[gnome-settings-daemon] Finnish translation updatecommit 77cdaa1399fde8ecd19c676dc20c57c2a277ce91
Author: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>
Date:   Fri Mar 20 17:44:56 2015 +0200

    Finnish translation update

 po/fi.po |  488 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 232 insertions(+), 256 deletions(-)
---
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 9cebdb9..7e40ee1 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -16,15 +16,15 @@
 # Timo Jyrinki <timo jyrinki iki fi>, 2010.
 # sampo555 https://launchpad.net/~sampo555 , 2012.
 # Lasse Liehu <lasse liehu gmail com>, 2014.
-# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013, 2014.
+# Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>, 2012, 2013, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-07 07:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-07 17:24+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-13 08:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-13 20:05+0200\n"
 "Last-Translator: Jiri Grönroos <jiri gronroos+l10n iki fi>\n"
 "Language-Team: suomi <gnome-fi-laatu lists sourceforge net>\n"
 "Language: fi\n"
@@ -53,62 +53,6 @@ msgstr ""
 "käytetty sirukortti irrotetaan koneesta."
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:3
-msgid "Disable touchpad while typing"
-msgstr "Poista kosketuslevy käytöstä kirjoitettaessa"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad "
-"while typing."
-msgstr ""
-"Aseta tämä todeksi jos sinulla on ongelmia osuessasi vahingossa "
-"kosketuslevyyn kirjoitettaessa."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:5
-msgid "Enable horizontal scrolling"
-msgstr "Käytä vaakasuuntaista vieritystä"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected "
-"with the scroll_method key."
-msgstr ""
-"Aseta tämä todeksi salliaksesi vaakasuuntaisen vierityksen samalla tavoin "
-"kuin on valittu avaimella scroll_method."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
-msgid "Select the touchpad scroll method"
-msgstr "Valitse kosketuslevyn vieritystapa"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Select the touchpad scroll method. Supported values are: \"disabled\", "
-"\"edge-scrolling\", \"two-finger-scrolling\"."
-msgstr ""
-"Valitse kosketusalustan vieritystila. Tuetut arvot ovat: \"disabled"
-"\" (poissa käytöstä), \"edge-scrolling\" (reunavieritys), \"two-finger-"
-"scrolling\" (kahden sormen vieritys)."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
-msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
-msgstr "Ota käyttöön hiiren napsautukset kosketuslevyllä"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
-msgstr ""
-"Aseta tämä todeksi jos haluat lähettää hiiren napsautuksia kosketuslevyä "
-"napauttamalla."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:11
-msgid "Enable touchpad"
-msgstr "Ota kosketuslevy käyttöön"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid "Set this to TRUE to enable all touchpads."
-msgstr "Aseta tämä todeksi jos haluat ottaa kaikki kosketuslevyt käyttöön."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid ""
 "Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
 "pressed and released."
@@ -116,43 +60,31 @@ msgstr ""
 "Korostaa osoittimen nykyisen sijainnin, kun control-näppäintä painetaan ja "
 "vapautetaan."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Double click time"
 msgstr "Kaksoisnäpäytysnopeus"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Length of a double click in milliseconds."
 msgstr "Kaksoisnapsautuksen pituus millisekunteina."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Vetokynnys"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Distance before a drag is started."
 msgstr "Matka, jonka jälkeen vetäminen alkaa."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid "Middle button emulation"
-msgstr "Rullan painalluksen simulointi"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:19
-msgid ""
-"Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
-"button click."
-msgstr ""
-"Jos käytössä, hiiren vasemman ja oikean painikkeen samanaikainen painallus "
-"simuloi hiiren rullan painamista."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Whether the tablet's orientation is locked, or rotated automatically."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Device hotplug custom command"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "Command to be run when a device is added or removed. An exit value of 1 "
 "means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon."
@@ -276,86 +208,76 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
-msgid "Wacom display mapping"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid ""
-"EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, "
-"product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Wacom stylus pressure curve"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Wacom stylus button mapping"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Set this to the logical button mapping."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Wacom stylus pressure threshold"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Wacom eraser pressure curve"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Wacom eraser button mapping"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Wacom eraser pressure threshold"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Wacom button action type"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Key combination for the custom action"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid ""
 "The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
 "actions."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Key combinations for a touchring or touchstrip custom action"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid ""
 "The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for "
 "custom actions (up followed by down)."
@@ -363,11 +285,11 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the OLED display on an Intuos4 tablet:
 #. http://eu.shop.wacom.eu/images/articles/d9abd9f2d4d88aa0649cda97a8077e2b_8.jpg
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid "Button label for OLED display."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Label will be rendered to OLED display belonging to the button"
 msgstr ""
 
