[gbrainy] Updated Swedish translationcommit 21a1dee7a386415ae1d2f9382eceeeeee12f57de
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:  Sun Mar 8 11:23:06 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 5261 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 3429 insertions(+), 1832 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 079266a..9b9a407 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -6,8 +6,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gbrainy\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-11-02 09:09+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gbrainy&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-05-27 21:47+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-02 09:10+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
@@ -18,476 +19,651 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
 #: ../data/games.xml.h:1
-msgid "A lever is in equilibrium when the objects placed on it are at a distances reciprocally proportional 
to their weights."
-msgstr "En hävstång är i balans när de objekt som placerats på den är på ett avstånd ömsesidigt 
proportionellt till deras vikt."
+#, fuzzy
+#| msgid "Clock Rotation"
+msgid "Clock rotation"
+msgstr "Klockrotation"
 
 #: ../data/games.xml.h:2
-msgid "A multiple is a number that may be divided by another number with no remainder. For example, 10, 15 
and 25 are multiples of 5."
-msgstr "En multipel är ett tal som kan delas av ett annat tal utan rest. Till exempel är 10, 15 och 25 
multipler av 5."
+msgid "Every hour rotates 360 degrees."
+msgstr "Varje timme roterar 360 grader."
 
 #: ../data/games.xml.h:3
-msgid "A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: 2112)."
-msgstr "Ett palindromiskt tal är ett tal som är likadant framlänges som baklänges (t.ex.: 2112)."
+msgid "Brothers and sisters"
+msgstr "Bröder och systrar"
 
 #: ../data/games.xml.h:4
-msgid "Age"
-msgstr "Ålder"
+msgid ""
+"Out of [people] people, [brothers] have brothers, [sisters] have sisters and "
+"[both] have both. How many people have neither brothers nor sisters?"
+msgstr ""
+"Utav [people] personer har [brothers] bröder, [sisters] har systrar och "
+"[both] har båda. Hur många personer har varken bröder eller systrar?"
 
 #: ../data/games.xml.h:5
-msgid "Bank interest"
-msgstr "Bankränta"
+msgid ""
+"It is calculated by taking the total number of people minus [brothers_only] "
+"people that have brothers only, minus [sisters_only] that have sisters only "
+"and minus [both] that have sisters and brothers."
+msgstr ""
+"Den beräknas genom att ta det totala antalet personer minus [brothers_only] "
+"personer som har endast bröder, minus [sisters_only] som har endast systrar "
+"och minus [both] som har systrar och bröder."
 
 #: ../data/games.xml.h:6
-msgid "Box"
-msgstr "Låda"
+msgid "Age"
+msgstr "Ålder"
 
 #: ../data/games.xml.h:7
-msgid "Boxes"
-msgstr "Lådor"
+msgid ""
+"John's son age is nowadays half of John's age minus [difference], that is, "
+"([father] / 2) - [difference]."
+msgstr ""
+"Johans sons ålder är nu för tiden hälften av Johans ålder minus "
+"[difference], alltså, ([father] / 2) - [difference]."
 
 #: ../data/games.xml.h:8
-msgid "Brothers and sisters"
-msgstr "Bröder och systrar"
+msgid "Password"
+msgstr "Lösenord"
 
 #: ../data/games.xml.h:9
-msgid "Cars in town"
-msgstr "Bilar i stad"
+msgid ""
+"Every digit has 10 possibilities. The total number of possibilities is 10 at "
+"the power of [digits]."
+msgstr ""
+"Varje siffra har 10 möjligheter. Det totala antalet möjligheter är 10 "
+"upphöjt till [digits]."
 
 #: ../data/games.xml.h:10
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:102
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:121
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:185
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:177
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:151
-#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:130
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:191
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:192
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:340
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:303
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:173
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:218
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:314
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:166
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:176
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:196
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:171
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:221
-msgid "Choose one of the following:"
-msgstr "Välj en av följande:"
+msgid ""
+"Every digit has 8 possibilities. The total number of possibilities is 8 at "
+"the power of [digits]."
+msgstr ""
+"Varje siffra har 8 möjligheter. Det totala antalet möjligheter är 8 upphöjt "
+"till [digits]."
 
 #: ../data/games.xml.h:11
-msgid "Clock Rotation"
-msgstr "Klockrotation"
+msgid "Tennis game"
+msgstr "Tennismatch"
 
 #: ../data/games.xml.h:12
-msgid "Compare variables"
-msgstr "Jämför variabler"
+msgid ""
+"Every game is an independent event with 2 possible results. The total number "
+"of possibilities is 2 at the power of [games]."
+msgstr ""
+"Varje spel är en oberoende händelse med 2 möjliga resultat. Det totala "
+"antalet möjligheter är 2 upphöjt till [games]."
 
 #: ../data/games.xml.h:13
-msgid "Compound interest is paid on the principal plus any past interest accumulated."
-msgstr "Ränta-på-ränta betalas på den ursprungliga summan plus på den ackumulerade tidigare räntan."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In every match you eliminate one player, you need the total number of "
+#| "games minus 1 to find out the winner."
+msgid ""
+"In every match you eliminate one player. Therefore, the result is the total "
+"number of player minus one."
+msgstr ""
+"I varje match slår du ut en spelare. Du behöver veta det totala antalet "
+"matcher minus 1 för att få reda på vinnaren."
 
 #: ../data/games.xml.h:14
-msgid "Consider the sentence attributed to Archimedes: 'Give me a lever long enough and a place to stand and 
I can move the Earth'."
-msgstr "Tänk på Arkimedes kända citat: \"Ge mig en fast punkt och jag skall rubba Jorden\"."
+msgid "Bank interest"
+msgstr "Bankränta"
 
 #: ../data/games.xml.h:15
-msgid "Container"
-msgstr "Container"
+msgid ""
+"Compound interest is paid on the principal plus any past interest "
+"accumulated."
+msgstr ""
+"Ränta-på-ränta betalas på den ursprungliga summan plus på den ackumulerade "
+"tidigare räntan."
 
 #: ../data/games.xml.h:16
-msgid "Dartboard"
-msgstr "Darttavla"
+msgid "Simple equations"
+msgstr "Enkla ekvationer"
 
 #: ../data/games.xml.h:17
-msgid "Every digit has 10 possibilities. The total number of possibilities is 10 at the power of [digits]."
-msgstr "Varje siffra har 10 möjligheter. Det totala antalet möjligheter är 10 upphöjt till [digits]."
+msgid "What number plus [num_a] equals [num_b]?"
+msgstr "Vilket tal plus [num_a] är lika med [num_b]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:18
-msgid "Every digit has 8 possibilities. The total number of possibilities is 8 at the power of [digits]."
-msgstr "Varje siffra har 8 möjligheter. Det totala antalet möjligheter är 8 upphöjt till [digits]."
+msgid "x + [num_a] = [num_b]"
+msgstr "x + [num_a] = [num_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:19
-msgid "Every game is an independent event with 2 possible results. The total number of possibilities is 2 at 
the power of [games]."
-msgstr "Varje spel är en oberoende händelse med 2 möjliga resultat. Det totala antalet möjligheter är 2 
upphöjt till [games]."
+msgid "It is the result of the operation [num_b] - [num_a]."
+msgstr "Det är resultatet av operationen [num_b] - [num_a]."
 
 #: ../data/games.xml.h:20
-msgid "Every hour rotates 360 degrees."
-msgstr "Varje timme roterar 360 grader."
+msgid "What number minus [num_a] equals [num_b]?"
+msgstr "Vilket tal minus [num_a] är lika med [num_b]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:21
-msgid "Every person has two legs and every horse four (2 * [men] + [horses] * 4). Every person and every 
horse have also two eyes (2 * [men] + 2 * [horses])."
-msgstr "Varje person har två ben och varje häst har fyra (2 * [men] + [horses] * 4). Varje person och varje 
häst har även två ögon (2 * [men] + 2 * [horses])."
+msgid "x - [num_a] = [num_b]"
+msgstr "x - [num_a] = [num_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:22
-msgid "Family relations"
-msgstr "Familjerelationer"
+msgid "It is the result of the operation [num_a] + [num_b]."
+msgstr "Det är resultatet av operationen [num_a] + [num_b]."
 
 #: ../data/games.xml.h:23
-msgid "From year 1000 to year 10000, palindrome years occur at 110 year intervals except for the end of each 
millennium that occur at a 11 years interval."
-msgstr "Palindromiska årtal, från år 1000 till år 10000, inträffar med 110-årsintervall förutom för slutet 
av varje årtusende där de inträffar med ett intervall på 11 år."
+msgid "What number multiplied by [num_a] equals [num_b]?"
+msgstr "Vilket tal multiplicerat med [num_a] är lika med [num_b]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:24
-msgid "Given two integer numbers x and y, if x is even and y odd, which of the following expressions gives 
always an odd result? [option_answers]"
-msgstr "Du har två heltal, x och y. Om x är jämnt och y är udda, vilket av följande uttryck ger alltid ett 
udda resultat? [option_answers]"
+msgid "x * [num_a] = [num_b]"
+msgstr "x * [num_a] = [num_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:25
-msgid "His father"
-msgstr "Hans fader"
+msgid "It is the result of the operation [num_b] / [num_a]."
+msgstr "Det är resultatet av operationen [num_b] / [num_a]."
 
 #: ../data/games.xml.h:26
-msgid "His mother"
-msgstr "Hans moder"
+msgid "What number divided by [num_a] equals [num_b]?"
+msgstr "Vilket tal dividerat med [num_a] är lika med [num_b]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:27
-msgid "Horse race"
-msgstr "Hästtävling"
+msgid "x / [num_a] = [num_b]"
+msgstr "x / [num_a] = [num_b]"
+
+#: ../data/games.xml.h:28
+msgid "It is the result of the operation [num_a] * [num_b]."
+msgstr "Det är resultatet av operationen [num_a] * [num_b]."
 
-#. Translators: 0.5 should be formatted correctly to your locale, using "," for example instead of "." if 
this is the convention for your language.
 #: ../data/games.xml.h:29
-msgid "How many boxes measuring 1 x 1 x 0.5 can be fit into a container measuring 6 x 5 x [z]?"
-msgstr "Hur många lådor som mäter 1 x 1 x 0,5 kan packas i en container som mäter 6 x 5 x [z]?"
+msgid "Boxes"
+msgstr "Lådor"
 
 #: ../data/games.xml.h:30
-msgid "How much weight is needed at the point indicated by the question mark to balance the lever?"
-msgstr "Hur mycket vikt krävs det vid punkten som indikeras av frågetecknet för att balansera hävstången?"
+msgid "Container"
+msgstr "Container"
 
 #: ../data/games.xml.h:31
-msgid "If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &gt; y is true, which of the following 
options is correct? [option_answers]"
-msgstr "Vilket av följande alternativ är korrekt om p &lt; x &lt; q och r &lt; y &lt; s och du vet att x 
&gt; y är sant? [option_answers]"
-
-#: ../data/games.xml.h:32
-msgid "If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &lt; y is true, which of the following 
options is correct? [option_answers]"
-msgstr "Vilket av följande alternativ är korrekt om p &lt; x &lt; q och r &lt; y &lt; s och att du vet att x 
&lt; y är sant? [option_answers]"
+msgid "Box"
+msgstr "Låda"
 
+#. Translators: 0.5 should be formatted correctly to your locale, using "," for example instead of "." if 
this is the convention for your language.
 #: ../data/games.xml.h:33
-msgid "If x &gt; y, then x &gt; q &lt; and y &gt; r so r &lt; q is true."
-msgstr "Om x &gt; y, och x &gt; q &lt; samt y &gt; r så är r &lt; q sant."
+msgid ""
+"How many boxes measuring 1 x 1 x 0.5 can be fit into a container measuring 6 "
+"x 5 x [z]?"
+msgstr ""
+"Hur många lådor som mäter 1 x 1 x 0,5 kan packas i en container som mäter 6 "
+"x 5 x [z]?"
 
 #: ../data/games.xml.h:34
-msgid "If x &lt; y, then p &lt; x &lt; y &lt; s so s &gt; p is true."
-msgstr "Om x &lt; y, och p &lt; x &lt; y &lt; s så är s &gt; p sant."
+msgid "You can fit 6 * 5 * [z] * 2 boxes."
+msgstr "Du kan få in 6 * 5 * [z] * 2 lådor."
 
 #: ../data/games.xml.h:35
-#: ../tools/GameXmlGetString.cs:65
-msgid "In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eye and [legs] leg. How many horses are 
present?"
-msgid_plural "In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eyes and [legs] legs. How many 
horses are present?"
-msgstr[0] "I en hästtävling finns det personer och hästar. Du kan räkna dig till [eyes] öga och [legs] ben. 
Hur många hästar finns det?"
-msgstr[1] "I en hästtävling finns det personer och hästar. Du kan räkna dig till [eyes] ögon och [legs] ben. 
Hur många hästar finns det?"
+msgid "Palindromic years"
+msgstr "Palindromiska årtal"
+
+#: ../data/games.xml.h:36
+msgid ""
+"[year_start] is a palindromic year as [year_end] is, a gap of 11 years. What "
+"are the next two consecutive palindromic years after [year_end] with the "
+"same gap? Answer using two numbers (e.g.: [year_start] and [year_end])."
+msgstr ""
+"[year_start] är ett palindromiskt årtal precis som [year_end]. Alltså ett "
+"hopp på 11 år. Vilka är de två nästkommande, efterföljande palindromiska "
+"årtal efter år [year_end] med samma hopp? Svara med två tal (t.ex.: "
+"[year_start] och [year_end])."
 
 #: ../data/games.xml.h:37
-#, no-c-format
-msgid "In a small town, [all_cars]% of the inhabitants have a car and [males_cars]% have a car and are 
males. What percentage of the population are females and have a car? [option_answers]"
-msgstr "I en liten stad har [all_cars]% av invånarna en bil och [males_cars]% som har en bil är män. Vilken 
procentandel av befolkningen är kvinnor och har en bil? [option_answers]"
+msgid ""
+"A palindromic number remains the same when its digits are reversed (e.g.: "
+"2112)."
+msgstr ""
+"Ett palindromiskt tal är ett tal som är likadant framlänges som baklänges (t."
+"ex.: 2112)."
 
 #: ../data/games.xml.h:38
-msgid "In every match you eliminate one player, you need the total number of games minus 1 to find out the 
winner."
-msgstr "I varje match slår du ut en spelare. Du behöver veta det totala antalet matcher minus 1 för att få 
reda på vinnaren."
+msgid "[rslt_a] and [rslt_b]"
+msgstr "[rslt_a] och [rslt_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:39
-msgid "It is calculated by taking the total number of people minus [brothers_only] people that have brothers 
only, minus [sisters_only] that have sisters only and minus [both] that have sisters and brothers."
-msgstr "Den beräknas genom att ta det totala antalet personer minus [brothers_only] personer som har endast 
bröder, minus [sisters_only] som har endast systrar och minus [both] som har systrar och bröder."
+msgid ""
+"From year 1000 to year 10000, palindrome years occur at 110 year intervals "
+"except for the end of each millennium that occur at a 11 years interval."
+msgstr ""
+"Palindromiska årtal, från år 1000 till år 10000, inträffar med 110-"
+"årsintervall förutom för slutet av varje årtusende där de inträffar med ett "
+"intervall på 11 år."
 
 #: ../data/games.xml.h:40
-msgid "It is the result of the operation [num_a] * [num_b]."
-msgstr "Det är resultatet av operationen [num_a] * [num_b]."
+msgid "Dartboard"
+msgstr "Darttavla"
 
 #: ../data/games.xml.h:41
-msgid "It is the result of the operation [num_a] + [num_b]."
-msgstr "Det är resultatet av operationen [num_a] + [num_b]."
+msgid ""
+"On the dartboard below, where would you need to throw the darts to add 120 "
+"points in 5 throws? Answer using a list of numbers (e.g.: 4, 5, 6, 3, 2)"
+msgstr ""
+"Var har du, på darttavlan nedan, träffat med pilarna för att lägga till 120 "
+"poäng med 5 kast? Svara med en lista med tal (t.ex.: 4, 5, 6, 3, 2)"
 
 #: ../data/games.xml.h:42
-msgid "It is the result of the operation [num_b] - [num_a]."
-msgstr "Det är resultatet av operationen [num_b] - [num_a]."
+msgid "Only 3 of the 4 numbers in the dartboard are used to add 120 points."
+msgstr ""
+"Endast 3 av de 4 talen på darttavlan används för att lägga till 120 poäng."
 
 #: ../data/games.xml.h:43
-msgid "It is the result of the operation [num_b] / [num_a]."
-msgstr "Det är resultatet av operationen [num_b] / [num_a]."
+msgid "Horse race"
+msgstr "Hästtävling"
 
-#: ../data/games.xml.h:44
-msgid "It is the result of the operation: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
-msgstr "Det är resultatet av operationen: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
+#: ../data/games.xml.h:44 ../tools/GameXmlGetString.cs:65
+msgid ""
+"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eye and [legs] "
+"leg. How many horses are present?"
+msgid_plural ""
+"In a horse race there are people and horses. You count [eyes] eyes and "
+"[legs] legs. How many horses are present?"
+msgstr[0] ""
+"I en hästtävling finns det personer och hästar. Du kan räkna dig till [eyes] "
+"öga och [legs] ben. Hur många hästar finns det?"
+msgstr[1] ""
+"I en hästtävling finns det personer och hästar. Du kan räkna dig till [eyes] "
+"ögon och [legs] ben. Hur många hästar finns det?"
 
 #: ../data/games.xml.h:45
-msgctxt "John's father's sister's sister-in-law is also?"
-msgid "[option_prefix] His cousin"
-msgstr "[option_prefix] Hans kusin"
+msgid ""
+"Every person has two legs and every horse four (2 * [men] + [horses] * 4). "
+"Every person and every horse have also two eyes (2 * [men] + 2 * [horses])."
+msgstr ""
+"Varje person har två ben och varje häst har fyra (2 * [men] + [horses] * 4). "
+"Varje person och varje häst har även två ögon (2 * [men] + 2 * [horses])."
 
 #: ../data/games.xml.h:46
-msgid "John's father's sister's sister-in-law is also? Do not assume that John has any relative that has not 
been mentioned. [option_answers]"
-msgstr "Johans faders systers svägerska är även vad? Anta inte att Johan har någon släkting som inte har 
nämnts. [option_answers]"
+msgid "Lever"
+msgstr "Hävstång"
 
 #: ../data/games.xml.h:47
-msgctxt "John's mother's brother's brother-in-law is also?"
-msgid "[option_prefix] His cousin"
-msgstr "[option_prefix] Hans kusin"
+msgid ""
+"How much weight is needed at the point indicated by the question mark to "
+"balance the lever?"
+msgstr ""
+"Hur mycket vikt krävs det vid punkten som indikeras av frågetecknet för att "
+"balansera hävstången?"
 
 #: ../data/games.xml.h:48
-msgid "John's mother's brother's brother-in-law is also? Do not assume that John has any relative that has 
not been mentioned. [option_answers]"
-msgstr "Johans moders broders svåger är även vad? Anta inte att Johan har någon släkting som inte har 
nämnts. [option_answers]"
+msgid ""
+"Consider the sentence attributed to Archimedes: 'Give me a lever long enough "
+"and a place to stand and I can move the Earth'."
+msgstr ""
+"Tänk på Arkimedes kända citat: \"Ge mig en fast punkt och jag skall rubba "
+"Jorden\"."
 
 #: ../data/games.xml.h:49
-msgid "John's son age is nowadays half of John's age minus [difference], that is, ([father] / 2) - 
[difference]."
-msgstr "Johans sons ålder är nu för tiden hälften av Johans ålder minus [difference], alltså, ([father] / 2) 
- [difference]."
+msgid ""
+"A lever is in equilibrium when the objects placed on it are at a distances "
+"reciprocally proportional to their weights."
+msgstr ""
+"En hävstång är i balans när de objekt som placerats på den är på ett avstånd "
+"ömsesidigt proportionellt till deras vikt."
 
 #: ../data/games.xml.h:50
-msgid "Lever"
-msgstr "Hävstång"
-
-#: ../data/games.xml.h:51
 msgid "Multiple number"
 msgstr "Multipeltal"
 
+#: ../data/games.xml.h:51
+msgid ""
+"Which two numbers of the list below are both multiple of [num_x] and "
+"[num_y]? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Vilka två tal i listan nedan är båda multiplar för [num_x] och [num_y]? "
+"[option_answers]"
+
 #: ../data/games.xml.h:52
-msgid "Odd number"
-msgstr "Udda tal"
+msgid ""
+"A multiple is a number that may be divided by another number with no "
+"remainder. For example, 10, 15 and 25 are multiples of 5."
+msgstr ""
+"En multipel är ett tal som kan delas av ett annat tal utan rest. Till "
+"exempel är 10, 15 och 25 multipler av 5."
 
 #: ../data/games.xml.h:53
-msgid "On the dartboard below, where would you need to throw the darts to add 120 points in 5 throws? Answer 
using a list of numbers (e.g.: 4, 5, 6, 3, 2)"
-msgstr "Var har du, på darttavlan nedan, träffat med pilarna för att lägga till 120 poäng med 5 kast? Svara 
med en lista med tal (t.ex.: 4, 5, 6, 3, 2)"
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesMultipleOptions.cs:102
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:121
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:185
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:177
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:151
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:130
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:244
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:237
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:192
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:340
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:303
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:173
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:218
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:313
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:166
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:176
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:196
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:171
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:219
+msgid "Choose one of the following:"
+msgstr "Välj en av följande:"
 
 #: ../data/games.xml.h:54
-msgid "Only 3 of the 4 numbers in the dartboard are used to add 120 points."
-msgstr "Endast 3 av de 4 talen på darttavlan används för att lägga till 120 poäng."
+msgid "[option_prefix] [option_a] and [option_c]"
+msgstr "[option_prefix] [option_a] och [option_c]"
 
 #: ../data/games.xml.h:55
-msgid "Out of [people] people, [brothers] have brothers, [sisters] have sisters and [both] have both. How 
many people have neither brothers nor sisters?"
-msgstr "Utav [people] personer har [brothers] bröder, [sisters] har systrar och [both] har båda. Hur många 
personer har varken bröder eller systrar?"
+msgid "[option_prefix] [option_a] and [option_b]"
+msgstr "[option_prefix] [option_a] och [option_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:56
-msgid "Palindromic years"
-msgstr "Palindromiska årtal"
+msgid "[option_prefix] [option_b] and [option_c]"
+msgstr "[option_prefix] [option_b] och [option_c]"
 
 #: ../data/games.xml.h:57
-msgid "Password"
-msgstr "Lösenord"
-
-#: ../data/games.xml.h:58
-msgid "Simple equations"
-msgstr "Enkla ekvationer"
+msgid "[option_prefix] [option_c] and [option_d]"
+msgstr "[option_prefix] [option_c] och [option_d]"
 
+#. Since this a multioption the answer string is set to option | this string, what makes answer_show is not 
useful here
 #: ../data/games.xml.h:59
-msgid "Since x is always an even number, multiplying it by 2 always produces an even number. Adding an even 
number to an odd number (y) always produces an odd number."
-msgstr "Eftersom x alltid är ett jämnt tal och om det multipliceras med 2 ger det alltid ett jämnt tal. 
Lägger man till ett jämnt tal till ett udda tal (y) ger det alltid ett udda tal."
+msgid "[option_a] and [option_b]"
+msgstr "[option_a] och [option_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:60
-msgid "Tennis game"
-msgstr "Tennismatch"
+msgid "[option_a] and [option_b] are both multiples of [num_x] and [num_y]."
+msgstr "[option_a] och [option_b] är båda multipler av [num_x] och [num_y]."
 
 #: ../data/games.xml.h:61
-msgid "The average of three numbers is [three]. The average of two of these numbers is [two]. What is the 
third number? [option_answers]"
-msgstr "Genomsnittet av tre tal är [three]. Genomsnittet av två av dessa tal är [two]. Vad är det tredje 
talet? [option_answers]"
-
-#: ../data/games.xml.h:62
-msgid "The brother's brother-in-law is John's mother's husband, that is, John's father."
-msgstr "Broderns svåger är Johans mammas man, alltså Johans fader."
+msgid "Cars in town"
+msgstr "Bilar i stad"
 
 #: ../data/games.xml.h:63
-msgid "The heavier truck weights [heavier] and the lighter [lighter]."
-msgstr "Den tyngre lastbilen väger [heavier] och den lättare [lighter]."
-
-#: ../data/games.xml.h:64
-msgid "The sister's sister-in-law is John's father's wife, that is, John's mother."
-msgstr "Systerns svärsyster är Johans faders fru, alltså Johans moder."
+#, no-c-format
+msgid ""
+"In a small town, [all_cars]% of the inhabitants have a car and [males_cars]% "
+"have a car and are males. What percentage of the population are females and "
+"have a car? [option_answers]"
+msgstr ""
+"I en liten stad har [all_cars]% av invånarna en bil och [males_cars]% som "
+"har en bil är män. Vilken procentandel av befolkningen är kvinnor och har en "
+"bil? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:65
-msgid "Third number"
-msgstr "Tredje talet"
-
-#: ../data/games.xml.h:66
-msgid "Two trucks"
-msgstr "Två lastbilar"
+#, no-c-format
+msgid "[option_prefix] [option_a]%"
+msgstr "[option_prefix] [option_a]%"
 
 #: ../data/games.xml.h:67
-msgid "Warehouse"
-msgstr "Butik"
-
-#: ../data/games.xml.h:68
-msgid "What number divided by [num_a] equals [num_b]?"
-msgstr "Vilket tal dividerat med [num_a] är lika med [num_b]?"
+#, no-c-format
+msgid "[option_prefix] [option_b]%"
+msgstr "[option_prefix] [option_b]%"
 
 #: ../data/games.xml.h:69
-msgid "What number minus [num_a] equals [num_b]?"
-msgstr "Vilket tal minus [num_a] är lika med [num_b]?"
-
-#: ../data/games.xml.h:70
-msgid "What number multiplied by [num_a] equals [num_b]?"
-msgstr "Vilket tal multiplicerat med [num_a] är lika med [num_b]?"
+#, no-c-format
+msgid "[option_prefix] [option_c]%"
+msgstr "[option_prefix] [option_c]%"
 
 #: ../data/games.xml.h:71
-msgid "What number plus [num_a] equals [num_b]?"
-msgstr "Vilket tal plus [num_a] är lika med [num_b]?"
-
-#: ../data/games.xml.h:72
-msgid "Which two numbers of the list below are both multiple of [num_x] and [num_y]? [option_answers]"
-msgstr "Vilka två tal i listan nedan är båda multiplar för [num_x] och [num_y]? [option_answers]"
+#, no-c-format
+msgid "[option_prefix] [option_d]%"
+msgstr "[option_prefix] [option_d]%"
 
 #: ../data/games.xml.h:73
-msgid "You can fit 6 * 5 * [z] * 2 boxes."
-msgstr "Du kan få in 6 * 5 * [z] * 2 lådor."
+#, no-c-format
+msgid ""
+"[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) of the inhabitants are women and "
+"have a car."
+msgstr ""
+"[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) av invånarna är kvinnor och har "
+"en bil."
 
 #: ../data/games.xml.h:74
-#: ../tools/GameXmlGetString.cs:81
-msgid "You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter truck weights 15 units 
less that half of the weight of the heavier truck, what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
-msgid_plural "You have two trucks that have a total weight of [add] units. If the lighter truck weights 15 
units less that half of the weight of the heavier truck, what is the weight of the lighter truck? 
[option_answers]"
-msgstr[0] "Du har två lastbilar som har en total vikt av [add] enhet. Vad är vikten av den lättare lastbilen 
om den lättare lastbilen väger 15 enheter mindre än hälften av den tyngre lastbilen? [option_answers]"
-msgstr[1] "Du har två lastbilar som har en total vikt av [add] enheter. Vad är vikten av den lättare 
lastbilen om den lättare lastbilen väger 15 enheter mindre än hälften av den tyngre lastbilen? 
[option_answers]"
+msgid "Compare variables"
+msgstr "Jämför variabler"
+
+#: ../data/games.xml.h:75
+msgid ""
+"If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &lt; y is true, "
+"which of the following options is correct? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Vilket av följande alternativ är korrekt om p &lt; x &lt; q och r &lt; y "
+"&lt; s och att du vet att x &lt; y är sant? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:76
-#, no-c-format
-msgid "[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) of the inhabitants are women and have a car."
-msgstr "[females_cars]% ([all_cars] - [males_cars]) av invånarna är kvinnor och har en bil."
+msgid "[option_prefix] s > p"
+msgstr "[option_prefix] s > p"
+
+#: ../data/games.xml.h:77
+msgid "[option_prefix] p < r"
+msgstr "[option_prefix] p < r"
 
-#. Since this a multioption the answer string is set to option | this string, what makes answer_show is not 
useful here
 #: ../data/games.xml.h:78
-msgid "[option_a] and [option_b]"
-msgstr "[option_a] och [option_b]"
+msgid "[option_prefix] p > r"
+msgstr "[option_prefix] p > r"
 
 #: ../data/games.xml.h:79
-msgid "[option_a] and [option_b] are both multiples of [num_x] and [num_y]."
-msgstr "[option_a] och [option_b] är båda multipler av [num_x] och [num_y]."
+msgid "[option_prefix] q = s"
+msgstr "[option_prefix] q = s"
 
 #: ../data/games.xml.h:80
-msgid "[option_prefix] (x - y) * 2"
-msgstr "[option_prefix] (x - y) * 2"
+msgid "If x &lt; y, then p &lt; x &lt; y &lt; s so s &gt; p is true."
+msgstr "Om x &lt; y, och p &lt; x &lt; y &lt; s så är s &gt; p sant."
 
