[video-subtitles] Update Swedish translationcommit 660d06ecf8811e3ce4e4a81c8b6e9f59889b46b6
Author: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>
Date:  Tue Mar 3 11:22:08 2015 +0100

  Update Swedish translation

 video-subtitles/documentation-video/po/sv.po |  24 +--
 video-subtitles/gnome314/po/sv.po      | 256 ++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 264 insertions(+), 16 deletions(-)
---
diff --git a/video-subtitles/documentation-video/po/sv.po b/video-subtitles/documentation-video/po/sv.po
index f9df82d..af17cde 100644
--- a/video-subtitles/documentation-video/po/sv.po
+++ b/video-subtitles/documentation-video/po/sv.po
@@ -1,22 +1,22 @@
 # Swedish translation for video-subtitles.
-# Copyright © 2014 video-subtitles's COPYRIGHT HOLDER
+# Copyright © 2014, 2015 video-subtitles's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the video-subtitles package.
-# Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2014.
+# Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2014, 2015
 #
 #. extracted from ../documentation-video.srt
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: video-subtitles master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-08-30 10:46+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-08-30 16:49+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-08 12:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-08 13:27+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <gnome-se-list gnome org>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #. visible for 2 seconds
@@ -61,10 +61,8 @@ msgstr "Tryck på F1 och du får en översikt över…"
 
 #. visible for 1 seconds
 #: 00:00:27.700-->00:00:29.200
-#, fuzzy
-#| msgid "..Documents' features at a glance"
 msgid "..Documents' features at a glance."
-msgstr "…funktionerna i Dokument i korthet"
+msgstr "…funktionerna i Dokument i korthet."
 
 #. visible for 2 seconds
 #: 00:00:30.200-->00:00:32.200
@@ -94,10 +92,8 @@ msgstr ""
 
 #. visible for 2 seconds
 #: 00:00:44.200-->00:00:46.700
-#, fuzzy
-#| msgid "..for developers and administrators"
 msgid "..for developers and administrators."
-msgstr "…för utvecklare och administratörer"
+msgstr "…för utvecklare och administratörer."
 
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:00:47.000-->00:00:50.100
@@ -131,8 +127,6 @@ msgstr "…vad det gäller utveckling av källkod, API:er och insticksmoduler."
 
 #. visible for 2 seconds
 #: 00:01:05.000-->00:01:07.200
-#, fuzzy
-#| msgid "For system administrators and tinkeres.."
 msgid "For system administrators and tinkerers.."
 msgstr "För systemadministratörer och de som konfigurerar…"
 
@@ -148,10 +142,8 @@ msgstr "via help.gnome.org."
 
 #. visible for 1 seconds
 #: 00:01:13.400-->00:01:14.800
-#, fuzzy
-#| msgid "..this guide aims at adressing your needs.."
 msgid "This guide aims at addressing your needs.."
-msgstr "…denna handbok avser att hjälpa dig…"
+msgstr "Denna handbok avser att hjälpa dig…"
 
