[five-or-more] Updated Slovenian translationcommit d9221a7ce8fdb5f03dd16ebd7b5eaca891f37def
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Mon Mar 9 21:17:35 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  110 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 61 insertions(+), 49 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 2fd38ae..f18d8b6 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -5,15 +5,15 @@
 # Matej Erman <matej erman guest arnes si>, 2002.
 # Tadej Janež <tadej_janez email si>, 2003.
 # Matic Žgur <mr zgur gmail com>, 2006-2007.
-# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2014.
+# Matej Urbančič <mateju svn gnome org>, 2007-2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: five-or-more master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=five-";
 "or-more&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-14 16:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-14 20:27+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-09 17:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-09 21:05+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -25,7 +25,17 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:1
+#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:1 ../data/five-or-more.desktop.in.h:1
+#: ../data/five-or-more.ui.h:1 ../src/five-or-more.c:1172
+#: ../src/five-or-more.c:1731
+msgid "Five or More"
+msgstr "Pet ali več"
+
+#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:2 ../data/five-or-more.desktop.in.h:2
+msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
+msgstr "Odstrani barvne kroglice s plošče s postavljanjem kroglic v vrste"
+
+#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:3
 msgid ""
 "Five or More is the GNOME port of a once-popular computer game. Align five "
 "or more objects of the same color into a line to cause them to disappear and "
@@ -37,7 +47,7 @@ msgstr ""
 "urejeni v vrsto, izginejo, zabeležijo pa se tudi točke. CIlj igre je čim "
 "dlje prazniti mesta, preden se vsa zapolnijo."
 
-#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:2
+#: ../data/five-or-more.appdata.xml.in.h:4
 msgid ""
 "More objects appear after every turn. Play for as long as possible, until "
 "the board is completely full!"
@@ -45,21 +55,12 @@ msgstr ""
 "Na vsaki novi ravni je več predmetov. Igra se konča, ko je zapolnjeno vsako "
 "mesto na plošči."
 
-#: ../data/five-or-more.desktop.in.h:1 ../data/five-or-more.ui.h:1
-#: ../src/five-or-more.c:1174 ../src/five-or-more.c:1675
-msgid "Five or More"
-msgstr "Pet ali več"
-
-#: ../data/five-or-more.desktop.in.h:2
-msgid "Remove colored balls from the board by forming lines"
-msgstr "Odstrani barvne kroglice s plošče s postavljanjem kroglic v vrste"
-
 #: ../data/five-or-more.desktop.in.h:3
 msgid "game;strategy;logic;"
 msgstr "igra;strateška;logika;"
 
-#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:1 ../data/menu.ui.h:3
-#: ../src/five-or-more.c:173
+#: ../data/five-or-more-preferences.ui.h:1 ../data/menu.ui.h:2
+#: ../src/five-or-more.c:171
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
@@ -111,7 +112,7 @@ msgstr "0"
 msgid "Score:"
 msgstr "Rezultat:"
 
-#: ../data/five-or-more.ui.h:5
+#: ../data/five-or-more.ui.h:5 ../src/games-scores-dialog.c:385
 msgid "_New Game"
 msgstr "_Nova Igra"
 
@@ -119,23 +120,19 @@ msgstr "_Nova Igra"
 msgid "Start a new puzzle"
 msgstr "Začni novo igro"
 
-#: ../data/menu.ui.h:1 ../src/games-scores-dialog.c:385
-msgid "New Game"
-msgstr "Nova igra"
-
-#: ../data/menu.ui.h:2
+#: ../data/menu.ui.h:1
 msgid "Scores"
 msgstr "Rezultati"
 
-#: ../data/menu.ui.h:4
+#: ../data/menu.ui.h:3
 msgid "Help"
 msgstr "Pomoč"
 
-#: ../data/menu.ui.h:5
+#: ../data/menu.ui.h:4
 msgid "About"
 msgstr "O programu"
 
-#: ../data/menu.ui.h:6
+#: ../data/menu.ui.h:5
 msgid "Quit"
 msgstr "Končaj"
 
@@ -225,11 +222,11 @@ msgctxt "board size"
 msgid "Large"
 msgstr "Velika"
 
-#: ../src/five-or-more.c:167
+#: ../src/five-or-more.c:165
 msgid "Could not load theme"
 msgstr "Ni mogoče naložiti teme"
 
-#: ../src/five-or-more.c:193
+#: ../src/five-or-more.c:191
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to locate file:\n"
@@ -242,7 +239,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Naložena bo privzeta tema."
 
