[evolution-data-server] Updated Czech translationcommit cbb4adbeb0b89f6f2ec494db492ad2354536df16
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu Mar 12 09:52:09 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 5ee1342..8b3bf8b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -3137,7 +3137,7 @@ msgstr "_Hledat nové zprávy v přihlášených složkách"
 
 #: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:44
 msgid "Use _Quick Resync if the server supports it"
-msgstr "Použít _rychlou synchronizaci, pokud ji server podporuje"
+msgstr "Používat _rychlou synchronizaci, pokud ji server podporuje"
 
 #: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-provider.c:46
 msgid "_Listen for server change notifications"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]