[gnome-screenshot] Updated Bulgarian translationcommit 46da26ea5984e0417bd158e9bd6a7ca4441795df
Author: Alexander Shopov <ash kambanaria org>
Date:   Mon Mar 9 21:02:45 2015 +0200

    Updated Bulgarian translation

 po/bg.po |   72 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 51 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/bg.po b/po/bg.po
index d7b034f..e3668e7 100644
--- a/po/bg.po
+++ b/po/bg.po
@@ -1,21 +1,21 @@
 # Bulgarian translation of gnome-screenshot po-file.
 # Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 Free Software Foundation, Inc.
 # Borislav Aleksandrov <B Aleksandrov cnsys bg>, 2002.
 # Vladimir Petkov <kaladan gmail com>, 2004, 2005.
 # Peter Slavov <pslavov i-space org>, 2004.
 # Yavor Doganov <yavor doganov org>, 2005.
 # Rostislav Raykov <zbrox i-space org>, 2006.
-# Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.
+# Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012.
+# Alexander Shopov <ash kambanaria org>, 2013, 2015.
 # Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>, 2011, 2014.
-#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-screenshot master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-10-04 07:44+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-10-04 07:44+0300\n"
-"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616 abv bg>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-09 21:02+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-09 21:02+0200\n"
+"Last-Translator: Alexander Shopov <ash kambanaria org>\n"
 "Language-Team: Bulgarian <dict fsa-bg org>\n"
 "Language: bg\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,6 +30,7 @@ msgid "Screenshot"
 msgstr "Снимане на екрана"
 
 #: ../src/org.gnome.Screenshot.desktop.in.h:2
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:2
 #: ../src/screenshot-application.c:768
 msgid "Save images of your screen or individual windows"
 msgstr "Запазване на снимки на екрана или индивидуални прозорци"
@@ -46,6 +47,35 @@ msgstr "Снимка на целия екран"
 msgid "Take a Screenshot of the Current Window"
 msgstr "Снимка на текущия прозорец"
 
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:1
+msgid "GNOME Screenshot"
+msgstr "Снимка на екрана"
+
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"GNOME Screenshot is a simple utility that lets you take pictures of your "
+"computer screen. Screenshots can be of your whole screen, any specific "
+"application, or a selected rectangular area. You can also copy the captured "
+"screenshot directly into the GNOME clipboard and paste it into other "
+"applications."
+msgstr ""
+"„Снимка на екрана“ е лесна програма от GNOME, с която можете да снимате "
+"екрана на компютъра си. Снимките може да са на целия екран, на прозорец на "
+"някое приложение или на произволна правоъгълна зона. Снимките може да се "
+"вмъкнат директно в буфера за обмен, а оттам - в произволна програма."
+
+#: ../src/org.gnome.Screenshot.appdata.xml.in.h:4
+msgid ""
+"GNOME Screenshot allows you to take screenshots even when it's not open: "
+"just press the PrtSc button on your keyboard, and a snapshot of your whole "
+"screen will be saved to your Pictures folder. Hold Alt while pressing PrtSc "
+"and you will get a screenshot of only the currently selected window."
+msgstr ""
+"Не е необходимо да сте включили програмата „Снимка на екрана“, за да "
+"работите с нея. Натиснете клавиша PrtSc на клавиатурата си и екранът веднага "
+"ще бъде заснет, а самата снимка ще бъде поставена в папката „Изображения“. С "
+"комбинацията Alt+PrtSc ще заснемете активния прозорец."
+
 #: ../src/screenshot-app-menu.ui.h:1
 msgid "Help"
 msgstr "Помощ"
@@ -223,7 +253,7 @@ msgstr "Правене на снимка след определено врем
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
 #: ../src/screenshot-application.c:637
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:420
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:413
 msgid "seconds"
 msgstr "секунди"
 
@@ -292,7 +322,7 @@ msgstr "Снимка.png"
 
 #. translators: this is the name of the file that gets made up
 #. * with the screenshot if the entire screen is taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:145
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:143
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s.%s"
 msgstr "Снимка от %s.%s"
@@ -300,7 +330,7 @@ msgstr "Снимка от %s.%s"
 #. translators: this is the name of the file that gets
 #. * made up with the screenshot if the entire screen is
 #. * taken
-#: ../src/screenshot-filename-builder.c:152
+#: ../src/screenshot-filename-builder.c:150
 #, c-format
 msgid "Screenshot from %s - %d.%s"
 msgstr "Снимка от %s — %d.%s"
@@ -322,55 +352,55 @@ msgid "Vintage"
 msgstr "Стара снимка"
 
 #. * Include pointer *
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:266
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:262
 msgid "Include _pointer"
 msgstr "Включване на _показалеца"
 
 #. * Include window border *
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:276
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:272
 msgid "Include the window _border"
 msgstr "Включване на _рамката на прозореца в снимката"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:293
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:289
 msgid "Apply _effect:"
 msgstr "Прилагане на _ефект:"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:354
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:346
 msgid "Grab the whole sc_reen"
 msgstr "Снимка на _целия екран"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:368
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:360
 msgid "Grab the current _window"
 msgstr "Снимка на _текущия прозорец"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:380
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:372
 msgid "Select _area to grab"
 msgstr "Избор на _област за заснемане"
 
 #. translators: this is the first part of the "grab after a
 #. * delay of <spin button> seconds".
 #.
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:400
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:392
 msgid "Grab after a _delay of"
 msgstr "Снимка _след"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:469
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:463
 msgid "Take Screenshot"
 msgstr "Снимка на екрана"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:470
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:464
 msgid "Effects"
 msgstr "Ефекти"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:483
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:477
 msgid "_Help"
 msgstr "Помо_щ"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:492
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:486
 msgid "Take _Screenshot"
 msgstr "_Снимка на екрана"
 
-#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:509
+#: ../src/screenshot-interactive-dialog.c:503
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Отказ"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]