[gucharmap] Updated Turkish translationcommit 32eef986abb36ad9d95753b11e59178eba6cbb43
Author: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>
Date:  Mon Mar 9 19:16:34 2015 +0000

  Updated Turkish translation

 po/tr.po | 764 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 461 insertions(+), 303 deletions(-)
---
diff --git a/po/tr.po b/po/tr.po
index 123354e..823d404 100644
--- a/po/tr.po
+++ b/po/tr.po
@@ -6,38 +6,56 @@
 # Burçin Dönmez <bdonmez cisunix unh edu>, 2004.
 # Baris Cicek <baris teamforce name tr>, 2004, 2008, 2009.
 # Volkan <vlyalcin gmail com>, 2011.
-# Muhammet Kara <muhammetk acikkaynak name tr>, 2011, 2012.
+# Gökhan Gurbetoğlu <ggurbet gmail com>, 2014.
+# Muhammet Kara <muhammetk gmail com>, 2011, 2012, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gucharmap\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-24 20:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-12 21:47+0300\n"
-"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk acikkaynak name tr>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gucharmap&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2015-03-08 22:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-09 19:11+0000\n"
+"Last-Translator: Muhammet Kara <muhammetk gmail com>\n"
 "Language-Team: Türkçe <gnome-turk gnome org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 
-#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:1 ../gucharmap/gucharmap-window.c:773
-#: ../gucharmap/main.c:236
+#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:1 ../gucharmap.desktop.in.in.h:1
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:759 ../gucharmap/main.c:236
 msgid "Character Map"
 msgstr "Karakter Haritası"
 
-#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:2
+#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:2 ../gucharmap.desktop.in.in.h:2
 msgid "Insert special characters into documents"
 msgstr "Özel karakterleri belgelere yerleştir"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:84
+#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GNOME Character Map is a Unicode character map program, part of GNOME "
+"desktop. This program allows characters to be displayed by unicode block or "
+"script type. It includes brief descriptions of related characters and "
+"occasionally meanings of the character in question."
+msgstr "GNOME Karakter Eşlem, GNOME masaüstünün bir parçası olan Evrensel Kod (Unicode) karakter eşleme 
programıdır. Bu program, karakterlerin evrensel kod blok veya betik türleri tarafından görüntülenmesine 
olanak tanır. İlgili karakterlerin kısa açıklamalarını ve zaman zaman söz konusu karakterin anlamlarını 
içerir."
+
+#: ../data/gucharmap.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"Gucharmap can also be used to input or enter characters (by copy and paste)."
+" The search functionality allows the use of several search methods, "
+"including by unicode name or code point of the character."
+msgstr "Gucharmap, karakterlerin girilmesi (kopyala ve yapıştır yoluyla) için de kullanılabilir. Arama 
işlevi, evrensel kod adı veya karakterin kodlama noktasını kullanmak da dahil olmak üzere çeşitli arama 
yöntemleri sağlar."
+
+#: ../gucharmap.desktop.in.in.h:3
+msgid "font;unicode;"
+msgstr "yazı tipi;unicode;evrensel kod;"
+
+#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:53
 msgid "All"
 msgstr "Hepsi"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:187
+#: ../gucharmap/gucharmap-block-chapters-model.c:138
 msgid "Unicode Block"
 msgstr "Unicode Öbeği"
 
@@ -138,11 +156,11 @@ msgstr "Tang Telefuz:"
 msgid "Korean Pronunciation:"
 msgstr "Korece Telafuz:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1125
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1127
 msgid "Characte_r Table"
 msgstr "Karakte_r Tablosu"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1172
+#: ../gucharmap/gucharmap-charmap.c:1174
 msgid "Character _Details"
 msgstr "Karakter _Ayrıntıları"
 
@@ -150,16 +168,16 @@ msgstr "Karakter _Ayrıntıları"
 msgid "Character Table"
 msgstr "Karakter Tablosu"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1294
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1287
 msgid "Unknown character, unable to identify."
 msgstr "Bilinmeyen karakter, bulunamıyor."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1296
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1289
 #: ../gucharmap/gucharmap-search-dialog.c:585
 msgid "Not found."
 msgstr "Bulunamadı."
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1299
+#: ../gucharmap/gucharmap-chartable.c:1292
 msgid "Character found."
 msgstr "Karakter bulundu."
 
@@ -176,49 +194,49 @@ msgid "Sho_w only glyphs from this font"
 msgstr "Sadece bu yazı tipinin kabartmalarını g_öster"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:4
+msgid "Snap _Columns to Power of Two"
+msgstr "_Sütunları İkinin Kuvvetlerinde Atla"
+
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:5
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Büyült"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:5
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:6
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Küçült"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:6
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:7
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Normal Boyut"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:7
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:8
 msgid "_Find"
 msgstr "_Bul"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:8
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:9
 msgid "_Help"
 msgstr "_Yardım"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:9
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:10
 msgid "_About"
 msgstr "_Hakkında"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:10
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:11
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Pencereyi Kapat"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:11
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:12
 msgid "_File"
 msgstr "_Dosya"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:12
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:13
 msgid "_Close"
 msgstr "_Kapat"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:13
+#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:14
 msgid "_View"
 msgstr "_Bak"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:14
-msgid "Snap _Columns to Power of Two"
-msgstr "_Sütunları İkinin Kuvvetlerinde Atla"
-
 #: ../gucharmap/gucharmap-menus.ui.h:15
 msgid "_Search"
 msgstr "_Ara"
@@ -259,14 +277,14 @@ msgstr "Yazıtipi Ailesi"
 msgid "Font Size"
 msgstr "Yazıtipi Büyüklüğü"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:155
+#: ../gucharmap/gucharmap-script-chapters-model.c:134
 msgid "Script"
 msgstr "Betik"
 
