[totem] Updated Kazakh translationcommit 0ec9b0f7e0fbf3920b4560f6aa937a4ea093e4fe
Author: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>
Date:   Sat Mar 14 03:03:16 2015 +0000

    Updated Kazakh translation

 po/kk.po |  403 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 214 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/kk.po b/po/kk.po
index 1fa751e..0aa374a 100644
--- a/po/kk.po
+++ b/po/kk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-20 17:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-28 09:02+0600\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-12 00:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-14 08:02+0500\n"
 "Last-Translator: Baurzhan Muftakhidinov <baurthefirst gmail com>\n"
 "Language-Team: Kazakh <kk_KZ googlegroups com>\n"
 "Language: kk\n"
@@ -18,9 +18,20 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Poedit-Bookmarks: -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,17,-1,-1\n"
-"X-Generator: Poedit 1.6.9\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
+#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1854 ../src/totem-object.c:3658
+msgid "Videos"
+msgstr "Видеолар"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
+msgid "Play movies"
+msgstr "Видеоларды ойнату"
+
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Videos, also known as Totem, is the official movie player of the GNOME "
 "desktop environment. It features a searchable list of local videos, and "
@@ -32,7 +43,7 @@ msgstr ""
 "жергілікті видеолар, DVD, жергілікті видеобөлісу қызметтері (UPnP/DLNA "
 "қолданатын) тізімдер және біршама сайттардан онлайн видеоны көрсету бар."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "Totem comes with added functionality such as: subtitle downloader, and "
 "support for recording DVDs."
@@ -40,60 +51,51 @@ msgstr ""
 "Totem құрамында қосымша мүмкіндіктер бар: субтитрларды жүктеп алушы және DVD-"
 "ді қайта кодтау."
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:3
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:5
 msgid "Video thumbnailer for the file manager"
 msgstr "Файлдық басқарушы үшін видеолардың кіші көріністерін жасау қызметі"
 
-#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:4
+#: ../data/appdata/org.gnome.Totem.appdata.xml.in.h:6
 msgid "Files properties tab"
 msgstr "Файл қасиеттері беті"
 
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:1 ../src/totem.c:66
-#: ../src/totem.c:72 ../src/totem-grilo.c:1862 ../src/totem-object.c:3623
-msgid "Videos"
-msgstr "Видеолар"
-
-#: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:2
-msgid "Play movies"
-msgstr "Видеоларды ойнату"
-
 #: ../data/org.gnome.Totem.desktop.in.in.in.h:3
 msgid "Video;Movie;Film;Clip;Series;Player;DVD;TV;Disc;"
 msgstr "Видео;Кино;Фильм;Клип;Телехикая;Ойнатқыш;DVD;TV;Диск;"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:1
 msgid "The brightness of the video"
 msgstr "Видеоның жарықтылығы"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The contrast of the video"
 msgstr "Видеоның контрасты"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:3
 msgid "The hue of the video"
 msgstr "Видеоның реңі"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The saturation of the video"
 msgstr "Видеоның қаңықтылығы"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Repeat mode"
 msgstr "Қайталау режимі"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:6
 msgid "Whether to disable deinterlacing for interlaced movies"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:7
 msgid "Type of audio output to use"
 msgstr "Қолданылатын аудио шығысы"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:8
 msgid "Network buffering threshold"
 msgstr "Желілік буферлеу шамасы"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:9
 msgid ""
 "Amount of data to buffer for network streams before starting to display the "
 "stream (in seconds)."
@@ -101,38 +103,44 @@ msgstr ""
 "Желілік ағымдарды көрсетуді бастау алдында буферде қанша мәлімет болуы керек "
 "(секундпен)."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:10
 msgid "Subtitle font"
 msgstr "Субтитрлар қарібі"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:11
 msgid "Pango font description for subtitle rendering."
 msgstr "Субтитрларды көрсету үшін Pango қарібінің сипаттамасы."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:12
+#| msgid "UTF-8"
+msgctxt "subtitle-encoding"
+msgid "'UTF-8'"
+msgstr "'UTF-8'"
+
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:13
 msgid "Subtitle encoding"
 msgstr "Субтитрлар кодталуы"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:14
 msgid "Encoding character set for subtitle."
 msgstr "Субтитрлар үшін таңбалар кодталуы."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:15
 msgid "Default location for the \"Open...\" dialogs"
 msgstr "\"Ашу...\" сұхбаттары үшін бастапқы орналасу"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:16
 msgid ""
 "Default location for the \"Open...\" dialogs. Default is the current "
 "directory."
 msgstr ""
 "\"Ашу...\" сұхбаттары үшін бастапқы орналасу. Бастапқысы - ағымдағы бума."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs"
 msgstr "\"Скриншотты түсіру...\" сұхбаттары үшін бастапқы орналасу"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:18
 msgid ""
 "Default location for the \"Take Screenshot\" dialogs. Default is the "
 "Pictures directory."
@@ -140,41 +148,41 @@ msgstr ""
 "\"Скриншотты түсіру...\" сұхбаттары үшін бастапқы орналасу. Бастапқысы - "
 "Суреттер бумасы."
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:19
 msgid "Whether to disable the plugins in the user's home directory"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Whether to disable the keyboard shortcuts"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:21
 msgid "Whether to autoload text subtitle files when a movie is loaded"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to autoload external chapter files when a movie is loaded"
-msgstr ""
+msgstr "Фильм жүктелген кезде сыртқы тараулар файлын автожүктеу керек пе"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:23
 msgid "Active plugins list"
 msgstr "Белсенді плагиндер тізімі"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:24
 msgid ""
 "A list of the names of the plugins which are currently active (loaded and "
 "running)."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Directories to show"
 msgstr "Көрсетілетін бумалар"
 
