[rhythmbox] Updated Norwegian bokmål translation.commit f2b4c6454616698c7ed004ad8d61eb16126eb9a8
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Wed Mar 11 20:42:12 2015 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  834 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 529 insertions(+), 305 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 536c39f..ce7575d 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,16 +1,16 @@
 # Norwegian bokmål translation of rhythmbox.
 # Copyright (C) Kjartan Maraas
 # This file is distributed under the same license as the RhythmBox package.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2002-2014.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2002-2015.
 # Terance Edward Sola <terance lyse net>, 2005.
 # Øivind Hoel <oivind hoel gmail com>, 2007.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: rhythmbox 3.0.3\n"
+"Project-Id-Version: rhythmbox 3.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-05 21:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-05 21:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-11 20:28+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-11 20:41+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -111,7 +111,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/rhythmbox.desktop.in.in.h:1
 #: ../data/rhythmbox-device.desktop.in.in.h:1 ../shell/main.c:79
-#: ../shell/rb-shell.c:493 ../shell/rb-shell.c:2372
+#: ../shell/rb-shell.c:492 ../shell/rb-shell.c:2371
 msgid "Rhythmbox"
 msgstr "RhythmBox"
 
@@ -162,7 +162,7 @@ msgstr "Statuslinje"
 msgid "Song Position Slider"
 msgstr "Rullefelt for sangposisjon"
 
-#: ../data/ui/app-menu.ui.h:8
+#: ../data/ui/app-menu.ui.h:8 ../plugins/artsearch/songinfo.py:64
 msgid "Album Art"
 msgstr "Albumbilder"
 
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "Ti_llegg"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_Brukervalg"
 
-#: ../data/ui/app-menu.ui.h:13
+#: ../data/ui/app-menu.ui.h:13 ../shell/rb-shell-preferences.c:195
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjelp"
 
@@ -263,11 +263,15 @@ msgstr "Opprett automatisk oppdaterende spilleliste hvor:"
 msgid "A_dd if any criteria are matched"
 msgstr "Le_gg til hvis noen av kriteriene passer"
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:7 ../widgets/rb-uri-dialog.c:161
+msgid "_Add"
+msgstr "_Legg til"
+
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
 msgid "_Limit to: "
 msgstr "_Begrens til: "
 
-#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:8
+#: ../data/ui/create-playlist.ui.h:9
 msgid "_When sorted by:"
 msgstr "_Når sortert etter:"
 
@@ -336,64 +340,65 @@ msgid "Track _number"
 msgstr "Spor_nummer"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:7
+msgid "_Last played"
+msgstr "S_ist spilt"
+
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
 msgid "_Artist"
 msgstr "_Artist"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:8
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
 msgid "_Composer"
 msgstr "_Komponist"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:9
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
 msgid "A_lbum"
 msgstr "A_lbum"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:10
+#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
 msgid "_Year"
 msgstr "_År"
 
-#: ../data/ui/general-prefs.ui.h:11
-msgid "_Last played"
-msgstr "S_ist spilt"
-
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:12
-msgid "_Genre"
-msgstr "S_janger"
+msgid "_Quality"
+msgstr "_Kvalitet"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:13
-msgid "Da_te added"
-msgstr "Da_to lagt til"
+msgid "Lo_cation"
+msgstr "Lo_kasjon"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:14
-msgid "_Play count"
-msgstr "_Ganger spilt"
+msgid "Ti_me"
+msgstr "Ti_d"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:15
-msgid "C_omment"
-msgstr "K_ommentar"
+msgid "_Rating"
+msgstr "_Poeng"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:16
 msgid "_BPM"
 msgstr "_BPM"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:17
-msgid "_Rating"
-msgstr "_Poeng"
+msgid "C_omment"
+msgstr "K_ommentar"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:18
-msgid "Ti_me"
-msgstr "Ti_d"
+msgid "_Play count"
+msgstr "_Ganger spilt"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:19
-msgid "Lo_cation"
-msgstr "Lo_kasjon"
+msgid "Da_te added"
+msgstr "Da_to lagt til"
 
 #: ../data/ui/general-prefs.ui.h:20
-msgid "_Quality"
-msgstr "_Kvalitet"
+msgid "_Genre"
+msgstr "S_janger"
 
 #: ../data/ui/import-dialog.ui.h:1
 msgid "Select a location containing music to add to your library:"
-msgstr "Velg en lokasjon som inneholder musikk for å legge den til i ditt bibliotek:"
+msgstr ""
+"Velg en lokasjon som inneholder musikk for å legge den til i ditt bibliotek:"
 
 #: ../data/ui/import-dialog.ui.h:2 ../data/ui/library-toolbar.ui.h:4
 msgid "Import"
@@ -490,30 +495,40 @@ msgid "Media Player Properties"
 msgstr "Egenskaper for medieasvpiller"
 
 #: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:2
+#: ../plugins/daap/daap-prefs.ui.h:11
+#: ../plugins/iradio/rb-station-properties-dialog.c:186
+#: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:130
+#: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:276 ../shell/rb-application.c:144
+#: ../shell/rb-shell-preferences.c:192 ../widgets/rb-alert-dialog.c:373
+#: ../widgets/rb-query-creator.c:198 ../widgets/rb-song-info.c:627
+msgid "_Close"
+msgstr "_Lukk"
+
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:3
 msgid "Information"
 msgstr "Informasjon"
 
 #. Translators: This refers to the usage of media space
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:4
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:5
 msgid "Volume usage"
 msgstr "Volumbruk"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:5
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:6
 #: ../data/ui/podcast-feed-properties.ui.h:6
 #: ../data/ui/podcast-properties.ui.h:5 ../data/ui/song-info-multiple.ui.h:11
 #: ../data/ui/song-info.ui.h:15 ../plugins/iradio/station-properties.ui.h:4
 msgid "Basic"
 msgstr "Grunnleggende"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:6 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:1
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:7 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:1
 msgid "Sync Preferences"
 msgstr "Brukervalg for synkronisering"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:7 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:2
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:8 ../data/ui/sync-dialog.ui.h:2
 msgid "Sync Preview"
 msgstr "Forhåndsvisning av synkronisering"
 
