[gnome-boxes] Updated Norwegian bokmål translation.commit d29595248248847347d7f7f35b5ae891f2c76dcb
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Mar 9 19:48:21 2015 +0100

    Updated Norwegian bokmål translation.

 po/nb.po |  284 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 157 insertions(+), 127 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index 00fa451..2917b3f 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes 3.15.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-16 18:25+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-16 18:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-09 19:44+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-09 19:48+0100\n"
 "Last-Translator: Åka Sikrom <a4NOSPAMPLEASETHANKYOU hush com>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -201,7 +201,7 @@ msgid "Rename"
 msgstr "Endre navn"
 
 #. Delete
-#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:3 ../src/actions-popover.vala:49
+#: ../data/ui/snapshot-list-row.ui.h:3 ../src/actions-popover.vala:51
 msgid "Delete"
 msgstr "Slett"
 
@@ -219,11 +219,11 @@ msgstr "Velg hurtiginstallasjon for å bruke boksen med forvalgt oppsett."
 msgid "Express Install"
 msgstr "Hurtiginstallasjon"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:3 ../src/unattended-installer.vala:278
+#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:3 ../src/unattended-installer.vala:280
 msgid "Username"
 msgstr "Brukernavn"
 
-#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:4 ../src/unattended-installer.vala:279
+#: ../data/ui/unattended-setup-box.ui.h:4 ../src/unattended-installer.vala:281
 msgid "Password"
 msgstr "Passord"
 
@@ -240,21 +240,48 @@ msgid "Unknown media"
 msgstr "Ukjent medium"
 
 #: ../data/ui/wizard-source.ui.h:1
+msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
+msgstr ""
+"Sett inn installasjonsmedium for operativsystemet eller velg en kilde under"
+
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:2
 msgid "Enter URL"
 msgstr "Skriv inn nettadresse"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:2
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:3
 msgid "▶"
 msgstr "▶"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:3
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:4
 msgid "Select a file"
 msgstr "Velg en fil"
 
-#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:4
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:5
+msgid ""
+"Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
+"products you have already obtained and are the property of their respective "
+"owners."
+msgstr ""
+"Alle varemerker som vises over brukes kun til identifikasjon av "
+"programvareprodukter du allerede har skaffet som og eies av sine respektive "
+"eiere."
+
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:6
 msgid "◀"
 msgstr "◀"
 
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:7
+msgid ""
+"Enter an address for the box you want to add. Addresses can be of "
+"installation images, SPICE and VNC servers, or oVirt or Libvirt brokers."
+msgstr "Oppgi en adresse for boksen du vil legge til. Adresser kan være til installasjonsbilder, SPICE- og 
VNC-tjenere eller oVirt- eller Libvirt-meglere."
+
+#: ../data/ui/wizard-source.ui.h:8
+msgid ""
+"<span color=\"grey\">Examples: http://download.com/image.iso, spice://"
+"somehost:5051, ovirt://host/path</span>"
+msgstr "<span color=\"grey\">Eksempler: http://download.com/image.iso, spice://tjener:5051, 
ovirt://vert/sti/</span>"
+
 #: ../data/ui/wizard-toolbar.ui.h:1 ../data/ui/wizard-window.ui.h:1
 msgid "Create a Box"
 msgstr "Lag en boks"
@@ -276,25 +303,10 @@ msgid "Customize Resources"
 msgstr "Tilpass ressurser"
 
 #: ../data/ui/wizard.ui.h:1
-msgid "Insert operating system installation media or select a source below"
-msgstr ""
-"Sett inn installasjonsmedium for operativsystemet eller velg en kilde under"
-
-#: ../data/ui/wizard.ui.h:2
-msgid ""
-"Any trademarks shown above are used merely for identification of software "
-"products you have already obtained and are the property of their respective "
-"owners."
-msgstr ""
-"Alle varemerker som vises over brukes kun til identifikasjon av "
-"programvareprodukter du allerede har skaffet som og eies av sine respektive "
-"eiere."
-
-#: ../data/ui/wizard.ui.h:3
 msgid "Preparing to create new box"
 msgstr "Gjør klart til å lage ny boks"
 
-#: ../data/ui/wizard.ui.h:4
+#: ../data/ui/wizard.ui.h:2
 msgid ""
 "Virtualization extensions are unavailable on your system.\n"
 "Check your BIOS settings to enable them."
@@ -308,30 +320,30 @@ msgid "Box actions"
 msgstr "Handlinger for boks"
 