 #. Unicode assigns "Common" as the script name for any character not
 #. * specifically listed in Scripts.txt
 #: ../gucharmap/gucharmap-script-codepoint-list.c:463
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:33
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
 msgid "Common"
 msgstr "Genel"
 
@@ -453,68 +471,49 @@ msgid ""
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
 "Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
 "any later version."
-msgstr ""
-"Gucharmap bir özgür yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan "
-"GNU Genel Kamu Lisansı'nın 3. veya (tercihinize bağlı olarak) daha sonraki "
-"bir sürümü altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz."
+msgstr "Gucharmap bir özgür yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı'nın 
3. veya (tercihinize bağlı olarak) daha sonraki bir sürümü altında yeniden dağıtabilir ve/veya 
değiştirebilirsiniz."
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:426
 msgid ""
-"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy "
-"of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
+"Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy"
+" of the Unicode data files to deal in them without restriction, including "
 "without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, "
 "distribute, and/or sell copies."
-msgstr ""
-"İzin burada ücretsiz olarak Unokod veri dosyalarının bir kopyasını alan her "
-"kişiye hiçbir kısıtlama olmaksızın, kullanım, kopyalama, değiştirme, "
-"birleştirme, yayınlama, dağıtma ve/veya kopyaları satma haklarının "
-"kısıtlanmaması kaydıyla verilmiştir."
+msgstr "İzin burada ücretsiz olarak Unokod veri dosyalarının bir kopyasını alan her kişiye hiçbir kısıtlama 
olmaksızın, kullanım, kopyalama, değiştirme, birleştirme, yayınlama, dağıtma ve/veya kopyaları satma 
haklarının kısıtlanmaması kaydıyla verilmiştir."
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:430
 msgid ""
 "Gucharmap and the Unicode data files are distributed in the hope that they "
 "will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty "
-"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General "
-"Public License and Unicode Copyright for more details."
-msgstr ""
-"Gucharmap ve Unikod veri dosyaları faydalı olacağı umularak dağıtılmaktadır, "
-"fakat HİÇ BİR GARANTİSİ YOKTUR; SATILABİLİRLİĞİ veya\\n HERHANGİBİR AMACA "
-"UYGUNLUĞU için dahi zımni bir garanti\n"
-"içermez. Daha fazla bilgi için GNU Genel Kamu Lisansı'na bakın."
+"of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General"
+" Public License and Unicode Copyright for more details."
+msgstr "Gucharmap ve Unikod veri dosyaları faydalı olacağı umularak dağıtılmaktadır, fakat HİÇ BİR GARANTİSİ 
YOKTUR; SATILABİLİRLİĞİ veya\\n HERHANGİBİR AMACA UYGUNLUĞU için dahi zımni bir garanti\niçermez. Daha fazla 
bilgi için GNU Genel Kamu Lisansı'na bakın."
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:434
 msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with"
+" Gucharmap; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
 "Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Bu yazılımla birlikte GNU Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyası gelmiş "
-"olmalıdır; eğer yok ise, lütfen Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
-"Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA adresine yazın"
+msgstr "Bu yazılımla birlikte GNU Genel Kamu Lisansı'nın bir kopyası gelmiş olmalıdır; eğer yok ise, lütfen 
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02110-1301 USA adresine yazın"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:437
 msgid ""
 "Also you should have received a copy of the Unicode Copyright along with "
-"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: http://www.unicode.";
-"org/copyright.html"
-msgstr ""
-"Ayrıca Unikod Telif Hakkı'nın bir kopyasını Gucharmap ile almış olmalısınız, "
-"bunu her zaman Unikod'un web sayfası http://www.unicode.org/copyright.html "
-"adresinden bulabilirsiniz"
+"Gucharmap; you can always find it at Unicode's website: "
+"http://www.unicode.org/copyright.html";
+msgstr "Ayrıca Unikod Telif Hakkı'nın bir kopyasını Gucharmap ile almış olmalısınız, bunu her zaman 
Unikod'un web sayfası http://www.unicode.org/copyright.html adresinden bulabilirsiniz"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:447 ../gucharmap/main.c:39
 msgid "GNOME Character Map"
 msgstr "GNOME Karakter Haritası"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:449
-msgid "Based on the Unicode Character Database 6.2.0"
-msgstr "Unikod Karakter Veritabanı 6.2.0 Temel Alınmıştır"
+msgid "Based on the Unicode Character Database 7.0.0"
+msgstr "Evrensel Kod (Unicode) Karakter Veritabanı 7.0.0 Temel Alınmıştır"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:458
 msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Barış Çiçek <baris teamforce name tr>\n"
-"Burçin Dönmez <bdonmez cisunix unh edu>"
+msgstr "Barış Çiçek <baris teamforce name tr>\nBurçin Dönmez <bdonmez cisunix unh edu>"
 
 #: ../gucharmap/gucharmap-window.c:547
 msgid "Next Script"
@@ -533,11 +532,11 @@ msgid "Previous Block"
 msgstr "Ö_nceki Blok"
 
 #. Text to copy entry + button
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:804
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:790
 msgid "_Text to copy:"
 msgstr "Kopyalanacak _metin:"
 
-#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:811
+#: ../gucharmap/gucharmap-window.c:797
 msgid "Copy to the clipboard."
 msgstr "Panoya kopyala."
 
