[gnome-taquin] Updated Swedish translationcommit e434c88e088d723b699f24accaae1891b377ee69
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Mar 10 12:36:04 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  174 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 94 insertions(+), 80 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index a604783..9039ee6 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-taquin master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "taquin&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-01-20 08:43+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-01-23 22:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-03 20:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-08 22:05+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -19,44 +19,6 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 "X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
-#: ../data/gnome-taquin.appdata.xml.in.h:1
-msgid "GNOME Taquin"
-msgstr "GNOME Taquin"
-
-#: ../data/gnome-taquin.appdata.xml.in.h:2 ../data/gnome-taquin.desktop.in.h:2
-msgid "Slide tiles to their correct places"
-msgstr "Dra brickor till deras rätta platser"
-
-#: ../data/gnome-taquin.appdata.xml.in.h:3
-msgid ""
-"Taquin is a computer version of the 15-puzzle and other sliding puzzles."
-msgstr "Taquin är en datorversion av 15-pusslet och andra glidpussel."
-
-#: ../data/gnome-taquin.appdata.xml.in.h:4
-msgid ""
-"The object of Taquin is to move tiles so that they reach their places, "
-"either indicated with numbers, or with parts of a great image."
-msgstr ""
-"Målet i Taquin är att flytta brickor så att de når sina platser, vilka "
-"antingen markeras med siffror eller med delar av en stor bild."
-
-#: ../data/gnome-taquin.desktop.in.h:1 ../data/taquin.ui.h:6
-#: ../src/taquin-main.vala:98 ../src/taquin-main.vala:346
-msgid "Taquin"
-msgstr "Taquin"
-
-#: ../data/gnome-taquin.desktop.in.h:3
-msgid "puzzle;"
-msgstr "pussel;"
-
-#: ../data/gnome-taquin.desktop.in.h:4
-msgid "15-Puzzle with hole"
-msgstr "15-pussel med hål"
-
-#: ../data/gnome-taquin.desktop.in.h:5
-msgid "Puzzle with arrays"
-msgstr "Pussel med rutnät"
-
 #: ../data/taquin-menus.ui.h:1
 msgid "_Sound"
 msgstr "_Ljud"
@@ -73,69 +35,100 @@ msgstr "_Om"
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Avsluta"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:1
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:1
 msgid "3 × 3"
 msgstr "3 × 3"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:2
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:2
 msgid "4 × 4"
 msgstr "4 × 4"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:3
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:3
 msgid "5 × 5"
 msgstr "5 × 5"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:4
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:4
 msgid "Cats"
 msgstr "Katter"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:5
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:5
 msgid "Numbers"
 msgstr "Siffror"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:7
-msgid "Undo your most recent move"
-msgstr "Ångra ditt senaste drag"
-
-#: ../data/taquin.ui.h:8
-msgid "Go back to the current game"
-msgstr "Gå tillbaka till aktuellt spel"
-
-#: ../data/taquin.ui.h:9
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:6 ../data/org.gnome.taquin.desktop.in.h:4
 msgid "15-Puzzle"
 msgstr "15-pussel"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:10
+#: ../data/taquin-screens.ui.h:7 ../data/org.gnome.taquin.desktop.in.h:5
 msgid "16-Puzzle"
 msgstr "16-pussel"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:11
+#: ../data/taquin.ui.h:1
+msgid "Go back to the current game"
+msgstr "Gå tillbaka till aktuellt spel"
+
+#: ../data/taquin.ui.h:2
 msgid "_Start Game"
 msgstr "_Starta spel"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:12
+#: ../data/taquin.ui.h:3
+msgid "Start a new game as configured"
+msgstr "Starta ett nytt spel enligt konfiguration"
+
+#: ../data/taquin.ui.h:4
 msgid "_Start Over"
 msgstr "_Börja om"
 
-#: ../data/taquin.ui.h:13
+#: ../data/taquin.ui.h:5
+msgid "Configure a new game"
+msgstr "Konfigurera ett nytt spel"
+
+#: ../data/taquin.ui.h:6
 msgid "Start a new game"
 msgstr "Starta ett nytt spel"
 
+#: ../data/org.gnome.taquin.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Taquin"
+msgstr "GNOME Taquin"
+
+#: ../data/org.gnome.taquin.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.taquin.desktop.in.h:2
+msgid "Slide tiles to their correct places"
+msgstr "Dra brickor till deras rätta platser"
+
+#: ../data/org.gnome.taquin.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Taquin is a computer version of the 15-puzzle and other sliding puzzles."
+msgstr "Taquin är en datorversion av 15-pusslet och andra glidpussel."
+
+#: ../data/org.gnome.taquin.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"The object of Taquin is to move tiles so that they reach their places, "
+"either indicated with numbers, or with parts of a great image."
+msgstr ""
+"Målet i Taquin är att flytta brickor så att de når sina platser, vilka "
+"antingen markeras med siffror eller med delar av en stor bild."
+
+#: ../data/org.gnome.taquin.desktop.in.h:1 ../src/taquin-main.vala:78
+#: ../src/taquin-main.vala:135 ../src/taquin-main.vala:250
+msgid "Taquin"
+msgstr "Taquin"
+
+#: ../data/org.gnome.taquin.desktop.in.h:3
+msgid "puzzle;"
+msgstr "pussel;"
+
 #: ../data/org.gnome.taquin.gschema.xml.h:1
 msgid "Number of tiles on each edge."
 msgstr "Antal brickor på varje kant."
 
