[gsettings-desktop-schemas] Updated Slovenian translationcommit 4221a6973139a89faa1b48a84d3fa89e1e79905b
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Mar 15 21:38:43 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 1471 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 856 insertions(+), 615 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 4bb28fe..2ef1084 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -4,15 +4,15 @@
 #
 # Andrej Žnidaršič <andrej znidarsic gmail com>, 2011.
 # Martin Srebotnjak  <miles filmsi net>, 2011.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2013-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2013-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gsettings-desktop-schemas master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gsettings-desktop-schemas&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-12-25 09:22+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-12-25 20:13+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 13:43+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-15 21:16+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -24,35 +24,35 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:1
 msgid "On-screen keyboard"
 msgstr "Zaslonska tipkovnica"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Whether the on-screen keyboard is turned on."
 msgstr "Ali je zaslonska tipkovnica vklopljena"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Screen magnifier"
 msgstr "Zaslonsko povečalo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Whether the screen magnifier is turned on."
 msgstr "Ali je zaslonsko povečalo vklopljeno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Screen reader"
 msgstr "Zaslonski bralnik"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.applications.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether the screen reader is turned on."
 msgstr "Ali je zaslonski bralnik vklopljen"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Always show the Universal Access status icon"
 msgstr "Vesno pokaži ikono stanja splošnega dostopa"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "This key overrides the automatic hiding of the Universal Access status icon "
 "when no accessibility features are enabled."
@@ -60,26 +60,26 @@ msgstr ""
 "Ključ prpiše samodejno skrivanje ikone stanja splošnega dostopa, kadar "
 "možnosti dostopnosti niso omogočene."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable accessibility keyboard shortcuts"
 msgstr "Omogoči tipkovne bližnjice dostopnosti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Beep when a keyboard accessibility feature changes"
 msgstr "Zapiskaj, ko se zmožnost dostopnosti tipkovnice spremeni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Whether to beep when a keyboard accessibility feature is enabled or disabled."
 msgstr ""
 "Ali naj računalnik zapiska, ko je zmožnost dostopnosti tipkovnice omogočena "
 "ali onemogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Disable keyboard accessibility after a timeout"
 msgstr "Onemogoči dostopnost tipkovnice po zakasnitvi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "Whether to disable keyboard accessibility after a timeout, useful for shared "
 "machines."
@@ -87,141 +87,141 @@ msgstr ""
 "Ali naj se dostopnost tipkovnice onemogoči po zakasnitvi. Uporabno za "
 "souprabljene računalnike."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Duration of the disabling timeout"
 msgstr "Trajanje onemogočanja zakasnitve"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Duration of the timeout before disabling the keyboard accessibility."
 msgstr "Trajanje zakasnitve preden je dostopnost miške onemogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Enable 'Bounce Keys'"
 msgstr "Vključi 'odskočne tipke'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Whether the 'Bounce Keys' keyboard accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ali je zmožnost dostopnosti tipkovnice 'odskočnih tipk' omogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Minimum interval in milliseconds"
 msgstr "Najmanjši razmik v milisekundah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Ignore multiple presses of the same key within this many milliseconds."
 msgstr "Prezri več pritiskov iste tipke v določenem številu milisekund."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Beep when a key is rejected"
 msgstr "Zapiskaj, ko je tipka zavrnjena"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Whether to beep when a key is rejected."
 msgstr "Ali naj računalnik zapiska, ko je tipka zavrnjena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Enable 'Mouse Keys'"
 msgstr "Omogoči 'tipke miše'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Whether the 'Mouse Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ali je zmožnost dostopnosti 'tipk miške' omogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Pixels per seconds"
 msgstr "Točk na sekundo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:17
 msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed."
 msgstr "Koliko točk na sekundo za premik pri najvišji hitrosti."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:18
 msgid "How long to accelerate in milliseconds"
 msgstr "Kako dolgo je pospeševanje v milisekundah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:19
 msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed."
 msgstr "Koliko milisekund naj vzame za prehod iz 0 na najvišjo hitrost."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Initial delay in milliseconds"
 msgstr "Začetni zamik v milisekundah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:21
 msgid ""
 "How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
 msgstr ""
 "Koliko milisekund naj se počaka preden začnejo delovati tipke premikanja "
 "miške."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Enable 'Slow Keys'"
 msgstr "Omogoči 'počasne tipke'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Whether the 'Slow Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ali je zmožnost dostopnosti 'počasnih tipk' omogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "Do not accept a key as being pressed unless held for this many milliseconds."
 msgstr "Ne sprejmi tipke kot pritisnjene, če ni pritisnjena toliko milisekund."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Beep when a key is first pressed"
 msgstr "Zapiskaj, ko je tipka prvič pritisnjena"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Whether to beep when a key is first pressed."
 msgstr "Ali naj računalnik zapiska ob prvem pritisku tipke."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Beep when a key is accepted"
 msgstr "Zapiskaj, kadar je tipka sprejeta"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Whether to beep when a key is accepted."
 msgstr "Ali naj računalnik zapiska ob sprejemu tipke."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Enable sticky keys"
 msgstr "Omogoči lepljive tipke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Whether the sticky keys accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ali naj bo zmožnost dostopnosti lepljivih tipk vklopljena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Disable when two keys are pressed at the same time"
 msgstr "Onemogoči, če sta dve tipki pritisnjeni hkrati"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "Whether to disable sticky keys if two keys are pressed at the same time."
 msgstr ""
 "Ali naj bodo lepljive tipke onemogočene, če sta dve tipki pritisnjeni hkrati."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Beep when a modifier is pressed."
 msgstr "Zapiskaj, ko je pritisnjena spremenilna tipka."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Whether to beep when a modifier key is pressed."
 msgstr "Ali naj računalnik zapiska, ko je pritisnjena spremenilna tipka."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Enable 'Toggle Keys'"
 msgstr "Vključi 'preklopne tipke'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.keyboard.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Whether the 'Toggle Keys' accessibility feature is turned on."
 msgstr "Ali naj bo zmožnost dostopnosti 'preklopnih tipk' omogočena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Mouse Tracking Mode"
 msgstr "Način sledenja miške"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Determines the position of the magnified mouse image within the magnified "
 "view and how it reacts to system mouse movement. The values are - none: no "
@@ -241,20 +241,28 @@ msgstr ""
 "področju je sorazmeren položaju sistemske miške na zaslonu, potisni: ko se "
 "povečana miška seka z robov povečanega področja, vsebina zdrsi v pogled."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Focus Tracking Mode"
 msgstr "Način sledenja žarišča"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Determines the position of the focused widget within magnified view. The "
-"values are: - none: no focus tracking - centered: the focused image is "
-"displayed at the center of the zoom region (which also represents the point "
-"under the system focus) and the magnified contents are scrolled as the "
-"system focus moves - proportional: the position of the magnified focus in "
-"the zoom region is proportionally the same as the position of the system "
-"focus on screen - push: when the magnified focus intersects a boundary of "
-"the zoom region, the contents are scrolled into view"
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines the position of the focused widget within magnified view.\n"
+"\n"
+"The values are:\n"
+"\n"
+"- none: no focus tracking\n"
+"\n"
+"- centered: the focused image is displayed at the center of the zoom region "
+"(which also represents the point under the system focus) and the magnified "
+"contents are scrolled as the system focus moves\n"
+"\n"
+"- proportional: the position of the magnified focus in the zoom region is "
+"proportionally the same as the position of the system focus on screen\n"
+"\n"
+"- push: when the magnified focus intersects a boundary of the zoom region, "
+"the contents are scrolled into view"
 msgstr ""
 "Določi položaj gradnika v povečanem pogledu. Vrednosti so - brez: brez "
 "sledenja žarišča, sredinjeno: slika v žarišču je prikazana na središču "
@@ -264,20 +272,26 @@ msgstr ""
 "zaslonu, potisni: ko povečano žarišče seka z robov povečanega področja, "
 "vsebina zdrsi v pogled."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Caret Tracking Mode"
 msgstr "Način sledenja kazalke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"Determines the position of the caret within magnified view. The values are: "
-"- none: no caret tracking - centered: the image of the caret is displayed at "
-"the center of the zoom region (which also represents the point under the "
-"system caret) and the magnified contents are scrolled as the system caret "
-"moves - proportional: the position of the magnified caret in the zoom region "
-"is proportionally the same as the position of the system caret on screen - "
-"push: when the magnified caret intersects a boundary of the zoom region, the "
-"contents are scrolled into view"
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:16
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Determines the position of the caret within magnified view. The values are:\n"
+"\n"
+"- none: no caret tracking\n"
+"\n"
+"- centered: the image of the caret is displayed at the center of the zoom "
+"region (which also represents the point under the system caret) and the "
+"magnified contents are scrolled as the system caret moves\n"
+"\n"
+"- proportional: the position of the magnified caret in the zoom region is "
+"proportionally the same as the position of the system caret on screen\n"
+"\n"
+"- push: when the magnified caret intersects a boundary of the zoom region, "
+"the contents are scrolled into view"
 msgstr ""
 "Določi položaj kazalke v povečanem pogledu. Vrednosti so - brez: brez "
 "sledenja, sredinjeno: slika kazalke je prikazana na središču povečanega "
@@ -287,11 +301,11 @@ msgstr ""
 "sistemske kazalke na zaslonu, potisni: ko povečana kazalka seka robove "
 "povečanega področja, vsebina zdrsi v pogled."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Screen position"
 msgstr "Položaj zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
 "The magnified view either fills the entire screen, or occupies the top-half, "
 "bottom-half, left-half, or right-half of the screen."
@@ -299,11 +313,11 @@ msgstr ""
 "Povečani pogled zapolni celoten zaslon, ali pa zavzame zgornjo polovico, "
 "spodnjo polovico, levo ali desno polovico zaslona."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Magnification factor"
 msgstr "Faktor povečave"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "The power of the magnification. A value of 1.0 means no magnification. A "
 "value of 2.0 doubles the size."
@@ -311,11 +325,11 @@ msgstr ""
 "Moč povečave. Vrednost 1,0 pomeni brez povečave. Vrednost 2,0 podvoji "
 "velikost."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Enable lens mode"
 msgstr "Omogoči način leče"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "Whether the magnified view should be centered over the location of the "
 "system mouse and move with it."
@@ -323,11 +337,11 @@ msgstr ""
 "Ali je povečan pogled sredinjen nad mestom sistemske miške in se z njo "
 "premika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Scroll magnified contents beyond the edges of the desktop"
 msgstr "Drsaj povečano vsebino preko robov namizja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "For centered mouse tracking, when the system pointer is at or near the edge "
 "of the screen, the magnified contents continue to scroll such that the "
@@ -337,11 +351,11 @@ msgstr ""
 "povečana vsebina še na prej drsa tako, da se rob zaslona premakne v povečani "
 "pogled."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Show or hide crosshairs"
 msgstr "Pokaži ali skrij merke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:34
 msgid ""
 "Enables/disables display of crosshairs centered on the magnified mouse "
 "sprite."