@@ -558,6 +557,55 @@ msgstr "Başlanacak yazıtipi, örneğin: 'Serif 27'"
 msgid "FONT"
 msgstr "YAZITİPİ"
 
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:1
+msgid "Character map grouping method"
+msgstr "Karakter eşlem gruplama yöntemi"
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:2
+msgid ""
+"This is how the characters in the character map are grouped. The characters "
+"can either be grouped by 'script' or 'block'."
+msgstr "Bu, karakter eşlemdeki karakterlerin gruplandırılma şeklidir. Karakterler, 'betik' ya da 'blok'a 
göre gruplandırılabilir."
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:3
+msgid "Character map font description"
+msgstr "Karakter eşlem yazı tipi açıklaması"
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"The font to use for the character map. If set to 'nothing' then the default "
+"is the system font with the size doubled. Otherwise it should be a font "
+"description string like 'Sans 24'."
+msgstr "Karakter eşlem için kullanılacak yazı tipidir. Eğer 'hiçbirşey' ('nothing') olarak ayarlanırsa, 
öntanımlı sistem yazı tipi, boyutu iki katına çıkarılarak kullanılır. Aksi halde, 'Sans 24' gibi bir yazı 
tipi tanımlama dizgesi olmalıdır."
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:5
+msgid "Snap number of columns to a power of two"
+msgstr "Sütun sayısını ikinin kuvvetlerinde atla"
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"The number of columns in the character map grid is determined by the width "
+"of the window. If this setting is 'true' then the value will be forced to "
+"the nearest power of two."
+msgstr "Karakter eşlem tablosundaki sütun sayısı, pencere genişliğine göre belirlenir. Eğer bu ayar 'doğru' 
ise, ilgili değer ikinin en yakın katına eşitlenmeye zorlanacaktır."
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:7
+msgid "Last selected character"
+msgstr "Son seçilen karakter"
+
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:8
+msgid ""
+"This is the last character that was selected in the character map (and will be selected again when the 
character map is next started).\n"
+"\n"
+"By default, it is the first letter of the alphabet in the current locale."
+msgstr "Bu, karakter eşlemde seçilmiş olan son karakterdir (ve karakter eşlemin bir sonraki başlatılışında 
yeniden seçilecektir).\n\nÖntanımlı olarak, geçerli yereldeki alfabenin ilk harfidir."
+
+#. The unicode code point of the first letter of the alphabet
+#: ../gucharmap/org.gnome.Charmap.gschema.xml.h:12
+msgctxt "First letter"
+msgid "0x41"
+msgstr "0x41"
+
 #: ../gucharmap/unicode-blocks.h:14
 msgid "Basic Latin"
 msgstr "Temel Latin"
@@ -590,7 +638,7 @@ msgstr "Diakritik İşaretler Birleştiriliyor"
 msgid "Greek and Coptic"
 msgstr "Yunan ve Eski Mısır"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:22 ../gucharmap/unicode-scripts.h:39
 msgid "Cyrillic"
 msgstr "Kirilik"
 
@@ -602,7 +650,7 @@ msgstr "Kirilik Eşleniği"
 msgid "Armenian"
 msgstr "Ermeni"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25 ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:25 ../gucharmap/unicode-scripts.h:56
 msgid "Hebrew"
 msgstr "İbranice"
 
@@ -610,7 +658,7 @@ msgstr "İbranice"
 msgid "Arabic"
 msgstr "Arapça"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:102
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:27 ../gucharmap/unicode-scripts.h:123
 msgid "Syriac"
 msgstr "Suriyece"
 
@@ -618,19 +666,19 @@ msgstr "Suriyece"
 msgid "Arabic Supplement"
 msgstr "Arapça Eşleniği"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:111
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:29 ../gucharmap/unicode-scripts.h:132
 msgid "Thaana"
 msgstr "Thaana"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:80
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:30 ../gucharmap/unicode-scripts.h:93
 msgid "N'Ko"
 msgstr "N'Ko"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:94
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:31 ../gucharmap/unicode-scripts.h:114
 msgid "Samaritan"
 msgstr "Samiriler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:73
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:32 ../gucharmap/unicode-scripts.h:82
 msgid "Mandaic"
 msgstr "Mandaic"
 
@@ -638,63 +686,63 @@ msgstr "Mandaic"
 msgid "Arabic Extended-A"
 msgstr "Arapça Genişletilmiş-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:39
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:34 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
 msgid "Devanagari"
 msgstr "Devanagari"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:35 ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
 msgid "Bengali"
 msgstr "Bengali"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:36 ../gucharmap/unicode-scripts.h:52
 msgid "Gurmukhi"
 msgstr "Gurmukhi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:46
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:37 ../gucharmap/unicode-scripts.h:51
 msgid "Gujarati"
 msgstr "Gujarati"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:88
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:38 ../gucharmap/unicode-scripts.h:104
 msgid "Oriya"
 msgstr "Oriya"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:109
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:39 ../gucharmap/unicode-scripts.h:130
 msgid "Tamil"
 msgstr "Tamil"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:110
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:40 ../gucharmap/unicode-scripts.h:131
 msgid "Telugu"
 msgstr "Telugu"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:41 ../gucharmap/unicode-scripts.h:64
 msgid "Kannada"
 msgstr "Kannada"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:72
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:42 ../gucharmap/unicode-scripts.h:81
 msgid "Malayalam"
 msgstr "Malayalam"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:98
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:43 ../gucharmap/unicode-scripts.h:119
 msgid "Sinhala"
 msgstr "Sinhala"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:112
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:44 ../gucharmap/unicode-scripts.h:133
 msgid "Thai"
 msgstr "Taylandça"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:64
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:45 ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
 msgid "Lao"
 msgstr "Lao"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:113
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:46 ../gucharmap/unicode-scripts.h:134
 msgid "Tibetan"
 msgstr "Tibetçe"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:79
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:47 ../gucharmap/unicode-scripts.h:92
 msgid "Myanmar"
 msgstr "Myanmar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:48 ../gucharmap/unicode-scripts.h:46
 msgid "Georgian"
 msgstr "Gürcüce"
 
