[glib] Updated Norwegian bokmål translation.commit ea512bf1e6219c99617da80e1367ad37ba1aefb8
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Thu Mar 19 21:16:10 2015 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  181 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 103 insertions(+), 78 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 47e5ce9..c75b8ca 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib 2.38.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-12 01:26+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-12 01:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:14+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-19 21:16+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language:\n"
@@ -18,15 +18,15 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../gio/gapplication.c:530
+#: ../gio/gapplication.c:531
 msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
 msgstr "Oppgi tjenestemodus for GApplication (bruk fra D-Bus tjenestefiler)"
 
-#: ../gio/gapplication.c:535
+#: ../gio/gapplication.c:536
 msgid "GApplication options"
 msgstr "Flagg for GApplication"
 
-#: ../gio/gapplication.c:535
+#: ../gio/gapplication.c:536
 msgid "Show GApplication options"
 msgstr "Vis flagg for GApplication"
 
@@ -264,7 +264,7 @@ msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
 msgstr "Kan ikke avkorte GBufferedInputStream"
 
 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1202
-#: ../gio/giostream.c:277 ../gio/goutputstream.c:1654
+#: ../gio/giostream.c:278 ../gio/goutputstream.c:1654
 msgid "Stream is already closed"
 msgstr "Strømmen er allerede lukket"
 
@@ -273,7 +273,7 @@ msgid "Truncate not supported on base stream"
 msgstr "Avkorting er ikke støttet på grunnstrøm"
 
 #: ../gio/gcancellable.c:317 ../gio/gdbusconnection.c:1896
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1989 ../gio/gdbusprivate.c:1417
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1989 ../gio/gdbusprivate.c:1421
 #: ../gio/glocalfile.c:2181 ../gio/gsimpleasyncresult.c:830
 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:856
 #, c-format
@@ -294,23 +294,23 @@ msgstr "Ikke nok plass i mål"
 
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848
 #: ../gio/gdatainputstream.c:1256 ../glib/gconvert.c:438
-#: ../glib/gconvert.c:845 ../glib/giochannel.c:1557 ../glib/giochannel.c:1599
-#: ../glib/giochannel.c:2443 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1289
+#: ../glib/gconvert.c:845 ../glib/giochannel.c:1556 ../glib/giochannel.c:1598
+#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1289
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr "Ugyldig bytesekvens i inndata for konvertering"
 
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:347 ../glib/gconvert.c:446
-#: ../glib/gconvert.c:770 ../glib/giochannel.c:1564 ../glib/giochannel.c:2455
+#: ../glib/gconvert.c:770 ../glib/giochannel.c:1563 ../glib/giochannel.c:2454
 #, c-format
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Feil under konvertering: %s"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:985
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:990
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Avbrytbar initiering er ikke støttet"
 
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
-#: ../glib/giochannel.c:1385
+#: ../glib/giochannel.c:1384
 #, c-format
 msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
 msgstr "Konvertering fra tegnsett «%s» til «%s» er ikke støttet"
@@ -882,12 +882,12 @@ msgstr "Feil retur med kropp av type «%s»"
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr "Feil retur med tom kropp"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2067
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2085
 #, c-format
 msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
 msgstr "Kan ikke hente maskinvareprofil: %s"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2112
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2130
 msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
 msgstr "Kan ikke laste /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
 
@@ -1250,14 +1250,14 @@ msgstr "Feil antall tegn (%d) i GEmblemedIcon-koding"
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "Ventet et GEmblem for GEmblemedIcon"
 
