[evolution-data-server] Updated Czech translationcommit 72b17c5facd7b67c03c17199481ce0475a92d0f0
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Mar 2 21:38:42 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  218 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 111 insertions(+), 107 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 02dfe8f..f8f76a1 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-data-server\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution-data-server&keywords=I18N+L10N&component=Misc.\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-08 17:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-08 23:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 17:33+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 21:36+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -114,9 +114,9 @@ msgstr "Nelze přejmenovat starou databázi z „%s“ na „%s“: %s"
 #: ../addressbook/libebook/e-book-client.c:3424
 #: ../addressbook/libebook/e-book-client.c:3642
 #: ../addressbook/libedata-book/e-book-backend-sexp.c:877
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:581
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:612
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:628
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:584
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:615
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:632
 #: ../calendar/backends/contacts/e-cal-backend-contacts.c:270
 #: ../calendar/libecal/e-cal.c:2334 ../calendar/libecal/e-cal-client.c:276
 #: ../calendar/libecal/e-cal-client.c:3479
@@ -138,9 +138,9 @@ msgstr "Nelze přejmenovat starou databázi z „%s“ na „%s“: %s"
 #: ../calendar/libecal/e-cal-client.c:6734
 #: ../calendar/libecal/e-cal-client.c:6956
 #: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-command.c:645
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4833
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4842
-#: ../libedataserver/e-client.c:187
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4849
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4858
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:465 ../libedataserver/e-client.c:187
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Neznámá chyba"
 
@@ -1316,35 +1316,35 @@ msgstr "Rozpadla se synchronizace revize během posouvání kurzoru"
 msgid "Alphabetic index was set for incorrect locale"
 msgstr "Abecední index byl nastaven pro nesprávné národní prostředí"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:579
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:582
 #, c-format
 msgid "Server is unreachable (%s)"
 msgstr "Server je nedostupný (%s)"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:610
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:613
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to a server using SSL: %s"
 msgstr "Selhalo připojení k serveru pomocí SSL: %s"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:625
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:629
 #, c-format
-msgid "Unexpected HTTP status code %d returned (%s)"
-msgstr "Obdržen neočekávaný stavový kód HTTP %d (%s)"
+msgid "Unexpected HTTP status code %d returned (%s) for URI: %s"
+msgstr "Obdržen neočekávaný stavový kód HTTP %d (%s) pro URI: %s"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:644
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:650
 msgid "CalDAV backend is not loaded yet"
 msgstr "Obslužná vrstva CalDAV není ještě načtená"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1091
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:1097
 msgid "Invalid Redirect URL"
 msgstr "Neplatná URL přesměrování"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2882
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2919
 #, c-format
 msgid "Cannot create local cache folder '%s'"
 msgstr "Nelze vytvořit místní složku pro mezipaměť „%s“"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2940
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:2999
 #, c-format
 msgid ""
 "Server is unreachable, calendar is opened in read-only mode.\n"
@@ -1353,27 +1353,27 @@ msgstr ""
 "Server je nedostupný, kalendář je otevřený pouze pro čtení.\n"
 "Chybová hláška: %s"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4012
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4072
 msgid "CalDAV does not support bulk additions"
 msgstr "CalDAV nepodporuje hromadné přidávání"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4115
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4175
 msgid "CalDAV does not support bulk modifications"
 msgstr "CalDAV nepodporuje hromadné změny"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4396
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:4456
 msgid "CalDAV does not support bulk removals"
 msgstr "CalDAV nepodporuje hromadná odstranění"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5078
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5138
 msgid "Calendar doesn't support Free/Busy"
 msgstr "Kalendář nepodporuje volné/obsazené termíny"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5087
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5147
 msgid "Schedule outbox url not found"
 msgstr "URL naplánovaného odesílání nebylo nalezeno"
 
-#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5184
+#: ../calendar/backends/caldav/e-cal-backend-caldav.c:5244
 msgid "Unexpected result in schedule-response"
 msgstr "Neočekávaný výsledek v odpovědi plánování"
 
@@ -2728,7 +2728,7 @@ msgid "Invalid GType registered for protocol '%s'"
 msgstr "Neplatný GType registrovaný pro protokol „%s“"
 
 #: ../camel/camel-session.c:502
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4783
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4799
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:309
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:764
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:544
@@ -2977,7 +2977,11 @@ msgstr "Nelze odstranit složku: %s: Neplatná operace"
 msgid "Cannot rename folder: %s: Invalid operation"
 msgstr "Nelze přejmenovat složku: %s: Neplatná operace"
 