-#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:8
+#: ../data/ui/media-player-properties.ui.h:9
 #: ../plugins/generic-player/generic-player-toolbar.ui.h:6
 #: ../plugins/ipod/ipod-toolbar.ui.h:6 ../plugins/mtpdevice/mtp-toolbar.ui.h:6
 msgid "Sync"
@@ -563,11 +578,25 @@ msgstr "Etter filtype"
 msgid "Save Playlist"
 msgstr "Lagre spilleliste"
 
-#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:3
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:3 ../plugins/artsearch/songinfo.py:135
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:2 ../podcast/rb-podcast-source.c:534
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1104 ../shell/rb-track-transfer-queue.c:188
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:380 ../widgets/rb-alert-dialog.c:397
+#: ../widgets/rb-dialog.c:133 ../widgets/rb-dialog.c:141
+#: ../widgets/rb-query-creator.c:191 ../widgets/rb-uri-dialog.c:158
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Avbryt"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:4 ../plugins/lyrics/lyrics.py:202
+#: ../widgets/rb-dialog.c:142
+msgid "_Save"
+msgstr "_Lagre"
+
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:5
 msgid "Select playlist format:"
 msgstr "Velg format for spilleliste:"
 
-#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:4
+#: ../data/ui/playlist-save.ui.h:6
 msgid "Playlist format"
 msgstr "Format for spilleliste"
 
@@ -662,7 +691,7 @@ msgid "Cancel Download"
 msgstr "Avbryt nedlasting"
 
 #: ../data/ui/podcast-popups.ui.h:8 ../plugins/fmradio/fmradio-popup.ui.h:1
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1255 ../sources/rb-media-player-source.c:933
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1227 ../sources/rb-media-player-source.c:933
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
@@ -687,13 +716,13 @@ msgid "Podcast Downloads"
 msgstr "Podcast nedlastinger"
 
 #: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:6
-msgid "_Download location:"
-msgstr "Lokasjon for ne_dlasting:"
-
-#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:7
 msgid "Check for _new episodes:"
 msgstr "Se etter _nye episoder:"
 
+#: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:7
+msgid "_Download location:"
+msgstr "Lokasjon for ne_dlasting:"
+
 #: ../data/ui/podcast-prefs.ui.h:8
 msgid "Select Folder For Podcasts"
 msgstr "Velg mappe for lagring av podcasts"
@@ -758,7 +787,7 @@ msgstr "Tøm avspillingskø"
 msgid "Shuffle"
 msgstr "Tilfeldig"
 
-#: ../data/ui/queue-toolbar.ui.h:3
+#: ../data/ui/queue-toolbar.ui.h:3 ../plugins/artsearch/songinfo.py:52
 msgid "Clear"
 msgstr "Tøm"
 
@@ -923,8 +952,9 @@ msgstr "%d %b %Y"
 #.
 #. don't search for 'unknown' when we don't have the artist or title information
 #. Translators: unknown track title
-#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:158 ../lib/rb-util.c:669
+#: ../lib/rb-cut-and-paste-code.c:158 ../lib/rb-util.c:585
 #: ../plugins/artsearch/lastfm.py:163 ../plugins/artsearch/lastfm.py:164
+#: ../plugins/artsearch/songinfo.py:93
 #: ../plugins/audiocd/rb-audiocd-source.c:526
 #: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:587
 #: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler.c:591
@@ -940,66 +970,68 @@ msgstr "%d %b %Y"
 #: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:649
 #: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1132
 #: ../plugins/mtpdevice/rb-mtp-source.c:1518
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:496
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:510
 #: ../podcast/rb-feed-podcast-properties-dialog.c:339
-#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:585 ../podcast/rb-podcast-manager.c:1891
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1990
+#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:585 ../podcast/rb-podcast-manager.c:1892
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1991
 #: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:622
 #: ../podcast/rb-podcast-properties-dialog.c:717
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:794 ../remote/dbus/rb-client.c:156
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2049 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2055
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2070 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2104
-#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:5429 ../rhythmdb/rhythmdb.c:5434
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:794 ../remote/dbus/rb-client.c:202
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:715 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2049
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2055 ../rhythmdb/rhythmdb.c:2070
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:2104 ../rhythmdb/rhythmdb.c:5425
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:5431 ../rhythmdb/rhythmdb.c:5436
+#: ../rhythmdb/rhythmdb.c:5447 ../rhythmdb/rhythmdb.c:5451
 #: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1360 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1364
 #: ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1368 ../rhythmdb/rhythmdb-tree.c:1372
 #: ../shell/rb-shell-player.c:870 ../shell/rb-shell-player.c:2717
 #: ../shell/rb-shell-player.c:2719 ../widgets/rb-entry-view.c:992
 #: ../widgets/rb-entry-view.c:1014 ../widgets/rb-entry-view.c:1505
 #: ../widgets/rb-entry-view.c:1517 ../widgets/rb-entry-view.c:1529
-#: ../widgets/rb-header.c:1262 ../widgets/rb-header.c:1288
+#: ../widgets/rb-header.c:1282 ../widgets/rb-header.c:1308
 #: ../widgets/rb-song-info.c:949 ../widgets/rb-song-info.c:961
 #: ../widgets/rb-song-info.c:1233 ../widgets/rb-song-info.c:1572
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../lib/rb-file-helpers.c:451
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:447
 #, c-format
 msgid "Too many symlinks"
 msgstr "For mange symbolske lenker"
 
-#: ../lib/rb-file-helpers.c:1285
+#: ../lib/rb-file-helpers.c:1281
 #, c-format
 msgid "Cannot get free space at %s: %s"
 msgstr "Kan ikke finne ledig plass ved %s: %s"
 
-#: ../lib/rb-util.c:650 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:21
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:158
+#: ../lib/rb-util.c:566 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:21
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:204
 #, c-format
 msgid "%d:%02d"
 msgstr "%d:%02d"
 
-#: ../lib/rb-util.c:652 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:19
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:160
+#: ../lib/rb-util.c:568 ../plugins/context/tmpl/album-tmpl.html:19
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:206
 #, c-format
 msgid "%d:%02d:%02d"
 msgstr "%d:%02d:%02d"
 
-#: ../lib/rb-util.c:716
+#: ../lib/rb-util.c:632
 #, c-format
 msgid "%d:%02d of %d:%02d remaining"
 msgstr "%d:%02d av %d:%02d"
 