@@ -349,43 +363,43 @@ msgstr ""
 "Omogoči/onemogoči prikaz merkov, ki so sredinjeni na povečano animacijo "
 "miške."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Thickness of the crosshairs in pixels"
 msgstr "Debelina merka v točkah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:36
 msgid ""
 "Width in pixels of the vertical and horizontal lines that make up the "
 "crosshairs."
 msgstr ""
 "Širina (v točkah) navpičnih in vodoravnih vrstic, ki sestavljata merke."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Color of the crosshairs"
 msgstr "Barva merkov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "The color of the the vertical and horizontal lines that make up the "
 "crosshairs."
 msgstr "Barva navpičnih in vodoravnih vrstic, ki sestavljata merke."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Opacity of the crosshairs"
 msgstr "Prosojnost merkov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "Determines the transparency of the crosshairs, from fully opaque to fully "
 "transparent."
 msgstr ""
 "Določi prozornost merkov od popolnoma prekrivnih do popolnoma prozornih."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Length of the crosshairs in pixels"
 msgstr "Dolžina merka v točkah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:42
 msgid ""
 "Determines the length in pixels of the vertical and horizontal lines that "
 "make up the crosshairs."
@@ -393,11 +407,11 @@ msgstr ""
 "Določi dolžino (v točkah) navpične in vodoravne črte, ki skupaj sestavljata "
 "merek."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Clip the crosshairs at the center"
 msgstr "Razdeli merke na središču"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:44
 msgid ""
 "Determines whether the crosshairs intersect the magnified mouse sprite, or "
 "are clipped such that the ends of the horizontal and vertical lines surround "
@@ -406,11 +420,11 @@ msgstr ""
 "Določi ali se merek prekriža s povečano animacijo miške ali pa je obrezan "
 "tako, da konca vodoravne in navpične črte obkrožata sliko miške."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Inverse lightness"
 msgstr "Obrnjena svetlost"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:46
 msgid ""
 "Determines whether the lightness values are inverted: darker colors become "
 "lighter and vice versa, and white and black are interchanged."
@@ -418,22 +432,22 @@ msgstr ""
 "Določa ali so vrednosti svetlosti obrnjene: temnejše barve postanejo "
 "svetlejše in obratno. Zamenjata se tudi bela in črna."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Color Saturation"
 msgstr "Nasičenost barve"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:48
 msgid ""
 "Represents a change to the color saturation, from 0.0 (grayscale) to 1.0 "
 "(full color)."
 msgstr ""
 "Določa spremembo nasičenosti barve od 0.0 (sivine) do 1.0 (polne barve)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Change brightness of red"
 msgstr "Spremeni svetlost rdeče "
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:50
 msgid ""
 "Represents a change to the default brightness of the red component. Zero "
 "indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
@@ -443,11 +457,11 @@ msgstr ""
 "ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 pa "
 "povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Change brightness of green"
 msgstr "Spremeni svetlost zelene"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:52
 msgid ""
 "Represents a change to the default brightness for the green component. Zero "
 "indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
@@ -457,11 +471,11 @@ msgstr ""
 "ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 pa "
 "povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Change brightness of blue"
 msgstr "Spremeni svetlost modre"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Represents a change to the default brightness for the blue component. Zero "
 "indicates no change, values less than zero indicate a decrease, and values "
@@ -471,11 +485,11 @@ msgstr ""
 "ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 pa "
 "povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Change contrast of red"
 msgstr "Spremeni kontrast rdeče"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:56
 msgid ""
 "Represents a change to the default contrast of the red component. Zero "
 "indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
@@ -485,11 +499,11 @@ msgstr ""
 "da ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 "
 "pa povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Change contrast of green"
 msgstr "Spremeni kontrast zelene"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "Represents a change to the default contrast of the green component. Zero "
 "indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
@@ -499,11 +513,11 @@ msgstr ""
 "da ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 "
 "pa povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Change contrast of blue"
 msgstr "Spremeni kontrast modre"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.magnifier.gschema.xml.in.h:60
 msgid ""
 "Represents a change to the default contrast of the blue component. Zero "
 "indicates no change in contrast, values less than zero indicate a decrease, "
@@ -513,103 +527,103 @@ msgstr ""
 "da ni spremembe, vrednosti manjše od 0, določajo zmanjšanje, vrednosti nad 0 "
 "pa povečanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Dwell click time"
 msgstr "Čas zadržanega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Time in seconds before a click is triggered."
 msgstr "Čas v sekundah pred sproženjem klika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Movement threshold"
 msgstr "Prag gibanja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Distance in pixels before movement will be recognized."
 msgstr "Razdalja v točkah preden je zaznano gibanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Gesture single click"
 msgstr "Poteza enojnega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Direction to perform a single click ('left', 'right', 'up', 'down)."
 msgstr "Smer izvajanja enojnega klika ('levo', 'desno', 'navzgor', 'navzdol')."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Gesture double click"
 msgstr "Poteza dvojnega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Direction to perform a double click ('left', 'right', 'up', 'down)."
 msgstr "Smer izvajanja dvojnega klika ('levo', 'desno', 'navzgor', 'navzdol)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Gesture drag click"
 msgstr "Poteza klika s potegom"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Direction to perform dragging ('left', 'right', 'up', 'down)."
 msgstr "Smer izvajanja dvojnega klika ('levo', 'desno', 'navzgor' 'navzdol')."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Gesture secondary click"
 msgstr "Poteza drugotnega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Direction to perform a secondary click ('left', 'right', 'up', 'down)."
 msgstr ""
 "Smer v katero se izvede drugotni klik ('levo', 'desno', 'navzgor', "
 "'navzdol')."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Dwell click mode"
 msgstr "Način zadržanega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "The active dwell click mode. Possible values are 'window' and 'gesture'."
 msgstr ""
 "Dejavni način zadržanega klika. Možni vrednosti sta 'okno' in 'poteza'."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Show click type window"
 msgstr "Pokaži okno vrste klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Show click type window."
 msgstr "Pokaži okno vrste klika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Enable dwell clicks"
 msgstr "Omogoči zadržane klike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Enable dwell clicks."
 msgstr "Omogoči zadržane klike."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Secondary click enabled"
 msgstr "Oponašanje drugotnega klika je omogočeno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Enable simulated secondary clicks"
 msgstr "Omogoči simulirane drugotne klike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Secondary click time"
 msgstr "Čas drugega klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.a11y.mouse.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Time in seconds before a simulated secondary click is triggered."
 msgstr "Čas v sekundah preden je sprožen simuliran drugotni klik."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Folder children"
 msgstr "Podrejeni predmeti mape"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "List of relative settings paths at which app-folders are stored. Each folder "
 "uses the org.gnome.desktop.app-folders.folder schema."
@@ -617,19 +631,19 @@ msgstr ""
 "Seznam relativnih poti do nastavitve, kjer so shranjene mape programov. "
 "Vsaka mapa je opredeljena s shemo org.gnome.desktop.app-folders.folder"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Folder name"
 msgstr "Ime mape"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The name of the application folder."
 msgstr "Ime mape programa."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Translate the name"
 msgstr "Prevedi ime"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Whether the name key is a filename to be looked up in /usr/share/desktop-"
 "directories."
@@ -637,20 +651,20 @@ msgstr ""
 "Ali je ključ imena datoteka, ki naj bo iskana na poti /usr/share/mape-"
 "namizja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Applications"
 msgstr "Programi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "The list of IDs of applications that are explicitly included in this folder."
 msgstr "Seznam vrednosti ID programov, ki so vključeni v mapi."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorije"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "A list of categories for which apps will be placed into this folder by "
 "default, in addition to the apps that are listed in the apps key."
@@ -658,11 +672,11 @@ msgstr ""
 "Seznam kategorij po katerih bodo programi shranjeni v določeno mapo. Možnost "
 "je dodana možnosti programov, ki so zapisani s ključem programa."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Excluded applications"
 msgstr "Izločeni programi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.app-folders.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
 "A list of IDs of applications that are excluded from this folder. This can "
 "be used to remove applications that would otherwise be included by category."
@@ -670,13 +684,13 @@ msgstr ""
 "Seznam ID programov, ki so zagnani iz te mape. To je uporabno za "
 "odstranjevanje programov, ki bi sicer bili del kategorije."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:1
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Picture Options"
 msgstr "Možnosti slike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:2
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
 "values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", "
@@ -687,12 +701,12 @@ msgstr ""
 "\" (sredinjeno), \"scaled\" (umerjeno), \"stretched\" (raztegnjeno), \"zoom"
 "\" (približano) in \"spanned\" (povezano)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:3
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Picture URI"
 msgstr "Naslov URI slike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "URI to use for the background image. Note that the backend only supports "
 "local (file://) URIs."
@@ -700,45 +714,45 @@ msgstr ""
 "Naslov URI slike ozadja. Ozadnji program podpira je naslove URI krajevnih "
 "datotek (file://)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:5
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Picture Opacity"
 msgstr "Prosojnost slike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:6
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Opacity with which to draw the background picture."
 msgstr "Prosojnost s katero naj se nariše slika ozadja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:7
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Primary Color"
 msgstr "Prvotna barva"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:8
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
 msgstr "Leva ali zgornja barva ob risanju prelivov, ali barva polnjenja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:9
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Secondary Color"
 msgstr "Drugotna barva"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:10
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
 msgstr ""
 "Desna ali spodnja barva za risanje prelivov. Ni uporabljena kot barva "
 "polnjenja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:11
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Color Shading Type"
 msgstr "Vrsta senčenja barv"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:12
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:48
 msgid ""
 "How to shade the background color. Possible values are \"horizontal\", "
 "\"vertical\", and \"solid\"."
@@ -746,44 +760,48 @@ msgstr ""
 "Kako naj se senči barva ozadja. Mogoče vrednosti so \"horizontal\", "
 "\"vertical\", in \"solid\""
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Have file manager handle the desktop"
 msgstr "Naj upravljalnik datotek upravlja namizje"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.background.gschema.xml.in.h:14
 msgid "If set to true, then file manager will draw the icons on the desktop."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da bo upravljalnik datotek na namizju narisal ikone."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.datetime.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.datetime.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Automatically update timezone"
 msgstr "Samodejno posodobi časovni pas"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.datetime.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.datetime.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Whether to automatically update the timezone using geolocation."
 msgstr "Ali naj se časovni pas samodejno posodobi preko podatkov geolociranja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Default calendar"
 msgstr "Privzeti koledar"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:2
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Default calendar application DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. "
-"The preferred calendar application is the application handling the text/"
-"calendar mime type."
