[network-manager-openvpn] Updated Swedish translationcommit b150841ec39c7fbc26de01380e47dd313dc59615
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:  Sat Oct 17 20:53:22 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 528 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 312 insertions(+), 216 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 4333fcd..d2f19c6 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Swedish messages for NetworkManager openvpn.
-# Copyright (© 2004-2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2004-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2004, 2005, 2006.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
-# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014.
+# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014, 2015.
 #
-# $Id: sv.po,v 1.6 2006/12/10 18:35:50 dnylande Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager-openvpn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-10 12:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-12 00:31+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openvpn\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-08 12:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-17 22:20+0200\n"
 "Last-Translator: Josef Andersson <josef andersson fripost org>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,213 +19,207 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.5\n"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:175
+#: ../auth-dialog/main.c:182
 #, c-format
 msgid "Authenticate VPN %s"
 msgstr "Autentisera VPN %s"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
+#: ../auth-dialog/main.c:189 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
 msgid "Password:"
 msgstr "Lösenord:"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:189
+#: ../auth-dialog/main.c:196
 msgid "Certificate password:"
 msgstr "Certifikatlösenord:"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:223
+#: ../auth-dialog/main.c:203
+msgid "HTTP proxy password:"
+msgstr "Lösenord för HTTP-proxy:"
+
+#: ../auth-dialog/main.c:241
 msgid "Authenticate VPN"
 msgstr "Autentisera VPN"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:232
+#: ../auth-dialog/main.c:250
 msgid "Certificate pass_word:"
 msgstr "Certifikatlöse_nord:"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:464
+#: ../auth-dialog/main.c:256
+msgid "_HTTP proxy password:"
+msgstr "Lösenord för _HTTP-proxy:"
+
+#: ../auth-dialog/main.c:520
 #, c-format
 msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network '%s'."
-msgstr "Du måsta autentisera för att komma åt VPN-nätverket ”%s”."
-
-#: ../nm-openvpn.desktop.in.h:1
-msgid "VPN Connection Manager (OpenVPN)"
-msgstr "VPN-anslutningshanterare (OpenVPN)"
-
-#: ../nm-openvpn.desktop.in.h:2
-msgid "Add, Remove, and Edit VPN Connections"
-msgstr "Lägg till, ta bort och redigera VPN-anslutningar"
+msgstr "Du måste autentisera för att komma åt VPN-nätverket ”%s”."
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:180
+#: ../properties/auth-helpers.c:188
 msgid "Choose your personal certificate..."
 msgstr "Välj ditt personliga certifikat…"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:198
+#: ../properties/auth-helpers.c:206
 msgid "Choose your private key..."
 msgstr "Välj din privata nyckel…"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:288
-msgid "Saved"
-msgstr "Sparad"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:296
-msgid "Always Ask"
-msgstr "Fråga alltid"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:301
-msgid "Not Required"
-msgstr "Krävs inte"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:391
+#: ../properties/auth-helpers.c:322
 msgid "Choose a Certificate Authority certificate..."
 msgstr "Välj ett CA-certifikat (Certifikatutfärdare)…"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:435
+#: ../properties/auth-helpers.c:366
 msgid "Choose an OpenVPN static key..."