-#: ../lib/rb-util.c:720
+#: ../lib/rb-util.c:636
 #, c-format
 msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d remaining"
 msgstr "%d:%02d:%02d av %d:%02d:%02d gjenstår"
 
-#: ../lib/rb-util.c:725
+#: ../lib/rb-util.c:641
 #, c-format
 msgid "%d:%02d of %d:%02d"
 msgstr "%d:%02d av %d:%02d"
 
-#: ../lib/rb-util.c:729
+#: ../lib/rb-util.c:645
 #, c-format
 msgid "%d:%02d:%02d of %d:%02d:%02d"
 msgstr "%d:%02d:%02d av %d:%02d:%02d"
@@ -1052,6 +1084,22 @@ msgstr "Søk etter bilde for omslag"
 msgid "Fetch album covers from the Internet"
 msgstr "Hent omslag fra internett"
 
+#: ../plugins/artsearch/songinfo.py:56
+msgid "_Fetch"
+msgstr "_Hent"
+
+#: ../plugins/artsearch/songinfo.py:60
+msgid "_Browse"
+msgstr "_Bla gjennom"
+
+#: ../plugins/artsearch/songinfo.py:134
+msgid "Select new artwork"
+msgstr "Velg nye bilder"
+
+#: ../plugins/artsearch/songinfo.py:136
+msgid "_Select"
+msgstr "_Velg"
+
 #: ../plugins/audiocd/album-info.ui.h:1
 msgid "A_lbum:"
 msgstr "A_lbum:"
@@ -1198,7 +1246,7 @@ msgid "Last submission time:"
 msgstr "Tid for siste innsending:"
 
 #: ../plugins/audioscrobbler/audioscrobbler-profile.ui.h:9
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:875
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:871
 msgid "Disabled"
 msgstr "Deaktivert"
 
@@ -1266,58 +1314,58 @@ msgstr "Denne versjonen av Rhythmbox er bannlyst."
 msgid "Track submission failed too many times"
 msgstr "Innsending av spor har feilet for mange ganger"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:686
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:682
 msgid "Love"
 msgstr "Elsker"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:690
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:686
 msgid "Ban"
 msgstr "Bannlys"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:694
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:690
 #: ../plugins/magnatune/magnatune-toolbar.ui.h:3
 msgid "Download"
 msgstr "Last ned"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:792
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:788
 msgid "You are not currently logged in."
 msgstr "Du er ikke logget inn."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:793
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:811
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:818
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:789
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:807
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:814
 msgid "Log in"
 msgstr "Logg inn"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:799
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:795
 msgid "Waiting for authentication..."
 msgstr "Venter på autentisering …"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:800
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:796
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:810
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:806
 msgid "Authentication error. Please try logging in again."
 msgstr "Autentiseringsfeil. Vennligst prøv å logge inn på nytt."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:817
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:813
 msgid "Connection error. Please try logging in again."
 msgstr "Tilkoblingsfeil. Vennligst prøv å logge inn på nytt."
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1227
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1223
 msgid "My Library"
 msgstr "Mitt bibliotek"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1235
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1231
 msgid "My Recommendations"
 msgstr "Mine anbefalinger"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1243
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1239
 msgid "My Neighbourhood"
 msgstr "Mitt nabolag"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1410
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1406
 #, c-format
 msgid "%s plays"
 msgstr "%s avspillinger"
@@ -1325,16 +1373,16 @@ msgstr "%s avspillinger"
 #. Translators: %s is the name of the audioscrobbler service, for example "Last.fm".
 #. * This is the label for menu item which when activated will take the user to the
 #. * artist/track's page on the service's website.
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1667
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1663
 #, c-format
 msgid "_View on %s"
 msgstr "_Vis på %s"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1684
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1680
 msgid "Listen to _Similar Artists Radio"
 msgstr "Lytt til radio med _lignende artister"
 
-#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1698
+#: ../plugins/audioscrobbler/rb-audioscrobbler-profile-page.c:1694
 msgid "Listen to _Top Fans Radio"
 msgstr "Lytt til radio for _største fan"
 
@@ -1605,8 +1653,8 @@ msgstr "Lenker"
 msgid "No artist specified."
 msgstr "Ingen artist oppgitt."
 
-#: ../plugins/context/LyricsTab.py:53 ../plugins/lyrics/lyrics.py:240
-#: ../plugins/lyrics/lyrics.py:325
+#: ../plugins/context/LyricsTab.py:53 ../plugins/lyrics/lyrics.py:241
+#: ../plugins/lyrics/lyrics.py:326
 msgid "Lyrics"
 msgstr "Tekster"
 
@@ -1804,45 +1852,45 @@ msgid "Frequency of radio station"
 msgstr "Frekvens for radiostasjon"
 
 #: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:1
-#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:1
-msgid "Device _name:"
-msgstr "Navn på enhet:"
-
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:2
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:2 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:2
-msgid "Tracks:"
-msgstr "Spor:"
-
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:3
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:4 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:4
-msgid "Playlists:"
-msgstr "Spillelister:"
-
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:4
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:10 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:5
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:10 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:1
 msgid "Model:"
 msgstr "Modell:"
 
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:5
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:9 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:6
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:2
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:9 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:2
 msgid "Serial number:"
 msgstr "Serienummer:"
 
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:6
-#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:8
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:3
+#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:4
 msgid "Manufacturer:"
 msgstr "Produsent:"
 
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:7
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:11 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:9
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:4
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:11 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:5
 msgid "Audio formats:"
 msgstr "Lydformater:"
 
-#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:8
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:12 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:10
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:5
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:12 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:6
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:6
+#: ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:7
+msgid "Device _name:"
+msgstr "Navn på enhet:"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:7
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:2 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:8
+msgid "Tracks:"
+msgstr "Spor:"
+
+#: ../plugins/generic-player/generic-player-info.ui.h:8
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:4 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:10
+msgid "Playlists:"
+msgstr "Spillelister:"
+
 #: ../plugins/generic-player/generic-player.plugin.in.h:1
 msgid "Portable Players"
 msgstr "Bærbare avspillere"
@@ -1942,7 +1990,7 @@ msgstr "♫ Lytter til musikk … ♫"
 msgid "iPod _name:"
 msgstr "_Navn på iPod:"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:3 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:3
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:3 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:9
 msgid "Podcasts:"
 msgstr "Podcaster:"
 