+"Default calendar application\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The preferred calendar "
+"application is the application handling the text/calendar mime type."
 msgstr ""
 "Privzeti program za koledar OPUŠČENO: ta ključ je opuščen in prezrt. "
 "Priporočeni program za koledar je program, ki je registriran za obravnavo "
 "vrste datotek mime besedilo/koledar."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Calendar needs terminal"
 msgstr "Koledar potrebuje terminal"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:6
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Whether the default calendar application needs a terminal to run. "
+"Whether the default calendar application needs a terminal to run.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The preferred calendar "
 "application is the application handling the text/calendar mime type, whether "
 "it needs a terminal is taken from its desktop file."
@@ -793,29 +811,31 @@ msgstr ""
 "program, ki je registriran za obravnavo vrste datotek mime besedilo/koledar, "
 "če potrebuje terminalsko okno, pa je določeno v datoteki namizja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Default tasks"
 msgstr "Privzete naloge"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Default tasks application."
 msgstr "Privzeti program nalog"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Tasks needs terminal"
 msgstr "Naloge potrebujejo terminal"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Whether the default tasks application needs a terminal to run."
 msgstr "Ali privzet program za naloge za zagon potrebuje terminal."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Terminal application"
 msgstr "Program terminala"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:14
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Terminal program to use when starting applications that require one. "
+"Terminal program to use when starting applications that require one.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal is "
 "handled in GIO."
 msgstr ""
@@ -823,13 +843,16 @@ msgstr ""
 "konzolo.OPUŠČENO: Ključ je opuščen in bo prezrt. Privzeti terminal je "
 "določen z GIO."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Exec Arguments"
 msgstr "Argumenti za izvedbo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.default-applications.gschema.xml.in.h:18
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key. "
+"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' "
+"key.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. The default terminal and how "
 "to invoke it is handled in GIO."
 msgstr ""
@@ -837,11 +860,11 @@ msgstr ""
 "določa ključ 'exec'. OPUŠČENO: ta ključ je opuščen in prezrt. Privzeto "
 "terminalsko okno in njegov priklic obravnava GIO."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Current input source"
 msgstr "Trenutni vhodni vir"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "The zero-based index into the input sources list specifying the current one "
 "in effect. The value is automatically capped to remain in the range [0, "
@@ -851,11 +874,11 @@ msgstr ""
 "vir v uporabi. Vrednost se samodejno pomanjša, da ostaja v obsegu [0, "
 "dolžina_virov), vse dokler seznam virov ni prazen."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:3
 msgid "List of input sources"
 msgstr "Seznam vhodnih virov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "List of input source identifiers available. Each source is specified as a "
 "tuple of 2 strings. The first string is the type and can be one of 'xkb' or "
@@ -872,11 +895,11 @@ msgstr ""
 "pomeni, da trenutna postavitev in različica XKB strežnika X ne bo dotaknjena "
 "in da vodilo IBus ne bo uporabljeno."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:5
 msgid "List of XKB options"
 msgstr "Seznam možnosti XKB"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "List of XKB options. Each option is an XKB option string as defined by "
 "xkeyboard-config's rules files."
@@ -884,21 +907,21 @@ msgstr ""
 "Seznam možnosti XKB. Vsaka možnost je niz možnosti XKB, kot je to določeno z "
 "datotekami pravil xkeyboard-config."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Show all installed input sources"
 msgstr "Pokaži vse nameščene vhodne vire"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "Makes all installed input sources available for choosing in System Settings."
 msgstr ""
 "Omogoči prikaz nameščenih vhodnih virov za izbor v sistemskih nastavitvah."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Use different input sources for each window"
 msgstr "Uporabi različne vhodne vire za vsako okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.input-sources.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "When enabled, input sources get attached to the currently focused window "
 "when activated."
@@ -906,19 +929,19 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se vhodni viri pripnejo oknu s trenutno "
 "pozornostjo ob udejanjanju."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Enable Toolkit Accessibility"
 msgstr "Omogoči zbirko orodij dostopnosti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Whether toolkits should load accessibility related modules."
 msgstr "Ali naj imajo zbirke orodij naložijo module povezane z dostopnostjo."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Omogoči animacije"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
 "changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
@@ -926,19 +949,19 @@ msgstr ""
 "Ali naj bodo prikazane animacije. Opomba: To je splošen ključ, saj spremeni "
 "vedenje upravljalnika oken, pulta, itd."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Menus Have Tearoff"
 msgstr "Meniji imajo odpenjalnike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether menus should have a tearoff."
 msgstr "Ali naj imajo meniji odpenjalnike."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Can Change Accels"
 msgstr "Lahko spremeni pospeševalnike"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over "
 "an active menuitem."
@@ -946,11 +969,11 @@ msgstr ""
 "Ali lahko uporabnik dejavno vpiše nov pospeševalnik, ko se nahaja nad "
 "dejavnim predmetom menija."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Slog orodne vrstice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
 "\"text\"."
@@ -958,102 +981,102 @@ msgstr ""
 "Slog orodne vrstice. Mogoče vrednosti so \"both\", \"both_horiz\", \"icons\" "
 "in \"text\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Menubar Detachable"
 msgstr "Menijsko vrstico je mogoče odpeti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Whether the user can detach menubars and move them around."
 msgstr "Ali lahko uporabnik odpne menijske vrstice in jih premika okoli."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Toolbar Detachable"
 msgstr "Odstranljiva orodna vrstica"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around."
 msgstr "Ali lahko uporabnik odpne orodne vrstice in jih premika okoli."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Velikost ikon orodne vrstice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Size of icons in toolbars, either \"small\" or \"large\"."
 msgstr "Velikost ikon v orodni vrstici, vrednosti \"majhne\" ali \"velike\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Utripanje kazalke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Whether the cursor should blink."
 msgstr "Ali naj kazalka utripa."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Čas utripanja kazalke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds."
 msgstr "Dolžina cikla utripanja kazalca v milisekundah."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Zakasnitev utripanja kazalca"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds."
 msgstr "Čas po katerem kazalec preneha utripati v milisekundah"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Tema ikon"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Icon theme to use for the panel, nautilus etc."
 msgstr "Tema ikon, ki naj se uporabi za pult, nautilus, itd."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Gtk+ Theme"
 msgstr "Tema Gtk+"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
 msgstr "Osnovno ime privzete teme, ki jo uporablja gtk+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Gtk+ Keybinding Theme"
 msgstr "Tema tipkovnih bližnjic Gtk+"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Basename of the default keybinding theme used by gtk+."
 msgstr "Osnovno ime privzete teme tipkovnih vezav, ki jo uporablja gtk+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Default font"
 msgstr "Privzeta pisava"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Name of the default font used by gtk+."
 msgstr "Ime privzete pisave, uporabljeno s strani gtk+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Text scaling factor"
 msgstr "Faktor povečave besedila"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "Factor used to enlarge or reduce text display, without changing font size."
 msgstr ""
 "Faktor, ki se uporablja za povečavo ali zmanjšanje prikaza besedila brez "
 "spremembe velikosti pisave."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Window scaling factor"
 msgstr "Določilo povečave okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:34
 msgid ""
 "Integer factor used to scale windows by. For use on high-dpi screens. 0 "
 "means pick automatically based on monitor."
@@ -1062,78 +1085,78 @@ msgstr ""
 "na zaslonih z visoko gostoto zaslonskih točk. Vrednost 0 določa samodejno "
 "povečavo, ki temelji na vrsti zaslona."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:35
 msgid "GTK IM Preedit Style"
 msgstr "Slog predurejanja GTK IM"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
 msgstr "Ime vhodne metode GTK+ predvpisnega sloga, uporabljeno s strani gtk+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:37
 msgid "GTK IM Status Style"
 msgstr "Slog stanja GTK IM"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
 msgstr "Ime vhodne metode GTK+ sloga stanja, uporabljeno s strani gtk+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:39
 msgid "GTK IM Module"
 msgstr "Modul GTK IM"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Name of the input method module used by GTK+."
 msgstr "Ime vnosnega načina, ki ga uporablja GTK+."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Document font"
 msgstr "Pisava dokumenta"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Name of the default font used for reading documents."
 msgstr "Ime privzete pisave za branje dokumentov."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:43
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Monospace font"
 msgstr "Monospace pisava"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:44
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:44
 msgid ""
 "Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
 msgstr "Ime monospace pisave (stalne širine) za uporabo v terminalu."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:45
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Menubar accelerator"
 msgstr "Pospeševalnik menijske vrstice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:46
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
 msgstr "Tipkovna bližnjica za odpiranje menijske vrstice."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:47
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Cursor theme"
 msgstr "Tema kazalke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:48
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:48
 msgid ""
 "Cursor theme name. Used only by Xservers that support the Xcursor extension."
 msgstr ""
 "Ime teme kazalke. Uporabljajo le Xstrežniki, ki podpirajo razširitev Xcursor."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:49
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Cursor size"
 msgstr "Velikost kazalke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:50
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Size of the cursor used as cursor theme."
 msgstr "Velikost kazalke, ki jo določa tem kazalke."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:51
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Timeout before click repeat"
 msgstr "Časovni zamik pred ponovitvijo klika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:52
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:52
 msgid ""
 "Timeout in milliseconds before a click starts repeating (on spinner buttons "
 "for example)."
@@ -1141,11 +1164,11 @@ msgstr ""
 "Zakasnitev v milisekundah preden se klik začne ponavljati (na primer na "
 "vrtilnih gumbih)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:53
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Timeout between click repeats"
 msgstr "Zakasnitev med ponovitvami klikov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:54
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Timeout in milliseconds between repeated clicks when a button is left "
 "pressed."
@@ -1153,11 +1176,11 @@ msgstr ""
 "Zakasnitev v milisekundah med ponovljenimi kliki preden je pritisnjen levi "
 "gumb."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:55
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Palette used in the color selector"
 msgstr "Paleta, ki naj se uporabi v izbirniku barv"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:56
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:56
 msgid ""
 "Palette used in the color selector as defined by the 'gtk-color-palette' "
 "setting"
@@ -1165,11 +1188,11 @@ msgstr ""
 "Paleta, ki se uporablja v izbirniku barv, kot ga določa nastavitev 'gtk-"
 "collor-palette'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:57
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:57
 msgid "List of symbolic names and color equivalents"
 msgstr "Seznam simbolnih imen in enakovrednih barv"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:58
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "A '\\n' separated list of \"name:color\" as defined by the 'gtk-color-"
 "scheme' setting"
@@ -1177,31 +1200,31 @@ msgstr ""
 "Z '\\n' ločen seznam \"ime:barva\", kot ga določi nastavitev 'gtk-color-"
 "scheme'"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:59
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Whether the clock displays in 24h or 12h format"
 msgstr "Ali ura prikazuje 24 ali 12-urno obliko"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:60
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Whether the clock shows seconds"
 msgstr "Ali naj ura prikazuje sekunde"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:61
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:61
 msgid "If true, display seconds in the clock."
 msgstr "Izbrana možnost omogoči na uri prikaz sekund."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:62
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Show date in clock"
 msgstr "Na uri pokaži datum"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.in.h:63
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.interface.gschema.xml.in.h:63
 msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
 msgstr "Izbrana možnost omogoči prikaz datuma poleg časa."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Disable command line"
 msgstr "Onemogoči ukazno vrstico"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to "
 "be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
@@ -1211,11 +1234,11 @@ msgstr ""
 "ukazne vrstice. Tako mu bo na primer onemogočen dostop do pogovornega okna "
 "\"Zaženi program\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Disable saving files to disk"
 msgstr "Onemogoči shranjevanje datotek na disk"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
 "access to all applications' \"Save as\" dialogs."
