[gnome-settings-daemon] Updated Czech translationcommit 6d326fc3a196f13399bfa94da2caaebf1205231e
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Mar 2 21:35:27 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  416 +++++++++++++++++++++++++-------------------------------------
 1 files changed, 168 insertions(+), 248 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 4487204..30ea7e0 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -14,15 +14,15 @@
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
 # Ondřej Kopka <ondrej kopka gmail com>, 2011.
 # Adam Matoušek <adydas95 gmail com>, 2012.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-settings-daemon\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "settings-daemon&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-11-25 20:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-11-26 08:30+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 08:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 21:34+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -50,58 +50,6 @@ msgstr ""
 "čipové karty použité k přihlášení."
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:3
-msgid "Disable touchpad while typing"
-msgstr "Vypnout touchpad během psaní"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:4
-msgid ""
-"Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad "
-"while typing."
-msgstr "Zapněte, pokud občas při psaní omylem zavadíte o touchpad."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:5
-msgid "Enable horizontal scrolling"
-msgstr "Povolit vodorovné posunování"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
-msgid ""
-"Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected "
-"with the scroll_method key."
-msgstr ""
-"Zapněte, chcete-li povolit vodorovné posunování stejnou metodou, jaká byla "
-"vybrána v klíči scroll_method."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
-msgid "Select the touchpad scroll method"
-msgstr "Zvolte metodu posunování zařízením touchpad"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
-msgid ""
-"Select the touchpad scroll method. Supported values are: \"disabled\", "
-"\"edge-scrolling\", \"two-finger-scrolling\"."
-msgstr ""
-"Zvolte metodu posunování zařízením touchpad. Podporované hodnoty jsou: "
-"„disabled“ (vypnuto), „edge-scrolling“ (posunování při okraji), „two-finger-"
-"scrolling“ (posunování dvěma prsty)."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
-msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
-msgstr "Povolit kliknutí myší pomocí zařízení touchpad"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
-msgid ""
-"Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
-msgstr "Zapněte, chcete-li odeslat kliknutí myší poklepáním prsty na touchpad."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:11
-msgid "Enable touchpad"
-msgstr "Zapnout zařízení touchpad"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:12
-msgid "Set this to TRUE to enable all touchpads."
-msgstr "Zapněte, chcete-li povolit všechna zařízení touchpad."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:13
 msgid ""
 "Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
 "pressed and released."
@@ -109,47 +57,31 @@ msgstr ""
 "Zvýrazní současnou pozici ukazatele myši při stisknutí a uvolnění klávesy "
 "Ctrl."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:14
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Double click time"
 msgstr "Doba dvojitého kliknutí"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:15
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:5
 msgid "Length of a double click in milliseconds."
 msgstr "Délka dvojitého kliknutí v milisekundách."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:16
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:6
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Práh táhnutí"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:17
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:7
 msgid "Distance before a drag is started."
 msgstr "Vzdálenost, při které započne tažení."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid "Middle button emulation"
-msgstr "Emulace prostředního tlačítka"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:19
-msgid ""
-"Enables middle mouse button emulation through simultaneous left and right "
-"button click."
-msgstr ""
-"Aktivuje emulaci prostředního tlačítka současným stisknutím levého a pravého "
-"tlačítka myši."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:8
 msgid "Whether the tablet's orientation is locked, or rotated automatically."
 msgstr "Zda je orientace tabletu zamčena nebo se má otáčet automaticky."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:21
-msgid "Mouse wheel emulation button. 0 to disable the feature."
-msgstr "Tlačítko emulující kolečko myši. 0 tuto funkci zakáže."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:9
 msgid "Device hotplug custom command"
 msgstr "Vlastní příkaz při připojení zařízení za provozu"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.gschema.xml.in.in.h:10
 msgid ""
 "Command to be run when a device is added or removed. An exit value of 1 "
 "means that the device will not be handled further by gnome-settings-daemon."
@@ -287,98 +219,86 @@ msgstr ""
 "Uchovává výsledek poslední kalibrace, což pomůže když je kalibrace zapotřebí."
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:17
-msgid "Wacom display mapping"
-msgstr "Mapování displeje Wacom"
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
-msgid ""
-"EDID information of monitor to map tablet to. Must be in the format [vendor, "
-"product, serial]. [\"\",\"\",\"\"] disables mapping."
-msgstr ""
-"Informace EDID o monitoru, na který se mapuje tablet. Musí být ve formátu "
-"[výrobce, výrobek, sériové_číslo]. [\"\",\"\",\"\"] mapování zakáže."
-
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Wacom stylus pressure curve"
 msgstr "Přítlaková křivka pera Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the stylus."
 msgstr ""
 "Nastavte na souřadnice x1, y1 a x2, y2 přítlakové křivky použité perem "
 "(stylus)."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:19
 msgid "Wacom stylus button mapping"
 msgstr "Mapování tlačítek pera Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:20
 msgid "Set this to the logical button mapping."
 msgstr "Nastavte na logické mapování tlačítek."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:21
 msgid "Wacom stylus pressure threshold"
 msgstr "Tlakový práh pera Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated."
 msgstr ""
 "Nastavte na hodnotu přítlaku, při kterém je generována událost kliknutí "
 "perem (stylus)."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:23
 msgid "Wacom eraser pressure curve"
 msgstr "Přítlaková křivka gumy Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser."
 msgstr ""
 "Nastavte na souřadnice x1, y1 a x2, y2 přítlakové křivky použité gumou "
 "(eraser)."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:25
 msgid "Wacom eraser button mapping"
 msgstr "Mapování tlačítek gumy Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:26
 msgid "Wacom eraser pressure threshold"
 msgstr "Tlakový práh gumy Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated."
 msgstr ""
 "Nastavte na hodnotu přítlaku, při kterém je generována událost kliknutí "
 "gumou (eraser)."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:28
 msgid "Wacom button action type"
 msgstr "Typ akce tlačítka Wacom"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:29
 msgid "The type of action triggered by the button being pressed."
 msgstr "Typ akce spuštěné při stisku tlačítka."
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:30
 msgid "Key combination for the custom action"
 msgstr "Kombinace kláves pro vlastní akci"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:31
 msgid ""
 "The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom "
 "actions."
 msgstr "Klávesová zkratka vyvolaná stiskem tlačítka pro vlastní akce"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:32
 msgid "Key combinations for a touchring or touchstrip custom action"
 msgstr ""
 "Kombinace kláves pro vlastní akci pro dotykový prstenec (touchring) nebo "
 "dotykový pruh (touchstrip)"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:33
 msgid ""
 "The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for "
 "custom actions (up followed by down)."
@@ -388,11 +308,11 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the OLED display on an Intuos4 tablet:
 #. http://eu.shop.wacom.eu/images/articles/d9abd9f2d4d88aa0649cda97a8077e2b_8.jpg
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:38
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:36
 msgid "Button label for OLED display."
 msgstr "Popisek tlačítka pro displej OLED"
 