 msgstr "Välj en statisk OpenVPN-nyckel…"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:459 ../properties/auth-helpers.c:1193
-#: ../properties/auth-helpers.c:1796
+#: ../properties/auth-helpers.c:390 ../properties/auth-helpers.c:1124
+#: ../properties/auth-helpers.c:1750
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:916
+#: ../properties/auth-helpers.c:826
 msgid "PEM or PKCS#12 certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
 msgstr "PEM eller PKCS#12-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer, *.p12)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:917
+#: ../properties/auth-helpers.c:827
 msgid "PEM certificates (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
 msgstr "PEM-certifikat (*.pem, *.crt, *.key, *.cer)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:977
+#: ../properties/auth-helpers.c:887
 msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
 msgstr "Statiska OpenVPN-nycklar (*.key)"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1109 ../properties/auth-helpers.c:1185
+#: ../properties/auth-helpers.c:1028 ../properties/auth-helpers.c:1116
 msgid "Default"
 msgstr "Standard"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1195
+#: ../properties/auth-helpers.c:1126
 msgid "RSA MD-4"
 msgstr "RSA MD-4"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1197
+#: ../properties/auth-helpers.c:1128
 msgid "MD-5"
 msgstr "MD-5"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1199
+#: ../properties/auth-helpers.c:1130
 msgid "SHA-1"
 msgstr "SHA-1"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1201
+#: ../properties/auth-helpers.c:1132
 msgid "SHA-224"
 msgstr "SHA-224"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1203
+#: ../properties/auth-helpers.c:1134
 msgid "SHA-256"
 msgstr "SHA-256"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1205
+#: ../properties/auth-helpers.c:1136
 msgid "SHA-384"
 msgstr "SHA-384"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1207
+#: ../properties/auth-helpers.c:1138
 msgid "SHA-512"
 msgstr "SHA-512"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1209
+#: ../properties/auth-helpers.c:1140
 msgid "RIPEMD-160"
 msgstr "RIPEMD-160"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1260
+#: ../properties/auth-helpers.c:1191
 msgid "Server"
 msgstr "Server"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1265
+#: ../properties/auth-helpers.c:1196
 msgid "Client"
 msgstr "Klient"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1518 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
+#: ../properties/auth-helpers.c:1464 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
 msgid "Not required"
 msgstr "Krävs inte"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1520
+#: ../properties/auth-helpers.c:1466
 msgid "HTTP"
 msgstr "HTTP"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1522
+#: ../properties/auth-helpers.c:1468
 msgid "SOCKS"
 msgstr "SOCKS"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1699
+#: ../properties/auth-helpers.c:1653
 msgid "TUN"
 msgstr "TUN"
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:1701
+#: ../properties/auth-helpers.c:1655
 msgid "TAP"
 msgstr "TAP"
 
 #. interface name is max 15 chars
-#: ../properties/auth-helpers.c:1708
+#: ../properties/auth-helpers.c:1662
 msgid "(automatic)"
 msgstr "(automatisk)"
 
-#: ../properties/import-export.c:686
+#: ../properties/auth-helpers.c:1817
+msgid "ping-exit"
+msgstr "ping-exit"
+
+#: ../properties/auth-helpers.c:1819
+msgid "ping-restart"
+msgstr "ping-restart"
+
+#: ../properties/import-export.c:828
 msgid "The file to import wasn't a valid OpenVPN client configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Importfilen var inte en giltig OpenVPN-klientkonfiguration."
 
-#: ../properties/import-export.c:693
+#: ../properties/import-export.c:835
 msgid "The file to import wasn't a valid OpenVPN configure (no remote)."
-msgstr ""
+msgstr "Importfilen var inte en giltig OpenVPN-konfiguration (ingen fjärr)."
 
-#: ../properties/import-export.c:803
+#: ../properties/import-export.c:950
 msgid "could not open file for writing"
-msgstr ""
+msgstr "kan inte öppna fil för skrivning"
 
-#: ../properties/import-export.c:811
+#: ../properties/import-export.c:958
 msgid "connection was incomplete (missing gateway)"
-msgstr ""
+msgstr "anslutningen var ofullständig (saknar gateway)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:52
+#: ../properties/nm-openvpn.c:69
 msgid "OpenVPN"
 msgstr "OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:53
+#: ../properties/nm-openvpn.c:70
 msgid "Compatible with the OpenVPN server."
 msgstr "Kompatibel med OpenVPN-servern."