-#: ../camel/camel-stream.c:283 ../camel/camel-stream.c:334
+#: ../camel/camel-stream.c:168
+msgid "Cannot write with no base stream"
+msgstr "Nelze zapisovat bez základního proudu dat"
+
+#: ../camel/camel-stream.c:288 ../camel/camel-stream.c:339
 #, c-format
 msgid "Stream type '%s' is not seekable"
 msgstr "V proudu typu „%s“ není možné přeskakování"
@@ -3090,31 +3094,31 @@ msgstr "Nelze přesunout nevyžádané zprávy"
 msgid "Unable to move deleted messages"
 msgstr "Nelze přesunout odstraněné zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1390
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1393
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-folder.c:760
 msgid "Apply message _filters to this folder"
 msgstr "Použít _filtry zpráv v této složce"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1401
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1404
 msgid "Always check for _new mail in this folder"
 msgstr "Vždy kontrolovat nové zprávy v této složce"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1512
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1515
 #, c-format
 msgid "Could not create folder summary for %s"
 msgstr "Nelze vytvořit shrnutí složky pro %s"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1521
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1524
 #, c-format
 msgid "Could not create cache for %s: "
 msgstr "Nelze vytvořit mezipaměť pro %s:"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1736
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-folder.c:1739
 #, c-format
 msgid "No IMAP mailbox available for folder '%s'"
 msgstr "Pro složku „%s“ není k dispozici žádná poštovní schránka IMAP"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-input-stream.c:93
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-input-stream.c:98
 #, c-format
 msgid "Source stream returned no data"
 msgstr "Zdrojový proud nevrátil žádná data"
@@ -3209,169 +3213,169 @@ msgstr "IMAP+"
 msgid "For reading and storing mail on IMAP servers."
 msgstr "Pro čtení a ukládání pošty na serverech IMAP."
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1008
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1015
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1010
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1017
 #, c-format
 msgid "Not authenticated"
 msgstr "Uživatele nelze ověřit"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1736
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:1738
 msgid "Server disconnected"
 msgstr "Server byl odpojen"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2230
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:2246
 msgid "Error writing to cache stream"
 msgstr "Chyba při zápisu do proudu mezipaměti "
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3618
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:3634
 msgid "Error performing IDLE"
 msgstr "Chyba při vykonávání IDLE"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4624
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4640
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: %s"
 msgstr "Nelze se připojit k serveru IMAP %s v zabezpečeném režimu: %s"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4625
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4641
 #: ../camel/providers/smtp/camel-smtp-transport.c:215
 msgid "STARTTLS not supported"
 msgstr "STARTTLS není podporováno"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4685
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4701
 #, c-format
 msgid "Failed to connect to IMAP server %s in secure mode: "
 msgstr "Nelze se připojit k serveru IMAP %s v zabezpečeném režimu: "
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4772
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4788
 #, c-format
 msgid "IMAP server %s does not support %s authentication"
 msgstr "Server IMAP %s nepodporuje ověřování totožnosti %s"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4802
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4818
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:393
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:530
 msgid "Cannot authenticate without a username"
 msgstr "Nelze ověřit totožnost bez uživatelského jména"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4811
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:4827
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:539
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:676
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-store.c:706
 msgid "Authentication password not available"
 msgstr "Heslo pro ověření totožnosti není k dispozici"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5047
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5106
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5063
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5122
 msgid "Error fetching message"
 msgstr "Chyba při získávání zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5099
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5115
 msgid "Failed to close the tmp stream"
 msgstr "Selhalo zavření proudu tmp"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5135
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5151
 msgid "Failed to copy the tmp file"
 msgstr "Selhalo kopírování souboru tmp"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5276
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5292
 msgid "Error moving messages"
 msgstr "Chyba při přesouvání zpráv"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5280
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5296
 msgid "Error copying messages"
 msgstr "Chyba při kopírování zpráv"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5502
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5518
 msgid "Error appending message"
 msgstr "Chyba při přidávání zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5738
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5754
 msgid "Error fetching message headers"
 msgstr "Chyba při získávání hlaviček zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5905
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:5921
 msgid "Error retrieving message"
 msgstr "Chyba při získávání zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6039
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6268
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6055
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6284
 #, c-format
 msgid "Fetching summary information for new messages in '%s'"
 msgstr "Stahování souhrnných informací o nových zprávách v „%s“"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6091
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6107
 #, c-format
 msgid "Scanning for changed messages in '%s'"
 msgstr "Hledání změněných zpráv v „%s“"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6143
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6159
 msgid "Error fetching new messages"
 msgstr "Chyba při získávání nových zpráv"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6416
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6432
 msgid "Error refreshing folder"
 msgstr "Chyba při obnovování složky"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6566
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6582
 msgid "Error expunging message"
 msgstr "Chyba při trvalém odstranění zprávy"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6681
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6706
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6688
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6713
 msgid "Error fetching folders"
 msgstr "Chyba při získávání složek"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6786
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6793
 msgid "Error creating folder"
 msgstr "Chyba při vytváření složky"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6838
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6845
 msgid "Error deleting folder"
 msgstr "Chyba při odstraňování složky"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6914
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6921
 msgid "Error renaming folder"
 msgstr "Chyba při přejmenovávání složky"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6988
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:6995
 msgid "Error subscribing to folder"
 msgstr "Chyba při přihlašování ke složce"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7054
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7061
 msgid "Error unsubscribing from folder"
 msgstr "Chyba při odhlašování od složky"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7116
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7123
 msgid "Error retrieving quota information"
 msgstr "Chyba při získávání informací o kvótě"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7168
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7175
 msgid "Search failed"
 msgstr "Hledání selhalo"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7230
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7237
 msgid "Error performing NOOP"
 msgstr "Chyba při vykonávání NOOP"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7337
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:7344
 msgid "Error syncing changes"
 msgstr "Chyba při synchronizaci změn"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8334
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8341
 #, c-format
 msgid "Cannot get message with message ID %s: %s"
 msgstr "Nelze získat zprávu s ID %s: %s"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8335
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8342
 msgid "No such message available."
 msgstr "Žádná taková zpráva není k dispozici."
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8556
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8577
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8563
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:8584
 msgid "Cannot create spool file: "
 msgstr "Nelze vytvořit soubor fronty: "
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:9385
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-server.c:9405
 msgid "IMAP server does not support quotas"
 msgstr "Server IMAP nepodporuje kvóty"
 