-#: ../gio/gfile.c:962 ../gio/gfile.c:1200 ../gio/gfile.c:1338
-#: ../gio/gfile.c:1576 ../gio/gfile.c:1631 ../gio/gfile.c:1689
-#: ../gio/gfile.c:1773 ../gio/gfile.c:1830 ../gio/gfile.c:1894
-#: ../gio/gfile.c:1949 ../gio/gfile.c:3597 ../gio/gfile.c:3652
-#: ../gio/gfile.c:3887 ../gio/gfile.c:3929 ../gio/gfile.c:4392
-#: ../gio/gfile.c:4803 ../gio/gfile.c:4888 ../gio/gfile.c:4978
-#: ../gio/gfile.c:5075 ../gio/gfile.c:5162 ../gio/gfile.c:5263
-#: ../gio/gfile.c:7782 ../gio/gfile.c:7872 ../gio/gfile.c:7956
+#: ../gio/gfile.c:968 ../gio/gfile.c:1206 ../gio/gfile.c:1344
+#: ../gio/gfile.c:1582 ../gio/gfile.c:1637 ../gio/gfile.c:1695
+#: ../gio/gfile.c:1779 ../gio/gfile.c:1836 ../gio/gfile.c:1900
+#: ../gio/gfile.c:1955 ../gio/gfile.c:3603 ../gio/gfile.c:3658
+#: ../gio/gfile.c:3893 ../gio/gfile.c:3935 ../gio/gfile.c:4398
+#: ../gio/gfile.c:4809 ../gio/gfile.c:4894 ../gio/gfile.c:4984
+#: ../gio/gfile.c:5081 ../gio/gfile.c:5168 ../gio/gfile.c:5269
+#: ../gio/gfile.c:7788 ../gio/gfile.c:7878 ../gio/gfile.c:7962
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Operasjonen er ikke støttet"
@@ -1272,70 +1272,70 @@ msgstr "Operasjonen er ikke støttet"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: ../gio/gfile.c:1461 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
+#: ../gio/gfile.c:1467 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
 #: ../gio/glocalfile.c:1127
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Omsluttende monteringspunkt finnes ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:2508 ../gio/glocalfile.c:2337
+#: ../gio/gfile.c:2514 ../gio/glocalfile.c:2337
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "Kan ikke kopiere over katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2568
+#: ../gio/gfile.c:2574
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "Kan ikke kopiere katalog over katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2576 ../gio/glocalfile.c:2346
+#: ../gio/gfile.c:2582 ../gio/glocalfile.c:2346
 msgid "Target file exists"
 msgstr "Målfilen eksisterer"
 
-#: ../gio/gfile.c:2595
+#: ../gio/gfile.c:2601
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Kan ikke kopiere katalog rekursivt"
 
-#: ../gio/gfile.c:2877
+#: ../gio/gfile.c:2883
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Splice er ikke støttet"
 
-#: ../gio/gfile.c:2881
+#: ../gio/gfile.c:2887
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Feil ved bruk av  splice(2) på fil: %s"
 
-#: ../gio/gfile.c:3012
+#: ../gio/gfile.c:3018
 msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
 msgstr "Kopiering (reflink/clone) mellom monteringspunkter er ikke støttet"
 
-#: ../gio/gfile.c:3016
+#: ../gio/gfile.c:3022
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
 msgstr "Kopiering (reflink/clone) er ikke støttet eller ugyldig"
 
-#: ../gio/gfile.c:3021
+#: ../gio/gfile.c:3027
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
 msgstr "Kopiering (reflink/clone) er ikke støttet eller virket ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:3084
+#: ../gio/gfile.c:3090
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "Kan ikke kopiere spesiell fil"
 
-#: ../gio/gfile.c:3877
+#: ../gio/gfile.c:3883
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Ugyldig verdi oppgitt for symbolsk lenke"
 
-#: ../gio/gfile.c:4038
+#: ../gio/gfile.c:4044
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Papirkurv er ikke støttet"
 
-#: ../gio/gfile.c:4150
+#: ../gio/gfile.c:4156
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "Filnavn kan ikke inneholde «%c»"
 
-#: ../gio/gfile.c:6574 ../gio/gvolume.c:363
+#: ../gio/gfile.c:6580 ../gio/gvolume.c:363
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "volumet implementerer ikke montering"
 
-#: ../gio/gfile.c:6683
+#: ../gio/gfile.c:6689
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Ingen program registrert for å håndtere denne filen"
 
@@ -1380,6 +1380,31 @@ msgstr "Avkorting er ikke tillatt på en inndatastrøm"
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "Avkorting er ikke støttet på strømmen"
 
