
+
+#: ../resources/spell-checker.ui.h:10
+msgid "<b>Language</b>"
+msgstr "<b>Språk</b>"
+
+#: ../src/ocrfeeder/feeder/imageManipulation.py:37
 #, python-format
 msgid ""
 "A problem occurred while trying to open the image:\n"
@@ -25,1020 +77,1194 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ett problem inträffade vid försök att öppna bilden:\n"
 " %s\n"
-"Försäkra dig om att bilden finns eller försök att konvertera den till ett annat format."
+"Försäkra dig om att bilden finns eller försök att konvertera den till ett "
+"annat format."
 
-#: ../resources/ocrfeeder.desktop.in.h:1
-msgid "OCRFeeder"
-msgstr "OCRFeeder"
-
-#: ../resources/ocrfeeder.desktop.in.h:2
-msgid "The complete OCR suite."
-msgstr "Den kompletta OCR-sviten."
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:59
+msgid "ODT"
+msgstr "ODT"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:61
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:60
 msgid "HTML"
 msgstr "HTML"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:62
-msgid "ODT"
-msgstr "ODT"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:61
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:240
+msgid "PDF"
+msgstr "PDF"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:63
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:62
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Vanlig text"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:184
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:167
 msgid "Images"
 msgstr "Bilder"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:196
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:186
 msgid "Obtaining scanners"
 msgstr "Identifierar bildläsare"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:196
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:222
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:264
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:457
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:462
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:514
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:565
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:186
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:212
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:254
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:340
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:345
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:399
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:496
 msgid "Please wait…"
 msgstr "Vänta…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:222
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:212
 msgid "Scanning"
 msgstr "Läser in"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:227
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:217
 msgid "No scanner devices were found"
 msgstr "Inga bildläsare hittades"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:228
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:243
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1139
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1150
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:218
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:233
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1209
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1220
 msgid "Error"
 msgstr "Fel"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:242
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:232
 msgid "Error scanning page"
 msgstr "Fel vid inläsning av sidan"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:250
-msgid "PDF"
-msgstr "PDF"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:264
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:254
 msgid "Loading PDF"
 msgstr "Läser in PDF"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:291
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:282
 msgid "Export pages"
 msgstr "Exportera sidor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:308
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:300
 msgid "Are you sure you want to delete the current image?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den aktuella bilden?"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:352
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:371
 msgid "Are you sure you want to clear the project?"
 msgstr "Är du säker på att du vill tömma projektet?"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:409
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:405
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1835
+msgid "No OCR engines available"
+msgstr "Inga OCR-motorer tillgängliga"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:406
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1836
+msgid ""
+"No OCR engines were found in the system.\n"
+"Please make sure you have OCR engines installed and available."
+msgstr ""
+"Inga OCR-motorer hittades på systemet. Försäkra dig\n"
+"om att du har OCR-motorer installerade och tillgängliga."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:411
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:466
+msgid "_Open OCR Engines Manager Dialog"
+msgstr "Ö_ppna dialogruta för hanterare av OCR-motorer"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:464
+msgid "_Keep Current Configuration"
+msgstr "Behåll aktuell _konfiguration"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:468
+#, python-format
+msgid ""
+"The following OCR engines' arguments might need to be updated but it appears "
+"you have changed their default configuration so they need to be updated "
+"manually:\n"
+"  <b>%(engines)s</b>\n"
+"\n"
+"If you do not want to keep your changes you can just remove the current "
+"configuration and have your OCR engines detected again."
+msgstr ""
+"Följande OCR-motorers argument kan behöva uppdateras men det verkar som att "
+"du ändrat deras standardinställning så att de behöver uppdateras manuellt:\n"
+"  <b>%(engines)s</b>\n"
+"\n"
+"Om du inte vill behålla dina ändringar kan du ta bort den aktuella "
+"inställningen och låta dina OCR-motorer upptäckas igen."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:488
 msgid "The project hasn't been saved."
 msgstr "Projektet har inte sparats."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:410
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:489
 msgid "Do you want to save it before closing?"
