[gedit] Updated Slovak translationcommit faa947b1092d4a50d9ad98e9c2cbdfbca9e1830b
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Oct 18 11:01:36 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 1150 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 778 insertions(+), 372 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index fd381f7..776e526 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -11,8 +11,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gedit\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2015-09-02 05:24+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gedit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-18 10:51+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-09-02 08:05+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list gnome org>\n"
@@ -27,29 +28,37 @@ msgstr ""
 # PK: nie, aj inde je gedit malym pismom
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:1
 msgid ""
-"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While aiming at simplicity and ease of 
use, gedit is a powerful general "
-"purpose text editor."
+"gedit is the official text editor of the GNOME desktop environment. While "
+"aiming at simplicity and ease of use, gedit is a powerful general purpose "
+"text editor."
 msgstr ""
-"gedit je oficiálny textový editor pracovného prostredia GNOME. Snaží sa byť jednoduchý a ľahko použiteľný, 
ale zároveň aj všestranný textový "
-"editor."
+"gedit je oficiálny textový editor pracovného prostredia GNOME. Snaží sa byť "
+"jednoduchý a ľahko použiteľný, ale zároveň aj všestranný textový editor."
 
 # DK: tu druhu cast vety by som doplnil o to, co si vynechal "..., gedit bude spoľahlivým nástrojom na 
úspešné dokončenie/zvládnutie vašich úloh.."
 # PK: myslim, ze nemusim doslovne, podstatu to vystihuje
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative application, or simply taking some 
quick notes, gedit will be a reliable "
+"Whether you are writing the next bestseller, programming an innovative "
+"application, or simply taking some quick notes, gedit will be a reliable "
 "tool to accomplish your task."
-msgstr "Či píšete bestseller, programujete inovatívnu aplikáciu alebo si robíte poznámky, gedit bude vaším 
spoľahlivým nástrojom."
+msgstr ""
+"Či píšete bestseller, programujete inovatívnu aplikáciu alebo si robíte "
+"poznámky, gedit bude vaším spoľahlivým nástrojom."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in.h:3
-msgid "Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your needs and adapt it to your 
workflow."
-msgstr "Jeho flexibilný systém zásuvných modulov umožňuje prispôsobenie aplikácie vašim potrebám."
+msgid ""
+"Its flexible plugin system allows you to tailor the application to your "
+"needs and adapt it to your workflow."
+msgstr ""
+"Jeho flexibilný systém zásuvných modulov umožňuje prispôsobenie aplikácie "
+"vašim potrebám."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:1
 msgid "gedit"
 msgstr "gedit"
 
-#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:728
+#: ../data/org.gnome.gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:730
 msgid "Text Editor"
 msgstr "Textový editor"
 
@@ -81,11 +90,14 @@ msgstr "Použiť predvolené písmo"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"Whether to use the system's default fixed width font for editing text instead of a font specific to gedit. 
If this option is turned off, then "
-"the font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system font."
+"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
+"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
+"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
+"font."
 msgstr ""
-"Určuje, či sa má používať pri úprave textu predvolené písmo s pevnou šírkou znaku namiesto písma 
nastaveného pre gedit. Ak je táto voľba "
-"vypnutá, použije sa písmo uvedené vo voľbe „Písmo editora“ namiesto systémového písma."
+"Určuje, či sa má používať pri úprave textu predvolené písmo s pevnou šírkou "
+"znaku namiesto písma nastaveného pre gedit. Ak je táto voľba vypnutá, "
+"použije sa písmo uvedené vo voľbe „Písmo editora“ namiesto systémového písma."
 
 # predvolene pismo
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:3
@@ -97,8 +109,12 @@ msgid "Editor Font"
 msgstr "Písmo editora"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
-msgid "A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the \"Use Default 
Font\" option is turned off."
-msgstr "V oblasti na úpravy sa použije toto písmo. Nastavenie sa prejaví iba ak je vypnutá voľba „Použiť 
predvolené písmo“."
+msgid ""
+"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
+"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
+msgstr ""
+"V oblasti na úpravy sa použije toto písmo. Nastavenie sa prejaví iba ak je "
+"vypnutá voľba „Použiť predvolené písmo“."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Style Scheme"
@@ -106,7 +122,9 @@ msgstr "Schéma štýlu"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:7
 msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
-msgstr "Identifikátor schémy štýlu GtkSourceView použitej na farebné zvýraznenie textu."
+msgstr ""
+"Identifikátor schémy štýlu GtkSourceView použitej na farebné zvýraznenie "
+"textu."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Create Backup Copies"
@@ -114,7 +132,8 @@ msgstr "Vytvárať záložné kópie"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Whether gedit should create backup copies for the files it saves."
-msgstr "Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
+msgstr ""
+"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Autosave"
@@ -122,11 +141,13 @@ msgstr "Automatické ukladanie"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:11
 msgid ""
-"Whether gedit should automatically save modified files after a time interval. You can set the time interval 
with the \"Autosave Interval\" "
+"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
+"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
 "option."
 msgstr ""
-"Určuje, či má gedit automaticky ukladať zmenené súbory po zadanom časovom intervale. Jeho hodnotu môžete 
zapnúť pomocou voľby „Interval "
-"automatického ukladania“."
+"Určuje, či má gedit automaticky ukladať zmenené súbory po zadanom časovom "
+"intervale. Jeho hodnotu môžete zapnúť pomocou voľby „Interval automatického "
+"ukladania“."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Autosave Interval"
@@ -134,9 +155,11 @@ msgstr "Interval automatického ukladania"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:13
 msgid ""
-"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. This will only take effect if 
the \"Autosave\" option is turned on."
+"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
+"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
 msgstr ""
-"Počet minút, po ktorých gedit automaticky uloží zmenené súbory. Toto nastavenie sa prejaví, iba ak máte 
zapnutú voľbu „Automatické ukladanie“."
+"Počet minút, po ktorých gedit automaticky uloží zmenené súbory. Toto "
+"nastavenie sa prejaví, iba ak máte zapnutú voľbu „Automatické ukladanie“."
 
 # operácií vrátenia
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:14
@@ -144,8 +167,12 @@ msgid "Maximum Number of Undo Actions"
 msgstr "Maximálny počet operácií vrátenia"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1\" for unlimited number of 
actions."
-msgstr "Maximálny počet operácií, ktoré bude gedit schopný vrátiť späť alebo opätovne spraviť. Použite „-1“ 
pre neobmedzený počet operácií."
+msgid ""
+"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
+"\"-1\" for unlimited number of actions."
+msgstr ""
+"Maximálny počet operácií, ktoré bude gedit schopný vrátiť späť alebo "
+"opätovne spraviť. Použite „-1“ pre neobmedzený počet operácií."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Line Wrapping Mode"
@@ -153,11 +180,15 @@ msgstr "Režim zalamovania riadkov"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:17
 msgid ""
-"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no wrapping, \"word\" for wrapping 
at word boundaries, and \"char\" for "
-"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they 
appear exactly as mentioned here."
+"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
+"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
+"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
+"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Určuje ako v oblasti na úpravy zalamovať riadky pri upravovaní. „none“ bez zalamovania, „word“ pre 
zalamovanie na okraji slov a „char“ pre "
-"zalamovanie na ľubovoľnom znaku. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia byť 
napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
+"Určuje ako v oblasti na úpravy zalamovať riadky pri upravovaní. „none“ bez "
+"zalamovania, „word“ pre zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie "
+"na ľubovoľnom znaku. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
+"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
 
