[gedit] Updated Norwegian bokmål translation.commit 21bdd04d578795b7c07a2e61204c62ab3f1f1722
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Sun Oct 18 19:01:53 2015 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  157 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 82 insertions(+), 75 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index d4e9a74..5c945e2 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,10 +7,10 @@
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gedit 3.17.x\n"
+"Project-Id-Version: gedit 3.18.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-07 20:00+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-07 20:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-18 19:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-18 19:01+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr ""
 msgid "gedit"
 msgstr "gedit"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:728
+#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:730
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Tekstredigering"
 
@@ -539,63 +539,63 @@ msgstr ""
 "til aktuelle tillegg. Se filen .gedit-plugin for å finne «adresse» for et "
 "gitt tillegg."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:109
+#: ../gedit/gedit-app.c:111
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Vis programmets versjon"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:115
+#: ../gedit/gedit-app.c:117
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
 msgstr "Vis liste med mulige verdier for kodingsalternativet"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:122
+#: ../gedit/gedit-app.c:124
 msgid ""
 "Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
 "command line"
 msgstr ""
 "Velg tegnkoding som skal brukes for å åpne filer gitt via kommandolinjen"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:123
+#: ../gedit/gedit-app.c:125
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KODING"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:129
+#: ../gedit/gedit-app.c:131
 msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
 msgstr "Opprett et nytt toppvindu i en eksisterende instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:136
+#: ../gedit/gedit-app.c:138
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Opprett et nytt dokument i en eksisterende instans av gedit"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:143
+#: ../gedit/gedit-app.c:145
 msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
 msgstr "Velg størrelse og posisjon for vinduet (BREDDExHØYDE+X+Y)"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:144
+#: ../gedit/gedit-app.c:146
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRI"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:150
+#: ../gedit/gedit-app.c:152
 msgid "Open files and block process until files are closed"
 msgstr "Åpne filer og blokker prosessen til filene er lukket"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:157
+#: ../gedit/gedit-app.c:159
 msgid "Run gedit in standalone mode"
 msgstr "Kjør gedit i frittstående modus"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:164
+#: ../gedit/gedit-app.c:166
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
 msgstr "[FIL …] [+LINJE[:KOLONNE]]"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:279
+#: ../gedit/gedit-app.c:281
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "Det oppsto en feil under visning av hjelp."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:970
+#: ../gedit/gedit-app.c:972
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding."
 msgstr "%s: ugyldig koding."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:153
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:155
 msgid "Question"
 msgstr "Spørsmål"
 
@@ -605,12 +605,12 @@ msgstr "Lukk _uten å lagre"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:853
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1567 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
-#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:44
+#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
@@ -631,7 +631,7 @@ msgid "_Save As…"
 msgstr "Lagre _som …"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:854 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
@@ -772,7 +772,8 @@ msgstr[0] "Åpner %d fil …"
 msgstr[1] "Åpner %d filer …"
 
 #. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456 ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
+msgctxt "window title"
 msgid "Open"
 msgstr "Åpne"
 
@@ -830,26 +831,28 @@ msgstr ""
 msgid "_Save As Plain Text"
 msgstr "_Lagre som vanlig tekst"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1018
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'…"
 msgstr "Lagrer fil «%s» …"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
+#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
+msgctxt "window title"
 msgid "Save As"
 msgstr "Lagre som"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1428
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'…"
 msgstr "Forkaster endringer i «%s» …"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1475
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
 msgstr "Vil du forkaste ikke-lagrede endringer i «%s»?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1484
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
@@ -861,12 +864,12 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld sekundene går tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1493
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr "Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet går tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1499
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
@@ -881,7 +884,7 @@ msgstr[1] ""
 "Endringer som er utført i dokumentet det siste minuttet og %ld sekundene går "
 "tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1509
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
@@ -893,11 +896,11 @@ msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 "Endringer som er utført i dokumentet de siste %ld minuttene går tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1524
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr "Endringer som er utført i dokumentet den siste timen går tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1530
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
@@ -911,7 +914,7 @@ msgstr[1] ""
 "Endringer som er utført i dokumentet den siste timen og %d minuttene går "
 "tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1545
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
 #, c-format
 msgid ""
 "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
@@ -920,15 +923,15 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Endringer som er utført i dokumentet den siste %d timen går tapt."
 msgstr[1] "Endringer som er utført i dokumentet de siste %d timene går tapt."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
 msgid "_Revert"
 msgstr "Fo_rkast"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:81
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:79
 msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
 msgstr "gedit er en liten og lett tekstbehandler for skrivebordsmiljøet GNOME"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:105
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:103
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
@@ -953,27 +956,27 @@ msgstr "Fant og erstattet én oppføring"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "Fant ikke «%s»"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:1092 ../gedit/gedit-document.c:1125
+#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
 #, c-format
-msgid "Unsaved Document %d"
-msgstr "Ikke-lagret dokument %d"
+msgid "Untitled Document %d"
+msgstr "Dokument uten tittel %d"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:432
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:435
 #, c-format
 msgid "Tab Group %i"
 msgstr "Fanegruppe %i"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:532 ../gedit/gedit-window.c:1165
-#: ../gedit/gedit-window.c:1171 ../gedit/gedit-window.c:1179
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:535 ../gedit/gedit-window.c:1167
+#: ../gedit/gedit-window.c:1173 ../gedit/gedit-window.c:1181
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Skrivebeskyttet"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:297
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automatisk gjenkjent"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:326
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
 #: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
 msgid "Add or Remove..."
 msgstr "Legg til eller fjern …"
@@ -1038,7 +1041,7 @@ msgstr "Tegnkoding:"
 msgid "Line Ending:"
 msgstr "Slutt på linje:"
 