 #. Open in new Window
-#: ../src/actions-popover.vala:35
+#: ../src/actions-popover.vala:37
 msgid "Open in New Window"
 msgstr "Åpne i nytt vindu"
 
 #. Favorite
-#: ../src/actions-popover.vala:39
-msgid "Add to favorites"
-msgstr "Legg til som favoritt"
-
 #: ../src/actions-popover.vala:41
 msgid "Remove from Favorites"
 msgstr "Fjern fra favoritter"
 
+#: ../src/actions-popover.vala:43
+msgid "Add to Favorites"
+msgstr "Legg til i favoritter"
+
 #. Pause
-#: ../src/actions-popover.vala:44
+#: ../src/actions-popover.vala:46
 msgid "Pause"
 msgstr "Pause"
 
 #. Properties (in separate section)
-#: ../src/actions-popover.vala:55
+#: ../src/actions-popover.vala:59
 msgid "Properties"
 msgstr "Egenskaper"
 
-#: ../src/actions-popover.vala:79 ../src/selectionbar.vala:63
+#: ../src/actions-popover.vala:83 ../src/selectionbar.vala:63
 #, c-format
 msgid "Pausing '%s' failed"
 msgstr "Pause av «%s» mislyktes"
@@ -394,19 +406,19 @@ msgstr ""
 msgid "Too many command line arguments specified.\n"
 msgstr "Du har brukt for mange argumenter på kommandolinjen.\n"
 
-#: ../src/app.vala:482
+#: ../src/app.vala:486
 #, c-format
 msgid "Box '%s' has been deleted"
 msgstr "Boksen «%s» er slettet"
 
-#: ../src/app.vala:483
+#: ../src/app.vala:487
 #, c-format
 msgid "%u box has been deleted"
 msgid_plural "%u boxes have been deleted"
 msgstr[0] "%u boks er slettet"
 msgstr[1] "%u bokser er slettet"
 
-#: ../src/app.vala:510 ../src/snapshot-list-row.vala:194
+#: ../src/app.vala:514 ../src/snapshot-list-row.vala:194
 msgid "_Undo"
 msgstr "A_ngre"
 
@@ -414,16 +426,17 @@ msgstr "A_ngre"
 msgid "New and Recent"
 msgstr "Nye og nylige"
 
-#: ../src/display-page.vala:107
+#: ../src/display-page.vala:110
 msgid "Press (left) Ctrl+Alt to ungrab"
 msgstr "Trykk ned (venstre) Ctrl+Alt-tastene for å slippe"
 
-#: ../src/display-page.vala:109
+#: ../src/display-page.vala:112
 msgid "Press & release (left) Ctrl+Alt to ungrab keyboard."
-msgstr "Trykk ned og slipp (venstre) Ctrl+Alt-tastene for å frigjøre tastaturet."
+msgstr ""
+"Trykk ned og slipp (venstre) Ctrl+Alt-tastene for å frigjøre tastaturet."
 
 #. Translators: Showing size of widget as WIDTHxHEIGHT here.
-#: ../src/display-page.vala:246
+#: ../src/display-page.vala:255
 #, c-format
 msgid "%dx%d"
 msgstr "%dx%d"
@@ -437,6 +450,17 @@ msgstr "Diskavtrykk-formatet støttes ikke."
 msgid "System"
 msgstr "System"
 
+#: ../src/i-properties-provider.vala:88
+#, c-format
+msgid "%s <span color=\"grey\">(%s used)</span>"
+msgstr "%s <span color=\"grey\">(%s brukt(</span>"
+
+#. Translators: This is memory or disk size. E.g "1 GB (maximum)".
+#: ../src/i-properties-provider.vala:120
+#, c-format
+msgid "%s (maximum)"
+msgstr "%s (maksimum)"
+
 #: ../src/keys-input-popover.vala:24
 msgid "Ctrl + Alt + Backspace"
 msgstr "Ctrl + Alt + rettetast"
@@ -464,125 +488,136 @@ msgstr "Send knappekombinasjoner"
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:134 ../src/ovirt-machine.vala:66
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:128 ../src/ovirt-machine.vala:66
 msgid "Broker"
 msgstr "Megler"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:136 ../src/ovirt-machine.vala:67
-#: ../src/remote-machine.vala:67
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:130 ../src/ovirt-machine.vala:67
+#: ../src/remote-machine.vala:65
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protokoll"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:137 ../src/ovirt-machine.vala:68
-#: ../src/remote-machine.vala:68 ../src/wizard.vala:469
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:131 ../src/ovirt-machine.vala:68
+#: ../src/remote-machine.vala:67 ../src/remote-machine.vala:69
+#: ../src/wizard.vala:482
 msgid "URI"
 msgstr "Adresse"
 