 # summary
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:18
@@ -167,18 +198,24 @@ msgstr "Posledný vybratý režim rozdelenia pre režim zalamovania riadkov"
 # desc
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:19
 msgid ""
-"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when wrapping mode is off we still 
remember the split mode choice. Use \"word"
-"\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at individual character boundaries."
+"Specifies the last split mode used with line wrapping mode, so that when "
+"wrapping mode is off we still remember the split mode choice. Use \"word\" "
+"for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at individual "
+"character boundaries."
 msgstr ""
-"Určuje posledný režim rozdelenia v režime zalamovania riadkov, takže aj keď je režim zalamovania vypnutý, 
režim rozdelenia je stále zapamätaný. "
-"Použite výraz „word“ pre zalomenie na hraniciach slov a výraz „char“ pre zalomenie na jednotlivých znakoch."
+"Určuje posledný režim rozdelenia v režime zalamovania riadkov, takže aj keď "
+"je režim zalamovania vypnutý, režim rozdelenia je stále zapamätaný. Použite "
+"výraz „word“ pre zalomenie na hraniciach slov a výraz „char“ pre zalomenie "
+"na jednotlivých znakoch."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Tab Size"
 msgstr "Veľkosť tabulátora"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:21
-msgid "Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab characters."
+msgid ""
+"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
+"characters."
 msgstr "Určuje počet medzier, ktoré sa zobrazia namiesto znakov Tab."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:22
@@ -259,23 +296,32 @@ msgstr "Inteligentné Home End"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:41
 msgid ""
-"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use \"disabled\" to always move at 
the start/end of the line, \"after\" "
-"to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the start/end of the text 
ignoring whitespaces the second time "
-"the keys are pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to the start/end of the 
line and \"always\" to always move "
-"to the start/end of the text instead of the start/end of the line."
+"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
+"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
+"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
+"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
+"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
+"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
+"the text instead of the start/end of the line."
 msgstr ""
-"Určuje ako sa pohybuje kurzor po stlačení kláves Home a End. Pri „disabled“ sa vždy presunie na 
začiatok/koniec riadka, pri „after“ sa presunie "
-"na začiatok/koniec riadka po prvom stlačení klávesu a na začiatok/koniec textu ignorujúc netlačiteľné znaky 
po druhom stlačení klávesu. Pri "
-"„before“ sa presunie na začiatok/koniec textu pred presunutím na začiatok/koniec riadka a pri „always“ sa 
vždy presunie na začiatok/koniec textu "
-"namiesto začiatku/konca riadka."
+"Určuje ako sa pohybuje kurzor po stlačení kláves Home a End. Pri „disabled“ "
+"sa vždy presunie na začiatok/koniec riadka, pri „after“ sa presunie na "
+"začiatok/koniec riadka po prvom stlačení klávesu a na začiatok/koniec textu "
+"ignorujúc netlačiteľné znaky po druhom stlačení klávesu. Pri „before“ sa "
+"presunie na začiatok/koniec textu pred presunutím na začiatok/koniec riadka "
+"a pri „always“ sa vždy presunie na začiatok/koniec textu namiesto začiatku/"
+"konca riadka."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Restore Previous Cursor Position"
 msgstr "Obnoviť predošlú polohu kurzora"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:43
-msgid "Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is loaded."
-msgstr "Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
+msgid ""
+"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
+"loaded."
+msgstr ""
+"Určuje, či má gedit obnoviť predošlú polohu kurzora pri načítaní súboru."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Enable Syntax Highlighting"
@@ -290,7 +336,8 @@ msgid "Enable Search Highlighting"
 msgstr "Povoliť zvýrazňovanie vyhľadávania"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:47
-msgid "Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
+msgid ""
+"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
 msgstr "Určuje, či má gedit zvýrazniť všetky výskyty hľadaného textu."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:48
@@ -298,8 +345,10 @@ msgid "Ensure Trailing Newline"
 msgstr "Zaistiť znak nového riadka na konci"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:49
-msgid "Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
-msgstr "Určuje, či má gedit zaisťovať, aby dokument vždy končil znakom nového riadka."
+msgid ""
+"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
+msgstr ""
+"Určuje, či má gedit zaisťovať, aby dokument vždy končil znakom nového riadka."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Toolbar is Visible"
@@ -315,26 +364,33 @@ msgstr "Režim zobrazenia kariet poznámkového bloku"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:53
 msgid ""
-"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the tabs, \"always\" to always show 
the tabs, and \"auto\" to show the "
-"tabs only when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so make sure they 
appear exactly as mentioned here."
+"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
+"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
+"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
+"make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Určuje, kedy zobrazovať karty poznámkového bloku. „never“ nikdy nezobrazí karty, „always“ vždy zobrazí 
karty a „auto“ zobrazí karty iba ak je "
-"otvorená viac ako jedna karta. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia byť 
napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
+"Určuje, kedy zobrazovať karty poznámkového bloku. „never“ nikdy nezobrazí "
+"karty, „always“ vždy zobrazí karty a „auto“ zobrazí karty iba ak je otvorená "
+"viac ako jedna karta. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, "
+"takže musia byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Status Bar is Visible"
 msgstr "Stavová lišta je viditeľná"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:55
-msgid "Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
-msgstr "Určuje, či sa má v dolnej časti okna editora zobrazovať stavový riadok."
+msgid ""
+"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
+msgstr ""
+"Určuje, či sa má v dolnej časti okna editora zobrazovať stavový riadok."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Side panel is Visible"
 msgstr "Bočný panel je viditeľný"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:57
-msgid "Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
+msgid ""
+"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
 msgstr "Určuje, či má byť viditeľný bočný panel v ľavej časti okien na úpravy."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:58
@@ -342,8 +398,11 @@ msgid "Maximum Recent Files"
 msgstr "Maximálny počet nedávnych súborov"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:59
-msgid "Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed in the \"Recent Files\" 
submenu."
-msgstr "Určuje maximálny počet nedávno otvorených súborov v ponuke „Nedávne súbory“."
+msgid ""
+"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
+"in the \"Recent Files\" submenu."
+msgstr ""
+"Určuje maximálny počet nedávno otvorených súborov v ponuke „Nedávne súbory“."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Print Syntax Highlighting"
@@ -367,11 +426,15 @@ msgstr "Režim zalamovania riadkov pri tlači"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:65
 msgid ""
-"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, \"word\" for wrapping at word 
boundaries, and \"char\" for wrapping "
-"at individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear 
exactly as mentioned here."
+"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
+"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
+"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
+"make sure they appear exactly as mentioned here."
 msgstr ""
-"Určuje ako zalamovať riadky pri tlači. „none“ bez zalamovania, „word“ pre zalamovanie na okraji slov a 
„char“ pre zalamovanie na ľubovoľnej "
-"hranici znakov. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia byť napísané presne tak, 
ako sú tu uvedené."
+"Určuje ako zalamovať riadky pri tlači. „none“ bez zalamovania, „word“ pre "
+"zalamovanie na okraji slov a „char“ pre zalamovanie na ľubovoľnej hranici "
+"znakov. Pamätajte, že tieto hodnoty rozlišujú veľkosť písmen, takže musia "
+"byť napísané presne tak, ako sú tu uvedené."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Print Line Numbers"
@@ -379,9 +442,12 @@ msgstr "Tlačiť čísla riadkov"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:67
 msgid ""
-"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a document. Otherwise, gedit will 
print line numbers every such number "
-"of lines."
-msgstr "Ak je táto hodnota 0, pri tlači sa nebudú vkladať čísla riadkov. Inak sa vždy po tu určenom počte 
riadkov zobrazí číslo riadka."
+"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
+"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
+"lines."
+msgstr ""
+"Ak je táto hodnota 0, pri tlači sa nebudú vkladať čísla riadkov. Inak sa "
+"vždy po tu určenom počte riadkov zobrazí číslo riadka."
 
 # predvolene pismo
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:68
@@ -393,7 +459,8 @@ msgid "Body Font for Printing"
 msgstr "Písmo pre telo pri tlači"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
-msgid "Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
+msgid ""
+"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
 msgstr "Určuje písmo používané pre telo dokumentu pri tlači."
 
 # predvolene pismo
@@ -407,8 +474,11 @@ msgstr "Písmo hlavičky pri tlači"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
 msgid ""
-"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the 
\"Print Header\" option is turned on."
-msgstr "Určuje písmo pre hlavičku stránky pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví, iba ak máte zapnutú voľbu 
„Tlačiť hlavičku“."
+"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
+"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
+msgstr ""
+"Určuje písmo pre hlavičku stránky pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví, iba "
+"ak máte zapnutú voľbu „Tlačiť hlavičku“."
 
 # predvolene pismo
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:74
@@ -420,8 +490,12 @@ msgid "Line Number Font for Printing"
 msgstr "Písmo pre čísla riadkov pre tlač"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
-msgid "Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the \"Print 
Line Numbers\" option is non-zero."
-msgstr "Určuje písmo pre čísla riadkov pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví iba ak je voľba „Tlačiť čísla 
riadkov“ nastavená na nenulovú hodnotu."
+msgid ""
+"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
+"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
+msgstr ""
+"Určuje písmo pre čísla riadkov pri tlači. Toto nastavenie sa prejaví iba ak "
+"je voľba „Tlačiť čísla riadkov“ nastavená na nenulovú hodnotu."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Margin Left"
@@ -461,12 +535,15 @@ msgstr "Kandidáti kódovania"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:86
 msgid ""
-"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/save file chooser. \"CURRENT\" 
represents the current locale "
-"encoding. Only recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which case gedit will 
choose good defaults depending on "
-"the country and language."
+"List of candidate encodings shown in the Character Encoding menu in the open/"
+"save file chooser. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
+"recognized encodings are used. The default value is the empty list, in which "
+"case gedit will choose good defaults depending on the country and language."
 msgstr ""
-"Zoznam kandidátov kódovaní zobrazený v ponuke Kódovanie znakov pri vyberaní súborov na otvorenie/uloženie. 
Voľba „CURRENT“ reprezentuje aktuálne "
-"kódovanie podľa miestneho nastavenia. Použijú sa iba rozpoznané kódovania. Predvolená hodnota je prázdny 
zoznam, kedy program gedit zvolí vhodné "
+"Zoznam kandidátov kódovaní zobrazený v ponuke Kódovanie znakov pri vyberaní "
+"súborov na otvorenie/uloženie. Voľba „CURRENT“ reprezentuje aktuálne "
+"kódovanie podľa miestneho nastavenia. Použijú sa iba rozpoznané kódovania. "
+"Predvolená hodnota je prázdny zoznam, kedy program gedit zvolí vhodné "
 "predvolené nastavenie v závislosti od krajiny a jazyka."
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:87
@@ -475,75 +552,80 @@ msgstr "Aktívne zásuvné moduly"
 