 msgstr "Vill du spara det innan det stängs?"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:411
+#: ../src/ocrfeeder/studio/studioBuilder.py:490
 msgid "Close anyway"
 msgstr "Stäng ändå"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:126
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:133
-msgid "Pages"
-msgstr "Sidor"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:140
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1697
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:191
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:70
 msgid "Selectable areas"
-msgstr "Välj rutfärger"
+msgstr "Valbara områden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:457
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:340
 msgid "Preparing image"
 msgstr "Förbereder bild"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:459
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:342
 #, python-format
 msgid "Preparing image %(current_index)s/%(total)s"
 msgstr "Förbereder bild %(current_index)s/%(total)s"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:514
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:399
 msgid "Deskewing image"
 msgstr "Räta upp bilden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:541
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:426
 msgid "No images added"
 msgstr "Inga bilder lades till"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:544
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:429
 #, python-format
 msgid "Zoom: %s %%"
 msgstr "Zoom: %s %%"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:546
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:431
 #, python-format
 msgid "Resolution: %.2f x %.2f"
 msgstr "Upplösning: %.2f x %.2f"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:548
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:433
 #, python-format
 msgid "Page size: %i x %i"
 msgstr "Sidstorlek: %i x %i"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:565
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:474
+msgid ""
+"There are changes that may be overwritten by the new recognition.\n"
+"\n"
+"Do you want to continue?"
+msgstr ""
+"Det finns ändringar som kan skrivas över av den nya igenkänningen.\n"
+"\n"
+"Vill du fortsätta?"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:496
+msgid "Recognizing Page"
+msgstr "Känner igen sida"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:513
 msgid "Recognizing Document"
-msgstr "_Känn igen dokument"
+msgstr "Känner igen dokument"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:624
-msgid "Export to HTML"
-msgstr "Exportera till HTML"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:514
+#, python-format
+msgid "Recognizing page %(page_number)s/%(total_pages)s. Please wait…"
+msgstr "Känner igen sida %(page_number)s/%(total_pages)s. Vänta…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:638
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:202
-msgid "Export to ODT"
-msgstr "Exportera till ODT"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:588
+#, python-format
+#| msgid "Export to a chosen format"
+msgid "Export to %(format_name)s"
+msgstr "Exportera till %(format_name)s"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:605
+msgid "What kind of PDF document do you wish?"
+msgstr "Vad för slags PDF-dokument vill du ha?"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:607
+msgid "From scratch"
+msgstr "Från grunden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:649
-msgid "Export to Plain Text"
-msgstr "Exportera till vanlig text"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:609
+msgid "Creates a new PDF from scratch."
+msgstr "Skapar en ny PDF från grunden."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:670
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:612
+msgid "Searchable PDF"
+msgstr "Sökbar PDF."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:613
+msgid "Creates a PDF based on the images but with searchable text."
+msgstr "Skapar en PDF baserad på bilderna men med sökbar text."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:646
 msgid "OCRFeeder Projects"
 msgstr "OCRFeeder-projekt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:728
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:692
 #, python-format
 msgid ""
 "<b>A file named \"%(name)s\" already exists. Do you want to replace it?</b>\n"
 "\n"
 "The file exists in \"%(dir)s\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
-"<b>En fil med namnet \"%(name)s\" finns redan. Vill du ersätta den?</b>\n"
+"<b>En fil med namnet ”%(name)s” finns redan. Vill du ersätta den?</b>\n"
 "\n"
-"Filen finns i \"%(dir)s\". Ersätter du den så kommer den att skrivas över."
+"Filen finns i ”%(dir)s”. Ersätter du den så kommer den att skrivas över."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:735
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetModeler.py:699
 msgid "Replace"
 msgstr "Ersätt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:154
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:62
+#: ../src/ocrfeeder/studio/pagesiconview.py:80
+msgid "Pages"
+msgstr "Sidor"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:83
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:155
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:84
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vsluta"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:155
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:84
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Avsluta programmet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:156
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:85
 msgid "_Open"
 msgstr "_Öppna"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:156
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:85
 msgid "Open project"
 msgstr "Öppna projekt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:157
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:86
 msgid "_Save"
 msgstr "_Spara"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:157
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:86
 msgid "Save project"
 msgstr "Spara projektet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:158
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:87
 msgid "_Save As…"
-msgstr "Spara so_m..."