@@ -1223,11 +1246,11 @@ msgstr ""
 "Uporabniku prepreči shranjevanje datotek na disk. Tako mu bo na primer "
 "onemogočen dostop do pogovornega okna \"Shrani kot\" v vseh programih."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Disable printing"
 msgstr "Onemogoči tiskanje"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
 "all applications' \"Print\" dialogs."
@@ -1235,11 +1258,11 @@ msgstr ""
 "Uporabnikom prepreči tiskanje. Tako jim bo na primer onemogočen dostop do "
 "pogovornega okna \"Natisni\" za vse programe."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Disable print setup"
 msgstr "Onemogoči nastavitev tiskanja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
 "disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
@@ -1247,47 +1270,47 @@ msgstr ""
 "Uporabnikom prepreči spreminjanje nastavitev tiskanja. Tako jim bo na primer "
 "onemogočen dostop do pogovornega okna \"Nastavitve tiskanja\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Disable user switching"
 msgstr "Onemogoči preklapljanje uporabnikov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "Prevent the user from switching to another account while his session is "
 "active."
 msgstr "Uporabniku prepreči preklop na drug račun, ko je seja še dejavna."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Disable lock screen"
 msgstr "Onemogoči zaklepanje zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Prevent the user to lock his screen."
 msgstr "Uporabniku prepreči zaklepanje zaslona."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Disable URL and MIME type handlers"
 msgstr "Onemogoči upravljalnike URL in vrst MIME."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Prevent running any URL or MIME type handler applications."
 msgstr ""
 "Prepreči poganjanje kateregakoli programa, ki upravlja naslove URL ali vrste "
 "MIME."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Disable log out"
 msgstr "Onemogoči odjavo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Prevent the user from logging out."
 msgstr "Uporabniku prepreči odjavo."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Disable user administration"
 msgstr "Onemogoči upravljanje uporabnikov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.lockdown.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "Stop the user from modifying user accounts. By default, we allow adding and "
 "removing users, as well as changing other users settings."
@@ -1296,11 +1319,11 @@ msgstr ""
 "dovoljeno dodajanje in odstranjevanje uporabnikov, kot tudi spreminjanje "
 "nastavitev drugih uporabnikov."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Whether to automatically mount media"
 msgstr "Ali naj se nosilec samodejno priklopi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically mount media such as user-"
 "visible hard disks and removable media on start-up and media insertion."
@@ -1309,11 +1332,11 @@ msgstr ""
 "odstranljivi nosilec na uporabniku poznan način med zagonom ali ob "
 "vstavljanju."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Whether to automatically open a folder for automounted media"
 msgstr "Ali naj se samodejno odpre mapa za samodejno priklopljen nosilec."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will automatically open a folder when media is "
 "automounted. This only applies to media where no known x-content/* type was "
@@ -1324,11 +1347,11 @@ msgstr ""
 "možnost velja le za nosilce, kjer ni znane vrste x-content/*; Za znane vrste "
 "bo izbrano uporabniško določeno dejanje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Never prompt or autorun/autostart programs when media are inserted"
 msgstr "Nikoli ne pozovi ali samodejno zaženi program ob vstavitvi nosilca."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will never prompt nor autorun/autostart "
 "programs when a medium is inserted."
@@ -1336,12 +1359,12 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da program Nautilus ne bo spraševal, kaj storiti ob "
 "zagonu nosilca."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:7
 msgid ""
 "List of x-content/* types where the preferred application will be launched"
 msgstr "Seznam vrst x-content/* kjer bo zagnan prednostni program."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen to start an "
 "application in the preference capplet. The preferred application for the "
@@ -1351,13 +1374,13 @@ msgstr ""
 "uporabnik. Program bo zagnan vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi "
 "vrstami datotek."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:9
 msgid "List of x-content/* types set to \"Do Nothing\""
 msgstr ""
 "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo uveljavljen ukaz \"Ne naredi ničesar"
 "\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Do Nothing\" in "
 "the preference capplet. No prompt will be shown nor will any matching "
@@ -1367,11 +1390,11 @@ msgstr ""
 "\". S to izbiro onemogočite zagon programov in odpiranje oken. Možnost bo v "
 "veljavi vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi vrstami datotek."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:11
 msgid "List of x-content/* types set to \"Open Folder\""
 msgstr "Seznam vrst x-content/* pri katerih bo izveden ukaz \"Odpri mapo\"."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.media-handling.gschema.xml.in.h:12
 msgid ""
 "List of x-content/* types for which the user have chosen \"Open Folder\" in "
 "the preferences capplet. A folder window will be opened on insertion of "
@@ -1381,47 +1404,47 @@ msgstr ""
 "mape se bo odprlo vsakokrat, ko bo vstavljen nosilec z ustreznimi vrstami "
 "datotek."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Show notification banners"
 msgstr "Pokaži pojavna obvestila"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Whether notification banners are visible for application notifications."
 msgstr "Ali so pasice obvestil vidne za obvestila programov."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Show notifications in the lock screen"
 msgstr "Pokaži obvestila na zaklenjenem zaslonu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Whether notifications are shown in the lock screen or not."
 msgstr "Ali naj bodo obvestila prikazana tudi na zaklenjenem zaslonu ali ne."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Application ID"
 msgstr "ID programa"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The application that this policy is for."
 msgstr "Program, za katerega veljajo pravila."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Enable notifications"
 msgstr "Omogoči obvestila"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Whether notifications are globally enabled for this application."
 msgstr "Ali je obveščanje za ta program omogočeno za vse uporabnike."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Enable sound alerts"
 msgstr "Omogoči zvočna obvestila"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Whether notifications should be accompanied by sound alerts."
 msgstr "Ali naj obvestila spremljajo zvočna opozorila."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:11
 msgid ""
 "Whether notification banners for this application are shown or not. Does not "
 "affect clicking on message tray buttons."
@@ -1429,11 +1452,11 @@ msgstr ""
 "Ali so pasice obvestil tega programa prikazane ali ne. Ne vpliva na klikanje "
 "gumbov v pladnju sporočil."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Force automatic expanding of banners"
 msgstr "Vsili samodejno razširjanje pojavnih obvestil"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:13
 msgid ""
 "Whether notifications from this application are expanded automatically when "
 "in banner mode."
@@ -1441,21 +1464,21 @@ msgstr ""
 "Ali naj bodo obvestila tega programa samodejno razširjena, če je izbran "
 "način pasic."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Show in the lock screen"
 msgstr "Pokaži tudi na zaklenjenem zaslonu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:15
 msgid ""
 "Whether notifications from this application are shown when the screen is "
 "locked."
 msgstr "Ali naj bodo obvestila tega programa prikazan, če je zaklenjen zaslon."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Show details in the lock screen"
 msgstr "Pokaži podrobnosti na oknu zaklepa."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.notifications.gschema.xml.in.h:17
 msgid ""
 "Whether the summary and body of notifications from this application will be "
 "visible in the locked screen."
@@ -1463,11 +1486,147 @@ msgstr ""
 "Ali bosta povzetek in besedilo obvestil tega programa vidna na zaklenjenem "
 "zaslonu."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Select the touchpad scroll method"
+msgstr "Izbor načina drsenja sledilne ploščice."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Select the touchpad scroll method. Supported values are: \"disabled\", "
+"\"edge-scrolling\", \"two-finger-scrolling\"."
+msgstr ""
+"Izbor načina drsenja sledilne ploščice. Podprte vrednosti so: \"onemogočeno"
+"\", \"robno drsenje\", \"dvo-prstno drsenje\"."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
+msgstr "Omogoči klike miške s sledilno ploščico"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:4
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
+msgstr "Izbrana možnost omogoči klik z udarjanjem po sledilni ploščici."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:5
+#, fuzzy
+msgid "Touchpad enabled"
+msgstr "Onemogočene razširitve"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Defines the situations in which the touchpad is enabled."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Touchpad button orientation"
+msgstr "Usmerjenost gumba sledilne ploščice"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Swap left and right mouse buttons for left-handed mice with 'left', 'right' "
+"for right-handed, 'mouse' to follow the mouse setting."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Pointer speed"
+msgstr "Hitrost kazalnika"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"Pointer speed for the touchpad. Accepted values are in the [-1..1] range "
+"(from \"unaccelerated\" to \"fast\"). A value of 0 is the system default."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Natural scrolling"
+msgstr "Naravno drsenje"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:12
+msgid "Set this to TRUE to enable natural (reverse) scrolling for touchpads."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:13
+#, fuzzy
+msgid "Keyboard repeat"
+msgstr "_Brez ponavljanja"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:14
+#, fuzzy
+msgid "Set this to TRUE to enable keyboard repeat."
+msgstr ""
+"Izbrana možnost omogoča uporabo vstavka upravljalnika nastavitev dostopnosti "
+"tipkovnice."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:15
+#, fuzzy
+msgid "Key Repeat Interval"
+msgstr "Ponovi naslednjo tipko"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Delay between repeats in milliseconds."
+msgstr "Čas med potezami v milisekundah."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:17
+msgid "Initial Key Repeat Delay"
+msgstr "Začetni zamik tipke"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:18
+msgid "Initial key repeat delay in milliseconds."
+msgstr "Začetni zamik tipke v  milisekundah."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:19
+msgid "Mouse button orientation"
+msgstr "Usmerjenost gumba miške"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:20
+msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:21
+msgid ""
+"Pointer speed for mice. Accepted values are in the [-1..1] range (from "
+"\"unaccelerated\" to \"fast\"). A value of 0 is the system default."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:22
+msgid "Set this to TRUE to enable natural (reverse) scrolling for mice."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Drawing tablet mapping"
+msgstr "Preslikava gumbov Wacom"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:24
+msgid ""
+"EDID information of the monitor the tablet is mapped to. Must be in the "
+"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:25
+#, fuzzy
+msgid "Touchscreen display mapping"
+msgstr "Preslikava gumbov Wacom"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:26
+msgid ""
+"EDID information of the monitor the touchscreen is mapped to. Must be in the "
+"format [vendor, product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.peripherals.gschema.xml.in.h:27
+msgid "Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Controls visibility of personal information"
 msgstr "Nadzira vidnost osebnih podatkov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "If set to true, the system will make an effort to not divulge the user's "
 "identity on screen or on the network."