@@ -1958,7 +2006,7 @@ msgstr "Monteringspunkt:"
 msgid "Database version:"
 msgstr "Versjon av database:"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:8 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:7
+#: ../plugins/ipod/ipod-info.ui.h:8 ../plugins/mtpdevice/mtp-info.ui.h:3
 msgid "Firmware version:"
 msgstr "Fastvareversjon:"
 
@@ -1966,19 +2014,19 @@ msgstr "Fastvareversjon:"
 msgid "iPod detected"
 msgstr "iPod funnet"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:2
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:3
 msgid "_Initialize"
 msgstr "_Initier"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:3
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:4
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Navn:"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:4
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:5
 msgid "_Model:"
 msgstr "_Modell:"
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:5
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:6
 msgid ""
 "Rhythmbox has detected a device that is probably an uninitialized or "
 "corrupted iPod. It must be initialized before Rhythmbox can use it, but this "
@@ -1993,7 +2041,7 @@ msgstr ""
 "enheten ikke er en iPod eller du ikke ønsker å initiere den må du trykke "
 "avbryt."
 
-#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:6
+#: ../plugins/ipod/ipod-init.ui.h:7
 msgid "Do you want to initialize your iPod?"
 msgstr "Vil du initiere din iPod?"
 
@@ -2015,8 +2063,8 @@ msgstr "Kan ikke initiere ny iPod"
 
 #: ../plugins/ipod/rb-ipod-source.c:1503
 #: ../podcast/rb-podcast-main-source.c:76
-#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:262
 #: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:263
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:264
 #: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:78
 msgid "Podcasts"
 msgstr "Podcaster"
@@ -2030,7 +2078,7 @@ msgid "Support for broadcasting services transmitted via the Internet"
 msgstr "Støtte for kringkastingstjenester over internett"
 
 #: ../plugins/iradio/iradio-popup.ui.h:1 ../shell/rb-shell-clipboard.c:258
-#: ../sources/rb-source.c:1216
+#: ../sources/rb-source.c:1216 ../widgets/rb-query-creator.c:802
 msgid "Remove"
 msgstr "Fjern"
 
@@ -2105,7 +2153,7 @@ msgstr "Kontroller Rhythmbox ved hjelp av en infrarød fjernkontroll"
 msgid "Choose lyrics folder..."
 msgstr "Velg mappe for tekster …"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics.plugin.in.h:1 ../plugins/lyrics/lyrics.py:348
+#: ../plugins/lyrics/lyrics.plugin.in.h:1 ../plugins/lyrics/lyrics.py:349
 msgid "Song Lyrics"
 msgstr "Sangtekster"
 
@@ -2130,10 +2178,6 @@ msgstr "Tekstmappe"
 msgid "No lyrics found"
 msgstr "Ingen tekster funnet"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics.py:202
-msgid "_Save"
-msgstr "_Lagre"
-
 #: ../plugins/lyrics/lyrics.py:207 ../plugins/lyrics/lyrics.py:220
 msgid "_Edit"
 msgstr "R_ediger"
@@ -2142,7 +2186,7 @@ msgstr "R_ediger"
 msgid "_Search again"
 msgstr "_Søk igjen"
 
-#: ../plugins/lyrics/lyrics.py:280
+#: ../plugins/lyrics/lyrics.py:281
 msgid "Searching for lyrics..."
 msgstr "Søker etter tekster …"
 
@@ -2237,174 +2281,174 @@ msgstr ""
 "nettbutikken Magnatune"
 
 #: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:1
-msgid "Magnatune Information"
-msgstr "Magnatune-informasjon"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:2
-msgid "I don't have a Magnatune account"
-msgstr "Jeg har ikke en Magnatune-konto"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:3
-msgid "I have a streaming account"
-msgstr "Jeg har en konto for å lytte til strømmer"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:4
-msgid "I have a download account"
-msgstr "Jeg har en nedlastingskonto"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:5
-msgid "Username:"
-msgstr "Brukernavn:"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:6
-msgid "Password:"
-msgstr "Passord:"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:7
-msgid "Preferred audio _format:"
-msgstr "Foretrukket lyd_format:"
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:8
-msgid "Get an account at "
-msgstr "Lag en konto på "
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:9
-msgid "http://magnatune.com/compare_plans";
-msgstr "http://magnatune.com/compare_plans";
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:10
-msgid "Find out about Magnatune at "
-msgstr "Finn ut mer om Magnatune på "
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:11
-msgid "http://www.magnatune.com/info/";
-msgstr "http://www.magnatune.com/info/";
-
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:12
 msgid "January (01)"
 msgstr "Januar (01)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:13
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:2
 msgid "February (02)"
 msgstr "Februar (02)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:14
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:3
 msgid "March (03)"
 msgstr "Mars (03)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:15
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:4
 msgid "April (04)"
 msgstr "April (04)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:16
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:5
 msgid "May (05)"
 msgstr "Mai (05)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:17
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:6
 msgid "June (06)"
 msgstr "Juni (06)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:18
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:7
 msgid "July (07)"
 msgstr "Juli (07)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:19
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:8
 msgid "August (08)"
 msgstr "August (08)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:20
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:9
 msgid "September (09)"
 msgstr "September (09)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:21
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:10
 msgid "October (10)"
 msgstr "Oktober (10)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:22
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:11
 msgid "November (11)"
 msgstr "November (11)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:23
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:12
 msgid "December (12)"
 msgstr "Desember (12)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:24
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:13
 msgid "$5 US"
 msgstr "$5 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:25
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:14
 msgid "$6 US"
 msgstr "$6 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:26
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:15
 msgid "$7 US"
 msgstr "$7 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:27
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:16
 msgid "$8 US (typical)"
 msgstr "$8 US (typisk)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:28
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:17
 msgid "$9 US"
 msgstr "$9 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:29
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:18
 msgid "$10 US (better than average)"
 msgstr " $10 US (mer enn gjennomsnittet)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:30
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:19
 msgid "$11 US"
 msgstr "$11 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:31
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:20
 msgid "$12 US (generous)"
 msgstr "$12 US (sjenerøst)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:32
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:21
 msgid "$13 US"
 msgstr "$13 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:33
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:22
 msgid "$14 US"
 msgstr "$14 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:34
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:23
 msgid "$15 US (VERY generous!)"
 msgstr "$15 US (MEGET sjenerøst!)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:35
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:24
 msgid "$16 US"
 msgstr "$16 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:36
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:25
 msgid "$17 US"
 msgstr "$17 US"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:37
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:26
 msgid "$18 US (We love you!)"
 msgstr "$18 US (Vi elsker deg!)"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:38
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:27
 msgid "Ogg Vorbis"
 msgstr "Ogg Vorbis"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:39
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:28
 msgid "FLAC"
 msgstr "FLAC"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:40
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:29
 msgid "WAV"
 msgstr "WAV"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:41
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:30
 msgid "VBR MP3"
 msgstr "VBR MP3"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:42
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:31
 msgid "128K MP3"
 msgstr "128K MP3"
 