+#: ../gio/ghttpproxy.c:136
+msgid "Bad HTTP proxy reply"
+msgstr "Ugyldig svar fra HTTP-proxy"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:152
+msgid "HTTP proxy connection not allowed"
+msgstr "HTTP-proxytilkobling tillates ikke"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:157
+msgid "HTTP proxy authentication failed"
+msgstr "Autentisering for HTTP-proxy feilet"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:160
+msgid "HTTP proxy authentication required"
+msgstr "Autentisering kreves for HTTP-proxy"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:164
+#, c-format
+msgid "HTTP proxy connection failed: %i"
+msgstr "HTTP-proxytilkobling feilet: %i"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:260
+msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
+msgstr "HTTP-proxytjener lukket tilkoblingen uventet."
+
 #: ../gio/gicon.c:290
 #, c-format
 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
@@ -1451,7 +1476,7 @@ msgstr "Inndatastrøm implementerer ikke lesing"
 #. Translators: This is an error you get if there is
 #. * already an operation running against this stream when
 #. * you try to start one
-#: ../gio/ginputstream.c:1212 ../gio/giostream.c:287
+#: ../gio/ginputstream.c:1212 ../gio/giostream.c:288
 #: ../gio/goutputstream.c:1664
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "Strømmen har utestående operasjoner"
@@ -2241,7 +2266,7 @@ msgstr "Ut-strømmen implementerer ikke skriving"
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Kildestrømmen er allerede lukket"
 
-#: ../gio/gresolver.c:320 ../gio/gthreadedresolver.c:116
+#: ../gio/gresolver.c:331 ../gio/gthreadedresolver.c:116
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:126
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s': %s"
@@ -2617,133 +2642,133 @@ msgstr "Tomt navn på schema oppgitt\n"
 msgid "No such key '%s'\n"
 msgstr "Nøkkel «%s» finnes ikke\n"
 
-#: ../gio/gsocket.c:266
+#: ../gio/gsocket.c:271
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Ugyldig plugg, ikke initiert"
 
-#: ../gio/gsocket.c:273
+#: ../gio/gsocket.c:278
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Ugyldig plugg, initiering feilet pga: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:281
+#: ../gio/gsocket.c:286
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "Pluggen er allerede lukket"
 
-#: ../gio/gsocket.c:296 ../gio/gsocket.c:3619 ../gio/gsocket.c:3674
+#: ../gio/gsocket.c:301 ../gio/gsocket.c:3627 ../gio/gsocket.c:3682
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "Tidsavbrudd for I/U mot plugg"
 
-#: ../gio/gsocket.c:443
+#: ../gio/gsocket.c:448
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "lager GSocket fra fd: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:525 ../gio/gsocket.c:532
+#: ../gio/gsocket.c:476 ../gio/gsocket.c:530 ../gio/gsocket.c:537
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Kunne ikke lage plugg: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:525
+#: ../gio/gsocket.c:530
 msgid "Unknown family was specified"
 msgstr "Ukjent familie ble oppgitt"
 
-#: ../gio/gsocket.c:532
+#: ../gio/gsocket.c:537
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Ukjent protokoll ble oppgitt"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1722
+#: ../gio/gsocket.c:1727
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "kunne ikke hente lokal adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1765
+#: ../gio/gsocket.c:1770
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "kunne ikke hente ekstern adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1826
+#: ../gio/gsocket.c:1831
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "kunne ikke lytte: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1925
+#: ../gio/gsocket.c:1930
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "Feil ved binding til adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2037 ../gio/gsocket.c:2074
+#: ../gio/gsocket.c:2045 ../gio/gsocket.c:2082
 #, c-format
 msgid "Error joining multicast group: %s"
 msgstr "Feil ved forsøk på å bli med i multicast-gruppe: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2038 ../gio/gsocket.c:2075
+#: ../gio/gsocket.c:2046 ../gio/gsocket.c:2083
 #, c-format
 msgid "Error leaving multicast group: %s"
 msgstr "Feil ved forsøk på å forlate multicast-gruppe: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2039
+#: ../gio/gsocket.c:2047
 msgid "No support for source-specific multicast"
 msgstr "Ingen støtte for kildespesifikk multicast"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2261
+#: ../gio/gsocket.c:2269
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "Feil ved godkjenning av tilkobling: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2384
+#: ../gio/gsocket.c:2392
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Tilkobling pågår"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2434
+#: ../gio/gsocket.c:2442
 msgid "Unable to get pending error: "
 msgstr "Kan ikke hente utestående feil: "
 