-#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.totem.gschema.xml.in.h:26
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr ""
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5481
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5522
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Стерео"
@@ -355,11 +363,11 @@ msgstr "_Шығу"
 
 #: ../data/totem.ui.h:4
 msgid "Add _Local Video…"
-msgstr ""
+msgstr "Жергі_лікті видеоны қосу…"
 
 #: ../data/totem.ui.h:5
 msgid "Add _Web Video…"
-msgstr ""
+msgstr "_Веб видеосын қосу…"
 
 #: ../data/totem.ui.h:6
 msgid "_Aspect Ratio"
@@ -404,11 +412,11 @@ msgstr "Ті_лдер"
 
 #: ../data/totem.ui.h:15
 msgid "S_ubtitles"
-msgstr ""
+msgstr "С_убтитрлар"
 
 #: ../data/totem.ui.h:16
 msgid "_Select Text Subtitles…"
-msgstr ""
+msgstr "Мәтіндік субтитрларды _таңдау…"
 
 #: ../data/totem.ui.h:17
 msgid "_Eject"
@@ -420,82 +428,82 @@ msgstr "Қа_йталау"
 
 #: ../data/totem.ui.h:19
 msgid "_DVD Menu"
-msgstr ""
+msgstr "_DVD мәзірі"
 
 #: ../data/totem.ui.h:20
 msgid "_Title Menu"
-msgstr ""
+msgstr "А_таулар мәзірі"
 
 #: ../data/totem.ui.h:21
 msgid "A_udio Menu"
-msgstr ""
+msgstr "А_удио мәзірі"
 
 #: ../data/totem.ui.h:22
 msgid "_Angle Menu"
-msgstr ""
+msgstr "Ра_курстар мәзірі"
 
 #: ../data/totem.ui.h:23
 msgid "_Chapter Menu"
-msgstr ""
+msgstr "_Тараулар мәзірі"
 
 #: ../data/uri.ui.h:1
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
-msgstr ""
+msgstr "Ашу үшін файлдың _адресін енгізіңіз:"
 