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:369
+#: ../properties/nm-openvpn.c:351
 msgid "Certificates (TLS)"
 msgstr "Certifikat (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:380
+#: ../properties/nm-openvpn.c:362
 msgid "Password"
 msgstr "Lösenord"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:393
+#: ../properties/nm-openvpn.c:375
 msgid "Password with Certificates (TLS)"
 msgstr "Lösenord med certifikat (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:405
+#: ../properties/nm-openvpn.c:387
 msgid "Static Key"
 msgstr "Statisk nyckel"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:553
-#, fuzzy
+#: ../properties/nm-openvpn.c:535
 msgid "could not create openvpn object"
-msgstr "Kunde inte hitta binärfilen openvpn."
+msgstr "kunde inte skapa openvpn-objekt"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:579
+#: ../properties/nm-openvpn.c:561
 msgid "could not load UI widget"
-msgstr ""
+msgstr "kunde inte läsa in UI-komponent"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:670
+#: ../properties/nm-openvpn.c:652
 msgid "unknown OpenVPN file extension"
-msgstr ""
+msgstr "okänd filändelse för OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn.c:698
-#, fuzzy
+#: ../properties/nm-openvpn.c:680
 msgid "not a valid OpenVPN configuration file"
-msgstr "Inga VPN-konfigurationsalternativ."
+msgstr "inte en giltig OpenVPN-konfigurationsfil"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
 msgid " "
@@ -247,8 +241,8 @@ msgid ""
 "config: remote"
 msgstr ""
 "Fjärrgateway med valfri port och protokoll (till exempel ovpn.corp.com:1234:"
-"tcp). Du kan ange flera värdar för redundans (använd komma eller blanksteg "
-"som avgränsare).\n"
+"tcp). Du kan ange flera värdar för redundans (använd komma eller blanksteg som "
+"avgränsare).\n"
 "config: remote"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:6
@@ -346,7 +340,7 @@ msgid ""
 "IP address of the remote VPN endpoint.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
 msgstr ""
-"IP-adress för fjärr VPN-ändpunkten.\n"
+"IP-adress för fjärr-VPN-ändpunkten.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:31
@@ -362,22 +356,22 @@ msgid ""
 "Pre-shared file for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
 "config: static <file>"
 msgstr ""
-"Förutdelad fil för statisk nyckelkrypteringsläge (ej-TLS).\n"
+"Förutdelad fil för krypteringsläge med statisk nyckel (icke-TLS).\n"
 "config: static <fil>"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:35
 msgid ""
 "Direction for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
-"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
-"peer. For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'. If "
-"you are unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
+"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN peer. "
+"For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'. If you are "
+"unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
 "config: static <file> [direction]"
 msgstr ""
-"Rikting för statisk nyckelkrypteringsläge (ej-TLS).\n"
-"Om nyckelriktning används så måste den vara motsatsen till den som "
-"används på VPN-parten. Till exempel om parten använder ”1” måste denna "
-"anslutning vara ”0”. Om du är osäker vilket värde du ska använda kan du "
-"kontakta din systemadministratör.\n"
+"Riktning för krypteringsläge med statisk nyckel (icke-TLS).\n"
+"Om nyckelriktning används så måste den vara motsatsen till den som används på "
+"VPN-parten. Till exempel om parten använder ”1” måste denna anslutning vara "
+"”0”. Om du är osäker vilket värde du ska använda kan du kontakta din "
+"systemadministratör.\n"
 "config: static <fil> [direction]"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
@@ -402,10 +396,12 @@ msgstr "Använd anpassad gatewayp_ort:"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:44
 msgid ""
-"TCP/UDP port number for local peer.\n"
+"TCP/UDP port number for peer. (Default value when there is no port for "
+"gateway).\n"
 "config: port"
 msgstr ""
-"TCP/UDP-portnummer för lokal peer.\n"
+"TCP/UDP-portnummer för motpart. (Standardvärde för när det inte finns en port "
+"för gateway).\n"
 "config: port"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
@@ -439,20 +435,24 @@ msgstr "Använd en _TCP-anslutning"
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:53
 msgid ""
 "Use TCP for communicating with remote host.\n"
+"(This is a default setting only used when no protocol is specified for the "
+"gateway.)\n"
 "config: proto tcp-client | udp"
 msgstr ""
 "Använd TCP för kommunikation med fjärrvärd.\n"
+"(Standardinställning som endast används när inget protokoll är angivet för "
+"gateway.)\n"
 "config: proto tcp-client | udp"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:55
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:56
 msgid "Set virtual _device type:"
 msgstr "Sätt virtuell _enhetstyp:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:56
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
 msgid "Explicitly set virtual device type and name (TUN/TAP)."