+msgstr "Spara so_m…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:158
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:87
 msgid "Save project with a chosen name"
 msgstr "Spara projektet med ett valt namn"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:159
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:88
 msgid "_Add Image"
 msgstr "_Lägg till bild"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:159
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:88
 msgid "Add another image"
 msgstr "Lägg till ytterligare en bild"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:160
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:89
 msgid "Add _Folder"
 msgstr "Lägg till _mapp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:160
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:89
 msgid "Add all images in a folder"
 msgstr "Lägg till alla bilder i en mapp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:161
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:90
 msgid "Append Project"
 msgstr "Lägg till i projekt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:161
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:90
 msgid "Load a project and append it to the current one"
 msgstr "Läs in ett projekt och lägg till det till det aktuella"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:162
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:91
 msgid "_Import PDF"
 msgstr "_Importera PDF"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:162
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:91
 msgid "Import PDF"
 msgstr "Importera PDF"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:163
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:92
 msgid "_Export…"
-msgstr "_Exportera..."
+msgstr "_Exportera…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:163
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:92
 msgid "Export to a chosen format"
 msgstr "Exportera till ett valt format"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:164
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:93
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_edigera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:165
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:94
 msgid "_Edit Page"
 msgstr "R_edigera sida"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:165
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:94
 msgid "Edit page settings"
 msgstr "Redigera sidinställningar"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:166
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:95
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Inställningar"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:166
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:95
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Konfigurera programmet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:167
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:96
 msgid "_Delete Page"
 msgstr "Ta _bort sida"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:167
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:96
 msgid "Delete current page"
 msgstr "Ta bort aktuell sida"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:168
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:97
+msgid "Move Page Do_wn"
+msgstr "Flytta sida _nedåt"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:97
+msgid "Move page down"
+msgstr "Flytta sida nedåt"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:98
+msgid "Move Page Up"
+msgstr "Flytta sida uppåt"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:98
+msgid "Move page up"
+msgstr "Flytta sida uppåt"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:99
+#| msgid "Select _Next Area"
+msgid "Select Next Page"
+msgstr "Välj nästa sida"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:99
+#| msgid "Select _Next Area"
+msgid "Select next page"
+msgstr "Välj nästa sida"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:100
+#| msgid "Select _Previous Area"
+msgid "Select Previous Page"
+msgstr "Välj föregående sida"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:100
+#| msgid "Select _Previous Area"
+msgid "Select previous page"
+msgstr "Välj föregående sida"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:101
 msgid "_Clear Project"
 msgstr "_Töm projektet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:168
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:101
 msgid "Delete all images"
 msgstr "Ta bort alla bilder"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:169
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:102
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:170
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:103
 msgid "Zoom In"
 msgstr "Zooma in"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:171
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:104
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "Zooma ut"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:172
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:105
 msgid "Best Fit"
 msgstr "Bästa passning"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:173
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:106
 msgid "Normal Size"
 msgstr "Normal storlek"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:174
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:107
 msgid "_Document"
 msgstr "_Dokument"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:175
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1365
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:108
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1410
 msgid "_Tools"
 msgstr "Ver_ktyg"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:176
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:109
 msgid "_OCR Engines"
 msgstr "_OCR-motorer"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:176
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:109
 msgid "Manage OCR engines"
 msgstr "Hantera OCR-motorer"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:177
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:110
 msgid "_Unpaper"
 msgstr "_Unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:177
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:110
 msgid "Process image with unpaper"
 msgstr "Behandla bilden med unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:178
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:111
 msgid "Image Des_kewer"
-msgstr "Strykfärg för bilder"
+msgstr "Bild_upprätare"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:179
-msgid "Trie to straighten the image"
-msgstr "Försök att räta upp bilden"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:112
+#| msgid "Trie to straighten the image"
+msgid "Tries to straighten the image"
+msgstr "Försöker att räta upp bilden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:181
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:182
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:114
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:115
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:182
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:115
 msgid "Help contents"
 msgstr "Hjälpinnehåll"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:183
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:116
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:183