-#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:39
+#: ../data/org.gnome.settings-daemon.peripherals.wacom.gschema.xml.in.in.h:37
 msgid "Label will be rendered to OLED display belonging to the button"
 msgstr "Popisek se vykreslí na displej OLED náležející tlačítku"
 
@@ -1081,23 +1001,23 @@ msgstr "Automaticky aktualizovat časové pásmo a zobrazovat upozornění"
 
 #. Translators: UTC here means the Coordinated Universal Time.
 #. * %:::z will be replaced by the offset from UTC e.g. UTC+02
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:103
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:88
 msgid "UTC%:::z"
 msgstr "UTC%:::z"
 
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:107
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:92
 #, c-format
 msgid "Time Zone Updated to %s (%s)"
 msgstr "Časové pásmo aktualizováno na %s (%s)"
 
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:127
-msgid "Date & Time Settings"
-msgstr "Nastavení data a času"
-
-#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:135
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:108
 msgid "Settings"
 msgstr "Nastavení"
 
+#: ../plugins/datetime/gsd-datetime-manager.c:118
+msgid "Date & Time Settings"
+msgstr "Nastavení data a času"
+
 #: ../plugins/dummy/dummy.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Dummy"
 msgstr "Prázdný"
@@ -1108,22 +1028,21 @@ msgstr "Prázdný zásuvný modul"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:614
 #, c-format
-msgid "Low Disk Space on \"%s\""
+msgid "Low Disk Space on “%s”"
 msgstr "Nedostatek místa na disku „%s“"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:616
 #, c-format
 msgid ""
-"The volume \"%s\" has only %s disk space remaining.  You may free up some "
+"The volume “%s” has only %s disk space remaining.  You may free up some "
 "space by emptying the trash."
 msgstr ""
 "Na svazku „%s“ zbývá pouze %s volného místa. Nějaké místo můžete uvolnit "
 "vyprázdněním koše."
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:620
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:80
 #, c-format
-msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+msgid "The volume “%s” has only %s disk space remaining."
 msgstr "Na svazku „%s“ zbývá pouze %s volného místa."
 