 msgstr "Sätt explicit virtuell enhetstyp och namn (TUN/TAP)."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:58
 msgid ""
 "Explicitly set virtual device type (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
@@ -460,39 +460,39 @@ msgstr ""
 "Sätt explicit virtuell enhetstyp (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:59
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
 msgid " and _name:"
 msgstr " och _namn:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:61
 msgid ""
-"Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default \"tun\" or "
-"\"tap\").\n"
+"Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default \"tun\" or \"tap"
+"\").\n"
 "config: dev <name>"
 msgstr ""
 "Använd anpassat namn för virtuell TUN/TAP-enhet (istället för standard ”tun” "
 "eller ”tap”).\n"
 "config: dev <namn>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:62
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
 msgid "Use custom tunnel Maximum Transmission _Unit (MTU):"
 msgstr "Använd anpassad Maximum Transmission Unit (MTU) för _tunneln:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:64
 msgid ""
-"Take the TUN device MTU to be the specified value and derive the link MTU "
-"from it.\n"
+"Take the TUN device MTU to be the specified value and derive the link MTU from "
+"it.\n"
 "config: tun-mtu"
 msgstr ""
 "Sätt TUN-enhetens MTU till det specificerade värdet och härled länk-MTU från "
 "det.\n"
 "config: tun-mtu"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:65
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
 msgid "Use custom UDP _fragment size:"
 msgstr "Använd anpassad storlek på UDP-_fragment:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:67
 msgid ""
 "Enable internal datagram fragmentation with this maximum size.\n"
 "config: fragment"
@@ -500,11 +500,11 @@ msgstr ""
 "Aktivera intern datagramfragmentering med denna maximala storlek.\n"
 "config: fragment"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:68
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
 msgid "Restrict tunnel TCP Maximum _Segment Size (MSS)"
 msgstr "Begränsa TCP Maximum Segment Size (MSS) för tunneln"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:70
 msgid ""
 "Restrict tunnel TCP MSS.\n"
 "config: mssfix"
@@ -512,39 +512,99 @@ msgstr ""
 "Begränsa tunnel TCP MSS.\n"
 "config: mssfix"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:71
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
 msgid "Rando_mize remote hosts"
 msgstr "Slump_a fjärrvärdar"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:73
 msgid ""
-"Randomize the order of gateways list (remote) as a kind of basic load-"
-"balancing measure.\n"
+"Randomize the order of gateways list (remote) as a kind of basic load-balancing "
+"measure.\n"
 "config: remote-random"
 msgstr ""
 "Gör sorteringen för listan över (fjärr)gateways slumpmässiga som en typ av "
 "grundläggande lastbalanseringsåtgärd.\n"
 "config: remote-random"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:74
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
+msgid "Accept authenticated packets from any address (F_loat)"
+msgstr "Acceptera autentiserade paket från alla adresser (F_loat)"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:76
+msgid ""
+"Allow remote peer to change its IP address and/or port number, such as due to "
+"DHCP (this is the default if --remote is not used). --float when specified with "
+"--remote allows an OpenVPN session to initially connect to a peer at a "
+"known address, however if packets arrive from a new address and pass all "
+"authentication tests, the new address will take control of the session. This is "
+"useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address such as a "
+"dial-in user or DHCP client.\n"
+"\n"
+"Essentially, --float tells OpenVPN to accept authenticated packets from any "
+"address, not only the address which was specified in the --remote option.\n"
+"\n"
+"config: float"
+msgstr ""
+"Tillåt fjärrmotpart att ändra dess IP-adress och/eller portnummer, som till "
+"exempel beroende på DHCP (standard om inte --remote används). Då --float anges "
+"med --remote möjliggörs för en OpenVPN-session att initialt ansluta till en "
+"motpart på en känd adress, men om paket inkommer från en ny adress och passerar "
+"alla autentiseringstester kommer den nya adressen att ta kontroll över "
+"sessionen. Detta är användbart när du ansluter till en motpart som håller en "
+"dynamisk adress som en uppringd klient eller DHCP-klient.\n"
+"\n"
+"I princip gör --float att OpenVPN accepterar autentiserade paket från alla "