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:116
 msgid "About this application"
 msgstr "Om detta program"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:184
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:118
 msgid "_Recognize Document"
 msgstr "_Känn igen dokument"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:184
-msgid "Automatic Detection and Recognition"
-msgstr "Automatisk identifiering och igenkänning"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:119
+#| msgid "Automatic Detection and Recognition"
+msgid "Automatically detect and recognize all pages"
+msgstr "Identifiera och känn igen alla sidor automatiskt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:185
-msgid "Recognize Selected _Areas"
-msgstr "Känn igen markerade _områden"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:122
+msgid "R_ecognize Page"
+msgstr "Känn igen _sida"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:185
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:123
+#| msgid "Automatic Detection and Recognition"
+msgid "Automatically detect and recognize the current page"
+msgstr "Identifiera och känn igen aktuell sida automatiskt"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:126
+msgid "Recognize _Selected Areas"
+msgstr "Känn igen _markerade områden"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:127
 msgid "Recognize Selected Areas"
 msgstr "Känn igen markerade områden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:187
-msgid "Select All _Areas"
-msgstr "Välj alla _områden"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:130
+#| msgid "Select All _Areas"
+msgid "Select _All Areas"
+msgstr "Välj _alla områden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:188
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:131
 msgid "Select all content areas"
 msgstr "Välj alla innehållsområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:191
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:134
 msgid "Select _Previous Area"
 msgstr "Välj _föregående område"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:192
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:135
 msgid "Select the previous area from the content areas"
 msgstr "Välj föregående område från innehållsområdena"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:195
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:138
 msgid "Select _Next Area"
 msgstr "Välj _nästa område"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:196
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:139
 msgid "Select the next area from the content areas"
 msgstr "Välj nästa område från innehållsområdena"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:199
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:142
 msgid "Delete Selected Areas"
 msgstr "Ta bort markerade områden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:200
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:143
 msgid "Deletes all the currently selected content areas"
 msgstr "Tar bort alla markerade innehållsområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:202
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:145
 msgid "_Generate ODT"
 msgstr "_Generera ODT"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:204
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:145
+msgid "Export to ODT"
+msgstr "Exportera till ODT"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:147
 msgid "Import Page From S_canner"
 msgstr "Importera sida från b_ildläsare"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:206
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:149
 msgid "Import From Scanner"
 msgstr "Importera från bildläsare"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:209
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:152
 msgid "_Copy to Clipboard"
 msgstr "_Kopiera till urklipp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:211
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:154
 msgid "Copy recognized text to clipboard"
 msgstr "Kopiera igenkänd text till urklipp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:214
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:157
 msgid "Spell_checker"
 msgstr "Stavningsk_ontroll"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:216
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:159
 msgid "Spell Check Recognized Text"
 msgstr "Stavningskontrollera igenkänd text"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:290
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:263
+msgid "No language"
+msgstr "Inget språk"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:329
 msgid "Area editor"
 msgstr "Områdesredigerare"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:298
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:337
 msgid "Sets the content area's upper left corner's X coordinate"
 msgstr "Ställer in innehållsområdets X-koordinat för övre vänstra hörnet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:302
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:341
 msgid "Sets the content area's upper left corner's Y coordinate"
 msgstr "Ställer in innehållsområdets Y-koordinat för övre vänstra hörnet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:306
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:345
 msgid "Sets the content area's width"
 msgstr "Ställer in innehållsområdets bredd"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:309
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:348
 msgid "Sets the content area's height"
 msgstr "Ställer in innehållsområdets höjd"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:312
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:528
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:351
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:574
 msgid "_Text"
 msgstr "_Text"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:313
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:352
 msgid "Set this content area to be the text type"
-msgstr "Ställer in innehållsområdets att vara texttyp"
+msgstr "Ställer in innehållsområdet att vara texttyp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:314
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:353
 msgid "_Image"
 msgstr "_Bild"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:315
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:354
 msgid "Set this content area to be the image type"
-msgstr "Ställer in innehållsområdets att vara bildtyp"
+msgstr "Ställer in innehållsområdet att vara bildtyp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:316
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:355
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:326
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:365
 msgid "Clip"
 msgstr "Klipp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:410
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:448
 msgid "Bounds"
 msgstr "Gränser"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:415
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:453
 msgid "_X:"
 msgstr "_X:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:424
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:462
 msgid "_Y:"
 msgstr "_Y:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:436
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:782
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:474
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:852
 msgid "_Width:"