 #. Set up all the window stuff here
@@ -1156,12 +1075,12 @@ msgid "Examine"
 msgstr "Prozkoumat"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:660
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:433
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:435
 msgid "Empty Trash"
 msgstr "Vyprázdnit koš"
 
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-disk-space.c:667
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:448
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:450
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignorovat"
 
@@ -1173,6 +1092,11 @@ msgstr "U tohoto souborového systému nezobrazovat znovu žádná varování"
 msgid "Don't show any warnings again"
 msgstr "Nezobrazovat znovu žádná varování"
 
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:80
+#, c-format
+msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
+msgstr "Na svazku „%s“ zbývá pouze %s volného místa."
+
 #: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:99
 msgid ""
 "You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
@@ -1205,7 +1129,7 @@ msgstr ""
 "Místo na disku můžete uvolnit odstraněním nepoužívaných programů nebo "
 "souborů, či přesunutím souborů na externí disk."
 
-#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:441
+#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:443
 msgid "Examine…"
 msgstr "Prozkoumat…"
 
@@ -1288,113 +1212,109 @@ msgstr "Multimediální klávesy"
 msgid "Media keys plugin"
 msgstr "Zásuvný modul multimediálních kláves"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:44
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:45
 msgid "Touchpad toggle"
 msgstr "Přepnout touchpad"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:45
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:46
 msgid "Touchpad On"
 msgstr "Zapnout touchpad"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:46
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:47
 msgid "Touchpad Off"
 msgstr "Vypnout touchpad"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:50
 #: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:51
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:52
 msgid "Microphone Mute"
 msgstr "Ztlumit mikrofon"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:52
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:53
 msgid "Quiet Volume Mute"
 msgstr "Bez projevů ztlumit zvuk"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:53
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:54
 msgid "Quiet Volume Down"
 msgstr "Bez projevů snížit hlasitost"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:54
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:55
 msgid "Quiet Volume Up"
 msgstr "Bez projevů zvýšit hlasitost"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:64
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:65
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Zamknout obrazovku"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:79
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:80
 msgid "Rewind"
 msgstr "Posunout zpět"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:80
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:81
 msgid "Forward"
 msgstr "Posunout vpřed"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:81
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:82
 msgid "Repeat"
 msgstr "Opakovat"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:82
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:83
 msgid "Random Play"
 msgstr "Náhodně přehrát"
 
 #. Key code of the XF86Display key (Fn-F7 on Thinkpads, Fn-F4 on HP machines, etc.)
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:83
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:85
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:84
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:86
 msgid "Video Out"
 msgstr "Obrazový výstup"
 
 #. Key code of the XF86RotateWindows key (present on some tablets)
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:87
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:88
 msgid "Rotate Screen"
 msgstr "Otočit obrazovku"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:88
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:89
 msgid "Orientation Lock"
 msgstr "Zámek otočení"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:97
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:103
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:98
 msgid "Power Off"
 msgstr "Vypnout"
 
 #. the kernel / Xorg names really are like this...
 #. translators: "Sleep" means putting the machine to sleep, either through hibernate or suspend
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:100
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:101
 msgid "Sleep"
 msgstr "Uspat"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:101
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:102
 msgid "Suspend"
 msgstr "Uspat do paměti"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:102
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:103
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Uspat na disk"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:104
 msgid "Brightness Up"
 msgstr "Zvýšit jas"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:110
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:105
 msgid "Brightness Down"
 msgstr "Snížit jas"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:111
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:106
 msgid "Keyboard Brightness Up"
 msgstr "Zapnout podsvícení klávesnice"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:112
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:107
 msgid "Keyboard Brightness Down"
 msgstr "Vypnout podsvícení klávesnice"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:113
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:108
 msgid "Keyboard Brightness Toggle"
 msgstr "Přepnout podsvícení klávesnice"
 
-#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:114
+#: ../plugins/media-keys/shortcuts-list.h:109
 msgid "Battery Status"
 msgstr "Stav baterie"
 
@@ -1415,11 +1335,11 @@ msgstr "Otočení"
 msgid "Orientation plugin"
 msgstr "Zásuvný modul otočení"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:74
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:75
 msgid "Unknown time"
 msgstr "Neznámý čas"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:79
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:80
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
@@ -1427,7 +1347,7 @@ msgstr[0] "%i minuta"
 msgstr[1] "%i minuty"
 msgstr[2] "%i minut"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:89
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:90
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -1437,19 +1357,19 @@ msgstr[2] "%i hodin"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:95
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s %i %s"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:96
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:97
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodina"
 msgstr[1] "hodiny"
 msgstr[2] "hodin"
 