+"adresser, inte bara den adress som angavs i flaggan --remote.\n"
+"\n"
+"config: float"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:81
+msgid "Specify pin_g interval:"
+msgstr "Ange pin_g-intervall:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:82
+msgid ""
+"Ping remote over the TCP/UDP control channel if no packets have been sent for at "
+"least n seconds.\n"
+"config: ping <n>"
+msgstr ""
+"Skicka ping till mottagaren över TCP/UDP-kontrollkanalen om inga paket har "
+"skickats under minst de senaste n sekunderna.\n"
+"config: ping <n>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:84
+msgid "Specify _exit or restart ping:"
+msgstr "Ange _exit eller starta om ping:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:85
+msgid ""
+"Exit or restart after n seconds pass without reception of a ping or other packet "
+"from remote.\n"
+"config: ping-exit | ping-restart <n>"
+msgstr ""
+"Avsluta eller starta om efter att n sekunder passerat utan att ha tagit emot en "
+"ping eller ett annat paket från fjärr.\n"
+"config: ping-exit | ping-restart <n>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:87
 msgid "General"
 msgstr "Allmänt"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:88
 msgid ""
-"Encrypt packets with cipher algorithm. The default is BF-CBC (Blowfish in "
-"Cipher Block Chaining mode).\n"
+"Encrypt packets with cipher algorithm. The default is BF-CBC (Blowfish in Cipher "
+"Block Chaining mode).\n"
 "config: cipher"
 msgstr ""
-"Kryptera paket med chifferalgoritm. Standard är BF-CBC (Blowfish i Cipher "
-"Block Chaining-läge).\n"
+"Kryptera paket med chifferalgoritm. Standard är BF-CBC (Blowfish i Cipher Block "
+"Chaining-läge).\n"
 "config: cipher"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:77
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:90
 msgid "Use custom _size of cipher key:"
 msgstr "Använd anpassad _storlek på chiffernyckel:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:78
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:91
 msgid ""
 "Set cipher key size to a custom value. If unspecified, it defaults to cipher-"
 "specific size.\n"
@@ -554,33 +614,33 @@ msgstr ""
 "chifferspecifik storlek\n"
 "config: keysize <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:80
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:93
 msgid ""
-"Authenticate packets with HMAC using message digest algorithm. The default "
-"is SHA1.\n"
+"Authenticate packets with HMAC using message digest algorithm. The default is "
+"SHA1.\n"
 "config: auth"
 msgstr ""
-"Autentisera paket med HMAC tillsammans med message digest-algoritm. Standard "
-"är SHA1.\n"
+"Autentisera paket med HMAC tillsammans med message digest-algoritm. Standard är "
+"SHA1.\n"
 "config: auth"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:82
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:95
 msgid "Ci_pher:"
 msgstr "Skiffer:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:83
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
 msgid "_HMAC Authentication:"
 msgstr "HMAC-autentisering:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:84
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
 msgid "Security"
 msgstr "Säkerhet"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:85
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
 msgid "_Subject Match:"
 msgstr "Matcha följande:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:86
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:99
 msgid ""
 "<i>Connect only to servers whose certificate matches the given subject.\n"
 "Example: /CN=myvpn.company.com</i>"
@@ -588,88 +648,88 @@ msgstr ""
 "<i>Anslut endast till servrar vars certifikat matchar angiven information.\n"
 "Exempel: /CN=mittvpn.företag.se</i>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:88
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:101
 msgid ""
-"Accept connections only from a host with X509 name or common name equal to "
-"the specified one.\n"
+"Accept connections only from a host with X509 name or common name equal to the "
+"specified one.\n"
 "config: tls-remote"
 msgstr ""
-"Acceptera endast anslutningar från en värd med X509-namn eller vanligt namn "
-"som är lika med det angivna.\n"
+"Acceptera endast anslutningar från en värd med X509-namn eller vanligt namn som "
+"är lika med det angivna.\n"
 "config: tls-remote"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:90
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
 msgid "_Verify peer (server) certificate usage signature"