@@ -702,7 +750,7 @@ msgstr "Gürcüce"
 msgid "Hangul Jamo"
 msgstr "Hangul Jamo"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:41
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:50 ../gucharmap/unicode-scripts.h:45
 msgid "Ethiopic"
 msgstr "Ethiopic"
 
@@ -710,7 +758,7 @@ msgstr "Ethiopic"
 msgid "Ethiopic Supplement"
 msgstr "Etiopik Eşleniği"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:52 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
 msgid "Cherokee"
 msgstr "Cherokee"
 
@@ -718,35 +766,35 @@ msgstr "Cherokee"
 msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics"
 msgstr "Birleşik Kanada Aboriginal Heceleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54 ../gucharmap/unicode-scripts.h:82
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:54 ../gucharmap/unicode-scripts.h:96
 msgid "Ogham"
 msgstr "Ogham"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:93
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:55 ../gucharmap/unicode-scripts.h:113
 msgid "Runic"
 msgstr "Runic"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:103
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:56 ../gucharmap/unicode-scripts.h:124
 msgid "Tagalog"
 msgstr "Tagalog"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:57 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
 msgid "Hanunoo"
 msgstr "Hanunoo"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:58 ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
 msgid "Buhid"
 msgstr "Buhid"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:104
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:59 ../gucharmap/unicode-scripts.h:125
 msgid "Tagbanwa"
 msgstr "Tagbanwa"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:60 ../gucharmap/unicode-scripts.h:68
 msgid "Khmer"
 msgstr "Khmer"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:78
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:61 ../gucharmap/unicode-scripts.h:90
 msgid "Mongolian"
 msgstr "Moğolca"
 
@@ -754,15 +802,15 @@ msgstr "Moğolca"
 msgid "Unified Canadian Aboriginal Syllabics Extended"
 msgstr "Birleşik Kanada Aborijinal Genişletilmiş Heceleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:63 ../gucharmap/unicode-scripts.h:74
 msgid "Limbu"
 msgstr "Limbu"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64 ../gucharmap/unicode-scripts.h:105
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:64 ../gucharmap/unicode-scripts.h:126
 msgid "Tai Le"
 msgstr "Tai Le"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:81
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:65 ../gucharmap/unicode-scripts.h:95
 msgid "New Tai Lue"
 msgstr "Yeni Tai Lue"
 