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:97
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:98
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minuta"
@@ -1457,191 +1377,191 @@ msgstr[1] "minuty"
 msgstr[2] "minut"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gpm-common.c:879 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:670
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:770
+#: ../plugins/power/gpm-common.c:889 ../plugins/power/gsd-power-manager.c:671
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:771
 msgid "Battery is critically low"
 msgstr "Úroveň nabití baterie je kritická"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is now discharging
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:330
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:331
 msgid "UPS Discharging"
 msgstr "Záložní zdroj se vybíjí"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:335
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:336
 #, c-format
 msgid "%s of UPS backup power remaining"
 msgstr "Zbývá %s napájení ze záložního zdroje"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:338
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:339
 msgid "Unknown amount of UPS backup power remaining"
 msgstr "Zbývající doba napájení ze záložního zdroje není známa"
 
 #. TRANSLATORS: this is the notification application name
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:354
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:502
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:653
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:761
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2002
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:355
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:503
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:654
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:762
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2022
 #: ../plugins/power/power.gnome-settings-plugin.in.h:1
 msgid "Power"
 msgstr "Napájení"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:417
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:418
 msgid "Battery low"
 msgstr "Baterie je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:420
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:421
 msgid "Laptop battery low"
 msgstr "Baterie notebooku je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:427
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:428
 #, c-format
 msgid "Approximately %s remaining (%.0f%%)"
 msgstr "Přibližné zbývá %s (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:432
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:433
 msgid "UPS low"
 msgstr "Záložní zdroj je téměř vybitý"
 
 #. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:438
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:439
 #, c-format
 msgid "Approximately %s of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
 msgstr "Přibližně zbývá %s napájení ze záložního zdroje (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:443
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:580
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:444
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:581
 msgid "Mouse battery low"
 msgstr "Baterie myši je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:446
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:447
 #, c-format
 msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Bezdrátová myš je téměř vybitá (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:450
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:588
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:451
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:589
 msgid "Keyboard battery low"
 msgstr "Baterie klávesnice je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:453
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:454
 #, c-format
 msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Bezdrátová klávesnice je téměř vybitá (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:457
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:597
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:458
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:598
 msgid "PDA battery low"
 msgstr "Baterie PDA je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:460
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:461
 #, c-format
 msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "PDA je téměř vybité (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:464
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:607
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:616
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:465
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:608
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:617
 msgid "Cell phone battery low"
 msgstr "Baterie mobilního telefonu je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:467
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:468
 #, c-format
 msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Mobilní telefon je téměř vybitý (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:471
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:472
 msgid "Media player battery low"
 msgstr "Baterie přenosného přehrávače je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:474
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:475
 #, c-format
 msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Přenosný přehrávač je téměř vybitý (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:478
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:625
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:479
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:626
 msgid "Tablet battery low"
 msgstr "Baterie tabletu je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:481
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:482
 #, c-format
 msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Tablet je téměř vybitý (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
 #. TRANSLATORS: the cell battery is very low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:485
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:634
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:486
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:635
 msgid "Attached computer battery low"
 msgstr "Baterie připojeného počítače je téměř vybitá"
 
 #. TRANSLATORS: tell user more details
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:488
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:489
 #, c-format
 msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
 msgstr "Připojený počítač je téměř vybitý (%.0f %%)"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:512
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:513
 msgid "Battery is low"
 msgstr "Nízký stav baterie"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:544
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:545
 msgid "Battery critically low"
 msgstr "Kriticky nízký stav baterie"
 
 #. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
 #. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:547
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:697
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:548
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:698
 msgid "Laptop battery critically low"
 msgstr "Kriticky nízký stav baterie notebooku"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:556
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:557
 #, c-format
 msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Pokud počítač velmi brzy nepřipojíte k napájení, bude uspán na disk."
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:560
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:561
 #, c-format
 msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
 msgstr "Pokud počítač velmi brzy nepřipojíte k napájení, bude vypnut."
 
 #. TRANSLATORS: the UPS is very low
 #. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:568
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:722
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:569
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:723
 msgid "UPS critically low"
 msgstr "Kriticky nízký stav záložního zdroje"
 
