[iagno] Updated Swedish translationcommit ed61ee7bff7c9f7046566401a0d85b5df69c8b14
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Mar 10 12:30:37 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |  332 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 191 insertions(+), 141 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 54f17f1..f818862 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,19 +1,19 @@
 # Swedish messages for gnome-games.
-# Copyright © 1999-2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 1999-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Andreas Persenius <ndap swipnet se>, 1999.
 # Andreas Hyden <a hyden cyberpoint se>
 # Martin Norbäck <d95mback dtek chalmers se>, 2000.
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
-# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-games\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=iagno&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-07-24 09:21+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-07-29 19:59+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-03 20:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-03 23:42+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -21,48 +21,48 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
-#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:1 ../data/iagno.desktop.in.h:1
+#: ../src/iagno.vala:87 ../src/iagno.vala:179 ../src/iagno.vala:284
+msgid "Iagno"
+msgstr "Iagno"
+
+#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:2 ../data/iagno.desktop.in.h:2
+msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
+msgstr "Dominera brädet i en klassisk version av Othello"
+
+#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Iagno is a computer version of the game Reversi, a two-player strategy board "
-"game. The game is played with tiles that are dark on one side and light on "
-"the other."
+"game. The game is played with tiles that are dark on one side and light on the "
+"other."
 msgstr ""
 "Iagno är en datorversion av spelet Othello, ett strategiskt brädspel för två "
-"spelare. Spelet spelas med brickor som är svarta på ena sidan och vita på "
-"den andra."
+"spelare. Spelet spelas med brickor som är svarta på ena sidan och vita på den "
+"andra."
 
-#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/iagno.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
-"The object of Iagno is to flip as many of your opponent's tiles to your "
-"color as possible while preventing your opponent from flipping your tiles to "
-"his color. This is done by trapping your opponent's tiles between two tiles "
-"of your own color."
+"The object of Iagno is to flip as many of your opponent's tiles to your color as "
+"possible while preventing your opponent from flipping your tiles to his color. "
+"This is done by trapping your opponent's tiles between two tiles of your own "
+"color."
 msgstr ""
 "Målet i Iagno är att vända så många som möjligt av din motståndares brickor "
-"medan du hindrar motståndaren från att vända dina brickor till sin färg. "
-"Detta görs genom att stänga in din motståndares brickor mellan två brickor "
-"av din egen färg."
-
-#: ../data/iagno.desktop.in.h:1 ../src/iagno.vala:101 ../src/iagno.vala:125
-#: ../src/iagno.vala:355 ../src/iagno.vala:678
-msgid "Iagno"
-msgstr "Iagno"
-
-#: ../data/iagno.desktop.in.h:2
-msgid "Dominate the board in a classic version of Reversi"
-msgstr "Dominera brädet i en klassisk version av Othello"
+"medan du hindrar motståndaren från att vända dina brickor till sin färg. Detta "
+"görs genom att stänga in din motståndares brickor mellan två brickor av din egen "
+"färg."
 
 #: ../data/iagno.desktop.in.h:3
 msgid "othello;"
 msgstr "othello;"
 
-#: ../data/iagno.desktop.in.h:4 ../src/iagno.vala:570
+#: ../data/iagno.desktop.in.h:4
 msgid "Play first (Dark)"
 msgstr "Spela först (Svart)"
 
-#: ../data/iagno.desktop.in.h:5 ../src/iagno.vala:572
+#: ../data/iagno.desktop.in.h:5
 msgid "Play second (Light)"
 msgstr "Spela tvåa (Vit)"
 
@@ -70,26 +70,114 @@ msgstr "Spela tvåa (Vit)"
 msgid "Two players game"
 msgstr "Spel för två spelare"
 
-#: ../data/iagno.ui.h:1
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nytt spel"
+#: ../data/iagno-menus.ui.h:1
+msgid "A_ppearance"
+msgstr "_Utseende"
 
-#: ../data/iagno.ui.h:2
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Inställningar"
+#: ../data/iagno-menus.ui.h:2
+msgid "_Sound"
+msgstr "_Ljud"
 
-#: ../data/iagno.ui.h:3
+#: ../data/iagno-menus.ui.h:3
 msgid "_Help"
 msgstr "_Hjälp"
 
-#: ../data/iagno.ui.h:4
+#: ../data/iagno-menus.ui.h:4
 msgid "_About"
 msgstr "_Om"
 
-#: ../data/iagno.ui.h:5
+#: ../data/iagno-menus.ui.h:5
 msgid "_Quit"
 msgstr "A_vsluta"
 