-#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1249
+#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1251
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
 #: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
@@ -1428,20 +1431,20 @@ msgstr "Fargeskjema-filer"
 msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
 msgstr "Klarte ikke å fjerne fargeskjema «%s»"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:225
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:227
 msgid "Preparing..."
 msgstr "Forbereder …"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:537
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:539
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Fil: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:546
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:548
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Side %N av %Q"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:624
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:626
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
 msgstr "Tegner opp side %d av %d …"
@@ -1451,12 +1454,12 @@ msgstr "Tegner opp side %d av %d …"
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Side %d av %d"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:690
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
 msgid "Nothing"
 msgstr "Ingenting"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:775
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:779
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
 msgid "Find and Replace"
 msgstr "Søk og erstatt …"
@@ -1479,64 +1482,64 @@ msgstr[1] "Det finnes %d faner med feil"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:819
+#: ../gedit/gedit-tab.c:814
 #, c-format
 msgid "Reverting %s from %s"
 msgstr "Tilbakestiller endringer i %s til %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:826
+#: ../gedit/gedit-tab.c:821
 #, c-format
 msgid "Reverting %s"
 msgstr "Tilbakestiller %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:839
+#: ../gedit/gedit-tab.c:834
 #, c-format
 msgid "Loading %s from %s"
 msgstr "Åpner %s fra %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:846
+#: ../gedit/gedit-tab.c:841
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Åpner %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:926
+#: ../gedit/gedit-tab.c:921
 #, c-format
 msgid "Saving %s to %s"
 msgstr "Lagrer %s til %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:931
+#: ../gedit/gedit-tab.c:926
 #, c-format
 msgid "Saving %s"
 msgstr "Lagrer %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1529
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Feil ved åpning av fil %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Feil under forkasting av endringer i %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1544
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Feil ved lagring av fil %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1575
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1570
 msgid "Name:"
 msgstr "Navn:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1576
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1571
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "MIME-type:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1577
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1572
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Koding:"
 
@@ -1614,40 +1617,40 @@ msgstr "Streng du vil søke etter"
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Linje du vil flytte markøren til"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1002
+#: ../gedit/gedit-window.c:1004
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "Søk etter sammenhørende hakeparantes utenfor gyldig område"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1007
+#: ../gedit/gedit-window.c:1009
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "Fant ingen sammenhørende hakeparanteser"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1012
+#: ../gedit/gedit-window.c:1014
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "Sammenhørende hakeparantes funnet på linje: %d"
 
 #. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
 #. use abbreviations if possible to avoid space problems.
-#: ../gedit/gedit-window.c:1047
+#: ../gedit/gedit-window.c:1049
 #, c-format
 msgid "  Ln %d, Col %d"
 msgstr "  Ln. %d, Kol. %d"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1231
+#: ../gedit/gedit-window.c:1233
 #, c-format
 msgid "Tab Width: %u"
 msgstr "Tabulatorbredde: %u"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1600
+#: ../gedit/gedit-window.c:1602
 msgid "There are unsaved documents"
 msgstr "Det finnes dokumenter som ikke er lagret"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2445
+#: ../gedit/gedit-window.c:2447
 msgid "Change side panel page"
 msgstr "Bytt side på sidepanel"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2465 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
+#: ../gedit/gedit-window.c:2467 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenter"
@@ -2113,7 +2116,7 @@ msgstr "Skriv ut linjenu_mmer"
 msgid "_Number every"
 msgstr "_Nummer hver"
 
-#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
+#.
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:8
 msgid "lines"
 msgstr "linjer"
@@ -2242,8 +2245,8 @@ msgid "Search _backwards"
 msgstr "Søk _bakover"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:12
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Brytningsmodus"
+msgid "Wra_p around"
+msgstr "_Fortsett når slutt på dokumentet nås"
 
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-tab-label.ui.h:1
 msgid "Close Document"
@@ -2253,6 +2256,10 @@ msgstr "Lukk dokument"
 msgid "Open a file"
 msgstr "Åpne en fil"
 
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
+msgid "Open"
+msgstr "Åpne"
+
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:5
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Opprett et nytt dokument"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]