[gdk-pixbuf] Updated Swedish translationcommit 5db37cbb12e0aa50c48e2b3a9f94358fb0b2b289
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Mon Mar 16 22:04:29 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  465 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 295 insertions(+), 170 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 2d4a5f1..cc5117b 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,17 +1,17 @@
 # Swedish messages for gdk-pixbuf.
-# Copyright © 1999-2011, 2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Tomas Ögren <stric ing umu se>, 1999.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdk-pixbuf\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk";
 "%2b&keywords=I18N+L10N&component=gdk\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-18 16:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-18 19:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-05 17:51+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-10 23:45+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,15 +19,15 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1077
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1333
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:158 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1101
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1357
 #, c-format
 msgid "Failed to open file '%s': %s"
 msgstr "Misslyckades med att öppna filen ”%s”: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:171 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:962
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:171 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:986
 #, c-format
 msgid "Image file '%s' contains no data"
 msgstr "Bildfilen ”%s” innehåller inga data"
@@ -41,8 +41,8 @@ msgstr ""
 "Misslyckades med att läsa in animeringen ”%s”: anledningen är okänd, "
 "troligtvis en trasig animeringsfil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:278 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1113
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1385
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-animation.c:278 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1137
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1409
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to load image '%s': reason not known, probably a corrupt image file"
@@ -50,12 +50,85 @@ msgstr ""
 "Misslyckades med att läsa in bilden ”%s”: anledningen är okänd, troligtvis "
 "en trasig bildfil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:774
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:161
+msgid "Number of Channels"
+msgstr "Antal kanaler"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:162
+msgid "The number of samples per pixel"
+msgstr "Antalet samplingar per bildpunkt"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:171
+msgid "Colorspace"
+msgstr "Färgrymd"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:172
+msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
+msgstr "Färgrymden i vilken samplingarna tolkas"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:180
+msgid "Has Alpha"
+msgstr "Har alfa"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:181
+msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
+msgstr "Huruvida pixbufen har en alfakanal"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:194
+msgid "Bits per Sample"
+msgstr "Bitar per sampling"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:195
+msgid "The number of bits per sample"
+msgstr "Antalet bitar per sampling"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:204
+msgid "Width"
+msgstr "Bredd"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:205
+msgid "The number of columns of the pixbuf"
+msgstr "Antalet kolumner i pixbufen"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:214
+msgid "Height"
+msgstr "Höjd"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:215
+msgid "The number of rows of the pixbuf"
+msgstr "Antalet rader i pixbufen"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:231
+msgid "Rowstride"
+msgstr "Radlängd"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:232
+msgid ""
+"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
+msgstr "Antal byte mellan början på en rad och början på nästa rad"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:241
+msgid "Pixels"
+msgstr "Bildpunkter"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:242
+msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
+msgstr "En pekare till pixbufens bildpunktsdata"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:256
+msgid "Pixel Bytes"
+msgstr "Bildpunktsbyte"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:257
+msgid "Readonly pixel data"
+msgstr "Skrivskyddade bildpunktsdata"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:798
 #, c-format
 msgid "Unable to load image-loading module: %s: %s"
 msgstr "Kan inte läsa in bildinläsningsmodulen: %s: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:789
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:813
 #, c-format
 msgid ""
 "Image-loading module %s does not export the proper interface; perhaps it's "
@@ -64,53 +137,53 @@ msgstr ""
 "Bildinläsningsmodulen %s exporterar inte rätt gränssnitt; den kanske är från "
 "en annan version av gdk-pixbuf?"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:798 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:849
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:822 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:873
 #, c-format
 msgid "Image type '%s' is not supported"
 msgstr "Bildtypen ”%s” stöds inte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:934
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:958
 #, c-format
 msgid "Couldn't recognize the image file format for file '%s'"
 msgstr "Kunde inte känna igen bildfilformatet på filen ”%s”"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:942
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:966
 msgid "Unrecognized image file format"
 msgstr "Okänt bildfilformat"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1124
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:1148
 #, c-format
 msgid "Failed to load image '%s': %s"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in bilden ”%s”: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2151 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:835
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2175 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:838
 #, c-format
 msgid "Error writing to image file: %s"
 msgstr "Fel vid skrivning till bildfil: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2193 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2314
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2217 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2338
 #, c-format
 msgid "This build of gdk-pixbuf does not support saving the image format: %s"
 msgstr "Detta bygge av gdk-pixbuf stöder inte sparande av bildformatet: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2224
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2248
 msgid "Insufficient memory to save image to callback"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till återuppringning"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2237
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2261
 msgid "Failed to open temporary file"