 #: ../data/games.xml.h:81
-msgid "[option_prefix] 2x + y"
-msgstr "[option_prefix] 2x + y"
+msgid ""
+"If p &lt; x &lt; q and r &lt; y &lt; s and you know that x &gt; y is true, "
+"which of the following options is correct? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Vilket av följande alternativ är korrekt om p &lt; x &lt; q och r &lt; y "
+"&lt; s och du vet att x &gt; y är sant? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:82
-msgid "[option_prefix] Has no relation"
-msgstr "[option_prefix] Har ingen relation"
+msgid "[option_prefix] r < q"
+msgstr "[option_prefix] r < q"
 
 #: ../data/games.xml.h:83
-msgid "[option_prefix] His father"
-msgstr "[option_prefix] Hans fader"
+#, fuzzy
+#| msgid "If x &gt; y, then x &gt; q &lt; and y &gt; r so r &lt; q is true."
+msgid "If x &gt; y, then r &lt; y &lt; x &lt; q, so r &lt; q is true."
+msgstr "Om x &gt; y, och x &gt; q &lt; samt y &gt; r så är r &lt; q sant."
 
 #: ../data/games.xml.h:84
-msgid "[option_prefix] His mother"
-msgstr "[option_prefix] Hans moder"
+msgid "Odd number"
+msgstr "Udda tal"
 
 #: ../data/games.xml.h:85
-msgid "[option_prefix] His son-in-law"
-msgstr "[option_prefix] Hans svärson"
+msgid ""
+"Given two integer numbers x and y, if x is even and y odd, which of the "
+"following expressions gives always an odd result? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Du har två heltal, x och y. Om x är jämnt och y är udda, vilket av följande "
+"uttryck ger alltid ett udda resultat? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:86
-msgid "[option_prefix] [answer_a]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_a]"
+msgid "[option_prefix] 2x + y"
+msgstr "[option_prefix] 2x + y"
 
 #: ../data/games.xml.h:87
-msgid "[option_prefix] [answer_b]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_b]"
+msgid "[option_prefix] x * y"
+msgstr "[option_prefix] x * y"
 
 #: ../data/games.xml.h:88
-msgid "[option_prefix] [answer_c]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_c]"
+msgid "[option_prefix] x * y * 2"
+msgstr "[option_prefix] x * y * 2"
 
 #: ../data/games.xml.h:89
-msgid "[option_prefix] [answer_d]"
-msgstr "[option_prefix] [answer_d]"
+msgid "[option_prefix] (x - y) * 2"
+msgstr "[option_prefix] (x - y) * 2"
 
 #: ../data/games.xml.h:90
-msgid "[option_prefix] [option_a] and [option_b]"
-msgstr "[option_prefix] [option_a] och [option_b]"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Since x is always an even number, multiplying it by 2 always produces an "
+#| "even number. Adding an even number to an odd number (y) always produces "
+#| "an odd number."
+msgid ""
+"Multiplication of two even numbers always produces an even number, so x "
+"multiplied by 2 is even. Adding an odd number (y) to that even number always "
+"produces an odd number."
+msgstr ""
+"Eftersom x alltid är ett jämnt tal och om det multipliceras med 2 ger det "
+"alltid ett jämnt tal. Lägger man till ett jämnt tal till ett udda tal (y) "
+"ger det alltid ett udda tal."
 
 #: ../data/games.xml.h:91
-msgid "[option_prefix] [option_a] and [option_c]"
-msgstr "[option_prefix] [option_a] och [option_c]"
+msgid "Warehouse"
+msgstr "Butik"
+
+#: ../data/games.xml.h:92
+msgid "[option_prefix] [answer_a]"
+msgstr "[option_prefix] [answer_a]"
 
 #: ../data/games.xml.h:93
-#, no-c-format
-msgid "[option_prefix] [option_a]%"
-msgstr "[option_prefix] [option_a]%"
+msgid "[option_prefix] [answer_b]"
+msgstr "[option_prefix] [answer_b]"
 
 #: ../data/games.xml.h:94
-msgid "[option_prefix] [option_b] and [option_c]"
-msgstr "[option_prefix] [option_b] och [option_c]"
+msgid "[option_prefix] [answer_c]"
+msgstr "[option_prefix] [answer_c]"
+
+#: ../data/games.xml.h:95
+msgid "[option_prefix] [answer_d]"
+msgstr "[option_prefix] [answer_d]"
 
 #: ../data/games.xml.h:96
-#, no-c-format
-msgid "[option_prefix] [option_b]%"
-msgstr "[option_prefix] [option_b]%"
+msgid "Two trucks"
+msgstr "Två lastbilar"
 
-#: ../data/games.xml.h:97
-msgid "[option_prefix] [option_c] and [option_d]"
-msgstr "[option_prefix] [option_c] och [option_d]"
+#: ../data/games.xml.h:97 ../tools/GameXmlGetString.cs:81
+msgid ""
+"You have two trucks that have a total weight of [add] unit. If the lighter "
+"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
+"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"You have two trucks that have a total weight of [add] units. If the lighter "
+"truck weights 15 units less that half of the weight of the heavier truck, "
+"what is the weight of the lighter truck? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Du har två lastbilar som har en total vikt av [add] enhet. Vad är vikten av "
+"den lättare lastbilen om den lättare lastbilen väger 15 enheter mindre än "
+"hälften av den tyngre lastbilen? [option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Du har två lastbilar som har en total vikt av [add] enheter. Vad är vikten "
+"av den lättare lastbilen om den lättare lastbilen väger 15 enheter mindre än "
+"hälften av den tyngre lastbilen? [option_answers]"
+
+#: ../data/games.xml.h:98
+msgid "The heavier truck weights [heavier] and the lighter [lighter]."
+msgstr "Den tyngre lastbilen väger [heavier] och den lättare [lighter]."
 
 #: ../data/games.xml.h:99
-#, no-c-format
-msgid "[option_prefix] [option_c]%"
-msgstr "[option_prefix] [option_c]%"
+msgid "Family relations"
+msgstr "Familjerelationer"
+
+#: ../data/games.xml.h:100
+msgid ""
+"John's father's sister's sister-in-law is also? Do not assume that John has "
+"any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
+msgstr ""
+"Johans faders systers svägerska är även vad? Anta inte att Johan har någon "
+"släkting som inte har nämnts. [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:101
-#, no-c-format
-msgid "[option_prefix] [option_d]%"
-msgstr "[option_prefix] [option_d]%"
+msgid "[option_prefix] His mother"
+msgstr "[option_prefix] Hans moder"
 
 #: ../data/games.xml.h:102
-msgid "[option_prefix] p < r"
-msgstr "[option_prefix] p < r"
+msgid "[option_prefix] Has no relation"
+msgstr "[option_prefix] Har ingen relation"
 
 #: ../data/games.xml.h:103
-msgid "[option_prefix] p > r"
-msgstr "[option_prefix] p > r"
+msgctxt "John's father's sister's sister-in-law is also?"
+msgid "[option_prefix] His cousin"
+msgstr "[option_prefix] Hans kusin"
 
 #: ../data/games.xml.h:104
-msgid "[option_prefix] q = s"
-msgstr "[option_prefix] q = s"
+msgid "[option_prefix] His son-in-law"
+msgstr "[option_prefix] Hans svärson"
 
 #: ../data/games.xml.h:105
-msgid "[option_prefix] r < q"
-msgstr "[option_prefix] r < q"
+msgid "His mother"
+msgstr "Hans moder"
 
 #: ../data/games.xml.h:106
-msgid "[option_prefix] s > p"
-msgstr "[option_prefix] s > p"
+msgid ""
+"The sister's sister-in-law is John's father's wife, that is, John's mother."
+msgstr "Systerns svärsyster är Johans faders fru, alltså Johans moder."
 
 #: ../data/games.xml.h:107
-msgid "[option_prefix] x * y"
-msgstr "[option_prefix] x * y"
+msgid ""
+"John's mother's brother's brother-in-law is also? Do not assume that John "
+"has any relative that has not been mentioned. [option_answers]"
+msgstr ""
+"Johans moders broders svåger är även vad? Anta inte att Johan har någon "
+"släkting som inte har nämnts. [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:108
-msgid "[option_prefix] x * y * 2"
-msgstr "[option_prefix] x * y * 2"
+msgid "[option_prefix] His father"
+msgstr "[option_prefix] Hans fader"
 
 #: ../data/games.xml.h:109
-msgid "[rslt_a] and [rslt_b]"
-msgstr "[rslt_a] och [rslt_b]"
+msgctxt "John's mother's brother's brother-in-law is also?"
+msgid "[option_prefix] His cousin"
+msgstr "[option_prefix] Hans kusin"
 
 #: ../data/games.xml.h:110
-msgid "[year_start] is a palindromic year as [year_end] is, a gap of 11 years. What are the next two 
consecutive palindromic years after [year_end] with the same gap? Answer using two numbers (e.g.: 
[year_start] and [year_end])."
-msgstr "[year_start] är ett palindromiskt årtal precis som [year_end]. Alltså ett hopp på 11 år. Vilka är de 
två nästkommande, efterföljande palindromiska årtal efter år [year_end] med samma hopp? Svara med två tal 
(t.ex.: [year_start] och [year_end])."
+msgid "His father"
+msgstr "Hans fader"
 
 #: ../data/games.xml.h:111
-msgid "x * [num_a] = [num_b]"
-msgstr "x * [num_a] = [num_b]"
+msgid ""
+"The brother's brother-in-law is John's mother's husband, that is, John's "
+"father."
+msgstr "Broderns svåger är Johans mammas man, alltså Johans fader."
 
 #: ../data/games.xml.h:112
-msgid "x + [num_a] = [num_b]"
-msgstr "x + [num_a] = [num_b]"
+msgid "Third number"
+msgstr "Tredje talet"
 
 #: ../data/games.xml.h:113
-msgid "x - [num_a] = [num_b]"
-msgstr "x - [num_a] = [num_b]"
+msgid ""
+"The average of three numbers is [three]. The average of two of these numbers "
+"is [two]. What is the third number? [option_answers]"
+msgstr ""
+"Genomsnittet av tre tal är [three]. Genomsnittet av två av dessa tal är "
+"[two]. Vad är det tredje talet? [option_answers]"
 
 #: ../data/games.xml.h:114
-msgid "x / [num_a] = [num_b]"
-msgstr "x / [num_a] = [num_b]"
+msgid "It is the result of the operation: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
+msgstr "Det är resultatet av operationen: ([three] * 3) - ([two] * 2)."
 
-#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:1
-msgid "Game"
-msgstr "Spel"
+#: ../data/gbrainy.appdata.xml.in.h:1
+msgid ""
+"gbrainy is a game to train memory, arithmetical and logical capabilities "
+"with many sorts of exercises of different difficulty levels."
+msgstr ""
 
-#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:2
-msgid "Play games that challenge your logic, verbal, calculation and memory abilities"
-msgstr "Spela spel som utmanar dina logiska, verbala, beräknande och minnesfärdigheter"
+#: ../data/gbrainy.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"It should have something for all ages and purposes: kids whose parents want "
+"them to develop their capabilities, adults that want to keep their mind in "
+"form or just try it out for fun, older people that might need to do some "
+"memory exercises, etc."
+msgstr ""
 
-#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:3
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
+#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:1 ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:1
 msgid "gbrainy"
 msgstr "gbrainy"
 
+#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:2
+msgid "Game"
+msgstr "Spel"
+
+#: ../data/gbrainy.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"Play games that challenge your logic, verbal, calculation and memory "
+"abilities"
+msgstr ""
+"Spela spel som utmanar dina logiska, verbala, beräknande och "
+"minnesfärdigheter"
+
 #: ../data/themes/themes.xml.h:1
 msgid "Classic"
 msgstr "Klassisk"
@@ -496,1343 +672,1763 @@ msgstr "Klassisk"
 msgid "Notebook"
 msgstr "Anteckningsbok"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:1
-msgid "A car engine that is poorly designed and lacking of sophistication is?"
-msgstr "En bilmotor som är dåligt designad och inte är förfinad är?"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:2
-msgid "A figure of speech that combines contradicting terms."
-msgstr "Ett uttryck som kombinerar motsägande termer."
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:3
-msgid "A fish in an aquarium lives in captivity."
-msgstr "En fisk i ett akvarium lever i fångenskap."
-
+#.
+#. Translators, please check these recommendations when translating gbrainy: 
https://wiki.gnome.org/Apps/gbrainy/Localizing
+#.
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:4
-msgid "A pen is used to write and a fork is used to eat."
-msgstr "En penna används för att skriva med och en gaffel för att äta med."
+msgid "Which of the following sports does not belong in this group?"
+msgstr "Vilken av följande sporter tillhör inte gruppen?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:5
-msgid "A person with excessive preoccupation for his health has?"
-msgstr "En person med överdrivet intresse för sin egna hälsa har?"
+msgid "Think of the items used in the game."
+msgstr "Tänk på objekten som används i spelet."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:6
-msgid "A terrier is to a dog like a?"
-msgstr "En terrier är till en hund som en?"
+msgid "Golf"
+msgstr "Golf"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:7
-msgid "A turtle is inside a shell and a letter is inside an envelope."
-msgstr "En sköldpadda finns inuti ett skal och ett brev finns inuti ett kuvert."
+msgid "Basketball"
+msgstr "Basketboll"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:8
-msgid "Abstinence"
-msgstr "Avhållsamhet"
+msgid "Tennis"
+msgstr "Tennis"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:9
-msgid "Acclaimed"
-msgstr "Hyllad"
+msgid "Cycling"
+msgstr "Cykling"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:10
+msgid "It is the only one that does not use a ball in the game."
+msgstr "Det är den enda som inte använder en boll i spelet."
 
-#. Translators: Acrophobia of having a panic attack
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:11
-msgid "Acrophobia"
-msgstr "Akrofobi"
+msgid "A terrier is to a dog like a?"
+msgstr "En terrier är till en hund som en?"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:12
+msgid "Chicken / Parrot"
+msgstr "Kyckling / Papegoja"
 
-#. Translators: Affluent as antonym of poor, that is, somebody that is rich
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:13
-msgid "Affluent"
-msgstr "Välbemedlad"
+msgid "Pony / Horse"
+msgstr "Ponny / Häst"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:14
-msgid "Agoraphobia"
-msgstr "Agorafobi"
+msgid "Ant / Vertebrate"
+msgstr "Myra / Ryggradsdjur"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:15
-msgid "Air"
-msgstr "Luft"
+msgid "Dog / Cat"
+msgstr "Hund / Katt"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:16
-msgid "Aircraft"
-msgstr "Flygplan"
+msgid "Dog and horse are species and terrier and pony are breeds."
+msgstr "Hund och häst är djurarter och terrier och ponny är raser."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:17
-msgid "Airline"
-msgstr "Flygbolag"
+msgid "The word 'taxidermist' is used to define a person that?"
+msgstr "Ordet \"taxidermist\" används för att definiera en person som?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:18
-msgid "Amphibians"
-msgstr "Vattendjur"
+msgid "Works with dead animals"
+msgstr "Arbetar med döda djur"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:19
-msgid "An artist whose work has become the defining style of a genre is?"
-msgstr "En konstnär vars verk har blivit den definierade stilen för sin genre är?"
+msgid "Specializes in skin diseases"
+msgstr "Specialiserar sig på hudsjukdomar"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:20
-msgid "An oasis is an isolated area of vegetation in a desert and an island is a piece of isolated land that 
is surrounded by water."
-msgstr "En oas är en isolerad yta av vegetation i en öken och en ö är en del av ett isolerat land som omges 
av vatten."
+msgid "Suffers a skin disease"
+msgstr "Lider av en hudsjukdom"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:21
-msgid "Angle"
-msgstr "Vinkel"
+msgid "Works with leather"
+msgstr "Arbetar med läder"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:22
+msgid "A car engine that is poorly designed and lacking of sophistication is?"
+msgstr "En bilmotor som är dåligt designad och inte är förfinad är?"
 
-#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:23
-msgid "Angry"
-msgstr "Arg"
+msgid "Simplistic"
+msgstr "Förenklad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:24
-msgid "Ant / Vertebrate"
-msgstr "Myra / Ryggradsdjur"
+msgid "Erroneous"
+msgstr "Felaktig"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:25
+msgid "Broken"
+msgstr "Trasig"
 
-#. Translators: Anthophobia is fear of flowers that poses little or no danger
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:26
-msgid "Anthophobia"
-msgstr "Anthofobi"
+msgid "Unorthodox"
+msgstr "Okonventionell"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:27
+msgid "Which of the following words is the closest in meaning to 'censure'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"censur\"?"
 
-#. Translators: Anthropophobia is fear of people
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:28
-msgid "Anthropophobia"
-msgstr "Antropofobi"
+msgid "Condemn"
+msgstr "Fördöma"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:29
-msgid "Apple"
-msgstr "Äpple"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:30
-msgid "Attic"
-msgstr "Vindsvåning"
+msgid "Hide"
+msgstr "Dölja"
 
+#. Translators: 'obscure' is used as a verb
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:31
-msgid "Authority"
-msgstr "Auktoritet"
+msgid "Obscure"
+msgstr "Förmörka"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:32
-msgid "Azimuth"
-msgstr "Azimut"
+msgid "Ignore"
+msgstr "Ignorera"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:33
-msgid "Basketball"
-msgstr "Basketboll"
+msgid "An artist whose work has become the defining style of a genre is?"
+msgstr ""
+"En konstnär vars verk har blivit den definierade stilen för sin genre är?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:34
-msgid "Bassoon"
-msgstr "Fagott"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:35
-msgid "Beach"
-msgstr "Strand"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:36
-msgid "Birds"
-msgstr "Fåglar"
+msgid "Pioneer"
+msgstr "Pionjär"
 
 #. Translators: referred to the life style
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:38
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:36
 msgid "Bohemian"
 msgstr "Bohemisk"
 
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:37
+msgid "Misunderstood"
+msgstr "Missförstådd"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:38
+msgid "Martyr"
+msgstr "Martyr"
+
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:39
-msgid "Both relate to an action that breaks the related item."
-msgstr "Båda relaterar till en åtgärd som bryter det relaterade objektet."
+msgid "Which of the following sentences defines better an 'ostracized' person?"
+msgstr ""
+"Vilken av följande meningar definierar bättre en \"ostracerad\" person?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:40
-msgid "Bounce"
-msgstr "Studsa"
+msgid "Person expelled from society"
+msgstr "Person utesluten från samhället"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:41
-msgid "Broken"
-msgstr "Trasig"
+msgid "Loner"
+msgstr "Enstöring"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:42
-msgid "Bunker"
-msgstr "Bunker"
+msgid "Connoisseur"
+msgstr "Finsmakare"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:43
-msgid "Bursts"
-msgstr "Brista"
+msgid "Conspirator"
+msgstr "Konspiratör"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:44
-msgid "Cage"
-msgstr "Bur"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:45
-msgid "Camera"
-msgstr "Kamera"
+msgid "Which of the following words means fear of people?"
+msgstr "Vilket av följande ord betyder rädsla för folk?"
 
+#. Translators: Anthropophobia is fear of people
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:46
-msgid "Carbon"
-msgstr "Kol"
+msgid "Anthropophobia"
+msgstr "Antropofobi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:47
-msgid "Cardiology"
-msgstr "Kardiologi"
+msgid "Hypochondria"
+msgstr "Hypokondri"
 
-#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
+#. Translators: Anthophobia is fear of flowers that poses little or no danger
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:49
-msgid "Careless"
-msgstr "Slarvig"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:50
-msgid "Celebrated"
-msgstr "Bejublad"
+msgid "Anthophobia"
+msgstr "Anthofobi"
 
+#. Translators: Acrophobia is fear of heights
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:51
-msgid "Cellulose"
-msgstr "Cellulosa"
+msgid "Acrophobia"
+msgstr "Akrofobi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:52
-msgid "Chicken / Parrot"
-msgstr "Kyckling / Papegoja"
+msgid "A person with excessive preoccupation for his health has?"
+msgstr "En person med överdrivet intresse för sin egna hälsa har?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:53
-msgid "Chord"
-msgstr "Ackord"
+msgid "Agoraphobia"
+msgstr "Agorafobi"
 
-#. Translator: 'Close' as verb, like closed with a key
+#. Selected to avoid physical characteristics like: has shield, legs or tail
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:55
-msgid "Close"
-msgstr "Stänga"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:56
-msgid "Coast"
-msgstr "Kust"
+msgid "Which of the following words does not belong in this group?"
+msgstr "Vilket av följande ord tillhör inte gruppen?"
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:57
-msgid "Collectivism"
-msgstr "Kollektivism"
+msgid "Violin"
+msgstr "Fiol"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:58
-msgid "Column"
-msgstr "Kolumn"
+msgid "Bassoon"
+msgstr "Fagott"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:59
-msgid "Concert hall"
-msgstr "Konserthall"
+msgid "Flute"
+msgstr "Flöjt"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:60
-msgid "Condemn"
-msgstr "Fördöma"
+msgid "Oboe"
+msgstr "Oboe"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:61
+msgid "It is the only one that is not a woodwind instrument."
+msgstr "Det är den enda som inte är ett blåsinstrument av trä."
 
-#. Translator: As synonymous of 'perplexing'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:62
-msgid "Confusing"
-msgstr "Förvirrad"
+msgid "What is a 'halberd'?"
+msgstr "Vad är en \"hillebard\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:63
-msgid "Connoisseur"
-msgstr "Finsmakare"
+msgid "Weapon"
+msgstr "Vapen"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:64
-msgid "Conspirator"
-msgstr "Konspiratör"
+msgid "Flower"
+msgstr "Blomma"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:65
-msgid "Contradictory"
-msgstr "Kontradiktorisk"
+msgid "Fish"
+msgstr "Fisk"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:66
-msgid "Corn"
-msgstr "Majs"
+msgid "Sport"
+msgstr "Sport"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:67
-msgid "Crocodile"
-msgstr "Krokodil"
+msgid "Fossil"
+msgstr "Fossil"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:68
-msgid "Cycling"
-msgstr "Cykling"
+msgid "Portico"
+msgstr "Portik"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:69
-msgid "Decagon"
-msgstr "Dekagon"
+msgid "Column"
+msgstr "Kolumn"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:70
-msgid "Decimal"
-msgstr "Decimal"
+msgid "Attic"
+msgstr "Vindsvåning"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:71
-msgid "Deer"
-msgstr "Hjort"
+msgid "It is the only one that is not related to architecture."
+msgstr "Det är den enda som inte är relaterat till arkitektur."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:72
-msgid "Democracy"
-msgstr "Demokrati"
+msgid "Kilometer"
+msgstr "Kilometer"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:73
-msgid "Disinterest"
-msgstr "Ointresse"
+msgid "Hectogram"
+msgstr "Hektogram"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:74
-msgid "Dog / Cat"
-msgstr "Hund / Katt"
+msgid "Liter"
+msgstr "Liter"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:75
-msgid "Dog and horse are species and terrier and pony are breeds."
-msgstr "Hund och häst är djurarter och terrier och ponny är raser."
+msgid "Gallon"
+msgstr "Gallon"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:76
-msgid "Enneagram"
-msgstr "Enneagram"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:77
-msgid "Envelope"
-msgstr "Kuvert"
+msgid "It is the only unit that does not belong to the metric system."
+msgstr "Det är den enda enhet som inte tillhör metersystemet."
 
+#. Translators: refers to the fruit
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:78
-msgid "Erroneous"
-msgstr "Felaktig"
+msgid "Orange"
+msgstr "Apelsin"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:79
-msgid "Exceptional"
-msgstr "Exceptionell"
+msgid "Apple"
+msgstr "Äpple"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:80
-msgid "Famous"
-msgstr "Känd"
+msgid "Grape"
+msgstr "Vindruva"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:81
-msgid "Fish"
-msgstr "Fisk"
+msgid "Potato"
+msgstr "Potatis"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:82
-msgid "Fishes"
-msgstr "Fiskar"
+msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:83
+msgid "Turtle"
+msgstr "Sköldpadda"
 
-#. As a synonym of obsession
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:84
-msgid "Fixation"
-msgstr "Fixering"
+msgid "Crocodile"
+msgstr "Krokodil"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:85
-msgid "Float"
-msgstr "Flyta"
+msgid "Lizard"
+msgstr "Ödla"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:86
-msgid "Flower"
-msgstr "Blomma"
+msgid "Frog"
+msgstr "Groda"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:87
-msgid "Flute"
-msgstr "Flöjt"
+msgid "It is the only one that is not a reptile and also does not have a tail."
+msgstr "Det är den enda som inte är en reptil och inte har någon svans."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:88
-msgid "Fork"
-msgstr "Gaffel"
+msgid "Tiger"
+msgstr "Tiger"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:89
-msgid "Fossil"
-msgstr "Fossil"
+msgid "Hyena"
+msgstr "Hyena"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:90
+msgid "Wolf"
+msgstr "Varg"
 
-#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:91
-msgid "Friendly"
-msgstr "Vänlig"
+msgid "Deer"
+msgstr "Hjort"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:92
-msgid "Frog"
-msgstr "Groda"
+msgid "It is the only one that is not a carnivore."
+msgstr "Det är den enda som inte är en köttätare."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:93
-msgid "Gallon"
-msgstr "Gallon"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'hedonism'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"hedonism\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:94
-msgid "Generic"
-msgstr "Allmän"
+msgid "Pleasure"
+msgstr "Njutning"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:95
-msgid "Golf"
-msgstr "Golf"
+msgid "Pain"
+msgstr "Smärta"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:96
-msgid "Grab and bite are finite actions."
-msgstr "Fånga och bita är begränsande åtgärder."
+msgid "Collectivism"
+msgstr "Kollektivism"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:97
-msgid "Grain"
-msgstr "Korn"
+msgid "Abstinence"
+msgstr "Avhållsamhet"
 
+# Hmm. Inte bra
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:98
-msgid "Grape"
-msgstr "Vindruva"
+msgid ""
+"The ethical doctrine holding that only what is pleasant is an intrinsic good."
+msgstr ""
+"Den etiska läran säger att endast det som är njutbart är en väsentlig godhet."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:99
-msgid "Gym"
-msgstr "Gym"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'asceticism'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"askes\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:100
-msgid "Hangar"
-msgstr "Hangar"
+msgid "Positivism"
+msgstr "Positivism"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:101
-msgid "Hectogram"
-msgstr "Hektogram"
+msgid ""
+"The practice of austere self-discipline in order to achieve a higher or "
+"spiritual idea."
+msgstr ""
+"Utövningen av strikt självdisciplin för att uppnå en högre eller andlig idé."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:102
-msgid "Hematology"
-msgstr "Hematologi"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'oxymoron'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"oxymoron\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:103
-msgid "Hide"
-msgstr "Dölja"
+msgid "Contradictory"
+msgstr "Kontradiktorisk"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:104
-msgid "Homeless"
-msgstr "Hemlös"
+msgid "Synonym"
+msgstr "Synonym"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:105
-msgid "Hyena"
-msgstr "Hyena"
+msgid "Related"
+msgstr "Besläktad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:106
-msgid "Hypochondria"
-msgstr "Hypokondri"
+msgid "Ironic"
+msgstr "Ironisk"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:107
-msgid "Icosagon"
-msgstr "Ikosaeder"
+msgid "A figure of speech that combines contradicting terms."
+msgstr "Ett uttryck som kombinerar motsägande termer."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:108
-msgid "Ignore"
-msgstr "Ignorera"
+msgid "Lentils"
+msgstr "Linser"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:109
-msgid "Incredible"
-msgstr "Otrolig"
+msgid "Wheat"
+msgstr "Vete"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:110
-msgid "Indifference"
-msgstr "Likgiltighet"
+msgid "Corn"
+msgstr "Majs"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:111
-msgid "Ink"
-msgstr "Bläck"
+msgid "Rice"
+msgstr "Ris"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:112
-msgid "Insects"
-msgstr "Insekter"
+msgid "It is the only one that is not a cereal."
+msgstr "Det är den enda som inte är ett sädesslag."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:113
-msgid "Interesting"
-msgstr "Intressant"
+msgid "Onion"
+msgstr "Lök"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:114
-msgid "Intuition"
-msgstr "Intuition"
+msgid "Mango"
+msgstr "Mango"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:115
-msgid "Ironic"
-msgstr "Ironisk"
+msgid "Lychee"
+msgstr "Litchi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:116
-msgid "Island"
-msgstr "Ö"
+msgid "Olive"
+msgstr "Oliv"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:117
+msgid "Carbon"
+msgstr "Kol"
 
-#. Translator: definition of negligent
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:118
-msgid "It is the failure to take such care as may be rightfully or reasonably expected."
-msgstr "Det är misslyckandet att bry sig om som rättfärdigt eller ansvarsmässigt förväntas."
+msgid "Sodium"
+msgstr "Natrium"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:119
-msgid "It is the only one that does not use a ball in the game."
-msgstr "Det är den enda som inte använder en boll i spelet."
+msgid "Titanium"
+msgstr "Titan"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:120
-msgid "It is the only one that is not a carnivore."
-msgstr "Det är den enda som inte är en köttätare."
+msgid "Zinc"
+msgstr "Zink"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:121
-msgid "It is the only one that is not a cereal."
-msgstr "Det är den enda som inte är ett sädesslag."
+msgid "It is the only one that is not a metal."
+msgstr "Det är den enda som inte är en metall."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:122
-msgid "It is the only one that is not a fruit."
-msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
+msgid "Cardiology"
+msgstr "Kardiologi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:123
-msgid "It is the only one that is not a medical specialty."
-msgstr "Det är den enda som inte är en medicinsk specialitet."
+msgid "Hematology"
+msgstr "Hematologi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:124
-msgid "It is the only one that is not a metal."
-msgstr "Det är den enda som inte är en metall."
+msgid "Psychiatry"
+msgstr "Psykiatri"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:125
-msgid "It is the only one that is not a reptile and also does not have a tail."
-msgstr "Det är den enda som inte är en reptil och inte har någon svans."
+msgid "Paleontology"
+msgstr "Paleontologi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:126
-msgid "It is the only one that is not a woodwind instrument."
-msgstr "Det är den enda som inte är ett blåsinstrument av trä."
+msgid "It is the only one that is not a medical specialty."
+msgstr "Det är den enda som inte är en medicinsk specialitet."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:127
-msgid "It is the only one that is not related to architecture."
-msgstr "Det är den enda som inte är relaterat till arkitektur."
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:128
-msgid "It is the only unit that does not belong to the metric system."
-msgstr "Det är den enda enhet som inte tillhör metersystemet."
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"nonchalant\"?"
 