 msgstr "B_redd:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:445
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:483
 msgid "Hei_ght:"
 msgstr "Hö_jd:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:468
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:508
 msgid "Left"
 msgstr "Vänster"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:472
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:512
 msgid "Set text to be left aligned"
 msgstr "Ställ in text att vänsterjusteras"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:474
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:514
 msgid "Center"
 msgstr "Centrera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:479
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:519
 msgid "Set text to be centered"
 msgstr "Ställ in text att centreras"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:481
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:521
 msgid "Right"
 msgstr "Höger"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:486
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:526
 msgid "Set text to be right aligned"
 msgstr "Ställ in text att högerjusteras"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:488
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:528
 msgid "Fill"
 msgstr "Fyll"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:493
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:533
 msgid "Set text to be fill its area"
 msgstr "Ställer in text att fyll dessa område"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:499
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:543
 msgid "OC_R"
 msgstr "OC_R"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:500
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:545
 msgid "Perform OCR on this content area using the selected OCR engine."
 msgstr "Genomför OCR på detta innehållsområde med den valda OCR-motorn."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:506
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:551
 msgid "OCR engine to recognize this content area"
 msgstr "OCR-motor för att känna igen detta innehållsområde"
 
 #. Text Properties
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:514
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:559
 msgid "Text Properties"
 msgstr "Textegenskaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:536
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:582
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:543
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:589
 msgid "Align"
 msgstr "Justera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:547
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:593
 msgid "Spacing"
 msgstr "Mellanrum"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:549
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:595
 msgid "Set the text's letter spacing"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in textens bokstavsavstånd"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:551
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:597
 msgid "Set the text's line spacing"
-msgstr ""
+msgstr "Ställ in textens radavstånd"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:556
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:602
 msgid "_Line:"
 msgstr "_Rad:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:567
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:613
 msgid "L_etter:"
 msgstr "B_okstav:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:579
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:625
 msgid "Sty_le"
 msgstr "Sti_l"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:586
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:632
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:590
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:635
+msgid "Mis_c"
+msgstr "Di_v"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:638
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1676
+msgid "Language"
+msgstr "Språk"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:645
 msgid "OCR engine to recogni_ze this area:"
-msgstr ""
+msgstr "OCR-motor för att känna igen detta område:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:604
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:659
 msgid "Detect"
 msgstr "Identifiera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:606
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:661
 msgid "Angle:"
 msgstr "Vinkel:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:691
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:759
 msgid "Save File"
 msgstr "Spara fil"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:694
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:762
 msgid "Open File"
 msgstr "Öppna fil"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:698
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:766
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Öppna mapp"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:725
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:795
 msgid "Pages to export"
 msgstr "Sidor att exportera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:727
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:797
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:728
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:798
 msgid "Current"
 msgstr "Aktuell"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:744
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:814
 msgid "Choose the format"
 msgstr "Välj format"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:761
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:768
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:831
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:838
 msgid "Page size"
 msgstr "Sidstorlek"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:773
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:843
 msgid "Custom…"
-msgstr "Anpassad..."
+msgstr "Anpassad…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:787
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:857
 msgid "_Height:"
 msgstr "_Höjd:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:796
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:866
 msgid "Affected pages"
 msgstr "Påverkade sidor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:798
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:868
 msgid "C_urrent"
 msgstr "A_ktuell"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:801
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:869
 msgid "_All"
 msgstr "_Alla"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:861
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:929
 msgid "Unpaper Image Processor"
 msgstr "Bildbehandlaren Unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:875
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:943
 msgid "Preview"
 msgstr "Förhandsvisa"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:881
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:950
 msgid "_Preview"
 msgstr "Fö_rhandsvisa"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:907
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:977
 msgid "Performing Unpaper"
 msgstr "Genomför unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:907
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:977
 msgid "Performing unpaper. Please wait…"
-msgstr "Genomför unpaper. Vänta..."