@@ -770,732 +818,842 @@ msgstr "Yeni Tai Lue"
 msgid "Khmer Symbols"
 msgstr "Khmer Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:67 ../gucharmap/unicode-scripts.h:27
 msgid "Buginese"
 msgstr "Buginese"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68 ../gucharmap/unicode-scripts.h:106
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:68 ../gucharmap/unicode-scripts.h:127
 msgid "Tai Tham"
 msgstr "Tai Tham"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:69
+msgid "Combining Diacritical Marks Extended"
+msgstr "Genişletilmiş Aksanlı İşaretler Birleştiriliyor"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70 ../gucharmap/unicode-scripts.h:19
 msgid "Balinese"
 msgstr "Balinese"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:70 ../gucharmap/unicode-scripts.h:100
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71 ../gucharmap/unicode-scripts.h:121
 msgid "Sundanese"
 msgstr "Sundanese"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:71 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72 ../gucharmap/unicode-scripts.h:22
 msgid "Batak"
 msgstr "Batak"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:72 ../gucharmap/unicode-scripts.h:66
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73 ../gucharmap/unicode-scripts.h:73
 msgid "Lepcha"
 msgstr "Lepcha"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:73 ../gucharmap/unicode-scripts.h:83
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
 msgid "Ol Chiki"
 msgstr "Ol Chiki"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:74
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
 msgid "Sundanese Supplement"
 msgstr "Sundanezce Eki"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:75
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
 msgid "Vedic Extensions"
 msgstr "Vedik Uzantılar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:76
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
 msgid "Phonetic Extensions"
 msgstr "Fonetik Uzantılar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:77
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
 msgid "Phonetic Extensions Supplement"
 msgstr "Fonetik Uzantılar Eşleniği"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:78
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
 msgid "Combining Diacritical Marks Supplement"
 msgstr "Diakritik İşaretler Birleşimi Eşleniği"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:79
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
 msgid "Latin Extended Additional"
 msgstr "Ek Latince Genişletilmişleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:80
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
 msgid "Greek Extended"
 msgstr "Genişletilmiş Yunanca"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:81
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
 msgid "General Punctuation"
 msgstr "Genel Noktalama"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:82
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
 msgid "Superscripts and Subscripts"
 msgstr "Üstsimgeler ve Altsimgeler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:83
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
 msgid "Currency Symbols"
 msgstr "Para Birimi Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:84
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
 msgid "Combining Diacritical Marks for Symbols"
 msgstr "Semboller için Diakritik İşaretler Birleştiriliyor"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:85
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
 msgid "Letterlike Symbols"
 msgstr "Karakter gibi Semboller"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:86
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
 msgid "Number Forms"
 msgstr "Sayı Biçimleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:87
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
 msgid "Arrows"
 msgstr "Oklar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:88
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
 msgid "Mathematical Operators"
 msgstr "Matematiksel İşlemler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:89
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
 msgid "Miscellaneous Technical"
 msgstr "Çeşitli Teknik"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:90
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
 msgid "Control Pictures"
 msgstr "Kontrol Resimleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:91
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
 msgid "Optical Character Recognition"
 msgstr "Optiksel Karakter Tanımlama"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:92
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
 msgid "Enclosed Alphanumerics"
 msgstr "Kapsanmış Alfasayısal"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:93
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
 msgid "Box Drawing"
 msgstr "Kutu Çizimi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:94
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
 msgid "Block Elements"
 msgstr "Öbek Elamanları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:95
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
 msgid "Geometric Shapes"
 msgstr "Geometrik Şekiller"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:96
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
 msgid "Miscellaneous Symbols"
 msgstr "Çeşitli Semboller"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:97
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
 msgid "Dingbats"
 msgstr "Dingbats"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:98
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
 msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-A"
 msgstr "Çeşitli Matematiksel Semboller-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:99
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
 msgid "Supplemental Arrows-A"
 msgstr "Ek Oklar-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:100
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
 msgid "Braille Patterns"
 msgstr "Braille Desenleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:101
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
 msgid "Supplemental Arrows-B"
 msgstr "Ek Oklar-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:102
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
 msgid "Miscellaneous Mathematical Symbols-B"
 msgstr "Çeşitli·Matematiksel·Semboller-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:103
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
 msgid "Supplemental Mathematical Operators"
 msgstr "Ek Matematiksel İşlemler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:104
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105
 msgid "Miscellaneous Symbols and Arrows"
 msgstr "Çeşitli Semboller ve Oklar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:105 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106 ../gucharmap/unicode-scripts.h:47
 msgid "Glagolitic"
 msgstr "Glagolitic"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:106
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107
 msgid "Latin Extended-C"
 msgstr "Latince Genişletilmiş-C"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:107 ../gucharmap/unicode-scripts.h:34
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108 ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
 msgid "Coptic"
 msgstr "Koptik"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:108
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109
 msgid "Georgian Supplement"
 msgstr "Gürcüce Eşleniği"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:109 ../gucharmap/unicode-scripts.h:114
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110 ../gucharmap/unicode-scripts.h:135
 msgid "Tifinagh"
 msgstr "Tifinagh"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:110
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
 msgid "Ethiopic Extended"
 msgstr "Etiopik Genişletilmiş"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:111
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
 msgid "Cyrillic Extended-A"
 msgstr "Kiril Genişletilmiş-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:112
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
 msgid "Supplemental Punctuation"
 msgstr "Eşlenik Noktalaması"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:113
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
 msgid "CJK Radicals Supplement"
 msgstr "CJK Temel Ekleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:114
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
 msgid "Kangxi Radicals"
 msgstr "Kangxi Temelleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:115
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
 msgid "Ideographic Description Characters"
 msgstr "Ideograf Tanımlama Karakterleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:116
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117
 msgid "CJK Symbols and Punctuation"
 msgstr "CJK Sembolleri ve Noktalamaları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:117 ../gucharmap/unicode-scripts.h:52
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
 msgid "Hiragana"
 msgstr "Hiragana"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:118 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119 ../gucharmap/unicode-scripts.h:65
 msgid "Katakana"
 msgstr "Katakana"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:119 ../gucharmap/unicode-scripts.h:23
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
 msgid "Bopomofo"
 msgstr "Bopomofo"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:120
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
 msgid "Hangul Compatibility Jamo"
 msgstr "Hangul Uyumlu Jamo"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:121
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
 msgid "Kanbun"
 msgstr "Kanbun"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:122
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
 msgid "Bopomofo Extended"
 msgstr "Genişletilmiş Bopomofo"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:123
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
 msgid "CJK Strokes"
 msgstr "CJK Çizgileri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:124
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
 msgid "Katakana Phonetic Extensions"
 msgstr "Katakana Fonetik Uzantıları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:125
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
 msgid "Enclosed CJK Letters and Months"
 msgstr "Kapsanmış CJK Karakterleri ve Ayları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:126
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
 msgid "CJK Compatibility"
 msgstr "CJK Uyumluluğu"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:127
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension A"
 msgstr "CJK Birleştirilmiş Ideograf Uzantısı A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:128
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
 msgid "Yijing Hexagram Symbols"
 msgstr "Yijing Altıgen Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:129
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
 msgid "CJK Unified Ideographs"
 msgstr "CJK Birleştirilmiş Ideograf'ları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:130
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131
 msgid "Yi Syllables"
 msgstr "Yi Heceleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:131
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132
 msgid "Yi Radicals"
 msgstr "Yi Temelleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:132 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133 ../gucharmap/unicode-scripts.h:77