 #. translators: Unknown remaining time
 #: ../src/backend/bacon-time-label.c:113
 msgid "--:--"
-msgstr ""
+msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1906
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1947
 msgid "Password requested for RTSP server"
-msgstr ""
+msgstr "RTSP сервері үшін пароль керек"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3277
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3318
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
-msgstr ""
+msgstr "Аудио трек #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3281
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3322
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Субтитрлар №%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3737
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3778
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3740
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3781
 msgid "The connection to this server was refused."
-msgstr ""
+msgstr "Сервермен байланыст тайдырдырылды."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3743
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3784
 msgid "The specified movie could not be found."
-msgstr ""
+msgstr "Көрсетілген фильмді табу мүмкін емес."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3750
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3791
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3756
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3763
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3804
 msgid "You are not allowed to open this file."
-msgstr ""
+msgstr "Сіздің бұл файлды ашу құқығыңыз жоқ."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3768
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3809
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Дұрыс орналасу емес."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3776
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3817
 msgid "The movie could not be read."
-msgstr ""
+msgstr "Фильмді оқу мүмкін емес."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3799
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3807
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3840
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -505,41 +513,59 @@ msgid_plural ""
 "%s"
 msgstr[0] ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3819
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3860
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3822
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3863
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3833
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3874
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5477 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5518 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5479 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5520 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Моно"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5766
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5807
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr ""
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5924
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5966
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
 msgstr ""
 
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:355
+msgid "Unable to play the file"
+msgstr "Файлды ойнату мүмкін емес"
+
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:358
+#, c-format
+msgid "%s is required to play the file, but is not installed."
+msgid_plural "%s are required to play the file, but are not installed."
+msgstr[0] "Файлды ойнату үшін %s керек, бірақ, орнатылмаған."
+
+#. TRANSLATORS: this is a button to launch a codec installer.
+#. * %s will be replaced with the software installer's name, e.g.
+#. * 'Software' in case of gnome-software.
+#: ../src/backend/bacon-video-widget-gst-missing-plugins.c:366
+#, c-format
+msgid "_Find in %s"
+msgstr "%s ішінен _табу"
+
 #. hour:minutes:seconds
 #. Translators: This is a time format, like "-9:05:02" for 9
 #. * hours, 5 minutes, and 2 seconds. You may change ":" to
@@ -687,8 +713,7 @@ msgstr "0 секунд"
 #, c-format
 msgid "%d frame per second"
 msgid_plural "%d frames per second"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
+msgstr[0] "Секундына %d кадр"
 
 #: ../src/grilo.ui.h:1
 msgid "Select All"
@@ -710,31 +735,31 @@ msgstr ""
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr ""
 
-#: ../src/totem-grilo.c:280
+#: ../src/totem-grilo.c:284
 #, c-format
 msgid "Season %d Episode %d"
-msgstr ""
+msgstr "Маусым %d Эпизод %d"
 
 #. translators: The first item is the show name, for example:
 #. * Boardwalk Empire (Season 1 Episode 1)
-#: ../src/totem-grilo.c:317
+#: ../src/totem-grilo.c:321
 #, c-format
 msgid "%s (Season %d Episode %d)"
-msgstr ""
+msgstr "%s (Сезон %d Эпизод %d)"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:687
+#: ../src/totem-grilo.c:671
 msgid "Browse Error"
 msgstr "Шолу қатесі"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:824
+#: ../src/totem-grilo.c:812
 msgid "Search Error"
 msgstr "Іздеу қатесі"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1275
+#: ../src/totem-grilo.c:1266
 msgid "Local"
 msgstr "Жергілікті"
 
-#: ../src/totem-grilo.c:1871
+#: ../src/totem-grilo.c:1863
 msgid "Channels"
 msgstr "Арналар"
 
@@ -794,46 +819,46 @@ msgctxt "Language"
 msgid "Auto"
 msgstr "Авто"
 
-#: ../src/totem-object.c:1410 ../src/totem-options.c:51
+#: ../src/totem-object.c:1418 ../src/totem-options.c:51
 msgid "Pause"
 msgstr "Аялдату"
 
-#: ../src/totem-object.c:1415 ../src/totem-object.c:1425
+#: ../src/totem-object.c:1423 ../src/totem-object.c:1433
 #: ../src/totem-options.c:50 ../src/totemselectiontoolbar.ui.h:2
 msgid "Play"
 msgstr "Ойнату"
 
-#: ../src/totem-object.c:1492 ../src/totem-object.c:1519
-#: ../src/totem-object.c:2034
+#: ../src/totem-object.c:1500 ../src/totem-object.c:1527
+#: ../src/totem-object.c:2042
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Totem '%s' ойната алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:2176
+#: ../src/totem-object.c:2184
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Totem көмекті көрсете алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:2416
+#: ../src/totem-object.c:2424
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Қате кетті"
 
-#: ../src/totem-object.c:3720
+#: ../src/totem-object.c:3755
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Алдыңғы тарау/видео"
 
-#: ../src/totem-object.c:3726
+#: ../src/totem-object.c:3761
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Ойнату / Аялдату"
 
-#: ../src/totem-object.c:3732
+#: ../src/totem-object.c:3767
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Келесі тарау/видео"
 
-#: ../src/totem-object.c:3952
+#: ../src/totem-object.c:3987
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem іске қосыла алмады."
 