 #: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
-"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. See the .gedit-plugin file for 
obtaining the \"Location\" of a given "
-"plugin."
+"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
+"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
 msgstr ""
-"Zoznam aktívnych zásuvných modulov. Obsahuje „Umiestnenie“ aktívnych zásuvných modulov. „Umiestnenie“ 
daného zásuvného modulu nájdete v súbore ."
+"Zoznam aktívnych zásuvných modulov. Obsahuje „Umiestnenie“ aktívnych "
+"zásuvných modulov. „Umiestnenie“ daného zásuvného modulu nájdete v súbore ."
 "gedit-plugin."
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:109
+#: ../gedit/gedit-app.c:111
 msgid "Show the application's version"
 msgstr "Zobrazí verziu aplikácie"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:115
+#: ../gedit/gedit-app.c:117
 msgid "Display list of possible values for the encoding option"
 msgstr "Zobrazí zoznam možných hodnôt voľby kódovania"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:122
-msgid "Set the character encoding to be used to open the files listed on the command line"
-msgstr "Nastaví kódovanie znakov, ktoré bude použité na otvorenie súborov uvedených v príkazovom riadku"
+#: ../gedit/gedit-app.c:124
+msgid ""
+"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
+"command line"
+msgstr ""
+"Nastaví kódovanie znakov, ktoré bude použité na otvorenie súborov uvedených "
+"v príkazovom riadku"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:123
+#: ../gedit/gedit-app.c:125
 msgid "ENCODING"
 msgstr "KÓDOVANIE"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:129
+#: ../gedit/gedit-app.c:131
 msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
 msgstr "Vytvorí nové hlavné okno v bežiacej inštancii gedit"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:136
+#: ../gedit/gedit-app.c:138
 msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
 msgstr "Vytvorí nový dokument v bežiacej inštancii gedit"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:143
+#: ../gedit/gedit-app.c:145
 msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
 msgstr "Nastaví veľkosť a pozíciu okna (ŠÍRKAxVÝŠKA+X+Y)"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:144
+#: ../gedit/gedit-app.c:146
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIA"
 
 # cmd desc
-#: ../gedit/gedit-app.c:150
+#: ../gedit/gedit-app.c:152
 msgid "Open files and block process until files are closed"
 msgstr "Otvorí súbory a zablokuje proces do zatvorenia súborov"
 
 # čo je samostatný režim?
 # Ivan: http://mail.gnome.org/archives/commits-list/2010-May/msg00365.html
-#: ../gedit/gedit-app.c:157
+#: ../gedit/gedit-app.c:159
 msgid "Run gedit in standalone mode"
 msgstr "Spustí gedit v samostatnom režime"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:164
+#: ../gedit/gedit-app.c:166
 msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
 msgstr "[SÚBOR…] [+RIADOK[:STĹPEC]]"
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:279
+#: ../gedit/gedit-app.c:281
 msgid "There was an error displaying the help."
 msgstr "Nastala chyba pri zobrazovaní pomocníka."
 
-#: ../gedit/gedit-app.c:970
+#: ../gedit/gedit-app.c:972
 #, c-format
 msgid "%s: invalid encoding."
 msgstr "%s: neplatné kódovanie."
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:153
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:155
 msgid "Question"
 msgstr "Otázka"
 
@@ -551,53 +633,89 @@ msgstr "Otázka"
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Zavrieť _bez uloženia"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318 ../gedit/gedit-commands-file.c:462 
../gedit/gedit-commands-file.c:567
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:853 ../gedit/gedit-commands-file.c:1567 
../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511 
../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
-#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:44 ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2 
../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
-#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904 ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
-#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:3 
../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:318
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:462 ../gedit/gedit-commands-file.c:567
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:854
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:194
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:130
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:511
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:825
+#: ../gedit/gedit-progress-info-bar.c:49
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:2
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-utils.c:170
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:38
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:904
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:6
+#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:3
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:8
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Zrušiť"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346 ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:9 
../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:4
 msgid "_Save As…"
 msgstr "Uložiť _ako…"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346 ../gedit/gedit-commands-file.c:854 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:346
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:855 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:7
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:905
 msgid "_Save"
 msgstr "_Uložiť"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:364
 #, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
-msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently lost."
-msgstr[0] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
+"lost."
+msgstr[0] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:373
-msgid "If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
 msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:379
 #, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be permanently lost."
-msgid_plural "If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
-msgstr[0] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
-msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
+"permanently lost."
+msgid_plural ""
+"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
+"permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[1] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[2] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
+"stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:389
 #, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
-msgid_plural "If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently lost."
-msgstr[0] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
+"lost."
+msgstr[0] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:404
 msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
@@ -605,19 +723,32 @@ msgstr "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:410
 #, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be permanently lost."
-msgid_plural "If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be permanently lost."
-msgstr[0] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
-msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
+"permanently lost."
+msgid_plural ""
+"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
+"permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
+msgstr[1] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[2] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
+"stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:425
 #, c-format
-msgid "If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
-msgid_plural "If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Ak ich neuložíte, zmeny za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Ak ich neuložíte, zmeny za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:469
 #, c-format
@@ -629,7 +760,8 @@ msgstr "Zmeny v dokumente „%s“ budú natrvalo stratené."
 msgid "Save changes to document “%s” before closing?"
 msgstr "Uložiť zmeny v dokumente „%s“ pred zatvorením?"
 
-#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:489 ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:647
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:489
+#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:647
 msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
 msgstr "Správca systému zakázal ukladanie."
 
@@ -644,10 +776,17 @@ msgstr[2] "Zmeny v %d dokumentoch budú natrvalo stratené."
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:603
 #, c-format
 msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
-msgid_plural "There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
-msgstr[0] "Máte otvorených %d dokumentov, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich uložiť pred zatvorením?"
-msgstr[1] "Máte otvorený %d dokument, ktorý obsahuje neuložené zmeny. Chcete ich uložiť pred zatvorením?"
-msgstr[2] "Máte otvorené %d dokumenty, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich uložiť pred zatvorením?"
+msgid_plural ""
+"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
+msgstr[0] ""
+"Máte otvorených %d dokumentov, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
+"uložiť pred zatvorením?"
+msgstr[1] ""
+"Máte otvorený %d dokument, ktorý obsahuje neuložené zmeny. Chcete ich uložiť "
+"pred zatvorením?"
+msgstr[2] ""
+"Máte otvorené %d dokumenty, ktoré obsahujú neuložené zmeny. Chcete ich "
+"uložiť pred zatvorením?"
 
 #: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:623
 msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
@@ -675,12 +814,15 @@ msgstr[1] "Načítava sa %d súbor…"
 msgstr[2] "Načítavajú sa %d súbory…"
 
 #. Translators: "Open" is the title of the file chooser window.
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456 ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:456
+msgctxt "window title"
 msgid "Open"
-msgstr "Otvoriť"
+msgstr "Otvorenie"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:4 
../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
-#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1 
../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:463 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:4
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:3
+#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:1
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:39
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otvoriť"
@@ -694,7 +836,8 @@ msgstr "Súbor „%s“ je iba na čítanie."
 msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
 msgstr "Chcete sa pokúsiť ho nahradiť tým, ktorý ukladáte?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568 ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:568
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:4
 msgid "_Replace"
 msgstr "Na_hradiť"
 
@@ -708,8 +851,12 @@ msgstr "Uložiť súbor ako čistý text?"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:625
 #, c-format
-msgid "The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved using compression."
-msgstr "Súbor „%s“ bol predtým uložený ako čistý text a teraz bude uložený komprimovane."
+msgid ""
+"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
+"using compression."
+msgstr ""
+"Súbor „%s“ bol predtým uložený ako čistý text a teraz bude uložený "
+"komprimovane."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:629
 msgid "_Save Using Compression"
@@ -717,89 +864,130 @@ msgstr "_Uložiť komprimovane"
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:634
 #, c-format
-msgid "The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved as plain text."
-msgstr "Súbor „%s“ bol predtým uložený komprimovane a teraz bude uložený ako čistý text."
+msgid ""
+"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
+"as plain text."
+msgstr ""
+"Súbor „%s“ bol predtým uložený komprimovane a teraz bude uložený ako čistý "
+"text."
 