 #: ../data/org.gnome.taquin.gschema.xml.h:2
 msgid ""
-"The game is tested and offers to select a size from 3 to 5. There is a human-"
-"understandable maximum value to avoid some bugs. Maximum size is 9 as the "
-"image files are randomly selected depending on the first character of their "
-"filename."
+"The game offers to play with a board size from 3 to 5. The setting could be "
+"set from 2 (good for testing) to 9, limited by the way files are selected."
 msgstr ""
-"Spelet är testat och erbjuder val av storlekar från 3 till 5. Det finns ett "
-"maxvärde som kan förstås av människor för att undvika vissa fel. Maximal "
-"storlek är 9 eftersom bildfilerna väljs slumpmässigt beroende på det första "
-"tecknet i deras filnamn."
+"Spelet erbjuder spel med en brädstorlek från 3 till 5. Inställningen kan "
+"sättas från 2 (bra för tester) till 9, begränsat av sättet som filer väljs."
 
 #: ../data/org.gnome.taquin.gschema.xml.h:3
 msgid "Name of the theme folder."
@@ -165,39 +158,43 @@ msgstr "Höjden på fönstret i bildpunkter."
 msgid "true if the window is maximized."
 msgstr "true (sant) om fönstret är maximerat."
 
-#: ../src/taquin-main.vala:58
+#: ../src/game-window.vala:141
+msgid "Undo your most recent move"
+msgstr "Ångra ditt senaste drag"
+
+#: ../src/taquin-main.vala:46
 msgid "Play the classical 1880s’ 15-puzzle"
 msgstr "Spela det klassiska 15-pusslet från 1880-talet"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:59
+#: ../src/taquin-main.vala:47
 msgid "Try this fun alternative 16-puzzle"
 msgstr "Pröva detta roliga alternativa 16-pussel"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:60
+#: ../src/taquin-main.vala:48
 msgid "Sets the puzzle edges’ size (3-5, 2-9 for debug)"
 msgstr "Ställer in kantstorlek på pusslet (3-5, 2-9 för felsökning)"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:61
+#: ../src/taquin-main.vala:49
 msgid "Turn off the sound"
 msgstr "Slå av ljudet"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:62
+#: ../src/taquin-main.vala:50
 msgid "Turn on the sound"
 msgstr "Slå på ljudet"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:63
+#: ../src/taquin-main.vala:51
 msgid "Print release version and exit"
 msgstr "Visa utgåvans version och avsluta"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:342
+#: ../src/taquin-main.vala:246
 msgid "(see COPYING.themes for informations)"
 msgstr "(se COPYING.themes för information)"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:350
+#: ../src/taquin-main.vala:254
 msgid "A classic 15-puzzle game"
 msgstr "Ett klassiskt 15-pusselspel"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:354
+#: ../src/taquin-main.vala:258
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
@@ -205,23 +202,40 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
-#: ../src/taquin-main.vala:395
+#: ../src/taquin-main.vala:299
 msgid "You can’t move this tile!"
 msgstr "Du kan inte flytta den här brickan!"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:401
+#: ../src/taquin-main.vala:305
 msgid "Bravo! You finished the game!"
 msgstr "Bravo! Du har klarat spelet!"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:425
+#: ../src/taquin-main.vala:329
 #, c-format
 msgid "Size: %d × %d ▾"
 msgstr "Storlek: %d × %d ▾"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:439
+#: ../src/taquin-main.vala:343
 msgid "Theme: Cats ▾"
 msgstr "Tema: Katter ▾"
 
-#: ../src/taquin-main.vala:440
+#: ../src/taquin-main.vala:344
 msgid "Theme: Numbers ▾"
 msgstr "Tema: Siffror ▾"
+
+#~ msgid "15-Puzzle with hole"
+#~ msgstr "15-pussel med hål"
+
+#~ msgid "Puzzle with arrays"
+#~ msgstr "Pussel med rutnät"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The game is tested and offers to select a size from 3 to 5. There is a "
+#~ "human-understandable maximum value to avoid some bugs. Maximum size is 9 "
+#~ "as the image files are randomly selected depending on the first character "
+#~ "of their filename."
+#~ msgstr ""
+#~ "Spelet är testat och erbjuder val av storlekar från 3 till 5. Det finns "
+#~ "ett maxvärde som kan förstås av människor för att undvika vissa fel. "
+#~ "Maximal storlek är 9 eftersom bildfilerna väljs slumpmässigt beroende på "
+#~ "det första tecknet i deras filnamn."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]