 msgid "Lisu"
 msgstr "Lisu"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:133 ../gucharmap/unicode-scripts.h:116
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134 ../gucharmap/unicode-scripts.h:138
 msgid "Vai"
 msgstr "Vai"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:134
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135
 msgid "Cyrillic Extended-B"
 msgstr "Kiril Genişletilmiş-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:135 ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136 ../gucharmap/unicode-scripts.h:20
 msgid "Bamum"
 msgstr "Bamum"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:136
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
 msgid "Modifier Tone Letters"
 msgstr "Değiştirici Ton Harfleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:137
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138
 msgid "Latin Extended-D"
 msgstr "Latince Genişletilmiş-D"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:138 ../gucharmap/unicode-scripts.h:101
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139 ../gucharmap/unicode-scripts.h:122
 msgid "Syloti Nagri"
 msgstr "Syloti Nagri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:139
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
 msgid "Common Indic Number Forms"
 msgstr "Yaygın Hint Sayı Biçimleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:140
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141
 msgid "Phags-pa"
 msgstr "Phags-pa"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:141 ../gucharmap/unicode-scripts.h:95
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142 ../gucharmap/unicode-scripts.h:115
 msgid "Saurashtra"
 msgstr "Saurashtra"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:142
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143
 msgid "Devanagari Extended"
 msgstr "Genişletilmiş Devanagari"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:143 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144 ../gucharmap/unicode-scripts.h:66
 msgid "Kayah Li"
 msgstr "Kayah Li"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:144 ../gucharmap/unicode-scripts.h:92
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145 ../gucharmap/unicode-scripts.h:112
 msgid "Rejang"
 msgstr "Rejang"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:145
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146
 msgid "Hangul Jamo Extended-A"
 msgstr "Genişletilmiş Kore Alfabesi-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:146 ../gucharmap/unicode-scripts.h:57
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147 ../gucharmap/unicode-scripts.h:62
 msgid "Javanese"
 msgstr "Cava Dili"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:147 ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
+msgid "Myanmar Extended-B"
+msgstr "Myanmar Genişletilmiş-B"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149 ../gucharmap/unicode-scripts.h:33
 msgid "Cham"
 msgstr "Cham"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:148
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
 msgid "Myanmar Extended-A"
 msgstr "Genişletilmiş Myanmar-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:149 ../gucharmap/unicode-scripts.h:107
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151 ../gucharmap/unicode-scripts.h:128
 msgid "Tai Viet"
 msgstr "Tai Viet"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:150
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152
 msgid "Meetei Mayek Extensions"
 msgstr "Meetei Mayek Genişletmeleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:151
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
 msgid "Ethiopic Extended-A"
 msgstr "Genişletilmiş Etiyopik-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:152 ../gucharmap/unicode-scripts.h:74
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
+msgid "Latin Extended-E"
+msgstr "Latince Genişletilmiş-E"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155 ../gucharmap/unicode-scripts.h:84
 msgid "Meetei Mayek"
 msgstr "Meetei Mayek"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:153
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156
 msgid "Hangul Syllables"
 msgstr "Hangul Heceleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:154
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
 msgid "Hangul Jamo Extended-B"
 msgstr "Genişletilmiş Kore Alfabesi-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:155
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
 msgid "High Surrogates"
 msgstr "Yüksek Yedekler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:156
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
 msgid "High Private Use Surrogates"
 msgstr "Özel Kullanım Yukarı Yedekleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:157
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
 msgid "Low Surrogates"
 msgstr "Düşük Yedekler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:158
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
 msgid "Private Use Area"
 msgstr "Özel Kullanım Alanı"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:159
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
 msgid "CJK Compatibility Ideographs"
 msgstr "CJK Uyumluluk İdeograf'ları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:160
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
 msgid "Alphabetic Presentation Forms"
 msgstr "Alfabetik Sunum Biçimleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:161
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:164
 msgid "Arabic Presentation Forms-A"
 msgstr "Arapça Sunum Biçimleri-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:162
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:165
 msgid "Variation Selectors"
 msgstr "Çeşitleme Seçicileri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:163
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:166
 msgid "Vertical Forms"
 msgstr "Dikey Biçimler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:164
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:167
 msgid "Combining Half Marks"
 msgstr "Yarım İşaretler Birleştiriliyor"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:165
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:168
 msgid "CJK Compatibility Forms"
 msgstr "CJK Uyumluluk Formları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:166
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:169
 msgid "Small Form Variants"
 msgstr "Küçük Biçim Çeşitlemeleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:167
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:170
 msgid "Arabic Presentation Forms-B"
 msgstr "Arapça Sunum Biçimleri-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:168
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:171
 msgid "Halfwidth and Fullwidth Forms"
 msgstr "Yarım genişlik ve Tam genişlik Biçimleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:169
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172
 msgid "Specials"
 msgstr "Özel Karakterler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:170
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173
 msgid "Linear B Syllabary"
 msgstr "Düzgün B Heceleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:171
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:174
 msgid "Linear B Ideograms"
 msgstr "Düzgün B İdeogram'ları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:172
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:175
 msgid "Aegean Numbers"
 msgstr "Ege Sayıları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:173
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:176
 msgid "Ancient Greek Numbers"
 msgstr "Antik Yunan Sayıları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:174
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177
 msgid "Ancient Symbols"
 msgstr "Tarihi Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:175
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178
 msgid "Phaistos Disc"
 msgstr "Phaistos Disc"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:176 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179 ../gucharmap/unicode-scripts.h:78
 msgid "Lycian"
 msgstr "Lycian"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:177 ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:180 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
 msgid "Carian"
 msgstr "Carian"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:178 ../gucharmap/unicode-scripts.h:84
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:181
+msgid "Coptic Epact Numbers"
+msgstr "Kıpti Epact Sayıları"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:182 ../gucharmap/unicode-scripts.h:98
 msgid "Old Italic"
 msgstr "Eski Eğik"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:179 ../gucharmap/unicode-scripts.h:44
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183 ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
 msgid "Gothic"
 msgstr "Gotik"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:180 ../gucharmap/unicode-scripts.h:115
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184 ../gucharmap/unicode-scripts.h:100
+msgid "Old Permic"
+msgstr "Eski Permik"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:185 ../gucharmap/unicode-scripts.h:137
 msgid "Ugaritic"
 msgstr "Ugaritic"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:181 ../gucharmap/unicode-scripts.h:85
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:186 ../gucharmap/unicode-scripts.h:101
 msgid "Old Persian"
 msgstr "Eski Farsça"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:182 ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:187 ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
 msgid "Deseret"
 msgstr "Deseret"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:183 ../gucharmap/unicode-scripts.h:97
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:188 ../gucharmap/unicode-scripts.h:117
 msgid "Shavian"
 msgstr "Shavian"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:184 ../gucharmap/unicode-scripts.h:89
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:189 ../gucharmap/unicode-scripts.h:105
 msgid "Osmanya"
 msgstr "Osmanya"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:185
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:190 ../gucharmap/unicode-scripts.h:44
+msgid "Elbasan"
+msgstr "Elbasan"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:191 ../gucharmap/unicode-scripts.h:31
+msgid "Caucasian Albanian"
+msgstr "Kafkas Arnavutçası"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:192 ../gucharmap/unicode-scripts.h:75
+msgid "Linear A"
+msgstr "Doğrusal A"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:193
 msgid "Cypriot Syllabary"
 msgstr "Kıbrıs Karakter Seti"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:186 ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:194 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
 msgid "Imperial Aramaic"
 msgstr "İmparatorluk Aramicesi (Aramca)"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:187 ../gucharmap/unicode-scripts.h:91
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:195 ../gucharmap/unicode-scripts.h:107
+msgid "Palmyrene"
+msgstr "Palmiraca"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:196 ../gucharmap/unicode-scripts.h:94
+msgid "Nabataean"
+msgstr "Nebatice"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:197 ../gucharmap/unicode-scripts.h:110
 msgid "Phoenician"
 msgstr "Fenikçe"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:188 ../gucharmap/unicode-scripts.h:71
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:198 ../gucharmap/unicode-scripts.h:79
 msgid "Lydian"