-#: ../src/totem-object.c:3952
+#: ../src/totem-object.c:3987
 msgid "No reason."
 msgstr "Себебі жоқ."
 
@@ -1176,7 +1201,7 @@ msgstr "Видеоларды қосу"
 #. Translators: The first string is "Filename" (as translated); the second is an actual filename.
 #. The third string is "Resolution" (as translated); the fourth and fifth are screenshot height and width, 
respectively.
 #. The sixth string is "Duration" (as translated); the seventh is the movie duration in words.
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:785
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
 #, c-format
 msgid ""
 "<b>%s</b>: %s\n"
@@ -1187,15 +1212,15 @@ msgstr ""
 "<b>%s</b>: %d×%d\n"
 "<b>%s</b>: %s"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:786
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:787
 msgid "Filename"
 msgstr "Файл аты"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:788
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:789
 msgid "Resolution"
 msgstr "Ажыратылымдығы"
 
-#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:791
+#: ../src/totem-video-thumbnailer.c:792
 msgid "Duration"
 msgstr "Ұзақтығы"
 
@@ -1252,7 +1277,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-edit.ui.h:1
 msgid "Name for new chapter:"
-msgstr ""
+msgstr "Жаңа тараудың аты:"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:1
 msgid "_Remove Chapter"
@@ -1260,7 +1285,7 @@ msgstr "Тарауды өші_ру"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:2
 msgid "Remove the chapter from the list"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауды тізімнен өшіру"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:3
 msgid "_Go to Chapter"
@@ -1268,11 +1293,11 @@ msgstr "Тарауға ө_ту"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:4
 msgid "Go to the chapter in the movie"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмнің тарауына өту"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:5
 msgid "Add Chapter…"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауды қосу…"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:6
 msgid "Remove Chapter"
@@ -1280,7 +1305,7 @@ msgstr "Тарауды өшіру"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:7
 msgid "Go to Chapter"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауға өту"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:8
 msgid "Save Changes"
@@ -1288,32 +1313,32 @@ msgstr "Өзгерістерді сақтау"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:9
 msgid "No chapter data"
-msgstr ""
+msgstr "Тараулар деректері жоқ"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:10
 msgid "Load Chapters…"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауларды жүктеу…"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:11
 msgid "Load chapters from an external CMML file"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауларды сыртқы CMML файлынан жүктеу"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:12
 msgid "Add New Chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Жаңа тарауларды қосу"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters-list.ui.h:13
 msgid "Create a new chapter list for the movie"
-msgstr ""
+msgstr "Фильм үшін тараулардың жаңа тізімін жасау"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:1
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1122
 msgid "Chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Тараулар"
 
 #: ../src/plugins/chapters/chapters.plugin.in.h:2
 msgid "Support chapter markers in movies"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмдерде тараулар маркерлерін қолдау"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:56
 #, c-format
@@ -1321,26 +1346,28 @@ msgid ""
 "<b>Title: </b>%s\n"
 "<b>Start time: </b>%s"
 msgstr ""
+"<b>Атауы: </b>%s\n"
+"<b>Басталу уақыты: </b>%s"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:324
 msgid "Error while reading file with chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Тараулары бар файлды оқу қатесі"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:542
 msgid "Chapter with the same time already exists"
-msgstr ""
+msgstr "Уақыты дәл сондай тарау бар болып тұр"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:543
 msgid "Try another name or remove an existing chapter."
-msgstr ""
+msgstr "Басқа атын қолданып көріңіз, немесе бар болып тұрған тарауды өшіріңіз."
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:702
 msgid "Error while writing file with chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Тараулары бар файлды жазу қатесі"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:826
 msgid "Error occurred while saving chapters"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауларды сақтау кезінде қате орын алды"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:827
 msgid ""
@@ -1361,11 +1388,11 @@ msgstr "Тарау скриншоты"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1087
 msgid "Chapter Title"
-msgstr ""
+msgstr "Тарау атауы"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1167
 msgid "Save changes to chapter list before closing?"
-msgstr ""
+msgstr "Жабу алдында тараулар тізімінің өзгерістерін сақтау керек пе?"
 