@@ -473,12 +395,10 @@ msgid "Binding to launch the calculator."
 msgstr "Sidos laskimen käynnistämiseksi."
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:7
-#| msgid "Wacom Settings"
 msgid "Launch settings"
 msgstr "Käynnistä asetukset"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.media-keys.gschema.xml.in.in.h:8
-#| msgid "Binding to launch the search tool."
 msgid "Binding to launch GNOME settings."
 msgstr "Sidos Gnomen asetusten käynnistämiseksi."
 
@@ -1034,23 +954,23 @@ msgstr "Päivitä aikavyöhyke automaattisesti ja näytä ilmoitukset"
 
 #. Translators: UTC here means the Coordinated Universal Time.
 #. * %:::z will be replaced by the offset from UTC e.g. UTC+02
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:103
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:88
 msgid "UTC%:::z"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:107
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:92
 #, c-format
 msgid "Time Zone Updated to %s (%s)"
 msgstr "Aikavyöhykkeeksi muutettu %s (%s)"
 
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:127
-msgid "Date & Time Settings"
-msgstr "Ajan ja päiväyksen asetukset"
-
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:135
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:108
 msgid "Settings"
 msgstr "Asetukset"
 
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:118
+msgid "Date & Time Settings"
+msgstr "Ajan ja päiväyksen asetukset"
+
 #: ../plugins/dummy/dummy.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Dummy"
 msgstr "Tyhjä"
@@ -1061,22 +981,26 @@ msgstr "Tyhjä liitännäinen"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:614
 #, c-format
-msgid "Low Disk Space on \"%s\""
+#| msgid "Low Disk Space on \"%s\""
+msgid "Low Disk Space on “%s”"
 msgstr "Levyllä \"%s\" on levytila vähissä"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:616
 #, c-format
+#| msgid ""
+#| "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining.  You may free up some "
+#| "space by emptying the trash."
 msgid ""
-"The volume \"%s\" has only %s disk space remaining.  You may free up some "
+"The volume “%s” has only %s disk space remaining.  You may free up some "
 "space by emptying the trash."
 msgstr ""
 "Taltiolla \"%s\" on vapaata levytilaa vain %s. Voit vapauttaa levytilaa "
 "tyhjentämällä roskakorin."
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:620
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:80
 #, c-format
-msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+#| msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+msgid "The volume “%s” has only %s disk space remaining."
 msgstr "Taltiolla ”%s” on vain %s levytilaa jäljellä."
 
 #. Set up all the window stuff here
@@ -1109,12 +1033,12 @@ msgid "Examine"
 msgstr "Tutki"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:660
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:433
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:435
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Tyhjennä roskakori"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:667
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:448
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:450
 msgid "Ignore"
 msgstr "Älä huomioi"
 
@@ -1126,6 +1050,11 @@ msgstr "Älä näytä tätä tiedostojärjestelmää koskevia varoituksia jatkos
 msgid "Don't show any warnings again"
 msgstr "Älä näytä tätä varoitusta uudestaan"
 
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:80
+#, c-format
+msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+msgstr "Taltiolla ”%s” on vain %s levytilaa jäljellä."
+
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:99
 msgid ""
 "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
@@ -1160,7 +1089,7 @@ msgstr ""
 "Voit vapauttaa levytilaa poistamalla käyttämättömiä ohjelmia ja tiedostoja "
 "tai siirtämällä tiedostoja ulkoiselle levylle."
 
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:441
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:443
 msgid "Examine…"
 msgstr "Tutki..."
 