@@ -3417,19 +3421,19 @@ msgstr "Složka %s neexistuje"
 msgid "No IMAP namespace for folder path '%s'"
 msgstr "Pro cestu ke složce „%s“ není žádný jmenný prostor IMAP"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1555
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1800
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1512
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1757
 #, c-format
 msgid "Retrieving folder list for '%s'"
 msgstr "Získává se seznam složek pro „%s“"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2020
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:1977
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder name \"%s\" is invalid because it contains the character \"%c\""
 msgstr "Název složky „%s“ je neplatný, protože obsahuje znak „%c“"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2792
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2749
 #: ../camel/providers/nntp/camel-nntp-store.c:1249
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:448
 #: ../camel/providers/pop3/camel-pop3-folder.c:591
@@ -3444,7 +3448,7 @@ msgstr "Název složky „%s“ je neplatný, protože obsahuje znak „%c“"
 msgid "You must be working online to complete this operation"
 msgstr "Pro dokončení této operace musíte pracovat připojeni"
 
-#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2797
+#: ../camel/providers/imapx/camel-imapx-store.c:2754
 #, c-format
 msgid "You must be working online to complete this operation (%s)"
 msgstr "Pro dokončení této operace musíte pracovat připojeni (%s)"
@@ -4765,13 +4769,13 @@ msgstr "Nelze najít obslužnou vrstvu pro zdroj „%s“ a rozšíření „%s
 msgid "Data source is missing a [%s] group"
 msgstr "Zdroji dat chybí skupina [%s]"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1324
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1325
 #: ../libedataserver/e-source.c:1837
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not support creating remote resources"
 msgstr "Zdroj dat „%s“ nepodporuje vytváření vzdálených zdrojů"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1338
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1339
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to create the remote resource"
@@ -4779,13 +4783,13 @@ msgstr ""
 "Zdroj dat „%s“ nemá žádnou sběrnou obslužnou vrstvu pro vytváření vzdálených "
 "zdrojů"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1366
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1367
 #: ../libedataserver/e-source.c:1950
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not support deleting remote resources"
 msgstr "Zdroj dat „%s“ nepodporuje mazání vzdálených zdrojů"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1380
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1381
 #, c-format
 msgid ""
 "Data source '%s' has no collection backend to delete the remote resource"
@@ -4793,14 +4797,14 @@ msgstr ""
 "Zdroj dat „%s“ nemá žádnou sběrnou obslužnou vrstvu pro mazání vzdálených "
 "zdrojů"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1411
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1412
 #: ../libedataserver/e-source.c:2046
 #: ../modules/ubuntu-online-accounts/module-ubuntu-online-accounts.c:1021
 #, c-format
 msgid "Data source '%s' does not support OAuth 2.0 authentication"
 msgstr "Zdroj dat „%s“ nepodporuje ověřování totožnosti OAuth 2.0"
 
-#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1773
+#: ../libebackend/e-server-side-source.c:1774
 #, c-format
 msgid "File must have a '.source' extension"
 msgstr "Soubor musí mít koncovku „.source“"
@@ -5004,7 +5008,7 @@ msgstr "Zdroj dat „%s“ nepodporuje prohledávání proxy"
 #. * in 12-hour format.
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 12-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1672 ../libedataserver/e-time-utils.c:1971
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1673 ../libedataserver/e-time-utils.c:1972
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
@@ -5012,7 +5016,7 @@ msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 #. * in 24-hour format.
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 24-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1677 ../libedataserver/e-time-utils.c:1962
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1678 ../libedataserver/e-time-utils.c:1963
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
@@ -5020,7 +5024,7 @@ msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 #. * in 12-hour format, without seconds.
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1682 ../libedataserver/e-time-utils.c:1967
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1683 ../libedataserver/e-time-utils.c:1968
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M %p"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M"
 