 #. Only add smartcart support to guests if HAVE_SMARTCARD, as qemu built
 #. without smartcard support will not start vms with it.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:186
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:204
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:180
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:198
 msgid "Add support to guest"
 msgstr "Legg til støtte for gjest"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:188
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:182
 msgid "USB device support"
 msgstr "Støtte for USB-enheter"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:206
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:200
 msgid "Smartcard support"
 msgstr "Støtte for smartkort"
 
 #. Translators: empty is listed as the filename for a non-mounted CD
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:258
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:310
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:252
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:304
 msgid "empty"
 msgstr "tom"
 
 #. Don't let user eject installer media if its an express installation or a live media
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:267
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:319
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:261
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:313
 msgid "CD/DVD"
 msgstr "CD/DVD"
 
 #. Translators: This is the text on the button to select an iso for the cd
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:281
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:309
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:275
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:303
 msgid "Select"
 msgstr "Velg"
 
 #. Translators: Remove is the label on the button to remove an iso from a cdrom drive
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:284
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:292
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:278
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:286
 msgid "Remove"
 msgstr "Fjern"
 
 #. Translators: First '%s' is filename of ISO or CD/DVD device that user selected and
 #. Second '%s' is name of the box.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:299
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:293
 #, c-format
 msgid "Insertion of '%s' as a CD/DVD into '%s' failed"
 msgstr "Innsetting av «%s» som CD/DVD i «%s» mislyktes"
 
 #. Translators: '%s' here is name of the box.
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:313
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:307
 #, c-format
 msgid "Removal of CD/DVD from '%s' failed"
 msgstr "Fjerning av CD/DVD fra «%s» mislyktes"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:379
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:375
 msgid "CPU"
 msgstr "CPU"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:385
+#. I/O
+#. 100 MiB/s
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:381
 msgid "I/O"
 msgstr "I/O"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:391
+#. Network
+#. 1 MiB/s
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:387
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:414
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:410
 msgid "Troubleshooting log"
 msgstr "Feilsøkingslogg"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:421
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:417
 msgid "Force Shutdown"
 msgstr "Tving avslutning"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:446 ../src/wizard.vala:507
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:442 ../src/wizard.vala:520
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:511
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:533
-msgid "Maximum Disk Size"
-msgstr "Maksimal diskstørrelse"
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:510
+#, c-format
+msgid ""
+"<span color=\"grey\">Maximum Disk Size</span>\t\t %s <span color=\"grey"
+"\">(%s used)</span>"
+msgstr "<span color=\"grey\">Maksimal størrelse på disk</span>\t\t %s <span color=\"grey\">(%s brukt)</span>"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:524
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:526
 msgid ""
 "There is not enough space on your machine to increase the maximum disk size."
 msgstr ""
 "Det er ikke nok plass på denne maskinen til å øke maksimal diskstørrelse."
 
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:535
+msgid "Maximum Disk Size"
+msgstr "Maksimal diskstørrelse"
+
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:540
+#: ../src/libvirt-machine.vala:553
 #, c-format
 msgid "Restoring %s from disk"
 msgstr "Gjenoppretter %s fra disk"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/libvirt-machine.vala:543
+#: ../src/libvirt-machine.vala:556
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
 msgstr "Starter %s"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:608
+#: ../src/libvirt-machine.vala:621
 #, c-format
 msgid "Restart of '%s' is taking too long. Force it to shutdown?"
 msgstr "Omstart av «%s» tar for lang tid. Vil du tvinge den til å slå seg av?"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:610
+#: ../src/libvirt-machine.vala:623
 msgid "_Shutdown"
 msgstr "_Slå av"
 
@@ -622,21 +657,21 @@ msgid "Failed to find suitable disk to import for box '%s'"
 msgstr "Klarte ikke å finne en passende disk å importere for boks «%s»"
 
 #. Translators: The %s will be expanded with the name of the vm
-#: ../src/machine.vala:150
+#: ../src/machine.vala:151
 #, c-format
 msgid "Connecting to %s"
 msgstr "Kobler til %s"
 