 #: ../gedit/gedit-commands-file.c:637
 msgid "_Save As Plain Text"
 msgstr "_Uložiť ako čistý text"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1018
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:752 ../gedit/gedit-commands-file.c:1019
 #, c-format
 msgid "Saving file '%s'…"
 msgstr "Ukladá sa súbor „%s“…"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:846
+#. Translators: "Save As" is the title of the file chooser window.
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
+msgctxt "window title"
 msgid "Save As"
-msgstr "Uložiť ako"
+msgstr "Uloženie ako"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1428
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1429
 #, c-format
 msgid "Reverting the document '%s'…"
 msgstr "Vracia sa obsah dokumentu „%s“…"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1475
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1476
 #, c-format
 msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
-msgstr "Vrátiť späť obsah súboru a zrušiť tak neuložené zmeny v dokumente „%s“?"
+msgstr ""
+"Vrátiť späť obsah súboru a zrušiť tak neuložené zmeny v dokumente „%s“?"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1484
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1485
 #, c-format
-msgid "Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
-msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently lost."
-msgstr[0] "Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
+"lost."
+msgstr[0] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú sekundu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld sekundy budú natrvalo stratené."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1493
-msgid "Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1494
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
 msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1499
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1500
 #, c-format
-msgid "Changes made to the document in the last minute and %ld second will be permanently lost."
-msgid_plural "Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be permanently lost."
-msgstr[0] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo stratené."
-msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo stratené."
-
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1509
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
+"permanently lost."
+msgid_plural ""
+"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
+"permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekúnd budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[1] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundu budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[2] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu a %ld sekundy budú natrvalo "
+"stratené."
+
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1510
 #, c-format
-msgid "Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
-msgid_plural "Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently lost."
-msgstr[0] "Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
+"lost."
+msgstr[0] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledných %ld minút budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú minútu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledné %ld minúty budú natrvalo stratené."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1524
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1525
 msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
 msgstr "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1530
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1531
 #, c-format
-msgid "Changes made to the document in the last hour and %d minute will be permanently lost."
-msgid_plural "Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be permanently lost."
-msgstr[0] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
-msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo stratené."
-
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1545
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
+"permanently lost."
+msgid_plural ""
+"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
+"permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minút budú natrvalo stratené."
+msgstr[1] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minútu budú natrvalo "
+"stratené."
+msgstr[2] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu a %d minúty budú natrvalo "
+"stratené."
+
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1546
 #, c-format
-msgid "Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
-msgid_plural "Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
-msgstr[0] "Zmeny v tomto dokumente za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
+msgid ""
+"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
+msgid_plural ""
+"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
+msgstr[0] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledných %d hodín budú natrvalo stratené."
 msgstr[1] "Zmeny v tomto dokumente za poslednú hodinu budú natrvalo stratené."
-msgstr[2] "Zmeny v tomto dokumente za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
+msgstr[2] ""
+"Zmeny v tomto dokumente za posledné %d hodiny budú natrvalo stratené."
 
-#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1568
+#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1569
 msgid "_Revert"
 msgstr "V_rátiť"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:81
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:79
 msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
 msgstr "gedit je malý textový editor nenáročný na zdroje pre prostredie GNOME"
 
-#: ../gedit/gedit-commands-help.c:105
+#: ../gedit/gedit-commands-help.c:103
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Stanislav Višňovský\n"
@@ -826,25 +1014,28 @@ msgstr "Nájdený a nahradený jeden výskyt"
 msgid "\"%s\" not found"
 msgstr "Výraz „%s“ nebol nájdený"
 
-#: ../gedit/gedit-document.c:1092 ../gedit/gedit-document.c:1125
+#: ../gedit/gedit-document.c:1104 ../gedit/gedit-document.c:1137
 #, c-format
-msgid "Unsaved Document %d"
+msgid "Untitled Document %d"
 msgstr "Neuložený dokument %d"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:432
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:435
 #, c-format
 msgid "Tab Group %i"
 msgstr "Skupina kariet %i"
 
-#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:532 ../gedit/gedit-window.c:1165 ../gedit/gedit-window.c:1171 
../gedit/gedit-window.c:1179
+#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:535 ../gedit/gedit-window.c:1167
+#: ../gedit/gedit-window.c:1173 ../gedit/gedit-window.c:1181
 msgid "Read-Only"
 msgstr "Len na čítanie"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:297 ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:299
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:565
 msgid "Automatically Detected"
 msgstr "Automaticky zistené"
 
-#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:326 ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
+#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:328
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-osx.c:574
 msgid "Add or Remove..."
 msgstr "Pridať alebo odstrániť…"
 
@@ -883,7 +1074,8 @@ msgstr "Premiestni na vyššiu prioritu"
 msgid "Move to a lower priority"
 msgstr "Premiestni na nižšiu prioritu"
 
-#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41 ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
+#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog-gtk.c:41
+#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:834
 msgid "All Files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
@@ -907,12 +1099,16 @@ msgstr "_Kódovanie znakov:"
 msgid "Line Ending:"
 msgstr "Konce _riadkov:"
 
-#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1249 
../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317 ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433 
../plugins/externaltools/tools/manager.py:767
+#: ../gedit/gedit-highlight-mode-selector.c:269 ../gedit/gedit-window.c:1251
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:108
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:317
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:433
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:767
 msgid "Plain Text"
 msgstr "Čistý text"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:143 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:143
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:491
 msgid "_Retry"
 msgstr "_Skúsiť znova"
 
@@ -921,7 +1117,9 @@ msgstr "_Skúsiť znova"
 msgid "Could not find the file “%s”."
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť súbor „%s“."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:165 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205 
../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:212
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:165
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:212
 msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
 msgstr "Prosím, overte, či ste zadali správne umiestnenie a skúste to znovu."
 
@@ -954,13 +1152,21 @@ msgstr "„%s“ nie je platné umiestnenie."
 # MČ: sprostredkovateľský?
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
 #, c-format
-msgid "Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are correct and try again."
-msgstr "Hostiteľ „%s“ nebol nájdený. Prosím, skontrolujte, či sú vaše nastavenia sprostredkovateľského 
(proxy) servera správne a skúste to znovu."
+msgid ""
+"Host “%s” could not be found. Please check that your proxy settings are "
+"correct and try again."
+msgstr ""
+"Hostiteľ „%s“ nebol nájdený. Prosím, skontrolujte, či sú vaše nastavenia "
+"sprostredkovateľského (proxy) servera správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:261
 #, c-format
-msgid "Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and try again."
-msgstr "Názov hostiteľa bol neplatný. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
+msgid ""
+"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
+"try again."
+msgstr ""
+"Názov hostiteľa bol neplatný. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie "
+"správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:269
 #, c-format
@@ -1000,13 +1206,18 @@ msgstr "Váš systém je bez pripojenia. Skontrolujte pripojenie k sieti."
 
 #. Translators: the access key chosen for this string should be
 #. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:499 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:768
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:499
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:768
 msgid "Edit Any_way"
 msgstr "Upraviť napriek _tomu"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:591
-msgid "The number of followed links is limited and the actual file could not be found within this limit."
-msgstr "Počet nasledovaných odkazov je obmedzený a vlastný súbor nebol v rámci tohto limitu nájdený."
+msgid ""
+"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
+"found within this limit."
+msgstr ""
+"Počet nasledovaných odkazov je obmedzený a vlastný súbor nebol v rámci tohto "
+"limitu nájdený."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:595
 msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
@@ -1016,7 +1227,8 @@ msgstr "Nemáte potrebné práva na otvorenie súboru."
 msgid "Unable to detect the character encoding."
 msgstr "Nepodarilo sa zistiť kódovanie znakov."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:602 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:626
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:602
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:626
 msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
 msgstr "Prosím, skontrolujte, či sa nepokúšate otvoriť binárny súbor."
 
@@ -1030,9 +1242,12 @@ msgid "There was a problem opening the file “%s”."
 msgstr "Nastala chyba pri otváraní súboru „%s“."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:611
-msgid "The file you opened has some invalid characters. If you continue editing this file you could corrupt 
this document."
+msgid ""
+"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
+"this file you could corrupt this document."
 msgstr ""
-"Súbor, ktorý ste otvorili, obsahuje niektoré neplatné znaky. Ak budete pokračovať v otváraní tohto súboru, 
mohli by ste tento dokument poškodiť."
+"Súbor, ktorý ste otvorili, obsahuje niektoré neplatné znaky. Ak budete "
+"pokračovať v otváraní tohto súboru, mohli by ste tento dokument poškodiť."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:614
 msgid "You can also choose another character encoding and try again."
@@ -1043,7 +1258,8 @@ msgstr "Môžete tiež vybrať iné kódovanie znakov a skúsiť to znova."
 msgid "Could not open the file “%s” using the “%s” character encoding."
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriť súbor „%s“ použitím kódovania znakov „%s“."
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:702
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:702
 msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
 msgstr "Vyberte iné kódovanie znakov z ponuky a skúste to znova."
 
@@ -1058,8 +1274,12 @@ msgid "Could not save the file “%s” using the “%s” character encoding."
 msgstr "Nepodarilo sa uložiť súbor „%s“ použitím kódovania znakov „%s“."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:700
-msgid "The document contains one or more characters that cannot be encoded using the specified character 
encoding."
-msgstr "Dokument obsahuje jeden alebo viac znakov, ktoré nemôžu byť zakódované pomocou zadaného kódovania 
znakov."
+msgid ""
+"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
+"the specified character encoding."
+msgstr ""
+"Dokument obsahuje jeden alebo viac znakov, ktoré nemôžu byť zakódované "
+"pomocou zadaného kódovania znakov."
 