 msgstr "Misslyckades med att öppna temporär fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2260
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2284
 msgid "Failed to read from temporary file"
 msgstr "Misslyckades med att läsa från temporär fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2504
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2534
 #, c-format
 msgid "Failed to open '%s' for writing: %s"
 msgstr "Misslyckades med att öppna ”%s” för skrivning: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2530
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2560
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to close '%s' while writing image, all data may not have been saved: "
@@ -119,15 +192,15 @@ msgstr ""
 "Misslyckades med att stänga ”%s” när bilden skrevs, all data kanske inte har "
 "sparats: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2751 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2803
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2781 ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2833
 msgid "Insufficient memory to save image into a buffer"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att spara bild till en buffert"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2849
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-io.c:2879
 msgid "Error writing to image stream"
 msgstr "Fel vid skrivning till bildström"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:384
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal error: Image loader module '%s' failed to complete an operation, "
@@ -136,24 +209,32 @@ msgstr ""
 "Internt fel: Bildinläsningsmodulen ”%s” misslyckades med att färdigställa en "
 "åtgärd, men gav inte en anledning till misslyckandet"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:426
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:424
 #, c-format
 msgid "Incremental loading of image type '%s' is not supported"
 msgstr "Inkrementell inläsning av bildtypen ”%s” stöds inte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:158
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:161
+msgid "Loop"
+msgstr "Slinga"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-simple-anim.c:162
+msgid "Whether the animation should loop when it reaches the end"
+msgstr "Huruvida animationen ska börja om då den når slutet"
+
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:163
 msgid "Image header corrupt"
 msgstr "Bildhuvudet är trasigt"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:163
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:168
 msgid "Image format unknown"
 msgstr "Bildformatet är okänt"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:168 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:501
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:173 ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:511
 msgid "Image pixel data corrupt"
 msgstr "Bildpunktsdata är trasigt"
 
-#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:445
+#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixdata.c:455
 #, c-format
 msgid "failed to allocate image buffer of %u byte"
 msgid_plural "failed to allocate image buffer of %u bytes"
@@ -186,16 +267,17 @@ msgid "ANI image was truncated or incomplete."
 msgstr "ANI-bilden var trunkerad eller ofullständig."
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-ani.c:669
-msgid "The ANI image format"
-msgstr "Bildformatet ANI"
+msgctxt "image format"
+msgid "Windows animated cursor"
+msgstr "Animerad Windows-muspekare"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:227 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:264
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:335 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:367
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:390 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:493
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:358 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:381
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:484
 msgid "BMP image has bogus header data"
 msgstr "BMP-bilden har felaktig huvuddata"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:430
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:238 ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:421
 msgid "Not enough memory to load bitmap image"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild"
 
@@ -204,39 +286,44 @@ msgid "BMP image has unsupported header size"
 msgstr "BMP-bilden har huvudstorlek som inte stöds"
 
 # Osäker.
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:354
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:345
 msgid "Topdown BMP images cannot be compressed"
 msgstr "BMP-bilder som är uppifrån-och-ned kan inte komprimeras"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:714 ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:705
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:705 ../gdk-pixbuf/io-png.c:530
+#: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:705
 msgid "Premature end-of-file encountered"
 msgstr "För tidigt filslut påträffades"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1326
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1317
 msgid "Couldn't allocate memory for saving BMP file"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för sparande av BMP-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1367
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1358
 msgid "Couldn't write to BMP file"
 msgstr "Kunde inte skriva till BMP-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1420 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:80
-msgid "The BMP image format"
-msgstr "Bildformatet BMP"
+#: ../gdk-pixbuf/io-bmp.c:1411 ../gdk-pixbuf/io-gdip-bmp.c:83
+msgctxt "image format"
+msgid "BMP"
+msgstr "BMP"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:57
-msgid "The EMF image format"
-msgstr "Bildformatet EMF"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-emf.c:60
+msgctxt "image format"
+msgid "EMF"
+msgstr "EMF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:78 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1718
-msgid "The GIF image format"
-msgstr "Bildformatet GIF"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-gif.c:81 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1719
+msgctxt "image format"
+msgid "GIF"
+msgstr "GIF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:57 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1269
-msgid "The ICO image format"
-msgstr "Bildformatet ICO"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-ico.c:60 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1268
+msgctxt "image format"
+msgid "Windows icon"
+msgstr "Windows-ikon"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:51 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1249
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:54 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1292
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%s' could not be "
@@ -245,7 +332,7 @@ msgstr ""
 "JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet ”%s” kunde "
 "inte tolkas."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:66 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1265
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:69 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1308
 #, c-format
 msgid ""
 "JPEG quality must be a value between 0 and 100; value '%d' is not allowed."