-msgstr "_Verifiera certfikatanvändningssignatur för peer (server)"
+msgstr "_Verifiera certifikatanvändningssignatur för peer (server)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:91
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:104
 msgid ""
-"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
-"extended key usage based on RFC3280 TLS rules."
+"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and extended "
+"key usage based on RFC3280 TLS rules."
 msgstr ""
-"Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nyckelanvändning och "
-"en utökad nyckelanvändning baserad på regler för RFC3280 TLS."
+"Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nyckelanvändning och en "
+"utökad nyckelanvändning baserad på regler för RFC3280 TLS."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:105
 msgid "_Remote peer certificate TLS type:"
 msgstr "_Avlägsen TLS-typ för peercertifikat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:93
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:106
 msgid ""
-"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
-"extended key usage based on RFC3280 TLS rules.\n"
+"Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and extended "
+"key usage based on RFC3280 TLS rules.\n"
 "config: remote-cert-tls client|server"
 msgstr ""
-"Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nyckelanvändning och "
-"en utökad nyckel baserade på RFC3280 TLS-regler.\n"
+"Begär att peercertifikatet var signerat med en explicit nyckelanvändning och en "
+"utökad nyckel baserade på RFC3280 TLS-regler.\n"
 "config: remote-cert-tls client|server"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:95
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:108
 msgid "Use additional _TLS authentication"
 msgstr "Använd ytterligare TLS-autentisering"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:109
 msgid "Add an additional layer of HMAC authentication."
 msgstr "Lägg till ett ytterligare lager av HMAC-autentisering."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:110
 msgid "Key _Direction:"
 msgstr "Nyckelriktning:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:111
 msgid ""
-"Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control "
-"channel to protect against DoS attacks.\n"
+"Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control channel "
+"to protect against DoS attacks.\n"
 "config: tls-auth <file> [direction]"
 msgstr ""
 "Lägg till ett ytterligare lager med HMAC-autentisering ovanpå TLS-"
 "kontrollkanalen som skydd mot DoS-attacker.\n"
 "config: tls-auth <fil> [direction]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:100
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:113
 msgid ""
 "Direction parameter for static key mode.\n"
-"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
-"peer. For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'. If "
-"you are unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
+"If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN peer. "
+"For example, if the peer uses '1', this connection must use '0'. If you are "
+"unsure what value to use, contact your system administrator.\n"
 "config: tls-auth <file> [direction]"
 msgstr ""
 "Riktningsparameter för statiskt nyckelläge.\n"
-"Om nyckelriktning används så måste den vara motsatsen till den som "
-"används på VPN-parten. Till exempel om parten använder ”1” måste denna "
-"anslutning vara ”0”. Om du är osäker vilket värde du ska använda kan du "
-"kontakta din systemadministratör.\n"
+"Om nyckelriktning används så måste den vara motsatsen till den som används på "
+"VPN-parten. Till exempel om parten använder ”1” måste denna anslutning vara "
+"”0”. Om du är osäker vilket värde du ska använda kan du kontakta din "
+"systemadministratör.\n"
 "config: tls-auth <fil> [direction]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:116
 msgid "Key _File:"
 msgstr "Nyckelfil:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:104
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:117
 msgid "TLS Authentication"
 msgstr "TLS-autentisering"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:105
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:118
 msgid ""
 "Proxy type: HTTP or Socks.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -677,23 +737,23 @@ msgstr ""
 "Proxytyp: HTTP eller Socks.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:107
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
 msgid "Proxy _Type:"
 msgstr "Proxytyp:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:108
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