 #. Translators: the access key chosen for this string should be
 #. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
@@ -1076,11 +1296,15 @@ msgstr "Tento súbor „%s“ je už otvorený v inom okne."
 msgid "Do you want to edit it anyway?"
 msgstr "Chcete ho aj tak upravovať?"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:853 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:943 
../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1235
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:853
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:943
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1235
 msgid "S_ave Anyway"
 msgstr "_Uložiť aj napriek tomu"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:856 ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:946 
../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1238
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:856
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:946
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1238
 msgid "D_on't Save"
 msgstr "_Neuložiť"
 
@@ -1095,7 +1319,9 @@ msgstr "Súbor „%s“ bol od jeho načítania zmenený."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:885
 msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
-msgstr "Ak ho uložíte, všetky externé zmeny môžu byť stratené. Uložiť ho aj napriek tomu?"
+msgstr ""
+"Ak ho uložíte, všetky externé zmeny môžu byť stratené. Uložiť ho aj napriek "
+"tomu?"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:965
 #, c-format
@@ -1105,58 +1331,92 @@ msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť záložnú kópiu súboru počas ukladania „%s
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:970
 #, c-format
 msgid "Could not create a temporary backup file while saving “%s”"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvoriť dočasnú záložnú kópiu súboru počas ukladania „%s“"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa vytvoriť dočasnú záložnú kópiu súboru počas ukladania „%s“"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:987
 msgid ""
-"Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You can ignore this warning and save 
the file anyway, but if an error "
-"occurs while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
+"Could not back up the old copy of the file before saving the new one. You "
+"can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
+"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
 msgstr ""
-"Nepodarilo sa zálohovať starú kópiu súboru pred uložením novej. Toto upozornenie môžete ignorovať a napriek 
tomu ho uložiť, ale ak sa počas "
-"ukladania vyskytne chyba, mohli by ste stratiť starú kópiu súboru. Pokračovať napriek tomu?"
+"Nepodarilo sa zálohovať starú kópiu súboru pred uložením novej. Toto "
+"upozornenie môžete ignorovať a napriek tomu ho uložiť, ale ak sa počas "
+"ukladania vyskytne chyba, mohli by ste stratiť starú kópiu súboru. "
+"Pokračovať napriek tomu?"
 
 #. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1047
 #, c-format
-msgid "Cannot handle “%s:” locations in write mode. Please check that you typed the location correctly and 
try again."
-msgstr "Nedajú sa obslúžiť umiestnenia „%s:“ v režime zápisu. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie 
správne a skúste to znovu."
+msgid ""
+"Cannot handle “%s:” locations in write mode. Please check that you typed the "
+"location correctly and try again."
+msgstr ""
+"Nedajú sa obslúžiť umiestnenia „%s:“ v režime zápisu. Prosím, overte, či ste "
+"zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1055
-msgid "Cannot handle this location in write mode. Please check that you typed the location correctly and try 
again."
-msgstr "Toto umiestnenie sa nedá obslúžiť v režime zápisu. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie správne 
a skúste to znovu."
+msgid ""
+"Cannot handle this location in write mode. Please check that you typed the "
+"location correctly and try again."
+msgstr ""
+"Toto umiestnenie sa nedá obslúžiť v režime zápisu. Prosím, overte, či ste "
+"zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1064
 #, c-format
-msgid "“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location correctly and try again."
-msgstr "„%s“ nie je platné umiestnenie. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
+msgid ""
+"“%s” is not a valid location. Please check that you typed the location "
+"correctly and try again."
+msgstr ""
+"„%s“ nie je platné umiestnenie. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie "
+"správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1071
-msgid "You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that you typed the location 
correctly and try again."
-msgstr "Nemáte potrebné oprávnenia na uloženie súboru. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie správne a 
skúste to znovu."
+msgid ""
+"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
+"that you typed the location correctly and try again."
+msgstr ""
+"Nemáte potrebné oprávnenia na uloženie súboru. Prosím, overte, či ste zadali "
+"umiestnenie správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1077
-msgid "There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space and try again."
-msgstr "Na disku nie je dostatok miesta na uloženie súboru. Prosím, uvoľnite nejaké miesto na disku a skúste 
to znovu."
+msgid ""
+"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
+"and try again."
+msgstr ""
+"Na disku nie je dostatok miesta na uloženie súboru. Prosím, uvoľnite nejaké "
+"miesto na disku a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1082
-msgid "You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you typed the location 
correctly and try again."
-msgstr "Pokúšate sa uložiť súbor na disk určený len na čítanie. Prosím, overte, či ste zadali umiestnenie 
správne a skúste to znovu."
+msgid ""
+"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
+"typed the location correctly and try again."
+msgstr ""
+"Pokúšate sa uložiť súbor na disk určený len na čítanie. Prosím, overte, či "
+"ste zadali umiestnenie správne a skúste to znovu."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
 msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
 msgstr "Súbor s takým istým názvom už existuje. Prosím, použite iný názov."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1093
-msgid "The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of the file names. Please 
use a shorter name."
-msgstr "Disk, na ktorý sa pokúšate uložiť súbor, má obmedzenú dĺžku názvu súborov. Prosím, použite kratší 
názov."
+msgid ""
+"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
+"the file names. Please use a shorter name."
+msgstr ""
+"Disk, na ktorý sa pokúšate uložiť súbor, má obmedzenú dĺžku názvu súborov. "
+"Prosím, použite kratší názov."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
 msgid ""
-"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file sizes. Please try saving a smaller 
file or saving it to a disk that does "
-"not have this limitation."
+"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
+"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
+"have this limitation."
 msgstr ""
-"Disk, na ktorý sa pokúšate uložiť súbor, má obmedzenie veľkosti súborov. Prosím, skúste uložiť menší súbor 
alebo súbor skúste uložiť na disk, "
-"ktorý toto obmedzenie nemá."
+"Disk, na ktorý sa pokúšate uložiť súbor, má obmedzenie veľkosti súborov. "
+"Prosím, skúste uložiť menší súbor alebo súbor skúste uložiť na disk, ktorý "
+"toto obmedzenie nemá."
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
 #, c-format
@@ -1172,12 +1432,15 @@ msgstr "Súbor „%s“ sa na disku zmenil."
 msgid "Drop Changes and _Reload"
 msgstr "Zahodiť zmeny a _znovu načítať"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182 ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:6 
../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1182
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:6
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:1
 #: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:10
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Znova načítať"
 
-#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1187 ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:7
+#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1187
+#: ../plugins/spell/resources/ui/spell-checker.ui.h:7
 msgid "_Ignore"
 msgstr "_Ignorovať"
 
@@ -1187,8 +1450,11 @@ msgid "Some invalid chars have been detected while saving “%s”"
 msgstr "Pri ukladaní „%s“ boli zistené niektoré neplatné znaky"
 
 #: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
-msgid "If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
-msgstr "Ak budete pokračovať v ukladaní tohto súboru, mohli by ste dokument poškodiť. Uložiť ho napriek 
tomu?"
+msgid ""
+"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
+msgstr ""
+"Ak budete pokračovať v ukladaní tohto súboru, mohli by ste dokument "
+"poškodiť. Uložiť ho napriek tomu?"
 
 #: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:455
 msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
@@ -1225,20 +1491,20 @@ msgstr "Súbory farebnej schémy"
 msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť farebnú schému „%s“."
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:225
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:227
 msgid "Preparing..."
 msgstr "Pripravuje sa…"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:537
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:539
 #, c-format
 msgid "File: %s"
 msgstr "Súbor: %s"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:546
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:548
 msgid "Page %N of %Q"
 msgstr "Stránka %N z %Q"
 
-#: ../gedit/gedit-print-job.c:624
+#: ../gedit/gedit-print-job.c:626
 #, c-format
 msgid "Rendering page %d of %d..."
 msgstr "Vykresľuje sa stránka %d z %d…"
@@ -1248,11 +1514,13 @@ msgstr "Vykresľuje sa stránka %d z %d…"
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Stránka %d z %d"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:686 ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:690
+#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nič"
 
-#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:775 ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
+#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:779
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:1
 msgid "Find and Replace"
 msgstr "Nájsť a nahradiť"
 
@@ -1275,64 +1543,64 @@ msgstr[2] "%d karty obsahujú chyby"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:819
+#: ../gedit/gedit-tab.c:814
 #, c-format
 msgid "Reverting %s from %s"
 msgstr "Vracia sa %s z %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:826
+#: ../gedit/gedit-tab.c:821
 #, c-format
 msgid "Reverting %s"
 msgstr "Vracia sa %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:839
+#: ../gedit/gedit-tab.c:834
 #, c-format
 msgid "Loading %s from %s"
 msgstr "Načítava sa %s z %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:846
+#: ../gedit/gedit-tab.c:841
 #, c-format
 msgid "Loading %s"
 msgstr "Načítava sa %s"
 
 #. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
 #. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
-#: ../gedit/gedit-tab.c:926
+#: ../gedit/gedit-tab.c:921
 #, c-format
 msgid "Saving %s to %s"
 msgstr "Ukladá sa %s do %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:931
+#: ../gedit/gedit-tab.c:926
 #, c-format
 msgid "Saving %s"
 msgstr "Ukladá sa %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1529
 #, c-format
 msgid "Error opening file %s"
 msgstr "Chyba pri otváraní súboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1534
 #, c-format
 msgid "Error reverting file %s"
 msgstr "Chyba pri vracaní súboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1544
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1539
 #, c-format
 msgid "Error saving file %s"
 msgstr "Chyba pri ukladaní súboru %s"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1575
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1570
 msgid "Name:"
 msgstr "Názov:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1576
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1571
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Typ MIME:"
 