@@ -1175,8 +1104,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
-#| msgid "Keyboard"
-#| msgid_plural "Keyboards"
 msgid "Keyboard"
 msgstr "Näppäimistö"
 
@@ -1184,7 +1111,7 @@ msgstr "Näppäimistö"
 msgid "Keyboard plugin"
 msgstr "Näppäimistöliitännäinen"
 
-#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:1975
+#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:1984
 msgid "Screencast from %d %t.webm"
 msgstr "Ruutunauhoite - %d %t.webm"
 
@@ -1241,131 +1168,125 @@ msgstr "Medianäppäimet"
 msgid "Media keys plugin"
 msgstr "Medianäppäinten liitännäinen"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:43
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:45
 msgid "Touchpad toggle"
 msgstr "Kosketuslevy päälle/pois"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:44
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:46
 msgid "Touchpad On"
 msgstr "Kosketuslevy päälle"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:45
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:47
 msgid "Touchpad Off"
 msgstr "Kosketuslevy pois"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:49
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:50
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:51
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:52
 msgid "Microphone Mute"
 msgstr "Mikrofonin vaimennus"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:51
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:53
 #, fuzzy
 #| msgid "Volume mute"
 msgid "Quiet Volume Mute"
 msgstr "Hiljennä ääni"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:52
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:54
 #, fuzzy
 #| msgid "Volume down"
 msgid "Quiet Volume Down"
 msgstr "Vähennä äänenvoimakkuutta"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:53
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:55
 #, fuzzy
 #| msgid "Volume up"
 msgid "Quiet Volume Up"
 msgstr "Kasvata äänenvoimakkuutta"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:63
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:65
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Lukitse näyttö"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:78
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:80
 msgid "Rewind"
 msgstr "Kelaa taakse"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:79
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:81
 msgid "Forward"
 msgstr "Kelaa eteen"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:80
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:82
 msgid "Repeat"
 msgstr "Kertaustila"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:81
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:83
 msgid "Random Play"
 msgstr "Satunnaistoisto"
 
 #. Key code of the XF86Display key (Fn-F7 on Thinkpads, Fn-F4 on HP machines, etc.)
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:82
 #: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:84
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:86
 msgid "Video Out"
 msgstr "Video ulos"
 
 #. Key code of the XF86RotateWindows key (present on some tablets)
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:86
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:88
 msgid "Rotate Screen"
 msgstr "Käännä näytttöä"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:87
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:89
 msgid "Orientation Lock"
 msgstr "Suuntalukitus"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:96
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:102
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:98
 msgid "Power Off"
 msgstr "Sammuta"
 
 #. the kernel / Xorg names really are like this...
 #. translators: "Sleep" means putting the machine to sleep, either through hibernate or suspend
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:99
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:105
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:101
 msgid "Sleep"
 msgstr "Unitila"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:100
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:102
 msgid "Suspend"
 msgstr "Valmiustila"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:101
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:103
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Lepotila"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:104
 msgid "Brightness Up"
 msgstr "Lisää kirkkautta"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:105
 msgid "Brightness Down"
 msgstr "Vähennä kirkkauta"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:110
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
 #, fuzzy
 #| msgid "Keyboard is empty"
 msgid "Keyboard Brightness Up"
 msgstr "Näppäimistön akku on tyhjä"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:111
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
 #, fuzzy
 #| msgid "Keyboard battery low"
 msgid "Keyboard Brightness Down"
 msgstr "Näppäimistön akku lähes tyhjä"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:112
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
 #, fuzzy
 #| msgid "Keyboard is charged"
 msgid "Keyboard Brightness Toggle"
 msgstr "Näppäimistö on ladattu"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:113
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
 msgid "Battery Status"
 msgstr "Akun tila"
 
 #: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
-#| msgid "Mouse"
-#| msgid_plural "Mice"
 msgid "Mouse"
 msgstr "Hiiri"
 
@@ -1382,18 +1303,18 @@ msgstr "Suuntaus"
 msgid "Orientation plugin"
 msgstr "Suuntausliitännäinen"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:74
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:75
 msgid "Unknown time"
 msgstr "Tuntematon aika"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:79
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:80
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i minuutti"
 msgstr[1] "%i minuuttia"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:89
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:90
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -1402,210 +1323,209 @@ msgstr[1] "%i tuntia"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:95
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s %i %s"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:97
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "tunti"
 msgstr[1] "tuntia"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:97
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:98
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minuutti"
 msgstr[1] "minuuttia"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:857 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:666
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:766
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:889 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:671
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:771
 msgid "Battery is critically low"
 msgstr "Akku on erittäin vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:326
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:331
 msgid "UPS Discharging"
 msgstr "UPS purkautuu"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:331
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:336
 #, c-format
 msgid "%s of UPS backup power remaining"
 msgstr "%s jäljellä UPS-varavirtaa"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:334
-#| msgid "%s of UPS backup power remaining"
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:339
 msgid "Unknown amount of UPS backup power remaining"
 msgstr "Tuntematon määrä UPS-varavirtaa jäljellä"
 
