[xchat-gnome] Updated Czech translationcommit decb2ab6b24e4b66be993e19c298d17d7f48f71b
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Oct 12 00:12:37 2015 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |   26 ++++++++++----------------
 1 files changed, 10 insertions(+), 16 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index c23d065..1f9121d 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -1,13 +1,14 @@
 # Czech translation for xchat-gnome help.
 # Copyright (C) 2010 xchat-gnome's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the xchat-gnome help.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2014.
+#
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2010, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xchat-gnome master\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-06-12 13:11+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-27 08:11+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-08 06:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-12 00:12+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -879,8 +880,8 @@ msgstr "<guilabel>Barvy textu</guilabel>"
 #: C/index.docbook:554
 msgid ""
 "Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down box to specify how "
-"<application>XChat-GNOME</application> should display the text and backgroud "
-"color. Select one of the following options:"
+"<application>XChat-GNOME</application> should display the text and "
+"background color. Select one of the following options:"
 msgstr ""
 "Použijte výběrový seznam <guilabel>Zabudovaná schémata</guilabel> k určení, "
 "v jakých barvách by měla aplikace <application>XChat-GNOME</application> "
@@ -948,7 +949,7 @@ msgstr ""
 #: C/index.docbook:582
 msgid ""
 "Click on the <guilabel>Foreground mark</guilabel> button to display the "
-"color selector dialog. Select the forground mark color for the "
+"color selector dialog. Select the foreground mark color for the "
 "<application>XChat-GNOME</application> discussion area."
 msgstr ""
 "Kliknutím na tlačítko <guilabel>Popředí označení</guilabel> zobrazíte "
@@ -972,7 +973,7 @@ msgid "<guilabel>mIRC Colors</guilabel>"
 msgstr "<guilabel>Barvy mIRC</guilabel>"
 
 #. (itstool) path: listitem/para
-#: C/index.docbook:593
+#: C/index.docbook:593 C/index.docbook:604
 msgid ""
 "Select the buttons of the colors that you wish to change, to display the "
 "color selector dialog."
@@ -994,13 +995,6 @@ msgstr ""
 msgid "<guilabel>Extra Colors</guilabel>"
 msgstr "<guilabel>Další barvy</guilabel>"
 
-#. (itstool) path: listitem/para
-#: C/index.docbook:604
-msgid ""
-"Selct the buttons of the colors that you wish to change, to display the "
-"color selector dialog."
-msgstr "Extra barvy"
-
 #. (itstool) path: sect2/title
 #: C/index.docbook:615
 msgid "File Transfers &amp; DCC"
@@ -1210,7 +1204,7 @@ msgstr ""
 #: C/index.docbook:686
 msgid ""
 "To remove a plugin or script, select the appropriate item and click on the "
-"<guibutton>Remove</guibutton> buton ."
+"<guibutton>Remove</guibutton> button ."
 msgstr ""
 "Zásuvný modul či skript odstraníte tak, že vyberete příslušnou položku a "
 "kliknete na tlačítko <guibutton>Odstranit</guibutton>."
@@ -1475,7 +1469,7 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: note/para
 #: C/index.docbook:800
-msgid "To specify custom port use (/) as seperator, as \"host/port\""
+msgid "To specify custom port use (/) as separator, as \"host/port\""
 msgstr ""
 "Pokud chcete použít nestandardní port, použijte lomítko (/) a to takto „host/"
 "port“."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]