@@ -1475,19 +1634,19 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da sistem ne razkriva istovetnosti uporabnika na "
 "zaslonu ali omrežju."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Show full name in the user menu"
 msgstr "Pokaži polno ime v meniju uporabnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Whether the users full name is shown in the user menu or not."
 msgstr "Ali je v meniju prikazano polno ime uporabnika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Whether to remove old files from the trash automatically"
 msgstr "Ali naj bodo stare datoteke iz koša odstranjene samodejno."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "If TRUE, automatically remove files from the trash when they are older than "
 "'old-files-age' days."
@@ -1495,11 +1654,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da so datoteke samodejno odstranjene iz koša, če so "
 "starejše od 'old-files-age' dni."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Whether to remove old temporary files automatically"
 msgstr "Ali naj bodo stare začasne datoteke odstranjene samodejno."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "If TRUE, automatically remove temporary files when they are older than 'old-"
 "files-age' days."
@@ -1507,31 +1666,31 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost določa, da se začasne datoteke odstranijo samodejno, ko so "
 "starejše od določenega števila dni."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Number of days to keep trash and temporary files"
 msgstr "Število dni, kolikor naj se hrani vsebina smeti in začasne datoteke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Consider trash and temporary files old after this many days."
 msgstr ""
 "Vsebina smeti in začasne datoteke naj po preteku tega števila dni veljajo za "
 "zastarele."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Whether to remember recently used files"
 msgstr "Ali naj se pomnijo nedavno uporabljene datoteke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:12
 msgid "If FALSE, applications will not remember recently used files."
 msgstr ""
 "Neizbrana možnost določi, da programi ne bodo pomnili nedavno uporabljenih "
 "datotek."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Number of days to remember recently used files for"
 msgstr "Število dni, kolikor naj bodo pomnjene nedavne datoteke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "Recently used files will be remembered for this many days. If set to 0, "
 "recent files will not be remembered; if set to -1, they will be retained "
@@ -1541,20 +1700,20 @@ msgstr ""
 "0, se nedavne datoteke ne pomnijo; če je vrednost -1, se pomnijo brez "
 "omejitev."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Whether to remember application usage"
 msgstr "Ali naj se pomni uporaba programa"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:16
 msgid "If FALSE, application usage will not be monitored and recorded."
 msgstr ""
 "Neizbrana možnost določi, da uporaba programov ne bo pomnjena in shranjena."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Send statistics when applications are removed or installed"
 msgstr "Pošlji podatke statistike ko so programi nameščeni ali odstranjeni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "If FALSE, no anonymous installation or removal information will be sent to "
 "the vendor."
@@ -1562,13 +1721,26 @@ msgstr ""
 "Neizbrana možnost onemogoča pošiljanja podatkov namestite ponudniku "
 "programske opreme."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:19
+msgid "Send reports of technical problems to the vendor"
+msgstr "Pošlji poročilo tehničnih težav ponudniku"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.privacy.gschema.xml.in.h:20
+#, fuzzy
+msgid "If TRUE, anonymized reports will be sent automatically to the vendor."
+msgstr ""
+"Neizbrana možnost onemogoča pošiljanja podatkov namestite ponudniku "
+"programske opreme."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Activate when idle"
 msgstr "Vključi ob nedejavnosti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:2
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle. "
+"Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored. Set org.gnome.desktop."
 "session idle-delay to 0 if you do not want to activate the screensaver."
 msgstr ""
@@ -1576,31 +1748,31 @@ msgstr ""
 "OPUŠČENO: ta ključ je opuščen in prezrt. Nastavite org.gnome.session.idle-"
 "delay na 0, če ne želite zagnati ohranjevalnika zaslona."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Lock on activation"
 msgstr "Zakleni ob omogočenju"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se ob vključitvi ohranjevalnika zaslona zaklene "
 "zaslon."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Time before locking"
 msgstr "Čas pred zaklepanjem"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "The number of seconds after screensaver activation before locking the screen."
 msgstr ""
 "Število sekund po zagonu ohranjevalnika zaslona preden se zaslon zaklene."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Show full name in the lock screen"
 msgstr "Pokaži polno ima na zaklenjenem zaslonu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "Whether the user's full name is shown in the lock screen or not. This only "
 "affects the screen shield, the name is always shown in the unlock dialog."
@@ -1609,86 +1781,98 @@ msgstr ""
 "je mogoče uporabljati le s standardnimi nastavitvami namizja. OPUŠČENO: ta "
 "ključ je opuščen in prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
 msgstr "Dovoli vstavljanje tipkovnice v okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:12
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
 "to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
-"command. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
+"command.\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča vstavitev tipkovnice v okno ob odklepanju. Ključ "
 "\"keyboard_command\" mora biti nastavljen z ustreznim ukazom. OPUŠČENO: ta "
 "ključ je opuščen in prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Embedded keyboard command"
 msgstr "Ukaz vstavljene tipkovnice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:16
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
 "set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
 "implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
-"output. DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
+"output.\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
 "Določa uporabljen ukaz, kadar je omogočen ključ \"embedded_keyboard_enabled"
 "\" za vstavljanje gradnika tipkovnice v okno. Ta ukaz bi moral izvajati "
 "vmesnik vstavka XEMBED in na standardni izhod izpisovati XID okna. OPUŠČENO: "
 "ta ključ je opuščen in prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Allow logout"
 msgstr "Dovoli odjavo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:20
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to allow logging "
-"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key. "
+"out after a delay. The delay is specified in the \"logout_delay\" key.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da pogovorno okno za odklepanje ponudi možnost "
 "odjave po zamiku. Zamik je določen v ključu \"logout_delay\". OPUŠČENO: ta "
 "ključ je opuščen in prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Time before logout option"
 msgstr "Čas pred možnostjo odjave"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:24
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The number of seconds after the screensaver activation before a logout "
 "option will appear in the unlock dialog. This key has effect only if the "
-"\"logout_enable\" key is set to TRUE. DEPRECATED: This key is deprecated and "
-"ignored"
+"\"logout_enable\" key is set to TRUE.\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored"
 msgstr ""
 "Število sekund po zagonu ohranjevalnika zaslona, preden se pojavi možnost za "
 "odjavo v pogovornem oknu za odklepanje zaslona. Ta ključ ima učinek le, če "
 "je omogočen ključ \"logout_enable\". OPUŠČENO: ta ključ je opuščen in prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Logout command"
 msgstr "Ukaz za odjavo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:28
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
 "simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
-"the \"logout_enable\" key is set to TRUE. DEPRECATED: This key is deprecated "
-"and ignored."
+"the \"logout_enable\" key is set to TRUE.\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
 "Določa ukaz, ki bo priklican ob kliku na gumb za odjavo. Ta ukaz mora "
 "uporabnika odjavit brez dodatnih posegov. Ključ ima učinek le, če je "
 "omogočen tudi ključ \"logout_enable\". OPUŠČENO: Ključ je opuščen in bo "
 "prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Allow user switching"
 msgstr "Dovoli preklop uporabnikov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:32
 msgid ""
 "Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
 "different user account."
@@ -1696,19 +1880,21 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da okno za pogovorno odklepanje ponudi možnost "
 "preklopa na drug uporabniški račun."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Allow the session status message to be displayed"
 msgstr "Dovoli prikaz sporočila stanja seje"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:34
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked. "
+"Allow the session status message to be displayed when the screen is locked.\n"
+"\n"
 "DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr ""
 "Dovoli prikaz sporočila stanja seje, kadar je zaslon zaklenjen.OPUŠČENO: "
 "Ključ je opuščen in bo prezrt."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.screensaver.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "URI to use for the background image. Not that the backend only supports "
 "local (file://) URIs."
@@ -1716,11 +1902,11 @@ msgstr ""
 "Naslov URI slike ozadja. Ozadnji program podpira je naslove URI krajevnih "
 "datotek (file://)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Disable all external search providers"
 msgstr "Onemogoči vse zunanje ponudnike iskanja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Set to true to disable all external search provider programs, whether or not "
 "they are independently disabled or enabled. External search providers are "
@@ -1730,37 +1916,37 @@ msgstr ""
 "na to, ali so posamično omogočeni ali onemogočeni. Zunanji iskalniki so "
 "nameščeni s programi v $XDG_DATA_DIR/gnome-shell/search-providers."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:3
 msgid ""
 "List of desktop file IDs for which the associated default-enabled search "
 "provider should be disabled"
 msgstr ""
 "Seznam določil ID datotek za katere bodo ponudniki iskalnikov onemogočeni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Results for applications contained in this list will not be displayed when "
 "searching."
 msgstr "Rezultati programov s tega seznama pri iskanju ne bodo prikazani."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "List of desktop file IDs for which the associated default-disabled search "
 "provider should be enabled"
 msgstr ""
 "Seznam določil ID datotek za katere bodo ponudniki iskalnikov omogočeni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Results for applications contained in this list will be displayed when "
 "searching."
 msgstr "Rezultati programov s tega seznama pri iskanju ne bodo prikazani."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:7
 msgid "List of desktop file IDs for search providers sort order"
 msgstr "Seznam določil ID namiznih datotek za zaporedje razvrščanja iskalnikov"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.search-providers.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "Results for applications contained in this list will be displayed in the "
 "specified order. Results for applications not specified in this list will be "
@@ -1770,40 +1956,51 @@ msgstr ""
 "Rezultati programov, ki niso na tem seznamu, bodo prikazani na koncu v "
 "abecednem vrstnem redu."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Time before session is considered idle"
 msgstr "Čas preden se seja obravnava kot nedejavna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "The number of seconds of inactivity before the session is considered idle."
 msgstr "Čas nedejavnosti v sekundah preden se seja obravnava kot nedejavna."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Session type"
+msgstr "Vrsta seje"
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.session.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"The name of the session to use. Known values are \"gnome\" and \"gnome-"
+"fallback\"."
+msgstr ""
+"Ime seje za uporabo. Podprte vrednosti so \"gnome\" in \"gnome-fallback\"."