@@ -5028,78 +5032,78 @@ msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M"
 #. * in 24-hour format, without seconds.
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1687 ../libedataserver/e-time-utils.c:1958
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1688 ../libedataserver/e-time-utils.c:1959
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H:%M"
 
 #. strptime format of a weekday, a date and a time,
 #. * in 12-hour format, without minutes or seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1692
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1693
 msgid "%a %m/%d/%Y %I %p"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H"
 
 #. strptime format of a weekday, a date and a time,
 #. * in 24-hour format, without minutes or seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1697
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1698
 msgid "%a %m/%d/%Y %H"
 msgstr "%A %d.%m.%Y %H"
 
 #. strptime format of a weekday and a date.
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1700 ../libedataserver/e-time-utils.c:1820
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1953
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1701 ../libedataserver/e-time-utils.c:1821
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1954
 msgid "%a %m/%d/%Y"
 msgstr "%A %d.%m.%Y"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 12-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1707
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1708
 msgid "%m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 24-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1711
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1712
 msgid "%m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 12-hour format,
 #. * without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1716
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1717
 msgid "%m/%d/%Y %I:%M %p"
 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 24-hour format,
 #. * without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1721
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1722
 msgid "%m/%d/%Y %H:%M"
 msgstr "%d.%m.%Y %H:%M"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 12-hour format,
 #. * without minutes or seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1726
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1727
 msgid "%m/%d/%Y %I %p"
 msgstr "%d.%m.%Y %H"
 
 #. strptime format of a date and a time, in 24-hour format,
 #. * without minutes or seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1731
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1732
 msgid "%m/%d/%Y %H"
 msgstr "%d.%m.%Y %H"
 
 #. strptime format of a weekday and a date.
 #. This is the preferred date format for the locale.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1734 ../libedataserver/e-time-utils.c:1823
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1735 ../libedataserver/e-time-utils.c:1824
 msgid "%m/%d/%Y"
 msgstr "%d.%m.%Y"
 
 #. strptime format for a time of day, in 12-hour format.
 #. strftime format of a time in 12-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1894 ../libedataserver/e-time-utils.c:2015
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1895 ../libedataserver/e-time-utils.c:2016
 msgid "%I:%M:%S %p"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
 #. strptime format for a time of day, in 24-hour format.
 #. strftime format of a time in 24-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1898 ../libedataserver/e-time-utils.c:2007
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1899 ../libedataserver/e-time-utils.c:2008
 msgid "%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
@@ -5107,25 +5111,25 @@ msgstr "%H:%M:%S"
 #. * in 12-hour format.
 #. strftime format of a time in 12-hour format,
 #. * without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1903 ../libedataserver/e-time-utils.c:2012
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1904 ../libedataserver/e-time-utils.c:2013
 msgid "%I:%M %p"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. strptime format for time of day, without seconds 24-hour format.
 #. strftime format of a time in 24-hour format,
 #. * without seconds.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1907 ../libedataserver/e-time-utils.c:2004
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1908 ../libedataserver/e-time-utils.c:2005
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. strptime format for time of day, without seconds 24-hour format,
 #. * and no colon.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1911
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1912
 msgid "%H%M"
 msgstr "%H%M"
 
 #. strptime format for hour and AM/PM, 12-hour format.
-#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1915
+#: ../libedataserver/e-time-utils.c:1916
 msgid "%I %p"
 msgstr "%H"
 
@@ -5329,7 +5333,7 @@ msgstr "Nelze najít prvek Účet"
 msgid "Failed to find ASUrl and OABUrl in autodiscover response"
 msgstr "Nelze najít odpovědi autodiscover ASUrl a OABUrl"
 
-#: ../modules/gnome-online-accounts/module-gnome-online-accounts.c:1252
+#: ../modules/gnome-online-accounts/module-gnome-online-accounts.c:1254
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
@@ -5338,7 +5342,7 @@ msgstr ""
 "Nelze nalézt odpovídající účet ve službě org.gnome.OnlineAccounts, ze které "
 "se získává přístupový token pro „%s“"
 
-#: ../modules/gnome-online-accounts/module-gnome-online-accounts.c:1282
+#: ../modules/gnome-online-accounts/module-gnome-online-accounts.c:1284
 #, c-format
 msgid "Failed to obtain an access token for '%s': "
 msgstr "Selhalo získání přístupového tokenu pro „%s“:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]