 #. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:574
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "Approximately %s of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to your "
@@ -1651,7 +1571,7 @@ msgstr ""
 "z elektrické sítě, abyste předešli ztrátě dat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:583
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:584
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1661,7 +1581,7 @@ msgstr ""
 "brzy pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:591
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:592
 #, c-format
 msgid ""
 "Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1671,7 +1591,7 @@ msgstr ""
 "přestane brzy pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:600
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:601
 #, c-format
 msgid ""
 "PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
@@ -1681,7 +1601,7 @@ msgstr ""
 "pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:610
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:611
 #, c-format
 msgid ""
 "Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1691,7 +1611,7 @@ msgstr ""
 "brzy pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:619
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:620
 #, c-format
 msgid ""
 "Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
@@ -1701,7 +1621,7 @@ msgstr ""
 "přestane brzy pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:628
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:629
 #, c-format
 msgid ""
 "Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
@@ -1711,7 +1631,7 @@ msgstr ""
 "pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:637
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
@@ -1721,7 +1641,7 @@ msgstr ""
 "přestane brzy pracovat."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:705
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:706
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "hibernate."
@@ -1730,7 +1650,7 @@ msgstr ""
 "disk."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:710
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:711
 msgid ""
 "The battery is below the critical level and this computer is about to "
 "shutdown."
@@ -1738,7 +1658,7 @@ msgstr ""
 "Úroveň nabití baterie je pod kritickou úrovní a počítač bude vbrzku vypnut."
 
 #. TRANSLATORS: computer will hibernate
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:730
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:731
 msgid ""
 "UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
 msgstr ""
@@ -1746,50 +1666,50 @@ msgstr ""
 "uspán na disk."
 
 #. TRANSLATORS: computer will just shutdown
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:735
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:736
 msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
 msgstr ""
 "Úroveň nabití záložního zdroje je pod kritickou úrovní a počítač bude vbrzku "
 "vypnut."
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1200
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1218
 msgid "Lid has been opened"
 msgstr "Víko bylo otevřeno"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1238
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1256
 msgid "Lid has been closed"
 msgstr "Víko bylo zavřeno"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1799
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1817
 msgid "On battery power"
 msgstr "Napájení bylo přepnuto na baterii"
 
 #. TRANSLATORS: this is the sound description
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1804
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1822
 msgid "On AC power"
 msgstr "Napájení bylo přepnuto na síť"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1980
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
 msgid "Automatic logout"
 msgstr "Automatické odhlášení"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1980
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2000
 msgid "You will soon log out because of inactivity."
 msgstr "Z důvodu neaktivity budete brzy odhlášeni."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1985
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005
 msgid "Automatic suspend"
 msgstr "Automatické uspání do paměti"
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1985
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1990
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2005
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
 msgid "Computer will suspend very soon because of inactivity."
 msgstr "Počítač bude z důvodu neaktivity velmi brzy uspán do paměti."
 
-#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:1990
+#: ../plugins/power/gsd-power-manager.c:2010
 msgid "Automatic hibernation"
 msgstr "Automatické uspání na disk"
 
@@ -2142,86 +2062,86 @@ msgid "Done"
 msgstr "Hotovo"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1063
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1024
 msgid "Left Ring"
 msgstr "Levý dotykový prstenec č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1074
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1035
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "Režim levého dotykového prstence č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1094
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1055
 msgid "Right Ring"
 msgstr "Pravý dotykový prstenec"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1105
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1066
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "Režim pravého dotykového prstence č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1147
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1108
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "Levý dotykový pruh č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1158
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1119
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Režim levého dotykového pruhu č. %d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1139
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "Pravý dotykový pruh"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1189
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "Režim pravého dotykového pruhu č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1215
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1176
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "Přepínač režimů levého dotykového prstence"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1217
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1178
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "Přepínač režimů pravého dotykového prstence"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1220
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1181
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Přepínač režimů levého dotykového pruhu"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1222
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1183
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "Přepínač režimů pravého dotykového pruhu"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1227
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1188
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "Přepínač režimů č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1335
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1296
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "Levé tlačítko č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1338
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1299
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "Pravé tlačítko č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1341
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1302
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "Horní tlačítko č. %d"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1344
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-device.c:1305
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "Dolní tlačítko č. %d"
@@ -2230,30 +2150,30 @@ msgstr "Dolní tlačítko č. %d"
 msgid "New shortcut…"
 msgstr "Nová klávesová zkratka…"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1014
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1028
 #, c-format
 msgid "The \"%s\" tablet may not work as expected."
 msgstr "Tablet „%s“ nemusí pracovat podle očekávání."
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1015
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1029
 msgid "Unknown Tablet Connected"
 msgstr "Připojen neznámý tablet"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1019
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1644
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1033
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1701
 msgid "Wacom Settings"
 msgstr "Nastavení tabletu Wacom"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1638
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1695
 #, c-format
 msgid "Tablet %s needs to be calibrated."
 msgstr "Tablet %s by měl být zkalibrován."
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1640
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1697
 msgid "Calibration needed"
 msgstr "Je zapotřebí kalibrace"
 
-#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1653
+#: ../plugins/wacom/gsd-wacom-manager.c:1710
 msgid "Calibrate"
 msgstr "Kalibrovat"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]