[network-manager-openvpn] Updated Czech translationcommit c56e9e747bbd356e5e57a6d107d0fa8ffda7a1c9
Author: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>
Date:   Thu Mar 12 12:04:28 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   27 +++++++++++++--------------
 1 files changed, 13 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 189d786..8898148 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -4,14 +4,15 @@
 #
 # Jakub Friedl <jfriedl suse cz>, 2006.
 # Jiří Eischmann <jiri eischmann cz>, 2008.
-# Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>, 2009 - 2014
+# Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>, 2009 - 2015
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-openvpn\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-10 12:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-13 17:48+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openvpn\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-11 23:28+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-12 11:31+0100\n"
 "Last-Translator: Zdeněk Hataš <zdenek hatas gmail com>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -173,19 +174,19 @@ msgstr "(automaticky)"
 
 #: ../properties/import-export.c:686
 msgid "The file to import wasn't a valid OpenVPN client configuration."
-msgstr ""
+msgstr "Importovaný soubor nebyl platným nastavením klienta OpenVPN."
 
 #: ../properties/import-export.c:693
 msgid "The file to import wasn't a valid OpenVPN configure (no remote)."
-msgstr ""
+msgstr "Importovaný soubor nebyl platným nastavením OpenVPN (chybí protistrana)."
 
 #: ../properties/import-export.c:803
 msgid "could not open file for writing"
-msgstr ""
+msgstr "nelze otevřít soubor pro zápis"
 
 #: ../properties/import-export.c:811
 msgid "connection was incomplete (missing gateway)"
-msgstr ""
+msgstr "připojení nebylo úplné (chybí brána)"
 
 #: ../properties/nm-openvpn.c:52
 msgid "OpenVPN"
@@ -212,22 +213,20 @@ msgid "Static Key"
 msgstr "Statický klíč"
 
 #: ../properties/nm-openvpn.c:553
-#, fuzzy
 msgid "could not create openvpn object"
-msgstr "Nelze nalézt program openvpn."
+msgstr "nelze vytvořit objekt openvpn"
 
 #: ../properties/nm-openvpn.c:579
 msgid "could not load UI widget"
-msgstr ""
+msgstr "nelze nahrát widget uživatelského rozhraní"
 
 #: ../properties/nm-openvpn.c:670
 msgid "unknown OpenVPN file extension"
-msgstr ""
+msgstr "neznámá přípona souboru OpenVPN"
 
 #: ../properties/nm-openvpn.c:698
-#, fuzzy
 msgid "not a valid OpenVPN configuration file"
-msgstr "Žádné volby nastavení VPN."
+msgstr "neplatný soubor s nastavením OpenVPN"
 
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
 msgid " "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]