 #. visible for 3 seconds
 #: 00:01:14.800-->00:01:18.000
diff --git a/video-subtitles/gnome314/po/sv.po b/video-subtitles/gnome314/po/sv.po
new file mode 100644
index 0000000..f162012
--- /dev/null
+++ b/video-subtitles/gnome314/po/sv.po
@@ -0,0 +1,256 @@
+# Swedish translation for video-subtitles.
+# Copyright © 2014, 2015 video-subtitles's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the video-subtitles package.
+# Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2014, 2015
+#
+#. extracted from ../gnome314.srt
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: video-subtitles master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-10 12:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-11 00:34+0100\n"
+"Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
+"Language-Team: Swedish <gnome-se-list gnome org>\n"
+"Language: sv\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: Poedit 1.6.10\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:04.000-->00:00:06.500
+msgid "Thanks to the hard work of our contributors.."
+msgstr "Tack vare våra bidragsgivares hårda arbete…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:06.800-->00:00:08.000
+msgid "..and thanks to the friends of GNOME"
+msgstr "…och tack vare GNOME:s vänner"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:08.200-->00:00:11.000
+msgid "..we're proud to announce GNOME 3.14."
+msgstr "…annonserar vi stolt GNOME 3.14."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:11.800-->00:00:15.200
+msgid "With this release GNOME brings an improved desktop.."
+msgstr "Med denna version ger GNOME ett förbättrat skrivbord…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:15.200-->00:00:16.900
+msgid "..for its users and developers."
+msgstr "…till sina användare och utvecklare."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:18.000-->00:00:20.700
+msgid "The visual details in GNOME have been revised.."
+msgstr "De visuella detaljerna i GNOME har uppdaterats…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:20.800-->00:00:23.600
+msgid "..and new animations have been implemented.."
+msgstr "…och nya animationer har implementeras…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:23.600-->00:00:25.200
+msgid "..to improve your user experience."
+msgstr "…för att förbättra din användarupplevelse."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:26.300-->00:00:29.500
+msgid "This release also brings better support for multitouch."
+msgstr "Denna version har också bättre stöd för flerfingersgester."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:30.880-->00:00:32.900
+msgid "You can now use swipe and zoom.."
+msgstr "Du kan nu använda svep och zoom…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:32.900-->00:00:34.200
+msgid "..in a multitude of GNOME apps."
+msgstr "…i ett antal GNOME-program."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:35.680-->00:00:38.200
+msgid "GNOME Shell also has new gestures."
+msgstr "GNOME-skalet har också nya gester."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:38.720-->00:00:41.700
+msgid "For example, when switching workspaces.."
+msgstr "Till exempel, när du ska byta arbetsyta…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:41.700-->00:00:44.200
+msgid "..and opening the activities overview."
+msgstr "…och öppna aktivitetsöversiktsvyn."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:45.200-->00:00:47.700
+msgid "With help from GNOME's community.."
+msgstr "Med hjälp av GNOME:s gemenskap…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:47.700-->00:00:50.100
+msgid "..and from this year's internship participants.."
+msgstr "…och från detta årets praktikdeltagare…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:50.100-->00:00:52.600
+msgid "..a lot of the GNOME apps have received updates."
+msgstr "…har många av GNOME-programmen fått uppdateringar."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:54.000-->00:00:56.440
+msgid "Software now supports app add-ons."
+msgstr "Programvara har nu stöd för programtillägg."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:57.000-->00:01:00.000
+msgid "Maps gained navigation routing."
+msgstr "Kartor fick navigeringsrutter."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:01.000-->00:01:03.420
+msgid "Photos can import your photos from Google."
+msgstr "Foton kan nu importera dina foton från Google."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:04.000-->00:01:07.000
+msgid "And Weather's interface was redesigned."
+msgstr "Och Väders gränssnitt designades om."
+
+#. visible for 5 seconds
+#: 00:01:08.800-->00:01:13.900
+msgid "Furthermore, clocks and calculator have new search providers.."
+msgstr "Vidare har klockor och miniräknare nya söktjänster…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:13.900-->00:01:15.800
+msgid "..so you can check the time.."
+msgstr "…så att du kan kontrollera tiden…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:15.800-->00:01:17.800
+msgid "..and calculate live in the search field."
+msgstr "…och räkna direkt från sökfältet."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:18.200-->00:01:21.400
+msgid "Sudoku and mines were redesigned.."
+msgstr "Sudoku och Minor har omdesignats…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:21.400-->00:01:22.960
+msgid "..for a better gameplay experience."
+msgstr "…för en bättre spelupplevelse."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:23.360-->00:01:25.200
+msgid "And a new game, named Hitori.."
+msgstr "Och ett nytt spel, vid namn Hitori…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:25.220-->00:01:27.800
+msgid "..is now a part of GNOME games."
+msgstr "…är numera en del av GNOME-spelen."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:30.200-->00:01:33.000
+msgid "With GNOME 3.14, developers can look forward to.."
+msgstr "Med GNOME 3.14 kan utvecklare se fram emot…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:33.000-->00:01:35.000
+msgid "..a better development environment."
+msgstr "…en bättre utvecklingsmiljö."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:35.700-->00:01:37.740
+msgid "GTK has begun an ongoing effort.. "
+msgstr "GTK har inlett en pågående ansträngning…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:37.740-->00:01:39.500
+msgid "..to improve the developer experience."
+msgstr "…för att förbättra utvecklarupplevelsen."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:40.860-->00:01:43.000
+msgid "This release ships with GTK Inspector.."
+msgstr "Denna version kommer med GTK-inspektören…"
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:43.240-->00:01:46.940
+msgid "an interactive debugger aimed to improve your debugging workflow."
+msgstr ""
+"en interaktiv felsökare avsedd att förbättra ditt arbetsflöde för felsökning."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:50.560-->00:01:53.040
+msgid "GTK also comes with more documentation.."
+msgstr "GTK kommer också med mer dokumentation…"
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:53.280-->00:01:56.520
+msgid "..including a brand new set of human interface guidelines."
+msgstr "…inklusive en helt ny uppsättning riktlinjer för mänskliga gränssnitt."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:59.560-->00:02:01.800
+msgid "Apart from the news for GTK.."
+msgstr "Förutom nyheterna om GTK…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:02:01.800-->00:02:03.400
+msgid "..this release brings more stability.."
+msgstr "…erbjuder denna version mer stabilitet…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:02:03.400-->00:02:05.300
+msgid "..to the GNOME compositor in Wayland."
+msgstr "…för GNOME-kompositören i Wayland."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:02:06.300-->00:02:08.640
+msgid "Furthermore, glib has gained new features.."
+msgstr "Vidare har glib fått nya funktioner…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:02:09.040-->00:02:10.860
+msgid "..like Unicode 7 compliance.."
+msgstr "…som att följa Unicode-7…"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:02:10.960-->00:02:13.800
+msgid "..and support for the new Mimeapps spec."
+msgstr "…och stöd för den nya Mimeapps-specifikationen."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:02:15.580-->00:02:18.800
+msgid "Many distributions will ship GNOME 3.14 in the future."
+msgstr "Många distributioner kommer att levereras med GNOME 3.14 i framtiden."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:02:20.400-->00:02:21.780
+msgid "If you can't wait.."
+msgstr "Om du inte kan vänta…"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:02:22.020-->00:02:23.800
+msgid "Try out our demo image in the description."
+msgstr "Prova vår demoavbildning i beskrivningen."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:02:24.800-->00:02:27.800
+msgid "Or come join us in making our next GNOME release even better. "
+msgstr "Eller kom och hjälp oss med att göra nästa GNOME-version ännu bättre."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:02:29.400-->00:02:31.900
+msgid "We look forward to getting you started."
+msgstr "Vi ser fram emot att du kommer igång."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]