+#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:129
-msgid "Kilometer"
-msgstr "Kilometer"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:130
-msgid "Latitude"
-msgstr "Latitud"
+msgid "Careless"
+msgstr "Slarvig"
 
+#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:131
-msgid "Lentils"
-msgstr "Linser"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:132
-msgid "Light"
-msgstr "Ljus"
+msgid "Friendly"
+msgstr "Vänlig"
 
+#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:133
-msgid "Liter"
-msgstr "Liter"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:134
-msgid "Lizard"
-msgstr "Ödla"
+msgid "Polite"
+msgstr "Hövlig"
 
-#. Translator: 'Lock' as verb, like locked with a key
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:136
-msgid "Lock"
-msgstr "Låsa"
+#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:135
+msgid "Angry"
+msgstr "Arg"
 
+#. Translator: definition of negligent
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:137
-msgid "Loner"
-msgstr "Enstöring"
+msgid ""
+"It is the failure to take such care as may be rightfully or reasonably "
+"expected."
+msgstr ""
+"Det är misslyckandet att bry sig om som rättfärdigt eller ansvarsmässigt "
+"förväntas."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:138
-msgid "Lychee"
-msgstr "Litchi"
+msgid "Regular"
+msgstr "Vanlig"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:139
-msgid "Mango"
-msgstr "Mango"
+msgid "Occasional"
+msgstr "Tillfällig"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:140
-msgid "Martyr"
-msgstr "Martyr"
+msgid "Exceptional"
+msgstr "Exceptionell"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:141
-msgid "Misunderstood"
-msgstr "Missförstådd"
+msgid "Rare"
+msgstr "Ovanlig"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:142
-msgid "Money"
-msgstr "Pengar"
+msgid "The other words have the connotation of not occurring frequently."
+msgstr "De övriga orden har bibetydelsen av att inte inträffa frekvent."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:143
-msgid "Museum"
-msgstr "Museum"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:144
-msgid "Oboe"
-msgstr "Oboe"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'perplexing'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"förvirrad\"?"
 
+#. Translator: As synonymous of 'perplexing'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:145
-msgid "Obscure"
-msgstr "Förmörka"
+msgid "Confusing"
+msgstr "Förvirrad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:146
-msgid "Obvious"
-msgstr "Uppenbar"
+msgid "Interesting"
+msgstr "Intressant"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:147
-msgid "Occasional"
-msgstr "Tillfällig"
+msgid "Ordinary"
+msgstr "Ordinär"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:148
-msgid "Offensive"
-msgstr "Stötande"
+msgid "Trivial"
+msgstr "Banal"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:149
-msgid "Oligarchy"
-msgstr "Oligarki"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'unhappy'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"missbelåten\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:150
-msgid "Olive"
-msgstr "Oliv"
+msgid "Sad"
+msgstr "Ledsen"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:151
-msgid "Onion"
-msgstr "Lök"
+msgid "Unpleasant"
+msgstr "Obehaglig"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:152
+msgid "Tears"
+msgstr "Tårar"
 
-#. Translator: 'Open' as verb, like open with a key
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:153
-msgid "Open"
-msgstr "Öppna"
+msgid "Incredible"
+msgstr "Otrolig"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:154
+msgid "Famous"
+msgstr "Känd"
 
-#. Translators: refers to the fruit
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:155
-msgid "Orange"
-msgstr "Apelsin"
+msgid "Acclaimed"
+msgstr "Hyllad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:156
-msgid "Ordinary"
-msgstr "Ordinär"
+msgid "Celebrated"
+msgstr "Bejublad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:157
-msgid "Ostentation"
-msgstr "Anspråksfullhet"
+msgid "The other words have the meaning of distinguished."
+msgstr "De övriga orden har betydelsen av något utmärkande."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:158
-msgid "Pain"
-msgstr "Smärta"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:159
-msgid "Paleontology"
-msgstr "Paleontologi"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
-msgid "Parallel and longitude traverse from east to west while meridian and latitude traverse from north to 
south."
-msgstr "Parallell och longitud går från öst till väst och meridian och latitud går från nord till syd."
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'specific'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"specifik\"?"
 
 #. Translator: Pertaining to a single or specific person or thing
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:160
 msgid "Particular"
 msgstr "Speciell"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:163
-msgid "Person expelled from society"
-msgstr "Person utesluten från samhället"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:161
+msgid "Obvious"
+msgstr "Uppenbar"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:164
-msgid "Photography"
-msgstr "Fotografi"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:162
+msgid "Generic"
+msgstr "Allmän"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:163
+#, fuzzy
+#| msgid "Related"
+msgid "Plate"
+msgstr "Besläktad"
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:165
-msgid "Pioneer"
-msgstr "Pionjär"
+msgid "Bottle"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:166
-msgid "Pleasure"
-msgstr "Njutning"
+msgid "Amphora"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:167
-msgid "Pole"
-msgstr "Pol"
+msgid "Bowl"
+msgstr ""
 
-#. Translator: Used as an adjective in English. Possible answer to: Which of the following words is closest 
to the meaning of 'negligent'
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:169
-msgid "Polite"
-msgstr "Hövlig"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:168
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that is not used to storage liquids."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:170
-msgid "Pony / Horse"
-msgstr "Ponny / Häst"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:169
+msgid "Walnut"
+msgstr ""
 
+#. Translator: In reference to the nut
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:171
-msgid "Portico"
-msgstr "Portik"
+msgid "Macadamia"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:172
-msgid "Positivism"
-msgstr "Positivism"
+#, fuzzy
+#| msgid "chest"
+msgid "Chestnut"
+msgstr "bröst"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:173
-msgid "Potato"
-msgstr "Potatis"
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that is not a nut."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:174
-msgid "Printer"
-msgstr "Skrivare"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Which of the following words is closest to the meaning of 'asceticism'?"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'acclaim'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"askes\"?"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:175
-msgid "Property"
-msgstr "Egendom"
+#, fuzzy
+#| msgid "Apple"
+msgid "Applause"
+msgstr "Äpple"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:176
-msgid "Psychiatry"
-msgstr "Psykiatri"
+#, fuzzy
+#| msgid "Ostentation"
+msgid "Commendation"
+msgstr "Anspråksfullhet"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:177
-msgid "Radius"
-msgstr "Radie"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:178
-msgid "Rare"
-msgstr "Ovanlig"
+#, fuzzy
+#| msgid "Fixation"
+msgid "Citation"
+msgstr "Fixering"
 
+#. Translator: As a noun (call upon a spirit by invocation)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:179
-msgid "Regular"
-msgstr "Vanlig"
+msgid "Conjure"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:180
-msgid "Related"
-msgstr "Besläktad"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:181
-msgid "Repugnance"
-msgstr "Oförenlig"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'?"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'grief'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"nonchalant\"?"
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:182
-msgid "Restaurant"
-msgstr "Restaurang"
+msgid "Lament"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:183
-msgid "Rice"
-msgstr "Ris"
+msgid "Fraud"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:184
-msgid "River"
-msgstr "Flod"
+msgid "Intolerance"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:185
-msgid "Roll"
-msgstr "Rulla"
+msgid "Risk"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:186
-msgid "Sad"
-msgstr "Ledsen"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:187
-msgid "Shame"
-msgstr "Skam"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Which of the following words is closest to the meaning of 'specific'?"
+msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'phlegmatic'?"
+msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"specifik\"?"
 
+#. Translator: Used as an adjective in English
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:188
-msgid "Ship"
-msgstr "Skepp"
+msgid "Calm"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:189
-msgid "Simplistic"
-msgstr "Förenklad"
+#, fuzzy
+#| msgid "Attention"
+msgid "Authentic"
+msgstr "Uppmärksam"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:190
-msgid "Sodium"
-msgstr "Natrium"
+#, fuzzy
+#| msgid "Lever"
+msgid "Clever"
+msgstr "Hävstång"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:191
-msgid "Solstice"
-msgstr "Solstitier"
+msgid "Tense"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:192
-msgid "Specializes in skin diseases"
-msgstr "Specialiserar sig på hudsjukdomar"
+#, fuzzy
+#| msgid "Concert hall"
+msgid "Concert"
+msgstr "Konserthall"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:193
-msgid "Sport"
-msgstr "Sport"
+msgid "Satire"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:194
-msgid "Suffers a skin disease"
-msgstr "Lider av en hudsjukdom"
+msgid "Proverb"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:195
-msgid "Sugarcane"
-msgstr "Sockerrör"
+#, fuzzy
+#| msgid "Enneagram"
+msgid "Epigram"
+msgstr "Enneagram"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:196
-msgid "Sweet corn"
-msgstr "Majs"
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not related to architecture."
+msgid "It is the only one that is not related to literature."
+msgstr "Det är den enda som inte är relaterat till arkitektur."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:197
-msgid "Synonym"
-msgstr "Synonym"
+msgid "Curve"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:198
-msgid "Table"
-msgstr "Bord"
+msgid "Cathetus"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:199
-msgid "Tangent"
-msgstr "Tangent"
+msgid "Hypotenuse"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:200
-msgid "Tears"
-msgstr "Tårar"
+msgid "Trigonometry"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:201
-msgid "Tennis"
-msgstr "Tennis"
-
-# Hmm. Inte bra
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:202
-msgid "The ethical doctrine holding that only what is pleasant is an intrinsic good."
-msgstr "Den etiska läran säger att endast det som är njutbart är en väsentlig godhet."
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not related to architecture."
+msgid "It is the only one that is not related with triangles."
+msgstr "Det är den enda som inte är relaterat till arkitektur."
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:203
-msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
-msgstr "Första ordet är instrumentet och det andra vad det mäter."
+msgid "Necklace"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:204
-msgid "The other words have the connotation of not occurring frequently."
-msgstr "De övriga orden har bibetydelsen av att inte inträffa frekvent."
+msgid "Candelabra"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:205
-msgid "The other words have the meaning of distinguished."
-msgstr "De övriga orden har betydelsen av något utmärkande."
+msgid "Lantern"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:206
-msgid "The practice of austere self-discipline in order to achieve a higher or spiritual idea."
-msgstr "Utövningen av strikt självdisciplin för att uppnå en högre eller andlig idé."
+msgid "Lamp"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:207
-msgid "The radius of a circle is half the diameter."
-msgstr "Radien av en cirkel är halva diametern."
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:208
-msgid "The relation between the two words is that they are synonymous."
-msgstr "Relationen mellan de två orden är att de är synonyma."
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that does not produce light."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:209
-msgid "The word 'taxidermist' is used to define a person that?"
-msgstr "Ordet \"taxidermist\" används för att definiera en person som?"
+msgid "Shield"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:210
-msgid "Theater"
-msgstr "Teater"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:211
-msgid "Think of the items used in the game."
-msgstr "Tänk på objekten som används i spelet."
+msgid "Helmet"
+msgstr ""
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:212
-msgid "Tiger"
-msgstr "Tiger"
+msgid "Armor"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:213
-msgid "Titanium"
-msgstr "Titan"
+msgid "Crossbow"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:214
-msgid "To make both objects work, a button needs to be pushed and a key needs to be turned."
-msgstr "För att få båda objekten att fungera måste en knapp tryckas ner och en nyckel vridas om."
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that is not used for protection."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:215
-msgid "Totalitarianism"
-msgstr "Totalitarism"
+msgid "Monolith"
+msgstr ""
 
-#. Translators: tripod as used is photography
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
-msgid "Tripod"
-msgstr "Stativ"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:216
+msgid "Granite"
+msgstr ""
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:218
-msgid "Trivial"
-msgstr "Banal"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:217
+msgid "Rock"
+msgstr ""
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:219
-msgid "Turn"
-msgstr "Vrida"
+msgid "Tree"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:220
-msgid "Turtle"
-msgstr "Sköldpadda"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:221
-msgid "Unorthodox"
-msgstr "Okonventionell"
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not related to architecture."
+msgid "It is the only one that is not related to rocks."
+msgstr "Det är den enda som inte är relaterat till arkitektur."
 
+#. Translator: As a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:222
-msgid "Unpleasant"
-msgstr "Obehaglig"
+msgid "Carrot"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:223
-msgid "Violin"
-msgstr "Fiol"
+msgid "Beet"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:224
-msgid "Weapon"
-msgstr "Vapen"
+#, fuzzy
+#| msgid "Radius"
+msgid "Radish"
+msgstr "Radie"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:225
-msgid "What is a 'halberd'?"
-msgstr "Vad är en \"hillebard\"?"
+msgid "Tomato"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:226
-msgid "Wheat"
-msgstr "Vete"
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a fruit."
+msgid "It is the only one that does not have roots."
+msgstr "Det är den enda som inte är en frukt."
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:227
-msgid "Which of the following sentences defines better an 'ostracized' person?"
-msgstr "Vilken av följande meningar definierar bättre en \"ostracerad\" person?"
+#. Translator: Organ as a musical instrument
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:228
+msgid "Organ"
+msgstr ""
 
-#.
-#. Translators, please check these recommendations when translating gbrainy: 
http://live.gnome.org/gbrainy/Localizing
-#.
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:231
-msgid "Which of the following sports does not belong in this group?"
-msgstr "Vilken av följande sporter tillhör inte gruppen?"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:229
+msgid "Piano"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:230
+msgid "Accordion"
+msgstr ""
+
+#. Translator: 'keys' as the ones found in a keyboard
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:232
+#, fuzzy
+#| msgid "It is the only one that is not a metal."
+msgid "It is the only instrument that does not have keys."
+msgstr "Det är den enda som inte är en metall."
 
-#. Selected to avoid physical characteristics like: has shield, legs or tail
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:233
-msgid "Which of the following words does not belong in this group?"
-msgstr "Vilket av följande ord tillhör inte gruppen?"
+msgid "car / garage | plane"
+msgstr "bil / garage | plan"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:234
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'asceticism'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"askes\"?"
+msgid "Hangar"
+msgstr "Hangar"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:235
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'hedonism'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"hedonism\"?"
+msgid "Airline"
+msgstr "Flygbolag"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:236
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'negligent'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"nonchalant\"?"
+msgid "Aircraft"
+msgstr "Flygplan"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:237
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'oxymoron'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"oxymoron\"?"
+msgid "Bunker"
+msgstr "Bunker"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:238
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'perplexing'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"förvirrad\"?"
+msgid "circle / semicircle | diameter"
+msgstr "cirkel / halvcirkel | diameter"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:239
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'specific'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"specifik\"?"
+msgid "Radius"
+msgstr "Radie"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:240
-msgid "Which of the following words is closest to the meaning of 'unhappy'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"missbelåten\"?"
+msgid "Chord"
+msgstr "Ackord"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:241
-msgid "Which of the following words is the closest in meaning to 'censure'?"
-msgstr "Vilket av följande ord är närmast betydelsen för \"censur\"?"
+msgid "Tangent"
+msgstr "Tangent"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:242
-msgid "Which of the following words means fear of people?"
-msgstr "Vilket av följande ord betyder rädsla för folk?"
+msgid "Angle"
+msgstr "Vinkel"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:243
-msgid "Winery"
-msgstr "Vingård"
+msgid "The radius of a circle is half the diameter."
+msgstr "Radien av en cirkel är halva diametern."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:244
-msgid "Wings"
-msgstr "Vingar"
+msgid "talk / yell | dislike"
+msgstr "prata / skrika | ogilla"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:245
-msgid "Wolf"
-msgstr "Varg"
+msgid "Repugnance"
+msgstr "Oförenlig"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:246
-msgid "Works with dead animals"
-msgstr "Arbetar med döda djur"
+msgid "Offensive"
+msgstr "Stötande"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:247
-msgid "Works with leather"
-msgstr "Arbetar med läder"
+msgid "Shame"
+msgstr "Skam"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:248
-msgid "Zinc"
-msgstr "Zink"
+msgid "Ostentation"
+msgstr "Anspråksfullhet"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:249
-msgid "airplane | aeroplane | plane"
-msgstr "flygplan | flygmaskin | plan | flyg"
+msgid "write / pen | eat"
+msgstr "skriva / penna | äta"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:250
-msgid "ankle"
-msgstr "ankel"
+msgid "Fork"
+msgstr "Gaffel"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:251
-msgid "art / gallery | drama"
-msgstr "konst / galleri | drama"
+msgid "Restaurant"
+msgstr "Restaurang"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:252
-msgid "atlas"
-msgstr "atlas"
+msgid "Winery"
+msgstr "Vingård"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:253
-msgid "bite"
-msgstr "bita"
+msgid "Table"
+msgstr "Bord"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:254
-msgid "body | skin"
-msgstr "kropp | hud"
+msgid "A pen is used to write and a fork is used to eat."
+msgstr "En penna används för att skriva med och en gaffel för att äta med."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:255
-msgid "book | magazine | document"
-msgstr "bok | tidskrift | dokument"
+msgid "desert / oasis | sea"
+msgstr "öken / oas | hav"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:256
+msgid "Island"
+msgstr "Ö"
 
-#. Translators: 'open' is used as a verb (open a box)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:257
-msgid "box / open | banana"
-msgstr "låda / öppna | banan"
+msgid "River"
+msgstr "Flod"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:258
-msgid "bridge / over | tunnel"
-msgstr "bro / över | tunnel"
+msgid "Beach"
+msgstr "Strand"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:259
-msgid "button / push | key (used in a lock)"
-msgstr "knapp / trycka | nyckel"
+msgid "Coast"
+msgstr "Kust"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:260
-msgid "cage | zoo | zoological garden"
-msgstr "bur | zoo | djurpark"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:261
-msgid "car / garage | plane"
-msgstr "bil / garage | plan"
+msgid ""
+"An oasis is an isolated area of vegetation in a desert and an island is a "
+"piece of isolated land that is surrounded by water."
+msgstr ""
+"En oas är en isolerad yta av vegetation i en öken och en ö är en del av ett "
+"isolerat land som omges av vatten."
 
+#. Translators: letter refers to letter (in paper form)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:262
-msgid "car / road | train"
-msgstr "bil / väg | tåg"
+msgid "turtle / shell | letter"
+msgstr "sköldpadda / skal | brev"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:263
+msgid "Envelope"
+msgstr "Kuvert"
 
-#. Translators: 'chop' is used as a verb (to chop)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:264
-msgid "chop"
-msgstr "klyva | hugga"
+msgid "Ink"
+msgstr "Bläck"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:265
-msgid "circle / semicircle | diameter"
-msgstr "cirkel / halvcirkel | diameter"
+msgid "Printer"
+msgstr "Skrivare"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:266
-msgid "coins"
-msgstr "mynt"
+msgid "Cellulose"
+msgstr "Cellulosa"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:267
-msgid "composer | songwriter | lyricist"
-msgstr "kompositör | textförfattare | låtskrivare"
+msgid "A turtle is inside a shell and a letter is inside an envelope."
+msgstr ""
+"En sköldpadda finns inuti ett skal och ett brev finns inuti ett kuvert."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:268
-msgid "concept / idea | obsession"
-msgstr "koncept / idé | besatthet"
+msgid "wine / grape | rum"
+msgstr "vin / vindruva | rom"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:269
-msgid "constellation / stars | archipelago"
-msgstr "konstellation / stjärnor | arkipelag"
+msgid "Sugarcane"
+msgstr "Sockerrör"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:270
+msgid "Grain"
+msgstr "Korn"
 
-#. Translators: 'dance' is used as a noun
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:271
-msgid "dance"
-msgstr "dans"
+msgid "Sweet corn"
+msgstr "Majs"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:272
-msgid "desert / oasis | sea"
-msgstr "öken / oas | hav"
+msgid "horticulture / plants | ornithology"
+msgstr "hortikultur / plantor | ornitologi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:273
-msgid "dish / break | balloon"
-msgstr "tallrik / sönder | ballong"
+msgid "Birds"
+msgstr "Fåglar"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:274
-msgid "dog / tame | wolf"
-msgstr "hund / tam | varg"
+msgid "Insects"
+msgstr "Insekter"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:275
-msgid "elbow / knee | wrist"
-msgstr "armbåge / knä | vrist"
+msgid "Amphibians"
+msgstr "Vattendjur"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:276
+msgid "Fishes"
+msgstr "Fiskar"
 
-#. 'correct' can be used as verb or adjective
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:277
-msgid "error / (to) correct | damage"
-msgstr "fel / (att) korrigera | skada"
+msgid "thankful / ingratitude | despotism"
+msgstr "tacksam / otacksamhet | despotism"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:278
-msgid "eyebrow / eye | mustache"
-msgstr "ögonbryn / öga | mustasch"
+msgid "Democracy"
+msgstr "Demokrati"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:279
+msgid "Totalitarianism"
+msgstr "Totalitarism"
 
-#. Translators: the concept 'toe' (http://en.wikipedia.org/wiki/Toe) does not exist in all languages. Feel 
free to change it to 'fingers' and adapt the answer accordingly
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:280
-msgid "feet / two | toes"
-msgstr "fötter / två | tår"
+msgid "Oligarchy"
+msgstr "Oligarki"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:281
-msgid "fish / aquarium | monkey"
-msgstr "fisk / akvarium | apa"
+msgid "Authority"
+msgstr "Auktoritet"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:282
-msgid "fish / submarine | bird"
-msgstr "fisk / ubåt | fågel"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:283
-msgid "fish / water | bird"
-msgstr "fisk / vatten | fågel"
+msgid "pessimist / optimist | poor"
+msgstr "pessimist / optimist | fattig"
 
+#. Translators: Affluent as antonym of poor, that is, somebody that is rich
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:284
-msgid "five / pentagon | ten"
-msgstr "fem / pentagon | tio"
+msgid "Affluent"
+msgstr "Välbemedlad"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:285
-msgid "fox / den | bird"
-msgstr "räv / gryt | fågel"
+msgid "Homeless"
+msgstr "Hemlös"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:286
+msgid "Property"
+msgstr "Egendom"
 
-#. Translators: 'break' is used as a verb (to break)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:287
-msgid "glass / break | paper"
-msgstr "glas / sönder | papper"
+msgid "Money"
+msgstr "Pengar"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:288
-msgid "hands / grab | teeth"
-msgstr "händer / ta | tänder"
+msgid "five / pentagon | ten"
+msgstr "fem / pentagon | tio"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:289
-msgid "herbivorous | herbivore"
-msgstr "växtätare | herbivor"
+msgid "Decagon"
+msgstr "Dekagon"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:290
-msgid "horticulture / plants | ornithology"
-msgstr "hortikultur / plantor | ornitologi"
+msgid "Enneagram"
+msgstr "Enneagram"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:291
-msgid "hour / minute | minute"
-msgstr "timme / minut | minut"
+msgid "Icosagon"
+msgstr "Ikosaeder"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:292
-msgid "hungry / eat | tired"
-msgstr "hungrig / äta | trött"
+msgid "Decimal"
+msgstr "Decimal"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:293
-msgid "hunter / rifle | photographer"
-msgstr "jägare / gevär | fotograf"
+msgid "parallel / meridian | longitude"
+msgstr "parallell / meridian | longitud"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:294
-msgid "ice / slippery | glue"
-msgstr "is / halt | lim"
+msgid "Latitude"
+msgstr "Latitud"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:295
-msgid "in | under | through"
-msgstr "in | under | genom"
+msgid "Solstice"
+msgstr "Solstitier"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:296
-msgid "islands"
-msgstr "öar"
+msgid "Pole"
+msgstr "Pol"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:297
-msgid "leopard / spots | tiger"
-msgstr "leopard / prickar | tiger"
+msgid "Azimuth"
+msgstr "Azimut"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:298
-msgid "letter / word | page"
-msgstr "brev / ord | sida"
+msgid ""
+"Parallel and longitude traverse from east to west while meridian and "
+"latitude traverse from north to south."
+msgstr ""
+"Parallell och longitud går från öst till väst och meridian och latitud går "
+"från nord till syd."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:299
-msgid "lip | upper lip | mouth"
-msgstr "läpp | överläpp | mun"
+msgid "art / gallery | drama"
+msgstr "konst / galleri | drama"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:300
-msgid "nest"
-msgstr "bo | näste"
+msgid "Theater"
+msgstr "Teater"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:301
-msgid "nose"
-msgstr "näsa"
+msgid "Museum"
+msgstr "Museum"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:302
-msgid "novel / author | song"
-msgstr "roman / författare | låt"
+msgid "Concert hall"
+msgstr "Konserthall"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:303
-msgid "orange / fruit | spinach"
-msgstr "apelsin / frukt | spenat"
+msgid "Gym"
+msgstr "Gym"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:304
-msgid "parallel / meridian | longitude"
-msgstr "parallell / meridian | longitud"
+msgid "hunter / rifle | photographer"
+msgstr "jägare / gevär | fotograf"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:305
-msgid "pediatrics / children | numismatics"
-msgstr "pediatrik / barn | numismatik"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:306
-msgid "peel"
-msgstr "skala"
+msgid "Camera"
+msgstr "Kamera"
 
+#. Translators: tripod as used is photography
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:307
-msgid "pessimist / optimist | poor"
-msgstr "pessimist / optimist | fattig"
+msgid "Tripod"
+msgstr "Stativ"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:308
-msgid "poems / anthology | maps"
-msgstr "poesi / antologi | kartor"
+msgid "Photography"
+msgstr "Fotografi"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:309
-msgid "puzzle / solve | game"
-msgstr "pussel / lösa | spel"
+msgid "Light"
+msgstr "Ljus"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:310
-msgid "repair | fix"
-msgstr "reparera | fixa"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:311
-msgid "ring / finger | bracelet"
-msgstr "ring / finger | armband"
+msgid "dish / break | balloon"
+msgstr "tallrik / sönder | ballong"
 
+#. Translators: like 'he burst the balloon'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:312
-msgid "seal / flippers | bird"
-msgstr "säl / simfötter | fågel"
+#, fuzzy
+#| msgid "Bursts"
+msgid "Burst"
+msgstr "Brista"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:313
+msgid "Bounce"
+msgstr "Studsa"
 
-#. Translators: refers to the unit of time
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:314
-msgid "second"
-msgstr "sekund"
+msgid "Float"
+msgstr "Flyta"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:315
+msgid "Roll"
+msgstr "Rulla"
 
-#. Translators: 'dig' is used as a verb (to dig)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:316
-msgid "shovel / dig | axe"
-msgstr "spade / gräva | yxa"
+msgid "Both relate to an action that breaks the related item."
+msgstr "Båda relaterar till en åtgärd som bryter det relaterade objektet."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:317
-msgid "sink"
-msgstr "sjunka"
+msgid "button / push | key (used in a lock)"
+msgstr "knapp / trycka | nyckel"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:318
-msgid "sleep | rest"
-msgstr "sova | vila"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:319
-msgid "slurp / tongue | snort"
-msgstr "sörpla / tunga | sniffa"
+msgid "Turn"
+msgstr "Vrida"
 
+#. Translator: 'Open' as verb, like open with a key
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:320
-msgid "sour"
-msgstr "sur"
+msgid "Open"
+msgstr "Öppna"
 
-#. Translators: stick refers to a piece of wood
+#. Translator: 'Lock' as verb, like locked with a key
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:322
-msgid "stick / float | stone"
-msgstr "träbit / flyta | sten"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:323
-msgid "sticky"
-msgstr "klistrig | klibbig"
+msgid "Lock"
+msgstr "Låsa"
 
+#. Translator: 'Close' as verb, like closed with a key
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:324
-msgid "stripes"
-msgstr "ränder"
+msgid "Close"
+msgstr "Stänga"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:325
-msgid "sugar / sweet | vinegar"
-msgstr "socker / sött | vinäger"
+msgid ""
+"To make both objects work, a button needs to be pushed and a key needs to be "
+"turned."
+msgstr ""
+"För att få båda objekten att fungera måste en knapp tryckas ner och en "
+"nyckel vridas om."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:326
-msgid "talk / yell | dislike"
-msgstr "prata / skrika | ogilla"
+msgid "concept / idea | obsession"
+msgstr "koncept / idé | besatthet"
 
-#. Translators: 'tear' and 'rip' are used as verbs (to tear / to rip). Tear as in "To pull apart or into 
pieces by force" (not lacrimation)
+#. As a synonym of obsession
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:328
-msgid "tear | rip"
-msgstr "riva"
+msgid "Fixation"
+msgstr "Fixering"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:329
-msgid "tears / eyes | sweat"
-msgstr "tårar / ögon | svett"
+msgid "Indifference"
+msgstr "Likgiltighet"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:330
+msgid "Disinterest"
+msgstr "Ointresse"
 
-#. Translators: referred to 'feet / two | toes'
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:331
-msgid "ten | 10"
-msgstr "tio | 10"
+msgid "Intuition"
+msgstr "Intuition"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:332
-msgid "tennis / sport | ballet"
-msgstr "tennis / sport | balett"
+msgid "The relation between the two words is that they are synonymous."
+msgstr "Relationen mellan de två orden är att de är synonyma."
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:333
-msgid "thankful / ingratitude | despotism"
-msgstr "tacksam / otacksamhet | despotism"
+msgid "fish / water | bird"
+msgstr "fisk / vatten | fågel"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:334
-msgid "thermometer / temperature | clock"
-msgstr "termometer / temperatur | klocka"
+msgid "Air"
+msgstr "Luft"
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:335
-msgid "tiger / carnivore | cow"
-msgstr "tiger / karnivor | ko"
+msgid "Wings"
+msgstr "Vingar"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:336
+msgid "Ship"
+msgstr "Skepp"
 
-#. Translators: time as duration of an event. What a clock measures
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:337
-msgid "time"
-msgstr "tid"
+msgid "Cage"
+msgstr "Bur"
 
-#. Translators: 'play' is used as a verb (to play)
+#. Translator: 'rook' as a piece of chess
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:339
-msgid "toy / play | tool"
-msgstr "leksak / leka | verktyg"
+msgid "rook / chess | soldier"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:340
-msgid "track | railway | rails"
-msgstr "spår | järnväg | räls"
+msgid "Battle"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:341
+msgid "Gun"
+msgstr ""
 