-#: ../gedit/gedit-tab.c:1577
+#: ../gedit/gedit-tab.c:1572
 msgid "Encoding:"
 msgstr "Kódovanie:"
 
@@ -1368,7 +1636,8 @@ msgstr "Mac OS Classic"
 msgid "Windows"
 msgstr "Windows"
 
-#: ../gedit/gedit-view.c:464 ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
+#: ../gedit/gedit-view.c:464
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
 msgid "_Display line numbers"
 msgstr "Zobraziť čísla _riadkov"
 
@@ -1409,40 +1678,41 @@ msgstr "Reťazec, ktorý chcete hľadať"
 msgid "Line you want to move the cursor to"
 msgstr "Riadok, na ktorý chcete presunúť kurzor"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1002
+#: ../gedit/gedit-window.c:1004
 msgid "Bracket match is out of range"
 msgstr "Hľadanie zátvoriek je mimo rozsahu"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1007
+#: ../gedit/gedit-window.c:1009
 msgid "Bracket match not found"
 msgstr "Zodpovedajúca zátvorka nebola nájdená"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1012
+#: ../gedit/gedit-window.c:1014
 #, c-format
 msgid "Bracket match found on line: %d"
 msgstr "Zodpovedajúca zátvorka nájdená na riadku: %d"
 
 #. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
 #. use abbreviations if possible to avoid space problems.
-#: ../gedit/gedit-window.c:1047
+#: ../gedit/gedit-window.c:1049
 #, c-format
 msgid "  Ln %d, Col %d"
 msgstr " Ria %d, Stĺ %d"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1231
+#: ../gedit/gedit-window.c:1233
 #, c-format
 msgid "Tab Width: %u"
 msgstr "Šírka tabulátora: %u"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:1600
+#: ../gedit/gedit-window.c:1602
 msgid "There are unsaved documents"
 msgstr "Máte neuložené dokumenty"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2445
+#: ../gedit/gedit-window.c:2447
 msgid "Change side panel page"
 msgstr "Zmení stránku bočného panela"
 
-#: ../gedit/gedit-window.c:2465 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35 
../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
+#: ../gedit/gedit-window.c:2467 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:35
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:1
 msgid "Documents"
 msgstr "Dokumenty"
 
@@ -1463,8 +1733,11 @@ msgstr "Pre_sunúť do nového okna"
 msgid "Move to New Tab _Group"
 msgstr "_Presunúť do novej skupiny kariet"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:5 ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:21 
../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:12 ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:2
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-common.ui.h:5
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:21
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:19
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:12
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-replace-dialog.ui.h:2
 #: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_vrieť"
@@ -1493,78 +1766,108 @@ msgstr "Zvýrazniť _aktuálny riadok"
 msgid "Text wrapping"
 msgstr "Zalamovanie textu"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:1 ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:1
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:9
 msgid "_New Window"
 msgstr "_Nové okno"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:2 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:2
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:15
 msgid "_Preferences"
 msgstr "Nas_tavenia"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:3 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:45
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:364 ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:3
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:16
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:45
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:364
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:7
 msgid "_Help"
 msgstr "_Pomocník"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:4 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:4
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:17
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:5 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:20
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:5
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:20
 msgid "_Quit"
 msgstr "U_končiť"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:7 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:2 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:2
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:11
 msgid "_Print…"
 msgstr "_Tlačiť…"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:8 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:25
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:8
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:3
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:25
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Na _celú obrazovku"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:10 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:10
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:5
 msgid "Save _All"
 msgstr "Uložiť _všetky"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:11 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:28
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:6
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:28
 msgid "_Find…"
 msgstr "_Nájsť…"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:12 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:12
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:7
 msgid "_Find and Replace…"
 msgstr "Nájsť a n_ahradiť…"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:13 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:32
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:13
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:8
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:32
 msgid "_Clear Highlight"
 msgstr "_Zrušiť zvýrazňovanie"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:14 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:14
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:9
 msgid "_Go to Line…"
 msgstr "Prejsť na _riadok…"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:15 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:22
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:15
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:10
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:22
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
 msgid "View"
 msgstr "Zobraziť"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:16 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:23
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:16
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:23
 msgid "Side _Panel"
 msgstr "_Bočný panel"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:17 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:24
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:17
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:12
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:24
 msgid "_Bottom Panel"
 msgstr "Sp_odný panel"
 
 #  GtkDialog title
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:18 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:26
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:18
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:13
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:26
 msgid "_Highlight Mode…"
 msgstr "Režim z_výrazňovania"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:19 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:34
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:19
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:14
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:34
 msgid "Tools"
 msgstr "_Nástroje"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:20 ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18 
../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:37
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-default.ui.h:20
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-traditional.ui.h:18
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:37
 msgid "_Close All"
 msgstr "Za_vrieť všetky"
 
@@ -1614,8 +1917,10 @@ msgstr "_Kopírovať"
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Vložiť"
 
-#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:19 ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
-#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953 
../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/gtk/menus-osx.ui.h:19
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:915
+#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:953
+#: ../plugins/filebrowser/resources/ui/gedit-file-browser-menus.ui.h:7
 msgid "_Delete"
 msgstr "O_dstrániť"
 
@@ -1711,7 +2016,8 @@ msgstr "_Kódovanie"
 msgid "Highlight Mode"
 msgstr "Režim zvýrazňovania"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:3 
../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:4
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-highlight-mode-dialog.ui.h:3
+#: ../plugins/spell/resources/ui/languages-dialog.ui.h:4
 msgid "_Select"
 msgstr "Vybr_ať"
 
@@ -1752,15 +2058,18 @@ msgstr "Zobraziť mapu s _prehľadom"
 msgid "Display _grid pattern"
 msgstr "Zobraziť čiary _mriežky"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:7 ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:9
 msgid "Text Wrapping"
 msgstr "Zalamovanie textu"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:8 
../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:10
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:10
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Povoliť _zalamovanie riadkov"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:9 
../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:11
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:11
 msgid "Do not _split words over two lines"
 msgstr "_Nerozdeľovať slová na viac riadkov"
 
@@ -1812,7 +2121,8 @@ msgstr "_minút"
 msgid "Editor"
 msgstr "Editor"
 
-#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 
../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:3
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
+#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:3
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
@@ -1871,12 +2181,12 @@ msgstr "Čísla riadkov"
 msgid "Print line nu_mbers"
 msgstr "Tlačiť čí_sla riadkov"
 
-#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
+#.
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:6
 msgid "_Number every"
 msgstr "Čís_la každých"
 
-#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
+#.
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-print-preferences.ui.h:8
 msgid "lines"
 msgstr "riadkov"
@@ -2024,6 +2334,10 @@ msgstr "Zavrieť dokument"
 msgid "Open a file"
 msgstr "Otvorí súbor"
 
+#: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:4
+msgid "Open"
+msgstr "Otvoriť"
+
 #: ../gedit/resources/ui/gedit-window.ui.h:5
 msgid "Create a new document"
 msgstr "Vytvorí nový dokument"
@@ -2078,8 +2392,12 @@ msgid "There is a new version of gedit"
 msgstr "Existuje nová verzia gedit"
 
 #: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:291
-msgid "You can download the new version of gedit by clicking on the download button or ignore that version 
and wait for a new one"
-msgstr "Novú verziu gedit môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť alebo môžete túto verziu ignorovať 
a počkať na ďalšiu"
+msgid ""
+"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
+"or ignore that version and wait for a new one"
+msgstr ""
+"Novú verziu gedit môžete stiahnuť kliknutím na tlačidlo Stiahnuť alebo "
+"môžete túto verziu ignorovať a počkať na ďalšiu"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
 #: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.h:1
@@ -2092,7 +2410,8 @@ msgid "Version to ignore until a newer version is released."
 msgstr "Ignorovať verziu do vydania ďalšej verzie."
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1 
../plugins/docinfo/resources/ui/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
+#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/docinfo/resources/ui/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
 msgid "Document Statistics"
 msgstr "Štatistika dokumentu"
 
@@ -2147,11 +2466,13 @@ msgstr "Zostavenie"
 msgid "Run \"make\" in the document directory"
 msgstr "Spustiť „make“ v adresári dokumentu"
 
-#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1 
../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
 msgid "Open terminal here"
 msgstr "Otvoriť terminál tu"
 
-#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2 
../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
+#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
 msgid "Open a terminal in the document location"
 msgstr "Otvoriť terminál na umiestnení dokumentu"
 
@@ -2196,11 +2517,12 @@ msgstr "Určuje, či použiť systémové písmo"
 
 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
-"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if it's monospace (and the most 
similar font it can come up with "
-"otherwise)."
+"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
+"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na „true“, externé nástroje použijú predvolené písmo platné pre celé pracovné 
prostredie (ak má toto písmo pevnú šírku "
-"znaku). V opačnom prípade použijú najpodobnejšie písmo."
+"Ak je voľba nastavená na „true“, externé nástroje použijú predvolené písmo "
+"platné pre celé pracovné prostredie (ak má toto písmo pevnú šírku znaku). V "
+"opačnom prípade použijú najpodobnejšie písmo."
 