-#: ../src/machine.vala:169 ../src/machine.vala:592
+#: ../src/machine.vala:173 ../src/machine.vala:596
 #, c-format
 msgid "Connection to '%s' failed"
 msgstr "Tilkobling til «%s» mislyktes"
 
-#: ../src/machine.vala:259
+#: ../src/machine.vala:263
 msgid "Saving…"
 msgstr "Lagrer …"
 
-#: ../src/machine.vala:578
+#: ../src/machine.vala:582
 #, c-format
 msgid ""
 "'%s' could not be restored from disk\n"
@@ -645,17 +680,17 @@ msgstr ""
 "Klarte ikke å gjenopprette «%s» fra disk\n"
 "Vil du prøve uten lagret tilstand?"
 
-#: ../src/machine.vala:579
+#: ../src/machine.vala:583
 msgid "Restart"
 msgstr "Start på nytt"
 
-#: ../src/machine.vala:588
+#: ../src/machine.vala:592
 #, c-format
 msgid "Failed to start '%s'"
 msgstr "Klarte ikke å starte «%s»"
 
 #. Translators: %s => name of launched box
-#: ../src/machine.vala:621
+#: ../src/machine.vala:625
 #, c-format
 msgid "'%s' requires authentication"
 msgstr "«%s» krever autentisering"
@@ -771,11 +806,15 @@ msgstr "Klarte ikke å ta øyeblikksbilde i bruk"
 msgid "Snapshot \"%s\" deleted."
 msgstr "Øyeblikksbilde «%s» er slettet."
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:99
+#: ../src/snapshots-property.vala:59
+msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
+msgstr "Ingen øyeblikksbilder er laget ennå. Lag et med knappen under."
+
+#: ../src/snapshots-property.vala:118
 msgid "Creating new snapshot…"
 msgstr "Lager nytt øyeblikksbilde …"
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:107
+#: ../src/snapshots-property.vala:126
 #, c-format
 msgid "Failed to create snapshot of %s"
 msgstr "Klarte ikke å lage øyeblikksbilde av %s"
@@ -785,50 +824,50 @@ msgstr "Klarte ikke å lage øyeblikksbilde av %s"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
-#: ../src/spice-display.vala:51 ../src/spice-display.vala:323
+#: ../src/spice-display.vala:51 ../src/spice-display.vala:347
 #, c-format
 msgid "Redirection of USB device '%s' for '%s' failed"
 msgstr "Omdirigering av USB-enhet «%s» for «%s» mislyktes"
 
-#: ../src/spice-display.vala:283
+#: ../src/spice-display.vala:294
 msgid "Share Clipboard"
 msgstr "Del utklippstavle"
 
-#: ../src/spice-display.vala:309
+#: ../src/spice-display.vala:360
 msgid "USB devices"
 msgstr "USB-enheter"
 
-#: ../src/spice-display.vala:445 ../src/wizard.vala:292 ../src/wizard.vala:299
+#: ../src/spice-display.vala:461 ../src/wizard.vala:305 ../src/wizard.vala:312
 msgid "Invalid URI"
 msgstr "Ugyldig adresse"
 
-#: ../src/spice-display.vala:455
+#: ../src/spice-display.vala:471
 msgid "The port must be specified once"
 msgstr "Porten må oppgis én gang"
 
-#: ../src/spice-display.vala:464
+#: ../src/spice-display.vala:480
 msgid "Missing port in Spice URI"
 msgstr "Mangler port i Spice-adresse"
 
 #. An error occurred when trying to setup unattended installation, but it's likely that a non-unattended
 #. installation will work. When this happens, just disable unattended installs, and let the caller decide
 #. if it wants to retry a non-automatic install or to just abort the box creation..
-#: ../src/unattended-installer.vala:188
+#: ../src/unattended-installer.vala:190
 msgid ""
 "An error occurred during installation preparation. Express Install disabled."
 msgstr ""
 "Det oppstod en feil under forberedelse til installasjon. Hurtiginstallasjon "
 "er slått av."
 