 msgstr "Lydian"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:189 ../gucharmap/unicode-scripts.h:76
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:199 ../gucharmap/unicode-scripts.h:87
 msgid "Meroitic Hieroglyphs"
 msgstr "Meroitik Resimyazıları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:190 ../gucharmap/unicode-scripts.h:75
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:200 ../gucharmap/unicode-scripts.h:86
 msgid "Meroitic Cursive"
 msgstr "Meroitik El Yazısı"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:191 ../gucharmap/unicode-scripts.h:62
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:201 ../gucharmap/unicode-scripts.h:67
 msgid "Kharoshthi"
 msgstr "Kharoshthi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:192 ../gucharmap/unicode-scripts.h:86
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:202 ../gucharmap/unicode-scripts.h:102
 msgid "Old South Arabian"
 msgstr "Eski Güney Arabistanca"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:193 ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:203 ../gucharmap/unicode-scripts.h:99
+msgid "Old North Arabian"
+msgstr "Eski Kuzey Arapça"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:204 ../gucharmap/unicode-scripts.h:83
+msgid "Manichaean"
+msgstr "Manişeist"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:205 ../gucharmap/unicode-scripts.h:18
 msgid "Avestan"
 msgstr "Avesta"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:194 ../gucharmap/unicode-scripts.h:56
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:206 ../gucharmap/unicode-scripts.h:61
 msgid "Inscriptional Parthian"
 msgstr "Part Kitabesi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:195 ../gucharmap/unicode-scripts.h:55
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:207 ../gucharmap/unicode-scripts.h:60
 msgid "Inscriptional Pahlavi"
 msgstr "Pehlevi Kitabesi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:196 ../gucharmap/unicode-scripts.h:87
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:208 ../gucharmap/unicode-scripts.h:111
+msgid "Psalter Pahlavi"
+msgstr "Pehlevi Kitabesi"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:209 ../gucharmap/unicode-scripts.h:103
 msgid "Old Turkic"
 msgstr "Göktürkçe"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:197
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:210
 msgid "Rumi Numeral Symbols"
 msgstr "Rumi Sayısal Semboller"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:198 ../gucharmap/unicode-scripts.h:24
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:211 ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
 msgid "Brahmi"
 msgstr "Brahmi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:199 ../gucharmap/unicode-scripts.h:58
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:212 ../gucharmap/unicode-scripts.h:63
 msgid "Kaithi"
 msgstr "Kaithi"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:200 ../gucharmap/unicode-scripts.h:99
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:213 ../gucharmap/unicode-scripts.h:120
 msgid "Sora Sompeng"
 msgstr "Sora Sompeng"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:201 ../gucharmap/unicode-scripts.h:30
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:214 ../gucharmap/unicode-scripts.h:32
 msgid "Chakma"
 msgstr "Chakma"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:202 ../gucharmap/unicode-scripts.h:96
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:215 ../gucharmap/unicode-scripts.h:80
+msgid "Mahajani"
+msgstr "Mahajani"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:216 ../gucharmap/unicode-scripts.h:116
 msgid "Sharada"
 msgstr "Sharada"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:203 ../gucharmap/unicode-scripts.h:108
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:217
+msgid "Sinhala Archaic Numbers"
+msgstr "Sinhala Arkaik Sayıları"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:218 ../gucharmap/unicode-scripts.h:69
+msgid "Khojki"
+msgstr "Khojki"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:219 ../gucharmap/unicode-scripts.h:70
+msgid "Khudawadi"
+msgstr "Khudawadi"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:220 ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
+msgid "Grantha"
+msgstr "Grantha"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:221 ../gucharmap/unicode-scripts.h:136
+msgid "Tirhuta"
+msgstr "Tirhuta"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:222 ../gucharmap/unicode-scripts.h:118
+msgid "Siddham"
+msgstr "Siddham"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:223 ../gucharmap/unicode-scripts.h:89
+msgid "Modi"
+msgstr "Modi"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:224 ../gucharmap/unicode-scripts.h:129
 msgid "Takri"
 msgstr "Takri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:204 ../gucharmap/unicode-scripts.h:35
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:225 ../gucharmap/unicode-scripts.h:139
+msgid "Warang Citi"
+msgstr "Warang Citi"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:226 ../gucharmap/unicode-scripts.h:108
+msgid "Pau Cin Hau"
+msgstr "Pau Cin Hau"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:227 ../gucharmap/unicode-scripts.h:37
 msgid "Cuneiform"
 msgstr "Cuneiform"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:205
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:228
 msgid "Cuneiform Numbers and Punctuation"
 msgstr "Cuneiform Sayıları ve Noktalamaları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:206 ../gucharmap/unicode-scripts.h:40
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:229 ../gucharmap/unicode-scripts.h:43
 msgid "Egyptian Hieroglyphs"
 msgstr "Mısır Resimyazıları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:207
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:230
 msgid "Bamum Supplement"
 msgstr "Bamum Eki"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:208 ../gucharmap/unicode-scripts.h:77
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:231 ../gucharmap/unicode-scripts.h:91
+msgid "Mro"
+msgstr "Mro"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:232 ../gucharmap/unicode-scripts.h:21
+msgid "Bassa Vah"
+msgstr "Bassa Vah"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:233 ../gucharmap/unicode-scripts.h:106
+msgid "Pahawh Hmong"
+msgstr "Pahawh Hmong"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:234 ../gucharmap/unicode-scripts.h:88
 msgid "Miao"
 msgstr "Miyao"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:209
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:235
 msgid "Kana Supplement"
 msgstr "Kana Eki"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:210
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:236 ../gucharmap/unicode-scripts.h:42
+msgid "Duployan"
+msgstr "Duployan"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:237
+msgid "Shorthand Format Controls"
+msgstr "Steno Biçim Denetimleri"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:238
 msgid "Byzantine Musical Symbols"
 msgstr "Bizans Müzik Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:211
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:239
 msgid "Musical Symbols"
 msgstr "Müzik Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:212
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:240
 msgid "Ancient Greek Musical Notation"
 msgstr "Antik Yunan Müzik Notasyonu"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:213
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:241
 msgid "Tai Xuan Jing Symbols"
 msgstr "Tai Xuan Jing Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:214
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:242
 msgid "Counting Rod Numerals"
 msgstr "Rod Rakamları Sayımı"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:215
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:243
 msgid "Mathematical Alphanumeric Symbols"
 msgstr "Matematiksel Alfasayısal Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:216
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:244 ../gucharmap/unicode-scripts.h:85
+msgid "Mende Kikakui"
+msgstr "Mende Kikakui"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:245
 msgid "Arabic Mathematical Alphabetic Symbols"
 msgstr "Arap Matematiksel Alfabetik Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:217
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:246
 msgid "Mahjong Tiles"
 msgstr "Mahjong Tiles"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:218
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:247
 msgid "Domino Tiles"
 msgstr "Domino Tiles"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:219
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:248
 msgid "Playing Cards"
 msgstr "İskambil Kâğıtları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:220
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:249
 msgid "Enclosed Alphanumeric Supplement"
 msgstr "Kapsanmış Alfasayısal Ek"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:221
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:250
 msgid "Enclosed Ideographic Supplement"
 msgstr "Kapsanmış Kavramsal Ek"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:222
-msgid "Miscellaneous Symbols And Pictographs"
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:251
+msgid "Miscellaneous Symbols and Pictographs"
 msgstr "Çeşitli Semboller ve Resimyazılar"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:223
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:252
 msgid "Emoticons"
 msgstr "Duygu simgeleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:224
-msgid "Transport And Map Symbols"
-msgstr "Taşıma ve Harita Sembolleri"
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:253
+msgid "Ornamental Dingbats"
+msgstr "Süsleme Simgeleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:225
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:254
+msgid "Transport and Map Symbols"
+msgstr "Taşımacılık ve Harita Sembolleri"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:255
 msgid "Alchemical Symbols"
 msgstr "Simya Sembolleri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:226
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:256
+msgid "Geometric Shapes Extended"
+msgstr "Geometrik Şekiller Genişletilmiş"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:257
+msgid "Supplemental Arrows-C"
+msgstr "Ek Oklar-C"
+
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:258
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension B"
 msgstr "CJK·Birleştirilmiş·Ideograf·Uzantısı·B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:227
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:259
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension C"
 msgstr "CJK Birleştirilmiş Ideograf Uzantısı C"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:228
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:260
 msgid "CJK Unified Ideographs Extension D"
 msgstr "CJK Birleştirilmiş Ideograf Uzantısı D"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:229
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:261
 msgid "CJK Compatibility Ideographs Supplement"
 msgstr "CJK Uyumluluk İdeograf Destekleyicileri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:230
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:262
 msgid "Tags"
 msgstr "Yönlendirmeler"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:231
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:263
 msgid "Variation Selectors Supplement"
 msgstr "Çeşitlilik Seçicileri Destekleyicileri"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:232
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:264
 msgid "Supplementary Private Use Area-A"
 msgstr "Ek Özel Kullanım Alanı-A"
 