+msgstr "Genomför unpaper. Vänta…"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:951
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1021
 msgid "Noise Filter Intensity"
-msgstr "Intensistet för brusfilter"
+msgstr "Intensitet för brusfilter"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:953
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:985
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1023
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1055
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:955
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:987
-msgid "Custom"
-msgstr "Anpassad"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:957
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:989
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1026
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1058
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:983
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1053
 msgid "Gray Filter Size"
 msgstr "Storlek för gråfilter"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1015
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1056
+msgid "Custom"
+msgstr "Anpassad"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1085
 msgid "Black Filter"
 msgstr "Svartfilter"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1016
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1086
 msgid "Use"
 msgstr "Använd"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1023
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1093
 msgid "Extra Options"
 msgstr "Extra alternativ"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1025
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1095
 msgid "Unpaper's command line arguments"
 msgstr "Kommandoradsargument för unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1082
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1152
 msgid "Unpaper Preferences"
 msgstr "Inställningar för unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1139
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1150
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1209
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1220
 msgid "An error occurred!"
 msgstr "Ett fel inträffade!"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1221
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1291
 msgid "Cancelled"
 msgstr "Avbruten"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1235
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1305
 msgid "Preferences"
 msgstr "Inställningar"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1301
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1364
 msgid "_General"
 msgstr "A_llmänt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1306
-msgid "Temporary folder"
-msgstr "Temporär mapp"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1310
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1374
-msgid "Choose"
-msgstr "Välj"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1327
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1372
 msgid "_Recognition"
 msgstr "Känn _igen"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1332
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1377
 msgid "Select boxes' colors"
-msgstr "Välj rutfärger"
+msgstr "Välj färger för rutor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1338
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1383
 msgid "Te_xt areas' fill color"
-msgstr "Fyllnadsfärg för text"
+msgstr "Fyllnadsfärg för te_xtområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1344
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1389
 msgid "Text areas' _stroke color"
-msgstr "Strykfärg för text"
+msgstr "_Strykfärg för textområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1350
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1395
 msgid "_Image areas' fill color"
-msgstr "Fyllnadsfärg för bilder"
+msgstr "Fyllnadsfärg för b_ildområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1370
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1415
 msgid "Path to unpaper"
 msgstr "Sökväg till unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1382
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1632
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1670
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1688
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1779
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1419
+msgid "Choose"
+msgstr "Välj"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1427
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1701
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1739
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1758
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1855
 msgid "OCR Engines"
 msgstr "OCR-motorer"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1384
-msgid "The engine that should be used when performing the automatic recognition."
-msgstr "Motorn som ska användas för att genomföra den automatiska igenkänningen."
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1429
+msgid ""
+"The engine that should be used when performing the automatic recognition."
+msgstr ""
+"Motorn som ska användas för att genomföra den automatiska igenkänningen."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1395
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1440
 msgid "Favorite _engine:"
 msgstr "Favorit_motor:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1410
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1455
 msgid "Window size"
 msgstr "Fönsterstorlek"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1411
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1456
 msgid "A_utomatic"
 msgstr "A_utomatiskt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1412
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1457
 msgid "Cu_stom"
 msgstr "A_npassad"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1421
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1466
 msgid "The window size is the detection algorithm's subdivision areas' size."