 msgid ""
-"<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy "
-"server to access the Internet.</i>"
+"<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy server to "
+"access the Internet.</i>"
 msgstr ""
-"<i>Välj detta alternativ om din organisation kräver att en proxyserver "
-"används för att komma åt Internet.</i>"
+"<i>Välj detta alternativ om din organisation kräver att en proxyserver används "
+"för att komma åt Internet.</i>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:109
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:122
 msgid "Server _Address:"
 msgstr "Serveradress:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:110
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this address.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -701,11 +761,11 @@ msgstr ""
 "Anslut till fjärrvärd genom en proxy med denna adress.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:112
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:125
 msgid "_Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:113
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this port.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -713,11 +773,11 @@ msgstr ""
 "Anslut till fjärrvärd genom en proxy med denna port.\n"
 "config: http-proxy eller socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:115
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:128
 msgid "_Retry indefinitely when errors occur"
 msgstr "_Försök oändligt antal gånger när fel uppstår"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:116
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:129
 msgid ""
 "Retry indefinitely on proxy errors. It simulates a SIGUSR1 reset.\n"
 "config: http-proxy-retry or socks-proxy-retry"
@@ -726,29 +786,28 @@ msgstr ""
 "återställning.\n"
 "config: http-proxy-retry eller socks-proxy-retry"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:118
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
 msgid "Proxy _Username:"
 msgstr "Användarnamn för proxy:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:119
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
 msgid "Proxy Passwor_d:"
 msgstr "Lösenord för proxy:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:133
 msgid "HTTP/Socks proxy username passed to OpenVPN when prompted for it."
 msgstr ""
 "Användarnamn för HTTP/Socks-proxy skickas till OpenVPN när det efterfrågas."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:134
 msgid "HTTP/Socks proxy password passed to OpenVPN when prompted for it."
-msgstr ""
-"Lösenord för HTTP/Socks-proxy skickas till OpenVPN när det efterfrågas."
+msgstr "Lösenord för HTTP/Socks-proxy skickas till OpenVPN när det efterfrågas."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:122
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:135
 msgid "_Show password"
 msgstr "Visa lösenord"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:136
 msgid "Proxies"
 msgstr "Proxyservrar"
 
@@ -810,97 +869,134 @@ msgstr "Lösenord för HTTP-proxy krävs."
 msgid "An HTTP Proxy username and password are required."
 msgstr "Användarnamn och lösenord för HTTP-proxy krävs."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:891
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:957
 msgid "Could not find the openvpn binary."
 msgstr "Kunde inte hitta binärfilen openvpn."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:901
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:967
 msgid "Invalid HMAC auth."
 msgstr "Ogiltig HMAC-autentisering."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:911 ../src/nm-openvpn-service.c:1468
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:977 ../src/nm-openvpn-service.c:1640
 msgid "Invalid connection type."
 msgstr "Ogiltig anslutningstyp."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:946 ../src/nm-openvpn-service.c:956
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1012 ../src/nm-openvpn-service.c:1022
 #, c-format
 msgid "Invalid port number '%s'."
 msgstr "Ogiltigt portnummer ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:971
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1037
 #, c-format
 msgid "Invalid proto '%s'."
 msgstr "Ogiltig proto ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1012
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1078
 #, c-format
 msgid "Invalid proxy type '%s'."
 msgstr "Ogiltig proxytyp ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1065
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1101
+#, c-format
+msgid "Invalid ping duration '%s'."