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Sounds for events"
 msgstr "Zvoki za dogodke"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Whether to play sounds on user events."
 msgstr "Ali naj se ob uporabniških dogodkih predvajajo zvoki."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Sound theme name"
 msgstr "Ime zvočne teme"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The XDG sound theme to use for event sounds."
 msgstr "Zvočna tema XDG za zvoke dogodkov."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Input feedback sounds"
 msgstr "Vnesi zvoke odziva"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.sound.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether to play sounds on input events."
 msgstr "Ali naj se ob dogodkih vnosa predvajajo zvoki."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.h:1
 msgid ""
 "Maximum age for thumbnails in the cache, in days. Set to -1 to disable "
 "cleaning."
@@ -1811,7 +2008,7 @@ msgstr ""
 "Največja starost sličic v predpomnilniku v dnevih. Vrednost -1 onemogoči "
 "čiščenje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnail-cache.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Maximum size of the thumbnail cache, in megabytes. Set to -1 to disable "
 "cleaning."
@@ -1819,11 +2016,11 @@ msgstr ""
 "Največja velikost predpomnilnika sličic v megabajtih. Vrednost -1 onemogoči "
 "čiščenje."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Disable all external thumbnailers"
 msgstr "Izklopi vse zunanje izdelovalce pomanjšanih sličic"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
 "whether they are independently disabled/enabled."
@@ -1831,377 +2028,377 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost izklopi vse zunanje izdelovalce pomanjšanih sličic, "
 "neodvisno od tega ali so omogočeni ali ne."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.h:3
 msgid ""
 "List of mime-types for which external thumbnailer programs will be disabled"
 msgstr ""
 "Seznam vrst mime za katere bodo zunanji programi ustvarjalnikov sličic "
 "onemogočeni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.thumbnailers.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Thumbnails will not be created for files whose mime-type is contained in the "
 "list."
 msgstr ""
 "Sličice ne bodo ustvarjene za datoteke katerih vrsta mime ni na seznamu."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Switch to workspace 1"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 1"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Switch to workspace 2"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 2"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Switch to workspace 3"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 3"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:4
 msgid "Switch to workspace 4"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 4"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Switch to workspace 5"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 5"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Switch to workspace 6"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 6"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Switch to workspace 7"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 7"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Switch to workspace 8"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 8"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Switch to workspace 9"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 9"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Switch to workspace 10"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 10"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Switch to workspace 11"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 11"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:12
 msgid "Switch to workspace 12"
 msgstr "Preklopi na delovno površino 12"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Switch to workspace left"
 msgstr "Preklopi na delovno površino na levi od trenutne delovne površine"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Switch to workspace right"
 msgstr "Preklopi na delovno površino na desni od trenutne delovne površine"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Switch to workspace above"
 msgstr "Preklopi na delovno površino nad trenutno delovno površino"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:16
 msgid "Switch to workspace below"
 msgstr "Preklopi na delovno površino pod trenutno delovno površino"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Switch to last workspace"
 msgstr "Preklopi na zadnjo delovno površino"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Switch windows of an application"
 msgstr "Preklopi okna programa"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Reverse switch windows of an application"
 msgstr "Preklopi okna programa v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Switch applications"
 msgstr "Preklopi programe"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Reverse switch applications"
 msgstr "Preklopi programe v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Switch windows"
 msgstr "Preklopi okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Reverse switch windows"
 msgstr "Preklopi okna v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Switch system controls"
 msgstr "Preklopi tipkovne bližnjice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Reverse switch system controls"
 msgstr "Preklopi tipkovne bližnjice v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Switch windows of an app directly"
 msgstr "Preklopi okna programa neposredno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Reverse switch windows of an app directly"
 msgstr "Preklopi okna programa neposredno v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:28
 msgid "Switch windows directly"
 msgstr "Preklopi okna neposredno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Reverse switch windows directly"
 msgstr "Preklopi okna neposredno v obratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:30
 msgid "Switch system controls directly"
 msgstr "Preklopi tipkovne bližnjice neposredno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Reverse switch system controls directly"
 msgstr "Preklopi tipkovne bližnjice neposredno v orbratni smeri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Hide all normal windows"
 msgstr "Skrij vsa običajna okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Show the activities overview"
 msgstr "Pokaži okno pregleda dejavnosti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Show the run command prompt"
 msgstr "Pokaži možnost zagona ukazne vrstice"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Don't use"
 msgstr "Ne uporabi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:36
 msgid "Activate the window menu"
 msgstr "Omogoči meni okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Preklopi celozaslonski način"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:38
 msgid "Toggle maximization state"
 msgstr "Preklopi stanje razpetosti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Toggle window always appearing on top"
 msgstr "Preklopi prikaz okna vedno na vrhu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:40
 msgid "Maximize window"
 msgstr "Razpni okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:41
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:41
 msgid "Restore window"
 msgstr "Obnovi okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:42
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:42
 msgid "Toggle shaded state"
 msgstr "Preklopi stanje senčenja"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:43
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Minimize window"
 msgstr "Skrči okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:44
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:44
 msgid "Close window"
 msgstr "Zapri okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:45
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Move window"
 msgstr "Premakni okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:46
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:46
 msgid "Resize window"
 msgstr "Spremeni velikost okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:47
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:47
 msgid "Toggle window on all workspaces or one"
 msgstr "Preklopi okno na vse delovne površine oziroma le na eno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:48
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:48
 msgid "Move window to workspace 1"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 1"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:49
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:49
 msgid "Move window to workspace 2"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 2"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:50
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:50
 msgid "Move window to workspace 3"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 3"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:51
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Move window to workspace 4"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 4"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:52
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:52
 msgid "Move window to workspace 5"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 5"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:53
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:53
 msgid "Move window to workspace 6"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 6"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:54
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:54
 msgid "Move window to workspace 7"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 7"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:55
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:55
 msgid "Move window to workspace 8"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 8"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:56
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:56
 msgid "Move window to workspace 9"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 9"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:57
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Move window to workspace 10"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 10"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:58
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:58
 msgid "Move window to workspace 11"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 11"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:59
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Move window to workspace 12"
 msgstr "Premakni okno na delovno površino 12"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:60
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:60
 msgid "Move window to last workspace"
 msgstr "Premakni okno na zadnjo delovno površino"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:61
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Move window one workspace to the left"
 msgstr "Premakni okno eno delovno površino levo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:62
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Move window one workspace to the right"
 msgstr "Premakni okno eno delovno površino desno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:63
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Move window one workspace up"
 msgstr "Premakni okno eno delovno površino navzgor"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:64
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:64
 msgid "Move window one workspace down"
 msgstr "Prestavi okno eno delovno površino navzdol"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:65
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Move window to the next monitor on the left"
 msgstr "Premakni okno na zaslon na levi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:66
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Move window to the next monitor on the right"
 msgstr "Premakni okno na zaslon na desni"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:67
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Move window to the next monitor above"
 msgstr "Premakni okno na zaslon zgoraj"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:68
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Move window to the next monitor below"
 msgstr "Premakni okno na zaslon spodaj"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:69
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
 msgstr "Dvigni okno, če ga prekriva drugo okno, sicer ga spusti"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:70
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Raise window above other windows"
 msgstr "Dvigni okno nad druga okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:71
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Lower window below other windows"
 msgstr "Spusti okno pod druga"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:72
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Maximize window vertically"
 msgstr "Razpni okno navpično"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:73
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Maximize window horizontally"
 msgstr "Razpni okno vodoravno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:74
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Move window to top left corner"
 msgstr "Premakni okno v zgornji levi kot"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:75
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Move window to top right corner"
 msgstr "Premakni okno v zgornji desni kot"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:76
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:76
 msgid "Move window to bottom left corner"
 msgstr "Premakni okno v spodnji levi kot"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:77
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Move window to bottom right corner"
 msgstr "Premakni okno v spodnji desni kot"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:78
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Move window to top edge of screen"
 msgstr "Premakni okno na zgornji rob zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:79
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Move window to bottom edge of screen"
 msgstr "Premakni okno na spodnji rob zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:80
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Move window to right side of screen"
 msgstr "Premakni okno na desni del zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:81
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:81
 msgid "Move window to left side of screen"
 msgstr "Premakni okno na levi del zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:82
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:82
 msgid "Move window to center of screen"
 msgstr "Premakni okno na sredino zaslona"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:83
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Switch input source"
 msgstr "Preklopi vhodni vir"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:84
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Binding to select the next input source"
 msgstr "Povezava za izbor naslednjega vhodnega vira namestiti."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:85
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Switch input source backward"
 msgstr "Preklopi nazaj vhodni vir"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:86
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:86
 msgid "Binding to select the previous input source"
 msgstr "Povezava za izbor predhodnega vhodnega vira"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:87
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:87
 msgid "Toggle window to be always on top"
 msgstr "Preklopi prikaz okna vedno na vrhu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.in.h:88
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.keybindings.gschema.xml.in.h:88
 msgid "Set or unset window to appear always on top"
 msgstr "Nastavi ali odstrani nastavitev prikaza okna vedno na vrhu"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Modifier to use for modified window click actions"
 msgstr "Spremenilnik, ki naj se uporabi za dejanja klika na okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
 "(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
@@ -2215,11 +2412,11 @@ msgstr ""
 "\"spremeni_velikost_z_desnim gumbom\". Spremenilnik je izražen z na primer <!"
 "[CDATA[\"<Alt>\"]]> or <![CDATA[\"<Super>\"]]>."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:3
 msgid "Whether to resize with the right button"
 msgstr "Ali je mogoče spreminjati velikost okna z desnim gumbom."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
 "middle button while holding down the key given in \"mouse-button-modifier\"; "
@@ -2228,11 +2425,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se velikost okna spremeni z desnim gumbom in  "
 "prikaže meni s srednjim, če je določena tudi tipka tipkovnice."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
 msgstr "Postavitev gumbov v nazivni vrstici okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
 "as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
@@ -2250,11 +2447,11 @@ msgstr ""
 "različicami. Posebna oznaka ločilnika se lahko uporabi pri večanju razdalje "
 "med gumbi."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Window focus mode"
 msgstr "Način žariščenja oken"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:8
 msgid ""
 "The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
 "possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
@@ -2267,11 +2464,11 @@ msgstr ""
 "s pomikom miške na okno in \"mouse\", ki omogoča žariščenje, ko je kazalka "
 "miške v oknu, in sprostitev žarišča, ko okno zapusti."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Control how new windows get focus"
 msgstr "Nadzor žariščenja okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:10
 msgid ""
 "This option provides additional control over how newly created windows get "
 "focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
@@ -2282,50 +2479,30 @@ msgstr ""
 "sta možnosti: \"pametno\", ki uveljavi običajen način žariščenja in \"strogo"
 "\", ki pa žarišča ne dodeli oknom zagnanim preko terminala."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:11
-msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
-msgstr "Ali naj bo dvigovanje stranski učinek drugih dejanj uporabnika"
-
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid ""
-"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
-"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
-"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
-"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
-"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
-"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome.";
-"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
-"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
-"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
-"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
-"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
-"raise-on-click is false does not include programmatic requests from "
-"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
-"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
-"user complaining that your application does not work with this setting "
-"disabled, tell them it is -their- fault for breaking their window manager "
-"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
-"\" they requested."