@@ -253,62 +340,65 @@ msgstr ""
 "JPEG-kvaliteten måste vara ett värde mellan 0 och 100; värdet ”%d” är inte "
 "tillåtet."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:134 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1478
-msgid "The JPEG image format"
-msgstr "Bildformatet JPEG"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-jpeg.c:137 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1570
+msgctxt "image format"
+msgid "JPEG"
+msgstr "JPEG"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-tiff.c:80 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:786
-msgid "The TIFF image format"
-msgstr "Bildformatet TIFF"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-tiff.c:83 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:1018
+msgctxt "image format"
+msgid "TIFF"
+msgstr "TIFF"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:152
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:155
 #, c-format
 msgid "Could not allocate memory: %s"
 msgstr "Kunde inte allokera minne: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:177 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:291
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:331
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:180 ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:294
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:334
 #, c-format
 msgid "Could not create stream: %s"
 msgstr "Kunde inte skapa ström: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:191
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:194
 #, c-format
 msgid "Could not seek stream: %s"
 msgstr "Kunde inte spola i ström: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:203
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:206
 #, c-format
 msgid "Could not read from stream: %s"
 msgstr "Kunde inte läsa från ström: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:615
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:618
 msgid "Couldn't load bitmap"
 msgstr "Kunde inte läsa in bitmap"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:771
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:774
 msgid "Couldn't load metafile"
 msgstr "Kunde inte läsa in metafil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:876
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:879
 msgid "Unsupported image format for GDI+"
 msgstr "GDI+-bildformatet stöds inte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:883
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-utils.c:886
 msgid "Couldn't save"
 msgstr "Kunde inte spara"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:56
-msgid "The WMF image format"
-msgstr "Bildformatet WMF"
+#: ../gdk-pixbuf/io-gdip-wmf.c:59
+msgctxt "image format"
+msgid "WMF"
+msgstr "WMF"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:220
 #, c-format
 msgid "Failure reading GIF: %s"
 msgstr "Misslyckades med att läsa GIF: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:494 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1500
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1667
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:494 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1501
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1668
 msgid "GIF file was missing some data (perhaps it was truncated somehow?)"
 msgstr "GIF-filen saknade en del data (den kanske klipptes på något sätt?)"
 
@@ -333,8 +423,8 @@ msgstr "Felaktig kod påträffades"
 msgid "Circular table entry in GIF file"
 msgstr "Cirkulär tabellpost i GIF-filen"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:864 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1486
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1539 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1655
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:864 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1487
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1540 ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1656
 msgid "Not enough memory to load GIF file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in GIF-fil"
 
@@ -367,66 +457,57 @@ msgstr ""
 "GIF-bilden har ingen global färgkarta, och en ram i den saknar lokal "
 "färgkarta."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1562
+#: ../gdk-pixbuf/io-gif.c:1563
 msgid "GIF image was truncated or incomplete."