+msgstr "Ogiltig ping-längd ”%s”."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1115
+#, c-format
+msgid "Invalid ping-exit duration '%s'."
+msgstr "Ogiltig ping-exit-längd ”%s”."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1129
+#, c-format
+msgid "Invalid ping-restart duration '%s'."
+msgstr "Ogiltig ping-restart-längd ”%s”."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1179
 #, c-format
 msgid "Invalid keysize '%s'."
 msgstr "Ogiltig nyckelstorlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1112
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1229
 #, c-format
 msgid "Invalid reneg seconds '%s'."
 msgstr "Ogiltigt antal sekunder för omförhandling ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1136
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1261
 #, c-format
 msgid "Invalid TUN MTU size '%s'."
 msgstr "Ogiltig TUN MTU-storlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1151
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1276
 #, c-format
 msgid "Invalid fragment size '%s'."
 msgstr "Ogiltig fragmenteringsstorlek ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1227
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1351
 msgid "Missing required local IP address for static key mode."
 msgstr "Saknar nödvändig lokal IP-adress för statisk nyckelläge."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1239
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1363
 msgid "Missing required remote IP address for static key mode."
 msgstr "Saknar nödvändig fjärr-IP-adress för statisk nyckelläge."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1264
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1388
 #, c-format
 msgid "Unknown connection type '%s'."
 msgstr "Okänd anslutningstyp ”%s”."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1382 ../src/nm-openvpn-service.c:1459
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1493
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1413
+#, c-format
+msgid "User '%s' not found, check NM_OPENVPN_USER."
+msgstr "Användaren ”%s” inte funnen, kontrollera NM_OPENVPN_USER."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1427
+#, c-format
+msgid "Group '%s' not found, check NM_OPENVPN_GROUP."
+msgstr "Gruppen ”%s” inte funnen, kontrollera NM_OPENVPN_GROUP."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1554 ../src/nm-openvpn-service.c:1631
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1665
 msgid ""
-"Could not process the request because the VPN connection settings were "
-"invalid."
+"Could not process the request because the VPN connection settings were invalid."
 msgstr ""
 "Kunde inte behandla begäran eftersom inställningar i VPN-konfigurationen var "
 "ogiltiga."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1391
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1563
 msgid ""
-"Could not process the request because the openvpn connection type was "
-"invalid."
-msgstr ""
-"Kunde inte behandla begäran eftersom openvpn-anslutningstypen var ogiltig."
+"Could not process the request because the openvpn connection type was invalid."
+msgstr "Kunde inte behandla begäran eftersom openvpn-anslutningstypen var ogiltig."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1507
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1679
 msgid "Unhandled pending authentication."
 msgstr "Ej hanterad väntande autentisering."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1648
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1829
 msgid "Don't quit when VPN connection terminates"
 msgstr "Avsluta inte när VPN-anslutningen avslutas"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1649
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1830
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr "Aktivera informativ felsökningsloggning (kan exponera lösenord)"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1672
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1853
 msgid ""
 "nm-openvpn-service provides integrated OpenVPN capability to NetworkManager."
 msgstr ""
 "nm-openvpn-service tillhandahåller integrerade OpenVPN-förmågor till "
 "Nätverkshanterare."
+
+#~ msgid "VPN Connection Manager (OpenVPN)"
+#~ msgstr "VPN-anslutningshanterare (OpenVPN)"
+
+#~ msgid "Add, Remove, and Edit VPN Connections"
+#~ msgstr "Lägg till, ta bort och redigera VPN-anslutningar"
+
+#~ msgid "Saved"
+#~ msgstr "Sparad"
+
+#~ msgid "Always Ask"
+#~ msgstr "Fråga alltid"
+
+#~ msgid "Not Required"
+#~ msgstr "Krävs inte"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]