-#: ../plugins/magnatune/magnatune.py:120
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:32
+msgid "Magnatune Information"
+msgstr "Magnatune-informasjon"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:33
+msgid "I don't have a Magnatune account"
+msgstr "Jeg har ikke en Magnatune-konto"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:34
+msgid "I have a streaming account"
+msgstr "Jeg har en konto for å lytte til strømmer"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:35
+msgid "I have a download account"
+msgstr "Jeg har en nedlastingskonto"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:36
+msgid "Username:"
+msgstr "Brukernavn:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:37
+msgid "Password:"
+msgstr "Passord:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:38
+msgid "Preferred audio _format:"
+msgstr "Foretrukket lyd_format:"
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:39
+msgid "Get an account at "
+msgstr "Lag en konto på "
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:40
+msgid "http://magnatune.com/compare_plans";
+msgstr "http://magnatune.com/compare_plans";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:41
+msgid "Find out about Magnatune at "
+msgstr "Finn ut mer om Magnatune på "
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune-prefs.ui.h:42
+msgid "http://www.magnatune.com/info/";
+msgstr "http://www.magnatune.com/info/";
+
+#: ../plugins/magnatune/magnatune.py:121
 msgid "Magnatune"
 msgstr "Magnatune"
 
@@ -2544,40 +2588,40 @@ msgstr "Varsling"
 msgid "Notification popups"
 msgstr "Varslingsdialoger"
 
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:224
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:225
 msgid "Previous"
 msgstr "Forrige"
 
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:230
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:231
 msgid "Pause"
 msgstr "Pause"
 
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:230
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:231
 msgid "Play"
 msgstr "Spill av"
 
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:239
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:240
 msgid "Next"
 msgstr "Neste"
 
 #. Translators: by Artist
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:331
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:332
 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-fullscreen.c:148
 #, c-format
 msgid "by <i>%s</i>"
 msgstr "av <i>%s</i>"
 
 #. Translators: from Album
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:333
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:334
 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-fullscreen.c:150
 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-fullscreen.c:213
 #, c-format
 msgid "from <i>%s</i>"
 msgstr "fra <i>%s</i>"
 
-#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:411
+#: ../plugins/notification/rb-notification-plugin.c:414
 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-fullscreen.c:207
-#: ../widgets/rb-header.c:363
+#: ../widgets/rb-header.c:364
 msgid "Not Playing"
 msgstr "Spiller ikke"
 
@@ -2590,6 +2634,8 @@ msgid "Inhibit Power Manager from suspending the machine while playing"
 msgstr "Stopp strømstyring fra å gå i hvilemodus under avspilling"
 
 #: ../plugins/power-manager/rb-power-manager-plugin.c:97
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:801 ../remote/dbus/rb-client.c:891
+#, c-format
 msgid "Playing"
 msgstr "Spiller"
 
@@ -2664,33 +2710,33 @@ msgid "Use ReplayGain to provide a consistent playback volume"
 msgstr "Bruk ReplayGain for å gi et konsistent avspillingsvolum"
 
 #: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:1
+msgid "Radio (equal loudness for all tracks)"
+msgstr "Radio (lik loudness for alle spor)"
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:2
+msgid "Album (ideal loudness for all tracks)"
+msgstr "Album (ideell loudness for alle spor)"
+
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:3
 msgid "ReplayGain preferences"
 msgstr "Brukervalg for ReplayGain"
 
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:2
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:4
 msgid "ReplayGain _mode:"
 msgstr "ReplayGain-_modus:"
 
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:3
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:5
 msgid "_Pre-amp:"
 msgstr "_Forforsterker:"
 
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:4
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:6
 msgid "_Apply compression to prevent clipping"
 msgstr "_Bruk komprimering for å unngå klipping"
 
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:5
+#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:7
 msgid "Learn more about ReplayGain at replaygain.org"
 msgstr "Lær mer om ReplayGain på replaygain.org"
 
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:6
-msgid "Radio (equal loudness for all tracks)"
-msgstr "Radio (lik loudness for alle spor)"
-
-#: ../plugins/replaygain/replaygain-prefs.ui.h:7
-msgid "Album (ideal loudness for all tracks)"
-msgstr "Album (ideell loudness for alle spor)"
-
 #: ../plugins/sendto/sendto.plugin.in.h:1
 msgid "Send tracks"
 msgstr "Send spor"
@@ -2703,6 +2749,70 @@ msgstr "Send valgte spor via e-post eller lynmelding"
 msgid "Send to..."
 msgstr "Send til …"
 
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.plugin.in.h:1
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:72
+msgid "SoundCloud"
+msgstr "SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.plugin.in.h:2
+msgid "Browse and play sounds from SoundCloud®"
+msgstr "Bla gjennom og spill av lyder fra SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:94
+msgid "Search tracks"
+msgstr "Søk etter spor"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:95
+msgid "Search tracks on SoundCloud"
+msgstr "Søk etter spor på SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:101
+msgid "Search sets"
+msgstr "Søk etter sett"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:102
+msgid "Search sets on SoundCloud"
+msgstr "Søk etter sett på SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:103
+msgid "SoundCloud Sets"
+msgstr "SoundCloud-sett"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:108
+msgid "Search users"
+msgstr "Søk etter brukere"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:109
+msgid "Search users on SoundCloud"
+msgstr "Søk etter brukere på SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:110
+msgid "SoundCloud Users"
+msgstr "SoundCloud-brukere"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:115
+msgid "Search groups"
+msgstr "Søk etter grupper"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:116
+msgid "Search groups on SoundCloud"
+msgstr "Søk etter grupper på SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:117
+msgid "SoundCloud Groups"
+msgstr "SoundCloud-grupper"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:374
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:382
+#, python-format
+msgid "View '%(title)s' on SoundCloud"
+msgstr "Vis «%(title)s» på SoundCloud"
+
+#: ../plugins/soundcloud/soundcloud.py:390
+#, python-format
+msgid "View '%(container)s' on SoundCloud"
+msgstr "Vis «%(container)s» på SoundCloud"
+
 #: ../plugins/visualizer/rb-visualizer-menu.c:39
 msgid "Low quality"
 msgstr "Lav kvalitet"
@@ -2767,8 +2877,8 @@ msgid "Episodes"
 msgstr "Episoder"
 