 #. Translators: close Totem without saving changes to the chapter list of the current movie.
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1172
@@ -1379,15 +1406,15 @@ msgstr "Сақтау"
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:1177
 msgid "If you don't save, changes to the chapter list will be lost."
-msgstr ""
+msgstr "Сақтамасаңыз, тараулар тізіміне жасалған өзгерістер жоғалады."
 
 #: ../src/plugins/chapters/totem-edit-chapter.c:95
 msgid "Add Chapter"
-msgstr ""
+msgstr "Тарауды қосу"
 
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.plugin.in.h:1
 msgid "MPRIS D-Bus Interface"
-msgstr ""
+msgstr "MPRIS D-Bus интерфейсі"
 
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.plugin.in.h:2
 msgid ""
@@ -1449,11 +1476,11 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/media-player-keys/media-player-keys.plugin.in.h:1
 msgid "Media Player Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Медиа плеер пернелері"
 
 #: ../src/plugins/media-player-keys/media-player-keys.plugin.in.h:2
 msgid "Support additional media player keys"
-msgstr ""
+msgstr "Қосымша медиа плеер пернелерін қолдау"
 
 #: ../src/plugins/ontop/ontop.plugin.in.h:1
 msgid "Always On Top"
@@ -1461,85 +1488,85 @@ msgstr "Әрқашан үстінде"
 
 #: ../src/plugins/ontop/ontop.plugin.in.h:2
 msgid "Keep the main window on top when playing a movie"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмді ойнатып тұрған кезде басты терезені басқалардың алдында ұстау"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.plugin.in.h:1
 msgid "Subtitle Downloader"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрларды жүктеп алушысы"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.plugin.in.h:2
 msgid "Look for subtitles for the currently playing movie"
-msgstr ""
+msgstr "Ағымдағы ойнатылып жатқан фильмнің субтитрларын іздеу"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:42
 msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr ""
+msgstr "Бразилиялық португал"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:178
 msgid "Searching for subtitles…"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрларды іздеу…"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:226
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:605
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:608
 msgid "Downloading the subtitles…"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрларды жүктеп алу…"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:291
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website"
-msgstr ""
+msgstr "OpenSubtitles сайтына байланысу мүмкін емес"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:324
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:342
 msgid "Could not contact the OpenSubtitles website."
-msgstr ""
+msgstr "OpenSubtitles сайтына байланысу мүмкін емес."
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:330
 msgid "No results found."
 msgstr "Нәтижелер жоқ."
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:472
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:473
 msgid "Subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрлар"
 
 #. translators comment:
 #. This is the file-type of the subtitle file detected
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:478
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:479
 msgid "Format"
 msgstr "Пішімі"
 
 #. translators comment:
 #. This is a rating of the quality of the subtitle
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:483
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:484
 msgid "Rating"
 msgstr "Рейтинг"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:522
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:525
 msgid "_Download Movie Subtitles…"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмнің субтитрларын _жүктеп алу…"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:562
+#: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.py:565
 msgid "Searching subtitles…"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрларды іздеу…"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:1
 msgid "Download Movie Subtitles"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмнің субтитрларын жүктеп алу"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:2
 msgid "Subtitle _language:"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрлар ті_лі:"
 
 #: ../src/plugins/opensubtitles/opensubtitles.ui.h:3
 msgid "_Play with Subtitle"
-msgstr ""
+msgstr "Субтитрлармен о_йнату"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.h:1
 msgid "Subtitle language"
 msgstr "Субтитрлар тілі"
 
-#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/plugins/opensubtitles/org.gnome.totem.plugins.opensubtitles.gschema.xml.in.h:2
 msgid "The language to search for subtitles for movies in."
-msgstr ""
+msgstr "Қай тілдегі субтитрлар ізделеді."
 