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:1
+msgid "Players"
+msgstr "Spelare"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:2
+msgid "_One"
+msgstr "_En"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:3
+msgid "_Two"
+msgstr "_Två"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:4
+msgid "Difficulty"
+msgstr "Svårighetsgrad"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:5
+msgid "_Easy"
+msgstr "_Enkel"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:6
+msgid "_Medium"
+msgstr "_Medelsvår"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:7
+msgid "_Hard"
+msgstr "Svå_r"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:8
+msgid "Color"
+msgstr "Färg"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:9
+msgid "_Dark"
+msgstr "_Svart"
+
+#: ../data/iagno-screens.ui.h:10
+msgid "_Light"
+msgstr "_Vit"
+
+#: ../data/iagno-themes.ui.h:1
+msgid "Select Theme"
+msgstr "Välj tema"
+
+#: ../data/iagno-themes.ui.h:2
+msgid "Default"
+msgstr "Standard"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:1
+msgid "Go back to the current game"
+msgstr "Gå tillbaka till aktuellt spel"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:2
+msgid "_Start Game"
+msgstr "S_tarta spel"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:3
+msgid "Start a new game as configured"
+msgstr "Starta ett nytt spel enligt konfiguration"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:4
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nytt spel"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:5
+msgid "Configure a new game"
+msgstr "Konfigurera ett nytt spel"
+
+#: ../data/iagno.ui.h:6
+msgid "Start a new game"
+msgstr "Starta ett nytt spel"
+
+#: ../data/themes/adwaita.theme.in.h:1
+msgid "Adwaita"
+msgstr "Adwaita"
+
+#: ../data/themes/classic.theme.in.h:1
+msgid "Classic"
+msgstr "Klassisk"
+
+#: ../data/themes/high_contrast.theme.in.h:1
+msgid "Black and White"
+msgstr "Svart och vit"
+
+#: ../data/themes/sun_and_star.theme.in.h:1
+msgid "Sun and Star"
+msgstr "Sol och stjärna"
+
 #: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:1
 msgid "Computer's AI level"
 msgstr "Datorns AI-nivå"
@@ -99,109 +187,107 @@ msgid "From 1, the easiest, to 3, the hardest."
 msgstr "Från 1 (lättast), till 3 (svårast)."
 
 #: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:3
-msgid "Type of game"
-msgstr "Typ av spel"
+msgid "Whether to play against the computer or another human."
+msgstr "Huruvida spel sker mot datorn eller en annan människa."
 
 #: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:4
-msgid "Choose the type of the next game."
-msgstr "Välj typen för nästa spel."
+msgid "Color to play as"
+msgstr "Färg att spela som"
 
 #: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:5
+msgid "Whether to play as Dark or Light. Ignored for two-player games."
+msgstr "Om du vill spela som svart eller vit. Ignoreras för tvåspelarspel."
+
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:6
+msgid "Theme"
+msgstr "Tema"
+
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:7
+msgid ""
+"Filename of the theme used, or \"default\". Are provided \"adwaita.theme\", "
+"\"high_contrast.theme\" and \"sun_and_star.theme\"."
+msgstr ""
+"Filnamn för temat som används eller \"default\" (standard). \"adwaita.theme\", "
+"\"high_contrast.theme\" och \"sun_and_star.theme\" tillhandahålls."
+
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:8
 msgid "Sound"
 msgstr "Ljud"
 
-#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:6
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:9
 msgid "Whether or not to play event sounds."
 msgstr "Huruvida händelseljud ska spelas eller inte."
 
-#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:7
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:10
 msgid "Width of the window in pixels"
 msgstr "Bredden på fönstret i bildpunkter"
 
-#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:8
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:11
 msgid "Height of the window in pixels"
 msgstr "Höjden på fönstret i bildpunkter"
 
-#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:9
+#: ../data/org.gnome.iagno.gschema.xml.h:12
 msgid "true if the window is maximized"
 msgstr "sant om fönstret är maximerat"
 
-#: ../src/iagno.vala:46
+#: ../src/game-window.vala:141
+msgid "Undo your most recent move"
+msgstr "Ångra ditt senaste drag"
+
+#: ../src/iagno.vala:59
+msgid "Start with an alternative position"
+msgstr "Börja med en alternativ position"
+
+#: ../src/iagno.vala:60
 msgid "Reduce delay before AI moves"
 msgstr "Minska fördröjning innan AI:n lägger"
 
-#: ../src/iagno.vala:47
+#: ../src/iagno.vala:61
 msgid "Play first"
 msgstr "Spela först"
 
-#: ../src/iagno.vala:48
+#: ../src/iagno.vala:62
 msgid "Set the level of the computer's AI"
 msgstr "Ställ in nivån på datorns AI"
 
-#: ../src/iagno.vala:49
+#: ../src/iagno.vala:63
 msgid "Turn off the sound"
 msgstr "Slå av ljudet"
 
-#: ../src/iagno.vala:50
+#: ../src/iagno.vala:64
 msgid "Play second"
 msgstr "Spela tvåa"
 
-#: ../src/iagno.vala:51
+#: ../src/iagno.vala:65
+msgid "Size of the board (debug only)"
+msgstr "Storlek på brädet (endast felsökning)"
+
+#: ../src/iagno.vala:66
 msgid "Two-players mode"
 msgstr "Tvåspelarläge"
 