 #: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:767
-#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:778 ../podcast/rb-podcast-source.c:1370
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1381
+#: ../podcast/rb-podcast-add-dialog.c:778 ../podcast/rb-podcast-source.c:1342
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1353
 msgid "Date"
 msgstr "Dato"
 
@@ -2801,30 +2911,30 @@ msgstr "Feil i podcast"
 msgid "%s. Would you like to add the podcast feed anyway?"
 msgstr "%s. Vil du legge til podcast-strømmen likevel?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:896
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:897
 msgid "Error creating podcast download directory"
 msgstr "Feil under oppretting av nedlastingskatalog for podcast"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:897
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:898
 #, c-format
 msgid "Unable to create the download directory for %s: %s"
 msgstr "Kan ikke opprette nedlastingskatalog for %s: %s"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1016
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1017
 msgid "Invalid URL"
 msgstr "Ugyldig URL"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1017
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1018
 #, c-format
 msgid "The URL \"%s\" is not valid, please check it."
 msgstr "URL «%s» er ikke gyldig. Vennligst sjekk den."
 
 #. added as something else, probably iradio
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1028
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1029
 msgid "URL already added"
 msgstr "URL allerede lagt til"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1029
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1030
 #, c-format
 msgid ""
 "The URL \"%s\" has already been added as a radio station. If this is a "
@@ -2833,7 +2943,7 @@ msgstr ""
 "URL «%s» er allerede lagt til som en radiostasjon. Hvis dette er en podcast-"
 "strøm må du fjerne radiostasjonen."
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1108
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1109
 #, c-format
 msgid ""
 "The URL '%s' does not appear to be a podcast feed. It may be the wrong URL, "
@@ -2844,11 +2954,11 @@ msgstr ""
 "URLen eller strømmen kan være ødelagt. Vil du at Rhythmbox skal prøve å "
 "bruke den likevel?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1239
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:1240
 msgid "Podcast"
 msgstr "Podcast"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2205
+#: ../podcast/rb-podcast-manager.c:2206
 #, c-format
 msgid "There was a problem adding this podcast: %s.  Please verify the URL: %s"
 msgstr ""
@@ -2904,15 +3014,15 @@ msgstr "Slett kun _strøm"
 msgid "_Delete Feed And Files"
 msgstr "_Slett strøm og filer"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:620 ../podcast/rb-podcast-source.c:1424
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:620 ../podcast/rb-podcast-source.c:1396
 msgid "Downloaded"
 msgstr "Lastet ned"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:624 ../podcast/rb-podcast-source.c:1426
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:624 ../podcast/rb-podcast-source.c:1398
 msgid "Failed"
 msgstr "Feilet"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:628 ../podcast/rb-podcast-source.c:1425
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:628 ../podcast/rb-podcast-source.c:1397
 msgid "Waiting"
 msgstr "Venter"
 
@@ -2927,11 +3037,11 @@ msgstr[1] "Alle %d strømmene"
 msgid "Podcast Error"
 msgstr "Feil med Podcast"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1119
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1091
 msgid "Delete the podcast episode and downloaded file?"
 msgstr "Slett podcast-episoden og tilhørende fil?"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1122
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1094
 msgid ""
 "If you choose to delete the episode and file, they will be permanently "
 "lost.  Please note that you can delete the episode but keep the downloaded "
@@ -2941,181 +3051,271 @@ msgstr ""
 "episoden samtidig som du beholder den nedlastede filen ved å velge å bare "
 "slette episoden."
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1130
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1102
 msgid "Delete _Episode Only"
 msgstr "Slett kun _episode"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1136
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1108
 msgid "_Delete Episode And File"
 msgstr "_Slett episode og fil"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1234
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1206
 #, c-format
 msgid "%d episode"
 msgid_plural "%d episodes"
 msgstr[0] "%d episode"
 msgstr[1] "%d episoder"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1403 ../podcast/rb-podcast-source.c:1458
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1497
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1375 ../podcast/rb-podcast-source.c:1430
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1469
 msgid "Feed"
 msgstr "Strøm"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1423 ../podcast/rb-podcast-source.c:1441
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1395 ../podcast/rb-podcast-source.c:1413
 msgid "Status"
 msgstr "Status"
 
 #. ensure search instances exist
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1543
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1515
 #: ../sources/rb-auto-playlist-source.c:253 ../sources/rb-browser-source.c:314
 #: ../sources/rb-browser-source.c:332
 #: ../sources/rb-static-playlist-source.c:295
 msgid "Search all fields"
 msgstr "Søk i alle felt"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1544
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1516
 msgid "Search podcast feeds"
 msgstr "Søk i podcast-strømmer"
 