 msgstr ""
+"Fönsterstorleken är storleken på identifieringsalgoritmens "
+"uppdelningsområden."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1433
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1479
 msgid "Columns Detection"
-msgstr ""
+msgstr "Kolumnidentifiering"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1438
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1484
 msgid "_Improve columns detection"
-msgstr ""
+msgstr "Förbättra kolumn_identifiering"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1440
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1486
 msgid "Use a post-detection algorithm to improve the detection of columns"
 msgstr ""
+"Använd en efter-identifieringsalgoritm för att förbättra identifiering av "
+"kolumner"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1451
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1525
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1497
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1571
 msgid "_Automatic"
 msgstr "A_utomatiskt"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1453
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1527
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1498
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1572
 msgid "Custo_m"
 msgstr "Anpassa_d"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1457
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1502
 msgid "The columns' minimum width in pixels"
 msgstr "Kolumnens minsta bredd i bildpunkter"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1473
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1518
 msgid "Minimum width that a column should have:"
 msgstr "Minimum bredd som en kolumn ska ha:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1494
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1540
 msgid "Recognized Text"
-msgstr "_Känn igen dokument"
+msgstr "Igenkänd text"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1495
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1541
 msgid "_Fix line breaks and hyphenization"
 msgstr "_Rätta till radbrytningar och avstavningar"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1497
-msgid "Removes single line breaks and hyphenization from text generated by OCR engines"
-msgstr "Tar bort enkla radbrytningar och avstavningar från text som genererats av OCR-motorer"
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1543
+msgid ""
+"Removes single line breaks and hyphenization from text generated by OCR "
+"engines"
+msgstr ""
+"Tar bort enkla radbrytningar och avstavningar från text som genererats av "
+"OCR-motorer"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1507
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1553
 msgid "Content Areas"
 msgstr "Innehållsområden"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1512
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1558
 msgid "A_djust content areas' bounds"
-msgstr ""
+msgstr "_Justera innehållsområdenas avgränsningar"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1514
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1560
 msgid "Use a post-detection algorithm to shorten the contents areas' margins"
 msgstr ""
+"Använd en efter-identifieringsalgoritm för att minska innehållsområdenas "
+"marginaler"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1531
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1576
 msgid "The maximum size for the content areas' margins in pixels"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal storlek för innehållsområdenas marginaler i bildpunkter"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1548
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1593
 msgid "Maximum size that the content areas' margins should have:"
-msgstr ""
+msgstr "Maximal storlek som innehållsområdenas marginaler ska ha:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1594
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1640
 msgid "Image Pre-processing"
-msgstr "Bildbehandlaren Unpaper"
+msgstr "Förbehandling av bild"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1595
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1641
 msgid "Des_kew images"
-msgstr "Ta bort alla bilder"
+msgstr "_Räta upp bilder"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1597
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1643
 msgid "Tries to straighten the images before they are added"
 msgstr "Försöker att räta upp bilderna innan de läggs till"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1606
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1652
 msgid "_Unpaper images"
-msgstr "_Unpaper"
+msgstr "Kör _Unpaper på bilder"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1608
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1654
 msgid "Cleans the image using the Unpaper pre-processor"
-msgstr ""
+msgstr "Snyggar till bilden med förbehandlaren Unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1612
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1658
 msgid "Unpaper _Preferences"
-msgstr "_Inställningar"
+msgstr "_Inställningar för Unpaper"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1646
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1680
+msgid ""
+"The language may affect how the OCR engines work.\n"
+"If an engine is set to support languages but does not support the one "
+"chosen, it may result in blank text.\n"
+"You can choose \"No Language\" to prevent this."
+msgstr ""
+"Språket kan påverka hur OCR-motorerna fungerar.\n"
+"Om en motor är inställd på att stödja språk men inte stöder det valda "
+"språket kan det resultera i blank text.\n"
+"Du kan välja ”Inget språk” för att hindra detta."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1687
+msgid "Default _language:"
+msgstr "_Standardspråk:"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1715
 msgid "Engines to be added"
 msgstr "Motorer att lägga till"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1651
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1720
 msgid "Include"
 msgstr "Inkludera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1655
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1692
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1724
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1762
 msgid "Engine"
 msgstr "Motor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1696
-msgid "Add"
-msgstr "Lägg till"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1698
-msgid "Edit"
-msgstr "Redigera"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1699
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1769
 msgid "De_tect"
-msgstr "Identifiera"
+msgstr "Iden_tifiera"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1713
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1784
 msgid "Are you sure you want to delete this engine?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort denna motor?"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1761
-msgid "No OCR engines available"
-msgstr "Inga OCR-motor tillgängliga"
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1762
-msgid ""
-"No OCR engines were found in the system.\n"
-"Please make sure you have OCR engines installed and available."
-msgstr ""
-"Inga OCR-motor hittades på systemet. Försäkra dig\n"
-"om att du har OCR-motorer installerade och tillgängliga."