 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:350
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:498
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:649
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:757
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1950
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:355
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:503
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:654
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:762
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2022
 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Power"
 msgstr "Virransäästö"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:413
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:418
 msgid "Battery low"
 msgstr "Akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:416
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:421
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Kannettavan akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:423
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:428
 #, c-format
 msgid "Approximately %s remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Arviolta %s jäljellä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:428
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:433
 msgid "UPS low"
 msgstr "UPS:n virta vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:434
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:439
 #, c-format
 msgid "Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Arviolta %s jäljellä UPS-varavirtaa (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:439
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:576
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:444
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:581
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Hiiren akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:442
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:447
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Langattoman hiiren virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:446
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:584
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:451
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:589
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Näppäimistön akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:449
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:454
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Langattoman näppäimistön virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:453
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:593
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:458
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:598
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Kämmentietokoneen akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:456
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:461
 #, c-format
 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "PDA:lla on vain vähän energiaa jäljellä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:460
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:603
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:612
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:465
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:608
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:617
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Matkapuhelimen akku lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:463
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:468
 #, c-format
 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Matkapuhelimen virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:467
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:472
 msgid "Media player battery low"
 msgstr "Mediasoittimen akku vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:470
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:475
 #, c-format
 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mediasoittimen virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:474
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:621
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:479
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:626
 msgid "Tablet battery low"
 msgstr "Taulutietokoneen akun virta vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:477
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:482
 #, c-format
 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Taulutietokoneen virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:481
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:630
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:486
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:635
 msgid "Attached computer battery low"
 msgstr "Liitetyn tietokoneen akku on vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:484
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Liitetyn tietokoneen virta on vähissä (%.0f%%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:508
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:513
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Akku on lähes tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:540
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:545
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Akku kriittisen tyhjä"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:543
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:693
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:548
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:698
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Kannettavan akun virta on erittäin vähissä"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:552
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:557
 #, c-format
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Tietokone siirtyy lepotilaan hyvin pian, ellei virtajohtoa kytketä."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:556
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:561
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Tietokone sammutetaan hyvin pian, ellei virtajohtoa kytketä."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:564
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:718
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:569
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:723
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "UPSin lataus on lähes loppu"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:570
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your "
@@ -1615,7 +1535,7 @@ msgstr ""
 "välttääksesi tietojen menetyksen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:579
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1625,7 +1545,7 @@ msgstr ""
 "sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:587
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1635,7 +1555,7 @@ msgstr ""
 "ellei sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:596
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:601
 #, c-format
 msgid ""
 "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
@@ -1645,7 +1565,7 @@ msgstr ""
 "sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:606
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1655,7 +1575,7 @@ msgstr ""
 "sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:615
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:620
 #, c-format
 msgid ""
 "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1665,7 +1585,7 @@ msgstr ""
 "sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:624
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:629
 #, c-format
 msgid ""
 "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
@@ -1675,7 +1595,7 @@ msgstr ""
 "sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:633
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
@@ -1685,7 +1605,7 @@ msgstr ""
 "ellei sitä aseteta lataukseen."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:701
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:706
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
@@ -1693,63 +1613,62 @@ msgstr ""
 "Akun lataus on alle kriittisen arvon ja tietokone asetetaan lepotilaan."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:706
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:711
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
 msgstr "Akun lataus on alle kriittisen arvon ja siksi tietokone sammutetaan."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:726
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:731
 msgid ""
 "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr ""
 "UPS on alle kriittisen arvon, ja tietokone on siirtymäisillään lepotilaan."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:731
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:736
 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr "UPS on alle kriittisen arvon, ja tietokone on sammumaisillaan."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1150
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1218
 msgid "Lid has been opened"
 msgstr "Kansi on avattu"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1188
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1256
 msgid "Lid has been closed"
 msgstr "Kansi on suljettu"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1749
-#| msgid "PDA battery low"
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1817
 msgid "On battery power"
 msgstr "Akkuvirralla"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1754
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1822
 msgid "On AC power"
 msgstr "Verkkovirralla"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1928
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
 msgid "Automatic logout"
 msgstr "Automaattinen uloskirjautuminen"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1928
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
 msgid "You will soon log out because of inactivity."
 msgstr "Kirjaudut pian ulos käyttämättönyyden vuoksi."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1933
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005
 msgid "Automatic suspend"
 msgstr "Automaattinen valmiustila"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1933
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1938
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
 msgid "Computer will suspend very soon because of inactivity."
 msgstr "Tietokone siirtyy pian valmiustilaan käyttämättömyyden vuoksi."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1938
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
 msgid "Automatic hibernation"
 msgstr "Automaattinen lepotila"
 