-#: ../src/unattended-installer.vala:465
+#: ../src/unattended-installer.vala:467
 msgid "Downloading device drivers…"
 msgstr "Laster ned enhetsdrivere …"
 
-#: ../src/unattended-setup-box.vala:46
+#: ../src/unattended-setup-box.vala:52
 msgid "no password"
 msgstr "ingen passord"
 
-#: ../src/unattended-setup-box.vala:99
+#: ../src/unattended-setup-box.vala:105
 #, c-format
 msgid "Express installation of %s requires an internet connection."
 msgstr "Hurtiginstallasjon av %s krever forbindelse til internett."
@@ -966,94 +1005,85 @@ msgstr "Se gjennom"
 msgid "Box creation failed"
 msgstr "Oppretting av boks mislyktes"
 
-#: ../src/wizard.vala:169
-msgid "Please enter desktop or collection URI"
-msgstr "Skriv inn adresse til skrivebord eller samling"
-
-#: ../src/wizard.vala:175
-msgid "Will add boxes for all systems available from this account."
-msgstr ""
-"Legger til bokser for alle systemer som er tilgjengelig fra denne kontoen."
-
-#: ../src/wizard.vala:178
-msgid "Will add a single box."
-msgstr "Legger til én boks."
-
-#. ignore any parsing error
-#: ../src/wizard.vala:184
-msgid "Desktop Access"
-msgstr "Skrivebordtilgang"
-
-#: ../src/wizard.vala:274
+#: ../src/wizard.vala:268
 msgid "Empty location"
 msgstr "Tom plassering"
 
-#: ../src/wizard.vala:316
+#: ../src/wizard.vala:287
+msgid "Unsupported file"
+msgstr "Filen støttes ikke"
+
+#: ../src/wizard.vala:293
+msgid "Invalid file"
+msgstr "Ugyldig fil"
+
+#: ../src/wizard.vala:329
 #, c-format
 msgid "Unsupported protocol '%s'"
 msgstr "Protokollen «%s» støttes ikke"
 
-#: ../src/wizard.vala:322 ../src/wizard.vala:391
+#: ../src/wizard.vala:335 ../src/wizard.vala:404
 msgid "Unknown installer media"
 msgstr "Ukjent installasjonsmedium"
 
-#: ../src/wizard.vala:323 ../src/wizard.vala:392
+#: ../src/wizard.vala:336 ../src/wizard.vala:405
 msgid "Analyzing…"
 msgstr "Analyserer …"
 
-#: ../src/wizard.vala:337
+#: ../src/wizard.vala:350
 msgid "Failed to analyze installer media. Corrupted or incomplete media?"
 msgstr ""
 "Klarte ikke å analysere installasjonsmedium. Er mediet ødelagt eller "
 "ufullstendig?"
 
 #. We did this, so ignore!
-#: ../src/wizard.vala:445
+#: ../src/wizard.vala:458
 msgid "Box setup failed"
 msgstr "Oppsett av boks mislyktes"
 
-#: ../src/wizard.vala:459
+#: ../src/wizard.vala:472
 msgid "Boxes will create a new box with the following properties:"
 msgstr "Bokser lager en ny boks med følgende egenskaper:"
 
-#: ../src/wizard.vala:464
+#: ../src/wizard.vala:477
 msgid "Type"
 msgstr "Type"
 
-#: ../src/wizard.vala:467
+#: ../src/wizard.vala:480
 msgid "Host"
 msgstr "Vert"
 
-#: ../src/wizard.vala:478 ../src/wizard.vala:489
+#: ../src/wizard.vala:491 ../src/wizard.vala:502
 msgid "Port"
 msgstr "Port"
 
-#: ../src/wizard.vala:480
+#: ../src/wizard.vala:493
 msgid "TLS Port"
 msgstr "TLS-port"
 
-#: ../src/wizard.vala:494
+#: ../src/wizard.vala:507
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr ""
 "Legger til bokser for alle systemer som er tilgjengelig fra denne kontoen:"
 
-#: ../src/wizard.vala:516
+#: ../src/wizard.vala:529
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"
 
-#: ../src/wizard.vala:516
+#. Translators: This is disk size. E.g "1 GB maximum".
+#: ../src/wizard.vala:531
 #, c-format
 msgid "%s maximum"
 msgstr "%s maksimum"
 
-#: ../src/wizard.vala:579
+#: ../src/wizard.vala:594
 msgid "Downloading media…"
 msgstr "Laster ned medium …"
 
-#: ../src/wizard.vala:589
+#: ../src/wizard.vala:604
 msgid "Download failed."
 msgstr "Nedlasting mislyktes."
 
-#: ../src/wizard.vala:696
+#: ../src/wizard.vala:712
 msgid "C_ustomize…"
 msgstr "T_ilpass …"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]