-msgstr ""
-"Nastavitev možnosti lahko privede do nestanovitnega delovanja, zato "
-"spreminjanje možnosti ni priporočeno. Veliko dejanj (primer: klikanje "
-"znotraj oken, premikanje in spreminjanje velikosti oken) običajno privzdigne "
-"okno kot stranski učinek dejanja. Z onemogočenjem možnosti bo program "
-"preprečil dvig okna drugim programom in bo prezrl zahteve, ki jih ustvarjajo "
-"ukazi. Več podrobnosti najdete na http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?";
-"id=445447#c6. Tudi z onemogočenjem možnosti je okna mogoče privzdigniti z "
-"alt-levi klik kjerkoli na oknu. Možnost je onemogočena le v klik-za-žarišče "
-"načinu. Seznam načinov, s katerimi je mogoče privzdigniti okno ne vključuje "
-"programskih zahtev programov za dvig okna; take zahteve so prezrte ne glede "
-"na vzrok zahteve."
-
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Whether windows should be raised when their client area is clicked"
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:12
+msgid ""
+"The default, true, indicates that a window will be raised whenever its "
+"client area or its frame is clicked.\n"
+"\n"
+"Setting this to false means that a window will not be raised if it is "
+"clicked on the client area. To raise it, one can click anywhere in the "
+"window's frame, or Super-click on any part of the window. This mode is "
+"useful if one uses many overlapping windows."
+msgstr ""
+
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Action on title bar double-click"
 msgstr "Dejanje ob dvojnem kliku na nazivno vrstico okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:16
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
+"This option determines the effects of double-clicking on the title bar.\n"
+"\n"
 "Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
 "window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
 "maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
@@ -2342,13 +2519,15 @@ msgstr ""
 "naslovne vrstice', 'meni', ki prikaže meni okna, 'pod', ki skrije okno pod "
 "ostala okna in 'brez', ki ne naredi ničesar."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Action on title bar middle-click"
 msgstr "Dejanje ob srednjem kliku na nazivno vrstico okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:20
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
+"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar.\n"
+"\n"
 "Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
 "window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
 "maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
@@ -2365,13 +2544,15 @@ msgstr ""
 "naslovne vrstice', 'meni', ki prikaže meni okna, 'pod', ki skrije okno pod "
 "ostala okna in 'brez', ki ne naredi ničesar."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Action on title bar right-click"
 msgstr "Dejanje ob desnem kliku na nazivno vrstico okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:24
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
+"This option determines the effects of right-clicking on the title bar.\n"
+"\n"
 "Current valid options are 'toggle-shade', which will shade/unshade the "
 "window, 'toggle-maximize' which will maximize/unmaximize the window, 'toggle-"
 "maximize-horizontally' and 'toggle-maximize-vertically' which will maximize/"
@@ -2388,11 +2569,11 @@ msgstr ""
 "naslovne vrstice', 'meni', ki prikaže meni okna, 'pod', ki skrije okno pod "
 "ostala okna in 'brez', ki ne naredi ničesar."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Automatically raises the focused window"
 msgstr "Samodejno dvigne dejavno okno"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
 "the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
@@ -2404,11 +2585,11 @@ msgstr ""
 "samodejno dvignjeno. To ni povezano s klikanjem za dviganje okna, niti z "
 "vstopom v okno z metodo povleci-spusti."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
 msgstr "Premor v milisekundah za možnost samodejnega dviga"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "The time delay before raising a window if auto-raise is set to true. The "
 "delay is given in thousandths of a second."
@@ -2416,21 +2597,24 @@ msgstr ""
 "Časovni zamik preden se okno dvigne, kadar je auto_raise omogočen. Zamik je "
 "podan v tisočinkah sekunde."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Current theme"
 msgstr "Trenutna tema"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:32
+#, fuzzy
 msgid ""
 "The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
-"forth."
+"forth.\n"
+"\n"
+"DEPRECATED: This key is deprecated and ignored."
 msgstr "Tema določa videz robov oken, nazivne vrstice oken itd."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:35
 msgid "Use standard system font in window titles"
 msgstr "V nazivnih vrsticah oken uporabi običajno sistemsko pisavo"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:36
 msgid ""
 "If true, ignore the titlebar-font option, and use the standard application "
 "font for window titles."
@@ -2438,11 +2622,11 @@ msgstr ""
 "Izbrana možnost omogoča, da se prezre možnost pisave nazivne vrstice okna in "
 "uporabi privzeto pisavo programov."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:37
 msgid "Window title font"
 msgstr "Pisava naziva okna"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:38
 msgid ""
 "A font description string describing a font for window titlebars. The size "
 "from the description will only be used if the titlebar-font-size option is "
@@ -2454,11 +2638,11 @@ msgstr ""
 "nastavljena na 0. Možnost je onemogočena tudi, kadar je privzeto uporabljena "
 "pisava namizja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:39
 msgid "Number of workspaces"
 msgstr "Število delovnih površin"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:40
 msgid ""
 "Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
 "prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
@@ -2468,11 +2652,11 @@ msgstr ""
 "vrednost, da prepreči uničenje namizja z vnosom prevelikega števila delovnih "
 "površin."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:41
 msgid "System Bell is Audible"
 msgstr "Sistemski zvonec je zvočen"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:42
 msgid ""
 "Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
 "may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
@@ -2480,11 +2664,11 @@ msgstr ""
 "Ugotovi, ali lahko program ali sistem ustvari zvočne piske. Uporabno tudi "
 "skupaj z 'vidnimi zvonci', tako da nastanejo tihi 'piske'."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:43
 msgid "Enable Visual Bell"
 msgstr "Omogoči vidni zvonec"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:44
 msgid ""
 "Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
 "'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
@@ -2493,19 +2677,23 @@ msgstr ""
 "Vključi vidna opozorila, ko program ali sistem uporabi 'zvonec' ali 'pisk'. "
 "Možnost je uporabna v hrupnih okoljih in pri posameznikih s slabšim sluhom."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:45
 msgid "Visual Bell Type"
 msgstr "Vrsta vidnega zvonca"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:36
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:46
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Tells the WM how to implement the visual indication that the system bell or "
-"another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are two "
-"valid values, \"fullscreen-flash\", which causes a fullscreen white-black "
-"flash, and \"frame-flash\" which causes the titlebar of the application "
-"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
-"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
-"currently focused window's titlebar is flashed."
+"another application 'bell' indicator has been rung.\n"
+"\n"
+"Currently there are two valid values, \"fullscreen-flash\", which causes a "
+"fullscreen white-black flash, and \"frame-flash\" which causes the titlebar "
+"of the application which sent the bell signal to flash.\n"
+"\n"
+"If the application which sent the bell is unknown (as is usually the case "
+"for the default \"system beep\"), the currently focused window's titlebar is "
+"flashed."
 msgstr ""
 "Možnost določa način izvajanja vidnega opozarjanja sistemskega zvonca ali "
 "zvonca drugega programa. Trenutno sta na voljo dve veljavni vrednosti, "
@@ -2514,11 +2702,11 @@ msgstr ""
 "sprožil zvonec. V kolikor je slednji neznan (npr. v primeru \"sistemskega "
 "zvonca\"), utripa naslovna vrstica okna, ki je trenutno v žarišču."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:37
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:51
 msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
 msgstr "Onemogoči dodatke, ki jih uporabljajo stari ali pokvarjeni programi"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:52
 msgid ""
 "Some applications disregard specifications in ways that result in window "
 "manager misfeatures. This option puts the WM in a rigorously correct mode, "
@@ -2530,11 +2718,11 @@ msgstr ""
 "celovit uporabniški vmesnik, če uporabniku ni treba zaganjati programov, ki "
 "ne delujejo pravilno."
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:53
 msgid "The names of the workspaces"
 msgstr "ustvarjanje delovnih površin,"
 
-#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.in.h:40
+#: ../schemas/org.gnome.desktop.wm.preferences.gschema.xml.in.h:54
 msgid ""
 "Defines the names that should be assigned to workspaces. If the list is too "
 "long for the current number of workspaces, names in excess will be ignored. "
@@ -2547,30 +2735,30 @@ msgstr ""
 "seznama s praznimi polji, manjkajoča vrednost zamenjana s privzetim napisom "
 "(\"Delovna površina N\")."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The locale to use for dates / numbers formats"
 msgstr ""
 "Jezikovno določilo, ki je uporabljeno za prilagojen zapis datuma in časa"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.system.locale.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Specify the locale to be used for displaying dates, times and numbers "
 "formats."
 msgstr "jezikovno določilo, ki določa obliko zapisa datuma, časa in številk."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Geolocation services are enabled."
 msgstr "Geografske storitve so omogočene."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.h:2
 msgid "If true, applications are allowed to access location information."
 msgstr "Izbrana možnost določa, da je dovoljen dostop do podatkov geolokacije."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.h:3
 msgid "The maximum accuracy level of location."
 msgstr "Največja natančnost določanja položaja."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.system.location.gschema.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Configures the maximum level of location accuracy applications are allowed "
 "to see. Valid options are 'country', 'city', 'neighborhood', 'street', and "
@@ -2585,41 +2773,57 @@ msgstr ""
 "program GeoClue dovoli drugim programom, programi pa sicer lahko uporabljajo "
 "lastne načine."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Proxy configuration mode"
 msgstr "Način nastavitev posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "Select the proxy configuration mode. Supported values are \"none\", \"manual"
-"\", \"auto\". If this is \"none\", then proxies are not used. If it is \"auto"
-"\", the autoconfiguration URL described by the \"autoconfig-url\" key is "
-"used. If it is \"manual\", then the proxies described by \"/system/proxy/http"
-"\", \"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" and \"/system/proxy/socks"
-"\" will be used. Each of the 4 proxy types is enabled if its \"host\" key is "
-"non-empty and its \"port\" key is non-0. If an http proxy is configured, but "
-"an https proxy is not, then the http proxy is also used for https. If a "
-"SOCKS proxy is configured, it is used for all protocols, except that the "
-"http, https, and ftp proxy settings override it for those protocols only."