-#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:233
+#: ../gucharmap/unicode-blocks.h:265
 msgid "Supplementary Private Use Area-B"
 msgstr "Ek·Özel·Kullanım·Alanı-B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:25
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:26
 msgid "Braille"
 msgstr "Braille"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:28
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:29
 msgid "Canadian Aboriginal"
 msgstr "Kanada Aboriginal'ları"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:36
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:38
 msgid "Cypriot"
 msgstr "Kıbrısca"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:45
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:50
 msgid "Greek"
 msgstr "Yunanca"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:48
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:53
 msgid "Han"
 msgstr "Han"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:49
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
 msgid "Hangul"
 msgstr "Hangul"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:54
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:59
 msgid "Inherited"
 msgstr "Inherited"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:65
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:72
 msgid "Latin"
 msgstr "Latince"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:68
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:76
 msgid "Linear B"
 msgstr "Düzgün B"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:90
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:109
 msgid "Phags Pa"
 msgstr "Phags Pa"
 
-#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:117
+#: ../gucharmap/unicode-scripts.h:140
 msgid "Yi"
 msgstr "Yi"
-
-#~ msgid "GConf could not be initialized."
-#~ msgstr "GConf başlatılamadı."
-
-#~ msgid "Searching…"
-#~ msgstr "Aranıyor..."
-
-#~ msgid "Gucharmap"
-#~ msgstr "Gucharmap"
-
-#~ msgid "_Quit"
-#~ msgstr "Çı_k"
-
-#~ msgid "_Find..."
-#~ msgstr "_Bul..."
-
-#~ msgid "Nko"
-#~ msgstr "Nko"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]