-#: ../gio/gsocket.c:2637
+#: ../gio/gsocket.c:2645
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Feil ved mottak av data: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2812
+#: ../gio/gsocket.c:2820
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Feil ved sending av data: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2926
+#: ../gio/gsocket.c:2934
 #, c-format
 msgid "Unable to shutdown socket: %s"
 msgstr "Kan ikke stenge ned plugg: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3005
+#: ../gio/gsocket.c:3013
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Feil ved lukking av plugg: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3612
+#: ../gio/gsocket.c:3620
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Venter på tilstand for plugg: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3899 ../gio/gsocket.c:3982 ../gio/gsocket.c:4210
+#: ../gio/gsocket.c:3907 ../gio/gsocket.c:3990 ../gio/gsocket.c:4218
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Feil ved sending av melding: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3924
+#: ../gio/gsocket.c:3932
 msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
 msgstr "GSocketControlMessage er ikke støttet på Windows"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4538 ../gio/gsocket.c:4676
+#: ../gio/gsocket.c:4546 ../gio/gsocket.c:4684
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Feil ved mottak av melding: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4798
+#: ../gio/gsocket.c:4806
 #, c-format
 msgid "Unable to read socket credentials: %s"
 msgstr "Kunne ikke lese autentiseringsinformasjon for plugg: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4807
+#: ../gio/gsocket.c:4815
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr "g_socket_get_credentials ikke implementert for dette OSet"
 
@@ -2761,15 +2786,15 @@ msgstr "Kunne ikke koble til «%s»: "
 msgid "Could not connect: "
 msgstr "Kunne ikke koble til: "
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1603
+#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1599
 msgid "Unknown error on connect"
 msgstr "Ukjent feil ved tilkobling"
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1082 ../gio/gsocketclient.c:1538
+#: ../gio/gsocketclient.c:1081 ../gio/gsocketclient.c:1535
 msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
 msgstr "Proxy over annet enn TCP-forbindelser er ikke støttet."
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1108 ../gio/gsocketclient.c:1559
+#: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
 #, c-format
 msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
 msgstr "Protokoll «%s» er er ikke støttet"
@@ -3001,7 +3026,7 @@ msgstr "Feil under lesing fra fildeskriptor: %s"
 msgid "Error closing file descriptor: %s"
 msgstr "Feil under lukking av fildeskriptor: %s"
 
-#: ../gio/gunixmounts.c:2054 ../gio/gunixmounts.c:2107
+#: ../gio/gunixmounts.c:2099 ../gio/gunixmounts.c:2152
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Filsystemrot"
 
@@ -3526,25 +3551,25 @@ msgstr "Feil under lesing av symbolsk lenke «%s»: %s"
 msgid "Symbolic links not supported"
 msgstr "Symbolske lenker er ikke støttet"
 
-#: ../glib/giochannel.c:1389
+#: ../glib/giochannel.c:1388
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
 msgstr "Kunne ikke åpne konverterer fra «%s» til «%s»: %s"
 
-#: ../glib/giochannel.c:1734
+#: ../glib/giochannel.c:1733
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
 msgstr "Kan ikke utføre rå avlesing i g_io_channel_read_line_string"
 
-#: ../glib/giochannel.c:1781 ../glib/giochannel.c:2039
-#: ../glib/giochannel.c:2126
+#: ../glib/giochannel.c:1780 ../glib/giochannel.c:2038
+#: ../glib/giochannel.c:2125
 msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
 msgstr "Overflødig ikke-konvertert data i innlesingsbuffer"
 
-#: ../glib/giochannel.c:1862 ../glib/giochannel.c:1939
+#: ../glib/giochannel.c:1861 ../glib/giochannel.c:1938
 msgid "Channel terminates in a partial character"
 msgstr "Kanalen terminerer i et oppdelt tegn"
 
-#: ../glib/giochannel.c:1925
+#: ../glib/giochannel.c:1924
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
 msgstr "Kan ikke utføre rå avlesing i g_io_channel_read_to_end"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]