 #: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.h:4
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:8
@@ -2240,7 +2562,9 @@ msgstr "Ukončené"
 msgid "All languages"
 msgstr "Všetky jazyky"
 
-#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:422 ../plugins/externaltools/tools/manager.py:426 
../plugins/externaltools/tools/manager.py:765
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:422
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:426
+#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:765
 #: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
 msgid "All Languages"
 msgstr "Všetky jazyky"
@@ -2431,7 +2755,8 @@ msgstr "Nastala chyba počas odstraňovania súboru alebo adresára"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:671
 msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
-msgstr "Nastala chyba počas otvárania súboru alebo adresára v správcovi súborov"
+msgstr ""
+"Nastala chyba počas otvárania súboru alebo adresára v správcovi súborov"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:674
 msgid "An error occurred while setting a root directory"
@@ -2480,8 +2805,12 @@ msgid "(Empty)"
 msgstr "(Prázdny)"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3515
-msgid "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the file 
visible"
-msgstr "Premenovaný súbor je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, budete musieť prispôsobiť 
svoje nastavenia filtra"
+msgid ""
+"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
+"settings to make the file visible"
+msgstr ""
+"Premenovaný súbor je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, "
+"budete musieť prispôsobiť svoje nastavenia filtra"
 
 #. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3772
@@ -2489,8 +2818,12 @@ msgid "Untitled File"
 msgstr "Nepomenovaný súbor"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3800
-msgid "The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the file 
visible"
-msgstr "Nový súbor je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, budete musieť prispôsobiť vaše 
nastavenia filtra"
+msgid ""
+"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
+"settings to make the file visible"
+msgstr ""
+"Nový súbor je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, budete "
+"musieť prispôsobiť vaše nastavenia filtra"
 
 #. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3831
@@ -2498,8 +2831,12 @@ msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Nepomenovaný priečinok"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3856
-msgid "The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter settings to make the 
directory visible"
-msgstr "Nový adresár je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, budete musieť prispôsobiť vaše 
nastavenia filtra"
+msgid ""
+"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
+"settings to make the directory visible"
+msgstr ""
+"Nový adresár je momentálne odfiltrovaný. Aby ste súbor zviditeľnili, budete "
+"musieť prispôsobiť vaše nastavenia filtra"
 
 #: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:754
 msgid "Bookmarks"
@@ -2531,18 +2868,25 @@ msgid "Open With Tree View"
 msgstr "Otvoriť so stromovým zobrazením"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the bookmarks view"
-msgstr "Keď sa načíta zásuvný modul prehliadača súborov, otvoriť zobrazenie stromu namiesto zobrazenia 
záložiek"
+msgid ""
+"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
+"bookmarks view"
+msgstr ""
+"Keď sa načíta zásuvný modul prehliadača súborov, otvoriť zobrazenie stromu "
+"namiesto zobrazenia záložiek"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:3
 msgid "File Browser Root Directory"
 msgstr "Koreňový adresár prehliadača súborov"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:4
-msgid "The file browser root directory to use when loading the file browser plugin and onload/tree_view is 
TRUE."
+msgid ""
+"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
+"and onload/tree_view is TRUE."
 msgstr ""
-"Koreňový adresár prehliadača súborov, ktorý sa má použiť pri načítaní zásuvného modulu prehliadača súborov 
a pri voľbe onload/tree_view "
-"nastavenej na „true“."
+"Koreňový adresár prehliadača súborov, ktorý sa má použiť pri načítaní "
+"zásuvného modulu prehliadača súborov a pri voľbe onload/tree_view nastavenej "
+"na „true“."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:5
 msgid "File Browser Virtual Root Directory"
@@ -2550,11 +2894,14 @@ msgstr "Virtuálny koreňový adresár prehliadača súborov"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser plugin when onload/tree_view 
is TRUE. The virtual root must always "
-"be below the actual root."
+"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
+"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
+"the actual root."
 msgstr ""
-"Virtuálny koreňový adresár prehliadača súborov, ktorý sa má použiť pri načítaní zásuvného modulu 
prehliadača súborov a pri voľbe onload/"
-"tree_view nastavenej na „true“. Virtuálny koreňový adresár musí vždy byť pod skutočným koreňovým adresárom."
+"Virtuálny koreňový adresár prehliadača súborov, ktorý sa má použiť pri "
+"načítaní zásuvného modulu prehliadača súborov a pri voľbe onload/tree_view "
+"nastavenej na „true“. Virtuálny koreňový adresár musí vždy byť pod skutočným "
+"koreňovým adresárom."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Enable Restore of Remote Locations"
@@ -2570,11 +2917,15 @@ msgstr "Nastaviť umiestnenie na prvý dokument"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
-"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened document given that the file 
browser hasn't been used yet. (Thus "
-"this generally applies to opening a document from the command line or opening it with Nautilus, etc.)"
+"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
+"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
+"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
+"with Nautilus, etc.)"
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na „true“, zásuvný modul prehliadača súborov zobrazí adresár prvého otvoreného 
dokumentu, ak prehliadač súborov zatiaľ "
-"nebol použitý. (To vo všeobecnosti platí pri otváraní dokumentu z príkazového riadku alebo z Nautila, atď.)"
+"Ak je voľba nastavená na „true“, zásuvný modul prehliadača súborov zobrazí "
+"adresár prvého otvoreného dokumentu, ak prehliadač súborov zatiaľ nebol "
+"použitý. (To vo všeobecnosti platí pri otváraní dokumentu z príkazového "
+"riadku alebo z Nautila, atď.)"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:11
 msgid "File Browser Filter Mode"
@@ -2582,19 +2933,25 @@ msgstr "Režim filtra prehliadača súborov"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
-"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid values are: none (filter 
nothing), hide-hidden (filter hidden files) "
-"and hide-binary (filter binary files)."
+"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
+"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
+"hide-binary (filter binary files)."
 msgstr ""
-"Táto hodnota určuje, ktoré súbory sa filtrujú z prehliadača súborov. Platné hodnoty sú: none (bez 
filtrovania), hide-hidden (filtrovať skryté "
-"súbory) a hide-binary (filtrovať binárne súbory)."
+"Táto hodnota určuje, ktoré súbory sa filtrujú z prehliadača súborov. Platné "
+"hodnoty sú: none (bez filtrovania), hide-hidden (filtrovať skryté súbory) a "
+"hide-binary (filtrovať binárne súbory)."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:13
 msgid "File Browser Filter Pattern"
 msgstr "Vzor filtra prehliadača súborov"
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:14
-msgid "The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top of the filter_mode."
-msgstr "Vzor, ktorým filtruje súbory filter prehliadača súborov. Tento filter funguje nad režimom filtra 
filter_mode."
+msgid ""
+"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
+"of the filter_mode."
+msgstr ""
+"Vzor, ktorým filtruje súbory filter prehliadača súborov. Tento filter "
+"funguje nad režimom filtra filter_mode."
 
 #: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.h:15
 msgid "File Browser Binary Patterns"
@@ -2668,7 +3025,8 @@ msgstr "Riadky režimu"
 
 #: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
 msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
-msgstr "Podpora riadkov režimu (modelines) v štýle Emacs, Kate a Vim pre gedit."
+msgstr ""
+"Podpora riadkov režimu (modelines) v štýle Emacs, Kate a Vim pre gedit."
 
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Command Color Text"
@@ -2688,10 +3046,12 @@ msgstr "Farba textu chyby"
 
 #: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's monospace (and the most similar 
font it can come up with otherwise)."
+"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
+"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
 msgstr ""
-"Ak je voľba nastavená na „true“, terminál použije predvolené písmo platné pre celé pracovné prostredie (ak 
má toto písmo pevnú šírku znaku). V "
-"opačnom prípade použije najpodobnejšie písmo."
+"Ak je voľba nastavená na „true“, terminál použije predvolené písmo platné "
+"pre celé pracovné prostredie (ak má toto písmo pevnú šírku znaku). V opačnom "
+"prípade použije najpodobnejšie písmo."
 