 msgstr "GIF-bilden var trunkerad eller ofullständig."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:347
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:358
 #, c-format
 msgid "Error reading ICNS image: %s"
 msgstr "Fel vid läsning av ICNS-bild: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:364
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:375 ../gdk-pixbuf/io-icns.c:452
 msgid "Could not decode ICNS file"
 msgstr "Kunde inte avkoda ICNS-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:397
-msgid "The ICNS image format"
-msgstr "Bildformatet ICNS"
+#: ../gdk-pixbuf/io-icns.c:511
+msgctxt "image format"
+msgid "MacOS X icon"
+msgstr "MacOS X-ikon"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:226 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:240
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:289 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:300
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:393
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:291 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:302
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:386
 msgid "Invalid header in icon"
 msgstr "Ogiltigt huvud i ikon"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:255 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:310
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:403 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:456
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:486
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:255 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:312
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:396 ../gdk-pixbuf/io-ico.c:449
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:479
 msgid "Not enough memory to load icon"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ikon"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:336
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:338
 msgid "Compressed icons are not supported"
 msgstr "Komprimerade ikoner stöds inte"
 
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:356
-msgid "Icon has zero width"
-msgstr "Ikonens bredd är noll"
-
-# SUN CHANGED MESSAGE
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:366
-msgid "Icon has zero height"
-msgstr "Ikonens höjd är noll"
-
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:441
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:434
 msgid "Unsupported icon type"
 msgstr "Ikontypen stöds inte"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:535
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:528
 msgid "Not enough memory to load ICO file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in ICO-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1000
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:993
 msgid "Image too large to be saved as ICO"
 msgstr "Bilden för stor för att sparas som ICO"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1011
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1004
 msgid "Cursor hotspot outside image"
 msgstr "Markörpunkt utanför bilden"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1034
+#: ../gdk-pixbuf/io-ico.c:1027
 #, c-format
 msgid "Unsupported depth for ICO file: %d"
 msgstr "Djupet stöds inte för ICO-fil: %d"
@@ -460,15 +541,16 @@ msgid "Couldn't allocate memory to buffer image data"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för att buffra bilddata"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-jasper.c:304
-msgid "The JPEG 2000 image format"
-msgstr "Bildformatet JPEG 2000"
+msgctxt "image format"
+msgid "JPEG 2000"
+msgstr "JPEG 2000"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:124
 #, c-format
 msgid "Error interpreting JPEG image file (%s)"
 msgstr "Fel vid tolkning av JPEG-bildfil (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:597
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:595
 msgid ""
 "Insufficient memory to load image, try exiting some applications to free "
 "memory"
@@ -476,21 +558,37 @@ msgstr ""
 "Inte tillräckligt med minne för att läsa in bild, försök att avsluta några "
 "program för att frigöra minne"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:645 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:858
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:664 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:877
 #, c-format
 msgid "Unsupported JPEG color space (%s)"
 msgstr "JPEG-färgrymden stöds inte (%s)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:757 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1037
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1308 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1318
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:776 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1057
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1393 ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1403
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "Kunde inte allokera minne för inläsning av JPEG-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1011
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1031
 msgid "Transformed JPEG has zero width or height."
 msgstr "Transformerad JPEG har bredden eller höjden noll."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1279
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1329
+#, c-format
+msgid ""
+"JPEG x-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
+msgstr ""
+"x-dpi för JPEG måste vara ett värde mellan 1 och 65535; värdet ”%s” är inte "
+"tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1350
+#, c-format
+msgid ""
+"JPEG y-dpi must be a value between 1 and 65535; value '%s' is not allowed."
+msgstr ""
+"y-dpi för JPEG måste vara ett värde mellan 1 och 65535; värdet ”%s” är inte "
+"tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-jpeg.c:1364
 #, c-format
 msgid "Color profile has invalid length '%u'."
 msgstr "Färgprofilen har en ogiltig längd ”%u”."
@@ -537,48 +635,50 @@ msgid "No palette found at end of PCX data"
 msgstr "Ingen palett hittades vid slutet av PCX-data"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-pcx.c:753
-msgid "The PCX image format"
-msgstr "Bildformatet PCX"
+msgctxt "image format"
+msgid "PCX"
+msgstr "PCX"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-pixdata.c:146
 msgid "Transformed pixbuf has zero width or height."
 msgstr "Transformerad pixbuf har bredden eller höjden noll."