-#. Translators: letter refers to letter (in paper form)
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:342
-msgid "turtle / shell | letter"
-msgstr "sköldpadda / skal | brev"
+msgid "Peace"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:343
-msgid "vegetable"
-msgstr "grönsak"
+msgid "Enemy"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:344
-msgid "whirlpool / water | tornado"
-msgstr "strömvirvel / vatten | tornado"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:345
-msgid "wild | savage"
-msgstr "vild | vilde"
+msgid "competitive / cooperative | anxious"
+msgstr ""
 
+#. Translator: Used as an adjective in English
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:346
-msgid "win | play"
-msgstr "vinna | spela"
+msgid "Flexible"
+msgstr ""
 
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:347
-msgid "wind | air"
-msgstr "vind | luft"
-
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:348
-msgid "wine / grape | rum"
-msgstr "vin / vindruva | rom"
+msgid "Cautious"
+msgstr ""
 
+#. Translator: Used as an adjective in English
 #: ../data/verbal_analogies.xml.h:349
+msgid "Daring"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:350
+#, fuzzy
+#| msgid "pessimist / optimist | poor"
+msgid "pessimistic / optimistic | suspicious"
+msgstr "pessimist / optimist | fattig"
+
+#. Translator: Used as an adjective in English
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
+#, fuzzy
+#| msgid "Interesting"
+msgid "Trusting"
+msgstr "Intressant"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:353
+#, fuzzy
+#| msgid "Obvious"
+msgid "Dubious"
+msgstr "Uppenbar"
+
+#. Translator: compass as the instrument used for finding direction
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:355
+#, fuzzy
+#| msgid "thermometer / temperature | clock"
+msgid "thermometer / temperature | compass"
+msgstr "termometer / temperatur | klocka"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:356
+#, fuzzy
+#| msgid "Fractions"
+msgid "Direction"
+msgstr "Bråk"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:357
+#, fuzzy
+#| msgid "Equation"
+msgid "Elevation"
+msgstr "Ekvation"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:358
+#, fuzzy
+#| msgid "Positivism"
+msgid "Position"
+msgstr "Positivism"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:359
+msgid "Area"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:360
+msgid "The first word is the instrument and the second what it measures."
+msgstr "Första ordet är instrumentet och det andra vad det mäter."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:361
+msgid "hungry / eat | tired"
+msgstr "hungrig / äta | trött"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:362
+msgid "sleep | rest"
+msgstr "sova | vila"
+
+#. Translators: 'open' is used as a verb (open a box)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:364
+msgid "box / open | banana"
+msgstr "låda / öppna | banan"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:365
+msgid "peel"
+msgstr "skala"
+
+#. Translators: 'dig' is used as a verb (to dig)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:367
+msgid "shovel / dig | axe"
+msgstr "spade / gräva | yxa"
+
+#. Translators: 'chop' is used as a verb (to chop)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:369
+msgid "chop"
+msgstr "klyva | hugga"
+
+#. Translators: 'break' is used as a verb (to break)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:371
+msgid "glass / break | paper"
+msgstr "glas / sönder | papper"
+
+#. Translators: 'tear' and 'rip' are used as verbs (to tear / to rip). Tear as in "To pull apart or into 
pieces by force" (not lacrimation)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:373
+msgid "tear | rip"
+msgstr "riva"
+
+#. Translators: the concept 'toe' (http://en.wikipedia.org/wiki/Toe) does not exist in all languages. Feel 
free to change it to 'fingers' and adapt the answer accordingly
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:375
+msgid "feet / two | toes"
+msgstr "fötter / två | tår"
+
+#. Translators: referred to 'feet / two | toes'
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:377
+msgid "ten | 10"
+msgstr "tio | 10"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:378
+msgid "fish / aquarium | monkey"
+msgstr "fisk / akvarium | apa"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:379
+msgid "cage | zoo | zoological garden"
+msgstr "bur | zoo | djurpark"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:380
+msgid "A fish in an aquarium lives in captivity."
+msgstr "En fisk i ett akvarium lever i fångenskap."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:381
+msgid "ring / finger | bracelet"
+msgstr "ring / finger | armband"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:382
+msgid "wrist | arm"
+msgstr "handled | arm"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:383
+msgid "seal / flippers | bird"
+msgstr "säl / simfötter | fågel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:384
 msgid "wings"
 msgstr "vingar"
 
+#. Translators: stick refers to a piece of wood
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:386
+msgid "stick / float | stone"
+msgstr "träbit / flyta | sten"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:387
+msgid "sink"
+msgstr "sjunka"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:388
+msgid "leopard / spots | tiger"
+msgstr "leopard / prickar | tiger"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:389
+msgid "stripes"
+msgstr "ränder"
+
+#. Translators: 'submarine' is used as a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:391
+msgid "fish / submarine | bird"
+msgstr "fisk / ubåt | fågel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:392
+msgid "airplane | aeroplane | plane"
+msgstr "flygplan | flygmaskin | plan | flyg"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:393
+msgid "tears / eyes | sweat"
+msgstr "tårar / ögon | svett"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:394
+msgid "body | skin"
+msgstr "kropp | hud"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:395
+msgid "bridge / over | tunnel"
+msgstr "bro / över | tunnel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:396
+msgid "in | under | through"
+msgstr "in | under | genom"
+
+#. Translators: 'play' is used as a verb (to play)
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:398
+msgid "toy / play | tool"
+msgstr "leksak / leka | verktyg"
+
 #. Translators: 'work' is used as a verb (to work)
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:351
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:400
 msgid "work"
 msgstr "arbeta | jobba"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:352
-msgid "wrist | arm"
-msgstr "handled | arm"
+#. 'correct' can be used as verb or adjective
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:402
+msgid "error / (to) correct | damage"
+msgstr "fel / (att) korrigera | skada"
 
-#: ../data/verbal_analogies.xml.h:353
-msgid "write / pen | eat"
-msgstr "skriva / penna | äta"
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:403
+msgid "repair | fix"
+msgstr "reparera | fixa"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:404
+msgid "orange / fruit | spinach"
+msgstr "apelsin / frukt | spenat"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:405
+msgid "vegetable"
+msgstr "grönsak"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:406
+msgid "hands / grab | teeth"
+msgstr "händer / ta | tänder"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:407
+msgid "bite"
+msgstr "bita"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:408
+msgid "Grab and bite are finite actions."
+msgstr "Fånga och bita är begränsande åtgärder."
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:409
+msgid "puzzle / solve | game"
+msgstr "pussel / lösa | spel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:410
+msgid "win | play"
+msgstr "vinna | spela"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:411
+msgid "eyebrow / eye | mustache"
+msgstr "ögonbryn / öga | mustasch"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:412
+msgid "lip | upper lip | mouth"
+msgstr "läpp | överläpp | mun"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:413
+msgid "ice / slippery | glue"
+msgstr "is / halt | lim"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:414
+msgid "sticky"
+msgstr "klistrig | klibbig"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:415
+msgid "whirlpool / water | tornado"
+msgstr "strömvirvel / vatten | tornado"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:416
+msgid "wind | air"
+msgstr "vind | luft"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:417
+msgid "fox / den | bird"
+msgstr "räv / gryt | fågel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:418
+msgid "nest"
+msgstr "bo | näste"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:419
+msgid "dog / tame | wolf"
+msgstr "hund / tam | varg"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:420
+msgid "wild | savage"
+msgstr "vild | vilde"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:421
+msgid "sugar / sweet | vinegar"
+msgstr "socker / sött | vinäger"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:422
+msgid "sour"
+msgstr "sur"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:423
+msgid "tennis / sport | ballet"
+msgstr "tennis / sport | balett"
+
+#. Translators: 'dance' is used as a noun
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:425
+msgid "dance"
+msgstr "dans"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:426
+msgid "slurp / tongue | snort"
+msgstr "sörpla / tunga | sniffa"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:427
+msgid "nose"
+msgstr "näsa"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:428
+msgid "elbow / knee | wrist"
+msgstr "armbåge / knä | vrist"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:429
+msgid "ankle"
+msgstr "ankel"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:430
+msgid "novel / author | song"
+msgstr "roman / författare | låt"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:431
+msgid "composer | songwriter | lyricist"
+msgstr "kompositör | textförfattare | låtskrivare"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:432
+msgid "car / road | train"
+msgstr "bil / väg | tåg"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:433
+#, fuzzy
+#| msgid "track | railway | rails"
+msgid "track | railway | rails | railroad"
+msgstr "spår | järnväg | räls"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:434
+msgid "pediatrics / children | numismatics"
+msgstr "pediatrik / barn | numismatik"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:435
+msgid "coins | currency | money"
+msgstr ""
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:436
+msgid "thermometer / temperature | clock"
+msgstr "termometer / temperatur | klocka"
+
+#. Translators: time as duration of an event. What a clock measures
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:438
+msgid "time"
+msgstr "tid"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:439
+msgid "poems / anthology | maps"
+msgstr "poesi / antologi | kartor"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:440
+msgid "atlas"
+msgstr "atlas"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:441
+msgid "letter / word | page"
+msgstr "brev / ord | sida"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:442
+msgid "book | magazine | document"
+msgstr "bok | tidskrift | dokument"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:443
+msgid "hour / minute | minute"
+msgstr "timme / minut | minut"
+
+#. Translators: refers to the unit of time
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:445
+msgid "second"
+msgstr "sekund"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:446
+msgid "tiger / carnivore | cow"
+msgstr "tiger / karnivor | ko"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:447
+msgid "herbivorous | herbivore"
+msgstr "växtätare | herbivor"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:448
+msgid "constellation / stars | archipelago"
+msgstr "konstellation / stjärnor | arkipelag"
+
+#: ../data/verbal_analogies.xml.h:449
+msgid "islands"
+msgstr "öar"
+
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:100
+#, csharp-format
+msgid "Unknown command line parameter {0}"
+msgstr ""
 
 #. Translators: {0} is a date
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:109
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:110
 #, csharp-format
 msgid "(built on {0})"
 msgstr "(byggdes {0})"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:120
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:121
 msgid "List of available games"
 msgstr "Lista över tillgängliga spel"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:185
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:172
 msgid "Usage: gbrainy [options]"
 msgstr "Användning: gbrainy [flaggor]"
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:186
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:173
 msgid " --version\t\t\tPrint version information."
 msgstr " --version\t\t\tSkriv ut versionsinformation."
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:187
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:174
 msgid " --help\t\t\tPrint this usage message."
 msgstr " --help\t\t\tSkriv ut detta användningsmeddelande."
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:188
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:175
 msgid " --gamelist\t\t\tShows the list of available games."
 msgstr " --gamelist\t\t\tVisar listan över tillgängliga spel."
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:189
-msgid " --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a custom game."
-msgstr " --customgame [spel1, spelN]\tAnge en lista över spel att spela under en anpassad spelomgång."
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:176
+msgid ""
+" --customgame [game1, gameN]\tSpecifies a list of games to play during a "
+"custom game."
+msgstr ""
+" --customgame [spel1, spelN]\tAnge en lista över spel att spela under en "
+"anpassad spelomgång."
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:190
-msgid " --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized."
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:177
+msgid ""
+" --norandom \t\t\tThe custom game list provided will not be randomized."
 msgstr " --norandom \t\t\tDen anpassade spellistan ska inte slumpas fram."
 
-#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:191
+#: ../src/Clients/Classical/CommandLine.cs:178
 msgid " --versions \t\t\tShow dependencies."
 msgstr " --versions \t\t\tVisa beroenden."
 
@@ -1859,38 +2455,52 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:66
 msgid ""
-"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General 
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your 
option) any later version.\n"
+"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) "
+"any later version.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det under villkoren för GNU 
General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om 
du så vill) någon senare version.\n"
+"Detta program är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det "
+"under villkoren för GNU General Public License som publicerats av Free "
+"Software Foundation; antingen version 2 av licensen, eller (om du så vill) "
+"någon senare version.\n"
 "\n"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:67
 msgid ""
-"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the 
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License 
for more details.\n"
+"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
+"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
+"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även 
utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public 
License för ytterligare information.\n"
+"Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN "
+"NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller "
+"LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för "
+"ytterligare information.\n"
 "\n"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:68
-msgid "You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, 
write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
-msgstr "Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta program. Om inte, skriv 
till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 59 Temple "
+"Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
+msgstr ""
+"Du bör ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med detta "
+"program. Om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place "
+"- Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:78
 msgid "A brain teaser game for fun and to keep your brain trained."
 msgstr "En hjärnretare att ha kul med och träna dina hjärnmuskler."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:80
-#, csharp-format
-msgid "gbrainy project web site: {0}"
+#, fuzzy
+#| msgid "gbrainy project web site: {0}"
+msgid "gbrainy project web site"
 msgstr "Webbplats för gbrainy-projektet: {0}"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/AboutDialog.cs:82
-#, csharp-format
-msgid "You can also play on-line at {0}"
-msgstr "Du kan även spela på nätet på {0}"
-
 #. Column: Game Name
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/CustomGameDialog.cs:105
 msgid "Game Name"
@@ -1918,26 +2528,31 @@ msgstr "PDF-filer"
 msgid "All files"
 msgstr "Alla filer"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PdfExportDialog.cs:171
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PdfExportDialog.cs:172
 msgid "The PDF file has been exported correctly."
 msgstr "PDF-filen har exporterats."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PdfExportDialog.cs:174
-msgid "There was a problem generating the PDF file. The file has not been created."
-msgstr "Det uppstod ett problem vid generering av PDF-filen. Filen har inte skapats."
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PdfExportDialog.cs:175
+msgid ""
+"There was a problem generating the PDF file. The file has not been created."
+msgstr ""
+"Det uppstod ett problem vid generering av PDF-filen. Filen har inte skapats."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:46
 msgid "The graph below shows the player's game score evolution."
 msgstr "Diagrammet nedan visar spelarens poängevolution. "
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:50
-msgid "You need more than one game session recorded to see the score evolution."
-msgstr "Du behöver registrera fler än en spelsession för att se poängevolutionen."
+msgid ""
+"You need more than one game session recorded to see the score evolution."
+msgstr ""
+"Du behöver registrera fler än en spelsession för att se poängevolutionen."
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:54
 #, csharp-format
 msgid "It is built using the results of {0} recorded game session."
-msgid_plural "It is built using the results of the last {0} recorded game sessions."
+msgid_plural ""
+"It is built using the results of the last {0} recorded game sessions."
 msgstr[0] "Det byggdes med resultatet från {0} inspelad spelsession."
 msgstr[1] "Det byggdes med resultatet från {0} inspelade spelsessioner."
 
@@ -1945,66 +2560,346 @@ msgstr[1] "Det byggdes med resultatet från {0} inspelade spelsessioner."
 #. Translators: answer + rationale of the answer
 #. Translators: Concatenating two strings (rationale of answer + extra information).
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:61
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:144
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:145
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:75
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:93
 #, csharp-format
 msgid "{0} {1}"
 msgstr "{0} {1}"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PlayerHistoryDialog.cs:67
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:101
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:102
 #: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:85
 msgid "Total"
 msgstr "Totalt"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:112
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:120
 msgid "You are about to delete the player's game session history."
 msgstr "Du är på väg att ta bort spelarens historik."
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:113
-msgid "If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do you want to continue?"
-msgstr "Om du fortsätter kommer du att förlora historiken för de tidigare spelsessionerna. Vill du 
fortsätta?"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:121
+msgid ""
+"If you proceed, you will lose the history of the previous game sessions. Do "
+"you want to continue?"
+msgstr ""
+"Om du fortsätter kommer du att förlora historiken för de tidigare "
+"spelsessionerna. Vill du fortsätta?"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:114
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/PreferencesDialog.cs:122
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:426
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:244
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
+msgid "Custom Game"
+msgstr "Anpassat spel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
+msgid "Select All"
+msgstr "Markera allt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
+msgid "Unselect all"
+msgstr "Avmarkera allt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
+msgid "_Start"
+msgstr "_Starta"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
+msgid "PDF export"
+msgstr "PDF-export"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
+msgid ""
+"This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete "
+"the puzzles without a computer."
+msgstr ""
+"Detta alternativ gör att du kan exportera en uppsättning spel till en PDF-"
+"fil. Du kan färdigställa pusslen utan en dator."
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
+msgid "<b>General Settings</b>"
+msgstr "<b>Allmänna inställningar</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
+msgid "Skip games that use colors"
+msgstr "Hoppa över spel som använder färger"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
+msgid "<b>Game Types</b>"
+msgstr "<b>Speltyper</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45 ../src/Core/Views/FinishView.cs:109
+msgid "Logic"
+msgstr "Logik"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49 ../src/Core/Views/FinishView.cs:116
+msgid "Calculation"
+msgstr "Beräkning"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51 ../src/Core/Views/FinishView.cs:130
+msgid "Verbal"
+msgstr "Verbalt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
+msgid "<b>Difficulty Level</b>"
+msgstr "<b>Svårighetsgrad</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
+msgid "Easy"
+msgstr "Lätt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
+msgid "Medium"
+msgstr "Medel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:12
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
+msgid "Master"
+msgstr "Mästare"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
+msgid "<b>Number of games</b>"
+msgstr "<b>Antal spel</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
+msgid "Total number of games:"
+msgstr "Antal spel:"
+
+#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
+msgid "Pages per side:"
+msgstr "Sidor per ark:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
+msgid "<b>Output File</b>"
+msgstr "<b>Utdatafil</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
+msgid "_Save"
+msgstr "_Spara"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
+msgid "Player's Game Session History"
+msgstr "Spelarens historik"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
+msgid "Show:"
+msgstr "Visa:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
+msgid "Preferences"
+msgstr "Inställningar"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
+msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
+msgstr "Hoppa över spel som använder färger (för färgblinda användare)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
+msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
+msgstr ""
+"Tvinga gbrainy att alltid använda engelska språket (ignorera översättningar)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
+msgid "Search and load extensions when starting"
+msgstr ""
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable"
+msgid "Enable sounds"
+msgstr "Aktivera"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
+msgid "Theme:"
+msgstr "Tema:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
+msgid "<b>Memory Games</b>"
+msgstr "<b>Minnesspel</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
+msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
+msgstr "Tid i sekunder att memorera utmaningen:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
+msgid "Show a countdown message"
+msgstr "Visa ett nedräkningsmeddelande"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
+msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
+msgstr "<b>Spelarens historik</b>"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
+msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
+msgstr "Minimum antal spelade pussel för att lagra spelsessionen:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:17
+msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
+msgstr "Maximalt antal lagrade spel i spelarens historik:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:18
+msgid "Delete Player's Game Session History"
+msgstr "Ta bort spelarens historik"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:429
 msgid "Congratulations."
 msgstr "Gratulerar."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:428
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:248
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:433
 msgid "Incorrect answer."
 msgstr "Felaktigt svar."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:483
-msgid "Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the \"OK\" button."
-msgstr "När du har ett svar ska du ange det i \"Svar:\"-fältet och trycka på \"OK\"-knappen."
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:494
+msgid ""
+"Once you have an answer type it in the \"Answer:\" entry box and press the "
+"\"OK\" button."
+msgstr ""
+"När du har ett svar ska du ange det i \"Svar:\"-fältet och trycka på \"OK\"-"
+"knappen."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:513
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:524
 msgid "The level of translation of gbrainy for your language is low."
 msgstr "Nivån av översättningen för gbrainy för ditt språk är låg."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:514
-msgid "You may be exposed to partially translated games making it more difficult to play. If you prefer to 
play in English, there is an option for doing so in gbrainy's Preferences."
-msgstr "Du kan påträffa delvis översatta spel som gör det lite svårare att spela. Om du föredrar att spela 
på engelska så finns det ett alternativ för att göra det i inställningarna för gbrainy."
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:525
+msgid ""
+"You may be exposed to partially translated games making it more difficult to "
+"play. If you prefer to play in English, there is an option for doing so in "
+"gbrainy's Preferences."
+msgstr ""
+"Du kan påträffa delvis översatta spel som gör det lite svårare att spela. Om "
+"du föredrar att spela på engelska så finns det ett alternativ för att göra "
+"det i inställningarna för gbrainy."
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:610
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:621
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:143
 msgid "Pause"
 msgstr "Paus"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:615
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:626
 msgid "Resume"
 msgstr "Återuppta"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:765
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.cs:776
 #, csharp-format
 msgid "Startup time {0}"
 msgstr "Uppstartstid {0}"
 
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
+msgid "_Game"
+msgstr "_Spel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
+msgid "_New Game"
+msgstr "_Nytt spel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
+msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
+msgstr "Alla spel (logiska, huvudräkning, minne och verbala analogier)"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
+msgid "Logic Puzzles Only"
+msgstr "Endast logiska pussel"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Mental Calculation"
+msgid "Mental Calculation Only"
+msgstr "Mental beräkning"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
+msgid "Memory Trainers Only"
+msgstr "Endast minnesträning"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
+msgid "Verbal Analogies Only"
+msgstr "Endast verbala analogier"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
+msgid "Custom Game Selection..."
+msgstr "Val av anpassade spel..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
+msgid "_Pause Game"
+msgstr "_Gör paus i spelet"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
+msgid "_End Game"
+msgstr "_Avsluta spelet"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
+msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
+msgstr "Exportera spel till PDF för spel utanför datorn..."
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
+msgid "_View"
+msgstr "_Visa"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
+msgid "Toolbar"
+msgstr "Verktygsfält"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
+msgid "Show"
+msgstr "Visa"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
+msgid "Orientation"
+msgstr "Orientering"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
+msgid "Vertical"
+msgstr "Vertikalt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
+msgid "Horizontal"
+msgstr "Horisontellt"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
+msgid "_Settings"
+msgstr "_Inställningar"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
+msgid "Extensions"
+msgstr "Tillägg"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
+msgid "_Help"
+msgstr "_Hjälp"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Innehåll"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
+msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
+msgstr "Hur man utökar funktionaliteten i gbrainy"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
+msgid "Answer:"
+msgstr "Svar:"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
+msgid "_Next"
+msgstr "_Nästa"
+
+#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:28
+msgid "_Tip"
+msgstr "_Tips"
+
 #: ../src/Clients/Classical/MonoAddinsStrings.cs:31
 msgid "Add-in Manager"
 msgstr "Tilläggshanterare"
@@ -2211,8 +3106,8 @@ msgstr[1] "{0} uppdateringar tillgängliga"
 msgid "Open Location"
 msgstr "Öppna plats"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/GameDrawingArea.cs:126
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:184
+#: ../src/Clients/Classical/Widgets/GameDrawingArea.cs:127
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:185
 msgid "Paused"
 msgstr "Pausat"
 
@@ -2220,9 +3115,7 @@ msgstr "Pausat"
 msgid "Play all the games"
 msgstr "Spela alla spelen"
 
-#. Toolbar
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:119
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:178
 msgid "All"
 msgstr "Alla"
 
@@ -2230,27 +3123,12 @@ msgstr "Alla"
 msgid "Play games that challenge your reasoning and thinking"
 msgstr "Spela spel som utmanar ditt resonemang och tänkande"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:124
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:45
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:108
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:8
-msgid "Logic"
-msgstr "Logik"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:128
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:49
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:115
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:6
-msgid "Calculation"
-msgstr "Beräkning"
-
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:129
 msgid "Play games that challenge your mental calculation skills"
 msgstr "Spela spel som utmanar dina färdigheter inom huvudräkning"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:133
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:122
+#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:47 ../src/Core/Views/FinishView.cs:123
 msgid "Memory"
 msgstr "Minne"
 
@@ -2258,13 +3136,6 @@ msgstr "Minne"
 msgid "Play games that challenge your short term memory"
 msgstr "Spela spel som utmanar ditt korttidsminne"
 
-#: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:138
-#: ../src/Core/Main/GameTypes.cs:51
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:129
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:17
-msgid "Verbal"
-msgstr "Verbalt"
-
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:139
 msgid "Play games that challenge your verbal aptitude"
 msgstr "Spela spel som utmanar din verbala skicklighet"
@@ -2278,7 +3149,6 @@ msgid "End the game and show score"
 msgstr "Avsluta spelet och visa dina poäng"
 
 #: ../src/Clients/Classical/Widgets/Toolbar.cs:149
-#: ../src/Clients/WebForms/Game.aspx.cs:179
 msgid "End"
 msgstr "Slut"
 
@@ -2321,72 +3191,76 @@ msgstr "vit"
 #. For languages represented with the Latin alphabet use
 #. the same than English
 #. First possible answer for a series (e.g.: Figure A)
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:110
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:116
 msgid "A"
 msgstr "A"
 
 #. Second possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:112
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:118
 msgid "B"
 msgstr "B"
 
 #. Third possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:114
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:120
 msgid "C"
 msgstr "C"
 
 #. Fourth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:116
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:122
 msgid "D"
 msgstr "D"
 
 #. Fifth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:118
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:124
 msgid "E"
 msgstr "E"
 
 #. Sixth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:120
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:126
 msgid "F"
 msgstr "F"
 
 #. Seventh possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:122
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:128
 msgid "G"
 msgstr "G"
 
 #. Eighth possible answer for a series
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:124
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:130
 msgid "H"
 msgstr "H"
 
 #. Translators. This is the list of valid answers, like A or B.
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:140
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:146
 #, csharp-format
 msgid "{0} or {1}"
 msgstr "{0} eller {1}"
 
 #. Translators. This is the list of valid answers, like A, B or C.
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:144
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:150
 #, csharp-format
 msgid "{0}, {1} or {2}"
 msgstr "{0}, {1} eller {2}"
 
 #. Translators. This is the list of valid answers, like A, B, C or D.
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:148
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:154
 #, csharp-format
 msgid "{0}, {1}, {2} or {3}"
 msgstr "{0}, {1}, {2} eller {3}"
 
-#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:157
+#: ../src/Core/Main/GameAnswer.cs:163
 #, csharp-format
 msgid "Figure {0}"
 msgstr "Figur {0}"
 
-#: ../src/Core/Main/Game.cs:137
-#, csharp-format
+#: ../src/Core/Main/Game.cs:138
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:67
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "The correct answer is {0}."
 msgid "The correct answer is {0}."
-msgstr "Det rätta svaret är {0}."
+msgid_plural "The possible correct answers are {0}."
+msgstr[0] "Det rätta svaret är {0}."
+msgstr[1] "Det rätta svaret är {0}."
 
 #: ../src/Core/Main/GameManager.cs:251
 msgid "Extensions database:"
@@ -2395,33 +3269,37 @@ msgstr "Tilläggsdatabas:"
 #. Translators: 'Games registered' is the games know to gbrainy (build-in and load from addins-in and 
external files)
 #: ../src/Core/Main/GameManager.cs:257
 #, csharp-format
-msgid "{0} games registered: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} memory trainers, {4} verbal 
analogies"
-msgstr "{0} registrerade spel: {1} logiska pussel, {2} beräkningstränare, {3} minnestränare, {4} verbala 
analogier"
+msgid ""
+"{0} games registered: {1} logic puzzles, {2} calculation trainers, {3} "
+"memory trainers, {4} verbal analogies"
+msgstr ""
+"{0} registrerade spel: {1} logiska pussel, {2} beräkningstränare, {3} "
+"minnestränare, {4} verbala analogier"
 
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:182
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:183
 #, csharp-format
 msgid "Games played: {0} (Score: {1})"
 msgstr "Spel spelade: {0} (Poäng: {1})"
 
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:183
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:184
 #, csharp-format
 msgid "Time: {0}"
 msgstr "Tid: {0}"
 
 #. Translators: {0} is the name of the game
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:188
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:189
 #, csharp-format
 msgid "Game: {0}"
 msgstr "Spel: {0}"
 
 #. Translators: text in the status bar: games played - time - game name
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:190
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:191
 #, csharp-format
 msgid "{0} - {1} - {2}"
 msgstr "{0} - {1} - {2}"
 
 #. Translators: text in the status bar: games played - time
-#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:193
+#: ../src/Core/Main/GameSession.cs:194
 #, csharp-format
 msgid "{0} - {1}"
 msgstr "{0} - {1}"
@@ -2446,90 +3324,114 @@ msgstr "Dåligt resultat"
 msgid "Disappointing results"
 msgstr "Uselt resultat"
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:58
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:59
 msgid "Read the instructions carefully and identify the data and given clues."
 msgstr "Läs instruktionerna noga och identifiera data och givna ledtrådar."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:60
-msgid "To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each game."
-msgstr "För att sätta poäng på spelaren använder gbrainy både tid och tips som behövs för att färdigställa 
varje spel."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:61
+msgid ""
+"To score the player gbrainy uses the time and tips needed to complete each "
+"game."
+msgstr ""
+"För att sätta poäng på spelaren använder gbrainy både tid och tips som "
+"behövs för att färdigställa varje spel."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:62
-msgid "In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:63
+msgid ""
+"In logic games, elements that may seem irrelevant can be very important."
 msgstr "I logiska spel kan element som ser irrelevanta ut vara mycket viktiga."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:64
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:65
 msgid "Try to approach a problem from different angles."
 msgstr "Prova att närma dig problemet från olika vinklar."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:66
-msgid "Do not be afraid of making mistakes, they are part of the learning process."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:67
+msgid ""
+"Do not be afraid of making mistakes, they are part of the learning process."
 msgstr "Var inte rädd att göra fel. Det är en del av inlärningsprocessen."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:68
-msgid "Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from challeging yourself."
-msgstr "Gå igenom alla problem, även de svåra. Övning ger färdighet. Förbättring kommer genom utmaningar."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:69
+msgid ""
+"Do all the problems, even the difficult ones. Improvement comes from "
+"challeging yourself."
+msgstr ""
+"Gå igenom alla problem, även de svåra. Övning ger färdighet. Förbättring "
+"kommer genom utmaningar."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:70
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:71
 msgid "Play on a daily basis, you will notice progress soon."
 msgstr "Spela varje dag och du kommer snart att märka skillnad."
 
