[gcab] Updated Slovenian translationcommit ea29bd5b9a4d7751b1b553311bf83ad64212050f
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Mar 15 13:18:50 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |   68 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 32 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 090519f..1bcb5ff 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Copyright (C) 2013 gcab's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gcab package.
 #
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2013.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2013.2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gcab master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gcab&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-08-12 20:17+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-08-17 15:00+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 05:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-15 13:14+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -37,65 +37,69 @@ msgstr "Odlaganje zapisa podatkov %s v: %s ...\n"
 msgid "can't write file %s: %s"
 msgstr "ni mogoče pisati v datoteko %s: %s"
 
-#: ../gcab.c:108
+#: ../gcab.c:109
 msgid "Print program version"
 msgstr "Izpiši različico programa"
 
-#: ../gcab.c:109
+#: ../gcab.c:110
 msgid "Be verbose"
 msgstr "Podrobni izpis"
 
-#: ../gcab.c:110
+#: ../gcab.c:111
 msgid "Create archive"
 msgstr "Ustvari arhiv"
 
-#: ../gcab.c:111
+#: ../gcab.c:112
 msgid "Extract all files"
 msgstr "Razširi vse datoteke"
 
-#: ../gcab.c:112
+#: ../gcab.c:113
 msgid "Dump reserved and extra data"
 msgstr "Odloži izpis zadržani in posebnih podatkov"
 
-#: ../gcab.c:113
+#: ../gcab.c:114
 msgid "List content"
 msgstr "Izpiši vsebino"
 
-#: ../gcab.c:114
+#: ../gcab.c:115
+msgid "List content with file details"
+msgstr "Izpiši seznam s podrobnostmi o datotekah"
+
+#: ../gcab.c:116
 msgid "Change to directory DIR"
 msgstr "Zamenjaj mapo v mapo DIR"
 
-#: ../gcab.c:114
+#: ../gcab.c:116
 msgid "DIR"
 msgstr "MAPA"
 
-#: ../gcab.c:115
+#: ../gcab.c:117
 msgid "Use zip compression"
 msgstr "Uporabi stiskanje zip"
 
-#: ../gcab.c:116
+#: ../gcab.c:118
 msgid "Do not include path"
 msgstr "Ne vključi poti"
 
-#: ../gcab.c:117
+#: ../gcab.c:119
 msgid "Reserve space in cabinet for signing (e.g. -s 6144 reserves 6K bytes)"
 msgstr ""
 "Zadrži prostor v kabinetu za podpisovanje (na primer -s 6144 zadrži 6Kb)"
 
-#: ../gcab.c:118
+#: ../gcab.c:120
 msgid "FILE INPUT_FILES..."
 msgstr "DATOTEKA VHODNE_DATOTEKE ..."
 
-#: ../gcab.c:132
+#: ../gcab.c:134
 msgid "- create a Cabinet file"
 msgstr "- ustvari datoteko cab"
 
-#: ../gcab.c:133
+#: ../gcab.c:135
 #, c-format
 msgid "Report bugs to <%s>"
 msgstr "Pošljite poročilo o hroščih na <%s>"
 
-#: ../gcab.c:136
+#: ../gcab.c:138
 msgid ""
 "gcab saves many files together into a cabinet archive, and can restore\n"
 "individual files from the archive."
@@ -104,68 +108,68 @@ msgstr ""
 "obnovi\n"
 "iz arhiva vse ali le posamične datoteke."
 
-#: ../gcab.c:143
+#: ../gcab.c:145
 #, c-format
 msgid "option parsing failed: %s\n"
 msgstr "razčlenjevanje možnosti je spodletelo: %s\n"
 
-#: ../gcab.c:152
+#: ../gcab.c:154
 msgid "Please specify a single operation."
 msgstr "Navesti je treba le eno opravilo."
 
-#: ../gcab.c:155
+#: ../gcab.c:157
 msgid "cabinet file must be specified."
 msgstr "določena mora biti datoteka cab."
 
-#: ../gcab.c:169
+#: ../gcab.c:171
 #, c-format
 msgid "can't open %s for reading: %s\n"
 msgstr "ni mogoče odpreti %s za branje: %s\n"
 
-#: ../gcab.c:171
+#: ../gcab.c:173
 #, c-format
 msgid "error reading %s: %s\n"
 msgstr "napaka med branjem %s: %s\n"
 
-#: ../gcab.c:188
+#: ../gcab.c:208
 #, c-format
 msgid "error during extraction: %s"
 msgstr "napaka med razširjanjem: %s"
 
-#: ../gcab.c:200
+#: ../gcab.c:220
 #, c-format
 msgid "error while reading signature: %s"
 msgstr "napaka med branjem podpisa: %s"
 
-#: ../gcab.c:211
+#: ../gcab.c:231
 msgid "please specify input files."
 msgstr "določiti je treba vhodne datoteke"
 
-#: ../gcab.c:229
+#: ../gcab.c:249
 #, c-format
 msgid "Can't add file %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče dodati datoteke %s: %s"
 
-#: ../gcab.c:239
+#: ../gcab.c:259
 msgid "no files to be archived."
 msgstr "ni datotek za arhiviranje."
 
-#: ../gcab.c:245
+#: ../gcab.c:265
 #, c-format
 msgid "can't create cab file %s: %s"
 msgstr "ni mogoče ustvariti datoteke cab %s: %s"
 
-#: ../gcab.c:249
+#: ../gcab.c:269
 #, c-format
 msgid "can't add folder to cab file %s: %s"
 msgstr "ni mogoče dodati mape v datoteko cab %s: %s"
 
-#: ../gcab.c:257
+#: ../gcab.c:277
 #, c-format
 msgid "can't write cab file %s: %s"
 msgstr "ni mogoče zapisati datoteke cab %s: %s"
 
-#: ../libgcab/cabinet.c:20 ../libgcab/cabinet.c:453
+#: ../libgcab/cabinet.c:20 ../libgcab/cabinet.c:468
 #, c-format
 msgid "unsupported compression method %d"
 msgstr "nepodprt način stiskanja %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]