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-pixdata.c:184
-msgid "The GdkPixdata format"
-msgstr "GdkPixdata-formatet"
+msgctxt "image format"
+msgid "GdkPixdata"
+msgstr "GdkPixdata"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:53
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:54
 msgid "Bits per channel of PNG image is invalid."
 msgstr "Bitar per kanal i PNG-bilden är ogiltigt."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:134 ../gdk-pixbuf/io-png.c:640
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:135 ../gdk-pixbuf/io-png.c:670
 msgid "Transformed PNG has zero width or height."
 msgstr "Transformerad PNG har bredden eller höjden noll."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:142
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:143
 msgid "Bits per channel of transformed PNG is not 8."
 msgstr "Bitar per kanal av transformerad PNG är inte 8."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:151
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:152
 msgid "Transformed PNG not RGB or RGBA."
 msgstr "Transformerad PNG är inte RGB eller RGBA."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:160
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:161
 msgid "Transformed PNG has unsupported number of channels, must be 3 or 4."
 msgstr ""
 "Transformerad PNG har antal kanaler som inte stöds, måste vara 3 eller 4."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:181
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:182
 #, c-format
 msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
 msgstr "Ödesdigert fel i PNG-bildfil: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:314
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:319
 msgid "Insufficient memory to load PNG file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNG-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:655
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:685
 #, c-format
 msgid ""
 "Insufficient memory to store a %lu by %lu image; try exiting some "
@@ -587,30 +687,30 @@ msgstr ""
 "Inte tillräckligt med minne för att lagra en %lu × %lu stor bild; försök att "
 "avsluta några program för att frigöra minne"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:718
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:760
 msgid "Fatal error reading PNG image file"
 msgstr "Ödesdigert fel vid läsning av PNG-bildfil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:767
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:809
 #, c-format
 msgid "Fatal error reading PNG image file: %s"
 msgstr "Ödesdigert fel vid läsning av PNG-bildfil: %s"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:857
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:901
 msgid ""
 "Keys for PNG text chunks must have at least 1 and at most 79 characters."
 msgstr "Nycklar för PNG-textstycken måste ha minst 1 och som mest 79 tecken."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:866
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:910
 msgid "Keys for PNG text chunks must be ASCII characters."
 msgstr "Nycklar för PNG-textstycken måste vara ASCII-tecken."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:880 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:665
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:924 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:796
 #, c-format
 msgid "Color profile has invalid length %d."
 msgstr "Färgprofilen har en ogiltig längd %d."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:893
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:937
 #, c-format
 msgid ""
 "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%s' could not "
@@ -619,7 +719,7 @@ msgstr ""
 "PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet ”%s” "
 "kunde inte tolkas."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:906
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:950
 #, c-format
 msgid ""
 "PNG compression level must be a value between 0 and 9; value '%d' is not "
@@ -628,15 +728,26 @@ msgstr ""
 "PNG-komprimeringsnivån måste vara ett värde mellan 0 och 9; värdet ”%d” är "
 "inte tillåtet."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:954
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:969
+#, c-format
+msgid "PNG x-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
+msgstr "x-dpi för PNG måste vara större än noll; värdet ”%s” är inte tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:989
+#, c-format
+msgid "PNG y-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
+msgstr "y-dpi för PNG måste vara större än noll; värdet ”%s” är inte tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1038
 #, c-format
 msgid "Value for PNG text chunk %s cannot be converted to ISO-8859-1 encoding."
 msgstr ""
 "Värdet för PNG-textstycket %s kan inte konverteras till ISO-8859-1-kodning."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1117
-msgid "The PNG image format"
-msgstr "Bildformatet PNG"
+#: ../gdk-pixbuf/io-png.c:1206
+msgctxt "image format"
+msgid "PNG"
+msgstr "PNG"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:246
 msgid "PNM loader expected to find an integer, but didn't"
@@ -696,8 +807,9 @@ msgid "Insufficient memory to load PNM file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in PNM-fil"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-pnm.c:1077
-msgid "The PNM/PBM/PGM/PPM image format family"
-msgstr "Bildformatsfamiljen PNM/PBM/PGM/PPM"
+msgctxt "image format"
+msgid "PNM/PBM/PGM/PPM"
+msgstr "PNM/PBM/PGM/PPM"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:126
 msgid "Input file descriptor is NULL."
@@ -747,8 +859,9 @@ msgid "Failed to find an image data atom."
 msgstr "Misslyckades med att hitta en bilddataatom."