-#: ../src/five-or-more.c:200
+#: ../src/five-or-more.c:198
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to locate file:\n"
@@ -255,38 +252,32 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Preverite, ali je igra Pet ali več pravilno nameščena."
 
-#: ../src/five-or-more.c:410
+#: ../src/five-or-more.c:407
 msgid "Match five objects of the same type in a row to score!"
 msgstr "Za pridobitev točk postavite v vrsto pet kroglic iste barve!"
 
-#: ../src/five-or-more.c:471
+#: ../src/five-or-more.c:468
 msgid "Five or More Scores"
 msgstr "Rezultati igre Pet ali ve"
 
-#: ../src/five-or-more.c:473
+#: ../src/five-or-more.c:470
 msgid "_Board size:"
 msgstr "_Velikost plošče:"
 
-#: ../src/five-or-more.c:490
+#: ../src/five-or-more.c:487
 msgid "Game Over!"
 msgstr "Konec igre!"
 
 #. Can't move there!
-#: ../src/five-or-more.c:646
+#: ../src/five-or-more.c:644
 msgid "You can’t move there!"
 msgstr "Ta premik ni dovoljen!"
 
-#: ../src/five-or-more.c:1176
-msgid ""
-"GNOME port of the once-popular Color Lines game\n"
-"\n"
-"Five or More is a part of GNOME Games."
-msgstr ""
-"Predelava nekdaj popularne igre Color Lines za GNOME\n"
-"\n"
-"Igra Pet ali več je del iger GNOME."
+#: ../src/five-or-more.c:1174
+msgid "GNOME port of the once-popular Color Lines game"
+msgstr "Predelava nekdaj popularne igre Color Lines za GNOME"
 
-#: ../src/five-or-more.c:1182
+#: ../src/five-or-more.c:1180
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matic Žgur <mr zgur gmail com>\n"
@@ -294,6 +285,18 @@ msgstr ""
 "Tadej Janež <tadej_janez email si>\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
+#: ../src/five-or-more.c:1304
+msgid "Are you sure you want to restart the game?"
+msgstr "Ali ste prepričani, da želite ponovno začeti igro?"
+
+#: ../src/five-or-more.c:1307
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Prekliči"
+
+#: ../src/five-or-more.c:1308
+msgid "_Restart"
+msgstr "_Ponoven zagon"
+
 #. Score dialog column header for the score time (e.g. 1 minute)
 #: ../src/games-scores-dialog.c:132
 msgctxt "score-dialog"
@@ -313,11 +316,26 @@ msgctxt "score-dialog"
 msgid "%1$dm %2$ds"
 msgstr "%1$dm %2$ds"
 
+#: ../src/games-scores-dialog.c:371
+msgid "_Quit"
+msgstr "_Končaj"
+
+#: ../src/games-scores-dialog.c:378
+msgid "_Undo"
+msgstr "_Razveljavi"
+
+#: ../src/games-scores-dialog.c:392
+msgid "_Close"
+msgstr "_Zapri"
+
 #. Score dialog column header for the date the score was recorded
 #: ../src/games-scores-dialog.c:478
 msgid "Date"
 msgstr "Datum"
 
+#~ msgid "New Game"
+#~ msgstr "Nova igra"
+
 #~ msgid "Five or More Preferences"
 #~ msgstr "Nastavitve igre Pet ali več"
 
@@ -396,12 +414,6 @@ msgstr "Datum"
 #~ msgid "_Reset"
 #~ msgstr "_Ponastavi"
 
-#~ msgid "_Restart"
-#~ msgstr "_Ponoven zagon"
-
-#~ msgid "_Undo Move"
-#~ msgstr "_Razveljavi potezo"
-
 #~ msgid "_Deal"
 #~ msgstr "Razd_eli"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]