-#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1545
+#: ../podcast/rb-podcast-source.c:1517
 msgid "Search podcast episodes"
 msgstr "Søk i podcast-episoder"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:88
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
 msgid "Don't start a new instance of Rhythmbox"
 msgstr "Ikke start en ny instans av Rhythmbox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:89
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
 msgid "Quit Rhythmbox"
 msgstr "Avslutt RhythmBox"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:90
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:96
 msgid "Check if Rhythmbox is already running"
 msgstr "Sjekk om Rhythmbox kjører allerede"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:92
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
 msgid "Don't present an existing Rhythmbox window"
 msgstr "Ikke vis et eksisterende Rhythmbox-vindu"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:94
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
 msgid "Jump to next song"
 msgstr "Hopp til neste sang"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:95
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:101
 msgid "Jump to previous song"
 msgstr "Hopp til forrige sang"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:96
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:102
 msgid "Seek in current track"
 msgstr "Søk i dette sporet"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:98
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:104
 msgid "Resume playback if currently paused"
 msgstr "Fortsett avspilling hvis den er pauset"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:99
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
 msgid "Pause playback if currently playing"
 msgstr "Pause avspilling hvis aktiv"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:100
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:106
 msgid "Toggle play/pause mode"
 msgstr "Bytt mellom spill-/pause-modus"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:101 ../shell/rb-shell.c:2273
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:107 ../shell/rb-shell.c:2272
 msgid "Stop playback"
 msgstr "Stopp avspilling"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:103
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
 msgid "Play a specified URI, importing it if necessary"
 msgstr "Spill av oppgitt URI. Importer den hvis nødvendig"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:103
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
 msgid "URI to play"
 msgstr "URI som skal spilles"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:104
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
 msgid "Add specified tracks to the play queue"
 msgstr "Legg til valgte spor i avspillingskøen"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:105
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
 msgid "Empty the play queue before adding new tracks"
 msgstr "Tøm avspillingskøen før nye spor legges til"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:107
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
 msgid "Print the title and artist of the playing song"
 msgstr "Vis tittel og artist for avspilt sang"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:108
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:114
 msgid "Print formatted details of the song"
 msgstr "Skriv ut formaterte detaljer for sangen"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:115
 msgid "Select the source matching the specified URI"
 msgstr "Velg kilde som er lik spesifisert URI"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:109
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:115
 msgid "Source to select"
 msgstr "Kilde som skal velges"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:116
 msgid "Activate the source matching the specified URI"
 msgstr "Aktiver kilde som er lik oppgitt URI"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:110
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:116
 msgid "Source to activate"
 msgstr "Kilde som skal aktiveres"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:117
 msgid "Play from the source matching the specified URI"
 msgstr "Spill fra kilde som er like oppgitt URI"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:111
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:117
 msgid "Source to play from"
 msgstr "Kilde å spille fra"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:113
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:119
 msgid "Enable repeat playback order"
 msgstr "Slå på gjentatt avspillingsrekkefølge"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:114
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:120
 msgid "Disable repeat playback order"
 msgstr "Slå av gjentatt avspillingsrekkefølge"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:115
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:121
 msgid "Enable shuffle playback order"
 msgstr "Slå på blandet avspillingsrekkefølge"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:116
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:122
 msgid "Disable shuffle playback order"
 msgstr "Slå av blandet avspillingsrekkefølge"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:118
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:124
 msgid "Set the playback volume"
 msgstr "Sett avspillingsvolum"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:119
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:125
 msgid "Increase the playback volume"
 msgstr "Skru opp avspillingsvolumet"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:120
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:126
 msgid "Decrease the playback volume"
 msgstr "Skru ned avspillingsvolumet"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:121
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:127
 msgid "Print the current playback volume"
 msgstr "Skriv ut aktivt avspillingsvolum"
 
 #. { "mute", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &mute, N_("Mute playback"), NULL },
 #. { "unmute", 0, 0, G_OPTION_ARG_NONE, &unmute, N_("Unmute playback"), NULL },
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:124
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:130
 msgid "Set the rating of the current song"
 msgstr "Sett poengsum for sangen som spilles av nå"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:471 ../remote/dbus/rb-client.c:495
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:131
+msgid "Start interactive mode"
+msgstr "Start interaktiv modus"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:161
+msgid "n - Next track"
+msgstr "n - Neste spor"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:162
+msgid "p - Previous track"
+msgstr "p - Forrige spor"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:163
+msgid "space - Play/pause"
+msgstr "mellomrom - Spill av/pause"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:164
+msgid "s - Show playing track details"
+msgstr "s - Vis detaljer om spor som spilles av"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:165
+msgid "v - Decrease volume"
+msgstr "v - Skru ned volumet"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:166
+msgid "V - Increase volume"
+msgstr "V - Skru opp volumet"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:168
+msgid "h/? - Help"
+msgstr "h/? - Hjelp"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:169
+msgid "q - Quit"
+msgstr "q - Avslutt"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:529 ../remote/dbus/rb-client.c:555
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:778 ../remote/dbus/rb-client.c:862
+#, c-format
 msgid "Not playing"
 msgstr "Spiller ikke"
 
-#: ../remote/dbus/rb-client.c:960
+#. Translators: title by artist from album
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:728
+msgid "%tt by %ta from %at"
+msgstr "%tt av %ta fra %at"
+
+#. Translators: title by artist
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:731
+msgid "%tt by %ta"
+msgstr "%tt av %ta"
+
+#. Translators: title from album
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:734
+msgid "%tt from %ta"
+msgstr "%tt fra %ta"
+
+#. Translators: %te is replaced with elapsed time, %td is replaced with track duration
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:745
+#, c-format
+msgid "[%te of %td]"
+msgstr "[%te av %td]"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:801 ../remote/dbus/rb-client.c:893
+#, c-format
+msgid "Paused"
+msgstr "Satt på pause"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:845
+#, c-format
+msgid "Seeked to %s"
+msgstr "Søkt til %s"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:879
+#, c-format
+msgid "Now playing: %s %s"
+msgstr "Spiller: %s %s"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:895
+#, c-format
+msgid "Unknown playback state: %s"
+msgstr "Ukjent avspillingstilstand: %s"
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:905
+#, c-format
+msgid "Volume is now %.02f"
+msgstr "Volumet er nå %.02f"
+
+#. should print this before dbus setup, really
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:943
+#, c-format
+msgid "Press 'h' for help."
+msgstr "Trykk «h» for hjelp."
+
+#: ../remote/dbus/rb-client.c:1384
 #, c-format
 msgid "Playback volume is %f.\n"
 msgstr "Avspillingsvolum er %f.\n"
@@ -3435,45 +3635,45 @@ msgstr "Ukjent spilleliste: %s"
 msgid "Playlist %s is an automatic playlist"
 msgstr "Spilleliste %s er en automatisk spilleliste"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2066
+#: ../shell/rb-shell.c:2065
 msgid "Error while saving song information"
 msgstr "Feil under lagring av sanginformasjon"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2270
+#: ../shell/rb-shell.c:2269
 msgid "Pause playback"
 msgstr "Pause avspilling"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2281
+#: ../shell/rb-shell.c:2280
 msgid "Start playback"
 msgstr "Start avspilling"
 