 #: ../src/plugins/properties/movie-properties.plugin.in.h:1
 msgid "Movie Properties"
@@ -1547,7 +1574,7 @@ msgstr "Видео қасиеттері"
 
 #: ../src/plugins/properties/movie-properties.plugin.in.h:2
 msgid "Adds movie properties menu item"
-msgstr ""
+msgstr "Фильм қасиеттері бар мәзір элементін қосады"
 
 #: ../src/plugins/properties/totem-movie-properties.c:261
 msgid "Properties"
@@ -1557,11 +1584,11 @@ msgstr "Қасиеттері"
 msgid "_Properties"
 msgstr "Қас_иеттері"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
+#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:1
 msgid "rpdb2 password"
-msgstr ""
+msgstr "rpdb2 паролі"
 
-#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
+#: ../src/plugins/pythonconsole/org.gnome.totem.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.h:2
 msgid ""
 "A password to protect the rpdb2 server for debugging Totem from unauthorized "
 "remote access. If this is empty, a default of 'totem' will be used."
@@ -1569,19 +1596,19 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:1
 msgid "Python Console"
-msgstr ""
+msgstr "Python консолі"
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.in.h:2
 msgid "Interactive Python console"
-msgstr ""
+msgstr "Интерактивті Python консолі"
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:73
 msgid "_Python Console"
-msgstr ""
+msgstr "_Python консолі"
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:79
 msgid "Python Debugger"
-msgstr ""
+msgstr "Python жөндеушісі"
 
 #. pylint: disable-msg=E1101
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:90
@@ -1591,7 +1618,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:94
 msgid "Totem Python Console"
-msgstr ""
+msgstr "Totem Python консолі"
 
 #. pylint: disable-msg=W0613
 #: ../src/plugins/pythonconsole/pythonconsole.py:104
@@ -1607,15 +1634,15 @@ msgstr "Жуырдағы файлдар"
 
 #: ../src/plugins/recent/recent.plugin.in.h:2
 msgid "Adds files that have been played to recent files"
-msgstr ""
+msgstr "Ойнатылған файлдарды жуырдағы файлдар тізіміне қосады"
 
 #: ../src/plugins/rotation/rotation.plugin.in.h:1
 msgid "Rotation Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Бұру плагині"
 
 #: ../src/plugins/rotation/rotation.plugin.in.h:2
 msgid "Allows videos to be rotated if they are in the wrong orientation"
-msgstr ""
+msgstr "Видеолар бағдары қате болса, оларды бұруды мүмкін қылады"
 
 #: ../src/plugins/rotation/totem-rotation-plugin.vala:52
 msgid "_Rotate ↷"
@@ -1631,7 +1658,7 @@ msgstr "Көшірмесін сақтау"
 
 #: ../src/plugins/save-file/save-file.plugin.in.h:2
 msgid "Save a copy of the currently playing movie"
-msgstr ""
+msgstr "Ағымдағы ойнатылып жатқан фильмнің көшірмесін сақтау"
 
 #. translators: Movie is the default saved movie filename,
 #. * without the suffix
@@ -1641,31 +1668,31 @@ msgstr "Видео"
 
 #: ../src/plugins/save-file/totem-save-file.c:366
 msgid "Make Available Offline"
-msgstr ""
+msgstr "Желіден тыс қолжетерлік ету"
 
 #: ../src/plugins/screensaver/screensaver.plugin.in.h:1
 msgid "Screen Saver"
-msgstr ""
+msgstr "Экран қорғаушысы"
 
 #: ../src/plugins/screensaver/screensaver.plugin.in.h:2
 msgid "Deactivates the screen saver when a movie is playing"
-msgstr ""
+msgstr "Видео ойнатылып жатқан кезде экран қорғаушысын сөндіру"
 