@@ -2108,86 +2027,86 @@ msgid "Done"
 msgstr "Valmis"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1063
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1024
 msgid "Left Ring"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1074
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1035
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr ""
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1094
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
 msgid "Right Ring"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1105
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1066
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr ""
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1147
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1108
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1158
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1119
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr ""
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1139
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1189
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1215
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1176
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1217
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1220
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1181
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1222
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1183
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1227
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1188
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1335
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1296
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "Vasen painike #%d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1338
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1299
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "Oikea painike #%d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1341
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1302
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Yläpainike #%d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1344
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1305
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "Alapainike #%d"
@@ -2196,30 +2115,30 @@ msgstr "Alapainike #%d"
 msgid "New shortcut…"
 msgstr "Uusi pikanäppäin…"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1014
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1028
 #, c-format
 msgid "The \"%s\" tablet may not work as expected."
 msgstr "Piirtopöytä \"%s\" ei välttämättä toimi odotetulla tavalla."
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1015
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1029
 msgid "Unknown Tablet Connected"
 msgstr "Tuntematon piirtopöytä yhdistetty"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1019
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1644
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1033
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1701
 msgid "Wacom Settings"
 msgstr "Wacom-asetukset"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1638
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1695
 #, c-format
 msgid "Tablet %s needs to be calibrated."
 msgstr "Piirtopöytä %s pitää kalibroida."
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1640
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1697
 msgid "Calibration needed"
 msgstr "Kalibrointi vaaditaan"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1653
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1710
 msgid "Calibrate"
 msgstr "Kalibroi"
 
@@ -2291,7 +2210,7 @@ msgstr "Wacom"
 msgid "Wacom plugin"
 msgstr "Wacom-liitännäinen"
 
-#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:958
+#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:965
 #, c-format
 msgid "Could not refresh the screen information: %s"
 msgstr "Näytön tietoja ei voitu virkistää: %s"
@@ -2311,3 +2230,60 @@ msgstr "X-asetukset"
 #: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Manage X Settings"
 msgstr "Hallitse X-asetuksia"
+
+#~ msgid "Disable touchpad while typing"
+#~ msgstr "Poista kosketuslevy käytöstä kirjoitettaessa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the "
+#~ "touchpad while typing."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aseta tämä todeksi jos sinulla on ongelmia osuessasi vahingossa "
+#~ "kosketuslevyyn kirjoitettaessa."
+
+#~ msgid "Enable horizontal scrolling"
+#~ msgstr "Käytä vaakasuuntaista vieritystä"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method "
+#~ "selected with the scroll_method key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aseta tämä todeksi salliaksesi vaakasuuntaisen vierityksen samalla tavoin "
+#~ "kuin on valittu avaimella scroll_method."
+
+#~ msgid "Select the touchpad scroll method"
+#~ msgstr "Valitse kosketuslevyn vieritystapa"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the touchpad scroll method. Supported values are: \"disabled\", "
+#~ "\"edge-scrolling\", \"two-finger-scrolling\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Valitse kosketusalustan vieritystila. Tuetut arvot ovat: \"disabled"
+#~ "\" (poissa käytöstä), \"edge-scrolling\" (reunavieritys), \"two-finger-"
+#~ "scrolling\" (kahden sormen vieritys)."
+
+#~ msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
+#~ msgstr "Ota käyttöön hiiren napsautukset kosketuslevyllä"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the "
+#~ "touchpad."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aseta tämä todeksi jos haluat lähettää hiiren napsautuksia kosketuslevyä "
+#~ "napauttamalla."
+
+#~ msgid "Enable touchpad"
+#~ msgstr "Ota kosketuslevy käyttöön"
+
+#~ msgid "Set this to TRUE to enable all touchpads."
+#~ msgstr "Aseta tämä todeksi jos haluat ottaa kaikki kosketuslevyt käyttöön."
+
+#~ msgid "Middle button emulation"
+#~ msgstr "Rullan painalluksen simulointi"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
+#~ "button click."
+#~ msgstr ""
+#~ "Jos käytössä, hiiren vasemman ja oikean painikkeen samanaikainen "
+#~ "painallus simuloi hiiren rullan painamista."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]