-#: ../src/iagno.vala:52
+#: ../src/iagno.vala:67
 msgid "Turn on the sound"
 msgstr "Slå på ljudet"
 
-#: ../src/iagno.vala:53
-#| msgid "Show release version"
+#: ../src/iagno.vala:68
 msgid "Print release version and exit"
 msgstr "Visa utgåvans version och avsluta"
 
-#: ../src/iagno.vala:120
-msgid "Undo your most recent move"
-msgstr "Ångra ditt senaste drag"
-
-#: ../src/iagno.vala:161 ../src/iagno.vala:316 ../src/iagno.vala:324
-msgid "Dark:"
-msgstr "Svart:"
+#. Console message displayed for an incorrect size
+#: ../src/iagno.vala:112
+msgid "Size must be at least 4."
+msgstr "Storlek måste vara minst 4."
 
-#: ../src/iagno.vala:169 ../src/iagno.vala:317 ../src/iagno.vala:325
-msgid "Light:"
-msgstr "Vit:"
-
-#: ../src/iagno.vala:178
-msgid "_Start Over"
-msgstr "_Starta om"
-
-#: ../src/iagno.vala:185
-msgid "Start a new game"
-msgstr "Starta ett nytt spel"
-
-#: ../src/iagno.vala:219
+#: ../src/iagno.vala:123
 msgid "Level should be between 1 (easy) and 3 (hard). Settings unchanged."
-msgstr ""
-"Nivå ska vara mellan 1 (lätt) och 3 (svårt). Inställningar oförändrade."
+msgstr "Nivå ska vara mellan 1 (lätt) och 3 (svårt). Inställningar oförändrade."
 
-#. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
-#: ../src/iagno.vala:319 ../src/iagno.vala:320 ../src/iagno.vala:327
-#: ../src/iagno.vala:328
-#, c-format
-msgid "%.2d"
-msgstr "%.2d"
+#: ../src/iagno.vala:292
+msgid "A disk flipping game derived from Reversi"
+msgstr "Ett brickvändningsspel som utvecklats från Othello"
 
-#: ../src/iagno.vala:360
-msgid ""
-"A disk flipping game derived from Reversi\n"
-"\n"
-"Iagno is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Ett brickvändningsspel som utvecklats från Othello\n"
-"\n"
-"Iagno är en del av GNOME Games."
-
-#: ../src/iagno.vala:363
+#: ../src/iagno.vala:295
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
@@ -214,13 +300,19 @@ msgstr ""
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
 
+#. Translators: this is a 2 digit representation of the current score.
+#: ../src/iagno.vala:357 ../src/iagno.vala:358
+#, c-format
+msgid "%.2d"
+msgstr "%.2d"
+
 #. Message to display when Light has no possible moves
-#: ../src/iagno.vala:396
+#: ../src/iagno.vala:430
 msgid "Light must pass, Dark’s move"
 msgstr "Vit måste stå över, svart drag"
 
 #. Message to display when Dark has no possible moves
-#: ../src/iagno.vala:401
+#: ../src/iagno.vala:435
 msgid "Dark must pass, Light’s move"
 msgstr "Svart måste stå över, vitt drag"
 
@@ -240,51 +332,9 @@ msgid "The game is draw."
 msgstr "Spelet är oavgjort."
 
 #. Message to display when the player tries to make an illegal move
-#: ../src/iagno.vala:482
+#: ../src/iagno.vala:472
 msgid "You can’t move there!"
 msgstr "Du kan inte lägga där!"
 
-#: ../src/iagno.vala:537
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
-
-#: ../src/iagno.vala:559
-msgid "Game mode:"
-msgstr "Spelläge:"
-
-#: ../src/iagno.vala:574
-msgid "Two players"
-msgstr "Två spelare"
-
-#: ../src/iagno.vala:586
-msgid "Computer:"
-msgstr "Dator:"
-
-#: ../src/iagno.vala:597
-msgid "Level one"
-msgstr "Nivå ett"
-
-#: ../src/iagno.vala:599
-msgid "Level two"
-msgstr "Nivå två"
-
-#: ../src/iagno.vala:601
-msgid "Level three"
-msgstr "Nivå tre"
-
-#: ../src/iagno.vala:608
-msgid "_Tile set:"
-msgstr "_Bricksamling:"
-
-#: ../src/iagno.vala:660
-msgid "E_nable sounds"
-msgstr "Ak_tivera ljud"
-
-#~ msgid "Dark Player:"
-#~ msgstr "Svart spelare:"
-
-#~ msgid "Human"
-#~ msgstr "Mänsklig"
-
-#~ msgid "Light Player:"
-#~ msgstr "Vit spelare:"
+#~ msgid "Start a game"
+#~ msgstr "Starta ett spel"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]