+"\", \"auto\".\n"
+"\n"
+"If this is \"none\", then proxies are not used.\n"
+"\n"
+"If it is \"auto\", the autoconfiguration URL described by the \"autoconfig-"
+"url\" key is used.\n"
+"\n"
+"If it is \"manual\", then the proxies described by \"/system/proxy/http\", "
+"\"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" and \"/system/proxy/socks\" "
+"will be used. Each of the 4 proxy types is enabled if its \"host\" key is "
+"non-empty and its \"port\" key is non-0.\n"
+"\n"
+"If an http proxy is configured, but an https proxy is not, then the http "
+"proxy is also used for https.\n"
+"\n"
+"If a SOCKS proxy is configured, it is used for all protocols, except that "
+"the http, https, and ftp proxy settings override it for those protocols only."
 msgstr ""
 "Izberite način prilagajanja posredovalnega strežnika. Podprte vrednosti so "
-"\"brez\", \"ročno\", \"samodejno\". Če izberete \"brez\", posredovalni "
-"strežniki niso v rabi. Če izberete \"samodejno\", je uporabljen "
-"samoprilagoditveni URL, določen s ključem \"autoconfig-url\". Če izberete "
-"\"ročno\", se uporabijo posredovalni strežniki, določeni z \"/system/proxy/"
-"http\", \"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" in \"/system/proxy/"
-"socks\". Vsaka izmed štirih vrst posredovalnih strežnikov je omogočena, če "
-"njen ključ \"gostitelj\" ni prazen in so njena \"vrata\" pozitivno celo "
-"število. Če je posredovalni strežnik za http določen, ne pa tudi za https, "
-"bo tisti za http uporabljen tudi za https. Če je posredovalni strežnik za "
-"SOCKS nastavljen, se uporablja za vse protokole, le da ga preglasijo "
-"nastavitve posredovalnih strežnikov za http, https in ftp za svoje protokole."
-
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:3
+"\"brez\", \"ročno\", \"samodejno\".\n"
+"\n"
+"Če izberete \"brez\", posredovalni strežniki niso v rabi.\n"
+"\n"
+"Če izberete \"samodejno\", je uporabljen samoprilagoditveni URL, določen s "
+"ključem \"autoconfig-url\".\n"
+"\n"
+"Če izberete \"ročno\", se uporabijo posredovalni strežniki, določeni z \"/"
+"system/proxy/http\", \"/system/proxy/https\", \"/system/proxy/ftp\" in \"/"
+"system/proxy/socks\". Vsaka izmed štirih vrst posredovalnih strežnikov je "
+"omogočena, če njen ključ \"gostitelj\" ni prazen in so njena \"vrata\" "
+"pozitivno celo število.\n"
+"\n"
+"Če je posredovalni strežnik za http določen, ne pa tudi za https, bo tisti "
+"za http uporabljen tudi za https.\n"
+"\n"
+"Če je posredovalni strežnik za SOCKS nastavljen, se uporablja za vse "
+"protokole, le da ga preglasijo nastavitve posredovalnih strežnikov za http, "
+"https in ftp za svoje protokole."
+
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Automatic proxy configuration URL"
 msgstr "URL za samodejno nastavitev posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:14
 msgid ""
 "URL that provides proxy configuration values. When mode is \"auto\", this "
 "URL is used to look up proxy information for all protocols."
@@ -2628,11 +2832,11 @@ msgstr ""
 "je način \"samodejen\", ta naslov služi za pregled podatkov posredovalnega "
 "strežnika za vse protokole."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Non-proxy hosts"
 msgstr "Gostitelji brez posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
 "This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather "
 "than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains "
@@ -2645,15 +2849,15 @@ msgstr ""
 "naslovi IP gostitelja (tako IPv4 kot tudi IPv6) in omrežni naslovi z omrežno "
 "masko (npr. 192.168.0.0/24)."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Unused; ignore"
 msgstr "Neuporabljeno; prezri"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:18
 msgid "This key is not used, and should not be read or modified."
 msgstr "Ta ključ ni uporabljen, zato ga ni dovoljeno brati in spreminjati."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:19
 msgid ""
 "This key is not used; HTTP proxying is enabled when the host key is non-"
 "empty and the port is non-0."
@@ -2661,19 +2865,19 @@ msgstr ""
 "Ta ključ ni uporabljen; posredovalni strežnik za HTTP je omogočen, ko je "
 "ključ gostitelja neničeln in vrata določa pozitivno število"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:20
 msgid "HTTP proxy host name"
 msgstr "Ime gostitelja posredniškega strežnika HTTP"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:21
 msgid "The machine name to proxy HTTP through."
 msgstr "Ime računalnika posredniškega strežnika HTTP."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:22
 msgid "HTTP proxy port"
 msgstr "Vrata posredniškega strežnika HTTP"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:23
 msgid ""
 "The port on the machine defined by \"/system/proxy/http/host\" that you "
 "proxy through."
@@ -2681,53 +2885,55 @@ msgstr ""
 "Vrata računalnika, ki jih določa \"/system/http_proxy/host\" posredniškega "
 "strežnika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Authenticate proxy server connections"
 msgstr "Overi povezave posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:25
 msgid ""
 "If true, then connections to the proxy server require authentication. The "
 "username/password combo is defined by \"/system/proxy/http/authentication-"
-"user\" and \"/system/proxy/http/authentication-password\". This applies only "
-"to the http proxy; when using a separate https proxy, there is currently no "
-"way to specify that it should use authentication."
+"user\" and \"/system/proxy/http/authentication-password\".\n"
+"\n"
+"This applies only to the http proxy; when using a separate https proxy, "
+"there is currently no way to specify that it should use authentication."
 msgstr ""
 "Možnost določa zahtevo za overitev povezave na posredniškemu strežniku. "
 "Spustno polje za uporabniško ime in geslo določata \"/system/http_proxy/"
-"authentication_user\" in \"/system/http_proxy/authentication_password\". To "
-"velja le za posredniške strežnike za http; če uporabljate ločen posredniški "
-"strežnik za https, trenutno ni mogoče določiti, da naj uporablja overjanje."
+"authentication_user\" in \"/system/http_proxy/authentication_password\".\n"
+"\n"
+"To velja le za posredniške strežnike HTTP; če uporabljate ločen posredniški "
+"strežnik HTTPS, možnosti uporabe overjanja trenutno ni mogoče določiti."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:28
 msgid "HTTP proxy username"
 msgstr "Uporabniško ime HTTP posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:29
 msgid "User name to pass as authentication when doing HTTP proxying."
 msgstr "Uporabniško ime za overitev na HTTP posredniškem strežniku."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:30
 msgid "HTTP proxy password"
 msgstr "Geslo posredniškega strežnika HTTP"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Password to pass as authentication when doing HTTP proxying."
 msgstr "Geslo za overitev posredniškega strežnika HTTP."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Secure HTTP proxy host name"
 msgstr "Ime gostitelja varnega posredniškega strežnika HTTP"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:33
 msgid "The machine name to proxy secure HTTP through."
 msgstr "Ime računalnika varnega posredniškega strežnika HTTP."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:34
 msgid "Secure HTTP proxy port"
 msgstr "Vrata varnega posredniškega strežnika HTTP"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:35
 msgid ""
 "The port on the machine defined by \"/system/proxy/https/host\" that you "
 "proxy through."
@@ -2735,19 +2941,19 @@ msgstr ""
 "Vrata računalnika, ki jih določa \"/system/http_proxy/host\" posredniškega "
 "strežnika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:36
 msgid "FTP proxy host name"
 msgstr "Ime gostitelja FTP posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:37
 msgid "The machine name to proxy FTP through."
 msgstr "Ime računalnika FTP posredniškega strežnika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:38
 msgid "FTP proxy port"
 msgstr "Vrata FTP posredniškega strežnika"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:39
 msgid ""
 "The port on the machine defined by \"/system/proxy/ftp/host\" that you proxy "
 "through."
@@ -2755,19 +2961,19 @@ msgstr ""
 "Vrata računalnika, ki jih določa \"/system/proxy/ftp_host\" posredniškega "
 "strežnika."
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:40
 msgid "SOCKS proxy host name"
 msgstr "Ime gostitelja posredniškega strežnika SOCKS"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:41
 msgid "The machine name to use as a SOCKS proxy."
 msgstr "Ime računalnika, uporabljeno za posredniški strežnik SOCKS"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:42
 msgid "SOCKS proxy port"
 msgstr "Vrata posredniškega strežnika SOCKS"
 
-#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../schemas/org.gnome.system.proxy.gschema.xml.in.h:43
 msgid ""
 "The port on the machine defined by \"/system/proxy/socks/host\" that you "
 "proxy through."
@@ -2775,6 +2981,41 @@ msgstr ""
 "Vrata računalnika, ki jih določa \"/system/proxy/socks_host\" posredniškega "
 "strežnika."
 
+#~ msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
+#~ msgstr "Ali naj bo dvigovanje stranski učinek drugih dejanj uporabnika"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
+#~ "strongly discouraged from changing it from the default of true. Many "
+#~ "actions (e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) "
+#~ "normally raise the window as a side-effect. Setting this option to false, "
+#~ "which is strongly discouraged, will decouple raising from other user "
+#~ "actions, and ignore raise requests generated by applications. See http://";
+#~ "bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is "
+#~ "false, windows can still be raised by an alt-left-click anywhere on the "
+#~ "window, a normal click on the window decorations, or by special messages "
+#~ "from pagers, such as activation requests from tasklist applets. This "
+#~ "option is currently disabled in click-to-focus mode. Note that the list "
+#~ "of ways to raise windows when raise-on-click is false does not include "
+#~ "programmatic requests from applications to raise windows; such requests "
+#~ "will be ignored regardless of the reason for the request. If you are an "
+#~ "application developer and have a user complaining that your application "
+#~ "does not work with this setting disabled, tell them it is -their- fault "
+#~ "for breaking their window manager and that they need to change this "
+#~ "option back to true or live with the \"bug\" they requested."
+#~ msgstr ""
+#~ "Nastavitev možnosti lahko privede do nestanovitnega delovanja, zato "
+#~ "spreminjanje možnosti ni priporočeno. Veliko dejanj (primer: klikanje "
+#~ "znotraj oken, premikanje in spreminjanje velikosti oken) običajno "
+#~ "privzdigne okno kot stranski učinek dejanja. Z onemogočenjem možnosti bo "
+#~ "program preprečil dvig okna drugim programom in bo prezrl zahteve, ki jih "
+#~ "ustvarjajo ukazi. Več podrobnosti najdete na http://bugzilla.gnome.org/";
+#~ "show_bug.cgi?id=445447#c6. Tudi z onemogočenjem možnosti je okna mogoče "
+#~ "privzdigniti z alt-levi klik kjerkoli na oknu. Možnost je onemogočena le "
+#~ "v klik-za-žarišče načinu. Seznam načinov, s katerimi je mogoče "
+#~ "privzdigniti okno ne vključuje programskih zahtev programov za dvig okna; "
+#~ "take zahteve so prezrte ne glede na vzrok zahteve."
+
 #~ msgid "Menus Have Icons"
 #~ msgstr "Meniji imajo ikone"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]