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-qtif.c:613
-msgid "The QTIF image format"
-msgstr "Bildformatet QTIF"
+msgctxt "image format"
+msgid "QuickTime"
+msgstr "QuickTime"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:123
 msgid "RAS image has bogus header data"
@@ -767,8 +880,9 @@ msgid "Not enough memory to load RAS image"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att läsa in RAS-bild"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-ras.c:542
-msgid "The Sun raster image format"
-msgstr "Bildformatet Sun-raster"
+msgctxt "image format"
+msgid "Sun raster"
+msgstr "Sun-raster"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:151
 msgid "Cannot allocate memory for IOBuffer struct"
@@ -829,55 +943,72 @@ msgid "Excess data in file"
 msgstr "För mycket data i fil"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-tga.c:1000
-msgid "The Targa image format"
-msgstr "Bildformatet Targa"
+msgctxt "image format"
+msgid "Targa"
+msgstr "Targa"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:102
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:107
 msgid "Could not get image width (bad TIFF file)"
 msgstr "Kunde inte få tag i bildbredden (felaktig TIFF-fil)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:110
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:115
 msgid "Could not get image height (bad TIFF file)"
 msgstr "Kunde inte få tag i bildhöjden (felaktig TIFF-fil)"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:118
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:123
 msgid "Width or height of TIFF image is zero"
 msgstr "Bredden eller höjden på TIFF-bilden är noll"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:127 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:136
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:132 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:141
 msgid "Dimensions of TIFF image too large"
 msgstr "TIFF-bildens dimensioner är för stora"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:160 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:172
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:489
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:165 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:177
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:535
 msgid "Insufficient memory to open TIFF file"
 msgstr "Inte tillräckligt med minne för att öppna TIFF-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:234
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:275
 msgid "Failed to load RGB data from TIFF file"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in RGB-data från TIFF-fil"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:291
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:337
 msgid "Failed to open TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att öppna TIFF-bild"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:425 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:438
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:471 ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:484
 msgid "Failed to load TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att läsa in TIFF-bild"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:621
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:710
 msgid "Failed to save TIFF image"
 msgstr "Misslyckades med att spara TIFF-bild"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:654
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:766
 msgid "TIFF compression doesn't refer to a valid codec."
 msgstr "TIFF-komprimering refererar inte till en giltig kodek."
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:694
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:811
+msgid "TIFF bits-per-sample doesn't contain a supported value."
+msgstr "bits-per-sample för TIFF innehåller inte ett värde som stöds."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:892
 msgid "Failed to write TIFF data"
 msgstr "Misslyckades med att skriva TIFF-data"
 
-#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:731
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:910
+#, c-format
+msgid "TIFF x-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
+msgstr ""
+"x-dpi för TIFF måste vara större än noll; värdet ”%s” är inte tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:922
+#, c-format
+msgid "TIFF y-dpi must be greater than zero; value '%s' is not allowed."
+msgstr ""
+"y-dpi för TIFF måste vara större än noll; värdet ”%s” är inte tillåtet."
+
+#: ../gdk-pixbuf/io-tiff.c:963
 msgid "Couldn't write to TIFF file"
 msgstr "Kunde inte skriva till TIFF-fil"
 
@@ -898,8 +1029,9 @@ msgid "Couldn't save the rest"
 msgstr "Kunde inte spara resten"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-wbmp.c:372
-msgid "The WBMP image format"
-msgstr "Bildformatet WBMP"
+msgctxt "image format"
+msgid "WBMP"
+msgstr "WBMP"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:302
 msgid "Invalid XBM file"
@@ -914,8 +1046,9 @@ msgid "Failed to write to temporary file when loading XBM image"
 msgstr "Misslyckades med att skriva till temporär fil vid inläsning av XBM-fil"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-xbm.c:499
-msgid "The XBM image format"
-msgstr "Bildformatet XBM"
+msgctxt "image format"
+msgid "XBM"
+msgstr "XBM"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:467
 msgid "No XPM header found"
@@ -955,14 +1088,6 @@ msgid "Failed to write to temporary file when loading XPM image"
 msgstr "Misslyckades med skrivning till temporär fil vid inläsning av XPM-bild"
 
 #: ../gdk-pixbuf/io-xpm.c:815
-msgid "The XPM image format"
-msgstr "Bildformatet XPM"
-
-#~ msgid "Unsupported animation type"
-#~ msgstr "Animationstypen stöds inte"
-
-#~ msgid "TIFFClose operation failed"
-#~ msgstr "Åtgärden TIFFClose misslyckades"
-
-#~ msgid "Couldn't allocate memory for paletted data"
-#~ msgstr "Kunde inte allokera minne för palettdata"
+msgctxt "image format"
+msgid "XPM"
+msgstr "XPM"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]