 #. Translators: Custom Game Selection is a menu option
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:72
-msgid "Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to play."
-msgstr "Använd \"Val av anpassade spel\" för att välja exakt vilka spel som du vill spela."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:73
+msgid ""
+"Use the 'Custom Game Selection' to choose exactly which games you want to "
+"play."
+msgstr ""
+"Använd \"Val av anpassade spel\" för att välja exakt vilka spel som du vill "
+"spela."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:74
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:150
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:75 ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:151
 msgid "Use the Settings to adjust the difficulty level of the game."
 msgstr "Använd inställningarna för att justera spelets svårighetsgrad."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:76
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:77
 msgid "Association of elements is a common technique for remembering things."
 msgstr "Associera element är en vanlig teknik för att komma ihåg saker."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:78
-msgid "Grouping elements into categories is a common technique for remembering things."
-msgstr "Gruppera element i kategorier är en vanlig teknik för att komma ihåg saker."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:79
+msgid ""
+"Grouping elements into categories is a common technique for remembering "
+"things."
+msgstr ""
+"Gruppera element i kategorier är en vanlig teknik för att komma ihåg saker."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:80
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:81
 msgid "Build acronyms using the first letter of each fact to be remembered."
 msgstr "Bygg akronymer med de första bokstäverna i varje sak att komma ihåg."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:82
-msgid "The enjoyment obtained from a puzzle is proportional to the time spent on it."
-msgstr "Nöjet man får från ett pussel är proportionerlig med den tid man lägger på det."
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:83
+msgid ""
+"The enjoyment obtained from a puzzle is proportional to the time spent on it."
+msgstr ""
+"Nöjet man får från ett pussel är proportionerlig med den tid man lägger på "
+"det."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:84
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:85
 msgid "Think of breaking down every problem into simpler components."
 msgstr "Tänk på att bryta ner varje problem i mindre komponenter."
 
-#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:86
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:87
 msgid "When answering verbal analogies pay attention to the verb tense."
 msgstr "När du svarar på verbala analogier så tänk på verbets tempus."
 
+#: ../src/Core/Main/GameTips.cs:89
+msgid ""
+"When you go shopping, try to perform calculations without the use of a "
+"calculator."
+msgstr ""
+
 #: ../src/Core/Main/Memory.cs:53
 msgid "Memorize the objects below in the given time"
 msgstr "Memorera nedanstående objekt inom angiven tid"
 
-#: ../src/Core/Main/Memory.cs:220
+#: ../src/Core/Main/Memory.cs:233
 msgid "Time left"
 msgstr "Tid kvar"
 
 #. Translators: {0} is the game number and {1} the game question or answer
 #. The number is used as reference when looking for the game solution in the PDF
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:104
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:165
+#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:112 ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:172
 #, csharp-format
 msgid "Game #{0}. {1}"
 msgstr "Spel {0}. {1}"
 
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:121
+#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:129
 #, csharp-format
 msgid "Created by gbrainy {0}"
 msgstr "Skapad med gbrainy {0}"
 
-#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:157
+#: ../src/Core/Main/PdfExporter.cs:164
 msgid "Solutions"
 msgstr "Lösningar"
 
@@ -2572,10 +3474,14 @@ msgstr "Jämför ordpar {0}"
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:55
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Given the relationship between the two words below, which word has the same relationship to '{0}'?"
-msgstr "Vilket ord har den närmsta relationen till \"{0}\" enligt förhållandet mellan nedanstående ord?"
+msgid ""
+"Given the relationship between the two words below, which word has the same "
+"relationship to '{0}'?"
+msgstr ""
+"Vilket ord har den närmsta relationen till \"{0}\" enligt förhållandet "
+"mellan nedanstående ord?"
 
-#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:92
+#: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsCompare.cs:112
 #: ../src/Core/Main/Verbal/AnalogiesPairOfWordsOptions.cs:125
 #, csharp-format
 msgid "Words: {0}"
@@ -2592,97 +3498,137 @@ msgid "Question and answer #{0}"
 msgstr "Fråga och svar {0}"
 
 #. Translators {0}: list of options (A, B, C)
-#: ../src/Core/Main/Xml/GameXml.cs:212
+#: ../src/Core/Main/Xml/GameXml.cs:216
 #, csharp-format
 msgid "Answer {0}."
 msgstr "Svara {0}."
 
-#: ../src/Core/Views/CountDownView.cs:79
+#: ../src/Core/Views/CountDownView.cs:80
 msgid "Get ready to memorize the next objects..."
 msgstr "Förbered dig på att memorera kommande objekt..."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:144
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:145
 #: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:277
 msgid "Score"
 msgstr "Poäng"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:152
-#, csharp-format
-msgid "Games won: {0} ({1} played)"
-msgstr "Spel vunna: {0} ({1} spelade)"
-
+#. Translator: This will be part of the sentence "Games won: 10 (6 played)"
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:154
-#, csharp-format
-msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
-msgstr "{0}. Spel vunna: {1} ({2} spelade)"
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Time played:"
+msgid "{0} played"
+msgid_plural "{0} played"
+msgstr[0] "Tid spelad:"
+msgstr[1] "Tid spelad:"
 
 #: ../src/Core/Views/FinishView.cs:158
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Games won: {0} ({1} played)"
+msgid "Games won: {0} ({1})"
+msgid_plural "Games won: {0} ({1})"
+msgstr[0] "Spel vunna: {0} ({1} spelade)"
+msgstr[1] "Spel vunna: {0} ({1} spelade)"
+
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:162
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "{0}. Games won: {1} ({2} played)"
+msgid "{0}. Games won: {1} ({2})"
+msgid_plural "{0}. Games won: {1} ({2})"
+msgstr[0] "{0}. Spel vunna: {1} ({2} spelade)"
+msgstr[1] "{0}. Spel vunna: {1} ({2} spelade)"
+
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:168
 #, csharp-format
 msgid "Time played {0} (average per game {1})"
 msgstr "Total tid spelad {0} (genomsnitt per spel {1})"
 
 #. Translators: translated string should not be longer that the English original (space restriction on the 
UI)
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:167
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:177
 msgid "For details on how gbrainy's scoring works refer to the help."
-msgstr "Referera till hjälpen för information om hur gbrainys poängsystem fungerar."
+msgstr ""
+"Referera till hjälpen för information om hur gbrainys poängsystem fungerar."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:179
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:189
 msgid "Tips for your next games"
 msgstr "Tips för dina nästa spel"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:207
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:217
 msgid "Congratulations! New personal record"
 msgstr "Gratulerar! Nytt personligt rekord"
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:217
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:227
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in logic puzzle games you have established a new personal record. Your previous record 
was {1}."
-msgstr "Genom att få {0} i logiska pussel så har du etablerat ett nytt personligt rekord. Ditt tidigare 
rekord var {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in logic puzzle games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Genom att få {0} i logiska pussel så har du etablerat ett nytt personligt "
+"rekord. Ditt tidigare rekord var {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:223
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:233
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in calculation games you have established a new personal record. Your previous record 
was {1}."
-msgstr "Genom att få {0} i beräkningsspel så har du etablerat ett nytt personligt rekord. Ditt tidigare 
rekord var {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in calculation games you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Genom att få {0} i beräkningsspel så har du etablerat ett nytt personligt "
+"rekord. Ditt tidigare rekord var {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:229
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:239
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in memory games you have established a new personal record. Your previous record was 
{1}."
-msgstr "Genom att få {0} i minnesspel så har du etablerat ett nytt personligt rekord. Ditt tidigare rekord 
var {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in memory games you have established a new personal record. "
+"Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Genom att få {0} i minnesspel så har du etablerat ett nytt personligt "
+"rekord. Ditt tidigare rekord var {1}."
 
-#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:235
+#: ../src/Core/Views/FinishView.cs:245
 #, csharp-format
-msgid "By scoring {0} in verbal analogies you have established a new personal record. Your previous record 
was {1}."
-msgstr "Genom att få {0} i verbala analogier så har du etablerat ett nytt personligt rekord. Ditt tidigare 
rekord var {1}."
+msgid ""
+"By scoring {0} in verbal analogies you have established a new personal "
+"record. Your previous record was {1}."
+msgstr ""
+"Genom att få {0} i verbala analogier så har du etablerat ett nytt personligt "
+"rekord. Ditt tidigare rekord var {1}."
 
 #: ../src/Core/Views/PlayerHistoryView.cs:276
 msgid "Time"
 msgstr "Tid"
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:63
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:64
 msgid "Logic puzzles. Challenge your reasoning and thinking skills."
 msgstr "Logiska pussel. Utmana ditt resonemang och tänkande."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:84
-msgid "Mental calculation. Arithmetical operations that test your mental calculation abilities."
-msgstr "Huvudräkning. Aritmetiska operationer som testar dina mentala beräkningsförmågor."
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:85
+msgid ""
+"Mental calculation. Arithmetical operations that test your mental "
+"calculation abilities."
+msgstr ""
+"Huvudräkning. Aritmetiska operationer som testar dina mentala "
+"beräkningsförmågor."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:105
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:106
 msgid "Memory trainers. To prove your short term memory."
 msgstr "Minnestränare. Testa och förbättra ditt korttidsminne."
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:126
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:127
 msgid "Verbal analogies. Challenge your verbal aptitude."
 msgstr "Verbala analogier. Utmana din verbala skicklighet."
 
 #. Translators: {0} is the version number of the program
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:142
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:143
 #, csharp-format
 msgid "Welcome to gbrainy {0}"
 msgstr "Välkommen till gbrainy {0}"
 
-#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:146
-msgid "gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your brain trained. It includes:"
-msgstr "gbrainy är en hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina hjärnmuskler. Det 
inkluderar:"
+#: ../src/Core/Views/WelcomeView.cs:147
+msgid ""
+"gbrainy is a brain teaser game and trainer to have fun and to keep your "
+"brain trained. It includes:"
+msgstr ""
+"gbrainy är en hjärnretare och lärande spel att ha kul med och träna dina "
+"hjärnmuskler. Det inkluderar:"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationArithmetical.cs:41
 msgid "Arithmetical operations"
@@ -2698,12 +3644,20 @@ msgstr "Genomsnitt"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the average? Answer {1}, {2}, 
{3} or {4}."
-msgstr "Enligt talen: {0}. Vilket av följande tal är det närmsta till genomsnittet? Svara {1}, {2}, {3} 
eller {4}."
+msgid ""
+"Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the "
+"average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Enligt talen: {0}. Vilket av följande tal är det närmsta till genomsnittet? "
+"Svara {1}, {2}, {3} eller {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:60
-msgid "The average of a list of numbers is their sum divided by the number of numbers in the list."
-msgstr "Genomsnittet av en lista av tal är deras summa av alla talen dividerat med antalet tal i listan."
+msgid ""
+"The average of a list of numbers is their sum divided by the number of "
+"numbers in the list."
+msgstr ""
+"Genomsnittet av en lista av tal är deras summa av alla talen dividerat med "
+"antalet tal i listan."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationAverage.cs:65
 #, csharp-format
@@ -2716,7 +3670,8 @@ msgstr "Närmare bråk"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:46
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following numbers is closer to {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgid ""
+"Which of the following numbers is closer to {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
 msgstr "Vilket av följande tal är närmare {0}? Svara {1}, {2}, {3} eller {4}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationCloserFraction.cs:55
@@ -2724,13 +3679,28 @@ msgstr "Vilket av följande tal är närmare {0}? Svara {1}, {2}, {3} eller {4}.
 msgid "The result of the operation {0} / {1} is '{2}'."
 msgstr "Resultatet av operationen {0} / {1} är \"{2}\"."
 
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:36
+msgid "Consecutive sum"
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationConsecutiveSum.cs:45
+#, csharp-format
+msgid ""
+"In the list of single-digit numbers below, there are 5 consecutive numbers "
+"whose sum is {0}. Which numbers are these?"
+msgstr ""
+
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:61
 msgid "Fractions"
 msgstr "Bråk"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationFractions.cs:69
-msgid "What is the result of the given operation? Answer using either a fraction or a number."
-msgstr "Vad är resultatet av angiven operation? Svara med antingen ett bråk eller ett tal."
+msgid ""
+"What is the result of the given operation? Answer using either a fraction or "
+"a number."
+msgstr ""
+"Vad är resultatet av angiven operation? Svara med antingen ett bråk eller "
+"ett tal."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:36
 msgid "Greatest divisor"
@@ -2738,10 +3708,15 @@ msgstr "Största faktor"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:45
 #, csharp-format
-msgid "Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vilket av dessa faktorer är den största som delar alla tal? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"Which of the possible divisors is the greatest that divides all numbers? "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilket av dessa faktorer är den största som delar alla tal? Svara {0}, {1}, "
+"{2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationGreatestDivisor.cs:243
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:231
 msgid "Numbers"
 msgstr "Tal"
 
@@ -2761,7 +3736,8 @@ msgstr "Den första operatorn är {0}."
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:46
 #, csharp-format
 msgid "Which operators make {0}, {1}, and {2} equal {3}? Answer using '+-/*'."
-msgstr "Vilka operatorer gör {0}, {1} och {2} lika med {3}? Svara med \"+-/*\"."
+msgstr ""
+"Vilka operatorer gör {0}, {1} och {2} lika med {3}? Svara med \"+-/*\"."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationOperator.cs:109
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:86
@@ -2776,16 +3752,27 @@ msgstr "Primtal"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:76
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following numbers is a prime? A prime number is a positive integer that has exactly two 
different positive divisors, 1 and itself. Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vilka av följande tal är ett primtal? Ett primtal är ett positivt heltal som har exakt två olika 
positiva delare, 1 och sig själv. Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"Which of the following numbers is a prime? A prime number is a positive "
+"integer that has exactly two different positive divisors, 1 and itself. "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilka av följande tal är ett primtal? Ett primtal är ett positivt heltal som "
+"har exakt två olika positiva delare, 1 och sig själv. Svara {0}, {1}, {2} "
+"eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:81
-msgid "If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the number. For example 15 = 
1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
-msgstr "Om summan av alla siffror i ett angivet tal är delbara med 3, så är även talet. Till exempel 15 = 1 
+ 5 = 6, som är delbart med 3."
+msgid ""
+"If the sum of all digits in a given number is divisible by 3, then so is the "
+"number. For example 15 = 1 + 5 = 6, which is divisible by 3."
+msgstr ""
+"Om summan av alla siffror i ett angivet tal är delbara med 3, så är även "
+"talet. Till exempel 15 = 1 + 5 = 6, som är delbart med 3."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationPrimes.cs:86
-#, csharp-format
-msgid "The number {0} is a primer number."
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "The number {0} is a primer number."
+msgid "The number {0} is a prime number."
 msgstr "Talet {0} är ett primtal."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationProportions.cs:36
@@ -2803,17 +3790,29 @@ msgstr "Förhållande"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:41
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}? Answer using two numbers (e.g.: 1 
and 2)."
-msgstr "Vilka två tal har en summa av {0} och har förhållandet {1} till {2}?. Svara med två tal (t.ex.: 1 
och 2)."
+msgid ""
+"Which two numbers have a sum of {0} and have a ratio of {1} to {2}? Answer "
+"using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Vilka två tal har en summa av {0} och har förhållandet {1} till {2}?. Svara "
+"med två tal (t.ex.: 1 och 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:48
 #, csharp-format
-msgid "The second number can be calculated by multiplying the first number by {0} and dividing it by {1}."
-msgstr "Det andra talet beräknas genom att multiplicera det första talet med {0} och dela det med {1}."
+msgid ""
+"The second number can be calculated by multiplying the first number by {0} "
+"and dividing it by {1}."
+msgstr ""
+"Det andra talet beräknas genom att multiplicera det första talet med {0} och "
+"dela det med {1}."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:54
-msgid "A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio of a:b means that for every 'a' parts you 
have 'b' parts."
-msgstr "Ett förhållande anger en proportion mellan två tal. Förhållandet a:b betyder att för varje \"a\" 
delar så har du \"b\" delar."
+msgid ""
+"A ratio specifies a proportion between two numbers. A ratio of a:b means "
+"that for every 'a' parts you have 'b' parts."
+msgstr ""
+"Ett förhållande anger en proportion mellan två tal. Förhållandet a:b betyder "
+"att för varje \"a\" delar så har du \"b\" delar."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationRatio.cs:98
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:114
@@ -2826,19 +3825,57 @@ msgstr "x + y = {0}"
 msgid "have a ratio of {0}:{1}"
 msgstr "har förhållandet {0}:{1}"
 
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:48
+#, fuzzy
+#| msgid "Related numbers"
+msgid "Selected numbers"
+msgstr "Relaterade siffror"
+
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:61
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the "
+#| "average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the sum of all the numbers with a "
+"value greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Enligt talen: {0}. Vilket av följande tal är det närmsta till genomsnittet? "
+"Svara {1}, {2}, {3} eller {4}."
+
+#: ../src/Games/Calculation/CalculationSelectedNumbers.cs:66
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Given the numbers: {0}. Which of the following numbers is closest to the "
+#| "average? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgid ""
+"In the list of numbers below, what is the product of all the numbers with a "
+"value greater than {0}? Answer {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Enligt talen: {0}. Vilket av följande tal är det närmsta till genomsnittet? "
+"Svara {1}, {2}, {3} eller {4}."
+
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:40
 msgid "Two numbers"
 msgstr "Två tal"
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:51
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}? Answer using two numbers (e.g.: 1 
and 2)."
-msgstr "Vilka två tal, när adderade är {0} och när multiplicerade är {1}? Svara med två tal (t.ex.: 1 och 
2)."
+msgid ""
+"Which two numbers when added are {0} and when multiplied are {1}? Answer "
+"using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Vilka två tal, när adderade är {0} och när multiplicerade är {1}? Svara med "
+"två tal (t.ex.: 1 och 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:53
 #, csharp-format
-msgid "Which two numbers when subtracted are {0} and when multiplied are {1}? Answer using two numbers 
(e.g.: 1 and 2)."
-msgstr "Vilka två tal, när subtraherade är {0} och när multiplicerade är {1}? Svara med två tal (t.ex.: 1 
och 2)."
+msgid ""
+"Which two numbers when subtracted are {0} and when multiplied are {1}? "
+"Answer using two numbers (e.g.: 1 and 2)."
+msgstr ""
+"Vilka två tal, när subtraherade är {0} och när multiplicerade är {1}? Svara "
+"med två tal (t.ex.: 1 och 2)."
 
 #: ../src/Games/Calculation/CalculationTwoNumbers.cs:117
 #, csharp-format
@@ -2855,24 +3892,37 @@ msgid "3D Cube"
 msgstr "3D-kub"
 
 #: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:35
-msgid "How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer using a number."
-msgstr "Hur många små kuber går det åt att bygga den större kuben nedan? Svara med ett tal."
+msgid ""
+"How many small cubes does it take to build the large cube below? Answer "
+"using a number."
+msgstr ""
+"Hur många små kuber går det åt att bygga den större kuben nedan? Svara med "
+"ett tal."
 
 #: ../src/Games/Logic/Puzzle3DCube.cs:39
 msgid "A cube is a regular solid object having six congruent square faces."
-msgstr "En kub är ett vanligt, solitt objekt som har sex kongruenta kvadratiska ytor."
+msgstr ""
+"En kub är ett vanligt, solitt objekt som har sex kongruenta kvadratiska ytor."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:49
 msgid "Balance"
 msgstr "Balans"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:53
-msgid "Using triangles only, how many triangles are needed in the right part of the last figure to keep it 
balanced?"
-msgstr "Hur många trianglar behövs på högra sidan av den sista figuren för att hålla den balanserad enbart 
med trianglar?"
+msgid ""
+"Using triangles only, how many triangles are needed in the right part of the "
+"last figure to keep it balanced?"
+msgstr ""
+"Hur många trianglar behövs på högra sidan av den sista figuren för att hålla "
+"den balanserad enbart med trianglar?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:58
-msgid "Every circle is equivalent to two triangles and every square to three triangles."
-msgstr "Varje cirkel motsvarar två trianglar och varje kvadrat motsvarar tre trianglar."
+msgid ""
+"Every circle is equivalent to two triangles and every square to three "
+"triangles."
+msgstr ""
+"Varje cirkel motsvarar två trianglar och varje kvadrat motsvarar tre "
+"trianglar."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBalance.cs:63
 msgid "Every circle is equivalent two triangles."
@@ -2884,8 +3934,12 @@ msgstr "Bygg en triangel"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:55
 #, csharp-format
-msgid "Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using the three figure names, 
e.g.: {0}{1}{2}."
-msgstr "Vilka tre delar kan du använda tillsammans för att bygga en triangel? Svara genom att använda de tre 
figurnamnen, t.ex.: {0}{1}{2}."
+msgid ""
+"Which three pieces can you use together to build a triangle? Answer using "
+"the three figure names, e.g.: {0}{1}{2}."
+msgstr ""
+"Vilka tre delar kan du använda tillsammans för att bygga en triangel? Svara "
+"genom att använda de tre figurnamnen, t.ex.: {0}{1}{2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleBuildTriangle.cs:60
 msgid "The resulting triangle is isosceles."
@@ -2901,8 +3955,12 @@ msgstr "Cirklar i en rektangel"
 
 #
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:33
-msgid "What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square below?"
-msgstr "Vad är det maximala antalet cirklar (som visat) som kan passas in i nedanstående kvadrat?"
+msgid ""
+"What is the maximum number of circles (as shown) that fit in the square "
+"below?"
+msgstr ""
+"Vad är det maximala antalet cirklar (som visat) som kan passas in i "
+"nedanstående kvadrat?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:37
 msgid "You can fit more than 64 circles."
@@ -2911,8 +3969,12 @@ msgstr "Du kan passa in fler än 64 cirklar."
 #. Translators: {0} is replaced always by 0.1340
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Using the above layout {0} units of height are gained per row leaving enough space for an additional 
row."
-msgstr "I layouten som visas ovan är {0} enheter höjden som uppnås i varje rad. Detta tillåter att 
ytterligare en rad används."
+msgid ""
+"Using the above layout {0} units of height are gained per row leaving enough "
+"space for an additional row."
+msgstr ""
+"I layouten som visas ovan är {0} enheter höjden som uppnås i varje rad. "
+"Detta tillåter att ytterligare en rad används."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:77
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCirclesSquare.cs:96
@@ -2931,13 +3993,23 @@ msgstr "Klockor"
 #. Translators: {0} is replaced by 'Figure X'
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer using numbers."
-msgstr "Till vilket tal ska den stora visaren i klockan \"{0}\" peka? Svara med ett tal."
+msgid ""
+"To what number should the large handle of the '{0}' clock point? Answer "
+"using numbers."
+msgstr ""
+"Till vilket tal ska den stora visaren i klockan \"{0}\" peka? Svara med ett "
+"tal."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:51
 #, csharp-format
-msgid "Starting from the first clock, add {1} to the number obtained by appending the values to which the 
hands point. For example, the values of the hands for '{0}' are {3} ({2} + {1})."
-msgstr "Starta från första klockan, lägg till {1} till talet som fås av att lägga till värdena som indikeras 
av visarna. Till exempel, värdena för visarna för \"{0}\" är {3} ({2} + {1})."
+msgid ""
+"Starting from the first clock, add {1} to the number obtained by appending "
+"the values to which the hands point. For example, the values of the hands "
+"for '{0}' are {3} ({2} + {1})."
+msgstr ""
+"Starta från första klockan, lägg till {1} till talet som fås av att lägga "
+"till värdena som indikeras av visarna. Till exempel, värdena för visarna för "
+"\"{0}\" är {3} ({2} + {1})."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleClocks.cs:57
 msgid "The clocks do not follow the time logic."
@@ -2967,61 +4039,129 @@ msgstr[0] "Vi har en {0} meter långt tyg."
 msgstr[1] "Vi har en {0} meter långt tyg."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:68
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Machine A takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many "
+#| "seconds does Machine A take to cut the entire piece of fabric into 1 "
+#| "meter pieces?"
+#| msgid_plural ""
+#| "Machine A takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many "
+#| "seconds does Machine A take to cut the entire piece of fabric into 1 "
+#| "meter pieces?"
+msgid ""
+"A machine takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
+"does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
+msgid_plural ""
+"A machine takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds "
+"does the machine take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
+msgstr[0] ""
+"Maskin A tar {0} sekund att klippa till 1 meter av detta tyg. Hur många "
+"sekunder tar det Maskin A att klippa till hela delen av tyg i 1 meter långa "
+"delar?"
+msgstr[1] ""
+"Maskin A tar {0} sekunder att klippa till 1 meter av detta tyg. Hur många "
+"sekunder tar det Maskin A att klippa till hela delen av tyg i 1 meter långa "
+"delar?"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:72
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "With the {0} cut, Machine A creates two 1 meter pieces."
+msgid "With the cut number {0}, the machine creates two 1 meter pieces."
+msgid_plural "With the cut number {0}, the machine creates two 1 meter pieces."
+msgstr[0] ""
+"Maskin A skapar två stycken 1 meter långa delar med klipp nummer {0}."
+msgstr[1] ""
+"Maskin A skapar två stycken 1 meter långa delar med klipp nummer {0}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:85
 #, csharp-format
-msgid "Machine A takes {0} second to cut 1 meter of this fabric. How many seconds does Machine A take to cut 
the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
-msgid_plural "Machine A takes {0} seconds to cut 1 meter of this fabric. How many seconds does Machine A 
take to cut the entire piece of fabric into 1 meter pieces?"
-msgstr[0] "Maskin A tar {0} sekund att klippa till 1 meter av detta tyg. Hur många sekunder tar det Maskin A 
att klippa till hela delen av tyg i 1 meter långa delar?"
-msgstr[1] "Maskin A tar {0} sekunder att klippa till 1 meter av detta tyg. Hur många sekunder tar det Maskin 
A att klippa till hela delen av tyg i 1 meter långa delar?"
-
-#. Translators: {0} is always a number greater than 1
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:73
-#, csharp-format
-msgid "With the {0} cut, Machine A creates two 1 meter pieces."
-msgstr "Maskin A skapar två stycken 1 meter långa delar med klipp nummer {0}."
-
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:84
-#, csharp-format
-msgid "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence pole is used in each side of the 
square. How many fence poles are used in total?"
-msgid_plural "A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used in each side of 
the square. How many fence poles are used in total?"
-msgstr[0] "Ett staket byggs för att inhägna ett kvadratiskt område. {0} staketpåle används på varje sida av 
kvadraten. Hur många staketpålar används totalt?"
-msgstr[1] "Ett staket byggs för att inhägna ett kvadratiskt område. {0} staketpålar används på varje sida av 
kvadraten. Hur många staketpålar används totalt?"
-
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:91
+msgid ""
+"A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence pole is used "
+"in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
+msgid_plural ""
+"A fence is built to enclose a square shaped region. {0} fence poles are used "
+"in each side of the square. How many fence poles are used in total?"
+msgstr[0] ""
+"Ett staket byggs för att inhägna ett kvadratiskt område. {0} staketpåle "
+"används på varje sida av kvadraten. Hur många staketpålar används totalt?"
+msgstr[1] ""
+"Ett staket byggs för att inhägna ett kvadratiskt område. {0} staketpålar "
+"används på varje sida av kvadraten. Hur många staketpålar används totalt?"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:92
 #, csharp-format
-msgid "There is {0} fence pole since the poles on the corners of the square are shared."
-msgid_plural "There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are shared."
-msgstr[0] "Det finns {0} staketpåle eftersom pålarna i hörnen av kvadraten är gemensamma."
-msgstr[1] "Det finns {0} staketpålar eftersom pålarna i hörnen av kvadraten är gemensamma."
-
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:104
+msgid ""
+"There is {0} fence pole since the poles on the corners of the square are "
+"shared."
+msgid_plural ""
+"There are {0} fence poles since the poles on the corners of the square are "
+"shared."
+msgstr[0] ""
+"Det finns {0} staketpåle eftersom pålarna i hörnen av kvadraten är "
+"gemensamma."
+msgstr[1] ""
+"Det finns {0} staketpålar eftersom pålarna i hörnen av kvadraten är "
+"gemensamma."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:105
 #, csharp-format
-msgid "Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary present costs {0} monetary 
unit more than the cost to wrap it. How much does it cost to both purchase and wrap the present?"
-msgid_plural "Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary present costs {0} 
monetary units more than the cost to wrap it. How much does it cost to both purchase and wrap the present?"
-msgstr[0] "Inslagning av en present kostar en monetär enhet. Presenten kostar {0} monetär enhet mer än 
kostnaden för att slå in den. Hur mycket kostar det att både köpa och slå in presenten?"
-msgstr[1] "Inslagning av en present kostar en monetär enhet. Presenten kostar {0} monetära enheter mer än 
kostnaden för att slå in den. Hur mycket kostar det att både köpa och slå in presenten?"
-
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:111
+msgid ""
+"Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary "
+"present costs {0} monetary unit more than the cost to wrap it. How much does "
+"it cost to both purchase and wrap the present?"
+msgid_plural ""
+"Wrapping an anniversary present costs one monetary unit. The anniversary "
+"present costs {0} monetary units more than the cost to wrap it. How much "
+"does it cost to both purchase and wrap the present?"
+msgstr[0] ""
+"Inslagning av en present kostar en monetär enhet. Presenten kostar {0} "
+"monetär enhet mer än kostnaden för att slå in den. Hur mycket kostar det att "
+"både köpa och slå in presenten?"
+msgstr[1] ""
+"Inslagning av en present kostar en monetär enhet. Presenten kostar {0} "
+"monetära enheter mer än kostnaden för att slå in den. Hur mycket kostar det "
+"att både köpa och slå in presenten?"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleCounting.cs:112
 #, csharp-format
-msgid "It is the cost of the present, {0} monetary unit, plus one monetary unit of the wrapping."
-msgid_plural "It is the cost of the present, {0} monetary units, plus one monetary unit of the wrapping."
-msgstr[0] "Det är kostnaden för presenten, {0} monetär enhet plus en monetär enhet för inslagningen."
-msgstr[1] "Det är kostnaden för presenten, {0} monetära enheter plus en monetär enhet för inslagningen."
+msgid ""
+"It is the cost of the present, {0} monetary unit, plus one monetary unit of "
+"the wrapping."
+msgid_plural ""
+"It is the cost of the present, {0} monetary units, plus one monetary unit of "
+"the wrapping."
+msgstr[0] ""
+"Det är kostnaden för presenten, {0} monetär enhet plus en monetär enhet för "
+"inslagningen."
+msgstr[1] ""
+"Det är kostnaden för presenten, {0} monetära enheter plus en monetär enhet "
+"för inslagningen."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:40
 msgid "Count series"
 msgstr "Räkna serier"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:62
-msgid "How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10 to 100?"
-msgstr "Hur många \"9\"-siffror krävs för att representera talen mellan 10 och 100?"
+msgid ""
+"How many numbers '9' are required to represent the numbers between 10 to 100?"
+msgstr ""
+"Hur många \"9\"-siffror krävs för att representera talen mellan 10 och 100?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:68
-msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the second (e.g.: 20 and 21)?"
-msgstr "Hur många tvåsiffriga tal finns där första siffran är större än den andra (t.ex.: 20 och 21)?"
+msgid ""
+"How many two digit numbers occur where the first digit is larger than the "
+"second (e.g.: 20 and 21)?"
+msgstr ""
+"Hur många tvåsiffriga tal finns där första siffran är större än den andra (t."
+"ex.: 20 och 21)?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:74
-msgid "How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the second (e.g.: 12 and 13)?"
-msgstr "Hur många tvåsiffriga tal finns där första siffran är mindre än den andra (t.ex.: 12 och 13)?"
+msgid ""
+"How many two digit numbers occur where the first digit is smaller than the "
+"second (e.g.: 12 and 13)?"
+msgstr ""
+"Hur många tvåsiffriga tal finns där första siffran är mindre än den andra (t."
+"ex.: 12 och 13)?"
 