 #. Translators: %s is the song name
-#: ../shell/rb-shell.c:2392
+#: ../shell/rb-shell.c:2391
 #, c-format
 msgid "%s (Paused)"
 msgstr "%s (Pause)"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:2795 ../sources/rb-play-queue-source.c:659
+#: ../shell/rb-shell.c:2794 ../sources/rb-play-queue-source.c:659
 #, c-format
 msgid "No registered source can handle URI %s"
 msgstr "Ingen registrert kilde kan håndtere URI %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3124
+#: ../shell/rb-shell.c:3123
 #, c-format
 msgid "No registered source matches URI %s"
 msgstr "Ingen registrert kilde er lik URI %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3157 ../shell/rb-shell.c:3200
+#: ../shell/rb-shell.c:3156 ../shell/rb-shell.c:3199
 #, c-format
 msgid "Unknown song URI: %s"
 msgstr "Ukjent URI til sang: %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3209
+#: ../shell/rb-shell.c:3208
 #, c-format
 msgid "Unknown property %s"
 msgstr "Ukjent egenskap %s"
 
-#: ../shell/rb-shell.c:3223
+#: ../shell/rb-shell.c:3222
 #, c-format
 msgid "Invalid property type %s for property %s"
 msgstr "Ugyldig type egenskap %s for egenskap %s"
@@ -3574,10 +3774,6 @@ msgstr "Avspilling"
 msgid "The file \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Filen «%s» eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
 
-#: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:188
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Avbryt"
-
 #: ../shell/rb-track-transfer-queue.c:189
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Hopp over"
@@ -3771,8 +3967,8 @@ msgid "Variable bit rate"
 msgstr "Variabel bitrate"
 
 #: ../sources/rb-library-source.c:447
-#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:216
 #: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:217
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:218
 #: ../sources/sync/rb-sync-state-ui.c:77
 msgid "Music"
 msgstr "Musikk"
@@ -3860,11 +4056,11 @@ msgstr "Fjern fra spillelisten"
 msgid "Play Queue"
 msgstr "Spill av kø"
 
-#: ../sources/rb-play-queue-source.c:473 ../widgets/rb-header.c:906
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:473 ../widgets/rb-header.c:919
 msgid "from"
 msgstr "fra"
 
-#: ../sources/rb-play-queue-source.c:473 ../widgets/rb-header.c:905
+#: ../sources/rb-play-queue-source.c:473 ../widgets/rb-header.c:918
 msgid "by"
 msgstr "av"
 
@@ -3888,7 +4084,7 @@ msgstr "Bufrer"
 msgid "Transferring tracks to %s"
 msgstr "Overfører spor til %s"
 
-#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:228
+#: ../sources/sync/rb-sync-settings-ui.c:229
 msgid "All Music"
 msgstr "All musikk"
 
@@ -3928,6 +4124,22 @@ msgstr "Knappene som vises i varslingsdialogen"
 msgid "Show more _details"
 msgstr "Vis flere _detaljer"
 
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:366 ../widgets/rb-alert-dialog.c:400
+msgid "_OK"
+msgstr "_OK"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:387
+msgid "_No"
+msgstr "_Nei"
+
+#: ../widgets/rb-alert-dialog.c:390
+msgid "_Yes"
+msgstr "_Ja"
+
+#: ../widgets/rb-dialog.c:134
+msgid "_Open"
+msgstr "_Åpne"
+
 #: ../widgets/rb-entry-view.c:1012 ../widgets/rb-entry-view.c:1530
 #: ../widgets/rb-song-info.c:1231
 msgid "Lossless"
@@ -3993,18 +4205,18 @@ msgstr "Spiller"
 msgid "Playback Error"
 msgstr "Feil under avspilling"
 
-#: ../widgets/rb-fading-image.c:295
+#: ../widgets/rb-fading-image.c:301
 msgid "Drop artwork here"
 msgstr "Slipp bilder her"
 
 #. Translators: remaining time / total time
-#: ../widgets/rb-header.c:1202
+#: ../widgets/rb-header.c:1222
 #, c-format
 msgid "-%s / %s"
 msgstr "-%s / %s"
 
 #. Translators: elapsed time / total time
-#: ../widgets/rb-header.c:1213
+#: ../widgets/rb-header.c:1233
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
@@ -4071,6 +4283,10 @@ msgstr[1] "%d (%d)"
 msgid "%s (%d)"
 msgstr "%s (%d)"
 
+#: ../widgets/rb-query-creator.c:194
+msgid "_New"
+msgstr "_Ny"
+
 #: ../widgets/rb-query-creator.c:210
 msgid "Create Automatic Playlist"
 msgstr "Opprett automatisk spilleliste"
@@ -4377,33 +4593,41 @@ msgstr "dager"
 msgid "weeks"
 msgstr "uker"
 
-#: ../widgets/rb-rating-helper.c:304
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:295
 msgid "No Stars"
 msgstr "Ingen stjerner"
 
-#: ../widgets/rb-rating-helper.c:306
+#: ../widgets/rb-rating-helper.c:297
 #, c-format
 msgid "%d Star"
 msgid_plural "%d Stars"
 msgstr[0] "%d stjerne"
 msgstr[1] "%d stjerner"
 
-#: ../widgets/rb-search-entry.c:227
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:228
 msgid "Clear the search text"
 msgstr "Fjern søketeksten"
 
-#: ../widgets/rb-search-entry.c:234
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:235
 msgid "Select the search type"
 msgstr "Velg type søk"
 
-#: ../widgets/rb-search-entry.c:252
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:253
 msgid "Search"
 msgstr "Søk"
 
-#: ../widgets/rb-search-entry.c:550
+#: ../widgets/rb-search-entry.c:551
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Søk:"
 
+#: ../widgets/rb-song-info.c:354
+msgid "_Back"
+msgstr "Til_bake"
+
+#: ../widgets/rb-song-info.c:363
+msgid "_Forward"
+msgstr "_Fremover"
+
 #: ../widgets/rb-song-info.c:371
 msgid "Song Properties"
 msgstr "Egenskaper for sang"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]