-
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1781
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1857
 #, python-format
 msgid "%s engine"
 msgstr "%s-motor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1805
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1886
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Namn:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1806
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1887
 msgid "Engine name"
 msgstr "Namn på motor"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1808
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1889
 msgid "_Image format:"
 msgstr "_Bildformat:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1810
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1891
 msgid "The required image format"
 msgstr "Det nödvändiga bildformatet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1812
-#, fuzzy
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1893
 msgid "_Failure string:"
-msgstr "Felsträng"
+msgstr "_Felsträng:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1814
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1895
 msgid "The failure string or character that this engine uses"
 msgstr "Felsträngen eller tecknet som denna motor använder"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1817
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1898
 msgid "Engine _path:"
 msgstr "_Sökväg till motor:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1819
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1900
 msgid "The path to the engine program"
 msgstr "Sökvägen till motorprogrammet"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1821
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1902
 msgid "Engine _arguments:"
 msgstr "A_rgument för motor:"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1823
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1904
 msgid "Arguments: use $IMAGE for image and $FILE if it writes to a file"
 msgstr "Argument: använd $IMAGE för bild och $FILE om den skriver till en fil"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1840
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1908
+msgid "Engine _language argument:"
+msgstr "Språka_rgument för motor:"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1910
+msgid ""
+"The language argument in case this engine uses it (for example \"-l\"). In "
+"order for it to work, the engine's arguments should have the $LANG keyword."
+msgstr ""
+"Språkargumentet ifall denna motor använder det (till exempel \"-l\"). För "
+"att det ska fungera ska motorns argument ha nyckelordet $LANG."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1916
+msgid "Engine lan_guages:"
+msgstr "_Motorspråk:"
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1918
+msgid ""
+"The languages this engine supports. This should be given as pairs of the "
+"language in the ISO 639-1 and the engine's corresponding language (for "
+"example \"en:eng,pt:por,es:esp\"). In order for it to work, the engine's "
+"arguments should have the $LANG keyword."
+msgstr ""
+"Språken denna motor stöder. Detta ska ges som par av språket i ISO 639-1 och "
+"motorns motsvarande språk (till exempel \"en:eng,pt:por,sv:swe\"). För att "
+"det ska fungera ska motorns argument ha nyckelordet $LANG."
+
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1959
 msgid "Error setting the new engine; please check your engine settings."
-msgstr "Fel vid inställning av nya motorn. Kontrollera inställningarna för motorn."
+msgstr ""
+"Fel vid inställning av nya motorn. Kontrollera inställningarna för motorn."
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1840
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1959
 msgid "Warning"
 msgstr "Varning"
 
-#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1876
+#: ../src/ocrfeeder/studio/widgetPresenter.py:1995
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
+#~ msgid "Delete"
+#~ msgstr "Ta bort"
+
+#~ msgid "Export to HTML"
+#~ msgstr "Exportera till HTML"
+
+#~ msgid "Export to Plain Text"
+#~ msgstr "Exportera till vanlig text"
+
+#~ msgid "Recognize Selected _Areas"
+#~ msgstr "Känn igen markerade _områden"
+
+#~ msgid "Temporary folder"
+#~ msgstr "Temporär mapp"
+
+#~ msgid "Add"
+#~ msgstr "Lägg till"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Redigera"
+
 #~ msgid "Zoom"
 #~ msgstr "Zoom"
+
 #~ msgid "X"
 #~ msgstr "X"
+
 #~ msgid "Y"
 #~ msgstr "Y"
+
 #~ msgid "Left aligned"
 #~ msgstr "Vänsterjusterat"
+
 #~ msgid "Centered"
 #~ msgstr "Centrerad"
+
 #~ msgid "Right aligned"
 #~ msgstr "Högerjusterad"
+
 #~ msgid "Filled"
 #~ msgstr "Fylld"
+
 #~ msgid "OCR"
 #~ msgstr "OCR"
+
 #~ msgid "Style"
 #~ msgstr "Stil"
+
 #~ msgid "Appearance"
 #~ msgstr "Utseende"
+
 #~ msgid "Tools"
 #~ msgstr "Verktyg"
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]