 #. Translators: A sequence of numbers 1, 2, 3, etc.
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCountSeries.cs:86
@@ -3052,40 +4192,65 @@ msgstr "Kub"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleCube.cs:49
 #, csharp-format
-msgid "When you fold the figure below as a cube, which face on the figure is opposite the face with a {0} 
drawn on it? Answer the number written on the face."
-msgstr "När du viker figuren nedan som en kub, vilken yta av figuren är mitt emot ytan med {0} ritad på sig? 
Svara med siffran på ytan."
+msgid ""
+"When you fold the figure below as a cube, which face on the figure is "
+"opposite the face with a {0} drawn on it? Answer the number written on the "
+"face."
+msgstr ""
+"När du viker figuren nedan som en kub, vilken yta av figuren är mitt emot "
+"ytan med {0} ritad på sig? Svara med siffran på ytan."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:54
-msgid "What is the probability of getting a '2' or a '6' in a single throw of an unmodified 6 sided die? 
Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Vad är sannolikheten att få en \"2\" eller en \"6\" på ett enda kast med en helt vanlig sexsidig 
tärning? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
+msgid ""
+"What is the probability of getting a '2' or a '6' in a single throw of an "
+"unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Vad är sannolikheten att få en \"2\" eller en \"6\" på ett enda kast med en "
+"helt vanlig sexsidig tärning? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:56
 msgid "There are 2 of 6 possibilities."
 msgstr "Det finns 2 av 6 möjligheter."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:58
-msgid "What is the probability of not getting a '5' in a single throw of an unmodified 6 sided die? Answer 
using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Vad är sannolikheten att inte få en \"5\" på ett enda kast med en helt vanlig sexsidig tärning? 
Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
+msgid ""
+"What is the probability of not getting a '5' in a single throw of an "
+"unmodified 6 sided die? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Vad är sannolikheten att inte få en \"5\" på ett enda kast med en helt "
+"vanlig sexsidig tärning? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:60
 msgid "There are 5 of 6 possibilities."
 msgstr "Det finns 5 av 6 möjligheter."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:62
-msgid "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two even 
numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Två hela vanliga sexsidiga tärningar kastas samtidigt. Vad är sannolikheten att båda visar jämna 
nummer? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
+msgid ""
+"Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
+"probability of getting two even numbers? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Två hela vanliga sexsidiga tärningar kastas samtidigt. Vad är sannolikheten "
+"att båda visar jämna nummer? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:64
 msgid "There are 9 of 36 possibilities of getting two even numbers."
 msgstr "Det finns 9 av 36 möjligheter att få två jämna tal."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:66
-msgid "Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the probability of getting two '6'? 
Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
-msgstr "Två helt vanliga sexsidiga tärningar kastas samtidigt. Vad är sannolikheten att båda visar \"6\"? 
Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
+msgid ""
+"Two unmodified 6 sided dice are thrown simultaneously. What is the "
+"probability of getting two '6'? Answer using a fraction (e.g.: 1/2)."
+msgstr ""
+"Två helt vanliga sexsidiga tärningar kastas samtidigt. Vad är sannolikheten "
+"att båda visar \"6\"? Svara med ett bråk (t.ex.: 1/2)."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:68
-msgid "There is 1 of 6 possibilities of getting a '6' on the first die and the same for the second die."
-msgstr "Det finns 1 av 6 möjligheter att få en \"6\" på första tärningen och samma för den andra tärningen."
+msgid ""
+"There is 1 of 6 possibilities of getting a '6' on the first die and the same "
+"for the second die."
+msgstr ""
+"Det finns 1 av 6 möjligheter att få en \"6\" på första tärningen och samma "
+"för den andra tärningen."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDice.cs:73
 msgid "Dice"
@@ -3096,10 +4261,14 @@ msgid "Divide circles"
 msgstr "Dela cirklar"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:49
-msgid "In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all dots are connected?"
-msgstr "I sista figuren, i hur många regioner är cirkeln uppdelad i när alla punkter är anslutna?"
+msgid ""
+"In the last figure, in how many regions is the circle divided into when all "
+"dots are connected?"
+msgstr ""
+"I sista figuren, i hur många regioner är cirkeln uppdelad i när alla punkter "
+"är anslutna?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:179
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleDivideCircle.cs:176
 #, csharp-format
 msgid "Has {0} region"
 msgid_plural "Has {0} regions"
@@ -3115,8 +4284,12 @@ msgid "What is the result of the equation below?"
 msgstr "Vad är resultatet av nedanstående ekvation?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleEquation.cs:42
-msgid "The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and roots, multiplication and 
division, addition and subtraction."
-msgstr "Ordningen för aritmetiska operationer är alltid som följer: exponenter och rötter, multiplikation 
och division, addition och subtraktion."
+msgid ""
+"The order of arithmetical operations is always as follows: exponents and "
+"roots, multiplication and division, addition and subtraction."
+msgstr ""
+"Ordningen för aritmetiska operationer är alltid som följer: exponenter och "
+"rötter, multiplikation och division, addition och subtraktion."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:53
 msgid "Extra circle"
@@ -3124,49 +4297,77 @@ msgstr "Extra cirkel"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:62
 #, csharp-format
-msgid "Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. Answer {0}, {1}, {2} or 
{3}."
-msgstr "Vilken cirkel tillhör inte gruppen? Det är inte en sekvens av element. Svara {0}, {1}, {2} eller 
{3}."
+msgid ""
+"Which circle does not belong to the group? It is not a sequence of elements. "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilken cirkel tillhör inte gruppen? Det är inte en sekvens av element. Svara "
+"{0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:67
 msgid "All circles share a common property except for one."
 msgstr "Alla cirklar delar en gemensam egenskap förutom en."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleExtraCircle.cs:72
-msgid "In all circles the color slices follow the same order except for this one."
-msgstr "I alla cirklar följer de färgade delarna samma ordning förutom för denna."
+msgid ""
+"In all circles the color slices follow the same order except for this one."
+msgstr ""
+"I alla cirklar följer de färgade delarna samma ordning förutom för denna."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:40
 msgid "Figures and text"
 msgstr "Figurer och text"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:44
-msgid "The figures and the text are related. What text should go under the last figure?"
-msgstr "Figurerna och texten är relaterade. Vilken text ska stå under den sista figuren?"
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "The figures and the text are related. What text should go under the last "
+#| "figure?"
+msgid ""
+"The figures and the texts are related. What text should go under the last "
+"figure?"
+msgstr ""
+"Figurerna och texten är relaterade. Vilken text ska stå under den sista "
+"figuren?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:48
 msgid "Every character of the text represents a property of the figure."
 msgstr "Varje tecken av texten representerar en egenskap hos figuren."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigureLetter.cs:53
-msgid "'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are squares, 'C' that are circles, 'D' that the 
figures are separated, 'E' that there are three figures and 'F' that there are two figures."
-msgstr "\"A\" indikerar att figurerna överlappas, \"B\" att de är kvadrater, \"C\" att de är cirklar, \"D\" 
att figurerna är separerade, \"E\" att det finns tre figurer och \"F\" att det finns två figurer."
+msgid ""
+"'A' indicates that the figures overlap, 'B' that are squares, 'C' that are "
+"circles, 'D' that the figures are separated, 'E' that there are three "
+"figures and 'F' that there are two figures."
+msgstr ""
+"\"A\" indikerar att figurerna överlappas, \"B\" att de är kvadrater, \"C\" "
+"att de är cirklar, \"D\" att figurerna är separerade, \"E\" att det finns "
+"tre figurer och \"F\" att det finns två figurer."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:40
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:44
 msgid "Figure pattern"
 msgstr "Figurmönster"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:45
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:49
 #, csharp-format
 msgid "What figure should replace the question mark? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Vilken figur ska ersätta frågetecknet? Svara {0}, {1} eller {2}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:50
-msgid "The third figure of every row involves somehow combining the first two figures."
-msgstr "Den tredje figuren i varje rad involverar på något sätt kombinationen av de första två figurerna."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:54
+msgid ""
+"The third figure of every row involves somehow combining the first two "
+"figures."
+msgstr ""
+"Den tredje figuren i varje rad involverar på något sätt kombinationen av de "
+"första två figurerna."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:55
-msgid "Superpose the first and second figures and remove the lines that they have in common, then rotate the 
resulting figure 45 degrees."
-msgstr "Klipp in de första och andra figurerna och ta bort linjerna som de har gemensamt, rotera sedan den 
resulterande figuren med 45 grader."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFigurePattern.cs:59
+msgid ""
+"Superpose the first and second figures and remove the lines that they have "
+"in common, then rotate the resulting figure 45 degrees."
+msgstr ""
+"Klipp in de första och andra figurerna och ta bort linjerna som de har "
+"gemensamt, rotera sedan den resulterande figuren med 45 grader."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:58
 msgid "Figures"
@@ -3174,12 +4375,58 @@ msgstr "Figurer"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:62
 #, csharp-format
-msgid "What is the next logical sequence of objects in the last column? Answer {0}, {1} or {2}."
-msgstr "Vilken är nästa logiska sekvens av objekt i sista kolumnen? Svara {0}, {1} eller {2}."
+msgid ""
+"What is the next logical sequence of objects in the last column? Answer {0}, "
+"{1} or {2}."
+msgstr ""
+"Vilken är nästa logiska sekvens av objekt i sista kolumnen? Svara {0}, {1} "
+"eller {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFigures.cs:68
-msgid "It is the only combination that you can build with the given elements without repeating them."
-msgstr "Det är den enda kombinationen som du kan bygga med givna element utan att upprepa dem."
+msgid ""
+"It is the only combination that you can build with the given elements "
+"without repeating them."
+msgstr ""
+"Det är den enda kombinationen som du kan bygga med givna element utan att "
+"upprepa dem."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:45
+#, fuzzy
+#| msgid "Figures with numbers"
+msgid "Find the number"
+msgstr "Figurer med tal"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:53
+#, csharp-format
+msgid ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} place away from itself multiplied by 2 and {1} place away "
+"from itself plus 2?"
+msgid_plural ""
+"Looking horizontally and vertically to the lines of the grid below, which is "
+"the number {0} places away from itself multiplied by 2 and {1} places away "
+"from itself plus 2?"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:62
+#, csharp-format
+msgid "The number is located at row {0}, column {1}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleFindTheNumber.cs:71
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
+#| "the third."
+msgid "The number is located within the first {0} row of the grid."
+msgid_plural "The number is located within the first {0} rows of the grid."
+msgstr[0] ""
+"Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och "
+"addera den tredje."
+msgstr[1] ""
+"Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och "
+"addera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:32
 msgid "Four sided"
@@ -3188,7 +4435,8 @@ msgstr "Fyrsidiga"
 #
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:36
 msgid "How many four sided figures do you count in the figure below?"
-msgstr "Hur många fyrsidiga figurer kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+msgstr ""
+"Hur många fyrsidiga figurer kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:40
 msgid "A four sided figure can be embedded inside another figure."
@@ -3197,21 +4445,22 @@ msgstr "En fyrsidig figur kan inbäddas inne i en annan figur."
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleFourSided.cs:45
 #, csharp-format
 msgid "The four sided figures are made by connecting the following points: {0}"
-msgstr "De fyrsidiga figurerna är uppbyggda genom att ansluta följande punkter: {0}"
+msgstr ""
+"De fyrsidiga figurerna är uppbyggda genom att ansluta följande punkter: {0}"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:35
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:42
 msgid "Circles in a grid"
 msgstr "Cirklar i ett rutnät"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:39
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:46
 msgid "One of the numbers in the grid must be circled. Which one?"
 msgstr "Ett av talet i rutnätet måste innehålla en cirkel. Vilken?"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:43
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:50
 msgid "All circled numbers share an arithmetical property."
 msgstr "Alla tal med cirklar delar en aritmetisk egenskap."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:48
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleGridCircles.cs:55
 #, csharp-format
 msgid "Every circled number can be divided by {0}."
 msgstr "Varje tal med en cirkel kan divideras med {0}."
@@ -3223,15 +4472,23 @@ msgstr "Kvadrat med punkter"
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:210
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:58
 #, csharp-format
-msgid "Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgid ""
+"Which is the next logical figure in the sequence? Answer {0}, {1} or {2}."
 msgstr "Vilken är nästa logiska figur i sekvensen? Svara {0}, {1} eller {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:219
-msgid "From the top-left figure, the top-left circle moves down, the bottom-left circle moves up, the 
bottom-right moves diagonally up-left and the top-right moves diagonally down-left."
-msgstr "Från övre vänstra figuren, den övre vänstra cirkeln flyttas ner, nedre vänstra cirkeln flyttas upp, 
nedre högra flyttas diagonalt uppåt till vänster och den övre högra flyttas diagonalt nedåt till vänster."
+msgid ""
+"From the top-left figure, the top-left circle moves down, the bottom-left "
+"circle moves up, the bottom-right moves diagonally up-left and the top-right "
+"moves diagonally down-left."
+msgstr ""
+"Från övre vänstra figuren, den övre vänstra cirkeln flyttas ner, nedre "
+"vänstra cirkeln flyttas upp, nedre högra flyttas diagonalt uppåt till "
+"vänster och den övre högra flyttas diagonalt nedåt till vänster."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridDots.cs:222
-msgid "From the top-left figure, the figure is rotated counterclockwise 90 degrees."
+msgid ""
+"From the top-left figure, the figure is rotated counterclockwise 90 degrees."
 msgstr "Från övre vänstra figuren, figuren roteras 90 grader motsols."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:44
@@ -3239,8 +4496,12 @@ msgid "Numbers in a grid"
 msgstr "Tal i ett rutnät"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:48
-msgid "The numbers in the grid below follow a pattern. Which number should replace the question mark?"
-msgstr "Talen i rutnätet följer ett mönster. Vilket är talet som ska ersätta frågetecknet?"
+msgid ""
+"The numbers in the grid below follow a pattern. Which number should replace "
+"the question mark?"
+msgstr ""
+"Talen i rutnätet följer ett mönster. Vilket är talet som ska ersätta "
+"frågetecknet?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:54
 msgid "The pattern is arithmetical and works vertically."
@@ -3252,28 +4513,52 @@ msgid "The pattern is arithmetical and works horizontally."
 msgstr "Mönstret är aritmetisk och fungerar horisontellt."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:65
-msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding the third."
-msgstr "Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och addera den tredje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and adding "
+"the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och "
+"addera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:67
-msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and adding the third."
-msgstr "Den fjärde kolumnen beräknas genom att multiplicera de första två kolumnerna och addera den tredje."
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
+"adding the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde kolumnen beräknas genom att multiplicera de första två kolumnerna "
+"och addera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:71
-msgid "The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and subtracting the third."
-msgstr "Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och subtrahera den tredje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by multiplying the first two rows and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde raden beräknas genom att multiplicera de första två raderna och "
+"subtrahera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:73
-msgid "The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and subtracting the third."
-msgstr "Den fjärde kolumnen beräknas genom att multiplicera de första två kolumnerna och subtrahera den 
tredje."
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by multiplying the first two columns and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde kolumnen beräknas genom att multiplicera de första två kolumnerna "
+"och subtrahera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:77
-msgid "The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting the third."
-msgstr "Den fjärde raden beräknas genom att addera de första två raderna och subtrahera den tredje."
+msgid ""
+"The fourth row is calculated by adding the first two rows and subtracting "
+"the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde raden beräknas genom att addera de första två raderna och "
+"subtrahera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleGridNumbers.cs:79
-msgid "The fourth column is calculated by adding the first two columns and subtracting the third."
-msgstr "Den fjärde kolumnen beräknas genom att addera de första två kolumnerna och subtrahera den tredje."
+msgid ""
+"The fourth column is calculated by adding the first two columns and "
+"subtracting the third."
+msgstr ""
+"Den fjärde kolumnen beräknas genom att addera de första två kolumnerna och "
+"subtrahera den tredje."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:32
 msgid "Handshakes"
@@ -3281,12 +4566,26 @@ msgstr "Handskakningar"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:37
 #, csharp-format
-msgid "All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are made in total. How many 
people are attending the party?"
-msgstr "Alla deltagare på en fest introduceras med varandra. {0} handskakningar görs totalt. Hur många 
personer deltar på festen?"
+msgid ""
+"All attendees to a party are introduced to one another. {0} handshakes are "
+"made in total. How many people are attending the party?"
+msgstr ""
+"Alla deltagare på en fest introduceras med varandra. {0} handskakningar görs "
+"totalt. Hur många personer deltar på festen?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:42
-msgid "Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
-msgstr "Försök att tänka dig situationen i vilken du träffar ett mindre antal personer."
+msgid ""
+"Try to imagine a situation in which you are meeting a small number of people."
+msgstr ""
+"Försök att tänka dig situationen i vilken du träffar ett mindre antal "
+"personer."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleHandshakes.cs:46
+msgid ""
+"Using n as the total number of people, the first person handshakes n-1 "
+"people, the second n-2 people, etc. The result is the sum of the first n-1 "
+"consecutive numbers: 1+2+3+...+(n-1)."
+msgstr ""
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:113
 msgid "Larger shape"
@@ -3294,23 +4593,76 @@ msgstr "Större figur"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLargerShape.cs:122
 #, csharp-format
-msgid "Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vilken större figur kan du skapa genom att kombinera de första två figurerna? Svara {0}, {1}, {2} 
eller {3}."
+msgid ""
+"Which larger shape can you make combining the first two figures? Answer {0}, "
+"{1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilken större figur kan du skapa genom att kombinera de första två "
+"figurerna? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:241
+#, fuzzy
+#| msgid "Larger shape"
+msgid "Largest area"
+msgstr "Större figur"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestArea.cs:246
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, "
+#| "{1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
+msgid ""
+"Which of the following figures has the largest area? Answer {0}, {1}, {2} or "
+"{3}."
+msgstr ""
+"Vilken av följande figurer tillhör inte gruppen? Svara {0}, {1}, {2}, {3}, "
+"{4} eller {5}."
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:46
+msgid "Largest diameter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:51
+#, csharp-format
+msgid ""
+"If the circles represented by the arcs below were completed, which circle "
+"would have the largest diameter? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:58
+msgid "Less curved is the arc, the larger the circle is."
+msgstr ""
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleLargestDiameter.cs:101
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid "Answer {0}."
+msgid "Arc {0}"
+msgstr "Svara {0}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:34
 msgid "Lines"
 msgstr "Linjer"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:38
-msgid "How many line segments in total are in the figures below? A line segment is a line between two points 
with no crossing lines."
-msgstr "Hur många linjesegment totalt finns det i figurerna nedan? Ett linjesegment är en linje mellan två 
punkter utan korsande linjer."
+msgid ""
+"How many line segments in total are in the figures below? A line segment is "
+"a line between two points with no crossing lines."
+msgstr ""
+"Hur många linjesegment totalt finns det i figurerna nedan? Ett linjesegment "
+"är en linje mellan två punkter utan korsande linjer."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:44
 #, csharp-format
-msgid "There is {0} line in the figure to the left and {1} in the figure to the right."
-msgid_plural "There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the right."
-msgstr[0] "Det finns {0} linje i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
-msgstr[1] "Det finns {0} linjer i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
+msgid ""
+"There is {0} line in the figure to the left and {1} in the figure to the "
+"right."
+msgid_plural ""
+"There are {0} lines in the figure to the left and {1} in the figure to the "
+"right."
+msgstr[0] ""
+"Det finns {0} linje i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
+msgstr[1] ""
+"Det finns {0} linjer i figuren till vänster och {1} i figuren till höger."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleLines.cs:52
 msgid "It is an easy exercise if you systematically count the lines."
@@ -3331,8 +4683,14 @@ msgstr "Logiken fungerar på radnivå."
 
 # Linje eller rad?
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingPiece.cs:50
-msgid "In every row the third square is made by flipping the first square and superimposing it on the second 
square, followed by removing the matching lines."
-msgstr "I varje rad skapas den tredje kvadraten av att vända den första kvadraten och klippa in den i andra 
kvadraten, följt av att ta bort de matchande linjerna."
+msgid ""
+"In every row the third square is made by flipping the first square and "
+"superimposing it on the second square, followed by removing the matching "
+"lines."
+msgstr ""
+"I varje rad skapas den tredje kvadraten av att vända den första kvadraten "
+"och klippa in den i andra kvadraten, följt av att ta bort de matchande "
+"linjerna."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:62
 msgid "Missing slice"
@@ -3340,8 +4698,12 @@ msgstr "Saknad del"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:67
 #, csharp-format
-msgid "The slices below have some kind of relation. Which is the missing slice in the circle below? Answer 
{0}, {1} or {2}."
-msgstr "Delarna nedan har någon form av relation. Vilken är den del som saknas i cirkeln nedan? Svara {0}, 
{1} eller {2}."
+msgid ""
+"The slices below have some kind of relation. Which is the missing slice in "
+"the circle below? Answer {0}, {1} or {2}."
+msgstr ""
+"Delarna nedan har någon form av relation. Vilken är den del som saknas i "
+"cirkeln nedan? Svara {0}, {1} eller {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:72
 msgid "Each slice is related to the opposite one."
@@ -3349,55 +4711,84 @@ msgstr "Varje del är relaterad till motstående del."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMissingSlice.cs:77
 #, csharp-format
-msgid "All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add always {0}."
-msgstr "Alla tal i varje del, när de adderas till de på motstående del, adderar alltid {0}."
+msgid ""
+"All numbers of each slice, when added to the ones of the opposite slice, add "
+"always {0}."
+msgstr ""
+"Alla tal i varje del, när de adderas till de på motstående del, adderar "
+"alltid {0}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:76
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:77
 msgid "Most in common"
 msgstr "Mest gemensamt"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:81
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:82
 #, csharp-format
-msgid "Which of the possible answers have the most in common with the four given figures? Answer {0}, {1}, 
{2} or {3}."
-msgstr "Vilket av följande svar har mest gemensamt med de fyra angivna figurerna? Svara {0}, {1}, {2} eller 
{3}."
+msgid ""
+"Which of the possible answers have the most in common with the four given "
+"figures? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilket av följande svar har mest gemensamt med de fyra angivna figurerna? "
+"Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:86
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:87
 msgid "Think of the common elements that the given figures have inside them."
-msgstr "Tänk på de gemensamma elementen som de angivna figurerna har inuti sig."
+msgstr ""
+"Tänk på de gemensamma elementen som de angivna figurerna har inuti sig."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:92
-msgid "It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:93
+msgid ""
+"It has the same number of elements inside the figure as the given figures."
 msgstr "Den har samma antal element inuti figuren som de angivna figurerna."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:94
-msgid "It is the figure with the most elements in common compared to the given figures."
-msgstr "Det är figuren med de flesta element gemensamt jämfört med angivna figurer."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleMostInCommon.cs:95
+msgid ""
+"It is the figure with the most elements in common compared to the given "
+"figures."
+msgstr ""
+"Det är figuren med de flesta element gemensamt jämfört med angivna figurer."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:33
 msgid "Move figure"
 msgstr "Flytta figuren"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:37
-msgid "What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the left figure into the right 
figure?"
-msgstr "Vad är det minsta antalet cirklar som du måste flytta för att konvertera vänstra figuren till den 
högra figuren?"
+msgid ""
+"What is the minimum number of circles to be moved in order to convert the "
+"left figure into the right figure?"
+msgstr ""
+"Vad är det minsta antalet cirklar som du måste flytta för att konvertera "
+"vänstra figuren till den högra figuren?"
 
 # Rad eller linje?
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:44
-msgid "Move the circle from the first line to the second and move two circles from the fourth line to the 
second and the fifth lines."
-msgstr "Flytta cirkeln från första raden till andra och flytta två cirklar från fjärde raden till den andra 
och femte raden."
+msgid ""
+"Move the circle from the first line to the second and move two circles from "
+"the fourth line to the second and the fifth lines."
+msgstr ""
+"Flytta cirkeln från första raden till andra och flytta två cirklar från "
+"fjärde raden till den andra och femte raden."
 