 #: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
 msgid "C_ommand color:"
@@ -2702,7 +3062,8 @@ msgid "_Error color:"
 msgstr "Farba _chyby:"
 
 #. ex:et:ts=4:
-#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:53 
../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:53
+#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Python Console"
 msgstr "Konzola Pythonu"
 
@@ -2715,7 +3076,8 @@ msgid "Quick Open..."
 msgstr "Rýchle otvorenie…"
 
 #. ex:ts=4:et:
-#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1 ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:33
+#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:33
 msgid "Quick Open"
 msgstr "Rýchle otvorenie"
 
@@ -2733,7 +3095,9 @@ msgstr "_Spravovať ústrižky…"
 
 #. Do the fancy completion dialog
 #. ex:ts=4:et:
-#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56 ../plugins/snippets/snippets/document.py:145 
../plugins/snippets/snippets/document.py:659
+#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
+#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:145
+#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:659
 #: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Snippets"
 msgstr "Ústrižky"
@@ -2753,7 +3117,8 @@ msgstr "Cieľový adresár „%s“ neexistuje"
 msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
 msgstr "Cieľový adresár „%s“ nie je platný adresár"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47 ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" does not exist"
 msgstr "Súbor „%s“ neexistuje"
@@ -2778,7 +3143,8 @@ msgstr "Archív „%s“ nebolo možné rozbaliť"
 msgid "The following files could not be imported: %s"
 msgstr "Nasledovné súbory nebolo možné importovať: %s"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111 ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
+#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
 #, python-format
 msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
 msgstr "Súbor „%s“ nie je platný archív s ústrižkami"
@@ -2799,21 +3165,25 @@ msgstr "Globálne"
 msgid "Revert selected snippet"
 msgstr "Vrátiť vybraný ústrižok"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:409 ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:409
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
 msgid "Delete selected snippet"
 msgstr "Odstrániť vybraný ústrižok"
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
 #: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:662
 msgid ""
-"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric characters (or _, : and .) or a 
single (non-alphanumeric) character "
-"like: {, [, etc."
+"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric "
+"characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, "
+"[, etc."
 msgstr ""
-"Toto nie je platný spúšťač tabulátorom. Spúšťače môžu obsahovať buď alfanumerické znaky (alebo _, : a .) 
alebo jediný (nealfanumerický) znak "
+"Toto nie je platný spúšťač tabulátorom. Spúšťače môžu obsahovať buď "
+"alfanumerické znaky (alebo _, : a .) alebo jediný (nealfanumerický) znak "
 "ako: {, [ atď."
 
 #. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:669 ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:669
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
 msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
 msgstr "Jediné slovo, ktoré aktivuje ústrižok po stlačení klávesu Tab"
 
@@ -2826,19 +3196,26 @@ msgstr "Počas importu sa vyskytla nasledovná chyba: %s"
 msgid "Import successfully completed"
 msgstr "Import bol úspešne dokončený"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:779 ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:779
+#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
 msgid "Import snippets"
 msgstr "Importovať ústrižky"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:870 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:933
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:870
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:933
 msgid "All supported archives"
 msgstr "Všetky podporované archívy"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
 msgid "Gzip compressed archive"
 msgstr "Archív komprimovaný pomocou gzip"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
 msgid "Bzip2 compressed archive"
 msgstr "Archív komprimovaný pomocou bzip2"
 
@@ -2847,7 +3224,9 @@ msgstr "Archív komprimovaný pomocou bzip2"
 msgid "Single snippets file"
 msgstr "Jediný súbor ústrižkov"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874 
../plugins/snippets/snippets/manager.py:937
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:874
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:937
 msgid "All files"
 msgstr "Všetky súbory"
 
@@ -2861,15 +3240,18 @@ msgid "Export successfully completed"
 msgstr "Export bol úspešne dokončený"
 
 #. Ask if system snippets should also be exported
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:844 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:911
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:844
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:911
 msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
 msgstr "Chcete do exportu zahrnúť aj vybrané <b>systémové</b> ústrižky?"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:859 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:929
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:859
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:929
 msgid "There are no snippets selected to be exported"
 msgstr "Nie sú vybrané žiadne ústrižky na export"
 
-#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:864 ../plugins/snippets/snippets/manager.py:902
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:864
+#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:902
 msgid "Export snippets"
 msgstr "Exportovať ústrižky"
 
@@ -2883,8 +3265,12 @@ msgstr "Zadajte novú skratku"
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:597
 #, python-format
-msgid "Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution aborted."
-msgstr "Vykonávanie príkazu Pythonu (%s) prekročilo maximálny povolený čas, vykonávanie bolo prerušené."
+msgid ""
+"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
+"aborted."
+msgstr ""
+"Vykonávanie príkazu Pythonu (%s) prekročilo maximálny povolený čas, "
+"vykonávanie bolo prerušené."
 
 #: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:605
 #, python-format
@@ -2953,7 +3339,8 @@ msgid "S_ort..."
 msgstr "_Zoradiť…"
 
 #. ex:set ts=8 noet:
-#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:1 ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
+#: ../plugins/sort/resources/ui/gedit-sort-plugin.ui.h:1
+#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
 msgid "Sort"
 msgstr "Zoradiť"
 
@@ -2986,7 +3373,8 @@ msgstr "Zoradí dokument alebo vybraný text."
 #. * dialog if there are no suggestions for the current
 #. * misspelled word.
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:573 ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:152
+#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:573
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:152
 msgid "(no suggested words)"
 msgstr "(žiadne návrhy)"
 
@@ -3054,7 +3442,8 @@ msgstr "Odporúčania"
 #. * the second %s is the locale name. Example:
 #. * "French (France)"
 #.
-#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:363 ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:369
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:363
+#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:369
 #, c-format
 msgctxt "language"
 msgid "%s (%s)"
@@ -3152,8 +3541,12 @@ msgid "Prompt Type"
 msgstr "Typ výzvy"
 
 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:2
-msgid "If the user should be prompted for a format or if the selected or custom format should be used."
-msgstr "Určuje, či treba vyzvať používateľa na zadanie formátu, alebo sa má použiť vlastný formát."
+msgid ""
+"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
+"format should be used."
+msgstr ""
+"Určuje, či treba vyzvať používateľa na zadanie formátu, alebo sa má použiť "
+"vlastný formát."
 
 #: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Selected Format"
@@ -3175,22 +3568,26 @@ msgstr "Vlastný formát použitý pri vkladaní dátumu a času."
 msgid "Insert Date and Time"
 msgstr "Vloženie dátumu a času"
 
-#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:2 
../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:2
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
 msgid "Use the _selected format"
 msgstr "Použiť _vybraný formát"
 
-#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:3 
../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:3
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
 msgid "_Use custom format"
 msgstr "Použiť _vlastný formát"
 
 #. Translators: Use the more common date format in your locale
-#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:5 
../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:5
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
 #, no-c-format
 msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
 #. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
-#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:6 
../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-dialog.ui.h:6
+#: ../plugins/time/resources/ui/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
 msgid "01/11/2009 17:52:00"
 msgstr "01.11.2009 17:52:00"
 
@@ -3258,11 +3655,13 @@ msgstr "Vloží aktuálny dátum a čas na pozíciu kurzora."
 #~ msgstr "Automaticky zistené kódovania"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the encoding of a file. \"CURRENT\" 
represents the current locale "
-#~ "encoding. Only recognized encodings are used."
+#~ "Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
+#~ "encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. "
+#~ "Only recognized encodings are used."
 #~ msgstr ""
-#~ "Utriedený zoznam kódovaní používaných pri automatickom určovaní kódovania súboru. „CURRENT“ znamená 
kódovanie z aktuálnych miestnych "
-#~ "nastavení. Použijú sa iba podporované kódovania."
+#~ "Utriedený zoznam kódovaní používaných pri automatickom určovaní kódovania "
+#~ "súboru. „CURRENT“ znamená kódovanie z aktuálnych miestnych nastavení. "
+#~ "Použijú sa iba podporované kódovania."
 
 #~ msgid "['ISO-8859-15']"
 #~ msgstr "['ISO-8859-2', 'ISO-8859-15']"
@@ -3270,8 +3669,12 @@ msgstr "Vloží aktuálny dátum a čas na pozíciu kurzora."
 #~ msgid "Encodings shown in menu"
 #~ msgstr "Kódovania zobrazené v ponuke"
 
-#~ msgid "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file selector. Only recognized 
encodings are used."
-#~ msgstr "Zoznam kódovaní dostupných v ponuke Kódovanie znakov v dialógu na výber súboru. Použijú sa iba 
známe kódovania."
+#~ msgid ""
+#~ "List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
+#~ "selector. Only recognized encodings are used."
+#~ msgstr ""
+#~ "Zoznam kódovaní dostupných v ponuke Kódovanie znakov v dialógu na výber "
+#~ "súboru. Použijú sa iba známe kódovania."
 
 #~ msgid "Character encodings"
 #~ msgstr "Kódovania znakov"
@@ -3292,9 +3695,11 @@ msgstr "Vloží aktuálny dátum a čas na pozíciu kurzora."
 #~ msgstr "_Hľadať:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can set the backup file extension 
with the \"Backup Copy Extension\" "
-#~ "option."
-#~ msgstr "Určuje, či má gedit vytvárať záložné kópie súborov pri ukladaní. Ich príponu môžete nastaviť 
voľbou „Prípona záložných súborov“."
+#~ "Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
+#~ "set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
+#~ msgstr ""
+#~ "Určuje, či má gedit vytvárať záložné kópie súborov pri ukladaní. Ich "
+#~ "príponu môžete nastaviť voľbou „Prípona záložných súborov“."
 
 #~ msgid "About gedit"
 #~ msgstr "O aplikácii gedit"
@@ -3405,7 +3810,8 @@ msgstr "Vloží aktuálny dátum a čas na pozíciu kurzora."
 #~ "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 #~ msgstr ""
 #~ "%s\n"
-#~ "Po spustení „%s --help“ uvidíte kompletný zoznam dostupných volieb príkazového riadka.\n"
+#~ "Po spustení „%s --help“ uvidíte kompletný zoznam dostupných volieb "
+#~ "príkazového riadka.\n"
 
 # je tu správny rod?
 # Ivan: áno - panel


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]