 #: ../src/plugins/screensaver/totem-screensaver.c:79
 msgid "Playing a movie"
-msgstr ""
+msgstr "Фильмді ойнату"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:1
 msgid "Screenshot width (in pixels):"
-msgstr ""
+msgstr "Скриншот ені (пиксельмен):"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:2
 msgid "Calculate the number of screenshots"
-msgstr ""
+msgstr "Скриншоттар санын есептеу"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/gallery.ui.h:3
 msgid "Number of screenshots:"
-msgstr ""
+msgstr "Скриншоттар саны:"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
@@ -1689,10 +1716,11 @@ msgstr "Скриншот"
 #: ../src/plugins/screenshot/screenshot.plugin.in.h:2
 msgid "Allows screenshots and galleries to be taken of videos"
 msgstr ""
+"Видеолардың скриншоттарын және скриншоттар галереяларын түсіруді мүмкін етеді"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:91
 msgid "Save Gallery"
-msgstr ""
+msgstr "Галереяны сақтау"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:98
 msgid "_Save"
@@ -1705,27 +1733,27 @@ msgstr "_Сақтау"
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery.c:115
 #, c-format
 msgid "Gallery-%s-%d.jpg"
-msgstr ""
+msgstr "Галерея-%s-%d.jpg"
 
 #. Set up the window
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:101
 msgid "Creating Gallery…"
-msgstr ""
+msgstr "Галереяны сақтау…"
 
 #. Set the progress label
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-gallery-progress.c:107
 #, c-format
 msgid "Saving gallery as \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "Галереяны \"%s\" ретінде сақтау"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:221
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:230
 msgid "Totem could not get a screenshot of the video."
-msgstr ""
+msgstr "Totem видеоның скриншотын түсіре алмады."
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:230
 msgid "This is not supposed to happen; please file a bug report."
-msgstr ""
+msgstr "Бұл орын алмау керек еді; ақаулық хабарламасын жіберіңіз."
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:339
 msgid "Take _Screenshot"
@@ -1733,20 +1761,20 @@ msgstr "_Скриншотты түсіру"
 
 #: ../src/plugins/screenshot/totem-screenshot-plugin.c:345
 msgid "Create Screenshot _Gallery…"
-msgstr ""
+msgstr "Скриншоттар _галереясын жасау…"
 
 #: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:1
 #: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:196
 msgid "Skip To"
-msgstr ""
+msgstr "Дейін аттау"
 
 #: ../src/plugins/skipto/skipto.plugin.in.h:2
 msgid "Provides the \"Skip to\" dialog"
-msgstr ""
+msgstr "\"Дейін аттау\" сұхбатын ұсынады"
 
 #: ../src/plugins/skipto/skipto.ui.h:1
 msgid "_Skip to:"
-msgstr ""
+msgstr "Дейін а_ттау:"
 
 #. Update the "seconds" label so that it always has the correct singular/plural form
 #. Translators: label for the seconds selector in the "Skip to" dialogue
@@ -1762,15 +1790,15 @@ msgstr[0] "секунд"
 #: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:189
 msgctxt "Skip To label length"
 msgid "7"
-msgstr ""
+msgstr "6"
 
 #: ../src/plugins/skipto/totem-skipto.c:199
 msgid "_Skip To"
-msgstr ""
+msgstr "Дейін а_ттау"
 
 #: ../src/plugins/skipto/totem-skipto-plugin.c:206
 msgid "_Skip To…"
-msgstr ""
+msgstr "Дейін а_ттау…"
 
 #: ../src/plugins/vimeo/vimeo.plugin.in.h:1
 msgid "Vimeo"
@@ -1782,11 +1810,11 @@ msgstr "Vimeo сайты үшін пайдаланушы агентін орна
 
 #: ../src/plugins/zeitgeist-dp/zeitgeist-dp.plugin.in.h:1
 msgid "Zeitgeist Plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Zeitgeist плагині"
 
 #: ../src/plugins/zeitgeist-dp/zeitgeist-dp.plugin.in.h:2
 msgid "A plugin sending events to Zeitgeist"
-msgstr ""
+msgstr "Zeitgeist-ке оқиғаларды жіберетін плагин"
 
 #~ msgid "Leave Fullscreen"
 #~ msgstr "Толық экраннан шығу"
@@ -1894,9 +1922,6 @@ msgstr ""
 #~ msgid "_View"
 #~ msgstr "_Түрі"
 
-#~ msgid "UTF-8"
-#~ msgstr "UTF-8"
-
 #~ msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 #~ msgstr "Белгісіз desktop файлдың нұсқасы '%s'"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]