 # Rad eller linje?
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleMoveFigure.cs:46
-msgid "Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line to third; and move first 
and last circles of the fifth line to the sixth."
-msgstr "Flytta första raden till sjunde, flytta de två cirklarna på andra raden till tredje, och flytta 
första och sista cirklarna på femte raden till sjätte."
+msgid ""
+"Move the first line to the seventh; move the two circles of the second line "
+"to third; and move first and last circles of the fifth line to the sixth."
+msgstr ""
+"Flytta första raden till sjunde, flytta de två cirklarna på andra raden till "
+"tredje, och flytta första och sista cirklarna på femte raden till sjätte."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:53
 msgid "Next figure"
 msgstr "Nästa figur"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNextFigure.cs:65
-msgid "From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while the left circle goes 
backwards one position."
-msgstr "Från första figuren, den övre cirkeln flyttas två positioner medurs, och den vänstra cirkeln går 
bakåt en position."
+msgid ""
+"From first figure, the top circle advances by two positions clockwise, while "
+"the left circle goes backwards one position."
+msgstr ""
+"Från första figuren, den övre cirkeln flyttas två positioner medurs, och den "
+"vänstra cirkeln går bakåt en position."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:46
 msgid "Numeric relation"
@@ -3418,36 +4809,59 @@ msgid "Every group of {0} numbers sums exactly {1}."
 msgstr "Varje grupp av {0} numren har exakt summan {1}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:64
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by multiplying by 
the two previous ones."
-msgstr "Dela upp sekvensen i grupper av tre tal. Var tredje tal beräknas genom att multipliceras av de två 
tidigare."
+msgid ""
+"Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
+"calculated by multiplying by the two previous ones."
+msgstr ""
+"Dela upp sekvensen i grupper av tre tal. Var tredje tal beräknas genom att "
+"multipliceras av de två tidigare."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericRelation.cs:66
-msgid "Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is calculated by subtracting the 
second number from the first."
-msgstr "Dela upp sekvensen i grupper av tre tal. Var tredje tal beräknas genom att subtrahera det andra 
talet från det första."
+msgid ""
+"Divide the sequence in groups of three numbers. Every third number is "
+"calculated by subtracting the second number from the first."
+msgstr ""
+"Dela upp sekvensen i grupper av tre tal. Var tredje tal beräknas genom att "
+"subtrahera det andra talet från det första."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:42
 msgid "Numeric sequence"
 msgstr "Numerisk sekvens"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:46
-msgid "The next sequence follows a logic. What number should replace the question mark?"
-msgstr "Nästa sekvens följer en viss logik. Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
+msgid ""
+"The next sequence follows a logic. What number should replace the question "
+"mark?"
+msgstr ""
+"Nästa sekvens följer en viss logik. Vilket tal ska ersätta frågetecknet?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:50
 msgid "Every number in the sequence is related to the previous one."
 msgstr "Varje tal i sekvensen är relaterad till det tidigare talet."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:57
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the previous number and multiplying 
it by 2."
-msgstr "Varje tal i sekvensen är resultatet av att subtrahera med 1 från föregående tal och multiplicera det 
med 2."
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of subtracting 1 from the "
+"previous number and multiplying it by 2."
+msgstr ""
+"Varje tal i sekvensen är resultatet av att subtrahera med 1 från föregående "
+"tal och multiplicera det med 2."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:59
-msgid "Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous number and multiplying it by 
3."
-msgstr "Varje tal i sekvensen är resultatet av att addera 1 till föregående tal och multiplicera det med 3."
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of adding 1 to the previous "
+"number and multiplying it by 3."
+msgstr ""
+"Varje tal i sekvensen är resultatet av att addera 1 till föregående tal och "
+"multiplicera det med 3."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleNumericSequence.cs:61
-msgid "Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the previous number and multiplying 
it by -2."
-msgstr "Varje tal i sekvensen är resultatet av att subtrahera med 2 från föregående tal och multiplicera det 
med -2."
+msgid ""
+"Every number in the sequence is the result of subtracting 2 from the "
+"previous number and multiplying it by -2."
+msgstr ""
+"Varje tal i sekvensen är resultatet av att subtrahera med 2 från föregående "
+"tal och multiplicera det med -2."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:53
 msgid "Ostracism"
@@ -3455,24 +4869,43 @@ msgstr "Uteslutning"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:58
 #, csharp-format
-msgid "Which element does not belong to the group? It is not related to any arithmetical of the numbers. 
Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Vilket element tillhör inte gruppen? Det är inte relaterat till någon aritmetik för talen. Svara 
{0}, {1}, {2}, {3} eller {4}."
+msgid ""
+"Which element does not belong to the group? It is not related to any "
+"arithmetical of the numbers. Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Vilket element tillhör inte gruppen? Det är inte relaterat till någon "
+"aritmetik för talen. Svara {0}, {1}, {2}, {3} eller {4}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:66
-msgid "The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not arithmetical."
-msgstr "Kriteriet för att fastställa om en ekvation tillhör gruppen är inte aritmetisk."
+msgid ""
+"The criteria for deciding if an equation belongs to the group is not "
+"arithmetical."
+msgstr ""
+"Kriteriet för att fastställa om en ekvation tillhör gruppen är inte "
+"aritmetisk."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:68
-msgid "Consider that every number that belongs to the group has two parts that are related."
-msgstr "Anse att varje tal som tillhör gruppen har två delar som är relaterade."
+msgid ""
+"Consider that every number that belongs to the group has two parts that are "
+"related."
+msgstr ""
+"Anse att varje tal som tillhör gruppen har två delar som är relaterade."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:79
-msgid "In all the other equations the digits from the left side also appear on the right side."
-msgstr "I alla de andra ekvationerna finns siffrorna på vänstra sidan även på högra sidan."
+msgid ""
+"In all the other equations the digits from the left side also appear on the "
+"right side."
+msgstr ""
+"I alla de andra ekvationerna finns siffrorna på vänstra sidan även på högra "
+"sidan."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleOstracism.cs:81
-msgid "In all the other numbers the last three digits are the square of the first two digits."
-msgstr "I alla de andra talen är de sista tre siffrorna kvadraten av de första två siffrorna."
+msgid ""
+"In all the other numbers the last three digits are the square of the first "
+"two digits."
+msgstr ""
+"I alla de andra talen är de sista tre siffrorna kvadraten av de första två "
+"siffrorna."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:38
 msgid "Pencil"
@@ -3480,21 +4913,38 @@ msgstr "Penna"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePencil.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous lines nor lifting the 
pencil? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
-msgstr "Vilken av följande figurer kan inte ritas utan att korsa tidigare linjer och utan att lyfta pennan? 
Svara {0}, {1}, {2}, {3} eller {4}."
+msgid ""
+"Which of the following figures cannot be drawn without crossing any previous "
+"lines nor lifting the pencil? Answer {0}, {1}, {2}, {3} or {4}."
+msgstr ""
+"Vilken av följande figurer kan inte ritas utan att korsa tidigare linjer och "
+"utan att lyfta pennan? Svara {0}, {1}, {2}, {3} eller {4}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:45
 msgid "People at a table"
 msgstr "Personer vid ett bord"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:49
-#, csharp-format
-msgid "A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How many people are there if the 
{0} person is across from the {1}?"
-msgstr "En grupp personer sitter runt ett runt bord, jämnt utspridda. Hur många personer sitter där om den 
{0} personen sitter mitt emot nummer {1}?"
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "A group of people are sitting at a round table spaced out evenly. How "
+#| "many people are there if the {0} person is across from the {1}?"
+msgid ""
+"A group of people, spaced out evenly, are sitting at a round table. How many "
+"people are there if the {0} person sits directly across from the {1}?"
+msgstr ""
+"En grupp personer sitter runt ett runt bord, jämnt utspridda. Hur många "
+"personer sitter där om den {0} personen sitter mitt emot nummer {1}?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:54
-msgid "Subtracting the two positions you find out how many people are seated half way around the table. 
Doubling this number leaves you with the total amount of people."
-msgstr "Subtrahera de två positioner som du kommer fram till hur många personer som sitter halvvägs runt 
bortet. Dubblera detta tal ger dig det totala antalet personer."
+msgid ""
+"Subtracting the two positions you find out how many people are seated half "
+"way around the table. Doubling this number leaves you with the total amount "
+"of people."
+msgstr ""
+"Subtrahera de två positioner som du kommer fram till hur många personer som "
+"sitter halvvägs runt bortet. Dubblera detta tal ger dig det totala antalet "
+"personer."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:62
 msgid "5th"
@@ -3520,8 +4970,10 @@ msgstr "9:e"
 msgid "22nd"
 msgstr "22:a"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:113
-msgid "Two people in the table sitting across each other"
+#: ../src/Games/Logic/PuzzlePeopleTable.cs:85
+#, fuzzy
+#| msgid "Two people in the table sitting across each other"
+msgid "Two people in the table sitting across from each other"
 msgstr "Två personer vid bordet sitter mittemot varandra"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:41
@@ -3530,22 +4982,42 @@ msgstr "Procentandel"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:75
 #, csharp-format
-msgid "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary unit for a TV set. What was the original price 
of the TV set?"
-msgid_plural "After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. What was the 
original price of the TV set?"
-msgstr[0] "Efter att du fått {0}% rabatt så har du betalat {1} monetär enhet för en TV-apparat. Vad var det 
ursprungliga priset för TV-apparaten?"
-msgstr[1] "Efter att du fått {0}% rabatt så har du betalat {1} monetära enheter för en TV-apparat. Vad var 
det ursprungliga priset för TV-apparaten?"
+msgid ""
+"After getting {0}% discount you have paid {1} monetary unit for a TV set. "
+"What was the original price of the TV set?"
+msgid_plural ""
+"After getting {0}% discount you have paid {1} monetary units for a TV set. "
+"What was the original price of the TV set?"
+msgstr[0] ""
+"Efter att du fått {0}% rabatt så har du betalat {1} monetär enhet för en TV-"
+"apparat. Vad var det ursprungliga priset för TV-apparaten?"
+msgstr[1] ""
+"Efter att du fått {0}% rabatt så har du betalat {1} monetära enheter för en "
+"TV-apparat. Vad var det ursprungliga priset för TV-apparaten?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:96
 #, csharp-format
-msgid "John's shop had sales of {0} monetary unit. This was an increase of {1}% over last month. What were 
last month sales?"
-msgid_plural "John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% over last month. 
What were last month sales?"
-msgstr[0] "Johans affär sålde för {0} monetär enhet. Detta var en ökning med {1}% från senaste månaden. Hur 
mycket såldes det för förra månaden?"
-msgstr[1] "Johans affär sålde för {0} monetära enheter. Detta var en ökning med {1}% från senaste månaden. 
Hur mycket såldes det för förra månaden?"
+msgid ""
+"John's shop had sales of {0} monetary unit. This was an increase of {1}% "
+"over last month. What were last month sales?"
+msgid_plural ""
+"John's shop had sales of {0} monetary units. This was an increase of {1}% "
+"over last month. What were last month sales?"
+msgstr[0] ""
+"Johans affär sålde för {0} monetär enhet. Detta var en ökning med {1}% från "
+"senaste månaden. Hur mycket såldes det för förra månaden?"
+msgstr[1] ""
+"Johans affär sålde för {0} monetära enheter. Detta var en ökning med {1}% "
+"från senaste månaden. Hur mycket såldes det för förra månaden?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:114
 #, csharp-format
-msgid "The amount of water in a bucket decreases by {0}%. By what percentage must the amount of water 
increase to reach its original value?"
-msgstr "Mängden vatten i en hink minskar med {0}%. Med vilken procent måste mängden vatten öka för att nå 
dess ursprungliga värde?"
+msgid ""
+"The amount of water in a bucket decreases by {0}%. By what percentage must "
+"the amount of water increase to reach its original value?"
+msgstr ""
+"Mängden vatten i en hink minskar med {0}%. Med vilken procent måste mängden "
+"vatten öka för att nå dess ursprungliga värde?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePercentage.cs:117
 msgid "The objective is to obtain the same total amount."
@@ -3553,8 +5025,12 @@ msgstr "Målet är att få samma totala mängd."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:59
 #, csharp-format
-msgid "If all painters are artists and some citizens of Barcelona are artists. Which of the following 
conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om alla målare är konstnärer och några invånare i Barcelona är konstnärer. Vilken av följande 
slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If all painters are artists and some citizens of Barcelona are artists. "
+"Which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om alla målare är konstnärer och några invånare i Barcelona är konstnärer. "
+"Vilken av följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:61
 msgid "Some citizens of Barcelona are painters"
@@ -3577,8 +5053,12 @@ msgstr "Inget av de andra alternativen"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:67
 #, csharp-format
-msgid "If no ill artist is happy and some artists are happy. Which of the following conclusions is correct? 
Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om ingen sjuk konstnär är glad och några konstnärer är glada. Vilken av följande slutsatser är 
korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If no ill artist is happy and some artists are happy. Which of the following "
+"conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om ingen sjuk konstnär är glad och några konstnärer är glada. Vilken av "
+"följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:69
 msgid "Some artist are not ill"
@@ -3594,8 +5074,12 @@ msgstr "Alla konstnärer är glada"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:75
 #, csharp-format
-msgid "People that travel always buy a map. You are not going to travel. Which of the following conclusions 
is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Personer som reser köper alltid en karta. Du ska inte resa. Vilken av följande slutsatser är 
korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"People that travel always buy a map. You are not going to travel. Which of "
+"the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Personer som reser köper alltid en karta. Du ska inte resa. Vilken av "
+"följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:77
 msgid "You do not have any map"
@@ -3611,8 +5095,12 @@ msgstr "Alla personer har en karta"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:83
 #, csharp-format
-msgid "If you whistle if you are happy and you always smile when you whistle, which of the following 
conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om du visslar när du är glad och du alltid ler när du visslar. Vilken av följande slutsatser är 
korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If you whistle if you are happy and you always smile when you whistle, which "
+"of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om du visslar när du är glad och du alltid ler när du visslar. Vilken av "
+"följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:85
 msgid "You smile if you are happy"
@@ -3628,8 +5116,12 @@ msgstr "Du visslar om du inte är glad"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:91
 #, csharp-format
-msgid "If your course is always honest and your course is always the best policy, which of the following 
conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om din avsikt alltid är ärlighet och din avsikt alltid är bästa principen, vilken av följande 
slutsatser är då korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If your course is always honest and your course is always the best policy, "
+"which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om din avsikt alltid är ärlighet och din avsikt alltid är bästa principen, "
+"vilken av följande slutsatser är då korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:93
 msgid "Honesty is sometimes the best policy"
@@ -3649,8 +5141,12 @@ msgstr "Några av de bästa principerna är oärliga"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:99
 #, csharp-format
-msgid "If no old misers are cheerful and some old misers are thin, which of the following conclusions is 
correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om inga gamla snåljåpar är glada och några gamla snåljåapar är tunna, vilken av följande slutsatser 
är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If no old misers are cheerful and some old misers are thin, which of the "
+"following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om inga gamla snåljåpar är glada och några gamla snåljåapar är tunna, vilken "
+"av följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:101
 msgid "Some thin people are not cheerful"
@@ -3670,8 +5166,12 @@ msgstr "Några glada personer är inte tunna"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:107
 #, csharp-format
-msgid "If all pigs are fat and nothing that is fed on barley-water is fat, which of the following 
conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om alla grisar är feta och ingenting som matas med kornavkok är feta. Vilken av följande slutsatser 
är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If all pigs are fat and nothing that is fed on barley-water is fat, which of "
+"the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om alla grisar är feta och ingenting som matas med kornavkok är feta. Vilken "
+"av följande slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:109
 msgid "All animals fed on barley-water are non pigs"
@@ -3691,8 +5191,12 @@ msgstr "Alla de andra alternativen"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:115
 #, csharp-format
-msgid "If some pictures are first attempts and no first attempts are really good, which of the following 
conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om några bilder är första försök och inga första försök är riktiga bra, vilken av följande 
slutsatser är då korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If some pictures are first attempts and no first attempts are really good, "
+"which of the following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om några bilder är första försök och inga första försök är riktiga bra, "
+"vilken av följande slutsatser är då korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:117
 msgid "Some bad pictures are not first attempts"
@@ -3712,8 +5216,12 @@ msgstr "Alla de andra"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:123
 #, csharp-format
-msgid "If you have been out for a walk and you are feeling better, which of the following conclusions is 
correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Om du har varit ut på en promenad och du mår bättre, vilken av följande slutsatser är korrekt? Svara 
{0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"If you have been out for a walk and you are feeling better, which of the "
+"following conclusions is correct? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Om du har varit ut på en promenad och du mår bättre, vilken av följande "
+"slutsatser är korrekt? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:125
 msgid "To feel better, you must go out for a walk"
@@ -3732,7 +5240,9 @@ msgid "No one feels better who does not go out for a walk"
 msgstr "Ingen mår bättre som inte går ut på en promenad"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzlePredicateLogic.cs:134
-msgid "Predicate Logic"
+#, fuzzy
+#| msgid "Predicate Logic"
+msgid "Predicate logic"
 msgstr "Predikatlogik"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:43
@@ -3741,8 +5251,12 @@ msgstr "Fyrsidiga"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:48
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, {1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
-msgstr "Vilken av följande figurer tillhör inte gruppen? Svara {0}, {1}, {2}, {3}, {4} eller {5}."
+msgid ""
+"Which of the following figures does not belong to the group? Answer {0}, "
+"{1}, {2}, {3}, {4} or {5}."
+msgstr ""
+"Vilken av följande figurer tillhör inte gruppen? Svara {0}, {1}, {2}, {3}, "
+"{4} eller {5}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleQuadrilaterals.cs:55
 msgid "It is the only figure with all lines of equal length."
@@ -3757,29 +5271,50 @@ msgid "In the grid below, which number should replace the question mark?"
 msgstr "Vilket tal i rutnätet nedan ska ersätta frågetecknet?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:173
-msgid "The number in the middle of every row is half of the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Talet i mitten på varje rad är lika med halva summan av de andra talen i raden."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is half of the sum of the other "
+"numbers in the row."
+msgstr ""
+"Talet i mitten på varje rad är lika med halva summan av de andra talen i "
+"raden."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:175
-msgid "The number in the middle of every row is the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Talet i mitten på varje rad är lika med summan för alla andra tal i raden."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is the sum of the other numbers in the "
+"row."
+msgstr ""
+"Talet i mitten på varje rad är lika med summan för alla andra tal i raden."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleRelatedNumbers.cs:177
-msgid "The number in the middle of every row is the double of the sum of the other numbers in the row."
-msgstr "Talet i mitten på varje rad är lika med dubbla summan av de andra talen i raden."
+msgid ""
+"The number in the middle of every row is the double of the sum of the other "
+"numbers in the row."
+msgstr ""
+"Talet i mitten på varje rad är lika med dubbla summan av de andra talen i "
+"raden."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:34
 msgid "Squares and letters"
 msgstr "Kvadrater och bokstäver"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:38
-msgid "The letters around the squares follow a pattern. Which letter should replace the question mark in the 
last square?"
-msgstr "Bokstäverna runt kvadraterna följer ett mönster. Vilken bokstav ska ersätta frågetecknet i sista 
kvadraten?"
+msgid ""
+"The letters around the squares follow a pattern. Which letter should replace "
+"the question mark in the last square?"
+msgstr ""
+"Bokstäverna runt kvadraterna följer ett mönster. Vilken bokstav ska ersätta "
+"frågetecknet i sista kvadraten?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquaresAndLetters.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the previous character and adding 
{0} to it in order to get the position of the next letter."
-msgstr "Varje bokstav beräknas genom att ta positionen i alfabetet för det föregående tecknet och lägga till 
{0} till den för att få positionen för nästa bokstav."
+msgid ""
+"Every letter is calculated by taking the alphabetical position of the "
+"previous character and adding {0} to it in order to get the position of the "
+"next letter."
+msgstr ""
+"Varje bokstav beräknas genom att ta positionen i alfabetet för det "
+"föregående tecknet och lägga till {0} till den för att få positionen för "
+"nästa bokstav."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:30
 msgid "Squares"
@@ -3788,37 +5323,68 @@ msgstr "Kvadrater"
 #
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:34
 msgid "How many squares of any size do you count in the figure below?"
-msgstr "Hur många kvadrater av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+msgstr ""
+"Hur många kvadrater av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående "
+"figur?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:38
-msgid "A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be built from other squares."
-msgstr "En kvadrat är en rektangel med lika långa sidor. En kvadrat kan även byggas från andra kvadrater."
+msgid ""
+"A square is a rectangle with sides of equal length. A square can also be "
+"built from other squares."
+msgstr ""
+"En kvadrat är en rektangel med lika långa sidor. En kvadrat kan även byggas "
+"från andra kvadrater."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:45
-msgid "There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares made by 9 single squares 
and 1 square made by 16 single squares."
-msgstr "Det finns 16 fristående kvadrater, 9 kvadrater skapade av fyra fristående kvadrater, 4 kvadrater 
skapade av nio kvadrater och en kvadrat skapad av sexton fristående kvadrater."
+msgid ""
+"There are 16 single squares, 9 squares made by 4 single squares, 4 squares "
+"made by 9 single squares and 1 square made by 16 single squares."
+msgstr ""
+"Det finns 16 fristående kvadrater, 9 kvadrater skapade av fyra fristående "
+"kvadrater, 4 kvadrater skapade av nio kvadrater och en kvadrat skapad av "
+"sexton fristående kvadrater."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleSquares.cs:47
-msgid "There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square made by 9 single squares."
-msgstr "Det finns 9 fristående kvadrater, 4 kvadrater skapade av fyra fristående kvadrater samt en kvadrat 
skapad av 9 fristående kvadrater."
+msgid ""
+"There are 9 single squares, 4 squares made by 4 single squares and 1 square "
+"made by 9 single squares."
+msgstr ""
+"Det finns 9 fristående kvadrater, 4 kvadrater skapade av fyra fristående "
+"kvadrater samt en kvadrat skapad av 9 fristående kvadrater."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:27
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:29
 msgid "Square sheets"
 msgstr "Kvadratiska ark"
 
 #
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:31
-msgid "What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to create the figure? Lines 
indicate frontiers between different sheets."
-msgstr "Vad är minsta antalet kvadratiska pappersark som krävs för att skapa figuren? Linjer indikerar 
gränser mellan olika ark."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:33
+msgid ""
+"What is the minimum number of square sheets of paper of any size required to "
+"create the figure? Lines indicate frontiers between different sheets."
+msgstr ""
+"Vad är minsta antalet kvadratiska pappersark som krävs för att skapa "
+"figuren? Linjer indikerar gränser mellan olika ark."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:35
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:37
 msgid "The sheets should overlap."
 msgstr "Arken ska överlappa."
 
 #. Translators: the translated version should not take more characters that the English original
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:41
-msgid "A full sized square of paper, a 3/4 of the whole size square of paper in the bottom right corner, 
another 3/4 square of paper in the top left corner and a 1/4 square of paper in the top left corner."
-msgstr "Ett helt kvadratiskt papper, ett 3/4 stort papper av hela storleken i nedre högra hörnet, ett annat 
3/4 kvadratiskt papper i övre vänstra hörnet och ett 1/4 kvadratiskt papper i övre vänstra hörnet."
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleSquareSheets.cs:43
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "A full sized square of paper, a 3/4 of the whole size square of paper in "
+#| "the bottom right corner, another 3/4 square of paper in the top left "
+#| "corner and a 1/4 square of paper in the top left corner."
+msgid ""
+"A full sized square of paper (yellow), a 3/4 of the whole size square of "
+"paper (blue) in the bottom right corner, another 3/4 square of paper (green) "
+"in the top left corner and a 1/4 square of paper (red) in the top left "
+"corner."
+msgstr ""
+"Ett helt kvadratiskt papper, ett 3/4 stort papper av hela storleken i nedre "
+"högra hörnet, ett annat 3/4 kvadratiskt papper i övre vänstra hörnet och ett "
+"1/4 kvadratiskt papper i övre vänstra hörnet."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:34
 msgid "Tetris"
@@ -3827,42 +5393,66 @@ msgstr "Tetris"
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:39
 #, csharp-format
 msgid "What figure completes the set below? Answer {0}, {1} or {2}."
-msgstr "Vilken figur färdigställer uppsättningen nedan? Svara {0}, {1} eller {2}."
+msgstr ""
+"Vilken figur färdigställer uppsättningen nedan? Svara {0}, {1} eller {2}."
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTetris.cs:45
-msgid "It is the figure that completes all possible combinations with four blocks without taking into 
account rotations."
-msgstr "Det är figuren som färdigställer alla möjliga kombinationer med fyra block utan att räkna med 
rotationer."
+msgid ""
+"It is the figure that completes all possible combinations with four blocks "
+"without taking into account rotations."
+msgstr ""
+"Det är figuren som färdigställer alla möjliga kombinationer med fyra block "
+"utan att räkna med rotationer."
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:33
+#. Translators: this the name of a game
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:34
 msgid "Time now"
 msgstr "Tid nu"
 
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:44
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:45
 #, csharp-format
-msgid "{0} hour ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the same day. What is the 
time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
-msgid_plural "{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the same day. What is 
the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
-msgstr[0] "{0} timme sedan var det så länge som efter {1:h tt} som det var före {2:h tt} på samma dag. Vad 
är klockan nu? Svara med att använda timmen (t.ex.: {3:h tt})"
-msgstr[1] "{0} timmar sedan var det så länge som efter {1:h tt} som det var före {2:h tt} på samma dag. Vad 
är klockan nu? Svara med att använda timmen (t.ex.: {3:h tt})"
-
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:53
+msgid ""
+"{0} hour ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
+"same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
+msgid_plural ""
+"{0} hours ago it was as long after {1:h tt} as it was before {2:h tt} on the "
+"same day. What is the time now? Answer using the hour (e.g.: {3:h tt})"
+msgstr[0] ""
+"{0} timme sedan var det så länge som efter {1:h tt} som det var före "
+"{2:h tt} på samma dag. Vad är klockan nu? Svara med att använda timmen (t."
+"ex.: {3:h tt})"
+msgstr[1] ""
+"{0} timmar sedan var det så länge som efter {1:h tt} som det var före "
+"{2:h tt} på samma dag. Vad är klockan nu? Svara med att använda timmen (t."
+"ex.: {3:h tt})"
+
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:54
 #, csharp-format
-msgid "Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hour to convert it to the 
present time."
-msgid_plural "Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hours to convert it to 
the present time."
-msgstr[0] "Bestäm timmen halvvägs mellan de angivna tiderna, addera sedan {0} timme för att konvertera den 
till aktuell tid."
-msgstr[1] "Bestäm timmen halvvägs mellan de angivna tiderna, addera sedan {0} timmar för att konvertera den 
till aktuell tid."
+msgid ""
+"Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hour "
+"to convert it to the present time."
+msgid_plural ""
+"Determine the hour half way between the given times, and then add {0} hours "
+"to convert it to the present time."
+msgstr[0] ""
+"Bestäm timmen halvvägs mellan de angivna tiderna, addera sedan {0} timme för "
+"att konvertera den till aktuell tid."
+msgstr[1] ""
+"Bestäm timmen halvvägs mellan de angivna tiderna, addera sedan {0} timmar "
+"för att konvertera den till aktuell tid."
 
 #. TimeNow Puzzle. Translators: {0} is used to check the hour answered by the user.
 #. Use the right time format specification for your culture
 #. Explanation of the date and time format specifications can be found here:
 #. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
 #. For 12-hour clock format use {0:%h} and for 24-hour clock format use {0:%H}. The date formats {0:h} and 
{0:H} are invalid.
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:84
+#. 'tt' is the A.M./P.M. designator
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:86
 #, csharp-format
 msgid "{0:h tt}"
 msgstr "{0:%H}"
 
-#. No hands
-#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:94
+#: ../src/Games/Logic/PuzzleTimeNow.cs:96
 msgid "Sample clock"
 msgstr "Exempelklocka"
 
@@ -3878,38 +5468,94 @@ msgstr "Avståndsformeln är \"avstånd = hastighet x tid'."
 #. - mph (miles per hour). You must localize this using the right unit of speed for your locale
 #. - The translated string should not use more characters than the original sentence
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:81
-#, csharp-format
-msgid "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second train leaves the station 
traveling in the same direction at {2} mph. How many hours since the first train left does it take the second 
train to overtake the first train?"
-msgid_plural "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second train leaves the 
station traveling in the same direction at {2} mph. How many hours since the first train left does it take 
the second train to overtake the first train?"
-msgstr[0] "Ett tåg lämnar stationen och åker i {0} km/h. {1} timme senare lämnar ett annat tåg stationen i 
samma riktning fast i {2} km/h. Hur många timmar tar det för det andra tåget att köra förbi det första tåget?"
-msgstr[1] "Ett tåg lämnar stationen och åker i {0} km/h. {1} timmar senare lämnar ett annat tåg stationen i 
samma riktning fast i {2} km/h. Hur många timmar tar det för det andra tåget att köra förbi det första tåget?"
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
+#| "train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+#| "many hours since the first train left does it take the second train to "
+#| "overtake the first train?"
+#| msgid_plural ""
+#| "A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second "
+#| "train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+#| "many hours since the first train left does it take the second train to "
+#| "overtake the first train?"
+msgid ""
+"A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hour later a second "
+"train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+"many hours does it take the second train, since it starts moving, to "
+"overtake the first train?"
+msgid_plural ""
+"A train leaves the station traveling at {0} mph. {1} hours later a second "
+"train leaves the station traveling in the same direction at {2} mph. How "
+"many hours does it take the second train, since it starts moving, to "
+"overtake the first train?"
+msgstr[0] ""
+"Ett tåg lämnar stationen och åker i {0} km/h. {1} timme senare lämnar ett "
+"annat tåg stationen i samma riktning fast i {2} km/h. Hur många timmar tar "
+"det för det andra tåget att köra förbi det första tåget?"
+msgstr[1] ""
+"Ett tåg lämnar stationen och åker i {0} km/h. {1} timmar senare lämnar ett "
+"annat tåg stationen i samma riktning fast i {2} km/h. Hur många timmar tar "
+"det för det andra tåget att köra förbi det första tåget?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:85
-msgid "You can calculate the answer by multiplying the speed of the first train by the time and dividing it 
by the difference of speeds."
-msgstr "Du kan räkna ut svaret genom att multiplicera hastigheten för det första tåget med tiden och 
dividera det med skillnaden i hastigheter."
+msgid ""
+"You can calculate the answer by multiplying the speed of the first train by "
+"the time and dividing it by the difference of speeds."
+msgstr ""
+"Du kan räkna ut svaret genom att multiplicera hastigheten för det första "
+"tåget med tiden och dividera det med skillnaden i hastigheter."
 
 #. Translators:
 #. - mph (miles per hour) and miles must be localized this using the right unit of speed for your locale
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:101
 #, csharp-format
-msgid "Two trains separated by {0} mile are heading towards each other on straight parallel tracks. One 
travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how many hours will they meet?"
-msgid_plural "Two trains separated by {0} miles are heading towards each other on straight parallel tracks. 
One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how many hours will they meet?"
-msgstr[0] "Två tåg separerade med {0} kilometer är på väg mot varandra på raka, parallella spår. Ett åker i 
{1} km/h och det andra i {2} km/h. Hur många timmar tar det innan de möts?"
-msgstr[1] "Två tåg separerade med {0} kilometer är på väg mot varandra på raka, parallella spår. Ett åker i 
{1} km/h och det andra i {2} km/h. Hur många timmar tar det innan de möts?"
+msgid ""
+"Two trains separated by {0} mile are heading towards each other on straight "
+"parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how "
+"many hours will they meet?"
+msgid_plural ""
+"Two trains separated by {0} miles are heading towards each other on straight "
+"parallel tracks. One travels at {1} mph and the other at {2} mph. In how "
+"many hours will they meet?"
+msgstr[0] ""
+"Två tåg separerade med {0} kilometer är på väg mot varandra på raka, "
+"parallella spår. Ett åker i {1} km/h och det andra i {2} km/h. Hur många "
+"timmar tar det innan de möts?"
+msgstr[1] ""
+"Två tåg separerade med {0} kilometer är på väg mot varandra på raka, "
+"parallella spår. Ett åker i {1} km/h och det andra i {2} km/h. Hur många "
+"timmar tar det innan de möts?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:106
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:128
-msgid "You can calculate the answer by dividing the distance by the sum of both speeds."
-msgstr "Du kan räkna ut svaret genom att dividera avståndet med summan av båda hastigheterna."
+msgid ""
+"You can calculate the answer by dividing the distance by the sum of both "
+"speeds."
+msgstr ""
+"Du kan räkna ut svaret genom att dividera avståndet med summan av båda "
+"hastigheterna."
 
 #. Translators:
 #. - mph (miles per hour) and miles must be localized this using the right unit of speed for your locale
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTrains.cs:123
 #, csharp-format
-msgid "Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time traveling in opposite 
directions at {0} and {1} mph respectively. In how many hours will they be {2} mile apart?"
-msgid_plural "Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time traveling in 
opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how many hours will they be {2} miles apart?"
-msgstr[0] "Två tåg på raka, parallella spår som går från samma punkt och tid, åker i motsatt riktning i {0} 
respektive {1} km/h. Hur många timmar kommer det att ta innan de är {2} kilometer från varandra?"
-msgstr[1] "Två tåg på raka, parallella spår som går från samma punkt och tid, åker i motsatt riktning i {0} 
respektive {1} km/h. Hur många timmar kommer det att ta innan de är {2} kilometer från varandra?"
+msgid ""
+"Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time "
+"traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how "
+"many hours will they be {2} mile apart?"
+msgid_plural ""
+"Two trains on straight parallel tracks leave from the same point and time "
+"traveling in opposite directions at {0} and {1} mph respectively. In how "
+"many hours will they be {2} miles apart?"
+msgstr[0] ""
+"Två tåg på raka, parallella spår som går från samma punkt och tid, åker i "
+"motsatt riktning i {0} respektive {1} km/h. Hur många timmar kommer det att "
+"ta innan de är {2} kilometer från varandra?"
+msgstr[1] ""
+"Två tåg på raka, parallella spår som går från samma punkt och tid, åker i "
+"motsatt riktning i {0} respektive {1} km/h. Hur många timmar kommer det att "
+"ta innan de är {2} kilometer från varandra?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:31
 msgid "Triangles"
@@ -3918,7 +5564,9 @@ msgstr "Trianglar"
 #
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:35
 msgid "How many triangles of any size do you count in the figure below?"
-msgstr "Hur många trianglar av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående figur?"
+msgstr ""
+"Hur många trianglar av valfri storlek kan du räkna dig till i nedanstående "
+"figur?"
 
 #: ../src/Games/Logic/PuzzleTriangles.cs:39
 msgid "A triangle can be embedded inside another triangle."
@@ -3952,8 +5600,10 @@ msgstr "Färgade figurer"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryColouredFigures.cs:59
 #, csharp-format
-msgid "Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vilken av dessa figurer visades tidigare? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"Which of these figures was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilken av dessa figurer visades tidigare? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryColouredText.cs:35
 msgid "Colored text"
@@ -3964,15 +5614,36 @@ msgstr "Färgad text"
 msgid "What was the color of the text that said '{0}'?"
 msgstr "Vilken var färgen på texten som sa \"{0}\"?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:40
+#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:41
 msgid "Counting dots"
 msgstr "Räkna punkter"
 
 #. Translators: {0} is the name of the color. The color name is always singular
-#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:51
+#: ../src/Games/Memory/MemoryCountDots.cs:52
 #, csharp-format
-msgid "How many dots of {0} color were in the previous image? Answer using numbers."
-msgstr "Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild? Svara med antalet."
+msgid ""
+"How many dots of {0} color were in the previous image? Answer using numbers."
+msgstr ""
+"Hur många punkter med {0} färg fanns det i föregående bild? Svara med "
+"antalet."
+
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:52
+#, fuzzy
+#| msgid "Memorize facts"
+msgid "Memorize faces"
+msgstr "Memorera fakta"
+
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFaces.cs:57
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the "
+#| "cell number."
+msgid ""
+"In which cell is the other face like the one shown below? Answer the cell "
+"number."
+msgstr ""
+"I vilken cell är den andra figuren samma som den som visas nedan? Svara med "
+"cellens tal."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:48
 msgid "Memorize facts"
@@ -3982,10 +5653,18 @@ msgstr "Memorera fakta"
 #. Day in English does not need to be plural
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:106
 #, csharp-format
-msgid "Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but before then it had not 
halted production since {1}."
-msgid_plural "Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but before then it had 
not halted production since {1}."
-msgstr[0] "Blänkande Bilar har redan annonserat ett {0} dag långt produktionsstopp nästa månad men innan det 
hade de inte stoppat produktionen sedan {1}."
-msgstr[1] "Blänkande Bilar har redan annonserat ett {0} dag långt produktionsstopp nästa månad men innan det 
hade de inte stoppat produktionen sedan {1}."
+msgid ""
+"Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but "
+"before then it had not halted production since {1}."
+msgid_plural ""
+"Shiny Cars had already announced a {0} day production halt next month, but "
+"before then it had not halted production since {1}."
+msgstr[0] ""
+"Blänkande Bilar har redan annonserat ett {0} dag långt produktionsstopp "
+"nästa månad men innan det hade de inte stoppat produktionen sedan {1}."
+msgstr[1] ""
+"Blänkande Bilar har redan annonserat ett {0} dag långt produktionsstopp "
+"nästa månad men innan det hade de inte stoppat produktionen sedan {1}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:110
 msgid "How many days did Shiny Cars halt its production for?"
@@ -3998,36 +5677,55 @@ msgstr "Vilket år stoppade Blänkande Bilar senast sin produktion?"
 #. Translators: {0} is replaced by a number, {1} by a year (like 1940)
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:119
 #, csharp-format
-msgid "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since {1}."
-msgstr "Försäljningen av Blänkande Bilar föll med {0}% i december förra året. Detta var den största 
minskningen sedan {1}."
+msgid ""
+"Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since {1}."
+msgstr ""
+"Försäljningen av Blänkande Bilar föll med {0}% i december förra året. Detta "
+"var den största minskningen sedan {1}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:121
 msgid "By how much did company sales fall last December?"
 msgstr "Med hur mycket föll företagets försäljning i december?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:122
-msgid "In what year was Shiny Cars sales total lower than that of last December?"
-msgstr "Vilket år noterade Blänkande Bilar en total försäljning lägre än i december förra året? "
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:123
+#, fuzzy, csharp-format
+#| msgid ""
+#| "Shiny Cars sales fell {0}% this past December, the worst decline since "
+#| "{1}."
+msgid ""
+"Shiny Cars sales fell {0}% this past December. This is the worst decline "
+"since which year?"
+msgstr ""
+"Försäljningen av Blänkande Bilar föll med {0}% i december förra året. Detta "
+"var den största minskningen sedan {1}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:127
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:129
 #, csharp-format
 msgid "About {0}% of Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe."
-msgstr "Ungefär {0}% av Blänkade Bilar som producerats i världen säljs i Europa."
+msgstr ""
+"Ungefär {0}% av Blänkade Bilar som producerats i världen säljs i Europa."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:129
-msgid "What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
-msgstr "Vilken procentandel av alla Blänkande Bilar som producerats i världen säljs i Europa?"
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:131
+msgid ""
+"What percentage of all Shiny Cars produced worldwide are sold in Europe?"
+msgstr ""
+"Vilken procentandel av alla Blänkande Bilar som producerats i världen säljs "
+"i Europa?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:135
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:137
 #, csharp-format
-msgid "About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use electricity."
-msgstr "Ungefär {0}% av Blänkande Bilar använder diesel, {1}% använder bensin och resten använder 
elektricitet."
+msgid ""
+"About {0}% of Shiny Cars use diesel, {1}% use gasoline and the remainder use "
+"electricity."
+msgstr ""
+"Ungefär {0}% av Blänkande Bilar använder diesel, {1}% använder bensin och "
+"resten använder elektricitet."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:137
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:139
 msgid "What percentage of Shiny Cars use diesel?"
 msgstr "Vilken procentandel av Blänkande Bilar använder diesel?"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:138
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFacts.cs:140
 msgid "What percentage of Shiny Cars use gasoline?"
 msgstr "Vilken procentandel av Blänkande Bilar använder bensin?"
 
@@ -4053,64 +5751,67 @@ msgstr "Memorera figurer och text"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:84
 #, csharp-format
-msgid "The list below enumerates the figures shown in the previous image except for one. Which is the 
missing figure? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Listan nedan räknar upp figurerna som visades i föregående bild, förutom en. Vilken figur saknas? 
Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"The list below enumerates the figures shown in the previous image except for "
+"one. Which is the missing figure? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Listan nedan räknar upp figurerna som visades i föregående bild, förutom en. "
+"Vilken figur saknas? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:224
+#: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresAndText.cs:222
 msgid "List of images shown before"
 msgstr "Lista över bilder som visats tidigare"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:54
-msgid "Memorize figures"
-msgstr "Memorera figurer"
-
-#: ../src/Games/Memory/MemoryFigures.cs:59
-msgid "In which cell is the other figure like the one shown below? Answer the cell number."
-msgstr "I vilken cell är den andra figuren samma som den som visas nedan? Svara med cellens tal."
-
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:38
 msgid "Figures with numbers"
 msgstr "Figurer med tal"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryFiguresNumbers.cs:43
 #, csharp-format
-msgid "Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
-msgstr "Vilken av dessa kvadrater var den som visades tidigare? Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
+msgid ""
+"Which one of these squares was previously shown? Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilken av dessa kvadrater var den som visades tidigare? Svara {0}, {1}, {2} "
+"eller {3}."
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:132
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:133
 #, csharp-format
 msgid "Start at point number {0}"
 msgstr "Starta på punkt nummer {0}"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:136
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:137
 msgid "Move right"
 msgstr "Flytta åt höger"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:138
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:139
 msgid "Move left"
 msgstr "Flytta åt vänster"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:140
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:141
 msgid "Move up"
 msgstr "Flytta uppåt"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:142
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:143
 msgid "Move down"
 msgstr "Flytta nedåt"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:147
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:148
 #, csharp-format
 msgid "End at point {0}"
 msgstr "Stanna på punkt {0}"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:161
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:162
 msgid "Memorize indications"
 msgstr "Memorera indikationer"
 
-#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:167
+#: ../src/Games/Memory/MemoryIndications.cs:168
 #, csharp-format
-msgid "Which of the following graphics represents the indications previously given? Answer {0}, {1}, {2} or 
{3}."
-msgstr "Vilken av följande bilder representerar indikationerna som angavs tidigare? Svara {0}, {1}, {2} 
eller {3}."
+msgid ""
+"Which of the following graphics represents the indications previously given? "
+"Answer {0}, {1}, {2} or {3}."
+msgstr ""
+"Vilken av följande bilder representerar indikationerna som angavs tidigare? "
+"Svara {0}, {1}, {2} eller {3}."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:65
 msgid "How many odd numbers were in the previous image? Answer using numbers."
@@ -4121,8 +5822,12 @@ msgid "How many even numbers were in the previous image? Answer using numbers."
 msgstr "Hur många jämna tal fanns det i föregående bild? Svara med antalet."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:115
-msgid "How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer using numbers."
-msgstr "Hur många tal med fler än en siffra fanns det i föregående bild? Svara med tal."
+msgid ""
+"How many numbers with more than one digit were in the previous image? Answer "
+"using numbers."
+msgstr ""
+"Hur många tal med fler än en siffra fanns det i föregående bild? Svara med "
+"tal."
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryNumbers.cs:132
 msgid "Memorize numbers"
@@ -4133,8 +5838,11 @@ msgid "Memorize words"
 msgstr "Memorera ord"
 
 #: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:40
-msgid "There is a missing word from the previous list. Which one is the missing word?"
-msgstr "Det saknas ett ord från föregående lista. Vilket är det ord som saknas?"
+msgid ""
+"There is a missing word from the previous list. Which one is the missing "
+"word?"
+msgstr ""
+"Det saknas ett ord från föregående lista. Vilket är det ord som saknas?"
 
 #. Body parts
 #: ../src/Games/Memory/MemoryWords.cs:49
@@ -4286,315 +5994,212 @@ msgid "wolf"
 msgstr "varg"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:29
-msgid "How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?"
-msgid_plural "How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?"
-msgstr[0] "Hur många grader roterar minutvisaren i en klocka på 2 timmar och [num] minut?"
-msgstr[1] "Hur många grader roterar minutvisaren i en klocka på 2 timmar och [num] minuter?"
+msgid ""
+"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minute?"
+msgid_plural ""
+"How many degrees rotates the minute hand of a clock in 2 hours [num] minutes?"
+msgstr[0] ""
+"Hur många grader roterar minutvisaren i en klocka på 2 timmar och [num] "
+"minut?"
+msgstr[1] ""
+"Hur många grader roterar minutvisaren i en klocka på 2 timmar och [num] "
+"minuter?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:33
-msgid "John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of John's age. How old is John's 
son?"
-msgid_plural "John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of John's age. How old 
is John's son?"
-msgstr[0] "Johan är 46 år gammal. Hans son är [difference] år yngre än halva Johans ålder. Hur gammal är 
Johans son?"
-msgstr[1] "Johan är 46 år gammal. Hans son är [difference] år yngre än halva Johans ålder. Hur gammal är 
Johans son?"
+msgid ""
+"John is 46 years old. His son is [difference] year younger than half of "
+"John's age. How old is John's son?"
+msgid_plural ""
+"John is 46 years old. His son is [difference] years younger than half of "
+"John's age. How old is John's son?"
+msgstr[0] ""
+"Johan är 46 år gammal. Hans son är [difference] år yngre än halva Johans "
+"ålder. Hur gammal är Johans son?"
+msgstr[1] ""
+"Johan är 46 år gammal. Hans son är [difference] år yngre än halva Johans "
+"ålder. Hur gammal är Johans son?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:37
-msgid "John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was [proportion] times older than 
his son. How old is John's son nowadays?"
-msgid_plural "John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was [proportion] times 
older than his son. How old is John's son nowadays?"
-msgstr[0] "Johans ålder är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder. [ago] år sedan var Johan 
[proportion] gånger äldre än hans son. Hur gammal är Johans son nu för tiden?"
-msgstr[1] "Johans ålder är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder. [ago] år sedan var Johan 
[proportion] gånger äldre än hans son. Hur gammal är Johans son nu för tiden?"
+msgid ""
+"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] year ago, John was "
+"[proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
+msgid_plural ""
+"John's age is nowadays 2 times his son's age. [ago] years ago, John was "
+"[proportion] times older than his son. How old is John's son nowadays?"
+msgstr[0] ""
+"Johans ålder är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder. [ago] år sedan "
+"var Johan [proportion] gånger äldre än hans son. Hur gammal är Johans son nu "
+"för tiden?"
+msgstr[1] ""
+"Johans ålder är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder. [ago] år sedan "
+"var Johan [proportion] gånger äldre än hans son. Hur gammal är Johans son nu "
+"för tiden?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:41
-msgid "John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that is x = 2y, and [ago] 
year ago, John was [proportion] times older than his son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgid_plural "John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that is x = 2y, and 
[ago] years ago, John was [proportion] times older than his son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
-msgstr[0] "Johans ålder (variabeln x) är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder (variabeln y), alltså 
x = 2y. [ago] år sedan var Johan [proportion] gånger äldre än hans son: x - [ago] = (y - [ago]) * 
[proportion]."
-msgstr[1] "Johans ålder (variabeln x) är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder (variabeln y), alltså 
x = 2y. [ago] år sedan var Johan [proportion] gånger äldre än hans son: x - [ago] = (y - [ago]) * 
[proportion]."
+msgid ""
+"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
+"is x = 2y, and [ago] year ago, John was [proportion] times older than his "
+"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgid_plural ""
+"John's age (variable x) is nowadays 2 times his son's age (variable y), that "
+"is x = 2y, and [ago] years ago, John was [proportion] times older than his "
+"son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgstr[0] ""
+"Johans ålder (variabeln x) är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder "
+"(variabeln y), alltså x = 2y. [ago] år sedan var Johan [proportion] gånger "
+"äldre än hans son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
+msgstr[1] ""
+"Johans ålder (variabeln x) är nu för tiden 2 gånger mer än hans sons ålder "
+"(variabeln y), alltså x = 2y. [ago] år sedan var Johan [proportion] gånger "
+"äldre än hans son: x - [ago] = (y - [ago]) * [proportion]."
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:45
-msgid "A file is protected by a password formed by a [digits] digit number represented in base 10 (ranging 
from 0 to 9). How many different passwords can you have?"
-msgid_plural "A file is protected by a password formed by a [digits] digits number represented in base 10 
(ranging from 0 to 9). How many different passwords can you have?"
-msgstr[0] "En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffra representerat i bas 10 (från 0 till 
9). Hur många olika lösenord kan du ha?"
-msgstr[1] "En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffror representerat i bas 10 (från 0 till 
9). Hur många olika lösenord kan du ha?"
+msgid ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digit number "
+"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
+"can you have?"
+msgid_plural ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digits number "
+"represented in base 10 (ranging from 0 to 9). How many different passwords "
+"can you have?"
+msgstr[0] ""
+"En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffra representerat i "
+"bas 10 (från 0 till 9). Hur många olika lösenord kan du ha?"
+msgstr[1] ""
+"En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffror representerat "
+"i bas 10 (från 0 till 9). Hur många olika lösenord kan du ha?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:49
-msgid "A file is protected by a password formed by a [digits] digit represented in base 8 (ranging from 0 to 
7). How many different passwords can you have?"
-msgid_plural "A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in base 8 (ranging 
from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
-msgstr[0] "En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffra representerat i bas 8 (från 0 till 
7). Hur många olika lösenord kan du ha?"
-msgstr[1] "En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffror representerat i bas 8 (från 0 till 
7). Hur många olika lösenord kan du ha?"
+msgid ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digit represented in "
+"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
+msgid_plural ""
+"A file is protected by a password formed by a [digits] digits represented in "
+"base 8 (ranging from 0 to 7). How many different passwords can you have?"
+msgstr[0] ""
+"En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffra representerat i "
+"bas 8 (från 0 till 7). Hur många olika lösenord kan du ha?"
+msgstr[1] ""
+"En fil skyddas av ett lösenord som utgörs av [digits] siffror representerat "
+"i bas 8 (från 0 till 7). Hur många olika lösenord kan du ha?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:53
-msgid "There is [games] tennis game played simultaneously. How many different forecasts are possible?"
-msgid_plural "There are [games] tennis games played simultaneously. How many different forecasts are 
possible?"
-msgstr[0] "Det spelas [games] tennismatch samtidigt. Hur många olika matchprognoser är möjliga?"
-msgstr[1] "Det spelas [games] tennismatcher samtidigt. Hur många olika matchprognoser är möjliga?"
+msgid ""
+"There is [games] tennis game played simultaneously. How many different "
+"forecasts are possible?"
+msgid_plural ""
+"There are [games] tennis games played simultaneously. How many different "
+"forecasts are possible?"
+msgstr[0] ""
+"Det spelas [games] tennismatch samtidigt. Hur många olika matchprognoser är "
+"möjliga?"
+msgstr[1] ""
+"Det spelas [games] tennismatcher samtidigt. Hur många olika matchprognoser "
+"är möjliga?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:57
-msgid "In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing to a single opponent. How 
many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with [players] player?"
-msgid_plural "In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing to a single 
opponent. How many matches does it take to determine the winner of a tennis tournament that starts with 
[players] players?"
-msgstr[0] "I en tennisturnering så slås en spelare ut i varje match som förlorar till en motståndare. Hur 
många matcher tar det att få fram en vinnare av en tennisturnering som börjar med [players] spelare?"
-msgstr[1] "I en tennisturnering så slås en spelare ut i varje match som förlorar till en motståndare. Hur 
många matcher tar det att få fram en vinnare av en tennisturnering som börjar med [players] spelare?"
+msgid ""
+"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
+"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
+"of a tennis tournament that starts with [players] player?"
+msgid_plural ""
+"In a tennis tournament, in every match a player is eliminated after losing "
+"to a single opponent. How many matches does it take to determine the winner "
+"of a tennis tournament that starts with [players] players?"
+msgstr[0] ""
+"I en tennisturnering så slås en spelare ut i varje match som förlorar till "
+"en motståndare. Hur många matcher tar det att få fram en vinnare av en "
+"tennisturnering som börjar med [players] spelare?"
+msgstr[1] ""
+"I en tennisturnering så slås en spelare ut i varje match som förlorar till "
+"en motståndare. Hur många matcher tar det att få fram en vinnare av en "
+"tennisturnering som börjar med [players] spelare?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:61
-msgid "You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest compounded annually. How much 
money will you have at the end of 2 years?"
-msgid_plural "You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest compounded annually. How 
much money will you have at the end of 2 years?"
-msgstr[0] "Du har [money] monetär enhet på ditt bankkonto med 10% årlig ränta-på-ränta. Hur mycket pengar 
kommer du att ha om 2 år?"
-msgstr[1] "Du har [money] monetära enheter på ditt bankkonto med 10% årlig ränta-på-ränta. Hur mycket pengar 
kommer du att ha om 2 år?"
+msgid ""
+"You have [money] monetary unit in your bank account at 10% interest "
+"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
+msgid_plural ""
+"You have [money] monetary units in your bank account at 10% interest "
+"compounded annually. How much money will you have at the end of 2 years?"
+msgstr[0] ""
+"Du har [money] monetär enhet på ditt bankkonto med 10% årlig ränta-på-ränta. "
+"Hur mycket pengar kommer du att ha om 2 år?"
+msgstr[1] ""
+"Du har [money] monetära enheter på ditt bankkonto med 10% årlig ränta-på-"
+"ränta. Hur mycket pengar kommer du att ha om 2 år?"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:69
-msgid "John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / [friend]. Together they 
will need [answer_a] hour."
-msgid_plural "John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / [friend]. Together 
they will need [answer_a] hours."
-msgstr[0] "Johan städar med en hastighet av 1 / [john_time] per timme och hans vän med 1 / [friend]. Bägge 
tillsammans behöver [answer_a] timme."
-msgstr[1] "Johan städar med en hastighet av 1 / [john_time] per timme och hans vän med 1 / [friend]. Bägge 
tillsammans behöver [answer_a] timmar."
+msgid ""
+"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
+"[friend]. Together they will need [answer_a] hour."
+msgid_plural ""
+"John cleans at the speed of 1 / [john_time] per hour and his friend at 1 / "
+"[friend]. Together they will need [answer_a] hours."
+msgstr[0] ""
+"Johan städar med en hastighet av 1 / [john_time] per timme och hans vän med "
+"1 / [friend]. Bägge tillsammans behöver [answer_a] timme."
+msgstr[1] ""
+"Johan städar med en hastighet av 1 / [john_time] per timme och hans vän med "
+"1 / [friend]. Bägge tillsammans behöver [answer_a] timmar."
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:73
-msgid "John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs half as many. How many hours 
would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgid_plural "John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs half as many. How many 
hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgstr[0] "Johan behöver [john_time] timme för att städa en lagerbyggnad och hans vän behöver halva den 
tiden. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
-msgstr[1] "Johan behöver [john_time] timmar för att städa en lagerbyggnad och hans vän behöver halva den 
tiden. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
+msgid ""
+"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs half "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs half "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Johan behöver [john_time] timme för att städa en lagerbyggnad och hans vän "
+"behöver halva den tiden. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa "
+"butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Johan behöver [john_time] timmar för att städa en lagerbyggnad och hans vän "
+"behöver halva den tiden. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa "
+"butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
 
 #: ../tools/GameXmlGetString.cs:77
-msgid "John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs twice as many. How many hours 
would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgid_plural "John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs twice as many. How many 
hours would it take them to clean up the warehouse if they worked together? [option_answers]"
-msgstr[0] "Johan behöver [john_time] timme för att städa en lagerbyggnad och hans vän behöver dubbelt så 
lång tid som Johan. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? 
[option_answers]"
-msgstr[1] "Johan behöver [john_time] timmar för att städa en lagerbyggnad och hans vän behöver dubbelt så 
lång tid som Johan. Hur många timmar skulle det ta för dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? 
[option_answers]"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:1
-msgid "Custom Game"
-msgstr "Anpassat spel"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:2
-msgid "Select All"
-msgstr "Markera allt"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:3
-msgid "Unselect all"
-msgstr "Avmarkera allt"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/CustomGameDialog.ui.h:4
-msgid "_Start"
-msgstr "_Starta"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:1
-msgid "<b>Difficulty Level</b>"
-msgstr "<b>Svårighetsgrad</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:2
-msgid "<b>Game Types</b>"
-msgstr "<b>Speltyper</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:3
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:2
-msgid "<b>General Settings</b>"
-msgstr "<b>Allmänna inställningar</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:4
-msgid "<b>Number of games</b>"
-msgstr "<b>Antal spel</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:5
-msgid "<b>Output File</b>"
-msgstr "<b>Utdatafil</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:7
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:6
-msgid "Easy"
-msgstr "Lätt"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:9
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:8
-msgid "Master"
-msgstr "Mästare"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:10
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:10
-msgid "Medium"
-msgstr "Medel"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:11
-msgid "PDF export"
-msgstr "PDF-export"
-
-#. Translators: this the number of pages that are included by side when exporting a PDF"
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:13
-msgid "Pages per side:"
-msgstr "Sidor per ark:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:14
-msgid "Skip games that use colors"
-msgstr "Hoppa över spel som använder färger"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:15
-msgid "This option allows to export a set of games in a PDF file. You can complete the puzzles without a 
computer."
-msgstr "Detta alternativ gör att du kan exportera en uppsättning spel till en PDF-fil. Du kan färdigställa 
pusslen utan en dator."
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:16
-msgid "Total number of games:"
-msgstr "Antal spel:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PdfExportDialog.ui.h:18
-msgid "_Save"
-msgstr "_Spara"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:1
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:12
-msgid "Player's Game Session History"
-msgstr "Spelarens historik"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PlayerHistoryDialog.ui.h:2
-msgid "Show:"
-msgstr "Visa:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:3
-msgid "<b>Memory Games</b>"
-msgstr "<b>Minnesspel</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:4
-msgid "<b>Player's Game Session History</b>"
-msgstr "<b>Spelarens historik</b>"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:5
-msgid "Delete Player's Game Session History"
-msgstr "Ta bort spelarens historik"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:7
-msgid "Force gbrainy to always use English language (ignore translations)"
-msgstr "Tvinga gbrainy att alltid använda engelska språket (ignorera översättningar)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:9
-msgid "Maximum number of records in the player's game session history:"
-msgstr "Maximalt antal lagrade spel i spelarens historik:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:11
-msgid "Minimum number of played games to store the game session:"
-msgstr "Minimum antal spelade pussel för att lagra spelsessionen:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:12
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:13
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:13
-msgid "Show a countdown message"
-msgstr "Visa ett nedräkningsmeddelande"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:14
-msgid "Skip games that use colors (for colorblind users)"
-msgstr "Hoppa över spel som använder färger (för färgblinda användare)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:15
-msgid "Theme:"
-msgstr "Tema:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/Dialogs/ui/PreferencesDialog.ui.h:16
-msgid "Time in seconds to memorize the challenge:"
-msgstr "Tid i sekunder att memorera utmaningen:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:1
-msgid "All Games (Logic, Mental Calculation, Memory and Verbal Analogies)"
-msgstr "Alla spel (logiska, huvudräkning, minne och verbala analogier)"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:2
-msgid "Answer:"
-msgstr "Svar:"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:3
-msgid "Custom Game Selection..."
-msgstr "Val av anpassade spel..."
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:4
-msgid "Export Games to PDF for Off-line Playing..."
-msgstr "Exportera spel till PDF för spel utanför datorn..."
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:5
-msgid "Extensions"
-msgstr "Tillägg"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:6
-msgid "Horizontal"
-msgstr "Horisontellt"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:7
-msgid "How to Extend gbrainy's Functionality"
-msgstr "Hur man utökar funktionaliteten i gbrainy"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:8
-msgid "Logic Puzzles Only"
-msgstr "Endast logiska pussel"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:9
-msgid "Memory Trainers Only"
-msgstr "Endast minnesträning"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:10
-msgid "Mental Calculation Trainers Only"
-msgstr "Endast träning av huvudräkning"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:11
-msgid "Orientation"
-msgstr "Orientering"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:14
-msgid "Show"
-msgstr "Visa"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:15
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Verktygsrad"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:16
-msgid "Verbal Analogies Only"
-msgstr "Endast verbala analogier"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:17
-msgid "Vertical"
-msgstr "Vertikalt"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:18
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Innehåll"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:19
-msgid "_End Game"
-msgstr "_Avsluta spelet"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:20
-msgid "_Game"
-msgstr "_Spel"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:21
-msgid "_Help"
-msgstr "_Hjälp"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:22
-msgid "_New Game"
-msgstr "_Nytt spel"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:23
-msgid "_Next"
-msgstr "_Nästa"
-
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:24
-msgid "_Pause Game"
-msgstr "_Gör paus i spelet"
+msgid ""
+"John needs [john_time] hour to clean a warehouse and his friend needs twice "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgid_plural ""
+"John needs [john_time] hours to clean a warehouse and his friend needs twice "
+"as many. How many hours would it take them to clean up the warehouse if they "
+"worked together? [option_answers]"
+msgstr[0] ""
+"Johan behöver [john_time] timme för att städa en lagerbyggnad och hans vän "
+"behöver dubbelt så lång tid som Johan. Hur många timmar skulle det ta för "
+"dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
+msgstr[1] ""
+"Johan behöver [john_time] timmar för att städa en lagerbyggnad och hans vän "
+"behöver dubbelt så lång tid som Johan. Hur många timmar skulle det ta för "
+"dem att städa butiken om de arbetade tillsammans? [option_answers]"
+
+#~ msgid "coins"
+#~ msgstr "mynt"
+
+#~ msgid "You can also play on-line at {0}"
+#~ msgstr "Du kan även spela på nätet på {0}"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:25
-msgid "_Settings"
-msgstr "_Inställningar"
+#~ msgid ""
+#~ "In what year was Shiny Cars sales total lower than that of last December?"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vilket år noterade Blänkande Bilar en total försäljning lägre än i "
+#~ "december förra året? "
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:26
-msgid "_Tip"
-msgstr "_Tips"
+#~ msgid "Memorize figures"
+#~ msgstr "Memorera figurer"
 
-#: ../src/Clients/Classical/gbrainy.ui.h:27
-msgid "_View"
-msgstr "_Visa"
+#~ msgid "Mental Calculation Trainers Only"
+#~ msgstr "Endast träning av huvudräkning"
 
 #~ msgid "{0}) "
 #~ msgstr "{0}) "
 
-#~ msgid "Attention"
-#~ msgstr "Uppmärksam"
-
 #~ msgid "Courtesy"
 #~ msgstr "Tillmötesgående"
 
@@ -4604,7 +6209,6 @@ msgstr "_Visa"
 #~ msgid ""
 #~ "[ago] year ago, John's age minus [ago] was equal to [proportion] times "
 #~ "his son's age minus [ago]."
-
 #~ msgid_plural ""
 #~ "[ago] years ago, John's age minus [ago] was equal to [proportion] times "
 #~ "his son's age minus [ago]."
@@ -4616,7 +6220,6 @@ msgstr "_Visa"
 #~ "hans sons ålder minus [ago]."
 
 #~ msgid "There is [men] person and [horses] horse."
-
 #~ msgid_plural "There are [men] people and [horses] horses."
 #~ msgstr[0] "Det finns [men] person och [horses] häst."
 #~ msgstr[1] "Det finns [men] personer och [horses] hästar."
@@ -4834,9 +6437,6 @@ msgstr "_Visa"
 #~ msgid "zoo"
 #~ msgstr "zoo | bur"
 
-#~ msgid "Mental Calculation"
-#~ msgstr "Mental beräkning"
-
 #~ msgid "ant / insect"
 #~ msgstr "myra / insekt"
 
@@ -4964,9 +6564,6 @@ msgstr "_Visa"
 #~ msgid "Average time per game:"
 #~ msgstr "Genomsnittlig tid per spel:"
 
-#~ msgid "Time played:"
-#~ msgstr "Tid spelad:"
-
 #~ msgid "{0} ({1} won)"
 #~ msgstr "{0} ({1} vunna)"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]